Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad mon. m ø r k e t. gemmer"

Transkript

1 Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv og i mit arbejde som menneske og psykolog nemlig arbejdet med skyggen. Min egen såvel som mine klienters. Af Zenna Allesøe Illustrator: Dorte Klingberg-Nielsen 55

2 < Ud af mørkets hule gror livets kraft fra moder jord! mørket kommer li som gæster som den største læremester! sliber nænsomt hver en kant på din indre diamant! Vores medfødte selv og skyggen Ifølge Jung er vi alting og ingenting, når vi fødes. Vi rummer alle vores potentialer, som et frø rummer potentialet til at vokse til f.eks. et træ eller en blomst. Jung definerer skyggen som værende den del af vores medfødte selv, vores medfødte alting, som vi ikke kaster lys på, udnytter og udvikler i vores bevidste jeg, men som i stedet er spaltet fra og kaldes og er skyggen det personligt ubevidste. Skyggen henligger i det ubevidste som det uerkendte, det som ligger i mørket. I skyggen findes således alle de uudnyttede evner og potentialer, vi endnu ikke kender, og som ofte der i mørket føles farlige og livstruende. Vi mærker det måske som angst, uro, overvældende følelser og reaktioner, som had, misundelse og andre følelser, som vi ikke rigtig vil kendes ved. Barndommens store betydning Vores bevidste jeg og vores skyggesider dannes primært i vores barndom. Vi er alle nødt til på forskellig vis at tilpasse os vores omgivelser: Vores forældre, andre nære relationer, institutioner, samfundet, kulturen, sproget etc. Vi tilpasser os og indoptager disse omgivelsers normer mere eller mindre, mens vi samtidig finder ud af, hvad det er, der skiller os fra de andre jeg er omkring os. Dette gør vi under større eller mindre protest. Børn er alle dybt afhængige af deres forældre og nære omgivelser, og under opvæksten vil nogle af deres kvaliteter og måder at forholde sig på blive anerkendt og andre blive fradømt. Daniel Stern en højt respekteret amerikansk psykolog har forsket meget i spædbarnets og det lille barns intra- og interpersonelle liv, og i hvad der former barnets personlighed. Han har især fokuseret på det tidlige mor/barn samspil. Her har han påvist, hvor stor betydning alle de tusindvis af bitte små interaktioner (samspil) under Carl Gustav Jung Var uddannet læge med speciale i psykiatri. Han var med i kredsen omkring Sigmund Freud men udarbejdede siden sin egen psykologi. I Jungs teori er der to overordnede begreber: Individuation og det kollektive ubevidste. Med individuation menes, at man bliver, hvad man er. Jung mente, at der er nedlagt en bestemmelse eller en kode i mennesket, og at det overordnede formål med livet for det enkelte menneske er at realisere denne bestemmelse - at blive hele. Det kollektive ubevidste har vi med os som et beredskab fra fødslen. Indholdet eller elementerne i det kollektive ubevidste - arketyperne - deler vi med alle andre mennesker. 56

3 Den største angst har vi for vores skyggesider, men de er vores venner, når vi blot spreder lys på dem det daglige samvær betyder for barnets udvikling af selv et. Det er især herigennem i barnets tidlige liv, at grundlaget lægges for, hvilke sider af personligheden og hvilke evner samt muligheder der tillades udviklet, og hvilke der skubbes ind i skyggen ind i mørket. Vejen frem går gennem mørket Vi påvirkes hele livet igennem, men i takt med at vores jeg dannes, og vi bliver mere bevidste om os selv, og i takt med at vores afhængighed af vores forældre mindskes, får vi mulighed for gennem selvreflektion og interaktion med andre i højere grad at bevidstgøre flere sider af os selv. Nogen gange kraftigt skubbet af vores livsomstændigheder, andre gange sat i gang af en indre tilskyndelse. Det er her jeg ofte møder mine klienter, når de af indre eller ydre omstændigheder motiveres til at begynde at se på sig selv, på hvordan de lever livet og ikke mindst, hvordan de ønsker at leve livet. Nogle kommer med meget store og overvældende problemer og måske voldsomme traumer, andre tilskyndes indefra af en indre uro, utilfredshed, følelse af tomhed eller måske ønsket om at få et bedre liv, end de synes, de har lige nu. Fælles er et ønske om (måske igen) at finde en indre ro samt mening og glæde ved livet. Og fælles er også at vejen hertil går gennem mørket. Mit arbejde som psykolog er at følge det andet menneske på dets rejse igennem mørket. Det kan sammenlignes med, at du tager et barn ved hånden og fører det trygt igennem det ukendte det farlige. Det kræver en dyb tillid. Tillid fra den anden til, at jeg er der helt, nænsomt, kærligt og nærværende lige her og nu og vedvarende, så længe der er behov. Og herigennem, og ved at jeg indgiver håb og mod, tillid til at det er i orden og trygt at pille stille ved låsen til døren ind til mørket. Måske bedst udtrykt med Eva Matjekas ord: Du skal ikke være bange! lys og mørke følges ad selv i nattens mørke sange kan du være tryg og glad! lyset går og mørket kommer li som vinter følger sommer du har også indeni lidt af mørkets energi. Der er lige så mange arketyper, som der er karakteristiske situationer og problemer i et menneskes liv. Eksempler på arketyper er anima og animus, livets træ, moder jord, den vise gamle mand, kongen, dronningen, feen, heksen, englen, skurken, prinsen, djævlen, døden etc. Det kollektive ubevidst er en visdomskilde. Jung delte bevidstheden op i tre hovedområder: Det bevidste (jeg et og persona), det personligt ubevidste (skyggen) og det kollektive ubevidste (anima og animus m.fl.). Derudover har vi vores ansigt udadtil vores persona, som dannes gennem livet, dvs. vi fødes uden et persona. 57

4 Helvede - det onde - mørket findes hér på jorden og skabes af os selv Eva Matjeka Hvad mon mørket gemmer? Tid til fordybelse og nærvær! For Eva Matjeka er børn sjæle, der er født åbne, livsglade, nysgerrige og med evne til at undres og stille de store spørgsmål til livet! Med sine bøger ønsker hun at være med til at bevare denne evne til at undre sig og måske åbne en flig hos en, der har fået øjet sandet til! Eva Matjeka sætter i sine bøger ord på livets store spørgsmål spørgsmål som læseren selv kan søge svar på, inde i sig selv - alene - eller i dialog med en anden! Vil du vide mere om Eva Matjeka og hendes bøger med spirituel filosofi i børnehøjde, kan du finde hende på Skyggesiderne projiceres ud Vi vil nok alle helst leve et sorgløst liv uden bekymringer, hvor vi er glade og elskværdige. Vi er derfor ofte tilbøjelige til at fornægte det hos os selv, vi ikke bryder os om. Det er meget menneskeligt og dybt forståeligt. Men vores skyggesider har det med at blive projiceret ud på andre mennesker, grupper, organisationer og lande. Desto mere vi fornægter vores skyggesider, jo mere projiceres ud. Vi kan finde disse projektioner der, hvor vi reagerer langt mere emotionelt end situationen med rimelighed kan forårsage. Vi finder dem der, hvor vi hader eller foragter et andet menneske eller frygter og hader grupper af anden overbevisning end os selv, et andet folkeslag eller land. Helvede - det onde - mørket findes hér på jorden og skabes af os selv, ligeså med skyggen. Men husk, det er, hvad du gør med tingene, der bestemmer, om det er hensigtsmæssigt/kærligt eller ej. Det er kun, når vi skubber skyggen væk, gemmer den og håner den, at den bliver farlig. Farlig fordi den så forplumrer vores liv med intolerance, had, skyld og skam. Det onde, det farlige, det vi ikke vil vide af, er som oftest gode og sunde kvaliteter, der forvaltes på en ikke hensigtsmæssig måde. F.eks. når vreden, som er en ressource og en god meddeler om ubalancer, enten vendes indad som depression og dårligt selvværd eller ukontrollabelt eksploderer eller vendes mod tilfældige. Søg og du skal finde Den største angst har vi for vores skyggesider, men de er vores venner, når vi blot spreder lys på dem. At arbejde med vores skyggesider er derfor livgivende og vigtigt, ikke blot for os selv som menneske, men også for alle omkring os. Jo flere af os, som bliver mere bevidste om vores skyggesider og tager dem til os som gaver og nye kvaliteter og dermed bruger dem konstruktivt for os selv og andre, desto mindre vil jalousi, had, vold og krig kunne trives. Både mellem individer, grupper, folkeslag og lande. Lys og mørke er to sider af samme mønt. Intet lys uden mørke og intet mørke uden lys. Når du går ind i mørket, lyser du op og bevidstgør dine skjulte evner og muligheder. Vi udvikler os selv ved at kaste lys i vores mørke, ved at turde gå derind og finde. Alle rummer vi alle kvaliteter, det handler om at turde se dem og udvikle dem. Søg og du skal finde som det hedder. Skyggen er en ven og en drivkraft Det er altså vigtigt i arbejdet med skyggen at erkende, at den er en helt 58

5 Skyggen er en ven. Så gå kun roligt ind i mørket, gerne med en anden ved hånden uundværlig del af os selv. At anerkende den, hvilket i bund og grund handler om at anerkende alle sider af os selv. Skyggen er drivkraften for al videre udvikling. Den indeholder stor viden og værdifulde sider af os selv, som vi af mange gode grunde ikke har fået lov til eller tilladt os selv at udvikle og bevidstgøre. Skyggen er en ven. Så gå kun roligt ind i mørket, gerne med en anden ved hånden. For når vi er i mørket og overgiver os til det, kan vi se. I mørket er lyset gemt kun forløsning, visdom og et bedre selvværd gemmer sig her. Og vel kan det være svært og føles meget farligt og hårdt at bevæge sig derind. Men det farlige ligger paradoksalt nok ofte i vores angst for at få det godt (for tør vi nu tro på, at vi er det værd?). At turde Som psykolog og medmenneske søger jeg at indgive den anden tro, tillid og mod til at træde ind i mørket. Der er mange veje derind, og jeg kan på forskellig vis med blandt andet samtale, visualiseringer, hypnose, indre barn arbejde, forskellige f.eks. kropsorienterede øvelser og andre metoder hjælpe den anden til selv at finde og gå lige netop den vej, der er den rigtige lige netop her og nu. Men det vigtigste i arbejdet er at turde og kunne være fuldt og helt til stede på den andens præmisser samt at turde og kunne rumme, det der er svært og farligt sammen med den anden. Og derfra med hjælp fra det indre lys (ressourcerne) og indsigterne at hjælpe ham eller hende til at træde nye veje og integrere de nyfundne sider af sig selv. Alt kan tåles, hvis du er i indre ro og balance. Det handler meget om at turde sig selv og livet. Og for hver gang vi kaster lys i vores eget mørke, er vi med til at skabe kærlighed til os selv og andre. Mørket er måske det stygge som jeg gemmer dybt i mig som min egen indre skygge, der kan gå sin egen vej? Skælde ud og blive sur gøre mange dumme ting som en løve i et bur fare tosset rundt omkring! indtil den bli r træt eller måske mæt! lægger sig til ro og sover så det mørke kan gå over! Skygge, du må gerne bo inde i mig et sted bare du ikke fylder for to og ta r det lyse med! Kære engel, vær hos mig så min skygge finder ro vis mig ind på lysets vej så vi lyser begge to! 59

6 Skyggen Skyggen består af alle de muligheder i vores bevidsthed vores selv, som af forskellige grunde ikke udvikles og anvendes. Det kan være rigtig svært at se sig selv og især de ubevidste dele af os selv. Her kan vi bruge andre mennesker som en slags spejl, da vi projicerer vores skyggesider ud i andre. Læg mærke til de steder hvor du reagerer emotionelt kraftigt på andre. Selvom alt i skyggen er potentielt positivt, kan man opdele vores skygge i positive og negative skygger alt efter, hvordan vi kan finde dem: De positive skygger er de personlighedstræk, vi bliver fascineret af hos andre mennesker. Det vi drømmer om at kunne gøre og være, hvis vi levede et andet liv. Det er træk, vi selv rummer, men som vi ikke anerkender og udlever. De negative skygger er de personlighedstræk, hvor vi reagerer negativt på andres adfærd. Det er sider af os selv, vi ikke vil/kan se og anerkende. Skyggen og selvværdet Når du begynder at arbejde med din skygge - begynder at kaste lys ind i mørket sker der det forunderlige at selvværdet vokser. Ægte selvværd handler nemlig om at elske dig selv, som den du er fuldt og helt. Det vil sige, elske både de sider af dig selv du kender og holder af og de sider, der er mindre velkomne, eller som du måske slet ikke vil kendes ved. Dit selvværd lider hårdt under, når du slår dig selv oveni hovedet med det du gør, siger og tænker, som du ikke bryder dig om, og selvværdet lider, når du undertrykker de sider af dig selv, som du ikke vil være ved. Når du begynder at kende og acceptere dine skyggesider, begynder du samtidig at se, acceptere og værdsætte hele dig selv og dit selvværd vokser. Når din autencitet vokser, fordi du værdsætter dig selv og åbent tør stå ved, hvem du er, og lader maskerne persona falde, vil der opstå tryghed og tillid i dine relationer. Du vil bedre kunne rumme andres fejl og mangler, hvilket igen vil virke tilbage, så andre møder dig mere positivt og velvilligt og igen vokser selvværdet. Flyv som en fugl fra din rede DU er det lys, du kan sprede! Zenna Allesøe, cand.psyk Zenna Allesøe er uddannet psykolog ved Københavns Universitet og har privat praksis i Hørsholm. For at opnå en større indsigt i sammenhængen mellem psyke og krop har hun valgt også at uddanne sig til healingmassør. Da alle aspekter af vores liv påvirker vores velbefindende, arbejdes der i terapien med det hele menneske. Zenna arbejder integrativt, hvilke vil sige, at hun, med udgangspunkt i det meningsfulde for den enkelte, bruger de teorier og metoder, der giver mening i forhold til den aktuelle problemstilling. Det er Zennas grundlæggende opfattelse, at det er vigtigt, at vi selv tager ansvar for vores eget liv, forstået således, at vi må tage ansvar for, hvad vi gør med det liv, vi nu engang er blevet givet. Vi kan ikke ændre vores fortid, men vi kan ændre vores nutid og dermed vores fremtid ved at være bevidst tilstede i nuet og tage ansvar her. 60

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

DEN DYREBARE BARNDOM

DEN DYREBARE BARNDOM DEN DYREBARE BARNDOM Skrevet af psykolog Gitte Jørgensen og souschef / pædagogisk leder Hanne Dalsgaard. Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Oktober 2006. Et tilbageblik Det mest afgørende, som skete

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003 The Silent Workshop Sandplay - en terapeutisk metode Indhold : Præsentation af oplæggets forfattere Grundholdningen i vores terapeutiske arbejde Hvad

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere