Natur Helse. Særnummer 5 ISSN INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. - det naturlige samlingspunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt"

Transkript

1 Særnummer 5 ISSN Natur Helse 20. årgang, 27 marts 2005 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: INDRE HJÆLP afholdt tirsdag d. 25. januar 2005 i Valby Medborgerhus. Arrangement og redaktion Mogens Ehrich og Jan Helge Kofod-Jensen LNS Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet - det naturlige samlingspunkt

2 FORORD Denne rapport præsenterer Landsorganisationen NaturSundhedsrådets tredie større medlemsarrangement om forskning. Det er tilstræbt ordret at præsentere alt, hvad der blev sagt og skrivet. Det er fordi det er et nyt emne, hvor enhver skal have lov til at danne sin egen mening. Redaktionen har tilstræbt at citere alle bidragydere korrekt og fyldestgørende, og udtalelserne kan derfor ikke tages som udtryk for LNSs synspunkter. Rapporten er ikke disponeret efter dagens kronologiske forløb. Målet for dagen var at finde fælles sprog og holdninger, som kan være en ledetråd for LNS og give nyt grundlag for forskningen, samt selvfølgelig inspiration til deltagerne. Indre hjælp er et vanskeligt emne, fordi oplevelsen altid er spontan og subjektiv, og det er derfor dristigt at teoretisere derom. Baggrunden er, at forskningsudvalget d.. 26 marts 2004 var vært for en temadag om behandlingsfilosofi i alternativ behandling, hvor det bl.a. kom frem, at medlemmerne ønsker fokus på det spirituelle område, og at det spirituelle kan opdeles i det energetiske arbejdsfelt samt indre hjælp. D. 27. august 2004 var udvalget derfor vært for en temadag om det energetiske arbejdsfelt, og d. 25 januar 2005 en temadag om indre hjælp. Derved har forskningsudvalget sammen med medlemmerne af LNS været en første tur rundt om de emner, der af medlemmerne opfattes som de principielt mest specifikke for alternativ behandling. De mange forskellige fysiske, energetiske og mentale fremgangsmåder ses som detaljer inden for denne ramme. Indhold Indledning 2 Forord 3 Deltagerliste Foredrag 4 Erfaring med den indre hjælp i behandlinger... Jan Helge Kofod Jensen 11 ÅND og ENERGI - med udgangspunkt i energetisk Kranio-Sakral terapi.. Kirsten og Wilhelm Nussbaumer Debat 18 Debat før temadagen 30 Diskussioner omkring gruppearbejdet Resultat 37 Konklusion LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 2

3 VELKOMST Mogens Ehrich, formand for LNS forskningsudvalg bød velkommen til forskningsudvalgets tredie temadag og sagde bl.a.: Det er et vanskeligt emne, vi tager fat på idag, og kontroversielt. Ikke sådan, at der har været protester mod at tage det op, tværtimod har mange udtrykt, at de ser det som meget vigtigt at få hul på denne sag, også mange, der ikke kunne være med her idag. Vi skal idag prøve at få vores meget personlige oplevelser frem på en måde, så vi kan finde de fælles træk. DELTAGERE og BIDRAGYDERE Deltagere: Jørgen Friehling Annette Madsen Sheena Marie Gylling Guldbrandsen Tinne Janholm Kirsten Kragh Astrid Wiig Henrik Isager Poul Feilberg Hans Dannevang Jan Helge Kofod-Jensen Mogens Ehrich, referent spirituel vejleder zoneterapeut clairvoyant, healer kropsterapeut på flere måder homøopat, irisdiagnostiker medarrangør, ikke alternativ behandler kostvejleder alternativ læge clairvoyant, steinerpædagog spirituel underviser formand for LNS forskningsudvalg Bidragydere til debatten før temadagen: Kirsten Nussbaumer Wilhelm Nussbaumer Jack Yilmaz Casper Caspersen Lena Skettrup Charlotte Wulff Kreipke Inge Maria Busk Nielsen Anni Klint kraniosakralterapeut og underviser kraniosakralterapeut og underviser clairvoyant clairvoyant smertebehandler healer m.v. behandler fra Jylland LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 3

4 FOREDRAG Erfaring med den indre hjælp i behandlinger. Jan Helge Kofod-Jensen, Hastrup centret, Forord. Jeg skal her kort forklare hvordan min forståelse af Verden ser ud og hvordan derigennem Healing/Indre hjælp virker. Jeg skal her forklare nogle indfaldsvinkler til det menneskelige : 1. Alt er ren energi 2. Hukommelse 3. Jeget - Sjælen 4. Arbejdsprocessen 5. Indre hjælp Alt er ren energi Når I ser på denne verden med Videnskabens øjne så lige meget hvad vi tager her, så kan vi blive ved med at zoome indad / nedad for til sidst at komme til noget som ikke er der, et hul som kan findes på at energien ~ frekvensen ~noget bevægeligt er der, men intet fast stof. Er dette punkt udspringet til vores verden? Fra? Hukommelse. Når vores krop bliver skabt i dag (i vores moders liv), starter vi som en celle og celle delingen fortsætter videre op igennem mineralriget, planteriget, fisk, padder og dyr for til sidst at bliver født som menneske. D.v.s. at når vi bliver født her på jorden har vi gennemløbet hele skabelses processen. Efter fødslen bruger vi de første ca. 30 År af vores liv til bl.a. at skabe forbindelse til viden indsamlet i vores foregående liv ,50 3,75 1,875 0,9375 Sidste Forrige osv. Cellen består allerede af flere ting blandt andet DNA Molekylet (kan nok sammenlignes lidt med en computers BIOS) Er DNA molekylet vores programmering med hjemme fra? Selve Sjælen har forbindelse til al viden til alt foregående i Sjælens eksistens. 4

5 Kroppen begynder som en båndoptager, at lagre alle dette livs oplevelser der sammen med DNA oplysningerne begynder at skabe denne personlighed. Hvis vi ser tilbage i ovenstående er alt stadig energi. Jeget - Sjælen Af de oplevelser som vi bl.a. får i opvæksten skabes Jeget dette Jeg er nødvendig for at skabe en god og levedygtig krop. På dette tidspunkt skal Sjælen først til at finde sine fødder at stå på husk på at de er gået igennem glemslens port. Det er dog også nogle af disse oplevelser som, Jeget får og lagre, i kroppen som laver disse disharmonier i energierne som vi siden hen har så mange kampe og fysiske skavanker med. Det at udvikles. NÅR vi er klar, har vi i princippet adgang til al viden vi skal bruge. Hvordan kan vi så blive klar? Ved at arbejde med os selv. Personligudvikling, meditation, fordybelse, indre analyse o.s.v. Via denne vej vil de gaver som i skal bruge automatisk dukke op når I er klar til det. Indtil nu har jeg meget kort skitseret min grund forståelse af livet i denne verden, det som ligger til grund for min arbejdsform. Nu vil jeg gå over til beskrivelse af mine observationer under mit arbejde. 5

6 Arbejdsprocessen Citat fra bibelen: Han så at han var klar og han helbredte ham. En overordnet samtale med klienten hvor jeg pejler mig ind på hvor Klienten er forståelsesmæssigt således at vil nogenlunde taler samme sprog. Jeg fortæller om min livsfilosofi som ligger til grund for behandlingsformen. Et kort eksempel på en behandling: 1. Jeg tager fysisk kontakt til Klientens skulderpunkter 2. kontakt til mit højere selv 3. Kontakt til klientens højre selv og beder denne om at vejlede mig i hvad jeg skal gøre. I nnøøddsst ti iil llf fæl llddee ddi iir reekkt tee kkoonnt taakkt t tit iil ll ddeet t Guuddddoommeel lli iiggee ppl llaann 4. Genoprettelse af energistrømme og chakras mm. 5. Under pkt. 4 udløses som regel de oplevelser fra klientens krop som vi skal se på. 6. Herefter bruger jeg en blanding af: Samtaleterapi, genkaldelsesterapi, reinkarnationsterapi alt afhængt af den enkelte klient. Det er alt afgørende at klienten får oplevelsen og forståelsen af denne som en AHA oplevelse fra egen indre. 7. Denne AHA oplevelse medfører som regel øjeblikkelig helbredelse, og dette skyldes som jeg ser det at den fejlenergi som oplevelsen var og dermed psykiske årsag til skaden nu er væk Energiens Vandring fra Sol til den fysiske krop 1. Sol 2. Miltcenter 3. Æterisk energifelt 4. Chakras 5. Energistrømme 6. Autonome nervesystem 7. Hormonproducerende kirtler 8. Hormoner i blodet 9. Kroppens funktioner Der er to energier i hvert chakra, Prana (Solenergi) og den energi som er struktureret af vores tro. Tro s struktur, behøves ikke at have noget med religion at gøre, jo stærkere tro jo mere energi kan man trække ned. Prana energien trækkes ind via milt punktet som så levere energien ind i exceric (energi banerne i og omkring rygraden). 6

7 Indre hjælp. Under mit arbejde med klienter og anden form for hjælp, får jeg hjælp på flere forskellige måder: 1. Får tankemæssigt besked 2. Ser sygdommen i kroppen 3. Mærker sygdommen på min egen krop 4. Får indre billeder. 5. Klienten kommer til at tænke på en situation. 6. En indre debat med mig selv som bl.a. bruges til at analysere. 7. "Reenn kkoonnt taakkt t frf raa ddeet t gguuddddoommeel lli iiggee ppl llaann Betragtninger omkring Indre hjælp. 1. Man skal være opmærksom på, at Tankemæssig hjælp kan komme fra mange niveauer fx:! Laver stående afdøde som ikke kan slippe astral verden (tilknytningen til det jordiske)! Ens egen højre bevidsthed! Intuition! Højerestående Åndelige væsener. Så det er meget vigtig at man er bevist om hvor man selv er og i hvilke kontakt, denne egenskab udvikles igennem arbejdet med ens egen personlige udvikling. 2. Det med at se sygdomme så foregår det på den måde,! At jeg ser sygdommens placering som en grå tåge for mit indre blik her er det nok mest udtalt ved kræft. 3. Det at mærke symptomerne på egen krop ser jeg som to ting:! Brug for en forklaring til klienten om hvad jeg mærker og derigennem styrke klienten i sin egen tro.! Bekræfter mig i, at det er her oplevelsen sidder. 4. Ved kontakt til og opløsning af en blokering i kroppens energi, kan jeg få flg oplevelse:! En tanke.! Et video klip af en fysisk oplevelse.! Et drømme syn, som jeg herefter bruger drømme tydnings værktøjet. 5. Som 4 her er det dog klienten som får beskeden. 6. En indre debat med sig selv kan være et godt analyse værktøj. 7

8 Nogle ting som jeg har lært er,! at jeg skal have koblet Jeget helt ud når jeg arbejder via det vi her kalder Indre hjælp. Det vil måske sige at jeg er kommet på mit sjæleniveau?! At det er Jeg oplevelserne som laver kludder i systemet.! Ved at fjerne Jeg oplevelsen giver vi plads til at, Selvet / Den observerende kan komme ind i stedet Udviklings vejen kan opdeles i forskellige trin og der bruges mange forskellige navne/ord for disse trin, og igen har disse Ord forskellig betydning for den enkelte alt afhængig af hvad indhold man tillægger hvert ord: Grafisk præsentation. Intuition! Indsigt! Sind! Essens Herunder har jeg lavet nogle grafiske præsentationer hvor igennem jeg forsøger at, skildre nogle af processerne. X Antal Liv 100% JEG 0% Hjælp til lære processen fra andre MENNESKET Egen andel af sin lære proces 0% SJÆL 100% I skemaet forsøges på en enkel grafisk måde at, skildrede en udviklings proces af et menneske fra JEG til SJÆL. Når vi starter udviklingen er, Sjælen meget svagt og Jeget forholdsvis stærkt repræsenteret og vi kræver megen hjælp af andre, hvorimod vi i slutningen af Livs processen vendt dette forhold, jeget en måske helt væk og vi er en fuld integreret Sjæl på dette Jordiske plan og har selv det fulde ansvar for vores handlinger. 8

9 Menneskes energetiske opbygning. Jeg har i understående skema forsøgt at vise en sammenhæng med vores udvikling/bevidstheds niveau og hvilke af vores kvaliteter vi får adgang til brugen af. Det kan sammenlignes lidt med et Computerprogram på topniveau er alt kun 0 & 1. hvor det i den sidste ende, den brugeren ser, fx er tekst en synlig reaktion. Hvis vi overfører det til fx Healing så hvis vi laver en energimæssig rettelse på øverste plan vil virkningen være øjeblikkelig helt ned til vores laveste fysiske niveau. Min forståelse lige nu er at vores helbredelsesform kun kan helbrede fra det niveau den arbejder på og nedefter. Så det vil virke alt afhængt af på hvilke niveau energi støjen (sygdommen)er opstået. Man kan lave kompenserende handlinger, men de helbreder ikke, de skjuler bare energi støjen fra et højere niveau. Et spørgsmål til læseren: Hvor er det Åndelige energiplan i Fysisk medicin? Meget integreret med det Åndelige Ernærings type/form Let føde tung føde Ren energi Æterisk energi felt Chakras Energi strømme Autonome Nervesystem Hormon producerende kirtler Hormoner i Blodet Kroppens funktioner/ Indre organer etc. Det ydre Åndelig plan energi - Bevidsthed Åndelig brug af alternative metoder Begyndende forståelse af alternative metoder Fysisk brug af alternative metoder Fysisk plan Alm. medicin 100% < Bevidstheds kontakt i helbredelses processen > 0% Lidt kontakt til det Åndelige plan 9

10 Diskussion efter Jans foredrag: Jørgen: Har du nogensinde tænkt på, at dine såkaldte klienter er din højere bevidsthed, der stiller dig nye udviklingsopgaver? Jan: Ja, det er udviklingen, jeg har sommetider stået i nogle situationer hvor jeg siger til mig selv det er næsten for meget. Så tænker jeg, at nu går jeg ind i opgaven og ser, hvad vi kan få ud af det, og så går det flot. Jørgen: Kun ved at være alene opdager vi vores egen guddommelighed, Jan: Det er noget, jeg bare mærker, Mogens: Der er stor spændvidde mellem det Jørgen siger, at vi er kun ét væsen, og det Jan siger, at en eller anden anden hjælper, og en anden modtager hjælp. Jørgen: Iagttageren bestemmer forsøgets udfald. Mogens: OK, men der er stadig stor afstand mellem den forståelse, du Jørgen fremlægger, og almindelige menneskers her-og-nu-oplevelse. Det er den afstand vi i dag gerne skal have udfyldt med nogle begreber og tilhørende sprog. 10

11 Ånd og Energi Af Kirsten og Wilhelm Nussbaumer, KIWI terapi Stobdruphøj kursus- og behandlingscenter Bramstrupvej 13, Bramstrup, 8370 Hadsten, tlf I vores arbejde med behandling og undervisning i Kranio-Sakral-Terapi (KST) oplever vi dagligt at energien er en meget vigtig faktor i helbredelsen af mennesker. Både klientens energi og behandlerens energi. Vi har udviklet et kursus i Energetisk Kranio-Sakral-Terapi, og flere følger efter, hvor vi underviser i energiarbejde ved hjælp af KST og i samtale omkring de energiblokeringer, som vi mærker ved hjælp af KST. Energi kommer bl.a. fra maden, vandet og luften, fra det som vi føler og tænker, fra andre mennesker og ikke mindst fra kosmos. For at forstå energi må vi have et fælles sprog, og her er der mange muligheder, men i KST bruger vi de mest fysiske opfattelser af ånd og energi, nemlig menneskets aura og chakralæren. Den shamanististe forklaringsmodel for en oplevelse af vores indre og ydre verden danner ligeledes grundlag for vores undervisning. Hvad er indre hjælp At modtage indre hjælp er den individuelt oplevede kendsgerning, at vi er i stand til at modtage viden på de indre planer - bagved øjnene. Denne viden er baseret på, at vi ofte oplever os selv som del af en større helhed, men er ikke altid selv bevidst om hvornår det sker, eller om hvordan det føles og slet ikke hvorfor. Den fysiske anatomi En dråbe blod kan f.eks. ved en laboratorieundersøgelse give en masse oplysninger om et menneskets fysiske tilstand (blodsukker, infektioner, forgiftninger, immunforsvar, stressniveau og meget mere). Radiologi og krystallisationsanalyse er alternative metoder til at bestemme et menneskes fysiske tilstand ud fra en blodsdråbe. Helt forståeligt er det nok ikke for almindelige mennesker, men det er alligevel blevet vores hverdag. Den sjælelige / spirituelle anatomi Forståeligt er det måske heller ikke at mennesket består af en sjæl som udspringer fra det åndelige, men alligevel har mennesker altid talt om det og ofret til guderne for at tiltrække energi. I vores undervisning går vi ud fra, at vi gennem mange inkarnationer er den samme sjæl, som har besluttet sig for at lære flere og flere ting på det jordiske plan. Sjælen hopper derfor jævnligt ned i en fysisk krop, for at få hænder og fødder - og hvad der nu ellers skal til for virkelig at kunne arbejde fysisk. I den åndelige verden lærer man mange ting, ligesom vi dér har en langt større bevidsthed - men vi skal her ned på jorden lære at forstå det nye i praksis, og udføre det. I den åndelige verden går det som regel mere fredeligt til end her på stedet, og en af vore opgaver er også at hæve energien i en mere kærlig retning her på kloden. Vi befatter os ikke med at prædike en bestemt trosretning, og der er derfor meget samtale på vore kurser om disse emner - som vi opfatter som meget private - men vi har fundet en LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 11

12 forklaringsmodel, som fungerer i det virkelige liv. Både for os selv og for vore klienter, og det er den viden, som vi gerne vil give videre. Hvert eneste menneske er sjæleligt anatomisk bygget op over den samme køreplan, men vores frie vilje består bl.a. i, at vi selv har en del at skulle have sagt om i hvilken retning og i hvilken rækkefølge vi vil besøge/opdage de forskellige områder af menneskelivet. Dråbeliv: For at forklare hvordan vi fungerer på energiplan må vi bruge et symbolsprog. Fantasien må tages i brug, og uden den kan vi ikke virkeligt forstå, hvad det hele drejer sig om Lad os bruge billedet af en dråbe for at bevæge os ind i sjælens anatomi: Hvert eneste menneske er en dråbe i det store åndelige hav. Vi er godt nok kun en dråbe, men vi er her og det betyder noget, hvordan vi håndterer vores dråbe. Havet består af dråber. Er vi f.eks. en dråbe i et forurenet vandhul, så vil vi være optaget af, hvor håbløst det hele er, og hvor ondt vi har alle vegne - og ellers nyde vores lykkepiller, som er den form for lykke, som føles mulig. Nogle dråber vælger at søge forandring, men det er et personligt valg, og ingen bestemmer for dem. Sagen er jo, at de selv skal beslutte sig for at fravælge forureningen. Nogle vil sige, at de ikke selv har valgt forureningen, men hvem kan sige sig fri for ikke at have deltaget i den fest? Er beslutningen om forandring taget, så lægger dråben sig øverst i vandhullet, og giver sig til at vente på, at det bliver forår, at solen vil varme så meget (eller at det bliver rigtig vinter så frosten bliver hård) at den får chance for at fordampe, dvs. at tage toget til skyerne og derfra videre til en bedre destination - som dråben i forvejen selv har gjort en del for at udvælge, ved at have brugt ventetiden til at læse køreplanen og ud fra den har valgt dens næste opholdssted. Dråben ved i forvejen fra køreplanen, at den på det nye sted vil kunne lære det næste, som virkelig er interessant og aktuelt i dråbens liv. Dråben ved fra egne erfaringer og andres rejsebeskrivelser, at opdagelsesrejser som regel er strabadserende, og at det er om at tænke sig om hele tiden - også når kufferten pakkes. Symbolsprog for at beskrive den ualmindelige virkelighed Køreplanen for os som dråbe er skrevet i symbolsprog på en måde, så hele sandheden ikke åbenbares med det samme. Der findes mange former for symbolsprog, og jeg vil ikke fremhæve det ene for det andet, men som eksempel nævne chakralæren, de syv stråler, loven om de fem elementer, de kristne sakramenter m.fl. Når vi benytter os af et symbolsprog, så indrømmer vi ydmygt to ting:! At virkeligheden ikke er altid så håndgribelig, som vi måske kunne ønske at gøre den til.! Det menneske, som beskriver sin egen virkelighed, eller gør et forsøg på at beskrive den og at sætte symboler på sin indre verden, er lige så interessant og vigtig, som det, der er forsøgt beskrevet i de forskellige symbolsprog. Køreplanen er strikket forskelligt sammen for hvert enkelt menneske, men består i sidste ende af de samme komponenter. Livet leves forlæns, men forstås baglæns. Man er altså hovedpersonen blandt mange andre hovedpersoner, men dråbe rimer på tåbe, så det gælder om at holde ørene stive! Det nytter ikke at tro, at vi er uskyldige væsener, som bare ansvarsløst kan gemme os. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 12

13 Åndemanere og præsteskab Så længe nogen kan huske, har mennesker arbejdet med at forstå tilværelsen både fysisk og åndeligt, og kontakten til ånderne har været en stor del af tilværelsen. Alle folkeslag har haft forståelse for, at der eksisterer mere mellem himmel og jord, end man umiddelbart kunne bevise, ligesom der er et stort sammenfald over hele jordkloden i den titusinde år gamle shamanistiske opfattelse af det åndelige. Førhen benyttede vi os af åndemanere - og siden hen præster - for ved hjælp af dem at opnå forbindelse til det hinsides. Nu er vi på et udviklingstrin, hvor det enkelte menneske selv skal finde kontakten til den åndelige, og det virker skræmmende for de allerfleste, og hver har sin begrundelse for det. Det er meningen at vi selv efterhånden skal blive bedre og bedre til at tænde for kontakten til det åndelige men også at blive bedre til at forstå, at der er flere forskellige kontakter, og at vi skal lære at kende forskel på kontakterne. Det gælder om at vi får tændt for de åndelige kontakter, som kan bringe udviklingen på jorden i den rigtige retning. Det kaldes menneskets åndelig udvikling. For at slippe godt gennem denne udvikling har dygtige mennesker udviklet systemer, men hemmeligheden bagved skal vi hver især selv opleve for at forstå hemmeligheden bag tilværelsen. Todeling og shamanisme. Alt er i virkeligheden todelt, og vores opgave er at lære at forstå og bruge alt på flere måder. Yin/Yang, mand/kvinde plus/minus osv. Når vi begynder på det, så finder vi ud af, at verden f.eks. er sort og hvid, men også indeholder alle farver og gråtoner derimellem. Intet er bare enkelt, men der er hjælp at hente, og hjælpen hedder indsigt og indre hjælp.. Det, som vi kan lære af shamanernes mange tusinde år gamle metode er, at betragte verden todelt, og at forstå, at vi har adgang til både en almindelig virkelighed og en ualmindelig virkelighed. Shamanens almindelige bevidsthedstilstand (almindelige virkelighed) er den, som vi alle sammen kender, og shamanens ualmindelige bevidsthedstilstand (virkeligheden bag virkeligheden) er ganske enkelt resten af kosmos. Når shamanen f.eks. skulle hjælpe et sygt menneske, som havde mistet sin sjæl, så foretog hun/han f.eks. en rejse i den ualmindelige virkelighed for at finde den syges kraftdyr og få det hjem igen. Mulighederne var og er uendelige, men til alle tider har de muligheder, som shamanen har benyttet sig af, været dem som var aktuelle i tiden, altså de muligheder, som man kunne forestille sig men eftertiden har vist, at der er mange flere muligheder end man troede mulige i oldtiden, og sådan vil det også blive fremover, også når det drejer sig om at hente hjælp oppefra. Hemmeligheden ligger i at afstemme instrumentet efter hvilken musik man vælger at spille, og at forstille sig store muligheder. Chakralæren For at forstå vores sjælelige anatomi har vi valgt at illustrere med chakralæren. Vi har altså en fysisk krop, som igen og igen udskiftes - og en sjæl som efterhånden udvikles til et bedre og bedre instrument for hele den åndelige og fysiske verden. Sjælen får hele tiden energi fra den åndelige verden som omgiver os, fra vores højere selv, fra englene, fra Gud og hvad og hvem man nu selv har forbindelse til. Alt er muligt. Energien strømmer ind til os, som ind i en dråbe, via vore energilegemer - eller aura, som omgiver kroppen. Yderst det mentale energilegeme, dernæst det psykiske og inderst det æteriske/fysiske energilegeme. Via dette energifelt strømmer energien ind i vores fysiske krop via chakraerne og videre til energiknudepunkter, som findes langs LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 13

14 med rygraden. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 14

15 Chakraer er således en del af det menneskelige energisystem, dvs. en del af den anatomiske forklaring på vor egen sjæl. Chakraerne indeholder en forklaringsmodel for vores udvikling, både fysisk, psykisk, intellektuelt og sjæleligt, som vi kan bruge i relation til vores egen udvikling, og dermed også i forhold til vore klienter, også i Kranio-Sakral Terapien, hvor vi terapeutisk har mulighed for adgang til disse energier, hvis klienten bevidst eller ubevidst (på sjæleplan ) giver tilladelse til det. Kroppen har 7 store chakraer/kraftcentre (eller batterier ), som fungerer som vigtige regulatorer for strømmen af livsenergi. Chakraerne kan styrkes eller svækkes alt efter hvorledes man selv behandler energierne og det, som de står for. Livsenergien kan i høj grad svækkes eller ødelægges, f.eks. af egen negative indstilling til tilværelsen - af egne bindinger eller af andre menneskers negative energi, men der er noget at gøre ved det. Styrker man sin selvrespekt og livsvilje på en måde, som ikke tiltrækker falske magtsymboler som penge, sex og ydre autoriteter i det hele taget, så styrker man også sit energisystem og derved sin livskraft. Vores religioner har symboler for kroppens kraftcentre, i form af symboler for universelle åndelige sandheder, som gradvis gør vores livskraft mere og mere forædlet og grænseoverskridende. I den kristne tradition er det dåb, nadver, konfirmation, vielse, skriftemål, ordination og den sidste olie. Den sidste olie står for kronechakraet og det at modtage nåde og at give nåde (også i dagligdagen). Helt væsentligt er, at alle chakraer skal samarbejde og stå i en energimæssig ligevægt med hinanden for at sikre, at hvert enkelt chakra/energicenter virker optimalt. Og dermed åbnes op for intuitionen. Kort fortalt står de syv chakraer for følgende: 1. Rodchakraet. Rød. Sikkerhed, tryghed, vilje til overlevelse, at kunne håndtere sit daglige liv, jordforbindelse og at vi er knyttet sammen med alt, som lever. Ben, knogler, nyrer og binyrer. 2. Harachakraet. Orange. Parforholdets chakra. Fleksibilitet. Sanse og nyde at være i en situation sammen med andre. Underliv, nederste tarme, kønskirtler, blære. 3. Solar plexus. Gul. Personlighedens manifestation, evne til at være sig selv. Modsætninger og følelser som eftergivenhed, selvhævdelse, vrede, angst, magt og afmagt. Fordøjelsessystem, lever, galde milt, bugspytkirtel, hud og synssans. 4. Hjertechakra. Grøn. Give ubetinget. Kærlighed, medfølelse, glæde og dermed også sorg, skelneevne. Et nogenlunde udviklet hjertechakra er nødvendigt for at intuitionen kan virke og skelneevnen til at forstå intuitionen. Hjerte kredsløb, lunger, kredsløb og thymus. 5. Halschakraet. Blå. Tænke, tale og lytte selvstændigt og kreativt. Klarhørelse og telepati. Hals, mund ører, kæber, arme, skjoldbruskkirtlen og biskjoldbruskkirtlen. 6. Pandechakraet. Indigo. Se ind bag ved tingene og se essensen af dem. Klarhed, integration, identitet. Højere former for clairvoyance. Hjerne, ører nervesystem og hypofyse. 7. Kronechakraet. Hvid. Forholdet til den åndelige verden og til den guddommelig vilje. Indstrømning fra de højere verdener. Pinealkirtlen Pandechakraet rummer intuitionens energicenter For at opnå et godt pandechakra, så må de foregående chakraer have opnået en god udvikling, men bl.a. pandechakraet er center for den indre hjælp. Vi har derfor valgt at illustrere chakraerne ved hjælp af en kort beskrivelse af det, som pandechakraet står for: Søg kun sandheden er Pandechakraets motto, ligesom det er sindets og visdommens chakra. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 15

16 Give slip på usandheder. Udstråle støtte og kærlighed. Præsteskab. At blive en god, ikke dømmende støtte og at træffe afgørelser for sig selv og andre mennesker på en måde, som er gavnlig for personlig og åndelig vækst. Lære at afbalancere fornuft og bedømmelse. Indre vejledning og mental klarhed, som åbner op for guddommelig inspiration. Tro på en guddommelig fornuft uanset hvad der sker. Kraften, som ligger i den neutrale intuition og symbolsyn. Vore holdningers store betydning for andre mennesker endnu mere end det, som vi gør for dem. Udvikle en objektivitet, som ikke er drevet af indre frygt, og en upersonlig måde at se sin egen krise på. Give slip på det gamle og tage imod det nye. Pandechakraets mentale energi er knyttet til vore psykologiske egenskaber i en kombination af det, som vi ved og det, som vi tror, er rigtigt. Intelligens, også den følelsesmæssige intelligens. Hvordan lærer man intuition Intuition eller den indre bevidsthed opleves som en vågen drøm. Oplever du noget, som du tror måske er intuition, så noter det ned. De fleste er på jagt efter positive indtryk, men det er ikke nødvendigvis de rigtige informationer. Intuition går altid efter informationer, som kan give størst mulig helbredelse - kærlighed om man vil. Man må være parat til at se det i øjnene, som man frygter mest, ellers er man ikke tilstrækkeligt neutral, og man får derfor ikke rigtige oplysninger. Husk, at intuition er et billedsprog, og at det er tolkningen som tæller, og at det er tolkningen som kan være vanskelig. Livet er af og til smertefuldt, og åndeligt set er det meningen, at vi skal tage imod de udfordringer, som livet giver. Man tror, at det er Guds (uanset hvad du kalder ham) mening, at livet skal være behageligt og uden vanskeligheder. Vi tror, eller er bange for, at Gud har glemt os, når vi ikke har det godt, men da bærer han os i virkeligheden på hænder, fordi han godt ved, at det er vanskeligt at stå i den åndelige lære. Gud hjælper os med at vokse gennem de smertelige situationer, fordi han ved, hvad der skal til, for at vi kan udvikle og håndtere vores intuitive evner bedst muligt. Vi har ofte hørt fortalt, at det og det menneske, som virkelig befinder sig i et stormvejr i deres liv, er udsat for noget karmisk betinget. Underforstået, at det har de selv været ude om. Der kan man tage meget fejl, fordi det kan lige så godt være karmisk, at man selv skal være vidne til det, og dermed lære at håndtere situationen rigtigt. Vi oplever, at der kan være bundet gamle traumer i kroppen, og at de kan forløses med KST, når tiden er inde, men ikke før. Der kan være bundet meget lærdom til disse traumer, og den indsigt skal både personen og som regel også andre mennesker selvfølgelig have mulighed for. Vi tror ikke på, at et medmenneske behøver lide som straf, set på et åndeligt plan, men at et menneske behøver at lære og det gælder os alle sammen. Her er et studie i chakralæren en hjælp. Det rigtige har ikke nogen enslydende facitliste. Det rigtige skal opleves og derved læres. De mange forskellige ting, som sker her på kloden, skal ikke nødvendigvis lære os det samme udover medmenneskelighed. Medmenneskelighed indebærer ikke altid selvopofrelse. Også her skal man lære at skelne, og det kan være smertefuldt. Alle har intuitive evner, fordi det er en overlevelsesevne, og ikke en åndelig målsætning. Intuitivt arbejde foregår i en objektiv, eftertænksom og neutral sindstilstand, og der findes bestemt ikke nogen enslydende måde at arbejde på. Nogle har et specielt talent, andre bruger meditation for at åbne op, eller begge dele. Vi stiller ind på situationen og sørger for at fange informationen, inden vi når at få tænkt os om hvis der er informationer. Skal man bruge intuition i behandlingsøjemed, så er det ubrugeligt, hvis man er udkørt eller har mange uløste personlige problemer. I det hele taget er det nyttigt at bruge chakralæren i selvbehandlingsøjemed, for at LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 16

17 udvikle en klar intuition. Intuition kan være nærmest uhyggeligt præcis, men kommer ikke nødvendigvis lige på stedet på opfordring. Har man en klient, som vil se hurtige resultater, men uden at klienten helt vil involvere sig selv personligt, så er informationerne heller ikke særligt dybtgående, i forhold til hvad de ellers ville være. Til andre tider har mennesker kun lyst til små skridt ad gangen, og vil selv bestemme tempoet i en fart, som skulle de leve i 500 år i denne omgang - og det er man alt sammen nødt til at respektere. Intuition er altså ikke et mirakel på andres vegne, men fantastisk på egne vegne, når man er klar. Intuition eller sensitive evner udvikler sig ofte uanset man vil det eller ej, og i begyndelsen kan de virke forkerte. Man må lade sine intuitive evner udvikle sig i det tempo, som man er bestemt for, i bevidsthed om at lade udviklingen følges med personlig udvikling på mange planer. Springer man over hvor gærdet er lavest, så er det før eller senere om igen. Tag det roligt. Ægte intuition kendes af andre intuitive, men omtales ellers ikke. Livet leves på livets betingelser, men i tæt samarbejde med en god indre vejleder. Intuition kendetegnes ved og opleves uden personlige tanker og følelser og efterhånden som mere og mere klart dagdrømmeri ved hjælp af følelser, tanker og sanser. Det er tydeligvis ikke noget man selv skaber eller overfører fra sin egen person. Derfor er den personlige udvikling vigtig, for at man selv kender forskel på dit og mit. Det gælder om ikke at bruge intuitionen for egen vindings skyld eller for at imponere andre, men for at hjælpe andre i en større sammenhæng, end ens eget lille ego kan præstere - hvis tiden ellers er inde til det. Tænk på at Jesus ikke helbredte alle, men alle, som ønskede det, blev til gengæld styrkede til at gå videre i deres liv på en ny og bedre måde. Kan vi nå så langt, at vi kan det, så er meget nået. Det kræver i øvrigt af og til, at man kan drive kræmmerne ud af templet, så det skal man altså også være klar til. Flinkeskolen skal erstattes af noget mere kærligt!!!! Den intuitive oplevelse kan som sagt være næsten uhyggeligt nøjagtig, og det er i begyndelsen omtrent regelen, at man oplever det som noget næsten faretruende. Tænk om jeg nu tager fejl, eller virker det nu rigtigt denne gang? Hvad er det Gud vil med mig eller med mine medmennesker? Dybt nede i sjælen er man klar over, at man har kontakt til noget helligt, og det kan virke skræmmende, fordi det også er et ansvar. Samtidig er man også bange for at blive sat udenfor det gode selskab, på samme måde som især fortidens mystikere. Under alle omstændigheder føler man det som sin skæbne at blive vurderet og dømt af både tilhængere og skeptikere - uden at vide hvad der er værst. Det er nødvendigt at nævne at mennesker, som fører sig frem som store intuitive orakler, langt fra altid vil kunne gennemskue, hvad andre mennesker har gang i i samme retning. Eller også gør de det, men uden at rense egen personlige jalousi ud først. Man kan opleve, at mennesker, som man har lært at se op til, pludselig er nedladende på et mærkværdigt grundlag. Her er den personlige udvikling også aktuel og nødvendig, især på egne vegne, man må først og fremmest kunne stole på sig selv, for at kunne åbne op for de højere magter. Intuitionens hovedveje har mange biveje, men kedeligt bliver det aldrig. En af de store ting, som man oplever, er også at humor og glæde følges med ægte intuition, så nu må vi alle sammen i gang. Begynd med at finde gode, humoristiske venner, køb eller lån ægte og humoristiske videoer og bøger, se gode film i biografen, gå i teater, hør god musik eller find andre sammenhænge, hvor man føler, at man har det godt, ægte, hyggeligt og morsomt ikke kun for at finde sin intuitive vej, men fordi humor og glæde følger hele vejen frem. Den åndelige verden ønsker kun det bedste for dig. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 17

18 DEBAT FØR TEMADAGEN Debatindlæggene er modtaget på mail og præsenteres cirka i den rækkefølge, hvori de er modtaget. Bidrag-ydernes valg af font, farve og opstilling er tilstræbt bevaret. Fra Annette Madsen Som zoneterapeut har jeg altid ønsket at kunne forklare mig selv og klienten bedre, hvad der sker i en behandling og hvorfor. Så jeg finder det positivt, at man ønsker at forske. Med hensyn til at forske i healingsenergier og forløsningsenergier så har det ikke min interesse. Jeg har personlige oplevelser, der bevirker at jeg tager afstand fra klarsyn, healing og forløsningsterapi; ligesom jeg har indset, at astrale guider så absolut ikke behøver at være klogere end os dødelige. Dog var det rart at læse Jacks indlæg (se fem sider fremme, red.kommentar) og jeg fik tillid til ham og hans måde at forholde sig på over for vejledningen indefra. Jeg forholder mig helt selvfølgeligt til den Viden, jeg ved i mit indre, ligesom den kalder på mig altid (den spædeste stemme i mit indre). Vores sind, som jo er tanker og følelser og som sådanne form er den indre Videns mulighed for at udtrykke sig i den fysiske verden og vi er hele, når det indre og ydre (tanker, følelser og handlinger) er ét. Hvis jeg ikke ved, afventer jeg. Forklaring følger længere nede i teksten: Jeg kan fabulere over og synes, det er sørgeligt, at vi skal til at forklare og lave forskning i forhold til en Viden vi alle gemmer i vores essens. Og sådan er det fordi vi bliver ved med at spise af kundskabens træ, hvilket indebærer, at vi gør `det levende nu til død kundskab. Dette gennemsyrer vores kultur. Kan du være med på tanken for en stund - om, at vi bliver levende igen og er, hvad vi altid ved og altid har vidst: og er sande, lyttende, undrende, åbne, vidende væsner. Vi kommer jo fra samme kilde af visdom, almagt og væren, og den kilde kan heale uden at vi behøver at blande os udover at opgå i kilden selv. Jeg kalder den kilde det vi Ved. Visse indfødte stammer i Australien og visse indianerstammer og nogle samer har ikke problemer med den splittelse. Jeg personligt har besluttet mig til at lytte til den indre kalden. Den kalder mig hjem. Selv oplever jeg, at på min hjemrejse sker der små mirakler, og jeg er i sammenhænge, hvor jeg kan formidle eller rettere være med til at skubbe folk hjem, en slags katalysator. Og jeg får selv hjælp, når jeg er gået hjemmefra. Det sker ved at jeg og de er autentiske. Vigtigt er det også at undgå at tage ens egne og andres historier alt for alvorligt. Hvad skal jeg så i LNS? Og hvad skal LNS med mig? Jeg er stadig nysgerrig i forhold til, om vi kan blive bedre til at forklare og grundfæste vores forskellige behandlinger. Og frem for alt kommunikere vores viden i et forståeligt og veldefineret sprog. Fra Charlotte Wulff Kreipke Her er lidt hurtige tanker om indre hjælp, som jeg håber, kan være til inspiration! Jeg har valgt at beskrive det lidt bredt, da jeg mener, at det let kan blive navlebeskuende, hvis vi beskriver dette emne ud fra os selv. Jeg mener her, at det gælder om at finde de store linier, så LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 18

19 kommer vi længst! For at forstå det nedenstående kan det være vigtigt at vide, at jeg med indre hjælp har defineret det som guddommelig hjælp. I forhold til indre hjælp mener jeg, at det er vigtigt, at den enkelte behandler sikrer sig så "rene linier" som muligt ved bl.a. selv at være meget afklaret med sig selv og sine egne mønstre, følelser, tanker, ideer og handlinger samt være sig bevidst om sine kilder for indre hjælp. Det er vigtigt, at man selv er meget tydelig for sig selv og for andre, så det er tydeligt, hvad der hører til klienten. Vores behandlinger tjener udelukkende et formål, hvis det har en nytteværdi for klienten. Hvori nytteværdien ligger er op til klienten at afgøre. Jeg mener, at det er vigtigt, hvis vi benytter os af indre hjælp, at vi arbejder under indre/guddommelig beskyttelse, dels for at beskytte os selv og dels for at beskytte vores klienter. Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi har med at gøre, samt hvordan denne indre hjælp arbejder gennem vores behandlinger. Det er vigtigt, at vi melder ud overfor klienten, hvilken form for behandling de kan forvente at modtage af os. Således at de har et reelt valg. Jeg har fuld tillid til den indre hjælp, hvis den forvaltes på forsvarlig vis. Med indre hjælp kan det være vanskeligt at vurdere, hvad det præcis er, der hjælper. Jeg mener ikke, at den indre hjælp kan måles og vejes. Det, mener jeg, er imod dens natur. Jeg mener heller ikke, at det er vigtigt at måle og veje den indre hjælp. Det er menneskets natur at ønske at ville "beherske" selv det guddommelige. Det virker bedst, hvis vi giver slip på at ville vide bedre og overgiver os til den indre hjælp i tillid til, at den ved, hvad der er bedst. Vi er tilbøjelige til at tro, at den indre hjælp er vores redskab - VI ER DENS! Fra Lena Skettrup: Alle mennesker får informationer indefra. F.eks. ved eksaminer, hvor de har en fornemmelse, og hvis de ikke følger den, kan de mærke Hov, det var forkert. Vi kender alle den situation - også når egoet tvivler på beskeden, og derfor kommer til at gøre noget andet. Vi gør alle forkert på den måde. Mange ved det bare ikke, fordi de kun mærker det svagt. Jeg får selv den besked fra min indre kilde til hjælp, at alle har den hjælp. Der skal gøres mere opmærksom på det, og det vil virke bedst at pege på eksempler fra små områder. Det bør udbredes, at den første følelse, de har, er den rigtige. Hvis de begynder en indre diskussion det kan da ikke passe så er egoet på spil, og de kan lave fejl. Det er vigtigt at forske, og min indre hjælp foreslår, at det kunne gøres ved indsamling af konkrete eksempler på sådanne fornemmelser, der viste sig at være rigtige, og hvor man ikke på forhånd kunne vide, at det var en god ide at gøre sådan. I den indre verden vil de gerne hjælpe. Der skal indre stilhed til, for at det kan lade sig gøre. Vi har en kæmpe kraft, vi skal bare lære at bruge den. Derfor dette forslag til alle, der læser her: læg mærke til dine egne eksempler på den slags indre hjælp, som dukker op i de kommende dage, og fortæl dem til os andre. Så kan vi lave en eksempelsamling inden temadagen. Fra Jørgen Friehling Indre hjælp til behandling og som metode til forskning Formålet er at finde ud af, om vi har et fælles regelsæt for kommunikation med den indre instans, der hjælper hver af os. Begrebet kvindelig intuition har været kendt længe men kun sjældent betragtet som noget der kunne ligge ud over det instinktive og da slet ikke noget der kunne tages alvorligt i brede kredse. Fra andres beretninger er jeg vidende om navngivne hjælpere der enten kan være afdøde specialister eller personer fra den religiøse verden. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 19

20 Under en åben debat om healing tegnede der sig et mønster: Den jeg opbyggende fase er eskaleret og der op træder flere og flere tilfældig heder. En af tilfældighederne opdager man indeholder handlinger af ren altruistisk karakter og ofte med risiko for selv at komme til skade. Man forundres. Forskellen på tilfældig og tilfældig skaber hos nogle en tvivl om der over hoved findes Tilfældigheder. Dette skaber en øget indre opmærksomhed når de altruistiske hændelser optræder dette kan føre til opdagelsen af energien der kan bruges til at heale med. Den indre opmærksomhed kan også med føre at man lægger mærke til at det er blevet nemmere at løse problemer. Vores oplevelse var en undervisnings vej. Når jeget var stort nok fik personen tilbudt nye muligheder i form af energi til at gøre med og indre vejledning om hvordan. Hver gang man brugte disse nye muligheder altruistisk blev der stillet mere energi og klare vejledning til rådighed. Fra Casper Caspersen Født: Spirituel naturterapeut siden 1979 som bevidst medie og clairvoyant smertebehandler. Mit naturterapeutiske fagområde er: Healing, clairvoyance, regression, akupressur, geopati, magnetfeltterapi og pyramideenergi. Samt underviser i opnåelse af bevidst kontakt med højere bevidsthed og kommunikation med denne. Mit spirituelle naturterapeutiske virkemåde siden Jeg behandler ved hjælp af min bevidste kontakt med mit højere selv med healing og andet. Min højere bevidsthed kommunikere til mig ved: 1. en viden der pludselig er der. 2. tanker der ikke er mine egne. 3. at sende mig billeder eller film til mit drømmeøje (det 3. øje) a. Viser mig hvad der vil ske hvis jeg behandler på en bestemt måde. b. Stiller spørgsmål om hvad jeg vil gøre. c. At overtage hele behandlingen og jeg er så kun tilskuer til processen. Ved behandling er der flere måder at fjerne smerter eller ændre i den fysiske krop. Jeg oplever at smerter er i den psykiske krop (Aura kroppen). Ved at ændre i den psykiske krop, ændre ofte den fysiske krop sig også efter nogen tid. 1. få f.eks. en muskel til at slappe af 2. opløse smerten 3. trække smerten ud helt ud af auraen, enten direkte eller ved at flytte smerten ud af kroppen et andet sted. 4. udskifte det syge sted med et rask 5. sætte frekvensen (svingnings tallet) for auraen op ved det syge sted. 6. Trykke på et akupunktur punkt et sted på kroppen for der igennem at arbejde et helt andet sted (ofte når det er indre organer). 7. med hænderne på det syge sted, opvarme og sende healings energien ind, eller danne energien inde i og om stedet. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 20

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer En rejse ind i den ny tids energi Kursus i Portugal d. 8.-15. maj 2015 Denne rejse, ind i den nye tids energi, er en rejse, der skaber vejen ind til dit sande selv. Find vejen ind til din indre kilde,

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling.

når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling. Institut for Holisme og Forskning Identifikation af af SIQ SIQ (Spirituel i den fysiske Intelligens) krop, når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling. Udfyld det efterfølgende

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

AstrologiHusets Mini-messe

AstrologiHusets Mini-messe AstrologiHusets Mini-messe Åndelig føde for krop og sjæl Lørdag-søndag 2. og 3. august 2014 kl. 10-18 Program Foredragsliste Lørdag Søndag Tid Navn Tema Tid Navn Tema 10.45-11.45 Heidi Wulff Healing 10.45-11.45

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 CPU er en forening med fokus på det spirituelle og opnåelse af en dybere forståelse for sammenhængen mellem krop, sind og sjæl. Hjælp os

Læs mere