PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH"

Transkript

1 PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

2

3 Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

4 Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes både tekst og tegninger. 1. udgave, 1. oplag 2014 Forlagsredaktør: Mette Bang Grafisk tilrettelægning: Graaes Grafik ISBN: Tegninger - også forsiden: Sissi Lilly Andersen Løsrevne citater: Udsagnene stammer fra personer, som har gennemgået terapi-sessioner ved Mette Bang, og de har alle forud været i behandling i Hospitalspsykiatrien.

5

6 6 fra TRAUME til RECOVERY

7 Indholdsfortegnelse 7 Indholdsfortegnelse Forord 19 Introduktion 23 At recover sig er en bevidst indre personlig rejse 23 Læsevejledning 28 KAPITEL Erfaringsbaserede recovery-processer i psykoterapi 33 Recovery - et begreb! 33 Sådan understøtter fagfolk recovery 34 Processen mod recovery 34 Hvad bruger du egentlig dine psykoser til? 36 Det hele menneske med livets mangfoldighed 38 Af-traumatisering via psykoterapi 39 Hvorfor opløse et tidligere opstået traume gennem psykoterapi? 41 Hvilke konsekvenser har ubehandlede traumer for det enkelte menneskets liv? 42 Positive forandringer i en recovery-proces - efter et tidligere ubehandlet traume

8 8 fra TRAUME til RECOVERY Psykoterapeutens forudsætninger for at arbejde med traumebehandling 43 Erfaring som behandler 44 Tillid til behandleren 44 Brug af overlevelses-kort 45 Om kommoden og skufferne 46 Overlevelses-kortet spiseforstyrrelse 48 Historien bag en forstyrrelse i spisemønstret 48 De unges fokus på mad, vægt og motion 49 At slippe overlevelses-kortet 50 At opnå større indre balance 51 At afgive magten til noget 52 Nye alternative overlevelses-kort 52 Overlevelses-kortet psykose m.m. 53 Unge og deres forældre i rejsen til recovery 55 Recovered unge medvirker i processen 56 Mødre i et behandlingsdilemma 59 En umulig opgave 59 RECOVERY-ERFARINGSGRUPPER 61 Erfaringsgruppe for unge med overlevelses-kortet spiseforstyrrelse 61 Erfaringsgruppe for unge med overlevelses-kort som psykose og cutting 62 Erfaringsgruppe for unge og voksne med brug af overlevelses-kort 63

9 Indholdsfortegnelse 9 Recovered som mentor 64 Faser i mentortilbudet 64 Fællesmøde med supervison 65 Faglige holdninger til recovery-processer 65 Erfaringsbaseret metode 66 Mennesker imellem 67 Traumets kerne 67 Visualisering 69 Fra af-traumatisering til recovery 70 Min inspiration fra teoretikers faglige tekster 72 Michael Foucault 72 Jack Mezirow 74 Aaron Antonovsky 75 Paolo Freire 76 Daniel Stern 76 Alain Topor 77 Sammenfatning 79

10 10 fra TRAUME til RECOVERY KAPITEL Recovery fortalt gennem livshistorier 81 ALICIA: 81 Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Tilkendt førtidspension 81 Mødet med en recovered! 82 Min recovery-proces starter Kontrollere symptomer - uden medicin 83 I arbejde 85 Vælge at tage styringen over dit eget liv 85 Alicia s historie efter 6 år Afsluttende samtale på distriktspsykiatrisk center 86 Glæden ved at blive mor men manglende støtte 87 Frygten for at blive opfattet som psykisk syg 89 Så meget har jeg opnået og selv klaret 91 Jeg blev mor 91 Konklusion 92 SANNE: 95 Verden ligger for mine fødder, og jeg er mere end klar!. 95 Ind og ud af psykiatriske afdelinger og bosteder 96 I den rigtige retning - ved egne valg og hårdt arbejde 97 Konklusion 98

11 Indholdsfortegnelse 11 Livshistorie-fortælling af Sanne - fortsættelse At lære at leve et selvstændigt liv 99 Opsummering af processen mod recovery 100 SOFIE: 103 Et vendepunkt i mit liv! Misbrugt 103 Overgrebene slutter men er ikke bearbejdet 105 Indlagt på psykiatrisk ungdomsafd. og flytter til bosted 106 Vendepunkt 106 Endnu en diagnose 107 Processen mod recovery 108 Konklusion 109 Sofies opfølgning Arbejdsprøvninger 109 Ihærdigheden for og glæden ved at arbejde 110 Er nu klar over eget værd 111 Efterfølgende Tanker Svigtet af voksne i barndommen 112 LÆRKE: 115 Man kommer længst ved at finde sin egen vej! Vælger terapi ved psykoterapeut 117 Konklusion 118

12 12 fra TRAUME til RECOVERY LÆRKES MOR, YVONNE: 121 Husk, det er sjælen, som lider, og den har brug for omsorg, nærhed, kærlighed og venskab frem for skældud, restriktioner og begrænsninger! Orlovsperioden 122 Indlæggelse og start ved privat psykoterapeut 123 Ny start på uddannelse og på at tackle hverdagen 123 Konklusion 124 LOUISE: 127 Jeg føler ikke længere, at det at være utrolig tynd, er det at være syg, værd! At føle sig anderledes 127 Ville have det hele 131 Spiseforstyrrelsen og forholdet til kæresten 132 Erfaringer som patient i psykiatrien 133 Recovery-proces ved psykoterapeut 135 Konklusion 136 LOUISE S MOR, RIKKE: 137 Der blev stille og roligt bygget mere og mere på, og jeg mærkede en klar fremgang i min datters selvværd og trivsel! Forløb på psykiatrisk ambulatorium 137 Tager en håndfuld piller 140 Terapi ved en psykoterapeut 141

13 Indholdsfortegnelse 13 Inddragelse af forældrene 141 At møde en recovered ung 142 Opdelt behandling for følelser og spiseforstyrrelsen 143 Mod recovery 144 Konklusion 145 VIBEKE: 147 Jeg har i mine samtaler fundet mig selv - jeg har jo ikke vidst, hvem jeg selv var! Valget mellem udflytning fra afdelingen eller øget terapi 148 Hjem vejede 37 kg 149 Terapi ved en psykoterapeut 149 Den skelsættende beslutning 150 Erfaringer som syg og indlagt 151 Konklusion 153 VIBEKE S MOR, RAGNA: 155 Hun magter nu situationer, som hun ikke tidligere kunne overskue eller magte! Terapier ved psykoterapeut 156 Reflektioner om forløbet i psykiatrien 156 Noget af det sværeste 159 Opsøger andre behandlingsmuligheder 160 Konklusion 161

14 14 fra TRAUME til RECOVERY MAJA: 165 Når jeg er usynlig ser du mig så? Indlæggelse 166 Terapier ved psykoterapeut 168 Indlæggelse igen 168 Kan man være social med sig selv? 169 Erfaringer fra psykiatrien og privat psykoterapeut 170 At finde en ny balance! 172 MAJA S MOR, METTE: 173 Så hør dog på os! Hør på Maja, så se hende dog! Oplevelser ved indlæggelser 173 Personale, der gør en forskel 174 Undren over behandling af spiseforstyrrelser 175 Nøglen? 176 Terapi ved psykoterapeut 177 Forældrenes forløb ved psykoterapeut 178 Hvorfor? 179 KAPITEL Er recovery en mulighed i psykiatrien? 183 SYGDOMSFORSTÅELSEN OG BEHANDLINGSTRADITIONEN 183 HVORDAN OPSTOD PSYKIATRIEN? 183 MENNESKET SOM SUBJEKT ELLER OBJEKT? 185 SKIZOFRENIDIAGNOSEN 187

15 Indholdsfortegnelse 15 REFLEKSIONER OVER PSYKISKE DIAGNOSER 188 Men, der er da også fordele ved diagnoser 188 Illness og Disease 190 En mere recovery-orienteret tilgang til skizofreni 191 Begrebet recovery 193 Kildehenvisninger 194 ANNI SKOGEMANN 197 Fra hvisken om sygdom til: råb, håb og søgen efter Recovery! Udviklingen af Socialpsykiatrien i Patriciahuset 197 Så kom Recovery Hvornår Hvorfra Hvortil 201 I Patriciahuset BO25 fik vi mange positive erfaringer 203 MADS: 205 Jeg er jo erklæret rask, men får ikke lov til at blive opfattet som værende rask! Flycertifikat med udfordringer 205 Minister sætter punktum 206 Unødvendig stigmatisering fra systemet 207 At cykle recovery en ind i psykiatrien 208

16 16 fra TRAUME til RECOVERY KAPITEL Recovery på trods af!! 211 Efterskrift 211 BILAG A Unge og voksnes svar på deres erfaringer med erfaringsbaseret recovery processer. 215 Besvarelser 215 OM FORFATTEREN 225 Psykoterapeut Mette Bang 225 Recoveryteamet 226 En tak til 227

17 Indholdsfortegnelse 17

18 18 fra TRAUME til RECOVERY

19 Forord 19 Forord Denne bog handler om recovery og om de terapeutiske indsigter disse processer har givet mig og de øvrige medvirkende i denne bog. Recovery er et begreb og ikke en metode. Dette betyder, at der ikke er en færdigpakket recovery løsning, for mennesker med symptomer på, at sindet lider. Løsningen bliver hermed mere flydende, hvilket kan være et af de store besværligheder, der er ved recovery-tanken og dens udeblivelse af en revolution indenfor psykiatrien. I starten af 00 erne var jeg vældig optaget af begrebet recovery, som så mange andre i Danmark, og jeg blev nysgerrig efter begrebets muligheder for mennesker med symptomer på, at sindet lider. Jeg arbejdede på dette tidspunkt i Hospitalspsykiatrien, og her var der ikke tegn på, at recovery kunne blive noget, vi ville blive fænget af. Her herskede den forskningsbaserede viden som den førende tanke indenfor psykiatrien. Jeg skulle væk fra forsknings-tankegangen og kom derfor videre over i Socialpsykiatrien, hvor recovery-tankegangen allerede på dette tidspunkt var et debatteret emne. Socialpsykiatrien havde ventet på et begreb som recovery, idet vi arbejdede med personerne i deres hverdag, hvor vi som medarbejdere havde oplevet den enkelte person både med - og uden f.eks. psykoser. Her kom det nye begreb som et muligt redskab til at realisere en udviklingsvej videre ud af psykiatrien for personen med lidelserne. Det store spørgsmål var den gang, hvordan ville det kunne lykkes med de rammer og de tankegange, der var fremherskende om recovery i psykiatrien.

20 20 fra TRAUME til RECOVERY Den sunde undren, der kom til os, var, hvordan kunne de selvsamme mennesker fungere i en hverdag på nogenlunde samme vis som f.eks. os medarbejdere, for dernæst at blive presset og som følge deraf, blive f.eks. psykotiske? Vi i Socialpsykiatrien kunne se og opleve forandringerne hos det pågældende menneske, og vi var virkelige interesseret i, om denne recovery-kode kunne knækkes, for så var megen lidelse for den enkelte person forsvundet. Det, der blev interessant og dilemmafyldt for mig i min tid i Socialpsykiatrien, var, at psykiaterne havde den retningsgivende forskningsbaserede tankegang. Det vil rent praktisk sige, at vi som medarbejdere i Socialpsykiatrien godt kunne være støttende og coachende til en person, der ønskede et recovery-forløb, men det var og er stadig psykiateren, der sidder med sin viden og holdning til, om støtten til processen godkendes, som værende et godt tiltag for den enkelte, der vil en recovery-proces. Der er siden recovery-tankens opstart kommet mange recovery solstrålehistorier frem, og der er flere bud på forskellige gradueringer af recovery-tanken, hvilket er et tegn for mig på, at vi som medarbejdere og behandlere sammen med personerne med lidelserne, vil en forandring indenfor området. Spørgsmålet fremover er, hvad der skal til, førend recovery bliver taget endnu mere alvorligt indenfor et psykiatrisystem, der arbejder med naturvidenskab og ikke med det hele menneske i fokus? Denne bog er blevet til via de udviklingsprocesser, som de medvirkende og jeg sammen har gennemgået, idet jeg ser min faglige og menneskelige udvikling som et samspil med de medvirkende. Jeg ser også deres udvikling som et resultat af det, vi sammen har udviklet på. Dette kunne ikke ske, hvis ikke de på samme tid også har haft et stort ønske om en forandring, idet motivationen til forandringen skal komme inde fra dem selv. Jeg har gennem processen været den person, de har fundet tillid til, men det er deres fortjeneste, at de har turdet kigge traumerne i øjnene og arbejdet benhårdt for at komme videre i deres liv.

21 Forord 21 Det er mit ønske med denne bog, at jeg og de medvirkende kan videregive inspiration og håb til andre omkring recovery. Dette er skrevet både til den enkelte person, der har en lidelse i sindet, til de pårørende omkring personen, samt til de behandlere indenfor systemet, der gerne vil være den gode støtte til personen, der vil udvikle sig fra traume til recovery. Marts 2014 Psykopterapeut Mette Bang

22

23 Introduktion 23 Introduktion At recover sig er en bevidst indre personlig rejse De unge mennesker, som du møder gennem denne bog, er i mine øjne modige mennesker, der fortæller deres historie om deres personlige recovery. Deres ønske om en forandring, har ført dem til den ene terapi-session i min praksis efter den anden for at forstå læren om sig selv. De har turdet møde sig selv der, hvor noget i livet har været meget traumatisk for dem. De har turdet tage kampen op imod de tidligere traumer, som har givet udslag i indre psykiske belastninger. Disse psykiske symptomer har medført, at de har gjort brug af forskellige overlevelsesmetoder for, at de har kunnet fungere umiddelbart i livet. De unge mennesker har ønsket en forandring så meget, at de har været villige og modige til at gå hele vejen, for at komme ud af det spind af symptomer, der har fastholdt dem i et belastende sygdomsbillede. De har også inde i sig haft en tanke om, at symptomerne ikke var noget, som de ville acceptere at leve med resten af deres liv. De har gået med et stille håb om, at der var en vej ud af symptomerne. De har fortalt, at de har haft svært ved at acceptere, at de ved samtalen med psykiateren i det offentlige psykiatrisystem, havde fået stille diagnosen f.eks. skizofreni, og at de dernæst var blevet vejledt i: at du skulle betragte det som en kronisk sygdom, ligesom f.eks. sukkersyge, for så vil det blive lettere for dig at acceptere din sygdom. Kære læser, forestil dig den tanke, at du ikke selv har den sygdomsopfattelse som f.eks. psykiateren har på dine vegne, men har en opfattelse

24 24 fra TRAUME til RECOVERY Fortæl hvad du vil mig - vær tydelig både i dit kropssprog og i det verbale sprog, det hjælper mig rigtig meget på vej. af dine symptomer som noget, der kan forsvinde. Derved står I heller ikke på samme udgangspunkt, når betragtningen med f.eks. sukkersyge sammenlignet med skizofreni bliver forelagt. Hvordan kan en person så overføre den tankegang med at acceptere sine symptomer som værende kronisk, når udgangspunkt for personen er håbet om en snarlig recovery? Ved alternativt at se symptomerne som psykens overlevelsesmetode på indre traumer, sammenholdt med personens livshistorie-fortælling på samme tid, giver det mening for den enkelte at forstå de symptomer som handlemønstre, når noget er og har været svært inde i personen. Det er, som jeg har terapeutisk erfaring for, ofte i barndommen, at vores uforståede oplevelser har sat sig, og når vi så møder de selvsamme mekanismer senere i livet, så vælger vi at bruge de samme redskaber som tidligere. Vi gør brug af de tillærte redskaber, vi har, idet det er de redskaber, vi umiddelbart har til rådighed i vores indre beredskab - med mindre, vi får tilført nye! Det er de unges, de voksnes og min terapeutiske erfaring, at når vi bruger de tillærte redskaber, vi kender, så opnår vi også det selvsamme resultat, som vi kender. Dette kan være til trods for, at det selvsamme resultat ikke fører noget godt med sig, men blot fører trygheden om noget kendt med sig. Disse gamle indre overlevelses-strategier benytter vi indtil, de ikke rækker mere, eller de ikke giver mening i den situation, vi står i. En indre bevidsthed vil da søge efter nye redskaber til at opretholde en psykisk balance på. Det er min klare overbevisning, at personen søger at overleve på bedst mulig måde og med de indre redskaber, der aktuelt giver mening for den enkelte. Dette kan sagtens være et redskab, der for andre fagfolk kan virke psykiatri-relaterede, ved symptomer lignende i diagnosesystemet, men for den enkelte er der en sandhed og en livshistorie til netop dette overlevelses-redskab.

25 Introduktion 25 Det er min erfaring, at eksempler på overlevelses-redskaber som f.eks. anoreksi, cutting, psykoser, stemmehøring og andre symptomer giver mening for den enkelte person i nuet, hvor det sker. Det er gennem overlevelsesredskabet, at personen finder roen inden i sig, om end det ofte er for en kortere stund. Det giver oftest en indre ro i opstarten, for så senere at ændre karakter til, at redskabet bliver negativt og det styrende inde i personen. Min forståelse af et overlevelses-redskab er, at personen trækker et indre overlevelses-kort, der giver mening for den enkelte i lige det øjeblik, hvor personen har så meget brug for at komme ud af en pinagtig situation/ følelse. Her kommer der noget i spil, som giver mening for den enkelte, og som på lige dette tidspunkt træder ind hos personen og lindrer eller giver mening. Der er som oftest en mening med lige netop det overlevelses-redskab, de har gjort brug af, hvilket kan være noget, de enten har kendt til i familiesammenhæng eller noget, de har hørt eller læst om. Jeg har efterfølgende valgt at bruge begrebet om overlevelses-redskabet, at det er et indre overlevelses-kort de trækker, når noget er svært for dem. Et eksempel kan være, at pigerne med spiseforstyrrelse trækker deres anoreksi-kort frem, når de føler sig presset omkring ansvar, eller hvad deres personlige fortælling nu er, - eller at andre unge med symptomer på psykisk sårbarhed trækker psykose-kortet, når de føler sig presset på krav og forventninger. Nogle mennesker vil formentlig tænke, at de, der benytter sig af et overlevelses-kort, kommer fra asken til ilden, idet deres nye kort, set udefra, er endnu mere pinefuldt end de symptomer, de udviser, men her skal vi tænke, at for personen giver det nytilførte redskab mening i nuet. De mærker ikke smerten som tidligere, når de benytter deres nye overlevelseskort, og de opnår en form for lettelse i nuet. Når de benytter deres nye kort er det oftest uden følelser, og de overlever igennem den nye strategi uden at mærke sig selv.

26 26 fra TRAUME til RECOVERY Vi mennesker benytter kortene, så længe det giver mening, og slipper det først, når en alternativ handling virker mere rigtig og indlysende. Det er i det terapeutiske samarbejde mellem personen og mig som behandler, at nye handlinger kommer i spil, og det er her, de unge arbejder med at give slip på de kendte og før så vigtige overlevelses-kort. Når vi mennesker vælger en bevidst indre rejse, og dermed begynder at arbejde med vores uhensigtsmæssige symptomer, så begynder vi på en opdagelsesrejse, der for os er en fremadskridende proces. Det er min overbevisning, at vi mennesker på et eller andet tidspunkt i livet, foretager bevidste indre rejser for at opnå en forståelse af os selv. Vi kan enten være tvunget ud i det af vores omgivelser, eller vi kan i livet have svært ved at opnå ro, og dermed finder det nødvendigt at foretage justeringer. Vi går alle igennem livet med handlinger, der er præget af overlevelsesmekanismer. De kan blot være mere eller mindre belastende og destruktive for personen. Valget af overlevelses-kort er bevidst eller ikke bevidst. Vi kan sammen i terapi-sessioner gøre det til en opdagelse at bevidstgøre brugen af kortene, og personen vil dermed også være medbestemmende omkring, hvornår personen slipper de uhensigtsmæssige overlevelseskort, og dernæst finder bedre måder at håndtere det, der er svært på. Vi vil dernæst kunne implementere nye, mere følelses- og hensigtsmæssige handlinger, der giver mening. Vi begynder at se og forstå os selv som den unikke person, vi oprigtig er og finder forståelsen for, at vi på én og samme tid har udvist synlige symptomer på psykisk ubalance trods det, at vi selv hele tiden har oplevet at være helt rigtige inden i. Når jeg tænker det hele menneske, så tænker jeg på det liv, personen har levet, på de symptomer de udviser og på den dagligdag, som personens liv består af på nuværende tidspunkt, og på håb og drømme for fremtiden. Alt-i-en-pakke, hvor det er helheden, der er afgørende for, hvordan personen kan komme videre. Personen skal opnå forståelse for pakken og tage

27 Introduktion 27 ejerskab for den for at kunne bevæge sig fremad i en recovery-proces. På samme måde ser jeg min rolle klart defineret som værende den, der støtter og opmuntrer personen i de recovery-processer, der er omkring personens uhensigtsmæssige overlevelses-kort. Jeg støtter, opmuntrer og coacher ligeledes personen i sin ihærdighed i at opnå nye redskaber, som de kunne tilføje deres samling. Jeg kan med mit kendskab til andre redskaber dele mine erfaringer og terapeutiske redskaber ud til personen, men jeg vil og skal heller ikke kunne styre, hvad de tager til sig, som værende brugbare nye redskaber. Dette gør personen i det omfang, det giver mening for den enkelte. Det at følge hvert enkelt menneske, der foretager de bevidste indre rejser, er for mig som terapeut og medmenneske en fantastisk oplevelse. Personen opnår en indsigt og en forståelse for sig selv og egne handlinger. Skulle jeg give en definition på en sådan proces, vil den se sådan ud: At recover sig er en dyb personlig bevidst indre rejse, som handler om at forstå det, der ligger i de bevidste handlinger samt forstå det, som viser sig gennem ikke bevidste handlinger og symptomer i livet. Siden hvornår har sund skepsis og undren været forkert åbenbart siden ruder konges tid fandt jeg ud af da jeg blev en del af psykiatrisystemet. Gennem denne indre recovery-proces opnås en indsigt og en dyb forståelse for sig selv som et helt og selvstændigt menneske. Dette hele menneske er et udtryk for et helt personligt unikt billede, der repræsenterer mangfoldigheden i personens levede liv. Denne bog er tænkt som et ide-oplæg på grundlag af mine hidtidige erfaringer med personlige recovery-processer.

28 28 fra TRAUME til RECOVERY Læsevejledning Bogen er opdelt sådan, at du som læser først møder terapeutens afsnit, der henvender sig til læsere, der har interesse i recovery-processer. Du kan endvidere læse hvad recovery er ifølge forfatteren og for de fagpersoner, der arbejder med personer, som har symptomer, og hvor recovery er i fokus for dem. Dernæst kommer unge og voksnes livshistorie-fortællinger i et afsnit for sig. De har hver især en helt unik måde at være fortællende på, så de har et helt kapitel. Efter dette er der i nogle korte fagtekster beskrevet udvalgte emner omkring recovery, samt recoveryens begyndelse i Vestjylland, og en personlig tekst omkring stigmatisering ved kronicitet. Bogens kapitler er opbygget sådan, at du kan læse dem uafhængigt af hinanden, så du ikke nødvendigvis skal starte med kapitel 1, men du kan surfe lidt rundt, og at det stadig kan give dig inspiration om emnet recovery-processer. Kapitel 1 Her kan du læse om erfaringsbaserede psykoterapeutiske terapier-sessioner, hvor der tages udgangspunkt i livshistorie-fortællinger og med særligt fokus på svære traumer. Mennesker er ikke ens, fordi de tilsyneladende har ens symptomer, idet deres historier og bevæggrunde har været vidt forskellige, men ligheden er, at de har benyttet sig af nogle for dem tilgængelige overlevelses-kort, der har givet mening i deres indre kaos. Denne erfaring er en byggesten til metode-opbygning beskrevet i denne bog.

29 Introduktion 29 Du kan både læse om, hvilke forudsætninger terapeuten skal have og om terapisessioner med forskellige typer overlevelses-kort, som f.eks. spiseforstyrelse og psykoser samt, hvordan allerede recoverede unge deltager i grupper og som mentorer. Der er også omtalt, hvordan forældrene indgår i recovery-processen. Endelig kan du læse om værdigrundlaget for metoden: erfaringsbaserede psykoterapeutiske terapier-sessioner, og de teoretikere der har inspireret Psykoterapeut Mette Bang undervejs i den faglige udvikling. Kapitel 2 I dette afsnit har unge, som alle har opnået eller er tæt på recovery, med egne ord beskrevet uddrag af deres livshistorie og de traumer, som har udløst deres benyttelse af personlige destruktive overlevelse-kort. Alle unge har erfaringer med både Hospitalspsykiatrien og med privat erfaringsbaseret psykoterapi. De unge fortæller modigt og ærligt om de behandlingsforløb, de har været igennem begge steder. I alle fortællinger er det tydeligt angivet, hvad de unge mener, der har hjulpet dem til at gå fra traume til recovery. Det er stærke beretning om deres erkendelser og indsigter igennem erfaringsbaseret terapi-sessioner. De unge med symptomerne på en spiseforstyrrelse har i forlængelse af deres livshistoriefortællinger udvidet det med deres mødres fortælling om, hvordan det har været for dem at følge den unge i recovery-processen. Kapitel 3 Hvis du er interesseret i at forstå baggrunden for sygdomsforståelsen og behandlingstraditionen i Hospitalspsykiatrien og Socialpsykiatrien, samt recovery ens indtog i Vestjylland, får du i dette afsnit et indblik i dette store emne.

30 30 fra TRAUME til RECOVERY Emnet recovery er beskrevet i et mindre udsnit af både en mere teoretisk og debaterende gennemgang ud fra forskellige teorier om forståelsen og behandling af psykiske sygdom i Hospitalspsykiatrien. Socialpsykiatrien er beskrevet ud fra konkrete erfaringer i en periode på 15 år om at indføre recovery-orienteret tilgang blandt fagpersoner på en institution. Endelig beskriver en ung mand, som er recoved om, at selv om han er erklæret rask, kan han ikke få lov til at blive opfattet som værende rask trods en ihærdig indsats, men han får at vide i det offentlige system, at diagnosen er kronisk og kronicitet bliver brugt imod ham, når han har brug for en attest på at være rask. Kapitel 4 Afsluttende afsnit er et efterskrift - ud fra Regeringens Psykiatrioplæg fra 2013 om recovery med borgeren i fokus - hvad der skal til, for at behandlere kan arbejde målrettet med recovery!

31 Introduktion 31

32 32 fra TRAUME til RECOVERY

33 Kapitel 1: Erfaringsbaserede recovery-processer i psykoterapi 33 KAPITEL 1 Erfaringsbaserede recovery-processer i psykoterapi Recovery - et begreb! Recovery er ikke et nyt begreb i Danmark indenfor psykiatrien, men det har det med at fortone sig og ikke rigtig slå igennem. Der, hvor noget bliver rigtig svært for os som fagfolk, er, når noget er et begreb og ikke en metode. Vi lever i et samfund, hvor der skal evidens og forskning til, for at noget kan implementeres i vores offentlige behandlingssystem. Det giver os alle en udfordring, men det betyder også, at vi måske går glip af de gode personlige recovery-rejser, idet der ikke findes en metode til alle de forskellige individuelle rejser. Der kan findes nogle fællesnævnere, som giver mening for andre at læne sig op ad, men en egentlig fælles metode mener jeg ikke, findes på dette område. Jeg mener derimod, at metoden er, at der ikke findes nogen metode, der er fælles! Jeg har arbejdet i psykiatrien i mange år og har også her arbejdet med recovery som et begreb. Jeg måtte sande, at vi som medarbejdere manglede konkrete metoder til at hjælpe de brugere af psykiatrien, der gerne ville videre i deres liv. En ting, der har gjort det svært i jagten på en metode, har været, at vi søgte en fælles metode og ikke en metode til den enkelte bruger af psykiatrien. Det ændrede sig først for mit eget vedkommende, da jeg begyndte at arbejde i eget psykoterapeutisk regi, med de personlige recovery-processer, hvor jeg kunne tilegne den enkelte person sin egen metode uden, at jeg selv var forpligtet til at handle efter en aftalt standardmetode, som gjaldt for alle.

34 34 fra TRAUME til RECOVERY Det føltes ofte som at rende panden mod en mur når jeg gik til de lægesamtaler. Jeg følte simpelthen ikke at der blev lyttet til mig eller set på mig som den person jeg er. Jeg har fulgt med i debatten om den rapport, som regeringen har fået udarbejdet til Psykiatriudvalget (udgivet den 13. oktober 2013). Jeg var på Psykiatritopmødet i København og hørte Sundhedsminister Astrid Kragh give udtryk for, at alle mennesker kan recover sig! Det vakte stor glæde i mig, men der fulgte ikke en form for aftale med, hvordan dette skulle kunne opnås. Dette bliver i sig selv interessant at følge, idet intentionerne er der for mange fagfolk, men hvordan kommer det til at ske? Sådan understøtter fagfolk recovery Det bliver nu interessant, hvordan vi som behandlere kan opnå de recoveryresultater, idet meget skal ændre sig for, at fagfolk i det behandlende system kan ændre retning. For mig at se, så ligger udfordringen først og fremmest i, at der på behandlersiden skal ske en ændring fra at være eksperten på behandlingen til at være den fagperson, som vælger den metode, der bygger på livshistorie og den pågældendes oplevelse af symptomerne, og som derudover bygger på fælles forståelse og gensidig tillid. For den opsøgende, der har brug for behandling, skal han/hun have mening om, hvad den pågældende ekspert skal kunne, for at personen kan få den hjælp, som vedkommende har brug for i sin personlige recovery-proces. Processen mod recovery Der, hvor jeg oplevede faglig succes, var, da jeg begyndte at interessere mig for personens livshistorie og de symptomer, som fulgte den enkeltes livshistorie-fortælling. Her kom jeg frem til min erkendelse af betydningen af deres indre rejse med de traumer og symptomer, den enkelte kunne give udtryk for. Ved at forstå symptomernes betydning for den enkelte, gav de også mening i den fælles forståelse for personens overlevelses-strategi på grund af det indre kaos. Vi har sammen gennemlevet en rejse ud af

35 Kapitel 1: Erfaringsbaserede recovery-processer i psykoterapi 35 symptomerne, og dermed også ned gennem personens traumer, for til sidst at være bevidste omkring de indre overlevelses-kort, der blev brugt undervejs hos den enkelte. Jeg ved nu, at recovery kan lade sig gøre! Dette har været en vigtig opdagelses-proces for mig gennem årene. Bevidst har jeg gået efter at forstå de bagvedliggende traumer, der har været i spil hos de personer, der er kommet hos mig. Det vigtigste, der er sket i min faglige proces, er, at jeg har kunnet gøre en forskel for mange ved at behandle dem vidt forskelligt, og dermed have det som min metode. Jeg vil sige, at min metode er erfaringsbaseret, mere end baseret på en konkret teori. Mennesker er ikke ens, fordi de tilsyneladende har ens symptomer, idet deres historier og bevæggrunde har været vidt forskellige, men ligheden er, at de har benyttet sig af nogle for dem tilgængelige overlevelses-kort, der har givet mening i deres indre kaos. Denne erfaring blev en byggesten til min metode-opbygning. Det har været via denne vej, at recovery-åbningen er kommet. De kunne sige ja til, at de oplevede symptomerne, og at det var virkeligt for dem, og at de ikke altid havde haft dem. De har taget det ansvar, der ligger i, at de gerne ville en forandring i deres liv, og at de gerne ville arbejde bevidst med at ændre på de symptomer, der påvirkede deres liv så negativt. De har virkelig arbejdet målrettet og ihærdigt på at ændre de belastende symptomer og de bagvedliggende traumer, til deres nuværende ståsted i livet, hvor de igen frit kan udfolde sig, uden de forhenværende belastende symptomer. Når jeg kigger tilbage på min faglige bevidste rejse omkring recoveryprocesser, så startede det i et nyetableret botilbud i Vestjylland, hvor jeg blev ansat i Jeg blev først og fremmest nysgerrig på psykoserne for så siden hen at fortsætte den faglige rejse videre med andre symptomer,

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Miljøterapi rammer samarbejde bruger perspektiv

Miljøterapi rammer samarbejde bruger perspektiv Miljøterapi rammer samarbejde bruger perspektiv Hjælp Terapi kaos Miljø udvikling Ressourcer Lidt om mig: J Kirsten Kallesøe, 46 år, gift J 1980-2002: bruger af psykiatrien (15-36 år) anoreksi, bulimi,

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Foredrag. Der er en mening med galskaben. En personlig beretning med almengyldige sandheder. om Paranoid skizofreni - og at komme sig

Foredrag. Der er en mening med galskaben. En personlig beretning med almengyldige sandheder. om Paranoid skizofreni - og at komme sig Foredrag om Paranoid skizofreni - og at komme sig Der er en mening med galskaben En personlig beretning med almengyldige sandheder Man skal leve i lyset af sig selv, ikke i skyggen af andre Jeg tilbyder

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Hvad gør en forskel. Hvad gør en forskel

Hvad gør en forskel. Hvad gør en forskel Hjælp Terapi kaos Miljø udvikling Ressourcer Lidt om mig: J Kirsten Kallesøe, 46 år, gift J 1980-2002: bruger af psykiatrien (15-36 år) anoreksi, bulimi, selvskade, angst, depression, bordeline personlighedsforstyrrelse,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Familiesygeplejens mangfoldighed 27. Januar 2015 Helle Koch-Christensen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere