Natur Helse. Særnummer 5 ISSN INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. - det naturlige samlingspunkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt"

Transkript

1 Særnummer 5 ISSN Natur Helse 20. årgang, 27 marts 2005 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: INDRE HJÆLP afholdt tirsdag d. 25. januar 2005 i Valby Medborgerhus. Arrangement og redaktion Mogens Ehrich og Jan Helge Kofod-Jensen LNS Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet - det naturlige samlingspunkt

2 FORORD Denne rapport præsenterer Landsorganisationen NaturSundhedsrådets tredie større medlemsarrangement om forskning. Det er tilstræbt ordret at præsentere alt, hvad der blev sagt og skrivet. Det er fordi det er et nyt emne, hvor enhver skal have lov til at danne sin egen mening. Redaktionen har tilstræbt at citere alle bidragydere korrekt og fyldestgørende, og udtalelserne kan derfor ikke tages som udtryk for LNSs synspunkter. Rapporten er ikke disponeret efter dagens kronologiske forløb. Målet for dagen var at finde fælles sprog og holdninger, som kan være en ledetråd for LNS og give nyt grundlag for forskningen, samt selvfølgelig inspiration til deltagerne. Indre hjælp er et vanskeligt emne, fordi oplevelsen altid er spontan og subjektiv, og det er derfor dristigt at teoretisere derom. Baggrunden er, at forskningsudvalget d.. 26 marts 2004 var vært for en temadag om behandlingsfilosofi i alternativ behandling, hvor det bl.a. kom frem, at medlemmerne ønsker fokus på det spirituelle område, og at det spirituelle kan opdeles i det energetiske arbejdsfelt samt indre hjælp. D. 27. august 2004 var udvalget derfor vært for en temadag om det energetiske arbejdsfelt, og d. 25 januar 2005 en temadag om indre hjælp. Derved har forskningsudvalget sammen med medlemmerne af LNS været en første tur rundt om de emner, der af medlemmerne opfattes som de principielt mest specifikke for alternativ behandling. De mange forskellige fysiske, energetiske og mentale fremgangsmåder ses som detaljer inden for denne ramme. Indhold Indledning 2 Forord 3 Deltagerliste Foredrag 4 Erfaring med den indre hjælp i behandlinger... Jan Helge Kofod Jensen 11 ÅND og ENERGI - med udgangspunkt i energetisk Kranio-Sakral terapi.. Kirsten og Wilhelm Nussbaumer Debat 18 Debat før temadagen 30 Diskussioner omkring gruppearbejdet Resultat 37 Konklusion LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 2

3 VELKOMST Mogens Ehrich, formand for LNS forskningsudvalg bød velkommen til forskningsudvalgets tredie temadag og sagde bl.a.: Det er et vanskeligt emne, vi tager fat på idag, og kontroversielt. Ikke sådan, at der har været protester mod at tage det op, tværtimod har mange udtrykt, at de ser det som meget vigtigt at få hul på denne sag, også mange, der ikke kunne være med her idag. Vi skal idag prøve at få vores meget personlige oplevelser frem på en måde, så vi kan finde de fælles træk. DELTAGERE og BIDRAGYDERE Deltagere: Jørgen Friehling Annette Madsen Sheena Marie Gylling Guldbrandsen Tinne Janholm Kirsten Kragh Astrid Wiig Henrik Isager Poul Feilberg Hans Dannevang Jan Helge Kofod-Jensen Mogens Ehrich, referent spirituel vejleder zoneterapeut clairvoyant, healer kropsterapeut på flere måder homøopat, irisdiagnostiker medarrangør, ikke alternativ behandler kostvejleder alternativ læge clairvoyant, steinerpædagog spirituel underviser formand for LNS forskningsudvalg Bidragydere til debatten før temadagen: Kirsten Nussbaumer Wilhelm Nussbaumer Jack Yilmaz Casper Caspersen Lena Skettrup Charlotte Wulff Kreipke Inge Maria Busk Nielsen Anni Klint kraniosakralterapeut og underviser kraniosakralterapeut og underviser clairvoyant clairvoyant smertebehandler healer m.v. behandler fra Jylland LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 3

4 FOREDRAG Erfaring med den indre hjælp i behandlinger. Jan Helge Kofod-Jensen, Hastrup centret, Forord. Jeg skal her kort forklare hvordan min forståelse af Verden ser ud og hvordan derigennem Healing/Indre hjælp virker. Jeg skal her forklare nogle indfaldsvinkler til det menneskelige : 1. Alt er ren energi 2. Hukommelse 3. Jeget - Sjælen 4. Arbejdsprocessen 5. Indre hjælp Alt er ren energi Når I ser på denne verden med Videnskabens øjne så lige meget hvad vi tager her, så kan vi blive ved med at zoome indad / nedad for til sidst at komme til noget som ikke er der, et hul som kan findes på at energien ~ frekvensen ~noget bevægeligt er der, men intet fast stof. Er dette punkt udspringet til vores verden? Fra? Hukommelse. Når vores krop bliver skabt i dag (i vores moders liv), starter vi som en celle og celle delingen fortsætter videre op igennem mineralriget, planteriget, fisk, padder og dyr for til sidst at bliver født som menneske. D.v.s. at når vi bliver født her på jorden har vi gennemløbet hele skabelses processen. Efter fødslen bruger vi de første ca. 30 År af vores liv til bl.a. at skabe forbindelse til viden indsamlet i vores foregående liv ,50 3,75 1,875 0,9375 Sidste Forrige osv. Cellen består allerede af flere ting blandt andet DNA Molekylet (kan nok sammenlignes lidt med en computers BIOS) Er DNA molekylet vores programmering med hjemme fra? Selve Sjælen har forbindelse til al viden til alt foregående i Sjælens eksistens. 4

5 Kroppen begynder som en båndoptager, at lagre alle dette livs oplevelser der sammen med DNA oplysningerne begynder at skabe denne personlighed. Hvis vi ser tilbage i ovenstående er alt stadig energi. Jeget - Sjælen Af de oplevelser som vi bl.a. får i opvæksten skabes Jeget dette Jeg er nødvendig for at skabe en god og levedygtig krop. På dette tidspunkt skal Sjælen først til at finde sine fødder at stå på husk på at de er gået igennem glemslens port. Det er dog også nogle af disse oplevelser som, Jeget får og lagre, i kroppen som laver disse disharmonier i energierne som vi siden hen har så mange kampe og fysiske skavanker med. Det at udvikles. NÅR vi er klar, har vi i princippet adgang til al viden vi skal bruge. Hvordan kan vi så blive klar? Ved at arbejde med os selv. Personligudvikling, meditation, fordybelse, indre analyse o.s.v. Via denne vej vil de gaver som i skal bruge automatisk dukke op når I er klar til det. Indtil nu har jeg meget kort skitseret min grund forståelse af livet i denne verden, det som ligger til grund for min arbejdsform. Nu vil jeg gå over til beskrivelse af mine observationer under mit arbejde. 5

6 Arbejdsprocessen Citat fra bibelen: Han så at han var klar og han helbredte ham. En overordnet samtale med klienten hvor jeg pejler mig ind på hvor Klienten er forståelsesmæssigt således at vil nogenlunde taler samme sprog. Jeg fortæller om min livsfilosofi som ligger til grund for behandlingsformen. Et kort eksempel på en behandling: 1. Jeg tager fysisk kontakt til Klientens skulderpunkter 2. kontakt til mit højere selv 3. Kontakt til klientens højre selv og beder denne om at vejlede mig i hvad jeg skal gøre. I nnøøddsst ti iil llf fæl llddee ddi iir reekkt tee kkoonnt taakkt t tit iil ll ddeet t Guuddddoommeel lli iiggee ppl llaann 4. Genoprettelse af energistrømme og chakras mm. 5. Under pkt. 4 udløses som regel de oplevelser fra klientens krop som vi skal se på. 6. Herefter bruger jeg en blanding af: Samtaleterapi, genkaldelsesterapi, reinkarnationsterapi alt afhængt af den enkelte klient. Det er alt afgørende at klienten får oplevelsen og forståelsen af denne som en AHA oplevelse fra egen indre. 7. Denne AHA oplevelse medfører som regel øjeblikkelig helbredelse, og dette skyldes som jeg ser det at den fejlenergi som oplevelsen var og dermed psykiske årsag til skaden nu er væk Energiens Vandring fra Sol til den fysiske krop 1. Sol 2. Miltcenter 3. Æterisk energifelt 4. Chakras 5. Energistrømme 6. Autonome nervesystem 7. Hormonproducerende kirtler 8. Hormoner i blodet 9. Kroppens funktioner Der er to energier i hvert chakra, Prana (Solenergi) og den energi som er struktureret af vores tro. Tro s struktur, behøves ikke at have noget med religion at gøre, jo stærkere tro jo mere energi kan man trække ned. Prana energien trækkes ind via milt punktet som så levere energien ind i exceric (energi banerne i og omkring rygraden). 6

7 Indre hjælp. Under mit arbejde med klienter og anden form for hjælp, får jeg hjælp på flere forskellige måder: 1. Får tankemæssigt besked 2. Ser sygdommen i kroppen 3. Mærker sygdommen på min egen krop 4. Får indre billeder. 5. Klienten kommer til at tænke på en situation. 6. En indre debat med mig selv som bl.a. bruges til at analysere. 7. "Reenn kkoonnt taakkt t frf raa ddeet t gguuddddoommeel lli iiggee ppl llaann Betragtninger omkring Indre hjælp. 1. Man skal være opmærksom på, at Tankemæssig hjælp kan komme fra mange niveauer fx:! Laver stående afdøde som ikke kan slippe astral verden (tilknytningen til det jordiske)! Ens egen højre bevidsthed! Intuition! Højerestående Åndelige væsener. Så det er meget vigtig at man er bevist om hvor man selv er og i hvilke kontakt, denne egenskab udvikles igennem arbejdet med ens egen personlige udvikling. 2. Det med at se sygdomme så foregår det på den måde,! At jeg ser sygdommens placering som en grå tåge for mit indre blik her er det nok mest udtalt ved kræft. 3. Det at mærke symptomerne på egen krop ser jeg som to ting:! Brug for en forklaring til klienten om hvad jeg mærker og derigennem styrke klienten i sin egen tro.! Bekræfter mig i, at det er her oplevelsen sidder. 4. Ved kontakt til og opløsning af en blokering i kroppens energi, kan jeg få flg oplevelse:! En tanke.! Et video klip af en fysisk oplevelse.! Et drømme syn, som jeg herefter bruger drømme tydnings værktøjet. 5. Som 4 her er det dog klienten som får beskeden. 6. En indre debat med sig selv kan være et godt analyse værktøj. 7

8 Nogle ting som jeg har lært er,! at jeg skal have koblet Jeget helt ud når jeg arbejder via det vi her kalder Indre hjælp. Det vil måske sige at jeg er kommet på mit sjæleniveau?! At det er Jeg oplevelserne som laver kludder i systemet.! Ved at fjerne Jeg oplevelsen giver vi plads til at, Selvet / Den observerende kan komme ind i stedet Udviklings vejen kan opdeles i forskellige trin og der bruges mange forskellige navne/ord for disse trin, og igen har disse Ord forskellig betydning for den enkelte alt afhængig af hvad indhold man tillægger hvert ord: Grafisk præsentation. Intuition! Indsigt! Sind! Essens Herunder har jeg lavet nogle grafiske præsentationer hvor igennem jeg forsøger at, skildre nogle af processerne. X Antal Liv 100% JEG 0% Hjælp til lære processen fra andre MENNESKET Egen andel af sin lære proces 0% SJÆL 100% I skemaet forsøges på en enkel grafisk måde at, skildrede en udviklings proces af et menneske fra JEG til SJÆL. Når vi starter udviklingen er, Sjælen meget svagt og Jeget forholdsvis stærkt repræsenteret og vi kræver megen hjælp af andre, hvorimod vi i slutningen af Livs processen vendt dette forhold, jeget en måske helt væk og vi er en fuld integreret Sjæl på dette Jordiske plan og har selv det fulde ansvar for vores handlinger. 8

9 Menneskes energetiske opbygning. Jeg har i understående skema forsøgt at vise en sammenhæng med vores udvikling/bevidstheds niveau og hvilke af vores kvaliteter vi får adgang til brugen af. Det kan sammenlignes lidt med et Computerprogram på topniveau er alt kun 0 & 1. hvor det i den sidste ende, den brugeren ser, fx er tekst en synlig reaktion. Hvis vi overfører det til fx Healing så hvis vi laver en energimæssig rettelse på øverste plan vil virkningen være øjeblikkelig helt ned til vores laveste fysiske niveau. Min forståelse lige nu er at vores helbredelsesform kun kan helbrede fra det niveau den arbejder på og nedefter. Så det vil virke alt afhængt af på hvilke niveau energi støjen (sygdommen)er opstået. Man kan lave kompenserende handlinger, men de helbreder ikke, de skjuler bare energi støjen fra et højere niveau. Et spørgsmål til læseren: Hvor er det Åndelige energiplan i Fysisk medicin? Meget integreret med det Åndelige Ernærings type/form Let føde tung føde Ren energi Æterisk energi felt Chakras Energi strømme Autonome Nervesystem Hormon producerende kirtler Hormoner i Blodet Kroppens funktioner/ Indre organer etc. Det ydre Åndelig plan energi - Bevidsthed Åndelig brug af alternative metoder Begyndende forståelse af alternative metoder Fysisk brug af alternative metoder Fysisk plan Alm. medicin 100% < Bevidstheds kontakt i helbredelses processen > 0% Lidt kontakt til det Åndelige plan 9

10 Diskussion efter Jans foredrag: Jørgen: Har du nogensinde tænkt på, at dine såkaldte klienter er din højere bevidsthed, der stiller dig nye udviklingsopgaver? Jan: Ja, det er udviklingen, jeg har sommetider stået i nogle situationer hvor jeg siger til mig selv det er næsten for meget. Så tænker jeg, at nu går jeg ind i opgaven og ser, hvad vi kan få ud af det, og så går det flot. Jørgen: Kun ved at være alene opdager vi vores egen guddommelighed, Jan: Det er noget, jeg bare mærker, Mogens: Der er stor spændvidde mellem det Jørgen siger, at vi er kun ét væsen, og det Jan siger, at en eller anden anden hjælper, og en anden modtager hjælp. Jørgen: Iagttageren bestemmer forsøgets udfald. Mogens: OK, men der er stadig stor afstand mellem den forståelse, du Jørgen fremlægger, og almindelige menneskers her-og-nu-oplevelse. Det er den afstand vi i dag gerne skal have udfyldt med nogle begreber og tilhørende sprog. 10

11 Ånd og Energi Af Kirsten og Wilhelm Nussbaumer, KIWI terapi Stobdruphøj kursus- og behandlingscenter Bramstrupvej 13, Bramstrup, 8370 Hadsten, tlf I vores arbejde med behandling og undervisning i Kranio-Sakral-Terapi (KST) oplever vi dagligt at energien er en meget vigtig faktor i helbredelsen af mennesker. Både klientens energi og behandlerens energi. Vi har udviklet et kursus i Energetisk Kranio-Sakral-Terapi, og flere følger efter, hvor vi underviser i energiarbejde ved hjælp af KST og i samtale omkring de energiblokeringer, som vi mærker ved hjælp af KST. Energi kommer bl.a. fra maden, vandet og luften, fra det som vi føler og tænker, fra andre mennesker og ikke mindst fra kosmos. For at forstå energi må vi have et fælles sprog, og her er der mange muligheder, men i KST bruger vi de mest fysiske opfattelser af ånd og energi, nemlig menneskets aura og chakralæren. Den shamanististe forklaringsmodel for en oplevelse af vores indre og ydre verden danner ligeledes grundlag for vores undervisning. Hvad er indre hjælp At modtage indre hjælp er den individuelt oplevede kendsgerning, at vi er i stand til at modtage viden på de indre planer - bagved øjnene. Denne viden er baseret på, at vi ofte oplever os selv som del af en større helhed, men er ikke altid selv bevidst om hvornår det sker, eller om hvordan det føles og slet ikke hvorfor. Den fysiske anatomi En dråbe blod kan f.eks. ved en laboratorieundersøgelse give en masse oplysninger om et menneskets fysiske tilstand (blodsukker, infektioner, forgiftninger, immunforsvar, stressniveau og meget mere). Radiologi og krystallisationsanalyse er alternative metoder til at bestemme et menneskes fysiske tilstand ud fra en blodsdråbe. Helt forståeligt er det nok ikke for almindelige mennesker, men det er alligevel blevet vores hverdag. Den sjælelige / spirituelle anatomi Forståeligt er det måske heller ikke at mennesket består af en sjæl som udspringer fra det åndelige, men alligevel har mennesker altid talt om det og ofret til guderne for at tiltrække energi. I vores undervisning går vi ud fra, at vi gennem mange inkarnationer er den samme sjæl, som har besluttet sig for at lære flere og flere ting på det jordiske plan. Sjælen hopper derfor jævnligt ned i en fysisk krop, for at få hænder og fødder - og hvad der nu ellers skal til for virkelig at kunne arbejde fysisk. I den åndelige verden lærer man mange ting, ligesom vi dér har en langt større bevidsthed - men vi skal her ned på jorden lære at forstå det nye i praksis, og udføre det. I den åndelige verden går det som regel mere fredeligt til end her på stedet, og en af vore opgaver er også at hæve energien i en mere kærlig retning her på kloden. Vi befatter os ikke med at prædike en bestemt trosretning, og der er derfor meget samtale på vore kurser om disse emner - som vi opfatter som meget private - men vi har fundet en LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 11

12 forklaringsmodel, som fungerer i det virkelige liv. Både for os selv og for vore klienter, og det er den viden, som vi gerne vil give videre. Hvert eneste menneske er sjæleligt anatomisk bygget op over den samme køreplan, men vores frie vilje består bl.a. i, at vi selv har en del at skulle have sagt om i hvilken retning og i hvilken rækkefølge vi vil besøge/opdage de forskellige områder af menneskelivet. Dråbeliv: For at forklare hvordan vi fungerer på energiplan må vi bruge et symbolsprog. Fantasien må tages i brug, og uden den kan vi ikke virkeligt forstå, hvad det hele drejer sig om Lad os bruge billedet af en dråbe for at bevæge os ind i sjælens anatomi: Hvert eneste menneske er en dråbe i det store åndelige hav. Vi er godt nok kun en dråbe, men vi er her og det betyder noget, hvordan vi håndterer vores dråbe. Havet består af dråber. Er vi f.eks. en dråbe i et forurenet vandhul, så vil vi være optaget af, hvor håbløst det hele er, og hvor ondt vi har alle vegne - og ellers nyde vores lykkepiller, som er den form for lykke, som føles mulig. Nogle dråber vælger at søge forandring, men det er et personligt valg, og ingen bestemmer for dem. Sagen er jo, at de selv skal beslutte sig for at fravælge forureningen. Nogle vil sige, at de ikke selv har valgt forureningen, men hvem kan sige sig fri for ikke at have deltaget i den fest? Er beslutningen om forandring taget, så lægger dråben sig øverst i vandhullet, og giver sig til at vente på, at det bliver forår, at solen vil varme så meget (eller at det bliver rigtig vinter så frosten bliver hård) at den får chance for at fordampe, dvs. at tage toget til skyerne og derfra videre til en bedre destination - som dråben i forvejen selv har gjort en del for at udvælge, ved at have brugt ventetiden til at læse køreplanen og ud fra den har valgt dens næste opholdssted. Dråben ved i forvejen fra køreplanen, at den på det nye sted vil kunne lære det næste, som virkelig er interessant og aktuelt i dråbens liv. Dråben ved fra egne erfaringer og andres rejsebeskrivelser, at opdagelsesrejser som regel er strabadserende, og at det er om at tænke sig om hele tiden - også når kufferten pakkes. Symbolsprog for at beskrive den ualmindelige virkelighed Køreplanen for os som dråbe er skrevet i symbolsprog på en måde, så hele sandheden ikke åbenbares med det samme. Der findes mange former for symbolsprog, og jeg vil ikke fremhæve det ene for det andet, men som eksempel nævne chakralæren, de syv stråler, loven om de fem elementer, de kristne sakramenter m.fl. Når vi benytter os af et symbolsprog, så indrømmer vi ydmygt to ting:! At virkeligheden ikke er altid så håndgribelig, som vi måske kunne ønske at gøre den til.! Det menneske, som beskriver sin egen virkelighed, eller gør et forsøg på at beskrive den og at sætte symboler på sin indre verden, er lige så interessant og vigtig, som det, der er forsøgt beskrevet i de forskellige symbolsprog. Køreplanen er strikket forskelligt sammen for hvert enkelt menneske, men består i sidste ende af de samme komponenter. Livet leves forlæns, men forstås baglæns. Man er altså hovedpersonen blandt mange andre hovedpersoner, men dråbe rimer på tåbe, så det gælder om at holde ørene stive! Det nytter ikke at tro, at vi er uskyldige væsener, som bare ansvarsløst kan gemme os. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 12

13 Åndemanere og præsteskab Så længe nogen kan huske, har mennesker arbejdet med at forstå tilværelsen både fysisk og åndeligt, og kontakten til ånderne har været en stor del af tilværelsen. Alle folkeslag har haft forståelse for, at der eksisterer mere mellem himmel og jord, end man umiddelbart kunne bevise, ligesom der er et stort sammenfald over hele jordkloden i den titusinde år gamle shamanistiske opfattelse af det åndelige. Førhen benyttede vi os af åndemanere - og siden hen præster - for ved hjælp af dem at opnå forbindelse til det hinsides. Nu er vi på et udviklingstrin, hvor det enkelte menneske selv skal finde kontakten til den åndelige, og det virker skræmmende for de allerfleste, og hver har sin begrundelse for det. Det er meningen at vi selv efterhånden skal blive bedre og bedre til at tænde for kontakten til det åndelige men også at blive bedre til at forstå, at der er flere forskellige kontakter, og at vi skal lære at kende forskel på kontakterne. Det gælder om at vi får tændt for de åndelige kontakter, som kan bringe udviklingen på jorden i den rigtige retning. Det kaldes menneskets åndelig udvikling. For at slippe godt gennem denne udvikling har dygtige mennesker udviklet systemer, men hemmeligheden bagved skal vi hver især selv opleve for at forstå hemmeligheden bag tilværelsen. Todeling og shamanisme. Alt er i virkeligheden todelt, og vores opgave er at lære at forstå og bruge alt på flere måder. Yin/Yang, mand/kvinde plus/minus osv. Når vi begynder på det, så finder vi ud af, at verden f.eks. er sort og hvid, men også indeholder alle farver og gråtoner derimellem. Intet er bare enkelt, men der er hjælp at hente, og hjælpen hedder indsigt og indre hjælp.. Det, som vi kan lære af shamanernes mange tusinde år gamle metode er, at betragte verden todelt, og at forstå, at vi har adgang til både en almindelig virkelighed og en ualmindelig virkelighed. Shamanens almindelige bevidsthedstilstand (almindelige virkelighed) er den, som vi alle sammen kender, og shamanens ualmindelige bevidsthedstilstand (virkeligheden bag virkeligheden) er ganske enkelt resten af kosmos. Når shamanen f.eks. skulle hjælpe et sygt menneske, som havde mistet sin sjæl, så foretog hun/han f.eks. en rejse i den ualmindelige virkelighed for at finde den syges kraftdyr og få det hjem igen. Mulighederne var og er uendelige, men til alle tider har de muligheder, som shamanen har benyttet sig af, været dem som var aktuelle i tiden, altså de muligheder, som man kunne forestille sig men eftertiden har vist, at der er mange flere muligheder end man troede mulige i oldtiden, og sådan vil det også blive fremover, også når det drejer sig om at hente hjælp oppefra. Hemmeligheden ligger i at afstemme instrumentet efter hvilken musik man vælger at spille, og at forstille sig store muligheder. Chakralæren For at forstå vores sjælelige anatomi har vi valgt at illustrere med chakralæren. Vi har altså en fysisk krop, som igen og igen udskiftes - og en sjæl som efterhånden udvikles til et bedre og bedre instrument for hele den åndelige og fysiske verden. Sjælen får hele tiden energi fra den åndelige verden som omgiver os, fra vores højere selv, fra englene, fra Gud og hvad og hvem man nu selv har forbindelse til. Alt er muligt. Energien strømmer ind til os, som ind i en dråbe, via vore energilegemer - eller aura, som omgiver kroppen. Yderst det mentale energilegeme, dernæst det psykiske og inderst det æteriske/fysiske energilegeme. Via dette energifelt strømmer energien ind i vores fysiske krop via chakraerne og videre til energiknudepunkter, som findes langs LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 13

14 med rygraden. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 14

15 Chakraer er således en del af det menneskelige energisystem, dvs. en del af den anatomiske forklaring på vor egen sjæl. Chakraerne indeholder en forklaringsmodel for vores udvikling, både fysisk, psykisk, intellektuelt og sjæleligt, som vi kan bruge i relation til vores egen udvikling, og dermed også i forhold til vore klienter, også i Kranio-Sakral Terapien, hvor vi terapeutisk har mulighed for adgang til disse energier, hvis klienten bevidst eller ubevidst (på sjæleplan ) giver tilladelse til det. Kroppen har 7 store chakraer/kraftcentre (eller batterier ), som fungerer som vigtige regulatorer for strømmen af livsenergi. Chakraerne kan styrkes eller svækkes alt efter hvorledes man selv behandler energierne og det, som de står for. Livsenergien kan i høj grad svækkes eller ødelægges, f.eks. af egen negative indstilling til tilværelsen - af egne bindinger eller af andre menneskers negative energi, men der er noget at gøre ved det. Styrker man sin selvrespekt og livsvilje på en måde, som ikke tiltrækker falske magtsymboler som penge, sex og ydre autoriteter i det hele taget, så styrker man også sit energisystem og derved sin livskraft. Vores religioner har symboler for kroppens kraftcentre, i form af symboler for universelle åndelige sandheder, som gradvis gør vores livskraft mere og mere forædlet og grænseoverskridende. I den kristne tradition er det dåb, nadver, konfirmation, vielse, skriftemål, ordination og den sidste olie. Den sidste olie står for kronechakraet og det at modtage nåde og at give nåde (også i dagligdagen). Helt væsentligt er, at alle chakraer skal samarbejde og stå i en energimæssig ligevægt med hinanden for at sikre, at hvert enkelt chakra/energicenter virker optimalt. Og dermed åbnes op for intuitionen. Kort fortalt står de syv chakraer for følgende: 1. Rodchakraet. Rød. Sikkerhed, tryghed, vilje til overlevelse, at kunne håndtere sit daglige liv, jordforbindelse og at vi er knyttet sammen med alt, som lever. Ben, knogler, nyrer og binyrer. 2. Harachakraet. Orange. Parforholdets chakra. Fleksibilitet. Sanse og nyde at være i en situation sammen med andre. Underliv, nederste tarme, kønskirtler, blære. 3. Solar plexus. Gul. Personlighedens manifestation, evne til at være sig selv. Modsætninger og følelser som eftergivenhed, selvhævdelse, vrede, angst, magt og afmagt. Fordøjelsessystem, lever, galde milt, bugspytkirtel, hud og synssans. 4. Hjertechakra. Grøn. Give ubetinget. Kærlighed, medfølelse, glæde og dermed også sorg, skelneevne. Et nogenlunde udviklet hjertechakra er nødvendigt for at intuitionen kan virke og skelneevnen til at forstå intuitionen. Hjerte kredsløb, lunger, kredsløb og thymus. 5. Halschakraet. Blå. Tænke, tale og lytte selvstændigt og kreativt. Klarhørelse og telepati. Hals, mund ører, kæber, arme, skjoldbruskkirtlen og biskjoldbruskkirtlen. 6. Pandechakraet. Indigo. Se ind bag ved tingene og se essensen af dem. Klarhed, integration, identitet. Højere former for clairvoyance. Hjerne, ører nervesystem og hypofyse. 7. Kronechakraet. Hvid. Forholdet til den åndelige verden og til den guddommelig vilje. Indstrømning fra de højere verdener. Pinealkirtlen Pandechakraet rummer intuitionens energicenter For at opnå et godt pandechakra, så må de foregående chakraer have opnået en god udvikling, men bl.a. pandechakraet er center for den indre hjælp. Vi har derfor valgt at illustrere chakraerne ved hjælp af en kort beskrivelse af det, som pandechakraet står for: Søg kun sandheden er Pandechakraets motto, ligesom det er sindets og visdommens chakra. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 15

16 Give slip på usandheder. Udstråle støtte og kærlighed. Præsteskab. At blive en god, ikke dømmende støtte og at træffe afgørelser for sig selv og andre mennesker på en måde, som er gavnlig for personlig og åndelig vækst. Lære at afbalancere fornuft og bedømmelse. Indre vejledning og mental klarhed, som åbner op for guddommelig inspiration. Tro på en guddommelig fornuft uanset hvad der sker. Kraften, som ligger i den neutrale intuition og symbolsyn. Vore holdningers store betydning for andre mennesker endnu mere end det, som vi gør for dem. Udvikle en objektivitet, som ikke er drevet af indre frygt, og en upersonlig måde at se sin egen krise på. Give slip på det gamle og tage imod det nye. Pandechakraets mentale energi er knyttet til vore psykologiske egenskaber i en kombination af det, som vi ved og det, som vi tror, er rigtigt. Intelligens, også den følelsesmæssige intelligens. Hvordan lærer man intuition Intuition eller den indre bevidsthed opleves som en vågen drøm. Oplever du noget, som du tror måske er intuition, så noter det ned. De fleste er på jagt efter positive indtryk, men det er ikke nødvendigvis de rigtige informationer. Intuition går altid efter informationer, som kan give størst mulig helbredelse - kærlighed om man vil. Man må være parat til at se det i øjnene, som man frygter mest, ellers er man ikke tilstrækkeligt neutral, og man får derfor ikke rigtige oplysninger. Husk, at intuition er et billedsprog, og at det er tolkningen som tæller, og at det er tolkningen som kan være vanskelig. Livet er af og til smertefuldt, og åndeligt set er det meningen, at vi skal tage imod de udfordringer, som livet giver. Man tror, at det er Guds (uanset hvad du kalder ham) mening, at livet skal være behageligt og uden vanskeligheder. Vi tror, eller er bange for, at Gud har glemt os, når vi ikke har det godt, men da bærer han os i virkeligheden på hænder, fordi han godt ved, at det er vanskeligt at stå i den åndelige lære. Gud hjælper os med at vokse gennem de smertelige situationer, fordi han ved, hvad der skal til, for at vi kan udvikle og håndtere vores intuitive evner bedst muligt. Vi har ofte hørt fortalt, at det og det menneske, som virkelig befinder sig i et stormvejr i deres liv, er udsat for noget karmisk betinget. Underforstået, at det har de selv været ude om. Der kan man tage meget fejl, fordi det kan lige så godt være karmisk, at man selv skal være vidne til det, og dermed lære at håndtere situationen rigtigt. Vi oplever, at der kan være bundet gamle traumer i kroppen, og at de kan forløses med KST, når tiden er inde, men ikke før. Der kan være bundet meget lærdom til disse traumer, og den indsigt skal både personen og som regel også andre mennesker selvfølgelig have mulighed for. Vi tror ikke på, at et medmenneske behøver lide som straf, set på et åndeligt plan, men at et menneske behøver at lære og det gælder os alle sammen. Her er et studie i chakralæren en hjælp. Det rigtige har ikke nogen enslydende facitliste. Det rigtige skal opleves og derved læres. De mange forskellige ting, som sker her på kloden, skal ikke nødvendigvis lære os det samme udover medmenneskelighed. Medmenneskelighed indebærer ikke altid selvopofrelse. Også her skal man lære at skelne, og det kan være smertefuldt. Alle har intuitive evner, fordi det er en overlevelsesevne, og ikke en åndelig målsætning. Intuitivt arbejde foregår i en objektiv, eftertænksom og neutral sindstilstand, og der findes bestemt ikke nogen enslydende måde at arbejde på. Nogle har et specielt talent, andre bruger meditation for at åbne op, eller begge dele. Vi stiller ind på situationen og sørger for at fange informationen, inden vi når at få tænkt os om hvis der er informationer. Skal man bruge intuition i behandlingsøjemed, så er det ubrugeligt, hvis man er udkørt eller har mange uløste personlige problemer. I det hele taget er det nyttigt at bruge chakralæren i selvbehandlingsøjemed, for at LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 16

17 udvikle en klar intuition. Intuition kan være nærmest uhyggeligt præcis, men kommer ikke nødvendigvis lige på stedet på opfordring. Har man en klient, som vil se hurtige resultater, men uden at klienten helt vil involvere sig selv personligt, så er informationerne heller ikke særligt dybtgående, i forhold til hvad de ellers ville være. Til andre tider har mennesker kun lyst til små skridt ad gangen, og vil selv bestemme tempoet i en fart, som skulle de leve i 500 år i denne omgang - og det er man alt sammen nødt til at respektere. Intuition er altså ikke et mirakel på andres vegne, men fantastisk på egne vegne, når man er klar. Intuition eller sensitive evner udvikler sig ofte uanset man vil det eller ej, og i begyndelsen kan de virke forkerte. Man må lade sine intuitive evner udvikle sig i det tempo, som man er bestemt for, i bevidsthed om at lade udviklingen følges med personlig udvikling på mange planer. Springer man over hvor gærdet er lavest, så er det før eller senere om igen. Tag det roligt. Ægte intuition kendes af andre intuitive, men omtales ellers ikke. Livet leves på livets betingelser, men i tæt samarbejde med en god indre vejleder. Intuition kendetegnes ved og opleves uden personlige tanker og følelser og efterhånden som mere og mere klart dagdrømmeri ved hjælp af følelser, tanker og sanser. Det er tydeligvis ikke noget man selv skaber eller overfører fra sin egen person. Derfor er den personlige udvikling vigtig, for at man selv kender forskel på dit og mit. Det gælder om ikke at bruge intuitionen for egen vindings skyld eller for at imponere andre, men for at hjælpe andre i en større sammenhæng, end ens eget lille ego kan præstere - hvis tiden ellers er inde til det. Tænk på at Jesus ikke helbredte alle, men alle, som ønskede det, blev til gengæld styrkede til at gå videre i deres liv på en ny og bedre måde. Kan vi nå så langt, at vi kan det, så er meget nået. Det kræver i øvrigt af og til, at man kan drive kræmmerne ud af templet, så det skal man altså også være klar til. Flinkeskolen skal erstattes af noget mere kærligt!!!! Den intuitive oplevelse kan som sagt være næsten uhyggeligt nøjagtig, og det er i begyndelsen omtrent regelen, at man oplever det som noget næsten faretruende. Tænk om jeg nu tager fejl, eller virker det nu rigtigt denne gang? Hvad er det Gud vil med mig eller med mine medmennesker? Dybt nede i sjælen er man klar over, at man har kontakt til noget helligt, og det kan virke skræmmende, fordi det også er et ansvar. Samtidig er man også bange for at blive sat udenfor det gode selskab, på samme måde som især fortidens mystikere. Under alle omstændigheder føler man det som sin skæbne at blive vurderet og dømt af både tilhængere og skeptikere - uden at vide hvad der er værst. Det er nødvendigt at nævne at mennesker, som fører sig frem som store intuitive orakler, langt fra altid vil kunne gennemskue, hvad andre mennesker har gang i i samme retning. Eller også gør de det, men uden at rense egen personlige jalousi ud først. Man kan opleve, at mennesker, som man har lært at se op til, pludselig er nedladende på et mærkværdigt grundlag. Her er den personlige udvikling også aktuel og nødvendig, især på egne vegne, man må først og fremmest kunne stole på sig selv, for at kunne åbne op for de højere magter. Intuitionens hovedveje har mange biveje, men kedeligt bliver det aldrig. En af de store ting, som man oplever, er også at humor og glæde følges med ægte intuition, så nu må vi alle sammen i gang. Begynd med at finde gode, humoristiske venner, køb eller lån ægte og humoristiske videoer og bøger, se gode film i biografen, gå i teater, hør god musik eller find andre sammenhænge, hvor man føler, at man har det godt, ægte, hyggeligt og morsomt ikke kun for at finde sin intuitive vej, men fordi humor og glæde følger hele vejen frem. Den åndelige verden ønsker kun det bedste for dig. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 17

18 DEBAT FØR TEMADAGEN Debatindlæggene er modtaget på mail og præsenteres cirka i den rækkefølge, hvori de er modtaget. Bidrag-ydernes valg af font, farve og opstilling er tilstræbt bevaret. Fra Annette Madsen Som zoneterapeut har jeg altid ønsket at kunne forklare mig selv og klienten bedre, hvad der sker i en behandling og hvorfor. Så jeg finder det positivt, at man ønsker at forske. Med hensyn til at forske i healingsenergier og forløsningsenergier så har det ikke min interesse. Jeg har personlige oplevelser, der bevirker at jeg tager afstand fra klarsyn, healing og forløsningsterapi; ligesom jeg har indset, at astrale guider så absolut ikke behøver at være klogere end os dødelige. Dog var det rart at læse Jacks indlæg (se fem sider fremme, red.kommentar) og jeg fik tillid til ham og hans måde at forholde sig på over for vejledningen indefra. Jeg forholder mig helt selvfølgeligt til den Viden, jeg ved i mit indre, ligesom den kalder på mig altid (den spædeste stemme i mit indre). Vores sind, som jo er tanker og følelser og som sådanne form er den indre Videns mulighed for at udtrykke sig i den fysiske verden og vi er hele, når det indre og ydre (tanker, følelser og handlinger) er ét. Hvis jeg ikke ved, afventer jeg. Forklaring følger længere nede i teksten: Jeg kan fabulere over og synes, det er sørgeligt, at vi skal til at forklare og lave forskning i forhold til en Viden vi alle gemmer i vores essens. Og sådan er det fordi vi bliver ved med at spise af kundskabens træ, hvilket indebærer, at vi gør `det levende nu til død kundskab. Dette gennemsyrer vores kultur. Kan du være med på tanken for en stund - om, at vi bliver levende igen og er, hvad vi altid ved og altid har vidst: og er sande, lyttende, undrende, åbne, vidende væsner. Vi kommer jo fra samme kilde af visdom, almagt og væren, og den kilde kan heale uden at vi behøver at blande os udover at opgå i kilden selv. Jeg kalder den kilde det vi Ved. Visse indfødte stammer i Australien og visse indianerstammer og nogle samer har ikke problemer med den splittelse. Jeg personligt har besluttet mig til at lytte til den indre kalden. Den kalder mig hjem. Selv oplever jeg, at på min hjemrejse sker der små mirakler, og jeg er i sammenhænge, hvor jeg kan formidle eller rettere være med til at skubbe folk hjem, en slags katalysator. Og jeg får selv hjælp, når jeg er gået hjemmefra. Det sker ved at jeg og de er autentiske. Vigtigt er det også at undgå at tage ens egne og andres historier alt for alvorligt. Hvad skal jeg så i LNS? Og hvad skal LNS med mig? Jeg er stadig nysgerrig i forhold til, om vi kan blive bedre til at forklare og grundfæste vores forskellige behandlinger. Og frem for alt kommunikere vores viden i et forståeligt og veldefineret sprog. Fra Charlotte Wulff Kreipke Her er lidt hurtige tanker om indre hjælp, som jeg håber, kan være til inspiration! Jeg har valgt at beskrive det lidt bredt, da jeg mener, at det let kan blive navlebeskuende, hvis vi beskriver dette emne ud fra os selv. Jeg mener her, at det gælder om at finde de store linier, så LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 18

19 kommer vi længst! For at forstå det nedenstående kan det være vigtigt at vide, at jeg med indre hjælp har defineret det som guddommelig hjælp. I forhold til indre hjælp mener jeg, at det er vigtigt, at den enkelte behandler sikrer sig så "rene linier" som muligt ved bl.a. selv at være meget afklaret med sig selv og sine egne mønstre, følelser, tanker, ideer og handlinger samt være sig bevidst om sine kilder for indre hjælp. Det er vigtigt, at man selv er meget tydelig for sig selv og for andre, så det er tydeligt, hvad der hører til klienten. Vores behandlinger tjener udelukkende et formål, hvis det har en nytteværdi for klienten. Hvori nytteværdien ligger er op til klienten at afgøre. Jeg mener, at det er vigtigt, hvis vi benytter os af indre hjælp, at vi arbejder under indre/guddommelig beskyttelse, dels for at beskytte os selv og dels for at beskytte vores klienter. Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi har med at gøre, samt hvordan denne indre hjælp arbejder gennem vores behandlinger. Det er vigtigt, at vi melder ud overfor klienten, hvilken form for behandling de kan forvente at modtage af os. Således at de har et reelt valg. Jeg har fuld tillid til den indre hjælp, hvis den forvaltes på forsvarlig vis. Med indre hjælp kan det være vanskeligt at vurdere, hvad det præcis er, der hjælper. Jeg mener ikke, at den indre hjælp kan måles og vejes. Det, mener jeg, er imod dens natur. Jeg mener heller ikke, at det er vigtigt at måle og veje den indre hjælp. Det er menneskets natur at ønske at ville "beherske" selv det guddommelige. Det virker bedst, hvis vi giver slip på at ville vide bedre og overgiver os til den indre hjælp i tillid til, at den ved, hvad der er bedst. Vi er tilbøjelige til at tro, at den indre hjælp er vores redskab - VI ER DENS! Fra Lena Skettrup: Alle mennesker får informationer indefra. F.eks. ved eksaminer, hvor de har en fornemmelse, og hvis de ikke følger den, kan de mærke Hov, det var forkert. Vi kender alle den situation - også når egoet tvivler på beskeden, og derfor kommer til at gøre noget andet. Vi gør alle forkert på den måde. Mange ved det bare ikke, fordi de kun mærker det svagt. Jeg får selv den besked fra min indre kilde til hjælp, at alle har den hjælp. Der skal gøres mere opmærksom på det, og det vil virke bedst at pege på eksempler fra små områder. Det bør udbredes, at den første følelse, de har, er den rigtige. Hvis de begynder en indre diskussion det kan da ikke passe så er egoet på spil, og de kan lave fejl. Det er vigtigt at forske, og min indre hjælp foreslår, at det kunne gøres ved indsamling af konkrete eksempler på sådanne fornemmelser, der viste sig at være rigtige, og hvor man ikke på forhånd kunne vide, at det var en god ide at gøre sådan. I den indre verden vil de gerne hjælpe. Der skal indre stilhed til, for at det kan lade sig gøre. Vi har en kæmpe kraft, vi skal bare lære at bruge den. Derfor dette forslag til alle, der læser her: læg mærke til dine egne eksempler på den slags indre hjælp, som dukker op i de kommende dage, og fortæl dem til os andre. Så kan vi lave en eksempelsamling inden temadagen. Fra Jørgen Friehling Indre hjælp til behandling og som metode til forskning Formålet er at finde ud af, om vi har et fælles regelsæt for kommunikation med den indre instans, der hjælper hver af os. Begrebet kvindelig intuition har været kendt længe men kun sjældent betragtet som noget der kunne ligge ud over det instinktive og da slet ikke noget der kunne tages alvorligt i brede kredse. Fra andres beretninger er jeg vidende om navngivne hjælpere der enten kan være afdøde specialister eller personer fra den religiøse verden. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 19

20 Under en åben debat om healing tegnede der sig et mønster: Den jeg opbyggende fase er eskaleret og der op træder flere og flere tilfældig heder. En af tilfældighederne opdager man indeholder handlinger af ren altruistisk karakter og ofte med risiko for selv at komme til skade. Man forundres. Forskellen på tilfældig og tilfældig skaber hos nogle en tvivl om der over hoved findes Tilfældigheder. Dette skaber en øget indre opmærksomhed når de altruistiske hændelser optræder dette kan føre til opdagelsen af energien der kan bruges til at heale med. Den indre opmærksomhed kan også med føre at man lægger mærke til at det er blevet nemmere at løse problemer. Vores oplevelse var en undervisnings vej. Når jeget var stort nok fik personen tilbudt nye muligheder i form af energi til at gøre med og indre vejledning om hvordan. Hver gang man brugte disse nye muligheder altruistisk blev der stillet mere energi og klare vejledning til rådighed. Fra Casper Caspersen Født: Spirituel naturterapeut siden 1979 som bevidst medie og clairvoyant smertebehandler. Mit naturterapeutiske fagområde er: Healing, clairvoyance, regression, akupressur, geopati, magnetfeltterapi og pyramideenergi. Samt underviser i opnåelse af bevidst kontakt med højere bevidsthed og kommunikation med denne. Mit spirituelle naturterapeutiske virkemåde siden Jeg behandler ved hjælp af min bevidste kontakt med mit højere selv med healing og andet. Min højere bevidsthed kommunikere til mig ved: 1. en viden der pludselig er der. 2. tanker der ikke er mine egne. 3. at sende mig billeder eller film til mit drømmeøje (det 3. øje) a. Viser mig hvad der vil ske hvis jeg behandler på en bestemt måde. b. Stiller spørgsmål om hvad jeg vil gøre. c. At overtage hele behandlingen og jeg er så kun tilskuer til processen. Ved behandling er der flere måder at fjerne smerter eller ændre i den fysiske krop. Jeg oplever at smerter er i den psykiske krop (Aura kroppen). Ved at ændre i den psykiske krop, ændre ofte den fysiske krop sig også efter nogen tid. 1. få f.eks. en muskel til at slappe af 2. opløse smerten 3. trække smerten ud helt ud af auraen, enten direkte eller ved at flytte smerten ud af kroppen et andet sted. 4. udskifte det syge sted med et rask 5. sætte frekvensen (svingnings tallet) for auraen op ved det syge sted. 6. Trykke på et akupunktur punkt et sted på kroppen for der igennem at arbejde et helt andet sted (ofte når det er indre organer). 7. med hænderne på det syge sted, opvarme og sende healings energien ind, eller danne energien inde i og om stedet. LNS forskningsudvalg, temadag 25. januar 2005 Side 20

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd.

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. 15-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 3 kanaliseret af Merethe Bonnesen Indstrømningen bliver stærkere her efter den 12/12 og fuldmånen og indtil nytårsaften,

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Mariæ Bebudelse Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 767 Tiden skrider 68 Se hvilket menneske 71 Nu kom der bud 201 Det hellige kors 477 Som korn 773 Bliv hos os Og Ordet blev kød og tog bolig

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer 1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer Holstebro 2014 Sjælsro Skolerne V. Helle Nemborg Velkommen til Sjælsro Velkommen til Clairvoyant Healer uddannelsen. Det glæder mig, at du fandt vejen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

At turde følge dit hjerte

At turde følge dit hjerte At turde følge dit hjerte Opregn i din personlige udviklingsdagbog alle de tidspunkter i dit liv, hvor du har ladet vigtige muligheder for vækst og udfordring gå dig forbi. Hvorfor besluttede du dig for

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Onlinekursus. Styrk og beskyt din energi med englene. Engleguide Line Rune Balling Online-kursus 2016

Onlinekursus. Styrk og beskyt din energi med englene. Engleguide Line Rune Balling Online-kursus 2016 Onlinekursus 2016 Styrk og beskyt din energi med englene Engleguide Line Rune Balling Online-kursus 2016 1. modul: Grounding og centrering Stå stærkt Grounding og centrering er helt centralt i forhold

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Om forskellige SOFUS'er for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig

Om forskellige SOFUS'er for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig Om forskellige SOFUS'er for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig Safety-SOFUS Jeg synes det er meget væsentligt at afværge ulykker og at bevare et godt helbred på min arbejdsplads. Vi kalder det

Læs mere

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gammelt, begrænsende liv ikke er til at bære prædiken til 14. s. e. trin. II: Joh 5,1-15 i Strellev Kirke den 28/8 2016. Ved Jens Thue Harild Buelund. I

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Naturhelbrederen Dit alternativ... UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt. Har du evnerne og lysten til at hjælpe

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

21.s.e.trin.A Johs 4,46-53 Salmer: Hvad er tro? Hvordan definerer vi tro? Tro kan flytte bjerge, -siger vi.

21.s.e.trin.A Johs 4,46-53 Salmer: Hvad er tro? Hvordan definerer vi tro? Tro kan flytte bjerge, -siger vi. 21.s.e.trin.A. 2015. Johs 4,46-53 Salmer: 743-59-414 582-400-6 Hvad er tro? Hvordan definerer vi tro? Tro kan flytte bjerge, -siger vi. Jeg kan ikke flytte bjerge, -betyder det så, at jeg ikke tror. Disciplene

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere