Fordeling af timer i vådområder SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra"

Transkript

1 Indgående post uge 21 ( Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel AMO: Gymnastik sal på sygehuset Fordeling af timer i haller og gymnastiksale SV AMO: Tider Fordeling af timer i vådområder SV FIC: Svar vedr. tid onsdag i Badeland Voksenbassin Fordeling af timer i vådområder SV Delta: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Fordeling af timer i vådområder SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Fordeling af timer i vådområder SV Dykkerklubben Blop: Timer næste sæson i FIC springbassin Fordeling af timer i vådområder DHL Freigth A/S_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter DHL Freigth A/S_inspektionsrapport inkl. bilag.pdf Samlesag for inspektionsrapporter VS: Kloak som udført tegning - Havepladsvej Havepladsvej 76, 7000 Fredericia Udstedelse af Kommuneplantillæg for etablering af Miljøcenter Odense Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia biomassefyrede kedler på Skærbækværket Rapport - Anders Billes Vej Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Mail - videresendt mail til orientering og kopi til aktindsigt, Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia krænkelse af den private ejendomsret - partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Mailkorrespondance med NST Indsatsplanlægning. Grundvandskortlægning Skærbæk. Redegørelse Kvittering for vores brev Forespørgsel vedr. flytteudgifter til Social-, Børne- og Integrationsministeriet SV: Vedr. forespørgsel om flytteudgifter Forespørgsel vedr. flytteudgifter til Social-, Børne- og Integrationsministeriet VS: Vedr. forespørgsel om flytteudgifter Forespørgsel vedr. flytteudgifter til Social-, Børne- og Integrationsministeriet SV: Vedr. forespørgsel om flytteudgifter Forespørgsel vedr. flytteudgifter til Social-, Børne- og Integrationsministeriet SV: Opfølgning på forespørgsle fra DONG Røde Banke 16, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger RE: Korskærvej 160 Kent Grundell Hansen Korskærvej 160, 7000 Fredericia Redegørelse for ventilation, herunder brand tegninger m.m. Rambøll Korskærvej 160, 7000 Fredericia SV: Pensionistforeningens Voksenundervisning årsregnskab Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler SV: DBS regnskab i Excel Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler NY Skærbæk Aftenskole regnskab maj Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler FOF Fredericia - mangler Exelregneark Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler SV FOF: Exelregneark Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler FOF Fredericia - afregningsark 2013 Fredericia Kommune Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler 2013 (2).xlsx AOF Center Sydjylland: Afregningsskema vedr. aftenskole Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler 2013 aktivitet for AOF Center Sydjylland: Afregningsskema Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler 2013

2 35273 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde BILLUND/ HANSEN Erritsø Bygade 102, 7000 Fredericia ARKITEKTER P/S Henviser til brev af sagen er stadig sat i bero Sydøstjyllands politi Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia Korrespondance med ARC om COWI-rapport Affaldsressourceprojekt LBF orienterer nr. 625: Indberetning af ledige boliger pr. 1. LANDSBYGGEFONDEN Indberetning af ledige boliger 2014 marts LBF orienterer nr. 638: Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni LANDSBYGGEFONDEN Indberetning af ledige boliger og nr. 639: Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem Vedr. udledning af grundvand fra Vejrmosegårds Allé 78, EUROFINS MILJØ A/S Vejrmosegårds Allé 78, 7000 Fredericia Snoghøj, Analyserapport udtaget Vedr. jeres redegørelse i forbindelse med slangesprængning Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Vesthavnsvej 31 den 1. april Læst: Uddybende spørgsmål vedr. ansøgning om støtte til vand m.v Fredericia Civile Hundeførerforening - ansøgning om støttet til forbedring af klubhus Mail fra Visit Aalborg - SV: Afbud til overnatning d. 22. maj KL s Sociale Temamøde Mail fra KL - SV: Afbud til KLs Sociale Temamøde KL s Sociale Temamøde Svarmail fra KL ang. lån af kontorstol KL s Sociale Temamøde Fra ejers dvokat - Journalnr. Sags-ID: 14/ Finsensvej 7, Mogens Broe-Andersen Finsensvej 7, 7000 Fredericia Taulov, 7000 Fredericia (Vort sagsnr ) Fra ejers dvokat - Journalnr. Sags-ID: 14/ Finsensvej 7, Mogens Broe-Andersen Finsensvej 7, 7000 Fredericia Taulov, 7000 Fredericia (Vort sagsnr ) SV: Journalnr. Sags-ID: 14/ Finsensvej 7, Taulov, 7000 Mogens Broe-Andersen Finsensvej 7, 7000 Fredericia Fredericia (Vort sagsnr ) SV: Journalnr. Sags-ID: 14/ Finsensvej 7, Taulov, 7000 Mogens Broe-Andersen Finsensvej 7, 7000 Fredericia Fredericia (Vort sagsnr ) Regnskab samt redegørelse for 2013, Krisecenter for mænd Krisecenter for mænd i Serviceloven 18 uddelling 2. runde 2013 Fredericia Fremsendelse af kort og redegørelse for busser Alt for Damernes Kvindeløb SV: Spørgsmål og kommentarer vedr. kapacitetsvurdering Danbovej 2, 7000 Fredericia Revideret notat vedr. udledning fra Arla noCLK Danbovej 2, 7000 Fredericia Kapacitetsvurdering af Fredericia RA.pdf Revideret notat Danbovej 2, 7000 Fredericia Endelig revision af notat :-) Danbovej 2, 7000 Fredericia Mail vedr. tillæg Erfaringsudveksling fra Roskilde Kommune - projekt Find Trygheden - repatriering Vedr. en del af vejmatr. nr. 7000o Egeskov, Fredericia Jorder - Region Syddanmark Miljøuheld, Læk brændstoftank på Egeskovvej udgår inden kortlægning anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Sven Schubert Dufresne Lunddalvej 8, 7000 Fredericia KMD Valg Stemmeoptælling - Brugerinformation KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser SV: Pesticid dispensation Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Vedr. Samtanks kommende revision af sikkerhedsdokument Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia efter risikobekendtgørelsen Samtanks kommende revision af sikkerhedsdokument efter Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia

3 risikobekendtgørelsen Besvarelse af partshøring - Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Afgørelse om etablering af 3 vandhuller inden for strandbeskyttelseslinjen NBL 3, Bøgeskov Strand, matr.nr 4bt Egeskov, Fredericia Jorder, etablering af vandhul på eng Etablering af vandhuller ved Bøgeskov strand NBL 3, Bøgeskov Strand, matr.nr 4bt Egeskov, Fredericia Jorder, etablering af vandhul på eng SV: Etablering af vandhuller ved Bøgeskov strand NBL 3, Bøgeskov Strand, matr.nr 4bt Egeskov, Fredericia Jorder, etablering af vandhul på eng Kloakdefekt Herredsvej 16 Fredericia Herredsvej 16, 7000 Fredericia Hotel Postgården Oldenborggade 4, 7000 Fredericia Hotel Postgården Oldenborggade 4, 7000 Fredericia SV: Hotel Postgården Oldenborggade 4, 7000 Fredericia SV: Hotel Postgården Oldenborggade 4, 7000 Fredericia Re: SV: SV: Mangler vare i katalog Kontrak og Udbud - med Abena på aftørringspapir og engangsartikler, samt med Multiline på sæbesystemer SV: varenr BO Kontrak og Udbud - med Abena på aftørringspapir og engangsartikler, samt med Multiline på sæbesystemer Fejl i nyt katalog Kontrak og Udbud - med Abena på aftørringspapir og engangsartikler, samt med Multiline på sæbesystemer SV: Opstartsmøde KOM-udbud stomi Stomi - kontrakt med OneMed SV: SV: Et spørgsmål til bilag Scanning af post - annocering Tilbud fra Data Scanning Scanning af post - annocering SV: Scanning af post - mødedato Scanning af post - annocering SV: Etablering af vandhuller ved Bøgeskov strand Ryttergrøftvejen 44, 7000 Fredericia Afgørelse om etablering af 3 vandhuller inden for Ryttergrøftvejen 44, 7000 Fredericia strandbeskyttelseslinjen Klokaplan som udført J. J. HANSEN ApS Loddet 57, 7000 Fredericia Blå Flag Blå Flag "2014" i Fredericia Kommune Vinduer Treldevejens skole Henrik Buus Havepladsvej 175, 7000 Fredericia Angående forventet mail omkring indskærpelse ifm vores Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia spildevandsudledning RE: Varsling af miljøtilsyn hos Rexam Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Høringssvar Bygningskultur Fredericia.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Høringssvar Landsforeningen for Bygnings og Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Landskabskultur.pdf Høringssvar Fredericia Museum.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vejlby Kirkevej 30.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia DSB retiradebygn Brev Fa Kom 2014.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vurdering af bolig - Jbs-Consult.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vurdering af bolig Center for Bygningsbevaring.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vurdering af bolig - Jbs-Consult.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Rev. projekt af Egeskovvej 50, 7000 Fredericia Flytning af møde Overkørsel Landlystvej - Netto og Superbrugsen

4 34726 Observering af rotter i kommunen marts 2014 NOMUS A/S Stoustrupvej 14, Nomus A/S - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Dispensationsansøgning lydisolering i opgange, Randalsparken, Rambøll att: Torben Kristiansen Blonds Allé 1, 7000 Fredericia etagehuse og center Suppl. oplysninger vedr. redegørelse for vaskeplads, Rambøll att: Torben Kristiansen Blonds Allé 1, 7000 Fredericia Randalsparken, Svar på mail af 29/4-14 vedr. situationsplan, facader mv Rambøll att: Torben Kristiansen Blonds Allé 1, 7000 Fredericia Returpost.ingen afleveringsmulighed Detailhandelsanalyse Trafikstyrelsen har givet tilladelse til udvidelse af Skærbækværket Trafikstyrelsen Høring - VVM redegørelse om udvidelse af Skærbækværket - etablering af biomassefyrede kedler Beskæftigelsesregionens kommentarer til Fredericias Udarbejdelse af resultatrevisionen for 2013 resultatrevision KDI 14/00296 Kystdirektoratets afgørelse - Ansøgning om tilladelse til at etablere en flydeponton ud for Gothersgade 42 Kystdirektoratet Høring - etablering af flydeponton i Gammel Havn, Fredericia - ud for Gothersgade Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Lærkevej 5, 7000 Fredericia tilstandsrapport for gennemført beholderkontrol Fagerlien, 11, 7000, Fredericia Fagerlien 11, 7000 Fredericia Svar vedr. kontrol AVLSCENTER RØNSHAUGE A/S Højrupvej 96, 7000 Fredericia Ansøgning til kulturstyrelsen Lasse Skou Oldenborg Kongensgade 15, 7000 Fredericia Svar på offentlig høring - Danmarks Naturfredningsforening Tilløb til Gammelby Mølleå Mail med manglende materiale Rambøll Vendersgade 32, 7000 Fredericia Telefonnotat Chr. Winthers Vej, 7000 Fredericia Tilbagemelding fra styregruppen vedr. SVL Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord VS: Beslutningsreferat fra styregruppemødet vedr. SVL Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord SV: Status for sag om støj fra containerhåndtering på ADP's Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia importplads Tilsag til underskrift og returnering Beskæftigelsesregion Brug for alle 2 / resosurseforløb Syddanmark VS: Aftale på kompressionsstrømper - OPSTARTSMØDER/Fredericia KomUdbud - Kropsbårne hjælpemidler 2 (ortopædisk fodtøj og kompressionsstrømper) RE: boli.nu afd. 12 Dispensationsansøgning Søndermarksvej Søndermarksvej 36, 7000 Fredericia Årsregnskab Fælleskøkkenet Elbo I/S - Årsregnskab Svar på skrivelse af Peter Basse Gl. Tårupvej 45, 7000 Fredericia Gennemrettet endelig version Vurdering af arealer på FredericiaC Returnering af afleveringsattest, Afl. på Erritsø Møllebanke Erritsø Møllebanke 11, 7000 Fredericia Høringssvar Fredericia Museum Norgesgade 48.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia bemærkinger norgesgade 48.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia DSB retiradebygn Brev Fa Kom 2014.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia Bygningskultur Fredericia vedr. Norgesgade 48.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia Ændret opstillingsdato Indre Ringvej 13 - Opstilling af container Ansøgning om Elisabeth Marie Lunds Legat - HTX Lillebælt.pdf Elisabeth Marie Lunds Legat Referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. maj Socialdirektørforum

5 34172 Invitation: Deltagelse af børneområdet på en del af mødet i Socialdirektørforum Socialdirektørforum den 20. juni Referat fra møde i Socialdirektørforum den 5. februar Socialdirektørforum Vedr.: SV: Booking af lokale på Meldahls Rådhus til møder i Socialdirektørforum Dagsorden til møde i Socialdirektørforum den 4. december Socialdirektørforum Referat fra mødet i Socialdirektrforum den 20. september Socialdirektørforum Program for døgnseminar i Socialdirektørforum Socialdirektørforum Referat fra møde i Socialdirektørforum den 28. juni Socialdirektørforum Referat fra møde i Socialdirektørforum den 23.maj Socialdirektørforum Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 14. marts Socialdirektørforum Referat fra mødet i Socialdirektørforum 8. januar Socialdirektørforum Mødet i Socialdirektørforum den 20. juni med deltagelse af Socialdirektørforum børneområdet samt opdateret årshjul for Mail fra Ærø kommune - Mødet i Socialdirektørforum den Socialdirektørforum juni med deltagelse af børneområdet samt opdateret årshjul for Samtykke fra politiet TallShips den 30. maj Anmeldelse om påbegyndt af VVSarbejde OTTERUP BAD OG ENERGI ApS Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia Afsætningsplan, servitut- og byggelinieattest Lifa a/s Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia Sags-ID 14/4240 Fremsendelse af revideret tegningsmateriale Erritsø Bygade 25, 7000 Fredericia samt redegørelse for tilbygningens udformning i forbindelse med byggeansøgning mail fra leverandør af forsuringsanlæg vedr. logfiler.pdf Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia SV: spørgsmål til gylleforsuringsanlæg Ken Hyldgaard Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia Sag sk Sct. Knuds Skole Gothersgade 30 / Fynsgade Gothersgade 30, 7000 Fredericia Målblad til oreintering Sct. Knuds Skole Gothersgade 30 / Fynsgade 21 Sag sk Gothersgade 30, 7000 Fredericia MyndighedstegningerFacader Opdateret til byggeansøgning Specificering vedr. brug af ny port med overkørsel fra Gothersgade 30, 7000 Fredericia Gothersgade Sct. Knuds Skole Gothersgade 30 / Fynsgade 21 Sag sk Gothersgade 30, 7000 Fredericia MyndighedstegningerFacader Opdateret til byggeansøgning SV: Sct. Knuds Skole Gothersgade 30 / Fynsgade 21 Sag Gothersgade 30, 7000 Fredericia sk MyndighedstegningerFacader Opdateret til byggeansøgning Høringssvar fra Brand & Redning vedr. Monjasa Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Høringssvar vedr. hovedgasledning - Strevelinsvej 32 & Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Internationale ambitioner aflyser kontorudvidelse i Fredericia Ajcon NA Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Martine Christoffersensvej 54, 7000 Fredericia-rev tegninger Martine Christoffersens Vej 54, 7000 Fredericia Fuldført bygegarbejde Damvej 13, 7000 Fredericia orientering til Byrådet: Orientering om henvendelse om jorddeponering i grusgrav på Sdr. Kobbelvej Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

6 33811 Re: Støj fra varmepumpe Klage over støj fra varmepumper, Limen SV: Støj fra ventilationsanlæg Klage over støj fra varmepumper, Limen SV: Vedr. opstartsmøde med Stadsing KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter Status E-katalog Stadsing KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter Endeligt underskrevet kontrakt Stadsing.pdf KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter Kvittering for anmeldelse af midlertidig aktivitet, sandblæsning på den gamle Lillebæltsbro, 5500 Middelfart Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Overfladebehandling af Gl. Lillebæltsbro Returpost, ubekendt på adressen Tingvejen 21, 7000 Fredericia Oplysninger vedr.: Ansøgning af lovliggørelse af ombygning Linda Merete Larsen Mølleskovvej 50, 7000 Fredericia NMKN - Autosvar Jens Kromanns Vej 12, 7000 Fredericia Re: Vedr. fritlægning af Studstdal Bæk Studsdal Bæk SV: Oprensning på Havepladsvej 76, Fredericia Havepladsvej 76, 7000 Fredericia SV: Ansøgning til en butik Sommerrock VS: Sommerrock.xlsx Sommerrock Kort over råden over vej Sommerrock SV: Ansøgning til en butik Sommerrock SV: Ansøgning til en butik Sommerrock SV: Ansøgning til en butik Sommerrock Re: Fjernelse af ulovligt parkeret påhængskøretøj med stoe speedbåd Hevendelse om ulovligt parkeret påhængskøretøj (trailer med lystbåd) på Anders Billes Vej Anmeldelse af opstart af byggeri, vedh. attest, afsætningsplan HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 50, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S fremsendes geoteknisk rapport HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 50, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S VS: Henrik Larsen, Vedr. JournalNr: Martine HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 50, 7000 Fredericia Christoffersens vej 50, Fredericia SØNDERJYLLAND A/S Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken Vedr. kortlægningsbrev og kortrids på ejendommen Treldevej Treldevej 34, 7000 Fredericia 34, 7000 Fredericia Strandbeskyttelse på Lyngsoddevej 71, 7100 Fredericia Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia Re: Strandbeskyttelse på Lyngsoddevej 71, 7100 Fredericia Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia Driftsoverenskomst Prangervej 2A Affald og Genbrug Prangervej 2A, 7000 Fredericia UNDERSKREVET Driftsoverenskomst Prangervej 2A Kultur og Fritid Cykelklubben Prangervej 2A, 7000 Fredericia UNDERSKREVET Fuldmagt til sceneopbyggelse Midlertidigt arrangement, MesseC, den Pyro ansøgning HASTER REMA 1000 Messe hald C Midlertidigt arrangement, MesseC, den VS: Pladsfordelingsplan - Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den VS: Pladsfordelingsplan - Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den VS: Pladsfordelingsplan - Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den VS: Attached Image Midlertidigt arrangement, MesseC, den Fuldmagt Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia SV: Vedr. handicapparkeringsplads på Jernbanegade Ansøgning om handicapparkeringsplads på Jernbanegade ved

7 nr. 17a Situationsplan Carl Kristian Nielsen Fyrvej 8, 7000 Fredericia Returpost, modtager ubekendt på adressen Smalagervej /Thulesvej kolonihaver Returpost, modtager ubekendt på adressen Smalagervej /Thulesvej kolonihaver Returpost, modtager ubekendt på adressen Smalagervej /Thulesvej kolonihaver SV: Afrapporteringsskabelon og program for den 19. maj Råden over vej - Bølge 3 rund gevinstrealiseringsworkshop SV: Afrapporteringsskabelon og program for den 19. maj Råden over vej - Bølge 3 rund gevinstrealiseringsworkshop Tak for denne gang og lidt opfølgning Råden over vej - Bølge Re: SV: Højt græs Druehaven 19 - Højt græs på kommunalt areal Re: SV: SV: Højt græs Druehaven 19 - Højt græs på kommunalt areal Supplerende materiale Sybergsvej 10, 7000 Fredericia Altaner. Huslodsvej 61, Fredericia Bruno Sørensen Huslodsvej 61, 7000 Fredericia Kvittering for modtagelse statsforvaltningen - Anders Billes Vej Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Byggetilladelse, rettet facadetegning og tingbogsoplysninger Jørgen Laurits Andersen Ellipsen 21B, 7000 Fredericia Mail fra ejer Ellipsen 21B, 7000 Fredericia Mail - Påbegyndelse af byggearbejde Karsten Enggaard Rønnebækgårdsvej 10, 7000 Fredericia Underretning om retsmøde Retten i Kolding - Skifteretten Skade - Vej & Park - Tyveri på Industrivej 8 d. 8-9/ ( ) Situationsplan m[l til skel R Arkitekter v/john Ville Egernvej 17, 7000 Fredericia Rasmussen VS: SV: Automatisk svar: Nøgler ansøgning fra Svane service - leverandør - frit valg Byggeansøgningsskema DOMISIL ApS Herslev Kirkevej 56, 7000 Fredericia Supplerende materiale Simon Gade Jensen Skjoldborgsvej 16, 7000 Fredericia Sikker mail: OIB Borger - OA001 - Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Karsten Arnfeldt Olsen Råden over vejareal - MTB Cykelløb i Hannerup Skov - Powercup 2014 d Bestilling af grøn affaldsbeholder Connie Louise Bertelsen Bodilsvej 28, 7000 Fredericia Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale, servicebesøg Anticemex A/S Møllebugtvej 5 Fredericia Shipping - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale, servicebesøg Anticemex A/S Møllebugtvej 5, Fredericia Bulk Terminal I/S- aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Slåning af vejrabatter Knud Kjær Poulsen Slåning/klipning af græsrabatter ved Tuevej / Vejle Landevej VS: Rabatslåning Tuevej og Vejle Landevej mellem husnr 80 og Slåning/klipning af græsrabatter ved Tuevej / Vejle Landevej 74 HASTER HASTER RE: SV: Slåning af vejrabat Slåning/klipning af græsrabatter ved Tuevej / Vejle Landevej Dårlig lugt over Fredericia nord Klage over lugtgener uge i den nordlige bydel Henvendelse om oplysning om ejerforhold Kenneth Wessel Henvendelse om ejerforhold af grunden Dalegade/Fynsgade/Bjergegade Vedtægter for det Bruunske Pakhus Det Bruunske Pakhus att. Helle Lillethorup Kirkestræde 3, 7000 Fredericia Ansøgning om udvidelse af eksisterende Matas Butik - Erritsø bygade Fredericia NEW STORE EUROPE DANMARK A/S Erritsø Bygade 111, 7000 Fredericia

8 33845 Bekræftelse på udbedring af kloak KLODAN/ Tværvej 6, 7000 Fredericia JØRGEN JUUL DYRENDAL Tilbud fra Stena - udleveret ved tilsyn den 15 maj Fuglsang Allé 32, 7000 Fredericia SV: OU på Fuglsang Alle Fuglsang Allé 32, 7000 Fredericia Anmeldelse vedr. etablering af ny dobbelt carport på Fælledvej Finn Roy Fælledvej 55, 7000 Fredericia Bestilling af poser til grønt affald Grethe Nørskov Agertoften 21, 7000 Fredericia Ansøgningsmateriale.pdf Midlertidigt arrangement, Bakkeskolen, Erritsø Bygade Anmeldelse vedr. nedrivning af maskinhus på Kolding Landevej NIDA BYG A/S Kolding Landevej 25, 7000 Fredericia Aflæsningsskema/ejerskifte Primulavej 19, 7000 Fredericia Place2Live Primulavej 19, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilalelse til opførelse af nyt maskinhus på NIDA BYG A/S Kolding Landevej 25, 7000 Fredericia Kolding Landevej Re: Vedr. henvendelse angående høje træer på Hannerupvænget 31 - Høje træer/hegn ønskes fældet! Hannerupvænget Indsatsen overfor jordforurening i Region Syddanmark i Indsatsen overfor jordforurening i Region Syddanmark i Pris på kloakarbejde på trældevænget 1-15 og Forespørgsel vedr. pris på kloakarbejde på Treldevænget 1-15 og Ansøgning om byggertilladelse til om- og tilbygning til 3D FORM ApS Ekkodalen 81, 7000 Fredericia enfamiiliehus på Ekkodalen Udskiftning af vinduer i gymnastiksal Skærbæk Skole. Henrik Buus Skolevej 1, 7000 Fredericia Fjordbakkeskolen Skærbæk Afd. - tilbud Flemming Christesen Skolevej 1, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til fjernelse af vægge i fællesareal Allé Skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia (midlertidig sanglokale),nørre Alle Fredericia Tandemklub Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Foreninger Centralskolen - rep. af murværk v. SFO`en Dan Holberg Krogsagervej 30, 7000 Fredericia Anmeldelse vedr. rensning af Olietank på Vejrmosegårds Allé 90 DANSK INDUSTRI RENS A/S Vejrmosegårds Allé 90, 7000 Fredericia Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. KF10120, Brand & Redning Sæt bygningskulturarven på den kommunale dagsorden DANSK BYGNINGSARV A/S Bygningskultur Ansøgning om nabohjælp-skilte Søren Holdt Ansøgning om nabohjælpsskilte i Grundejerforeningen Skansen Nabohjælp Ansøgning om nabohjælpsskilte i Grundejerforeningen Skansen SV: styregruppe Planstrategi Kort tilbagemelding om bestyrelsesmødet i fredags Planstrategi Status vedr. den fælles planstrategi Planstrategi SV: Vil du strax sende referatet fra styregruppemødet den Planstrategi 2015 hvor planstrategiens ve og vel er beskrevet Strategiske handlingsplan Planstrategi Eksempler på temaer til Planstrategi Planstrategi Notat - Rammer for Trekantområdets Planstrategi.pdf Planstrategi Godkendt strategisk handlingsplan pdf Planstrategi Status på den fælles planstrategi Planstrategi 2015

9 34119 SV: Status på den fælles planstrategi Planstrategi Trekantområdets Vækststrategi.pdf Planstrategi Notat - Første bud på strategiske temaer til Planstrategi Planstrategi pdf Spørgsmål vedr. udbedring af kloak Grethe Fink Nielsen Østergade 6, 7000 Fredericia Mail fra Gert Østergade 6, 7000 Fredericia Mail fra Gert Østergade 6, 7000 Fredericia Mail fra Gert Østergade 6, 7000 Fredericia Ansøgning om afspæring af Carit Etlarsvej den 30 aug, på grund af vejfest Afspærring af Carit Etlars Vej i forbindelse med vejfest den 30. august Opsigelse af leverings- og serviceaftaler for Bofællesskabet Damvej YouSee Opsigelse af leverings- og serviceaftaler for Bofællesskabet Damvej SV: Nordiske Dage brandtegninger Midlertidigt arrangement, Den Kreative Skole, Kongensgade Ansøgning (delt af Journalen) Morten Vagn Axel Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Re: Feriekonstituering Udvalgsformandens ferieafvikling - Miljø- og Energiudvalget Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om håndtering af imprægneret træaffald Miljøstyrelsen Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om håndtering af imprægneret træaffald Brev fra Kulturstyrelsen om refusion Egnsteaterrefusion Re: Feriekonstituering Udvalgsformanden ferieafvikling - By- og Teknikudvalget Ansøfninf om byggetilladelse tiol etablering af kvist på Elborg 4 Brian Berg Asklev Hansen Elborg 4, 7000 Fredericia - VS: byggetilladelse Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt m/integreret carport på Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia Besvarelse af mail vedrørende trykledning - Rytterskolevej 7d Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt mail fre fredericia spildevand vedr. flytning af Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt spildevandsledning - Rytterskolevej 7d, Fredericia Ny placering at spildevandsledning - Rytterskolevej 7d Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt Rev. beliggenhedsplan - Rytterskolevej 7D Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt Anmodning om aktindsigt vedrørende lokalplan 286 Fredericia Peter Ebbe Madsen Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt Kommune - nybyggeri Rytterskolevej 7 D Taulov, 7000 Fredericia Strevelinsvej 34 - overkørsel.pdf Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Spørgeskema om spildevandsrensning i det åbne land Spørgeskema om spildevandsrensning i det åbne land vinduer.pdf Dalegade 3, 7000 Fredericia Fwd: Telefonbesked fra Tryg Forsikring Skærbækvej 10 - Støjhegn VS: trafik Overgade - trafikforhold Prisaftale - parykker Easy Hairlines, parykker, frivillig aftale Mail : VS: Kontrolcenter Chr. Winthersvej Henvendelse om støj v/kontrolcenter Chr. Winthersvej VS: Specificering vedr. brug af ny port med overkørsel fra Gothersgade 30, 7000 Fredericia Gothersgade Kort - overgang med trappe Gothersgade 30, 7000 Fredericia

10 35034 KKort med overkørsel Gothersgade 30, 7000 Fredericia KKort med overgang med trappe Gothersgade 30, 7000 Fredericia Vedr. Snaremosevej bag Burger King Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Sikker mail: nedlæggelse af Kriminalforsorgens Afdeling i Sydøstjylland og ny sikker mail Kriminalforsorgen Nedlæggelse af Kriminalforsorgens Afdeling i Sydøstjylland og ny sikker mail Spørgsmål vedr. mulig godkendelse og Forenings- og medlemstilskud Fredericia Byorkester - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening VS: Forenings- og medlems-tilskud Fredericia Byorkester Fredericia Byorkester - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening Vedtægter Fredericia Byorkester Fredericia Byorkester - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening HMU og FMU udpegninger Ny MED-aftale Aftale om møde AS Ansøgning (delt af Journalen) Morten Vagn Axel Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia VS: Godkendelse af skiltning, Ydre Ringvej Fredericia - att. Jan Kramme / Kjeld Knudsen Ydre Ringvej - Hastighedsnedsættelse i kryds + forbedret skiltning af sti Bestilling og ændring af renovation BOLIGFORENINGEN ØSTERBO Annavej 48, 7000 Fredericia A M B A Dagsorden til SVF og frikommuneforsøg mandag den docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Dagsorden til møde i SVF og frikommuneforsøg den docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Referat fra mødet i SVF og frikommuneforsøg den docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Referat fra mødet i SVF og frikommuneforsøg den docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Hjælpemidler & Kommunikation -SVF og frikommuneforsøg (bilag ).pptx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Personlig plan kladde (bilag ).docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Procedure for henvisninger til VF (bilag ).DOCX Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Procedure for undtagelsesredegørelser til vederlagsfri fysioterapi (bilag ).docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Afdækning af vederlagsfri fysioterapi (bilag SVF ).pptx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Fredericia Kommune - Borgerpjece til frikommuneforsøg 2014 (bilag ).docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Fredericia Kommunes pjece til praktiserende læger - Frikommuneforsøg vederlagsfri fysioterapi 2014 (bilag ).docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Workshop invitation til docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Bænke i Borgerhaven Borgerhaven - Ønske om bænk i Borgerhaven

11 34556 Advokathenvendelse vedr. køer der har forrettet skade i have Advokatfirmaet Viuff & Bilde Areal til græsning med kødkvæg, Pjedsted Jørgensen Godkendelse til underskrift LIFA A/S Servitut om kloakanlæg vedr. matr.nr. 10o Herslev By, Herslev Ansøgning om byggetilladelse til ombygning af varmecentral på FREDERICIA FJERNVARME Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia Indre Ringvej 93 A.M.B.A VS: P-cirkus er i byen Fortovsparkering - parkeringsbekendtgørelse - orientering Samarbejdsaftale til underskrift Institut for Læring og Filifisofi Samarbejdsaftale mellem Aalborg Universitet og Fredericia Kommune ADP regnskabsrapport pr. 30. april ASSOCIATED DANISH PORTS ADP regnskabsrapport 2014 A/S Fordelingsliste P-avisen.doc Pensionistavisen > Pavisen, regnskab.pdf Pensionistavisen > Bestilling af adresseliste til Pensionist Avisen januar 2014.docx Pensionistavisen > Elbo Hallen ansøgning om tilsagn til ombygning 2 april Elbohallen ombygning bilag 1 Elbo Hallen ombygning Billard Elbohallen ombygning bilag 1 Grundplaner for ombygning Elbohallen ombygning bilag 2 Ansøgnings tillæg til ombygning Elbohallen ombygning bilag 2 Elbo Hallen budget ombygning af billard Elbohallen ombygning VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Søndermarksvej - Fuglsangcentret/dårlige oversigtsforhold SV: Vedr udkørsel fra Fuglsangcentret Søndermarksvej - Fuglsangcentret/dårlige oversigtsforhold SV: Notat om skilteansøgning for Bødkervej 3, Fredericia Bødkervej 3 ST 1, 7000 Fredericia Henvendelse om fælleslegatet Henvendelse om fælleslegatet Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale, servicerapport Februar og april 2014 NOMUS A/S Follerupvej 42, Hans Loery aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse LBF orienterer nr. 637: Husleje- og udgiftsstatistik 2013 LANDSBYGGEFONDEN Lanssbyggefonden orienterer nr. 637: Husleje- og udgiftsstatistik Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale. servicerapport januar 2014 NOMUS A/S Sdr. Vilstrupvej 4, Anne Sofie Basse - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Vedr. ansøgning til pulje på 3. mio. kr. Undervisningsministeriet Projektansøgning til pulje på 3. mio. kr. - Spot On Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale, servicerapport februar. marts og april 2014 NOMUS A/S Møllebugtvej 7 Dan Gødning- aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale servicerapport januar 2014 NOMUS A/S Tornsagervej 11,Johannes Jensen - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Sikker mail: Meddelelser fra digital post Vigtig information til alle brugere af CPR-systeme Økonomi- og Indenrigsministeriet ajourføringsrettigheder i CPR-systemet inaktiveres natten mellem den 17. og 18. juni Afleveringsattest afl. 1/4-14 til BRF Kredit, Klampenborgvej 205, Kgs Lyngby Anmodning om svar på tidsforløb Barfoed Groups bemærkning til sagen Besigtigelsesrapport - Sjællandsgade 96B 2th Beskrivelse m.m. vedr skimmelsvamp, Sjællandsgade 96 B Besvarelse af Partshøring - Sjællandsgade 96b Billeder fra besigtigelsen Sjællandsgade 96 2 th

12 34777 Billeder vedrørende skimmelsvamp Sjællandsgade 96 B Billeder vedrørende skimmelsvamp Sjællandsgade 96 B Fremsendelse af dokumentation efter renovering af lejemål - Sjællandsgade 96 B 2. Th, Fredericia I forlængelse af vores samtale i fredags fremsendes hermed følgende tilbagemelding Mail - bemærkninger til midlertidigt forbud mod rådetnover lejlighed Mail - dokumentation fra analyserne efter skimmelsvampsanering Mail - lejers bemærkninger til partshøring Mail Turan Savas Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Christian Bro Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Jean Brahe Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Jean Brahe Re: Elektronisk afstemning Mail Karin Niemann Christensen SV: Ophævelse af forbud mod beboelse af lejemålet Sjællandsgade 96 B 2. th., Fredericia Mail Lars Ejby Pedersen SV: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Nicolaj Wyke Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Steen Wrist Ørts Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Fwd: Fwd: Mail Jan Schrøder Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Jean Brahe Re: SV: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail korrespondance vedr. skimmelsvamp Sjællandsgade 96 B Notat vedr. boligens stand - Sjællandsgade 96B prøvetagningsresultater - Sjællandsgade 96 B 2.th Rapport samt prøvetagningsresultater som slutkontrol efter renovering af lejemål - Sjællandsgade 96b 2th Redegørelse for afrendsning - Sjællandsgade 96 B 2.th Redegørelse for renovering af lejemål - Sjællandsgade 96 B 2. th Renoveringsplan - Sjællandsgade 96 B 2. th returerning af aflevereings attest Returnering af afleveringsattest afl. ved Rolf barfoed Holding, Nedergade 5, 5000 Odense C

13 34842 Returnering af afleveringsattest, afl.dato 1/4-14 til Jyske Bank, vestergade 8, 8600 Silkeborg Tinglysning afsluttet - servitut aflyst Udfyldt spørgeskema vedr. problemer i ejendommen Sjællandsgade 96 B, 2.sal _001.pdf Udtalelse embedslagen - Sjællandsgade 96B 2 th, Fredericia Anmodning om aktindsigt i sag vedr. Sjællandsgade 96 B - Lejerforening Fyn Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia - Aktindsigt /byggesag Anmoder om lysdiagram TRYG FORSIKRING A/S Krydset Strevelinsvej og Snoghøj Landevej 50 - anmoder om lysdiagram for vurdering af færdselsuheld SV: Ny bygning Kongensgade Kongensgade 111, 7000 Fredericia SV: Den kreative skole, ekstra etage Kongensgade 111, 7000 Fredericia Den kreative skole, ekstra etage Kongensgade 111, 7000 Fredericia Regionskvoter for 2015 Kommunekontaktrådet i Forslag til kommunekvoter for 2015 Syddanmark Udsendelse af orienteringsbrev om ikrafttrædelsesbekg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Bekendtgørelse om ikraftræden af LAB, joblov Rekruttering Dataindsamling i forbindelse med landsdækkende uheldsanalyse af '2-1' veje og '2+1' veje TRAFITEC ApS Dataindsamling i forbindelse med landsdækkende uheldsanalyse af '2-1' veje og '2+1' veje Ansægningsmateriale BBYG, Netmark A/S, Børupvej / Ankomst af krydstogtskib den 7. auguat afspærring af veje Havnekort Ankomst af krydstogtskib den 7. auguat afspærring af veje Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Registreringmeddelelse vedr. strandbeskyttelsesareal, matr.nr. 11g og 11h Erritsø By, Erritsø Ansøgning om byggetilladel til ny smedehal på Teknikervej 2 BILLUND/ HANSEN Teknikervej 2, 7000 Fredericia v/euc Lillebælt ARKITEKTER P/S Mødetidspunkt Højrupvej 116, 7000 Fredericia Vedr. lovliggørelse af ændret benyttelse af Oldeborggade Oldenborggade 8, 7000 Fredericia sall SV: opmåling Oldenborggade 8, 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation Marlene Svane Vibevej 10, 7000 Fredericia Korrespondance fra 2000 og 2001 med Carl Bro, Vejle Amt og Vejlevej 88, 7000 Fredericia Fredericia Kommune Carl Bro rapport af notat om bortgravning af Vejlevej 88, 7000 Fredericia olieforurening Vejlevej Carl Bro rapport af bortgravning af olieforurening Vejlevej 88, 7000 Fredericia Vejlevej Sdr Vilstrupvej 5_ansøgning om landzonetilladelse.pdf Sdr. Vilstrupvej 5, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, ,

14 35028 Grundlag for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer Miljøstyrelsen Grundlag for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskole afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskole afd. Taulov Kirkevej, , Anmeldelse af midlertidig aktivitet Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia RE: Anmeldelse af midlertidig aktivitet Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia RE: Anmeldelse af midlertidig aktivitet Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Bestilling og ændring af renovation Henrik Sibbern Nielsen Damsbovej 27, 7000 Fredericia Ændring på BBR vedr Smedegårdsvej Smedegårdsvej 32, 7000 Fredericia Anmoder om erklæring Place2Live Vejsenholtvej 12, 7000 Fredericia Vedr. udendørsservering Ansøgning om opstilling af midlertidig pølsevogn ved Rådhuskroen Gothersgade Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Ansøgning om principiel godkendelse af opførelse af udvalgsvarebutikker.pdf Ansøgning om principiel tilladelse til at opføre store udvalgsvarebutikker på matr. 1dc og dele af matr. nr 1e Stoustrup, Fredericia Jorder, Vejlevej nr Kort med overkørsel Martine Christof.S V 67, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Ny sø Kongsted, Gl. Ribevej NBL 3, Gl. Ribevej 49, matr.nr. 14a Kongsted by, Bredstrup Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Ny dam, oprensning Trelde-Østerby NBL 3, Østerbyvej 35, matr.nr. 6bb trelde, Fredericia jorder Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, ,

15 Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerup bæk skolen afd Nr. Alle, , Foto Skade 49, Ullerup bæk skolen afd Nr. Alle, , Faktura Skade 49, Ullerup bæk skolen afd Nr. Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , stk foto Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , VS: Gasoplag ved Egeskovvej? Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej VS: Ny henvendelse vedr. oplag Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej VS: Forespørgsel vedr. gasoplag Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej SV: Bemærkninger fra Miljø Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej SV: Tilbagemelding til Jan S Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Forespørgsel om Fredericias specielle fodgængersignal Fodgængersignal med Fredericia Landsoldat Message from "BrandstationenStueEtage" Ullerupdalvej 235, 7000 Fredericia

16 35214 Message from "BrandstationenStueEtage" Ullerupdalvej 235, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Ullerupdalvej 235, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, , Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Region Syddanmark Satspuljeaftalen for til national Handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Message from "BrandstationenStueEtage" Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Højmosevej 7, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Højmosevej 7, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Højmosevej 7, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Højmosevej 7, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia pdf Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale Servicebesøg Anticemex A/S Snaremosevej 65 aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse - Anticimex Hyrdebrev Undervisningsministeriet Præcisering af fortolkning af regelgrundvalget for inskrivning i folkeskolen Parkering på villaveje Jens Berg Lind Forespørgsel om håndhævning af parkeringsregler på private fællesveje Korrektion til BBR bygning nr. 2 samt forespørgsel til oplysning Advokatfirmaet Viuff & Bilde Bøgeskov Strand 36, 7000 Fredericia om byggesag Jørgensen Landsbyerne i Danmarks årsberetning Landsbyerne i Danmarks årsberetning SV: Vedr. gågader i Fredericia Prinsessegade jnr aflysning matr.nr. 696t m.fl. Fredericia Bygrunde LIFA A/S Aflysning af servitut om forsynings- afløbsledninger matr.nr. 696t m.fl. Fredericia Bygrunde SV: Lyreco: Godkendt masterfil pr Lyreco KomUdbud kontorartikler Mail vedr. klage og svar herpå Klage vedr. Boligkontoret Fredericia, afd. 403, Rahbeksvej

17 35338 Ansøgning om byggetilladelse til etabl. af ny legeplads Christian E. B. Zoffmann Jeppe Aakjærs Vej 2, 7000 Fredericia v/børnehaven Æblehaven,, Jeppe Aakærsvej VS: Ansøgning om skiltning på bygning Vesterballevej 27 Hartmanns A/S Vesterballevej 27, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse,til ombygning af stuehus + opf. ARKIMENTOR ApS Gl. Tårupvej 55, 7000 Fredericia af nyt maskinhus på Gl. Tårupvej Klage over ulidelig stank fra Shell Raffinaderiet Carsten Pedersen Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Kloakdæksel Lunddalvej/Slugten - Kloakdæksel løftet op ifbm skybrud SV: Vedr. Slugten ved Lunddalvej/ Dæksel der er løftet op fra Lunddalvej/Slugten - Kloakdæksel løftet op ifbm skybrud brønd Registreringsmeddelelse U Referencenr. NST-321- Geodatastyrelsen Notering om fredskov matr.nr. 9e Børup by, Taulov Afprøvning af nye opgaver til de nationale test i september 2014 Undervisningsministeriet - Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Afprøvning af nye opgaver til de nationale test i september AT: Indkøbschef/udbudsansvarlig, vedr. arbejdsklausuler - svarfrist Kommunernes Landsforening Status 2014 på udbredelsen af arbejdsklausulerne i kommunerne (social dumping) Manglende vejskilt til Tårupvej, Taulov Grethe Fink Nielsen Henvendelse om manglende skiltning til Tårupvej i forbindelse med vejomlægningen Orientering om tilsynsbesøg Arbejdstilsynet Arbejdstilsynsbesøg den xx.xx.xxxx, Plejens Administration & Vikarkorps, Danmarksgade 4, Projektbeskrivelse Senhjerneskadeprojektet Vand i kælder Lasse Hasle Nørgaard Norgesgade 40 - afvanding - vand i kælder Tænk på Tværs konkurrence Kræftrehabilitering Sundhedssamtale - samtaleguide Kræftrehabilitering retningslinjer til database på medarbejderportalen Kræftrehabilitering Gl. Ribevej Gl. Ribevej 50 - Hegnsklipning Book af møder i DAK i DAK - Det Administrative Kontaktforum SV: Indsigelse til lokalplan nr 315 Ullerup Ansøgning om igangsættelse SAMT udarbejdelse af lokalplan nr Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup SV: Indsigelse til lokalplan nr 315 Ullerup Ansøgning om igangsættelse SAMT udarbejdelse af lokalplan nr Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Renhold - Sundegade - Orange Haller Færdigmelding Jacob Daniel Degn Larsen Vendersgade 49, 7000 Fredericia DHL - Byggeansøgning tilføjelser Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - materiale til byggeansøgning Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - Belægningsplan Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - materiale til byggeansøgning Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - terræn Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - Byggeansøgning materiale Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - Brandforhold Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - byggetilladelse Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - byggetilladelse Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - byggetilladelse Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - skilteprojekt Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia

18 35184 VS: DHL - Beplantningsplan Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - Beplantningsplan Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL i Taulov - byggetilladelse Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: skilteprojet på Droningens Kvartér Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia Rev. brandplaner, afsætningsplan mm Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia Re: Cykelskur mm. Danmarksstræde. anita Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde Re: Cykelskur mm. Danmarksstræde. anita Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde VS: 7000bg Christian Eugen Bertelsen Zoffmann Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde SV: 7000bg - Kirsten Hassing Nielsen Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde SV: 7000bg - tidligere cykelskur ved Danmarksstræde René Olesen Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde Endeligt kortlægningsrids Heimdalvej Heimdalsvej 16. Kortlægning af forurening Afgørelse; en del af det kortlagte areal udgår Heimdalvej Heimdalsvej 16. Kortlægning af forurening Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 45 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 41 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 39 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 35 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 27 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Viaduktvej 44 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Viaduktvej 36 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Viaduktvej 24 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Viaduktvej 20 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Vedr. Vejlevej 50B Vejlevej 50B, 7000 Fredericia VS: Vedr. Vejlevej 50B Vejlevej 50B, 7000 Fredericia SV: Vedr. Vejlevej 50B Vejlevej 50B, 7000 Fredericia Opstart af linnedaftale KomUdbud - Linned og måtter (vask og leje) Plantebælte matr. 27n og 27b Klage over fjernelse af læplantning mellem Skanseparken og Kløvervej Mail til/fra Enalyzer ang. lanceringstidspunkt Borgerpanel Kommunikation med Enalyzer om QR Borgerpanel Tilbud Borgerpanel 2013

19 34463 Kontrakt med Enalyzer Borgerpanel SV: Kære Foreninger - ang virk dk Oprettelse af foreninger på virk.dk Færdigmelding, Erklæring vedr. teknisk dokumentation, PREBEN JØRGENSEN HUSE A/S Martine Christoffersens Vej 4, 7000 Fredericia byggeskadeforsikring energimærkning m.m Anmeldesle om påbegyndelse af VVS arvejde PREBEN JØRGENSEN HUSE A/S Martine Christoffersens Vej 4, 7000 Fredericia VS: Bemærkninger til Klimatilpasningsplan fra Team N&L Tillæg til kommuneplan vedr. klimatilpasning Meddelelse om stemmesedler nedlagt i forkerte stemmekasser Økonomi- og Valg til Europa Parlamentet m.v. Indenrigsministeriet Meddelelse til alle kommunalbestyrelser om Økonomi- og Valg til Europa Parlamentet brevstemmemodtagere ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Indenrigsministeriet Brev til alle KB om henvendelser fra pressen om udlevering af Økonomi- og Valg til Europa Parlamentet resultater før kl 23 for Europa-Parlamentsvalget 2014 Indenrigsministeriet Garaga Højgårdsvej 15 - Kommentar til partshøring Højgårdsvej 15, 7000 Fredericia Fjernelse af 3 dyre spærringer i Vejle Å Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd Referat fra 2. møde i teknikergruppen, samt diverse bilag og vandrådsreferat Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd Dagsorden Uniformsmøde Kontrakt på beklædning til personalet i Plejen (Berendsen) Re: Tøj til plejen - mail fra Berendsen vedr. status Kontrakt på beklædning til personalet i Plejen (Berendsen) VS: gasværksgrunden Miljøuheld, udslip af glycol fra køleanlæg på Gasværksgrunden Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrev, resultat af tilsyn Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den , Kirstinebjerg Distriktet, Afd. Bøgeskov, Bøgeskovvej 37C Post Danmark status Udbud på kørsel med kølemad TED-publication ( ) Udbud på kørsel med kølemad Udstedelse af Kommuneplantillæg for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Ressourceplan for affaldshåndtering er offentliggjort Miljøstyrelsen Høringsseminar vedr. "Ressourceplan for Affaldshåndtering " Rapport AR-14-CA udtaget , Tørskind- EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Vork Vandværk DGU Rapport AR-14-CA udtaget , Pjedsted EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Vandværk Vandværket Analyserapport udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat analyserapport udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser uge 20, Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

20 sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, Deres ref. Po nr.: " af Udledningsmængder fra 3 mdr periode.xlsx Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Udledningsmængder fra 3 mdr periode DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøver ( maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (22. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (21. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (20. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (23. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Kommentering af rapport, spildevandsanalyser Q1, A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Angående forventet mail omkring indskærpelse ifm vores Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia spildevandsudledning Rapport AR-14-CA udtaget vedr. Aller EUROFINS MILJØ A/S Fabriksvej 1, 7000 Fredericia Petfood Udløb Spildevansanalyse udtaget EUROFINS MILJØ A/S Værftsvej 13, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA udtaget , Tuborg - EUROFINS MILJØ A/S Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Fredericia Bryggeri Udløb Fredericia Idrætscenter, /14, udtaget ALS DENMARK A/S Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia VS: Åbning af Badeland på Trelde Næs Camping Trelde Næsvej 297, 7000 Fredericia SV: Åbning af Badeland på Trelde Næs Camping Trelde Næsvej 297, 7000 Fredericia Kommunespecifikt bilag BILER.pdf KomUdbud Biler Acceptversion på BC på BILER.docx KomUdbud Biler Ansøgning om fritagelse for gebyr på erhvervsaffald, DALLeadership Generelt administrationsgebyr 2014 for erhvervsaffald DALLeadership Ændring af forfaldsdato pr for husleje Danmarksgade Plejen - Lejeforhøjelse/regulering Danmarksgade 4,1. th/kirkestræde 2, Returpost maj arrangement 2012, 2013 og Fredericia lystbådehaven - Jesperbangsvej Jesper Banks Vej 18, 7000 Fredericia materilae vedr. ibrugtagning Små kommentarer til jeres kommuneplan Kommuneplanrevision 2013

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 16 ( 14. 18. April 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 27393 Svar fra Shell på lokalplanforslag Egeskovvej 265 7000 Fredericia 16-04-2014 Lokalplan 330,

Læs mere

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte Bekræftelse fra ejendomsmægler om udbud af 330-2015-539777 udlejningsejendomme 14-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 330-2015-539719 Indretning af restaurant 14-10-2015 Beredskab Oplyses af modtager

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56 Åben postliste 20. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Forespørgsel til Renovation jecr 56 Kvittering for modtagelse af ansøgning

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til 330-2015-422434 Ankestyrelsen 14-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Ankestyrelsen Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata

Læs mere

2007 Fredericia Status

2007 Fredericia Status 2007 Oplandsskema for Fredericia Udskrevet den 12-06-2007 Side 1 F3-01 K Hannerup Brovej S 13,15 0,20 2,63 50 50 0,1 0,1 0,2 1 SE F30101U Lillebælt F3-02 K Søndermarksvej Syd S 34,94 0,30 10,48 1.020 1.020

Læs mere

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ønsker ikke at deltage i projektet Tude Ådal men har 330-2015-517103 bemærkninger til fredning og 73 04-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-516955 Færdigmelding fra autoriseret mester 04-10-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-194059 Kvittering 18-04-2015 Center for HR og Udvikling Borger 330-2015-199581 spørgsmål om afstandskrav 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-196233 Forurening på Industrivej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-17060 Svar til NST: Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Matrikel 105b Slagelse Markjorder, Slagelse Kommune 09-01-2015 Center for Teknik

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

27-05-2014 De nye kørekortregler, kørekortregisteret kørekort med bilag 36241 Vedr. fremsendelse af høring med afgørelse i udkast til

27-05-2014 De nye kørekortregler, kørekortregisteret kørekort med bilag 36241 Vedr. fremsendelse af høring med afgørelse i udkast til Indgående post uge 22 ( 26. 30. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35990 Forbrugsregnskab el 2013 - Tingvejen 27-05-2014 Indberetning af oplysninger til fordelingsregnskab

Læs mere

06-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 onsdag kl. 16-17 kan afgøres 30764 Re DeltaSwim: Deltagertal for indeværende sæson i Baland

06-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 onsdag kl. 16-17 kan afgøres 30764 Re DeltaSwim: Deltagertal for indeværende sæson i Baland Indgående post uge 19 ( 5. 9. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30664 SV: Afventer yderligere oplysninger vedr. timefordeling 05-05-2014 Fordeling af timer i vådområder

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-668501 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668512 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668472 Udtage

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-488511 Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende ridebane 21-09-2015 Center for Teknik og Miljø Borger Fremsendes nyt kortbilag nr. 4 som erstatter det 330-2015-488358 tidligere fremsendte 21-09-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-599452 Ønske om miljøscreening 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599448 Fra ejer - mangler e-mail? 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599301

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på ny klage fra NAVN NAVN NAVN vedr. 330-2016-577279 Afhentning af dagrenovation Parkvej Skælskør 04-10-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-577295 Partshøring - Storkevej 10 04-10-2016

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen 330-2015-431170 Indkaldelse til samtale 19-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-431174 Tilbagekaldelse af påbud 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-431155

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af Center for Arbejdsmarked og 330-2015-111366 Opsigelse Hosting af www.fleksjobslagelse.dk 04-03-2015 Integration Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af 330-2015-110774 udestue 04-03-2015

Læs mere

Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 17-02-2014 Peter Thybo/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Neuro-Kreativitet / Dream-Team - Nyhedsbrev nr. 2

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-427784 Svar fra NAVN NAVN 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-426660 Udtalelse fra SK Forsyning 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø 26863902 SK SERVICE A/S Forespørgsel

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 330-2015-98633 Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 service 330-2015-98394 Bekræftelse på modtagelse af klage 24-02-2015 service 330-2015-97684 Bekræftelse på modtagelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Bilka Slagelse. Tilladelse til salg og opbevaring af 330-2016-595685 fyrværkeri 10-10-2016 Beredskab Oplyses af afsender 330-2016-595639 Tillæg til byggetilladelse 10-10-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-527980 Svar fra NAVN 08-10-2015 Byrådssekretariatet Advokatanpartsselskabet Adduco 330-2015-527900 Ansøgningen annulleres 08-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 237208 Høringssvar fra Glyngøre Vuggestue og Børnehave samt Harrevig Børnehus vedr. tilskud til private institutioner -

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 20. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VS: Udmelding af vejledende udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2014 - Bilag_2_2014.pdf

Læs mere

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 )

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 20740 Rapport AR-15-CA-00288740-01 udtaget 25.03.2015 EUROFINS MILJØ A/S 30-03-2015 Vejlbyvej

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127168 knje 10654

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127168 knje 10654 Åben postliste 04.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127176 knje 10654 04-08-2015 - berigtigelse af placering af

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 14. 18. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 48068 Indtægts-/Udgiftsbilag 16-07-2014 Skade, Proaktiv, 07.01.2014, 41 47996 Brev fra Sydøstjyllands

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager 330-2016-678159 Mail fra advokat NAVN 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager 330-2016-677800 Invitation til borgmestermøde 13. januar 2017 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden 330-2015-301526 250615 11-06-2015 Center for Teknik og Miljø 25798376 Miljøstyrelsen Bestilling: Import

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Sag vedr. udstykning af laen 2084

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Sag vedr. udstykning af laen 2084 Åben postliste 21. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Dataindsamling i forbindelse med landsdækkende uheldsanalyse af '2-1' veje og '2+1' veje -

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 20-02-2012 "Kunstpakhuset" Dokumenttitel Ansøgning om støtte - Bannerudstilling, Nr. Snede

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Stab og udvikling Dokumentdato 28-08-2015 "Liza Riis Lange (LIZL) VIA" Dokumenttitel konsortiestyregruppemøde 4. september Sagsnr.

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Marienlund Dokumentdato 06-10-2011 x Dokumenttitel Orientering vedr. Bellisbo og Marienlund. Sagsnr. 2010/01645 Dokumentnr. 2010/01645 006

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 Åben postliste 29. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 29-04-2015 Alle skal

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-412873 Færdigmelding + Erklæring om teknisk dokumentation 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-412880 Partshøring - mail fra nabo 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-438308 Aktiviteter i partnerskabsnetværket 24-08-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af modtager Underskrevet allonge fra marts 2015 vedr. Skælskør 330-2015-438385 Nor Camping 24-08-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 Åben postliste 29/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 - værktøjet på cykelservicestationen på - -

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 30. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 30-10-2013 28-10-2013 Udkørsel fra - Forespørgsel fra - status i sag 163469

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Postliste Teknik og Miljø

Postliste Teknik og Miljø Postliste 10-07-2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-07-2013 Overkørsel - - 100701 chni 12453 10-07-2013 SV: -, matr. nr. - Overkørsel - 100700 chni

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger

Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-728926 Observation af rotter i kommunen 06-12-2016 Center for Teknik og Miljø 30 18 69 15 NOMUS A/S 330-2016-728920 Erhvervs lejemål i stueplan - Bredgade 3 06-12-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-382897 Meddelselse om Byggearbejde 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382865 SV: Vedr. Ombygning af garage til beboelse 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr bemærkninger mome 5408

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr bemærkninger mome 5408 Åben postliste 2. april 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 02-04-2014 - - godkender ubetinget vigepligt 63305 mome 5408 02-04-2014 - - bemærkninger

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-288284 Samtykkeerklæring 04-06-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-288285 Samtykkeerklæring 04-06-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-288282 Samtykkeerklæring 04-06-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 18-09-2015 holstebro@force.dk Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. 2015/03690

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391 Åben postliste 20. august 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Sv.:Servicevejvisning til - - 135938 mome 14391 - rettelse af BBR - Message from KMBT_C353.msg

Læs mere

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger svar på anmodning om aktindsigt vedr. Krabbevej 5, 330-2016-5374 4200 05-01-2016 Center for Teknik og Miljø 25 79 79 81 SK FORSYNING A/S 330-2016-5390 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked

Læs mere

Post. Oprettet den 16-07-2012 10:51 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 16-07-2012 10:51 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer Landbrug teknisk@silkeborg.dk maria.karm@silkeborg.dk teknisk@hedensted.dk gitte.nielsen@hedensted.dk bba@jlbr.dk Dokumenttitel Anmodning om 21 nabokommunehøringer, vedr. Frisbækvej 16, Nørre

Læs mere

Post. Oprettet den 27-01-2015 11:50 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-01-2015 11:50 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.03A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Børne- og Familieafdeling Dokumentdato 19-01-2015 Merete Villsen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Nøgletalsmateriale Sagsnr. 2009/60015

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 4. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-11-2013 04-11-2013 Gl. notat fra - om farligt affald - 166102 jast 3904

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr RE: Supplerende oplysninger til sagen mamr 8977

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr RE: Supplerende oplysninger til sagen mamr 8977 Åben postliste 15. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 15-05-2014 RE: Supplerende oplysninger til sagen - 91039 mamr 8977 15-05-2014 Godt gået Bornholm!

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 Åben postliste 20/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 20-10-2015 Mail

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 04-07-2014 Lene Hansen Dokumenttitel The International Art Workshop 2014 Sagsnr. 2014/13388

Læs mere

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19-

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19- Indgående post uge 31 ( 27. 31. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 50351 Udbetalingsbilag 31-07-2015 Skade, Fuglsanggård, 23.05.2014, 32, 7379860-32 50161 Genbrugspladsen

Læs mere

Post. Oprettet den :28 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den :28 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Dokumentdato 15-05-2013 Stensbjerg A/S Dokumenttitel Ansøgning om opførelse af enfamiliehus med dobbelt carport samt overdækket terrasse - Feddet

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Indgående post uge 2 ( 6. 10. januar 2014 )

Indgående post uge 2 ( 6. 10. januar 2014 ) Indgående post uge 2 ( 6. 10. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 1479 FOF SV: Vedr. opkrævning af gebyr for brug af varmtvandsbassinet på Fr. Sygehus 2013 08-01-2014

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058 Åben post 13. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 07-12-2013 Beskrivelse - boldbane - 191321 chaa 23870 13-12-2013 07-12-2013

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-668532 Afgørelse efter NBL 15: Afslag til vintercampering 27-11-2015 Center for Teknik og Miljø 33157274 Naturstyrelsen 330-2015-668545 FOF 27-11-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender SV: Dokument Naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender SV: Dokument Naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-478840 SV: Dokument Naboorientering 24-08-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-478480 Kopi af politiets tilladelse til opstilling af hoppeborg 24-08-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

trafik Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

trafik Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel om dispensation for afstand til skel ved 330-2016-263264 genopførelse af bygning 11-05-2016 Center for Teknik og Miljø 66052028 ARKITEKTFIRMAET JOHN VEJE A/S 330-2016-263231 Aftale om ikrafttrædelse

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid "Vejle Amts Folkeblad - Horsens Folkeblad Redaktionen" "Ikast Avis Steen Hebsgaard"

Læs mere

Ansøgning BNP : Byggesag - BBR Projekt - Drivhus - Strandvejen 25, Teknik, Miljø og Drift

Ansøgning BNP : Byggesag - BBR Projekt - Drivhus - Strandvejen 25, Teknik, Miljø og Drift Postliste over post som er modtaget i Sorø Kommune den 26. oktober 2017 Dokumentnr Overskrift Sagsoverskrift Afdeling 340-2017-137392 Kvittering, indberetning af registrering CRM:00531981 Huslejenævn -

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere