Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge"

Transkript

1 Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl senest torsdag d. 26. marts på

2 Side 2

3 Aftenens program Registrering og udlevering af stemmesedler Velkomst ved Regionsformand Søren Hvilshøj Landsformand Ole Wiil Direktør Allan Weirup Kort pause Ordinær generalforsamling i FVD Region Øst Middag Side 3

4 Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen af Vandværker i Danmark Region Øst torsdag den 9. april 2015 Vores ordinære generalforsamling starter kl med dagsorden i henhold til vedtægterne. Ifølge vedtægterne har hvert vandværk ret til at lade sig repræsentere med to personer med stemmeret. Stemmesedler udleveres på stedet fra kl , hvor deltagelse i generalforsamlingen anmeldes ved at oplyse vandværkets navn og fremvise nærværende indkaldelse. Til middag og generalforsamling kræves af hensyn til logistikken tilmelding senest 14 dage før arrangementet. Ønskes kun deltagelse i generalforsamlingen kan dette ske gratis, men af hensyn til logistikken og opstilling af borde og stole anmodes om tilmelding 14 dage før ved direkte henvendelse til regionsformanden. Det samlede arrangement koster 200 kr og tilmelding kan ske på FVD s hjemmeside under kurser. Vi har som sædvanligt valgt at invitere landsformand Ole Wiil som vil komme med et indlæg før generalforsamlingen. Desuden har vi den store glæde at kunne præsentere FVD s nye direktør Allan Weirup. Foruden diverse information om FVD s aktiviteter er i nærværende folder vedlagt FVD Region Øst regnskab for 2014 samt forslag til budget Desuden er der til orientering vedlagt en kontingentoversigt og et organisationsdiagram for FVD, samt en liste med regionens vandråd og FVD Region Øst bestyrelse. Vel mødt torsdag den 9. april 2015 på Hotel Comwell, Køge. Med venlig hilsen Side 4 Regionsformand Søren Hvilshøj & Bestyrelsen i FVD Region Øst Foreningen af Vandværker i Danmark

5 Velkommen til Allan Weirup ny direktør i Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Af Regionsformand Søren Hvilshøj Året bød også på udskiftning af ledelsen af FVD sekretariatet. Det er en stor glæde for Region Øst at byde vores nye direktør velkommen. Vi ser alle meget frem til et godt og frugtbart samarbejde. Allan Weirup er 50 år, og kommer fra en stilling som direktør i Guldborgsund Forsyning A/S, der blandt andet driver vandværker på Lolland og Falster. Herudover har Allan Weirup en solid ledelsesmæssig baggrund fra den finansielle sektor. Allan Weirup er uddannet Civiløkonom fra CBS og afsluttede i 2012 en MBA på Syddansk Universitet. De seneste seks år har Allan Weirup været direktør i Guldborgsund Forsyning. Allan har stået i spidsen for transformationen af den kommunale forsyning til et privat vandselskab. Ligesom Allan har været med til at sikre forbrugerne på Lolland-Falster drikkevand produceret efter ISO principper. Disse principper sidestiller vandværker med levnedsmiddelvirksomheder og anvender de samme værktøjer til dokumentation af vandkvaliteten, som fødevarevirksomheder bruger til at bevise, at de har styr på fødevaresikkerheden. Vi har gennem den grundige ansættelsesproces vurderet, at Allan er en sympatisk leder, som har både kendskab til branchen og en meget bred lederog erhvervserfaring. Han har fokus på samarbejde og udvikling og er, synes vi i Region Øst, et perfekt match for den decentrale vandforsyning og i særdeleshed for FVD. Endnu engang hjerteligt velkommen. Vi er overbevidste om, at Allan vil bidrage til styrkelse af FVD til vores medlemmers ubetingede fordel. Side 5

6 Ad 6. Valg til bestyrelsen Valg på generalforsamlingen Bestyrelsen forslår følgende: Ebbe Stub. Kasserer i Øst og aktiv i FVD s arbejdsgruppe omkring Thetys. Bestyrelsesmedlem i Klippinge Vandværk ved Stevns og formand for Vandrådet i Stevns Kommune. Modtager genvalg. Jens Andreasen. Medlem i FVD Øst regionsbestyrelsen. Formand for Snoldelev Vandværk i Roskilde. Modtager genvalg. Kurt Black Jensen. Valgt som suppleant til FVD Øst regionsbestyrelsen i Bestyrelsen for Søllested Vandværk på Lolland og har været med siden Bestyrelsen indstiller Kurt B. Jensen til valg for bl.a. at genoprette den geografiske fordeling af bestyrelsesmedlemmerne i henhold til foreningens vedtægter. Thomas Stockholm, som indtrådte som substitut for Hans Erik Ravn-Jensen har ikke ønsket genvalg, idet han ikke føler, at han har tiden til at yde den indsats, som er påkrævet til bestyrelsesarbejdet. Ad 7. Valg af suppleanter Poul Erik Bisgaard. Næstformand i Halsnæs Vandforsyning AMBA der forsyner ejendomme med drikkevand. Vandforsyningen opstod i 2006 som fusion mellem Hundested Vandværk, Lynæs Vandværk, samt det tidligere kommunale vandværk Torplille vandværk. Poul Erik Bisgaard er bankuddannet og har været i bestyrelsen siden Bestyrelsen foreslår Poul Erik Bisgaard til suppleant bl.a. for at få repræsentation af et vandværk underlagt vandsektorloven og samtidig få en god geografisk fordeling i henhold til foreningens vedtægter. Hans Erik Pedersen. Formand for Øster Ulslev Vandværk siden 1995 og i bestyrelsen siden Var initiativtager til dannelsen af "VINK" (vandklubben i Nysted Kommune) funktion som kontaktråd i Nysted Kommune og har været formand fra start og hele perioden. Formand for og med til oprettelsen af vandrådet i Guldborgsund Kommune. Forbrugerrepræsentant i Guldborgsund Forsyning fra Bestyrelsen foreslår Hans Erik Petersen til suppleant bl.a. for få en god geografisk fordeling i henhold til foreningens vedtægter. Ad 8. Valg til revisor Jens Erik Caspersen. Bestyrelsesmedlem i Skibinge Vandværk og kasserer i Vordingborg Vandråd. Modtager genvalg. Side 6

7 Dagsorden for den ordinære Generalforsamling i FVD Region Øst torsdag den 9. april Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 5. Godkendelse af regionens budgetoplæg 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af suppleanter 8. Valg til revisor 9. Eventuelt Geografisk fordeling af FVD Region Øst bestyrelsen Kontaktinfo for regionsbestyrelsen kan ses på Side 7

8 Side 8

9 Lokale ekstrakurser i jeres vandråd! Af regionsformand Søren Hvilshøj Vi har igen i år afholdt rigtigt mange aftenkurser og indlæg for vandråd forskellige steder rundt omkring i regionen. Som eneste betingelser kræver vi, at I mindst samler 10 deltagere, finder et egnet kursuslokale, og at vi kan finde en dato, hvor kursus-underviserne kan komme. Priserne for særkurser i vandråd følger naturligvis de normale priser og inkluderer således også bespisning og al kursusmateriale. I fald det ikke lykkes at fylde kurset helt op til normal deltager-begrænsning åbnes kurset for omkringliggende vandværker. Nærværende opfordring gælder aftenkurser arrangeret af FVD Region Øst, eksempelvis Håndbog 1 Bestyrelsesarbejde. Kontakt kursusudvalgsformand Christian Christiansen på eller telefon for at høre nærmere om dette efterhånden meget efterspurgte tilbud fra regionsbestyrelsen. Stadig mange efteruddanner sig Af regionsnæstformand Jørgen Østermark Igen i år er deltagelsen i efteruddannelse imponerende med langt over deltagere til kurser, temaarrangementer og generalforsamling samt et pænt stykke over 400 besøgende til udstillingen i Roskilde. Til dato er der ca. 300 i øst, som har deltaget i Hygiejne- og Driftskurserne. Alt i alt viser disse tal os, at der er et stadigt stigende ønske om mere viden ude ved vandværkerne, hvilket regionsbestyrelsen vil gøre sit til fortsat at understøtte. Side 9

10 Side 10

11 Sørgeligt farvel til to store FVD profiler Af regionsbestyrelsen Sensommeren bød på to sørgelige begivenheder efterfulgt af hinanden. Først fik vi beskeden om bortgang af vores aktive regionsbestyrelsesmedlem Hans Erik Ravn-Jensen fra Majbølle Vandværk ved Guldborgssund. Han døde efter kort tids sygdom. Hans Erik var meget aktiv og sikrede igennem en årrække bl.a., at der blev gennemført et bredt udvalg af kurser og temaarrangementer i de sydlige egne af regionen. Ugen efter fik vi besked om, at Solveg Nilsson var bortgået. Solveg var i mange år i ledelsen af landsforeningen og Region Øst. Begge to markante profiler, som gennem mange år nåede at yde en kæmpe indsats for vandværksforeningen og Region Øst i særdeleshed. Æret være deres minde Ekstraordinær indtægt til regionen i 2014 Af kasserer Ebbe Stub Som annonceret i Vandposten har FVD s landsbestyrelse valg at afhænde Vandværkernes Regnskabskontor Aps. Baggrunden for etableringen af regnskabskontoret var i sin tid at hjælpe især nogle meget små vandværker i gang med at foretage ordentlig bogføring og planen har altid været at regnskabskontoret skulle nedlægges, når vi kunne se at behovet ikke længere var til stede. Eftersom der nu forefindes en del alternativer til regnskabskontoret og administrationen af dette til stadighed tog tid for sekretariatet i Solrød har landsbestyrelsen fundet, at det var det rette tidspunkt at stoppe denne sideaktivitet i foreningen. Det procentvise indskud som hver region gav til etablering af regnskabskontoret har landsbestyrelsen valgt at tilbageføre til regionerne, hvorfor FVD Region Øst i det kommende 2014 regnskab fik en ekstraordinær indtægt på kr. Side 11

12 Regnskab og budget Af kasserer Ebbe Stub Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2014 (1.000 kr) Forslag Realiseret Budget Budget Budget Realiseret Indtægter Tilskud fra FVD Indskud tilbagebetalt, Vandværkernes Regnskabskontor Indtægter i alt Omkostninger Honorar til bestyrelse Bestyrelsesmøder Vandrådsmøder Kursus, bestyrelse Telefongodtgørelse Revision Kontorhold i øvrigt Regionsgeneralforsamlinger Øvrige møder Resultat af primær drift Kursusaktivitet Deltagerbetaling Kursusudgifter Resultat af kursusaktivitet Finansielle indtægter Renteindtægter Årets resultat Side 12

13 Balance 31. december 2014 (1.000 kr) Aktiver Tilgodehavende FVD 0 79 Tilgodehavende moms 6 11 Andre tilgodehavender 0 3 Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital, primo Årets resultat Disponibel egenkapital, ultimo Generalforsamlingsbestemte reserver: (reserve til udarbejdelse af udbudsmateriale) Reserve, primo Afholdte omkostninger Reserve, ultimo Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Forudmodtaget FVD 33 0 Skyldig A-skat 0 83 Diverse kreditorer Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Find yderligere info på foreningens hjemmeside På FVD s hjemmeside findes et stort antal vejledninger og information til brug ved drift og administration af vandværker. Sekretariatets medarbejdere hjælper gerne med at finde netop den info du har brug for. På findes også FVD Region Øst samt landsforeningen reviderede regnskaber, diverse referater fra regionens tidligere generalforsamlinger samt materiale fra temaarrangementer. Side 13

14 Kalender Region Øst Arrangement: Sted: Dato: Tidspunkt: Valg til Teknisk Råd Hotel Comwell For alle vandværker Tethys & ledelsessystemer Store Heddinge Temaaften/workshop Hygiejnekursus Sorø dage FVD kursus Håndbog 5 Tune Hallen Tilstandsrapport og handleplan. Håndbog 1 Rønne Bestyrelsesarbejde Driftskursus Kgs. Lyngby dage FVD kursus Tethys & ledelsessystemer Høng Vandværk uge Temaaften/workshop Hygiejnekursus Maribo dage FVD kursus Håndbog 6 Høng Vandværk Vandværksdrift Håndbog 5 Nykøbing Falster Tilstandsrapport og handleplan Tethys & ledelsessystemer Nordsjælland uger Temaaften/workshop Håndbog 1 Høng Vandværk Bestyrelsesarbejde Håndbog 3 Nykøbing Falster Budget og regnskab Håndbog 4 Tune Hallen Vandkvalitet/vandanalyse Hygiejnekursus Kgs. Lyngby dage FVD kursus Udbudsmateriale Sted ikke fastlagt pt Temaaften/workshop Side 14

15 Kalender Region Øst Arrangement: Sted: Dato: Tidspunkt: Håndbog 1 Nykøbing Falster Bestyrelsesarbejde Håndbog 5 Høng Vandværk Tilstandsrapport og handleplan Håndbog 3 Radison Blu Budget og regnskab Fredensborg Håndbog 4 Nykøbing Falster Vandkvalitet/vandanalyse Håndbog 1 Tune Hallen Bestyrelsesarbejde Håndbog 3 Høng Vandværk Budget og regnskab Håndbog 4 Høng Vandværk Vandkvalitet/vandanalyse Håndbog 6 Tune Hallen Vandværksdrift Regionsvandrådsmøde Comwell Kun for vandråd Tema lørdag Rådhuset Diverse faglige indlæg Roskilde Tema lørdag Nykøbing Falster Diverse faglige indlæg. Side 15

16 Håndbog 1 / Bestyrelsesarbejde Side 16 Kursusbeskrivelser Region Øst Af kursusudvalgsformand Christian Christiansen Kurset henvender sig til nye såvel som gamle bestyrelsesmedlemmer, således at de er i stand til klare de daglige opgaver, der er i en vandværksbestyrelse. Formålet er at give bestyrelsesmedlemmerne en forståelse for gældende lovgivning, herunder bestyrelsens ansvar og pligter. Desuden kommer vi ind på bestyrelsens afholdelse af generalforsamling, indkaldelse, lovlighed, afstemning, protokol, dirigent samt revision og kontrol. Vi fokuserer også på, hvilke forsikringer et vandværk bør have. Endelig undervises bestyrelsesmedlemmerne kendskab til udarbejdelse af vedtægt, regulativ, takstblad samt beredskabsplan for vandværk. Endelig ser vi på udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplan. Kendskab til tinglysning. Håndbog 3 / Budget og Regnskab Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer Formålet er at give bestyrelsesmedlemmer kendskab til lovgivning omkring regnskabsføring, herunder kassererens og bestyrelsens opgaver og ansvar. Der undervises i budgetlægning samt opstilling og føring af regnskab, herunder fastlæggelse af fast afgift og kubikmeter pris, gebyrer m.m. Der er en gennemgang af opstilling af takstblad og beregning af anlægs- og tilslutningsbidrag. Håndbog 4 / Vandanalyser Kurset henvender sig til alle bestyrelsesmedlemmer, vandværkspassere samt VVS ere, der foretager arbejde på vandværket samt på vandværkets ledningsnet. Formålet med kurset er, at give kursisterne forståelse for vandanalyser samt vandkvalitet, således at de er i stand til at foretage de nødvendige forholdsregler for at opretholde god hygiejne i forbindelse med arbejde på vandværker samt ledningsnet. I øvrigt giver kurset en indføring i Æstetisk kvalitet, Sundhedsrelateret kvalitet og Forbruger-gener samt parametre, der kan behandles for. Desuden fokuserer vi på, hvilke love, bekendtgørelser samt vejledninger, der anvendes i forbindelse med analyser og vandkvalitet. Der orienteres også om offentlig kontrol, egenkontrol, teknisk tilsyn samt risikostyring og beredskab.

17 Håndbog 5 / Tilstandsrapport og handlingsplaner Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer samt driftspersonale. Formålet med kurset er at give bestyrelsen og driftspersonalet indsigt i udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplaner omfattende bygninger, kildeplads, boringer og tekniske installationer, herunder behandlingsanlæg, beholderanlæg, udpumpningsanlæg, lednings-anlæg, el installationer samt vandværkets arkiv. Det beskrives, hvordan tilstandsrapporten bør resultere i formulering af en handlingsplan, der blandt andet kan indeholde forebyggende aktiviteter, som fortsat sikrer forbrugerne rent drikkevand. Håndbog 6 / vandværksdrift Kurset henvender sig til driftspersonale samt bestyrelse. Formålet med kurset er at give bestyrelse og driftspersonale grundlæggende kendskab til og forståelse for vandværket opbygning og funktion samt til de materialer og komponenter, der anvendes fra boring over udpumpning til forbrugerne. Vi kommer også ind på det nødvendige løbende tilsyn med og registrering af vandværkets drift. Temaarrangementer / Tethys og ledelsessystemer Vi afholder temaaften om Tethys hvor brugerne for en overordnet info om ledelsessystemer og herefter på workshop får mulighed for at gå i dybden med Tethys. Temaarrangementer / Udbudsmateriale Udbudsmaterialet er nu ved at være klar til brug, så vi afholder temaaften om, hvordan dette skal bruges. Disse temaaftener er beregnet til de, der ønsker at gå i dybden med udbud. Ønskes generel info anbefaler vi de kommende indlæg på temalørdagene til efteråret. Bemærk at den endelige kursusplan for 2015 på nuværende tidspunkt ikke er 100 % fastlagt ligesom der ofte etableres yderligere håndbogskurser. Følg derfor med på foreningens hjemmeside under Kurser, hvor tilmelding foretages. Side 17

18 Side 18 FVD s landsorganisation

19 Teknisk Råd Af Teknisk Råds formand og medlem fra Øst Niels Rasmussen Teknisk Råd behandler både egne emner og ikke mindst de mange spørgsmål som vores medlemmer stiller rådet via den nye blog på FVDs hjemmeside, hvor også tilbagemeldingerne er. Fvd / Drift og Administration / Teknisk Råd Side 19

20 Temalørdage møder med et bredt fagligt input Af regionsformand Søren Hvilshøj Årets to temalørdage i Region Øst henholdsvis i Roskilde den 14. november 2014 og i Nykøbing F den 24. januar 2015 blev igen meget velbesøgte ligesom årets regionsvandrådsmøde i Roskilde ligeledes var yderst velbesøgt og spørgelysten stor. Direktør Hans-Martin Friis Møller fra Kalundborg Forsyning fortalte levende om en større forureningssag de udfordringer en sådan skaber. Blandt de mange spændende indlæg var Niels Rasmussen fra Teknisk Råd og Guldborgssund Forsyning som fortalte grundigt om deres tilgang til ledelsessystemer og naturligvis ikke mindst om Teknisk Råds arbejde her det første år. Seniorforsker Torben Fridberg fra Det nationale forskningscenter for velfærd - Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed holdt et interessant indlæg om frivilligt arbejde og konkluderede ud fra en større undersøgelse at vi ikke skal være så bekymrede over om der er frivillige hænder fremover til vores bestyrelser. Tværtimod er andelen af personer som deltager i frivilligt arbejde meget stabil set over de seneste 8 år. Desuden konkluderede han at 45 % af de pt. ikke aktive bare behøver en opfordring for at melde sig, men at rekruttering er essentiel. Side 20

21 . Side 21

22 Kontingent 2015 Vedtaget af repræsentantskabet i FVD Forbrugere Kontingent Forbrugere Kontingent Kontingent leverandører: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 22

23 Side 23

24 Hygiejne- og driftskurser samt kvalitetsledelsessystem Af regionsformand Søren Hvilshøj og regionsnæstformand Jørgen Østermark Har I et kvalitetsledelsessystem og sikret at jeres driftsansvarlige har deltaget i Hygiejne- og Driftskurserne? Nu er den nye kvalitetssikringsbekendtgørelse trådt i kraft, hvilket betyder at vandværksbestyrelsen skal have påbegyndt implementeringen af et kvalitetsledelsessystem og at den af bestyrelsen udpegede driftsansvarlige har deltaget i relevante kurser som lever op til kravene i kvalitetsbekendtgørelsen. Vi har i FVD oplevet en stor interesse for deltagelse i kurserne, og vi ved også at adskillige vandværker har fundet sammen om en fælles driftsansvarlig, som kan dokumentere det fornødne kendskab til hygiejne og drift. Desuden har adskillige med godt resultat har gennemført de udbudte selvstudiekurser og langt de fleste af disse har bestået eksamen, hvilket styrker vor tillid til at vandværksfolk er godt rustede til de udfordringer der kommer. FVD har også i år udbudt kurser for håndværkere, så det gør det lettere for vandværkerne at stille skærpede krav til de der arbejder på behandlings- og ledningsanlæg. Kvalitetsledelse enten digitalt med Tethys eller i ringbind! FVD har sammen med en ekstern udbyder udviklet Tethys så foreningen er sikker på at der findes et godt digitalt kvalitetsledelsessystem. Desuden har FVD udarbejdet et kvalitetsledelsessystem til brug i et ringbind. Link til begge disse systemer findes på foreningens hjemmeside. Modellen for hygiejne- og driftskurserne er vist her: Hygiejnekursus 2 dage som internat Aftenkursus HB 4 3 timer Driftskursus 3 dage som internat Aftenkursus HB 6 3 timer Kursus Bevis * Selvstudie Kursuskompendium Bogen Mikrobiologi Bogen Vandforsyning Kursus Bevis * * Selvstudie Kursuskompendium Bogen Vandforsyning Side 24 Aflæggelse af certificeret prøve og Udstedelse af certifikat. Aflæggelse af certificeret prøve og Udstedelse af certifikat.

25 * BEK nr. 132 kræver deltagelse i kursus, men ikke at der tillige aflægges certificeret prøve. Hvilket dog anbefales af FVD. Side 25

26 Vandværkernes ledelsessystem Af regionsnæstformand Jørgen Østermark Kvalitetssikring i et vandværk består af følgende elementer: 1. Uddannelse af vandværkets driftsansvarlige. Hygiejne og Drift. 2. Mål for drikkevandets kvalitet. Bekendtgørelse 1024 af 31.oktober Risikovurdering inkl. en prioritering. Anlæggets tilstand, arbejdsrutiner og trusler. 4. Handleplan. Beskrivelse af hvornår og af hvem den udføres. 5. Dokumentation. Tiltag dokumenteres løbende, evalueres og evt. omprioriteres. I mange bestyrelser er det typisk at formanden klarer det hele i samarbejde med kassereren. Som bekendt sørger vore politikere og embedsmænd for, at der pålægges vandværkerne flere og flere opgaver. Desværre må vi erkende, at stadig flere formænd kaster håndklædet i ringen, opgaverne bliver for mange og for omfattende. Det er derfor bydende nødvendigt, at hele bestyrelsen påtager sig opgaver, ellers bliver det en umulig opgave at være formand. Vi kan da også se af den store deltagelse i FVD s bestyrelseskurser, at der i de enkelte vandværksbestyrelser er en voksende forståelse for at flere bestyrelsesmedlemmer får udvidet deres kompetencer og dermed bliver i stand til at aflaste formanden. Hvis vandværkets vedtægter tillader det, vil det være en god ide, at bestyrelsesmedlemmer honoreres i forhold til de opgaver den enkelte påtager sig. Som bekendt stiller kvalitetsbekendtgørelsen krav om, at vandværkerne har et ledelsessystem. Her er TETHYS et godt redskab til at føre kontrol med alle processer og enkelt-komponenter der indgår i vandværkernes behandlingsanlæg fra indvindingsopland til indgang forbruger. Foruden TETHYS findes på foreningens hjemmeside et gratis kvalitetsledelsessystem beregnet til at sætte i et ringbind og løbende selv opdatere. FVD forventer primært at ringbindsversionen skal bruges af de helt små vandværker, men dette er selvfølgelig tilgængeligt for alle. Side 26

27 Vandråd i Region Øst Af regionsnæstformand Jørgen Østermark Region øst har 586 medlems-vandværker fordelt i 33 kommuner. I alle kommuner hvor der mere end 3 forbrugerejede vandværker er der vandråd. I nogle få kommuner er der kun få vandværker, her vil regionsbestyrelsen arbejde på, at disse værker får en tilknytning til vandråd i nabo kommuner. Rigtig mange vandråd har således de seneste år udarbejdet fælles regulativer og udarbejdet beredskabsplaner. Mange vandråd har taget initiativ til, at vandværkerne kan få nogle fordelagtige priser på bl.a. vandanalyser og vandmålere. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at vandrådene er en samarbejdsorganisation. For ikke at komme i vanskeligheder med Forsyningsvirksomheds direktivet, må vandrådene gerne formidle et orienterende tilbud fra en leverandør, men et juridisk tilbud skal altid sendes til det enkelte vandværk som så i givet fald kan acceptere dette. Kommune Formand Telefon nr. Mail adresse Allerød Hans Clemensen Bornholm Peter Grønvall Egedal Peter Egemose Grib Faxe Arne Skovby Fredensborg Minor Eriksen Frederikssund Jan Andersen Furesø Jørn Due Greve Preben Fogd Jørgensen Gribskov Helge Sølgaard Guldborgsund Hans Erik Pedersen Halsnæs Kim Snekkerup Hillerød Helge Frederiksen Holbæk Anders Madsen Høje-Taastrup Gunner Kanstrup Hørsholm Bo Lindhardt Kalundborg Flemming Hjernøe Køge Jan R. Jensen Lejre Niels Grann Lolland Benny Hermann Næstved Jens-Otto E. Hansen Odsherred Axel Laursen Ringsted Ole Olsen Roskilde Anne-Marie Kristensen Rudersdal Jens Ejnar Kristensen Slagelse Knud Vincent Solrød Claus Olsson Sorø Niels Christian Pedersen Stevns Ebbe Stub Vordingborg Ole K. Sørensen Side 27

28 Side 28

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 192 2014 Stor reportage fra Roskildeudstillingen Læs også: Erfarne folk glade for kurser Vandværker: Vi kan godt lide Tethys Bliv

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere