Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu"

Transkript

1 Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis

2 Udvikling og intervention for traumepåvirkede børn og familier Raija-Leena Punamäki, Kirsi Peltonen & Esa Palosaari University of Tampere

3 Prævalens af traumer i barndommen Børn < 16 år med et eller flere traumer 13-43% Europa 68-71% USA Prævalens af PTSD i barndommen Meta-analyse (34 populationer, 2697 børn) 36% af de børn, som havde været udsat for et traume, havde PTSD 24% blandt traume-eksponerede voksne Ingen PTSD-forskelle i forhold til alder

4 Naturkatastrofer Prævalens af PTSD i barndommen ift. traumetype 30-50% moderate til alvorlige symptomer 5% -10% opfylder kriterier for en PTSD-diagnose Krigs- og militærvold 17-80% Alvorlige, personlige overgreb er forbudnet med det højeste symptom-niveau Uheld 25-50% (fx. cykel-, båd-, trafik-, og brandulykker) Seksuelt eller fysisk misbrug, vold i familien 3-90%, seksuelle traumer medfører den højeste grad af PTSD.

5 Screening for PTSD og andre traumereaktioner Pålidelige resultater ved brug af DSM-IV Vigtigt at få information om følgende: Aktuelle symptomer og bekymringer/problemer Forsøg på at cope og håndtere traumet Symptomernes fremkomst og forløb Familie- og udviklingshistorie Information både direkte fra børnene og fra forældre/værger

6 Screening for PTSD II Kort redegørelse for PTSD-symptomer i traumeramte familier en måned efter traumet Forældrerapporteringer og/eller selvrapporteringer af børns PTSD-symptomer (fx. IES-R, CPSD-RI) Interviews (The Child PTSD Interview)

7 Omfattende undersøgelse af traumereaktioner Depressive symptomer (CDI) Dødsfald: fravær og overvældende sorg (PGI) Overdreven og generaliseret angst Øget livstrussel; separationsangst, bekymringer om familiens sikkerhed, kortsigtet fremtidssyn Somatiske symptomer: hoved- og mavepine, forstyrrelser og ændringer i søvnmønstre

8 PTSD hos småbørn (2-4 årsalderen) En PTSD-diagnose kræver 1 genoplevelses-, 1 undgåelses- og 1 arousalsymptom Adfærdsændringer Gentagen og ritualiseret leg (flashback) Udviklingsmæssige forsinkelser (sprog og sensomotorisk) Tab af tillærte færdigheder (sprog, renlighed) Nye symptomer: aggression overfor andre, separationsangst, mørkeræd, frygt for at være alene,

9 Traumatisering i barndommen er omfattende og kompleks af natur Neurofysiologi Sensomotorik Oplevelser Koordination Timing Kompleksitet Hastighed Opmærksomhed Modning Sprog Hukommelse Problemløsning Tilknytning Kognition Emotionalitet Socialitet Empati Venskab Tilknytning

10 Hvorfor reagerer børn forskelligt på traumatiske begivenheder? Fra fødslen Før traumet Under traumet Efter traumet Senere reaktioner Gruppe med mange symptomer Population Traumatisk begivenhed Gruppe med få symptomer Beskyttende og modificerende fatorer Sårbarheds- og risikofaktorer By Helen Christie

11 Udviklingsmæssige perspektiver I Børn i alle aldre er sårbare men reagerer på aldersspecifikke måder Hvert udviklingsmæssigt stadie udgør både beskyttende, selv-helende processer og sårbarheder En traumatisk begivenhed kan forsinke eller fremskynde udviklingsmæssige overgange Genstanden for bekymringer og trusler er aldersspecifik Familier responderer som et system

12 Udviklingsmæssige aspekter II Individuelle faktorer, der påvirker børns traumatisering: Personlighed; temperament Alder Familierelationer Mening med traumet Kognitiv kapacitet Udviklingsmæssige forhold Ny diagnose: Developmental Trauma Disorder (DTD)

13 Affektregulering emotioner Ensidig affektregulering; enten emotionelt lammet eller eskalering af følelser Manglende synkronisering mellem det psykologiske og fysiologiske emotionelle niveau Frygt dominerer

14 Traumer og hukommelsen Traumatiske erindringer Sensorisk og emotionel Visuel, auditorisk, kinæstetisk, lugt og smag Erindringer uforandrede Den sensoriske hukommelse genkaldes hurtigt: flashbacks Mange forskellige stimuli fremkalder erindringer Ufrivillige og ukontrollerbare erindringer Neutrale erindringer Betydningen konstrueres Kan verbaliseres og præsenteres i symboler Erindringer udviskes og forsvinder med tiden Bevidste links mellem stimuli og hukommelse Voluntær kontrol

15 Symbolske processer Traumatiseret leg forstyrrer helingsprocessen Er snæver og mangler repertoire traumefokuseret Konkret og lav-symbolsk aktivitet Temaer, roller og handlinger er gentagne og uforandrede Tvangsprægede og ritualiserede træk Manglende glæde og progression Manglende narrativer og fantasi Fravær af leg er mest bekymrende

16 Sociale relationer Negative interaktioner: syndebukke, rigide og omvendte roller Familie-hemmeligheder og stilhed: familiemedlemmer beskytter hinanden Fragmenteret kommunikation: knowingnot-knowing Ond cirkel: Gode relationer til jævnaldrende beskytter det mentale helbred, men traumeeksponering frarøver barnet venskaber

17 En familiebaseret tilgang til traumer Familieroller krystalliseres i forbindelse med farer og traumer Klare roller i den emotionelle, kognitive og adfærdsmæssigr arbejdsdeling Funktionen er at sikre familiens overlevelse Hvis fleksibel og kortvarig Hæmmer barnets udvikling og effektive coping Hvis legen er fastlåst, rigid og permanent

18 Vigtigheden af tilknytning I Den første relation til omsorgspersonen danner grundlag for indre modeller af: Hvorvidt et trygt sted er tilgængeligt Hvordan man undgår afvisning Hvorvidt man kan stole på andre og sig selv Hvordan man kan give udtryk for psykisk stress Hvorvidt man tør udforske verden

19 Vigtigheden af tilknytning II I det første leveår: Sensorisk integration af øjne, bevægelser og hjerneforbindelser Emotionel afstemning og modtagelighed for sanseindtryk Genetablering af en døgnrytme Primære, tidlige risikofaktorer: 1) Frygt i moderens øjne 2) PTSD hos moderen med genoplevelse og dissociative tilstande

20 Vigtigheden af tilknytning III Tilknytning er nødvendig for overlevelse; 4 typer Sikker: Adgang til en tryg base, nuancerede følelser og bred kognitiv referenceramme Usikker-undgående: Stoler på sig selv, følelsestom og selv-beroligende Usikker-ambivalent: Klæber til voksne, overvældende emotioner, vanskelig at berolige Desorganiseret: Ingen tydelig tilknytningsadfærd Tilknytningsadfærd aktiveres under farer og trusler

21 Interventioner RESILIENSbaserede præventive interventioner: Ved at fremme A, undgås B B Mentale helbredsproblemer -maladaptive processer A Optimal udvikling -basale processer SYMPTOMbaserede interventioner : Ved at overvinde B, opnås A

22 Præventive interventioner ved krig & militærvold Intervention & Behandling CBT, EMDR, Familieterapi Akutte depressionssymptomer. Aggression, PTSD & dissociation Prævention Resiliente grupper Psykoedukation Familieinvolvering Børn i risiko: sårede, hjemløse, fattige, tidligere traumer, familieproblemer, vanskeligt temperament, dårlige mestringsstrategier Mentalt helbred National politik, strategi og rettigheder, skole, sundhedspleje og civil deltagelse, viden, handling og børns rettigheder Traumeeksponerede børn og familier uden større risikofaktorer og sårbarheder (WHO, 2001,Jordans, 2010)

23 Interventioner Interventionspakker såsom CBT/ TF-CBT EMDR Interpersonel gruppe-psykoterapi Tillæring af teknikker til at fremme bedring Sundheds- og fredsfremmende initiativer (Health to Peace) Stresshåndtering Narrativ eksponeringsterapi Alle komponenter/moduler/elementer/redskaber er baseret på viden om risikofaktorer og beskyttende faktorer

24 Undervisning i helende teknikker som eksempel på gruppebehandling Arousal Egne oplevelser og læring omkring egne kropslige responser Muskulær afslapning og vejrtrækning spænding og afspænding, indåndning-udånding Visualisering til et trygt sted Udtalelser der skal reducere hjælpeløshed Forklaring af begivenheder -> kontrol af arousal

25 Genoplevelsessymptomer Positiv feedback ramme, positive alternative billeder, lås væk Tilsvarende teknikker for auditoriske, olfaktoriske (lugtmæssige), kinæstetiske (kropslige), berøringssymptomer Drømmearbejde Introduktion af en beskytter, som barnet har tillid til (både en reel og fantasi-hjælper) Ændring af rolle i drømmen: offer helt, activ - passiv, hjulpet-hjælper

26 Undgåelsessymptomer Gradvis eksponering indtil tilvænning/udslukning Brug af de samme redskaber som ved genoplevelse Visualisering Tegning, skrivning, samtaler Tryghedsskabelse og selv-reguleringstræning Psykoedukation: give information & normalisere & uddanne Parallel historie (indirekte) & beskrivelse af PTSD (direkte) Egne, unikke oplevelser

27 Guidelines som inkluderer børn I National Institute for Clinical Excellence (NICE) 2005 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2003 Psychological First Aid: field operation Guide. National Child Traumatic Stress Network,NCPTSD (www.ncptsd.va.gov/pfa/pfa_v2.pdf)

28 Guidelines som inkluderer børn II AAP-disaster-prepadness Web National Centre for Children Exposed to Violence Yale Child Study Center IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings IMPACT The Netherland

29 Evidensbaseret behandling af PTSD Ved enkeltstående traumer De mest almindelige behandlingsformer: CBT, EMDR og legeterapi CBT anvender manualiseret, reproducerbar behandling, både i grupper og individuelt, skolebaseret og klinisk EMDR-behandlinger er typisk korte og individuelle De fleste studier giver statistisk signifikante resultater, men mangler metodologisk stringens

30 II Seksuelt misbrug 10 studier af effekten af gruppeterapi af seksuelt misbrugte piger Behandlingstyper: CBT, psykoedukation, psykodrama, eklektisk, humanistisk Kun 4 brugte grupper til kontrol eller sammenligning. Psykodramagrupper: reduktion af depressive symptomer CBT og eklektiske grupper (med gradvis eksponering): reduktion af PTSD

31 III Krigs- og militær-relaterede traumer 16 effekt-studier Kun 4 randomiserede, kontrollerede studier Almindelig behandling: Kognitiv adfærdsterapi med fokus på ensidige kognitive processer og negative emotioner Selvrapporterede resultater: reduktion i PTSD og depression

32 Vigtigste retningslinjer Al struktureret terapi er mere effektiv end ingen terapi i forhold til børn med PTSD Videnskabelig evidens er tilgængelig for traume-fokuseret KAT og EMDR Der er ingen evidens for andre systemtiske interventioner, fx legeterapi, dynamisk terapi (der findes ingen kontrolstudier)

33 Konklusion Udviklingspsykologi: sensitive- og overgangsperioder Intervention og forebyggelse: Skræddersyede og evidensbaserede interventioner med specifikt fokus

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Intervention efter katastrofer Associerede partnere: Samarbejdspartnere:

Intervention efter katastrofer Associerede partnere: Samarbejdspartnere: www.tentsproject.eu Intervention efter katastrofer Det europæiske netværk om traumatisk stress TENTS (The European Network for Traumatic Stress), finansieret af den Europæiske Union, har til formål at

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

TRAUMER OG BØRN VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 2009-2011 ARRANGERET AF CETT, FINANSIERET AF INTEGRATIONSMINISTERIET

TRAUMER OG BØRN VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 2009-2011 ARRANGERET AF CETT, FINANSIERET AF INTEGRATIONSMINISTERIET TRAUMER OG BØRN VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 2009-20 1 ARRANGERET AF CETT, FINANSIERET AF INTEGRATIONSMINISTERIET FORORD I 2009 bevilgede Integrationsministeriet penge til en

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Depression Vingsted 30.september 2010

Depression Vingsted 30.september 2010 Depression Vingsted 30.september 2010 Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold Symptomer og udredning

Læs mere

EFFEKT AF BEHANDLING. et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

EFFEKT AF BEHANDLING. et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen EFFEKT AF BEHANDLING et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Karen-Inge Karstoft, Nina Beck, Sara Bek Eriksen & Ask Elklit Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet 2014

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Naturlig og kompliceret sorg hos voksne

Naturlig og kompliceret sorg hos voksne EPOS ENHED FOR PSYKOONKOLOGI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI PSYKOLOGISK INSTITUT AAHUS UNIVERSITET 1 Naturlig og kompliceret sorg hos voksne V. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.) Program, 1. dag. 2 Akutte reaktioner.

Læs mere

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Susanne Harder ISPS 8. december 2011 ISPS 8.december 2011 Dias 1 Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Mål: Foredraget vil anvende viden

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København

Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København Trondheim 26.-27. Oktober 2009 Ulrik Jørgensen, OASIS Behandling og rådgivning for flygtninge Hvem kan modtage hjælp? voksne og børn, som

Læs mere

Tilknytning, udviklingstraumer og stress

Tilknytning, udviklingstraumer og stress Tilknytning, udviklingstraumer og stress Denne artikel er skrevet af Inge Holm. Hun er privatpraktiserende psykoterapeut (MPF), mindfulnessinstruktør (MBSR) og organisationskonsulent. Inge er oprindelig

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 COMPENDIUM Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 Prevention of mental dysfunctions at Children and Youth in Social Welfare Institutions BY: AC International Child Support, Denmark &

Læs mere

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede 10 29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alting klappede Reportage fra Årsmøde 2009 med omtale af et stærkt fagligt program, vigtige temaer og meget festlige rammer. Og så fik foreningen nyt

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Sidsel Karsberg, Stine Rønholt & Ask Elklit Syddansk Universitet Videnscenter for Psykotraumatologi

Læs mere

Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar - august 2009

Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar - august 2009 DELRAPPORT 1 Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar - august 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af Institut for

Læs mere

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge 32 I november 2008 udgav Center for Kvalitet, Region Syddanmark, en såkaldt medicinsk teknologivurdering

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

DETTE NUMMERS TEMA: Sorg. Konference om sorg og krise. Stjernen 3/2010 side 10

DETTE NUMMERS TEMA: Sorg. Konference om sorg og krise. Stjernen 3/2010 side 10 DETTE NUMMERS TEMA: Sorg Konference om sorg og krise Stjernen 3/2010 side 10 TEMA: Sorg Landsforeningen Spædbarnsdød afholdt den 14. og 15. juni en konference om sorg og krise for fagpersoner og andre

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

MESTRINGSFÆRDIGHEDER OG OVERLEVELSESSTRATEGIER I FORBINDELSE MED TRAUMER OG TRAUMATISK STRESS.

MESTRINGSFÆRDIGHEDER OG OVERLEVELSESSTRATEGIER I FORBINDELSE MED TRAUMER OG TRAUMATISK STRESS. MESTRINGSFÆRDIGHEDER OG OVERLEVELSESSTRATEGIER I FORBINDELSE MED TRAUMER OG TRAUMATISK STRESS. Stort set alle teoretikere og praktikere inden for arbejdet med traumer og traumatisk stress har forstået

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere