Hvordan sikrer vi et barns værdi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan sikrer vi et barns værdi?"

Transkript

1 Hvordan sikrer vi et barns værdi? Memorandum fra konferencen og høringen på Christiansborg d. 23. april 2015: Hvad så med et barns værdi? Se også dias fra konferencen på SUELL Teams hjemmeside og opfølgning på Facebook. Indhold Konference... 2 Indledning ved Hans Jørgen Jønsson... 2 Oplæg... 4 Søren Kaare-Andersen direktør Bikukenfonden... 4 Ulrik Holmstrup producent og journalist... 4 Lisbeth Zornig Andersen - stifter af Huset Zornig og formand for den sociale tænketank SIF... 5 Speakers Corner... 6 Hanna Andreasen, leder - GADEMIX... 6 Steen Møller Laursen, landsleder - Indre Missions Familiearbejde... 6 Esben L. Kullberg, sekretariatsleder LIGEVÆRD... 7 Lone Møller, landskoordinator Home-Start Familiekontakt Danmark... 7 Bertil Michael Mahs, direktør - Fonden VITA - center for socialt arbejde... 8 Amy Hill - Director, KATSJ Mikael Skak Pedersen Forstander, Den Matrikelløse Døgninstitution... 9 Høring... 9 Trine Mach (SF)... 9 Julie Skovsby (S)... 9 Eyvind Vesselbo (V) Dialog Konklusion ved Dorthe Suell og Hans Jørgen Jønsson

2 Konference Indledning ved Hans Jørgen Jønsson Hvad så med et barn værdi? Det er dagens tema. Men hvordan vil vi angribe det? Taler vi om udsatte børn, eller taler vi kun om sunde børn? Temaet er indlysende, det er vigtigt, så vigtigt, at det måske bliver overset og det er låst af, at alle mener det godt. Der rejser sig mange spørgsmål, når der tales om børns værdi. Samfundet har sine spørgsmål. Familien har sine spørgsmål. Pædagogen har sine spørgsmål. Den frivillige har sine spørgsmål. Har vi som samfund taget de rigtige beslutninger, der sikrer et barns værdi? Der udspiller sig mange paradokser, og der er mange myter. En af de ting, der har undret mig, der har arbejdet i 40 år med udsatte voksne, børn og unge er det, at i alle årene har diverse politikere, fagfolk mm., talt om at knække den sociale arv. Ligeledes har man talt om samarbejde på tværs af faggrænser. Nu hvor jeg kan se tilbage på et utroligt spændende arbejdsliv, så kan jeg ikke få øje på, at det er sket. Alle vil som udgangspunkt børn det godt. Alle der arbejder med børn og unge, har lavet værdigrundlag, som er implementeret. Der er arbejdet med værdierne og de står på diverse hjemmesider osv. Jeg undrer mig så over, hvad der sker med dem, for det ser ikke ud til, at det altid er de værdier, der styres efter, når hverdagen trykker. Der foregår en skjult omstilling i forhold til de hårdest ramte og ressourcesvage børn og unge ja, i forhold til alle børn. En del af omstillingen handler om økonomiske besparelser men hvorfor det? Har vi ikke råd til, at vores børn får det bedste? Ingen synes for alvor at stille disse besparelser på et sårbart felt til diskussion. De ansatte er stik-i-rend-drenge for regnedrengene, siger Cand.Psyh Louis Fole Dresbøll i en kronik i Fyns Stiftstidende. De kolde hænder planlægger og de varme er gidsler i, at udføre, fortsætter han. Men hvorfor er regnedrengene kolde? De har også børn, men mangler måske indsigt i andre børn og unges hverdagsliv og/eller ligger under for deres arbejdsgiveres pres om effektive løsninger. Arbejdsgiverne er folkevalgte politikere der har de bedste intentioner men noget går galt. Hvor er vi som velfærdssamfund på vej hen? 2

3 Hvis der er noget, der burde have vores fælles interesse, så er det da vores børns ve og vel. Brutalt kan man antyde, at der kun satses på de børn, hvor man ved, vi får noget ud af pengene og indsatsen, og resten tabes på gulvet. Tiden i dag skaber tabere i normale familier, fortælles der fra blandt andet fra forsorgshjemmene. Signaler man bør tage alvorligt, er det vi kalder Peter Pan kulturen, hvor de unge klynger sig til ungdommens frihed. Hellere frihed og fester end flexlån og forpligtelser. Sådan er tankegangen hos en del årige, som hellere vil klynge sig til ungdommen, end de vil træde ind i voksendommen, forklarer Jens Christian Nielsen, ungdomsforsker på Aarhus Universitet og hvorfor gør de det? I 1973 var vi 24 år, når vi etablerede os, nu er vi i 30erne. Det er hårdt, at få børn så sent ungdommens vaner er blevet internaliseret og er svære at aflægge. Vis behov komme i første række? Forældrenes eller børnenes? Vi ældre vil også være unge og ikke bedsteforældre, der stiller op eller vil vi? Der er gået skuddermudder i livsfaserne: barndom, ungdom og voksendom. Politikken skrev for nylig, at mennesker over 35 år, er den sidste generation, der har været voksen uden Internet. Mange af offlinelivets glæder går tabt. Børn og unge har deres skærme, men lærer ikke at bearbejde ensomhed og social kontakt. Debatten om unge det ikke har det godt har fyldt medierne. I den virtuelle barndom er forældre mere optaget af at style og fotografere baby til de sociale medier, så de går glip af at SE, det første skridt. Heldigvis glæder langt de fleste familier sig til at få børn. Og så rejser spørgsmålet sig igen, har vi indrettet samfundet rigtigt for familierne? Siden 1960 har politikkerne stået på nakken af hinanden for at lave familiepolitik. Var den altid lavet for børnenes og dermed familierne skyld? Begreber som garantipasning opstod og børn kom i institutioner og dagplejer. Garanti for hvad? Vi har set omskiftelige børnesyn, og børn har ofte været en brik i et spil i en bredere politisk dagsorden. Nogle fremførte, at det var bedst for børn at være i en daginstitution, man talte om et jævnaldrene -savn. Så man bevægede sig fra modersavn til jævnaldrendesavn i følge Sine Grumløse - ph.d. medafhandlingen: Den gode barndom dansk familiepolitik og forståelsen af småbarnets gode liv. Over det frie valg, som var på tapetet i 90, er mantraet nu, at børn skal opdrages til at være produktive, vi har brug for jer. Sat på spidsen: Produktive så vi kan forbruge mere og smide mere væk. Hvad er et godt børneliv? En visionær familiepolitik handler om, at få bedre belyst, hvad familien gerne vil anno 2015, og få belyst fra eksperter, hvad dur. Hvis vi stopper op, visker tavlen ren, hvordan vil set så se ud? Hvor er de politikkere og beslutningstagere, som tør se i øjnene, at alt for mange børn og unge centrifugeres ud af samfundsmøllen og aldrig får fodfæste? 3

4 Heldigvis er der tendenser til en forebyggende indsats for de 0-6 årige men overvej indsatsen hvad er det for værdier, den bygger på? At vi har brug for børnene til produktion? Eller fordi vi elsker dem? Kan besparelserne i et velfærdsamfund nå til et punkt, hvor det får den modsatte virkning af det, der var intentionen? Her har jeg lyst til at stille et af de allervæsentligste spørgsmål, hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Har børn mistet troen på, at de er noget værd? Påstand: Hvis vi som samfund, forældre og omsorgspersoner får det under huden, at hvert barn er en unik skabning, med uendelig værdi, vil det forandre vores syn på barnet. Så må Facebook vente mens vi opbygger fællesskabstraditioner og arbejdsmarkedet bliver mere familievenligt. Oplæg Søren Kaare-Andersen direktør Bikukenfonden Vi har et socialt system på business-class, men vi får monkey-class. Kan vi brug pengene på en anden måde? Så vi skaber varige forbedringer. Lige nu er indsatser præget af en projektkultur med mange enkeltstående og gode indsatser. Men projektdeltagere og brugere hopper fra den ene projekt til det anden. Indsatsen er ikke sammentænkt. Vi skal sikre forbedringer og ikke bare endnu et projekt. Der bliver ikke skabt langvarige effekter. Bikubenfonden vil være forandringsagent og arbejde for en kollektiv effekt, hvor centrale aktører fra forskellige sektorer indgår i et forpligtende samarbejde om en fælles agenda til løsning af sociale problemer. Vi skal alle arbejde sammen politikkere, embedsmænd, fonde, sociale institutioner, forskere osv. Der skal være god governance og et fælles sekretariat dette sker f.eks. p.t. i et partnerskab (model) mellem Københavns Kommune og Bikubenfonden i en indsats for unge hjemløse. Ulrik Holmstrup producent og journalist TrygFondens journalistiske fellow 2014/2015 (6 mdr.) Der er mange alarmklokker og undren? Men hvordan reagerer vi? Omsorgsmedarbejdere har den forforståelse, at børn arver forældrenes sociale status og stiller ikke så store krav til lavstatus børn som til højstatusbørn, og den sociale arv bliver ikke brudt. Der sker en automatisk stigmatisering. Hvordan er sammenhængen mellem journalistik og politikskabelse? Hvad er virkeligheden og hvem tegner den? I de spektakulære sager er det ofte politiet. Sager kommer frem i pressen og politikkere oplever et handlingspres, og lovgiver uden forskningsbaseret viden. Der sker moralsk panik: Pressen fortegner et problem og politikkerne reagerer. Politikskabelse sker på baggrund af enkeltsager. F.eks. afstedkom Tønder-sagen ny lovgivning, men ville denne sag kunne være fanget af de nye regler? Højst sandsynligt ikke lovgivningen fanger ikke de såkaldte nomadefamilier. 4

5 Antallet af underregninger er eksploderet. Almindelige skilsmissesager og fogedsager bliver til sociale sager nærmest pr. automatik. Systemet stivner, og bliver rigidt, når pressen er på. Sagsbehandlere/socialrådgivere er rædselsslagne for, om der ligger en Tøndersag i bunken. Vi har fået skabt en nulfejlskultur. Hvordan kan vi gøre det bedre? Konstruktiv journalisme, hvor journalistik er videns- og/eller forskningsbaseret, og hvor politikkere er tålmodige. Lisbeth Zornig Andersen - stifter af Huset Zornig og formand for den sociale tænketank SIF Der er sket et skred: Da min ældste søn gik i børnehave måtte han løbe på rulleskøjter. Det måtte min yngste ikke vi pakker dem ind i vat, men hvordan opdrager vi dem og ser på dem? Skal vi have GPS på børnene eller skal børnene have GPS på forældrene? Børn skal motiveres, opleve kærlighed og være inddraget. Der er forskel på, hvordan vi ser på udsatte og normale børn. Dokumentarfilmen Plejemor overfalder sit plejebarn afstedkom en diskussion af magtanvendelse eller ej. Hvad var det sket, hvis det var sket i en daginstitution (normalområdet)? Der er et forskelligt børnesyn! På normalområdet er det et overgreb. På udsatte området er det en diskussion om magtanvendelse. Vi har ikke magtbeføjelser nok, og der blev nedsat et udvalg, der skal se på magtanvendelsescirkulæret! Ifølge regeringens 2020 mål, så er forventningen at 50% af anbragte børn får en uddannelse. Inden for normalområdet er forventningen 95 %. Men anbragte børn er lige så kloge som andre! Vi sender de forkerte signaler til fagpersoner. Den er også gal med børnesamtalerne. Det er bare et spørgsmål om at kunne krydse afholdte tamtaler af. Kun få kommuner ved hvad en børnesamtale handler om. Pr. definition lyver anbragte børn. Men normale børn lyver også. Eksempler på systemfejl: En barn anbragt i familiepleje bliver student, hvilket er superflot. Plejeforældrene vil ikke betale for et studentergilde. Plejefamilien modtager kr pr. mdr. og har barnet hver anden weekend. Barnet søger kommunen om en enkeltydelse, men kommunen siger, at plejefamilien skal betale. Hvad tænker den unge, om det børnesyn hun møder hos kommunen? Et barn, der er misbrugt modtager erstatning, men såfremt barnet ikke er selvforsørgende ved det 18. år, modregner kommunen kontanthjælp i erstatningen. Værdikompassset: Ethvert barn stræber efter lyset og udvikling det heliotropiske menneske. Vi skal vise dem det lys, de stræber efter. Filosofisk: Alle børn har intentioner. Det er de voksnes ansvar at finde frem til disse intentioner. Løsninger: Ifølge FN s Børnekonvention skal børn beskyttes, men der er brug for at fagpersoner undervises i menneskesyn. Børn skal motiveres, roses, have kærlighed og tid. Ellers møder vi dem forkert. Magt og møder hjælper ikke. 5

6 Der er brug for kvalitetsstandarder. Der er for megen frihed inden for lovgivningen. KL s udspil om: De udsatte børn - fremtiden er deres varsler et paradigmeskifte i den rigtige retning. Vi skal arbejde i netværk, på tværs og hente hjælp fra forandringsledelse. Speakers Corner Hanna Andreasen, leder - GADEMIX GADEMIX er for ca. 40 børn og unge i et tidligere kvarterløftprojekt i Kolding. Der arbejdes ud fra omvendt inklusion. GADEMIX arrangerer et årligt cirkus i efterårsferien, hvor såvel vanskeligt stillede og velfungerende børn og unge deltager. Et cirkus tiltaler også velfungerende unge, og der sker omvendt inklusion. Der skabes fælles oplevelser, der har afsmittede effekt på de vanskeligt stilledes trivsel f.eks. i skolen. GADEMIX har opstillet en trampolin, hvilket også tiltrækker velfungerende børn og unge. GADEMIX har iværksat et kunstprojekt, hvor børn i den lokale børnehave tegner tegninger ud fra et tema, som unge i GADEMIX tegner videre på og som en professionel kunstner færdiggør. GADEMIX arrangerer hele tiden aktiviteter, som børn og unge kan være stolte af, så de retter ryggen og opnår selvværd. De har meget at kæmpe imod og med. At være anderledes, forældrenes sociale forhold, ensomhed osv. Steen Møller Laursen, landsleder - Indre Missions Familiearbejde Hvert barn er unikt fra undfangelsen og fødes med retten til at føle sig elsket og værdisat. Men vi vurderer ud fra præstationer, og allerede på daginstitutionsniveau bliver børn testet, målt og vejet. Opvæksten er præget af konkurrencementalitet og fejlfinding. Hvis børnene ikke består en test, er de ikke gode nok. Det giver et hak i selvfølelsen. Børn og unge oplever ikke at kunne leve op til forventningerne. De savner forældre, der fortæller dem, at de er elsket som de er. Bare fordi de er unikke og værd at elske. De skal være sammen med mennesker, der betyder noget for dem og som viser interesse for barnet, sætter pris på det og tager det alvorligt. Børn skal ikke være et projekt for omsorgsmedarbejdere og forældre. En tanke: Kan de høje skilsmissestatistikker føres tilbage til, at børn oplever et svigt ved at blive afleveret i institution`? At det ikke går an at satse helhjertet på andre mennesker. Der skal lovgives, så familierne kan indrette sig anderledes, så tiden i institution minimeres. Pengene skal følge barnet. Omsorgspersoner vil barnets bedste. Det er et arbejde på godt og ondt, men det er ikke den samme kærlighed for forældrene kan give. Vi skal optimere trivslen i skole og institution, når vi som forældre er ude at tjene penge eller i fitnesscenter. Der skal være plads til, at barnets værdi kommer frem i mødet med kærlige voksne. Det går ikke, at børn ikke bliver set og ikke tror, at de er elsket. De kommer ind i en negativ spiral og presses til at præstere for at føle sig elsket. Kærlighed for præstationer holder ikke i længden. 6

7 I skilsmissesager opstår der had og mistro mellem far og mor, og det sker ikke det bedste for barnet. Barnet at stadig unik og værdifuldt og skal behandles som sådan. Esben L. Kullberg, sekretariatsleder LIGEVÆRD Jeg blev forstyrret af konferencens titel et barns værdi? Kan børn prissættes og gøres til genstande? Børn og unge er vores fælles ansvar og kan ikke gøres op i penge. Alligevel snakker vi om værdi og har et økonomisk sprogbrug. Det økonomiske og rationelle tager menneskesynet som gidsel. For det handler om etik og medmenneskelighed. Vi bruger sproget fra økonomien. I LIGEVÆRD måler vi på det, de unge kan, men i samfundsøkonomisk sammenhæng, så skal de have 2 i matematik, for at samfundet vil investere i dem. Kan de unge ikke tage en ordinær uddannelse, er de henvist til en kamp for at få et alternativt forløb, hvor faktorer som pris og sted er i fokus. Hvad vil vi som samfund betale? Det er en skævvridning af samfundsansvaret. Vi kan enten sidde i en krog og være fornærmet eller gå frontalt ind i diskussion på økonomiske vilkår. Vi ved, at en stabil voksen i et barns liv kan være udslagsgivende Vi ved en hel del om, hvor vigtigt tidlig indsat er, og hvor stor forskel det gør på langt sigte. Vi ved det også fra Skandia-modellen. Hvis vi investerer tidligt, så kaster det af sig. Men det er svært at få opbakning. Når vi diskuterer et barns værdi, så må vi gå linen ud og sætte tal på, hvad et barn i mistrivsel koster. LIGEVÆRD er ved at analysere, hvad det koster at lade stå til eller investere i et godt stabilt forløb. Civilsamfundets organisationer kan noget som det offentlige ikke kan. Vi evner at fastholder unge i nærværende, vedholdende og helhedsorienterede indsatser. Vi skal investere i børn og unges vilkår. Lone Møller, landskoordinator Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark støtter alle familier fra Hellerup til Gellerup. Der er ghettoer begge steder og kaos i alle dele af landet. Vi hjælper med vasketøj og frikadeller! Vi går ind i det hverdagskaos, som ingen taler om. Naboer er smuttet, bedsteforældre er i arbejde eller bor langt væk. Der er tomt omkring familien. Vi får tusindvis af henvendelser. Vi kan ikke gøre det alene. Den viden vi har i dag, havde vi også for 40 år siden. Hvis problemerne ikke bliver løst, så er der nogen, der ikke vil have dem løst. Vi skal handle og samarbejde. Hvorfor gør vi det ikke? Det handler om banale hverdagsproblemer med stressede forældre, krav om perfekthed, at skulle lave mad fra bunden, krav fra arbejdsmarkedet osv. Og det lykkes ikke. Der er kommet mere viden til, men ikke mere handling. Det mærkelige er, at vilkårene er blevet meget bedre. 7

8 Der er sket en fantastisk udvikling inden for IT, medicin osv. men det sociale område står stille. Jeg forstår det ikke. Hvad kan grunden være til, at der er så lidt progression på børneområdet? Bertil Michael Mahs, direktør - Fonden VITA - center for socialt arbejde Hvilke menneskesyn skal råde? Hvordan kan vi udbrede kærlighed i familieplejer eller offentlige institutioner? Familiepleje/netværk virker frem for anbringelse på institution. Samarbejde mellem det offentlige og private er en af mine kæpheste. Men kommunerne lukker sig om sig selv og ønsker ikke at samarbejde med organisationer som VITA. Søren Kierkegård sagde: Vi fødes ikke som mennesker, men med mulighed for at blive det. Vi har værdi som spædbarn og et potentiale, der skal nurses og samfundet skal vise, at det ønsker barnet. Der er alt for mange regler og procedurer. Kommuner skal inddrage os og vi skal samarbejde og knytte tætte bånd til hinanden. Inger Chercka, Psykolog, projektleder - Barnets Blå Hus Barnets Blå Hus er for børn fra alkoholhjem. Barnets Blå Hus er støttet af satspuljen. Vi er et metodeudviklingsprojekt og kommunernes laboratorium. Det er svært at spotte børnene fra alkoholhjem. De kæmper for at gøre sig usynlige. Hellere tie stille og holde på familiehemmeligheden. Vi vil tale om det og byde tabuet. Vi skal inkludere frontpersonalet til at se/spotte børnene. Vi skal tænke på tværs og i helheder. Børnene har svært ved at skabe relationer og få beskæftigelse og familie, når de bliver voksne. De får psykiske vanskeligheder. Selvmord, skilsmisse, misbrug osv. Listen er lang. Der er brug for en tidlig indsats, så der spares menneskelig smerte og økonomi. Hvis man spørger børnene om at rate deres eget liv i forhold til, hvor meget de er værd på en skala fra et til 10, hvor 10 er højest, så ligger de på 1 eller går i minus. De oplever at far og mor vælge flasken frem for dem. De oplever, at de ikke kan konkurrere med en grøn flaske. Det er et dagligt svigt. Alle er traumatiserede. Der er brug for terapi og sociale aktiviteter på sammen tid. I Barnets Blå Hus har vi udviklet praktisk baseret evidens. En mor siger: Hvor er jeg glad for at møde jer. Jeg har rendt panden mod en mur i flere år. Havde der bare været et sådan sted, da jeg var barn. Vi har kæmpet for behandlingsgaranti til børn som pårørende. Fra 2016 bliver det en realitet. 8

9 Amy Hill - Director, KATSJ. Vi skal møde hinanden med medmenneskelighed og ligeværd. Vi skal fremme de gode historier. Tid er det mest dyrebare vi har. I KATSJ er der 180 børn og 60 frivillige. Vi ser et voksende behov for at vi kan facilitere plads til, at familier kan være mere sammen. Nogle er introverte og andre ekstroverte. Vi vil italesætte begge dele og imødekomme behovet for mangfoldighed. Forældre har så travlt, at de ikke har tid til at bare at være sammen. Forældre og børn vil gerne være sammen, også på tværs af generationer. Vi giver luft i familiernes hverdag. Vi har slettet andre aktiviteter, og dermed taget konsekvensen af, at forældre har travlt. Vi passer på vores frivillige, så de ikke brænder ud. Vi laver partnerskaber med andre foreninger og slår vores ressourcer sammen. Vi har familiefrivillige, hvor hele familien deltager. Vi vil ikke gøre mindre, men opnå større effekt. Mikael Skak Pedersen Forstander, Den Matrikelløse Døgninstitution Når ildsjæle samles så spredes engagementet. Jeg vil dele et eksempel: Borup, hvor jeg bor, skulle modtage syriske flygtninge. Kommunen indkaldte til borgermøde. Vi er nu 600 frivillige, der hjælper. Familien Danmark vil gerne hjælpe. Jeg vil opfordre til, at man tilbyder sin hjælp og støtte. Så der ikke kommer børn og unge fra Syrien på døgninstitution. Høring Hans Jørgen Jønsson indledning: Er det rigtigt, at der i det politiske system kun er fokus på økonomi, konkurrenceevne og vækst? Er velfærd lig med velstand? Mangler vi en samfundsvision for velfærd? Hvordan sætter vi børn i første række så økonomi og systemer kommer i anden række? Indledninger Trine Mach (SF) Myndighederne er ikke gode nok til at opspore børn og unge i problemer. For mange falder igennem. Kommunerne lever ikke op til spillereglerne i Barnets Reform. Meget dur ikke. SF s tilgang er, at vi vil diskutere, hvordan børn lever et godt liv. I daginstitutioner, og hvad siger sundhedspersonale, socialrådgivere og folkeskolen. I alle områder er det vigtigt at inddrag social udsathed. Alle vil børn det bedste. Vi arbejder med Barnets Reform 2. Staten kan ikke fange alt. Det kræver et samspil med andre, der kan noget, staten ikke kan. Vi skal have større succesrate. Julie Skovsby (S) Lisbeth Zornig var inde på børnesyn, og det spænd, der er mellem normal- og udsatte området. Opdelingen viser, at vi har forskelle tilgange til at se på børn. 9

10 Det er skræmmende, at vi ikke ser på et barn som bare at være et barn, men behandler dem forskelligt, hvis de har været anbragt eller ikke. Det er en form for racisme. De blåøjede eller de brunøjede de sorte eller hvide. Som i USA. Det er uhyggeligt, hvis det er det, vi gør. Ulrik Holmstrup var inde på, hvordan vi som politikkere reagerer på de sager, der er i pressen. At vi som politikere ønsker at reagere hurtigt og konsekvent. Vi bliver nødt til at finde fælles fodslaw i Folketinget. Vi må ikke tænke i siloer. Der er ingen nemme løsninger. Vi har i Danmark et godt fundament, som vi kan bygge videre på. Vi har taget initiativ til at bryde den negative sociale arv. Vi har så meget vi er enige om. Eyvind Vesselbo (V) Min konklusion efter mange år som socialordfører er, at det er derude, det sker. Det er ikke det, at man laver socialpolitik herinde, der rykker noget. Vi kan lave love og paragraffer, men det der virker er, når nogle tager fat i virkeligheden og viser den menneskelighed som er ved at gå tabt i Danmark. Som Esben Kullberg sagde, så tænker vi kun økonomi. Det gør mit eget parti også. Hver gang der sker nytænkning, så er det første ord, der bliver råbt: Finansiering! Det er grotesk. Ulrik stillede spørgsmål ved mediernes samspil med politikkere. Sagen er, at systemet med embedsmænd og kommuner lukker sig om sig selv. Jeg har 10 eksempler, hvor børn bliver misbrugt og der sker ikke noget. Det går nok. Det cykler rundt. Vi er nødt til at få sager ud i verden, for at der sker noget og journaliser får sat det på dagsordenen. Det er grotest, at det er medierne, der skal grave sagerne op. Nu skal der ske noget, og vi politikkere er enige om et forlig om noget, der ikke kan bruges alligevel. Man har meget større indflydelse uden for Folketinget. Det er de netværk man skaber som menneske, der rykker. Puljer og fonde har stor betydning for at der sker noget. Satspuljen er de udsattes finanslov, men hvor bliver pengene af? Alle pengene er gået til Barnets Reform og kun 5 % er havnet hos de udsatte grupper. Der er brug for en reform på puljeområdet og det sociale områder, så det sker noget. Dialog Trine Mach: Der kan ikke lovgives om svigtende empati, respekt, omsorg og vilje over for mennesker, der lever i udsathed. Det at sparke ned af er blevet en folkesport. Det er sket et skred. Der mangler en grundlæggede menneskelig forståelse for at man ikke selv vælger udsathed. Det bekymrer mig meget. Julie Skovsby: Alle kan komme i en udsat position. Vi har jo et velfærdssamfund og vi skal være der for at støtte op. Jeg elsker udtrykket: Omvendt inklusion. Alle børn skal være på hjemmebane engang imellem. Der er fokus på dette, vi er på vej ud af en krise og der er politisk vilje til at komme videre. Eyvind Vesselbo: At tager penge fra folk giver ikke flere arbejdspladser. Det hjælper ikke at tage penge fra familier, der i forvejen ikke har penge, når børnene ikke opfører sig ordentligt. 10

11 Lone Møller: Det er ikke rigtigt, at der ikke er nogle nemme løsninger. Hvad med at indføre en forsøgskommune? Det undrer mig, at der ikke sker mere på området. Esben Kullberg: Vi har et godt social system som griber, men det bærer ikke opad. Som for alvor understøtter de styrker som børnene og de unge har. Som bringer barnet videre i dets udvikling. Som politikkere har I magt til at satse noget mere. Vi skal væk fra debatten, hvor det handler om at politikkere skal markere sig. Giv ikke så meget til de sultne journalister. Langsomhed, grundighed og omhyggelighed skal fremmes. Trine Mach: Forsøgskommune er fed idé som jeg vil arbejde videre med. Der er allerede frikommuneforsøg i gang. Der ligger noget i systemerne, der gør dem Titanic-tunge, og de synker nogle gange. Der er for store huller. Systemet har lukket sig omkring sin egen systemdynamik. Julie Skovsby: Jeg er også med på forsøgskommuner. Der må gerne komme flere ord på hvilke områder og hvilken lovgivning. Der er ingen tvivl om at investeringer i børn så tidligt som muligt er en god idé. Hellmann-kurven viser det. Familiepolitik en af vores tids store udfordringer og vi gør det at være familier til et individuelt ansvar. Pengene skal ikke følge barnet det er et fælles ansvar. Det er ikke fordi vi prioriterer forkert, at vi er så pressende - det er samfundsstrukturen, der ændrer sig. Bedsteforældre er på arbejdsmarkedet. Vi arbejder meget og en høj erhvervsdeltagelse har gjort os til et rigt land. Det er et fælles ansvar for at få det til at fungere. En af vejene kunne være at komme væk fra den debat, hvor vi peger fingre og siger: Det er jeres egen skyld. Eyvind Vesselbo: Hvorfor sker der ikke noget - hvorfor rykker det ikke? Der har været hjemløse og prostituerede i mange år og der ligger så megen viden. Men viljen er stækket af systemet. Systemet er modvilligt. Pengene går til forskning og projekter. Mogens Mathiesen: Der bliver set på barnet med særlige behov, men ikke på hele familien. Forældre bryder sammen og mister deres arbejde. Der er brug for en kordinerende person i kommunen for hele familien. Ligesom på sygehusene, hvor en læge koordinere indsatsen. Søs Kjøller: Pengene skal følge barnet fra 0-3 år. Barnet har brug for sine forældre. Det kan forebygge skilsmisse og booste familierne. Socialrådgiver: Der er ikke noget galt med lovgivningen. Det handler om hvordan der arbejdes ude i kommunerne. Der er ikke ressourcer nok. Socialrådgiverne frygter, at der ligger en Tønder-sag i bunken. Drop mere lovgivning det ødelægger mere end det gavner. Kommuner skal arbejde helhedsorienteret. 11

12 Bertil Mahs: Kommuner har ikke ressourcer det er den store udfordring. Vi tilbyder samarbejde og hjælp som NGO, men kommunerne lukker sig om sig selv. Vi bliver ikke involveret i samværssager fra starten. Julie Skovsby: Vi skal følge op i stedet for at lave ny lovgivning. Jeg vil kigge på implementering af lovgivningen for Barnets Reform. Der kommer måske ikke flere ressourcer, men måske noget kan ændres. Kommunalt selvstyre er godt. Det skal lykkes at lave en koordineret indsats helt ned på sagsniveau. Vi kan lære af sygehusvæsenet. Eyvind Vesselbo: Hvis loven blev ført ud i livet som den var tænkt og skrevet, så ville det se bedre ud. Hvis vi pålægger socialrådgiverne mange og tunge sager, så er det svært at gøre det optimale. Der er sket et skred i holdningen til socialt udsatte og i de arbejdsvilkår, man giver socialrådgivere. Tydeligt at man gennemføre besparelser inden for det sociale område, hvor det gør ondt. Hvis der skal købes 12 kampfly til 31 mia., så råber ingen finandering - de er der bare. Det er et spørgsmål om prioritering. Medarbejdere knokler og sætter fagligheden højt. De har lyst til at arbejde med mennesker, men bliver straffet af kommunernes beslutninger. Leif Krabbe: Familieanbringelse, hvor hele familien anbringes er vejen frem, men halvdelen af familieinstitutionerne er lukkede. I England arbejder man efter et Troubled Families programme, hvor man tidligt spotter problemfamilierne. Alle får besøg og bliver spurgt, om de har brug for støtte. Konklusion ved Dorthe Suell og Hans Jørgen Jønsson Der er god vilje hos alle, men samfundsstrukturer og systemer bremser de gode hensigter og tiltag. Samtidig er der sket et holdningsmæssigt skred i forhold til udsatte mennesker, hvor samfundet sparker nedad. Dagen har peget på følgende løsningsforslag/udviklingstendenser: Private fonde bliver større og større medspillere, og vil være dagsordensættende og katalysator for løsning af de sociale udfordringer. Konstruktiv journalistik kan forhindre, at lovgivning bliver skabt på baggrund af sager i pressen, hvor politikkere oplever et pres til at handle. Fagpersoner skal undervises i menneskesyn. Der er brug for fælles kvalitetsstandarder. Der skal tænkes i omvendt integration, hvor sociale aktiviteter også tiltrækker velfungerende børn og unge. Der skal skrues ned for konkurrencementalitet, forventningspres og testning af børn, og skrues op for omsorg og kærlighed, så barnet oplever sig god nok. Tidlig opsporing af problemer og en efterfølgende indsats er et must. Vi skal bruge økonomiske argumenter og regne ud, hvad det koster at lade stå til eller sætte en tidlig indsats i værk. 12

13 Der skal være prestige i det sociale område på linje med IT, medicin osv., så der investeres i området. Kommuner og NGOér SKAL samarbejde. Vi skal italesætte børn og unges problemer der er stadig tabuer. Terapi og sociale aktiviteter skal gå hånd i hånd. De gode historier skal frem i lyset. Familier skal være frivillige som familie dvs. ressourcestærke familier tager afsted som familie og er sammen med f.eks. ressourcesvage familier i en indsats. Vi skal se ens på alle børn. Der skal indføres flere forsøgskommuner og der skal vælges indsatser til implementering både i de nuværende og fremtidige forsøgskommuner. Hele familien skal inddrages, når et barn eller ung får problemer. Der skal være en koordinerende tovholder i kommunen. Der er brug for en analyse af, om familiepolitikken er rigtig. 13

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af Hvad børn ikke ved... har de ondt af Landskonference for sundhedsplejersker 2017 Karen Glistrup www.familiesamtaler.dk / www.snak-om-det.dk Faglig bagrund: Socialrådgiver og familiebehandler i mindre kommuner

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger

Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger Konference og høring på Christiansborg d. 11. oktober 2012 Hvad ved vi om, hvad der skaber en misbruger? Forskningen er kommet tættere

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...!

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Side 1 Når børn er pårørende! Paradoks: Trods HØJ politisk prioritering gennem 20 år Der er fortsat ALT for mange oversete børn: Der var ingen, der

Læs mere

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik Hørmarken3 Børnenes stemme Halsnæs Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2016-2020 Oktober 2016 Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme,

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Tale på KL s sociale temamøde den 1. juni 2012, Jann Sjursen

Tale på KL s sociale temamøde den 1. juni 2012, Jann Sjursen [Det talte ord gælder] Tale på KL s sociale temamøde den 1. juni 2012, Jann Sjursen [1) Et værdifuldt samfund for alle] Manglen på arbejdskraft i de kommende år, dominerer samfundsdebatten. Den ene reform

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge?

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge? Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 138 Offentligt Bentes Nielsens indlæg på TABUKAs og De 4 Årstiders høring den 10. dec. 2012 på Københavns Rådhus: Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Når elever og lærere vil have RO OG DISCIPLIN Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Vi er nødt til at gøre noget, sagde flere lærere til mig for snart 6 år siden. Vi er nødt til at skabe ro og få forandret elevernes

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Foredrag for folkeskoler

Foredrag for folkeskoler Foredrag for folkeskoler Tina vil fortælle om, at hun som barn ikke vidste, vold ikke var normalt. Tina følte, hun fortjente volden og turde ikke fortælle om den. Tina vidste heller ikke, hvem hun skulle

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Social- og integrationsministerens talepapir ved besvarelse af samrådsspørgsmål

Social- og integrationsministerens talepapir ved besvarelse af samrådsspørgsmål Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 184 Offentligt Social- og integrationsministerens talepapir ved besvarelse af samrådsspørgsmål O d. 28. februar 2013. Det talte ord gælder.

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer Social kapital og Uddannelse v/rådgivende Sociologer Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen respekt for ældre mennesker

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER Uden for MURENE At være pårørende til en indsat er problematisk man er splittet mellem savn og kærlighed på den ene side og sorg, skam og vrede på den anden. Alligevel

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Mit liv som plejebarn

Mit liv som plejebarn Ea Krassél 35 år, gift med Karl og har 2 børn Anbragt i 11 år - 2 år på døgninstitution - 9 år i plejefamilie Ea Krassel Mors baggrund Dysfunktionel familie gennem flere generationer Mors opvækst - Fattige

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

PROGRAM BØRNEÅRSMØDET 2016

PROGRAM BØRNEÅRSMØDET 2016 PROGRAM BØRNEÅRSMØDET 2016 Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2016 Børneårsmødet sætter i år fokus på syv brændende platforme for udsatte børn i Danmark. Du får som altid hurtige dyk ned i centrale

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Konkrete input fra dagen:

Konkrete input fra dagen: Og en appel til forældrene: Kære forældre. Vær jeres rolle voksen. Tag ansvar for dit barn, dets opdragelse, dannelse og værdier. Stå fast, vær konsekvent og fralæg dig ikke ansvaret ved at lægge det over

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Hvordan får vi kompetencerne til at spille sammen?

Hvordan får vi kompetencerne til at spille sammen? Hvordan får vi kompetencerne til at spille sammen? Indlæg til konference om frivillighed den 17. januar 2014 Mads Samsing HK Kommunal Før jeg kaster mig over det, jeg egentlig skal sige noget om nemlig

Læs mere

Går det familierne godt, går det Danmark godt

Går det familierne godt, går det Danmark godt Jens-Henrik Kirk Går det familierne godt, går det Danmark godt Familien i centrum Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien et udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere