Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer"

Transkript

1

2 Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden 1999 har vi skabt et professionelt og målrettet undervisningsmiljø, der samtidigt er trygt og uhøjtideligt. Vores deltagere har fået professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge sig selv med større indsigt, klarhed og styrke, - uanset om de har været f.eks. - ledere - undervisere - supervisorer - coaches - pædagoger - HR medarbejdere - eller en af de mange, som har ønsket at etablere eller udbygge en terapeutisk praksis Du vil blive bedre som katalysator for kreative processer og til at håndtere professionelle relationer, ved at du lærer - moderne, målrettede, terapeutiske teknikker - kommunikations-, konfliktløsnings- og coaching-redskaber - gruppeorienterede procesværktøjer Ud over den faglig erfaring og viden, du vil få på uddannelsen, vil der også ske en synliggørelse og styrkelse af dine ressourcer og indre menneskelige kvaliteter. Vi fokuserer på at hjælpe dig ind i til en dybere kontakt med dig selv, Hvor du for mulighed for en meget dybe selvudviklingsproces. I gennem selvkendskab, bevidsthedsmæssig integration og læring af nye relationelle kompetencer, får du et langt stærkere indre ståsted. Efteruddannelsen henvender sig således til mennesker både i det private og det offentlige erhvervsliv, der ønsker en professionel træning, centreret omkring relations håndtering. 2 Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Alle nye undersøgelser peger i retning af, at de relationelle og følelsesmæssige kompetencer er afgørende for vores trivsel og succes i arbejdslivet. Undersøgelserne peger f.eks. hen imod at nutiden og fremtidens leder skal kunne inspirere og motivere mennesker. Være med til at skabe rum, hvor medarbejdernes ressourcer kommer til udfoldelse. Være med til at løse menneskelige konflikter. Det er vores sociale og menneskelige kompetencer der gør os attraktive på fremtidens arbejdsmarked. Vi lever i en meget foranderlig tid. Social e normer og strukturer forandrer sig. Verden er i opbrud, både på det ydre plan og inden i mange mennesker`: Hvem er jeg, hvad er sandt for mig? Hvordan skal jeg finde fodfæste i en verden i opbrud Et af vores bud er, at det bliver meget vigtigt at kunne mærke sig selv, sine værdier, sine følelser og sin krop for at finde eget fodfæste. Følelserne er et afgørende styringsværktøj i vores håndtering af relationer og samarbejde. Følelsesmæssige kompetencer kan trænes. Men virkelig kraftfulde forandringer kræver, at du har lært dig selv at kende og mødt dine egne dybder. Din sårbarhed og din styrke. Vores erfaring er, at alle mennesker kan blive en mere hel udgave af sig selv. Uddannelsen har fokus på personligt lederskab Uanset hvordan vores liv ser ud, har vi kraften til at skabe forandring. Men ofte lægger vi dette ansvar fra os. Eller vi kan ikke se hvad vi kan påvirke. Personligt lederskab - privat og på arbejdspladsen - er at kende sig selv og tage ansvar for sig selv, på en måde hvor man hverken bliver offeret eller bødlen. Uendelig mange sammenhænge mellem mennesker er forgiftede af, at vi er kommet til at sidde fast i negative positioner. Giver skyld, eller føler skyld, i stedet for at handle selvstændigt, træffe valg, tage konsekvenser, og derved sætte os selv i spil. Når mennesker bliver bedre til at tage personligt lederskab for sig selv, frigøres store energi ressourcer - både for den enkelte og i samarbejdsgrupper. Uanset hvordan vores liv ser ud, har vi kraften til at skabe forandring. Hvis ikke andet er muligt, så i hvert fald forandring i vores holdning til det, der sker. Ved at forholde os til det negative i os selv, som ellers nemt styrer vores oplevelse af verden. Ved at lære nyt. Ved at åbne for de kreative, positive og intuitive evner, vi alle besidder. 3

3 Bærende principper: På Instituttet har vi altid relativt små hold, med Helle og Peter Kofoed som gennemgående lærere, hvilket betyder stor tryghed, fordybelse og kontinuitet, både i dine læringsforløb og personlige processer 1. Læring med både hoved og krop 2. Relationen er i centrum 3. Hjerneforskning anvendt praktisk. Et spirituelt fundament i en verden under opbrud På kurset vil du -både gennem teoretisk og personligt arbejde- få indblik og træning i forskellige psykodynamiske og kropsteoretiske modeller. Modeller der viser hvordan psyken afspejler sig i kroppen. Både i den måde vi trækker vejret på, spænder af og spænder op på. Men vores kropsholdning og spændingsmønstre er også med til at fortælle vores historie. Forskningen viser at psyken formes af det vi har oplevet i vores liv. Men det gør kroppen også. Du vil lære nogle fantastisk analytiske arbejdsredskaber, som trænes gennem teoretiske undervisning og personlig erfaringer på uddannelsen. Disse værktøjer er af stor betydning, i en professionel psykologisk forståelse i arbejdet med andre mennesker, uanset om det er børn eller voksne. På efteruddannelsen læres og trænes det på en måde, hvor det hele tiden bliver erfaret med både hoved og krop. På den måde vil du opnå at få udvidet dine egne følelsesmæssige kompetencer, som er afgørende for din håndtering af alle menneskelige situationer. Den neuroaffektive forskning viser, at det meste af vores udvikling foregår i kontakt med andre mennesker. I begyndelsen med de primære omsorgspersoner, senere; blandt jævnaldrene, og senere: med partnere og kærester. Det danner nogle følelsesmæssige erfaringer. Disse erfaringer skaber nogle spontane forventninger til kontakt. Vores følelsesmæssige erfaringer fungerer som en slags usynlig tiltrækningskraft, der gør at vi vælger den type kontakt, vi kender. Det kan betyde, at vi igen og igen i vores liv skaber utilfredsstillende kontakter og relationer. Hvis vi skal bryde disse mønstre, må vi starte med at gøre dem bevidste. Men vi skal også øve os i at være i kontakt på nye måder. Derfor er kontaktarbejdet en central del af vores arbejde på instituttet, og derfor arbejder vi ikke med meget store hold. Det er i samspillet mellem krop, psyke og hjernens funktioner, at den psykologiske videnskab flytter sig meget hurtigt i dag. På uddannelsen sammenkobler vi den psykodynamiske kropsterapi med den nyeste viden om hjernen. Det gælder både i traumeteorien og i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Samlet giver det et billede af hvad der former os, men også hvordan vi ved, at arbejde med den nærmeste udviklingszone kan skabe kraftfuld forandringer i mennesker. Det gælder både i terapeutisk arbejde, og i lederes udvikling af medarbejdere. Du vil bl.a. lære noget om at arbejde terapeutisk med traumer og manglende psykologiske udvikling, på en meget bevidst og ressourcefyldt måde. Du vil lære noget om hvordan man kan opløse defensive reaktioner og finde nye, mere livsbekræftende overbevisninger. Store dele af den viden og de metoder du lærer, vil også kunne bruges i supervision og coaching. Vi lever i en verden og med et arbejdsmarked, hvor opbrud og forandring er nøgleord. Tryghed finder man ikke ved at klamre sig til det kendte, men bl.a. ved at lære at håndtere sig selv og sine følelser (angst, uro, vrede, bekymring etc.) og ved at forbinde sig med sine spirituelle rødder. Således at et indre fundament og en indre forbundethed kan opstå. En forbundethed som er mere uafhængig af ydre forandringer og kriser, m.m. Den dybeste heling og forandring kommer ofte, når vi oplever os selv forbundet med vores inderste essens og vores urkraft. Når du kommer i kontakt med dine indre ressourcer, såsom kraft, nærvær, intuition og kreativ intelligens vil det forandre noget i dig, men også give klarhed og dybde i dit arbejde med andre mennesker. Mennesker, der har åbnet og rodfæstet deres spiritualitet i kroppen, oplever ofte, at tingene begynder at ske på en mere uanstrengt måde i deres liv. De teknikker, du lærer på uddannelsen, kan i særdeleshed bruges til at finde mere balance i dig selv. 4 5

4 Uddannelsens opbygning Modul 5: Coaching og supervision Målsætningen Modul 1: Basisforståelses- og Værktøjskassen 1. Grundlæggende sammenhænge mellem krop, psyke og bevidsthed. Her bygges på en forståelse og oplevelse af sammenhængen mellem den instinktive, den følende og den tænkende hjerne. Specielt den nye neuroaffektive kobling af hjerneforskningen og den psykologiske udvikling ind i en samlet forståelsesramme, er central. 2. Basale kontakt-, samtale- og terapeutiske færdigheder, herunder: Aktiv lytning, aktiv sansning, spejlingsredskaber, opsamlinger, at holde den røde tråd, at inddrage klientens kropssansninger, at holde eget neutralt fokus, spørgeteknikker, basale kropsøvelser og en begyndende indføring i ressource orienteret psykoterapi og coaching. 3. Indre opmærksomhed trænes, bl.a. gennem øvelser omkring kropsbevidsthed, energi og mindfulness. Modul 2: Koblingen mellem psyke og krop I den psykodynamiske kropsterapi er der en viden om hvordan vores kropslig og motoriske udvikling, følges med den psykiske og mentale udvikling. Hvordan vi i opvæksten gennemlever forskellige udviklingsfaser. Vi vil se på hvordan det kan gå galt og godt, og hvad det betyder 6 for voksne menneskers måde at være i og opleve livet. Hvordan vores historie viser sig i vores kropsform og kropsholdning. Hvordan det påvirker dybe livsoverbevisninger, og vores evne til trygt at indgå i nære relationer og i grupper. Hvordan det påvirker vores evne til at manifestere os og til at handle i verden. Der vil endvidere blive undervist i hvilke karaktertræk man bygger op for at overleve det, der gik galt fordi vi ikke blev mødt, og som stadig kan holde vores livspotentiale tilbage. Så længe dette karakterforsvar er ubevidst, kan det være næsten umuligt at lave om på sine adfærdsmønstre, men under dette modul oplever mange af vores kursister, at dybe mønstre begynder at flytte på sig. Der vil endvidere blive undervist i transaktionsanalyse, Al Pessos reforældringsteknikker og kropsterapeutiske teknikker. Modul 3: Gruppeproces Gruppeproces i teori og praksis. Forståelse af statusherakier i grupper. Modul 4: Træning i PTSD-terapeutisk arbejde (chok og traume) Her ville der blive undervist en basal forståelse af PTSD og hvordan man med simple og med mere avancerede teknikker, kan hjælpe sig selv og sine klienter til heling. Undervisning i kropsorienteret coaching og supervision, kommunikation og konfliktløsning, og team-samarbejde. Personlig ledelse og lederskab. Supervision på deltagernes professionelle arbejdsprocesser. Intensivering af mindfulness træningen. Undervisningsformen En væsentlig del af uddannelsen er centeret omkring processuel læring. Det betyder at læring og egen proces går hånd i hånd. Meget af undervisningen vil skifte mellem teoretiske temaer og praktiske øvelser. Det lærte vil blive efterprøvet i konkrete situationer i gruppen, både individuelt og deltagerne imellem. Vi anvender forståelse af Den Treenige Hjerne i det pædagogiske grundlag, altså at deltagerne lærer både gennem den sansende, følende og tænkende hjerne. Erfaringen og forskningen viser at det skaber den bedste og dybeste læring. Samtidig med at det også skaber de dybeste personlige transformationer. Den faglighed du har med, er en central del af uddannelsen. Det handler ikke bare om at lære nyt, men om at bygge ovenpå og kombinere med den faglighed og erfaring du har i forvejen. Der vil blive oprettet mindre arbejdsgrupper, som mødes mellem kurserne. Der vil være en del hjemmearbejde i perioder, herunder mindfulness- og kropsøvelser, samt læsestof. Målsætningen er at uddanne og videreuddanne mennesker i coaching, psykoterapi og personligt lederskab. En metode der går til kernen af problemerne på en naturlig, dynamisk og professionel måde. Grundstenene er accept, kraft, intensitet, transformation, viden, forståelse, indre mestring og ydre kompetencer. Uddannelsens sigte er, at lade det teoretiske og praktiske gå hånd i hånd, gennem den personlige erfaring og udvikling. Deltagerne skal derfor også være indstillet på, en dyb psykisk udvikling og indre transformation. Teoretisk Ramme. Neuroaffektive psykoterapi Kropsdynamisk psykoterapi Gruppeteori og samarbejdsmodeller Coaching teknikker Konflikthåndtering Kommunikation Gestaltterapeutiske metoder. Mindfulness træning Bioenergetisk analyse Organisk psykoterapi Transaktions analysen Al Pessos reforældringsteknikker PTSD (post traumatisk stress disorder). 7

5 Kursets omfang og tider Kalender Adgangskrav Ansøgning Alle kurserne afholdes eksternat i København, med en enkelt undtagelse. Det første år på den 3-årige efteruddannelse er bygget op over 11 to-dages kurser: I alt 22 dage. På andet år er kurset bygget lidt anderledes op, bl.a. er der et 3 dages internatkursus. Andet år indeholder 21 kursusdage. Det sidste år er på 21 kursusdage, bygget op på samme måde som andet år. Alle kursusdage, undtagen internatkurset er fra kl til Enkelte dage kan pga. indholdet blive forlænget til. kl , men der vil informeres om dette i god tid. Gæstelærere Alle i lærergruppen er teoretiske og praktisk stærke, erfarne og førende inden for hver deres felt. Kropsdynamisk psykoterapeut, supervisor og personaletræner Michael Gad Psykolog Ulla Rung Weeke Psykoterapeut Karajaal Kofoed Se-Terapeut Pia Ruberno Andre vil evt. blive draget ind, hvis det vurderes rigtigt i forhold til holdets behov, retning og proces Fredag - Lørdag okt. Torsdag- Fredag nov. Torsdag- Fredag dec Fredag - Lørdag jan. Torsdag- Fredag feb. Torsdag- Fredag mar. Fredag - Lørdag april Torsdag- Fredag maj Torsdag- Fredag juni Diplom Deltagerne skal skrive en kortere opgave efter 2½ års undervisning, der viser, at de har en en forståelse af udvalgte dele af de teorier og metoder, der undervises i. Efter gennemførelse af de 3 års efteruddannelse vil du få udstedt et diplom fra Institut for Spirituel Psykoterapi. Det skal i denne sammenhæng bemærkes at Instituttet forventer og tilbyder en høj grad af kommittent. En væsentlig del af dette, er at møde op til undervisningen hver gang (undtaget force majeure) og have engageret sig i sine hjemmeopgaver. 1. Du skal helst arbejde med mennesker på en måde, hvor relationen og samspillet i relationen har en afgørende betydning, eller have et ønske om at komme til dette. 2. Du skal have arbejdet terapeutisk med dig selv og have et vist kendskab til din opvækst og dens betydning for den du er. Du skal have et vist kendskab til din følelser, dine sorte huller, dine sårbare sider og dine mest almindelige forsvarsmønstre. Der kan i enkeltstående tilfælde dispenseres fra ét af kravene Kursussted Kurserne bliver primært afholdt som eksternatkurser på Centeret ved Søerne, Nørrebrogade 7,2 tv Kbh. N. tlf Dog vil ét af kurserne være et internat i landlige omgivelser. Send ansøgning til: Fristen er: 14. september 2015 Er holdet ikke fuldt, kan deltagere optages efter denne dato. Du skal indsende en ansøgning, hvor du kort fortæller : 1. Om din situation i forhold til de 2 nævnte adgangskrav. 2. De vigtigste øvrige forhold i din livssituation. 3. Dit mål og perspektiv med at tage efteruddannelsen. Når du har indsendt din ansøgning, aftaler vi en tid til individuel samtale, senest tre uger efter at ansøgningen er modtaget. Efter samtalen afgøres det, om du er kvalificeret til at starte på uddannelsen. Da du binder dig for hele perioden, dvs. 3 år, skal du underskrive en kontrakt og indbetale depositum, før endelig optagelse kan finde sted. 8 9

6 Kursuspris og rabat OM HELLE KOFOED OM PETER KOFOED Prisen pr. år er ,- kr. Uddannelsen betales ved at du først indbetaler ,- kr. i depositum og derefter resten af uddannelsesafgiften i løbende rater på 1848,11- kr. over 36 måneder. Er det et problem så kontakt os. Ved indbetaling af det samlede beløb for et helt år, gives 2% rabat. Er det for resten af uddannelsen, spares 3 %. Der skal påregnes ca. 950 kr. til materialer pr. år, og 1500 kr. til overnatning og kost på internatkurserne. Depositum og tilbagebetaling Depositum (11.000,- kr.) indbetales reg.nr (Nordea) konto nr Ved framelding efter tilbageholdes 4500 kr. fra depositummet. Der ydes ikke kompensation ved deltagerfravær under uddannelsen. Jeg er født 1958, har været gift med Peter siden 1994 og sammen har vi 2 børn- Børn, forældreroller, parforhold, venskaber, stresshåndtering, kriser, arbejdsliv, brud i nære relationer, dødsfald, chok/- traume, grænsesætning og afhængighedsmønstre - er nogle af de emner, jeg underviser og giver terapi til, og samtidig emner/problematikker, der har optaget mig i mit eget liv. I 1989 blev jeg uddannet og certificeret Kropsdynamisk Psykoterapeut hos Bodynamic International. I 1996 gennemgik jeg 1 årig efteruddannelse hos Helen Bundgaard i supervision og ledelse. Har i 7 år gået i træningsgruppe hos Larry Heller og går nu i træningsgruppe hos Marianne Bentsen, i Neuroaffektive psykoterapi. Se Jeg er født i 1958, gift med Helle, og far til Ida på 18 år og Jonas på 16 år. Jeg er uddannet Kropsdynamisk psykoterapeut fra BodyNamic Institut Endvidere er jeg trænet i organisk psykoterapi (Bio-energi) hos Bjarne Jørgensen Jeg er trænet i Gestalt terapi og ledelse på SIG instituttet I traditionelt indiansk Shamanistisk arbejde. Jeg er fra 1998 til 2000 blevet trænet i analytisk reforældrings psykodrama hos Al Pesso. Jeg har løbende specialiseret mig i PTSD, Chok og Traume terapi. Lære har været Larry Heller, Peter Levine. Jeg har udviklet en meget effektiv arbejdsmetode, inspireret af mange forskellige lærere, og ud fra en voksende viden om, hvordan bevidstheden, hjernen og kroppen fungere sammen, som gør at jeg underviser, holder foredrag for og supervisere mange terapeuter og behandlere på dette område. Jeg har de sidste 3 år været i løbende efteruddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi. Jeg har personligt arbejdet med spiritualitet og meditation siden Jeg har arbejdet som individuel terapeut siden 1989, og ledet terapeutiske grupper siden Nærværende uddannelse startede første gang i Derudover er jeg siden 1997 blevet mere og mere brugt som foredragsholder, stresscoach og supervisor i det private og offentlige erhvervsliv. Med temaer som teambuilding, stresshåndtering, konfliktløsning, supervision og ledelse. Jeg er i øjeblikket fast supervisor på 8 behandlingsinstitutioner og fast coach for en del ledere i det private og offentlige. Jeg har bl.a. startet flere coachinguddannelse for ledere i Dragør Kommune været med til at starte en lederuddannelse i Skat Danmark, Rum til Ledelse. Se også Jeg er i øjeblikket, sammen med 3 kollegaer, Susan Hart og Marianne Bentzen, underviser og ansvarlig for det første hold i en 1-årige træning i Neuroaffektiv lederudvikling. Jeg er som selvstændig konsulent tilknyttet Institut for Spirituel Psykoterapi ledes af Helle og Peter Kofoed 10 11

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Vi har med stor succes uddannet seks hold siden 1999, og dette bliver hold 7. Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Vi har med stor succes uddannet seks hold siden 1999, og dette bliver hold 7. Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer,

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Proceshåndtering. Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer. (4 kursus dage)

Proceshåndtering. Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer. (4 kursus dage) 2-årig efteruddannelse i Proceshåndtering med fokus på Relationer og Ressourcer For terapeuter, undervisere, konsulenter, coaches og ledere. Målgruppe: - Tidligere deltagere på Basisefteruddannelsen på

Læs mere

Procesledelse. Relationer og Ressourcer For ledere, konsulenter, coaches, terapeuter og undervisere. Proceshåndtering er en central funktion bl.a.

Procesledelse. Relationer og Ressourcer For ledere, konsulenter, coaches, terapeuter og undervisere. Proceshåndtering er en central funktion bl.a. Proceshåndtering er en central funktion bl.a. for Introduktionsaften 18. august: se side 2 - konsulenter, der arbejder med større eller mindre personalegrupper. Også her vil målet være i fokus, mens håndtering

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du gennemgå en personlig udvikling, så du får et indre

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet Konfliktcoach med Lars Mogensen og Henrik Heilmann Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet konfliktcoach med certificering conflict.dk

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation.

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation. Dance Movement Omdrejningspunktet hos Dance Movement er bevægelsespsykologien, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens og bevægelsens sprog. Dance Movement

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er

Læs mere

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet Konfliktcoach med Lars Mogensen og Henrik Heilmann Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet konfliktcoach med certificering conflict.dk

Læs mere

1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi

1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi Personlighedsudvikling og Psykoterapi interventioner til nærmeste udviklingszone 2017 med mulighed for certificering v/ Marianne Bentzen & Susan Hart Den 1-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering 1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer NLP OG COACH UDDANNELSEN Få effektive kommunikations-værktøjer BLIV BEDRE TIL AT LYTTE OG FORSTÅ - OG HJÆLPE ANDRE MED UDVIKLING Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen

Læs mere

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer 1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer Holstebro 2014 Sjælsro Skolerne V. Helle Nemborg Velkommen til Sjælsro Velkommen til Clairvoyant Healer uddannelsen. Det glæder mig, at du fandt vejen

Læs mere

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Foto: shutterstock.com Udvikling med Unge i centrum LÆR AT BRUGE DEN COACHENDE TILGANG I DIT ARBEJDE MED UNGE COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Aalborg Ungdomsskole Godthåbsgade

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Egholt miljøterapeutisk behandling

Egholt miljøterapeutisk behandling Egholt miljøterapeutisk behandling På Egholt praktiseres en miljøterapeutisk behandling. Miljøterapi er en gennemtænkt opbygning af et givent miljø fysisk, psykologisk og kulturelt så det fremmer synliggørelsen

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Personlig Udvikling & Kommunikation

Personlig Udvikling & Kommunikation Personlig Udvikling & Kommunikation Giv dig selv flere muligheder igennem større forståelse af dig selv og andre. Deltag på dette kursus, der giver dig seks dage med fokus på dig og din personlige udvikling.

Læs mere

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter.

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter. KURSUSKARRUSELLEN Kursuskarrusellen henvender sig til alle, der arbejder indenfor det private eller det offentlige, hvor kontakten mellem mennesker er af central betydning og hvor samspil og samarbejde

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 2016 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere