Konsulentfirmaet Holler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentfirmaet Holler"

Transkript

1 Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende i deres udvikling de prøver at fatte (ved at tage fat i), at forstå (ved at stille sig op foran, fx gennem trods og teenageoprør), at begribe (ved at gribe ind) verden og dens regler ved i handling og ord gentagne gange at teste om det virkelig er, som det bliver vist og sagt, at det er. Udvikling af kreativitet er afhængig af rammer, miljø, modeller, midler, evner, vilje, mv. Verden og dermed de voksne møder børn og unges skaberi (læs kreativitet) med fokus på virkningerne af den kreative proces, fx o afvisning: hold op med at skab dig o afgrænsning: du må gerne her og ikke der o anerkendelse: hvor er det flot, det du laver, bliv ved med at øve dig o konsekvens: gør hvad du vil, bare du rydder op/selv tager ansvaret o ligegyldighed: overse, ryste på hovedet, undgå o straf/overgreb: slå, råbe, lukke inde/ude, tage ting væk o skam/skyld: hvordan kan du finde på at gøre det mod mig, du ved da bedre, jeg har da fortalt dig mange gange, at..) o mål: hvad er meningen o nytte: hvad skal det nu gøre godt for o værdi: hvorfor gør du sådan fokus på personen o anerkendende kommunikation, girafsprog, assertion: jeg kan godt forstå det og jeg vil gerne høre noget om hvad det er der gør at du har brug for at gøre sådan o appreciative inquiry: jeg kan se, at du har stor glæde ved at gøre o nysgerrighed, motiver, interesse, behov, mv. fokus på relationen o grænser, adskillelse, bindinger den 12-årige drikke øl sammen med far fokus på normer og omverden o orden, regler, plejer, kultur, aftaler loven siger, at du ikke må købe øl før du er 16 år og derfor drikker du ikke øl før, det gør man bare ikke, fordi jeg siger det Formålet med at gribe ind overfor børn og unge, der er (for) kreative er at sikre et ordentligt grundlag for det kommende voksenliv amt at de ikke kommer til skade eller gør skade. Formålet er ikke at forhindre nogen i at være eller blive kreative. Evnen til at skabe er noget af det, der gør mennesket til noget stort og enestående og det er min påstand, at alle mennesker har brug for at skabe noget. Herigennem bekræfter vi, at vi er mennesker, vi viser, hvem vi er. Dette kan foregår på alle livets scener, i fritiden, i familien, på arbejde, for sig selv eller sammen med andre. Vi har måske ikke brug for at gøre det alle steder, men det gælder om at finde rum for skabelsen og for vedligeholdelsen af det der skal til for at kunne blive ved med at være kreativ. Det giver mening og værdi samt ikke mindst livsenergi.

2 Forudsætninger for udvikling af kreativitet hos voksne Når voksne har trang, lyst, interesse, behov eller vilje til at blive kreative kræver det mod og muligheder samt evnen til at bevæge sig og lade sig bevæge. Man skal kunne give slip på noget for at noget andet kan komme ind. Fx skal man i den kreative proces kunne slip på sine forestillinger om, at noget skal være på en bestemt måde man kan ikke både skabe sig og opføre sig ordentligt samtidigt. Måske er det derfor at mange kunstnere ofte på andre virker excentriske, særegne, vilde, specielle, etc. Ønsker en voksen at udvikle sig og være kreativ, ja endog at leve kreativt er der nogle faser man må igennem. Drømmen om landet som ikke er Den erkendelse, at der er en drøm om et land som ikke er, opstår, fordi der er noget vi hellere vil og netop denne drøm opstår, fordi den virkelighed vi er i, ikke er udfordrende nok, er kedelig, er forudsigelig, mangler fest og farver, skaber besvær, gør ondt eller lignende. Samtidigt må man huske på, at der var engang, hvor verden havde farver og var udfordrende, så vi skal ikke begynde fra bunden, der var engang, hvor vi alle var kreative. Der var engang hvor vi levede indefra og ud og nu har vi måske levet for længe udefra og ind. Vi skal sige ja til at erobre verden indefra på ny for at kunne leve kreativt. En begyndende depression over livet som det er, kan opfattes som et kreativt nulpunkt og dermed begyndelsen til noget nyt. Hvordan udnytter du dine evner og muligheder og hvordan er fordelingen? Hvordan er kvaliteten i dit liv hvornår har du sidst mødt det stolte barn i dig selv? Hvordan modtager du ros? Leger du på dit arbejde? Hvor risikovillig er du? Hvor god er du til at tilgive dig selv? Hvor moden er du til forandring i dit liv? Hvad er dine sætninger om landet som ikke er til? Hvordan er tingene bedre der? Hvordan ser der ud i Utopia? Den største forhindring og udfordring i at finde det kreative nulpunkt ligger i vores pænhed, indgroede vaner og rutiner, der jo blandt andet har været med til at give os den status, prestige og følelse af mestring, som vi har i dag. Vi skal opgive noget af dette for at påbegynde den kreative udvikling. Vi skal altså give slip på noget af det kendte og sikre. Vi skal sætte noget til minde og styrke den gode glemsel. Jeg vil hellere være skabende og gøre fejl end at leve i et landskab uden farver.

3 At vælte spillet omkuld For at kunne realisere sit håb, sin drøm om at opnå nogle af de gode ting i landet som ikke er, er det nødvendigt at bearbejde de forhold, der medvirker til at fastholde den virkelighed, der er kedelig og grå. Dette kræver, at man kan se og erkende et landskab i ruiner, at se alt det, der ikke er godt for en og være parat til at udtrykke det. Dette kan være en kvalmende og besværlig proces, fordi der vil være kræfter, der vil forsøge at forhindre at forandringsbehovet bliver udtrykt. Både indre kræfter og ydre kræfter. Jeg må ikke være til besvær og Vi har det jo godt nok sammen, hvorfor vil du lave om på tingene. Men man må gennembryde denne modstand og se det som en del af den kreative proces. Udvikling er ikke behagelig og det er nødvendigt at opfatte aggression som en dejlig og nødvendig kraft til at opnå noget bedre. Det er nødvendigt at hente anarkisten og reformatoren frem i sig selv og sætte ham i spil og samtidigt ikke være bange for autoriteter. Man kan opfatte alle sine erfaringer, kompetencer og kundskaber som et kludetæppe, der midlertidigt bliver revet i stykker for at blive samlet på ny på en anden og bedre måde. For at kunne dette er det nødvendigt at se tingene lidt udefra og dermed forlade sig selv lidt. Forlade det kendte og sikre for derigennem at opdage tingene i et nyt lys, fra en ny og anderledes synsvinkel. Mennesker kan ikke udvikle sig, når de ser på tingene nede i hullet, de skal op på kanten, ja gerne op på en platform højere oppe kun herfra kan der opdages nye ting. En sådan bevægelse medfører spænding, oplevelse af modsætninger, og det er netop et vilkår ved at være kreativ et liv hvor du indimellem oplever indre spænding. Omvendt skal det heller ikke blive for spændende i betydningen farligt, men lidt uro må der godt være, således at du mærker dig i live. Dette at opleve midlertidig forvirring, uro og desorganisering bliver i denne forstand et af midlerne til at udvikle det kreative. Hvordan har du det med aggression? Hvordan håndterer du kritik? Hvordan opfatter du begrebet desorganisering? Hvor god er du til at bryde noget ned og bygge op igen? Hvordan har du det med at være rebel? Hvordan virker dine forsvar mod forandring? Hvordan har du det med kaos? Kan du acceptere uorden som midlet til opnåelse af en bedre orden?

4 På jagt i mellemrummene Når mennesker kigger på deres levede liv i afstand kan det ofte se hvad det har undladt at gøre i lang tid (det der måske tidligere gav farver i livet) og man opdager, at der er mennesker man har undladt at besøge, ting man har undladt at gøre, idéer der ikke er gennemført, følelser der ikke har været udtrykt i længere tid, osv. Det er tid at stoppe op og revurdere værdien af de enkelte dele i den nedbrudte virkelighed. Hvilke dele tillægger jeg nu værdi, hvad vil jeg hellere. På en måde kræver denne bevægelse, at man bliver Klods Hans i eget liv: lidt ubekymret nysgerrig og åben for verden i og omkring mig. Se muligheder i stedet for begrænsninger. Gøre op med den indre kritiker og dommer og selv finde ud af, hvad der er godt for mig. Jeg vil sige ja til at være herre i eget hus, være medforsker og medskaber af eget liv på bevidste og valgte præmisser. Jeg vil ikke længere være offer og lidende. Jeg vil være Peter Pedal og nysgerrig. Det skal blive spændende og sjovt at gå på opdagelse, som da vi var børn. Jeg vil være fri i mig selv og tage hensyn til andre samtidig med at jeg vil tænke på hvordan jeg fungerer allerbedst, når jeg indhenter ny viden og nye impulser. Jeg vil gøre mig bevidst om mine livsværdier og stole på min intuition. Hvordan lærer jeg bedst? Hvad kan forhindrer mig i at være åben og undersøgende? Hvordan indhenter jeg bedst ny viden? Hvad er mine drivkrafter? Den berusende fødsel af en idé Grundlaget er nu lagt for at kunne få idéer og de kan opstå i alle situationer i livet. Så nu handler det om være opmærksom på signaler fra kroppen, fra drømme, fra andre mennesker, arbejde, naturen, ja alle steder fra og tage disse signaler alvorligt. Ofte vil mennesker, der er ved at føde en idé, opleve kuldegysninger, umiddelbart indadvendthed, træthed, spænding. Følelser der ofte er knyttet til anstrengelser i forskellige livssituationer, men det er en fødsel af en idé også. Når du får en idé griber den ind i dit liv, det gør en mening ikke på samme måde. En mening afgrænser et område, et påfund medfører ofte tekniske løsninger. En idé berører mere dybt dit liv i følelser, tanker og handling. Saml på idéer, gør det til en sport at være åben overfor idéer og værn om dem. Gem dem og pas på dem. En idé frisætter kræfter i din tilværelse og gør noget ved din selvbevidsthed. En idé udvider og udvikler sig og skaber positiv energi og lyst til forandring. Når først den første idé opstår og du forholder dig åben selv overfor det usædvanlige, fødes der nye idéer. Idéer avler flere idéer. Som en muskel bliver større og stærkere ved daglig brug. Jeg beslutter mig for at indføre mine idéer i virkeligheden, de steder i min virkelighed, hvor modstanden er mindst og gøre mig erfaringer. Hvad forstår du ved en idé? Oplever du, at det er en god idé at få idéer giver det dig energi eller besvær? Har du allerede nogle idéer du kan anvende i familien, på arbejdspladsen eller for dig selv? Hvordan kan du blive bedre til at lytte til din krops signaler? Hvad er tegnene på at du er ved at skabe dig en idé kan du beskrive processen? Har du en mappe med gode idéer?

5 At give idéen krop Nu har du idéen og det er på tide at vende blikket mod realiteterne og den virkelighed hvori idéen skal gennemføres. Det er vigtigt at bruge tid på at analysere idéen og dens form. Svarer idéen til det behov, der oprindeligt skabte behovet for at være kreativ. Det er nødvendigt, at virkeligheden begrænser idéen ellers kan den ikke implementeres i virkeligheden. Idéen skal så at sige underkastes en vis orden og disciplin. Det er vigtigt at gøre små overskuelige forsøg for sig selv, finde situationer hvor idéen kan afprøves, så du kan erfare hvordan den virker. Og efterfølgende lave justeringer. Fx kan man udforme idéen som et forsøg, en præmis, en bestemmelse eller en påstand. Fx jeg vil skrive en bog om børneopdragelse, jeg vil have mine kollegaer til at forstå at dialog er vigtigt eller jeg vil lave en ergonomisk børnestol. Hvordan bærer du dig af med at analysere din idé? Har du tilstrækkelig kritisk sans? Hvordan har du det med at lave små forsøg og eksperimentere? Har du tålmodighed nok til at lave en ordentlig analyse? Lav gerne flere udkast på din idé. Er der nogen du kan prøvekøre din idé på? At vælge Nu skal du vælge om du reelt vil gennemføre idéen og gå hele vejen. Du skal gøre dig klart, at når du først har sat dig i bevægelse, så vil du møde forskellige ting fra den grå virkelighed, der vil lokke dig væk fra idéen. Du må stå fast og holde ud. Tro på dig selv og din idé, der er ingen vej tilbage. At leve kreativt

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere