Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler"

Transkript

1 Vedbæk, den 14. september 2012 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Orientering om regnskab 4. Godkendelse af driftsbudget Indkomne forslag: 1. Finn C. Møller vedr. opstramning hos TV-udbyder 2. Susanne Groth vedr. renovering af naturlejepladsen. 3. Afdelingsbestyrelsen vedr. revideret husorden 4. Afdelingsbestyrelsen vedr. etablering af vejbump 5. Afdelingsbestyrelsen vedr. forhøjelse af vaskepris For at et forslag kan behandles på mødet, skal forslagsstilleren personligt være til stede. 6. Eventuelt Tilstandsrapport 2012 samt Vedligeholdelsesplan kan ses på Flintemarkens hjemmeside: samt hentes på Ejendomskontoret i åbningstiden. Dette gælder ligeledes specifiseret regnskab og driftsbudget. Med venlig hilsen Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen./. Forslag til driftsbudget og Regnskab Forslag 01, Forslag 02, Forslag 03, Forslag 04 og Forslag 05

2

3

4

5

6

7

8

9 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 Flintemarken - Afdelingsmøde FORSLAG 03 Afdelingsbestyrelsens forslag til revideret husorden Afdelingsmødet den 25. september 2012 Vedhæftet findes forslag til ny husorden. Den senest vedtagne husorden er fra den 16. januar 2007, hvorfor en lang række punkter enten er forældede eller på anden måde ikke tidssvarende. De overstrejede linjer/afsnit er den oprindelige tekst som ønskes erstattet med de linjer/afsnit, der er markeret med rødt. Forslaget til ny husorden skal, for at det kan træde i kraft, vedtages på afdelingsmødet. Vedbæk, den 14. september 2012 Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen./. Forslag til ny husorden for afd Flintemarken - Vedbæk

10 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken HUSORDEN - Vedbæk september 2012 for Flintemarken - Vedbæk I en bebyggelse af Flintemarkens størrelse er det nødvendigt, at der er visse retningslinier, vi alle må følge. Derfor er nedenstående regler opstillet for at opnå: Et godt klima blandt beboerne At vi alle passer på de ting, vi er fælles om: trappegange, gangarealer, plæner og beplantning, legepladser, belysning, vaskeri m.v. 1. Affald og skrald A. Alt affald, der kastes i affaldsskakten, skal være emballeret i lukket plastpose. B. Skaktlågen skal holdes lukket. C. Det er strengt forbudt at kaste flasker og skarpe genstande i skakten. D. Aviser og glasemballage må ikke kastes i skakten, men skal afleveres i skaktrummet. Større genstande skal afleveres i containeren og ikke ved siden af den. Aviser og glasemballage må ikke kastes i skakten, men skal afleveres i skaktrummet eller i de til formålet opstillede containere foran transformerbygningen. Større genstande skal afleveres i containergården (i de opstillede containere, og ikke ved siden af dem). E. Elektronik-affald, herunder tv, radio og lignende, må ikke kastes i containeren, men skal afleveres på kommunens container/genbrugsplads Containerhaven på Rundforbivej 174 i Nærum. F. Affald må under ingen omstændigheder henstilles i indgangspartier, i trappeopgange m.v., da det hører hjemme i vores container. G. Det er ikke tilladt at henkaste cigaretskod i eller foran trappeopgange samt på bebyggelsens udenomsarealer. H. Det er ikke tilladt at benytte de i området opstillede papirkurve til husholdningsaffald eller emballage fra samme. 2. Altaner og vinduer A. Skader på lejlighedernes vinduer og skyderuder skal straks anmeldes til ejendomskontoret, som gennem glasforsikringen sørger for udbedring af fejlene. B. Altankasser og lignende må kun monteres på altanens indvendige side. C. Tøjtørring på altan/terrasse må kun finde sted under altanbrystningens højde. D. Bankning og luftning af duge, sengetøj og tæpper m.v. må kun finde sted under altanbrystningens højde og inden for bygningernes facade-afgrænsning. E. Det er ikke tilladt at lægge foder, madrester eller gammelt brød ud, da dette kan tiltrække rotter og andre skadedyr. F. Det påhviler beboeren selv at renholde terrassen/altanens bund samt afløb. Der må ikke benyttes salt eller lignende til fjernelse af is og sne, da det ødelægger betonen. G. Maling af beton på altaner/terrasser må kun ske med de materialer, som til formålet kan udleveres fra ejendomskontoret. H. I tagetagerne må man gerne opsætte ensfarvede markiser efter eget valg. Tilladelse skal dog forudgående være givet af boligselskabet. Side 1 af 5

11 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september Bad og toilet. A. Der må aldrig kastes papirbleer, vat, avispapir eller lignende i toilettet, da dette kan medføre tilstopning. B. Defekte cisterner og vandhaner skal straks anmeldes til ejendomskontoret, Defekte cisterner og vandhaner skal straks meldes til ejendomskontoret. C. Ved rengøring af badekar, håndvask og toilet må kun anvendes midler, som er beregnet til dette formål, og syreholdige rengøringsmidler, herunder eddikesyre, må ikke anvendes, Ved rengøring af bruseafdeling, vægfliser, flisegulv, håndvask og toilet må der kun anvendes midler, som er beregnet til dette formål, og syreholdige rengøringsmidler, herunder eddikesyre, må ikke anvendes. D. Vedligeholdelse af vandlåse (afløb) påhviler lejerne. E. Badning bør så vidt muligt undgået i tidsrummet 23:00 06:00. Badning bør så vidt muligt undgås i tidsrummet 23:00 06:00. _ 4. Køleskabe og komfurer A. Det elektriske komfur må kun benyttes med grej beregnet for el-komfurer; kontrollér eventuelt beskrivelsen i den udleverede instruktionsbog. 5. Andre installationer i køkken og badeværelse B. Vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, emhætte eller lignende må ikke installeres uden forudgående tilladelse fra boligselskabet. C. Vaske- og opvaskemaskiner må ikke tilsluttes varmtvandshaner. D. Termostatiske blandingsbatterier må ikke opsættes, Termostatiske blandingsbatterier må kun opsættes af aut. håndværkere og må ikke monteres i køkkener eller ved håndvaske. E. Ændring af loft-, væg- og gulvbelægning kan foretages. Tilladelse skal dog forudgående være givet af boligselskabet. 6. Udsugningsventiler A. Indstillingen af udsugningsventilerne må ikke ændres. Tørretumblere eller emhætter med egen motor må ikke tilsluttes, da indgreb vil ødelægge udsugningen i andre lejligheder. Indstillingen af udsugningsventilerne må ikke ændres. B. Tørretumblere eller emhætter med egen motor må ikke tilsluttes, da indgreb vil ødelægge udsugningen i andre lejligheder. Selvkondenserende tørretumblere må gerne installeres. 7. Fordelingsanlæg for tv A. Der må kun benyttes originale tilslutningsledninger til ejendommens antenneanlæg, Der må kun benyttes godkendte tilslutningsledninger til ejendommens antenneanlæg. B. Antenner, herunder parabolantenner, må ikke opsættes uden boligselskabets forudgående tilladelse. Side 2 af 5

12 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 Parabolantenner skal monteres så de ikke er synlige fra terræn. C. Der må ikke opsættes egne antenneanlæg uden skriftlig godkendelse fra boligselskabet. D. Fejl på ejendommens antenneanlæg skal meddeles til Telelet, Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg på telefon Fejl på ejendommens telefonnet, internet eller TV-signal: Find de respektive telefonnumre på Flintemarkens hjemmeside under "Nødtelefonliste". 8. Støjgener A. Brug af musikanlæg, tv m.v. må ikke være til berettiget gene for omgivelserne. Brug af musikanlæg, TV m.v. må ikke være til gene for omgivelserne. B. Vaske- og opvaskemaskiner m.v. må ikke benyttes i tidsrummet kl. 23:00-06:00. C. Anvendelse af boremaskiner/slagboremaskiner er kun tilladt: Mandag-fredag: kl. 08:00 - kl. 19:00 Lørdag og søndag: kl. 10:00 - kl. 16:00, Slagboremaskine kan lånes på på telf Brug af boremaskiner/slagboremaskiner er kun tilladt: Man-fre: kl , lør-søn: kl , Slagboremaskine kan lånes: Se telefonnummeret på 9. Husdyrhold A. Det er forbudt at holde slanger og krybdyr (skildpadder undtaget). B. Der må højst holdes 1 hund eller 1 kat pr. lejlighed. Tilladelse skal indhentes på ejendomskontoret mod underskrift af et tillæg til lejekontrakten. C. Hunde og katte skal altid føres i snor. D. Dyrene må ikke komme på bebyggelsens legepladser, og luftning må ikke finde sted på bebyggelsens grønne områder. E. Eventuelle efterladenskaber skal øjeblikkeligt fjernes; Eventuelle efterladenskaber skal øjeblikkeligt fjernes. Hundeposer kan afhentes gratis på Ejendomskontoret i åbningstiden. F. husdyr må ikke besørge på altaner og terrasser, Husdyr må ikke besørge på altaner og terrasser. G. Ejere af husdyr er erstatningspligtige overfor skader forårsaget af deres dyr. Ejere af husdyr er erstatningspligtige for skader forårsaget af deres dyr. H. Hvis reglerne for husdyrhold ikke overholdes, kan tilladelsen til at holde husdyr inddrages. 10. Kældre, trapper, anlæg, legepladser m.v. A. Leg eller unødigt ophold på trapper eller i kældergange er ikke tilladt. B. Barnevogne, cykler, knallerter m.m. hører hjemme i cykelrummene, og de må ikke anbringes op ad vægge, på trapper eller i gange, Barnevogne, cykler, knallerter m. m. skal placeres i cykelrummene, og må ikke henstilles op ad mure eller i trappeopgangene. Cykler kan også placeres i cykelstativerne, hvor sådanne forefindes. I henhold til brandvedtægten er det ikke tilladt at placere planter eller andre pyntegenstande i trappeopgangen. C. Knallertparkering i cykelrummene forudsætter, at der max. er 5 liter på tanken, samt at der ikke sker dryp på betongulvet. Der må under ingen omstændigheder opbevares dunke med benzin i cykelrummene. D. Motorcykler og "45-knallerter" må ikke henstilles i cykelrummene. Side 3 af 5

13 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 E. Al motorkørsel på det flisebelagte stisystem er forbudt, Al motorkørsel på græsarealerne og det flisebelagte stisystem er forbudt. Dette gælder også knallertkørsel. F. Hvis legepladser, trapper, svalegange m.v. forurenes må den lejer, som er ansvarlig, omgående foretage rengøring. G. Ophold på legepladserne er ikke tilladt efter kl. 22:00. H. Beplantningen og plænerne må ikke beskadiges. I. Rygning i trappeområder, opgange og elevatorer er ikke tilladt. Rygning i trappeopgangene, umiddelbart foran indgangsdørene samt i elevatorerne er ikke tilladt. J. Fodtøj, legetøj, klap- og barnevogne m.m. må ikke efterlades i opgangene, Da trappegangene er eneste flugtvej i tilfælde af brand, må der ikke henstilles potteplanter, fodtøj, legetøj, klap- og barnevogne m. v. Af hensyn til rottefare skal indgangsdøren altid holdes lukket. Kortvarig udluftning kan dog finde sted f. eks. i forbindelse med trappevask. Ovenstående gælder ikke for tagboligerne. K. Lejeren er ansvarlig for, at kælderrum hørende til lejemålet er forsvarligt aflåst. L. På græsarealer og i skovene må der ikke cykles, rides eller benyttes motorkøretøjer. M. Fodboldspil må ikke foregå på plænerne mellem blokkene, og der henvises derfor til den indhegnede boldbane i Flintemarkens nordlige ende. Fodboldspil må ikke foregå på plænerne mellem blokkene. Der henvises til den indhegnede boldbane i Flintemarkens nordlige ende. Boldbanen er forbeholdt beboerne i Flintemarken. N. Der må ikke henkastes cigaretskod på bebyggelsens område. Slukkede cigaretskod skal lægges i de opstillede affaldsstativer. 11. Parkering A. Parkering må KUN finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser. B. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på Flintemarkens område. C. Langtidsparkering af trailere er ikke tilladt. Dette gælder ligeledes opmagasinering af lystbåde. 12. Skiltning og opklæbning A. Meddelelser m.v. skal anbringes på de dertil indrettede tavler i opgangene, i fællesvaskeriet og på ejendomskontoret. Meddelelser beboerne imellem må kun ophænges i de dertil indrettede klemmerækker i opgangene samt i vaskeriet. Varslinger og anden vigtig information fra ejendommens administration eller afdelingsbestyrelsen, kan evt. synliggøres på anden måde i opgangene. Hvis ophængt materiale findes at stride mod almindelig anstændighed, eller på anden måde kan virke stødende, kan ejendommens administration eller afdelingens bestyrelse foranledige det fjernet. Meddelelserne skal forsynes med dato og fjernes igen af "annoncøren" efter 1 måned. 13. Fællesvaskeriet A. Beboerne i Flintemarken har, via et elektronisk adgangskort, adgang til ejendommens fællesvaskeri, der er udstyret med vaskemaskiner, tørretumblere og strygerulle. B. Efter endt brug skal maskinerne efterlades i rengjort stand. Side 4 af 5

14 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 C. Enhver skade, der måtte hidrører fra misbrug, er beboeren pligtig til at erstatte. Enhver skade, der måtte hidhøre fra misbrug, er beboeren pligtig til at erstatte. D. Børn må ikke færdes i vaskeriet uden opsyn. E. Fællesvaskeriet er kun til beboernes private brug og må ikke benyttes til vask for andre. F. Tobaksrygning er ikke tilladt i ejendommens fællesvaskeri. 14. Selskabslokalerne A. Almindelig god husorden samt et særskilte ordensreglement er gældende for brug af Flintemarkens selskabslokaler. Udlejning forestås af ejendomskontoret, Almindelig god husorden samt et særskilt ordensreglement er gældende for brug af Flintemarkens selskabslokaler. Udlejning forestås af ejendomskontoret. B. Lokalerne kan lejes til beboernes private sammenkomster, Lokalerne kan lejes til private sammenkomster, samt aktiviteter i ikke kommerciel foreningsregi. Der udlejes ikke til ungdomsfester. Lejer skal være bosiddende i Flintemarken eller afdeling 236 Marievej og skal selv deltage i arrangementet. C. Efter endt brug skal inventar og møblement sættes på plads, ligesom lokalet og inventar skal efterlades i rengjort stand. D. Enhver skade, der måtte konstateres efter leje af selskabslokalerne, er brugeren pligtig til at erstatte. 15. Terrasser og haver A. Haver må kun anlægges ud til enden af de af afdelingen plantede bøgehække mellem lejemålene. Maksimal længde på haverne er 3,60 m. For lejemål, hvis haver støder op til hovedstien (opgang og opgang 61-69), ender haven ved hovedstiens flisekant. B. Hegn for enden af haverne må opsættes efter forudgående tilladelse fra boligselskabet. C. Indtil hækkene mellem haverne har nået højden 1,60 m kan der, efter forudgående tilladelse fra boligselskabet, opsættes midlertidigt hegn mod naboerne. D. Ingen beplantning i haverne må overstige 1,80 m. E. Haver, terrasser og svalegange skal holdes ryddelige. Generelt: Ved gentagne eller grove overtrædelser af Flintemarkens husordenen kan lejemålet ophæves i henhold Lejeloven. Ved gentagne eller grove overtrædelser af Flintemarkens husorden kan lejemålet ophæves i henhold til Lejeloven. Godkendt på det Ordinære Afdelingsmøde den 16. januar Godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 25. september Side 5 af 5

15 Flintemarken - Afdelingsmøde FORSLAG 04 Afdelingsbestyrelsens forslag vedrørende etablering af vejbump Afdelingsmødet den 25. september 2012 Flintemarken er, fra børnehaven til enden af vejen ved boldbanen, en privat fællesvej. Inden for de senere år er trafikmængden øget væsentligt, ligesom der i flere tilfælde køres for stærkt på det lange lige stræk. Der har været nogle situationer, hvor det let kunne være gået galt og bestyrelsen har derfor undersøgt mulighederne for at få dæmpet farten på fællesvejen. Det eneste effektive middel mod for høj hastighed er vejbump. Bestyrelsen skal derfor foreslå at der etableres bløde vejbump (5 m x 10 cm) på strækningen fra børnehaven og til enden af vejen. Inkl. skiltning vil udgiften være ca ,- kroner, hvilket kan tages ud af budgettet. Hvis afdelingsmødet vedtager forslaget, skal der - inden vejbumpene kan etableres - indhentes tilladelse fra Rudersdal Kommune samt Politiet. Vedbæk, den 14. september 2012 Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen

16 Flintemarken - Afdelingsmøde FORSLAG 05 Afdelingsbestyrelsens forslag vedrørende forhøjelse af prisen for vask i fællesvaskeriet Afdelingsmødet den 25. september 2012 Driften af Flintemarkens fællesvaskeri giver et betydeligt underskeud. I regnskabsåret var dette på kr ,-. Dette betyder at hver vask, der p. t. koster kr. 10,-, giver et underskud på kr. 31,-. På årsbasis belaster underskuddet hvert lejemål i bebyggelsen med ca. kr. 980,-, burgere såvel som de der ikke benytter vaskeriet. For at få rettet op på dette - vaskeriet bør i princippet hvile i sig selv - har bestyrelsen besluttet at undersøge mulighederne for den videre drift, hvor der tilvejebringes en mere retfærdig fordeling af udgifterne, Bestyrelsen foreslår dog allerede nu, at afdelingsmødet godkender en forhøjelse af prisen pr. vask til kr. 15,-. Boboerne vil blive løbende orienteret omkring arbejdet med en løsning for fællesvaskeriets økonomi. Vedbæk, den 14. september 2012 Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen

Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen Indhold Affald 1 Afløb 1 Altaner 1 Antenne/parabol 1 Beboelsesområdet 1 Carporte 1 Døre 1 Fællesanlæg 1 Garager/Carport 1 Hvidevarer 2 Husdyr 2 Knallert-/bilkørsel

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 4

HUSORDEN PILEPARKEN 4 HUSORDEN PILEPARKEN 4 2 HUSORDEN FOR PILEPARKEN 4 VELKOMMEN TIL PILEPARKEN 4 Bebyggelsen, der blev opført i 1952, består af fire blokke i tre etager med i alt 120 lejligheder. Blok A Pilebro 2-8 Blok B

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ordensreglement. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen.

Ordensreglement. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Højstrupparken Ordensreglement. En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden - og fælles om mange ting. For at skabe

Læs mere

H U S O R D E N FOR A/B JOJO

H U S O R D E N FOR A/B JOJO H U S O R D E N FOR A/B JOJO For lejeres vedkommende henvises endvidere til lejeloven og lejekontraktens almindelige bestemmelser og for andelshavernes vedkommende henvises til vedtægterne for andelsboligforeningen.

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT AF 18. APRIL 2004 (Revideret adm. juli 2011) Ordensreglementet gælder som tillæg til lejekontrakten, og det anbefales, at man gennemlæser

Læs mere

Husorden. Røde Kro afd. 01-55. Revideret udgave september 2011. Røde Kro Spaniensgade 25A kld. 2300 København S. Tlf. 32583787 Mail: roedekro@fsb.

Husorden. Røde Kro afd. 01-55. Revideret udgave september 2011. Røde Kro Spaniensgade 25A kld. 2300 København S. Tlf. 32583787 Mail: roedekro@fsb. Røde Kro afd. 01-55 Revideret udgave september 2011 Røde Kro Spaniensgade 25A kld. 2300 København S. Tlf. 32583787 Mail: roedekro@fsb.dk Velkommen i Røde Kro Indledning Når lejekontrakten er skrevet under,

Læs mere

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: Kab@ kab-bolig.dk. Hjemmeside: www. Kab-bolig.dk 1 GENERELT Byggeriet Søndermarken er en af 17 ejendomme i den selvejende organisation Frederiksberg

Læs mere

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Almindelige regler: I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinjer. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle sig

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16 BEDES LÆST OG RESPEKTERET Det er i alle beboeres interesse at efterleve følgende husorden. Det vil skabe ro, orden, tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere