Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge"

Transkript

1 Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl senest torsdag d. 26. marts på

2 Side 2

3 Aftenens program Registrering og udlevering af stemmesedler Velkomst ved Regionsformand Søren Hvilshøj Landsformand Ole Wiil Direktør Allan Weirup Kort pause Ordinær generalforsamling i FVD Region Øst Middag Side 3

4 Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen af Vandværker i Danmark Region Øst torsdag den 9. april 2015 Vores ordinære generalforsamling starter kl med dagsorden i henhold til vedtægterne. Ifølge vedtægterne har hvert vandværk ret til at lade sig repræsentere med to personer med stemmeret. Stemmesedler udleveres på stedet fra kl , hvor deltagelse i generalforsamlingen anmeldes ved at oplyse vandværkets navn og fremvise nærværende indkaldelse. Til middag og generalforsamling kræves af hensyn til logistikken tilmelding senest 14 dage før arrangementet. Ønskes kun deltagelse i generalforsamlingen kan dette ske gratis, men af hensyn til logistikken og opstilling af borde og stole anmodes om tilmelding 14 dage før ved direkte henvendelse til regionsformanden. Det samlede arrangement koster 200 kr og tilmelding kan ske på FVD s hjemmeside under kurser. Vi har som sædvanligt valgt at invitere landsformand Ole Wiil som vil komme med et indlæg før generalforsamlingen. Desuden har vi den store glæde at kunne præsentere FVD s nye direktør Allan Weirup. Foruden diverse information om FVD s aktiviteter er i nærværende folder vedlagt FVD Region Øst regnskab for 2014 samt forslag til budget Desuden er der til orientering vedlagt en kontingentoversigt og et organisationsdiagram for FVD, samt en liste med regionens vandråd og FVD Region Øst bestyrelse. Vel mødt torsdag den 9. april 2015 på Hotel Comwell, Køge. Med venlig hilsen Side 4 Regionsformand Søren Hvilshøj & Bestyrelsen i FVD Region Øst Foreningen af Vandværker i Danmark

5 Velkommen til Allan Weirup ny direktør i Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Af Regionsformand Søren Hvilshøj Året bød også på udskiftning af ledelsen af FVD sekretariatet. Det er en stor glæde for Region Øst at byde vores nye direktør velkommen. Vi ser alle meget frem til et godt og frugtbart samarbejde. Allan Weirup er 50 år, og kommer fra en stilling som direktør i Guldborgsund Forsyning A/S, der blandt andet driver vandværker på Lolland og Falster. Herudover har Allan Weirup en solid ledelsesmæssig baggrund fra den finansielle sektor. Allan Weirup er uddannet Civiløkonom fra CBS og afsluttede i 2012 en MBA på Syddansk Universitet. De seneste seks år har Allan Weirup været direktør i Guldborgsund Forsyning. Allan har stået i spidsen for transformationen af den kommunale forsyning til et privat vandselskab. Ligesom Allan har været med til at sikre forbrugerne på Lolland-Falster drikkevand produceret efter ISO principper. Disse principper sidestiller vandværker med levnedsmiddelvirksomheder og anvender de samme værktøjer til dokumentation af vandkvaliteten, som fødevarevirksomheder bruger til at bevise, at de har styr på fødevaresikkerheden. Vi har gennem den grundige ansættelsesproces vurderet, at Allan er en sympatisk leder, som har både kendskab til branchen og en meget bred lederog erhvervserfaring. Han har fokus på samarbejde og udvikling og er, synes vi i Region Øst, et perfekt match for den decentrale vandforsyning og i særdeleshed for FVD. Endnu engang hjerteligt velkommen. Vi er overbevidste om, at Allan vil bidrage til styrkelse af FVD til vores medlemmers ubetingede fordel. Side 5

6 Ad 6. Valg til bestyrelsen Valg på generalforsamlingen Bestyrelsen forslår følgende: Ebbe Stub. Kasserer i Øst og aktiv i FVD s arbejdsgruppe omkring Thetys. Bestyrelsesmedlem i Klippinge Vandværk ved Stevns og formand for Vandrådet i Stevns Kommune. Modtager genvalg. Jens Andreasen. Medlem i FVD Øst regionsbestyrelsen. Formand for Snoldelev Vandværk i Roskilde. Modtager genvalg. Kurt Black Jensen. Valgt som suppleant til FVD Øst regionsbestyrelsen i Bestyrelsen for Søllested Vandværk på Lolland og har været med siden Bestyrelsen indstiller Kurt B. Jensen til valg for bl.a. at genoprette den geografiske fordeling af bestyrelsesmedlemmerne i henhold til foreningens vedtægter. Thomas Stockholm, som indtrådte som substitut for Hans Erik Ravn-Jensen har ikke ønsket genvalg, idet han ikke føler, at han har tiden til at yde den indsats, som er påkrævet til bestyrelsesarbejdet. Ad 7. Valg af suppleanter Poul Erik Bisgaard. Næstformand i Halsnæs Vandforsyning AMBA der forsyner ejendomme med drikkevand. Vandforsyningen opstod i 2006 som fusion mellem Hundested Vandværk, Lynæs Vandværk, samt det tidligere kommunale vandværk Torplille vandværk. Poul Erik Bisgaard er bankuddannet og har været i bestyrelsen siden Bestyrelsen foreslår Poul Erik Bisgaard til suppleant bl.a. for at få repræsentation af et vandværk underlagt vandsektorloven og samtidig få en god geografisk fordeling i henhold til foreningens vedtægter. Hans Erik Pedersen. Formand for Øster Ulslev Vandværk siden 1995 og i bestyrelsen siden Var initiativtager til dannelsen af "VINK" (vandklubben i Nysted Kommune) funktion som kontaktråd i Nysted Kommune og har været formand fra start og hele perioden. Formand for og med til oprettelsen af vandrådet i Guldborgsund Kommune. Forbrugerrepræsentant i Guldborgsund Forsyning fra Bestyrelsen foreslår Hans Erik Petersen til suppleant bl.a. for få en god geografisk fordeling i henhold til foreningens vedtægter. Ad 8. Valg til revisor Jens Erik Caspersen. Bestyrelsesmedlem i Skibinge Vandværk og kasserer i Vordingborg Vandråd. Modtager genvalg. Side 6

7 Dagsorden for den ordinære Generalforsamling i FVD Region Øst torsdag den 9. april Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 5. Godkendelse af regionens budgetoplæg 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af suppleanter 8. Valg til revisor 9. Eventuelt Geografisk fordeling af FVD Region Øst bestyrelsen Kontaktinfo for regionsbestyrelsen kan ses på Side 7

8 Side 8

9 Lokale ekstrakurser i jeres vandråd! Af regionsformand Søren Hvilshøj Vi har igen i år afholdt rigtigt mange aftenkurser og indlæg for vandråd forskellige steder rundt omkring i regionen. Som eneste betingelser kræver vi, at I mindst samler 10 deltagere, finder et egnet kursuslokale, og at vi kan finde en dato, hvor kursus-underviserne kan komme. Priserne for særkurser i vandråd følger naturligvis de normale priser og inkluderer således også bespisning og al kursusmateriale. I fald det ikke lykkes at fylde kurset helt op til normal deltager-begrænsning åbnes kurset for omkringliggende vandværker. Nærværende opfordring gælder aftenkurser arrangeret af FVD Region Øst, eksempelvis Håndbog 1 Bestyrelsesarbejde. Kontakt kursusudvalgsformand Christian Christiansen på eller telefon for at høre nærmere om dette efterhånden meget efterspurgte tilbud fra regionsbestyrelsen. Stadig mange efteruddanner sig Af regionsnæstformand Jørgen Østermark Igen i år er deltagelsen i efteruddannelse imponerende med langt over deltagere til kurser, temaarrangementer og generalforsamling samt et pænt stykke over 400 besøgende til udstillingen i Roskilde. Til dato er der ca. 300 i øst, som har deltaget i Hygiejne- og Driftskurserne. Alt i alt viser disse tal os, at der er et stadigt stigende ønske om mere viden ude ved vandværkerne, hvilket regionsbestyrelsen vil gøre sit til fortsat at understøtte. Side 9

10 Side 10

11 Sørgeligt farvel til to store FVD profiler Af regionsbestyrelsen Sensommeren bød på to sørgelige begivenheder efterfulgt af hinanden. Først fik vi beskeden om bortgang af vores aktive regionsbestyrelsesmedlem Hans Erik Ravn-Jensen fra Majbølle Vandværk ved Guldborgssund. Han døde efter kort tids sygdom. Hans Erik var meget aktiv og sikrede igennem en årrække bl.a., at der blev gennemført et bredt udvalg af kurser og temaarrangementer i de sydlige egne af regionen. Ugen efter fik vi besked om, at Solveg Nilsson var bortgået. Solveg var i mange år i ledelsen af landsforeningen og Region Øst. Begge to markante profiler, som gennem mange år nåede at yde en kæmpe indsats for vandværksforeningen og Region Øst i særdeleshed. Æret være deres minde Ekstraordinær indtægt til regionen i 2014 Af kasserer Ebbe Stub Som annonceret i Vandposten har FVD s landsbestyrelse valg at afhænde Vandværkernes Regnskabskontor Aps. Baggrunden for etableringen af regnskabskontoret var i sin tid at hjælpe især nogle meget små vandværker i gang med at foretage ordentlig bogføring og planen har altid været at regnskabskontoret skulle nedlægges, når vi kunne se at behovet ikke længere var til stede. Eftersom der nu forefindes en del alternativer til regnskabskontoret og administrationen af dette til stadighed tog tid for sekretariatet i Solrød har landsbestyrelsen fundet, at det var det rette tidspunkt at stoppe denne sideaktivitet i foreningen. Det procentvise indskud som hver region gav til etablering af regnskabskontoret har landsbestyrelsen valgt at tilbageføre til regionerne, hvorfor FVD Region Øst i det kommende 2014 regnskab fik en ekstraordinær indtægt på kr. Side 11

12 Regnskab og budget Af kasserer Ebbe Stub Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2014 (1.000 kr) Forslag Realiseret Budget Budget Budget Realiseret Indtægter Tilskud fra FVD Indskud tilbagebetalt, Vandværkernes Regnskabskontor Indtægter i alt Omkostninger Honorar til bestyrelse Bestyrelsesmøder Vandrådsmøder Kursus, bestyrelse Telefongodtgørelse Revision Kontorhold i øvrigt Regionsgeneralforsamlinger Øvrige møder Resultat af primær drift Kursusaktivitet Deltagerbetaling Kursusudgifter Resultat af kursusaktivitet Finansielle indtægter Renteindtægter Årets resultat Side 12

13 Balance 31. december 2014 (1.000 kr) Aktiver Tilgodehavende FVD 0 79 Tilgodehavende moms 6 11 Andre tilgodehavender 0 3 Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital, primo Årets resultat Disponibel egenkapital, ultimo Generalforsamlingsbestemte reserver: (reserve til udarbejdelse af udbudsmateriale) Reserve, primo Afholdte omkostninger Reserve, ultimo Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Forudmodtaget FVD 33 0 Skyldig A-skat 0 83 Diverse kreditorer Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Find yderligere info på foreningens hjemmeside På FVD s hjemmeside findes et stort antal vejledninger og information til brug ved drift og administration af vandværker. Sekretariatets medarbejdere hjælper gerne med at finde netop den info du har brug for. På findes også FVD Region Øst samt landsforeningen reviderede regnskaber, diverse referater fra regionens tidligere generalforsamlinger samt materiale fra temaarrangementer. Side 13

14 Kalender Region Øst Arrangement: Sted: Dato: Tidspunkt: Valg til Teknisk Råd Hotel Comwell For alle vandværker Tethys & ledelsessystemer Store Heddinge Temaaften/workshop Hygiejnekursus Sorø dage FVD kursus Håndbog 5 Tune Hallen Tilstandsrapport og handleplan. Håndbog 1 Rønne Bestyrelsesarbejde Driftskursus Kgs. Lyngby dage FVD kursus Tethys & ledelsessystemer Høng Vandværk uge Temaaften/workshop Hygiejnekursus Maribo dage FVD kursus Håndbog 6 Høng Vandværk Vandværksdrift Håndbog 5 Nykøbing Falster Tilstandsrapport og handleplan Tethys & ledelsessystemer Nordsjælland uger Temaaften/workshop Håndbog 1 Høng Vandværk Bestyrelsesarbejde Håndbog 3 Nykøbing Falster Budget og regnskab Håndbog 4 Tune Hallen Vandkvalitet/vandanalyse Hygiejnekursus Kgs. Lyngby dage FVD kursus Udbudsmateriale Sted ikke fastlagt pt Temaaften/workshop Side 14

15 Kalender Region Øst Arrangement: Sted: Dato: Tidspunkt: Håndbog 1 Nykøbing Falster Bestyrelsesarbejde Håndbog 5 Høng Vandværk Tilstandsrapport og handleplan Håndbog 3 Radison Blu Budget og regnskab Fredensborg Håndbog 4 Nykøbing Falster Vandkvalitet/vandanalyse Håndbog 1 Tune Hallen Bestyrelsesarbejde Håndbog 3 Høng Vandværk Budget og regnskab Håndbog 4 Høng Vandværk Vandkvalitet/vandanalyse Håndbog 6 Tune Hallen Vandværksdrift Regionsvandrådsmøde Comwell Kun for vandråd Tema lørdag Rådhuset Diverse faglige indlæg Roskilde Tema lørdag Nykøbing Falster Diverse faglige indlæg. Side 15

16 Håndbog 1 / Bestyrelsesarbejde Side 16 Kursusbeskrivelser Region Øst Af kursusudvalgsformand Christian Christiansen Kurset henvender sig til nye såvel som gamle bestyrelsesmedlemmer, således at de er i stand til klare de daglige opgaver, der er i en vandværksbestyrelse. Formålet er at give bestyrelsesmedlemmerne en forståelse for gældende lovgivning, herunder bestyrelsens ansvar og pligter. Desuden kommer vi ind på bestyrelsens afholdelse af generalforsamling, indkaldelse, lovlighed, afstemning, protokol, dirigent samt revision og kontrol. Vi fokuserer også på, hvilke forsikringer et vandværk bør have. Endelig undervises bestyrelsesmedlemmerne kendskab til udarbejdelse af vedtægt, regulativ, takstblad samt beredskabsplan for vandværk. Endelig ser vi på udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplan. Kendskab til tinglysning. Håndbog 3 / Budget og Regnskab Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer Formålet er at give bestyrelsesmedlemmer kendskab til lovgivning omkring regnskabsføring, herunder kassererens og bestyrelsens opgaver og ansvar. Der undervises i budgetlægning samt opstilling og føring af regnskab, herunder fastlæggelse af fast afgift og kubikmeter pris, gebyrer m.m. Der er en gennemgang af opstilling af takstblad og beregning af anlægs- og tilslutningsbidrag. Håndbog 4 / Vandanalyser Kurset henvender sig til alle bestyrelsesmedlemmer, vandværkspassere samt VVS ere, der foretager arbejde på vandværket samt på vandværkets ledningsnet. Formålet med kurset er, at give kursisterne forståelse for vandanalyser samt vandkvalitet, således at de er i stand til at foretage de nødvendige forholdsregler for at opretholde god hygiejne i forbindelse med arbejde på vandværker samt ledningsnet. I øvrigt giver kurset en indføring i Æstetisk kvalitet, Sundhedsrelateret kvalitet og Forbruger-gener samt parametre, der kan behandles for. Desuden fokuserer vi på, hvilke love, bekendtgørelser samt vejledninger, der anvendes i forbindelse med analyser og vandkvalitet. Der orienteres også om offentlig kontrol, egenkontrol, teknisk tilsyn samt risikostyring og beredskab.

17 Håndbog 5 / Tilstandsrapport og handlingsplaner Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer samt driftspersonale. Formålet med kurset er at give bestyrelsen og driftspersonalet indsigt i udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplaner omfattende bygninger, kildeplads, boringer og tekniske installationer, herunder behandlingsanlæg, beholderanlæg, udpumpningsanlæg, lednings-anlæg, el installationer samt vandværkets arkiv. Det beskrives, hvordan tilstandsrapporten bør resultere i formulering af en handlingsplan, der blandt andet kan indeholde forebyggende aktiviteter, som fortsat sikrer forbrugerne rent drikkevand. Håndbog 6 / vandværksdrift Kurset henvender sig til driftspersonale samt bestyrelse. Formålet med kurset er at give bestyrelse og driftspersonale grundlæggende kendskab til og forståelse for vandværket opbygning og funktion samt til de materialer og komponenter, der anvendes fra boring over udpumpning til forbrugerne. Vi kommer også ind på det nødvendige løbende tilsyn med og registrering af vandværkets drift. Temaarrangementer / Tethys og ledelsessystemer Vi afholder temaaften om Tethys hvor brugerne for en overordnet info om ledelsessystemer og herefter på workshop får mulighed for at gå i dybden med Tethys. Temaarrangementer / Udbudsmateriale Udbudsmaterialet er nu ved at være klar til brug, så vi afholder temaaften om, hvordan dette skal bruges. Disse temaaftener er beregnet til de, der ønsker at gå i dybden med udbud. Ønskes generel info anbefaler vi de kommende indlæg på temalørdagene til efteråret. Bemærk at den endelige kursusplan for 2015 på nuværende tidspunkt ikke er 100 % fastlagt ligesom der ofte etableres yderligere håndbogskurser. Følg derfor med på foreningens hjemmeside under Kurser, hvor tilmelding foretages. Side 17

18 Side 18 FVD s landsorganisation

19 Teknisk Råd Af Teknisk Råds formand og medlem fra Øst Niels Rasmussen Teknisk Råd behandler både egne emner og ikke mindst de mange spørgsmål som vores medlemmer stiller rådet via den nye blog på FVDs hjemmeside, hvor også tilbagemeldingerne er. Fvd / Drift og Administration / Teknisk Råd Side 19

20 Temalørdage møder med et bredt fagligt input Af regionsformand Søren Hvilshøj Årets to temalørdage i Region Øst henholdsvis i Roskilde den 14. november 2014 og i Nykøbing F den 24. januar 2015 blev igen meget velbesøgte ligesom årets regionsvandrådsmøde i Roskilde ligeledes var yderst velbesøgt og spørgelysten stor. Direktør Hans-Martin Friis Møller fra Kalundborg Forsyning fortalte levende om en større forureningssag de udfordringer en sådan skaber. Blandt de mange spændende indlæg var Niels Rasmussen fra Teknisk Råd og Guldborgssund Forsyning som fortalte grundigt om deres tilgang til ledelsessystemer og naturligvis ikke mindst om Teknisk Råds arbejde her det første år. Seniorforsker Torben Fridberg fra Det nationale forskningscenter for velfærd - Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed holdt et interessant indlæg om frivilligt arbejde og konkluderede ud fra en større undersøgelse at vi ikke skal være så bekymrede over om der er frivillige hænder fremover til vores bestyrelser. Tværtimod er andelen af personer som deltager i frivilligt arbejde meget stabil set over de seneste 8 år. Desuden konkluderede han at 45 % af de pt. ikke aktive bare behøver en opfordring for at melde sig, men at rekruttering er essentiel. Side 20

21 . Side 21

22 Kontingent 2015 Vedtaget af repræsentantskabet i FVD Forbrugere Kontingent Forbrugere Kontingent Kontingent leverandører: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 22

23 Side 23

24 Hygiejne- og driftskurser samt kvalitetsledelsessystem Af regionsformand Søren Hvilshøj og regionsnæstformand Jørgen Østermark Har I et kvalitetsledelsessystem og sikret at jeres driftsansvarlige har deltaget i Hygiejne- og Driftskurserne? Nu er den nye kvalitetssikringsbekendtgørelse trådt i kraft, hvilket betyder at vandværksbestyrelsen skal have påbegyndt implementeringen af et kvalitetsledelsessystem og at den af bestyrelsen udpegede driftsansvarlige har deltaget i relevante kurser som lever op til kravene i kvalitetsbekendtgørelsen. Vi har i FVD oplevet en stor interesse for deltagelse i kurserne, og vi ved også at adskillige vandværker har fundet sammen om en fælles driftsansvarlig, som kan dokumentere det fornødne kendskab til hygiejne og drift. Desuden har adskillige med godt resultat har gennemført de udbudte selvstudiekurser og langt de fleste af disse har bestået eksamen, hvilket styrker vor tillid til at vandværksfolk er godt rustede til de udfordringer der kommer. FVD har også i år udbudt kurser for håndværkere, så det gør det lettere for vandværkerne at stille skærpede krav til de der arbejder på behandlings- og ledningsanlæg. Kvalitetsledelse enten digitalt med Tethys eller i ringbind! FVD har sammen med en ekstern udbyder udviklet Tethys så foreningen er sikker på at der findes et godt digitalt kvalitetsledelsessystem. Desuden har FVD udarbejdet et kvalitetsledelsessystem til brug i et ringbind. Link til begge disse systemer findes på foreningens hjemmeside. Modellen for hygiejne- og driftskurserne er vist her: Hygiejnekursus 2 dage som internat Aftenkursus HB 4 3 timer Driftskursus 3 dage som internat Aftenkursus HB 6 3 timer Kursus Bevis * Selvstudie Kursuskompendium Bogen Mikrobiologi Bogen Vandforsyning Kursus Bevis * * Selvstudie Kursuskompendium Bogen Vandforsyning Side 24 Aflæggelse af certificeret prøve og Udstedelse af certifikat. Aflæggelse af certificeret prøve og Udstedelse af certifikat.

25 * BEK nr. 132 kræver deltagelse i kursus, men ikke at der tillige aflægges certificeret prøve. Hvilket dog anbefales af FVD. Side 25

26 Vandværkernes ledelsessystem Af regionsnæstformand Jørgen Østermark Kvalitetssikring i et vandværk består af følgende elementer: 1. Uddannelse af vandværkets driftsansvarlige. Hygiejne og Drift. 2. Mål for drikkevandets kvalitet. Bekendtgørelse 1024 af 31.oktober Risikovurdering inkl. en prioritering. Anlæggets tilstand, arbejdsrutiner og trusler. 4. Handleplan. Beskrivelse af hvornår og af hvem den udføres. 5. Dokumentation. Tiltag dokumenteres løbende, evalueres og evt. omprioriteres. I mange bestyrelser er det typisk at formanden klarer det hele i samarbejde med kassereren. Som bekendt sørger vore politikere og embedsmænd for, at der pålægges vandværkerne flere og flere opgaver. Desværre må vi erkende, at stadig flere formænd kaster håndklædet i ringen, opgaverne bliver for mange og for omfattende. Det er derfor bydende nødvendigt, at hele bestyrelsen påtager sig opgaver, ellers bliver det en umulig opgave at være formand. Vi kan da også se af den store deltagelse i FVD s bestyrelseskurser, at der i de enkelte vandværksbestyrelser er en voksende forståelse for at flere bestyrelsesmedlemmer får udvidet deres kompetencer og dermed bliver i stand til at aflaste formanden. Hvis vandværkets vedtægter tillader det, vil det være en god ide, at bestyrelsesmedlemmer honoreres i forhold til de opgaver den enkelte påtager sig. Som bekendt stiller kvalitetsbekendtgørelsen krav om, at vandværkerne har et ledelsessystem. Her er TETHYS et godt redskab til at føre kontrol med alle processer og enkelt-komponenter der indgår i vandværkernes behandlingsanlæg fra indvindingsopland til indgang forbruger. Foruden TETHYS findes på foreningens hjemmeside et gratis kvalitetsledelsessystem beregnet til at sætte i et ringbind og løbende selv opdatere. FVD forventer primært at ringbindsversionen skal bruges af de helt små vandværker, men dette er selvfølgelig tilgængeligt for alle. Side 26

27 Vandråd i Region Øst Af regionsnæstformand Jørgen Østermark Region øst har 586 medlems-vandværker fordelt i 33 kommuner. I alle kommuner hvor der mere end 3 forbrugerejede vandværker er der vandråd. I nogle få kommuner er der kun få vandværker, her vil regionsbestyrelsen arbejde på, at disse værker får en tilknytning til vandråd i nabo kommuner. Rigtig mange vandråd har således de seneste år udarbejdet fælles regulativer og udarbejdet beredskabsplaner. Mange vandråd har taget initiativ til, at vandværkerne kan få nogle fordelagtige priser på bl.a. vandanalyser og vandmålere. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at vandrådene er en samarbejdsorganisation. For ikke at komme i vanskeligheder med Forsyningsvirksomheds direktivet, må vandrådene gerne formidle et orienterende tilbud fra en leverandør, men et juridisk tilbud skal altid sendes til det enkelte vandværk som så i givet fald kan acceptere dette. Kommune Formand Telefon nr. Mail adresse Allerød Hans Clemensen Bornholm Peter Grønvall Egedal Peter Egemose Grib Faxe Arne Skovby Fredensborg Minor Eriksen Frederikssund Jan Andersen Furesø Jørn Due Greve Preben Fogd Jørgensen Gribskov Helge Sølgaard Guldborgsund Hans Erik Pedersen Halsnæs Kim Snekkerup Hillerød Helge Frederiksen Holbæk Anders Madsen Høje-Taastrup Gunner Kanstrup Hørsholm Bo Lindhardt Kalundborg Flemming Hjernøe Køge Jan R. Jensen Lejre Niels Grann Lolland Benny Hermann Næstved Jens-Otto E. Hansen Odsherred Axel Laursen Ringsted Ole Olsen Roskilde Anne-Marie Kristensen Rudersdal Jens Ejnar Kristensen Slagelse Knud Vincent Solrød Claus Olsson Sorø Niels Christian Pedersen Stevns Ebbe Stub Vordingborg Ole K. Sørensen Side 27

28 Side 28

Generalforsamling & valg til Teknisk Forum i Region Øst 2016

Generalforsamling & valg til Teknisk Forum i Region Øst 2016 Generalforsamling & valg til Teknisk Forum i Region Øst 2016 Hotel Comwell, Køge Tirsdag den 5. april 2016 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts

Læs mere

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Lejre Vandråd Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.05 Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden 19.50 Pause

Læs mere

Generalforsamling & Valg til Teknisk Forum Danske Vandværker Øst 2017

Generalforsamling & Valg til Teknisk Forum Danske Vandværker Øst 2017 c Generalforsamling & Valg til Teknisk Forum Danske Vandværker Øst 2017 Comwell Køge Strand Tirsdag den 4. april 2017 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest tirsdag d.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg Kær Vandværk 6400 Sønderborg Regnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014 Den årlige generalforsamling afholdes i Skyttehuset, Skovhuse 11 Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 19 00 hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Feldballe Vandværk I/S

Feldballe Vandværk I/S Feldballe Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Feldballe Vandværk I/S Bestyrelse Peter Friis Rasmussen, formand Michael Frederiksen, næstformand René Lundø Jakobsen, kasserer Arne

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver.

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver. Bestyrelsens årsberetning. Velkomst Velkommen til den årlige generalforsamling her i Foreningen af vandværker i Danmark, region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en

Læs mere

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning. 2014 var et travlt år for regionens bestyrelse. 28. januar havde vi er fuldt besat kursus i Håndbog 6 Vandværksdrift underviser Henrik Laugesen 13. februar bestyrelsesmøde 25. februar

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup -------------- Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 22. april 2009 Dirigent

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Læs mere

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlingen år 2016

Generalforsamlingen år 2016 Generalforsamlingen år 2016 Regnskabsåret 2015 www.blokhusvand.dk Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 19. marts 2016

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside:

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside: Beretning for 2014 Min beretning for 2014 vil omhandle flg. punkter: Bestyrelsen, Samarbejdet med kommunen, Den politiske vinkel, Lovgivning, Arrangementer, Leverandøraftaler, Øvrige aktiviteter og Medlemssituationen.

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Referat af generalforsamlingen for Vandrådet i Roskilde den 14. maj 2009

Referat af generalforsamlingen for Vandrådet i Roskilde den 14. maj 2009 16. maj 2009 Referat af generalforsamlingen for Vandrådet i Roskilde den 14. maj 2009 Følgende vandværker var repræsenteret ved generalforsamlingen: Gl. Himmelev, Gundsømagle, Dåstrup Vand, Søster Svenstrup,

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

1» 11 VSK. Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde. Årsrapport for året 2014 - VERSION 2. For. Egense Nord Vandforsyning a.m.b.

1» 11 VSK. Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde. Årsrapport for året 2014 - VERSION 2. For. Egense Nord Vandforsyning a.m.b. VSK Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde Årsrapport for året 2014 - VERSION 2 For Egense Nord Vandforsyning a.m.b.a 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3)Det reviderede regnskab

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010 Driftsregnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010. 2009 Kroner Kroner Omsætning: 184.522 Opkrævet faste afgifter 184.291 576.760 Opkrævet

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Referat af generalforsamlingen for Vandrådet i Roskilde den 6. maj 2010

Referat af generalforsamlingen for Vandrådet i Roskilde den 6. maj 2010 8. maj 2010 Referat af generalforsamlingen for Vandrådet i Roskilde den 6. maj 2010 Følgende vandværker var repræsenteret ved generalforsamlingen: Gl. Himmelev, Gundsømagle, Dåstrup Vand, Søster Svenstrup,

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebækvand.dk 23. juni 2017 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 29. juli 2017 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Vandrådsmøde og generalforsamling 2011 Program For alle vandværker i Sønderborg kommune. Nye normer for motorer med høj virkningsgrad. Ved Helge Vandel Jensen.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 16.00, Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Som stemmetællere valgtes Søren Hvilshøj, Susanne Mann Skou og Peter Storgaard.

Som stemmetællere valgtes Søren Hvilshøj, Susanne Mann Skou og Peter Storgaard. Referat Generalforsamling Region Midt Den 30. april 2011, Pejsegården i Brædstrup 1. Valg af dirigent Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Eigil Størum til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk Årsregnskab for Hove Vandværk IS ifølge foreningens vedtægter 1. januar - 31. december 2012 CVR: 15407751 www.hovevand.dk Virksomhedsoplysninger: Hove Vandværk blev stiftet i 1911 og er hjemhørende i Egedal

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2014

Velkommen til generalforsamling 2014 Velkommen til generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebækvand.dk Til medlemmer af Skamlebæk Vandværk 28 juni 216 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 3. juli 216 kl.

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 1. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2010 Balance pr. 31. december 2010 Resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk MGI Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hammerensgade 1 1267 København K Telefon 33 11 13 26 Fax 33 93 13 25 mgi@mgirevision.dk www.mgirevision.dk CVR 30 50 02 10 Grundejerforeningen Vellerup

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere