KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009"

Transkript

1 KRITERIER NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 Ændret

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLP s videnskabsteoretiske og metodologiske grundlag 6 3. Formålet med NLP uddannelserne 6 Uddannelsernes struktur og fordeling: 4. NLP uddannelsernes struktur 7 5. Formidling af NLP s teori og metode 8 6. I forhold til omverdenen 10 Uddannelsesvilkår: 7. Optagelseskrav Fravær Gæsteplads Afbrydelse af uddannelsen Udstedelse af certifikat 14 Øvrige vilkår: 12. Studievejledning Eksamen, evaluering og årlig feedback Ekstraordinære gebyrer og udgifter Force Majeure og ændringer Overgangsordning 18 Interne aktører og aktiviteter: 17. Den studerende Underviseren Assistenten og assistentstyret træning Koordinator Eksaminator og Censor Kursusrådet 21 Eksterne aktører og aktiviteter: 23. Supervisor og supervision Con-amore terapi og coaching Eksterne klienter 23 Træningskriterier mv. - generelt: 26. Rollerne 23 T = Terapeut/Coach/Udspørger K = Klient/Fokusperson/Udforskeren O = Observatør (Reflektant og Supervisor) 27. Træningens fokus Færdighedstræning Selverfaring Klinisk erfaring 25 Kvalitetssikring af NLP Psykoterapeutuddanelsen 31 Kvalitetssikring af uddannelserne Krav til dokumentation 30 2

3 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Etik 33. Etiske regler ved Dansk NLP Institut A/S 31 Specifikt pr. uddannelsesår: år - NLP Practitioner uddannelsen: 36 Indhold pr. modul Pensum og litteratur Kriterier og krav til træning Evaluering år - NLP Master Practitioner uddannelsen: 38 Indhold pr. modul Pensum og litteratur Kriterier og krav til træning Evaluering år - NLP Counselor uddannelsen: 41 Indhold pr. modul Pensum og litteratur Kriterier og krav til træning Evaluering og eksamen år - NLP Psykoterapeut uddannelsen: 44 Indhold pr. modul Pensum og litteratur Kriterier og krav til træning Evaluering og eksamen år - NLP Coach uddannelsen: 48 Indhold pr. modul Pensum og litteratur Kriterier og krav til træning Evaluering og eksamen år / 5. år - NLP Supervisor uddannelsen: 52 Indhold pr. modul Pensum og litteratur Kriterier og krav til træning Evaluering og eksamen 3

4 NLP Uddannelserne ved Dansk NLP Institut Dansk NLP Institut A/S blev etableret i februar 1989 og er Danmarks første udbyder af NLP uddannelser. Siden 1. april 1996 har Bent Hansen været ejer og leder af Dansk NLP Institut, der dengang havde afdelinger i Silkeborg, København, Ålborg og Odense. Aktuelt disponerer Dansk NLP Institut over uddannelsessteder i København og Århus. I 1996 blev den første NLP Psykoterapeut certificeret efter 4 års uddannelse. Dansk NLP Institut har i årenes løb uddannet flere tusinde på NLP Practitioner og Master Practitioner niveau. Omkring 200 studerende har siden 1996 gennemført NLP Psykoterapeut uddannelsen med tilfredsstillende resultat og med indførelse af eksamen efter 4. år har ca. 75 siden år 2000 fået eksamensbevis efter bestået eksamen. Medudviklere af uddannelserne på Dansk NLP Institut har igennem årene bl.a. været: Robert Dilts, USA, Robert Mc Donald, USA, Judith Delozier, USA, Lara Ewing, USA, David Gordon, USA, Joseph O Connor, England, Jan Elfline, USA, Bent Hansen, Danmark, Karen Aaes, Danmark, Ole Vadum Dahl, Danmark, Jens Rejnholdt Hansen, Danmark, Inge Grethe Henriksen, Danmark, Marianne Løffler, Danmark, Benedikte Bonnevie, Danmark m.fl. Dansk NLP Instituts undervisere bidrager kontinuerligt med udvikling af NLP uddannelserne. 1. Hvad er NLP? Neuro Lingvistisk Programming (NLP) udvikledes i 1970 erne som en konsekvens af sin tid og som en reaktion imod den etablerede psykologis påståede træghed, ineffektivitet og for visse retningers vedkommende konfronterende stil. NLP anvendt som psykoterapi kan betragtes som syntesen af det sidste århundredes psykoterapeutiske modaliteter. NLP bygger bl.a. på følgende forudsætninger: 1. Mennesker skaber landkort over landskab 2. Menneskers landkort består bl.a. af billeder, lyde, følelser, lugt og smag 3. Mennesker bruger eget landkort til at navigere igennem livets terræn 4. Dele af landkortet ligger udenfor bevidstheden 5. Der er en positiv intention bag enhver adfærd 6. Mennesker gør altid det bedste, de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed 7. Betydningen af en kommunikation er den respons, den fremkalder 8. Positive forandringer fremkommer altid ved at tilføre ressourcer 9. Den person, der er mest fleksibel i et system, har størst indflydelse 10. Ingen situation har i sig selv betydning. Betydningen og meningen opstår i det forhold, personen skaber til situationen. 4

5 NLP s eget landkort indeholder følgende hovedområder: 1. Filtrene Sansefilter, refleksionsfilter, erfaringsfilter, værdifilter, overbevisningsfilter, fokusfiltre (metaprogrammer). 2. Parts-arbejde Hele systemet kan lokaliseres i dele, der samlet udgør systemet. Det er aldrig hele systemet, der ikke fungerer tilfredsstillende. NLP søger at lokalisere den del af et system, der skal have tilført ressourcer for at kunne fungere som en integreret del af hele systemet. Hvilken del af mennesket kan tage ansvar for en bestemt strategi, handling eller modstand mod forandring. Partsarbejdet er en metafor, som hjælper klienten til at fokusere på specifikke problemstillinger. 3. Submodaliteter Sindet konstruerer sansemæssige repræsentationer af virkeligheden (visuelle, auditive, kinæstetiske, olfaktoriske og gustatoriske). Repræsentationen kan underinddeles i mangfoldige elementer og repræsenterer såvel forgrund som baggrund i forhold til klientens perception. Ændres disse repræsentationer, ændres forholdet til den virkelighed, som sindet fortolker. 4. Værdier og overbevisninger Mennesket møder kontinuerligt mangeartede livssituationer og håndterer disse på basis af egne livskonklusioner. Overbevisningerne hjælper os til at skelne imellem rigtigt og forkert og værdierne imellem hvad der er vigtigt eller ligegyldigt. NLP indeholder forandringsværktøjer der fremmer overbevisningsskift og værdiafklaring. 5. Mål og økologiarbejde Hvilke mål og retning i tilværelsen ligger i forlængelse af den enkeltes røde tråd, og hvilke visioner er hjælpsomme til at opnå egne behov og kvalitet i livet? MOSES (TOTE), tilbyder målsætninger og NØGLE-metoden er en dynamisk afdæknings-metode. De neurologiske niveauer indgår i en kæde af abstraktioner, der viser en diskurs fra forskelligt perspektiv. 6. Regressionsområdet Livshistorien og oplevede situationer kan ikke skrives om, men det er muligt at skabe en anden relation til det oplevede gennem Tidslinie Terapi og Reimprint-metoder, der fokuserer på forudsætningerne for overbevisningers dannelse og på den måde, hvorpå den enkelte fortolker sig selv og omgivelserne. 7. Lingvistisk metodik Effektiv og dynamisk kommunikation indebærer et klart og tydeligt sprog. NLP fokuserer på sproget gennem: Metamodel, refraiming, chunking, mundelag, metaprogrammer og Miltonmodellen. 8. Relationsværktøjer Færdigheder, der skaber kontakt og tillid og som skaber grundlag for en udviklings-samtale, etableres gennem: Rapport, kalibrering, matching, pacing og lederskab samt spørge- og lytteteknikker. 9. Økologi og etik samt fremtidstjek Forandringsarbejde evalueres ud fra etiske kriterier, og en forandringsproces udføres afbalanceret, idet forholdet mellem den nuværende situation og den ønskede tilstand må afstemmes uden tab for klienten. NLP som metode indeholder også et fremtidstjek. 5

6 2. NLP s videnskabsteoretiske og metodologiske grundlag Kommunikationsteori, indlæringsteori og interaktionelle modeller: Gregory Bateson, Alfred Korzybski, Albert Bandura, Ivan Pavlov, Konrad Lorenz, Paul Watzlawick, Jay Haley, Richard Bandler og John Grinder. Lingvistiske modeller, mønstre og afdækningsteknikker: Noam Chomsky, John Grinder og Richard Bandler, Virginia Satir, Fritz Pearls, Milton Erickson og Robert Dilts. Informationsindsamling og evalueringsmetodik Robert Dilts, David Gordon og Bent Hansen Processuelle modeller: Gregory Bateson, Carl Jung, Robert Dilts, Leslie Cameron-Bandler, Bertrand Russel og Alfred North Whitehead. Terapeutiske metoder og modeller: Richard Bandler og John Grinder, David Gordon, Connirae Andreas, Tad James, Virginia Satir, Fritz Pearls, Sigmund Freud, Aaron Beck, Robert Dilts, Erik H. Erikson, Bent Hansen og Inge Grethe Henriksen. Strategier og modelling George Miller, Eugene Galanter og Karl Pribram, Robert Dilts og David Gordon og Bent Hansen Teoridannelse: Richard Bandler og John Grinder, Leslie Cameron-Bandler, Robert Dilts, Johan Cullberg, Kenneth Gergen, Michel Foucault, Sigmund Freud, Carl Jung, Virginia Satir, Gregory Bateson, Joseph O Connor og Bent Hansen NLP er i en vis forstand syntesen af det 20. århundredes psykoterapeutisk forskning. Der foreligger forskningsresultater om effekten af NLP Psykoterapi fra Markku Ojanen, et al., University of Tampere (Finland), Miroslawa Huflejt-Lukasik, et.al., Warsaw University, 2003 (Polen) og Zagreb University, , Croatia. Yderligere dokumentation er fremlagt i Dossier on Neuro-Lingvistic Psychotherapy (NLPt) presented to the EAP in 1999 samt Theorie und Praxix der Neuro-Lingvistischen Psychotherapie Peter Schütz et.al Litteraturliste kan rekvireres ved henvendelse til administrationen. 3. Formålet med NLP uddannelserne NLP uddannelserne formidler NLP som metode. Gennem uddannelsen opbygger den studerende professionelle kompetencer, der på et etisk og æstetisk grundlag skaber kontakt, tillid og en professionel relation med samtalepartnere, der ønsker igangsat en personlig forandringsproces. NLP uddannelserne opbygger professionelle kompetencer, der på en respektfuld, dynamisk og effektiv måde hjælper andre igennem en forandringsproces. Gennem en grundlæggende teoriforståelse og metodetræning skabes forudsætninger for en professionel intervention. Professionel intervention har til formål, i samarbejde med klienten, at udvide dennes model af verden og at lade klienten nyvurdere sine hidtidige livskonklusioner af problematisk eller begrænsende karakter med sigte på oplevelsen af øget livskvalitet. 6

7 4. NLP uddannelsernes struktur Grunduddannelse: 1. år NLP Practitioner uddannelse Modul undervisningsdage Formål: At bibringe den studerende en grundlæggende kommunikationsog metodeforståelse 2. år NLP Master Practitioner uddannelse Modul undervisningsdage Formål: At den studerende udvikler færdigheder i at etablere gode relationer og styrkes i grundlæggende NLP metodeanvendelse. At den studerende introduceres til krise, traumer, sorg og kommunikation med det ubevidste Overbygningsuddannelse til en NLP Master Practitioner uddannelse: A. NLP Psykoterapeut uddannelsen: 3. år NLP Counselor uddannelse Modul undervisningsdage Formål: At den studerende opnår en forståelse for de systemiske sammenhænge i familien, på arbejdspladsen og i kollegiale relationer samt indblik i søskendeforhold. At den studerende introduceres for dannelse af overbevisninger og tilbagesøgning i forhold til årsager (regression). At den studerende lærer om personlighedsdannelse og socialpsykologiske fænomener samt dysfunktionelle systemer. 4. år NLP Psykoterapeut uddannelse Modul undervisningsdage Formål: At den studerende føres igennem psykoterapeutisk kompetenceudvikling og udvikler egen individuel stilart. Derudover at der erhverves kendskab til sygdom og sundhed, psykoterapiens historie og det psykoterapeutiske rum, psykosomatik og allergier samt psykopatologiens sammenhæng med NLP som metode. At den studerende tilegner indsigt i andre psykoterapeutiske retninger og modeller samt psykiatriens og farmakologiens virkemidler, herunder diagnogstik, indikation og kontraindikation. At den studerende integrerer etik og æstetik NLP Psykoterapeut uddannelsen udgør samlet: 22 moduler I alt 110 undervisningsdage 7

8 B. NLP Coach uddannelsen: 3. år NLP Coach uddannelse Modul undervisningsdage Formål: At lære den studerende at bistå og lede fremadrettede udviklingsprocesser i karriereforløb. Endvidere at den studerende bliver i stand til at bistå og lede personlige udviklingsforløb for ressourcefulde klienter. NLP Coach uddannelsen udgør samlet: 15 moduler I alt 75 undervisningsdage Overbygningsuddannelse til NLP Coach eller NLP Psykoterapeut uddannelse: NLP Supervisor uddannelsen (4. eller 5. år) Modul (Coach) / (Psykoterapeut) 15 undervisningsdage Formål: At den studerende lærer at bringe NLP som metode ind i en Superviserende sammenhæng, og at den studerende opnår erkendelser af egne supervisionsrelevante ressourcer. 5. Formidling af teori og metode I overensstemmelse med NLPs opfattelse af, hvordan indlæring optimeres og med henblik på at indfri NLP uddannelsens formål, anvendes en vekselvirkning mellem fremlæggelse af teori, dialog samt praktisk metodeanvendelse. Hovedvægten er lagt på situeret læring og Learning-by-doing samt grundlæggende forståelse af teoriernes betydning for udførelse af NLP psykoterapi. NLP s teori og metode gennemgås og trænes på modulerne. En undervisningsdag, der indeholder fremlæggelse af teori, demonstrationer, øvelser, drøftelser og refleksioner, følger de traditionelle tidsstandarder. En undervisningsdag udgør i alt 8 lektionstimer. 8

9 Oversigt over timefordeling pr. år: Uddannelse Teori og praktik Teori og metode Træningsterapi/- coaching ) Samlet på modulerne Færdighedstræning Selverfaring Klinisk erfaring Observatørlektionstimer Supervision I alt 1. år NLP Practitioner 2. år NLP Master Practitioner 3. år NLP Counsellor 4. år NLP Psykoterapeut 3. år NLP Coach 4. år/5. år NLP Supervisor ) * 180 * Coach. I overensstemmelse med ICFs kriterier gør vi opmærksom på, at undervisningensmodulerne med Jan Elfline starter kl og slutter kl Hver time tæller for 60 minutter. ) På 3. og 4. år af NLP Psykoterapeut uddannelsen indgår i alt 5 træningsterapi-dage, hvoraf nogle dage indeholder demonstrationer. På 3. år af NLP Coach uddannelsen indgår i alt 3 træningscoachingdage, hvoraf den ene dag indeholder demonstrationer. ) Klinisk erfaring fordeles med 30 lektionstimer mellem modulerne og 75 lektionstimer efter sidste modul. Samlet antal lektionstimer pr. uddannelse: NLP Practitioner uddannelsen: 1. år NLP Practitioner 252 lektionstimer I alt 252 lektionstimer NLP Master Practitioner uddannelsen: 1. år NLP Practitioner 252 lektionstimer 2. år NLP Master Practitioner 282 lektionstimer I alt 534 lektionstimer NLP Counselor uddannelsen: 1. år NLP Practitioner 252 lektionstimer 2. år NLP Master Practitioner 282 lektionstimer 3. år NLP Counselor 369 lektionstimer I alt 903 lektionstimer 9

10 NLP Psykoterapeut uddannelsen: 1. år NLP Practitioner 252 lektionstimer 2. år NLP Master Practitioner 282 lektionstimer 3. år NLP Counselor 369 lektionstimer 4. år NLP Psykoterapeut 373 lektionstimer I alt 1276 lektionstimer NLP Coach uddannelsen: 1. år NLP Practitioner 252 lektionstimer 2. år NLP Master Practitioner 282 lektionstimer 3. år NLP Coach 372 lektionstimer I alt 906 lektionstimer NLP Supervisor uddannelsen: NLP Psykoterapeut uddannelsen 1276 lektionstimer 5. år NLP Supervisor 180 lektionstimer I alt 1456 lektionstimer eller NLP Coach uddannelsen 906 lektionstimer 4. år NLP Supervisor 180 lektionstimer I alt 1086 lektionstimer 6. I forhold til omverdenens krav NLP Psykoterapeut uddannelsen: Oversigten nedenfor angiver antal lektionstimer i uddannelsen hos Dansk NLP Institut A/S i forhold til de krav og standarder, der blev lagt op til fra Socialministeriets side samt gældende kriterier i EAP. (Se evt. pkt. 5 for uddybende oplysninger om timeantal). Uddannelseselementer Dansk NLP Institut De tværministerielle krav Teori og metode a) ( ) 528 b) 450 EAP S U P E R V I S I O N Gruppesupervision (Færdighedstræning) Individuel Supervision (ekstern) Observation og, refleksion Egenterapi (Selverfaring) (Praksis Klinisk erfaring) 160 Praktik (180)* 150 Samlet timefordeling lektionstimer 800 lektionstimer lektionstimer (1.456) Danmark Europa a) Teori og metode i alt 528 lektionstimer er ekskl. træningsterapi. b) På modulerne udgør selverfaring 152 lektionstimer. 10

11 *Europæisk certificering (ECP): NLPt er godkendt som psykoterapeutisk metode af European Association for Psycho-therapy (EAP). Efter bestået NLP Psykoterapeut eksamen kan kandidaten efter yder-ligere 180 lektionstimers dokumenteret professionel givet psykoterapi samt yderligere modtaget 20 lektionstimers professionel supervision af godkendt supervisor ansøge om godkendt europæisk certificering (ECP). Information om procedure kan indhentes hos Dansk NLP Institut A/S. 7. Optagelseskrav Den studerende tilmelder og forpligter sig kun for ét uddannelsesår ad gangen. Grunduddannelse: 1. år - NLP Practitioner: Der er ingen optagelseskrav på NLP Practitioner uddannelsen alene. (Hvis ønsket er en 4-årig NLP Psykoterapeut uddannelse, se venligst under 4. år nedenfor). 2. år NLP Master Practitioner: Optagelse på NLP Master Practitioner uddannelsen forudsætter en vis livserfaring og modenhed. Vurderingen heraf er individuel og finder sted i løbet af NLP Practitioner uddannelsen. Overbygningsuddannelser: 3. år NLP Counselor: Optagelse på NLP Counselor uddannelsen forudsætter en vis livserfaring og modenhed. Vurderingen heraf er individuel og finder sted i løbet af NLP Practitioner og NLP Master Practitioner uddannelserne. 4. år NLP Psykoterapeut : Optagelseskravene på NLP Psykoterapeut uddannelsen, der i praksis starter med optagelse på 1. års NLP Practitioner uddannelse er: Kvote 1 Kvote 1: Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Kvote 2a eller 2b Kvote 2a: Ansøgere med en videregående uddannelse, der ikke er relevant og ikke af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene på den enkelte psykoterapeutiske uddannelse. 11

12 Kvote 2b: Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere læreranstalter. Optagelse kan ske såfremt ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelser (fx det åbne universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole og lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision. Optagelsen baseres tillige på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene på den enkelte psykoterapeutiske uddannelse. Ansøger skal have som minimum 3 års erfaring med praktisk anvendelse af dennes uddannelse. Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring, hvilket omfatter minimum 3 års erfaringer med arbejde af medmenneskelig karakter fx: socialt arbejde i DK og Ulande undervisning eller andet pædagogisk arbejde personaleudvikling anden relevant erhvervserfaring Erhvervserfaring kan opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Skriftlig dokumentation for ansøgernes opfyldelse af optagelseskriterier, fx eksamensbeviser, kursusbeviser, ansættelseskontrakter, anbefalinger, mv. skal fremsendes ifm. ansøgningen. Skriftlig dokumentation for ansøgernes viden kan være fx kursusbevis. Der gives forhåndsgodkendelse i forbindelse med start på 1. år af Psykoterapeutuddannelsen. Introduktionskursus til psykoterapeut uddannelsen Alle ansøgere til NLP psykoterapeut uddannelsen skal inden uddannelsens start have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper, hvorfor alle ansøgere der ikke har tilegnet sig den viden og baggrund inden for anerkendte retninger tilbydes et for-kursus. Kurset foregår over 2 undervisningsdage, hvor der på 1. dagen vil blive gennemgået de psykologiske teorier og hvor psykoterapiens historie vil blive gennemgået på 2. dagen. 3. år NLP Coach : Optagelse på NLP Coach uddannelsen forudsætter en vis livserfaring og modenhed. Vurderingen heraf er individuel og finder sted i løbet af NLP Practitioner og NLP Master Practitioner uddannelserne. 4. år / 5. år NLP Supervisor: Optagelse på NLP Supervisor uddannelsen forudsætter en gennemført NLP Coach uddannelse eller NLP Psykoterapeut uddannelse. Dog kan deltagelse på NLP Supervisor uddannelsen godt ske, før de endelige eksamener på henholdsvis NLP Coach og NLP Psykoterapeut uddannelserne er bestået. 12

13 Optagelse fra andre uddannelsesinstitutioner: Ansøgere, der har gennemført grunduddannelse andre steder end på Dansk NLP Institut A/S, kan optages på Dansk NLP Instituts uddannelser, såfremt de gennemfører og består en optagelsesprøve samt forpligter sig til at erhverve de samme antal lektionstimer færdighedstræning, selverfaring og klinisk erfaring og supervision, som er gældende for studerende på Dansk NLP Institut A/S. Det vil sige, at de skal indhente træning, som havde de startet på Dansk NLP Institut A/S allerede på 1. år. 8. Fravær Certificering efter deltagelse på modulerne forudsætter et fremmøde på minimum 95% hvilket svarer til 1,25 undervisningsdag pr. undervisnings år på undervisningsår med 5 moduler og 1,5 undervisningsdag på undervisningsår med 6 moduler. Såfremt den studerende har mere end 5% fravær i løbet af et undervisnings år, vil det udløse kravet om deltagelse i erstatningsundervisning vedrørende det pågældende modul, og den studerende må betale for en gæsteplads. 9. Gæsteplads Det er muligt at anmode om en gæsteplads på et andet hold, såfremt den studerende bliver syg eller på anden måde forhindret i deltagelse. Den studerende vil blive opkrævet et administrationsgebyr herfor, med mindre fraværet skyldes sygdom eller graviditet. I så fald kan Dansk NLP Institut A/S kræve lægeerklæring mm. Det er dog til hver en tid at anbefale, at undervisningen følges på eget hold. Drøft evt. den mest optimale løsning omkring gæsteplads med administrationen. 10. Afbrydelse af uddannelsen Uddannelserne er tilrettelagt med hensyntagen til indlæringshastighed og dosering af uddannelsens faglige indhold. Derfor anbefales det, at uddannelsen gennemføres i den hastighed, som Dansk NLP Instituts planlægning lægger op til. Det er dog muligt at afbryde en uddannelse og genoptage den senere. Hovedreglen er, at der ikke må hengå mere end 2 år fra starttidspunktet mellem de forskellige uddannelsesår. Hvis afbrydelsen har varet længere, forbeholder Dansk NLP Institut A/S sig ret til at bede den studerende om at aflægge en prøve, hvor de tidligere erhvervede færdigheder testes og sammenholdes med uddannelsernes aktuelle indhold. Studerende, der ønsker at afbryde uddannelsen midlertidigt, anbefales at drøfte en individualiseret uddannelsesplan med administrationen. For NLP Psykoterapeut uddannelsen gælder som udgangspunkt at de studerende skal være færdige med uddannelsen senest 6 år efter starten. Evt. dispensationsansøgning skal indeholde begrundelse for afbrydelse af uddannelsen og beskæftigelse i perioden under afbrydelsen. Ansøgning indsendes til Dansk NLP Institut A/S, der vil tage konkret stilling til en eventuel fortsættelse. Dispensation vil normalt blive bevilget ved sygdom, graviditet og fødsel, eller deltagelse i en anden af Instituttets uddannelser. 13

14 11. Udstedelse af certifikat Der kan kun udstedes certifikater når dokumentationsmaterialer fremsendes, og betaling for deltagelse i uddannelsen er indfriet. Certifikat for 3. år NLP Coach og 4. år NLP Psykoterapeut kan først udstedes efter bestået eksamen (er). Der udstedes ikke deltagerbevis for 3. år NLP Coach og 4. år NLP Psykoterapeut. Endvidere gælder, at certifikat kun udstedes for uddannelsesår, som er færdiggjort inden 2 år fra påbegyndelsen. I modsat fald anses deltagelsen i et uddannelsesår som forældet og må i givet fald tages om fra starten. Et uddannelsestrin, som er færdiggjort anerkendes som grundlag for fortsættelse til højere uddannelsestrin inden 2 år fra færdiggørelsen. Bortkommer et certifikat vil den færdiguddannede mod et gebyr kunne få udstedt et nyt certifikat, såfremt uddannelsen er erhvervet inden for 6 år. Certifikat på engelsk kan udstedes mod gebyr, som oplyses hos administrationen. 12. Studievejledning Den studerende tilbydes studievejledning. Underviserne vejleder i faglige spørgsmål i forbindelse med deltagelse i modulerne. Vejledning om uddannelsesvilkår kan fås ved henvendelse på: Studerende kan aftale individuel studievejledning efter aftale med administrationen. 13. Eksamen, evaluering og årlig feedback Eksamener og evalueringer Hvert uddannelsesår sluttes af med henholdsvis en evaluering/eksamen som følger: År 1. Practitioner - Evaluering: På 5. modul gennemføres en proces, der har til hensigt at repetere og integrere det indlærte pensum samt give den studerende feedback (RIF). Den studerende gennemfører på sidste modul minimum 3 demonstrationer af NLP metoder under observation og gives feedback om anvendelsen af NLP s teknikker og stoffets integration. Evalueringen vurderes af en underviser som bestået/ikke bestået. Efter tilfredsstillende deltagelse i uddannelsesforløbet samt indfrielse af stillede krav til træning, kan den studerende blive certificeret som NLP Practitioner. År 2. Master - Evaluering: Den studerende skal senest 14 dage før det afsluttende 10. modul på 2. år aflevere en skriftlig synopsis til Dansk NLP Institut A/S. Synopsen skal være på minimum 1 side og maksimum 2 sider indeholdende stikord over temaer, som den studerende specifikt har behandlet under uddannelsen hidtil. Den studerende fremlægger på det sidste modul mundtligt en uddybelse af synopsen, der vurderes af en underviser som bestået eller ikke bestået. Fremlæggelsen skal have en varighed af ca. 10 minutter, og den studerende modtager feedback. Den studerende kan klage over afgørelsen til Dansk NLP Instituts uddannelsesleder. 14

15 Efter tilfredsstillende deltagelse i uddannelsesforløbet samt indfrielse af de stillede krav til træning, kan den studerende blive certificeret som NLP Master Practitioner. År 3. Counselor Evaluering og eksamen: Projekt: På det afsluttende modul fremlægges et projekt over et selvvalgt tema, som den studerende har beskæftiget sig med i løbet af 3. år. Fremlæggelsen skal vare minutter. Projektet skal ledsages af en skriftlig gennemgang af fremlæggelsen, der skal fylde 1-5 sider. Fremlæggelsen vurderes af underviser som bestået/ikke bestået. Skriftlig ugeopgave: Den studerende modtager efter sidste modul på en fastsat dato en bunden skriftlig uge opgave, der indeholder forskellige cases, som den studerende skal tage stilling til og besvare ud fra det gennemførte pensum. Opgaven kan løses i grupper på maksimum 3 deltagere. I så fald skal det af opgaven fremgå, hvem af gruppens deltagere, der har skrevet de respektive afsnit. Den studerende skal påregne et tidsforbrug på 1-2 hele arbejdsdage. Opgavebesvarelsen vurderes af en underviser og en ekstern censor efter 7-trins-skalaen og er bestået med karakteren 02 eller derover. Efter tilfredsstillende deltagelse i uddannelsesforløbet, bestået projektfremlæggelse og uge opgave, samt indfrielse af de stillede krav til træning, kan den studerende blive certificeret som NLP Counselor. År 4. Psykoterapeut - Evaluering og eksamen: Skriftlig ugeopgave: Rapport over udredning af egne klientforløb. Journal, assessment, diagnose og behandlingsforløb. Besvarelsen vurderes af en underviser og ekstern censor efter 7-trins-skalaen og er bestået med karakteren 02 eller derover. Efter tilfredsstillende deltagelse i uddannelsesforløbet, bestået skriftlig eksamen samt indfrielse af øvrige stillede krav, kan den studerende modtage en bekræftelse på deltagelse i 4. år af NLP Psykoterapeut uddannelsen. Afslutning: Efter opfyldelse af ovennævnte kan den studerende indstille sig til NLP Psykoterapeut teori og klinisk eksamen. Teori eksamen: Eksamen er mundtlig og kan falde i alle de temaer, som er beskrevet i hele uddannelsens pensum. Når der er trukket et spørgsmål, har den studerende en forberedelsestid på 20 minutter, hvor alle godkendte manualer og pensum-relaterede lærebøger må benyttes. Eksamen har en varighed på 30 minutter, og der medvirker en eksaminator og en ekstern censor. Eksamen vurderes af en underviser og en ekstern censor efter 7-trins-skalaen og er bestået med karakteren 02 eller derover. Klage over eksamens resultat kan indgives til 15

16 Dansk NLP Instituts uddannelsesleder, der skal foranstalte klagen videre til 2 uvildige NLP Psykoterapeuter ledsaget af Instituttets begrundelse for resultatet. 16

17 Klinisk eksamen: Ved den kliniske eksamen medvirker en eksaminator, censor og en af eksaminanden ukendt klient. Der gennemføres en session med klienten, der mindst skal indeholde: 1. Assessment (udredning) 2. Afdækning af tema og problemstilling 3. Den positive intention bag problemstillingen 4. Klientens eventuelle løsningsmuligheder 5. Økologisk afbalancering 6. Demonstration af intervention og struktur heraf 7. Future Pace Eksamen har en varighed af 60 minutter og bedømmes efterfølgende af eksaminator og censor. Eksamen vurderes efter 7-trins-skalaen og er bestået med karakteren 02 eller derover. Eksaminanden kan skriftligt klage over resultatet. Klagen formidles i så fald videre af Dansk NLP Instituts uddannelsesleder til 2 uvildige NLP Psykoterapeuter, der har mindst 2 års klinisk erfaring ledsaget af skriftlig redegørelse fra eksaminator og censor. Efter indfrielse af ovennævnte krav samt beståede eksamener bliver den studerende certificeret som NLP Psykoterapeut. Generelt om eksamenerne: Den studerende har 3 forsøg til at bestå de forskellige eksamener. Skulle der være tungtvejende omstændigheder til at forsøge en 4. gang, skal der søges om dispensation. Kriterier for vurdering af eksamensformer bygger på, at de studerende: 1. testes i den erhvervede viden og om niveauet svarer til årgangens pensum 2. testes i forhold til modenhed i anvendelse af stoffet. 3. testes i deres fleksible tilgang til at arbejde med klinter 4. testes i deres evner til at tilvejebringe en nødvendig egentilstand 5. testes i overskud i forhold til valg af metode og i evnen til at sige fra. De skriftlige eksamener anvendes med det formål at oplære den studerende i udredninger, afrapporteringer og oplæg til samtale med andre behandlere. Den studerendes evne til at foretage diagnoser testes endvidere. De mundtlige eksamener anvendes i vurderingen af mundtlige observationer af den studerendes evne til at indgå i relationer samt foretage valg af indikation samt kontraindikation. Generelt om feedback til den studerende Dansk NLP Institut A/S forpligtiger sig til pr. 15. april 2008 at give en personlig feedback til den enkelte psykoterapeut-studerende 1 gang om året. Feedbacken skal mindst indeholde: 1. Egnethed i forbindelse med en eventuel fortsættelse 2. Modenhed og faglige kompetencer 3. Udviklingspotentialer og evt. vanskeligheder 4. Evt. sociale positioner på holdet 17

18 Der er udarbejdet et særskilt skema hertil, og evalueringsunderviseren, der er ansvarlig for gennemførelsen af evalueringen/feedback, gennemfører en kort, personlig samtale med den enkelte. Den personlige feedback til den enkelte psykoterapeut-studerende gives i forbindelse med de afsluttende dage på hvert uddannelsesår, dvs. modul 5 på NLP Practitioner udannelsen, modul 10 på NLP Master Practitioner uddannelsen, modul 16 på NLP Counselor uddannelsen og modul 22 på NLP Psykoterapeut uddannelsen. Ved samme lejlighed giver den studerende feedback til Dansk NLP Institut A/S, især om forholdet mellem den studerendes forventninger og indfrielse heraf, jfr. pkt. 17 Den Studerende. Såvel Elev- evalueringsskemaet og Uddannelsesevalueringsskemaet registreres og opbevares efterfølgende på kontoret i København. Den studerende har aktindsigt til alt indsamlet materiale, som har med den studerende at gøre. 14. Ekstraordinære gebyrer og udgifter I uddannelsesprisen er ikke inkluderet følgende: 1. Selverfaring, der afregnes direkte til psykoterapeuten/coachen 2. Supervision, der afregnes direkte til supervisor 3. Eksamensgebyr, der afregnes direkte til eksaminator og censor 4. Obligatorisk litteratur 5. Gæsteplads i forbindelse med modulafbud 6. Evt. ekstra udstedelse af certifikat. 7 Bortkomst af materialer og prøver i anledning af bortkommen dokumentation 8. I forbindelse med de assistentstyret færdighedstræningsdage kan der være tale om hjælp til dækning af assistentens transportudgifter. 15. Force Majeure og ændringer I forbindelse med holdaflysninger og aflysning eller ændring af undervisning tager Dansk NLP Institut A/S forbehold for hændelige uheld og force majeure. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid, idet Dansk NLP Institut A/S løbende korrigerer kriterier efter de regler, som fastsættes i SPUD (Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelsesinstitutioner i Danmark), EAP (European Association for Psychotherapy), EANLPt (European Association for NLP Therapy) og danske myndigheder. 16. Overgangsordning Der er udarbejdet overgangsregler for færdiguddannede og studerende, der er påbegyndt deres uddannelse under andre kriterier. 18

19 17. Den studerende Copyright Copy-right-bestemmelser tjener det formål at anerkende og godskrive de mennesker, som udvikler materialer til brug for undervisning i NLP som metode. Dansk NLP Institut forbeholder sig alle rettigheder til alt undervisningsmateriale, udleveret af og på Dansk NLP Institut.. Ingen dele af dette materiale må gengives, oversættes eller kopieres i nogen som helst form, elektronisk eller mekanisk uden tilladelse fra Dansk NLP Institut. Følgende retningslinier er gældende for deltagere og kollegaer, som måtte ønske at benytte Dansk NLP Instituts materiale: 1. Overskrifter og sidenr. på de sider, der ønskes anvendt. 2. Hvem materialet skal udleveres til. 3. Hvor og hvornår det skal anvendes 4. Hvor mange antal kopier/sæt der skal bruges. Efter skriftlig tilladelse fra Dansk NLP Institut må materialet herefter benyttes, såfremt det indeholder tydelig kildeangivelse om Copyright-rettigheder. Dvs. logo, tlf., fax og adresse. Eksterne foredrag/konsulentopgaver Formidlingen af opgaver for studerende eller den studerendes virksomhed skal altid kontraheres direkte gennem Dansk NLP Institut (kontoret). Feedback Den studerende giver feedback til Dansk NLP Institut A/S på følgende områder: - Undervisningen - Materialer - Administrationen - Indlæringsmiljø Feedback kan gives efter afslutning på hvert modul og skal gives ved uddannelsesårets afslutning. Feedbacken til Dansk NLP Institut A/S fra den studerende gives samtidig med, at den studerende selv modtager den årlige personlige feedback. Den studerendes feedback til Instituttet skal indeholde bemærkninger om den studerendes forventninger til deltagelsen i uddannelsen i forhold til selve deltagelsen og oplevelsen af denne. 18. Underviseren Underviseren: Har en relevant uddannelsesbaggrund samt minimum 4 års erhvervs-erfaring indenfor sit fag. Derudover skal underviseren være færdiguddannet NLP Psykoterapeut med minimum 4 års praksis. Specialunderviseren: Har en relevant uddannelse, der dækker den disciplin, der undervises i. Baggrunden vil naturligt være en cand. psyk. eller cand. med. eksamen med passende klinisk erfaring. Specialunderviseren vil typisk have en anden hovedarbejdsplads og vil ofte befinde sig i et superviserende miljø. Derfor stiller Dansk NLP Institut ikke yderligere krav til specialeunderviseren. Specialunderviseren må dog kunne dokumentere, at der finder en naturlig faglig udvikling sted. 19

20 Undervisningsassistenten: skal som minimum have den 4-årige NLP Psykoterapeut uddannelse samt minimum 2 års klinisk erfaring. Undervisningsassistenten skal derudover følge en introduktionsuddannelse i Dansk NLP Institut. Undervisningsassistenten kan, hvis den faglige baggrund i øvrigt er til stede opgraderes til underviser efter sammenlagt 4 års klinisk erfaring som NLP Psykoterapeut. På et modul á 5 dage vil undervisningen typisk være fordelt på 2 undervisere. Underviseren og undervisningsassistenten giver studievejledning i faglige spørgsmål i forbindelse med deltagelse i modulerne. 19. Assistenten Assistenten: På 1. uddannelsesår medvirker normalt assistenter (ressourcepersoner), som er udpeget af Dansk NLP Institut blandt de ældre studerende. En assistent har som minimum afsluttet en NLP Master Practitioner uddannelse. Assistentordningen er frivillig, og assistenterne modtager ikke vederlag. Assistenten må hverken undervise eller udføre demonstrationer, men skal henvise til modulerne, hvor en underviser kan gennemgå eventuelle vanskeligheder eller repetere tidligere gennemgået pensum. Assistentens opgave er at stå til rådighed for de studerende på en sådan måde, at de bliver hjulpet gennem træningsprocessen. Assistenten forpligter sig til som minimum at deltage i færdighedstræningen på 5. undervisningsdag. Assistentstyret færdighedstræning: Assistenten sikrer, at det er det på modulerne gennemgåede pensum, der trænes, og der må ikke udleveres personlige materialer eller materialer, som tidligere er udleveret på andre uddannelsestrin. Assistenterne tilbyder de studerende træningsdatoer efter behov og tilstedeværende ressourcer. Når der lejlighedsvist ikke kan tilbydes assistenter, henvises de studerende til de fælles udbudte assistentstyrede arrangementer. Assistentstyret træning er kun gældende, hvis der medvirker en assistent samt at denne ved sin underskrift står inde for, at deltagelse er sket i overensstemmelse med gældende regler. Ved et assistentstyret arrangement starter assistenten med en runde i plenum og medvirker herefter til, at roller bliver fordelt. Assistenten skal følge gruppens processer og kan give feedback herpå. 20. Koordinator Koordinator (Intern supervisor): Ved træningen på 5.dagen af modulerne medvirker en koordinator, som er udvalgt og godkendt af Dansk NLP Institut A/S. Den interne supervisor er uddannet og eksamineret NLP Psykoterapeut og/eller NLP Coach. Koordinatoren står til ansvar over for Dansk NLP Institut A/S og står inde for, at betingelserne for underskrift og dokumentation er i overensstemmelse med reglerne. Koordinator har beføjelse til at bortvise deltagere, der ikke udviser etisk og værdig adfærd, eller som ikke deltager helhjertet i træningen. Koordinator har pligt til at orientere uddannelsesleder om bortvisninger eller andre forhold, der har betydning for stedets miljø og stemning. 20

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut KRITERIER for uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 6.0 - edition 01 gældende fra april 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

KRITERIER. For. NLP uddannelserne. Ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. For. NLP uddannelserne. Ved. Dansk NLP Institut KRITERIER For NLP uddannelserne Ved Dansk NLP Institut Version 6.0 edition 01 gældende fra juli 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer NLP OG COACH UDDANNELSEN Få effektive kommunikations-værktøjer BLIV BEDRE TIL AT LYTTE OG FORSTÅ - OG HJÆLPE ANDRE MED UDVIKLING Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 3. December 2017 WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis. 2. og 3. ÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis. 2. og 3. ÅRET 31. januar 2009 WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSE

NLP OG COACH UDDANNELSE NLP OG COACH UDDANNELSE www.tradium.dk Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen mellem mennesker? Blive bedre til at lytte og forstå hvad andre fortæller og dermed

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN Efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for:

PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN Efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for: 1. februar 2009 PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN Efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for: INDIVIDEL-, PAR- og FAMILIETERAPI SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI, METODE OG PRAKSIS. OVERBYGNINGSFORLØB

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere