Inklusion i Folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion i Folkeskolen"

Transkript

1 Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at skulle inkludere børn med forskellige vanskeligheder i den almindelige skole. Jeg har derfor besøgt Løgstrup skole, en almindelig folkeskole med 500 elever der har arbejdet med inklusion på helt usædvanlige måder. Min interesse for skolen er kommet gennem mit kendskab til, at man her blandt mange tiltag, tilbyder psykoterapi og sandplay på skolen. Jeg havde aftalt et møde med Majbrith Annesen som er skolens pædagogiske leder. Hun er desuden uddannet Integreret NLP Psykoterapeut og Sandplay terapeut. I det følgende vil jeg beskrive hvordan en ganske almindelig folkeskole med 500 elever, har taget udfordringer om at arbejde med inklusion op og udviklet en levende moderne skole. Skolens bygninger Igennem de sidste år har Løgstrup Skole været igennem en del fysiske forandringer, der har søgt at gøre skolen tidsvarende og fremtidssikret. Det seneste projekt var en helt ny tilbygning til mellemskolen. Her har skolens elever deltaget i og været medbestemmende i indretning og arkitektur. Forud for dette, havde eleverne fået undervisning af fagfolk i arkitektur, farvelære, og andet relevant for aktivt og realistisk at kunne bidrage med deres ønsker for en god skole. Rummene står nu klar med mange farver, sjove detaljer i byggeriet som alt i alt skal tilgodese et inspirerende og godt læringsmiljø. Eksempelvis er vindueskarme indrettet som siddepladser; der er rum med forskellige niveauer og plateauer; der er arbejdspladser fordelt i fællesarealet i form af forskellige afskærmninger og niveauer. Foruden den nye bygning har man ombygget den gamle gymnastiksal til musikkreative fag. Gymnastiksalens gamle toilet er 1

2 blevet et skønt musikrum; bade- og omklædningsrum er blevet til natur og teknik lokale. Overalt har kreative og visionære sjæle sat deres præg på de fysiske rammer. Som noget helt unik, har Majbrith et særligt rum i skolens centrum. I dette rum findes mulighed for at hjælpe børnene på skolen gennem hendes virke som Integreret NLP Psykoterapeut. Dette specielle rum er indrettet med 4 reoler, hvorpå der er fyldt med symboler- andre ville kalde det legetøjsfigurer; et bord og 2 sandkasser. Rammerne for at hjælpe børn med vanskeligheder er flyttet ind i skolen og er en del af en integreret skole i udvikling. Ved siden af skolen er den gamle inspektørbolig. Denne bolig er blevet taget i brug i løbet af det sidste år. I dagligt tale hedder boligen Cockpittet og rummer mulighed for at integrere børn med specielle behov. Historien om Cockpittet En far hvis 2. søn stod for at skulle på specialskole skulle vise sig at blive inspirationskilden til tilblivelsen af det, der i dag er en væsentlig brik i arbejdet med integration på Løgstrup skole - Cockpittet. Hans oplevelser med den 1. søn der gik på specialskole, havde ikke været positiv. Derfor bad han skolens ledelse om at finde en anden løsning for hans 2. søn. De tog udfordringen op og fandt ressourcer og midlertidige rum på skolen, så de kunne beholde drengen og give ham den støtte han havde brug for. Løsningen var at etablere et andet og fleksibelt tilbud til drengen hvor han blev undervist alene nogle timer og fulgte sin klasse andre timer. Nu hvor muligheden var skabt kom der hurtigt flere børn til. For ca. 1 år siden, rykkede man ind i den gamle inspektørbolig og Cockpittet fungere i dag som tilbud for alle elever, der har brug for ekstra støtte eller ro. Der kommer i løbet af ugen ca. 30 elever i alle aldersgrupper. Nogle elever har de fleste af deres skoletimer i Cockpittet, nogle elever søger derhen i enkelte timer mens andre igen kun tilbringer deres frikvarter i disse rolige omgivelser. Det er muligt for alle elever på skolen at komme i Cockpittet. En del af eleverne har diagnoser men kan være en del af skolen vha. disse tiltag. Andre elever er børn uden diagnoser, der kan have faglige udfordringer i et enkelt eller flere fag eller sociale problemer i særlige fag hvor de udfordres for voldsomt i klasse sammenhæng. Hvad kan Cockpittet? Jeg talte med 2 elever fra overbygningen der var i Cockpittet denne dag. De havde begge oplevelsen af at de bedre kunne koncentrere sig om deres skolearbejde når de var her. Den ene var fuldtidselev for en kort periode, den anden havde nogle enkelte timer her. Begge gav udtryk for at de følte en form for beskyttelse og trykhed ved at være her. Deres vanskeligheder ved et fag blev ikke udstillet og de behøvede ikke at leve op til hvad de andre kunne på samme måde. Tilmed gav de begge udtryk for at lære meget mere her end de før havde gjort i nogen klassesammenhæng. Cockpittet har ansat en pædagog på fuld tid og 2 lærer på deltid. De samarbejder med elevens klasselærer og tilrettelægger skolearbejdet for eleven så han/hun så vidt muligt følger klassens arbejde. På den måde kan eleven lettere komme tilbage i klassen på lige fod med de andre, når han eller hun er klar. I Cockpittet kan man det særlige at rumme den enkelte. Ideen er at eleven får lov til at lære og udvikle sig i sit eget tempo. Klassens lærere og personalet i Cockpittet udarbejder kursustilbud der tilrettelægges til barnet ud fra netop dette barns behov. 2

3 Udfordringer for Cockpittet I Cockpittet arbejder man på at styrke det enkelte barn fagligt, personligt og socialt. Hensigten er, som der ligger i navnet at den enkelte elev etablerer styringen i eget liv og oplever succes. Arbejdet foregår i tæt samarbejde mellem elev, forældre, klasselærer og PPR. Dette kræver at personalet har en solid faglig baggrund og personlige ressourcer. Dette tages alvorligt af skolens ledelse som tilbyder uddannelse og personlig supervision eller terapi. Cockpittet og elever uden tilknytning dertil. Ideen er at hjælpe den enkelte i det nære miljø. Der er ofte lang vej fra at en elev tumler med problemer og til at der egentlig iværksættes hjælp. Dette er søgt imødekommet på skolen, idet man tilbyder eleverne terapi ved en uddannet psykoterapeut. Normalt vil børn der har brug for denne type hjælp få den udenfor skolesystemet. Dette betyder en længere vej til hjælp. Det vigtigste parameter for om et barn føler sig inkluderet er, at barnet oplever sig som en del af fællesskabet, det gælder både fællesskabet i barnets klasse og fællesskabet i Cockpittet. De løsninger der findes frem til for at støtte det enkelte barn, skal altid tage udgangspunkt i netop dette barns behov, og derfor er der ikke to inklusionsforløb der er ens. Cockpittet må aldrig blive oplevet som et udskilningssted. Derfor inviteres andre klassekammerater til på skift at følge undervisningen i Cockpittet. Der lægges vægt på at barnet, der har timer i Cockpittet oplever, at det rykker fagligt, så det kan være stolt, af det vedkommende har lavet i Cockpittet. Man kan ikke blive sendt i Cockpittet som en straf, men alle der har forbindelse med Cockpittet er velkommen der, hvis der er brug for det, af den ene eller anden grund. Det kræver dog en accept fra den lærer, barnet skulle have haft i klassen, hvis der er behov for at barnet trækker sig tilbage til Cockpittet, udenfor de timer der er aftalt. Psykoterapi med bl.a. Sandplay Foruden Cockpittets særlige rammer har skolen etableret et terapeutisk rum. Det er her muligt for skolens elever at komme i terapi ved Majbrith som er uddannet Integreret NLP Psykoterapeut. Der kommer elever både fra Man er således ofte på forkant med en evt. negativ udvikling og kan sætte i værk hvor der er behov for en ekstra indsats nu og her. Det kan være børn hvis forældre har vanskeligheder, børn der oplever dødsfald eller sygdom i familien eller børn der af en eller anden grund har svært ved at takle hverdagen. Alle der deltager i et terapeutisk forløb har naturligvis forældrenes tilladelse og en stor del af arbejdet foregår ligeledes i samarbejde med PPR. Det terapeutiske arbejde er i dag en del af det daglige liv på skolen. Det betyder at den 3

4 enkelte og skolen som helhed tager vanskeligheder som udfordringer. Dette mod til nye initiativer kendetegner skolen. Pædagogisk udvikling Hverdagsbillede I løbet af dagen bliver jeg vidne til hvordan Majbrith som er pædagogisk leder, bliver inddraget i hverdagens udfordringer. Et par drenge har været ude af kurs. Personalet har taget hånd om situationen, men får lejlighed til at få supervision på deres arbejde, idet Majbrith møder dem. Under supervisionen laves aftaler for hvordan man fremover kan hjælpe eleverne og forebygge en lignende situation. Majbrith indbyder de 2 drenge til en samtale. Her er personalet også tilstede, og kan ved Majbriths eksempel udvikle metoder til konfliktløsning og den gode samtale med børn i praksis. Majbrith fortæller at det er det arbejde hun laver jeg er altid i gang med at løse problematikker og videreudvikle sammen med personalet. De mange tiltag for at integrere alle i skolen kræver ikke kun fysiske rammer, men også et personale der vil udviklingen. Integrering af de svage elever er ikke noget en almindelig lærer eller pædagog nødvendigvis har ønsket sig da de søgte stillingen på skolen eller i øvrigt er uddannet til. Men i dagens Danmark er det de vilkår der stilles. Skolen skal stille relevant tilbud for alle. Der er derfor opstået et stort behov og interesse for at tilegne sig praktiske redskaber til, at manurere i hverdagen for at kunne magte dagens opgave. På Løgstrup Skole tilbyder man derfor personalet efteruddannelse indenfor områder de selv har følt behov for at udvikle. Et naturligt valg for skolen har derfor været at kontakte Nordisk NLP Akademi. Her har skolens pædagogisk leder, Majbrith Annesen uddannet sig til psykoterapeut. Med kendskab til Akademiet, uddannelses metoder og uddannelsesniveauet fandt ledelsen for Løgstrup skole det naturligt, at vælge en praksis orienteret undervisning. 4

5 Forventningerne til efteruddannelsen er, at personalet får redskaber de kan bruge i det daglige. Der er fokus på den enkeltes kommunikations evne og udvikling; samtaler med børn og unge; samt hvordan personalet indbyrdes støtter og hjælper hinanden gennem kollegial sparring i hverdagen. Nordisk NLP Akademi tilbyder uddannelser og kurser indenfor kommunikation, pædagogik og ledelse med baggrund bl.a. i Neuro Lingvistisk Programmering. NLP er metoder der benytter psykologiske og pædagogiske teorier anvendt i praktisk kundskab lige det mange leder efter, og som man derfor har tilbudt personalet på Løgstrup Skole. Med udfordringer følger udvikling. Løgstrup Skole har taget opgaverne alvorligt og til inspiration for andre, har de i dag en skole der har mod til at gå nye veje. Det har man vist med de nye tiltag i form af fysiske rammer, der inddrager elevernes ideer og medansvarlighed, etablering af Cockpittet en rummelig skole; psykoterapeutisk behandling på skolen som kan betyde at man er på forkanten af personlige nederlag og med den fortløbende efteruddannelse af personalet. Inklusion har for Løgstup Skole også vækket ildsjæle og kreativitet for at skabe de rammer der skal til for at løfte opgaven. Uden dem havde det hele ikke kunnet lade sig gøre. Opgaverne er blevet et springbræt for nytænkning en skole der vil og kan rumme elever og personale med deres forskelligheder. Nordisk NLP Akademi Nordisk NLP Akademi udbyder kvalificeret uddannelse indenfor: Kommunikation kreativitet forandring og udvikling med basis i NLP - Neuro Lingvistisk Programmering, Analytisk Psykoterapi, Spædbørnsterapi og Sand-play Metoderne bruges i forbindelse med kommunikation, samarbejde, ledelse, personlig udvikling, terapi, coaching og i alle sammenhænge, hvor mennesker ønsker at opnå resultater og forbedre deres måde at fungere på. NLP bruges i dag bl.a. indenfor pædagogik, ledelse og i sundhedssektoren. NLP indeholder viden om det menneskelige sind - hvilke ubevidste sindsprocesser, der ligger til grund for en lang række menneskelige evner og kvaliteter. Ved hjælp af NLP kan vi opbygge nye valgmuligheder i det indre univers. Vores opfattelse af virkeligheden udvides hvorved vi kan blive mere fleksible og få lettere ved at opnå det vi ønsker for os selv og i vores relationer. Måden vi bruger sindet på er afgørende for hvor talentfulde og ressourcefyldte vi er. NLP en har sin force i at skabe resultater i det kongitive og adfærdsmæssige samt psykosomatiske område. Den analytiske Psykologi og symbolisering giver et kreativt rum til at udtrykke det ubevidste indhold,her kan følelserne komme til udtryk. Terapeuten er et kærligt vidne til en kreativ proces der giver rum til vækst og healing. Inge Grethe Henriksen. Nygade 31,1, 8800 Silkeborg, telefon:

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere