Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013"

Transkript

1 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 Nyt liv i Dødemandsbugten. Dødemandsbugten er et af de mest spændende, historiske steder i Nordøstgrønland. Talrige inuit hustomter vidner om, at stedet har været en stor og vigtig boplads for svundne inuit-kulturer. Det var også her, at kaptajn Clavering ved et tilfælde i 1823 traf på de sidste få oprindelige nordøstgrønlandske inuit. Langt senere blev stedet en kort og hektisk periode under Anden Verdenskrig hovedkvarter for Nordøstgrønlands Slædepatrulje; det er fra den tid huset stammer. Huset var efterhånden ved at forfalde helt; men Nanok har nu - efter anvisning fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk taget fat på istandsættelse af huset. Læs mere om dette og meget andet i denne rapport. 23. feltsæson

2 Indledning Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK har afsluttet sin 23. feltsæson, hvor vi har kunnet gennemføre vores planlagte program som forventet. Årets Nanok-hold havde i alt syv deltagere fordelt på et Nordhold med base i Daneborg og et Sydhold med base på Ella Ø. Med Sydholdet fulgte desuden en professionel bådebygger, der skulle foretage en tilstandsvurdering af vores kutter Agsut med henblik på en kommende renovering af denne, formentlig i sommeren Dette års renoveringsarbejde tog direkte afsæt i de anbefalinger og beslutninger, som blev resultatet af det fælles feltarbejde, som Nanok i sommeren 2012 havde sammen med bygningssagkyndige fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (NKA) i Nuuk. Her blev en række udvalgte bygningslokaliteter besøgt og opmålt for at vurdere behov og metoder for fremtidig bevaring. På baggrund af dette arbejde fremlagde NKA i samarbejde med Nanok i efteråret 2012 en rapport med en revideret klassificering af hytterne i Nordøstgrønland. Listen over særligt bevaringsværdige hytter (liste-a) er således blevet reduceret til følgende 10 lokaliteter: Ørnereden [235], Nordfjordhuset [358-2], Dødemandsbugten [408], Sandodden [425-1], Fjordbotten [454], Bass Rock husene [461], Hochstetter [510], Alabamahuset [518], Villaen, Danmarkshavn [628-1], Hvalrosodden [639]. Renovering af disse liste-a lokaliteter må kun ske efter anvisning af NKA. Det er Nanoks mål, i tæt samarbejde med NKA at renovere og sikre disse særligt bevaringsværdige lokaliteter inden for en overskuelig årrække. Listen (liste-b) over bygninger, som Nanok frit kan renovere og vedligeholde er nu forøget til 100 navngivne lokaliteter. Som følge af de stigende problemer vi i de senere år har oplevet med skader på hytter og andre bygninger forårsaget af isbjørne, ikke mindst i Ella Ø området, har vi valgt at opstille en 20 fods container på Ella Ø stationen til opbevaring af proviant og forskelligt andet sårbart udstyr. Dette forhindrer naturligvis ikke bjørnene i at beskadige hytterne, men sikrer i det mindste de mest sårbare og værdifulde forsyninger. Nanok takker først og fremmest vores hovedsponsor, Aage V. Jensens Fonde, for aldrig svigtende tillid og støtte. Til trods for at alt arbejde i Nanok er frivilligt og ulønnet ville det umuligt kunne gennemføres over en længere årrække uden ganske betydelig økonomisk støtte fra en trofast sponsor. En stor tak også til Siriusfupperne og MarinBasis/Daneborg teamet, der endnu en gang udviste hjælpsomhed og gæstfrihed. Endvidere retter vi en velment tak til de mange privatpersoner, der fortsat yder støtte og viser positiv interesse for vort arbejde. Vi er også taknemmelige for den støtte pårørende yder til udsendte Nanok-folk, der i reglen bruger hele deres sommerferie på det frivillige og ulønnede arbejde for Nanok. Det er vigtig med en sådan opbakning fra baglandet. Endelig en stor tak til vore mange gode samarbejdspartnere samt til ekspeditioner og myndigheder, der på forskellig vi har ydet positive bidrag til at muliggøre vort arbejde. På Nanoks vegne Peter Schmidt Mikkelsen This field report is also available in English and Danish at: 2

3 Feltrapport for Nordholdet 2013 Opgaver Nordholdet havde følgende opgaver: a) at gennemføre den indledende renovering af Dødemandsbugten [408] og Fjordbotten [454] efter anvisninger fra Grønlands Nationalmuseum samt foretage vedligeholdelse af allerede istandsatte bygninger området b) at tilse og foretage vedligehold af Nanoks depot på Sandodden/Daneborg c) at modtage gods til Nanok på Daneborg d) at optælle Nanok-depot på Sandodden / Daneborg e) at klargøre for Nanok-ekspeditionen Nordholdet Troels Vinther, Jesper Madsen, Jesper Stentoft (Sirius 97) Oprejse og samlet forløb Oprejsen gik planmæssigt sammen med Sydholdet. Vi mødtes i Kastrup lufthavn ved middagstid den 23. juli. Turen gik herefter mod Keflavik/Reykjavik. Efter en overnatning i Reykjavik tog vi morgenflyveren mod Akureyri. Fra Akureyri fløj vi med en proppet Dash 7 til Constable Pynt. På Pynten blev vi modtaget af Polog, som orienterede om rejsens videre forløb. Vi hentede vores opmagasinerede våben og ammunition og sidst på eftermiddagen lettede vi i Twin Otteren med kurs mod Daneborg, hvor vi ankom kl. 20. Efter en halv times ground stop fortsatte Twin Otteren mod Ella Ø med Sydholdet. Efter en snak med Sirius indlogerede vi os på Sandodden og begyndte herefter lokalisering af udstyr og udpakning af gods fra sidste års skib. Næste dag fulgte klargøring af den nye og den gamle gummibåd (RIB). Til den gamle RIB lånte vi en motor af MarinBasis, da vores egen 40 HK var brudt sammen i Samtidig blev der pakket udstyr og materialer til vores første renoveringsopgave, Fjordbotten [454] i bunden af Tyrolerfjord. I dagene fra den 26. juli til 30. juli foretog vi tilsyn af hytter i Young Sund og Tyrolerfjord samt renovering af Fjordbotten. På turen ind til bunden af Tyrolerfjord besøgte vi Pashuset [433], Zackenberg [438-2], Zackenberg-basen [438-3], Fiskerhytten [438-4], Bjørnnesstua [437]. Retursejladsen fra Tyrolerfjord til Daneborg blev startet ud på helt fladt vand. Turen bød ved middagstid på en god repetition i hvor omskifteligt vejret i Nordøstgrønland kan være. På 10 min gik det fra vindstille til knob. På vejen besøgte vi Skænthytten [440], Moskusheimen [429], Bakkehaug [435] og Leirvågen [434]. Ved returnering til Daneborg den 30. juli var forsyningsskibet allerede ankommet. De efterfølgende dage blev brugt på modtagelse af gods til Nanok samt klargøring af udstyr og materialer til vores næste projekt i Dødemandsbugten. Losningen af Nanoks materialer forløb legende let takket være hjælp fra Sirius' Hydremaer og Zackenbergs Fjordbotten før og efter renovering. 3

4 minilæsser. Torsdag den 1. august sejlede vi de 40 km fra Daneborg med to tungt lastede RIBs med kurs mod Dødemandsbugten på sydsiden af Clavering Ø. Efter ankomst gav vi os i kast med renoveringen af resterne af den gamle stationsbygning. Lørdag morgen den 3. august sejlede vi tilbage til Daneborg. MarinBasis havde tilbudt at hjælpe os med transport af materialer med deres motorbåd Aage V Fjordbottens fantastiske placering. Jensen (Aage V). Dagen gik med at laste Aage V med brædder og tagpap. Efter en lækker middag på den nye vejrstation, blev de to RIBs endnu engang lastet til bristepunktet og kl. 19 sejlede vi sammen med Aage V ud gennem Young Sund på fint vand. Ved ankomst til Dødemandsbugten blev bådene blev hurtigt losset takket være Aage V's 5 mand store besætning. Som tak for hjælpen bød Nanok på Whisky i potter, kopper og mugs. Fjordbotten indefra før renoveringen. T.v. Alt er fyldt med sand. T.h. Gamle hjemmerullede cigaretskodder, stadig rygbare! 4

5 T.v. Troels og Jesper i gang med Fjordbotten. T.h. Indgangsparti med patina. Nu fulgte nogle hårde dage med at grave stationshuset fri af meterhøje jordvolde og fjerne gennemvædet og råddent træværk. Onsdag den 7. august havde vi vores første og eneste dag med regn. Ved middagstid pakkede vi en RIB og sejlede ud for at tilse hytter i Gael Hamkes Bugt, Loch Fyne og Godthåb Golf. Loch Fyne [350] lagde trægulv til vores første overnatning. Stationen var ved vores ankomst blevet okkuperet af et Norsk/Dansk selskab anført af Farmer (Sirius 74). Efter en hyggelig aften med masser af røverhistorier tørnede vi ind på trægulvet i sideskuret sammen med fisk, fedt og pemmikan. Tidligt fredag den 9. august returnerede vi til Dødemandsbugten efter en overnatning på Eskimonæs [405]. På turen havde vi tilset Krogness [403], Mellemhytten [367], Danske Villa [370], Norma Hytta [411]. Nu fulgte den videre renovering af huset. Lørdag forløb dog noget anderledes en forventet, da vi modtog hele to krydstogtskibe for rundvisning. Det første ankom i løbet af formiddagen med 45 australske turister. Over middag fulgte endnu et skib med 4 engelske turister (serviceret af 15 besætningsmedlemmer og en guide). Søndag den 11. august afsluttede vi den første etape af Dødemandsbugtens renovering og begav os retur til Daneborg. Turen bød på voldsomme bølger på strækningen mellem Kap Breusing og Sandøen ledsaget af vindstød på op til 40 knob. Her satte vi pris på vores redningsdragter. Sidst på aftenen ankom vi trætte til Daneborg. T.v. Fjordbotten indvendig med ny Nanok ovn. T.h. Hytten er klar. 5

6 T.v. Klar til godstransport til Dødemandsbugten. T.h. Dødemandsbugten ved ankomsten. Resten af tiden på Daneborg blev brugt til rengøring af udstyr og værktøj samt optælling af alt Nanok grej og proviant. Onsdag den 14. august kl. 9 sagde vi farvel og tak til Daneborg. Vi havde gennem de sidste uger fået sejlet 550 km, tilset 17 lokaliteter, renoveret en hytte plus en halv station og samtidig haft en fantastisk tur. Nu sluttede turen med at flyve til Ella Ø for at afhente Sydholdet. Ved fem tiden lettede vi alle fra Constable Pynt og satte næsen mod Reykjavik. Generelt har hele turen været præget af dejligt vejr, fornuftigt vand og en fortræffelig god kyststemning. Der var skønt med de mange besøg af interesserede Sirius fupper på Sandodden. Samtidig må vi takke Zackenberg og MarinBasis for godt selskab, lån af udstyr, et tiltrængt bad og to gange mad. Renovering af Fjordbotten Ankomsten til Fjordbotten blev gjort i dejligt vejr og på fint vand. Vi forelskede os hurtigt i hytten og dens beliggenheden Grundet det lave vand i enden af fjorden måtte vi lade bådene ligge ca. 600 m fra hytten. Forelskelsen dalede hurtigt i takt med at vi begyndte at bære værktøj og materialer. Turen gik først gennem mudder og dernæst gennem et tørt stenet elvleje. Renovering af hytten startede med at få rester af gammel pap rykket af træskelettet og fjernet jord og stenvolde omkring siderne. Det viste sig hurtigt at trækonstruktionen var i meget find stand og at der derfor, kun ville være behov for at skifte få brædder. Indvendig var hytten også i velbevaret, men dog meget præget af sandstorme i området. Det var sand over alt. Hytten T.v. Gennemvædede træfiberplader. T.h. Huset graves fri for at kunne tørre. 6

7 T.v. Oprydning i køkkenalrummet. T.h. Tagfoden repareres og klargøres med pap. rummede en hel del fine historiske effekter som gamle konservesdåser, hundesele, aviser og ikke mindst en thedåse propfyldt med 2 cm lange cigaretskodder som stadig smagte fortrinligt. På flere brædder havde Henry Rudi dateret sine besøg årene med blyant. Hytten blev forsynet med nyt under og overpap på tag og sider. Døren fik nyt glas, men blev ellers bibeholdt rå da den stod i fin kontrast til det sorte pap. Indvendig blev hytten støvet af og tømt for sand. Stengulvet blev lagt om og en ny Nanok-ovn installeret. Hytten står nu klar til fremtidens besøgende, udstyret med Nanoks hyttekasse, kul, ovn og tæt nok til at modstå sne og sandstorme mange år frem i tiden. Renovering af Dødemandsbugten Vores mål med første etape af renovering af Dødemandsbugten var at sikre huset mod indtrængen af fugt og sne sådan at den indvendige renovering kan fortsættes i Huset bar tydelig præg af manglende vinduer og døre samt huller i taget. Huset har tidligere være beklædt indvendig med træfiberplader. Pladerne var faldet af lofter og vægge og lå spredt på gulvet. Udenfor var huset omkranset af en jordvold der gik 1 meter op af væggene. Gennem mange vintre har sne haft fri adgang til at komme ind i huset, men modsat så har den smeltende sne har svært ved at forlade huset igen. Summen af alt dette var at husets gulv og den nederste fjerde del af væggene var sjaskvåde. Vi startede med at grave jordvolden væk omkring hele huset. Det gav en del sved på panden da voldene bestod af en blanding af jord, sten, træ, dåser og træfiberplade. Efter at ydervæggene var blotlagte fulgte gulvene. Første etape gik med at skovle det klamme T.v. Krydstogtskib ankommer til Dødemandsbugten. T.h. 45 Australske turister får rundtur og røverhistorier. 7

8 T.v. Taget får nyt pap. T.h. Færdigt gavlparti. lag træfiberplader ud efterfulgt af metervis af gennemvædet og råddent træ. Nu kunne huset få luft og begynde at tørre. Vindfanget blev pillet helt ned så bundrammen kunne få skiftet brædder. Det nordlige fag i vindfanget blev erstattet af et fag der i årevis havde ligget ved siden af hytten, men som dog var fin og friskt. Siderne blev rejst igen og der blev etableret en ny tagkonstruktion magen til den på hovedhuset. Alt tagpap blev fjernet fra taget og derefter blev defekte brædder udskiftet. Faktisk blev der mod forventning ikke skiftet mere end nogle få brædder ved tagfoden. Hus og vindfang fik genetableret en fin tagfod og sømmet nyt underpap på efterfulgt af svejst overpap. Da alle vinduesrammer var skadede blev der monteret 7 stk. nye rammer med glas. Vinduerne var splinter nye, men dog lavet specielt til huset efter gamle principper, med enkelt lag glas kittet fast i rammen. Huset blev rettet op uden brug af vaterpas, men med det for øje, at vinduerne skulle kunne passe i hullerne. Beklædningsbrædderne på facaden blev skiftet i det omfang der var nødvendigt, enten med brugbare gamle brædder eller med helt nye i samme profil. Den nederste del af huset som tidligere var dækket af jordvolde blev beskyttet med et drænlag af sten og strandsand og derefter beklædt med tagpap. Til sidst blev jordvolden genetableret. Vinduerne fik nye skodder og der blev lavet en midlertidig hoveddør. Ved afslutningen på sommerens arbejde stod Dødemandsbugtens station klar til at modtage den værste storm uden at blive fyldt med sne. Nu mangler den blot restaureringen af den indvendige del af huset, men allerede nu fornemmer man at endnu en fantastisk bygning er ved at genopstå. Jesper Troels Jesper T.v. Huset ryddet og sat til tørre. T.h. Nordholdet klar til at tage hjem. F.v. Troels Vinther, Jesper Stentoft, Jesper Madsen. 8

9 Kortene på denne og modstående side viser vedligeholdelsesstatus for de gamle hytter, huse og stationer i Nordøstgrønland. Lokaliteter markeret med rødt eller gult kan forventes at være i nogenlunde brugbar stand. Øvrige lokaliteter kan derimod ikke forventes at være anvendelige. Lokaliteter mærket med grønt er øvrige liste-b hytter, som Nanok eventuelt vil renovere og vedligeholde i de kommende år. 9

10 10

11 Feltrapport for Sydholdet 2013 Opgaver Sydholdet havde følgende opgaver: a) at renovere Strindberghuset [358-3] samt foretage vedligeholdelse af allerede istandsatte bygninger, hvoraf en del er blevet beskadiget af isbjørne. Sekundært at renovere Von Krogh [328] b) at tilse og foretage vedligehold af M/B "Agsut" c) at modtage gods til Nanok på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn d) at tilse, optælle og foretage vedligehold af Nanok-depot på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn e) at klargøre for Nanok-ekspeditionen 2014 f) at opstille og indrette 20' container samt flytte Nanok-depot hertil fra Ørnereden, Maskinhuset og Tolvmandsbarakken Deltagere Fuldtid: Thyge Thisgård Christensen, Per Frøstrup Torben Jeppesen (Sirius 98). Deltid: Erik Jochumsen (Sirius 00). Oprejse og klargøring Dette års rejse til Nordøstgrønland handlede for Nanoks Sydhold, om at renovere den gamle hytte Strindberghuset [358-3] / Laksehytta, ved udmundingen af Brogetdal på Strindbergs Land. Rejsen startede den 23. juli med et par rejsedage, inden vi via Island, Constable Pynt, Mestersvig og Daneborg endelig kunne sætte fødderne i gruset på Ella Ø, onsdag den 24. juli kl Her fik vi en fantastisk modtagelse af øens Siriusfupper, som straks efter indkvartering i Ørnereden inviterede os på friskfanget fjeldørred. Det var et helt fantastisk vejr og vi sad et godt stykke tid rundt om bålet og nød den smukke aften mens snakken gik. De følgende dage gik med at klargøre Brebøljollen og Agsut til søsætning. Mens Erik Jochumsen lavede et grundigt tjek af kutterens tilstand, udnyttede vi andre tiden til at skifte glas i de fleste vinduer i Ørnereden, efter vinterens bjørnebesøg. Endelig kom dagen hvor vi kunne søsætte Agsut og se om hun stadig ville flyde på vandet. Alt gik uden problemer, da vi trykkede på startknappen tøffede den langsomt igang og da højvandet kom flød kutteren også fint uden at tage ret meget vand ind. Vi skulle efter planen modtage vores byggematerialer med forsyningsskibet den 1. august, så vi havde derfor stadig lidt tid til overs. Vi begyndte derfor renoveringen af facaden på den gamle Tolvmandsbarak, som igen i år var blevet hærget af en sulten bjørn. Midt under renoveringen fik vi at vide, at forsyningsskibet var blevet forsinket og først ville anløbe Ella Ø den 5. august. Vi besluttede os derfor for at pakke kutteren med de forskallingsbrædder og tagpap, som vi havde, og sejle til Strindberg for at påbegynde renoveringen, velvidende at det selvfølgelig vil komme til at koste os en ekstra sejltur tilbage, når skibet kom. T.v. Sydholdet ankommet til Constable Pynt.Per Frøstrup, Thyge Christensen, Torben Jeppesen. T.h. Tolvmandsbarakken på Ella Ø var blevet slemt beskadiget af isbjørne. 11

12 T.v. Reparation af vinduer i Ørnereden. T.h. Per klargør motoren i Agsut. Strindberg Den 29. juli sagde vi farvel til Erik, som skulle hjem til Danmark en af de efterfølgende dage. Vi sejlede afsted i rigtig fint vejr og ankom efter ca. 15 timers sejlads til Strindberg kl Solen stod stadig oppe på nattehimmelen, så da natten jo stadig var ung, begyndte vi at indrette os i Nordfjordhuset, hvorefter vi så os lidt om i området og dannede os et indtryk af, hvad der skulle laves ved Strindberghuset. De efterfølgende dage brugte vi på at fjerne det gamle pap på huset, grave jordvolden væk omkring huset og rette denne op til vandret. Især at få understøttet gulvet i huset, uden at fjerne gulvet, viste sig at give lidt udfordringer og krævede en del akrobatisk udfoldelse, for at komme ind under huset. Gulvet i forrummet var totalt ødelagt af fugt og stod derfor ikke til at redde. Her valgte vi at lægge et nyt stengulv af de mange flade sten som kunne findes langs stranden. Til sidst blev der båret småsten i spande til den helt store guldmedalje, for at fylde fugerne mellem trædestenene ud, hvilket resulterede i et rigtig flot gulv, hvis vi selv skal sige det. Skibsmik Den 1. august kom Sirius-fupperne og vækkede os med nyheden om, at forsyningsskibet nu alligevel havde besluttet sig for at klare skibsmikken på Ella Ø inden Mestersvig og de ville ankomme om eftermiddagen den 2. august. Vi skyndte os derfor at gå hen og måle op og finde ud af, hvad vi havde brug for af ekstra pap, brædder og andet materiel, inden vi pakkede sammen og satte kursen retur mod Ella Ø. Efter 14 timers sejlads i et fantastisk flot vejr og nærmest havblik vand, kunne vi atter ankre op foran Ørnereden og sejle vores grej i land med Brebøljollen. Næste morgen gjorde Sirius deres skibsbombe klar og vi T.v. T.v. Agsut klar til søsætning. T.h. Lastet og klar til afgang. Torben, Erik, Per og Thyge. 12

13 Strindberghuset ved ankomsten. hjalp dem med at pakke lidt grejer. Pludselig fik vi endnu engang en ny sejlplan for Arina Arctica og denne gang forlød det, at de nu ville til Mestersvig først og derfor først ville anløbe Ella Ø den 4. august. Dette gav os endnu engang lidt tid til at arbejde videre på Tolvmandsbarakken. Vi besluttede os dog for at vi ville dele os op, således at Per blev tilbage og legede tømrer, mens Thyge og Torben sejlede til Mestersvig i Brebøljollen for at hente lidt forskelligt grej og lave optælling i Nyhavn. Undervejs var vi forbi Kongeborgen [224-1] og [224-2], hvor vi kunne konstatere at døren havde et ødelagt hængsel og Skida [211], hvor dør og buffer var ødelagt af bjørn. Vi havde dog ikke materialer med til at reparere noget, så vi aftalte med Sirius, at de ville tage sig af det. Det blev til en rigtig fin dagstur med en marchhastighed på ca. 38 km/t, omend vi sluttede af med en ordentlig omgang bølger i Narhvalsund og rundt om Bastionen. Vel hjemme igen kunne vi endnu engang nyde godt af Sirius gæstfrihed og sætte os til et veldækket bord i Pynten. Efter en god nats søvn, vågnede vi op til en lidt anderledes udsigt end normalt. Arina Arctica var nemlig i løbet af natten sejlet fra Mestersvig til Ella Ø og lå nu for svaj ude i Solitærbugten. Endelig kunne skibsmikken begynde. Alt imens vi gik og pakkede lidt grejer til vores kommende sejlads, hjalp vi også Sirius med at bære nogle ting på plads, så snart det kom ind. De tunge løft som normalt bliver foretaget af fupperne under en skibsmik, var i år reduceret på det kraftigste, grundet den nyankomne teleskoplæsser. Sidst på eftermiddagen var alle materialer i land og vi kunne nu med spænding åbne vores nye container, som fremover skal fungere som Nanoks bjørnesikre depot. Vi tog de ting, vi skulle have med til Strindberg og lod resten stå til senere. Strindberg igen Næste morgen var alt klar, så vi stævnede hurtigt ud for at komme op og lave det sidste på Strindberghuset. Vi kendte jo efterhånden vejen, så da vejret og vinden også var lige Strindberghuset bliver rettet op. 13

14 Skorstenen før og efter renovering. efter bogen, gik alt planmæssigt. Ved ankomsten til Strindberg, var Dit eventyrs kajakekspedition også lige ankommet i deres to Klepper kajakker. De var så flinke at slå deres store telt op og overlade bufferne i hytten til os, hvilket jo var en fornem gestus. Vi havde en rigtig hyggelig aften med god varme fra kulkomfuret, mens snakken gik om de mange oplevelser vi hver især havde haft. Straks efter morgenmaden den følgende dag gik vi igen i gang med at renovere hytten. Råddent træ blev erstattet med nyt, hvorefter der blev påsømmet et lag underpap. En ny dør blev fremstillet og vinduer repareret og fornyet med nye skodder. Inde i forrummet lavede vi et lille museum med alle de gamle redskaber og værktøjer vi havde fundet i og omkring hytten. Det hele begyndte nu at tage form. Mens vi stod og brændte yderpappen på, kunne vi pludselig høre en sagte tøffen, ude fra vandet. Det viste sig at være M/B Jytte og besætning, der kom forbi på et lille besøg. Efter lige at have hilst på hinanden igen, tilbød Farmer (Sirius 68) at hjælpe os et par timer. Det skulle han ikke sige to gange og få sekunder senere stod han sammen med Per og vaskede vægge og loft ned inde i hytten. Inden længe var al den gamle sod vasket af og hytten var igen ren og behagelig at være i. Vi var i år blevet sponsoreret med linoliemaling fra firmaet Original Linoliemaling / lindolie.dk, og vi lagde os nu i selen for at få alt udvendigt træværk malet. Det viste sig at være et super godt produkt og vi ser nu frem til at det holder i mange år fremover. Nu var der kun tilbage at få ryddet op og derefter hentet en halv milliard spandfulde småsten fra strandkanten til at pynte med omkring huset. Efter fire lange arbejdsdage havde vi nået målet. T.v. Gulvet i forrummet blev lavet af flade strandsten. T.h. Nyt navneskilt. 14

15 Strindberghuset klar at give ly og læ til nationalparkens gæster i mange år fremover. Hytten var færdig og stod nu igen pæn og brugbar på den plads den blev bygget på for snart firs år siden. Klar til igen at give ly og læ til nationalparkens gæster i mange år fremover. I bølgen blå Den efterfølgende morgen pakkede vi vores grej sammen og gjorde rent i Nordfjordhuset, hvor vi havde boet. Aftalte, at vi lige ville sejle ind til Waltershausen Gletscher i Brebøljollen inden vi ville fortsætte i Agsut sydover. Det var dog begyndt at blæse lidt og jo tættere vi kom på gletscheren, jo højere blev bølgerne. Vi valgte derfor at vende om mens legen var god. Vel tilbage ved Agsut, sagde vi nu farvel til Strindbergs Land og tøffede langsomt sydover. Det skulle vise sig at blive lidt af en hård tur tilbage til Ella Ø. Vinden kom hele tiden fra skiftende retninger og de store bølger gjorde det bestemt ikke lettere at holde balancen på dækket. Gang på gang blev vi kastet rundt i den hårde sø, men imponerende nok holdt den kære kutter til det og rullede blot videre over den næste bølge. Ved Skildvagten lagde vandet sig dog og vi sejlede i fin stil det sidste stykke ind til Ella Ø, hvor vi kunne kaste ankeret kl. ca Vinterklargøring og optælling Da vi efter lidt søvn havde fået kørt lidt strøm på batterierne, begyndte Per at rengøre og præservere Agsut for vinteren. Thyge og Torben tog os imens af jobbet med at indrette den nye container til depot. En hel del forskalling, lægter og reglar skulle bæres ud, for igen at lægges ind på en ny træreol vi havde lavet. I den anden side af containeren opsatte vi den nyindkøbte stålreol, hvor alt vores grej blev lagt op i fineste orden. Sirius Færdigt arbejde! 15

16 T.v. Der gøres klar til lagercontaineren. T.h. Containeren fyldt med gods ved ankomsten. hjalp os endnu engang med at løfte de tunge ting ind på plads med deres nye supermaskine - teleskoplæsseren. Først på eftermiddagen fik vi igen besøg af Dit eventyrs kajakekspedition. Mens de indlogerede sig sammen med os i Ørnereden og fik vasket deres tøj, fik vi flyttet de sidste ting ned i containeren, så vi nu var klar til den store optællingsdag. Vi havde alle en hyggelig aften i Ørnereden sammen med Christoffer fra Sirius, hvor der ikke blev gemt på røverhistorierne fra gamle dage og de fantastiske oplevelser, vi hver især havde fået de sidste tre uger. Dagen efter gik Thyge og kajakdrengene en tur på Bastionen, mens Per og jeg talte op og tømte Tolvmandsbarakken for gammelt mad. Til slut blev Brebøljollen trukket på land, rengjort og pakket godt ind for vinteren. Sommerens opgaver var nu færdige og vi havde kun tilbage at få pakket vores personlige grej sammen, inden vi den følgende morgen skulle hentes af Twin Otteren med Nordholdet ombord. Farvel og tak I løbet af natten fik vi en pludselig ændring i vejret. Det stormede og skyerne lagde sig tættere og tættere omkring stationen. Da Twin Otteren landede omkring kl , begyndte det også at regne, så nu var det bare om at få læsset flyveren og komme videre, så længe vejret tillod det. Turen til Constable Pynt mindede da også mest af alt om en tur i Tivolis karruseller. Vel nede på jorden igen blev vi godt modtaget af Aka og Per fra Polog, som sørgede for at de seks timers ventetid ikke blev langtrukne. Omkring kl. 17 satte vi os i en Dash 8 og vinkede farvel til det smukke land for at fortsætte turen til Danmark via Island. Vi har alle på Sydholdet haft en fantastisk tur med masser af uforglemmelige oplevelser både på vores ture, men ikke mindst med de mennesker vi har mødt på vores vej. Stor tak til jer alle for jeres hjælpsomhed og venlige måde at være på. Torben Thyge - Per Nanok containeren på sin plads og fyldt med udrustning. 16

17 Tilstandsrapport for M/B Agsut - ved Erik Jochumsen (Bådebygger og Sirius 00) Det var min opgave, som fjerdemand på Sydholdet, at foretage en grundig gennemgang af Agsut. Dette for at lave en tilstandsrapport på skibet til Nanok og for at kunne planlægge hvilke arbejder der skal udføres af et kommende renoveringshold. Vel ankommet til Ella Ø med den fineste velkomst fra fuppernes side man kunne ønske sig, startede vi dagen efter med at rigge Agsut af for vinteren. Ved første øjekast så den rigtig fin ud og det skulle vise sig at holde stik ved den senere og grundigere gennemgang. Man må endnu engang forbavses over hvor godt træ holder sig i de arktiske egne! De første par dage gik med at undersøge skroget ud- og indvendigt. Skroget er bygget helt i egetræ. Jeg løsnede isforhudningen ved for/agterstævn, køl og midtskibs over og under vandlinjen. Træets beskaffenhed var rigtig fin og isforhudningen ligeså. Det eneste sted hvor der var antydning af råd, var udvendigt ved agterstævnen i området omkring stævnrøret. Dog ikke noget der har indflydelse på sikkerheden i øvrigt. Ligeledes udtog jeg nogle af de søm som holder plankerne fast på spanterne, for at se om der skulle være tegn på tæring. Dette kan ofte forekomme især i både bygget i egetræ. Sømmene var meget intakte, selv efter at have siddet der i mere end 50 år! Isforhudningen blev møjsommeligt flettet sammen og sat fast igen. Da jeg var færdig med at undersøge skroget, gjorde vi Agsut klar til søsætning. Skroget viste sig at være meget tæt, takket være isforhudningen der hindrer undervandsskroget i at udtørre. Reparationen indvendigt ved stævnrøret fra sidste år T.v. Agterstavn undersøges. T.v. Isforhudning løftet ved forstavn. T.v. og midt. Midtskibs under isforhudningen. T.h. Køl, spanter og klædning er i god stand. 17

18 T.v. dækket set nedefra lastrum. T.h. planker under isforhudningen over vandlinjen. holder stadigvæk fint. Den øverste del af skroget der ikke er isforhudet, var noget optørret og det var her den tog mest vand ind under sejlads. Dette kan afhjælpes ved at kalfatre nådderne på ny. Sidste dag inden Sydholdets afgang med Agsut, brugte jeg på at gennemgå resten af skibet. Dækket og dæksbjælkerne var også i rigtig fin stand. Dog trænger dækket atter til at blive kalfatret, da der er en del utætheder i nådderne på grund af optørring. Hvad den ud- og indvendige aptering angår, var der heller ikke meget at komme efter, alt træ er intakt trods mange års slid. Ud over småreparationer er det styrehuset der trænger mest til at blive renoveret. Slutteligt tog jeg mål af rummene under dørken i forskibet, med henblik på at skaffe noget ballast i rette størrelse. Gennemgangen har vist at Agsut stadigvæk er et sundt skib og efter alt at dømme i meget god stand. Hvilket gør at den er værd at bevare mange år fremover, særligt fordi den jo har kystens bedste laste- og sejlegenskaber! Arbejder (kompetencekrævende) der er at gøre for et kommende renoveringshold: - Kalfatre dækket - Kalfatre fribordet (øverste del af skroget) - Udskifte styrehustag - Reparation af sider styrehus - Reparation af lønningslisten - Tilse og evt. at reparere rådskade ved agterstævn og påsætte ny isforhudning. Da Sydholdet var sejlet afsted, var der ca. et døgn til at jeg skulle hentes af Twin Otteren og flyve sydpå igen. Tiden blev brugt på at gøre rent og montere nye skodder i Ørnereden efter bjørnebesøg. Derudover var jeg heldig at kunne være Sirius behjælpelig ved bl.a. at være med til at reparere en af deres både. Mange tak til Polog for god service og gæstfrihed. Og mange tak til Sirius for hjælpsomhed og imødekommenhed. Det var en fornøjelse. Erik T.v. Søm tages ud for eftersyn. T.h. Søm næsten som nye. 18

19 T.v. Utæthed ved på dæk. T.h. Agsut under sejlads. Agsut for svaj. 19

20 Om Nanok Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok er en privat, nonprofit organisation stiftet i 1992 på baggrund af det tidligere Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S, grundlagt i Nanoks formål er bl.a. at bidrage til udbredelse af kendskabet til Nordøstgrønland og dets kulturhistorie samt at bidrage til sikring af områdets kulturminder og bygninger. Nanok består af en privat kreds på syv personer, kaldet Bestyrelsen. Disse er Peter Schmidt Mikkelsen (direktør), Jens Erik Schultz, Tommy Pedersen, Palle V. Norit, Søren Rysgaard, Fritz Ploug Nielsen og Jesper Mølbak Stentoft. Nanoks revisor er Aka Lynge. Nanoks pakkecentral varetages af Kristian Nevers. Foruden Bestyrelsen deltager en række enkeltpersoner i Nanoks arbejde. Al arbejde i Nanok er frivilligt og ulønnet. Nanok udsender hver sommer et felthold typisk bestående af 6-10 deltagere fordelt på 2 eller 3 hold, der i 3-5 uger arbejder i Nordøstgrønland. Resultatet af dette arbejde dokumenteres og offentliggøres i en feltrapport. Ekspeditionsdeltagerne udvælges af bestyrelsen. I årene er der udsendt i alt 140 Nanok'ere, eller mere end 75 enkeltpersoner, til Nordøstgrønland. For at kunne gennemføre arbejdet råder Nanok over et betydeligt ekspeditionsmateriel. Derimod besidder Nanok ingen fast ejendom i Grønland. Nanoks arbejde finansieres af Aage V. Jensens Fonde. Kompagniet støttes desuden af en lang række private bidragydere. Blandt sine mange gode samarbejdspartnere tæller Nanok bl.a. Royal Arctic Line, Norlandair, Air Greenland, Arctic Research Centre, Grønlands Selvstyre, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter, Arktisk Kommando, Polar Logistics Group, Slædepatruljen Sirius, Forsvarets Vagt Mestersvig, Uddannelses- og vedligeholdelsessektion Grønland (UVG). Nanok har siden 1991 renoveret og vedligeholdt ca. 50 kulturhistoriske bygninger og har for denne indsats modtaget betydelig anerkendelse, bl.a. fra det tidligere Grønlands Selvstyre samt Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. I årene udarbejdede Nanok på opfordring af det daværende Grønlands Hjemmestyre en ny, unik bygningsmæssig status for samtlige kulturhistoriske hytter og stationer i Nordøstgrønland. Registreringerne er stillet vederlagsfrit til rådighed for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Et omfattende materiale fra registreringen, herunder fotos og GPSpositioner, er publiceret i bogen "North-East Greenland The Trapper Era" (Mikkelsen 2008). Nanok har fra sommeren 2007 med godkendelse fra Grønlands Selvstyre genoptaget renoveringen af hytter i Nordøstgrønland. 20

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 Nanok og Grønlands Nationalmuseum på bygningsopmåling ved Kulhus Efter mange

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 Sommeraften på Ottostrand Det er lykkedes NANOK i løbet af sommeren at restaurere

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 Sverresborg genopstået! Omtrent som en anden Fugl Føniks er den gamle Sverresborg

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Tlf. 86372822 e-mail: petersm@post4.tele.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 Nanok har i sommeren 2000 indrettet en historisk

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Rejsens formål: At istandsætte Nanoks ældste hovedstation beliggende på sydkysten af Hochstetter Forland, en halv snes kilometer vest for Kap Rink.

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Det grønlandske ord immaqa betyder "måske". At det er et meget brugt ord hænger nok sammen med det kraftfulde og lunefulde grønlandske klima. I

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 or.-"-"'-'c_ NOROØSTGRØNLANOSK KOMPAGNI NANOK Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 Siriusmændene Hennin[!, Poulsen (tv) og Svend Henckelforan Zelckenberg 1954 1. feltsæson Indledning Selvfølgelig

Læs mere

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 36 Afgang Reykjavik Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg Triton afgik fra Reykjavik planmæssigt den 28. august. Med om bord havde vi Chef GLK Kontreadmiral Uffe

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store ønske - en tegnet fortælling om spirer Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store Ønske Forlaget Friske Spirer info @ friskespirer.dk www.forlagetfriskespirer.dk

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012

Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012 Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012 Rapport udarbejdet af: Inge Bisgaard Bygningsfaglig inspektør Grønlands Nationalmuseum & Arkiv 1 Forord Grønlands Nationalmuseum har i samarbejde med

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Scandic The Reef. Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter

Scandic The Reef. Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter Scandic The Reef Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter Indhold Velkommen til Scandic The Reef... 4 Inspirerende møder...5 Adventure Challenge Caribic...6 Spændende og udfordrende events...

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00 Generatornedbrud Fredag den 1. juli 2011 klokken 11:00 skete der en kortslutningsskade i generatoren på værkets kraftvarmeanlæg. Der er alene tale om materielle skader. Generatoren er den del af kraftvarmeanlægget,

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere