Program 2014 / Mandala malet af Kristine Mann, mens hun gik i analyse hos Jung.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program 2014 / 2015. Mandala malet af Kristine Mann, mens hun gik i analyse hos Jung."

Transkript

1 Program 2014 / 2015 Mandala malet af Kristine Mann, mens hun gik i analyse hos Jung.

2 Velkommen til sæsonen 2014 / 2015 i Jung Foreningen, København! Det er med stor glæde, vi endnu engang kan præsentere et righoldigt og spændende program for vores medlemmer. Der er inden for den jungianske verden en stigende interesse for Kulturelle komplekser, især genereret af den amerikanske jungianer Tom Singer, som har udgivet en del om emnet, og som senest står som medredaktør til en antologi på vej om europæiske kulturelle komplekser. Pia Skogemann har en artikel med i den kommende bog, og hun indleder efterårssæsonen med at tale om sit bidrag. Herefter følger nogle af de personer, som vi er rigtig glade for at byde velkomne i Jung Foreningen år efter år: Aksel Haaning, Hartmut Solmsdorff og Ingela Romare. Aksel Haaning skal i år holde foredrag om Jungs udgivelser i årene under 2. verdenskrig, en naturlig følge af hans tidligere foredrag om den historiske udviklings betydning for Jungs tanker. Igen i år holder Aksel Haaning også en studiekreds, denne gang om The Spirit Mercurius. Vær opmærksom på, at studiekredsene hurtigt bliver overtegnede. Hartmut Solmsdorff forfølger sit fokus på skam med et foredrag om Tavshedens Byrde - den tunge arv fra 2. verdenskrig. Ingela Romare vil igen holde et af sine spændende filmseminarer, denne gang om klassikeren: Hiroshima min Elskede. Vi slutter efterårssæsonen med et nyt ansigt i Jung Foreningen: Peter Kemp vil holde et foredrag om Ricæur s symbol- og livsfortællingsteori og dens forhold til psykoanalysen. Foråret byder på en række spændende og aktuelle foredrag. Mere om det i vores Nyhedsbrev, som udsendes til medlemmerne i begyndelsen af det nye år. Vel mødt og god fornøjelse. Bestyrelsen for Jung Foreningen, København: Misser Berg Katrine Friis Lars Hansen Lilla Monrad Thomas Nordby Tusse Weidlich 2 C.G. Jung Instituttet København indbyder til minikonference om SEKSUALITET i det terapeutiske rum Lørdag d. 4. og søndag d. 5. oktober 2013 i terapihuset Hvidehus i Valby. Martin Schmidt, London: The erotic and eroticised transference in the consulting room OG Sexual identities in the consulting room: asexual, presexual, heterosexual, homosexual, bisexual and transgender identities and their dynamics Susanne Gieser, Stockholm: The couple as sexual reality and symbolic/archetypal expression OG Partnership as psychological phenomena in the consulting room Konferencen foregår på engelsk, svensk og dansk. Klik ind på og se hele programmet for minikonferencen.

3 MOR DANMARK - et kulturelt kompleks? Foredrag nr. 1 v/pia Skogemann I den jungianske verden taler man mere og mere om kulturelle komplekser - et slags mellemled mellem de personlige komplekser og det kollektivt ubevidste. Der er en engelsksproget antologi på vej, redigeret af Tom Singer og Jørg Rasche, hvor forskellige analytikere giver deres bud på kulturelle komplekser i Europa. Foredraget er baseret på Pia Skogemanns bidrag til bogen, og det viser et meget stabilt kvindeligt kompleks, der spores så langt tilbage i historien som Thyra Danebod. Tv: Thyra Danebod malet af Christen Dalsgaard i 1860 Dato: Torsdag d. 11. september 2014, Kl: 19:30-21:30 Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-) Pia Skogemann, jungiansk analytiker IAAP med privat praksis i Ishøj. Medlem af C.G. Jung Instituttets studieledelse samt bestyrelsemedlem i Dansk Selskab for Analytisk Psykologi. Forfatter til mange bøger og artikler om jungiansk psykologi. C.G. Jung Instituttet København afholder i 2015 et 1-årigt grundkursus i Analytisk Psykologi Baseret på Jungiansk teori og praksis Et 1-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis vil introducere deltagerne til grundbegreberne i den analytiske psykologi og give forståelse for og indsigt i, hvordan den indre og ydre verden interagerer og har indflydelse på Herunder: Mandala malet af en af Jungs patienter - alle aspekter af psykologisk udvikling - relationelle evner i arbejds-, gruppe- og familiesammenhænge. - komplekse problemstillinger i individet og kulturen. Undervisningen vil foregå ved lærere på Jung instituttet. Kurset er en blanding af internatsophold, dagundervisning samt to konferencer. Internaterne foregår på kursuscentret Villa Fjordhøj i Skælskør; eksternaterne foregår i terapihuset Hvidehus i Valby. Se programmet og læs om optagelseskrav samt praktiske oplysninger på 3

4 Aksel Haaning er lektor ved Roskilde Universitet. Forsker bl.a. i det 19. og 20. århundredes videnskabshistorie: Opdagelsen af det ubevidste ca Har i 2011 afsluttet en middelaldertrilogi med udgivelse af Den kristne mystik fra middelalderens verden, Forlaget Vandkunsten. Arbejder på en dansk udgivelse af Aurora consurgens. Jungs studier og udgivelser Under Anden Verdenskrig Foredrag nr. 2 v/aksel Haaning Under Anden Verdenskrig er Jung usædvanlig produktiv. Foredraget vil give et overblik over udviklingen fra Psykologi og religion (tysk. Udgave 1940) over Paracelsica (1942) til Psykologi og alkymi (1944) og den i dag helt oversete Psykologi og opdragelse (eller uddannelse) (1945) og belyse dem i forhold til den europæiske virkelighed, de alle forholder sig til. Dato: Torsdag den 2. oktober Kl: 19:30-21:30. Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, K Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-) STUDIEKREDS OM JUNG og The Spirit Mercurius. (CW ). Arrangement nr. 3 v/aksel Haaning Eventyr, religions- og idéhistorie. Allerede tidligt havde Jung søsat begrebet om ktonisk ånd, eller Erdgeist, i relation til den traditionelle kristne spiritualitet. Hvad betyder det, og hvordan kan vi relatere til det dag? Ud over grundteksten læser vi uddrag af Erindringer, Drømme, Tanker samt eventyr og filosofiske tekster, som Jung kommenterer. Vi inddrager også en helt ny bog fra en ung elev af Andrew Samuels: Mathew Mather, The Alchemical Mercurius. Esoteric symbol of Jung s life and works, Routledge (Research in Analytical Psychology and Jungian Studies: Series Advisor: Andrew Samuels). Dato: Torsdage den 9. og samt 6. og Kl: 19:00-21:30. Bemærk den forlængede tid! Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K Pris for alle 4 aftener: Kr. 500,- (Gæster kr. 600,-) Begrænset deltagerantal (max. 15 personer.) Forhåndstilmelding og -betaling er påkrævet. 4 Tv: Merkur bringer Psyche op til Olympen (fra Amor og Psyche). Freske af Rafael , Villa Farnesina, Rom.

5 TAVSHEDENS BYRDE Foredrag nr. 4 v/hartmut Solmsdorff Foredraget skal handle om, hvorvidt skyld og/eller eksistentiel skyld(skam), som kan opløses/heles med åbne samtaler i den første generation, forandres i de kommende generationer til dyb-skam og hvor italesættelsen, i modsætning til den ønskede heling, kan medføre en yderligere fordybelse af skammen. Ordet traumavandring betyder, at voksne menneskers traumatiske erfaringer i krigen eller andre vanskelige livserfaringer kan videregives til deres børn, men også til børnebørn. Nogle taler her om social arv, mens andre tænker mere på overføring, projektion eller >ubevidst kommunikation<. Uanset hvilken teoretisk model man vælger, så forestiller man sig generelt, at det er tavsheden, det usagte, som er den afgørende årsag til denne trauma-vandring, og for at hele og forebygge denne situation foreslår man åbne samtaler, som benævner det frygtelige. Hvad der gælder for den første generation, at tavsheden skal ophæves gennem samtalen for at hele de traumatiske sår, gælder måske kun betinget for de næste generationer. Tit overser man, at generationsskifte medfører et emotionsskift: Hvad forældrene oplevede som traumatisk og/eller eksistentiel skyld(skam), forvandles hos børn og børnebørn til skam, eller som en ung tysker udtrykte det: Jeg er ikke skyld i, at de byggede Auschwitz, men jeg skammer mig over det. Hartmut Solmsdorff er mag. art.; cand. mag. jungiansk analytiker IAAP med privat praksis på Vesterbrogade i København. Tidligere underviser på CBS, KUA og andre højere læreanstalter. Yderlige informationer : www. jungiansk-terapi.dk Samtidig bliver her personlige, individuelle oplevelser forankret i kollektive og sociale hændelser; det enkelte individ finder sig selv som del af generations- og slægts-kæden, og ser nogle gange sig selv næsten korsfæstet til nationalitet og etnicitet. Vi må også spørge, i hvilken grad de individuelle erfaringer og erindringer, altså den kommunikative hukommelse, former og bliver formet af den kulturelle hukommelse, eller sagt med mere psykologiske ord: I hvilken grad kan transformationen af individuelle skyld-følelser til skam-følelser i de kommende generationer danne grobund for kompleks-dannelser og medføre udformning af kulturelle komplekser? Foredraget støtter sig bl.a. på følgende litteratur som empirisk materiale: Dan Bar-On (2003) Samtaler med børn af NS-gerningsmænd. Gespräche mit kindern von NS-Tätern (på tysk) Martin Bergmann (1998) Børn af ofre, børn af gerningsmænd. Psykoanalyse og Holocaust (på tysk) Sven Arvid Birkeland(1995) Taget af Tyskerne Andreas Fugl Thøgersen(2014) Modstandskampens børn: forældrenes krig børnenes arv Dato: Torsdag den 30. oktober Kl: 19:30-21:30. Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-) Th: En af de nævnte bøger, der tjener som empirisk materiale 5

6 HIROSHIMA MIN ÄLSKADE En film av Alain Resnais med manus av Marguerite Duras Arrangement nr. 5 v/ Ingela Romare Ingela Romare, svensk filmskaber (med mere end 50 dokumentarfilm bag sig) såvel som jungiansk analytiker IAAP, uddannet på C.G. Jung Instituttet i Zürich. NB! Ingela Romare taler svensk. Nordiske jungianske hjemmesideadresser: Sverige: Norge: Liste over jungianske analytikere IAAP, som er medlemmer af Dansk Selskab for Analytisk Psykologi, kan ses på hjemmesiden www. cg-jung.dk Hiroshima min älskade är en av de stora filmerna i filmhistorien. Den gjordes i ett nära samarbete mellan författaren Marguerite Duras och regissören Alain Resnais och hade sin premiär En fransk filmskådespelerska kommer till Hiroshima för att delta i en film om atombomben om kriget och om freden. Där möter hon en japansk arkitekt och de inleder en kärleksrelation under några intensiva dagar och nätter. Bägge bär på djupa traumatiska erfarenheter, han på den kollektiva erfarenheten av atombombens fasansfulla destruktion, hon på en erfarenhet där kärlek flätats samman med död och skam. Bit för bit kan hon emellertid, genom hans förstående lyssnande, för första gången dela med sig av denna upplevelse, vilket innebär att en rent terapeutisk process gestaltas i ett möte mellan dessa två människor, Hiroshima min älskade är en film om minnet och glömskan, om lögn och sanning, om personlig och kollektiv identitet. I filmen får vi möta Marguerite Duras obönhörliga sanningssökande när det gäller vår mänskliga existens. Vi får också ta del av Alain Resnais vackra och nyskapande filmspråk. Ingela Romare inleder om Duras och Resnais berättarkonst, vi ser filmen och fördjupar oss därefter i de existentiella och terapeutiska filmsekvenserna. Dato: Lørdag den 8. november 2014 Kl: Sted: Øster Farimagsgade 91, Ø (hos Katrine Friis) Pris: Kr. 400,- (Gæster 450,-) Begrænset deltagerantal (max. 12 personer.) Forhåndstilmelding og -betaling påkrævet. Jung Foreningen København: Jungs Venner i Aarhus: dk 6

7 Ricœur og psykoanalysen Foredrag nr. 6 v/peter Kemp Den franske filosof Paul Ricœur ( ) var meget optaget af psykoanalysens betydning for en filosofisk eksistensfortolkning. I første omgang var det symbolerne, som psykoanalysen forholder sig til, dvs. billederne som udtrykker det psykiske liv, der optog ham som basis for forståelsen af menneskets eksistens. Senere var det den symbolske fortællings betydning for menneskets forståelse af dets egen altid ufuldendte livshistorie, der interesserede ham. Og når det næsten udelukkende var Freuds psykoanalyse, han forholdt sig til, skyldtes det ikke alene, at Freuds tanker i 60erne totalt dominerede fransk psykoanalyse (Lacan m.fl.), men måske også, at han var overbevist om, at Freuds indsigter behøvede et filosofisk modspil. I den sammenhæng benyttede han i sin store bog om Freud fra 1965, De l interpretation, Hegels filosofi om bevidsthedens udvikling som modvægt til Freuds ideer om driftslivet. Men de få bemærkninger, man kan finde hos ham om Jung, viser at han i vid udstrækning kunne have suppleret brugen af Hegel med anvendelse af Jungs tanker, eftersom Jung var mindre optaget af menneskets projektioner af det instinktive, umodne liv og mere interesseret i de forestillinger, som udtrykker vore muligheder for at leve et modent liv. Foredraget vil på den baggrund redegøre for Ricœurs symbol- og fortællingsteori og dens rolle i det hele taget i hans fortolkningsteori. Dato: Torsdag den 4. december Kl: 19:30-21:30. Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, K Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-) Peter Kemp er dr. theol. & phil., professor emeritus i filosofi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Århus Universitet, Campus Emdrup. Anmelder af filosofi ved Politiken Medstifter af foreningen Filosofisk Forum Leder af Center for Etik og Ret fra Præsident for den 22. verdenskongres i filosofi i Seoul, Korea, Har bl.a. skrevet flere bøger om Paul Ricœur. Seneste bøger: Filosofiens Verden (2012) og Verdensborgeren (2013). DRØMMEGRUPPE Arrangement nr. 7 v/lilla Monrad Max. 8 deltagere; forhåndstilmelding og -betaling til hele forløbet. Drømme kommer fra kreative lag i vores ubevidste. De udtrykker sig via symboler og fortæller os noget om, hvor vi er lige nu og hvor vi er på vej hen. Drømmenes symbolsprog er meget præcist, men kan være svært at forstå. I drømmegruppen vil vi sammen undersøge den enkeltes drømme. Vi vil cirkle rundt om symbolerne og drømmens fortælling i empatisk forståelse for drømmeren og forsøge at nærme os en større bevidsthed om, hvad drømmen har at sige. Vi vil sætte ord og billeder på drømmene. Samtidig vil vi lade det uforståelige være i tillid til, at det vil folde sig ud, når tiden er inde. Dato: Torsdage, den 8., 15., 22., 29. januar + 5. februar i alt 5 gange. Kl: 19:00-21:45. Bemærk den forlængede tid! Sted: Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, K. Pris: Kr. 450,- for alle 5 aftener. Kun for medlemmer Der er mulighed for at komme i analyse til reduceret pris ved en af Jung Instituttets seniorkandidater. Send en mail til studieleder hvor du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du gerne vil i analyse. Lilla Monrad, exam. kunstterapeut fra Institut for Kunstterapi i Gadbjerg, arbejder med Legeterapi, Sandplay, Kunstterapi og Spædbarnsterapi, privat praksis i Brønshøj. Seniorkandidat på C.G. Jung Instituttet i København. Medlem af bestyrelsen i Jung Foreningen i København og CAB, Center for Analyse af Børnetegninger. 7

8 Kim Banghøj: Cand. theol., Ph.D. og jungiansk analytiker IAAP med privat praksis i Aarhus. Er uddannet ved C.G. Jung Instituttet i København. 8 Link til IAAP s hjemmeside: Link til den internationale Jung-hjemmeside Hartmut Solmsdorff er mag. art.; cand. mag. jungiansk analytiker IAAP med privat praksis på Vesterbrogade i København. Tidligere underviser på CBS, KUA og andre højere læreanstalter. Yderlige informationer : www. jungiansk-terapi.dk Tid, symbol og kompleks i en moderne bevidsthedskultur. Analytisk, kognitiv og mindfulness terapi i dialog. Foredrag nr. 8 v/kim Bangshøj Denne aften giver mulighed for at høre eller genhøre Kim Bangshøjs spændende foredrag - holdt ved den internationale IAAP kongres i Kbh. august i en opdateret udgave på dansk. Symbolet har været en central identitetsmarkør for analytisk psykologi gennem mange år. I den senere modernitet har symbolet været under stærkt pres, hvilket også har haft konsekvenser for analytisk psykologi. Denne aften bliver en indføring i Jungs særlige forståelse af tid, og i hvordan tid også har afgørende indflydelse på hans symbolforståelse. Perspektiverende inddrages komplekset og forstås også ud fra tid. Der argumenteres for, at vi ved at forstå symbol og kompleks på baggrund af tid får nogle helt nye muligheder for at indgå i en dialog med nogle af tidens mest indflydelsesrige terapiretninger, f.eks. mindfulness, kognitiv terapi og MBCT. (Mindfullness Based Cognitive Therapy) Dato: Torsdag den 12. februar 2015, Kl: 19:30-21:30. Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K. Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-) Søgen efter Selvet en introduktion til C.G. Jungs Religionspsykologi (del 1: den katolske forbindelse). Arrangement nr. 9 v/hartmut Solmsdorff Som bekendt var C.G. Jung meget optaget af religionerne, i særdeleshed af kristendom og dens konfessionelle retninger. Mens New-Age-bevægelsen tog Jungs tanker om østlig viden og meditation til sig, findes der en vis berøringsangst i forbindelse med hans forhold til kristendom. Det gælder også for sundhedseksperter såsom psykiatere, psykologer og psykoterapeuter, som ikke blot kan være kritiske, men direkte afvisende over for religiøs-spirituelle oplevelser. Psykiateren C.G. Jung gik en anden vej: Han blev klar over psykiatriens rationalistiske reduktionisme, og han forsøgte at undersøge og inkludere religiøse fænomener i forståelsen af mennesket. Begrænset antal deltagere (max. 12) bindende tilmelding nødvendigt (med adresse) Studiekredsens 5 aftener forsøger at give en introduktion til Jungs religionspsykologi i forhold til katolicisme og dens accept af visioner og mystik. 1. Kontekst: Betydning af religionspsykologien omkring 1900 for Jungs egen holdning: Theodore Flournoy, William James og Rudolf Otto. 2. Jungs afgræsning til psykiatriens rationalistiske reduktionisme: mystik, visioner og offerets betydning i den katolske messe og i psykoterapien. 3. Fra Trinitet til Kvaternitet - >Jomfru Marias kroning/optagelse i

9 himlen< og hendes forvandling til Sophia. Vi følger dette motiv gennem forskellige tekster, med en ekskurs om den sorte Madonna. 4. Selvets arketype - Kristussymbolet. 5. Store drømme og visioner i det psykoterapeutiske arbejde i dag. Dato: Torsdage den 26.2., 12.3., 19.3., 9.4. og Kl: 19:00-21:30. Bemærk den forlængede tid. Sted: Vesterbrogade 62 A, 2. sal Stort rum Syd Bemærk adressen! Pris: Kr. 500,- (gæster kr. 600,-) Del 2 planlagt til efterår 2015 eller forår 2016: Protestantisk pessimisme: En nærlæsning af Jungs >Svar til Job< med links til Max Horkheimer, T.W.Adorno, Martin Buber og Gabriel Marcels Renouveau catholique. Herover: Den Sorte Madonna fra Einsideln MUSIK SOM SYMBOL Foredrag nr. 10 v/christel Bormann Musikken bliver ofte kaldt et universelt sprog. Musikken taler til følelserne, uanset hvor vi kommer fra, og kan udtrykke ting, der endnu ikke er kommet til vores bevidsthed. Lidt ligesom billeder eller sandplay-materiale, men alligevel anderledes. Gennem livet, og især gennem det terapeutiske arbejde, er jeg gang på gang stødt på musikkens særlige betydning. Den dukker op i drømme, ofte under særlige omstændigheder. Der optræder også musik i en del eventyr: I brødrene Grimms eventyr finder vi musikken i Rapunzel, Jorinde og Joringel, Hans Pindsvin og rottefængeren fra Hameln. Også H. C. Andersen har musikken med, i Klokken og Nattergalen for blot at nævne nogle få tekster. Musik kan også spille en vigtig rolle i det moderne eventyr, filmen, ikke bare som filmmusik, men som centralt tema, som vi ser det i filmatiseringen af Phantom of the Opera som musical og i Nærkontakt af Tredje Grad. Myterne har også deres andel af musik, f. eks. Orfeus og Eurydike. I dette foredrag vil jeg undersøge, hvordan musikken spiller en rolle, og mit omdrejningspunkt har været at se på, om musikken (også) kan ses som et symbol. Med udgangspunkt i symbolets væsen vil jeg gennemgå Jungs og Freuds holdning til emnet samt nyere teoretikere, der tager os omkring udviklingsmæssige perspektiver som Stefano Carta. Han har beskrevet, hvordan musikken i drømme leder os til den følelsesmæssige kerne frem for den blot billedmæssige. Kalsched har beskrevet de tidlige traumers psykologi på en betagende måde, og lægger vi hertil den klassiske jungianske tilgang med eventyr med musik, får vi nogle ganske særlige billeder af, hvordan tidlige traumer kan dannes og udarte sig. Dato: Torsdag den 5. marts 2015, Kl: 19:30-21:30 Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-) Christel Bormann er læge og specialist i psykoterapi og supervision. Seniorkandidat ved Jung Instituttet i København. Herunder: Scene fra Andrew Lloyd Webbers The Phantom of the Opera, filmatiseret i 2004 af Joel Schumacher 9

10 SÅNGENS LÄKANDE KRAFT - en introduktion till jungiansk sångterapi Foredrag nr. 11 v/lena Måndotter Lena Måndotter, sångerska och diplomerad röst- och rörelseterapeut (Royal Society of Arts, London, i regi av Paul Newham). Lena har också gjort längre studier analytisk psykologi för de jungianska psykoanalytikerna Marion Woodman, Ingela Romare och Mario Jacoby samt vid CG Jung Institut och ISAP Zürich. Mer info www. lenamandotter.com Filmseminarium med visning av filmen LETTERS TO A YOUNG SING- ER - en film om sång och psyche. Filmen är gjord i de kretensiska bergen i Grekland, där Lena Måndotter levde under många år - och i denna film använder hon sig av mytologiska och arketypiska teman för att gestalta sångens inre världar. Efter filmvisningen har vi ett samtal om sångens psykologi och hur sång kan användas som andligt och terapeutiskt instrument. Dato: Torsdag den 26. marts 2015, Kl: 19:30-21:30. Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K. Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-) NB! Arrangementet foregår på engelsk og svensk! OBS! Tilmeld dig vores mailingliste hos så får du besked om nyheder inden for den jungianske verden, besked om eventuelle ændringer eller aflysninger samt en reminder om kommende arrangementer Til højre: Billede fra filmen LETTERS TO A YOUNG SINGER 10

11 ALKYMI I KLINIKKEN Foredrag nr. 12 v/katrine Friis Man kan blive bidt af alkymien. Jung blev det, og det blev en krævende såvel som generøs kærlighed: Den gav ham identitet, et spejl, hvori han kunne genkende sig selv på den lange indre rejse, som han havde været på og stadig befandt sig på i slutningen af 1920 erne. Da var Jung i midten af halvtredserne. Kan noget, der ligner det, ske i klinikken i dag? Kan disse bizarre alkymistiske billeder, den megen tale om at cirkulere, om dampe og Mercurius, om kolber, bly, svovl og livets vand sige det postmoderne menneske noget som helst, hvori det kan genkende sig selv, sin egen sti og sin verden? Det er lige det, foredraget handler om. Dato: Torsdag den 23. april Kl: 19:30-21:30 Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K. Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-) Katrine Friis er jungiansk analytiker IAAP og cand psych. med privat praksis i København. Bestyrelsesmedlem i Jung Foreningen København. Det alkymistiske univers er fuldt af symbolske billeder - her er et lille udvalg. MEDLEMSPRISER. Priser/år: Enkeltmedlemmer Par Foreninger/Institutioner Pensionister/Studerende Indbetales på giro eller ved indgangen. Kvitteringen er dit medlemsbevis. Medlemsskabet løber fra til TILMELDING På telefon , eller mail: eller ved indbetaling på reg. nr. 1551, konto nr , Jung Foreningen v/ Lars Hansen, Lærkehegnet 155, 2670 Greve Tilmelding og forhåndsbetaling er ikke obligatorisk bortset fra til filmseminaret, studiekredsen med Hartmut Solmsdorff og Aksel Haaning samt til drømmegruppen. Til de øvrige arrangementer kan man betale ved indgangen. KLIPPEKORT Kun for medlemmer! Køb et klippekort med 5 klip til 325 kr og få ét foredrag GRATIS! Kortet købes ved indgangen. Du kan købe så mange kort, du vil. Kortet gælder også i efterfølgende sæsoner. MEDLEMSFORDELE Som medlem af foreningen: - støtter du foreningen i dens arbejde og fortsatte beståen - kan du gå til alle arrangementer til reduceret pris - er du sikret løbende orientering om foreningens aktiviteter - får du automatisk Programmet og Nyhedsbrevet tilsendt med posten TELEFON Ring til Jung Foreningen på Telefonen befinder sig hos Tusse Weidlich, som på telefonsvareren oplyser om arrangementer mv. Du er altid velkommen til at indtale en besked. Så kontakter vi dig hurtigst muligt. 11

12 ProgramOversigt SEPTEMBER MOR DANMARK. Foredrag nr. 1 v/pia Skogemann OKTOBER JUNGS STUDIER OG UDGIVELSER UNDER ANDEN VERDENSKRIG Foredrag nr. 2 v/aksel Haaning og STUDIEKREDS OM JUNG og The Spirit Mercurius Arrangement nr. 3 v/aksel Haaning TAVSHEDENS BYRDE Foredrag nr. 4 v/hartmut Solmsdorff NOVEMBER og STUDIEKREDS OM JUNG og Mercurius fortsat. JANUAR 8.1, og DRØMMEGRUPPE. Arrangement nr. 7 v/lilla Monrad FEBRUAR DRØMMEGRUPPE, fortsat fra januar TID, SYMBOL OG KOMPLEKS I EN MODERNE BEVIDSTHEDSKULTUR Foredrag nr. 8 v/ Kim Bangshøj STUDIEKREDS OM JUNGS RELIGIONSPSYKOLOGI Arrangement nr. 9 v/ Hartmut Solmsdorff MARTS MUSIK SOM SYMBOL Foredrag nr. 10 v/ Christel Bormann og STUDIEKREDS OM RELIGIONSPSYKOLOGI fortsat HIROSHIMA - MIN ÄLSKADE. Arrangement nr. 5 v/ingela Romare DECEMBER Ricœur og psykoanalysen Foredrag nr. 6 v/peter Kemp SÅNGENS LÄKANDE KRAFT Foredrag nr. 11 v/ Lena Måndotter APRIL 9.4. og STUDIEKREDS OM RELIGIONSPSYKOLOGI fortsat ALKYMI I KLINIKKEN. Foredrag nr. 12 v/katrine Friis

Foreningen C. G. Jungs venner

Foreningen C. G. Jungs venner 1 Foreningen C. G. Jungs venner Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen

Læs mere

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Program 2013 / 2014 Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Velkommen til sæsonen 2013 / 2014 i Jung Foreningen, København! Det er med stor glæde, vi endnu engang kan præsentere

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Generel information og anerkendelse af dig selv Den fulde version af e-hæftet indeholder En fortælling fra det virkelige liv...side 2 Hvad er anerkendelse...side

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 CPU er en forening med fokus på det spirituelle og opnåelse af en dybere forståelse for sammenhængen mellem krop, sind og sjæl. Hjælp os

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner!

Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner! Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen er samlingssted for debat, kritisk

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: Roed@kvuc.dk Med venlig hilsen Anette Roed Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh.

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Foredrag og studiekredse 2003-2004 Foreningen C. G. Jungs

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Ameyo Katharina Barfred-Dixon

CURRICULUM VITAE. Ameyo Katharina Barfred-Dixon IN RELATION CURRICULUM VITAE Ameyo Katharina Barfred-Dixon Jungiansk orienteret Psykoterapeut (ReVision- UK) Underviser og kursusleder Certificeret Gruppeterapeut (IGA-UK) Certificeret Supervisor (SAP-

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.12/12 2014

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.12/12 2014 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.12/12 2014 Juleværksteder er fordybelse og selvbestemmelse Endnu en gang åbner lærerne på friskolen for værktøjskassen og byder eleverne indenfor til årets juleværksteder.

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere