RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode."

Transkript

1 Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. For at gøre dit barns oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual, som fortæller noget om de regler, som programmet har. Indholdsfortegnelse: Hvad er RRN-programmet?... 2 Interventionen... 2 Afsoningsforløbet... 2 Opfølgningsperioden... 3 Dine pligter som forælder til et barn i programmet... 3 Motivere barnet... 3 Mødepligt... 3 Uniform... 4 Udgangsforbud... 4 Barnets journal... 5 Hvordan ser en typisk dag ud?... 6 Hverdage... 6 Check-in... 6 Gåtur nr Morgenmad... 6 Skole... 6 Lektier og personligt arbejde... 7 Gåtur nr Dagens tema / Samfundstjeneste... 7 Gruppeterapi... 7 Lørdage... 8 Ankomst og registrering... 8 Samfundstjeneste / Familieterapi... 8 Ceremoni... 8 Side 1 af 8

2 Hvad er RRN-programmet? RRN-programmet bygger på selvsvarende programmer i Florida USA. Programmet er en slags udvidet SFO, hvor at dit barn via en struktureret dagligdag vil få tid til at tænke over, hvor at det er på vej hen. Man kan kalde det et wake-call eller en chance til at få lagt livet om. Programmet består af tre dele Interventionen Afsoningsforløbet Opfølgningsperioden Interventionen Formålet med interventionen er at forklare barnet hvad der er årsag til at det skal møde op. Det svarer til en retssag, men der er pædagogisk personale tilstede, som vil forklare barnet hvad juristerne siger. I de fleste tilfælde skyldes det at barnet har lavet en lovovertrædelse, som vil medføre straf, hvis barnet var over 15 år. I nogle tilfælde skyldes det at barnet har unddraget sig undervisningspligten. Hvis du som forælder ikke ønsker at barnet skal gå i skole, må du stå frem i forbindelse med interventionen og fortælle hvordan du ønsker at barnet opfylder undervisningspligten fremover. Det kan via indmelding på en anden skole eller via hjemmeundervisning. Varigheden af barnets ophold i programmet bestemmes ud fra hvilke forhold, som barnet har involveret sig i og der tages udgangspunkt i hvad en voksen ville have fået af straf, hvis vedkommende havde lavet samme lovovertrædelse. Der gives dog rabat grundet barnets alder. En måneds fængsel for en voksen, bliver til en uges ophold i programmet. Dog er der et minimumsophold på 14 dage i programmet og bødestraf vil også blive omsat til 14 dage uanset bødens størrelse. Afsoningsforløbet Som forælder vil du være forpligtet til at være sammen med barnet i tidsrummet fra ca. kl. 5 til kl. 7 og igen fra kl. 15 til kl. 17 på hverdage og fra kl. 9 til ca. 12 om lørdage. Hvis din arbejdsgiver skal kompenseres for manglende arbejdstid, så har vi skemaer til refusionsansøgning. Er du enlig forsørger, så kan kommunen stille en medarbejder / babysitter til rådighed, så de øvrige søskende kan komme til/fra deres pasningsordning. Årsagen til at du skal være hos dit barn er at forhindre at det føler sig forladt i processen og at supplere personalet med hensyn til at forhindre voldelige episoder mellem dit barn og det øvrige personale. Side 2 af 8

3 Hvis du ikke har bil og afsoningsstedet ligger længere end 3 km fra din bolig, så kan du ansøge om bustransport til / fra afsoningsstedet. 3 betingelser skal være opfyldt for at barnet kan bestå programmet. a) Den antal dage, som blev resultatet af interventionen, skal være gået. b) Barnet skal have løst alle opgaver i sin journal c) Det skal være mindst 5 fortløbende dage med to positive smileyer. Opfølgningsperioden Opfølgningsperioden varer 3 måneder. Programmet har en hot-line, som kan anvendes ved akutte problemer. Endvidere vil en terapeut ringe hjem til Jer hver 14 dage. Barnet må om hvorvidt at det vil tale med terapeuten. Der vil også blive tilbudt et hjemmebesøg. Børnene opfordres til at etablere en gruppe på en af de mange communities networks, som findes på Internettet (f.eks. Myspace), så de kan udveksle erfaringer omkring de psykiske eftervirkninger, som kan opstå af at have deltaget i et intensivt program. Når perioden er slut, skal I møde op til et møde på kommunen, hvor at behandlingen officielt afsluttes. Dine pligter som forælder til et barn i programmet. Motivere barnet Du skal som forældre tilskynde dit barn til at arbejde med programmet i stedet for mod det. Programmet bygger på: 1) At barnet skal være ærlig overfor sig selv. 2) At barnet kan møde til tiden 3) At barnet laver deres lektier 4) At barnet benytter en omgangstone til deres medmennesker i programmet. Det er ikke sjovt at møde kl. 5 om morgenen, men ved at starte tidligt, kan de også komme tidligt hjem og stadig fungere som en familie omkring aftensmaden. Sekundært så bliver det også nemmere at overholde udgangsforbuddet, hvis barnet bliver tidlig træt. Mødepligt I har begge pligt til at møde op. Hvis barnet ikke kan overtales til at møde op, så kan Du rekvirere hjælp til formålet. Specialuddannede medarbejdere vil møde op om morgenen og hjælpe dit barn af sted. Da de anvender vand, så anbefales det at lægge et stykke plastik mellem lagenet og madrassen, så de kun skal tørre dyne, hovedpude og lagen. Personalet vil hjælpe dem med at hænge dem til tørre. Side 3 af 8

4 Hvis du vælger afhentningsservice, så pak det nødvendige tøj og skoletaske om aftenen, så det hele er klart. Hvis arbejdsforhold umuliggør at ingen af barnets forældre kan møde op, så kan du ansøge om at et familiemedlem deltager i dit/deres sted, men der skal være tale om ekstraordinære omstændigheder, da et delmål med programmet er at knytte familiebåndene tættere sammen. Uniform Når barnet deltager i programmet skal det gå med den orange kedeldragt. Formålet er at fjerne noget af ydre maske, barnet bruger til at skjule sin indre med for at accelerere barnet fremdrift i programmet. Tøjet bruges ofte af børn til at skabe deres identitet eller image. Ved at fjerne tøjet som virkemiddel signaleres det overfor barnet at det ydre ikke tæller. I skoletiden skal det gå med enten en T-shirt eller med en Sweat-shirt fra programmet hele tiden bortset fra når det har idræt. Program-medarbejdere vil besøge barnets klasse i skoletiden og tøjet vil lette kontrollen af barnet. Vi har lager af tøj, så barnet kan få et rent sæt hver dag. Hver morgen skal du derfor sørge for at der bukser, sokker og eventuelt rent undertøj, så barnet har noget at skifte til, når det skal i skole. Udgangsforbud På hverdage, samt om søndagen skal barnet være hjemme kl. 21. Lørdag aften må barnet være ude til kl. 22. Disse tider skal overholdes. Hvis der er familiefester, religiøse højtider kan de ansøge om at udgangsforbuddet ikke gælder den pågældende dag. Skemaer kan rekvireres hos programmet. Endvidere gælder udgangsforbuddet ikke fra 23. december til 1. januar. Side 4 af 8

5 Barnets journal Dit barn har fået udleveret en journal ved interventionen. Den rummer en lang række opgaver, som har barnet skal løse. Nogle af dem vil kræve din hjælp. Det er vigtigt at understrege at det er barnets personlige journal og du ikke skal læse i den eller på anden måde hjælpe barnet med arbejde, som ligger i at få løst opgaverne, medmindre at du bliver spurgt. En del af formålet med programmet er at få barnet til at bede om hjælp, når det har brug for det. Side 5 af 8

6 Hvordan ser en typisk dag ud? Hverdage Check-in Sammen med dit barn skal du møde på den skole, hvor at programmet afvikles mellem kl. 5 og 5.30, hvorefter at der bliver foretaget en kontrol af de lektier, som barnet skal have løst til den pågældende dag. Skoletaskens indhold skal være i orden, ligesom at der skal være orden i skriveredskaber og andre hjælpemidler. Motiver barnet til at kontrollere at disse ting er i orden, så barnet kan få en positiv start på dagen ved at få dagens første smiley. Gåtur nr. 1 Efter at check-in er overstået er det tid til dagens første gåtur. Gåturen vil tage en ca. time. Hold øje med at barnet får fyldt sin drikkedunk op inden starten. Tempoet vil være moderat og det langsomste barn vil sætte det. Vil dit barn ikke gå længere, vil personalet tilkalde en læge. Hvis det er din vurdering at der ikke ligger en reelt fysisk begrundelse til at barnet nægter at gå, så anvend positiv motivation til at få barnet til at gå igen, så det ikke får en negativ smiley for dagens indsats. Du må ikke ydmyge barnet eller på anden måde anvende fysisk eller psykisk vold for at få barnet til at gå. Morgenmad Der er morgenmad til Jer begge to, når I kommer tilbage til skolen. Børnene dækker bord og laver morgenmad/kaffe/te: mandag, onsdag og fredag og forældrene gør det de andre dage. Der vil være valgfrihed mellem hvid eller mørkt brød, samt varmt (kaffe/te) til de voksne. Skole Efter morgenmaden skal der ryddes op i køkkenet og børnene klæder sig om til skole. Hvis du vælger at køre barnet selv, så check barnet ind på skolens kontor alternativt i SFO en, hvis barnet går der. Side 6 af 8

7 Lektier og personligt arbejde Dit barn vil blive afhentet efter skoletid og bragt til den skole, hvor at programmet holder til. Her vil det lave lektier og opgaver i den personlige journal indtil kl. 15, hvor at det forventes at du er mødt frem. Gåtur nr. 2 Kl starter dagens anden gåtur. Der gælder de samme regler for gåtur nr. 2, som ved gåtur nr. 1. Snak under gåturen med dit barn om vedkommendes dag, så tiden ikke føles så lang. Dagens tema / Samfundstjeneste Efter dagens anden gåtur er der kl enten samfundstjeneste eller et forældreklasse. Samfundstjenesten vil typisk være at samle affald på et afstukket område. Din opgave er alene at undersøge det sted, som dit barn samler affald op på for at forhindre at barnet kommer til skade på glasskår eller kanyler. (For at minimere risikoen for leverbetændelse eller HIV). Gruppeterapi Dagens sidste punkt er gruppeterapi, som er en samtale i en gruppe. Emnerne i disse samtaler er enten baseret på det foredrag, som barnet har overværet eller et af spørgsmålene i barnets journal. Nogen gange er du kun sammen med forældre til deltagere i programmet og nogle gange er du sammen med dit barn og 2-3 andre familier. Inden at gruppe terapien slutter, vil dit barn blive spurgt om det synes at det har gjort sig fortjent til en positive smiley for dagens indsats. Skulle dagen være gået skidt for barnet, så der er tale om en negativ smiley, så snak med barnet om de omstændigheder, som medførte den negative smiley. 3 negative smileyer medfører en ekstra dag i programmet, så prøv at opmuntre barnet til at møde programmets udfordringer med åbne øjne. Side 7 af 8

8 Lørdage Ankomst og registrering Du skal møde sammen med dit barn mellem 9 og Samfundstjeneste / Familieterapi På ulige uger skal du overvåge af dit barn, imens at det rydder et afstemt område for affald i to timer. Du skal som på hverdage checke området for glasskår og kanyler. På lige uger skal I familieterapi i 2 timer. En af punkterne er en huskontrakt, som ridser nogle retningslinier op. Børn kan godt lide faste grænser. Barnet har fået en liste med emner, som kan indgå i en kontrakt. Ceremoni Hvis dit barn er færdig med programmet, så skal I sammen deltage i en lille ceremoni, hvor at dit barn oplæser et stykke fra sin journal og får overrakt et diplom. Side 8 af 8

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler...

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Jeannett i Honolulu Zoo. Indhold

Jeannett i Honolulu Zoo. Indhold AuPair - USA Jeannett i Honolulu Zoo Indhold Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Introduktion AuPair Krav Pris Ansøgning Test dig selv Beretninger 2 Introduktion Alle vil gerne se fremmede

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere