Kort & Matrikelstyrelsen 14. februar årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort & Matrikelstyrelsen 14. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481"

Transkript

1 Kort & Matrikelstyrelsen 14. februar årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No S S (INT 1043) 36 S , (INT 1411) 36 S (INT 1451) 37 S , S (INT 1302) 42 S (INT 1303) 47 S (INT 1448) 38 S (INT 1449) 39, 40, 41 S (INT 1381) 42 S , 44 S S S (INT 1370) 46 S (INT 1368) 46 S (INT 1369) 46 S (INT 1375) 47, 48 S (INT 1373) 47 S (INT 1374) 48 S S Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart (INT 1411) 93 (INT 1043) S 102 Fanø Bugt Ret til / Amend to Fl(5)Y.20s Y Ret til / Amend to Fl(5)Y.20s Y Målestation 55º20,75 N 8º13,71 E 55º20,67 N 8º13,71 E (6/ )

2 (INT 1451) S 104 S 105 Esbjerg Tilføj symbol for Meldepunkt, indgående / udgående (Kort 1, IM 40), VHF kanal 12 og See Note Insert symbol for Reporting Point, inward bound and outward bound (INT 1, IM 40), VHF channel 12 and See Note. Tilføj / Insert Note POSITIONSMELDESYSTEM Ved passage af de viste meldepunkter og ved ankomst / afgang Esbjerg Havn afgives melding på VHF kanal 12. Meldingen skal indeholde: Skibets navn, sejlretning (indgående / udgående), position, dybgang og skibsførerens navn. Ved afgang fra havnen tillige kajnummer. Meldingen skal straks besvares af et skib, der sejler i modsat retning, således at de to skibe kan aftale sikker passage. Systemet gælder for alle skibe over 100 BT, som er udstyret med VHF. POSITION REPORTING SYSTEM When the Reporting Points shown are being passed and on arrival / departure Esbjerg Harbour, a report must be given on VHF channel 12. The report must contain: The name of the vessel, direction (inward bound / outward bound), position, draught and name of master. On departure from the harbour vessels must additionally state the berth number. A vessel sailing in the opposite direction must reply immediately so that the two vessels can arrange a safe passage. The system applies for vessels over 100 BT who are equipped with VHF. 55º25,55 N 8º13,80 E 55º28,50 N 8º20,90 E (Esbjerg Havn, 23. januar 2003) (INT 1448) S (INT 1449) S 119 S (INT 1449) S 122 Odby Bugt N Tilføj / Insert Afm./ Buoyed 56º35,75 N 8º33,17 E (6/ ) Engelstør Odde NW Tilføj / Insert Afm./ Buoyed 56º50,01 N 9º04,35 E (6/ ) Hjortholm E Tilføj / Insert Afm./ Buoyed 56º41,75 N 8º51,43 E (6/ )

3 (INT 1449) S 119 S 122 Salling NW Tilføj / Insert Afm. / Buoyed 56º47,044 N 8º55,046 E (6/ ) (INT 1381) (INT 1302) 100 S 211 S 223 Udbyhøj Fyr Ret / Amend 35m 15-10M til / to 33m 15/12M 56º35,39 N 10º19,23 E, justeret / adjusted position (6/ ) S 229 Svolsbjerg Rev Udtag / Delete BY 55º48,101 N 11º44,419 E (Holbæk Havnevæsen, 7. februar 2003) S 230 Holbæk Havn og Orø Vestre Løb Området fra Orø Vestre Løb til Holbæk Havn er nu afmærket som vist på medfølgende udsnit. The area from Orø Vestre Løb to Holbæk Harbour is now marked as shown on the enclosed extract. (Holbæk Havnevæsen, 7. februar 2003) S 203 S 205 S 212 Grenaa Havn E Tilføj dybde / Insert depth 12,8 m 56º24,38 N 11º00,10 E (6/ ) (INT 1369) 141 (INT 1370) 142 (INT 1368) S 320 S 321 S 402 S 403 Knudshoved Fyr Ret / Amend 16-11M til / to 12/10M 55º17,41 N 10º51,09 E (6/ ) (INT 1375) 152 (INT 1373) 103 (INT 1303) S 409 S 410 Helnæs Fyr Ret / Amend til / to M 13/10 M 55º08,00 N 9º58,72 E (6/ )

4 (INT 1374) 151 (INT 1375) S 423 Aabenraa Lystbådehavn Tilføj 48 m lang bådebro i E-lig retning. Dybden N for broen er 3 m og S for broen 2,5 m. Insert a 48 m long boat bridge in easterly direction. The depth N of the bridge is 3 m and S of the bridge is 2,5 m. ca. 55º02,22 N 9º25,37 E (6/ ) UDGIVELSER / PUBLICATIONS Ny udgave udkommer / New edition to be published: Ny udgave af kort 60, Nordsøen, Fanø Sylt. 6. udgave. 1 : Kortet forventes udgivet primo april Med udgivelsen vil tidligere udgave blive annulleret. New edition of chart 60, Nordsøen, Fanø Sylt. 6 th edition. 1 : The chart is scheduled for publication in the beginning of April On publication former edition will be cancelled. Ny udgave af kort 61, Nordsøen, Blåvands Huk - Fanø. 4. udgave. 1 : Kortet forventes udgivet primo april Med udgivelsen vil tidligere udgave blive annulleret. New edition of chart 61, Blåvands Huk - Fanø. 4 th edition. 1 : The chart is scheduled for publication in the beginning of April On publication former edition will be cancelled. Ny udgave af kort 94, Horns Rev. 9. udgave. 1 : Kortet forventes udgivet primo april Med udgivelsen vil tidligere udgave blive annulleret. New edition of chart 94, Horns Rev. 9 th edition. 1 : The chart is scheduled for publication in the beginning of April On publication former edition will be cancelled. Ny udgave af kort 95, Grådyb. 9. udgave. 1 : Kortet forventes udgivet primo april Med udgivelsen vil tidligere udgave blive annulleret. New edition of chart 95, Grådyb. 9 th edition. 1 : The chart is scheduled for publication in the beginning of April On publication former edition will be cancelled.

5 Udgivelse af søkort 5 Søkortene over de danske, grønlandske og færøske farvande ajourføres og trykkes efter behov, hvilket betyder, at brugeren i større grad end hidtil selv skal vedligeholde sine søkort på baggrund af informationer offentliggjort i de ugentlige Søkortrettelser. Kortene udgives for størstepartens vedkommende som det, der benævnes "ajourførte optryk". Ved udgivelse af et "ajourført optryk" annulleres tidligere tryk med samme udgave nr. ikke, da man løbende har kunnet opdatere via "Søkortrettelser". Det anbefales dog, at man af hensyn til det løbende rettelsesarbejde anskaffer sig det "ajourførte optryk". Såfremt rettelserne til et kort er så omfattende, at det ikke er muligt / forsvarligt at opdatere kortet via "Søkortrettelser", udgives en "ny udgave" af kortet. Ved udgivelsen af en "ny udgave" annulleres tidligere udgave af kortet. Oplysning om udgivelse af "ajourførte optryk", "nye udgaver" eller evt. nye kort bringes i "Søkortrettelser" som følger: Ajourførte optryk 5-6 uger før forventet udgivelse af et ajourført optryk varsles dette i "Søkortrettelser". Når kortet er klar til salg, offentliggøres dette i "Søkortrettelser". Ny udgave 2-3 måneder før forventet udgivelse af en ny udgave varsles dette i "Søkortrettelser" med oplysning om, at tidligere udgave af kortet vil blive annulleret. Når kortet er klar til salg, offentliggøres dette i "Søkortrettelser" med oplysning om, at tidligere udgave af kortet er annulleret. Nyt kort Et nyt kort kan supplere den eksisterende kortsamling, men eventuelt også erstatte eksisterende kort. 2-3 måneder før forventet udgivelse af det nye kort varsles dette i Søkortrettelser med oplysning om, hvilket / hvilke eksisterende kort det nye kort eventuelt erstatter. Når kortet er klar til salg, offentliggøres dette i "Søkortrettelser" med oplysning om, hvilket / hvilke kort der, eventuelt er udgået.

6 6 Havnelodserne Den danske Havnelods, Erhvervshavne 2002 Side 83 Esbjerg Havn Havnelodsen Jyllands Vestkyst og Limfjorden 2001 Side 35 Esbjerg Havn Tilføj nyt afsnit Besejling: For at sikre skibes passage af hinanden skal alle skibe over 100 BT, som er udstyret med VHF, under sejlads på strækningen mellem Grådyb Barre og Esbjerg Havn holde lyttevagt på VHF, kanal 12 og deltage i et positionsmeldesystem. Ved passage af de i kort 95 viste meldepunkter og ved ankomst / afgang Esbjerg Havn afgives melding på VHF, kanal 12. Meldingen skal indeholde: Skibets navn, sejlretning (indgående / udgående), position, dybgang og skibsførerens navn. Ved afgang fra havnen tillige kajnummer. Meldingen skal straks besvares af et skib, der sejler i modsat retning, således at de to skibe kan aftale sikker passage. Den danske Havnelods, Erhvervshavne 2002 Side 84 Esbjerg Havn Havnelodsen Jyllands Vestkyst og Limfjorden 2001 Side 35 Esbjerg Havn Erstat afsnittet Lodstvang med: I henhold til Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse om anvendelse af lods i danske farvande skal tankskibe med en længde på 60 m og derover anvende lods på strækningen mellem havnen og Grådyb anduvningsbøje ved ankomst til og afgang fra Esbjerg Havn. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på tankskibe, som føres af en skibsfører, der mindst 5 gange inden for de sidste 6 måneder har besejlet havnen med det pågældende skib. Vedrørende lodstvang under bugsering henvises til Forsvarsministeriets Bekendtgørelse om lodstvang under bugsering i visse farvande I øvrigt henvises til Forsvarsministeriets Bekendtgørelse om pligt til at anvende lods på dansk søterritorium. Den danske Havnelods, Erhvervshavne 2002 Side 87 Esbjerg Havn Havnelodsen Jyllands Vestkyst og Limfjorden 2001 Side 36 Esbjerg Havn Erstat afsnittet Særlige bestemmelser med: (Uddrag af reglement af 16. december 2002 for ordens overholdelse i Esbjerg Havn) Regler for sejlads inden for havnens søområde og over Grådyb Barre. For sejlads inden for havnens søområde og over Grådyb Barre, som er at anse for et snævert løb, gælder Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande med følgende ændringer og præciseringer: Grådyb Barre: Hvis to modgående skibe ikke uden for fare kan passere hinanden, skal det skib, der er for indgående, vente. Esbjerg Havn: Det skib, der er for udgående skal vente med afsejling fra havn. Et skib betragtes som indgående, når der er afgivet signal for indsejling på VHF, kanal 12.

7 Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne". Herudover gælder følgende særbestemmelser: Passager- og fragtskibe. Ethvert fartøj skal i god tid melde ankomst til havnevagten på telefon , telefax , E-post: eller ved opkald på VHF, kanal 12. Ved anmeldelsen skal følgende oplyses: Skibets navn, kaldesignal, hjemsted, dybgang, sidste havn, formål med anløbet og skibsførerens navn. Skibe, der skal afsejle eller forhale, skal senest 15 minutter før dette indhente tilladelse ved Havnevagten på VHF, kanal 12. Såfremt afgang eller forhaling udsættes mere end 10 minutter, skal der straks afgives korrigeret melding til Havnevagten. Alle skibe, der er udstyret med VHF, skal under sejlads i sejlløbet og havnens bassiner lytte på kanal 12, og meldinger afgives i henhold til Positionsmeldesystemets regler. Fiskefartøjer. Fiskefartøjer må uden havnekaptajnens tilladelse kun benytte fiskerihavnsafsnittet og skal under besejling af havnen lytte på VHF, kanal 12. Fiskefartøjer på 100 BT eller derover er endvidere omfattet af havnens Positionsmeldesystem. Lystfartøjer. Lystfartøjer må kun anvende lystbådeanlægget i konsumfiskerihavnens 2. bassin. Ikke stedkendte fartøjer kan på VHF, kanal 12 eller telefon søge informationer om hydrografiske og besejlingsmæssige forhold. Alle lystfartøjer, der har VHF, skal under besejling af havnen lytte på kanal Lystfartøjer på 100 BT eller derover er endvidere omfattet af havnens Positionsmeldesystem. Farligt gods. Skibe, der transporterer, laster eller losser farligt gods, skal anmelde dette til Havnevagten som beskrevet i "Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne". Anmeldelsen skal være afgivet senest 12 timer før ankomst. Positionsmeldesystem På strækningen mellem Grådyb Barre og Esbjerg Havn er der af sikkerhedsmæssige grunde etableret et positionsmeldesystem, hvis formål er at tilsikre, at skibe på nævnte strækning informeres om andre skibes bevægelser. I meldesystemet er der oprettet følgende meldepunkter: 1. Ved passage af lystønde nr. 1, Grådyb Barre 2. Lystønderne nr. 13 og 14, Grisen 3. Esbjerg Havn Følgende regler gælder for systemet: 1. Meldesystemet omfatter alle skibe over 100 BT, som er udstyret med VHF. Positionsmeldingerne skal udsendes over VHF, kanal Skibe i Esbjerg Havn skal holde lyttevagt på VHF, kanal 12 fra 15 minutter før afgang, hvor information om afsejling meldes til Havnevagten. Alle skibe skal holde lyttevagt på samme kanal under sejlads mellem Grådyb Barre og Esbjerg Havn. 3. Ved passage af lystønde 1 for indgående skal et skib udsende følgende oplysninger: Skibets navn, sejlretning (indgående / udgående), position, dybgang og skibsførerens navn. Ved afgang fra Esbjerg Havn oplyses tillige kajnummer.

8 8 4. Når et modgående skib hører en udsendelse, afgivet i overensstemmelse med punkt 3, skal det besvare udsendelsen ved at identificere sig selv med navn, sejlretning (indgående / udgående), position og dybgang, således at de to modgående skibe indbyrdes kan aftale sikker passage. 5. Kommunikationssproget skal af hensyn til udenlandske skibes besejling af strækningen i videst muligt omfang være engelsk. Side 190 Holbæk Havn Flyt G på 55º43,36 N 11º43,03 E ca. 100 m mod NNE til 55º43,403 N 11º43,085 E. (Holbæk Havnevæsen, 7. februar 2003) Side 333 Nyborg Havne, Lindholm Terminalen Erstat planen af medfølgende nye plan. (KMS, 3. februar 2003) Side 335 Nyborg Havne, Avernakke Terminalen Erstat planen af medfølgende nye plan. (KMS, 3. februar 2003) Side 516 Aabenraa Havn Fra ca. 55º02,22 N 9º25,37 E tilføjes en ca. 48 m lang bro mod E. Dybden N for broen er 3 m og dybden S for broen er 2,5 m. (6/ ) Havnelodsen Sydlige Kattegat og Isefjord 2001 Side 93 Holbæk Havn Flyt G på 55º43,36 N 11º43,03 E ca. 100 m mod NNE til 55º43,403 N 11º43,085 E. (Holbæk Havnevæsen, 7. februar 2003) Havnelodsen Lillebælt og Farvandet syd for Fyn 2002 Side 137 Nyborg Havne, Lindholm Terminalen Erstat planen af medfølgende nye plan. (KMS, 3. februar 2003) Side 139 Nyborg Havne, Avernakke Terminalen Erstat planen af medfølgende nye plan. (KMS, 3. februar 2003) Side 226 Aabenraa Havn Fra ca. 55º02,22 N 9º25,37 E tilføjes en ca. 48 m lang bro mod E. Dybden N for broen er 3 m og dybden S for broen er 2,5 m. (6/ )

9 0-29 sekunder " 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 0,000 0,002 0,003 0,005 0,007 0,008 0,010 0,012 0,013 0, ,017 0,018 0,020 0,022 0,023 0,025 0,027 0,028 0,030 0, ,033 0,035 0,037 0,038 0,040 0,042 0,043 0,045 0,047 0, ,050 0,052 0,053 0,055 0,057 0,058 0,060 0,062 0,063 0, ,067 0,068 0,070 0,072 0,073 0,075 0,077 0,078 0,080 0, ,083 0,085 0,087 0,088 0,090 0,092 0,093 0,095 0,097 0, ,100 0,102 0,103 0,105 0,107 0,108 0,110 0,112 0,113 0, ,117 0,118 0,120 0,122 0,123 0,125 0,127 0,128 0,130 0, ,133 0,135 0,137 0,138 0,140 0,142 0,143 0,145 0,147 0, ,150 0,152 0,153 0,155 0,157 0,158 0,160 0,162 0,163 0, ,167 0,168 0,170 0,172 0,173 0,175 0,177 0,178 0,180 0, ,183 0,185 0,187 0,188 0,190 0,192 0,193 0,195 0,197 0, ,200 0,202 0,203 0,205 0,207 0,208 0,210 0,212 0,213 0, ,217 0,218 0,220 0,222 0,223 0,225 0,227 0,228 0,230 0, ,233 0,235 0,237 0,238 0,240 0,242 0,243 0,245 0,247 0, ,250 0,252 0,253 0,255 0,257 0,258 0,260 0,262 0,263 0, ,267 0,268 0,270 0,272 0,273 0,275 0,277 0,278 0,280 0, ,283 0,285 0,287 0,288 0,290 0,292 0,293 0,295 0,297 0, ,300 0,302 0,303 0,305 0,307 0,308 0,310 0,312 0,313 0, ,317 0,318 0,320 0,322 0,323 0,325 0,327 0,328 0,330 0, ,333 0,335 0,337 0,338 0,340 0,342 0,343 0,345 0,347 0, ,350 0,352 0,353 0,355 0,357 0,358 0,360 0,362 0,363 0, ,367 0,368 0,370 0,372 0,373 0,375 0,377 0,378 0,380 0, ,383 0,385 0,387 0,388 0,390 0,392 0,393 0,395 0,397 0, ,400 0,402 0,403 0,405 0,407 0,408 0,410 0,412 0,413 0, ,417 0,418 0,420 0,422 0,423 0,425 0,427 0,428 0,430 0, ,433 0,435 0,437 0,438 0,440 0,442 0,443 0,445 0,447 0, ,450 0,452 0,453 0,455 0,457 0,458 0,460 0,462 0,463 0, ,467 0,468 0,470 0,472 0,473 0,475 0,477 0,478 0,480 0, ,483 0,485 0,487 0,488 0,490 0,492 0,493 0,495 0,497 0, sekunder " 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 30 0,500 0,502 0,503 0,505 0,507 0,508 0,510 0,512 0,513 0, ,517 0,518 0,520 0,522 0,523 0,525 0,527 0,528 0,530 0, ,533 0,535 0,537 0,538 0,540 0,542 0,543 0,545 0,547 0, ,550 0,552 0,553 0,555 0,557 0,558 0,560 0,562 0,563 0, ,567 0,568 0,570 0,572 0,573 0,575 0,577 0,578 0,580 0, ,583 0,585 0,587 0,588 0,590 0,592 0,593 0,595 0,597 0, ,600 0,602 0,603 0,605 0,607 0,608 0,610 0,612 0,613 0, ,617 0,618 0,620 0,622 0,623 0,625 0,627 0,628 0,630 0, ,633 0,635 0,637 0,638 0,640 0,642 0,643 0,645 0,647 0, ,650 0,652 0,653 0,655 0,657 0,658 0,660 0,662 0,663 0, ,667 0,668 0,670 0,672 0,673 0,675 0,677 0,678 0,680 0, ,683 0,685 0,687 0,688 0,690 0,692 0,693 0,695 0,697 0, ,700 0,702 0,703 0,705 0,707 0,708 0,710 0,712 0,713 0, ,717 0,718 0,720 0,722 0,723 0,725 0,727 0,728 0,730 0, ,733 0,735 0,737 0,738 0,740 0,742 0,743 0,745 0,747 0, ,750 0,752 0,753 0,755 0,757 0,758 0,760 0,762 0,763 0, ,767 0,768 0,770 0,772 0,773 0,775 0,777 0,778 0,780 0, ,783 0,785 0,787 0,788 0,790 0,792 0,793 0,795 0,797 0, ,800 0,802 0,803 0,805 0,807 0,808 0,810 0,812 0,813 0, ,817 0,818 0,820 0,822 0,823 0,825 0,827 0,828 0,830 0, ,833 0,835 0,837 0,838 0,840 0,842 0,843 0,845 0,847 0, ,850 0,852 0,853 0,855 0,857 0,858 0,860 0,862 0,863 0, ,867 0,868 0,870 0,872 0,873 0,875 0,877 0,878 0,880 0, ,883 0,885 0,887 0,888 0,890 0,892 0,893 0,895 0,897 0, ,900 0,902 0,903 0,905 0,907 0,908 0,910 0,912 0,913 0, ,917 0,918 0,920 0,922 0,923 0,925 0,927 0,928 0,930 0, ,933 0,935 0,937 0,938 0,940 0,942 0,943 0,945 0,947 0, ,950 0,952 0,953 0,955 0,957 0,958 0,960 0,962 0,963 0, ,967 0,968 0,970 0,972 0,973 0,975 0,977 0,978 0,980 0, ,983 0,985 0,987 0,988 0,990 0,992 0,993 0,995 0,997 0,998

10

11

12

13 16 Søkortrettelser / Chart Corrections på Internet "Søkortrettelser" indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort, de danske søsportskort samt "Den danske Havnelods, Erhvervshavne" og de regionale havnelodser. "Søkortrettelser" fås i abonnement og udsendes desuden som bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS). Ved henvisninger til flere søkort i forskellig målestok nævnes kortet i største skala først og rettelsen er beskrevet, som den bør udføres i dette kort. Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til EfS (nr./løbenr. år) eller anden kilde. Abonnement på "Søkortrettelser" kan tegnes for et kalenderår ved henvendelse til: Kort & Matrikelstyrelsen, Markedsområdet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Telefon: E- mail: Pris for levering i 2003 kr. 90,- inkl. moms. "Chart Corrections" contain the official corrections to the Danish, the Greenlandic and the Faeroese charts and the Danish small craft chart series. "Chart Corrections" are only available as a subscription. Furthermore, they are annexed "Efterretninger for Søfarende" (Danish N. t. M.). When referring to several charts of different scales, the largest scale chart is mentioned first, and instructions for the correction of this chart are given. The figures in the brackets after the corrections refer to Danish N.t.M. (No/serial year) or other source. For orders or enquiries about subscription please contact: Kort & Matrikelstyrelsen, Custumer Relations, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Tel.: E- mail: Price for subscription in 2003 DKK 90,-. Kort & Matrikelstyrelsen 2003 Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse. Havneplaner mærket " Kort & Matrikelstyrelsen" må ikke gengives eller reproduceres medmindre der foreligger skriftlig tilladelse hertil.

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 76-80 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. februar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 63-70 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 8. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 40 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 8. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 40 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 8. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 40 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 282-285 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 29. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 29. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 29. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 81-88 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 6. august 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 217-224 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 15. februar årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 15. februar årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 15. februar 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 28-34 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 340-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 Kort & Matrikelstyrelsen 9. januar 2004 15. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 344-347 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 19 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 19 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 19. maj 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 19 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 120-123 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 2. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 93-98 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 130 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. november årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 25. november årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 25. november 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 418-426 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 30. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 129-139 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 16. juni 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 141-150 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 195-201 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. maj 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 108-114 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 187-198 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. august årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 9. august årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN & Matrikelstyrelsen 9. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 222-233 & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 / Rettelse nr. / Correction No / Rettelse nr. / Correction No 82

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. juni 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 4. juni 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 4. juni 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 142-148 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 16. oktober 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 41 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 16. oktober 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 41 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 16. oktober 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 41 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 453-474 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 106-114 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 202-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 250-255 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 6. september årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 6. september årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 6. september 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 268-279 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 293-298 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. juli 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 25. juli 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 25. juli 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 168-177 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 26. september 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 38 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 26. september 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 38 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 26. september 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 38 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 373-387 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 8. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 321-330 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000)

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000) Kort & Matrikelstyrelsen 10. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 53-65 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 7. november 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 278-293 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 11. november 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 389-406 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 18. januar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 1-17 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 1998 (ugerne/weeks 41-44)

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 1998 (ugerne/weeks 41-44) Kort & Matrikelstyrelsen 6. november 18. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 18 (ugerne/weeks 1-) /8 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 005-181 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 217 60

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 267-270 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. maj 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 144 162 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 52-53

SØKORTRETTELSER 52-53 Kort & Matrikelstyrelsen 14. januar 2005 16. årgang SØKORTRETTELSER 52-53 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 336-342 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 409-411 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. december 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 1. december 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 1. december 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 419-425 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 29. maj 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 21 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 29. maj 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 21 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 29. maj 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 21 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 241-249 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 46-72 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER. Pos. WGS ,28'N 7 47,35'E. Tilføj / Målestation Y 55 34,17'E 7 42,08'E 55 29,02'N 7 50,20'E. Tilføj / Fl(5)Y.

SØKORTRETTELSER. Pos. WGS ,28'N 7 47,35'E. Tilføj / Målestation Y 55 34,17'E 7 42,08'E 55 29,02'N 7 50,20'E. Tilføj / Fl(5)Y. SØKORTRETTELSER Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481.RUWÃÃ&KDUW / EHQUÃÃ6HULDOÃ1R.RUWÃÃ&KDUW / EHQUÃÃ6HULDOÃ1R 61 170 82 171 93 (INT 1044) 170, 172 94 (INT 1411) 170 100 175 101 (INT 1301 173 102 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 17. februar 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 26-39 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 26, 27

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 392-402 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. november årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 1. november årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 1. november 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 364-374 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 10. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 10. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 10. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 234-242 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 14. juli 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 198-216 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 71-95 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 27. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 27. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 27. maj 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 160-172 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. februar 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 33-39 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 48. Rettelse nr. / Correction no. 430-442. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 48. Rettelse nr. / Correction no. 430-442. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 10. december 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 430-442 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 430 142

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juni 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 25 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juni 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 25 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 26. juni 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 25 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 272-284 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. november 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 339-341 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 208-216 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 10. juli 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 10. juli 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 10. juli 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 296-315 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. oktober 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 23. oktober 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 23. oktober 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 475-509 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 9. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 9. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 445-457 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 27. juni 2003 15. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 27. juni 2003 15. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 27. juni 2003 15. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 142-150 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart Rettelse

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 5. august 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 294-298 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 110 294,

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. maj årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. maj årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. maj 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 120-139 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 4. november 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 416-426 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 416

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 1998 (ugerne/weeks 45-48)

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 1998 (ugerne/weeks 45-48) Kort & Matrikelstyrelsen. december 18 10. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 18 (ugerne/weeks 5-8) 11/8 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 005-181 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 22

Læs mere

SØKORTRETTELSER 3 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 3 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 26. januar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 3 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 18-38 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 18. maj 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 140-154 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 125-136 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 16 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

SØKORTRETTELSER 16 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 25. april 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 16 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 128-143 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 30. oktober 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 30. oktober 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 30. oktober 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 510-523 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 14. august 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 365-371 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 206-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 2. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 427-444 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12-13

SØKORTRETTELSER 12-13 9. april 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 12-13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 73-78 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT 1449)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 21. juli 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 174-182 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 30. april årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 30. april årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 123-128 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 242-252 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 11. december 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 11. december 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 11. december 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 560-601 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 9. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 9. september 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 312-316 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 16. januar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 16. januar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 16. januar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 1-6 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 19. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 334-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 315-326. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk

Rettelse nr. / Correction no. 315-326. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk 29. juli 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 29 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 315-326 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 82

Læs mere

SØKORTRETTELSER. Pos. WGS ,79'N 8 19,20'E. Tilføj / Målestation 55 27,77'N 8 19,17'E ( Udtag / Horn (2)30s ca.

SØKORTRETTELSER. Pos. WGS ,79'N 8 19,20'E. Tilføj / Målestation 55 27,77'N 8 19,17'E ( Udtag / Horn (2)30s ca. SØKORTRETTELSER Rettelse nr. / &RUUHFWLRQÃ1R Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481.RUWÃÃ&KDUW ÃÃÃÃÃÃÃÃ5HWWHOVHÃQUÃÃ&RUUHFWLRQÃ1R.RUWÃÃ&KDUW ÃÃÃÃÃÃ5HWWHOVHÃQUÃÃ&RUUHFWLRQÃ1R 92 (INT 1300) 184 95 (INT

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 27. august 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 34 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 27. august 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 34 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 27. august 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 34 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 231-249 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 29. oktober 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 359-366 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100 359 116

Læs mere

SØKORTRETTELSER 31. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 31. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 13. august 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 227-235 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101 (INT 1301)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 Kort & Matrikelstyrelsen 9. januar 2009 20. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 521-529 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 90-99

Rettelse nr. / Correction no. 90-99 21. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 90-99 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere