Indholdsfortegnelse. Litteraturliste side 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Litteraturliste side 15"

Transkript

1 Tom Jensen Sønderborg Taekwondo Klub Afhandling til 4. dan Maj 2012

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og problemformulering side 3 2. Definition af Attention Deficit / Hyperactivity Disorder side Hvad er ADHD side Årsager til og behandling af ADHD side 6 3. Attention Deficit / Hyperactivity Disorder & Taekwondo side Har Taekwondo en gavnlig på ADHD side Træning af ADHD personer hvad skal man være opmærksom på side Konklusion side 13 Litteraturliste side 15 Bilag 1 ADHD Treatment Through Sports. Bilag 2 Resultater fra spørgeskemaer. Bilag 3 Symptomer på ADHD hos børn. Bilag 4 Symptomer på ADHD hos unge. Bilag 5 Symptomer på ADHD hos voksne. Bilag 6 Det udsendte spørgeskema. Side 2 of 26

3 1. Indledning og problemformulering. Forestil dig, hvad det ville gøre ved dig, hvis du dagligt oplevede følgende. Du bliver bedt om at gøre noget, som du ikke magter Du forsøger at gøre det, men gør det med et dårligt resultat Du bliver kritiseret for det! 1 I løbet af de sidste par år, har forældre til ADHD 2 børn og forældre til børn med andre lignende og beslægtede lidelser henvendt sig til vores klub, fordi de gerne ville have, at deres børn skulle gå til Taekwondo. Alle har de over en bred kam fortalt, at de havde hørt, at Taekwondo skulle have en gavnlig på deres barns sygdom. I denne afhandling vil jeg se nærmere på hvad ADHD er, hvilke symptomer mennesker med ADHD har, hvad årsagen til ADHD er og hvordan ADHD behandles. Ydermere vil jeg se på, om Taekwondo har en gavnlig på sygdommens symptomer og hvis den har det, vil jeg også beskrive, hvad man skal være opmærksom på, når man underviser elever med ADHD i Taekwondo. Da nærværende dokument er en Taekwondo afhandling, vil beskrivelsen af ADHD, hvilke symptomer mennesker med ADHD har, hvad årsagen til ADHD er og hvordan ADHD behandles, kun blive beskrevet kort. Selv om ovenstående kun beskrives kort, er det en væsentlig del af afhandlingen, idet noget grundviden om ADHD, er en nødvendighed, for at kunne sætte sig ind i afhandlingens egentlige fokusområde. Jeg vil gå mere i dybden med emnet omkring, hvorvidt Taekwondo har en gavnlig på ADHD symptomerne, samt hvis den har, hvad man skal være opmærksom på, når man underviser elever med ADHD i Taekwondo. Min undersøgelse vil tage udgangspunkt i den skrevne litteratur omkring ADHD, i samtaler med enkelte forældre til ADHD børn og sidst men ikke mindst, i spørgeskemaer til forældre til ADHD børn. En stor tak skal rettes til alle der har taget sig tid til, at hjælpe med min afhandling. Dette værende sig forældre til ADHD børn, ADHD personer, Taekwondo folk der har formidlet kontakt til relevante personer, ADHD foreningen som har bidraget med hjælp i forbindelse med denne afhandling og endelig de personer, som har læst korrektur på min afhandling. 1 Omformuleret citat fra ADHD foreningens pjece til fagfolk: Urolige og ukoncentrerede børn og unge. 2 ADHD er en forkortelse for Attention deficit / Hyperactivity Disorder hvilket på dansk betyder Forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Side 3 of 26

4 2. Definition af Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Hvad er ADHD. Attention deficit / Hyperactivity Disorder, herefter kaldet ADHD, er en sygdom der er kendetegnet ved 3 : At det opstår tidligt i barndommen. At man har svært ved, at bevare opmærksomheden i aktiviteter der kræver tankevirksomhed. At man mangler omtanke og er spontan. At man er hyperaktiv. ADHD er den internationale betegnelse, der i nogen tid har været enighed om at kalde sygdommen. Betegnelsen kommer fra USA. I Norden brugte man tidligere betegnelsen Damp, mens man i resten af Europa brugte betegnelsen Hyperkinetiske forstyrrelser. ADHD kan kategoriseres i tre undergrupper 4 : 1. ADHD med overvejende hyperaktivitets forstyrrelse. 2. ADHD med overvejende opmærksomheds forstyrrelse. 3. ADHD med kombineret hyperaktivitets og opmærksomheds forstyrrelse. ADHD børn kan virke forvirrede og have svært ved, at bearbejde sanseindtryk. De vil derfor have svært ved, at følge med i skolen, på grund af den manglende evne til at fastholde opmærksomheden. Man har før fejlagtigt vurderet sådanne børn som dårligt begavet, hvilket har vist sig at være helt forkert. Ydermere kan ADHD børn have et dårligt udviklet sprog. I nogle tilfælde kan børnene have problemer med deres temperament og raserianfald, som kan medføre hyppigere slåskampe i skolegården og andre steder, end der ses ved børn, der ikke har ADHD. Dette kan medføre, at børnene oparbejder dårlig selvtillid, idet de igen og igen bliver irettesat for de handlinger de udfører. De får en fornemmelse af, at alt og alle er imod dem. Angst og mareridt kan også forekomme. Det er vigtigt ikke at forveksle ADHD med normale børn, unge eller voksne som af natur er tempofyldte, er havnet i en stresssituation, befinder sig i en angsttilstand eller har andre sindslidelser. Bemærk at andre sygdomme kan have symptomer, som kan minde om ADHD. Blandt andet Tourettes syndrom og Aspergers. Det er ikke muligt at stille diagnosen ADHD ud fra en blodprøve, scanning, røntgen eller andre objektive kriterier. Diagnosticeringen bliver foretaget ud fra beskrivelser af symptomerne, observation af adfærden og en undersøgelse af personen. Diagnosen kan kun stilles af speciallæger. 3 Kilde: Læge Zaigham Saghir, 4 Kilde: ADHD foreningens pjece Børn med ADHD som henvender sig til børn. Side 4 of 26

5 Drenge får to-tre gange hyppigere stillet diagnosen ADHD, end piger, der ofte ikke udviser den samme grad af hyperaktivitet. Eftersom sygdommen ofte ikke bliver opdaget, får mange børn og unge slet ikke stillet diagnosen. Som følge heraf modtager alt for få børn rådgivning og behandling 5. Hvis ADHD ikke behandles, kan det have negativ indflydelse på barnets og hele familiens velbefindende. Et barn med ADHD, der ikke har fået stillet diagnosen og ikke modtager korrekt behandling, lider sandsynligvis under sygdommen ikke kun i skolemæssig sammenhæng, men også følelsesmæssigt og kan deraf få adfærdsproblemer helt ind i voksenalderen. Mange af de ramte vil i voksenalderen have opmærksomhedsproblemer, og vil af den grund have svært ved at fastholde et job. Trods dette klarer mange sig godt. Enkelte kan udvikle dys sociale personlighedsforstyrrelser og kan blive kriminelle, depressive og udvikle stofmisbrug. Typiske symptomer for ADHD personer er for eksempel 6 : Personen kan ikke fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg. Personen har svært ved at koncentrere sig i mere end få minutter. Personen kan ikke tilrettelægge arbejde eller aktiviteter. Personen lader sig let distrahere af ydre stimuli. Personen har uro i hænder og /eller fødder. Personen har ekstrem motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre. Personen har meget støjende adfærd. Personen er impulsiv, eksempelvis: o Besvarer ofte spørgsmål, før de er færdigstillede. o Kan ikke vente på, at det bliver vedkommendes tur. o Maser og skubber eller afbryder. Personen kan have ingen eller ringe situationsfornemmelse (empati). Man anslår at mellem 2 % og 6 % af alle børn har ADHD 7. 5 Kilde: Psykologerne ved Kongens Nytorv: 6 Se bilag 3 for flere symptomer som ADHD børn kan lide af. 7 Kilde: ADHD foreningens pjece Børn med ADHD som henvender sig til børn. Side 5 of 26

6 2.2. Årsager til og behandling af ADHD. Årsagen til ADHD er en funktionsfejl i hjernen. Dette kan skyldes følgende forhold 8 : Arvelige forhold. Tobaksrygning, alkoholforbrug og infektioner under graviditeten. Andre forhold under fødslen som eksempelvis for tidligt født eller iltmangel. Hjerneskade i de tidlige leveår. Arvelige forhold udgør ca. 80 % af alle tilfælde og der ses derfor oftest flere forhold i samme familie 9. Når en person får diagnosen ADHD, bør der sættes ind med pædagogisk støtte til personen, samt oplysning til forældre og institutionerne med hensyn til, hvordan man skal tackle hverdagen og situationerne, som personen og omgivelserne bringes i. I tilfælde af, at den pædagogiske støtte ikke har nogen eller kun meget ringe, giver man medicinsk behandling. 10 Medicinsk behandling af ADHD kan hjælpe på kernesymptomerne; uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet, men det ændrer ikke på uhensigtsmæssige handle- og tankemønstre. Derfor bør den medicinske behandling altid kombineres med en form for terapeutisk behandling og/eller pædagogisk indsats. Der findes forskellige former for terapi 11, som ADHD personer kan have glæde af. De tre mest anvendte er følgende: Miljøterapi som er en helhedsorienteret terapiform, der først og fremmest har fokus på træning af praktiske og sociale færdigheder. 2. Kognitiv terapi som retter sig mod forandring af tænkning. Hovedidéen er, at tanker om for eksempel omverdenen, én selv og fremtiden er afgørende for følelsesliv og handling. Kan hjælpe ved f.eks. dårligt selvværd. 3. Adfærdsterapi retter sig mod ændring af uhensigtsmæssig adfærd, og der arbejdes med konsekvenserne af adfærd. Adfærd er ikke bare handlinger, men kan også være følelser, tanker, forestillinger med mere. De tre ovennævnte behandlingsformer; pædagogik, medicin og terapi, er de mest anvendte og mest anerkendte behandlingsformer mod ADHD 13. ADHD kan ikke kureres, men symptomerne kan formindskes. 8 Kilde: Overlæge, ph.d., speciallæge i børnepsykiatri ved Odense Universitetshospital Niels Bilenberg. 9 Kilde: ADHD foreningens pjece Mit barn har vanskeligheder, kan det skyldes ADHD? som henvender sig til voksne. 10 ADHD foreningen oplyser, at specialisterne generelt er enige om, at medicinsk behandling aldrig bør stå alene, men at det ofte alligevel er tilfældet, idet der mangler ressourcer i behandlingsledet i Danmark. 11 ADHD foreningen oplyser, at tilbud om terapi i offentligt regi i Danmark er sjældne. 12 Kilde: ADHD foreningens pjece ADHD Guide som er en guide om livet med ADHD. 13 ADHD foreningen oplyser, at der i Danmark mest anvendes den medicinske behandlingsform. Side 6 of 26

7 3. Attention Deficit / Hyperactivity Disorder & Taekwondo Har Taekwondo en gavnlig på ADHD. Der er blevet sendt en mail til alle formænd for alle Danmarks Taekwondo klubber, som jeg har kunnet finde en mail adresse på. Der er udsendt mails til ca. 90 % af alle formænd, med forespørgsel om, hvorvidt de ville formidle kontakten til forældre til ADHD elever, hvis der var sådanne elever i deres klub. Endvidere er der efter aftale med ADHD foreningen lavet et opslag på foreningens webforum, hvor der blev opfordret til, at forældre til ADHD børn deltog i undersøgelsen. Alle der er formidlet kontakt til, eller som har henvendt sig, har fået en vejledning og et spørgeskema. Der er modtaget 20 besvarede spørgeskemaer retur, primært fra forældre til elever i Taekwondo klubber. 2 af besvarelserne kommer fra forældre, hvis børn ikke går til og heller ikke har gået til Taekwondo. Data grundlaget er langt fra stort nok til at kunne stå alene, med hensyn til at kunne udtale sig om signifikante resultater. Dog er datagrundlaget rimeligt til, at kunne underbygge og relatere de teoretiske teser og teorier, der findes i litteraturen og på nettet, til Taekwondo. Med udgangspunkt i de besvarelser der er kommet retur, er resultaterne fra alle besvarelser summeret i bilag 2. Dog er de to besvarelser, hvor personen ikke går til og heller ikke har gået til Taekwondo sorteret fra. Disse 2 besvarelser vil senere blive anvendt i analysen af resultaterne. Kolonnen Positiv i bilag 2 er en summering af kolonnerne Stor positiv og lille positiv og dermed et udtryk for den samlede score for, om der har været en positiv eller ej. Følgende kan tolkes af bilag 2: Kikker man på de 41 spørgsmål der er stillet, ser man, at der på 22 af spørgsmålene er 50 % eller flere, der har svaret, at Taekwondo har haft en gavnlig på de symptomer som spørgsmålene drejer sig om. På yderligere 15 af spørgsmålene er der, mellem 25 % og 50 % der svarer, at Taekwondo har haft en gavnlig på de symptomer, som disse spørgsmål går på. På de sidste 4 spørgsmål er der, mellem 10 % og 25 % der har svaret, at Taekwondo har haft en gavnlig på de symptomer, som disse spørgsmål går på. I kategorien Hyperaktive symptomer ses det, at der i 5 ud af 6 spørgsmål, er halvdelen eller flere af de adspurgte, der har haft gavnlig af Taekwondo. Specielt spørgsmålet omkring Sidder uroligt, fumler med fingre eller fødder viser, at mere end halvdelen af de adspurgte har haft en positiv af Taekwondo og heraf mere end hver anden en stor positiv. Side 7 of 26

8 I kategorien Opmærksomheds symptomer ses det, at der i 7 ud af 13 spørgsmål er halvdelen eller flere af de adspurgte, der har haft en gavnlig af Taekwondo. Her er det markant, at det er en lille positiv. Kun få har haft en stor positiv. Specielt spørgsmålene omkring Svært ved at fastholde opmærksomheden på tilfældige opgaver og Svært ved at følge instruktioner viser, at stort set alle har en lille positiv af Taekwondo. I Kategorien Impulsive symptomer ses det, at der i 2 ud af 4 spørgsmål er halvdelen eller flere af de adspurgte, der har haft en gavnlig af Taekwondo. Her er det meget markant en lille positiv som er gældende. I spørgsmålene omkring Svarer næsten før spørgsmålet er stillet og Svært ved at vente på sin tur, skal udføre ting straks har halvdelen haft en lille positiv. I kategorien Sociale kompetencer symptomer ses der, at der i 6 ud af 9 spørgsmål er halvdelen eller flere af de adspurgte, der har haft en gavnlig af Taekwondo. Der hvor der ikke er overvægt til Stor positiv, har stort set alle haft en lille positiv. Specielt har mange en stor positiv på Er blevet bedre til at være en del af fællesskabet samt på Er blevet mere robust og selvsikker. Næsten alle har en lille positiv på Er blevet bedre til at få venner og Er blevet bedre til at samarbejde med andre elever og instruktøren. I sidste kategori Andre forhold er resultaterne mere svingende. Kun i 2 ud af 9 spørgsmål har halvdelen eller flere haft en gavnlig af Taekwondo. I spørgsmålet Let irritabel, øget temperament, utålmodig vrede har det vist sig at næsten alle har en positiv og heraf har halvdelen en stor positiv. I spørgsmålet Lytter selektivt. Lytter kun til de ting der interesserer en har halvdelen haft en lille positiv af Taekwondo. Summerer man det hele sammen, kan det konkluderes, at alle respondenter på forskellig måde har oplevet, at Taekwondo har haft en gavnlig på deres ADHD symptomer. Da datamaterialet ikke er særligt stort, er det nødvendigt, at de resultater vi ser af spørgeskemaerne, er underbygget af videnskabeligt forskning. De fleste mennesker ved, at motion er vigtig og forebygger livsstilssygdomme. Men mange er ikke klar over, at fysisk træning også fremmer en god nattesøvn, bidrager til at mindske depression og angst, styrker identiteten hos mennesker med skizofreni og virker forebyggende mod alderdomsvækkelse og demens. Muskelaktiviteten har betydning for produktionen af forskellige hormoner, signalstoffer og såkaldte vækstfaktorer, der påvirker vores krop og hjerne, og dermed også vores psykiske liv. Dette kan være en grund til, at motion kan virke forebyggende og helbredende. 14 I forhold til ADHD har motion også en gavnlig virkning. Motion bidrager til en god nattesøvn, som er vigtigt for ADHD personer, idét det i sig selv dæmper ADHD symptomerne. 14 Gerlach, Jes 2005: Motion og psyke, Psykiatrifondens forlag 2005, 1. udgave. Side 8 of 26

9 Det ses også, at motion virker dæmpende på dårlig selvtillid, angst og depression, som der er betydelig risiko for, at ADHD personer udvikler, hvis de ikke allerede har det. Sidst men ikke mindst ses det, at motion er sundt for hjernen, hvor ADHD symptomerne dæmpes gennem stimulering af hormoner og signalstoffer netop i hjerne, som ADHD personer har nedsat produktion af. 15 Yderligere underbyggelse af at motion - og dermed også Taekwondo - har en gavnlig på ADHD symptomerne findes i bilag 1, hvor en artikel summerer flere videnskabelige artikler, der konkluderer at ADHD profilerer positivt af at dyrke motion. Man kan stille sig spørgsmålet, om det i virkeligheden ikke er motion generelt, der har en gavnlig på ADHD symptomerne og ikke Taekwondo. Der er ingen tvivl om, at motion i sig selv er godt for ADHD personer, men kikker vi lidt på de besvarelser, der er kommet retur, har 40 % haft en gavnlig af anden sport end Taekwondo, 40 % har ikke haft en gavnlig af anden sport end Taekwondo og 20 % har ikke gået til anden sport end Taekwondo. Ser vi på de to spørgeskemaer, som blev sorteret fra i starten, fordi respondenterne ikke havde gået til Taekwondo, viser det sig, at de har gået til flere andre sportsgrene, som har haft en gavnlig på ADHD symptomerne. Vel og mærke sportsgrene som nogle af respondenterne, der går til Taekwondo besvarede med, at de ingen gavnlig har på ADHD symptomerne. Jeg vælger at tolke dette som et tegn på, at lige så forskellige som personer uden ADHD er, lige så forskellige er personer med ADHD og deraf også hvilke sportsgrene der passer til dem. Dette betyder, at forskellige ADHD personer profilerer af forskellige sportsgrene. Det er måske ikke så mærkeligt, at dem der går til Taekwondo, har svaret, at de har en gavnlig af Taekwondo, ellers gik de nok ikke til Taekwondo mere. Det må betragtes som en svaghed i datamaterialet, at der ikke foreligger besvarelser fra personer, der er stoppet til Taekwondo. Er datamaterialet så ubrugeligt? Nej det mener jeg ikke, idét antallet af de symptomer der er spurgt om og som Taekwondo har en gavnlig på, er meget stort. Der er på nettet mange henvisninger til, at blandt andet kampsport og svømning har en gavnlig på ADHD symptomerne, hvilket underbygger de resultater, der kan læses af svarene på spørgeskemaerne. Af ovenstående og de resultater der tidligere blev analyseret, må det siges, at der er belæg for at påstå, at Taekwondo har en allround på ADHD symptomerne. 15 Tine Houmann, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri: Medicinsk behandling af ADHD. Side 9 of 26

10 3.2. Træning af ADHD personer hvad skal man være opmærksom på 16. Når man skal forberede sin træning og når man skal udføre sin undervisning i træningssalen, er det godt at tage udgangspunkt i følgende: 17 Hvad skal vi lave? Hvorfor skal vi lave det? Hvordan skal vi lave det? Hvor skal vi lave det? Hvornår skal vi lave det? Hvor længe skal vi lave det? Hvem skal vi lave det med? Hvor meget skal vi lave? Hvad skal vi derefter? -> Indhold -> Mening -> Metode -> Placering -> Tidspunkt -> Tidshorisont -> Involverede -> Mængde -> Næste Det er altid godt at forholde sig til ovenstående, men det er specielt vigtigt, når man har ADHD personer på det hold, man underviser. ADHD personer mangler overblik og har svært ved at se sammenhænge, hvorfor en tydelig struktur er vigtig. Derfor er det vigtigt, ikke kun at forberede sin træning efter ovenstående, men også tydeligt og klart at kommunikere dette under træningen. Dette vil give ADHD personen tryghed og et holdepunkt i træningen. Med ADHD symptomerne fra spørgeskemaet i bilag 6 i baghovedet og beskrivelserne fra bilag 3 til 5, kan der opstilles følgende punkter til, hvad man skal være opmærksom på, når man skal træne ADHD personer i Taekwondo. STYRK SELVÆRD OG SELVTILLID. 1. Brug ros i stedet for ris. 2. Fokuser på succeser frem for fejl. 3. Fortæl at de er en del af et fællesskab. 4. Ved svære ting, fortæl at det er svært, men at du ved at ADHD personen kan. OPRETHOLD DISCIPLIN. 1. Overhold konsekvent reglerne for adfærd i træningssalen og andre rum. 2. Fastlæg på forhånd konsekvenser ved overtrædelser af regler. 3. Meddel konsekvensen straks. 4. Justér iniv og ikke-motiverende adfærd. 5. Vær entydig. 6. Indgå ikke i nogen diskussioner eller forhandlinger. 7. Kontroller dine følelser, hvis I kommer i diskussion. 16 Dr.med. Finn Ursin Knudsen: Værd at vide om børn med ADHD. 17 Jenny Bohr, Master i specialpædagogik og uddannet Advanced trainee ved Center for Collaborative Problem Solving, Boston, Massachusetts: Manual for voksenundervisere. Side 10 of 26

11 SKAB GOD KOMMUNIKATION. 1. Giv kun en besked ad gangen. 2. Giv korte og simple instruktioner. 3. Vær tydelig og pak ikke et budskab ind. 4. Kontroller at personen har forstået beskeden. 5. Brug positiv kommunikation i stedet for negativ. 6. Vær konkret og undgå overflødigt indhold i budskabet. 7. Kollektive beskeder skal følges op med en direkte besked til ADHD personen. 8. Sørg for øjenkontakt ved direkte beskeder til ADHD personen. 9. Gør det tydeligt, at du har hørt ADHD personen, hvis I er i dialog. 10. Tal klart, præcist og i overensstemmelse med dine instruktioner. 11. Vær neutral i stemmeføring og kropssprog. 12. Vær tålmodig, overbærende og hav et positivt livssyn. 13. Gør komplekse instruktioner enkle. 14. Sørg for at instruktionerne er forstået inden opgaven påbegyndes. 15. Gentag om nødvendigt instruktionen i et roligt og positivt toneleje. SKAB GODE OG TRYGGE UNDERVISNINGSRAMMER. 1. Sørg for struktur. 2. Sørg for faste rutiner. 3. Vis mange eksempler. 4. Sørg for mange gentagelser. 5. Visualiser så meget som muligt. 6. Del større opgaver op i mindre opgaver. 7. Undgå pludselige ændringer i træningen. 8. Sørg for, at der ikke er pauser, hvor personen skal stå stille. 9. Sørg for, at der ingen valgmuligheder er i det, der skal laves. 10. Sørg for hyppige skift i opgaver, således at opgaverne varer højest 5 minutter. 11. Sørg for, at der er fysisk aktivitet tidligt i træningen, hvor der bruges meget energi. 12. Sørg for ro og orden i træningssalen, således at opmærksomheden ikke forstyrres. 13. Sørg for jævnligt at evaluere de opnåede resultater og hjælp hvis resultater mangler. 14. Ignorer mindre udbrud. 15. Accepter at barnet ikke står helt stille, men arbejd med det. Foruden ovenstående, er der følgende andre forhold, der er vigtige at holde sig for øje. Det er vigtigt at tænke på, at personer med ADHD let bliver frustreret. Stress, pres og træthed kan føre til upassende adfærd, hvilket i nogle tilfælde kan udvikle sig til voldsom adfærd. Man skal være opmærksom og gribe hurtigt og resolut ind, hvis der er optræk til uoverensstemmelser mellem ADHD personen og andre i klubben. Man må ikke vente på, at de involverede selv løser problemet, idet de ikke har forudsætningerne for dette. Selv om det generelt bliver forklaret til alle Taekwondo elever, at Taekwondo kun må bruges i klubben og ingen andre steder, er det meget vigtigt, at tage en direkte samtale Side 11 of 26

12 med ADHD personen. I denne samtale er det vigtigt, at skabe forståelse for, hvorfor det er vigtigt og hvad konsekvensen er, hvis det ikke bliver overholdt. Når man er i gang med træningen, og man har sat holdet i gang med noget, og dette er overstået, skal man ikke forvente, at ADHD personen selv kan finde ud af at starte på noget nyt. Har ADHD personen fået at vide, at vedkommende skal gøre noget konkret, gør vedkommende dette og ikke mere. En person med ADHD har svært ved at indgå i sociale relationer og opretholde venskaber. Hjælp personen til dette, da det er befordrende for personens medlemskab af klubben og deltagelse på holdet. Det er altid godt - foruden træneren - at have en hjælpetræner på holdet, hvis det er muligt. Specielt hvis der er ADHD personer på holdet. Dette giver mulighed for, at hjælpetræneren kan fokusere på enkelt personer, mens træneren fortsætter med resten af holdet. Snak med forældrene om, hvor vidt og hvor meget det er ok, at være åben omkring barnets sygdom og adfærd. Hvis det er ok, så informer de andre elever på holdet, deres forældre og alle hjælpetrænere og trænere. For nogle personer er det ok at være åbne omkring det. For andre er det ikke, idét de ikke vil være anderledes end de andre på holdet. Åbenhed og oplysning skaber bedre forståelse og forhindrer misforståelser og misfortolkninger. ADHD personer kan som andre have problemer med, at skulle stå foran andre og vise teknikker eller andre ting. Arbejd på det stille og roligt, idet tvang kan medføre en meget fastlåst situation, som det kan være svært at komme ud af igen. Sørg for at alle trænere og hjælpetrænere har ensartet regler og udøver ensartet disciplin. ADHD personer har en meget stærk retfærdighedsfølelse, der udfordres, såfremt man ikke agerer ens på disse punkter. Det er en god ide at give ADHD personen lidt personligt fokus, inden gradueringer, til et stævne eller til andre ting, hvor vedkommende skal præsteres. Fokus skal ligge på en positiv anerkendelse af, at man ved at vedkommende kan, og at man er sikker på, at det går godt. Pas på med at mistolke ADHD personer med stor selvtillid. Det kan nemlig sagtens forholde sig således, at de - på trods af deres store selvtillid - har meget lav selvværd. Ovenstående er de generelle ting, som er vigtige i forhold til ADHD personer, når de undervises i Taekwondo. Personer uden ADHD vil også profilere positivt af ovenstående, hvorfor trænere og hjælpetrænere med fordel kan opøve, at være opmærksom på disse ovenstående forhold. Herigennem vil man altid være klar til, at have ADHD personer på sit hold og skal ikke pludseligt til at agere meget anderledes den dag, der kommer en ADHD person i klubben eller på holdet. Side 12 of 26

13 4. Konklusion. I afsnit 3.1 blev der konkluderet, at Taekwondo har en positiv på ADHD symptomerne. I afsnit 3.2 blev der beskrevet, hvad man skal være opmærksom på, når man træner personer med ADHD. Det er min opfattelse, at Taekwondo, i kraft af den måde Taekwondo er opbygget på og udføres på, hører til blandt de sportsgrene, som vil have størst på ADHD symptomerne. Grunden hertil er, at Taekwondo træningen er ret systematisk og forudsigelig. Der er faste ritualer ved start og stop af træningen. Endvidere er selve træningen mellem start og stop ritualerne opbygget på en måde der gør, at der er stor grad af systematik og genkendelighed. I Taekwondo er der mulighed for at opdele træningen i mange små enheder, som bidrager til, at det er nemmere for ADHD personen at fastholde fokus. Disse små enheder trænes igen og igen for at blive super god til den specielle ting. Træningen foregår oftest med mange gentagelser. Komplekse ting som tekniske serier eller kamp kan deles op i mindre enheder og øves på et niveau, som er simpelt. Når personen har lært del elementerne af de komplekse ting, kan de sættes sammen til en stor enhed, uden at det virker komplekst. Taekwondo er en sport, som handler om kontrol, hvor igennem man lærer at styre sin krop. ADHD kan være ledsaget af motoriske problemer, som profilerer af den fokus, der er på kontrol og koordinering af kroppen. I Taekwondo anvendes den kognitive terapiform, som blev omtalt i afsnit 2.2, og som kendes fra psykologiens verden. Måden den blandt andet anvendes i Taekwondo på, er som indlæringsmetode. De fleste Taekwondo undervisere anvender metoden uden at vide, at de anvender kognitiv psykologi. 18 Undervisningsformen oplæres til nye undervisere gennem mesterlære og/eller på de undervisningskurser, der udbydes af Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med Dansk Idræts Forbund. Den konkrete metode der anvendes er, at underviseren viser hvordan teknikken skal udføres. Dette vises flere gange, hvor efter eleven ubevidst visualiserer sig selv gøre det, efterfulgt af en praktisk handling, hvor eleven udfører teknikken. Denne måde at blive undervist på sker i flere år, indtil eleven har nået et vist niveau. Dette er godt for ADHD personer, idét de har brug for det visuelle, indtil det ligger på deres rygrad. Den kognitive terapiform har også et andet element, der kan benyttes i Taekwondo, og det er meditation. Meditation kan i denne forbindelse anvendes som mentaltræning, hvor påvirkning af tanker fører til en ændret virkelighedsopfattelse og derigennem en adfærdsregulering. Dette sker ved, at negative tanker erstattes af positive tanker. Det kan for eksempel ske ved, at alle træninger starter og stopper med en kort åndedrætsmeditation. Fokus ligger på åndedrættet, mens underviseren danner positive billeder og tanker hos eleven af den ønskede ændring til virkeligheden. Igennem meditationen kan man påvirke uhensigtsmæssige handlemønstre hos ADHD personen. Bemærk at ADHD personer kan have 18 Kilde: Kuk Chea Sabumnim Johnni Morberg Nielsen, 6. Dan, underviser i Teknisk Udvalg i Dansk Taekwondo Forbund. Side 13 of 26

14 svært ved at sidde stille, hvorfor underviseren skal være god til at tilpasse meditationen til de enkelte elever. I Taekwondo er der indbygget et klart hierarki, som ADHD personen nemt kan indplacere sig visuelt i. Bæltefarverne angiver tydeligt, hvem der har højere og hvem der har lavere rang. ADHD personen skal ikke gennemskue et usynligt socialt eller fagligt hierarki. ADHD personer kan have en tendens til at overvurdere egne evner og se sig selv som verdensmester. Her hjælper bæltesystemet personen til, at forholde sig visuelt til det vedkommende kan, i forhold til hvad andre kan. Bæltesystemet har også den funktion for ADHD personer, at de finder deres rolle i forhold til andre. De kan af bælterne se, hvem de skal hjælpe, hvilket er dem der er lavere gradueret, lige som de kan se hvem de skal have hjælp af, nemlig de højere gradueret. ADHD personens behov for at få trænerens bekræftelse af at være god nok, kommer automatisk gennem jævnlige gradueringer, hvor ADHD personen får den anerkendelse, som vedkommende har behov for. Endvidere opnår vedkommende en højere rang i hierarkiet. Taekwondo har sit udgangspunkt i den østlige filosofi, omkring det at man respekterer hinanden, for det man er og det man kan. Heri ligger også implicit anerkendelsen af de forskelligheder man har. Det er særdeles vigtigt for ADHD personer, at de føler sig som en del af holdet og at de er respekteret for det de kan og er. Uanset om vi er i egen klub, er ude i andre klubber eller er til træning på den årlige sommerlejr, hvor der er op mod tusinde udøvere, er vi alle medlem af en stor familie. Vi bekymrer os om hinanden og hjælper hinanden til at være en del af fælleskabet og det sociale liv. Også dette er et element, der har stor betydning for ADHD personer. I Taekwondo er der indbygget stor grad af disciplin. Der er faste regler og ritualer, som skal følges. Der er helt klare regler for, hvordan man opfører sig overfor hinanden, i træningssalen og uden for klubben. Der er en naturlig respekt for højere graduerede og man er altid et godt forbillede for lavere graduerede. Overtræder man disse regler og ritualer, er der en klar konsekvens, som straks bliver håndhævet. Selv om der per definition er indbygget mange af de elementer i Taekwondo, som ADHD personer profilerer af, er det ikke sikkert at ADHD personer har gavn heraf. Denne gavn bliver kun fuldbragt, hvis træneren er bevidst om, hvad ADHD er og hvordan ADHD skal tackles. En ADHD person, der ikke trives i klubben, har ingen positiv af Taekwondo. Selv om man har styr på ovenstående, er der stadig en ikke uvæsenlig ting, der er afgørende for om Taekwondo har positiv på symptomerne eller ej og det er, om personen har interesse for Taekwondo eller ej. Uden interesse for Taekwondo vil Taekwondo ikke have nogen gavnlig på ADHD symptomerne. Side 14 of 26

15 Litteraturliste. ADHD foreningens hjemmeside som findes på ADHD foreningens pjece til fagfolk; Urolige og ukoncentrerede børn og unge ADHD foreningens pjece til børn; Børn med ADHD ADHD foreningens pjece til voksne; Mit barn har vanskeligheder, kan det skyldes ADHD? ADHD foreningen pjece til ADHD personer; ADHD Guide Hjemmesiden Hjemmesiden Motion og Psyke. Jes Gerlach, psykiatrifondens forlag 2005 ADHD - opmærksomhedssygdommen hos børn og voksne. Jes Gerlach, Psykiatrifondens Forlag 2009 Medicinsk behandling af ADHD, Tine Houmann, ovelæge i børne- og ungdomspsykiatri, artikel på Værd at vide om børn med ADHD, Finn Ursin Knudsen, Dr.med., hæfte på Manual for voksenundervisere, Jenny Bohr, Master i specialpædagogik, hæfte fra ADHD tips til forældrene, side på ADHD-børn har brug for hjælp, side på Alle hunde har adhd. Kathy Hoopmann, ADHD-foreningen 2011 Side 15 of 26

16 Bilag 1 ADHD Treatment Through Sports 19. The number of children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder is significantly on the rise. Parents, health care professionals and teachers are understandably quite concerned about the widespread nature of this disorder and are naturally in search of a cure. Studies show that two-thirds of children with ADHD take medications to help manage their symptoms, while some parents use behavioral therapy to treat the disorder. While some children who suffer from this disorder require medication, others can be managed through behavioral therapy and by the use of appropriate teaching and parenting techniques. Some youngsters need both. Greater awareness of the condition and improved screening explains the increase in ADHD cases, researchers say. The following recent statistics released by the Centers for Disease Control and Prevention are rather shocking. Almost 1 in 10 American children are now being diagnosed with ADHD. The number of cases in children ages 4 to 17 jumped 22 percent from 2003 to Nearly 5.5 million children in the United States have now been found to have the disorder; that's an increase of about 1 million in recent years. I can say that in my practice, I have had a number of kids who were taking medication for ADHD who were able to get off the medicine when their parents managed them in a more effective manner. It should be noted that some children who are diagnosed with ADHD have other psychological disorders like depression, oppositional defiant disorder and bipolar disorder. And, unfortunately, some children have ADHD in conjunction with another psychiatric condition. Others have behavioral problems which can be ameliorated if they are managed more effectively at home and at school. Sports Some children with ADHD and ADHD like symptoms can benefit from the participation in sports. The sport can become an outlet for their energy and can help to raise their self-esteem. One of my patients became a different kind of kid after he discovered his love for soccer. There is some research to support these ideas. For instance, Armstrong and Drabman (2004) addressed the hypothesis that improving sports performance will lead to an increase in self-confidence and greater peer acceptance. To investigate this, a program was developed in which boys were trained in a specific sport so as to improve their skills. These boys were then placed in a position where they could display their improvements in front of their peers. An association between improvements in sports performance and an increase in positive social interactions emerged (Armstrong & Drabman, 2004). Some of the benefits of sport participation include a decrease in risky behaviors and increased integration into social settings (Kremarik, 2000). Specific to children with ADHD, participation in a sport can help to increase peer relations, which are often negative (Bagwell et al, 2001). The boys also reported greater self-efficacy, self-confidence and happiness. Teachers reported that boys in this program showed more persistence in the classroom and a decrease in attention-seeking behaviors (Armstrong & Drabman, 2004). Some children with ADHD will feel more comfortable and do better in individual sports than they are likely to do in team sports. One of my patients with ADHD did exceedingly well when he participated in long distance running. He loved the training and he enjoyed expending his energy while running. Another patient of mine found that a combination of playing basketball and swimming and a dietary change helped him to alleviate many of the symptoms of his ADHD. 19 Jay P. Granat, Ph.D., Uddrag fra Side 16 of 26

17 Bilag 2 Resultater fra spørgeskemaer. 0 25% = ingen signifikant (hvid) % = lille signifikant (gul) % = stor signifikant (grøn). Side 17 of 26

18 Bilag 3 Symptomer på ADHD hos børn 20. ADHD hos børn kommer til udtryk gennem problemer med opmærksomheden og en hyperaktiv / impulsiv opførsel. Ofte har børn med ADHD svært ved at: fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg høre efter og følge instruktioner ved direkte henvendt tale organisere og færdiggøre opgaver og aktiviteter holde styr på ting og huske aftaler holde kroppen i ro. De er hele tiden "i gang" lege og deltage i fritidsaktiviteter på en stille og rolig måde respektere andres grænser og aflæse situationer Et barn med ADHD er ikke uartigt, men lever med et handicap eller en udviklingsforstyrrelse, som kræver forståelse og opbakning fra omverdenen. Da et barn med ADHD har stor risiko for at opleve nederlag, både socialt og fagligt, er et tæt samarbejde mellem familie og skole / institution nødvendigt for at få skabt den fælles forståelse af barnets vanskeligheder og støtteforanstaltninger. Et barn med ADHD har brug for en overskuelig hverdag med klare beskeder, faste regler og rutiner. Som i alt andet er det er vigtigt at huske, at børn er forskellige, og at symptomerne på ADHD kan være af varierende omfang, karakteristika og grad. 20 Hele bilag 3 er direkte afskrift fra ADHD foreningens hjemmeside på adressen: Side 18 of 26

19 Bilag 4 Symptomer på ADHD hos unge 21. De symptomer, man ser hos børn og unge, ligner hinanden. Hvor det lille barn løber uroligt rundt, har unge med ADHD primært problemer med uopmærksomhed indre rastløshed planlægning. Den ydre uro aftager. Den indre uro og rastløshed forsvinder imidlertid ikke. Den opleves i stedet som et indre ubehag, hvor de unge har tiltagende vanskeligt ved at gå i gang med tingene. De har begrænset udholdenhed og energi, og sammenlignet med jævnaldrende er de mere impulsive og uorganiserede. Med alderen stilles der stadig større krav til, at de kan fungere selvstændigt, at de kan overskue ting, der er komplicerede, og at de kan planlægge. Det kan i ungdomsårene være svært at skelne mellem ADHD og depression, fordi unge med ADHD lettere bliver frustrerede eller irritable, udviser lavere interesse for aktiviteter og har søvnproblemer. Ofte oplever de, at de ikke dur, fordi de får nederlag i forhold til uddannelse og kammerater. Særligt om unge piger med ADHD. Piger med ADHD er ofte uopmærksomme, uorganiserede og dagdrømmende og med en impulsivitet, der er knap så udadrettet som hos drengene. Det gør pigerne sværere at få øje på. Diagnosticeringen sker senere end for drengene, ofte først i ungdomsårene. Pigerne vil ofte få tidlige seksuelle erfaringer- dels fordi de er impulsive, dels fordi seksualiteten kan være en måde at opleve accept og interesse fra andre. Hvornår er man ung? Lovgivningen opererer med forskellige aldersgrænser for hvornår unge bliver voksne. Man bliver personligt myndig som 18 årig. De særlige ungdoms-uddannelsestilbud opererer med en aldersgrænse på 25 år. Unge med ADHD modnes senere end andre unge. Derfor kan det være nødvendigt at følge de unge tættere og i længere tid, end andre unge. 21 Hele bilag 4 er direkte afskrift fra ADHD foreningens hjemmeside på adressen: Side 19 of 26

20 Bilag 5 Symptomer på ADHD hos voksne 22. Symptomerne og de vanskeligheder, der følger med ADHD hos voksne, kan variere meget. Voksne med ADHD vil i mere eller mindre grad være præget af kernesymptomerne: opmærksomhedsforstyrrelser hyperaktivitet impulsivitet Ikke alle med ADHD er hyperaktive. Nogle er tværtimod stille, uopmærksomme og initiativløse og kan have svært ved at tage sig sammen og komme i gang med aktiviteter. Mange oplever desuden, at den motoriske hyperaktivitet i barndommen erstattes af en indre rastløshed i voksenlivet. Nedenstående er en række træk, som i mere eller mindre grad karakteriserer den voksne med ADHD: er rastløs og mangler evnen til at slappe af har svært ved at holde opmærksomheden og koncentrationen bliver let distraheret virker glemsom har svært ved at organisere tid har et svingende humør og et hidsigt temperament er følsom over for stress og har en lav frustrationstærskel kan ikke planlægge og organisere taler og handler uden tanke for konsekvenserne 22 Hele bilag 5 er direkte afskrift fra ADHD foreningens hjemmeside på adressen: Side 20 of 26

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk Vejledning til skytteforeninger Skydeidræt for børn med ADHD Ro og koncentration med projekt FOKUS 3 Folderen udspringer af projekt FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt, som blev startet af De

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC ADHD ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Faglighed, Rummelighed, Mangfoldighed Hf2-konference onsdag d. 6. november 2013 FYNs HF-kursus ADHD ADHD: Alle Drenge Har Det?

Læs mere

UROLIGE OG UKONCENTREREDE BØRN UNGE? EN PJECE TIL FAGFOLK

UROLIGE OG UKONCENTREREDE BØRN UNGE? EN PJECE TIL FAGFOLK UROLIGE OG UKONCENTREREDE BØRN UNGE? OG EN PJECE TIL FAGFOLK UROLIGE OG UKONCENTREREDE BØRN OG UNGE Måske kender du det, at et barn har svært ved at deltage i det, som du laver med de andre børn? Når I

Læs mere

Urolige og. børn og. En pjece til fagfolk

Urolige og. børn og. En pjece til fagfolk Urolige og ukoncentrerede børn og unge En pjece til fagfolk Urolige og ukoncentrerede børn og unge Måske kender du det, at et barn har svært ved at deltage i det, som du laver med de andre børn? Når I

Læs mere

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER Følgende viser, hvilken adfærd, man kan møde hos børn. Der er tale om ADHD og også om et antal relaterede tilstande. Hvorfor er det vigtigt at kende symptomerne på ADHD? ADHD

Læs mere

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES mit ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES En pjece til forældre uro i kroppen Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig om en aktivitet i længere tid? Måske mister

Læs mere

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES mit ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES En pjece til forældre uro i kroppen Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig om en aktivitet i længere tid? Måske mister

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Unge og ADHD UUVF, d.4.11.2014 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rhl@live.dk. Mobil: 40 94 19 22 ADHD-

Læs mere

børn med ADHD f o r e n i n g e n

børn med ADHD f o r e n i n g e n børn med ADHD f o r e n i n g e n Udgiver ADHD-foreningen Rugårdsvej 101 5000 Odense C. Tlf.: 70 21 50 55 Fax: 63 13 42 60 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside: www.adhd.dk Wilbur en dreng med ADHD Wilbur går

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet ADHD hos voksne Den 5. oktober 2013 V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet Hvorfor interessere sig for lidelsen ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og over 50% har alvorlige

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

Information. og Concerta

Information. og Concerta Information om ADHD og Concerta Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk: forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. ADHD forekommer hos 2-5 % af alle danske

Læs mere

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA DOSERING 18, 36 eller 54 mg tablet tages som engangsdosis om morgenen. INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA Det anbefales at tage en startdosis på 18 mg, der efter behov kan øges trinvist med 18 mg ad gangen,

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

BESKÆFTIGELSESFREMME FOR ADHD-RAMTE I RANDERS-OMRÅDET

BESKÆFTIGELSESFREMME FOR ADHD-RAMTE I RANDERS-OMRÅDET En pixiguide om ADHD-symptomer og behandlingstilbud ADHD - fakta på fem minutter BESKÆFTIGELSESFREMME FOR ADHD-RAMTE I RANDERS-OMRÅDET Hvad er ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder betyder frit

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Information om ADHD og Concerta ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD Vejledning, bearbejdelse og oversættelse ved Mogens Brødsgaard, speciallæge i psykiatri, Århus. Det er kriterier, som bliver anvendt internationalt

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Opgaven er udarbejdet af: Lone Pilgaard Andersen 03201

Opgaven er udarbejdet af: Lone Pilgaard Andersen 03201 Opgaven er udarbejdet af: Lone Pilgaard Andersen 03201 1 1.0 Indledning Jeg har valgt at skrive om børn med DAMP/ADHD i fritidsinstitutionsalderen dvs. 6-10 år, da der i dag er kommet mere fokus på børn

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen 3 Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen Velkomstmateriale til gruppen 1: GST grundregler Gruppesessionerne har blandt andet som mål at: lære dig en ny måde at forstå de psykiske

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

ADHD hos børn. www.novartis.dk RIT-12/2009-39 RI.1872

ADHD hos børn. www.novartis.dk RIT-12/2009-39 RI.1872 ADHD hos børn www.novartis.dk RIT-12/2009-39 RI.1872 Indhold Hvad er ADHD og hvordan opleves det? 5 ADHD adfærdsmønstre 6 Hvordan opstår ADHD og hvordan stilles diagnosen? 9 Hvordan behandles ADHD? 10

Læs mere

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Stress er: en tilstand af spænding, som opstår, når hændelser

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

FAMILIENETVÆRK UNDERVISNINGSMODUL SÅRBARE BØRN & UNGE. RØDE KORS / Oktober 2016 / Familienetværk / Undervisningsmodul Sårbare børn & unge

FAMILIENETVÆRK UNDERVISNINGSMODUL SÅRBARE BØRN & UNGE. RØDE KORS / Oktober 2016 / Familienetværk / Undervisningsmodul Sårbare børn & unge FAMILIENETVÆRK UNDERVISNINGSMODUL SÅRBARE BØRN & UNGE RØDE KORS / Oktober 2016 / Familienetværk / Undervisningsmodul Sårbare børn & unge 1 I dag skal vi tale om Kendetegn ved sårbare børn og unge Sårbarhed

Læs mere

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012 DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard Distriktspædagog Billund d. 06.01.2012 Angsttilstande OCD Aspergers syndrom Henvisning og udredning Henvisning modtages typisk fra

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Talentdommermøde 2014

Talentdommermøde 2014 Afslutning 2013-2014 Velkomst (Carsten) Adfærdshjulet (Kay Dam) Case-kommunikation (Kay Dam) Dommer psykologi (Kay Dam) Før vi skilles Afslutning Velkomst (Carsten) Adfærdshjulet fik vi det brugt? Hvad

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger)

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Diagnoser symptomer og forståelse Forløb fra børn til voksne Kort om behandling Specialpsykolog Søren Glistrup Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Vedtagne afgrænsninger

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD f o r e n i n g e n Voksne med ADHD Fra kontroversiel til accepteret diagnose Udgiver ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal 5000 Odense C. Tlf: 70 21 50 55 Fax: 66 13 55 12 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside:

Læs mere

ADD. Viden - Forståelse - Håndtering. Supervision der virker.

ADD. Viden - Forståelse - Håndtering. Supervision der virker. ADD Viden - Forståelse - Håndtering 1/6 Fra fordomme til viden En person med ADD kan ofte have en opfattelse af sig selv som doven, dum, ligeglad, ugidelig, og mange andre negative opfattelser. Dette er

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Svært ved at holde fokus?

Svært ved at holde fokus? Svært ved at holde fokus? - om stress og kognitive vanskeligheder Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Introduktion Ved længerevarende stress oplever mange koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde.

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. De fleste af os, der vælger at kaste vores frivillige kræfter ind i arbejdet med at lette livet for mennesker med ADHD og deres

Læs mere

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov ADHD hos unge Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Karakteristisk udvikling

Læs mere

Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme

Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme Kathrine Felland og Merete Søberg Indsatsområdet i DGI Børn og unge med særlige behov Pause/sandwich Inspiration og værktøjskasse Best practise

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Opmærksomhedsforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse Patient- og pårørendeinformation Opmærksomhedsforstyrrelse Diagnose og behandling April 2010 Opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, DAMP, ADHD, ADD? Denne pjece handler om behandling af opmærksomhedsforstyrrelser

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 Kønsforskelle 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL Forældre Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder Mind My Mind tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst,

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Sådan kommer ADHD til udtryk

Sådan kommer ADHD til udtryk Fakta om ADHD Bag om bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD var tidligere en diagnose for

Læs mere

Netværksrådslagning. Kursus for samordnere den 4. december 2012

Netværksrådslagning. Kursus for samordnere den 4. december 2012 Netværksrådslagning Kursus for samordnere den 4. december 2012 Velkommen Baggrund Netværket i spil Udviklingsprojekt støttet af Det Obelske Familiefond Oktober 2012- december 2016 ADHD-foreningen og Fonden

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN ADHD og ARBEJDSPLADSEN Hensigten med denne brochure 07 Fakta om ADHD 08 Hvordan OPLEVES ADHD typisk på arbejdspladsen? 12 Hvad kan du gøre som leder? 14 Information til kollegerne 20 Hvad kan du gøre som

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere