Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer"

Transkript

1

2 Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden 1999 har vi skabt et professionelt og målrettet undervisningsmiljø, der samtidigt er trygt og uhøjtideligt. Vores deltagere har fået professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge sig selv med større indsigt, klarhed og styrke, - uanset om de har været f.eks. - ledere - undervisere - supervisorer - coaches - pædagoger - HR medarbejdere - eller en af de mange, som har ønsket at etablere eller udbygge en terapeutisk praksis Du vil blive bedre som katalysator for kreative processer og til at håndtere professionelle relationer, ved at du lærer - moderne, målrettede, terapeutiske teknikker - kommunikations-, konfliktløsnings- og coaching-redskaber - gruppeorienterede procesværktøjer Ud over den faglig erfaring og viden, du vil få på uddannelsen, vil der også ske en synliggørelse og styrkelse af dine ressourcer og indre menneskelige kvaliteter. Vi fokuserer på at hjælpe dig ind i til en dybere kontakt med dig selv, Hvor du for mulighed for en meget dybe selvudviklingsproces. I gennem selvkendskab, bevidsthedsmæssig integration og læring af nye relationelle kompetencer, får du et langt stærkere indre ståsted. Efteruddannelsen henvender sig således til mennesker både i det private og det offentlige erhvervsliv, der ønsker en professionel træning, centreret omkring relations håndtering. 2 Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Alle nye undersøgelser peger i retning af, at de relationelle og følelsesmæssige kompetencer er afgørende for vores trivsel og succes i arbejdslivet. Undersøgelserne peger f.eks. hen imod at nutiden og fremtidens leder skal kunne inspirere og motivere mennesker. Være med til at skabe rum, hvor medarbejdernes ressourcer kommer til udfoldelse. Være med til at løse menneskelige konflikter. Det er vores sociale og menneskelige kompetencer der gør os attraktive på fremtidens arbejdsmarked. Vi lever i en meget foranderlig tid. Social e normer og strukturer forandrer sig. Verden er i opbrud, både på det ydre plan og inden i mange mennesker`: Hvem er jeg, hvad er sandt for mig? Hvordan skal jeg finde fodfæste i en verden i opbrud Et af vores bud er, at det bliver meget vigtigt at kunne mærke sig selv, sine værdier, sine følelser og sin krop for at finde eget fodfæste. Følelserne er et afgørende styringsværktøj i vores håndtering af relationer og samarbejde. Følelsesmæssige kompetencer kan trænes. Men virkelig kraftfulde forandringer kræver, at du har lært dig selv at kende og mødt dine egne dybder. Din sårbarhed og din styrke. Vores erfaring er, at alle mennesker kan blive en mere hel udgave af sig selv. Uddannelsen har fokus på personligt lederskab Uanset hvordan vores liv ser ud, har vi kraften til at skabe forandring. Men ofte lægger vi dette ansvar fra os. Eller vi kan ikke se hvad vi kan påvirke. Personligt lederskab - privat og på arbejdspladsen - er at kende sig selv og tage ansvar for sig selv, på en måde hvor man hverken bliver offeret eller bødlen. Uendelig mange sammenhænge mellem mennesker er forgiftede af, at vi er kommet til at sidde fast i negative positioner. Giver skyld, eller føler skyld, i stedet for at handle selvstændigt, træffe valg, tage konsekvenser, og derved sætte os selv i spil. Når mennesker bliver bedre til at tage personligt lederskab for sig selv, frigøres store energi ressourcer - både for den enkelte og i samarbejdsgrupper. Uanset hvordan vores liv ser ud, har vi kraften til at skabe forandring. Hvis ikke andet er muligt, så i hvert fald forandring i vores holdning til det, der sker. Ved at forholde os til det negative i os selv, som ellers nemt styrer vores oplevelse af verden. Ved at lære nyt. Ved at åbne for de kreative, positive og intuitive evner, vi alle besidder. 3

3 Bærende principper: På Instituttet har vi altid relativt små hold, med Helle og Peter Kofoed som gennemgående lærere, hvilket betyder stor tryghed, fordybelse og kontinuitet, både i dine læringsforløb og personlige processer 1. Læring med både hoved og krop 2. Relationen er i centrum 3. Hjerneforskning anvendt praktisk. Et spirituelt fundament i en verden under opbrud På kurset vil du -både gennem teoretisk og personligt arbejde- få indblik og træning i forskellige psykodynamiske og kropsteoretiske modeller. Modeller der viser hvordan psyken afspejler sig i kroppen. Både i den måde vi trækker vejret på, spænder af og spænder op på. Men vores kropsholdning og spændingsmønstre er også med til at fortælle vores historie. Forskningen viser at psyken formes af det vi har oplevet i vores liv. Men det gør kroppen også. Du vil lære nogle fantastisk analytiske arbejdsredskaber, som trænes gennem teoretiske undervisning og personlig erfaringer på uddannelsen. Disse værktøjer er af stor betydning, i en professionel psykologisk forståelse i arbejdet med andre mennesker, uanset om det er børn eller voksne. På efteruddannelsen læres og trænes det på en måde, hvor det hele tiden bliver erfaret med både hoved og krop. På den måde vil du opnå at få udvidet dine egne følelsesmæssige kompetencer, som er afgørende for din håndtering af alle menneskelige situationer. Den neuroaffektive forskning viser, at det meste af vores udvikling foregår i kontakt med andre mennesker. I begyndelsen med de primære omsorgspersoner, senere; blandt jævnaldrene, og senere: med partnere og kærester. Det danner nogle følelsesmæssige erfaringer. Disse erfaringer skaber nogle spontane forventninger til kontakt. Vores følelsesmæssige erfaringer fungerer som en slags usynlig tiltrækningskraft, der gør at vi vælger den type kontakt, vi kender. Det kan betyde, at vi igen og igen i vores liv skaber utilfredsstillende kontakter og relationer. Hvis vi skal bryde disse mønstre, må vi starte med at gøre dem bevidste. Men vi skal også øve os i at være i kontakt på nye måder. Derfor er kontaktarbejdet en central del af vores arbejde på instituttet, og derfor arbejder vi ikke med meget store hold. Det er i samspillet mellem krop, psyke og hjernens funktioner, at den psykologiske videnskab flytter sig meget hurtigt i dag. På uddannelsen sammenkobler vi den psykodynamiske kropsterapi med den nyeste viden om hjernen. Det gælder både i traumeteorien og i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Samlet giver det et billede af hvad der former os, men også hvordan vi ved, at arbejde med den nærmeste udviklingszone kan skabe kraftfuld forandringer i mennesker. Det gælder både i terapeutisk arbejde, og i lederes udvikling af medarbejdere. Du vil bl.a. lære noget om at arbejde terapeutisk med traumer og manglende psykologiske udvikling, på en meget bevidst og ressourcefyldt måde. Du vil lære noget om hvordan man kan opløse defensive reaktioner og finde nye, mere livsbekræftende overbevisninger. Store dele af den viden og de metoder du lærer, vil også kunne bruges i supervision og coaching. Vi lever i en verden og med et arbejdsmarked, hvor opbrud og forandring er nøgleord. Tryghed finder man ikke ved at klamre sig til det kendte, men bl.a. ved at lære at håndtere sig selv og sine følelser (angst, uro, vrede, bekymring etc.) og ved at forbinde sig med sine spirituelle rødder. Således at et indre fundament og en indre forbundethed kan opstå. En forbundethed som er mere uafhængig af ydre forandringer og kriser, m.m. Den dybeste heling og forandring kommer ofte, når vi oplever os selv forbundet med vores inderste essens og vores urkraft. Når du kommer i kontakt med dine indre ressourcer, såsom kraft, nærvær, intuition og kreativ intelligens vil det forandre noget i dig, men også give klarhed og dybde i dit arbejde med andre mennesker. Mennesker, der har åbnet og rodfæstet deres spiritualitet i kroppen, oplever ofte, at tingene begynder at ske på en mere uanstrengt måde i deres liv. De teknikker, du lærer på uddannelsen, kan i særdeleshed bruges til at finde mere balance i dig selv. 4 5

4 Uddannelsens opbygning Modul 5: Coaching og supervision Målsætningen Modul 1: Basisforståelses- og Værktøjskassen 1. Grundlæggende sammenhænge mellem krop, psyke og bevidsthed. Her bygges på en forståelse og oplevelse af sammenhængen mellem den instinktive, den følende og den tænkende hjerne. Specielt den nye neuroaffektive kobling af hjerneforskningen og den psykologiske udvikling ind i en samlet forståelsesramme, er central. 2. Basale kontakt-, samtale- og terapeutiske færdigheder, herunder: Aktiv lytning, aktiv sansning, spejlingsredskaber, opsamlinger, at holde den røde tråd, at inddrage klientens kropssansninger, at holde eget neutralt fokus, spørgeteknikker, basale kropsøvelser og en begyndende indføring i ressource orienteret psykoterapi og coaching. 3. Indre opmærksomhed trænes, bl.a. gennem øvelser omkring kropsbevidsthed, energi og mindfulness. Modul 2: Koblingen mellem psyke og krop I den psykodynamiske kropsterapi er der en viden om hvordan vores kropslig og motoriske udvikling, følges med den psykiske og mentale udvikling. Hvordan vi i opvæksten gennemlever forskellige udviklingsfaser. Vi vil se på hvordan det kan gå galt og godt, og hvad det betyder 6 for voksne menneskers måde at være i og opleve livet. Hvordan vores historie viser sig i vores kropsform og kropsholdning. Hvordan det påvirker dybe livsoverbevisninger, og vores evne til trygt at indgå i nære relationer og i grupper. Hvordan det påvirker vores evne til at manifestere os og til at handle i verden. Der vil endvidere blive undervist i hvilke karaktertræk man bygger op for at overleve det, der gik galt fordi vi ikke blev mødt, og som stadig kan holde vores livspotentiale tilbage. Så længe dette karakterforsvar er ubevidst, kan det være næsten umuligt at lave om på sine adfærdsmønstre, men under dette modul oplever mange af vores kursister, at dybe mønstre begynder at flytte på sig. Der vil endvidere blive undervist i transaktionsanalyse, Al Pessos reforældringsteknikker og kropsterapeutiske teknikker. Modul 3: Gruppeproces Gruppeproces i teori og praksis. Forståelse af statusherakier i grupper. Modul 4: Træning i PTSD-terapeutisk arbejde (chok og traume) Her ville der blive undervist en basal forståelse af PTSD og hvordan man med simple og med mere avancerede teknikker, kan hjælpe sig selv og sine klienter til heling. Undervisning i kropsorienteret coaching og supervision, kommunikation og konfliktløsning, og team-samarbejde. Personlig ledelse og lederskab. Supervision på deltagernes professionelle arbejdsprocesser. Intensivering af mindfulness træningen. Undervisningsformen En væsentlig del af uddannelsen er centeret omkring processuel læring. Det betyder at læring og egen proces går hånd i hånd. Meget af undervisningen vil skifte mellem teoretiske temaer og praktiske øvelser. Det lærte vil blive efterprøvet i konkrete situationer i gruppen, både individuelt og deltagerne imellem. Vi anvender forståelse af Den Treenige Hjerne i det pædagogiske grundlag, altså at deltagerne lærer både gennem den sansende, følende og tænkende hjerne. Erfaringen og forskningen viser at det skaber den bedste og dybeste læring. Samtidig med at det også skaber de dybeste personlige transformationer. Den faglighed du har med, er en central del af uddannelsen. Det handler ikke bare om at lære nyt, men om at bygge ovenpå og kombinere med den faglighed og erfaring du har i forvejen. Der vil blive oprettet mindre arbejdsgrupper, som mødes mellem kurserne. Der vil være en del hjemmearbejde i perioder, herunder mindfulness- og kropsøvelser, samt læsestof. Målsætningen er at uddanne og videreuddanne mennesker i coaching, psykoterapi og personligt lederskab. En metode der går til kernen af problemerne på en naturlig, dynamisk og professionel måde. Grundstenene er accept, kraft, intensitet, transformation, viden, forståelse, indre mestring og ydre kompetencer. Uddannelsens sigte er, at lade det teoretiske og praktiske gå hånd i hånd, gennem den personlige erfaring og udvikling. Deltagerne skal derfor også være indstillet på, en dyb psykisk udvikling og indre transformation. Teoretisk Ramme. Neuroaffektive psykoterapi Kropsdynamisk psykoterapi Gruppeteori og samarbejdsmodeller Coaching teknikker Konflikthåndtering Kommunikation Gestaltterapeutiske metoder. Mindfulness træning Bioenergetisk analyse Organisk psykoterapi Transaktions analysen Al Pessos reforældringsteknikker PTSD (post traumatisk stress disorder). 7

5 Kursets omfang og tider Kalender Adgangskrav Ansøgning Alle kurserne afholdes eksternat i København, med en enkelt undtagelse. Det første år på den 3-årige efteruddannelse er bygget op over 11 to-dages kurser: I alt 22 dage. På andet år er kurset bygget lidt anderledes op, bl.a. er der et 3 dages internatkursus. Andet år indeholder 21 kursusdage. Det sidste år er på 21 kursusdage, bygget op på samme måde som andet år. Alle kursusdage, undtagen internatkurset er fra kl til Enkelte dage kan pga. indholdet blive forlænget til. kl , men der vil informeres om dette i god tid. Gæstelærere Alle i lærergruppen er teoretiske og praktisk stærke, erfarne og førende inden for hver deres felt. Kropsdynamisk psykoterapeut, supervisor og personaletræner Michael Gad Psykolog Ulla Rung Weeke Psykoterapeut Karajaal Kofoed Se-Terapeut Pia Ruberno Andre vil evt. blive draget ind, hvis det vurderes rigtigt i forhold til holdets behov, retning og proces Fredag - Lørdag okt. Torsdag- Fredag nov. Torsdag- Fredag dec Fredag - Lørdag jan. Torsdag- Fredag feb. Torsdag- Fredag mar. Fredag - Lørdag april Torsdag- Fredag maj Torsdag- Fredag juni Diplom Deltagerne skal skrive en kortere opgave efter 2½ års undervisning, der viser, at de har en en forståelse af udvalgte dele af de teorier og metoder, der undervises i. Efter gennemførelse af de 3 års efteruddannelse vil du få udstedt et diplom fra Institut for Spirituel Psykoterapi. Det skal i denne sammenhæng bemærkes at Instituttet forventer og tilbyder en høj grad af kommittent. En væsentlig del af dette, er at møde op til undervisningen hver gang (undtaget force majeure) og have engageret sig i sine hjemmeopgaver. 1. Du skal helst arbejde med mennesker på en måde, hvor relationen og samspillet i relationen har en afgørende betydning, eller have et ønske om at komme til dette. 2. Du skal have arbejdet terapeutisk med dig selv og have et vist kendskab til din opvækst og dens betydning for den du er. Du skal have et vist kendskab til din følelser, dine sorte huller, dine sårbare sider og dine mest almindelige forsvarsmønstre. Der kan i enkeltstående tilfælde dispenseres fra ét af kravene Kursussted Kurserne bliver primært afholdt som eksternatkurser på Centeret ved Søerne, Nørrebrogade 7,2 tv Kbh. N. tlf Dog vil ét af kurserne være et internat i landlige omgivelser. Send ansøgning til: Fristen er: 14. september 2015 Er holdet ikke fuldt, kan deltagere optages efter denne dato. Du skal indsende en ansøgning, hvor du kort fortæller : 1. Om din situation i forhold til de 2 nævnte adgangskrav. 2. De vigtigste øvrige forhold i din livssituation. 3. Dit mål og perspektiv med at tage efteruddannelsen. Når du har indsendt din ansøgning, aftaler vi en tid til individuel samtale, senest tre uger efter at ansøgningen er modtaget. Efter samtalen afgøres det, om du er kvalificeret til at starte på uddannelsen. Da du binder dig for hele perioden, dvs. 3 år, skal du underskrive en kontrakt og indbetale depositum, før endelig optagelse kan finde sted. 8 9

6 Kursuspris og rabat OM HELLE KOFOED OM PETER KOFOED Prisen pr. år er ,- kr. Uddannelsen betales ved at du først indbetaler ,- kr. i depositum og derefter resten af uddannelsesafgiften i løbende rater på 1848,11- kr. over 36 måneder. Er det et problem så kontakt os. Ved indbetaling af det samlede beløb for et helt år, gives 2% rabat. Er det for resten af uddannelsen, spares 3 %. Der skal påregnes ca. 950 kr. til materialer pr. år, og 1500 kr. til overnatning og kost på internatkurserne. Depositum og tilbagebetaling Depositum (11.000,- kr.) indbetales reg.nr (Nordea) konto nr Ved framelding efter tilbageholdes 4500 kr. fra depositummet. Der ydes ikke kompensation ved deltagerfravær under uddannelsen. Jeg er født 1958, har været gift med Peter siden 1994 og sammen har vi 2 børn- Børn, forældreroller, parforhold, venskaber, stresshåndtering, kriser, arbejdsliv, brud i nære relationer, dødsfald, chok/- traume, grænsesætning og afhængighedsmønstre - er nogle af de emner, jeg underviser og giver terapi til, og samtidig emner/problematikker, der har optaget mig i mit eget liv. I 1989 blev jeg uddannet og certificeret Kropsdynamisk Psykoterapeut hos Bodynamic International. I 1996 gennemgik jeg 1 årig efteruddannelse hos Helen Bundgaard i supervision og ledelse. Har i 7 år gået i træningsgruppe hos Larry Heller og går nu i træningsgruppe hos Marianne Bentsen, i Neuroaffektive psykoterapi. Se Jeg er født i 1958, gift med Helle, og far til Ida på 18 år og Jonas på 16 år. Jeg er uddannet Kropsdynamisk psykoterapeut fra BodyNamic Institut Endvidere er jeg trænet i organisk psykoterapi (Bio-energi) hos Bjarne Jørgensen Jeg er trænet i Gestalt terapi og ledelse på SIG instituttet I traditionelt indiansk Shamanistisk arbejde. Jeg er fra 1998 til 2000 blevet trænet i analytisk reforældrings psykodrama hos Al Pesso. Jeg har løbende specialiseret mig i PTSD, Chok og Traume terapi. Lære har været Larry Heller, Peter Levine. Jeg har udviklet en meget effektiv arbejdsmetode, inspireret af mange forskellige lærere, og ud fra en voksende viden om, hvordan bevidstheden, hjernen og kroppen fungere sammen, som gør at jeg underviser, holder foredrag for og supervisere mange terapeuter og behandlere på dette område. Jeg har de sidste 3 år været i løbende efteruddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi. Jeg har personligt arbejdet med spiritualitet og meditation siden Jeg har arbejdet som individuel terapeut siden 1989, og ledet terapeutiske grupper siden Nærværende uddannelse startede første gang i Derudover er jeg siden 1997 blevet mere og mere brugt som foredragsholder, stresscoach og supervisor i det private og offentlige erhvervsliv. Med temaer som teambuilding, stresshåndtering, konfliktløsning, supervision og ledelse. Jeg er i øjeblikket fast supervisor på 8 behandlingsinstitutioner og fast coach for en del ledere i det private og offentlige. Jeg har bl.a. startet flere coachinguddannelse for ledere i Dragør Kommune været med til at starte en lederuddannelse i Skat Danmark, Rum til Ledelse. Se også Jeg er i øjeblikket, sammen med 3 kollegaer, Susan Hart og Marianne Bentzen, underviser og ansvarlig for det første hold i en 1-årige træning i Neuroaffektiv lederudvikling. Jeg er som selvstændig konsulent tilknyttet Institut for Spirituel Psykoterapi ledes af Helle og Peter Kofoed 10 11

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 30 år. Springbrættet er en behandlingsinstitution

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development. Team Consult Development og The Leadership Company har indgået et associeret partnerskab

NYHEDSBREV. Team Consult Development. Team Consult Development og The Leadership Company har indgået et associeret partnerskab og The Leadership Company har indgået et associeret partnerskab The Leadership Company er ét af de førende konsulentfirmaer inden for forretningsudvikling og ledelses coaching. TLC har stor succes nationalt

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2013 Handicapafdelingen, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Supervision og samtaler side 4-9 Individuel og gruppesupervision Samarbejdstræning - Anerkendende kultur

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er

Læs mere