Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge"

Transkript

1 Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl senest torsdag d. 26. marts på

2 Side 2

3 Aftenens program Registrering og udlevering af stemmesedler Velkomst ved Regionsformand Søren Hvilshøj Landsformand Ole Wiil Direktør Allan Weirup Kort pause Ordinær generalforsamling i FVD Region Øst Middag Side 3

4 Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen af Vandværker i Danmark Region Øst torsdag den 9. april 2015 Vores ordinære generalforsamling starter kl med dagsorden i henhold til vedtægterne. Ifølge vedtægterne har hvert vandværk ret til at lade sig repræsentere med to personer med stemmeret. Stemmesedler udleveres på stedet fra kl , hvor deltagelse i generalforsamlingen anmeldes ved at oplyse vandværkets navn og fremvise nærværende indkaldelse. Til middag og generalforsamling kræves af hensyn til logistikken tilmelding senest 14 dage før arrangementet. Ønskes kun deltagelse i generalforsamlingen kan dette ske gratis, men af hensyn til logistikken og opstilling af borde og stole anmodes om tilmelding 14 dage før ved direkte henvendelse til regionsformanden. Det samlede arrangement koster 200 kr og tilmelding kan ske på FVD s hjemmeside under kurser. Vi har som sædvanligt valgt at invitere landsformand Ole Wiil som vil komme med et indlæg før generalforsamlingen. Desuden har vi den store glæde at kunne præsentere FVD s nye direktør Allan Weirup. Foruden diverse information om FVD s aktiviteter er i nærværende folder vedlagt FVD Region Øst regnskab for 2014 samt forslag til budget Desuden er der til orientering vedlagt en kontingentoversigt og et organisationsdiagram for FVD, samt en liste med regionens vandråd og FVD Region Øst bestyrelse. Vel mødt torsdag den 9. april 2015 på Hotel Comwell, Køge. Med venlig hilsen Side 4 Regionsformand Søren Hvilshøj & Bestyrelsen i FVD Region Øst Foreningen af Vandværker i Danmark

5 Velkommen til Allan Weirup ny direktør i Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Af Regionsformand Søren Hvilshøj Året bød også på udskiftning af ledelsen af FVD sekretariatet. Det er en stor glæde for Region Øst at byde vores nye direktør velkommen. Vi ser alle meget frem til et godt og frugtbart samarbejde. Allan Weirup er 50 år, og kommer fra en stilling som direktør i Guldborgsund Forsyning A/S, der blandt andet driver vandværker på Lolland og Falster. Herudover har Allan Weirup en solid ledelsesmæssig baggrund fra den finansielle sektor. Allan Weirup er uddannet Civiløkonom fra CBS og afsluttede i 2012 en MBA på Syddansk Universitet. De seneste seks år har Allan Weirup været direktør i Guldborgsund Forsyning. Allan har stået i spidsen for transformationen af den kommunale forsyning til et privat vandselskab. Ligesom Allan har været med til at sikre forbrugerne på Lolland-Falster drikkevand produceret efter ISO principper. Disse principper sidestiller vandværker med levnedsmiddelvirksomheder og anvender de samme værktøjer til dokumentation af vandkvaliteten, som fødevarevirksomheder bruger til at bevise, at de har styr på fødevaresikkerheden. Vi har gennem den grundige ansættelsesproces vurderet, at Allan er en sympatisk leder, som har både kendskab til branchen og en meget bred lederog erhvervserfaring. Han har fokus på samarbejde og udvikling og er, synes vi i Region Øst, et perfekt match for den decentrale vandforsyning og i særdeleshed for FVD. Endnu engang hjerteligt velkommen. Vi er overbevidste om, at Allan vil bidrage til styrkelse af FVD til vores medlemmers ubetingede fordel. Side 5

6 Ad 6. Valg til bestyrelsen Valg på generalforsamlingen Bestyrelsen forslår følgende: Ebbe Stub. Kasserer i Øst og aktiv i FVD s arbejdsgruppe omkring Thetys. Bestyrelsesmedlem i Klippinge Vandværk ved Stevns og formand for Vandrådet i Stevns Kommune. Modtager genvalg. Jens Andreasen. Medlem i FVD Øst regionsbestyrelsen. Formand for Snoldelev Vandværk i Roskilde. Modtager genvalg. Kurt Black Jensen. Valgt som suppleant til FVD Øst regionsbestyrelsen i Bestyrelsen for Søllested Vandværk på Lolland og har været med siden Bestyrelsen indstiller Kurt B. Jensen til valg for bl.a. at genoprette den geografiske fordeling af bestyrelsesmedlemmerne i henhold til foreningens vedtægter. Thomas Stockholm, som indtrådte som substitut for Hans Erik Ravn-Jensen har ikke ønsket genvalg, idet han ikke føler, at han har tiden til at yde den indsats, som er påkrævet til bestyrelsesarbejdet. Ad 7. Valg af suppleanter Poul Erik Bisgaard. Næstformand i Halsnæs Vandforsyning AMBA der forsyner ejendomme med drikkevand. Vandforsyningen opstod i 2006 som fusion mellem Hundested Vandværk, Lynæs Vandværk, samt det tidligere kommunale vandværk Torplille vandværk. Poul Erik Bisgaard er bankuddannet og har været i bestyrelsen siden Bestyrelsen foreslår Poul Erik Bisgaard til suppleant bl.a. for at få repræsentation af et vandværk underlagt vandsektorloven og samtidig få en god geografisk fordeling i henhold til foreningens vedtægter. Hans Erik Pedersen. Formand for Øster Ulslev Vandværk siden 1995 og i bestyrelsen siden Var initiativtager til dannelsen af "VINK" (vandklubben i Nysted Kommune) funktion som kontaktråd i Nysted Kommune og har været formand fra start og hele perioden. Formand for og med til oprettelsen af vandrådet i Guldborgsund Kommune. Forbrugerrepræsentant i Guldborgsund Forsyning fra Bestyrelsen foreslår Hans Erik Petersen til suppleant bl.a. for få en god geografisk fordeling i henhold til foreningens vedtægter. Ad 8. Valg til revisor Jens Erik Caspersen. Bestyrelsesmedlem i Skibinge Vandværk og kasserer i Vordingborg Vandråd. Modtager genvalg. Side 6

7 Dagsorden for den ordinære Generalforsamling i FVD Region Øst torsdag den 9. april Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 5. Godkendelse af regionens budgetoplæg 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af suppleanter 8. Valg til revisor 9. Eventuelt Geografisk fordeling af FVD Region Øst bestyrelsen Kontaktinfo for regionsbestyrelsen kan ses på Side 7

8 Side 8

9 Lokale ekstrakurser i jeres vandråd! Af regionsformand Søren Hvilshøj Vi har igen i år afholdt rigtigt mange aftenkurser og indlæg for vandråd forskellige steder rundt omkring i regionen. Som eneste betingelser kræver vi, at I mindst samler 10 deltagere, finder et egnet kursuslokale, og at vi kan finde en dato, hvor kursus-underviserne kan komme. Priserne for særkurser i vandråd følger naturligvis de normale priser og inkluderer således også bespisning og al kursusmateriale. I fald det ikke lykkes at fylde kurset helt op til normal deltager-begrænsning åbnes kurset for omkringliggende vandværker. Nærværende opfordring gælder aftenkurser arrangeret af FVD Region Øst, eksempelvis Håndbog 1 Bestyrelsesarbejde. Kontakt kursusudvalgsformand Christian Christiansen på eller telefon for at høre nærmere om dette efterhånden meget efterspurgte tilbud fra regionsbestyrelsen. Stadig mange efteruddanner sig Af regionsnæstformand Jørgen Østermark Igen i år er deltagelsen i efteruddannelse imponerende med langt over deltagere til kurser, temaarrangementer og generalforsamling samt et pænt stykke over 400 besøgende til udstillingen i Roskilde. Til dato er der ca. 300 i øst, som har deltaget i Hygiejne- og Driftskurserne. Alt i alt viser disse tal os, at der er et stadigt stigende ønske om mere viden ude ved vandværkerne, hvilket regionsbestyrelsen vil gøre sit til fortsat at understøtte. Side 9

10 Side 10

11 Sørgeligt farvel til to store FVD profiler Af regionsbestyrelsen Sensommeren bød på to sørgelige begivenheder efterfulgt af hinanden. Først fik vi beskeden om bortgang af vores aktive regionsbestyrelsesmedlem Hans Erik Ravn-Jensen fra Majbølle Vandværk ved Guldborgssund. Han døde efter kort tids sygdom. Hans Erik var meget aktiv og sikrede igennem en årrække bl.a., at der blev gennemført et bredt udvalg af kurser og temaarrangementer i de sydlige egne af regionen. Ugen efter fik vi besked om, at Solveg Nilsson var bortgået. Solveg var i mange år i ledelsen af landsforeningen og Region Øst. Begge to markante profiler, som gennem mange år nåede at yde en kæmpe indsats for vandværksforeningen og Region Øst i særdeleshed. Æret være deres minde Ekstraordinær indtægt til regionen i 2014 Af kasserer Ebbe Stub Som annonceret i Vandposten har FVD s landsbestyrelse valg at afhænde Vandværkernes Regnskabskontor Aps. Baggrunden for etableringen af regnskabskontoret var i sin tid at hjælpe især nogle meget små vandværker i gang med at foretage ordentlig bogføring og planen har altid været at regnskabskontoret skulle nedlægges, når vi kunne se at behovet ikke længere var til stede. Eftersom der nu forefindes en del alternativer til regnskabskontoret og administrationen af dette til stadighed tog tid for sekretariatet i Solrød har landsbestyrelsen fundet, at det var det rette tidspunkt at stoppe denne sideaktivitet i foreningen. Det procentvise indskud som hver region gav til etablering af regnskabskontoret har landsbestyrelsen valgt at tilbageføre til regionerne, hvorfor FVD Region Øst i det kommende 2014 regnskab fik en ekstraordinær indtægt på kr. Side 11

12 Regnskab og budget Af kasserer Ebbe Stub Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2014 (1.000 kr) Forslag Realiseret Budget Budget Budget Realiseret Indtægter Tilskud fra FVD Indskud tilbagebetalt, Vandværkernes Regnskabskontor Indtægter i alt Omkostninger Honorar til bestyrelse Bestyrelsesmøder Vandrådsmøder Kursus, bestyrelse Telefongodtgørelse Revision Kontorhold i øvrigt Regionsgeneralforsamlinger Øvrige møder Resultat af primær drift Kursusaktivitet Deltagerbetaling Kursusudgifter Resultat af kursusaktivitet Finansielle indtægter Renteindtægter Årets resultat Side 12

13 Balance 31. december 2014 (1.000 kr) Aktiver Tilgodehavende FVD 0 79 Tilgodehavende moms 6 11 Andre tilgodehavender 0 3 Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital, primo Årets resultat Disponibel egenkapital, ultimo Generalforsamlingsbestemte reserver: (reserve til udarbejdelse af udbudsmateriale) Reserve, primo Afholdte omkostninger Reserve, ultimo Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Forudmodtaget FVD 33 0 Skyldig A-skat 0 83 Diverse kreditorer Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Find yderligere info på foreningens hjemmeside På FVD s hjemmeside findes et stort antal vejledninger og information til brug ved drift og administration af vandværker. Sekretariatets medarbejdere hjælper gerne med at finde netop den info du har brug for. På findes også FVD Region Øst samt landsforeningen reviderede regnskaber, diverse referater fra regionens tidligere generalforsamlinger samt materiale fra temaarrangementer. Side 13

14 Kalender Region Øst Arrangement: Sted: Dato: Tidspunkt: Valg til Teknisk Råd Hotel Comwell For alle vandværker Tethys & ledelsessystemer Store Heddinge Temaaften/workshop Hygiejnekursus Sorø dage FVD kursus Håndbog 5 Tune Hallen Tilstandsrapport og handleplan. Håndbog 1 Rønne Bestyrelsesarbejde Driftskursus Kgs. Lyngby dage FVD kursus Tethys & ledelsessystemer Høng Vandværk uge Temaaften/workshop Hygiejnekursus Maribo dage FVD kursus Håndbog 6 Høng Vandværk Vandværksdrift Håndbog 5 Nykøbing Falster Tilstandsrapport og handleplan Tethys & ledelsessystemer Nordsjælland uger Temaaften/workshop Håndbog 1 Høng Vandværk Bestyrelsesarbejde Håndbog 3 Nykøbing Falster Budget og regnskab Håndbog 4 Tune Hallen Vandkvalitet/vandanalyse Hygiejnekursus Kgs. Lyngby dage FVD kursus Udbudsmateriale Sted ikke fastlagt pt Temaaften/workshop Side 14

15 Kalender Region Øst Arrangement: Sted: Dato: Tidspunkt: Håndbog 1 Nykøbing Falster Bestyrelsesarbejde Håndbog 5 Høng Vandværk Tilstandsrapport og handleplan Håndbog 3 Radison Blu Budget og regnskab Fredensborg Håndbog 4 Nykøbing Falster Vandkvalitet/vandanalyse Håndbog 1 Tune Hallen Bestyrelsesarbejde Håndbog 3 Høng Vandværk Budget og regnskab Håndbog 4 Høng Vandværk Vandkvalitet/vandanalyse Håndbog 6 Tune Hallen Vandværksdrift Regionsvandrådsmøde Comwell Kun for vandråd Tema lørdag Rådhuset Diverse faglige indlæg Roskilde Tema lørdag Nykøbing Falster Diverse faglige indlæg. Side 15

16 Håndbog 1 / Bestyrelsesarbejde Side 16 Kursusbeskrivelser Region Øst Af kursusudvalgsformand Christian Christiansen Kurset henvender sig til nye såvel som gamle bestyrelsesmedlemmer, således at de er i stand til klare de daglige opgaver, der er i en vandværksbestyrelse. Formålet er at give bestyrelsesmedlemmerne en forståelse for gældende lovgivning, herunder bestyrelsens ansvar og pligter. Desuden kommer vi ind på bestyrelsens afholdelse af generalforsamling, indkaldelse, lovlighed, afstemning, protokol, dirigent samt revision og kontrol. Vi fokuserer også på, hvilke forsikringer et vandværk bør have. Endelig undervises bestyrelsesmedlemmerne kendskab til udarbejdelse af vedtægt, regulativ, takstblad samt beredskabsplan for vandværk. Endelig ser vi på udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplan. Kendskab til tinglysning. Håndbog 3 / Budget og Regnskab Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer Formålet er at give bestyrelsesmedlemmer kendskab til lovgivning omkring regnskabsføring, herunder kassererens og bestyrelsens opgaver og ansvar. Der undervises i budgetlægning samt opstilling og føring af regnskab, herunder fastlæggelse af fast afgift og kubikmeter pris, gebyrer m.m. Der er en gennemgang af opstilling af takstblad og beregning af anlægs- og tilslutningsbidrag. Håndbog 4 / Vandanalyser Kurset henvender sig til alle bestyrelsesmedlemmer, vandværkspassere samt VVS ere, der foretager arbejde på vandværket samt på vandværkets ledningsnet. Formålet med kurset er, at give kursisterne forståelse for vandanalyser samt vandkvalitet, således at de er i stand til at foretage de nødvendige forholdsregler for at opretholde god hygiejne i forbindelse med arbejde på vandværker samt ledningsnet. I øvrigt giver kurset en indføring i Æstetisk kvalitet, Sundhedsrelateret kvalitet og Forbruger-gener samt parametre, der kan behandles for. Desuden fokuserer vi på, hvilke love, bekendtgørelser samt vejledninger, der anvendes i forbindelse med analyser og vandkvalitet. Der orienteres også om offentlig kontrol, egenkontrol, teknisk tilsyn samt risikostyring og beredskab.

17 Håndbog 5 / Tilstandsrapport og handlingsplaner Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer samt driftspersonale. Formålet med kurset er at give bestyrelsen og driftspersonalet indsigt i udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplaner omfattende bygninger, kildeplads, boringer og tekniske installationer, herunder behandlingsanlæg, beholderanlæg, udpumpningsanlæg, lednings-anlæg, el installationer samt vandværkets arkiv. Det beskrives, hvordan tilstandsrapporten bør resultere i formulering af en handlingsplan, der blandt andet kan indeholde forebyggende aktiviteter, som fortsat sikrer forbrugerne rent drikkevand. Håndbog 6 / vandværksdrift Kurset henvender sig til driftspersonale samt bestyrelse. Formålet med kurset er at give bestyrelse og driftspersonale grundlæggende kendskab til og forståelse for vandværket opbygning og funktion samt til de materialer og komponenter, der anvendes fra boring over udpumpning til forbrugerne. Vi kommer også ind på det nødvendige løbende tilsyn med og registrering af vandværkets drift. Temaarrangementer / Tethys og ledelsessystemer Vi afholder temaaften om Tethys hvor brugerne for en overordnet info om ledelsessystemer og herefter på workshop får mulighed for at gå i dybden med Tethys. Temaarrangementer / Udbudsmateriale Udbudsmaterialet er nu ved at være klar til brug, så vi afholder temaaften om, hvordan dette skal bruges. Disse temaaftener er beregnet til de, der ønsker at gå i dybden med udbud. Ønskes generel info anbefaler vi de kommende indlæg på temalørdagene til efteråret. Bemærk at den endelige kursusplan for 2015 på nuværende tidspunkt ikke er 100 % fastlagt ligesom der ofte etableres yderligere håndbogskurser. Følg derfor med på foreningens hjemmeside under Kurser, hvor tilmelding foretages. Side 17

18 Side 18 FVD s landsorganisation

19 Teknisk Råd Af Teknisk Råds formand og medlem fra Øst Niels Rasmussen Teknisk Råd behandler både egne emner og ikke mindst de mange spørgsmål som vores medlemmer stiller rådet via den nye blog på FVDs hjemmeside, hvor også tilbagemeldingerne er. Fvd / Drift og Administration / Teknisk Råd Side 19

20 Temalørdage møder med et bredt fagligt input Af regionsformand Søren Hvilshøj Årets to temalørdage i Region Øst henholdsvis i Roskilde den 14. november 2014 og i Nykøbing F den 24. januar 2015 blev igen meget velbesøgte ligesom årets regionsvandrådsmøde i Roskilde ligeledes var yderst velbesøgt og spørgelysten stor. Direktør Hans-Martin Friis Møller fra Kalundborg Forsyning fortalte levende om en større forureningssag de udfordringer en sådan skaber. Blandt de mange spændende indlæg var Niels Rasmussen fra Teknisk Råd og Guldborgssund Forsyning som fortalte grundigt om deres tilgang til ledelsessystemer og naturligvis ikke mindst om Teknisk Råds arbejde her det første år. Seniorforsker Torben Fridberg fra Det nationale forskningscenter for velfærd - Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed holdt et interessant indlæg om frivilligt arbejde og konkluderede ud fra en større undersøgelse at vi ikke skal være så bekymrede over om der er frivillige hænder fremover til vores bestyrelser. Tværtimod er andelen af personer som deltager i frivilligt arbejde meget stabil set over de seneste 8 år. Desuden konkluderede han at 45 % af de pt. ikke aktive bare behøver en opfordring for at melde sig, men at rekruttering er essentiel. Side 20

21 . Side 21

22 Kontingent 2015 Vedtaget af repræsentantskabet i FVD Forbrugere Kontingent Forbrugere Kontingent Kontingent leverandører: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 22

23 Side 23

24 Hygiejne- og driftskurser samt kvalitetsledelsessystem Af regionsformand Søren Hvilshøj og regionsnæstformand Jørgen Østermark Har I et kvalitetsledelsessystem og sikret at jeres driftsansvarlige har deltaget i Hygiejne- og Driftskurserne? Nu er den nye kvalitetssikringsbekendtgørelse trådt i kraft, hvilket betyder at vandværksbestyrelsen skal have påbegyndt implementeringen af et kvalitetsledelsessystem og at den af bestyrelsen udpegede driftsansvarlige har deltaget i relevante kurser som lever op til kravene i kvalitetsbekendtgørelsen. Vi har i FVD oplevet en stor interesse for deltagelse i kurserne, og vi ved også at adskillige vandværker har fundet sammen om en fælles driftsansvarlig, som kan dokumentere det fornødne kendskab til hygiejne og drift. Desuden har adskillige med godt resultat har gennemført de udbudte selvstudiekurser og langt de fleste af disse har bestået eksamen, hvilket styrker vor tillid til at vandværksfolk er godt rustede til de udfordringer der kommer. FVD har også i år udbudt kurser for håndværkere, så det gør det lettere for vandværkerne at stille skærpede krav til de der arbejder på behandlings- og ledningsanlæg. Kvalitetsledelse enten digitalt med Tethys eller i ringbind! FVD har sammen med en ekstern udbyder udviklet Tethys så foreningen er sikker på at der findes et godt digitalt kvalitetsledelsessystem. Desuden har FVD udarbejdet et kvalitetsledelsessystem til brug i et ringbind. Link til begge disse systemer findes på foreningens hjemmeside. Modellen for hygiejne- og driftskurserne er vist her: Hygiejnekursus 2 dage som internat Aftenkursus HB 4 3 timer Driftskursus 3 dage som internat Aftenkursus HB 6 3 timer Kursus Bevis * Selvstudie Kursuskompendium Bogen Mikrobiologi Bogen Vandforsyning Kursus Bevis * * Selvstudie Kursuskompendium Bogen Vandforsyning Side 24 Aflæggelse af certificeret prøve og Udstedelse af certifikat. Aflæggelse af certificeret prøve og Udstedelse af certifikat.

25 * BEK nr. 132 kræver deltagelse i kursus, men ikke at der tillige aflægges certificeret prøve. Hvilket dog anbefales af FVD. Side 25

26 Vandværkernes ledelsessystem Af regionsnæstformand Jørgen Østermark Kvalitetssikring i et vandværk består af følgende elementer: 1. Uddannelse af vandværkets driftsansvarlige. Hygiejne og Drift. 2. Mål for drikkevandets kvalitet. Bekendtgørelse 1024 af 31.oktober Risikovurdering inkl. en prioritering. Anlæggets tilstand, arbejdsrutiner og trusler. 4. Handleplan. Beskrivelse af hvornår og af hvem den udføres. 5. Dokumentation. Tiltag dokumenteres løbende, evalueres og evt. omprioriteres. I mange bestyrelser er det typisk at formanden klarer det hele i samarbejde med kassereren. Som bekendt sørger vore politikere og embedsmænd for, at der pålægges vandværkerne flere og flere opgaver. Desværre må vi erkende, at stadig flere formænd kaster håndklædet i ringen, opgaverne bliver for mange og for omfattende. Det er derfor bydende nødvendigt, at hele bestyrelsen påtager sig opgaver, ellers bliver det en umulig opgave at være formand. Vi kan da også se af den store deltagelse i FVD s bestyrelseskurser, at der i de enkelte vandværksbestyrelser er en voksende forståelse for at flere bestyrelsesmedlemmer får udvidet deres kompetencer og dermed bliver i stand til at aflaste formanden. Hvis vandværkets vedtægter tillader det, vil det være en god ide, at bestyrelsesmedlemmer honoreres i forhold til de opgaver den enkelte påtager sig. Som bekendt stiller kvalitetsbekendtgørelsen krav om, at vandværkerne har et ledelsessystem. Her er TETHYS et godt redskab til at føre kontrol med alle processer og enkelt-komponenter der indgår i vandværkernes behandlingsanlæg fra indvindingsopland til indgang forbruger. Foruden TETHYS findes på foreningens hjemmeside et gratis kvalitetsledelsessystem beregnet til at sætte i et ringbind og løbende selv opdatere. FVD forventer primært at ringbindsversionen skal bruges af de helt små vandværker, men dette er selvfølgelig tilgængeligt for alle. Side 26

27 Vandråd i Region Øst Af regionsnæstformand Jørgen Østermark Region øst har 586 medlems-vandværker fordelt i 33 kommuner. I alle kommuner hvor der mere end 3 forbrugerejede vandværker er der vandråd. I nogle få kommuner er der kun få vandværker, her vil regionsbestyrelsen arbejde på, at disse værker får en tilknytning til vandråd i nabo kommuner. Rigtig mange vandråd har således de seneste år udarbejdet fælles regulativer og udarbejdet beredskabsplaner. Mange vandråd har taget initiativ til, at vandværkerne kan få nogle fordelagtige priser på bl.a. vandanalyser og vandmålere. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at vandrådene er en samarbejdsorganisation. For ikke at komme i vanskeligheder med Forsyningsvirksomheds direktivet, må vandrådene gerne formidle et orienterende tilbud fra en leverandør, men et juridisk tilbud skal altid sendes til det enkelte vandværk som så i givet fald kan acceptere dette. Kommune Formand Telefon nr. Mail adresse Allerød Hans Clemensen Bornholm Peter Grønvall Egedal Peter Egemose Grib Faxe Arne Skovby Fredensborg Minor Eriksen Frederikssund Jan Andersen Furesø Jørn Due Greve Preben Fogd Jørgensen Gribskov Helge Sølgaard Guldborgsund Hans Erik Pedersen Halsnæs Kim Snekkerup Hillerød Helge Frederiksen Holbæk Anders Madsen Høje-Taastrup Gunner Kanstrup Hørsholm Bo Lindhardt Kalundborg Flemming Hjernøe Køge Jan R. Jensen Lejre Niels Grann Lolland Benny Hermann Næstved Jens-Otto E. Hansen Odsherred Axel Laursen Ringsted Ole Olsen Roskilde Anne-Marie Kristensen Rudersdal Jens Ejnar Kristensen Slagelse Knud Vincent Solrød Claus Olsson Sorø Niels Christian Pedersen Stevns Ebbe Stub Vordingborg Ole K. Sørensen Side 27

28 Side 28

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk Årsregnskab for Hove Vandværk IS ifølge foreningens vedtægter 1. januar - 31. december 2012 CVR: 15407751 www.hovevand.dk Virksomhedsoplysninger: Hove Vandværk blev stiftet i 1911 og er hjemhørende i Egedal

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Generalforsamlingen år 2014

Generalforsamlingen år 2014 Generalforsamlingen år 2014 Regnskabsåret 2013 Blokhus Vandværk A.m.b.a. www.blokhusvand.dk Side 1 Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus,

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/2011 E S B Ø N D E R U P S K O V H U S E V A N D V Æ R K AMBA. Cvr: 10 57 95 97

ÅRSRAPPORT 2010/2011 E S B Ø N D E R U P S K O V H U S E V A N D V Æ R K AMBA. Cvr: 10 57 95 97 REVISOR FDR, P E T E R B R U U N ***************************************** Post: Sandbjergvej 33, 2970 Hørsholm. Mail: bruun@70200632.dk Tlf.: 70 20 06 32 Cvr: 8296 3928 ÅRSRAPPORT 2010/2011 E S B Ø N

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2014

Velkommen til generalforsamling 2014 Velkommen til generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere