Nummer 1 Januar Billard i verdensklasse i Grøndal Multicenter! Verdens- og Europamesteren Torbjørn Blomdahl i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 1 Januar 2016. Billard i verdensklasse i Grøndal Multicenter! Verdens- og Europamesteren Torbjørn Blomdahl i Danmark"

Transkript

1 Den Danske Billard Union Nummer 1 Januar 2016 Billard i verdensklasse i Grøndal Multicenter! Verdens- og Europamesteren Torbjørn Blomdahl i Danmark Den Danske Billard Union og Billard Kraftcenterklub KBK/BNV inviterer til opvisningskamp i 3- bande carambole og til billardevent i København: Nordisk mestermøde i 3-bande carambole tirsdag d. 26. januar 2016 kl i KBK/BNV Grøndal Multicenter, København NV. Torbjørn Blomdahl vs. Brian Zola Hansen Verdensranglistens nr. 1 - imod den regerende Danmarksmester og regerende Nordiske mester til en billarddyst på dansk grund til 50 point. Vi ses til billard på top niveau! Med venlig hilsen Flemming Busk Knudsen Formand for Den Danske Billard Union Christian Andersen Formand for Billardklubben KBK/BNV Husk Tilmelding til Billardens Dag senest den 25. januar

2 Nyt fra DDBU: Ny økonomisk støttestruktur i DIF I DIF, har man siden Årsmødet 2015, været i gang med en arbejdsproces omkring en ny økonomisk støttestruktur med hovedformålet at skabe mere idræt for pengene! Man har nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med at få levet et udkast til en ny økonomisk støttestruktur. De har fået til opgave at skabe en ny og fleksibel økonomisk støttestruktur, som tager hensyn til specialforbundenes forskelligheder og som tager udgangspunkt i realisere det politiske program i DIF. Arbejdsgruppen består af ni specialforbundsformænd og tre bestyrelsesmedlemmer fra DIF. DDBU har været til møder i DIF omkring økonomisk støttestruktur, og senest her i december deltog jeg i DIF dialogmøde omkring ny økonomisk støttestruktur. Her skulle vi diskutere et udkast fra arbejdsgruppen til en ny økonomisk støttestruktur i DIF-idrætten. Udkastet blev generelt godt modtaget af specialforbundene, og arbejdsgruppen har fået mandat til at arbejde videre med forslaget til DIF Toplederseminar d januar Udkastet omkring støttestrukturen kører på 3 støtteområder (grundstøtte, strategisk støtte og initiativstøtte), og er tænkt som en erstatning for den nuværende med 5 støtteområder (Fordelingsnøgle: grundtilskud, Fordelingsnøgle: aktivitetsbestemte tilskud, konsulentordning, udviklingspulje og international støtte). Tanken er, at den nye støttestruktur skal træde i kraft fra januar Men i 2017 og i 2018 jf. udkastet, er alle specialforbund garanteret minimum 90 procent af de penge, de i 2016 vil få igennem den nuværende fordelingsnøgle/ økonomiske støtteordning. I den nye økonomiske støttestruktur, som der lægges op til i udkastet, der er det primære formål, at få forbundene til at arbejde mere med strategisk udvikling af deres idrætsgren. Med udkastet til ny økonomisk støttestruktur i DIF, er der lagt op til ændrede fordelingskriterier. 40 procent af de samlede støttemidler går til grundstøtten, 52, 5 procent fordeles gennem den strategiske støtte og de sidste 7,5 procent indgår i en initiativstøtte, som alle specialforbund løbende har mulighed for at søge. Kort fortalt, DIFs fremadrettede økonomiske støttestruktur er baseret på to ben. Det ene ben sikrer en grundlæggende støtte, og det andet ben skal sikrer en udvikling. Den strategiske støtte er tænkt som fireårig. Ifølge arbejdsgruppen, så tager dette udkast til en ny økonomisk støttestruktur højde for, at det i forbundene er nødvendigt med et grundlæggende fundament til basisaktiviteter. Samtidig sikres det, at alle forbund og DIF centralt kan arbejde målrettet og strategisk med såvel udviklingen af de enkelte idrætter, som med realiseringen af de

3 Nyt fra DDBU: Ny økonomisk støttestruktur i DIF idrætspolitiske målsætninger i det nuværende og i de kommende politiske programmer for DIF. For DDBU er det vigtigt, at vi deltager i DIF dialogmøder omkring den nye økonomiske støttestruktur, samt at vi er i en åben og konstruktiv dialog med andre specialforbund/dif omkring udkast, forslag, holdninger og ny økonomisk støttestruktur. For DDBU er det ligeledes vigtigt, at vi lander en ny økonomisk støttestruktur i DIF, som har gode perspektiver for videreudviklingen af dansk billard og for gennemførelse af vores strategiplaner/ visioner, samt for videreudviklingen af drifts- og administrationsforhold i DDBU. Det arbejder vi med, og for i DDBU. Der skal vedtages en ny økonomisk støttestruktur i DIF op til sommeren Med venlig hilsen Flemming Busk Knudsen Formand for Den Danske Billard Union

4 Nyt fra DDBU: DDBU og nationalt elitesportscenter (NEC) Visionen omkring at skabe et nationalt elitesportscenter går nu ind i en mere konkret fase. Hvor er DDBU henne her? Som flere af medlemmerne i DDBU sikkert er klar over, så har Team Danmark og DIF en vision om, at skabe et nationalt elitesportscenter (NEC), som skal gøre en forskel for at opnå succés i international elitesport. Der er blevet udarbejdet en rapport, der beskriver, at en bred vifte af sportsgrene vil kunne få stort udbytte af et nationalt elitesportscenter DIF og Team Danmark har på et fælles bestyrelsesmøde i efteråret 2015 vedtaget at tage næste skridt, at iværksætte et såkaldt forprojekt, som på baggrund af en kvalativ analyse af specialforbundenes behov skal beskrive, hvordan et elitesportscenter vil kunne etableres i praksis. Forprojektet skal bl.a. indeholde forslag til krav og specifikationer i forhold til de fysiske/funktionelle behov, de sociale behov, bymæssige behov og læringsmæssige behov. Lige som det skal beskrive og forholde sig til de geografiske muligheder for placeringen af et nationalt elitesportscenter. DIF og Team Danmark har indgået samarbejde med arkitektfirmaet Juul og Frost, som er tovholder på procesarbejde med forprojekt og med behovskortlægningen fra de specialforbund der ønsker at være med indover NEC projektet. DDBU vil gerne være med i NEC projektet og i forprojektet, og vi har derfor meldt ud til Team Danmark/DIF, at vi ønsker at være medinddraget i NEC projektet. Jf. værdierne: åbenhed, information og engagement, så vil jeg her i dette indlæg beskrive lidt om, hvad DDBU i et flere sider langt svar til behovskortlægningsspørgsmål til forprojektet omkring NEC projektet, har sendt som DDBU respons til tilstedeværelse og deltagelse i NEC. Det er Den Danske Billard Unions vurdering, at der er brug for et NEC i Danmark, da det ikke bare kan styrke det enkelte forbunds elitearbejde, men dansk elitearbejde i det hele taget. Med et NEC er der større muligheder for partnerskabsaftaler og for en positiv synergieffekt ved samarbejde forbund imellem DDBU ser nogle muligheder i at placere sekretariatet på samme sted som NEC, da det kan være en fordel for DDBU, at have administration og elitetræningscenter samme sted. Hvad angår specialtræningsfaciliteter, så har DDBU fremsendt svarforslag til forprojektet omkring et elitetræningscenterlokaler på et stort antal m2, hvor der kan opstilles 8 helmatch billardborde og 2 borde til hver af følgende billarddiscipliner: Snooker, Pool, Carambole og Kegler. Vi ønsker et elitetræningslokale opdelt i 4 sektioner og med skydedøre med glas i, så man kan rumopdele og lave lokaleafskærmning efter behov, men også være et helt åbent plan. DDBU ønsker ligeledes, at der skal være videofaciliteter i lokalet og kameraløsninger over hvert bord til instruktions- og analyseforhold ved træningssamlinger, samt være plads til et depotrum og et videooptagerum. Sammen med træningslokalet er der også behov for servicefaciliteter, og her har DDBU budt ind med behovsforslag omkring et mødelokale på 50 m2 med Smartboard til spil- og performanceanalyse og til træningssamlinger, samt til supplerende undervisning. Herudover kontorfaciliteter på 100 m2 til kontorpersonale, til administration, til data- og papiropbevaring og til brug for møder.

5 Nyt fra DDBU Køkkenfaciliteter på 20 m2 i nærheden af kontorfaciliteter og mødelokale, samt et hvilerum på 30 m2 med sofaer og TV, som bruges til restitution, hvile, refleksion og afslapning. DDBU har derudover i sit svar på behovskortlægningsspørgsmål til NEC forprojektet anført flere vurderinger, ønsker, behov, udfordringer og muligheder til forhold vedrørende bofaciliteter, samarbejde, tidsoptimering, transparans, bygningsmæssige behov, mødesteder og fleksibilitet i NEC, sociale behov, partnerskaber, bymæssige behov og lærings/træningsmæssige behov. I februar 2016 vil Team Danmark og DIF`s bestyrelser drøfte de første konklusioner fra forprojektet, som skal være endeligt færdigt i september Regional møder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 01. febr Kl Aars Billard Klub Nibevej 1B, 9600 Aars Tirsdag den 02. febr kl Billardklubben Frem Brostræde 3-5, 6000 Kolding Mandag den 08. febr kl Idrættens Hus, 2605 Brøndby Tirsdag den 09. febr kl Sakskøbing Billard Klub Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing DDBU er vært ved kaffe og brød. NEC projektet vil DDBU oplyse mere om i løbet af Med venlig hilsen Flemming Busk Knudsen Formand for Den Danske Billard Union Foreløbige punkter til dagsorden: 1. Velkomst 2. Nyt fra DDBU v/ddbu ś forretningsudvalg 3. Turneringsudvalget ved Jan Mortensen 4. Aktivitetsudvalget/info fra DIF ved Niels Nüchel 5. Evt. Tilmelding med oplysning om antal deltagere og hvilket mødested der ønskes benyttet skal senest den 25. januar 2016 sendes til: DEN DANSKE BILLARD UNION Hanne Rasmussen Nordlundvej 124, 7330 Brande tlf

6 Nyt fra DDBU: Kurser Billardkraftcenter Sakskøbing indbyder til følgende kurser Begynderinstruktion Er du ny billardspiller. Har du et snit mellem 0-5. Så er tilbuddet her Fredag den 29. januar kl i Sakskøbing BK s lokaler Instruktører: DDBU instruktører Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst Instruktion for let øvede. Snit 5-10 Hvad skal jeg træne? Hvordan bliver jeg dygtigere? Træningstilrettelæggelse. Træningsøvelser. Pindespil. Stødteknik Tirsdag den 12. februar kl i Sakskøbing BK s lokaler Instruktører: DDBU instruktører Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst Instruktion i 5-kegler En introduktion til 5-kegler Hvad skal jeg træne? Hvordan bliver jeg dygtigere? Fredag den 26. februar kl i Sakskøbing BK s lokaler Instruktører: Rene L. Andersen, BK Højen Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst Instruktion i fri carambole Den danske mester Anders Henriksen kommer og deler ud af sin viden. Giver tips til træning m.m. Fredag den 11. marts kl i Sakskøbing BK s lokaler Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst Tilmelding til kurserne skal ske til: Torben Pedersen på Tilmeldingfrist til kurserne er 8 dage før kursusdato

7 Nyt fra DDBU: Billardens dag DEN DANSKE BILLARD UNION THE DANISH BILLIARD FEDERATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: Spar Nord Reg. Nr Kontonr BILLARDENS DAG I DANMARK Formålet er en fælles temadag i DDBU organisationen, hvor der er fokus på synliggørelse af billardsporten, fokus på klub- og foreningslivet i DDBU, fokus på en variation af klubaktiviteter og fokus på rekruttering/fastholdelse af medlemmer. Formålet er at etablere en tradition á la Skolernes Motionsdag, som hvert år synliggøre billardsporten og billardklubberne, samt omhandler idræt og foreningsliv. BILLARDENS DAG skal DDBU bruge som en fælles temadag til at bidrage med kendskabet til billard og synliggørelse af billard/ddbu. BILLARDENS DAG er ligeledes et eksempel på, hvordan DDBU og klubber kan bruge hinanden til at skabe synliggørelse om billardsporten. BILLARDENS DAG skal også bruges overfor presse og billedmedier, til at profilere og markere dansk billard. Turneringssekretariat Region Øst Tlf.: Turneringssekretariat Region Vest Tlf.: Udviklingskonsulent Tlf.:

8 Nyt fra DDBU: Billardens dag PLANLÆGNING: BILLARDENS DAG er planlagt til at afholdes mandag d. 15. februar Ved at lægge det i starten af året, i Vinterferien i uge 7 og på en hverdagsaften, er der muligvis større muligheder for at profilere arrangementet i klubberne, i lokalområde og i forskellige medier, samt få involveret forskellige aldersgrupper og forskellige målgrupper. Der er måske også mulighed for at udvikle tiltaget og lade aktiviteterne i klubberne blive mere varieret og mere mangfoldige, og opbygge en niche i dansk idræt, hvis BILLARDENS DAG søges branded fremadrettet, som mandag i uge 7. Tidsrammen kunne f.eks. være kl.18-21, og i løbet af aftenen foregår der forskellige aktiviteter rundt om i klubberne. Aktiviteterne planlægges ude i klubber eller i et samarbejde med DDBU. Der laves en fælles plakatskabelon, som bruges af klubberne og DDBU til atprofilere og eksponere BILLARDENS DAG. Plakaten laves af DDBU. Turneringssekretariat Region Øst Tlf.: Turneringssekretariat Region Vest Tlf.: Udviklingskonsulent Tlf.:

9 Nyt fra DDBU: Billardens dag AKTIVITETER: Her er efterfølgende nogle eksempler og inputs på aktiviteter i klubberne, der kan foregå på BILLARDENS DAG: Opvisningskamp Skomagerturnering Åbent Hus arrangement Kend din billardklub i byen Opstilling af billardbord i indkøbscenter Skoleturneringsafslutning / Skoleturnering Tag et familiemedlem med i klubben Opvisning i kunststød Instruktion for nysgerrige Marathonbillard Vinter grill i klubben 5 sjove spil på et billardbord Billard og banko Landskamp Danmark mod Sverige Træningskamp imellem Elitedivisionshold hos en tredje part Sponsorarrangement Billardudstyrsaften i klubben med en billardleverandør Samarbejde med f.eks. Hjerteforeningen, Hospitalsklovne, Muskelsvindsforeningen, SIND m.m. omkring donationsarrangement som f.eks. 10 eller 25 øre pr. væltet kegle eller pr. scoret point. Lav arrangement for EGU elever eller for børn og unge i fritids-, junior- og ungdomsklub Master Class med en topspiller DDBU håber, at alle danske klubber bakker op omkring tiltaget, og at klubberne vil påtage sig opgaven med at lave aktiviteter i klubberne den pågældende dag. Med venlig hilsen Flemming Busk Knudsen Formand for DDBU Turneringssekretariat Region Øst Tlf.: Turneringssekretariat Region Vest Tlf.: Udviklingskonsulent Tlf.:

10 Nyt fra DDBU: Billardens dag VELKOMMEN TIL BILLARDENS DAG DEN 15. FEBRUAR 2016 Tilmelding bedes indsendt via mail til DDBU s sekretariat: Angiv hvilke aktiviteter I som arrangør ønsker at gennemføre. Klubberne er naturligvis velkomne til at igangsætte andre aktiviteter end de foreslåede. NORDIC Kontakt DDBU om levering af plakater og foldere m.v. CHAMPIONSHIP SENESTE TILMELDINGSDATO ER: Mandag den 25. januar CUSHION AUGUST Turneringssekretariat Region Øst Tlf.: Turneringssekretariat Region Vest Tlf.: Udviklingskonsulent Tlf.:

11 Nyt fra DDBU. EURO KEGEL TURNERING I DANMARK 27. DECEMBER 2015 Deltagerne blev inddelt i to puljer af syv spillere. Puljerne blev sammensat via lodtrækning på spilledagen. RØD PULJE: Sten Josephsen, Slagelse BK Lars Pedersen, Greve BK Gert Lindegaard, Greve BK John Rasmussen, BK Keglen Høng Palle Madsen, Greve BK Thomas Larsen, Vejby BK Niels O. Hansen, Greve BK Slutstilling: K V T Score Kvotient Thomas Larsen Lars Pedersen Sten Josephsen Gert Lindegaard Palle Madsen Niels O. Hansen John Rasmussen SORT PULJE: Peter Aaberg, Gentofte BK Lars Øder, Vejby BK Niels Høgholm, BK Keglen Høng Flemming Nielsen, Gentofte BK Lars Riis, BK Søborg Brian U. Jensen, BK Søborg Bjørn Cordius, Vejby BK

12 Nyt fra DDBU. EURO KEGEL TURNERING I DANMARK 27. DECEMBER 2015 Slutstilling: K V T Score Kvotient P Lars Øder Lars Riis Brian U. Jensen Flemming Nielsen Bjørn Cordius Peter Aaberg Niels Høgholm Kvartfinaler: Thomas Larsen Flemming Nielsen Lars Riis Sten Josephsen Lars Pedersen Brian U. Jensen Lars Øder Gert Lindegaard Semifinaler: Thomas Larsen Lars Riis Lars Øder Brian U. Jensen Bronzekamp: Thomas Larsen Brian U. Jensen Finale: Lars Øder Lars Riis

13 Nyt fra DDBU Den Danske Billard Union inviterer til Danmarks største pool- stævner for ungdomsspillere Man kan spille med i Poolcup regionsstævnerne 6 steder rundt i landet. Man kan deltage i landsstævnet i København. Man kan deltage i stævnerne - både individuelt og som hold (består af 3 spillere). Der spilles i følgende kategorier: Landsstævne Afvikles i en poolklub under DDBU. Termin: Afvikles april 2016 Drenge: Gruppe 1: Gruppe 2: Op til 13 år 14- til 18 år Regler Der spilles efter DDBU's regler for 8-ball Piger: Gruppe 1: OBS Op til 18 år Kun en pigegruppe 1. februar 2016 Tilmelding til turnering Klubtræning skal være afviklet i hjemmeklubben. Skæringsdato for alder er den 1. september 2015 Du må ikke være fyldt 14 år inden den 1. september for at deltage i gruppe 1. Bemærk: Du må gerne være medlem af en billardklub, men må ikke have en startbog. Du skal blot gå iskole eller være medlem af en fritids-/ ungdomsklub Træning Der kan trænes - både individuelt og for hold - ude i klubberne frem til den 1. februar Derefter kan I tilmelde alle de spillere og/eller hold I ønsker til regionsmesterskaberne. Regionsstævner Afvikles i en poolklub under DDBU. Termin: Afvikles marts marts 2016 Regionsstævner afvikles i følgende byer/klubber: Aalborg Billard Klub - Vesterbro Ålborg Århus Pool & Billard Club - Ryhavevej Århus V Herlev Pool Club - Borgerdiget Herlev Bristol Odense - Stadionvej 50 opg. F 5200 Odense V Stalden Esbjerg - Borgergade Esbjerg Osted Billard Klub - Langetoften (Osted Skole)Osted 4320 Lejre Senest 2 uger før regionsfinalen vil der blive udsendt spilleplan og spilledato direkte på mail til kontaktperson. Tilmelding: På Deadline er 1. februar 2016.

14 Nyt fra DDBU april 2016 Landsstævne: Herlev Pool Club - Borgerdiget 105, 2730 Copenhagen Pool & Snooker House, Bernhard Bangs Alle 31, 2000 Frederiksberg Senest 2 uger før landsstævnet vil der blive udsendt spilleplan og spilledato direkte på mail til kontaktperson. Nordiske mesterskaber: Det bedste hold fra hver aldersgruppe inviteres til at deltage i de nordiske mesterskab som afvikles i maj måned. Mesterskaberne bliver formodentlig afholdt i Oslo i Norge Overnatning Klubberne/skolerne sørger selv for at arrangere evt. indkvartering i forbindelse med landsstævnet. Kontakt evt. andre klubber i området. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål vedr. stævnerne, regler m.v. kan du kontakte: Den Danske Billard Union Niels Nüchel Tlf Mail: Forplejning og rejse er for klubbernes/skolernes egen regning. Præmier Der vil blive præmier til de 4 bedste individuelle spillere samt til de 4 bedste hold i hver gruppe. Tilmelding Tilmelding til stævnerne er bindende og skal ske til Det er gratis at deltage.tilmeldingsfrist for regionsstævnerne er den1. februar Vi vil gerne opfordre alle som tilmelder sig til at have overvejet tilmeldingen således at vi ikke får afbud undervejs. Der er ikke noget mere ærgerligt end at møde frem til et stævne og at modstanderen ikke dukker op.

15 Planlagte møder og aktiviteter i 2015 Måned Dato Aktivitet Sted Februar 1 Regionalmøde Års 2 Regionalmøde Kolding 8 Regionalmøde Brøndby 9 Regionalmøde Sakskøbing 15 Billardens Dag 24 Bestyrelsesmøde DDBU Odense

16 DDBU's sekretariat DDBU's bestyrelse Åbningstider:Mandag til torsdag: Fredag: Medarbejdere: Jan Bemmann Generalsekretær og ansvarlig for den daglige administration Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Internet: Spar Nord: Reg. nr Kontonr Karsten Jørgensen Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig for turneringsadministrationen Øst. Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Fax: Hanne Rasmussen Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig for turneringsadministrationen Vest. Nordlundsvej Brande Telefon: Fax: Niels Nüchel Udviklingskonsulent. Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling Gravene Oddense Tlf FORMAND Flemming Busk Knudsen Telefon: NÆSTFORMAND Michael B. Nielsen Telefon: ELITEUDVALGSFORMAND Michael B. Nielsen Telefon: TURNERINGSUDVALGSFORMAND Jan Mortensen Telefon: KASSERER Niels Chr. Kjær Telefon: FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET Dan Nielsen Telefon: MEDLEM AF BESTYRELSEN Tina Hjort Hansen Telefon: BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER Peter Lauge Graversen BESTYRELSESMEDLEM POOL Kasper Kristoffersen

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union Nummer 9 November DM 10-ball for juniorer Guld til Andreas Madsen, sølv til Christoffer Lentz, Bronze til Andreas Bønnelykke og Jeppe Thyde Nyt fra DDBU "Billardens dag i Danmark"

Læs mere

Nummer 10 December 2015 POOLCUP 2016. Danmarks største 8-ball pool-stævne for skoler, fritids- og ungdomsklubber

Nummer 10 December 2015 POOLCUP 2016. Danmarks største 8-ball pool-stævne for skoler, fritids- og ungdomsklubber Den Danske Billard Union Nummer 10 December 2015 POOLCUP 2016 Danmarks største 8-ball pool-stævne for skoler, fritids- og ungdomsklubber DELTAG I REGIONALE STÆVNER OG LANDSSTÆVNE STÆVNERNE ARRANGERES AF

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2015 DDBU s Årsmøde Flemming B. Knudsen fra KBK/BNV blev i dag valgt som ny formand for Den Danske Billard Union på årsmødet i Idrættens Hus. Flemming

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Indlæg vedr. skolereformen

Nyhedsbrev fra DDBU. Indlæg vedr. skolereformen N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 7 Oktober 2014 Indlæg vedr. skolereformen Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber,

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 2013-2014 KEGLEBILLARD - KVINDER OG MÆND FINALESTÆVNE

DANMARKSMESTERSKAB 2013-2014 KEGLEBILLARD - KVINDER OG MÆND FINALESTÆVNE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 20 82 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Kraftcentre i dansk billard

Nyhedsbrev fra DDBU. Kraftcentre i dansk billard N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 7 September 2012 Kraftcentre i dansk billard DDBU har indgået/vil indgå et samarbejde med en række billardklubber rundt omkring i landet. Det er meningen

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Winther (JW) Sv. Aage Hansen (SVH) Jan Bemmann (JB) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219 Kontonr.456-52-27365

Læs mere

Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour med DM kvalifikation

Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour med DM kvalifikation Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Den Danske Billard Union Juni 2015

Den Danske Billard Union Juni 2015 Den Danske Billard Union Juni 2015 Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union Formandens arbejds- og ansvarsområder: Formanden har det overordnede ledelsesansvar

Læs mere

Den Danske Billard Union

Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2015 DDBU s Årsmøde Flemming B. Knudsen fra KBK/BNV blev i dag valgt som ny formand for Den Danske Billard Union på årsmødet i Idrættens Hus. Flemming

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 05. DEC. 2014 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 05. DEC. 2014 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union

Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union December 2017 Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union Formandens arbejds- og ansvarsområder: Formanden har det overordnede ledelsesansvar

Læs mere

Mandag den 19. jan 2015 kl. 17.30 19.30 Viborg Billard Club Håndværkervej 12, 8800 Viborg

Mandag den 19. jan 2015 kl. 17.30 19.30 Viborg Billard Club Håndværkervej 12, 8800 Viborg N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 9 November 2014 Planlagte Fyraftens-/regionsmøder 2015 Mandag den 19. jan 2015 kl. 17.30 19.30 Viborg Billard Club Håndværkervej 12, 8800 Viborg Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 11 December2013 Nyt fra DDBU Regionalmøder i 2014 Fyraften-/regionalmøder: 28. januar 2014 Aars BK 29. Januar 2014 BK Frem, Kolding 12. februar 2014 Sakskøbing

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. FEBRUAR 2016 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. FEBRUAR 2016 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus. Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent

Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus. Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent SG takkede for valget og konstaterede at mødet var indvarslet lovligt

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

Kursusplan for efteråret 2013 Her kan du se hvilke kurser DDBU tilbyder i samarbejde med Kraftcentrene.

Kursusplan for efteråret 2013 Her kan du se hvilke kurser DDBU tilbyder i samarbejde med Kraftcentrene. Kursusplan for efteråret 2013 Her kan du se hvilke kurser DDBU tilbyder i samarbejde med Kraftcentrene. Hj.B.K Kurser i Asaa Billard Klub Begynderinstruktion Er du ny billardspiller. Har du et snit mellem

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Danske mesterskaber 2015

Danske mesterskaber 2015 Danske mesterskaber 2015 10 Ball Mænd Osted BK 05-12-2015 1. Daniel Kandi ABK 31 2. Kasper Kristoffersen Ikast BK 3. Martin Brackenbury Randers Pool Club 3. Bahram Lotfy Herlev IF Pool Club 8- Ball Mænd

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 06. APRIL 2017 I ASAA. Et kort tu-møde i forbindelse med nogle beslutninger omkring elite relaterede forslag.

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 06. APRIL 2017 I ASAA. Et kort tu-møde i forbindelse med nogle beslutninger omkring elite relaterede forslag. Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Osted Pool & Snooker afdeling

Nyhedsbrev fra DDBU. Osted Pool & Snooker afdeling N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 11 December 2012 Osted Pool & Snooker afdeling Udviklingskonsulenten var på besøg i Osted. Jan Keller skriver nedefor et stykke om den udvikling der er

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MAJ 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MAJ 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. KBK fyldte 90 år af Niels O. Hansen

Nyhedsbrev fra DDBU. KBK fyldte 90 år af Niels O. Hansen N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 2 Februar 2015 KBK fyldte 90 år af Niels O. Hansen En af landets største og mest traditionsrige billardklubber rundede 5. januar et skarpt hjørne. KBK fyldte

Læs mere

Ny formand og nye visioner for dansk billard

Ny formand og nye visioner for dansk billard Ny formand og nye visioner for dansk billard Jeg vil indlede denne artikel med at takke for valget og takke for tilliden, da jeg på Årsmødet d. 6. juni 2015 blev valgt af forsamlingen til ny formand for

Læs mere

Nummer 10 December 2016

Nummer 10 December 2016 Den Danske Billard Union Nummer 10 December 2016 Esbjerg BC satser på ungdommen To gange om ugen indbyder klubben til ungdomstræning. Karsten står for træningen mens Lars tager sig af kontakten til skoler

Læs mere

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. SEPTEMBER 2014 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. SEPTEMBER 2014 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionale møder 2013. DM finale i 3-bande

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionale møder 2013. DM finale i 3-bande N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2013 Regionale møder 2013 Følgende 2 møder afholdes. Møderne i Års og Idrættens Hus måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger Alle

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN 2011 VELKOMMEN TIL OLDBOYS FODBOLD 2011 Så er vi klar til Oldboys B 11 mands turneringen 2011. Oldboys B-rækken: B-rækken består af 3 puljer a 6 hold. I hver pulje

Læs mere

Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af slagsedler.

Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af slagsedler. www.bowlinghal.dk Odense Bowlinghal indbyder hermed alle licenserede ungdomsspillere til Ungdomsrankingstævne. Yderligere vil Odense Bowlinghal også gerne indbyde ungseniorer til Odense Eventyrstævne.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 10 November 2013 Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK Som et nyt tiltag har Ikast BK og DDBU afprøvet et koncept med at afvikle en kombination

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Dansk billard har fået en europamester

Nyhedsbrev fra DDBU. Dansk billard har fået en europamester N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 7 September 2014 Dansk billard har fået en europamester Årets spiller i dansk billard - Anders Henriksen, Nakskov Billard Klub er blevet Europamester i

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Referat fra Bestyrelsesmøde 01-2014 19. Februar 2014 Kl. 17.30 i Idrættens Hus Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Rønne, d. 20. august 2013 Kære klubledere Sikke en sommer. Varmen var jo næsten tropisk, så det har længe været forbundet med stort besvær bare at tænke på at skulle sætte sig til Pc en for at sende et

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Referat fra DDBU s årsmøde den 4. juni 2016 på Vissenbjerg Storkro. Mødet startede kl

Referat fra DDBU s årsmøde den 4. juni 2016 på Vissenbjerg Storkro. Mødet startede kl Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Skolebillardturnering.

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Skolebillardturnering. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Februar 2014 Nyt fra DDBU Regionalmøder i 2014 Fyraften-/regionalmøder: 12. februar 2014 Idrættens Hus 13. februar 2014 Sakskøbing BK (se mere på side

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 24. NOV 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 24. NOV 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev. Den Danske Billard Union. Mickey Krause vinder Inkpro Dansk Pool Tour afdeling 3. Ny nordisk mester i 3-bande.

Nyhedsbrev. Den Danske Billard Union. Mickey Krause vinder Inkpro Dansk Pool Tour afdeling 3. Ny nordisk mester i 3-bande. Nyhedsbrev Den Danske Billard Union Nummer 8 Ny nordisk mester i 3-bande. Lars Dunch fra BK Grøndal er ny Nordisk Mester i 3bande carambole. Lars vandt i finalen 40-17 over Brian Knudsen. Medaljefordelingen:

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde 2014 Årsmødet afvikles den 14. juni på Hejse Kro ved Fredericia. 83 deltagere fra 39 klubber er tilmeldt

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde 2014 Årsmødet afvikles den 14. juni på Hejse Kro ved Fredericia. 83 deltagere fra 39 klubber er tilmeldt N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2014 Nyt fra DDBU Kæmpe talent hjem fra EM i fri carambole for U-21 DDBU s Årsmøde 2014 Årsmødet afvikles den 14. juni på Hejse Kro ved Fredericia.

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat General forsamling Referat nummer: 2014-03 Mødedato: 19. maj 2014 Fredericia den 19.maj 2014 0. Fremmødte a. Bestyrelsen b. Navne Per Hermansen, Tommy Larsen, Niels

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Drenge A & U15 Drenge A Lørdag den 13. februar 2016 Arena Himmerland DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

JUDO SOMMERLEJR 2014

JUDO SOMMERLEJR 2014 JUDO SOMMERLEJR 2014 Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo Danmarks samlingspunkt - på tværs af generationer Søndag d. 27. juli - Lørdag d. 2. august GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Nyhedsbrev. DM 9-ball for juniorer. Den Danske Billard Union

Nyhedsbrev. DM 9-ball for juniorer. Den Danske Billard Union Nyhedsbrev Den Danske Billard Union Nummer 8 Oktober 2015 DM 9-ball for juniorer Mickey Krause blev med en 6-4 sejr over Jeppe Thyde Dansk Mester i 9 Ball. Andreas Bønnelykke og Christoffer Lentz fik bronze.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 12. september 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 12. september 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 12. september 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK) og Gitte Nielsen (GN), Carsten

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten, Juni 2014

Nyhedsbrev Klub Viadukten, Juni 2014 Nyhedsbrev Klub Viadukten, Juni 2014 www.klubviadukten.dk Instagram #viadukten https://www.facebook.com/#!/fritidsklubben.viadukten.7 Til Medlemmerne Sommerkoloni Bornholm uge 32 Kolonien er nu overtegnet.

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DIF. Kære frivillige ledere. Nye satser giver et løft til idrættens frivillige af Torben Lollike

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DIF. Kære frivillige ledere. Nye satser giver et løft til idrættens frivillige af Torben Lollike N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 9 November 2012 Nyt fra DIF Kære frivillige ledere I er fundamentet i dansk idræt. Hver dag knokler I for, at børn, unge og voksne kan dyrke deres idræt!

Læs mere

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde.

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. Kvindekonference 2016 RC Odense, 31. januar kl. 11-16 Deltagerlisten nederst 1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. 2. Evaluering af turnering

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE Dato: Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 09.00-16.00 Sted: DCUs lokaler, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TK), Jakob Knudsen (JK), Henrik Jess

Læs mere

Sol og Sommer 2016! du kommer ikke til at. Har du tænkt på, hvad du vil lave i Sommerferien?

Sol og Sommer 2016! du kommer ikke til at. Har du tænkt på, hvad du vil lave i Sommerferien? Sol og Sommer 2016! KOM O HEL G VÆRE E SO MM MED ERE N gheder Her er et væld af muli kede dig! du kommer ikke til at Har du tænkt på, hvad du vil lave i Sommerferien? sommer2016.indd 2 24/05/16 12:19 Kom

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten, marts 2014

Nyhedsbrev Klub Viadukten, marts 2014 Nyhedsbrev Klub Viadukten, marts 2014 www.klubviadukten.dk Instagram #viadukten https://www.facebook.com/#!/fritidsklubben.viadukten.7 Til Medlemmerne Sommerkoloni Bornholm uge 32 Der er nu godt på vej

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Revideret maj 2016. PKJ.

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Revideret maj 2016. PKJ. Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Revideret maj 2016. PKJ. Velkommen til Køgevejens Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Æresmedlem i Den Danske Billard Union Launy Grøndahl døde mandag den 31. marts. Launy blev 80 år. Ære være hans minde

Nyhedsbrev fra DDBU. Æresmedlem i Den Danske Billard Union Launy Grøndahl døde mandag den 31. marts. Launy blev 80 år. Ære være hans minde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 3 April 2014 Nyt fra DDBU Æresmedlem i Den Danske Billard Union Launy Grøndahl døde mandag den 31. marts VEJBY VINDER JBM-LIGAEN I HØJDRAMA- TISK FINALE

Læs mere

Nyhedsbrev. Formanden har ordet af Flemming Busk Knudsen. Den Danske Billard Union. Nummer 7 september 2015. Kære medlemmer i Den Danske Billard Union

Nyhedsbrev. Formanden har ordet af Flemming Busk Knudsen. Den Danske Billard Union. Nummer 7 september 2015. Kære medlemmer i Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union Nummer 7 september 2015 Formanden har ordet af Flemming Busk Knudsen Kære medlemmer i Den Danske Billard Union Sommeren er ved at være over og en ny billardsæson står for døren.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 04. SEPTEMBER 2015 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 04. SEPTEMBER 2015 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Breddekonferencen 2016

Breddekonferencen 2016 Breddekonferencen 2016 RC Odense, 30. januar kl. 10-16 Nedenstående noter fra diskussioner og beslutninger i løbet af mødet. Deltagerlisten nederst: 1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for stort fremmøde.

Læs mere

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene.

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene. Hej med dig! BUM 2006 Vi har netop modtaget et brev fra Ahorn, Ringsted, som denne gang er vært for BUM 2006 i den 3.-5. november for Teenager BUM 14-18 år og 17.-19. november for Junior BUM 10-13 år.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 11 December 2014 Nyt fra snookerens verden Snookeren i Danmark er i rivende udvikling og i løbet af de seneste par år har niveauet rykket sig gevaldigt.

Læs mere

AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 24. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 24. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 24. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2013 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Kære ungdomsspillere og forældre Velkommen til KBK. Badmintonklubben der blev stiftet tilbage i 1928, og som gennem alle år har samlet badmintonspillere

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde 02. november 2015. Tilstede: Afbud: Kristian (TR Konference i Agerskov) 1. Dagsorden (Godkendelse)

Kredsbestyrelsesmøde 02. november 2015. Tilstede: Afbud: Kristian (TR Konference i Agerskov) 1. Dagsorden (Godkendelse) Kredsbestyrelsesmøde 02. november 2015 Tilstede: Afbud: Kristian (TR Konference i Agerskov) 1. Dagsorden (Godkendelse) 2. Nyt Fra Kredsen Forårsfestivaler (Se mail jeg har sendt idag om udviklingsmøder)

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

FM i fodbold 2012. VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september. Program Marts 2012

FM i fodbold 2012. VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september. Program Marts 2012 FM i fodbold 2012 VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september Program Marts 2012 1 Landsstævne i fodbold for KFUM hold. Igen i år har Herning KFUM Fodbold fornøjelsen at invitere ungdomsspillere,

Læs mere

Planlagte furaftensmøder Mandag den 19. jan 2015 kl. 17.30 19.30 Viborg Billard Club Håndværkervej 12, 8800 Viborg

Planlagte furaftensmøder Mandag den 19. jan 2015 kl. 17.30 19.30 Viborg Billard Club Håndværkervej 12, 8800 Viborg N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 10 December 2014 Nyt fra DDBU Planlagte furaftensmøder Mandag den 19. jan 2015 kl. 17.30 19.30 Viborg Billard Håndværkervej 12, 8800 Viborg Tirsdag den

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Fremtiden for din idræt. DAI Idrætsforum 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser. 20. - 21.

Fremtiden for din idræt. DAI Idrætsforum 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser. 20. - 21. DAI Idrætsforum 2013 Fremtiden for din idræt Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser 20. - 21. september 2013 Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej 65 5260 Odense Velkommen til Idrætsforum

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø 1kanin, høns 2 Billard 3 4 Svømning Dans 5 Fodbold Fifa 13 6 Film Kra 7 kanin, høns 8 kanin, høns 9 Billard 10 11 Bowling 12 Fifa 13 Turnering Fodbold 13 Film Kra 14 kanin, høns 15

Læs mere

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Brøndby den 24. maj 2016 Journalnummer 1278-16-mcn Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Weekenden den 21.-22. maj 2016 kl. 10.00 på Hotel Niels Juel, Køge Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk

Læs mere

DM i KEGLEBILLARD KVINDER & MÆND

DM i KEGLEBILLARD KVINDER & MÆND Nyhedsbrev Den Danske Billard Union Nummer 4 April 2016 DM i KEGLEBILLARD KVINDER & MÆND VIBORG 2016 ll e r u p B a k ke r V ib o rg D om kir ke Fredag den 8. april kl. 10.00 23.00 Lørdag den 9. april

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Historier set & hørt fra Østrig Klubben tager som tradition på skitur til Østrig og i år ingen undtagelse. Og som de andre år oplever vi en masse skæg og ballade

Læs mere