NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi på RH Silkeborg vist et flot eksempel på, hvordan man sætter patienterne i fokus og tilgodeser både patientens ønske om at komme hurtigt hjem og hospitalets ambition om høj faglighed og effektivitet. Gennem dialog med patienterne udvælges de bedst egnede patienter, som får tilbudt et forløb, hvor en eller flere dages indlæggelse erstattes af operation og hjemsendelse samme dag. Her er virkelig tale om en faglig landvinding, som er båret frem af såvel god operationsteknik som nye måder til smertebehandling. Det nye tiltag forener på fornem vis dialog, dygtighed og dristighed i en løsning, som forhåbentlig vil inspirere kolleger både i og uden for HE Midt, hvor de konstante krav om øget effektivitet netop skal mødes med nytænkning og en udfordring af plejer. Altid naturligvis med patientens ønsker og behov som omdrejningspunkt. Få en ny hofte og kom hjem samme dag Ny hofte om morgenen og hjem og på benene samme eftermiddag. Det bliver fremover virkeligheden for en række af de patienter, som skal have indopereret ny hofte på RH Silkeborg. På Center for Planlagt kirurgi har man høstet gode erfaringer med ambulante hofteoperationer, fortæller ledende overlæge Søren Mikkelsen. - Vi har testet behandlingsformen på 14 patienter igennem et ambulant forløb, hvoraf de 10 patienter har kunnet udskrives til Patienthotellet, hvor de var oppe at gå samme dag, som de var blevet opereret. Vi tester den nu på ti personer mere, og erfaringerne er indtil videre så gode, at vi forventer at kunne køre metoden op i større skala til efteråret, hvor op mod en fjerdedel af hoftepatienterne kan opereres ambulant, fortæller Søren Mikkelsen. Det er blandt andet en meget mere præcis smertelindring oven på operationen, som hjælper de friskeste hoftepatienter hurtigere på benene. Søren Mikkelsen forventer, at en ambulant hofteoperation vil være en mulighed for omkring 200 af centrets patienter om året. Læs mere om de ambulante hofteoperationer her. Royal indvielse af sansehaver på RH Hammel Neurocenter Ved at sætte en karpe ud i et nyanlagt havebassin indviede H.K.H. Prinsgemalen fredag den 4. juli officielt De 10 Haver på RH Hammel Neurocenter. Haverne skal bruges som en del af patienternes rehabilitering. De 10 Haver er resultatet af den Lions Pris på kroner som H.K.H. Prinsgemalen, i sin egenskab som protektor for Lions Clubs International overrakte RH Hammel Neurocenter tilbage i juli 2011 på Gråsten Slot. H.K.H. Prinsgemalen ankom til Hammel i åben Buick Centurion med Krone 3 -nummerplade til RH Hammel Neurocenter. Arrangementet, som Hinnerup Garden lagde musik til, var for inviterede gæster, patienter, pårørende og personale. En af de særligt indbudte var Arne Holm fra Kjellerup, der tidligere har været patient i Hammel, og som også har sikret, at RH Hammel Neurocenter blev indstillet til Lions Pris. Inden den officielle indvielse var H.K.H. Prinsgemalen på en kort rundtur i tre af de 10 haver - heriblandt Den Grønne Plet, Drivhushaven og Frugthaven ved børnelegepladsen. Rundturen blev afsluttet i Dufthaven, hvor taler og karpe-udsætning fandt sted. Se billeder fra Prinsgemalens besøg og læs lidt fra talerne. side 1 / 5

2 Uanmeldt survey i august/september Hospitalerne i HE Midt kan inden længe få uvarslet besøg af surveyors fra IKAS. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har indledt et projekt med uvarslede besøg/surveys som erstatning for hospitalernes midtvejsbesøg. Alle hospitaler i Region Midtjylland er blevet udpeget til at deltage i forsøgsprojektet, som begynder 1. august Trods konceptet med uvarslede besøg/survey har det været nødvendigt for IKAS at melde en dag for kvalitets- og ledelsesinterview for at have mulighed for at tale med relevante og udvalgte kvalitets- og ledelsesrepræsentanter. Interviewet vil blive holdt fredag den 26. september. Uanmeldt survey-besøg vil ikke ske efter den dato. Det vil sige, at IKAS-surveyors kommer uvarslet og vil gå tracers over to dage i perioden mellem 1. august og 26. september. Inden for den periode kan man som afsnit og medarbejder blive mødt af surveyors, som vil spørge til det daglige arbejde og komme rundt på samme måde som under det eksterne survey i uge 11. Men hverken hvilke dage og hvilke standarder, der vil indgå i tracerne, kendes altså på forhånd. Tag godt imod gæsterne fra IKAS, når de kommer. Fokuseret genbesøg den 29. september Foruden det ovennævnte uanmeldte midtvejsbesøg afventer HE Midt fortsat genbesøg fra IKAS som afslutning på akkrediteringen i uge 11. Genbesøget er fokuseret omkring medicingennemgang, og besøget er planlagt til mandag den 29. september. To surveyors vil forestå det fokuserende genbesøg, heriblandt den ledende surveyor Ole M. Hendriksen (speciallæge i anæstesiologi, præhospital lægelig chef, Præhospitalt Center, Region Sjælland). Læs mere om resultatet af akkreditering 2014 i HE Midt. Strøm til afblændede funktioner i MidtEPJ Region Midtjylland har offentliggjort en ny tidsplan for, hvornår de for tiden afblændede faciliteter i MidtEPJ bliver gjort aktive. De nye faciliteter kom ind i MidtEPJ sammen med opdateringen til version RM14 i maj, men altså i inaktiv form, fordi de endnu ikke var prøvet af. 1. september vil trykknap til Sundhedsjournal, integration til patologi, til interaktionsdatabasen og til IBI - interregionalt billedindex være klar. 1. oktober er der gang i funktionen Det gode bookingsvar og integration til Astreia. 1. november kommer integration til Emar på plads. Læs mere på Region Midtjyllands EPJ-hjørne. Fagbiblioteket fortsætter som hidtil Region Midtjyllands strategiske sundhedsledelsesforum har netop sat punktum for mere end et års udredningsarbejde om fordele og ulemper ved at overdrage HE Midts fagbibliotek på RH Viborg til AU Library/Statsbiblioteket. Konklusionen blev, at fagbiblioteksfunktionen ikke overdrages til AU Library/Statsbiblioteket. Det betyder, at den nuværende biblioteksservice fortsætter som hidtil. Servicen omfatter blandt andet oprettelse af ekstern adgang til elektroniske ressourcer, rådgivning og litteratursøgninger. Fagbibliotekets personale glæder sig til fortsat at betjene både klinikere og forskere. Henvendelse kan som hidtil ske på telefon eller e-post Ph.d.-studerende og forskere med tilknytning til Aarhus Universitet vil som hidtil stadig have adgang til AU Library og dermed de e-ressourcer, som universitetsbiblioteket råder over. Det hindrer dog ikke, at de også kan benytte sig af Fagbibliotekets service. Fagbiblioteket på RH Viborg servicerer foruden HE Midt også HE Horsens, HE Vest, RH Randers, Regionspsykiatrien Viborg-Skive samt praktiserende læger og speciallæger i Region Midtjylland. Dialogmøder i Silkeborg og Hammel Nu får også medarbejderne i Hammel og Silkeborg lejlighed til at komme i direkte dialog med hospitalsledelsen. Det sker, når der til september bydes til dialogmøder på de to matrikler. Temaet for dialogmøderne i Hammel og Silkeborg er økonomi, herunder 2%-besparelsen, de organisatoriske, faglige og strukturelle ændringer, der kommer i fremtiden. På RH Hammel Neurocenter er mødet den 3. september kl i multisalen, og på RH Silkeborg er det tirsdag den 16. september kl i kantinen. Dialogmøderne giver mulighed for at komme med ideer, input og stille eventuelle spørgsmål, der har relation til din hverdag på HE Midt. Læs mere om dialogmøderne og hent invitationerne på intranettet. side 2 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014

3 HE Midt graver huller Gravemaskinerne har været på fast arbejde på HE Midts matrikler denne sommer. Både i Silkeborg og Viborg er der nemlig blevet gravet store huller som optakt til byggeri. I Silkeborg har gravemaskinerne siden foråret ædt løs af jorden for at gøre plads til et nyt parkeringshus. Resultatet af gravearbejde og byggestøj har ind til videre et stort hul, men snart begynder arbejdet med at rejse elementer. Det arbejde varer omkring 10 uger og ventes ikke at give store støjgener. I Viborg graves der samtidig for til fremtidens akuthospital kvadratmeter skal bygges til det eksisterende hospital, men først skal grunden renses for den jord, som er forurenet efter det tidligere gasværk. Samtidig arbejdes der med at fjerne gamle betonfundamenter fra en teknikkælder og det nedlagte regnvandsbassin på grundens sydlige del. Inden længe begynder også arbejdet med at vibrere spunsplader ned i jorden for at sikre stabiliteten. Og selv om byggefolkene ved begge opgaver forsøger at arbejde så skånsomt som muligt, vil arbejdet kunne give lidt støjgener. Læs mere om de to gravearbejder her og se flere billeder fra byggepladsen i Viborg her. Der graves i Silkeborg. Foto: Henrik Rolfsted Schjelder Hansen Og der graves i Viborg. Renovering af hovedtrappen i Skive Håndværkerne er bogstaveligt talt på trapperne i Skive Sundhedshus for tiden. I uge 31 gik renoveringen af hovedtrappen i gang, og det betyder, at trappen frem til uge 35 vil være lukket for patienter og medarbejdere. - Mange års flittig brug havde sat sine spor hovedtrappen, så den trængte virkelig til en kærlig hånd, fortæller sektionsleder Morten Raaby fra Teknisk Afdeling. Derfor bliver trappeområdet nu malet, ligesom der bliver opsat nyt loft, lagt nyt gulv og etableret ny belysning. Arbejdet begynder i bunden af trapperummet, så trappen kan blive åbnet i etaper, efterhånden som håndværkerne bevæger sig opad og i mellemtiden kan husets elevatorer benyttes. Efterfølgende vil også gangarealerne omkring hovedtrappen og elevatorerne på de enkelte etager blive renoveret. Og det vil naturligvis give lidt ekstra udfordringer i hverdagen, når patienterne skal guides ad alternative veje. - Men vi sørger for at informere de enkelte afdelinger direkte og sætter selvfølgelig også skilte op for at hjælpe patienterne, lover Morten Raaby. I Skive renoveres hovedtrappen - med visse logistiske udfordringer til følge. Foto: Morten Raaby. Region Midtjylland i ord, tal og billeder Årsrapporten for 2013 er et godt udgangspunkt, hvis du vil vide mere om Region Midtjylland. For selvom rapporten er udgivet som en del af årsregnskabet, indeholder den rigtig meget andet end tørre tal. Faktisk fylder prosa og billeder langt mere end diagrammer og tabeller med sorte og røde tal i den 116 sider lange tilstandsrapport. Årsrapporten tager afsæt i Region Midtjyllands økonomiske resultat for Herfra beskrives regionens funktionsområder og organisation. Blandt andet rummer rapporten en overordnet beskrivelse af regionens sundhedsvæsen - hvordan det er organiseret, hvad det indeholder, og hvordan det fungerer. Desuden har hospitalerne bidraget med 32 korte beretninger om emner, der lokalt har haft betydning i Der er nået markante resultater for sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Resultaterne er ikke kommet af sig selv. De afspejler den store og engagerede indsats, som vores medarbejdere udfører hver dag, året rundt, skriver regionsrådsformand Bent Hansen i sit forord til årsrapporten. Læs mere - og hent årsrapporten - på intranettet. I Region Midtjyllands årsrapport er 2013 beskrevet i både billeder, ord og tal. side 3 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014

4 Regionens forskningsfond er åben for ansøgninger Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond indkalder ansøgninger om økonomisk støtte. Puljerne, der er åbne nu, retter sig mod forskningsprojekter og forskerstillinger (ansøgningsfrist 15. september 2014 klokken 12), og korterevarende stipendier og seniorstipendier (ansøgningsfrist 10. oktober 2014 klokken 12). Puljens midler kan søges af alle faggrupper, der udfører sundhedsvidenskabelig forskning og har tilknytning til sundhedsområdet i Region Midtjylland. Hos HE Midts Forskning anbefaler man, at ansøgere lader sig rådgive om ansøgningen hos HE Midts fundraiser, Carina Agerbo Rosenberg. Hep på dine løbekolleger i weekenden i Viborg Det første af årets HE Midt-motionsløb foregår i denne weekend, når 24 timers løbet i Viborg skydes i gang ved Søndersø lørdag den 9. august klokken 12. Derefter vil cirka 150 kolleger i blå HE Midt-løbebluser på et eller andet tidspunkt frem til søndag den 10. august klokken 12 være rundt på den 5,7 kilometer lange rute. HE Midt stiller med fem hold fra henholdsvis Børne- og Kvindeafdeling; Kirurgisk og Urologisk Afdeling; Ortopædkirurgisk Afdeling; Teknisk Afdeling og Administration-Apotek. Kom gerne forbi HE Midts løber-telt i løbet af weekenden og hep på kollegerne tidligt eller sent det kunne jo også være, at der var brug for en ekstra løber til at tage stafetten en runde eller to. - Vi er ikke helt så mange som tidligere år, så lidt ekstra support vil helt sikkert gøre underværker, lyder det fra koordinator, løbeentusiast og afdelingsleder på apoteket Peter Mielche. Man finder HE Midts telt foran te-huset, hvor det også var for to år siden. Næste løb med HE Midt-deltagelse Almindsø-stafetten den 20. august i Silkeborg, hvor der igen i år er mange hospitalsansatte på deltagerlisten. Tag på Folkeuniversitetet med 75 procent rabat Folkeuniversitetet er klar med sit kursusprogram for efterår og vinter Og igen i år har Region Midtjylland reserveret et antal kursuspladser, som tilbydes regionens ansatte formedelst 25 procent af den ordinære deltagerpris. Region Midtjylland betaler resten. Folkeuniversitetet samarbejder med landets universiteter om at formidle den nyeste forskning inden for blandt andet sundhed, psykologi, kultur, samfundsforhold, pædagogik, kommunikation og ledelse. - Der er gode muligheder for både at styrke faglige kompetencer og dyrke personlige interesser, skriver regionsdirektør Bo Johansen i forordet til det særlige program med omtale af de kurser, som Region Midtjylland giver tilskud til som arbejdsgiver. Der er kun mulighed for at vælge ét kursus med rabat pr. sæson. Det samlede antal pladser med tilskud er begrænset. Pladserne fordeles i den rækkefølge, tilmeldingerne kommer ind. Der åbnes for tilmelding tirsdag den 12. august klokken Læs mere og hent programmet på intranettet. I programmet kan du se, hvordan du tilmelder dig. Nyt om screening Den regionsdækkende Afdeling for Folkeundersøgelser med domicil på RH Randers har netop udsendt en ny udgave af nyhedsbrevet ScreeningsNyt. Bladet fortæller om nyt fra screeningsarbejdet i Region Midtjylland. Det udkommer elektronisk to gange om året. I den nye udgave kan du blandt andet læse om: - screeningsprogrammet for tarmkræft, og hvad det indeholder. - stor tilfredshed med screening for brystkræft i Region Midtjylland. - antallet af kontrolforløb efter keglesnit kan reduceres. - HPV-test til de årige. Find link til bladet på intranettet. side 4 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014

5 Petunia har fået nyt selskab Hospitalsklovnen Petunia har fået nyt selskab på HE Midts børneafdeling i Viborg. Klovnekollegaen Veranda vil fremover hjælpe med at sprede smil og glade min(d)er blandt de indlagte børn. Veranda elsker smukke blomster og sange, men hun er også ret vild med pruttekonkurrencer og baglæns kapløb på hospitalets lange gange. Hun er fyldt med fis og ballade, og så er hun selv overbevist om, at hun er verdens klogeste klovn. En påstand, som hendes makker, Petunia, dog ikke altid enig i. De to klovner er dog enige om, at det er en styrke at arbejde som et par. - I samspillet med makkeren kan man udvikle historier og inspirere hinanden - man kan spille ping pong. Samtidig er der også mulighed for at hente energi fra hinanden i samværet med det syge barn, fortæller klovneduoen Petunia og Veranda. Manual på vej for behandling af klage- og erstatningssager En manual for behandling af patientklager og erstatningssager på HE Midt er lige på trapperne. Sagsbehandlingen på dette område er præget af korte tidsfrister og mange formelle krav, og arbejdet hviler typisk på en enkelt eller ganske få sekretærer i de enkelte afdelinger/centre. Den kommende manual skal bidrage til at skabe klarhed på området - og gøre funktionen mindre sårbar, eksempelvis under ferie eller sygdom. Status på manualen er, at Juridisk Funktion har udsendt et første udkast efter et velbesøgt møde med klagesags-sekretærerne kort før sommerferien. De evaluerer udkastet på et opsamlingsmøde senere på året. Herefter er den færdige manual klar til at blive lagt på e-dok. Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15 Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 5 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4.

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne NYHEDS BREVET mıdtnyt Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne side 2 Stram økonomi i budget 2015 side 4 Budget 2015 ingen plads til begejstring Regionen rundt Nr. 16 18. september 2014 side

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Mere frivillig mødrehjælp. To brugere og en håndfuld frivillige fortæller om deres unikke oplevelser med hinanden og med Mødrehjælpen.

Mere frivillig mødrehjælp. To brugere og en håndfuld frivillige fortæller om deres unikke oplevelser med hinanden og med Mødrehjælpen. Bl.a. i dette nummer: Mere frivillig mødrehjælp Mødet med de frivillige giver mig overskud Grethe er blevet en naturlig del af mit liv En genbrugsbutik med mange varer på hylderne Vores lokalforeninger

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones nr. 6 juni 2009 personaleblad for ouh okus erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones side 20-21

Læs mere

2 Et nyt arbejdsår på CFD

2 Et nyt arbejdsår på CFD Nyhedsbrevet Nyhedsbrevet Nyhedsbrev marts - nr. 1, 2013 2 Et nyt arbejdsår på CFD 3 NYT NAVN = NYT DESIGN 6 KOMMENTARER TIL DET NYE NAVN, LOGO OG TEGNNAVN 8 Kulturdag i KBH 9 LYDLØS DAG VOXPOP 11 Kreativ

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere