Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering"

Transkript

1 Mentalisering Introduktion til begrebet Mentalisering i et udviklingspsykologisk perspektiv Grundlæggende rationale i sbaseret behandling Mentaliseringversus ikke-baseretsamspil 1

2 Mentalisering Mentalisering er fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Mentale tilstande er eksempelvis følelser, tanker, behov, mål og grunde Mentaliseringsbaseret behandling: Peter Fonagy, Anthony Bateman, Jon G Allen, Mary Target, Eia Asen mm. Anna Freud Centret i London. 2

3 Mentalisering 3

4 Andre definitioner på At have sind på sinde At være opmærksom på egne og andres mentale tilstande At forstå misforståelser At se sig selv udefra og den anden indefra 4

5 Fordelene ved at kunne mentalisere 1. Lærer egne følelser, tanker og antagelser at kende og forstå, at de er baggrunden for ens adfærd. Det giver en fornemmelse af at have kontrol og giver en selvbevidsthed og en fornemmelse af identitet 2. Mentalisering er grundlaget for meningsfulde vedvarende forhold 3. Mentalisering er nøglen til at lære at regulere egne følelser 5

6 Medfødt potentiale Mentalisering En udviklingspsykologisk opnåelse (kræver en relation) Tilknytningskvalitet? Har barnet lært at kategorisere tanker & følelser og har barnet lært at verbalisere disse? Erfaring med spejling? Traumer? Mentaliseringenkan bryde sammen særligt når vi oplever intense følelser som vrede / angst, som mobiliserer kamp-flugt mekanismer. Det er helt almindeligt og sker for alle! Pointen er hvordan kan vi gøre en så robust som muligt? 6

7 Ingredienser i Opfattelse af ens egen mentale funktion Udviklingsperspektiv (sammenhængende historie) Realistisk skepsis Bevidsthed om indre konflikter Nysgerrighed på sig selv Bevidsthed om betydningen af følelser Forståelse for at mentale tilstande kan være ubevidste og før-bevidste Tro på at ting kan ændre sig Ydmyghed - tage ansvar - antager at ting kan forklares 7

8 Ingredienser i Relationel kapacitet Nysgerrighed Antage at sind er ugennemsigtige Overvejelser og refleksioner over hvad der sker i andres sind Evne til at tage andres perspektiv Tilgivelse Forståelse for hvad handlinger kan betyde for andre Evne til at have tillid Villighed til at vente på andre forståelse for at tage og give Legelyst og selvironi Tro på at ting kan ændre sig 8

9 Mentalisering noget nyt? Teorien omkring tilbyder: En samlet teori om børns udvikling. En beskrivelse af traumer og omsorgssvigts konsekvenser for børns udvikling. En samling af forskellige behandlingstraditioner (som alle professionelle allerede ved og gør ) Ikke spor innovativt det modsatte den mindst nye terapeutiske tilgang mulig at have sind på sinde er lige så ældgammel som menneskelige relationer og selvbevidsthed 9

10 Mentalisering? Mentaliseringsvigt? Filmen: FishTank Hvor ser du tegn på? Hvor og hvorfor tror du (hvis det sker), at en svigter? OBS! Vær opmærksom på dit eget arousal niveau under filmklippet Kilder: Østergaard (2012), Bateman2012, Anne Freud. MBT-F kursus

11 Udviklingsfremmende samspil Sikker base Hjælp til følelsesregulering Hjælp til at kende sig selv indefra Hjælp til at forstå verden udefra Har fokus på det fulde udviklingspotentiale zonen for nærmeste udvikling Er baseret på forståelse for barnets udviklingsprofil (som er ujævn og vekslende) 11

12 Mentaliseringi et udviklingsmæssigt perspektiv 12

13 Mentalisering Ideer til behandling som er inspireret af den måde mennesket sind naturligt udvikles og præges De elementer, der kendetegner den naturlige relation, og skaber udviklingsmuligheder er grundlaget for sbaserede tilgange 13

14 Mentalisering, regulering af følelser og selvets udvikling Tilknytningsfiguren opdager at spædbarnet har et sind Internaliserer Repræsentation af barnets indre tilstande Kernen i det psykologiske sind Tilknytningsfigur Føre over Spædbarn Spædbarnet indoptager forældrerens repræsentation til at forme dets indre psykologske selv Tryg, legende samspil mellem forældre og barn fører til integration af primitive niveauer af oplevelser Psykolog af indre Anne Agerbo realitet Center for 14

15 Teori: Fødslen af det selvstændige selv Psykologisk selv: 2 nd ordens repræsentationer Fysiske selv: Primære udtryk Repræsentation of egne tilstande: Indoptagelse af forældres billede Symbolsk binding af indre tilstande Naturlige selv i en tilstand af ophidselse Markeret spejling Refleksion Genkendelse Forældre Spædbarn Fonagy, Gergely, Jurist & Target (2002) 15

16 Mirroring sadness Unmarked mirroring Marked mirroring Men hvis mor og far ikke er in tune 16

17 Teori: Fødslen af det fremmede selv i den forstyrrede tilknytning Forældres opfattelse ukorrekt eller umarkeret eller begge dele Tilknytningsfigur Barnet Det spirende selv Mangel på repræsentation af spædbarnets mentale tilstand Det fremmede selv Internalisation af en ikke tilpasset mental tilstand som del af selvet Barnet er ude af stand til at finde sig selv som et intentionelt væsen, internaliserer en repræsentation af den anden ind i selvet, men det indeholder forvredne Psykolog Anne selvopfattelser, Agerbo Center for 17 som desorganiserer selvet og skaber splittelser.

18 Still face experiment Barnets forstårsig selv ved at aflæse mor/fars reaktioner. (ser sig selv i mor og fars udtryk) Barnet lærer om egne følelser og deres natur (registere, kategorisere, navngive og regulere) Vi skal vise barnet via vores ansigtsudtryk + stemmeføring og ord: Jeg vil dig -Jeg ser dig og jeg ser din smerte/din glæde/dit besvær. Jeg vil gerne hjælpe dig og jeg har tillid til at du kan udvikle dig i samspil med mig. Jeg kan udvikle mig sammen med dig og vi kan lære af hinanden. 18

19 Walk& talk Gå sammen 2 eller 3 og hjælp hinanden med at være nysgerrig på: En velkendt konflikt situation En velkendt voldsom reaktion hos barnet (eller dig selv) Hvad ligger bag ved adfærden Hvad sker mon i barnets (eller dit eget) sind som ligger til grund for adfærden? 19

20 Udviklingsfremmede samspil kan være en udfordring Mentaliseringsvigter normalt. De sker når vi oplever intense følelser Det vigtige er at genoprette en. De vigtige misforståelser: stop op og spol tilbage 20

21 Når vi ikke-mentaliserer Vi kan glemme, at andre har en indre verden, og det gør det muligt at behandle dem som objekter (ex vold, seksuelle overgreb) Barnet mangler det udviklingsfremmende samspil som Hjælper det til at nå sit fulde udviklingspotentiale Plejefamilien Plejekonsulenten som støtter plejefamilien 21

22 Hagelquist, J.Ø. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. 22

23 Ikke- Præmentaliserende modi ved ssvigt: Teleologisk modus (Jeg tror det, når det sker). Psykisk ækvivalens modus (Lighedstegn mellem virkeligheden og mentale tilstande. Det indre og ydre er det samme). Forestillingsmodus ( Som om tænkning, mentale tilstande frakoblet virkeligheden men ikke på fleksibel vis relateret til virkeligheden, for lidt kontakt, pladespiller). Måder at tænke og interagere på som udviklingsmæssigt går forud for Reference: Bateman, A., W., & Fonagy, P. (2012). Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice 23

24 Mentaliseringsevne Mennesker varierer ift. Mentaliseringsevne og hvor hurtigt sevnen svigter ved høj følelsesmæssig intensitet. Omsorgssvigtede børn har en svækket sevne Kontekstafhængig. (Negativt samspilsmønster kan nemt opstå) 24

25 Mentaliserendesamspil 25

26 Mentalisering i mødet med udsatte børn/unge/familier. En måde at positionere sig på. En model som nyttiggør udviklingspsykologisk viden. En metode som skaber fundament for gode relationer, god indlæring, gode problemløsningsstrategier m.m. for barnet. En metode som sætter den trygge relation i centrum. Fordrer refleksion overblik over egen indre scene og mod til at opgive vore egne forudfattede holdninger. Er en aktiv proces! 26

27 Den professionelle position: Et ÅBENTsind Åbenhed Balance Empati Nysgerrighed Tålmodighed Citat Psykolog Janne Østergaard Hagelquist

28 Mentalisering- Multi-dimensionel Implicitet/automatisk versus eksplicit/kontrolleret Mentalisering er baseret på indre versus ydre cues /træk ved selv og andre. Vær opmærksomme på dem! Kognitivversus affektiv. OBS: betydningen af tilpas arousal. Mentaliseringmed selv og andre. Balance mellem selv og andre. Balance mellem gruppemedlemmer og familiemedlemmer. Kilder: Østergaard (2012), Bateman2012, Anne Freud. MBT-F kursus

29 Mentaliseringssvigt Alle mennesker oplever ssvigt og alle oplever en gang imellem at vende tilbage til tidligere tænkemåder Den som opdager mangel på har pligt til at genskabe et mentaliserende samspil. 29

30 Ikke- Pseudo (Tendens til at udtrykke vished om mentale tilstande) Påtrængende: Mangel på respekt for at sind er adskilte eller ugennemsigtige Han kan ikke lide mig. Hun har en spiseforstyrrelse Overaktiv: Overdreven energi på at overveje, hvad andre tænker. Hvad synes de om mig. Destruktiv: Du vil gøre mig ondt. Den andens oplevelse undermineres. 30

31 Ikke- Misbrug af (Forståelse for mentale tilstande bruges på en skadelig måde for den anden. Fordrejning af andres følelser for at værne om egne interesser.). Hun ville gerne selv. Vi kan have forkerte antagelser om andres indre verden med tragiske konsekvenser (ex krig, hekseafbrænding, terrorisme) Dog Teaser Video 31

32 Mentaliseringssvigt Børn, der har været udsat for traumer, eller hvis tidlige tilknytning har været forstyrret, udvikler en skrøbelig evne, som let bryder sammen Asymmetrisk relation, den voksnes ansvar at fastholde et mentaliserende samspil 32

33 Taber evnen til at mentalisere hans søn giver ikke mening Intense følelser i ham Han laver antagelser om, at sønnen er fræk og vil provokere Sønnen reagerer på farens adfærd på samme måde, som faren gør, når han ikke føler sig forstået, bliver optrappende i sin adfærd Sønnen bliver bange og føler sig ikke forstået Har bliver kontrollerende/opt rappende i sin adfærd 33

34 Fonagy om indstillingen Det har vist sig at være den vigtigste og vanskeligste færdighed at få styr på Den have behandlingen gror i 34

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Mindfulness og spiseforstyrrelser

Mindfulness og spiseforstyrrelser Mindfulness og spiseforstyrrelser Anne Kristine Karsholt 1 2013 Indholdsfortegnelse Forside.1 Indholdsfortegnelse..2 Resumé.3 Indledning.4 Problemformulering..4 Hypotese 5 Metode...5 Spiseforstyrrelser...6

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København I: Som sagt så kommer vi fra Roskilde Universitet, og vi er i gang med vores første semester, hvor vi har valgt at

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog VISS.dk VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND - - Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede På vej mod et pædagogisk fagsprog nyt nr. 5 marts 2010 - årgang 4 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER ALKOHOLPROBLEMER, FORÆLDRE, BØRN OG GRUPPEMETODE Barnets blå Hus. Kursus den 9.5 og 22.8.2013 I alkoholens/rusens skygge Det er kun den, der drikker, der kan Det er problemet - og ikke personen der er

Læs mere

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi.

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. 9 16. maj 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. Side 3 Leder Psykologer

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 COMPENDIUM Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 Prevention of mental dysfunctions at Children and Youth in Social Welfare Institutions BY: AC International Child Support, Denmark &

Læs mere

DEN DYREBARE BARNDOM

DEN DYREBARE BARNDOM DEN DYREBARE BARNDOM Skrevet af psykolog Gitte Jørgensen og souschef / pædagogisk leder Hanne Dalsgaard. Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Oktober 2006. Et tilbageblik Det mest afgørende, som skete

Læs mere