Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tænk energien med, når du forbedrer din bolig"

Transkript

1 Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014

2 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i Danmark er bygget i en tid, hvor der var meget begrænsede krav til, hvor godt en bygning skulle udnytte energien. I dag har vi langt højere krav til både energistandard og til den komfort, der følger med. Vi har også fået bedre materialer og løsninger og mere fokus på at bruge energien fornuftigt for både økonomien og klimaets skyld. Mange danske boliger kunne blive meget bedre at bo i, end de er nu, ved at blive renoveret energirigtigt. Ud over fordelen ved et mindre energiforbrug bliver boligen som regel et meget rarere sted at opholde sig, når der bliver tætnet og efterisoleret. Men der er mange spørgsmål: Hvordan griber du chancen for at gøre det energirigtigt, når du står over for et renoveringsprojekt? Og hvordan vurderer du, hvilke forbedringer der vil have størst effekt? BedreBolig er en ny ordning vedtaget af et enigt Folketing, som skal gøre det lettere for de danske boligejere at få svar på spørgsmål som disse og renovere deres boliger på en energirigtig måde. Målet er at opnå betydeligt mere energieffektive boliger, der samtidig på alle mulige måder bliver bedre at bo i. Til formålet uddanner og godkender Energistyrelsen i løbet af 2014 BedreBoligrådgivere til at føre boligejere trygt gennem processen. Ved udgangen af 2014 vil der være BedreBolig-rådgivere over hele landet. Denne brochure fortæller om de muligheder, BedreBolig giver dig som boligejer. Rigtig god fornøjelse med BedreBolig. Energistyrelsen, februar 2014 Find en BedreBolig-rådgiver på BedreBolig.dk 2

3 Din bolig bliver bedre når du har energien med Som boligejer har du sikkert en drøm for dit hjem en drøm om, hvordan hjemmet kan komme til at se ud, og hvordan det kan indrettes. Måske drømmer du om et nyt køkken, om at rive vægge ned og bygge andre op eller om at få en flot, nypudset facade. Men selv om du tilfører din bolig alle disse ting og mere til, kan der fortsat være et stykke vej til din drømmebolig, hvis der stadig er fodkulde og træk, og du stadig betaler en høj energiregning. Men det er der råd for. Det er nemlig lige præcis, når du renoverer og forbedrer din bolig, at det bedst kan betale sig at tænke energien med både når du laver store og små forbedringer. Selv en velholdt bolig kan trænge Mange boliger med over 30 år på bagen muligvis også din trænger til at blive renoveret. Selv om de fleste er blevet løbende vedligeholdt, har de ikke den standard, vi kan opnå i dag med hensyn til komfort og energiforbrug. Husene er oftest ikke velisolerede nok, har tit et varmeanlæg, der ikke er særligt effektivt, og de fleste har heller ikke tilstrækkeligt tætte vinduer og døre. Gør energi til en del af din renovering Med ordningen BedreBolig kan du sikre, at fokus på energiforbrug og indeklima bliver en del af din renovering side om side med krav til indretning og funktionalitet. Det er dermed blevet nemmere for dig at indfri din drøm om netop en bedre bolig. Dine mulige fordele Mindre energiforbrug og lavere varmeregning Klimarigtig og med på klimabølgen Mindre påvirket af fremtidige prisstigninger på energi Øger boligens værdi Bedre indeklima Forbedringer kan delvist finansieres ved sparet energi 3

4 Find en BedreBolig-rådgiver på BedreBolig.dk 4

5 Kom sikkert i hus med BedreBolig BedreBolig-rådgivere gør det lettere at få gennemført de energimæssige tiltag, der er afgørende for at få en bedre bolig. At renovere er normalt ikke nogen let proces og at gøre det energirigtigt kan være endnu vanskeligere. Det kræver, at du som boligejer får overblik over, hvilke energimæssige løsninger der er relevante for dig, og hvordan de bør prioriteres - kan det fx betale sig for dig at installere solceller på taget, efterisolere loft og facade eller udskifte ruder og varmeanlæg? Og i hvilken rækkefølge? Det kan også være en udfordring at få klarhed over, hvordan du kan få dine ønsker til energiforbedringer finansieret, og hvordan tiltagene påvirker din boligøkonomi, boligens udseende, sundhed og den indendørs komfort. Hvordan undgår du fx fugtskader, når huset bliver tættere? For at gøre det nemmere for dig at få svar på dine spørgsmål og træffe de rigtige beslutninger er det med BedreBolig nu muligt at købe en særlig kvalificeret rådgivning, der sikrer, at renovering sker energirigtigt og med fokus på helheden i boligen. Fagfolk med forstand på energi I BedreBolig uddanner og godkender Energistyrelsen fagfolk inden for byggeriet til at blive BedreBolig-rådgivere og derved kunne tilbyde boligejere en kvalificeret rådgivning gennem en renoveringsproces med energi i fokus. Det kan være en arkitekt, ingeniør eller håndværker, som du har mulighed for at købe denne rådgivning af. Fordi der er flere forskellige faggrupper, som er BedreBolig-rådgivere, kan du vælge en person med netop den faglighed, som passer til dine ønsker og dit projekt. Energifaglig rådgivning gennem hele din renovering BedreBolig-rådgiveren giver dig overblik over dine muligheder og et beslutningsgrundlag for at prioritere forskellige forbedringer ved at kortlægge, hvilke tiltag i dit hjem der vil give mest mulig energimæssig effekt. Rådgiveren vil ud fra sine faglige kompetencer sikre, at du får indtænkt energimæssige forbedringer i renoveringen, og at processen fra plan til virkelighed bliver håndteret professionelt og så enkelt for dig som muligt. Du fastsætter selv omfanget af rådgivningen, så den passer til dine behov. Du kan således købe rådgivning til så mange trin af din renoveringsproces, som du ønsker, og naturligvis vælge at fokusere på præcis de tiltag, du finder fornuftige. 5

6 Planen for en bedre bolig En BedreBolig-plan er et godt springbræt til at komme fra ønsket om forbedring af din bolig til et færdigt projekt. Med den i hånden kan du lade BedreBolig-rådgiveren styre udførelsen fra start til slut. Den rådgivning, du kan købe hos en BedreBoligrådgiver, omfatter to ydelser, som svarer til de to overordnede faser i en renovering: Planlægning og udførelse. I den første fase udarbejder rådgiveren en BedreBolig-plan. I den anden fase tilbyder han at stå for BedreBolig-projektet, hvor tilsyn, aflevering og opfølgning kan indgå som del af rådgivningen. BedreBolig-planen: Giver dig overblik Med BedreBolig-planen får du overblik over, hvilke konkrete energimæssige forbedringer dit renoveringsprojekt kan indeholde. Planen udarbejdes på baggrund af dialog mellem dig og BedreBolig-rådgiveren, hvor I drøfter boligens nuværende energitilstand og dine ønsker og behov i forhold til fremtiden i boligen. 1. BedreBolig-plan 2. BedreBolig-projekt 3. Din bedre bolig Kortlægning og planlægning Samtale, kortlægning af hus og muligheder samt udarbejdelse af plan og budget Projektering og byggeledelse Projektering og indhentning af tilbud samt styring, aflevering og opfølgning Mulige opnåede fordele Lavere energiforbrug Bedre indeklima Klimarigtig Højere værdi Energifokus Find en BedreBolig-rådgiver på BedreBolig.dk 6

7 6 8 Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 Rådgiveren vil indhente relevante informationer om din bolig, herunder boligens energimærke, hvis et sådant findes. Desuden vil rådgiveren typisk gennemgå huset og notere tilstand og forbedringsmuligheder. På baggrund af denne kortlægning og dialogen med dig laver rådgiveren beregninger og udarbejder BedreBolig-planen. Planen vil vise dig de mulige besparelser og andre fordele, du kan opnå efter renovering. Planen indeholder også et budget, der giver dig overblik over investeringen og de mulige besparelser på energiregningen. Samlet budget Nøgletal Energibesparelse Forbrug Fjernvarme 1,4 MWh./år Før projekt kr./år 767,2 kr./år Efter projekt kr./år Brænde 0,4 rummeter/år 394,2 kr./år CO 2 besparelse 4,4 ton CO 2 /år Investering Projektsum for energibesparelsestiltag kr. Projektsum for andre forbedringer kr. BedreBolig-rådgivning kr. Samlede projektsum BedreBolig-rådgivning kr. Besparelse kr./år Investering Ydet rådgivning kr. Oplysning om relevante energiforbedrende tiltag, herunder vand- og elforbrug Kommentarer til budget Oplysning om ikke energimæssige fordele, så som komfort og indeklima Beregningsforudsætningerne for samfundsøkonomiske analyser indeholder bl.a. forudsætninger Adfærds betydning for energibesparelser om brændselspriser og emissionsfaktorer. Endvidere kan der her findes brændværdier og bud på omkostninger for visse udledninger til luften. Forudsætninger for beregninger Gå ind på her kan du bl.a.: Tilskuds- og fradragsmuligheder Bruge Energistyrelsens låneberegner for at få et vejledende overblik over Forsikringsforhold finansiering af dit BedreBolig-projekt Se beregningsforudsætninger Mulighed for BedreBolig-rådgivning i forbindelse med gennemførelse af renovering Oplysning om faglig baggrund Andet: Grundlag for rådgivning Kortlægning foretaget af: Hele boligen Dele af boligen: Udvalgte bygningsdele: Ydelser leveret på baggrund af: BedreBolig-standardkontrakt: Tjeklister for BedreBolig-rådgiver Energimærkningsrapport Tilstandsrapport BedreBolig-projektet: Giver dig en tryg renoveringsproces Med afsæt i planen kan BedreBolig-rådgiveren hjælpe dig videre igennem hele byggeprocessen i et BedreBolig-projekt. Her projekterer rådgiveren din renovering, indhenter tilbud, koordinerer de forskellige håndværkere, afleverer projektet til dig efter færdig renovering og følger op på løsningerne efter renoveringen. Lokalplan Dato BedreBolig-rådgiver Thomas Guld Dato Boligejer Lars Espersen BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER BOLIGEJER Thomas Guld Familien Espersen Kirsebærvænget 4 Ved Grænsen Herfølge 2000 Frederiksberg CVR: Resume af BedreBolig-plan Villaen er kortlagt ved gennemgang af tegningsmateriale udleveret ved mit besøg hos jer på ejendommen den 25. januar. Der er fokus på de områder, vi sammen har udpeget jf. screeningskema af 24. december sidste år. Der er ikke noget tilgængeligt gyldigt energimærke eller nogen tilstandsrapport for ejendommen. Fokus på målet om energibesparelser Begge ydelser leveres efter retningslinjerne i BedreBolig. BedreBolig-rådgiveren vil have løbende fokus på målet om energibesparelser, så du i praksis opnår de planlagte energibesparelser og de ønskede forbedringer. Målet er en bedre og mere energirigtig bolig Du aftaler med BedreBolig-rådgiveren, hvilke dele af de to overordnede rådgivningsydelser du ønsker at købe. Helt overordnet er målet, at du med BedreBoligrådgiverens hjælp kommer godt igennem renoveringsforløbet med en bedre og mere energirigtig bolig som resultat. Tag planen med til dit pengeinstitut Ud over at give dig overblik og en plan for det videre renoveringsforløb kan du også bruge BedreBolig-planen i dialogen med dit penge- eller realkreditinstitut, som kan benytte den til at vurdere mulighederne for långivning til energirenoveringen. En BedreBolig-plan giver pengeinstituttet sikkerhed for, at forslag, beregninger og budget er udarbejdet på et godkendt grundlag. Det kan lette lånevurderingen og gøre det mere enkelt for både dig og din bankrådgiver at få overblik over den samlede økonomi i forbindelse med renoveringen. BedreBolig-planen er således et godt udgangspunkt for samtaler om finansiering af energirenovering. 7

8 Familien fik varmere hus efter energirigtig renovering Med nye ruder og nyt tag har familien i et hus fra 1958 fået et bedre indeklima, og husets arkitektoniske udtryk har fået et løft. I et hus i København bor en familie med Tine, Morten, deres datter på 8 år og søn på 5 år. Gennem husets store panoramavinduer kan man se både trampolin, gyngestativ og fodboldmål i den lille, velholdte have. De har boet i huset siden Vi så kun tre-fire huse, før vi valgte. Dette hus ramte bare plet, fortæller Tine. Trætte af fodkulde Det gamle tag var af bølgeeternit og skulle udskiftes inden for måske 5-8 år. Det var også pivgrimt, ifølge Tine og Morten. De fortæller: Da vi så fik fugt ind ved ovenlysvinduerne, og forsikringen dækkede reparationen af det, besluttede vi at tage hele projektet på én gang. Taget skulle alligevel skiftes snart, så hvorfor ikke få gevinsten allerede nu? Vinduerne havde punkterede ruder og var utætte, og det trak meget. Vi var især trætte af, at det var så fodkoldt i stuen og soveværelset. Vi brugte brændeovnen hver eneste dag som en selvstændig varmekilde, fordi det var så koldt. Et perfekt tag til huset Til taget og æstetikken fik familien rådgivning fra en arkitekt. Vi troede bare, at vi skulle have tagpap på, men arkitekten foreslog en løsning med et ståltag, som passede perfekt til vores hus. Især fordi han også foreslog at skære tagets udhæng af. Det gjorde virkelig noget ved husets æstetik, forklarer Tine. Nu bruger vi kun brændeovnen for hyggens skyld Indeklima og æstetik i top Tine siger videre: Vi har jo fået et helt nyt hus, som passer meget bedre til os, nu hvor det er blevet mere stramt og æstetisk. Indeklimaet er blevet markant bedre, fordi varmen bliver fordelt meget mere jævnt. Nu kan vi ligge på gulvet i stuen og lege med børnene. Vi har også fået et meget pænere lysindfald. Brændeovn nu kun til hygge Før brugte familien brændeovnen hver dag, så blev det hver anden dag, efter de nye energiruder blev installeret, men nu bruger de kun brændeovnen for hyggens skyld. På den måde sparer vi utroligt meget på vores CO 2 -udslip, slutter Tine. Find en BedreBolig-rådgiver på BedreBolig.dk 8

9 9

10 Energirenovering som fremtidssikring En renovering af din bolig med fokus på at forbedre energitilstanden kan være med til at fastholde og øge dens værdi, når du en dag skal sælge. En renovering med fokus på energi kan både betyde en lavere varmeregning og et forbedret indeklima med mindre træk og kulde. Det giver tilsammen mulighed for, at boligen bevarer eller endda øger sin værdi på boligmarkedet. Figur 3: Boligejerens fordele Der findes ikke faste regler for, hvor meget en bolig vil stige i værdi, hvis den bliver energirenoveret, men tendensen er, at et bedre energimærke medfører en højere salgspris for boligen, hvilket ses på figuren herunder. Gennemsnitligt stiger din bolig så meget i værdi ved et forbedret energimærke Samlet stigning i salgspris, kr. Kobling til energimærket En BedreBolig-plan er ikke det samme som et energimærke. Energimærket giver din bolig en kategorisering fra A til G og er lovpligtig ved handel af boliger. Mærket dokumenterer boligens energimæssige tilstand baseret på et teoretisk beregnet forbrug, for at boligkøbere kan sammenligne boligers energiforbrug, uanset beboernes livsstil og vaner. Derudover giver energimærket et samlet overblik over de energiforbedrende- og besparende tiltag i bygningen. Energimærket kan dermed oplagt benyttes som grundlag for udarbejdelsen af en BedreBolig-plan Fra G til F Fra G til E Fra G til D Fra G til C Fra G til B eller bedre BedreBolig-planen fokuserer på de energimæssige forbedringer, der er relevante for dig, som bor i boligen. Beregninger af energibesparelser baserer sig derfor i BedreBolig-planen på dit reelle energiforbrug, og forbedringsforslagene tager udgangspunkt i dine ønsker og planer for boligen. Figuren viser, hvilken merpris der kan opnås for et typisk hus på 140 m 2 ved forbedring fra energimærke G til et bedre energimærke (F til B eller bedre). Priserne er renset for forhold som beliggenhed, opførelsesår, opvarmningsform mv. Den beregnede højere pris gælder som et gennemsnit for tusindvis af handlede boliger. For konkrete boliger kan prisforskellene være større eller mindre end dette gennemsnit. Kilde: SBI 2013:06 Om sammenhæng mellem energimærkning og salgspris, Netværk for Energirenovering. Udarbejdet for Energistyrelsen. Du kan som afslutning på et BedreBoligprojekt dokumentere din boligs nye energitilstand med et energimærke. Find en BedreBolig-rådgiver på BedreBolig.dk 10

11 Kontakt en BedreBolig-rådgiver Kom videre med dine boligdrømme og få en energirigtig bolig med hjælp fra en BedreBolig-rådgiver. Hvis du vil have energien med i dit renoveringsprojekt og overblik over dine muligheder, så kontakt en BedreBolig-rådgiver. Du aftaler pris og ønsker til rådgivningen direkte med den BedreBolig-rådgiver, som du vælger. Der uddannes i løbet af 2014 BedreBoligrådgivere over hele landet. Efterhånden som rådgiverne bliver godkendt, kan du finde dem på en liste på BedreBolig.dk, der er en del af Energistyrelsens hjemmeside. På siden kan du kontakte en BedreBolig-rådgiver direkte. Yderligere information Du kan få mere information om BedreBolig på BedreBolig.dk. Her kan du også stille spørgsmål om ordningen eller fortælle Energistyrelsen om dine oplevelser med BedreBolig. Dine fordele ved BedreBolig Når du benytter en BedreBolig-rådgiver, følger der tre store fordele med: Overblik over dine muligheder for energimæssige forbedringer. Et godt beslutningsgrundlag for prioritering af dine forbedringer. Faglig kvalitet i rådgivning, løsning og dokumentation. 11

12 Februar 2014 BedreBolig Energistyrelsen Amaliegade København K BedreBolig.dk

Information til finanssektoren om BedreBolig

Information til finanssektoren om BedreBolig Information til finanssektoren om BedreBolig En ny ordning til at fremme energirenovering af boliger Februar 2014 Danske boliger skal være mere energieffektive BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf. Rapportnr: 135 Firmanr: 12 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf.nr 56676070 BOLIGEJER Lone Nielsen

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER Indhold 1. UNDERSØGELSESDESIGN 2. TESTEDE MATERIALER 3. KONKLUSIONER 4. ANBEFALINGER 5. BAGGRUND OG MOTIVATION FOR AT RENOVERE 6. NAVN OG LOGO 7. BUDSKABER

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn Boligrådgivning - Huseftersyn Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

energirenovering Energitema

energirenovering Energitema Energitema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n energirenovering Hvis du skal energirenovere dit hus, har du brug for rådgivning for at finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Klimatjek. viden og handling

Klimatjek. viden og handling Klimatjek viden og handling Denne rapport er et eksempel. Rapporten illustrerer opbygning og indhold af en Klimatjek rapport fra Energitjenesten Sjælland/ Det Grønne hus. Indhold i rapporten er 'klippet'

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til offentlige institutioner samt alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse samt handel og service. FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN

Læs mere