LEKTIONER og ARTIKLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 LEKTION 10. TERAPI OG SPIRAL ENERGIER Jes Dietrich I Til enhver tilstand i spiralen er knyttet en særlig kombination af energier som blandt andet afgør hvilken type terapi, der kan få dig videre fra tilstanden. de foregående Lektion har vi hørt om Spiral tilstandene og deres energier, og jeg har nævnt at ikke bare er spiral energierne som et par briller du ser og oplever livet igennem, de skaber også de forudsætninger du har for at tage imod terapi, hvad enten det er selvterapi, terapi hos en terapeut, gruppeterapi, eller anden form for arbejde med dig selv. I denne Lektion vil jeg komme nærmere ind på hvor vigtigt det er, at afstemme et hvilket som helst arbejde med dig selv, efter den spiral tilstand som du befinder dig i. Du kan starte med at se på Figur 35, som viser hvad der er de vigtigste mål for den terapi, der passer til de forskellige tilstande. Da tilstandene jo er forskellige, og energierne som du kan påvirkes af og modtage, er forskellige, da er terapien og målet for den også afhængig af hvilken tilstand du er i. Målet med en terapi der retter sig mod

3 Kompensations tilstanden er således en styrkelse af Egoet og en bevidst kontakt med Hjertet, mens det forholder sig helt anderledes for de andre tilstande. Figur 35. Terapi og Spiral tilstande. I tilstanden Vakuum er den dominerende energi en Pre-Ego energi, og terapien man skal udsættes for her bør ikke forudsætte et velfungerende Ego. I anti-kompensation tilstanden mærker man en bevidst Ego energi, som terapien skal bære præg af, og i Kompensations tilstanden er der nu også en begyndende bevidst Hjerte energi, som man påvirkes af. Det er rigtig vigtigt at være klar over dette, idet de mange tilfælde hvor en terapi ikke har virket ofte ikke har med personen at gøre, men har at gøre med en terapi der var rettet mod en tilstand hvor personen/klienten ikke befandt sig og derfor havde nogle mål, som slet ikke var relevante og realistiske for klienten. Det skal vi høre om forneden. Det er ganske forunderligt, at den energi signatur der knytter sig til din egen person, fortæller både om hvor du er (hvilken tilstand) og hvad du har brug for. Samtidig betyder det også, at du i planlægningen af din egen terapi, og/eller arbejde med dig selv, skal tage hensyn til hvilke energier terapien repræsenterer (og med energi kunne jeg lige så godt sige livs aspekt). Da din energi signatur har indflydelse på hvad du formår at tage ind af alt hvad livet byder dig (mennesker, venner, partner, kærlighed, musik, osv), da kan du f.eks få meget ud af, at f.eks vende en frustration over ikke at kunne tage nogle af disse ting ind, til i stedet at arbejde på at ændre din energi signatur til en, der tillader dig at kunne modtage det du higer efter. 1. Terapi skal defineres af den energi der er knyttet til din Spiral-tilstand. Energierne bestemmer terapiformen samt målet med terapien. Energierne i den spiral tilstand som du befinder dig i (eller er domineret af) er afgørende for hvor meget (og hvad) af livet du kan tage ind. Dette gælder alt i dit liv, inklusiv personerne i det, og det gælder også hvis du modtager terapi, eller anden hjælp til personlig vækst, hvilket jeg vil fokusere på i dette afsnit. Til enhver tilstand i spiralen er knyttet en særlig kombination af energier, der blandt andet afgør hvilken type terapi, der er brug for, 3

4 og hvilken som vil virke. De forskellige tilstande adskiller sig altså ved de energier som knytter sig til dem, både de overbevidste og bevidste (Figur 36). Det er disse energier som afgør hvilken terapi/behandling/hjælp vi har brug for, og hvad der skal være målet for terapien. Det er derfor vigtigt at forstå hvor du (eller den person du vil hjælpe) er i den Mørke spiral, for at forstå hvilken behandling der er brug for. Når en terapiform ikke virker, så er det nemlig ofte fordi den er målrettet en spiral tilstand hvor man ikke selv er - og lad mig igen pointere at jeg bruger terapi som et eksempel, men det er blot et af mange eksempler, for faktisk gælder det alt i dit liv at alt hvad du byder dig selv i livet skal passe sammen med den spiral tilstand som du er i, og med dit primære mål. Målene for den terapi der passer til de forskellige tilstande er vist i figur 35. I Kompensations tilstanden handler det kort sagt om en styrkelse af Egoet, og om at komme i bevidst kontakt med Hjertet. De lavere tilstande stiller derimod helt andre krav til terapien. Særligt er dette tilfældet for den nederste halvdel af tilstanden antikompensation, og i særdeleshed for tilstanden Vakuum. Mennesker i disse tilstande falder ofte gennem det offentlige system (psykiatere, psykologer osv) fordi den hjælp man kan få der overvejende er en psykologi/terapi, der er rettet mod Kompensations tilstanden dvs en terapi der er rettet mod en styrkelse af Egoet (og som kun virker når Egoet er nogenlunde velfungerende). Mennesker som befinder sig i lavere tilstande, har brug for en genopretning af Egoet, og kan derfor føle at systemet ikke forstår dem og det har de jo ganske ret i! Det er altså uhyre vigtigt at man forstår i hvilken grad der skal være fokus på en genopretning af Egoet, eller en styrkelse af Egoet ikke på den måde at det ene udelukker det andet, men på den måde at der som regel skal være mere fokus på det ene end det andet, for en terapi rettet mod en styrkelse af Egoet kan være aldeles fejlplaceret, hvis det ikke er det som der er brug for. Er Egoet f.eks opløst (i Vakuum tilstanden, og i store dele af anti-kompensation tilstanden), da skal fokus være på at genoprette det og ikke på at styrke det Ego, som jo ikke er der! Figur 36. Energien bag Spiralens tilstandene. De enkelte spiral tilstande er knyttet til en specifik energi-signatur som udgør det energi-fundament som vi har at arbejde udfra når vi er i en pågældende tilstand. Figuren viser en person som er nået til at kunne modtage bevidste Hjerte energier i den øverste Spiral tilstand.

5 5

6 Energimæssigt set har enhver terapi til formål at gøre os modtagelig for de energier, der knytter sig til den spiral tilstand, der befinder sig et niveau over os. De 3 stadier i den Mørke spiral er som 3 forskellige verdener med hver sine love og en forståelse af dette vil altså kunne udmønte sig i en korrekt behandling af, og hjælp til, en person som er i den Mørke spiral. Jeg vil i det efterfølgende komme ind på de forskellige terapi-krav fra de forskellige tilstande set fra en energimæssig synvinkel. Jeg vil også beskrive de forskellige energier og se på paralleller til da Menneskeheden var i de udviklingsperioder, hvor disse energier var dominerende. Forskellige niveauer indenfor samme Spiral tilstand. Inden vi starter vil jeg fortælle om udviklingsniveauet for den person jeg bruger som eksempel til at forklare om tilstandene, deres energier, og den rette terapi. Vi har set at forskellige mennesker på forskellige udviklings niveauer vil opleve forskellige energier i de samme spiral tilstande. Udviklingen gennem en spiral handler altså ikke bare om at gå fra en tilstand til en anden, men tillige om at opleve højere og højere energier i de samme tilstande som dog naturligvis har en grænse for hvor høj den kan blive før man forflyttes til den næste tilstand. Det betyder altså at inden for samme spiral går de samme principper fra en tilstand igen på højere og højere niveauer. I Anti-kompensation tilstanden er der altså nogle principper som går igen i hvad vi kunne kalde Anti-kompensations-tilstand, niveau-1, og Anti-kompensationstilstand, niveau-2, osv. Du kan se det i illustrationen forneden, der viser 7 forskellige niveauer i den samme overordnede tilstand. For hvert niveau er der et specifikt sæt af bevidste energier (vist i figuren) og et tilhørende sæt af Overbevidste energier, der tilsammen udgør din samlede Livsoplevelse, eller evne til interaktion med livet. Af illustrationen kan vi se at vi kan gå fra et niveau, hvor vi domineres af Pre-Ego energier, til et niveau hvor der er kraftig dominans af Ego energier, og sågar begyndende Hjerte energier. Dette er lidt af et spænd inden for samme spiral-tilstand. Når jeg fortæller om de forskellige tilstande bruger jeg som eksempel en person der er på et udviklings stadie der svarer til at vedkommende er trådt ind i Hjerte udviklingsperioden. Det er altså en person som er nået til niveau 6 eller 7 De forskellige niveauer i Anti-kompensation tilstanden. Inden for samme Spiral tilstand kan man opleve forskellige energier, afhæn-gigt af det udviklings niveau

7 man er på. Såleles kan man se Spiral tilstanden, som noget der bestemmer de overordnede principper for interaktion med livet, principper som du kommer til at opleve på forskellige niveauer via alt mere udviklede Livsoplevelser. Særligt i Kompensations tilstanden er der mulighed for direkte bevidst Hjerte kontakt. Faktisk er der også i de øverste lag i Antikompensation tilstanden mulighed for denne energi, udviklings niveauer har forskellige Forskellige personer på forskelige mens personer der er længere tilbage i udvikling f.eks krav terapi, selvom de er i samme kun har adgang til bevidst Hjerte energi i de øverste lag Spiral tilstand. af Kompensations tilstanden, eller slet ikke. Det betyder blandt andet at forskellige personer, på forskelige udviklings niveauer, har forskellige krav til den terapi der vil passe til dem, selvom de er i samme Spiral tilstand. For den person som jeg har valgt i mit eksempel er der altså fuldt blus på et ret så udviklet Ego. Jeg beder dig huske på, at det nedenstående derfor i særlig grad afspejler en person på dette udviklings niveau. Principperne som jeg beskriver gælder selvfølgelig for alle personer, men nogle personer er ikke altså nået så langt som Hjerte perioden, mens andre er nået længere og disse personer vil have en anden oplevelse af de samme spiral tilstande, hvilket som sagt udmønter sig en ændring i den terapi som passer til dem. 2. Terapi i vakuum tilstanden. Energier: Overbevidst Pre-Ego og Ego energi. Bevidst Rod og Pre-Ego energi og i de øvre tilstande også en Ego energi. Dit primære mål: Bevidste Pre-Ego energier og til sidst en bevidst (lav) Ego energi. Din dybeste higen: En bevidstgørelse af Ego energier. Kendetegnene for denne tilstand er: 1. Du har ingen fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et opløst Ego). 2. Du oplever en reaktion overfor EE (den eksistentielle ensomhed), der går fra dyb meningsløshed og håbløshed til fuldstændig ligegyldighed og følelsesløshed. 3. Du oplever en manglende vilje og ligegyldighed med hensyn til at blive smertefri. Om energierne. Pre-Ego energien er tilknyttet det fysiske plan. Det vil sige den fysiske krop. Ydermere sætter den fokus på forældre-følelsen og identifikation med gruppen. Den står derfor for det fysiske (inklusiv sexualitet), det skabende, og for lav-psykiske energier der giver en oplevelse af overvejende gruppekarakter, men også en oplevelse der indeholder de første spæde oplevelser af individualitet. Det vil sige at i Pre-Ego perioden er der fokus på gruppens overlevelse og behov, snarere end udviklingen af selvbevidstheden. Dette forstærkes yderligere af Rod energierne (som du også i Pre-Ego perioden er i 7

8 kontakt med) idet disse i endnu højere grad har fokus på det fysiske, og endnu mindre på det psykiske og Ego-bevidstheden. Rod energien har desuden i stor grad fokus på artens overlevelse (hvilket blandt andet giver sig udslag i en stærk beskyttertrang over for ens afkom, samt et stærkt overlevelses instinkt). I alle tilstande gælder det samme vedrørende 1) hvad der din higen og 2) hvad der er dit mål (også med hensyn til terapi): Den højeste bevidste energi (fra den Bevidste evolution) er dit umiddelbare mål. Den højeste Overbevidste energi (fra den Overbevidste evolution) er din dybeste higen. Som altid fortæller energierne hvad det er du har brug for også vedrørende den terapi, som vil virke for dig. I Vakuum tilstanden er den højeste energi en svag Ego energi i de øvre tilstande, og ellers en ret så dominerende Pre-Ego energi. Pre-Ego energien har fokus på det fysiske, men relevant for denne diskussion, så er det også Pre-Ego energien der for første gang kommer med en spæd oplevelse af at være en individualitet. Denne oplevelse bliver udviklet En terapi der fokuserer for meget på Hjertet, eller på bevidstgørelse af Ego strukturer, såsom komplekser, vil i Vakuum tilstanden være fuldstændig forfejlet, og sågar decideret skadelig for individet. videre i Egoet, som jo har dette som sit absolutte vigtigste mål. Derfor er målet for dig i Vakuum tilstanden at få genetableret en vis oplevelse og fornemmelse af dig selv som en individualitet, og netop denne oplevelse er hvad du altså bygger videre på i den næste tilstand ( anti-kompensation beskrevet i næste afsnit). Den Overbevidste energi er overvejende en Ego energi (af højere kvalitet end den, som du oplever i de øverste lag af denne tilstand og dette udgør altså din aller dybeste higen). Dit mål udgøres derved af høje Pre-Ego energier samt lave Ego energier og din dybeste higen udgøres overvejende af Ego energier og dette fortæller jo alt om hvor du er og hvad du har brug for, for at komme videre! Man skal være klar over at Vakuum tilstanden i den grad er som at træde ind i en anden verden end den, som de fleste mennesker befinder sig i. En terapi rettet mod vakuum tilstanden skal tage hensyn til, at det sprog som et menneske i denne tilstand forstår (og er underlagt) er et sprog bygget op af Pre-Ego-energier samt svage Ego energier. Således ville en terapi der fokuserer for meget på Hjertet, eller på bevidstgørelse af Ego strukturer, såsom komplekser, være fuldstændig forfejlet. Når du mister dig selv (i vakuum tilstanden) er du nemlig i en situation, hvor det absolut bedste som kan ske for dig er at få genoprettet din individualitet, så du derigennem kan få dig selv tilbage igen og altså få den person, som du oplever er dig, tilbage! For at få et billede af en person i Vakuum tilstanden, kan man se på Menneskehedens

9 Ego udviklingsperiode. Formålet med den er at udvikle Egoet, og altså det selvbevidste menneske. Det er i denne periode, at vi for første gang bliver selvbevidste og individualiserede væsener. Før denne periode var vi i Pre-Ego udviklingsperioden, hvor vi altså endnu ikke var selvbevidste mennesker. Sådan er det også at havne i Vakuum tilstanden. Det er nemlig din selvbevidsthed, som du mister i denne tilstand. Du er i en tilstand, som svarer til da Menneskeheden var i pre-ego udviklingsperioden, hvor de bevidste energier var Pre-Ego og Rod energier. Pre-Ego energier har at gøre med de første primitive følelser i individets vej mod selvbevidsthed. Ydermere er man i starten af Vakuum tilstanden også modtagelig for Rod-energier, der har med det fysiske at gøre med ren overlevelse at gøre (altafgørende for vores udvikling, men en primitiv energi sammenlignet med Ego eller højere energier). Det er disse energier som man vil opleve i Vakuum tilstanden (og som holder dig i live i den!), og man er derfor slet ikke klar til at blive konfronteret med en terapi (eller andre impulser) som er rettet mod et Ego som man ikke har. Det er så vigtigt at forstå at det vigtigste som kan ske for at en person i en sådan tilstand kan komme videre, som sagt er at få genoprettet individualiteten og at velmenende råd som at de bare skal flyde med og give kontrollen fra sig og åbne sig for Hjertet ikke er det som de har brug for for de har som sagt ingen kontrol at give fra sig, og ikke det som skal til for at modtage Hjertet bevidst! Husk dette. Mennesker som oplever en opløsning af Egoet har mere end noget andet brug for at få genoprettet individualiteten, før en egentlig terapi påbegyndes og før en kontakt til følelserne forsøges. Man kunne så sige at de bare skulle lære at acceptere at de ingen kontrol har, men et sådant råd ville igen være et udtryk for en fuldstændig misforståelse af, hvad der er vigtigt for personens udvikling og vej til velbefindende i denne tilstand, og en komplet manglende indlevelse i personen, som lider af at have mistet Ego kontrollen. Dette kan ikke fremhæves nok. Det ville være som et sige til en person der hænger i det yderste af neglende over en klippeafgrund at det vigtigste lige nu er at du arbejder med at acceptere at dit liv er i stor fare, og med at acceptere nuet og give afkald på kontrollen over det i stedet for at give ham en hånd, og hjælpe ham op på sikker grund! Først skal man på sikker grund (have genoprettet Egoet), og først da kan man begynde et forløb der handler om at tage skridt på denne grund (udvikle Egoet)! 9

10 Er man ikke på sikker grund Da kan man ikke begynde et terapeutisk forløb som har til formål at styrke Egoet. Dette skal enhver terapi i denne tilstand afspejle! Netop dette kan være rigtig svært at forstå for personer der har hel eller delvis kontrol over deres liv, samt en intakt individualitet. I vores råd til andre mennesker har vi det nemlig med at projicere os selv og vores egen situation, over på dem vi giver et råd - men det rigtige råd til en som ikke har mistet sin kontrol over sit Ego, er ikke det rigtige for den som har mistet den. For at runde denne del af kan vi altså se at dit mål, og din vigtigste udfordring, i Vakuum tilstanden udgøres af høje Pre-Ego energier samt lave Ego energier, hvilket fortæller dig hvad du skal fokusere på og har brug for i denne tilstand. Ved at se på kvaliteten af energierne ser vi nemlig, at du skal ikke fokusere på mellem-til-høje Ego energier - og på at bevidstgøre dem. Du skal heller ikke fokusere bevidst på Hjertet, idet du ikke har en chance for at tage det ind bevidst. Du skal derimod rette dig efter energierne, som i vakuum tilstanden fortæller dig at det du har brug for, og det eneste som du faktisk er i stand til at tage ind, er en startende oplevelse af din egen individualitet, en startende oplevelse af hvem du er! Der er ikke brug for traditionel psykoterapi, men i stedet for centrering. Der er brug for kreativitet for udtryk uden ord! Der er ikke brug for tanker. Der er brug for samvær med mennesker, dyr (særlig brugbart i denne tilstand), natur, osv. Der er brug for fokus-skifte fra en reaktion over alt det du har mistet (af dig selv og din Livsoplevelse), til at leve efter dine forudsætninger i tilstanden, til at udleve det er er i denne tilstand i form af harmløs ikke-sindsoprivende oplevelse. Oplevelses apparatet i dig skal bruges, og forsigtigt formå at få dig flyttet ind i livet igen, og først når du opnår en vis centrering af din person, og får en vis fornemmelse for hvem du er, da er du klar til at modtage de energier, som den næste tilstand repræsenterer.

11 Opsummering på Vakuum tilstanden. 1. Det som skal være centralt i en terapi rettet mod Vakuum tilstanden: Terapien skal centrere/genskabe dit Ego. Den skal starte med opbygge en grænse til dit underbevidste og EE. Den skal fokusere på ukomplicerede oplevelser med livet gennem en solid jordforbindelse, gennem kropsøvelser samt kreativitet. Den skal prioritere samvær med andre mennesker. Den kan evt. prioritere samvær med dyr, natur, eller musik. Den skal fokusere på at du skal opleve ydre nærvær med livet, snarere end indre nærvær med de indre demoner eller med EE. Den skal være meget forberedt på at i samme takt som Egoet genskabes, da genskabes også din evne til at føle smerte intens smerte!. 2. Det som ikke skal være centralt i terapien rettet mod Vakuum tilstanden: Du skal ikke konfronteres direkte med smertefulde indre komplekser i denne tilstand overhovedet. Du skal fokusere på jordforbindelse og oplevelse, og ikke udsættes for en intellektuel terapi. Du skal ikke fokusere på Hjerte energien og anden spirituel praksis såsom meditation, da du slet ikke er klar til dette endnu. Du skal ikke på noget tidspunkt i denne tilstand udsættes for kontakt med dine komplekser og fortrængninger. Du skal ikke udsættes for en terapi der mener at du skal opnå bevidsthed om dig selv og dine følelser idet det først og fremmest handler om, meget forsigtigt, at overhovedet sige goddag til livet igen (og få lyst til det)! 3. Terapi i anti-kompensation tilstanden. Energier: Overbevidst Ego og Hjerte. Bevidst Pre-Ego og Ego. Dit primære mål: Bevidste Ego energier. Din dybeste higen: En bevidstgørelse af Hjerte energier. Om energierne. Vi har hørt om Pre-Ego energier foroven. Kort sagt er Pre-Ego energier tilknyttet den fysiske krop og en begyndende individuel bevidsthed. Ego energier står for Ego-viljen og Ego-identiteten, og handler om udviklingen af Egoet og en stærk individualitet. 11

12 Kendetegn for denne tilstand er følgende: 1. Du har en delvis (eller meget lille i de lavere lag af denne tilstand), fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et delvist intakt Ego fordi opløsningen af Egoet er begyndt. Egoet er dog ikke fuldstændig opløst som i vakuum tilstanden. 2. Du påvirkes af en negativ vilje fra komplekserne, men nu også fra en begyndende direkte kontakt med EE, der giver både din reaktion og din depression karakter af noget eksistentialistisk. 3. Din metode til at blive smertefri vil nu i stigende grad inkludere anti-kompensations metoden dvs viljen til ikke-livet, og der en hel del smerte forbundet med denne tilstand. Terapi med fokus på centrering og på Egoet. I tilstanden anti-kompensation er den bevidste hovedenergi en Ego energi, hvilket er den højeste bevidste energi i denne tilstand (og den højeste energi, som du er bevidst modtagelig for, når du er i denne tilstand). Ego energien er derved dit umiddelbare mål - som skal nås før du kan flytte dig til højere tilstande. I vakuum tilstanden havde du Pre-Ego energien og en lav-ego energi som dit mål, og din udfordring var at opnå den første Ego centrering og svage fornemmelse for hvem du er. I Anti-kompensation tilstanden er udfordringen yderligere centrering, men nu også en begyndende terapi, som direkte kan adressere Egoet (og i den næste tilstand kan du jo endda begynde at tage Hjertet bevidst ind). Således er den rette terapiform i denne tilstand en terapi, som i de lavere tilstande bør fokusere mest på centrering af Egoet, men som i de øvre tilstande vil være en Ego - psykologi/terapi, med en del ligheder til den traditionelle analytiske psykologi. Det handler altså i de øvre tilstande om at nå til bevidsthed om f.eks kompleks strukturer i dig selv, om at nå, og stå ved, nye sider af dig selv, om at betræde nyt territorium i dit eget indre landskab. Det handler i de lavere tilstande om at forsætte centrerings processen fra vakuum tilstanden. Det handler om at få dit Ego tilbage, og om i de øvre tilstande om at styrke dit nu eksisterende Ego, og på denne måde udbygge din Ego bevidsthed. Terapien skal udbygge grænsen til underbevidstheden og EE. Et af problemerne ved denne tilstand er at du har direkte kontakt med EE, som jo er den kraft, der kan føre til opløsning af Egoet. Indtil du derfor har centreret din selvbevidsthed (gennem en centrerings-terapi ) til et niveau, hvor de første tegn på et Ego der evner at opretholde sig selv viser sig, da er Egoet yderst sensitivt overfor EE, som altså let kan opløse det igen. EE virker fra din underbevidsthed og derfor er det Uden en stærk og grænse til underbevidstheden kan Egoet ikke opretholde sig selv. vigtigt at udbygge grænsen til din underbevidsthed lige med det samme. Derfor skal enhver terapi have stort fokus på dette.

13 I andre højere tilstande, da vil dit bevidsthedsniveau føre til en tyndere grænse til det underbevidste, men det vil være fordi du kan tåle det (og blandt andet besidder et stærkt Ego, og fordi du har bevidstgjort mange af de truende strukturer i din underbevidsthed). I de lavere lag af Anti-kompensation tilstanden er du dog som et lille barn, der lige har rejst sig og går for første gang på meget usikre ben, og en terapi skal her støtte dig i at holde dig oprejst, snarere end at lære dig at løbe. Terapien skal få dig til at ville livet, og til at ville bruge Kompensations metoden. En anden afgørende ting er at du er i en tilstand, hvor du grundet kontakten til EE oplever, at vejen til at blive smertefri er at bruge anti-kompensations metoden. Terapi i tilstanden Anti-kompensation handler således også om at forholde sig til dette, og at hjælpe dig til igen at ønske at bruge kompensations metoden til at blive smertefri. Antikompensations metoden er baseret på viljen til Ikke-livet, som opstår ud af en opfattelse af at det er livet som er kilden til al din smerte, samt en dyb mistillid til at dette liv nogensinde kan komme så tæt på dig, som du inderst inde ønsker det. Denne vilje siger nej til livet og livs muligheder. Bevidstheden bag denne vilje har opgivet at blive lykkelig, og forsøger nu blot at blive smertefri. Terapi i tilstanden Antikompensation har derfor som opgave, at forsøge at få dig til at ville vælge livet til at blive lykkeligere og til at blive smertefri. Terapien har til formål at hjælpe dig fra at blive domineret af Viljen til Ikke-livet, til at blive domineret af viljen til Livet og vil derfor fejle fuldstændigt hvis den i stedet, fejlagtigt, går ud fra at du allerede formår at sige ja til livet. Terapien skal formindske blokering af Livstema energier En ting er hvilken spiral tilstand du er i som bevidst væsen, en anden ting er hvilke Livstema energier som kanaliseres fra dit overbevidste. I tilstanden Anti-kompensation er du i starten kun bevidst om Lav-Ego energier samt Pre-Ego energier, og derfor også kun modtagelig for Høj Ego energier samt lav-hjerte energier fra dit Overbevidste kanaliseret igennem Livstemaerne. Dette fører til konflikt fordi dit personlige Overbevidste udviklingsrum (se også figur 21 for dette) evner at sanse endnu højere energier fra det kollektive Overbevidste, såsom GD-1 energier. Konflikten opstår fordi disse højere energier, grundet din bevidste attitude, ikke har mulighed for at blive en del af dit bevidsthedsliv, eftersom dit bevidste liv ikke er i overensstemmelse med det fulde potentiale af dit Overbevidste liv. Sagt på en anden måde, så kan de Overbevidste GD-1 energier godt aktivere Livstemaer i dit kollektive underbevidste, men de afledte Livatema energier kan du ikke opfange. Tidligere skrev jeg: Spiral tilstandene er således dit sanseorgan til den bevidste evolution, den kollektive bevidsthed, og jo lavere en spiral tilstand du er i, jo lavere aspekter af livet vil du opleve og jo mindre bliver også din 13

14 evne til at opleve højere aspekter af livet f.eks Hjerte aspektet. Hvis dette er tilfældet, da er der konflikt i dit liv hvis du samtidig udsættes for Hjerte energier fra det Overbevidste (gennem Livstemaerne). En anden vigtig ting omkring Livstema aktivering er følgende: Den samme Livstema kan aktiveres af forskellige energier fra det Overbevidste. Således kan det samme Livstema inducere en higen på forskellige niveauer, som skal udleves på forskellige måder, via forskellige Livsoplevelser. Således kan du være på et sted i din udvikling hvor f.eks det religiøse Livstema slås an af høj-ego energier og af Hjerte energier, på samme tid. Ego energien vil føre til en higen i dig efter at manifestere dit Ego i verden, og efter at få andre til at tro på det, og tro på dets overbevisning. Hjerte energien vil føre til en higen i dig (hvis du kan opfatte den) om selv at tro på (og opleve), at livet er større end det som dit Ego tror på, og det vil føre til en higen om at du gennem en realiseringen af en åndelig indre higen kan blive del af et større spirituelt fællesskab. Hvis du befinder dig i Anti-kompensation tilstanden, da er der blokeret for Hjerte Livstema energierne, og den højeste higen, som du er i stand til at mærke er den som er affødt af Ego energierne. Dit bevidsthedsrum (dvs dit fulde potentiale) er i stand til at modtage helt fra Pre-Ego til Hjerte energier fra den Bevidste evolution, men din aktuelle bevidsthed er altså kun i stand til at tage imod Pre-Ego og lav-ego energier og således udlever du en meget lille del af dit potentiale, og i særdeleshed lever du slet ikke efter hvad du dikteres fra dit eget Overbevidste. Dette opleves som fundamentalt forkert og meningsløst, og det i en grad at Egoet ikke kan opretholdes i længen under påvirkningen af en sådan Enhver terapi skal derfor forstå at konflikten er den manglende balance mellem den indre higen (kanaliserer af Livs temaerne) og den bevidste attitude, og at målet for terapien skal være at rette op på denne balance under hensyntagen til hvilken tilstand individet befinder sig i. meningsløshed (vi så også tidligere at EE dybest set var en reaktion på, at du ikke bevidst kunne opleve den Hjerte energi, som kom fra Overbevidstheden, og at EE var drivkraften bag Ego perioden, samt Den mørke udviklingsspiral). Problemet i denne tilstand er altså at du ikke lever i overensstemmelse med det som kommer fra den Overbevidste evolution, og fra dit eget Overbevidste - og her er det både Høj Ego, Hjerte og GD-1 energierne, som ikke (eller kun i ringe grad) finder

15 mulighed for at påvirke dit liv og leves ud af dig. Husk på at energierne fra det Overbevidste er Overbevidste, og ikke skal bevidstgøres der hvor du er nu i din udvikling, men snarere vække en higen som du skal følge ved at udvikle forudsætningen for deres senere bevidstgørelse (Overbevidste Hjerte energier inducerer f.eks udviklingen af det bevidste Ego). I Anti-kompensation tilstanden er du påvirket af Høj-Ego og Hjerte energier fra det Overbevidste (husk at alt dette tager udgangspunkt i en person, hvis generelle udviklings niveau svarer til en person der er trådt i Hjerte perioden. Se også figur 32 som viser de energier mennesker på forskellige udviklings stadier er påvirket af i Antikompensation tilstanden). De Overbevidste Høj Ego energier stimulerer til Ego centrering og Hjertet til Ego manifestation og udforskning af Egoets strukturer, for derigennem at udvikle den Ego-bevidsthed der er en forudsætning for at kunne realisere din inderste Hjerte-higen. For tilstanden Anti-kompensation er det altså styrkelsen af Egoet som har den højeste prioritet, samt fornemmelsen for hvem du er, og endelig at få styrket/genoprettet tilliden til livet, så du igen vælger kompensations metoden til at opnå lykke. Samtidig skal terapien være opmærksom på, at i samme grad som dette lykkes, da vil der opstå en ny konflikt, fordi individet med et rimeligt intakt Ego, nu bliver i stand til at opleve en ny higen fra det Overbevidste, og derved også vil opleve en ny fortvivlelse over at denne nye higen ikke formår at opnå et naturligt flow igennem vedkommende. Når dette sker er du på vej ind i den næste tilstand Kompensation. Overgangen til denne tilstand er noget som enhver terapi skal være opmærksom på, og handle i forhold til f.eks ved allerede i Anti-kompensation tilstanden at starte med at tage Hjerte energierne ind bevidst, energier der jo bliver særdeles brugbare i Kompensations tilstanden. Hjertet i tilstanden Anti-kompensation. Selvom Egoet altså skal være centrum for terapien i denne tilstand, kan man i denne tilstand dog godt begynde at tage Hjertet aktivt ind i terapien. I de øverste lag af tilstanden anti-kompensation vil de bevidste Hjerte energier så småt begynde at indfinde sig, hvilket bør give sig udslag i at terapien retter sig ind efter dette, forbereder sig på dette, og efterhånden bringer endnu mere Hjerte ind i selve terapi-processen (selvom Hjertet dog overvejende er af Overbevidst karakter kan det, som sagt, stadig betale sig at bringe det ind i processen). Hjertet i processen vil formå at bringe Ego arbejdet i det rette perspektiv og indgyde 15

16 dig tillid til livet - og fordi du kan tage imod Hjertet i de øverste lag af tilstanden, da vil det fungere som det klare lys, der guider dig på din vej, og ikke lader dig glemme hvorfor du går på den. Det er det lys, som skal blive stærkere og stærkere i den næste tilstand. Opsummering på Anti-kompensation tilstanden. 1. Det som skal være centralt i terapi mod Anti-kompensations tilstanden: Terapien skal få dig til at ville bruge kompensations metoden. Den skal centrere/genskabe dit Ego. Den skal styrke dit centrerede Ego. Den skal opbygge en stærk grænse til dit underbevidste og EE. Den skal skabe større balance mellem de Overbevidste energier og din bevidste attitude ved at fokusere på høje Pre-Ego energier og lave til mellem høje Ego energier. 2. Det som ikke skal være centralt i terapi mod Anti-kompensations tilstanden: Du skal ikke konfronteres direkte med smertefulde indre komplekser i den første halvdel af denne tilstand. Du skal fokusere på jordforbindelse og oplevelse, og ikke blive for intellektuel i din terapi. Du skal ikke fokusere for meget på Hjerte energien og anden spirituel praksis såsom meditation (undtagen i de øvre lag). Du skal ikke her udsættes for traditionel analytisk psykologi, der har det med at bringe dig tæt på komplekserne. 4. Terapi i Kompensation tilstanden. Energi: Overbevidst Hjerte og GD-1. Bevidst Ego og Hjerte. Dit primære mål: Bevidste Hjerte energier Din dybeste higen : En bevidstgørelse af GD-1 energier Kendetegnene for denne tilstand er: 1. Du oplever en mere eller mindre intakt fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et mere eller mindre intakt Ego eftersom Egoet i denne tilstand ikke er i fare for opløsning ). 2. Du oplever en negativ vilje, særligt fra komplekserne, som er moderat i de øvre lag, men som bliver større jo mere du bevæger dig ind mod kernen (EE) men som, uanset laget i denne tilstand, dog aldrig indhyller dig helt. 3. Metoden til at blive smertefri er overvejende via kompensations metoden.

17 Kompensations tilstanden giver mulighed for nye Livstema energier. Hvorvidt en Overbevidst energi formår at flyde igennem dig og blive levet ud har altså at gøre med dit generelle udviklings niveau (som er reflekteret i dit Bevidsthedsrum), samt hvor du er i den dominerende udviklingsspiral (som er reflekteret i din Aktuelle Bevidsthed). I Kompensations tilstanden kan du tage endnu mere Ego energi ind (af en højere vibration ), og nu for første gang virkelig for alvor begynde at tage Hjertet ind på en bevidst måde. Dit Ego er nu så centreret og stærkt at det ikke er i fare for opløsning, og ligeså er din grænse til dit underbevidste så stærk, at inflations faren er mindre end i foregående tilstand. De energier som du behersker bevidst er Pre-Ego energierne, samt Ego energierne op til mellem stadiet. Det vil sige at de Overbevidste energier, som formår at få et flow igennem din person, er Høj-Ego energier til mellem-hjerte energier. De energier, som ikke opnår et tilstrækkeligt flow igennem dig (i starten af tilstanden Kompensation ), er de Høje Hjerte energier samt GD-1 energierne, som du faktisk formår at sanse i det Overbevidste, men som blokeres når de forsøger at påvirke dig og blive udlevet gennem din bevidste attitude fordi du ikke formår at mærke den higen som de afføder. Bevidst Hjerte energi, Hjertets Livsoplevelse, er dit mål i denne tilstand. I starten vil du motiveres af høj-kvalitets Hjerte energier, men efterhånden vil dog også GD-1 energien udgøre din inderste higen. For at nå dette mål (Hjerte bevidsthed) da kræves imidlertid et stærkt Ego, som kun opnås ved at udforske netop det i dit indre, som kan true skabelsen af dette Ego. Det kan virke farligt, men du er helt sikkert klar til det i denne tilstand (i modsætning til den forrige tilstand!), og denne udforskning vil give dig præcis den lærdom som du har brug for i din udvikling. Terapien skal fokusere på Egoet og Hjertet for at sikre udvikling og maximalt flow af Livstema energier. I Kompensations tilstanden har du forøget bevidst kontakt med indre smertefulde tilstande, fordi dette kræves for yderligere udvikling, og fordi du nu kan håndtere denne, mere eller mindre smerteulde, kontakt og stadig bevare en vedvarende god fornemmelse for hvem du er og hvad du vil. Du er altså ikke helt indhyllet af de indre Ego og Sjæls-psykologi. Hvor Ego står for jeg-viljen og jeg-identiteten, da står Hjerte energierne for det som i psykologien kaldes for selvet eller Det højere selv, og inden for den esoteriske psykologi er det Hjertet som i særlig grad udgør kontakten til et højere aspekt af dit væsen. Og generelt kan man sige at gennem Hjerte bevidsthed får du øjnene op for nye højere dimensioner i dig selv og i livet deriblandt de mere spirituelle dimensioner. Man kan sige at hvor Egoet er målet for traditionel Ego-psykologi, da står Hjertet for sjæls-psykologi. Dette er en psykologi på et højere plan, en psykologi som er starten på en psyko-spirituel proces, der leder til ny vækst og til integration af Hjertet i bevidstheden. Hjertet åbner altså op til en verden der bringer din oplevelse af livet et ganske andet lys, som blandt andet afslører alle de illusioner, og al den smerte, som du troede på i Ego perioden (læs mere om Hjertet i min bog Hjertet og Solar Plexus. 17

18 tilstande, som den analytiske psykologi kalder komplekser (selvom de dog har en betydelig indflydelse på dig). Ydermere er du så langt væk fra EE, at denne inderste kerne i den Mørke spiral ikke kan nå dig direkte mere. I de lavere lag af denne spiral tilstand er der meget fokus på Ego et, og i disse lag udgør Egoet den dominerende energi. I højere lag af tilstanden styrkes dit Ego, blandt andet gennem bevidst kontakt med de indre smertefulde tilstande, som via dette forløses og styrker Ego bevidstheden. Du bliver nu mere modtagelig for bevidste Hjerte energier grundet det styrkede Ego og for at integrere Hjerte energierne i dit system på en permanent måde. Opsummering på Tilstanden Kompensation. 1. Det som skal være centralt i en terapi rettet mod tilstanden Kompensation Terapien skal støtte dig i at bruge kompensations metoden. Den skabe et stærkt og harmonisk Ego. Den skal konfrontere dig direkte med de indre smerte fremkaldende strukturer, såsom komplekserne. Den skal skabe maximal balance mellem dine Overbevidste energier og din bevidste attitude ved at fokusere på høje Ego energier samt Hjerte energier. Den skal for første gang tage Hjerte bevidst ind og således også skabe god balance til de Overbevidste GD-1 energier. Den skal føre dig til en tilstand hvor de bevidste Hjerte energier vil begynde at opløse EE. 2. Det som terapi ikke skal gøre når du er i tilstanden Kompensation : At kun fokusere på Hjertet. At kun fokusere på Egoet, særlig i de øverste lag af tilstanden At udvise en manglende anerkendelse af kompensations metoden og Egoets behov for anderkendelse. At tro at alle Komplekser og traumer skal bevidstgøres At glemme at der oftest ikke er genveje til lærdom selvom mange tror det, og selvom et stærkt Ego er mester i at overbevise dig om at det er der. At intellektualisere processen og glemme den ordløse livsbekræftende oplevelse. Der vil derfor i denne spiral tilstand være behov for en terapi, der går målrettet efter at

19 du skal blive direkte konfronteret med indre tilstande i dig, tilstande i din underbevidsthed, tilstande som trænger til at komme i kontakt med dig og som du trænger til at komme i kontakt med. Dette vil lede til at du efterhånden kan håndtere bevidste Hjerte energier, og din terapi bør rette sig ind efter dette, og støtte op omkring det. En måde at dette kan ske på er gennem øvelser såsom meditation, eller anden spirituel praksis. Sådanne øvelser vil du være helt klar til i den øverste halvdel af denne spiral tilstand. At komme helt fri af spiralen. En af de ting som er helt unik for denne tilstand er at målet for første gang er en fuldstændig frigørelse fra at være smerteligt påvirket af spiralen, samt en bevidst Hjerte kontakt, større nærvær, og større og mere dybtfølt og permanent livsglæde. Netop dette mål er et realistisk mål fra kun denne tilstand, i modsætning til de andre tilstande, som har deres egne, og anderledes, mål. 5. Afslutning. Vi har nu set at du kan befinde dig i forskellige tilstande, og at disse spiral tilstande er afgørende for hvad vi kunne kalde dine terapi forudsætninger altså dine forudsætninger for hvilken terapi, som du kan tage imod (og dermed hvilken terapi som vil virke). De 3 forskellige hovedtilstande er som 3 forskellige verdener, med hver deres regler forudsætninger og formål. De mål som gælder for dig i tilstandene er helt forskellige, og de energier som du skal bruge til at realisere disse mål er ligeså forskellige. I den laveste tilstand handler det om bevidste Pre-Ego og Ego energier, samt overbevidste Ego/Hjerte energier. I denne tilstand er dit mål en genetablering af Egoet. I den næste tilstand kan du gøre brug af bevidste Ego og Hjerte energier, og Overbevidste Ego/Hjerte/GD-1 energier. I denne tilstand er dit mål en styrkelse af Egoet. I den øverste tilstand kan du tage imod og bruge høje bevidste Ego og Hjerte energier, samt overbevidste Hjerte og GD-1 energier. I denne tilstand er dit mål et harmonisk Ego blandt andet gennem en udforskning og bevidstgørelse af underbevidstheden og dens kompleks strukturer og gennem en bevidst brug af Hjertet. Den øverste tilstand i Egoets Mørke Spiral er også den tilstand, som har kontakt til den næste personlige udviklingsspiral Hjertets spiral. Man kan sige at det er fra denne tilstand, at du forberedes til den næste spiral. Nøglen som åbner op til den næste spiral er netop at du i den øverste tilstand (i den Mørke spiral) begynder at tage Hjertet bevidst ind (og så at sige renser ud i underbevidstheden) hvilket muliggør identifikation med Hjertet, samt giver en forsmag på hvordan det er ikke at være identificeret med underbevidstheden, noget som jo er kendetegnet for Hjertets livsoplevelse, som du 19

20 skal se i senere Lektioner. Alt i alt skal du altså lære at vurdere og mærke hvilken tilstand du er i, hvad du derfor har mest brug for, og hvilke midler/energier/terapier du skal bruge for at nå det som du har brug for. En ting er nemlig sikkert det som du har brug for, er det eneste som vil virke for dig. Når du derfor løber hovedet mod en mur, og når tingene ikke virker for dig, da er forklaringen sandsynligvis at du dybest set ikke har brug for det, og/eller at du bruger metoder som du ikke har forudsætning for at bruge. Prøv således ikke at have for travlt med at nå til de store højder før du er klar til det og prøv at udvikle din evne til at mærke dig selv og dine behov, som de er lige her og nu. Dvs forhold dig til den spiraltilstand du er i, snarere end den du drømmer om at være i. Til sidst vil jeg nævne at et andet vigtigt aspekt omkring Ego spiralens tilstande, og det er at de alle, mere eller mindre, er forbundet med en oplevelse af smerte, en smerte der tager til ned igennem tilstandene, men som altid er tilstede. Hvorfor denne smerte, og er der overhovedet brug for den. Hvad får vi egentlig ud af den? Det vil jeg fokusere på i næste Lektion, og du skal blandt andet se, at smerten dybest set er et savn efter en fraspaltet bevidsthed, som blev fraspaltet grundet at vi forbrød os mod den lov, som du og jeg og alle andre mennesker ligger under, nemlig den lov som udgår fra Livstemaerne. Du kan til slut se en opsummering på alle Spiral tilstandene forneden.

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !"#$%&'()*+*,-.,*/''*0"1234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!"#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*="327(3*8)0>"44"7#5!

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !#$%&'()*+*,-.,*/''*01234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*=327(3*8)0>447#5! Hvad fortæller du dig selv? om dig selv?!"#%&'()+,-.,/''0"12340)4)0%)56078)0397:!"#%&'()5!&9#73;)0)807(

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE ESSENSVEJLEDER OG Baseret på Psykosyntese, Joyful Metoden og Energipsykologi SKAB SOUL FLOW I DIT LIV GENNEM KERNETYPOLOGI Læs også på www.e-academy.dk Soul Flow - 1 SOUL FLOW FRA KROP TIL SJÆL E-Academy

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk - handler om at få eller beholde den fulde appetit på livet. At udleve sit fulde potentiale. Her er værktøjer til at tage det første skridt

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Drømme og drømmearbejde

Drømme og drømmearbejde Drømme og drømmearbejde Drømme Drømme er en række psykiske billeder og fænomener, der viser sig mens man sover. Vi drømmer i de faser af søvnen man kalder REM (Rapid Eye Movement), i hvilke der optræder

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere