Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler"

Transkript

1 Vedbæk, den 14. september 2012 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Orientering om regnskab 4. Godkendelse af driftsbudget Indkomne forslag: 1. Finn C. Møller vedr. opstramning hos TV-udbyder 2. Susanne Groth vedr. renovering af naturlejepladsen. 3. Afdelingsbestyrelsen vedr. revideret husorden 4. Afdelingsbestyrelsen vedr. etablering af vejbump 5. Afdelingsbestyrelsen vedr. forhøjelse af vaskepris For at et forslag kan behandles på mødet, skal forslagsstilleren personligt være til stede. 6. Eventuelt Tilstandsrapport 2012 samt Vedligeholdelsesplan kan ses på Flintemarkens hjemmeside: samt hentes på Ejendomskontoret i åbningstiden. Dette gælder ligeledes specifiseret regnskab og driftsbudget. Med venlig hilsen Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen./. Forslag til driftsbudget og Regnskab Forslag 01, Forslag 02, Forslag 03, Forslag 04 og Forslag 05

2

3

4

5

6

7

8

9 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 Flintemarken - Afdelingsmøde FORSLAG 03 Afdelingsbestyrelsens forslag til revideret husorden Afdelingsmødet den 25. september 2012 Vedhæftet findes forslag til ny husorden. Den senest vedtagne husorden er fra den 16. januar 2007, hvorfor en lang række punkter enten er forældede eller på anden måde ikke tidssvarende. De overstrejede linjer/afsnit er den oprindelige tekst som ønskes erstattet med de linjer/afsnit, der er markeret med rødt. Forslaget til ny husorden skal, for at det kan træde i kraft, vedtages på afdelingsmødet. Vedbæk, den 14. september 2012 Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen./. Forslag til ny husorden for afd Flintemarken - Vedbæk

10 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken HUSORDEN - Vedbæk september 2012 for Flintemarken - Vedbæk I en bebyggelse af Flintemarkens størrelse er det nødvendigt, at der er visse retningslinier, vi alle må følge. Derfor er nedenstående regler opstillet for at opnå: Et godt klima blandt beboerne At vi alle passer på de ting, vi er fælles om: trappegange, gangarealer, plæner og beplantning, legepladser, belysning, vaskeri m.v. 1. Affald og skrald A. Alt affald, der kastes i affaldsskakten, skal være emballeret i lukket plastpose. B. Skaktlågen skal holdes lukket. C. Det er strengt forbudt at kaste flasker og skarpe genstande i skakten. D. Aviser og glasemballage må ikke kastes i skakten, men skal afleveres i skaktrummet. Større genstande skal afleveres i containeren og ikke ved siden af den. Aviser og glasemballage må ikke kastes i skakten, men skal afleveres i skaktrummet eller i de til formålet opstillede containere foran transformerbygningen. Større genstande skal afleveres i containergården (i de opstillede containere, og ikke ved siden af dem). E. Elektronik-affald, herunder tv, radio og lignende, må ikke kastes i containeren, men skal afleveres på kommunens container/genbrugsplads Containerhaven på Rundforbivej 174 i Nærum. F. Affald må under ingen omstændigheder henstilles i indgangspartier, i trappeopgange m.v., da det hører hjemme i vores container. G. Det er ikke tilladt at henkaste cigaretskod i eller foran trappeopgange samt på bebyggelsens udenomsarealer. H. Det er ikke tilladt at benytte de i området opstillede papirkurve til husholdningsaffald eller emballage fra samme. 2. Altaner og vinduer A. Skader på lejlighedernes vinduer og skyderuder skal straks anmeldes til ejendomskontoret, som gennem glasforsikringen sørger for udbedring af fejlene. B. Altankasser og lignende må kun monteres på altanens indvendige side. C. Tøjtørring på altan/terrasse må kun finde sted under altanbrystningens højde. D. Bankning og luftning af duge, sengetøj og tæpper m.v. må kun finde sted under altanbrystningens højde og inden for bygningernes facade-afgrænsning. E. Det er ikke tilladt at lægge foder, madrester eller gammelt brød ud, da dette kan tiltrække rotter og andre skadedyr. F. Det påhviler beboeren selv at renholde terrassen/altanens bund samt afløb. Der må ikke benyttes salt eller lignende til fjernelse af is og sne, da det ødelægger betonen. G. Maling af beton på altaner/terrasser må kun ske med de materialer, som til formålet kan udleveres fra ejendomskontoret. H. I tagetagerne må man gerne opsætte ensfarvede markiser efter eget valg. Tilladelse skal dog forudgående være givet af boligselskabet. Side 1 af 5

11 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september Bad og toilet. A. Der må aldrig kastes papirbleer, vat, avispapir eller lignende i toilettet, da dette kan medføre tilstopning. B. Defekte cisterner og vandhaner skal straks anmeldes til ejendomskontoret, Defekte cisterner og vandhaner skal straks meldes til ejendomskontoret. C. Ved rengøring af badekar, håndvask og toilet må kun anvendes midler, som er beregnet til dette formål, og syreholdige rengøringsmidler, herunder eddikesyre, må ikke anvendes, Ved rengøring af bruseafdeling, vægfliser, flisegulv, håndvask og toilet må der kun anvendes midler, som er beregnet til dette formål, og syreholdige rengøringsmidler, herunder eddikesyre, må ikke anvendes. D. Vedligeholdelse af vandlåse (afløb) påhviler lejerne. E. Badning bør så vidt muligt undgået i tidsrummet 23:00 06:00. Badning bør så vidt muligt undgås i tidsrummet 23:00 06:00. _ 4. Køleskabe og komfurer A. Det elektriske komfur må kun benyttes med grej beregnet for el-komfurer; kontrollér eventuelt beskrivelsen i den udleverede instruktionsbog. 5. Andre installationer i køkken og badeværelse B. Vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, emhætte eller lignende må ikke installeres uden forudgående tilladelse fra boligselskabet. C. Vaske- og opvaskemaskiner må ikke tilsluttes varmtvandshaner. D. Termostatiske blandingsbatterier må ikke opsættes, Termostatiske blandingsbatterier må kun opsættes af aut. håndværkere og må ikke monteres i køkkener eller ved håndvaske. E. Ændring af loft-, væg- og gulvbelægning kan foretages. Tilladelse skal dog forudgående være givet af boligselskabet. 6. Udsugningsventiler A. Indstillingen af udsugningsventilerne må ikke ændres. Tørretumblere eller emhætter med egen motor må ikke tilsluttes, da indgreb vil ødelægge udsugningen i andre lejligheder. Indstillingen af udsugningsventilerne må ikke ændres. B. Tørretumblere eller emhætter med egen motor må ikke tilsluttes, da indgreb vil ødelægge udsugningen i andre lejligheder. Selvkondenserende tørretumblere må gerne installeres. 7. Fordelingsanlæg for tv A. Der må kun benyttes originale tilslutningsledninger til ejendommens antenneanlæg, Der må kun benyttes godkendte tilslutningsledninger til ejendommens antenneanlæg. B. Antenner, herunder parabolantenner, må ikke opsættes uden boligselskabets forudgående tilladelse. Side 2 af 5

12 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 Parabolantenner skal monteres så de ikke er synlige fra terræn. C. Der må ikke opsættes egne antenneanlæg uden skriftlig godkendelse fra boligselskabet. D. Fejl på ejendommens antenneanlæg skal meddeles til Telelet, Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg på telefon Fejl på ejendommens telefonnet, internet eller TV-signal: Find de respektive telefonnumre på Flintemarkens hjemmeside under "Nødtelefonliste". 8. Støjgener A. Brug af musikanlæg, tv m.v. må ikke være til berettiget gene for omgivelserne. Brug af musikanlæg, TV m.v. må ikke være til gene for omgivelserne. B. Vaske- og opvaskemaskiner m.v. må ikke benyttes i tidsrummet kl. 23:00-06:00. C. Anvendelse af boremaskiner/slagboremaskiner er kun tilladt: Mandag-fredag: kl. 08:00 - kl. 19:00 Lørdag og søndag: kl. 10:00 - kl. 16:00, Slagboremaskine kan lånes på på telf Brug af boremaskiner/slagboremaskiner er kun tilladt: Man-fre: kl , lør-søn: kl , Slagboremaskine kan lånes: Se telefonnummeret på 9. Husdyrhold A. Det er forbudt at holde slanger og krybdyr (skildpadder undtaget). B. Der må højst holdes 1 hund eller 1 kat pr. lejlighed. Tilladelse skal indhentes på ejendomskontoret mod underskrift af et tillæg til lejekontrakten. C. Hunde og katte skal altid føres i snor. D. Dyrene må ikke komme på bebyggelsens legepladser, og luftning må ikke finde sted på bebyggelsens grønne områder. E. Eventuelle efterladenskaber skal øjeblikkeligt fjernes; Eventuelle efterladenskaber skal øjeblikkeligt fjernes. Hundeposer kan afhentes gratis på Ejendomskontoret i åbningstiden. F. husdyr må ikke besørge på altaner og terrasser, Husdyr må ikke besørge på altaner og terrasser. G. Ejere af husdyr er erstatningspligtige overfor skader forårsaget af deres dyr. Ejere af husdyr er erstatningspligtige for skader forårsaget af deres dyr. H. Hvis reglerne for husdyrhold ikke overholdes, kan tilladelsen til at holde husdyr inddrages. 10. Kældre, trapper, anlæg, legepladser m.v. A. Leg eller unødigt ophold på trapper eller i kældergange er ikke tilladt. B. Barnevogne, cykler, knallerter m.m. hører hjemme i cykelrummene, og de må ikke anbringes op ad vægge, på trapper eller i gange, Barnevogne, cykler, knallerter m. m. skal placeres i cykelrummene, og må ikke henstilles op ad mure eller i trappeopgangene. Cykler kan også placeres i cykelstativerne, hvor sådanne forefindes. I henhold til brandvedtægten er det ikke tilladt at placere planter eller andre pyntegenstande i trappeopgangen. C. Knallertparkering i cykelrummene forudsætter, at der max. er 5 liter på tanken, samt at der ikke sker dryp på betongulvet. Der må under ingen omstændigheder opbevares dunke med benzin i cykelrummene. D. Motorcykler og "45-knallerter" må ikke henstilles i cykelrummene. Side 3 af 5

13 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 E. Al motorkørsel på det flisebelagte stisystem er forbudt, Al motorkørsel på græsarealerne og det flisebelagte stisystem er forbudt. Dette gælder også knallertkørsel. F. Hvis legepladser, trapper, svalegange m.v. forurenes må den lejer, som er ansvarlig, omgående foretage rengøring. G. Ophold på legepladserne er ikke tilladt efter kl. 22:00. H. Beplantningen og plænerne må ikke beskadiges. I. Rygning i trappeområder, opgange og elevatorer er ikke tilladt. Rygning i trappeopgangene, umiddelbart foran indgangsdørene samt i elevatorerne er ikke tilladt. J. Fodtøj, legetøj, klap- og barnevogne m.m. må ikke efterlades i opgangene, Da trappegangene er eneste flugtvej i tilfælde af brand, må der ikke henstilles potteplanter, fodtøj, legetøj, klap- og barnevogne m. v. Af hensyn til rottefare skal indgangsdøren altid holdes lukket. Kortvarig udluftning kan dog finde sted f. eks. i forbindelse med trappevask. Ovenstående gælder ikke for tagboligerne. K. Lejeren er ansvarlig for, at kælderrum hørende til lejemålet er forsvarligt aflåst. L. På græsarealer og i skovene må der ikke cykles, rides eller benyttes motorkøretøjer. M. Fodboldspil må ikke foregå på plænerne mellem blokkene, og der henvises derfor til den indhegnede boldbane i Flintemarkens nordlige ende. Fodboldspil må ikke foregå på plænerne mellem blokkene. Der henvises til den indhegnede boldbane i Flintemarkens nordlige ende. Boldbanen er forbeholdt beboerne i Flintemarken. N. Der må ikke henkastes cigaretskod på bebyggelsens område. Slukkede cigaretskod skal lægges i de opstillede affaldsstativer. 11. Parkering A. Parkering må KUN finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser. B. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på Flintemarkens område. C. Langtidsparkering af trailere er ikke tilladt. Dette gælder ligeledes opmagasinering af lystbåde. 12. Skiltning og opklæbning A. Meddelelser m.v. skal anbringes på de dertil indrettede tavler i opgangene, i fællesvaskeriet og på ejendomskontoret. Meddelelser beboerne imellem må kun ophænges i de dertil indrettede klemmerækker i opgangene samt i vaskeriet. Varslinger og anden vigtig information fra ejendommens administration eller afdelingsbestyrelsen, kan evt. synliggøres på anden måde i opgangene. Hvis ophængt materiale findes at stride mod almindelig anstændighed, eller på anden måde kan virke stødende, kan ejendommens administration eller afdelingens bestyrelse foranledige det fjernet. Meddelelserne skal forsynes med dato og fjernes igen af "annoncøren" efter 1 måned. 13. Fællesvaskeriet A. Beboerne i Flintemarken har, via et elektronisk adgangskort, adgang til ejendommens fællesvaskeri, der er udstyret med vaskemaskiner, tørretumblere og strygerulle. B. Efter endt brug skal maskinerne efterlades i rengjort stand. Side 4 af 5

14 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 C. Enhver skade, der måtte hidrører fra misbrug, er beboeren pligtig til at erstatte. Enhver skade, der måtte hidhøre fra misbrug, er beboeren pligtig til at erstatte. D. Børn må ikke færdes i vaskeriet uden opsyn. E. Fællesvaskeriet er kun til beboernes private brug og må ikke benyttes til vask for andre. F. Tobaksrygning er ikke tilladt i ejendommens fællesvaskeri. 14. Selskabslokalerne A. Almindelig god husorden samt et særskilte ordensreglement er gældende for brug af Flintemarkens selskabslokaler. Udlejning forestås af ejendomskontoret, Almindelig god husorden samt et særskilt ordensreglement er gældende for brug af Flintemarkens selskabslokaler. Udlejning forestås af ejendomskontoret. B. Lokalerne kan lejes til beboernes private sammenkomster, Lokalerne kan lejes til private sammenkomster, samt aktiviteter i ikke kommerciel foreningsregi. Der udlejes ikke til ungdomsfester. Lejer skal være bosiddende i Flintemarken eller afdeling 236 Marievej og skal selv deltage i arrangementet. C. Efter endt brug skal inventar og møblement sættes på plads, ligesom lokalet og inventar skal efterlades i rengjort stand. D. Enhver skade, der måtte konstateres efter leje af selskabslokalerne, er brugeren pligtig til at erstatte. 15. Terrasser og haver A. Haver må kun anlægges ud til enden af de af afdelingen plantede bøgehække mellem lejemålene. Maksimal længde på haverne er 3,60 m. For lejemål, hvis haver støder op til hovedstien (opgang og opgang 61-69), ender haven ved hovedstiens flisekant. B. Hegn for enden af haverne må opsættes efter forudgående tilladelse fra boligselskabet. C. Indtil hækkene mellem haverne har nået højden 1,60 m kan der, efter forudgående tilladelse fra boligselskabet, opsættes midlertidigt hegn mod naboerne. D. Ingen beplantning i haverne må overstige 1,80 m. E. Haver, terrasser og svalegange skal holdes ryddelige. Generelt: Ved gentagne eller grove overtrædelser af Flintemarkens husordenen kan lejemålet ophæves i henhold Lejeloven. Ved gentagne eller grove overtrædelser af Flintemarkens husorden kan lejemålet ophæves i henhold til Lejeloven. Godkendt på det Ordinære Afdelingsmøde den 16. januar Godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 25. september Side 5 af 5

15 Flintemarken - Afdelingsmøde FORSLAG 04 Afdelingsbestyrelsens forslag vedrørende etablering af vejbump Afdelingsmødet den 25. september 2012 Flintemarken er, fra børnehaven til enden af vejen ved boldbanen, en privat fællesvej. Inden for de senere år er trafikmængden øget væsentligt, ligesom der i flere tilfælde køres for stærkt på det lange lige stræk. Der har været nogle situationer, hvor det let kunne være gået galt og bestyrelsen har derfor undersøgt mulighederne for at få dæmpet farten på fællesvejen. Det eneste effektive middel mod for høj hastighed er vejbump. Bestyrelsen skal derfor foreslå at der etableres bløde vejbump (5 m x 10 cm) på strækningen fra børnehaven og til enden af vejen. Inkl. skiltning vil udgiften være ca ,- kroner, hvilket kan tages ud af budgettet. Hvis afdelingsmødet vedtager forslaget, skal der - inden vejbumpene kan etableres - indhentes tilladelse fra Rudersdal Kommune samt Politiet. Vedbæk, den 14. september 2012 Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen

16 Flintemarken - Afdelingsmøde FORSLAG 05 Afdelingsbestyrelsens forslag vedrørende forhøjelse af prisen for vask i fællesvaskeriet Afdelingsmødet den 25. september 2012 Driften af Flintemarkens fællesvaskeri giver et betydeligt underskeud. I regnskabsåret var dette på kr ,-. Dette betyder at hver vask, der p. t. koster kr. 10,-, giver et underskud på kr. 31,-. På årsbasis belaster underskuddet hvert lejemål i bebyggelsen med ca. kr. 980,-, burgere såvel som de der ikke benytter vaskeriet. For at få rettet op på dette - vaskeriet bør i princippet hvile i sig selv - har bestyrelsen besluttet at undersøge mulighederne for den videre drift, hvor der tilvejebringes en mere retfærdig fordeling af udgifterne, Bestyrelsen foreslår dog allerede nu, at afdelingsmødet godkender en forhøjelse af prisen pr. vask til kr. 15,-. Boboerne vil blive løbende orienteret omkring arbejdet med en løsning for fællesvaskeriets økonomi. Vedbæk, den 14. september 2012 Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen

Foreløbig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Foreløbig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 28. januar 2014 Foreløbig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning. Husorden. Tillæg til husorden (kat eller hund). Undgå fugtskader.

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning. Husorden. Tillæg til husorden (kat eller hund). Undgå fugtskader. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning. Husorden. Tillæg til husorden (kat eller hund). Undgå fugtskader. Gl. Holte bolignet (telefoni, bredbånd og TV kanaler). Hundeejer vis hensyn! Fri råderet Model A Normalistandsættelse

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB Side 2 af 6 sider Fælles leveregler Ådalsparken udgør

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden 1-6065 Händelsvej 1-6084 Grønrisvej

Husorden 1-6065 Händelsvej 1-6084 Grønrisvej Husorden 1-6065 Händelsvej 1-6084 Grønrisvej Revideret på afdelingsmødet den 19. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 210 - Fredbovej Godkendt på afdelingsmøde den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 020 - Knudsvej Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Affald... 2 Beplantninger... 2 Fællesarealer...

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmøde den 31.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne... 3 Maskiner...

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 016 - Sjællandsparken Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Affald... 3 Altaner og altankasser.. 3 Barnevogne, cykler,

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden Afd. 8 - Odinsparken Generel husorden Gældende fra 6.9.2000 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 17.8.2006 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 29.08.2012 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 04.09.2013 Generel

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Husorden 1-6080 Apostelgården

Husorden 1-6080 Apostelgården Husorden 1-6080 Apostelgården afdelingsmødet den 17. september 2014 Beboerne bør i egen interesse gøre sig bekendt med normalkontraktens indhold samt selskabets vedtægter og husorden, hvoraf fremgår såvel

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

Husorden Apostelgården

Husorden Apostelgården Husorden 1-6080 Apostelgården afdelingsmødet den 15. september 2016 Beboerne bør i egen interesse gøre sig bekendt med normalkontraktens indhold samt selskabets vedtægter og husorden, hvoraf fremgår såvel

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

husorden boligforeningen aab

husorden boligforeningen aab husorden boligforeningen aab Indledning s. 5 Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Til overholdelse af god orden i ejendommen påhviler det enhver lejer at overholde de bestemmelser, som boligselskabet og afdelingsbestyrelsen træffer, herunder nedenstående

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle.

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Når I / du flytter ind i en bolig, ønsker I / du naturligvis, at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt.

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Beboerhåndbogen Husorden

Beboerhåndbogen Husorden 1 Indledning Hverken bestyrelsen eller ejendomskontoret kan dispensere fra bestemmelserne i husordenen. Dem er vi alle pligtige til at efterleve. Husordenen har i tidens løb undergået en del ændringer,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Husorden Remisevænget Nord

Husorden Remisevænget Nord Husorden 1-3041 Remisevænget Nord Husordenen er ændret på budgetafdelingsmødet den 16. september 2013 En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 024 Valdemarsvej/ Thyrasvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

Antenner. Affald. 1 af 5

Antenner. Affald. 1 af 5 Afd.43 Forord Det er i alle beboeres interesse at husordenen efterleves. Den har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed, hvor vi alle erkender nødvendigheden af hensyntagen til fælles interesser.

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden Remisevænget Nord. Husordenen er ændret på budgetafdelingsmødet den 16. september 2013

Husorden Remisevænget Nord. Husordenen er ændret på budgetafdelingsmødet den 16. september 2013 Husorden 1-3041 Remisevænget Nord Husordenen er ændret på budgetafdelingsmødet den 16. september 2013 Revideret på afdelingsmødet den 18. september 2017 En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden Denne husorden er gældende for alle beboere i Rødovre Boligselskabs afdeling 19 beliggende Brandholms Allé 15-29.

Læs mere

Affald. Husorden for. Altaner - Altankasser. Antenner. Barnevogne. AAB. Afdeling 49, Stærevej 30-74

Affald. Husorden for. Altaner - Altankasser. Antenner. Barnevogne. AAB. Afdeling 49, Stærevej 30-74 Husorden for AAB. Afdeling 49, Stærevej 30-74 AAB afdeling 49, er en afdeling under Arbejdernes Andels- Boligforening. Afdelingen er til enhver tid underlagt boligforeningens vedtægter. Afdelingens daglige

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDEN STATIONSPARKEN 1

HUSORDEN STATIONSPARKEN 1 HUSORDEN STATIONSPARKEN 1 2 Husorden for Stationsparken 1 Beboerne er pligtige til at efterkomme de af selskabet eller afdelingsbestyrelsen givne almindelige ordensregler og andre påbud, ligesom beboerne

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden. Egeparken 1

Husorden. Egeparken 1 Husorden Egeparken 1 Indholdsfortegnelse Husorden... 3 Ansvar... 3 Klageadgang... 3 Støj og musikudøvelse... 3 Rygning... 3 Fællesarealer... 4 Haver... 4 Trafik... 4 Affald... 4 Husdyr... 5 Vask... 5 Leg...

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken Trivselen i Mosegårdsparken er meget værd. Udgangspunktet for Mosegårdsparkens husorden er det værdigrundlag, som fremgår af Gentofte Ejendomsselskabs vedtægter. En husorden kan let blive opfattet som

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 4, KAGSHUSENE

HUSORDEN FOR AFDELING 4, KAGSHUSENE POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 HUSORDEN FOR AFDELING 4, KAGSHUSENE Afdelingen består af nedenstående blokke, der

Læs mere