Danske Kloakmestre. December Side Faktuelt. Danske Kloakmestre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Kloakmestre. December Side 2007. Faktuelt. Danske Kloakmestre"

Transkript

1 Danske Kloakmestre. December 2007 Danske Kloakmestre. December Side 2007 Faktuelt Danske Kloakmestre

2 Side Danske Kloakmestre. December 2007 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand Tommy Borlund Olsen Oplag 3450 stk. Udgiver Danske Kloakmestre Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tlf.: Fax: Produktion og sats Degn Grafik Skårupvej 28. Ravnkilde 9610 Nørager Tlf.: Fax: Hjemmesiden har skiftet navn til Har du døgnvagtservice og ønsker at stå på listen på foreningens hjemmeside, kan du kontakte sekretariatet. Marianne Bentsen, Sekretær Forside billede Test af tryknedsivningsanlæg Næste Faktuelt udkommer ca. medio marts 2008 Deadline til bladet er den 15. februar 2008 Annoncer og evt. indlæg eller bare gode ideer til bladet, sendes på mail til: Indhold Velkommen til det nye Faktuelt ERFA-grupper Danske Maskinstationer Kloakmestrenes kvalitetskontrol Uponor Seminarer november Hvorfor rense spildevand i det åbne land Biokube Når man vil gøre det endnu bedre Tegneprogram WS Bioclean Vurdering af det private kloaknet Etablering af endnu et uddannelsescenter Næstformanden har ordet Et eksempel på en syns- og skønssag Indmelding På baggrund af flertallet af de annoncører der er repræsenteret i Faktuelt i denne juleudgave, har vi her lavet et lille afsnit med fokus på kloakering i det åbne land. Der gøres dog opmærksom på, at indhold i annoncerne er annoncørernes ansvar og ikke ud tryk for en offentlig holdning hos Danske Kloakmestre. Bladets redaktion redigerer alene det redaktionelle indhold. Samhandelsaftaler/samarbejdsaftaler Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

3 Danske Kloakmestre. December 2007 Side Formanden har ordet: Velkommen til det nye Faktuelt Dette nummer af Faktuelt udkommer forsøgsvis til alle landets kloakmestre og kommuner m.fl. Tak til vores annoncører som har gjort dette muligt. Det er med stolthed, at jeg kan byde dette nye blad nr. 2 velkommen, og med dette også vores nye hjemmeside. Både blad og hjemmeside er fremstillet i samarbejde med Degn Grafik. Med den nye hjemmeside har vi bl.a. den gode nyhed, at man nu kan finde sin kloakmester ved indtastning af postnummer. En god metode for kloakmesteren til at hverve en ny kunde på. Skal en forbruger finde en kloakmester på nettet, og enten søger efter en kloakmester på eller kommer han/ hun ind på vores forside og skriver sit post nr., straks kommer de lokale kloakmestre frem (medlemmer af Danske Kloakmestre). Vores lokale kloakmester har fået en kunde. Danske Kloakmestre er en forening med fremtid. Vi kæmper derfor for at bevare autorisationssystemet Autorisationssystemet i Danmark er verdens bedste - det skal bevares - ikke mindst for forbrugernes skyld. Den bedste beskyttelse en forbruger kan få er kontrol med det arbejde der bliver udført. Der er for nylig indført lovpligtig kvalitetskontrol. Det har været et tiltrængt løft hos kloakmestrene, mange får blev skilt fra bukkene, men det må ikke blive ved det. Vi skal til stadighed uddanne os. Alle 480 medlemmer af Danske Kloakmestre har også i året 2007 fået tilbudt gratis supplerende uddannelse (2007 har vi afholdt 6 seminarer). For Danmarks forbrugeres skyld skal kloakmestrene og kommunerne samarbejde for at bevare systemet. Kommunerne bør stramme op på betingelserne med byggetilladelserne og tilsyn med, at det er autoriserede virksomheder, der udfører kloakarbejdet. Hvor dette ikke overholdes skal kommunen fastholde borgeren ved, ikke at henlægge sagen, før der foreligger en kloakanmeldelse fra en autoriseret kloakvirksomhed. Jeg har som syns- og skønsmand mødt sager i flere kommuner, hvor kommunen har oplyst borgeren, at han skal finde en kloakmester til at godkende kloakken! Dette er ikke lovligt. Det skal være den samme kloakmester, der udfører kloakarbejdet som underskriver og dermed godkender kloakken. Kommunerne skal fastholde kloakmestrene i at indsende kloakanmeldelser/færdigmeldinger og rettede tegninger. Kloakmestrene skal holde sin uddannelse up to date, med kurser hos Danske Kloakmestre, Kloakmestrenes Kvalitets Kontrol, AMU centre eller Teknologisk Institut. Danske Kloakmestre arbejder sammen med Kloakmestrenes Kvalitets Kontrol, hvor vores medlemmer får rabat ved deltagelse på deres kurser (se Leif Hansen Formand Det er et lovkrav, at vores kloakmestre skal holde sig ajour med de nye ting, der sker på vores område.

4 Side Danske Kloakmestre. December 2007 ERFA-grupper i Danske Kloakmestres regi D. 24/10-07 deltog 14 kloakmestre i et ERFA- opstartsmøde. Der blev dannet en gruppe der dækker Sjælland og en gruppe der dækker Fyn/Jylland. Disse grupper ses som platform for dannelse af nye grupper, hvorved foreningen på sigt kan skabe rammerne for regionsopdelte ERFA-grupper. Der var på mødet enighed om, at grupperne skal fungere med fokus på det faglige/ professionelle netværk, men at der også skal være plads til socialt samvær. Forslag til overordnede temaer : 1. Udvikling af virksomheden 2. Kunder/Omverden 3. Faglige temaer 4. Internt i virksomheden Sjællandsholdet har afholdt et møde d.26/11-07, hvor der var 10 fremmødte. Jylland-Fyn-holdet holder møde i uge Nye erfa-medlemmer modtages gerne!. Undertegnede blev valgt til fortsat at være overordnet tovholder for ERFA-grupperne og er endvidere ansvarlig for opdatering af ERFA-nyt på hjemmesiden. Jesper Brokholm Robust og alsidigt TV-anlæg Riezler MUC inkl. lille, handy kontrolboks. Klar til brug ,-

5 Danske Kloakmestre. December 2007 Side DANSKE MASKINSTATIONER Der har været en stigning i antallet af tyverier hos maskinstationer og entreprenører. Det er hovedsageligt penge, som tyvene er gået efter. Forsikringsservice kan kun advare mod at have mange penge liggende, da forsikringsselskaberne ikke dækker store beløb af kontanter. Der er på alle erhvervsforsikringer max. erstatningsbeløb på - typisk fra ca kr. Der er aldrig dækning, hvis der ikke er aflåst bygning og tegn på indbrud. Der er heller ingen dækning, hvis forsikringstager ikke kan dokumentere, at kontanterne har været der. Der er mulighed for at afdække kontanter, hvis de findes i godkendt pengeskab - og bemærk DET SKAL VÆRE GODKENDT, ikke brandskab eller lignende. Uanset om kontanter er i pengeskab, kræves der dokumentation. Vær også opmærksom på skærpede regler med hensyn til smykker/værdigenstande, frimærkesamlinger antikviteter etc. Også her kan forsikringsselskabet kræve dokumentation. Husk skriftlige aftaler. Forsikringsservice oplever stadigvæk, at aftalegrundlaget er for tyndt, når der opstår uenighed om en aftale. Forsikringsselskabet kan have svært ved at gå ind i en sag, hvis der ikke er tydelige aftaler. Det kan f. eks være aftaler om, hvor bæredygtigt et evt. betonlag skal være. Om der skal køres på det eller ej. Hvis der ikke er en klar aftale, er det påstand mod påstand, hvor den ene opfattelse kan være lige så god som den anden. Sagen kan fra forsikringsselskabets side blive behandlet som dårligt arbejde, og dårligt arbejde dækkes ikke af forsikringen. Husk at udlejning/indlejning af maskiner aldrig er dækket, hvis ikke forsikringsselskabet er bekendt med, at maskinen udlejes. Forsikringsselskabet skal vide det hele vejen rundt. Det gælder brand og kaskoforsikring af maskinen. Det gælder motoransvar på maskinen. Motoransvar dækker skade ved påkørsel, hvilket betyder, at det kan være meget høje erstatningskrav, som forsikringsselskabet kan afvise, hvis forsikringsselskabet ikke ved at maskinen er udlejet. Det vil blive betragtet som forøgelse af risici. Risikoen skal også afdækkes på erhvervs- og produktansvarsforsikring. Hvis maskinen, som udlejes, har en defekt, som gør, at fører eksempelvis kommer til skade, vil det være erhvervs- og produktansvarsforsikringen, der vil blive stillet krav til. Hvis der ikke er noteret den korrekte risiko på policen, har forsikringsselskabet ret til at afvise eventuelle krav. Kravet vil så i stedet blive stillet til virksomheden. Som eksempel kan nævnes: En mand bliver dræbt, da kurven på teleskoplæsser falder til jorden. Vær ærlig når der skal oplyses om skadesprocent ved skift til andet selskab. Uanset om forsikringskonsulenten opfordrer til at pynte på skadesprocenten, skal forsikringstager være ærlig. Forsikringsselskabet kan ved skade nægte at udbetale erstatning på dette grundlag. Begrundelsen er, at hvis forsikringsselskabet havde kendt den rigtige skadesprocent, så ville forsikringsselskabet takke nej til kundeforholdet. Forsikringsservice opfordrer til, at uanset om det er kloak og entreprenørvirksomheder, bør der noteres både erhvervs- og produktansvarsforsikring. Produktansvar dækker nemlig når arbejdet er færdiggjort og kravene kommer efterfølgende. Husk at overholde alle forskrifter. Dette er vigtigt, også ved afspærring ved vejarbejde. Birgit Steffensen

6 Side Danske Kloakmestre. December 2007 Kloakmestres foretrukne kontrolinstans Vi tilbyder bl.a. følgende: Eksempel på et færdigt kvalitetsstyringssystem til autoriserede virksomheder Yderst konkurrencedygtige priser på kontrolopgaver m.v. Målrettede ajourføringskurser for kloakmestre Gratis svartjeneste - Kloakmestre kan altid kontakte os på tlf. eller mail, for råd om praktiske, tekniske og lovgivningsmæssige spørgsmål KloakmesterNYT Gratis blad til alle tilsluttede virksomheder, med aktuel orientering om, hvad der rører sig i branchen Tre aktuelle ajourføringskurser for kloakmestre Gennemføres forskellige steder i januar og februar Ajourføring for kloakmestre Målgruppe: Kloakmestre og stedfortrædere i autoriserede kloakvirksomheder. Sagsbehandlere og tilsynsførende m.v. Indhold - hovedoverskrifter: Dræning af kældre Pumpebrønde Højvandslukkere 2. Kvalitetsstyring i praksis for autoriserede virksomheder Målgruppe: Kloakmestre og medarbejdere med ansvar for kvalitetsdokumentation i autoriserede virksomheder Indhold - hovedoverskrifter: Begreber og ansvarsforhold Krav til KS systemers indhold, omfang og vedligeholdelse Blanketter og kontrolplaner m.v. KS systemets anvendelse i praksis. 3. Nedsivningsanlæg og Minirenseanlæg Målgruppe: Kloakmestre og stedfortrædere i autoriserede kloakvirksomheder. Sagsbehandlere og tilsynsførende m.v. Indhold - hovedoverskrifter: De nye krav til nedsivningsanlæg op til 30 PE Nødvendige forundersøgelser Installation af nedsivningsanlæg og minrenseanlæg Fejlfinding på eksisterende anlæg Ansvarsforhold i forbindelse med udførelse af afløbsanlæg For tilmelding eller mere information Telefon:

7 Danske Kloakmestre. December 2007 Side Med Uponor får du viden og indsigt til at vælge rigtigt Hvordan skal vi forholde os til globale klimaforandringer og de med følgende forøgede regnmængder? Hvordan skal vi gribe nutiden an for at sikre fremtiden? Uponor Academy er et nyetableret uddannelsescenter, der uddanner dig til at svare på de mange spørgsmål vedrørende sikker vand forsyning og transport af spildevand i fremtidens installationer. Kurserne henvender sig til alle i VA-branchen, der oplever et øget behov for indsigt og teknisk viden om forsyning af vand og afledning af spildevand. Med etableringen af Uponor Academy ønsker Uponor at skabe et professionelt og fremtidsorienteret forum, hvor målrettet teori kombineres med praktiske workshops. Tilmeld dig på Danske kloakmesterforening_uponor_146x206.indd :27:15

8 Side Danske Kloakmestre. December 2007 Seminarer november 2007 Igen i år har vi afholdt seminar hvor ca. 150 deltog, det er det samme som sidste år men i år deltog der flere fra dansk byggeri så der er en nedgang i antal deltager fra danske kloakmestre hvad der er årsag til dette vides på nuværende tidspunkt ikke, men der er måske nogle som vil give mig den hjælp at skrive eller ringe for at give udtryk for hvad der skal ændres. For at så mange som mulig skulle komme til orde på seminarerne blev der i år udbudt 7 steder, så antallet pr. sted kom ned på et passende niveau, det gik også fint på nær i Odense som måtte aflyses, der var stort set ingen deltager, vi vil meget gerne hører fra jer fynboer om ønsker til afholdelse af seminarer eller anden form for efteruddannelse. Generelt vil vi også meget gerne have forslag til evt. nye steder i landet for afholdelse som passer jer bedre samt om nye emner til brug for næste års seminar. Der er en meget stor viden blandt kloakmestre, dette kommer helt klart frem på seminarerne og er en god hjælp til at få en god faglig diskussion i gang, der er mange som har glæde af dette, når i giver jeres viden videre er det jo til glæde for andre og os, som skal få seminaret til at gå bedst mulig. På dette års seminarer var vi inde på mange spørgsmål også en del som var under ændring bl.a. om reklamationsret og regler om brug af gulpladebiler dette vil vi vende tilbage til når der kommer en klar melding på hvad, hvor, hvornår, så se evt. på hjemmesiden eller i næste blad. Der er desværre nogle leverandører som omtaler deres produkter med et forkert anvendelsesområde, dette vil vi arbejde videre med evt. i samarbejde med andre organisationer således at der gerne skulle blive overensstemmelse mellem leverandørens beskrivelse af en vare og det den må bruges til, vi vil hermed gøre opmærksomt på højvandslukker og tilbageløbsstop. Husk at fortælle jeres kollegaer om seminarerne så kan i følges ad til næste år. Til slut vil vi sige alle tak for den gode opbakning og ønske jer en rigtig god jul samt et godt nytår. Tommy Borlund Olsen Bestyrelsesmedlem Hvorfor rense spildevand i det åbne land? Det forekomme mange husejere urimeligt at de pludselig får påbud om, at de skal rense spildevand fra deres ejendom i det åbne land. Set fra deres udgangspunkt har der ikke været problemer på ejendommen, de er måske kun 2 beboere. Og hvorfor skal man så ikke rense gyllen? Derfor skal spildevand i det åbne land renses: 1. Det rensede spildevand skal være uskadeligt for naturen det skal være godt for anden. 2. Kemikalier ol. må ikke komme i grundvandet. 3. Faste stoffer bortskaffes i bundfældningstanken

9 Danske Kloakmestre. December 2007 Side Inden år 2015 skal ejendomme i det åbne land etablere en godkendt renseløsning. I praksis vil det sige enten nedsivning eller et biologisk minirenseanlæg. Over 20 % vælger et BioKube minirenseanlæg, når der udstedes påbud. 20 års garanti på en BioKube! Både du som kloakmester og husejeren sikres, når du installerer et typegodkendt dansk produkt fra et firma med en stor, velfungerende og landsdækkende serviceorganisation. BioKube Mars og Venus. BioKube Mars PE (SO og SOP) BioKube Venus 5 PE (O, OP, SO, SOP) BioKube Venus til 5 PE. Med en vægt på kun 105 kg er Bio- Kube Venus langt det letteste minirenseanlæg for dig at etablere. Med en indløbsdybde på 150 cm skal du næsten aldrig benytte en udvendig pumpebrønd. Med et låg på kun 110 cm og lodrette sider er BioKube Venus det mindste renseanlæg på det danske marked BioKube Mars til PE. Med en kapacitet på PE er BioKube Mars lille i størrelse og samtidig den fremtidssikrede løsning. Bliv BioKube forhandler. BioKube har 982 forhandlere. De er alle autoriserede kloakmestre. Ring

10 j/indkørsel Vandledning 7,00 Kirkegårdsvej Nr. 11 BF 14,00 Ny 100 mm PVC min 1,5 % 2 m2 tunetank med intigeret pumpe 40 mm pel slange 16,0 7,00 Nedsivningsanlæg, 5 PE, Pumpesystem, fællesgrav Side 10 Danske Kloakmestre. December 2007 Et minirenseanlæg bliver til: Når man vil gøre det endnu bedre Gennem det sidste år har minirenseanlægget WS bioclean slået stærkt igennem blandt fagmænd og slutbrugere. Dette er den korte historie om outsideren, som hurtigt blev populær. I Sønderborg sidder en stolt og tilfreds mand. På bare 1 år har adm. direktør for Watersystems A/S Alexander Moseler nemlig oplevet en eksploderende efterspørgsel på minirenseanlægget WS bioclean. Et enkelt ønske WS bioclean skulle opfylde ønsket om et enkelt og driftsikkert anlæg, forklarer Alexander Moseler, og fortsætter: WS bioclean skulle rense mere effektivt, være lugtfrit, Inde i alle vægge, i alle krybegange og bag enhver god håndværker er... SeeSnake micro TM Lokaliseringskamera lydløst og stabilt, være billigere i drift - kort sagt, være det bedste renseanlæg i Danmark. Og det blev det. Ny rensemetode WS bioclean blev egentlig født på verdens største miljømesse IFAT i München. Her fandt man renseteknologien WSB Clean - det nyeste inden for moderne spildevandsrensning. Sammen med patenterede norske Kaldnesrenselegemer blev det til det danske minirenseanlæg WS bioclean - et meget kompakt anlæg, og det mest strømbesparende på markedet i dag. Belønningen kom Selv om der i starten var udbredt skepsis omkring det nye anlæg, har det solide benarbejde båret frugt. WS bioclean, der er typegodkendt i alle renseklasser, er blevet en succes blandt slutbrugere og fagmænd: Jeg er meget glad og stolt. Vores ambition var at skabe et minirenseanlæg, der gav fuld tilfredshed, og det er lykkedes. Vi får utrolig flot respons fra vores kunder og forhandlere, og der kommer bare flere til, slutter en glad direktør. J.W. Brinks, freelancejournalist SE DET - FIND DET - REPARÉR DET... Endelig! Det bærbare, håndholdte diagnoseværktøj, der giver dig mulighed for at se og gøre mere inspicere og få adgang til utilgængelige hulvægge, kanalsystemer, forsyningsbokse og hundredvis af andre mørke, skjulte steder er endelig kommet. RIDGID Scandinavia A/S Drejergangen 3C SeeSnake DK-2690, Karlslunde (Denmark) m i c r o T M Tel: Fax: Tegneprogram Foreningen har 11 Visio Professional 2003 og LDM s kloakmodul på lager og sælger disse med en rabat på 2.000,00 kr. ekskl. moms til medlemmer af foreningen. Prisen for et tegneprogram med LDM s kloakmodul er 3.935,00 kr. ekskl. moms. Hvis du er interesseret i at købe et tegneprogram, skal du kontakte sekretariatet, på tlf ,00 Svagstrømsledning V andledning S vagstrømsledning Vandledning Svagstrømsledning 14,00 ridgid.kalenderann.indd 1 24/08/07 11:22:04

11 Danske Kloakmestre. December 2007 Side 11 Vi ønsker alle en glædelig Jul Patenteret spildevandsrensning markedets mest kompakte minirenseanlæg Pænt resultat med lille, kørefast dæksel Fuldintegreret og let at installere Ingen følsom elektronik i tanken solgt på verdensplan WS bioclean er enkelt og driftsikkert. Leveres direkte i udgravningshullet, komplet med integreret bundfældningstank og skal blot sættes til en 220V stikkontakt. WS bioclean kan nemt tilsluttes eksisterende afløbsforhold. Et produkt fra Stjernegade 3-5 DK Sønderborg Tlf: Fax:

12 Side 12 Danske Kloakmestre. December 2007 VURDERING AF DET PRIVATE KLOAKNET Vi lavede sammen med udgivelsen af september udgaven af faktuelt en medlemsundersøgelse, for at få medlemmernes opfattelse af det private kloaknets tilstand. Undersøgelsen er meget entydigt, men da der kun er ca. 10% af vore medlemmer som har medvirket, har vi i forbindelse med vore seminarer rundt om i landet uddelt spørgeskemaet der også, det er således ikke kun Danske Kloakmestres medlemmer der har svaret på spørgsmålene, men også medlemmer af LDM, Dansk Byggeri og DGK i alt 118 besvarelser danner grundlag for undersøgelsens resultat, som er vist herunder. Hvordan vurderer du de private kloakkers tilstand? 1 = meget dårlig 2 = dårlig 3 = ok 4 = god 5 = meget god Blank Hvor stor en %-del af de private kloakker, mener du, er så utætte, at de bør udskiftes omgående? -10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Blank I hvor høj grad mener du, at det er en god ide med indførelsen af TV- inspektion af kloakstikledningen ved hushandel som en del af tilstandsrapporten? Spørgsmålet her har vi undladt på spørgeskemaerne ved seminarene, da vi erfarede at der var tvivl om hvor meget stikledning dækker, det er således kun Danske Kloakmestres medlemmer der har svaret på dette spørgsmål. 1 = meget dårlig 2 = dårlig 3 = ok 4 = god 5 = meget god Blank I hvor høj grad mener du, at forsikringsselskaberne forlanger DTVK TV-operatører i dit område? 1 = aldrig 2 = næsten aldrig 3 = hver anden gang 4 = altid Blank Hvor vigtigt mener du, det er, at der er en form for uddannelse for at kunne levere en korrekt afrapportering af TV-inspektionen? 1 = ligegyldig 2 = lidt vigtigt 3 = vigtigt 4 = meget vigtigt 5 = nødvendigt Blank Hvor vigtigt mener du, det er, at der er en frivillig kontrolordning for TV-inspektion af små ledninger 110/160 mm? 1 = ligegyldig 2 = lidt vigtigt 3 = vigtigt 4 = meget vigtigt 5 = nødvendigt Blank De heldige vindere af hver 3 flasker god vin er: Per Aarsleff A/S, Engholm Entreprise, Aalholm Kloakmester, Trend-entreprise & Handel A/S, Holstebro Minigraver, Anders Pedersen

13 Danske Kloakmestre. December 2007 Side 13 2 stk. bioblokke 50 kvm tag Kælderplan Ø 200 MM Entreprise grænse Punkt renovering med Lauridsen w Strømpe Optrukket i orange c Entreprise Ø 200 MM grænse 3,5 stk. bioblokke 110 mm PVC kvm tag 315 mm Faskine Faskine Syntes du tegning tager tid? Vil du helst være fri? Fax din håndskitse til mig Og jeg hjælper dig Op Faskine Samletanke Bundfældningstanke Nedsivningsanlæg Fedtudskillere Olieudskillere VA Produkter Koalescensudskillere Pumpestationer Brønde PP-rør og fittings PVC-rør og fittings Iben Dalgas Andersen Kraftværksvej Fredericia Fax: annonce.qxd :32 Side 1 ELKJÆRVEJ 100 DK-7500 HOLSTEBRO DANMARK Telefon: Danpipe A/S er et datterselskab af Per Aarsleff A/S, Rørteknik. - Danpipe udfører strømpeforing som underleverandør for kloakmestre i hele Danmark. - Danpipes biler er udover strømpeforingsudstyr udstyret med TV, cutter og spul. - Danpipes medarbejdere er erfarne, og flere har 5-10 års erfaring med strømpeforing. - Danpipe arbejder med en fast prisliste til konkurrencedygtige priser. - Danpipe bruger Aarsleff Strømpen, og anvender damp til udhærdning for at sikre en høj kvalitet. Kloakmester Allan Mikkelsen Telefon Mobil Kørselsleder Søren German Telefon Mobil Direktør Bent Rasmussen Telefon Mobil Kontaktpersoner Danpipe A/S Birkemosevej Hasselager

14 Side 14 Danske Kloakmestre. December 2007 Har du overforsikret..? Har du underforsikret..? Betaler du for meget i forsikringspræmie..? Vi tilbyder: Forsikringsgennemgang Oprettelse af forsikringer Abonnementsaftaler Forsikringsadministration Forsikringskontrol Skadesbehandling Forsikringsrådgivning Optimal sikkerhed med udvidet dækning ved Skader på bygninger ved gravearbejde, nedbrydning samt kloakeringsarbejde Forsikringsservice har mange års erfaring med arbejde for entreprenører og kloakmestre. - råd til opgaven Værktøj og maskiner til industri, bygge- og anlægsbranchen a.dk

15 Danske Kloakmestre. December 2007 Side 15 Etablering af endnu et uddannelsescenter Globale klimaændringer, hyppigere oversvømmelser, ny teknologi og nye materialer har sat øget fokus på spørgsmål om sikker vandforsyning og afledning af spildevand. Uponor A/S i Hadsund har etableret Uponor Academy for at give VA-branchen svar på dens mange spørgsmål. Sikker forsyning af vand, afledning af spildevand og spildevandshåndtering er livsvigtige områder i ethvert samfund, og det er meget sandsynligt, at fremtidens installationer vil blive forskellige fra nutidens. Det bliver nødvendigt bl.a. på grund af den globale klimaændring og den forventede øgede regnvandsmængde, og i adskillige områder i Danmark er man allerede begyndt at tage højde for de ændrede forhold. En målrettet teoretisk og praktisk undervisning vil gøre brugere bedre i stand til at træffe de rigtige og fornødne beslutninger, og med etablering af Uponor Academy er Uponor A/S et godt skridt på vejen til at skabe grundlag for, at VA-branchen kan tilpasse vandforsynings-og spildevandsløsninger til nutidens behov. Bredt og målrettet udannelsescenter Uponor Academy henvender sig til alle i VA-branchen, der beskæftiger sig med vandforsyning og spildevand. Vores kunder, rådgivende ingeniører, ledningsejere kloakmestre og entreprenører vil således på Uponor Academy blive opdateret om seneste nyheder og muligheder, og Uponors egne medarbejdere vil på kurser få endnu bedre tekniske kompetencer til gavn for virksomhedens mange kundegrupper. Som undervisere er der tilknyttet interne og eksterne teknikere og eksperter på et højt teknisk niveau, og undervisningen og forskellige workshops vil være modulopbygget, således at ethvert behov kan imødekommes. Nye tider, nye behov - Hos Uponor oplever vi et stadigt stigende behov blandt vores kunder for at få svar på tekniske spørgsmål vedr. vandforsyning og spildevand. I de sidste år har der været en skærpet opmærksomhed på, hvilke rørsystemer og dimensioner der er gravet ned i jorden, og hvordan det skal gøres i fremtiden, og det er alle de teoretiske og praktiske spørgsmål, Uponor Academy skal behandle og besvare, siger salgs- og marketingchef Franz Cuculiza, Uponor. Også videnscenter Uponor Academy vil indsamle viden og informationer på området, og Uponor Academy vil således ikke blot være uddannelsescenter, men også et videnscenter, hvor al teknisk og teoretisk viden om vandforsyning og spildevandssystemer står til rådighed for offentlige og private brugere. Uponor i Glostrup etablerede i 2006 Uponor Academy med henblik på uddannelse og rådgivning inden for VVS-branchen, hvilket blev en stor succes. Uponor i Hadsund etablerer ligeledes et Uponor Academy, der sætter fokus på uddannelse og rådgivning inden for VA-branchen. Uddannelsescentret er opført i forbindelse med virksomheden. Undervisningen foregår henholdsvis i teori- og praktiklokalet, hvor kursisterne har mulighed for at installere, afprøve og eksperimentere med selv store og komplicerede installationer i sandgraven. Fakta om Uponor Uponor er en af de førende leverandører af rørsystemer til den kommunale infrastruktur samt VVS-systemløsninger til bolig- og erhvervsbyggeri i Europa og Nordamerika. Uponors produkter anvendes primært til vand- og gasforsyning, spildevand, el & tele, gulvvarme, brugsvands- og varmesystemer. Koncernen har ansatte verden over. I 2006 udgjorde Uponors nettosalg 9 mia dkr.

16 Side 16 Danske Kloakmestre. December 2007 Din leverandør af kloakrør, drænrør, anlægsrør, brøndgods, geotekstil, tanke mv. men vi kan mere end det! Vi har specialiseret os i: - Nedsivningsanlæg (dimensionering og dokumentation) - Spildevandsanlæg til det åbne land (NATURren) - Regnvandsfaskiner (dimensionering og dokumentation) - Fedt- og olieudskillere - Regnvandsanlæg (brug af regnvand i toilet og vaskemaskine) Kannikevej Nyrup Tlf.: Autoriseret reparatør af kloak TV-udstyr Reparation af alle mærker Alle typer reparationer/vedligehold - også garantireparationer Professionel ingeniørvirksomhed Kundespecifiserede specialanlæg Mere end 35 års erfaring OBS! Nu også værksted i Jyderup! Industriparken Jyderup Ring for uforbindende tilbud eller se mere på Sortmosevej Hornslet Telefon Fax

17 Danske Kloakmestre. December 2007 Side 17 næstformanden har ordet Bestyrelsen for Danske Kloakmestre udsender hermed anden udgave af det nye Faktuelt. Bladet bliver sendt til alle kloakmestre i Danmark, alle kommunernes ansvarlige for spildevand i det åbne land samt til ca. 80 potentielle leverandører. Formålet med dette er at gøre alle kloakmestre lidt opmærksom på vores forening Danske Kloakmestre. Danske Kloakmestre er en branchesammenslutning, hvis formål er at varetage medlemmernes fælles erhvervsinteresser, herunder at udøve indflydelse på branchens tekniske og faglige udvikling. Man kan opnå medlemskab, hvis man er en virksomhed med autorisation som kloakmester i Danmark, er kommune, forudsat at disse lader sig repræsentere af en person med kloakmesteruddannelse eller blot er en person med kloakmesteruddannelse. Vi prøver så nu at vise flaget ved blandt andet at sende vores medlemsblad til alle kloakmestre, i håbet om at de viser lidt interesse for foreningen, så vi kan blive lidt flere medlemmer. I øvrigt laver vi nogle seminarer, som er gratis for medlemmer, vi har startet Erfa-grupper, vi laver studieture og vi kommentere høringer vedrørende kloak. Vi har også samarbejde med andre relevante foreninger i forbindelse med kurser/seminarer, så vi også får lidt input udefra. ansøgningsskemaer til etablering af nedsivningsanlæg, uanset om det er i Sorø eller på Tunø. Helt konkret arbejder vi med at få lavet registrering af eksisterende septiktanke fra slamsugerchaufførarbejde til kloakmesterarbejde. Det må trods alt være bedre med en kloakmesteruddannelse til tjek, end blot et lastbilkørekort. Ved samme lejlighed arbejder vi også med at få tjekket til- og afløb fra septiktanken. Det er meget vigtigt, da der ved mange gamle septiktanke er meget dårlige kloakrør til at lede spildevandet. Dette vil, hvis det lykkes, også fange en del af alle de afløb fra badekar, gulvafløb og håndvaske, som i gamle dage ikke blev tilledt septiktanken, men løber direkte til nedsivning i grundvandet. Dette er meget vigtigt, da der ved etablering af septiktanke i sin tid ikke fandtes alle de kemikalier, der bruges i den daglige rengøring i dag. Vi skal jo tænke på miljøet. Vi har i forhold til registrering af septiktanke m.v. har vi indledt et pilot projekt med Mariagerfjord Kommune, da man her ønsker en registrering af alle septiktanke i 2008 og Næstformand Vi har i det sidste Faktuelt og til seminarerne lavet en undersøgelse om tilstanden på det private kloaknet, og om hvor vigtigt det er med kurser og frivillig kontrolordning for brugen af kloak-tv. Den viser klart, at der er et stort ønske om både undervisning og kontrolordning, så der må vi jo se, hvad vi kan finde ud af. Bestyrelsen er pt. godt geografisk repræsenteret i hele landet, noget vi håber på, at vi bliver ved med at være, da det er vigtigt. Der er trods alt noget forskel på at udføre kloakmesterarbejde i Thisted og København. Den forskel, der er, vil vi forsøge at få harmoniseret, så reglerne tolkes ens, uanset om man skal lave kloak ved en villa i Hørsholm eller Holstebro, også det at få ens Generealforsamling Danske Kloakmestres generalforsamling 2008 er den 28 og 29 marts på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Sæt allerede nu x i kalenderen.

18 Side 18 Danske Kloakmestre. December 2007 Et eksempel på en syns- og skønssag Hermed et eksempel på at det kan gå galt når man skriver for andre. Kloakmesteren har oplyst, at han kun har udført ændring af regn- og spildevands tilslutning til den offentlige kloak. Åsted: Ejendommen xx Skønsmødereferat Til sagens belysning har jeg fra advokat x modtaget: Stævning med bilag 1-8, svarskrift med bilag A-B, replik med bilag 9 som er skønstema. Adcitationsstævning med bilag 1A 2A Tilstede på skønsmøde: Advokat x med klient og advokat y med klient Det fremgår ikke af sagen, hvem der har udført kloakarbejdet. Kloakmester xx har ifølge eget udsagn ikke udført arbejdet men kun fremsendt rettet tegning til kommunen. Det blev aftalt på mødet, at der skulle foretages tv-inspektion af det øvrige kloaksystem. Sagens parter kan eventuelt give møde når inspektion foretages. Det blev pålagt skønsmanden at gennemgå ejendommens sag på rådhuset for eventuelle oplysninger der kan have interesse for sagen. TV-inspektionen viste udover de i forvejen konstaterede 2 indhængende gummiringe yderligere fejl på kloaksystemet. Besøg på rådhuset og gennemgang af ejendommens sagsmappe. Der findes ikke godkendte tegninger med oplysning om den udførende kloakmester i sagsmappen. Der er kun sendt rettet tegning for tilslutningsledningerne til gadekloak. Der findes ingen korrekte tegninger af det øvrige kloaksystem. (Tegningen for tagvandsledningerne fra rensebrønd til nedløb er ikke korrekt. Der er ingen korrekte tegninger for spildevandet fra gennemløbsbrønden til afløbsstederne i ejendommen. Der er ikke tegning for regnvandsafløb fra skur). Sagsøgers syns- og skøntema Spørgsmål 1: Skønsmanden bedes eventuelt ved fornyet tv-inspektion vurdere og oplyse, hvorvidt kloakken er håndværksmæssigt korrekt udført. Svar på spørgsmål 1: Kloakken er ikke håndværksmæssigt korrekt udført. Spørgsmål 2: I forlængelse af spørgsmål 1 bedes skønsmanden nærmere redegøre for de konstaterede forhold, herunder bl.a. oplyse hvorvidt det kan konstateres, at gummiringe på pvc-rør ikke er placeret korrekt og dermed om kloakken er utæt. Svar på spørgsmål 2: Der er konstateret 3 steder med indhængende gummiringe. Gummiringene er tætningsringe imellem 2 samlinger, de er ikke placeret korrekt, samlingen er utæt og dermed er kloakken ikke lovlig. De 2 af de indhængende gummiringe er i fliseareal, den 3 er sidst på ledningen umiddelbart før en udluftning. Se side 4 ved 1A. Et ledningsstræk i bygning er ikke inspiceret. Tilslutningen af regnvandsledningen er foretaget under vandspejlet i rensebrønden. Det er ikke en korrekt tilslutning. Spørgsmål 3: Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes skønsmanden angive hvorledes udbedring vil kunne ske samt anslå og oplyse udgifterne til udbedring. Ved opgørelse af udgifter bedes inddraget såvel udgifter til udbedring i henhold til spørgsmål 1 som udgifter til udbedring af arbejdsskader på ejendommens stenbelægning.

19 Danske Kloakmestre. December 2007 Side 19 Svar på spørgsmål 3: Hvis kloakken skal kunne godkendes skal der foretages opgravning på 2 hjørner for inspektion af regnvandsledning. I forbindelse med udskiftning af regnvandsbrønden kan der tv-inspekseres mod vej. Der skal tv-inspekseres fra (formentligt) en udluftning/ gulvafløb, hvor snortrækket ikke kunne komme op. Det vurderes at der kan foretages udskiftning af rør ved de to indhængende gummiringe for omkring kr ,- + moms. Der skal foretages ny tv-inspektion med henblik på godkendelse af kloaksystemet. Før tv-inspektion / -i forbindelse med, skal der foretages opgravning (og udskiftning) af tagvandsbrønd. Supplerende syn foretaget den 4. september 2007 Udvendig kloak Tv-inspektion af regnvandsledning fra brønd 2 (Ø315cm brønd, se tegning side 5) mod den offentlige kloak i vej. Tvinspektionen er foretaget med kamera igennem vandlås i stedet for opgravning. Inspektionen viste en indhængende gummiring 10,5 meter fra brønd imod vej. Tv-inspektion af tagnedløbsledninger fra skur og tag på begge sider af ejendommen. Det er skønsmandens vurdering at ledningerne frem til forsiden af ejendommen er udført korrekt. Tagnedløbsledninger fra hjørnerne på forsiden må udskiftes/omlægges p.g.a. uhensigtsmæssige skarpe bøjninger og forkert tilsluttet til rensebrønden, brønd 2. Indvendig kloak Ledningsstrækket, der tidligere er omtalt som ikke er inspiceret, vurderes til at være en afproppet ledning. Den omtalte indhængende gummiring sidder umiddelbart før faldstamme til 1. sal. Syns- og skønstema Spørgsmål 4: Skønsmanden bedes - efter fornøden opgravning og supplerende/fornyet tv- inspektion foretage en samlet og fuldstændig opregning af de konstaterede fejl og mangler ved kloakken. Svar på spørgsmål 4: Der er konstateret i alt 4 steder med indhængende gummiringe. Gummiringene er tætningsringe imellem 2 samlinger. De er ikke placeret korrekt. Samlingerne er utætte og dermed er kloakken ikke lovlig.

20 Side 20 Danske Kloakmestre. December 2007 De 3 af de indhængende gummiringe er i fliseareal, den 4. er sidst på ledningen formentligt umiddelbart før faldstamme til 1.sal. (1A.) Tilslutningen af regnvandsledningen er foretaget under vandspejlet i rensebrønden. Det er ikke en korrekt tilslutning. Tagvandsledningerne fra rensebrønden imod ejendommen er ikke udført i korrekt højde og har uhensigtsmæssige skarpe bøjninger. Spørgsmål 5: I forlængelse af spørgsmål 1-3 og 4 bedes skønsmanden nærmere redegøre for hvert enkelt forhold for sig. Svar på spørgsmål 5: Indhængende gummiringe: 1. Der en to indhængende gummiringe på spildevandsledningen, der går fra brønd 1 imod den offentlige spildevandsledning i vejen. Disse gummiringe tilbageholder papir m.v. og forårsager jævnlige forstoppelser i kloaksystemet. Kloakledningen er ikke tæt. 2. Der er en indhængende gummiring i regnvandssystemet i ledningen fra brønd 2 imod den offentlige regnvandsledning i vejen. Kloakledningen er ikke tæt. 3. Der er en indhængende gummiring øverst i spildevandsledningen ca. 30 cm før faldstamme der fører til badeværelse på 1 sal(1a). Kloakledningen er ikke tæt. 4. Tilslutningerne til regnvandsbrønden, brønd 2, er udført under vandspejlet. Tilslutningerne er udført med uhensigtsmæssige skarpe bøjninger. EffEktiv markedsføring Få din egen virksomhedsprofil på Opstart inkl. 1 side 1295,- Yderligere sider kun 495,- pr. side Danske kloakmestre Kontakt Degn Grafik på telefon allerede i dag Egen annonce.indd :40:18

Danske Kloakmestre. September Side 2007. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. September Side 2007. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. September 2007 Danske Kloakmestre. September Side 2007 Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. September 2007 Formanden har ordet Velkommen til det nye faktuelt Det er med stolthed,

Læs mere

Danske Kloakmestre. Marts 2008. Danske Kloakmestre. nr. 2 Side. Marts 2008 Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. Marts 2008. Danske Kloakmestre. nr. 2 Side. Marts 2008 Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. Marts 2008 Danske Kloakmestre. nr. 2 Side. Marts 2008 Faktuelt Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. Marts 2008 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand

Læs mere

Danske Kloakmestre. Juni 2008. Danske Kloakmestre. nr. 3 Side. Juni 2008 Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. Juni 2008. Danske Kloakmestre. nr. 3 Side. Juni 2008 Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. Juni 2008 Danske Kloakmestre. nr. 3 Side. Juni 2008 Faktuelt Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. Juni 2008 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand Tommy

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Danske Kloakmestre. nr. 4. September Side 2008. Danske Kloakmestre. September 2008. Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. nr. 4. September Side 2008. Danske Kloakmestre. September 2008. Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. September 2008 Danske Kloakmestre. nr. 4. September Side 2008 Faktuelt Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. September 2008 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Danske Kloakmestre. Marts 2009 Danske Kloakmestre. nr. 6 Side. Marts 1 2009. Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. Marts 2009 Danske Kloakmestre. nr. 6 Side. Marts 1 2009. Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. Marts 2009 Danske Kloakmestre. nr. 6 Side. Marts 1 2009 Faktuelt Danske Kloakmestre Side 2 Danske Kloakmestre. Marts 2009 Redaktion Leif Hansen Verner H. Kristiansen formand Tommy Borlund

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Henning s Kloakrens A/S

Henning s Kloakrens A/S DØGNVAGT Har kloakken fået en prop så ring Henning op! Akutte problemer? Så ring 47 10 85 09 vi har døgnvagt, der virker! Henning s Kloakrens A/S Henning s Kloakrens A/S Aut. Kloakmester Svalehøjvej 13

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Faktuelt. Danmarkspræmiere på ny regnvandstunnel. Danske Kloakmestre. Juni 2009 Danske Kloakmestre. nr. 7 Side. Juni 1 2009. - Læs mere på side 4

Faktuelt. Danmarkspræmiere på ny regnvandstunnel. Danske Kloakmestre. Juni 2009 Danske Kloakmestre. nr. 7 Side. Juni 1 2009. - Læs mere på side 4 Danske Kloakmestre. Juni 2009 Danske Kloakmestre. nr. 7 Side. Juni 1 2009 Faktuelt Danmarkspræmiere på ny regnvandstunnel - Læs mere på side 4 Det er dit spildevand... men vores grundvand... Danske Kloakmestre

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Nedsivning af regnvand på egen grund Jagtparken TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Formål med projektet: At reducere risikoen for oversvømmelser i foreningens kældre. At etablere nye regnvandsledninger

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Faktuelt. »Kommuner sløser. Danske Kloakmestre. September 2009 Danske Kloakmestre. nr. 8. September Side 1 2009. med de gamle kloakker!

Faktuelt. »Kommuner sløser. Danske Kloakmestre. September 2009 Danske Kloakmestre. nr. 8. September Side 1 2009. med de gamle kloakker! Danske Kloakmestre. September 2009 Danske Kloakmestre. nr. 8. September Side 1 2009 Faktuelt»Kommuner sløser med de gamle kloakker!«det er dit spildevand... men vores grundvand... Danske Kloakmestre Dit

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere