Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4"

Transkript

1 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering. Læs side 4 genhusning er ikke farligt: Hvad er op, og hvad er ned inden for genhusning? Hvad flytter man ind i? Spørgsmålene er mange og påtrængende. Få svar på en række af dem her. Læs side 7

2 xxxx Information løvvangen skal renoveres Med et sikkert flertal stemte beboerne i Løvvangen den 13. april 2011 ja til renoveringen af området. Derfor vil Løvvangen gennemgå en omfangsrig renovering og udvikling de næste år. Det bliver spændende, men krævende for alle. Løvvangen velkommen til nye beboere: Udgives af Sundby-Hvorup Boligselskab Redaktionel tilrettelæggelse: Tuen-media as Redaktion: Journalist Andres Tue Møller (ansv.) Journalist Mikkel Drewsen Journalist Sigurd Hansen Forretningsfører Jens Erik Grøn Bladet omdeles til nye tilflyttere i Løvvangen og kan downloades på Renoveringens første spæde skridt tages i Det bliver en omfattende og gennemgribende proces alt fra lejligheder til beplantning bliver kigget efter i sømmene, så området kommer til at fremstå lækkert og imødekommende. Hele området fremtidssikres til glæde for nuværende og kommende beboere. Hvad så nu? Inden renoveringen kan starte, skal en række praktiske forhold på plads. Projektet skal i første omgang i udbud. Her finder vi rådgiveren, der skal stå for projekteringen af opgaven. Efter valg af rådgiver skal der findes en entreprenør til opgaven, og herefter kan renoveringen begynde. Fra byggeplads til rekreativt område Renoveringen kommer til at foregå i etaper, således at én blok og de omkringliggende arealer færdiggøres så meget som muligt, inden arbejdet rykker videre til den næste blok. Renoveringen anslås at vare mellem et halvt og et helt år pr. blok, så der vil gå flere år, før alle boligblokkene og udearealerne står færdige. Renoveringen bliver altså i en periode en del af beboernes hverdag. Renoveringen vil uden tvivl medføre et vist besvær og nogle irritationsmomenter for beboerne i Løvvangen. Men den giver heldigvis anledning til langt flere glæder. Idet beboerne fra første færd har været med til at planlægge Løvvangens fremtid, bliver resultatet også herefter Løvvangen bliver i størst muligt omfang tilpasset beboernes ønsker. Indeklimaet bliver bedre, og der skabes plads til hygge, sport og idræt samt mange andre aktiviteter og udfoldelser. Hele området får et løft. En beslutning med år på bagen Vejen til en vedtagelse af renoveringen har været lang. Debatten om renoveringen af Løvvangens afdeling 12 startede tilbage i En stor gruppe beboere mødte op for at komme med deres ønsker til en kommende renovering. Siden da har møderne været mange og engagementet fra beboerne tilsvarende stort. Det omhyggelige forarbejde og samarbejde betyder, at vi i dag står retvendt mod en lysere fremtid. Løvvangen vil fremover være kendt for moderne og attraktive boliger og udearealer. På vores hjemmeside finder du nyhedsbreve og andet materiale om renoveringen. Klik ind på www. renovering-afd12.dk.

3 Huslejen stiger Her kan du se, hvordan forløbet op til renoveringen har fundet sted. historie En tilstandsrapport dokumenterede i 2007, at der er massive problemer med facader, rør mv. Huslejestigninger er uundgåelige På et beboermøde kommer der mere end 100 forslag til, hvad der kan gøres for at skabe et nyt og attraktivt boligområde. Ingeniører og arkitekter udarbejder et oplæg til, hvordan renoveringen kan udføres. Planerne præsenteres på et beboermøde i foråret. Der er stor tilslutning til planen. Men spørgsmålet om den fremtidige husleje er stadig ubesvaret. Boligselskabet fremsender renoveringsprojektet til Landsbyggefonden i forsommeren for at få tilsagn om støtte. På det ordinære afdelingsmøde i Løvvangen orienterer boligselskabet om renoveringen, men der træffes ingen beslutninger, da indstillingen fra Landsbyggefonden endnu ikke er kommet. Landsbyggefonden siger ja til støtte, så renoveringen kan gennemføres. I løbet af foråret bliver der afholdt en række informationsmøder, hvor beboerne får informationer om genhusning, husleje med mere. Møderne klæder beboerne endeligt på, så de tager stilling til renoveringen på baggrund af en solid viden. Efter en grundig behandling af den færdige plan, bliver der indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde den 13. april. Her stemmer beboerne ja til helhedsplanen. Planlægning af projektet. I første omgang skal der findes rådgiver, som kan stå for projekteringen af opgaven. Efter valg af rådgiver, og når det endelige projekt ligger klar, skal der findes en entreprenør til opgaven. De første boliger bliver renoveret, i bedste fald allerede fra sommeren Uanset hvilket type lejlighed du bor i, vil din husleje stige, når renoveringsarbejdet er overstået. Får du allerede i dag boligstøtte, vil den også blive reguleret. Huslejestigningerne i Løvvangen vil variere alt efter boligernes størrelse. Den årlige husleje forventes at stige med cirka 90 kroner per m². Bemærk, at der ved renoveringen bliver monteret individuelle vandmålere i lejlighederne. Det betyder, at Løvvangens beboere i fremtiden kun betaler for eget vandforbrug, hvor alle hidtil har betalt et fast beløb over huslejen. En del af huslejestigningen bliver for mange beboere dækket af øget boligstøtte. Boligstøtten er individuel og beregnes ud fra husleje, personlig indkomst med mere. Vil du have udregnet din boligstøtte efter renoveringen, så kontakt Boligselskabet i Lindholm Søpark. Se eksempler på huslejestigninger på hjemmesiden, side 3

4 planen i store træk Løvvangen for fremtiden Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering. Med vedtagelsen vil området opleve et løft på kryds og tværs både de grønne arealer, bygningernes facader, indeklimaet og indretningen i lejlighederne. Når man kigger på helhedsplanen for Løvvangen, er det nemt at finde beboernes fingeraftryk. Hele vejen har man forsøgt at få beboernes ønsker til at smelte sammen med krav til forbedringer af isolering, indeklima med mere, som også følger med, når et boligområde skal renoveres. Løvvangen bliver endnu mere tryg Selvom beboerne har mange positive ting at sige om Løvvangen, er der også negative sider. Det gælder for eksempel følelsen af tryghed og sikkerhed i området. Derfor er en stor del af planen for udearealerne fokuseret mod netop større tryghed. Det vil komme til udtryk i en række konkrete tiltag, der skal sikre en bedre oplevelse af at bo i Løvvangen: Bedre belysning (der kommer flere lyskilder i området) og mindsket knallertkørsel i området ved hjælp af opsætning af forhindringer ved stier, der fører ind i Løvvangen. Smukke kvalitetsboliger Renovering handler ikke kun om at lave bedre isolering, ventilation med Find den samlede helhedsplan på hjemmesiden, der er tilknyttet renoveringsprojektet,

5 planen i store træk mere, så man for eksempel undgår fugtproblemer. Bygningerne i hele Løvvangen vil få et løft i stil og udseende, så de bliver mere tidssvarende at se på. Samtidig vil bygningernes nye udseende vise, at der er tale om tre kvarterer i bydelen Løvvangen. Nye facader af mursten, nye tage i sort tagpap og nye indgangspartier vil gøre hele bebyggelsen mere imødekommende for såvel beboere som gæster. 21 opgange forsynes desuden med elevatorer, så lejlighederne bliver tilgængelige også for handicappede og gangbesværede. Sport, idræt og hygge Da beboerne sagde ja til helhedsplanen, sagde de også ja til et område præget af sport og andre aktiviteter. Når renoveringen er gennemført, vil området blandt andet bære præg af fodboldbaner og legepladser. Desuden etablerer man en sti, der løber hele vejen igennem kvarteret. Sundhedsstien skal virke som Løvvangens rygrad, der samler området. Stien bliver udgangspunkt for sport og idræt men også for hygge og samvær på tværs af køn og aldersgrupper. Løvvangen kommer til at indeholde flere hyggekroge og oaser, hvor beboerne kan dyrke fællesskabet. Med nye træer og buske bliver der skabt variation og rum i Løvvangens udearealer. Læs mere om helhedsplanen på hjemmesiden Hvad sker der med Løvvangen? Flotte bygninger i mursten, med sort tagpap Flotte udearealer renovering af p-pladser og de grønne områder Nye gangstier Sundhedsstien Flotte lyse opgangspartier Adgang fra elevatortårn gennem kælderen til havesiden Nye spændende opholdspladser grill og solpladser m.m. Paraboler inddækkes Beboer- og aktivitetshus endnu flere tilbud til beboerne i afd. 12 Miljø- og genbrugsbutik. Hvad sker der inde i din lejlighed? Med 818 lejligheder er der naturligvis forskel på, hvad der sker i de enkelte lejligheder. I 21 opgange bliver der eksempelvis etableret elevator, og lejlighederne i disse opgange (168 i alt) vil gennemgå en større renovering end de øvrige boliger for at sikre tilgængelighed for handicappede. Her vil der blandt andet komme helt nyt køkken-alrum med halvmur ind til stuen. På hjemmesiden finder du under Materiale et løsblad, der beskriver, hvad der sker i netop din lejlighed. Du kan også komme forbi boligselskabets kontor og få dit løsblad der. Generelt gælder følgende for alle lejligheder: Lejligheden bliver nymalet (beboerne skal selv vælge farve ud fra nogle standardfarver) Nye vinduer, der opfylder lavenergikrav Nye vindueskarme Nye træfodlister Udskiftning af brusekabine til bruseniche med fliser og glasvæg (i 3- og 4 rums lejlighederne) Nyt nedhængt loft i badeværelse Nye faldstammer og afløb (de gamle stopper ofte til) Nye stigestrenge til koldt- og varmtvand (for lidt tryk på vandet i de gamle rør) Ny udsugning fra badeværelser Klinkegulv på gæstetoilet Velisolerede lejligheder ekstra isolering af ydervægge og tagrum. Individuel måling af brugsvand (hver bolig skal fremover betale for vandet særskilt nogle vil spare, mens andre vil få en øget udgift som følge heraf). På grund af den ekstra isolering vil aconto-varmen formentlig blive sat ned. side 5

6 ekstra tilbud Tilvalgsmuligheder Har du ønsker for din bolig, som går ud over den planlagte renovering? Så kan du benytte dig af en række tilvalgsmuligheder, der blandt andet inkluderer lukket altan og udskiftning af køkken. Nyt køkken? Slå to fluer med ét smæk Håndværkerne skal alligevel ind i din lejlighed og du skal genhuses. Det giver derfor god mening at overveje, om der er andre ting, du gerne vil have lavet i din bolig, inden renoveringsprojektet for alvor går i gang. Nogle har allerede fået udskiftet køkken under den frivillige ordning. Hvis du stadig har et af de gamle køkkener, og godt kunne tænke dig et nyt, er det oplagt at udnytte, at der alligevel skal arbejdes i din bolig og få sat et nyt køkken i af samme omgang. På den måde slipper du for endnu en periode med byggerod, hvis du senere skulle beslutte dig for, at du gerne vil have et nyt køkken alligevel. Øvrige tilvalgsmuligheder Som en del af renoveringen vil alle boliger få nye og større altaner. Flere har i den forbindelse udtrykt ønske om at få lukket eller overdækket deres altan. Dette vil der være mulighed for med tilvalgsordningen. Derudover vil du få mulighed for at få udskiftet dine garderobeskabe og boligens indvendige døre. I 3- og 4-rumsboligerne vil der desuden være mulighed for at etablere en halvvæg mellem køkkenet og stuen noget, som flere beboere allerede har udtrykt ønske om. Finansiering af tilvalg Ligesom ved udskiftning af køkken under den frivillige ordning skal alle tilvalg under renoveringen finansieres af beboeren over huslejen. Hvis man ønsker et eller flere tilvalg, vil huslejen altså stige yderligere efter renoveringen. Priserne for de enkelte tilvalg er endnu ikke fastlagte og kan først blive det, når der er valgt rådgivende entreprenør, og projektet er endeligt planlagt. Du vil kunne finde priser for de enkelte tilvalg og læse mere om mulighederne i et tilvalgskatalog, som bliver omdelt, efter at der er valgt en entreprenør. Du må gerne allerede nu begynde at overveje, om nogle af tilvalgsmulighederne kunne være interessante for dig.

7 Genhusning xxxxx Genhusning er ikke farligt I forbindelse med renoveringen skal mange beboere genhuses i en kortere periode. Her kan du læse mere om genhusningen. Mange beboere skal genhuses, mens deres bolig renoveres. Endnu ved man ikke, hvor lang tid genhusningen vil stå på, men beboerne vil være i gode hænder. Hjemmet er helligt Lejlighederne består ikke bare af vægge, loft, gulv og hårde hvidevarer. Lejlighederne er beboernes hjem og helle. Derfor er det også svært for mange beboere at tænke på genhusning. Nogle har boet her i mange år. Det er ikke noget, man bare fejer henover; tværtimod kræver det tid. Der vil blive tilknyttet en genhusningskonsulent til projektet, som vil tage sig tid til at tale med den enkelte beboer. Mange beboeres bekymringer er af praktisk karakter: Hvordan får jeg flyttet mine møbler til genhusningsboligen? Hvad med telefon, internet, tv og så videre? Alle disse udfordringer behøver man ikke tænke på. De bliver løst uden omkostninger for beboerne. Der er mennesker bag dørene Når genhusningen går i gang, skal alle beboere vide, hvad de går i møde på godt og ondt. Derfor bliver processen håndteret med forsigtighed og opmærksomhed. Og alle beboere bliver tilbudt en individuel samtale, hvor beboernes behov og ønsker kommer frem. Genhusningskonsulenten er med fra start til slut og er beboernes allierede. Har du flere spørgsmål vedrørende genhusningen, er du velkommen til at kontakte Boligselskabet i Lindholm Søpark. I Skelagergårdene gik det også godt Firmaet Kærsgaard & Andersen A/S, Aalborg, har en stor viden og erfaring med genhusninger. Deres genhusningsekspert, Susanne Kjærgaard, har stået i spidsen for adskillige genhusninger. Alle har uden undtagelse været succeser; særligt for beboerne. Når beboerne flytter tilbage i deres lejlighed, er reaktionen altid den samme. Var det bare det?! Så ved jeg, at jeg har gjort det godt, siger Susanne. Senest var Kærsgaard & Andersen en del af et genhusningsprojekt i Skelagergårdene i Aalborg. Her var mange beboere bekymrede, men den blev gjort til skamme. Genhusningen gjorde mig i starten særdeles utryg, men da jeg fik snakket med Susanne Kjærgaard, løste tingene sig, og det blev vendt til en positiv oplevelse med hjælp fra start til slut, fortæller Aase Henriksen, der bor i Skelagergårdene. side 7

8 VElkommen vil du vide mere? Beboerforum Som en service til beboerne i Løvvangen er der tilknyttet en hjemmeside til renoveringsprojektet Her kan du læse om renoveringsprojektet, finde nyheder, tidligere nyhedsbreve med mere. Hjemmesiden er inddelt i syv punkter med hver sin overskrift. Når du kommer ind på siden, lander du altid på siden Velkommen. Herfra kan du klikke dig videre til de øvrige menupunkter. Under Aktuelt finder du de seneste nyheder fra renoveringen. Klikker du dig ind på Tidsplaner, kan du se den nyeste opdaterede plan for renoveringen. historier Beboerforum giver beboerne mulighed for at debattere og dele erfaringer i forbindelse med renoveringen. Deltag i debatten med et indlæg, eller besvar et af de eksisterende. Ønsker du at lave et anonymt indlæg, skal du blot undlade at udfylde feltet navn. NB! Husk at udfylde feltet med de fire bogstaver/tal før du sender dit indlæg. Under Materiale kan du downloade tidligere nyhedsbreve, materiale fra infomøder samt oversigterne over, hvad der skal laves i de forskellige lejlighedstyper. Hvis du klikker på Historier, finder du beboernes og andre involveredes oplevelser, meninger og følelser i forbindelse med renoveringen. Under Kontakt kan du kontakte boligselskabet og stille spørgsmål, der vedrører renoveringen generelt. tuen.dk

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere