Hvordan sikrer vi et barns værdi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan sikrer vi et barns værdi?"

Transkript

1 Hvordan sikrer vi et barns værdi? Memorandum fra konferencen og høringen på Christiansborg d. 23. april 2015: Hvad så med et barns værdi? Se også dias fra konferencen på SUELL Teams hjemmeside og opfølgning på Facebook. Indhold Konference... 2 Indledning ved Hans Jørgen Jønsson... 2 Oplæg... 4 Søren Kaare-Andersen direktør Bikukenfonden... 4 Ulrik Holmstrup producent og journalist... 4 Lisbeth Zornig Andersen - stifter af Huset Zornig og formand for den sociale tænketank SIF... 5 Speakers Corner... 6 Hanna Andreasen, leder - GADEMIX... 6 Steen Møller Laursen, landsleder - Indre Missions Familiearbejde... 6 Esben L. Kullberg, sekretariatsleder LIGEVÆRD... 7 Lone Møller, landskoordinator Home-Start Familiekontakt Danmark... 7 Bertil Michael Mahs, direktør - Fonden VITA - center for socialt arbejde... 8 Amy Hill - Director, KATSJ Mikael Skak Pedersen Forstander, Den Matrikelløse Døgninstitution... 9 Høring... 9 Trine Mach (SF)... 9 Julie Skovsby (S)... 9 Eyvind Vesselbo (V) Dialog Konklusion ved Dorthe Suell og Hans Jørgen Jønsson

2 Konference Indledning ved Hans Jørgen Jønsson Hvad så med et barn værdi? Det er dagens tema. Men hvordan vil vi angribe det? Taler vi om udsatte børn, eller taler vi kun om sunde børn? Temaet er indlysende, det er vigtigt, så vigtigt, at det måske bliver overset og det er låst af, at alle mener det godt. Der rejser sig mange spørgsmål, når der tales om børns værdi. Samfundet har sine spørgsmål. Familien har sine spørgsmål. Pædagogen har sine spørgsmål. Den frivillige har sine spørgsmål. Har vi som samfund taget de rigtige beslutninger, der sikrer et barns værdi? Der udspiller sig mange paradokser, og der er mange myter. En af de ting, der har undret mig, der har arbejdet i 40 år med udsatte voksne, børn og unge er det, at i alle årene har diverse politikere, fagfolk mm., talt om at knække den sociale arv. Ligeledes har man talt om samarbejde på tværs af faggrænser. Nu hvor jeg kan se tilbage på et utroligt spændende arbejdsliv, så kan jeg ikke få øje på, at det er sket. Alle vil som udgangspunkt børn det godt. Alle der arbejder med børn og unge, har lavet værdigrundlag, som er implementeret. Der er arbejdet med værdierne og de står på diverse hjemmesider osv. Jeg undrer mig så over, hvad der sker med dem, for det ser ikke ud til, at det altid er de værdier, der styres efter, når hverdagen trykker. Der foregår en skjult omstilling i forhold til de hårdest ramte og ressourcesvage børn og unge ja, i forhold til alle børn. En del af omstillingen handler om økonomiske besparelser men hvorfor det? Har vi ikke råd til, at vores børn får det bedste? Ingen synes for alvor at stille disse besparelser på et sårbart felt til diskussion. De ansatte er stik-i-rend-drenge for regnedrengene, siger Cand.Psyh Louis Fole Dresbøll i en kronik i Fyns Stiftstidende. De kolde hænder planlægger og de varme er gidsler i, at udføre, fortsætter han. Men hvorfor er regnedrengene kolde? De har også børn, men mangler måske indsigt i andre børn og unges hverdagsliv og/eller ligger under for deres arbejdsgiveres pres om effektive løsninger. Arbejdsgiverne er folkevalgte politikere der har de bedste intentioner men noget går galt. Hvor er vi som velfærdssamfund på vej hen? 2

3 Hvis der er noget, der burde have vores fælles interesse, så er det da vores børns ve og vel. Brutalt kan man antyde, at der kun satses på de børn, hvor man ved, vi får noget ud af pengene og indsatsen, og resten tabes på gulvet. Tiden i dag skaber tabere i normale familier, fortælles der fra blandt andet fra forsorgshjemmene. Signaler man bør tage alvorligt, er det vi kalder Peter Pan kulturen, hvor de unge klynger sig til ungdommens frihed. Hellere frihed og fester end flexlån og forpligtelser. Sådan er tankegangen hos en del årige, som hellere vil klynge sig til ungdommen, end de vil træde ind i voksendommen, forklarer Jens Christian Nielsen, ungdomsforsker på Aarhus Universitet og hvorfor gør de det? I 1973 var vi 24 år, når vi etablerede os, nu er vi i 30erne. Det er hårdt, at få børn så sent ungdommens vaner er blevet internaliseret og er svære at aflægge. Vis behov komme i første række? Forældrenes eller børnenes? Vi ældre vil også være unge og ikke bedsteforældre, der stiller op eller vil vi? Der er gået skuddermudder i livsfaserne: barndom, ungdom og voksendom. Politikken skrev for nylig, at mennesker over 35 år, er den sidste generation, der har været voksen uden Internet. Mange af offlinelivets glæder går tabt. Børn og unge har deres skærme, men lærer ikke at bearbejde ensomhed og social kontakt. Debatten om unge det ikke har det godt har fyldt medierne. I den virtuelle barndom er forældre mere optaget af at style og fotografere baby til de sociale medier, så de går glip af at SE, det første skridt. Heldigvis glæder langt de fleste familier sig til at få børn. Og så rejser spørgsmålet sig igen, har vi indrettet samfundet rigtigt for familierne? Siden 1960 har politikkerne stået på nakken af hinanden for at lave familiepolitik. Var den altid lavet for børnenes og dermed familierne skyld? Begreber som garantipasning opstod og børn kom i institutioner og dagplejer. Garanti for hvad? Vi har set omskiftelige børnesyn, og børn har ofte været en brik i et spil i en bredere politisk dagsorden. Nogle fremførte, at det var bedst for børn at være i en daginstitution, man talte om et jævnaldrene -savn. Så man bevægede sig fra modersavn til jævnaldrendesavn i følge Sine Grumløse - ph.d. medafhandlingen: Den gode barndom dansk familiepolitik og forståelsen af småbarnets gode liv. Over det frie valg, som var på tapetet i 90, er mantraet nu, at børn skal opdrages til at være produktive, vi har brug for jer. Sat på spidsen: Produktive så vi kan forbruge mere og smide mere væk. Hvad er et godt børneliv? En visionær familiepolitik handler om, at få bedre belyst, hvad familien gerne vil anno 2015, og få belyst fra eksperter, hvad dur. Hvis vi stopper op, visker tavlen ren, hvordan vil set så se ud? Hvor er de politikkere og beslutningstagere, som tør se i øjnene, at alt for mange børn og unge centrifugeres ud af samfundsmøllen og aldrig får fodfæste? 3

4 Heldigvis er der tendenser til en forebyggende indsats for de 0-6 årige men overvej indsatsen hvad er det for værdier, den bygger på? At vi har brug for børnene til produktion? Eller fordi vi elsker dem? Kan besparelserne i et velfærdsamfund nå til et punkt, hvor det får den modsatte virkning af det, der var intentionen? Her har jeg lyst til at stille et af de allervæsentligste spørgsmål, hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Har børn mistet troen på, at de er noget værd? Påstand: Hvis vi som samfund, forældre og omsorgspersoner får det under huden, at hvert barn er en unik skabning, med uendelig værdi, vil det forandre vores syn på barnet. Så må Facebook vente mens vi opbygger fællesskabstraditioner og arbejdsmarkedet bliver mere familievenligt. Oplæg Søren Kaare-Andersen direktør Bikukenfonden Vi har et socialt system på business-class, men vi får monkey-class. Kan vi brug pengene på en anden måde? Så vi skaber varige forbedringer. Lige nu er indsatser præget af en projektkultur med mange enkeltstående og gode indsatser. Men projektdeltagere og brugere hopper fra den ene projekt til det anden. Indsatsen er ikke sammentænkt. Vi skal sikre forbedringer og ikke bare endnu et projekt. Der bliver ikke skabt langvarige effekter. Bikubenfonden vil være forandringsagent og arbejde for en kollektiv effekt, hvor centrale aktører fra forskellige sektorer indgår i et forpligtende samarbejde om en fælles agenda til løsning af sociale problemer. Vi skal alle arbejde sammen politikkere, embedsmænd, fonde, sociale institutioner, forskere osv. Der skal være god governance og et fælles sekretariat dette sker f.eks. p.t. i et partnerskab (model) mellem Københavns Kommune og Bikubenfonden i en indsats for unge hjemløse. Ulrik Holmstrup producent og journalist TrygFondens journalistiske fellow 2014/2015 (6 mdr.) Der er mange alarmklokker og undren? Men hvordan reagerer vi? Omsorgsmedarbejdere har den forforståelse, at børn arver forældrenes sociale status og stiller ikke så store krav til lavstatus børn som til højstatusbørn, og den sociale arv bliver ikke brudt. Der sker en automatisk stigmatisering. Hvordan er sammenhængen mellem journalistik og politikskabelse? Hvad er virkeligheden og hvem tegner den? I de spektakulære sager er det ofte politiet. Sager kommer frem i pressen og politikkere oplever et handlingspres, og lovgiver uden forskningsbaseret viden. Der sker moralsk panik: Pressen fortegner et problem og politikkerne reagerer. Politikskabelse sker på baggrund af enkeltsager. F.eks. afstedkom Tønder-sagen ny lovgivning, men ville denne sag kunne være fanget af de nye regler? Højst sandsynligt ikke lovgivningen fanger ikke de såkaldte nomadefamilier. 4

5 Antallet af underregninger er eksploderet. Almindelige skilsmissesager og fogedsager bliver til sociale sager nærmest pr. automatik. Systemet stivner, og bliver rigidt, når pressen er på. Sagsbehandlere/socialrådgivere er rædselsslagne for, om der ligger en Tøndersag i bunken. Vi har fået skabt en nulfejlskultur. Hvordan kan vi gøre det bedre? Konstruktiv journalisme, hvor journalistik er videns- og/eller forskningsbaseret, og hvor politikkere er tålmodige. Lisbeth Zornig Andersen - stifter af Huset Zornig og formand for den sociale tænketank SIF Der er sket et skred: Da min ældste søn gik i børnehave måtte han løbe på rulleskøjter. Det måtte min yngste ikke vi pakker dem ind i vat, men hvordan opdrager vi dem og ser på dem? Skal vi have GPS på børnene eller skal børnene have GPS på forældrene? Børn skal motiveres, opleve kærlighed og være inddraget. Der er forskel på, hvordan vi ser på udsatte og normale børn. Dokumentarfilmen Plejemor overfalder sit plejebarn afstedkom en diskussion af magtanvendelse eller ej. Hvad var det sket, hvis det var sket i en daginstitution (normalområdet)? Der er et forskelligt børnesyn! På normalområdet er det et overgreb. På udsatte området er det en diskussion om magtanvendelse. Vi har ikke magtbeføjelser nok, og der blev nedsat et udvalg, der skal se på magtanvendelsescirkulæret! Ifølge regeringens 2020 mål, så er forventningen at 50% af anbragte børn får en uddannelse. Inden for normalområdet er forventningen 95 %. Men anbragte børn er lige så kloge som andre! Vi sender de forkerte signaler til fagpersoner. Den er også gal med børnesamtalerne. Det er bare et spørgsmål om at kunne krydse afholdte tamtaler af. Kun få kommuner ved hvad en børnesamtale handler om. Pr. definition lyver anbragte børn. Men normale børn lyver også. Eksempler på systemfejl: En barn anbragt i familiepleje bliver student, hvilket er superflot. Plejeforældrene vil ikke betale for et studentergilde. Plejefamilien modtager kr pr. mdr. og har barnet hver anden weekend. Barnet søger kommunen om en enkeltydelse, men kommunen siger, at plejefamilien skal betale. Hvad tænker den unge, om det børnesyn hun møder hos kommunen? Et barn, der er misbrugt modtager erstatning, men såfremt barnet ikke er selvforsørgende ved det 18. år, modregner kommunen kontanthjælp i erstatningen. Værdikompassset: Ethvert barn stræber efter lyset og udvikling det heliotropiske menneske. Vi skal vise dem det lys, de stræber efter. Filosofisk: Alle børn har intentioner. Det er de voksnes ansvar at finde frem til disse intentioner. Løsninger: Ifølge FN s Børnekonvention skal børn beskyttes, men der er brug for at fagpersoner undervises i menneskesyn. Børn skal motiveres, roses, have kærlighed og tid. Ellers møder vi dem forkert. Magt og møder hjælper ikke. 5

6 Der er brug for kvalitetsstandarder. Der er for megen frihed inden for lovgivningen. KL s udspil om: De udsatte børn - fremtiden er deres varsler et paradigmeskifte i den rigtige retning. Vi skal arbejde i netværk, på tværs og hente hjælp fra forandringsledelse. Speakers Corner Hanna Andreasen, leder - GADEMIX GADEMIX er for ca. 40 børn og unge i et tidligere kvarterløftprojekt i Kolding. Der arbejdes ud fra omvendt inklusion. GADEMIX arrangerer et årligt cirkus i efterårsferien, hvor såvel vanskeligt stillede og velfungerende børn og unge deltager. Et cirkus tiltaler også velfungerende unge, og der sker omvendt inklusion. Der skabes fælles oplevelser, der har afsmittede effekt på de vanskeligt stilledes trivsel f.eks. i skolen. GADEMIX har opstillet en trampolin, hvilket også tiltrækker velfungerende børn og unge. GADEMIX har iværksat et kunstprojekt, hvor børn i den lokale børnehave tegner tegninger ud fra et tema, som unge i GADEMIX tegner videre på og som en professionel kunstner færdiggør. GADEMIX arrangerer hele tiden aktiviteter, som børn og unge kan være stolte af, så de retter ryggen og opnår selvværd. De har meget at kæmpe imod og med. At være anderledes, forældrenes sociale forhold, ensomhed osv. Steen Møller Laursen, landsleder - Indre Missions Familiearbejde Hvert barn er unikt fra undfangelsen og fødes med retten til at føle sig elsket og værdisat. Men vi vurderer ud fra præstationer, og allerede på daginstitutionsniveau bliver børn testet, målt og vejet. Opvæksten er præget af konkurrencementalitet og fejlfinding. Hvis børnene ikke består en test, er de ikke gode nok. Det giver et hak i selvfølelsen. Børn og unge oplever ikke at kunne leve op til forventningerne. De savner forældre, der fortæller dem, at de er elsket som de er. Bare fordi de er unikke og værd at elske. De skal være sammen med mennesker, der betyder noget for dem og som viser interesse for barnet, sætter pris på det og tager det alvorligt. Børn skal ikke være et projekt for omsorgsmedarbejdere og forældre. En tanke: Kan de høje skilsmissestatistikker føres tilbage til, at børn oplever et svigt ved at blive afleveret i institution`? At det ikke går an at satse helhjertet på andre mennesker. Der skal lovgives, så familierne kan indrette sig anderledes, så tiden i institution minimeres. Pengene skal følge barnet. Omsorgspersoner vil barnets bedste. Det er et arbejde på godt og ondt, men det er ikke den samme kærlighed for forældrene kan give. Vi skal optimere trivslen i skole og institution, når vi som forældre er ude at tjene penge eller i fitnesscenter. Der skal være plads til, at barnets værdi kommer frem i mødet med kærlige voksne. Det går ikke, at børn ikke bliver set og ikke tror, at de er elsket. De kommer ind i en negativ spiral og presses til at præstere for at føle sig elsket. Kærlighed for præstationer holder ikke i længden. 6

7 I skilsmissesager opstår der had og mistro mellem far og mor, og det sker ikke det bedste for barnet. Barnet at stadig unik og værdifuldt og skal behandles som sådan. Esben L. Kullberg, sekretariatsleder LIGEVÆRD Jeg blev forstyrret af konferencens titel et barns værdi? Kan børn prissættes og gøres til genstande? Børn og unge er vores fælles ansvar og kan ikke gøres op i penge. Alligevel snakker vi om værdi og har et økonomisk sprogbrug. Det økonomiske og rationelle tager menneskesynet som gidsel. For det handler om etik og medmenneskelighed. Vi bruger sproget fra økonomien. I LIGEVÆRD måler vi på det, de unge kan, men i samfundsøkonomisk sammenhæng, så skal de have 2 i matematik, for at samfundet vil investere i dem. Kan de unge ikke tage en ordinær uddannelse, er de henvist til en kamp for at få et alternativt forløb, hvor faktorer som pris og sted er i fokus. Hvad vil vi som samfund betale? Det er en skævvridning af samfundsansvaret. Vi kan enten sidde i en krog og være fornærmet eller gå frontalt ind i diskussion på økonomiske vilkår. Vi ved, at en stabil voksen i et barns liv kan være udslagsgivende Vi ved en hel del om, hvor vigtigt tidlig indsat er, og hvor stor forskel det gør på langt sigte. Vi ved det også fra Skandia-modellen. Hvis vi investerer tidligt, så kaster det af sig. Men det er svært at få opbakning. Når vi diskuterer et barns værdi, så må vi gå linen ud og sætte tal på, hvad et barn i mistrivsel koster. LIGEVÆRD er ved at analysere, hvad det koster at lade stå til eller investere i et godt stabilt forløb. Civilsamfundets organisationer kan noget som det offentlige ikke kan. Vi evner at fastholder unge i nærværende, vedholdende og helhedsorienterede indsatser. Vi skal investere i børn og unges vilkår. Lone Møller, landskoordinator Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark støtter alle familier fra Hellerup til Gellerup. Der er ghettoer begge steder og kaos i alle dele af landet. Vi hjælper med vasketøj og frikadeller! Vi går ind i det hverdagskaos, som ingen taler om. Naboer er smuttet, bedsteforældre er i arbejde eller bor langt væk. Der er tomt omkring familien. Vi får tusindvis af henvendelser. Vi kan ikke gøre det alene. Den viden vi har i dag, havde vi også for 40 år siden. Hvis problemerne ikke bliver løst, så er der nogen, der ikke vil have dem løst. Vi skal handle og samarbejde. Hvorfor gør vi det ikke? Det handler om banale hverdagsproblemer med stressede forældre, krav om perfekthed, at skulle lave mad fra bunden, krav fra arbejdsmarkedet osv. Og det lykkes ikke. Der er kommet mere viden til, men ikke mere handling. Det mærkelige er, at vilkårene er blevet meget bedre. 7

8 Der er sket en fantastisk udvikling inden for IT, medicin osv. men det sociale område står stille. Jeg forstår det ikke. Hvad kan grunden være til, at der er så lidt progression på børneområdet? Bertil Michael Mahs, direktør - Fonden VITA - center for socialt arbejde Hvilke menneskesyn skal råde? Hvordan kan vi udbrede kærlighed i familieplejer eller offentlige institutioner? Familiepleje/netværk virker frem for anbringelse på institution. Samarbejde mellem det offentlige og private er en af mine kæpheste. Men kommunerne lukker sig om sig selv og ønsker ikke at samarbejde med organisationer som VITA. Søren Kierkegård sagde: Vi fødes ikke som mennesker, men med mulighed for at blive det. Vi har værdi som spædbarn og et potentiale, der skal nurses og samfundet skal vise, at det ønsker barnet. Der er alt for mange regler og procedurer. Kommuner skal inddrage os og vi skal samarbejde og knytte tætte bånd til hinanden. Inger Chercka, Psykolog, projektleder - Barnets Blå Hus Barnets Blå Hus er for børn fra alkoholhjem. Barnets Blå Hus er støttet af satspuljen. Vi er et metodeudviklingsprojekt og kommunernes laboratorium. Det er svært at spotte børnene fra alkoholhjem. De kæmper for at gøre sig usynlige. Hellere tie stille og holde på familiehemmeligheden. Vi vil tale om det og byde tabuet. Vi skal inkludere frontpersonalet til at se/spotte børnene. Vi skal tænke på tværs og i helheder. Børnene har svært ved at skabe relationer og få beskæftigelse og familie, når de bliver voksne. De får psykiske vanskeligheder. Selvmord, skilsmisse, misbrug osv. Listen er lang. Der er brug for en tidlig indsats, så der spares menneskelig smerte og økonomi. Hvis man spørger børnene om at rate deres eget liv i forhold til, hvor meget de er værd på en skala fra et til 10, hvor 10 er højest, så ligger de på 1 eller går i minus. De oplever at far og mor vælge flasken frem for dem. De oplever, at de ikke kan konkurrere med en grøn flaske. Det er et dagligt svigt. Alle er traumatiserede. Der er brug for terapi og sociale aktiviteter på sammen tid. I Barnets Blå Hus har vi udviklet praktisk baseret evidens. En mor siger: Hvor er jeg glad for at møde jer. Jeg har rendt panden mod en mur i flere år. Havde der bare været et sådan sted, da jeg var barn. Vi har kæmpet for behandlingsgaranti til børn som pårørende. Fra 2016 bliver det en realitet. 8

9 Amy Hill - Director, KATSJ. Vi skal møde hinanden med medmenneskelighed og ligeværd. Vi skal fremme de gode historier. Tid er det mest dyrebare vi har. I KATSJ er der 180 børn og 60 frivillige. Vi ser et voksende behov for at vi kan facilitere plads til, at familier kan være mere sammen. Nogle er introverte og andre ekstroverte. Vi vil italesætte begge dele og imødekomme behovet for mangfoldighed. Forældre har så travlt, at de ikke har tid til at bare at være sammen. Forældre og børn vil gerne være sammen, også på tværs af generationer. Vi giver luft i familiernes hverdag. Vi har slettet andre aktiviteter, og dermed taget konsekvensen af, at forældre har travlt. Vi passer på vores frivillige, så de ikke brænder ud. Vi laver partnerskaber med andre foreninger og slår vores ressourcer sammen. Vi har familiefrivillige, hvor hele familien deltager. Vi vil ikke gøre mindre, men opnå større effekt. Mikael Skak Pedersen Forstander, Den Matrikelløse Døgninstitution Når ildsjæle samles så spredes engagementet. Jeg vil dele et eksempel: Borup, hvor jeg bor, skulle modtage syriske flygtninge. Kommunen indkaldte til borgermøde. Vi er nu 600 frivillige, der hjælper. Familien Danmark vil gerne hjælpe. Jeg vil opfordre til, at man tilbyder sin hjælp og støtte. Så der ikke kommer børn og unge fra Syrien på døgninstitution. Høring Hans Jørgen Jønsson indledning: Er det rigtigt, at der i det politiske system kun er fokus på økonomi, konkurrenceevne og vækst? Er velfærd lig med velstand? Mangler vi en samfundsvision for velfærd? Hvordan sætter vi børn i første række så økonomi og systemer kommer i anden række? Indledninger Trine Mach (SF) Myndighederne er ikke gode nok til at opspore børn og unge i problemer. For mange falder igennem. Kommunerne lever ikke op til spillereglerne i Barnets Reform. Meget dur ikke. SF s tilgang er, at vi vil diskutere, hvordan børn lever et godt liv. I daginstitutioner, og hvad siger sundhedspersonale, socialrådgivere og folkeskolen. I alle områder er det vigtigt at inddrag social udsathed. Alle vil børn det bedste. Vi arbejder med Barnets Reform 2. Staten kan ikke fange alt. Det kræver et samspil med andre, der kan noget, staten ikke kan. Vi skal have større succesrate. Julie Skovsby (S) Lisbeth Zornig var inde på børnesyn, og det spænd, der er mellem normal- og udsatte området. Opdelingen viser, at vi har forskelle tilgange til at se på børn. 9

10 Det er skræmmende, at vi ikke ser på et barn som bare at være et barn, men behandler dem forskelligt, hvis de har været anbragt eller ikke. Det er en form for racisme. De blåøjede eller de brunøjede de sorte eller hvide. Som i USA. Det er uhyggeligt, hvis det er det, vi gør. Ulrik Holmstrup var inde på, hvordan vi som politikkere reagerer på de sager, der er i pressen. At vi som politikere ønsker at reagere hurtigt og konsekvent. Vi bliver nødt til at finde fælles fodslaw i Folketinget. Vi må ikke tænke i siloer. Der er ingen nemme løsninger. Vi har i Danmark et godt fundament, som vi kan bygge videre på. Vi har taget initiativ til at bryde den negative sociale arv. Vi har så meget vi er enige om. Eyvind Vesselbo (V) Min konklusion efter mange år som socialordfører er, at det er derude, det sker. Det er ikke det, at man laver socialpolitik herinde, der rykker noget. Vi kan lave love og paragraffer, men det der virker er, når nogle tager fat i virkeligheden og viser den menneskelighed som er ved at gå tabt i Danmark. Som Esben Kullberg sagde, så tænker vi kun økonomi. Det gør mit eget parti også. Hver gang der sker nytænkning, så er det første ord, der bliver råbt: Finansiering! Det er grotesk. Ulrik stillede spørgsmål ved mediernes samspil med politikkere. Sagen er, at systemet med embedsmænd og kommuner lukker sig om sig selv. Jeg har 10 eksempler, hvor børn bliver misbrugt og der sker ikke noget. Det går nok. Det cykler rundt. Vi er nødt til at få sager ud i verden, for at der sker noget og journaliser får sat det på dagsordenen. Det er grotest, at det er medierne, der skal grave sagerne op. Nu skal der ske noget, og vi politikkere er enige om et forlig om noget, der ikke kan bruges alligevel. Man har meget større indflydelse uden for Folketinget. Det er de netværk man skaber som menneske, der rykker. Puljer og fonde har stor betydning for at der sker noget. Satspuljen er de udsattes finanslov, men hvor bliver pengene af? Alle pengene er gået til Barnets Reform og kun 5 % er havnet hos de udsatte grupper. Der er brug for en reform på puljeområdet og det sociale områder, så det sker noget. Dialog Trine Mach: Der kan ikke lovgives om svigtende empati, respekt, omsorg og vilje over for mennesker, der lever i udsathed. Det at sparke ned af er blevet en folkesport. Det er sket et skred. Der mangler en grundlæggede menneskelig forståelse for at man ikke selv vælger udsathed. Det bekymrer mig meget. Julie Skovsby: Alle kan komme i en udsat position. Vi har jo et velfærdssamfund og vi skal være der for at støtte op. Jeg elsker udtrykket: Omvendt inklusion. Alle børn skal være på hjemmebane engang imellem. Der er fokus på dette, vi er på vej ud af en krise og der er politisk vilje til at komme videre. Eyvind Vesselbo: At tager penge fra folk giver ikke flere arbejdspladser. Det hjælper ikke at tage penge fra familier, der i forvejen ikke har penge, når børnene ikke opfører sig ordentligt. 10

11 Lone Møller: Det er ikke rigtigt, at der ikke er nogle nemme løsninger. Hvad med at indføre en forsøgskommune? Det undrer mig, at der ikke sker mere på området. Esben Kullberg: Vi har et godt social system som griber, men det bærer ikke opad. Som for alvor understøtter de styrker som børnene og de unge har. Som bringer barnet videre i dets udvikling. Som politikkere har I magt til at satse noget mere. Vi skal væk fra debatten, hvor det handler om at politikkere skal markere sig. Giv ikke så meget til de sultne journalister. Langsomhed, grundighed og omhyggelighed skal fremmes. Trine Mach: Forsøgskommune er fed idé som jeg vil arbejde videre med. Der er allerede frikommuneforsøg i gang. Der ligger noget i systemerne, der gør dem Titanic-tunge, og de synker nogle gange. Der er for store huller. Systemet har lukket sig omkring sin egen systemdynamik. Julie Skovsby: Jeg er også med på forsøgskommuner. Der må gerne komme flere ord på hvilke områder og hvilken lovgivning. Der er ingen tvivl om at investeringer i børn så tidligt som muligt er en god idé. Hellmann-kurven viser det. Familiepolitik en af vores tids store udfordringer og vi gør det at være familier til et individuelt ansvar. Pengene skal ikke følge barnet det er et fælles ansvar. Det er ikke fordi vi prioriterer forkert, at vi er så pressende - det er samfundsstrukturen, der ændrer sig. Bedsteforældre er på arbejdsmarkedet. Vi arbejder meget og en høj erhvervsdeltagelse har gjort os til et rigt land. Det er et fælles ansvar for at få det til at fungere. En af vejene kunne være at komme væk fra den debat, hvor vi peger fingre og siger: Det er jeres egen skyld. Eyvind Vesselbo: Hvorfor sker der ikke noget - hvorfor rykker det ikke? Der har været hjemløse og prostituerede i mange år og der ligger så megen viden. Men viljen er stækket af systemet. Systemet er modvilligt. Pengene går til forskning og projekter. Mogens Mathiesen: Der bliver set på barnet med særlige behov, men ikke på hele familien. Forældre bryder sammen og mister deres arbejde. Der er brug for en kordinerende person i kommunen for hele familien. Ligesom på sygehusene, hvor en læge koordinere indsatsen. Søs Kjøller: Pengene skal følge barnet fra 0-3 år. Barnet har brug for sine forældre. Det kan forebygge skilsmisse og booste familierne. Socialrådgiver: Der er ikke noget galt med lovgivningen. Det handler om hvordan der arbejdes ude i kommunerne. Der er ikke ressourcer nok. Socialrådgiverne frygter, at der ligger en Tønder-sag i bunken. Drop mere lovgivning det ødelægger mere end det gavner. Kommuner skal arbejde helhedsorienteret. 11

12 Bertil Mahs: Kommuner har ikke ressourcer det er den store udfordring. Vi tilbyder samarbejde og hjælp som NGO, men kommunerne lukker sig om sig selv. Vi bliver ikke involveret i samværssager fra starten. Julie Skovsby: Vi skal følge op i stedet for at lave ny lovgivning. Jeg vil kigge på implementering af lovgivningen for Barnets Reform. Der kommer måske ikke flere ressourcer, men måske noget kan ændres. Kommunalt selvstyre er godt. Det skal lykkes at lave en koordineret indsats helt ned på sagsniveau. Vi kan lære af sygehusvæsenet. Eyvind Vesselbo: Hvis loven blev ført ud i livet som den var tænkt og skrevet, så ville det se bedre ud. Hvis vi pålægger socialrådgiverne mange og tunge sager, så er det svært at gøre det optimale. Der er sket et skred i holdningen til socialt udsatte og i de arbejdsvilkår, man giver socialrådgivere. Tydeligt at man gennemføre besparelser inden for det sociale område, hvor det gør ondt. Hvis der skal købes 12 kampfly til 31 mia., så råber ingen finandering - de er der bare. Det er et spørgsmål om prioritering. Medarbejdere knokler og sætter fagligheden højt. De har lyst til at arbejde med mennesker, men bliver straffet af kommunernes beslutninger. Leif Krabbe: Familieanbringelse, hvor hele familien anbringes er vejen frem, men halvdelen af familieinstitutionerne er lukkede. I England arbejder man efter et Troubled Families programme, hvor man tidligt spotter problemfamilierne. Alle får besøg og bliver spurgt, om de har brug for støtte. Konklusion ved Dorthe Suell og Hans Jørgen Jønsson Der er god vilje hos alle, men samfundsstrukturer og systemer bremser de gode hensigter og tiltag. Samtidig er der sket et holdningsmæssigt skred i forhold til udsatte mennesker, hvor samfundet sparker nedad. Dagen har peget på følgende løsningsforslag/udviklingstendenser: Private fonde bliver større og større medspillere, og vil være dagsordensættende og katalysator for løsning af de sociale udfordringer. Konstruktiv journalistik kan forhindre, at lovgivning bliver skabt på baggrund af sager i pressen, hvor politikkere oplever et pres til at handle. Fagpersoner skal undervises i menneskesyn. Der er brug for fælles kvalitetsstandarder. Der skal tænkes i omvendt integration, hvor sociale aktiviteter også tiltrækker velfungerende børn og unge. Der skal skrues ned for konkurrencementalitet, forventningspres og testning af børn, og skrues op for omsorg og kærlighed, så barnet oplever sig god nok. Tidlig opsporing af problemer og en efterfølgende indsats er et must. Vi skal bruge økonomiske argumenter og regne ud, hvad det koster at lade stå til eller sætte en tidlig indsats i værk. 12

13 Der skal være prestige i det sociale område på linje med IT, medicin osv., så der investeres i området. Kommuner og NGOér SKAL samarbejde. Vi skal italesætte børn og unges problemer der er stadig tabuer. Terapi og sociale aktiviteter skal gå hånd i hånd. De gode historier skal frem i lyset. Familier skal være frivillige som familie dvs. ressourcestærke familier tager afsted som familie og er sammen med f.eks. ressourcesvage familier i en indsats. Vi skal se ens på alle børn. Der skal indføres flere forsøgskommuner og der skal vælges indsatser til implementering både i de nuværende og fremtidige forsøgskommuner. Hele familien skal inddrages, når et barn eller ung får problemer. Der skal være en koordinerende tovholder i kommunen. Der er brug for en analyse af, om familiepolitikken er rigtig. 13

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger

Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger Konference og høring på Christiansborg d. 11. oktober 2012 Hvad ved vi om, hvad der skaber en misbruger? Forskningen er kommet tættere

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Går det familierne godt, går det Danmark godt

Går det familierne godt, går det Danmark godt Jens-Henrik Kirk Går det familierne godt, går det Danmark godt Familien i centrum Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien et udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer Social kapital og Uddannelse v/rådgivende Sociologer Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen respekt for ældre mennesker

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Socialpolitik. Børn og unge

Socialpolitik. Børn og unge Socialpolitik Børn og unge Indledning Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra normalområdet. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Ungdomskultur. Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd? v/louise Rønnov

Ungdomskultur. Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd? v/louise Rønnov Ungdomskultur Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd? v/louise Rønnov Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen

Læs mere