BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE I UNDERSØGELSEN 4 Antal gennemførte interviews forelt på brancheområer 4 i virksomheerne i uge 5 4 UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE I DE SENESTE 3 MÅNEDER 6 Den samlee uvikling i antallet af mearbejere i e seneste 3 måneer 7 FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE I DE KOMMENDE 6 MÅNEDER 8 De samlee forventninger til antallet af mearbejere på 6 måneers sigt 10 Virksomheernes vurering af rekrutteringssituationen i e kommene 6 måneer 10 UDFORDRINGER FOR VIRKSOMHEDERNE I DET KOMMENDE ÅR 11 BILAG 12 Brancheopelingen i unersøgelsen 12 Bilagstabeller me uybene svar fra virksomheerne 13 Ugiver: Beskæftigelsesregion Mitjyllan

3 FORVENTNINGER TIL BESKÆFTIGELSEN I Mitjyllan Denne unersøgelse afækker e private virksomheers uvikling i antal ansatte i e seneste 3 måneer og eres forventninger til uviklingen i e kommene 6 måneer. Deruover belyser unersøgelsen bl.a. virksomheernes forventninger til rekrutteringssituationen og e væsentligste uforringer for virksomheerne i et kommene år. Unersøgelsen er gennemført, ve telefoninterviews af virksomheer inen for en private sektor i uge 5 i Jyllan/Fyn. Heraf er er gennemført 367 interviews i Mitjyllan. SAMMENFATNING Denne rapport ineholer først og fremmest resultaterne fra interviewene me e mitjyske virksomheer. Dog inrages resultater fra hele unersøgelsen i Jyllan/Fyn, er hvor atagrunlaget er for lille til at belyse uviklingen på regionalt niveau. Hoveresultaterne fra unersøgelsen er følgene: Uviklingen i e seneste 3 måneer: 59% af virksomheerne har et samme antal mearbejere uge 5, som 3 måneer tiligere 13% har flere ansatte 28% har færre ansatte Det er især virksomheer inen for, Inustrien og Hanel og transport, som har oplevet et fal i antal mearbejere i e seneste 3 måneer. Mosat er antallet af ansatte inen for højere i uge 5 en for 3 måneer sien. Forventningerne til e kommene 6 måneer: 61% af virksomheerne forventer at antallet af mearbejere er uænret om 6 måneer 17% forventer flere ansatte næsten 20% forventer færre ansatte På 6 måneers sigt forventes især en negang i antal ansatte inen for inustrien. Dog inikerer resultaterne, at er forventes fremgang inen for Metalinustrien og Maskininustrien, mens er forventes et fal i antal mearbejere inen for e anre ele af inustrien. Inen for Hanel og transport forventes en minre negang på 6 måneers sigt, mens er forventes en minre fremgang inen for og en lit større fremgang inen for. En el af fremgangen bl.a. inen for kan være sæsonbetingee. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

4 Mearbejere Forelt på 4 hovegrupper af mearbejere, viser unersøgelsen følgene: Ufaglærte: 45% forventer et uænret antal på 6 måneers sigt, 7% forventer flere ufaglærte og 7% færre ufaglærte. Faglærte: 54% forventer er uænret antal, 8% flere og 11% færre. Funktionærer: 60% forventer et uænret antal, 6% flere og 8% færre. Højtuannee: 40% forventer et uænret antal, 3% flere og 3% færre. 1 SAMMENFATNING Hvornår vener uviklingen? De virksomheer, er forventer et fal i mearbejerstaben i e kommene 6 måneer, er spurgt om hvornår e forventer at være tilbage på et samme niveau som i ag. 34% forventer at være tilbage på et nuværene niveau om et år 27% om to år 4% om tre år 23% forventer at e alrig kommer tilbage på et samme niveau. Rekrutteringsforventningerne 29% af virksomheerne svarer ja til at e forventer at ansætte mearbejere i e kommene 6 måneer 70% svarer nej. Blant e virksomheer, som forventer at ansætte mearbejere i e kommene 6 måneer, svarer: 25% at rekrutteringssituationen vil være som i ag 71% forventer at et vil være lettere en i ag kun 3% forventer at et vil være sværere en i ag Uforringer for virksomheerne i et kommene år I unersøgelsen er virksomheerne bet om at angive e to væsentligste uforringer for virksomheen i et kommene år. 53% angiver at et er inenlansk efterspørgsel 26% interne forhol på virksomheen, som f.eks. omstruktureringer, rationaliseringer, outsourcing og ænringer af prouktionskapaciteten 22% finansiering 18% uviklingen på markeerne 9% rekruttering af mearbejere 11% anet. (Hoveparten af isse virksomheer henviser til markessituationen.) 1 Mellem ¼-el og ½-elen af virksomheerne svarer, at e ikke ve eller at et ikke er relevant at svare på forventningerne til e enkelte hovegrupper af mearbejere, hvilket mefører at e enkelte grupper ikke summerer til 100% i teksten. 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

5 BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN Unersøgelsens formål har været at afække uviklingen i beskæftigelsen over e seneste tre måneer, samt få virksomheernes forventninger til uviklingen e næste 6 måneer. Der er i unersøgelsen ikke taget høje for effekten af sæsonarbeje hos virksomheerne. Tolkningen af unersøgelsens resultater bør erfor ske uner hensyntagen til en eksisterene vien om sæsonusving for e forskellige brancher. Der er gennemført i alt interview i hele Jyllan/Fyn i perioen manag en 26. januar til freag en 30. januar heraf 367 i Mitjyllan. Interviewene er primært gennemført som telefoninterview og suppleret me enkelte internetbesvarelser blant responenter, som ikke have mulighe for at besvare unersøgelsen på tispunktet for en telefoniske henvenelse. Virksomheerne i unersøgelsen er uvalgt blant private virksomheer me mellem 5 og 499 ansatte i Region Norjyllan, Mitjyllan og Syanmark. Got private virksomheer er fravalgt, fori e arbejer i sektorer styret af aftaler me et offentlige, eks. læger, tanlæger, privat hjemmehjælp og unervisningsinstitutioner. Uvalget af virksomheer er foretaget stratificeret sålees, at er i stikprøven forekommer stort set et samme antal virksomheer i e fire størrelsesgrupper, som unersøgelsens resultater er elt op på: 5 til 9 ansatte 10 til 19 ansatte 20 til 49 ansatte 50 til 499 ansatte Virksomheerne er esuen uvalgt sålees, at er forekommer lige mange virksomheer fra hver region i stikprøven. Stratifikationen er foretaget for at sikre en tilstrækkelig mænge virksomheer i hver af størrelses- og regionsgrupperne til, at et er muligt at utale sig me rimelig statistisk sikkerhe om isse grupper. Valget af en stratificeret uvælgelse betyer, at et for e samlee tal på tværs af størrelse og region er nøvenigt at vægte resultaterne. I tabellerne er angivet procenttal på baggrun af e vægtee tal og N angivet u et faktiske antal gennemførte interview. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

6 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE I UNDERSØGELSEN Antal gennemførte interviews forelt på brancheområer Der er i alt gennemført interviews me virksomheer i Jyllan/Fyn i uge 5. Heraf er 367 virksomheer beliggene i Mitjyllan. Der er gennemført flest interviews inen for Hanel og transport, Inustrien, og. 2 Enkelte private virksomheer inen for brancher, som omineres af offentlige virksomheer, ingår også i unersøgelsen. Der er og gennemført et relativt lille antal interviews, hvilket betyer, at er er stor usikkerhe om resultaterne fra unersøgelsen inen for især brancheområerne Offentlig aministration og Kultur, friti og anen service. Også inen for Lanbrug, Information og kommunikation, og Ejenomshanel og ulejning er er gennemført relativt få interviews, hvilket betyer at også resultaterne for isse brancher er usikre på regionalt niveau. TABEL 1. ANTAL INTERVIEWEDE VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ HOVEDBRANCHER REGION N10 Mitjyllan Norjyllan Syanmark Jyllan/Fyn i alt råstofuvining og Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Hovetotal i virksomheerne i uge 5 Tabel 2 viser, at virksomheerne i unersøgelsen i alt har ansatte i uge 5, heraf har virksomheerne i Mitjyllan ansatte. 93% er ansat i virksomheer inen for, Hanel og transport eller, hvilket betyer, at resultaterne er mest sikre for isse 4 hovebrancher. TABEL 2. ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE I UGE 5 FORDELT PÅ REGION OG HOVEDBRANCHE REGION N10 Mitjyllan Norjyllan Syanmark Jyllan/Fyn i alt råstofuvining og Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Hovetotal Se bilaget for en nærmere beskrivelse af hvilke unerbrancher, som tilhører e overornee hovebrancher. 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

7 Unersøgelsen ækker virksomheer i alle kommuner i hele regionen, untaget Samsø. TABEL 3. ANTAL VIRKSOMHEDER OG ANSATTE FORDELT PÅ KOMMUNER I MIDTJYLLAND Kommuner: Antal virksomheer Favrskov Heenste Herning Holstebro Horsens Ikast-Brane Lemvig Norjurs Oer Raners Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanerborg Skive Struer 80 3 Syjurs 54 5 Viborg Århus Hovetotal BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

8 UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE I DE SENESTE 3 MÅNEDER I unersøgelsen er virksomheerne spurgt om, hvor mange ansatte e er i ag. Herefter har vi bet virksomheerne angive ænringen i forhol til situationen for 3 måneer sien. 3 Tabel 4 viser virksomheernes vurering af uviklingen i antal ansatte i e seneste 3 måneer. TABEL 4. UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE I DE SENESTE 3 MÅNEDER I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ VIRKSOM- HEDSSTØRRELSE, BRANCHE OG EKSPORTANDEL Spm. 2 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Hvor mange flere/færre mearbejere er er ansat på virksomheen nu i f.h.t. for 3 måneer sien? Det samme Færre, antal Flere, antal: antal: Antal 59,4% 12,9% 27,7% ,9% 8,7% 17,4% 92 55,6% 13,1% 31,3% 99 36,0% 23,3% 40,7% 86 37,8% 15,6% 46,7% 90 93,1%,0% 6,9% 7 49,4% 19,8% 30,8% 94 57,2% 12,0% 30,8% 52 61,3% 11,0% 27,7% ,7% 14,0% 27,3% 8 88,5%,0% 11,5% 12 57,9% 23,6% 18,5% 14 57,7% 10,8% 31,5% 45 72,9%,0% 27,1% 2 44,4% 18,8% 36,8% 4 62,7% 9,3% 28,0% ,1% 16,2% 33,7% 50 73,6% 7,6% 18,9% 33 Overornet viser resultaterne, at got 59% af virksomheerne har et samme antal mearbejere i uge 5, som 3 måneer tiligere. Knap 13% har flere ansatte og næsten 28% har færre ansatte. 3 /mearbejere er efineret som antallet af personer, er motager løn fra virksomheen. Der er altså ikke omregnet til fultisansatte. For personligt ejee virksomheer ingår ejer og evt. mehjælpene ægtefælle ikke i antal ansatte. 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

9 Forelt på virksomhesstørrelse viser unersøgelsen, at flere af e små virksomheer me 5-9 ansatte eller, har et uænret antal mearbejere. Blant e mellemstore og store virksomheer er er flere virksomheer me færre ansatte i e seneste 3 måneer. Forelt på anele i omsætningen viser unersøgelsen, at antallet af ansatte er falet minst i e mest afhængige virksomheer, hvor en ugør over 50% af omsætningen. Dog viser resultaterne, at blant e virksomheer, hvor ugør op til ½-elen af omsætningen, har er været relativt flest virksomheer, som har haft en reuktion i mearbejerstaben. Forelt på brancher viser unersøgelsen, at et især er virksomheer inen for, Inustri og, som har oplevet et fal i antal ansatte i e seneste 3 måneer. Dog er er også inen for isse brancher en el virksomheer, hvor antallet af mearbejere er steget i e seneste 3 måneer og at antallet af ansatte er uænret inen for ca. halvelen eller flere af virksomheerne inen for isse 3 brancheområer. Lanbruget er en branche, hvor flest virksomheer meler om et uænret antal mearbejere i e seneste 3 måneer. Herefter kommer og Hanel og transport. Unersøgelsen viser samtiig, at er er flere virksomheer me flere ansatte en færre ansatte i e seneste 3 måneer inen for Ejenomshanel. Den samlee uvikling i antallet af mearbejere i e seneste 3 måneer Samlet set viser unersøgelsen, at antallet af ansatte i e virksomheer, er ingår i unersøgelsen i Mitjyllan, er falet me ca. 3,1% gennem e seneste 3 måneer. I Jyllan/Fyn har negangen været størst i Norjyllan me et fal på ca. 6,1%, mens negangen i Syanmark har været på ca. 4,0%. er et brancheområe i Mitjyllan, hvor antallet af ansatte er falet mest i e seneste 3 måneer. Falet er opgjort til ca. 9,7% i e virksomheer, er har eltaget i unersøgelsen. Inen for inustrien er et samlee fal i Mitjyllan opgjort til ca. 5%. En nærmere analyse af uviklingen i e enkelte unerbrancher til inustrien viser for hele Jyllan/Fyn at negangen har været størst inen for Plast-, glas og betoninustri, Træ- og papirinustri inkl. trykkerier, Metalinustri, Møbelinustri og anen inustri samt Maskininustri. Negangen har været lit minre inen for Føe-, rikke- og tobaksvareinustri. Inen for Hanel og transport har negangen været på ca. 3,9% i e seneste 3 måneer i Mitjyllan. En nærmere analyse af uviklingen i e enkelte unerbrancher inen for Hanel og transport viser for hele Jyllan/Fyn at negangen har været størst inen for unerbrancherne Engroshanel og Hanel me biler (inkl. reparation). Mosat er antallet af ansatte faler relativt minre inen for Detailhanel og Transport og goshåntering. Inen for er antallet af ansatte erimo højere i uge 5 en for 3 måneer sien. Fremgangen er opgjort til ca. 1,7% i e virksomheer, er har eltaget i unersøgelsen i Mitjyllan. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

10 FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE I DE KOMMENDE 6 MÅNEDER I unersøgelsen er virksomheerne bet om at angive en forventee ænring i antal ansatte 6 måneer frem i tien fra uge 5. Overornet viser resultaterne, at got 61% af virksomheerne forventer at have et samme antal mearbejere om 6 måneer som i uge 5. Knap 17% forventer flere ansatte og næsten 20% færre ansatte. TABEL 5. ANTAL VIRKSOMHEDER OG ANSATTE FORDELT PÅ KOMMUNER I MIDTJYLLAND Spm. 3 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Hvor mange flere/færre mearbejere forventer u er er ansat på virksomheen om 6 måneer i f.h.t. nu? Det samme antal Flere, antal: Færre, antal: Ve ikke 61,1% 16,7% 19,7% 2,4% ,1% 15,2% 18,5% 2,2% 92 60,6% 19,2% 17,2% 3,0% 99 54,7% 18,6% 24,4% 2,3% 86 58,9% 14,4% 24,4% 2,2% 90 55,6% 16,4% 28,0%,0% 7 52,4% 16,4% 27,7% 3,5% 94 75,1% 9,4% 13,8% 1,7% 52 65,0% 14,4% 17,4% 3,3% ,9% 49,1%,0%,0% 8 40,2% 19,7% 35,3% 4,8% 12 80,3%,0% 19,7%,0% 14 55,6% 26,4% 17,1%,9% 45,0% 100,0%,0%,0% 2 26,3% 36,8% 36,8%,0% 4 Antal 62,2% 16,2% 19,0% 2,7% ,2% 16,6% 23,2%,0% 50 61,5% 15,1% 20,8% 2,6% 33 Forelt på virksomhesstørrelse viser unersøgelsen, at en højere anel af e mellemstore og store virksomheer vs. me eller forventer færre ansatte. Blant e minre virksomheer er er en lavere anel, som forventer færre ansatte. Blant e største virksomheer forventer samtiig 14% flere ansatte i virksomheen om 6 måneer. Anelen er lit højere blant e små og mellemstore virksomheer. 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

11 Blant e små virksomheer me eller forventer over 60% et uænret antal mearbejere om 6 måneer. Forelt på anele i omsætningen viser unersøgelsen, at er ikke er så store forskelle i virksomheernes forventninger. Dog er anelen me virksomheer, er forventer færre ansatte, lit højere blant e virksomheer, er har en anel på op til 50%. Forelt på brancher er er større forskelle på forventningerne. Der forventes især færre ansatte inen for, Lanbrug og Inustrien. Det skal og bemærkes, at er er relativt få virksomheer inen for Lanbrug i unersøgelsen. Anelen me virksomheer, er forventer færre ansatte, er lavest inen for Information og kommunikation og. Det skal igen bemærkes, at er er relativt få virksomheer inen for Information og kommunikation i unersøgelsen. Inen for flere brancher forventes et stigene antal mearbejere på 6 måneers sigt. Det gæler især inen for Information og kommunikation og. Den højeste anel me virksomheer, er forventer et uænret antal mearbejere om 6 måneer fines inen for Ejenomshanel og ulejning, og Hanel og transport. Forventningerne til mearbejergrupper Forelt på 4 hovegrupper af mearbejere, viser unersøgelsen følgene: For e Ufaglærte forventer 45% af virksomheerne et uænret antal mearbejere på 6 måneers sigt, 7% forventer flere ufaglærte og 7% færre ufaglærte. Der forventes især færre ufaglærte blant e store virksomheer me og inen for inustrien. 4 For e faglærte forventer 54% et uænret antal mearbejere på 6 måneers sigt, 8% forventer flere og 11% færre. Der forventes især færre faglærte blant e store virksomheer og inen for inustrien og til els inen for bygge og anlæg. 60% forventer et uænret antal funktionærer på 6 måneers sigt, 6% flere og 8% færre. Også her forventes størst negang blant e store virksomheer og inen for. 40% forventer et uænret antal højtuannee mearbejere, 3% flere og 3% færre. Der forventes især færre højtuannee inen for Ejenomshanel og ulejning og. Se tabel 6-9 i bilaget for en etaljeret oversigt over resultaterne for e enkelte mearbejergrupper. 4 Mellem ¼-el og ½-elen af virksomheerne svarer, at e ikke ve eller at et ikke er relevant at svare på forventningerne til e enkelte hovegrupper af mearbejere, hvilket mefører at e enkelte grupper ikke summerer til 100% i teksten ovenfor. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

12 De samlee forventninger til antallet af mearbejere på 6 måneers sigt Samlet set viser unersøgelsen, at antallet af ansatte i e virksomheer, som har eltaget i unersøgelsen i Mitjyllan, forventes at fale me ca. 1,2% på 6 måneers sigt. I Jyllan/Fyn forventes erimo en fremgang i beskæftigelsen i virksomheerne i e anre regioner. Der forventes især fremgang i virksomheerne i Norjyllan, hvor er forventes en samlet stigning i antallet af ansatte på ca. 0,9%. I Syanmark forventes en minre fremgang på ca. 0,1%. Inustrien er et brancheområe i Mitjyllan, hvor er forventes størst negang i e kommene 6 måneer. Her forventes en negang på ca. 3,3%. Ser man på inustrivirksomheernes forventninger i hele Jyllan/Fyn inen for e forskellige ele af inustrien, er er store forskelle på forventningerne. Der forventes flere ansatte inen for Metalinustri og Maskininustri, mens er forventes et fortsat fal i antallet af ansatte inen for Føe-, rikke- og tobaksvareinustri, Træ- og papirinustri (inkl. trykkerier), Plast-, glas- og betoninustri og Møbel og anen inustri. Inen for Hanel og transport forventes en samlet negang på 0,6% i Mitjyllan. Mosat forventes en fremgang i antal mearbejere inen for på ca. 1,2%, mens er forventes en minre fremgang på ca. 0,1% inen for. Virksomheernes vurering af rekrutteringssituationen i e kommene 6 måneer 28,5% af virksomheerne i unersøgelsen forventer at ansætte mearbejere i e kommene 6 måneer. Anelen er højest blant e mellemstore og store virksomheer. 5 Forelt på brancher ses, at virksomheerne især forventer at ansætte mearbejere inen for Information og kommunikation og, hvor h.h.v. 49% og 43% af virksomheerne forventer at ansætte mearbejere. Mosat viser unersøgelsen, at over 70% af virksomheerne inen for Lanbruget, Inustrien,, Hanel og transport og Ejenomshanel og ulejning ikke forventer at ansætte mearbejere. Blant e virksomheer, som forventer at ansætte mearbejere i et kommene ½ år, vurerer 70,7%, at et vil være lettere at rekruttere en arbejskraft som virksomheen har behov for i e kommene 6 måneer. 24,8% vurerer, at et vil være som i ag, og kun 2,7% forventer at et bliver sværere. Især inen for brancherne Information og kommunikation og Hanel og transport vurerer virksomheerne, at et vil være lettere at rekruttere arbejskraft i et kommene ½ år en i ag. 6 5 Se tabel 11 i bilaget for en nærmere oversigt over resultaterne. 6 Se tabel 12 i bilaget for en nærmere oversigt over resultaterne ver. rekrutteringssituationen. 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

13 UDFORDRINGER FOR VIRKSOMHEDERNE I DET KOMMENDE ÅR I unersøgelsen er virksomheerne bet om at angive e to væsentligste uforringer for virksomheen i et kommene år. 7 53% angiver at et er inenlansk efterspørgsel. Det angives især af virksomheer inen for. 26% interne forhol på virksomheen, som f.eks. omstruktureringer, rationaliseringer, outsourcing og ænringer af prouktionskapaciteten. Det angives især af store virksomheer og inen for. 22% finansiering. Det angives især inen for branchen Ejenomshanel og ulejning og. 18% uviklingen på markeerne. Det angives især af e mest afhængige virksomheer, store virksomheer og virksomheer inen for brancherne Lanbrug og Inustrien. 9% rekruttering af mearbejere. Det angives især af virksomheer inen for og Lanbruget 11% anet. Virksomheerne har haft mulighe for at svare anre uforringer og har haft mulighe til at uybe svaret. En gennemgang af besvarelserne viser, at hoveparten af isse virksomheer henviser til markessituationen. Det gæler især virksomheer inen for, Ejenomshanel og og Lanbruget 7 Se tabel 17 i bilaget for en nærmere oversigt over svarene på spørgsmålet om e to væsentligste uforringer for virksomheerne. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

14 BILAG Brancheopelingen i unersøgelsen Der er anvent en nye brancheopeling i unersøgelsen (DB07). Neenfor fines en kort beskrivelse af hovebrancherne og e enkelte unerbrancher i unersøgelsen: 1. Lanbrug : 2. Inustri : Råstofuvining, Føe-, rikke- og tobaksvareinustri, Tekstil og læerinustri, Træ-, papirinustri og trykkerier, Olieraffinaerier, Kemisk inustri, Meicinalinustri, Plast-, glasog betoninustri, Metalinustri, Elektronikinustri, Fremst. af elektrisk ustyr, Maskininustri, Transportmielinustri, Møbel og anen inustri, Energiforsyning, Vanforsyning og renovation. 3. : Byggeentreprenører, Anlægsentreprenører, Bygningsinstallation, Bygningsfæriggørelse, Murere og anen specialiseret bygge- og anlægsvirksomhe samt forbereene byggeplasarbeje. 4. Hanel og transport : Hanel, Transport, Hoteller og restauranter 5. Information og kommunikation: Forlag, tv og raio, Telekommunikation, It- og informationstjenester. 6. : Pengeinstitutter, Kreitforeninger, Forsikring og pension, Finansiel service. 7. Ejenomshanel og ulejning: Ejenomsmæglere, Boligulejning, Ulejning af erhvervsejenomme 8. : Vienservice (avokatvirksomhe, revision, arkitekter ), Forskning og uvikling, Reklame og øvrig erhvervsservice, Rejsebureauer, Rengøring, Arbejsformiling, Vikarbureauer, Vagt og sikkerhestjeneste. 9. Offentlig aministration, unervisning og sunhe: Offentlig aministration, forsvar og politi, Unervisning, Sunhe og socialvæsen, Sociale institutioner. 10. Kultur, friti og anen service: Teater, musik og kunst, Biblioteker, museer, Sport, Forlystelsesparker, Organisationer og foreninger, Reparation af husholningsustyr, Frisører, vaskerier og anre serviceyelser, Private husholninger me ansat mehjælp, Internationale organisationer og ambassaer. 12 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

15 Bilagstabeller me uybene svar fra virksomheerne TABEL 6. VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL ANTAL UFAGLÆRTE ANSATTE PÅ 6 MÅNEDERS SIGT I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSE, BRANCHE OG EKSPORTANDELE I OMSÆTNINGEN Spm. 4 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Ufaglærte Det samme antal Flere Færre Ve ikke/ikke relevant 44,8% 7,3% 7,3% 40,6% ,3% 5,4% 6,5% 46,7% 92 43,4% 9,1% 5,1% 42,4% 99 53,5% 11,6% 5,8% 29,1% 86 51,1% 4,4% 20,0% 24,4% 90 55,6% 25,8%,0% 18,5% 7 45,5% 6,4% 20,2% 27,9% 94 51,2% 5,9% 1,3% 41,6% 52 48,1% 11,5% 5,3% 35,1% ,6%,0%,0% 80,4% 8 31,2%,0%,0% 68,8% 12 21,0%,0% 9,8% 69,1% 14 44,0% 2,6% 5,3% 48,1% 45,0%,0%,0% 100,0% 2 63,2%,0%,0% 36,8% 4 Antal 34,8% 8,6% 6,7% 49,9% ,1% 4,6% 13,4% 25,0% 50 44,3% 8,7% 14,1% 32,9% 33 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

16 TABEL 7. VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL ANTAL FAGLÆRTE ANSATTE PÅ 6 MÅNEDERS SIGT I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSE, BRANCHE OG EKSPORTANDELE I OMSÆTNINGEN Spm. 5 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Faglærte Det samme antal Flere Færre Ve ikke/ikke relevant 53,9% 8,4% 11,0% 26,7% ,1% 9,8% 10,9% 28,3% 92 56,6% 7,1% 6,1% 30,3% 99 58,1% 8,1% 12,8% 20,9% 86 53,3% 5,6% 22,2% 18,9% 90 34,9%,0% 18,5% 46,5% 7 56,8% 10,4% 15,6% 17,2% 94 76,3% 5,4% 12,1% 6,1% 52 59,5% 6,3% 9,1% 25,1% ,0% 39,1%,0% 50,9% 8 24,5% 6,6% 9,3% 59,5% 12 51,9%,0% 9,8% 38,2% 14 36,6% 7,6% 6,7% 49,1% 45,0% 72,9%,0% 27,1% 2,0% 36,8% 36,8% 26,3% 4 Antal 52,5% 8,3% 8,1% 31,1% ,3% 11,4% 16,8% 19,5% 50 44,3% 5,0% 18,2% 32,6% BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

17 TABEL 8. VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL ANTAL ANSATTE FUNKTIONÆRER PÅ 6 MÅNEDERS SIGT I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSE, BRANCHE OG EKSPORTANDELE I OMSÆTNINGEN Spm. 6 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Funktionærer Det samme antal Flere Færre Ve ikke/ikke relevant 59,9% 6,4% 7,7% 26,0% ,3% 5,4% 7,6% 33,7% 92 64,6% 5,1% 5,1% 25,3% 99 67,4% 11,6% 5,8% 15,1% 86 66,7% 5,6% 18,9% 8,9% 90 16,4%,0%,0% 83,6% 7 71,1% 4,3% 10,5% 14,1% 94 60,4% 3,5% 4,9% 31,2% 52 55,8% 5,4% 6,6% 32,1% ,4% 29,6%,0% 20,0% 8 58,3% 13,0% 28,7%,0% 12 70,5%,0% 9,8% 19,7% 14 64,5% 13,1% 7,0% 15,4% 45,0% 27,1%,0% 72,9% 2 55,6%,0%,0% 44,4% 4 Antal 57,1% 7,1% 7,5% 28,3% ,2% 3,4% 7,7% 12,7% 50 48,7% 5,0% 8,4% 38,0% 33 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

18 TABEL 9. VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL ANTAL HØJTUDDANNEDE ANSATTE PÅ 6 MÅNEDERS SIGT I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSE, BRANCHE OG EKSPORTANDELE I OMSÆTNIN- GEN Spm. 7 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Højtuannee Ve Det samme ikke/ikke antal Flere Færre relevant Antal 40,3% 2,7% 2,5% 54,4% ,8% 2,2% 2,2% 60,9% 92 35,4% 4,0% 2,0% 58,6% 99 52,3% 2,3% 4,7% 40,7% 86 61,1% 2,2% 2,2% 34,4% 90 16,4%,0%,0% 83,6% 7 54,9%,0%,0% 45,1% 94 30,2%,0% 1,2% 68,6% 52 31,8% 2,0%,3% 65,9% ,0%,0%,0% 20,0% 8 47,7% 6,6%,0% 45,7% 12 32,3%,0% 19,7% 48,1% 14 52,7% 14,6% 10,4% 22,3% 45,0%,0%,0% 100,0% 2 63,2%,0%,0% 36,8% 4 35,4% 3,8% 3,7% 57,1% ,3%,0% 4,4% 39,3% 50 52,1%,0%,0% 47,9% BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

19 TABEL 10. VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL HVORNÅR ANTALLET AF MEDARBEJDERE KOMMER OP PÅ DET SAMME NIVEAU SOM I DAG (KUN SVAR FRA VIRKSOMHEDER, DER HAR FORVENTET ET FALD I ANTAL MEDARBEJDERE I DE KOMMENDE 6 MÅNEDER) Spm. 8 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Ejenomshanel og ulejning Kultur, friti og anen service I spørgsmål 3 svaree u, at u forventer et fal i antal ansatte på et næste halve år. Hvornår forventer u, at virksomheen vil være tilbage på e ansatte, som virksomheen har i ag? Mere en Om et år Om to år Om tre år tre år Alrig Ve ikke 34,4% 26,7% 3,6%,5% 23,4% 11,4% 78 35,3% 23,5% 5,9%,0% 29,4% 5,9% 17 38,9% 22,2%,0%,0% 16,7% 22,2% 18 28,6% 33,3% 4,8%,0% 23,8% 9,5% 21 31,8% 36,4%,0% 4,5% 13,6% 13,6% 22 33,8%,0%,0%,0% 66,2%,0% 2 50,4% 13,2%,0%,0% 22,3% 14,1% 28 42,0% 32,4%,0%,0% 8,8% 16,9% 9 27,2% 23,2% 8,4% 1,7% 30,3% 9,2% 24,0% 81,2%,0%,0% 18,8%,0% 4,0%,0%,0%,0% 50,0% 50,0% 2 52,5% 37,9% 9,7%,0%,0%,0% 8,0% 100,0%,0%,0%,0%,0% 1 40,9% 22,0% 8,6%,0% 14,1% 14,4% 26 22,5% 35,2%,0% 4,2% 15,4% 22,5% 15 59,7% 6,8%,0%,0% 33,5%,0% 6 Antal BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

20 TABEL 11. VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL AT ANSÆTTE MEDARBEJDERE I DE KOMMENDE 6 MÅ- NEDER (SPØRGSMÅL: FORVENTER DU AT ANSÆTTE MEDARBEJDERE I DE KOMMENDE 6 MÅNEDER ) Spm. 9 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Forventer u at ansætte mearbejere i e kommene 6 måneer? Ja Nej Ve ikke Antal 28,5% 69,6% 1,9% ,0% 73,9% 1,1% 92 26,3% 70,7% 3,0% 99 31,4% 66,3% 2,3% 86 46,7% 51,1% 2,2% 90 25,8% 74,2%,0% 7 24,4% 75,6%,0% 94 18,6% 76,4% 4,9% 52 28,7% 69,5% 1,8% ,1% 36,9% 14,0% 8 33,8% 66,2%,0% 12 9,8% 90,2%,0% 14 42,9% 56,2%,9% ,0%,0%,0% 2 55,6% 44,4%,0% 4 29,6% 66,6% 3,8% ,5% 68,5%,0% 50 20,3% 79,7%,0% BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

21 TABEL 12. VIRKSOMHEDERNES VURDERING AF REKRUTTERINGSSITUATIONEN I DE KOMMENDE 6 MÅNEDER (SPØRGSMÅL: HVORDAN FORVENTER DU GENERELT, AT DET VIL VÆRE AT REKRUTTERE DEN ARBEJDS- KRAFT SOM VIRKSOMHEDEN HAR BEHOV FOR I DE KOMMENDE 6 MÅNEDER ) Spm. 10 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Hvoran forventer u generelt, at et vil være at rekruttere en arbejskraft som virksomheen har behov for i e kommene 6 måneer? Som i ag Lettere en i ag Sværere en i ag Ve ikke 24,8% 70,7% 2,7% 1,8% ,7% 69,6% 4,3% 4,3% 23 32,1% 64,3% 3,6%,0% 28 22,2% 77,8%,0%,0% 27 23,8% 76,2%,0%,0% 42,0% 100,0%,0%,0% 3 28,4% 71,6%,0%,0% 23 40,0% 60,0%,0%,0% 15 22,0% 75,4% 2,6%,0% 40 16,9% 83,1%,0%,0% 4 34,0% 66,0%,0%,0% 5,0%,0%,0% 100,0% 1 27,5% 72,5%,0%,0% 25 27,1%,0% 72,9%,0% 2,0% 100,0%,0%,0% 2 26,8% 63,3% 6,0% 3,9% 55 6,2% 93,8%,0%,0% 15 19,7% 80,3%,0%,0% 8 Antal BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

22 TABEL 13. VIRKSOMHEDERNES VURDERING AF REKRUTTERINGSSITUATIONEN FOR UFAGLÆRTE I DE KOM- MENDE 6 MÅNEDER Spm. 11 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Ufaglærte Ve Lettere en ikke/ikke Som i ag i ag relevant Antal 15,6% 41,4% 43,0% ,0% 43,5% 43,5% 23 14,3% 32,1% 53,6% 28 22,2% 44,4% 33,3% 27 16,7% 47,6% 35,7% 42,0% 100,0%,0% 3 10,3% 39,0% 50,6% 23 33,5% 19,6% 46,9% 15 18,5% 55,0% 26,5% 40 16,9% 33,1% 50,0% 4 14,3% 19,7% 66,0% 5,0%,0% 100,0% 1 4,0% 45,3% 50,6% 25 27,1%,0% 72,9% 2 33,8%,0% 66,2% 2 15,2% 40,0% 44,8% 55,0% 36,0% 64,0% 15 19,7% 43,0% 37,2% 8 20 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

23 TABEL 14. VIRKSOMHEDERNES VURDERING AF REKRUTTERINGSSITUATIONEN FOR FAGLÆRTE I DE KOM- MENDE 6 MÅNEDER Spm. 12 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Faglærte Ve Lettere en Sværere ikke/ikke Som i ag i ag en i ag relevant Antal 14,4% 46,2% 4,5% 34,9% ,0% 56,5% 8,7% 21,7% 23 10,7% 39,3% 3,6% 46,4% 28 14,8% 37,0%,0% 48,1% 27 23,8% 40,5%,0% 35,7% 42,0% 63,4%,0% 36,6% 3 6,4% 67,6%,0% 26,0% 23 36,4% 35,7%,0% 27,9% 15 17,1% 53,8% 7,7% 21,4% 40 16,9% 66,2%,0% 16,9% 4 19,7% 38,5%,0% 41,8% 5,0%,0%,0% 100,0% 1 6,0% 18,8%,0% 75,1% 25 27,1%,0% 72,9%,0% 2,0% 66,2%,0% 33,8% 2 14,8% 40,0% 6,0% 39,2% 55 3,1% 50,2%,0% 46,7% 15 7,0% 60,5%,0% 32,5% 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

24 TABEL 15. VIRKSOMHEDERNES VURDERING AF REKRUTTERINGSSITUATIONEN FOR FUNKTIONÆRER I DE KOMMENDE 6 MÅNEDER Spm. 13 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Funktionærer Ve Lettere en ikke/ikke Som i ag i ag relevant Antal 16,5% 43,3% 40,2% ,4% 39,1% 43,5% 23 10,7% 35,7% 53,6% 28 18,5% 51,9% 29,6% 27 21,4% 57,1% 21,4% 42,0% 26,7% 73,3% 3 6,4% 63,1% 30,4% 23 10,1% 51,1% 38,9% 15 27,9% 29,8% 42,4% 40 16,9% 83,1%,0% 4 19,7% 22,2% 58,2% 5,0%,0% 100,0% 1 11,7% 53,8% 34,5% 25 27,1%,0% 72,9% 2,0% 33,8% 66,2% 2 17,5% 42,1% 40,4% 55,0% 69,4% 30,6% 15 7,0% 50,0% 43,0% 8 22 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

25 TABEL 16. VIRKSOMHEDERNES VURDERING AF REKRUTTERINGSSITUATIONEN FOR HØJTUDDANNENDE I DE KOMMENDE 6 MÅNEDER Spm. 14 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Højtuannee Ve Lettere en ikke/ikke Som i ag i ag relevant Antal 18,3% 23,6% 58,1% ,4% 26,1% 56,5% 23 17,9% 17,9% 64,3% 28 18,5% 25,9% 55,6% 27 21,4% 23,8% 54,8% 42,0% 26,7% 73,3% 3 6,4% 27,6% 66,0% 23 3,6% 7,1% 89,3% 15 25,7% 18,9% 55,4% 40 16,9% 83,1%,0% 4 19,7% 41,8% 38,5% 5,0%,0% 100,0% 1 29,5% 24,5% 46,0% 25 27,1%,0% 72,9% 2,0%,0% 100,0% 2 22,6% 22,8% 54,6% 55 6,2% 54,9% 38,9% 15 7,0% 25,5% 67,5% 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR

26 TABEL 17. VIRKSOMHEDERNES VURDERING AF DE TO VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER FOR VIRKSOMHEDEN I DET KOMMENDE ÅR Spm. 15 kryset me størrelse, branche og Anel af Hanel og transport Information og kommunikation Ejenomshanel og ulejning Offentlig aministration, unervisning og sunhe Kultur, friti og anen service Uviklingen på mar keerne 15. Hva er e to væsentligste uforringer for virksomheen i et kommene år? Inenlans k efterspørgs el Finansiering Interne forhol på virksomhe en Rekruttering af mearbeje re Anet, hva: Ve ikke 18% 53% 22% 26% 9% 11% 7% % 46% 24% 26% 8% 12% 11% 92 19% 65% 16% 21% 12% 11% 3% 99 24% 55% 29% 28% 5% 9% 2% 86 33% 53% 16% 36% 11% 8% 3% 90 53% 9% 25% 28% 19% 19% 0% 7 38% 54% 17% 23% 8% 6% 8% 94 2% 68% 8% 26% 4% 8% 16% 52 17% 55% 23% 27% 8% 12% 3% % 49% 24% 14% 10% 10% 17% 8 5% 40% 42% 35% 3% 33% 0% 12 4% 22% 63% 23% 5% 20% 0% 14 19% 51% 22% 25% 20% 4% 9% 45 0% 0% 0% 27% 0% 73% 0% 2 0% 92% 0% 63% 0% 0% 0% 4 3% 53% 21% 27% 10% 10% 8% % 87% 13% 18% 2% 2% 0% 50 75% 10% 24% 19% 11% 10% 3% 33 Antal 24 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / FEBRUAR 2009

27 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Søren Frichs Vej 38K st Åbyhøj Telefon:

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelse og kommunikation OKJ Den 31. august 2015

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelse og kommunikation OKJ Den 31. august 2015 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelse og kommunikation OKJ Den 31. august 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte Lederundersøgelse Baggrund - Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Primært fokus på outplacement - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte - Online

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK 19. OKTOBER 2011 KOLOFON Forfatter: Svend T. Jespersen, Christian B. Møller og Mads E. Vestergård Kunde: Beskæftigelsesregion

Læs mere

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Analyse af virksomheders brug af regionale og nationale innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland i 2007-2013 Februar 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER 6. februar 2007 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER Der har været fremgang i dansk økonomi de sidste små tre år, hvilket har medført en rekordhøj beskæftigelse. Samlet set

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere