UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSBESKRIVELSE"

Transkript

1 UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C Anders Fischer Riber (ARK) PsC7 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Mennesket som flokdyr Titel 2 De tidlige år Titel 3 Den indre virkelighed Titel 4 Identitet i senmoderniteten Side 1 af 9

2 Titel 1 Mennesket som flokdyr Indhold Grundbog: Psykologiens veje. O.S. Larsen. Århus: Systime Intro: Temaet har gennemgået den klassiske socialpsykologis metoder og resultater, flere i et kritisk lys, med henblik på at undersøge menneskets påvirkelighed i grupper. Evolutionspsykologien er valgt som teoretisk diskussionvinkel i forhold til de mulige indbyggede paratheder mennesket har til at lade sig påvirke af en gruppe. Kernestof: gruppepsykologiske processer og social indflydelse stereotyper og fordomme. individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping. Supplerende stof: - videnskabelige og metodiske forhold. Litteratur: Grundbog s (Socialpsykologi, grupper og konformitet. Asch og Sherif) Grundbog s (Milgram) Grundbog s (Fordomme, stereotyper og Allports kontaktteori) Gyldendals Psykologihåndbog, Lene Hauge & Mogens Brørup, s (Rosenthal-effekten) Tekst: Magt French & Ravens 5 magtformer. Uddrag fra Den Danske Encyklopædi. Tekst: Blåøjede og brunøjede (Aronson& Osherows forsøg udført af Jane Elliot). Tekst af Jette Hannibal, Tekst: Stanford Prison Expriment. Uddrag fra Onde situationer Fra eksperiment til virkelighed. Om Zimbardos fængselsforsøg Tekst: Evolution og evolutionspsykologi. Upubliceret, af Anders Fischer Riber & Lasse Overgaard Andersen, 2014 Tekst: Forråelsen ramte også mig. Politiken d. 26. Maj Filmklip: The Asch Experiment (youtube.com) Filmklip: Lydighedens dilemma (Milgrams forsøg) DR Filmklip: Menneskedyret 4 - I flokken TV2 Sputnik Filmklip: Brown-eyed blue-eyed, pbs.org (uddrag) Filmklip: Rosenthal effect (youtube.com) Filmklip: Mennesket det sociale dyr. Foredrag af Henrik Høgh-Olesen Omfang Særlige fokuspunkter Film: Die Welle 25 lektioner Faglige mål fra lærerplanen i fokus: Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser Side 2 af 9

3 Demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning med powerpoint hvor bestemte ord udelades, som kursisterne selv udfylder ved gennemgang. Undervisningen varieres med små øvelser, par-arbejde og selvstændigt arbejde. - Gruppearbejde med hel eller delvis eget ansvar for læsning og produkt, samt fremlæggelse. - Eksperiment i klassen: Ledelse, formel og uformel. I grupper løses teambuilding-øvelsen Rumraket hvem skal efterlades. Nogle af grupper har fået udpeget formelle ledere, mens andre ikke får. Eksperimentet skal demonstrere behovet for en leder i gruppesammenhænge og forskellen på formel og uformel ledelse. - Ekskursion til Givskud Løvepark. Formålet var at undersøge andre dyrs måder at være hhv. Territoriale, Sociale og Hierarkiske på. Guidet 2-timers tur med biolog. Side 3 af 9

4 Titel 2 Indhold De tidlige år Intro: Temaet gennemgår udviklingspsykologiske perspektiver på barndommen og dennes betydning for det senere ungdoms- og voksenliv. Den senmoderne opdragelse og dennes mulige følger er blevet diskuteret. Kernestof: menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur omsorg, sårbarhed og resiliens. selv, identitet og personlighed individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping. Supplerende stof: - videnskabelige og metodiske forhold. - det praksis- og anvendelsesorienterede Litteratur: Grundbog s (om Bowlby og Ainsworth tilknytningsteori) Grundbog s (om Sterns begreber til analyse af mor-barn samspil) Grundbog s (om omsorgssvigt, reaktioner på svigt og sårbarhed/resiliens (Killén)) Grundbog s. 146 til 151 (om opdragelsesstile og opdragelsens udvikling) Case: Du er grim og dum, BT d. 15/ Case: Ulla Uvejr Vandt, Politiken Tekst: Det er som at blive slået med stemmen. Politiken d. 22/ Filmklip: Emerson Mommy s nose is scary (youtube.com) Filmklip: An experiment by Joseph Campos: The visual cliff (youtube.com) Filmklip: Fremmedsituationstesten (youtube.com) Filmklip: Daniel Stern (youtube.com) Film: Still-face eksperimentet. Fra DR: Sådan udvikler du dit barns hjerne bedst Filmklip: Harlows abeforsøg (youtube.com) Film: Er du mors lille dreng? (TV2 Sputnik) Filmklip: Er du mors lille dreng? 10 år senere (udklip),(tv2 Sputnik) Filmklip: Min barndom i helvede (dr.dk) Filmklip: Socialrådgiverne 1:6 (Dr.dk) Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 25 lektioner Faglige mål fra lærerplanen i fokus: Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger Demonstrere et elementært kendskab til etiske problemstillinger i psykologisk forskning Vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd - Klasseundervisning med powerpoint hvor bestemte ord udelades, som kursisterne selv udfylder ved gennemgang. Undervisningen varieres med små øvelser, par-arbejde og selvstændigt arbejde. - Case- og artikeløvelser - Gruppearbejde med hel eller delvis eget ansvar for læsning og produkt, samt fremlæggelse. - Skriftlig opgave til træning af eksamensformen. Side 4 af 9

5 - Eksperiment i klassen: Stone-face forsøget afprøvet. I par fortæller én en historie, og en anden veksler mellem aktiv lytning og ignorance. Eksperimentet viser effekten af nonverbal feedback. - Besøg af socialrådgiver fra Horsens Kommune med en gennemgang af arbejdsrutiner og fokusområder i arbejdet som socialrådgiver. Side 5 af 9

6 Titel 3 Indhold Den indre virkelighed Intro: Temaet har fokuseret på, hvordan tankerne og menneskets tilbøjelighed til at kategorisere sine oplevelser er med til at fordreje virkeligheden som vi oplever den og husker den. Et aspekt i temaet er også hvordan tanken om både en selv og andre påvirker ens adfærd. Dette er eksemplificeret med angst og den kognitive adfærdsterapi er derfor kort berørt for at give et indblik i dele af den kliniske psykologi. Kernestof: psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens og hukommelse perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen. menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur omsorg, sårbarhed og resiliens. individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping. Supplerende stof: videnskabelige og metodiske forhold. det praksis- og anvendelsesorienterede Litteratur: Grundbog s (Hukommelsesforskning og det kognitive skema Ebbinghaus, Bartlett og Brewer & Treymen) Grundbog s (Kognitiv teori og terapi) Gyldendals Psykologihåndbog, Lene Hauge & Mogens Brørup, s (Rosenthal-effekten) Tekst: Kan positive briller øge livsglæden? Thomas Nielsen, Psykolognyt, nr. 17, 2003 Tekst: Minder, som ikke er minder. Weekendavisen, 20/ Filmklip: Hjernevask Kan du stole på din hukommelse? (Dr.dk) Dokumentar: Filmklip: Ha det godt special fobi for slanger kognitiv adfærdsterapi (DR.dk) Filmklip: Run like a girl (youtube.com) Særlige fokuspunkter 25t Faglige mål fra lærerplanen i fokus: Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger Demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk Væsentligste arbejdsformer viden - Klasseundervisning med powerpoint hvor bestemte ord udelades, som kursisterne selv udfylder ved gennemgang. Undervisningen varieres med små øvelser, par-arbejde og selvstændigt arbejde. - Gruppearbejde med hel eller delvis eget ansvar for læsning og produkt, samt fremlæggelse. - Eksperiment i klassen: Lap-i-panden med tillægsord. En gruppe sættes i midten og diskuterer et velkendt Side 6 af 9

7 emne. En lap i panden afgør hvordan de andre gruppemedlemmer skal agere og reagere overfor den enkelte. Eksperimentet skal vise, hvordan man på kort tid påvirkes af kategoriseringer. - Hukommelseseksperimenter: Ebbingshaus og Bartletts forsøg er afprøvet på forskellig vis. Flere i klassen vil nok stadig kunne huske nummeret til Babas Pizza i Horsens. Side 7 af 9

8 Titel 4 Identitet i senmoderniteten Indhold Intro: Temaet har behandlet identitetsspørgsmålet med sociologisk teori. Temaet har gennemgået forskellige positive og negative konsekvenser ved det senmoderne samfund i forhold til særligt unges identitetsskabelse. Forbrug, kropsidealer, sociale medier og stress er inddraget som faglige diskussionspunkter, ligesom der trækkes tråde til de andre tre temaer jf. Behov for fællesskab, de tidlige års betydning for identitetsskabelse og identitet som mental konstruktion (kognitivt skema). Kernestof: selv, identitet og personlighed individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping. gruppepsykologiske processer og social indflydelse menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur Supplerende stof: - videnskabelige og metodiske forhold. Litteratur: Grundbog s (Vestens hurtige puls) Grundbog s (Identitet og ungdom) Grundbog s (Giddens) Hooligan, I m fucking lovin it!, Forlaget Columbus og forfatterne, 2007, s : Thomas Ziehe Tekst: Nutidens unge er individualister i flok. Jyske Vestkysten Esbjerg, 19/ Tekst: Børn og unge skaber sig på nettet. Dr.dk, 20. oktober 2011 Tekst: Stress. DCUM.dk (kortvarig og langvarig stress, stressorer i ungdomslivet, coping) Tekst: Forbrug er fællesskab. Jyllandsposten, 01/ Tekst: Kropsideal, respekt og selvfølelse. Antidopingdanmark.dk Tekst: Anerkendelse på Facebook gør dig ikke til den, du håber på. Information, 20/ (Lars Lundmann om ufuldstændig anerkendelse) Tekst: Fear of missing out på sociale medier. Tem Frank Andersen, Kommunikationsforum.dk Video-foredrag: The paradox of choice, Barry Schwartz, Ted.com Videoklip: Gode råd til blogging, Satire fra Dr.dk Videoklip om vestens hurtige puls: - Ventebillede 1986: https://www.youtube.com/watch?v=q2wtedoedcw - Et lille øjeblik, 1987: https://www.youtube.com/watch?v=owz8hgfm-k4 (8 min inde) - Nana, 1987: https://www.youtube.com/watch?v=dr4iu4uf0oq - Ramasjang-sangen, 2013: https://www.youtube.com/watch?v=vkkvhdflnjq - Baby-Einstein: https://www.youtube.com/watch?v=anivahnpxzq - TV-avisen 1980: https://www.youtube.com/watch?v=329bc8a7t_0 - TV-avisen 2013: https://www.youtube.com/watch?v=0uq3aavzp_y Side 8 af 9

9 - California Dreamin, 1965: https://www.youtube.com/watch?v=n-ak6jnyfmk - California Dreamin, 1986: https://www.youtube.com/watch?v=ls9_hpts06i - California Dreamin, 2004: https://www.youtube.com/watch?v=tgjmbbat0pm Omfang 25t Særlige fokuspunkter Faglige mål fra lærerplanen i fokus: Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning med powerpoint hvor bestemte ord udelades, som kursisterne selv udfylder ved gennemgang. Undervisningen varieres med små øvelser, par-arbejde og selvstændigt arbejde. - Gruppearbejde med hel eller delvis eget ansvar for læsning og produkt, samt fremlæggelse. - Case- og artikeløvelser Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Afrapportering Forebyggelse af selvmord

Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering til Center for Selvmordsforskning på udviklingsprojektet Forebyggelse af selvmord i social- og sundhedshjælper uddannelsen afviklet på Social- og

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Project Reference 502647-LLP- 1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Projektrapport No: 4 Juli 2011 Dette projekt er finansieret med støtte

Læs mere

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL Niveau: 9.-10. klasse, gymnasiet, ungdomsuddannelserne Fag: dansk INDHOLD: Indledning... 2 Introduktion til materialet... 3 Fællesskabets betydning for elever i folkeskolen

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus.

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus. Uddannelsens titel: Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje Inspirationsmaterialet er udviklet af: Kirsten Pallesgård SOSU Nord kipa@sosunord.dk tlf. 31647251 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere