Fordeling af timer i vådområder SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra"

Transkript

1 Indgående post uge 21 ( Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel AMO: Gymnastik sal på sygehuset Fordeling af timer i haller og gymnastiksale SV AMO: Tider Fordeling af timer i vådområder SV FIC: Svar vedr. tid onsdag i Badeland Voksenbassin Fordeling af timer i vådområder SV Delta: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Fordeling af timer i vådområder SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Fordeling af timer i vådområder SV Dykkerklubben Blop: Timer næste sæson i FIC springbassin Fordeling af timer i vådområder DHL Freigth A/S_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter DHL Freigth A/S_inspektionsrapport inkl. bilag.pdf Samlesag for inspektionsrapporter VS: Kloak som udført tegning - Havepladsvej Havepladsvej 76, 7000 Fredericia Udstedelse af Kommuneplantillæg for etablering af Miljøcenter Odense Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia biomassefyrede kedler på Skærbækværket Rapport - Anders Billes Vej Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Mail - videresendt mail til orientering og kopi til aktindsigt, Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia krænkelse af den private ejendomsret - partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Mailkorrespondance med NST Indsatsplanlægning. Grundvandskortlægning Skærbæk. Redegørelse Kvittering for vores brev Forespørgsel vedr. flytteudgifter til Social-, Børne- og Integrationsministeriet SV: Vedr. forespørgsel om flytteudgifter Forespørgsel vedr. flytteudgifter til Social-, Børne- og Integrationsministeriet VS: Vedr. forespørgsel om flytteudgifter Forespørgsel vedr. flytteudgifter til Social-, Børne- og Integrationsministeriet SV: Vedr. forespørgsel om flytteudgifter Forespørgsel vedr. flytteudgifter til Social-, Børne- og Integrationsministeriet SV: Opfølgning på forespørgsle fra DONG Røde Banke 16, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger RE: Korskærvej 160 Kent Grundell Hansen Korskærvej 160, 7000 Fredericia Redegørelse for ventilation, herunder brand tegninger m.m. Rambøll Korskærvej 160, 7000 Fredericia SV: Pensionistforeningens Voksenundervisning årsregnskab Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler SV: DBS regnskab i Excel Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler NY Skærbæk Aftenskole regnskab maj Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler FOF Fredericia - mangler Exelregneark Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler SV FOF: Exelregneark Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler FOF Fredericia - afregningsark 2013 Fredericia Kommune Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler 2013 (2).xlsx AOF Center Sydjylland: Afregningsskema vedr. aftenskole Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler 2013 aktivitet for AOF Center Sydjylland: Afregningsskema Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler 2013

2 35273 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde BILLUND/ HANSEN Erritsø Bygade 102, 7000 Fredericia ARKITEKTER P/S Henviser til brev af sagen er stadig sat i bero Sydøstjyllands politi Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia Korrespondance med ARC om COWI-rapport Affaldsressourceprojekt LBF orienterer nr. 625: Indberetning af ledige boliger pr. 1. LANDSBYGGEFONDEN Indberetning af ledige boliger 2014 marts LBF orienterer nr. 638: Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni LANDSBYGGEFONDEN Indberetning af ledige boliger og nr. 639: Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem Vedr. udledning af grundvand fra Vejrmosegårds Allé 78, EUROFINS MILJØ A/S Vejrmosegårds Allé 78, 7000 Fredericia Snoghøj, Analyserapport udtaget Vedr. jeres redegørelse i forbindelse med slangesprængning Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Vesthavnsvej 31 den 1. april Læst: Uddybende spørgsmål vedr. ansøgning om støtte til vand m.v Fredericia Civile Hundeførerforening - ansøgning om støttet til forbedring af klubhus Mail fra Visit Aalborg - SV: Afbud til overnatning d. 22. maj KL s Sociale Temamøde Mail fra KL - SV: Afbud til KLs Sociale Temamøde KL s Sociale Temamøde Svarmail fra KL ang. lån af kontorstol KL s Sociale Temamøde Fra ejers dvokat - Journalnr. Sags-ID: 14/ Finsensvej 7, Mogens Broe-Andersen Finsensvej 7, 7000 Fredericia Taulov, 7000 Fredericia (Vort sagsnr ) Fra ejers dvokat - Journalnr. Sags-ID: 14/ Finsensvej 7, Mogens Broe-Andersen Finsensvej 7, 7000 Fredericia Taulov, 7000 Fredericia (Vort sagsnr ) SV: Journalnr. Sags-ID: 14/ Finsensvej 7, Taulov, 7000 Mogens Broe-Andersen Finsensvej 7, 7000 Fredericia Fredericia (Vort sagsnr ) SV: Journalnr. Sags-ID: 14/ Finsensvej 7, Taulov, 7000 Mogens Broe-Andersen Finsensvej 7, 7000 Fredericia Fredericia (Vort sagsnr ) Regnskab samt redegørelse for 2013, Krisecenter for mænd Krisecenter for mænd i Serviceloven 18 uddelling 2. runde 2013 Fredericia Fremsendelse af kort og redegørelse for busser Alt for Damernes Kvindeløb SV: Spørgsmål og kommentarer vedr. kapacitetsvurdering Danbovej 2, 7000 Fredericia Revideret notat vedr. udledning fra Arla noCLK Danbovej 2, 7000 Fredericia Kapacitetsvurdering af Fredericia RA.pdf Revideret notat Danbovej 2, 7000 Fredericia Endelig revision af notat :-) Danbovej 2, 7000 Fredericia Mail vedr. tillæg Erfaringsudveksling fra Roskilde Kommune - projekt Find Trygheden - repatriering Vedr. en del af vejmatr. nr. 7000o Egeskov, Fredericia Jorder - Region Syddanmark Miljøuheld, Læk brændstoftank på Egeskovvej udgår inden kortlægning anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Sven Schubert Dufresne Lunddalvej 8, 7000 Fredericia KMD Valg Stemmeoptælling - Brugerinformation KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser SV: Pesticid dispensation Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Vedr. Samtanks kommende revision af sikkerhedsdokument Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia efter risikobekendtgørelsen Samtanks kommende revision af sikkerhedsdokument efter Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia

3 risikobekendtgørelsen Besvarelse af partshøring - Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Afgørelse om etablering af 3 vandhuller inden for strandbeskyttelseslinjen NBL 3, Bøgeskov Strand, matr.nr 4bt Egeskov, Fredericia Jorder, etablering af vandhul på eng Etablering af vandhuller ved Bøgeskov strand NBL 3, Bøgeskov Strand, matr.nr 4bt Egeskov, Fredericia Jorder, etablering af vandhul på eng SV: Etablering af vandhuller ved Bøgeskov strand NBL 3, Bøgeskov Strand, matr.nr 4bt Egeskov, Fredericia Jorder, etablering af vandhul på eng Kloakdefekt Herredsvej 16 Fredericia Herredsvej 16, 7000 Fredericia Hotel Postgården Oldenborggade 4, 7000 Fredericia Hotel Postgården Oldenborggade 4, 7000 Fredericia SV: Hotel Postgården Oldenborggade 4, 7000 Fredericia SV: Hotel Postgården Oldenborggade 4, 7000 Fredericia Re: SV: SV: Mangler vare i katalog Kontrak og Udbud - med Abena på aftørringspapir og engangsartikler, samt med Multiline på sæbesystemer SV: varenr BO Kontrak og Udbud - med Abena på aftørringspapir og engangsartikler, samt med Multiline på sæbesystemer Fejl i nyt katalog Kontrak og Udbud - med Abena på aftørringspapir og engangsartikler, samt med Multiline på sæbesystemer SV: Opstartsmøde KOM-udbud stomi Stomi - kontrakt med OneMed SV: SV: Et spørgsmål til bilag Scanning af post - annocering Tilbud fra Data Scanning Scanning af post - annocering SV: Scanning af post - mødedato Scanning af post - annocering SV: Etablering af vandhuller ved Bøgeskov strand Ryttergrøftvejen 44, 7000 Fredericia Afgørelse om etablering af 3 vandhuller inden for Ryttergrøftvejen 44, 7000 Fredericia strandbeskyttelseslinjen Klokaplan som udført J. J. HANSEN ApS Loddet 57, 7000 Fredericia Blå Flag Blå Flag "2014" i Fredericia Kommune Vinduer Treldevejens skole Henrik Buus Havepladsvej 175, 7000 Fredericia Angående forventet mail omkring indskærpelse ifm vores Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia spildevandsudledning RE: Varsling af miljøtilsyn hos Rexam Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Høringssvar Bygningskultur Fredericia.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Høringssvar Landsforeningen for Bygnings og Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Landskabskultur.pdf Høringssvar Fredericia Museum.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vejlby Kirkevej 30.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia DSB retiradebygn Brev Fa Kom 2014.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vurdering af bolig - Jbs-Consult.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vurdering af bolig Center for Bygningsbevaring.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vurdering af bolig - Jbs-Consult.pdf Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Rev. projekt af Egeskovvej 50, 7000 Fredericia Flytning af møde Overkørsel Landlystvej - Netto og Superbrugsen

4 34726 Observering af rotter i kommunen marts 2014 NOMUS A/S Stoustrupvej 14, Nomus A/S - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Dispensationsansøgning lydisolering i opgange, Randalsparken, Rambøll att: Torben Kristiansen Blonds Allé 1, 7000 Fredericia etagehuse og center Suppl. oplysninger vedr. redegørelse for vaskeplads, Rambøll att: Torben Kristiansen Blonds Allé 1, 7000 Fredericia Randalsparken, Svar på mail af 29/4-14 vedr. situationsplan, facader mv Rambøll att: Torben Kristiansen Blonds Allé 1, 7000 Fredericia Returpost.ingen afleveringsmulighed Detailhandelsanalyse Trafikstyrelsen har givet tilladelse til udvidelse af Skærbækværket Trafikstyrelsen Høring - VVM redegørelse om udvidelse af Skærbækværket - etablering af biomassefyrede kedler Beskæftigelsesregionens kommentarer til Fredericias Udarbejdelse af resultatrevisionen for 2013 resultatrevision KDI 14/00296 Kystdirektoratets afgørelse - Ansøgning om tilladelse til at etablere en flydeponton ud for Gothersgade 42 Kystdirektoratet Høring - etablering af flydeponton i Gammel Havn, Fredericia - ud for Gothersgade Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Lærkevej 5, 7000 Fredericia tilstandsrapport for gennemført beholderkontrol Fagerlien, 11, 7000, Fredericia Fagerlien 11, 7000 Fredericia Svar vedr. kontrol AVLSCENTER RØNSHAUGE A/S Højrupvej 96, 7000 Fredericia Ansøgning til kulturstyrelsen Lasse Skou Oldenborg Kongensgade 15, 7000 Fredericia Svar på offentlig høring - Danmarks Naturfredningsforening Tilløb til Gammelby Mølleå Mail med manglende materiale Rambøll Vendersgade 32, 7000 Fredericia Telefonnotat Chr. Winthers Vej, 7000 Fredericia Tilbagemelding fra styregruppen vedr. SVL Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord VS: Beslutningsreferat fra styregruppemødet vedr. SVL Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord SV: Status for sag om støj fra containerhåndtering på ADP's Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia importplads Tilsag til underskrift og returnering Beskæftigelsesregion Brug for alle 2 / resosurseforløb Syddanmark VS: Aftale på kompressionsstrømper - OPSTARTSMØDER/Fredericia KomUdbud - Kropsbårne hjælpemidler 2 (ortopædisk fodtøj og kompressionsstrømper) RE: boli.nu afd. 12 Dispensationsansøgning Søndermarksvej Søndermarksvej 36, 7000 Fredericia Årsregnskab Fælleskøkkenet Elbo I/S - Årsregnskab Svar på skrivelse af Peter Basse Gl. Tårupvej 45, 7000 Fredericia Gennemrettet endelig version Vurdering af arealer på FredericiaC Returnering af afleveringsattest, Afl. på Erritsø Møllebanke Erritsø Møllebanke 11, 7000 Fredericia Høringssvar Fredericia Museum Norgesgade 48.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia bemærkinger norgesgade 48.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia DSB retiradebygn Brev Fa Kom 2014.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia Bygningskultur Fredericia vedr. Norgesgade 48.pdf Norgesgade 48, 7000 Fredericia Ændret opstillingsdato Indre Ringvej 13 - Opstilling af container Ansøgning om Elisabeth Marie Lunds Legat - HTX Lillebælt.pdf Elisabeth Marie Lunds Legat Referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. maj Socialdirektørforum

5 34172 Invitation: Deltagelse af børneområdet på en del af mødet i Socialdirektørforum Socialdirektørforum den 20. juni Referat fra møde i Socialdirektørforum den 5. februar Socialdirektørforum Vedr.: SV: Booking af lokale på Meldahls Rådhus til møder i Socialdirektørforum Dagsorden til møde i Socialdirektørforum den 4. december Socialdirektørforum Referat fra mødet i Socialdirektrforum den 20. september Socialdirektørforum Program for døgnseminar i Socialdirektørforum Socialdirektørforum Referat fra møde i Socialdirektørforum den 28. juni Socialdirektørforum Referat fra møde i Socialdirektørforum den 23.maj Socialdirektørforum Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 14. marts Socialdirektørforum Referat fra mødet i Socialdirektørforum 8. januar Socialdirektørforum Mødet i Socialdirektørforum den 20. juni med deltagelse af Socialdirektørforum børneområdet samt opdateret årshjul for Mail fra Ærø kommune - Mødet i Socialdirektørforum den Socialdirektørforum juni med deltagelse af børneområdet samt opdateret årshjul for Samtykke fra politiet TallShips den 30. maj Anmeldelse om påbegyndt af VVSarbejde OTTERUP BAD OG ENERGI ApS Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia Afsætningsplan, servitut- og byggelinieattest Lifa a/s Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia Sags-ID 14/4240 Fremsendelse af revideret tegningsmateriale Erritsø Bygade 25, 7000 Fredericia samt redegørelse for tilbygningens udformning i forbindelse med byggeansøgning mail fra leverandør af forsuringsanlæg vedr. logfiler.pdf Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia SV: spørgsmål til gylleforsuringsanlæg Ken Hyldgaard Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia Sag sk Sct. Knuds Skole Gothersgade 30 / Fynsgade Gothersgade 30, 7000 Fredericia Målblad til oreintering Sct. Knuds Skole Gothersgade 30 / Fynsgade 21 Sag sk Gothersgade 30, 7000 Fredericia MyndighedstegningerFacader Opdateret til byggeansøgning Specificering vedr. brug af ny port med overkørsel fra Gothersgade 30, 7000 Fredericia Gothersgade Sct. Knuds Skole Gothersgade 30 / Fynsgade 21 Sag sk Gothersgade 30, 7000 Fredericia MyndighedstegningerFacader Opdateret til byggeansøgning SV: Sct. Knuds Skole Gothersgade 30 / Fynsgade 21 Sag Gothersgade 30, 7000 Fredericia sk MyndighedstegningerFacader Opdateret til byggeansøgning Høringssvar fra Brand & Redning vedr. Monjasa Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Høringssvar vedr. hovedgasledning - Strevelinsvej 32 & Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Internationale ambitioner aflyser kontorudvidelse i Fredericia Ajcon NA Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Martine Christoffersensvej 54, 7000 Fredericia-rev tegninger Martine Christoffersens Vej 54, 7000 Fredericia Fuldført bygegarbejde Damvej 13, 7000 Fredericia orientering til Byrådet: Orientering om henvendelse om jorddeponering i grusgrav på Sdr. Kobbelvej Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

6 33811 Re: Støj fra varmepumpe Klage over støj fra varmepumper, Limen SV: Støj fra ventilationsanlæg Klage over støj fra varmepumper, Limen SV: Vedr. opstartsmøde med Stadsing KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter Status E-katalog Stadsing KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter Endeligt underskrevet kontrakt Stadsing.pdf KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter Kvittering for anmeldelse af midlertidig aktivitet, sandblæsning på den gamle Lillebæltsbro, 5500 Middelfart Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Overfladebehandling af Gl. Lillebæltsbro Returpost, ubekendt på adressen Tingvejen 21, 7000 Fredericia Oplysninger vedr.: Ansøgning af lovliggørelse af ombygning Linda Merete Larsen Mølleskovvej 50, 7000 Fredericia NMKN - Autosvar Jens Kromanns Vej 12, 7000 Fredericia Re: Vedr. fritlægning af Studstdal Bæk Studsdal Bæk SV: Oprensning på Havepladsvej 76, Fredericia Havepladsvej 76, 7000 Fredericia SV: Ansøgning til en butik Sommerrock VS: Sommerrock.xlsx Sommerrock Kort over råden over vej Sommerrock SV: Ansøgning til en butik Sommerrock SV: Ansøgning til en butik Sommerrock SV: Ansøgning til en butik Sommerrock Re: Fjernelse af ulovligt parkeret påhængskøretøj med stoe speedbåd Hevendelse om ulovligt parkeret påhængskøretøj (trailer med lystbåd) på Anders Billes Vej Anmeldelse af opstart af byggeri, vedh. attest, afsætningsplan HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 50, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S fremsendes geoteknisk rapport HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 50, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S VS: Henrik Larsen, Vedr. JournalNr: Martine HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 50, 7000 Fredericia Christoffersens vej 50, Fredericia SØNDERJYLLAND A/S Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken Vedr. kortlægningsbrev og kortrids på ejendommen Treldevej Treldevej 34, 7000 Fredericia 34, 7000 Fredericia Strandbeskyttelse på Lyngsoddevej 71, 7100 Fredericia Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia Re: Strandbeskyttelse på Lyngsoddevej 71, 7100 Fredericia Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia Driftsoverenskomst Prangervej 2A Affald og Genbrug Prangervej 2A, 7000 Fredericia UNDERSKREVET Driftsoverenskomst Prangervej 2A Kultur og Fritid Cykelklubben Prangervej 2A, 7000 Fredericia UNDERSKREVET Fuldmagt til sceneopbyggelse Midlertidigt arrangement, MesseC, den Pyro ansøgning HASTER REMA 1000 Messe hald C Midlertidigt arrangement, MesseC, den VS: Pladsfordelingsplan - Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den VS: Pladsfordelingsplan - Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den VS: Pladsfordelingsplan - Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den VS: Attached Image Midlertidigt arrangement, MesseC, den Fuldmagt Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia SV: Vedr. handicapparkeringsplads på Jernbanegade Ansøgning om handicapparkeringsplads på Jernbanegade ved

7 nr. 17a Situationsplan Carl Kristian Nielsen Fyrvej 8, 7000 Fredericia Returpost, modtager ubekendt på adressen Smalagervej /Thulesvej kolonihaver Returpost, modtager ubekendt på adressen Smalagervej /Thulesvej kolonihaver Returpost, modtager ubekendt på adressen Smalagervej /Thulesvej kolonihaver SV: Afrapporteringsskabelon og program for den 19. maj Råden over vej - Bølge 3 rund gevinstrealiseringsworkshop SV: Afrapporteringsskabelon og program for den 19. maj Råden over vej - Bølge 3 rund gevinstrealiseringsworkshop Tak for denne gang og lidt opfølgning Råden over vej - Bølge Re: SV: Højt græs Druehaven 19 - Højt græs på kommunalt areal Re: SV: SV: Højt græs Druehaven 19 - Højt græs på kommunalt areal Supplerende materiale Sybergsvej 10, 7000 Fredericia Altaner. Huslodsvej 61, Fredericia Bruno Sørensen Huslodsvej 61, 7000 Fredericia Kvittering for modtagelse statsforvaltningen - Anders Billes Vej Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Byggetilladelse, rettet facadetegning og tingbogsoplysninger Jørgen Laurits Andersen Ellipsen 21B, 7000 Fredericia Mail fra ejer Ellipsen 21B, 7000 Fredericia Mail - Påbegyndelse af byggearbejde Karsten Enggaard Rønnebækgårdsvej 10, 7000 Fredericia Underretning om retsmøde Retten i Kolding - Skifteretten Skade - Vej & Park - Tyveri på Industrivej 8 d. 8-9/ ( ) Situationsplan m[l til skel R Arkitekter v/john Ville Egernvej 17, 7000 Fredericia Rasmussen VS: SV: Automatisk svar: Nøgler ansøgning fra Svane service - leverandør - frit valg Byggeansøgningsskema DOMISIL ApS Herslev Kirkevej 56, 7000 Fredericia Supplerende materiale Simon Gade Jensen Skjoldborgsvej 16, 7000 Fredericia Sikker mail: OIB Borger - OA001 - Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Karsten Arnfeldt Olsen Råden over vejareal - MTB Cykelløb i Hannerup Skov - Powercup 2014 d Bestilling af grøn affaldsbeholder Connie Louise Bertelsen Bodilsvej 28, 7000 Fredericia Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale, servicebesøg Anticemex A/S Møllebugtvej 5 Fredericia Shipping - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale, servicebesøg Anticemex A/S Møllebugtvej 5, Fredericia Bulk Terminal I/S- aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Slåning af vejrabatter Knud Kjær Poulsen Slåning/klipning af græsrabatter ved Tuevej / Vejle Landevej VS: Rabatslåning Tuevej og Vejle Landevej mellem husnr 80 og Slåning/klipning af græsrabatter ved Tuevej / Vejle Landevej 74 HASTER HASTER RE: SV: Slåning af vejrabat Slåning/klipning af græsrabatter ved Tuevej / Vejle Landevej Dårlig lugt over Fredericia nord Klage over lugtgener uge i den nordlige bydel Henvendelse om oplysning om ejerforhold Kenneth Wessel Henvendelse om ejerforhold af grunden Dalegade/Fynsgade/Bjergegade Vedtægter for det Bruunske Pakhus Det Bruunske Pakhus att. Helle Lillethorup Kirkestræde 3, 7000 Fredericia Ansøgning om udvidelse af eksisterende Matas Butik - Erritsø bygade Fredericia NEW STORE EUROPE DANMARK A/S Erritsø Bygade 111, 7000 Fredericia

8 33845 Bekræftelse på udbedring af kloak KLODAN/ Tværvej 6, 7000 Fredericia JØRGEN JUUL DYRENDAL Tilbud fra Stena - udleveret ved tilsyn den 15 maj Fuglsang Allé 32, 7000 Fredericia SV: OU på Fuglsang Alle Fuglsang Allé 32, 7000 Fredericia Anmeldelse vedr. etablering af ny dobbelt carport på Fælledvej Finn Roy Fælledvej 55, 7000 Fredericia Bestilling af poser til grønt affald Grethe Nørskov Agertoften 21, 7000 Fredericia Ansøgningsmateriale.pdf Midlertidigt arrangement, Bakkeskolen, Erritsø Bygade Anmeldelse vedr. nedrivning af maskinhus på Kolding Landevej NIDA BYG A/S Kolding Landevej 25, 7000 Fredericia Aflæsningsskema/ejerskifte Primulavej 19, 7000 Fredericia Place2Live Primulavej 19, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilalelse til opførelse af nyt maskinhus på NIDA BYG A/S Kolding Landevej 25, 7000 Fredericia Kolding Landevej Re: Vedr. henvendelse angående høje træer på Hannerupvænget 31 - Høje træer/hegn ønskes fældet! Hannerupvænget Indsatsen overfor jordforurening i Region Syddanmark i Indsatsen overfor jordforurening i Region Syddanmark i Pris på kloakarbejde på trældevænget 1-15 og Forespørgsel vedr. pris på kloakarbejde på Treldevænget 1-15 og Ansøgning om byggertilladelse til om- og tilbygning til 3D FORM ApS Ekkodalen 81, 7000 Fredericia enfamiiliehus på Ekkodalen Udskiftning af vinduer i gymnastiksal Skærbæk Skole. Henrik Buus Skolevej 1, 7000 Fredericia Fjordbakkeskolen Skærbæk Afd. - tilbud Flemming Christesen Skolevej 1, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til fjernelse af vægge i fællesareal Allé Skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia (midlertidig sanglokale),nørre Alle Fredericia Tandemklub Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Foreninger Centralskolen - rep. af murværk v. SFO`en Dan Holberg Krogsagervej 30, 7000 Fredericia Anmeldelse vedr. rensning af Olietank på Vejrmosegårds Allé 90 DANSK INDUSTRI RENS A/S Vejrmosegårds Allé 90, 7000 Fredericia Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. KF10120, Brand & Redning Sæt bygningskulturarven på den kommunale dagsorden DANSK BYGNINGSARV A/S Bygningskultur Ansøgning om nabohjælp-skilte Søren Holdt Ansøgning om nabohjælpsskilte i Grundejerforeningen Skansen Nabohjælp Ansøgning om nabohjælpsskilte i Grundejerforeningen Skansen SV: styregruppe Planstrategi Kort tilbagemelding om bestyrelsesmødet i fredags Planstrategi Status vedr. den fælles planstrategi Planstrategi SV: Vil du strax sende referatet fra styregruppemødet den Planstrategi 2015 hvor planstrategiens ve og vel er beskrevet Strategiske handlingsplan Planstrategi Eksempler på temaer til Planstrategi Planstrategi Notat - Rammer for Trekantområdets Planstrategi.pdf Planstrategi Godkendt strategisk handlingsplan pdf Planstrategi Status på den fælles planstrategi Planstrategi 2015

9 34119 SV: Status på den fælles planstrategi Planstrategi Trekantområdets Vækststrategi.pdf Planstrategi Notat - Første bud på strategiske temaer til Planstrategi Planstrategi pdf Spørgsmål vedr. udbedring af kloak Grethe Fink Nielsen Østergade 6, 7000 Fredericia Mail fra Gert Østergade 6, 7000 Fredericia Mail fra Gert Østergade 6, 7000 Fredericia Mail fra Gert Østergade 6, 7000 Fredericia Ansøgning om afspæring af Carit Etlarsvej den 30 aug, på grund af vejfest Afspærring af Carit Etlars Vej i forbindelse med vejfest den 30. august Opsigelse af leverings- og serviceaftaler for Bofællesskabet Damvej YouSee Opsigelse af leverings- og serviceaftaler for Bofællesskabet Damvej SV: Nordiske Dage brandtegninger Midlertidigt arrangement, Den Kreative Skole, Kongensgade Ansøgning (delt af Journalen) Morten Vagn Axel Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Re: Feriekonstituering Udvalgsformandens ferieafvikling - Miljø- og Energiudvalget Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om håndtering af imprægneret træaffald Miljøstyrelsen Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om håndtering af imprægneret træaffald Brev fra Kulturstyrelsen om refusion Egnsteaterrefusion Re: Feriekonstituering Udvalgsformanden ferieafvikling - By- og Teknikudvalget Ansøfninf om byggetilladelse tiol etablering af kvist på Elborg 4 Brian Berg Asklev Hansen Elborg 4, 7000 Fredericia - VS: byggetilladelse Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt m/integreret carport på Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia Besvarelse af mail vedrørende trykledning - Rytterskolevej 7d Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt mail fre fredericia spildevand vedr. flytning af Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt spildevandsledning - Rytterskolevej 7d, Fredericia Ny placering at spildevandsledning - Rytterskolevej 7d Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt Rev. beliggenhedsplan - Rytterskolevej 7D Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt Anmodning om aktindsigt vedrørende lokalplan 286 Fredericia Peter Ebbe Madsen Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia - Aktindsigt Kommune - nybyggeri Rytterskolevej 7 D Taulov, 7000 Fredericia Strevelinsvej 34 - overkørsel.pdf Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Spørgeskema om spildevandsrensning i det åbne land Spørgeskema om spildevandsrensning i det åbne land vinduer.pdf Dalegade 3, 7000 Fredericia Fwd: Telefonbesked fra Tryg Forsikring Skærbækvej 10 - Støjhegn VS: trafik Overgade - trafikforhold Prisaftale - parykker Easy Hairlines, parykker, frivillig aftale Mail : VS: Kontrolcenter Chr. Winthersvej Henvendelse om støj v/kontrolcenter Chr. Winthersvej VS: Specificering vedr. brug af ny port med overkørsel fra Gothersgade 30, 7000 Fredericia Gothersgade Kort - overgang med trappe Gothersgade 30, 7000 Fredericia

10 35034 KKort med overkørsel Gothersgade 30, 7000 Fredericia KKort med overgang med trappe Gothersgade 30, 7000 Fredericia Vedr. Snaremosevej bag Burger King Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Sikker mail: nedlæggelse af Kriminalforsorgens Afdeling i Sydøstjylland og ny sikker mail Kriminalforsorgen Nedlæggelse af Kriminalforsorgens Afdeling i Sydøstjylland og ny sikker mail Spørgsmål vedr. mulig godkendelse og Forenings- og medlemstilskud Fredericia Byorkester - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening VS: Forenings- og medlems-tilskud Fredericia Byorkester Fredericia Byorkester - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening Vedtægter Fredericia Byorkester Fredericia Byorkester - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening HMU og FMU udpegninger Ny MED-aftale Aftale om møde AS Ansøgning (delt af Journalen) Morten Vagn Axel Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia VS: Godkendelse af skiltning, Ydre Ringvej Fredericia - att. Jan Kramme / Kjeld Knudsen Ydre Ringvej - Hastighedsnedsættelse i kryds + forbedret skiltning af sti Bestilling og ændring af renovation BOLIGFORENINGEN ØSTERBO Annavej 48, 7000 Fredericia A M B A Dagsorden til SVF og frikommuneforsøg mandag den docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Dagsorden til møde i SVF og frikommuneforsøg den docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Referat fra mødet i SVF og frikommuneforsøg den docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Referat fra mødet i SVF og frikommuneforsøg den docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Hjælpemidler & Kommunikation -SVF og frikommuneforsøg (bilag ).pptx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Personlig plan kladde (bilag ).docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Procedure for henvisninger til VF (bilag ).DOCX Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Procedure for undtagelsesredegørelser til vederlagsfri fysioterapi (bilag ).docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Afdækning af vederlagsfri fysioterapi (bilag SVF ).pptx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Fredericia Kommune - Borgerpjece til frikommuneforsøg 2014 (bilag ).docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Fredericia Kommunes pjece til praktiserende læger - Frikommuneforsøg vederlagsfri fysioterapi 2014 (bilag ).docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Workshop invitation til docx Projektgruppe - frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri Bænke i Borgerhaven Borgerhaven - Ønske om bænk i Borgerhaven

11 34556 Advokathenvendelse vedr. køer der har forrettet skade i have Advokatfirmaet Viuff & Bilde Areal til græsning med kødkvæg, Pjedsted Jørgensen Godkendelse til underskrift LIFA A/S Servitut om kloakanlæg vedr. matr.nr. 10o Herslev By, Herslev Ansøgning om byggetilladelse til ombygning af varmecentral på FREDERICIA FJERNVARME Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia Indre Ringvej 93 A.M.B.A VS: P-cirkus er i byen Fortovsparkering - parkeringsbekendtgørelse - orientering Samarbejdsaftale til underskrift Institut for Læring og Filifisofi Samarbejdsaftale mellem Aalborg Universitet og Fredericia Kommune ADP regnskabsrapport pr. 30. april ASSOCIATED DANISH PORTS ADP regnskabsrapport 2014 A/S Fordelingsliste P-avisen.doc Pensionistavisen > Pavisen, regnskab.pdf Pensionistavisen > Bestilling af adresseliste til Pensionist Avisen januar 2014.docx Pensionistavisen > Elbo Hallen ansøgning om tilsagn til ombygning 2 april Elbohallen ombygning bilag 1 Elbo Hallen ombygning Billard Elbohallen ombygning bilag 1 Grundplaner for ombygning Elbohallen ombygning bilag 2 Ansøgnings tillæg til ombygning Elbohallen ombygning bilag 2 Elbo Hallen budget ombygning af billard Elbohallen ombygning VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Søndermarksvej - Fuglsangcentret/dårlige oversigtsforhold SV: Vedr udkørsel fra Fuglsangcentret Søndermarksvej - Fuglsangcentret/dårlige oversigtsforhold SV: Notat om skilteansøgning for Bødkervej 3, Fredericia Bødkervej 3 ST 1, 7000 Fredericia Henvendelse om fælleslegatet Henvendelse om fælleslegatet Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale, servicerapport Februar og april 2014 NOMUS A/S Follerupvej 42, Hans Loery aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse LBF orienterer nr. 637: Husleje- og udgiftsstatistik 2013 LANDSBYGGEFONDEN Lanssbyggefonden orienterer nr. 637: Husleje- og udgiftsstatistik Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale. servicerapport januar 2014 NOMUS A/S Sdr. Vilstrupvej 4, Anne Sofie Basse - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Vedr. ansøgning til pulje på 3. mio. kr. Undervisningsministeriet Projektansøgning til pulje på 3. mio. kr. - Spot On Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale, servicerapport februar. marts og april 2014 NOMUS A/S Møllebugtvej 7 Dan Gødning- aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale servicerapport januar 2014 NOMUS A/S Tornsagervej 11,Johannes Jensen - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Sikker mail: Meddelelser fra digital post Vigtig information til alle brugere af CPR-systeme Økonomi- og Indenrigsministeriet ajourføringsrettigheder i CPR-systemet inaktiveres natten mellem den 17. og 18. juni Afleveringsattest afl. 1/4-14 til BRF Kredit, Klampenborgvej 205, Kgs Lyngby Anmodning om svar på tidsforløb Barfoed Groups bemærkning til sagen Besigtigelsesrapport - Sjællandsgade 96B 2th Beskrivelse m.m. vedr skimmelsvamp, Sjællandsgade 96 B Besvarelse af Partshøring - Sjællandsgade 96b Billeder fra besigtigelsen Sjællandsgade 96 2 th

12 34777 Billeder vedrørende skimmelsvamp Sjællandsgade 96 B Billeder vedrørende skimmelsvamp Sjællandsgade 96 B Fremsendelse af dokumentation efter renovering af lejemål - Sjællandsgade 96 B 2. Th, Fredericia I forlængelse af vores samtale i fredags fremsendes hermed følgende tilbagemelding Mail - bemærkninger til midlertidigt forbud mod rådetnover lejlighed Mail - dokumentation fra analyserne efter skimmelsvampsanering Mail - lejers bemærkninger til partshøring Mail Turan Savas Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Christian Bro Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Jean Brahe Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Jean Brahe Re: Elektronisk afstemning Mail Karin Niemann Christensen SV: Ophævelse af forbud mod beboelse af lejemålet Sjællandsgade 96 B 2. th., Fredericia Mail Lars Ejby Pedersen SV: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Nicolaj Wyke Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Steen Wrist Ørts Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Fwd: Fwd: Mail Jan Schrøder Re: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail Jean Brahe Re: SV: Dagsorden: Dagsorden for møde den :00 i By- og Teknikudvalget Mail korrespondance vedr. skimmelsvamp Sjællandsgade 96 B Notat vedr. boligens stand - Sjællandsgade 96B prøvetagningsresultater - Sjællandsgade 96 B 2.th Rapport samt prøvetagningsresultater som slutkontrol efter renovering af lejemål - Sjællandsgade 96b 2th Redegørelse for afrendsning - Sjællandsgade 96 B 2.th Redegørelse for renovering af lejemål - Sjællandsgade 96 B 2. th Renoveringsplan - Sjællandsgade 96 B 2. th returerning af aflevereings attest Returnering af afleveringsattest afl. ved Rolf barfoed Holding, Nedergade 5, 5000 Odense C

13 34842 Returnering af afleveringsattest, afl.dato 1/4-14 til Jyske Bank, vestergade 8, 8600 Silkeborg Tinglysning afsluttet - servitut aflyst Udfyldt spørgeskema vedr. problemer i ejendommen Sjællandsgade 96 B, 2.sal _001.pdf Udtalelse embedslagen - Sjællandsgade 96B 2 th, Fredericia Anmodning om aktindsigt i sag vedr. Sjællandsgade 96 B - Lejerforening Fyn Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia - Aktindsigt /byggesag Anmoder om lysdiagram TRYG FORSIKRING A/S Krydset Strevelinsvej og Snoghøj Landevej 50 - anmoder om lysdiagram for vurdering af færdselsuheld SV: Ny bygning Kongensgade Kongensgade 111, 7000 Fredericia SV: Den kreative skole, ekstra etage Kongensgade 111, 7000 Fredericia Den kreative skole, ekstra etage Kongensgade 111, 7000 Fredericia Regionskvoter for 2015 Kommunekontaktrådet i Forslag til kommunekvoter for 2015 Syddanmark Udsendelse af orienteringsbrev om ikrafttrædelsesbekg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Bekendtgørelse om ikraftræden af LAB, joblov Rekruttering Dataindsamling i forbindelse med landsdækkende uheldsanalyse af '2-1' veje og '2+1' veje TRAFITEC ApS Dataindsamling i forbindelse med landsdækkende uheldsanalyse af '2-1' veje og '2+1' veje Ansægningsmateriale BBYG, Netmark A/S, Børupvej / Ankomst af krydstogtskib den 7. auguat afspærring af veje Havnekort Ankomst af krydstogtskib den 7. auguat afspærring af veje Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Registreringmeddelelse vedr. strandbeskyttelsesareal, matr.nr. 11g og 11h Erritsø By, Erritsø Ansøgning om byggetilladel til ny smedehal på Teknikervej 2 BILLUND/ HANSEN Teknikervej 2, 7000 Fredericia v/euc Lillebælt ARKITEKTER P/S Mødetidspunkt Højrupvej 116, 7000 Fredericia Vedr. lovliggørelse af ændret benyttelse af Oldeborggade Oldenborggade 8, 7000 Fredericia sall SV: opmåling Oldenborggade 8, 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation Marlene Svane Vibevej 10, 7000 Fredericia Korrespondance fra 2000 og 2001 med Carl Bro, Vejle Amt og Vejlevej 88, 7000 Fredericia Fredericia Kommune Carl Bro rapport af notat om bortgravning af Vejlevej 88, 7000 Fredericia olieforurening Vejlevej Carl Bro rapport af bortgravning af olieforurening Vejlevej 88, 7000 Fredericia Vejlevej Sdr Vilstrupvej 5_ansøgning om landzonetilladelse.pdf Sdr. Vilstrupvej 5, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, ,

14 35028 Grundlag for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer Miljøstyrelsen Grundlag for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskole afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskole afd. Taulov Kirkevej, , Anmeldelse af midlertidig aktivitet Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia RE: Anmeldelse af midlertidig aktivitet Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia RE: Anmeldelse af midlertidig aktivitet Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Bestilling og ændring af renovation Henrik Sibbern Nielsen Damsbovej 27, 7000 Fredericia Ændring på BBR vedr Smedegårdsvej Smedegårdsvej 32, 7000 Fredericia Anmoder om erklæring Place2Live Vejsenholtvej 12, 7000 Fredericia Vedr. udendørsservering Ansøgning om opstilling af midlertidig pølsevogn ved Rådhuskroen Gothersgade Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Ansøgning om principiel godkendelse af opførelse af udvalgsvarebutikker.pdf Ansøgning om principiel tilladelse til at opføre store udvalgsvarebutikker på matr. 1dc og dele af matr. nr 1e Stoustrup, Fredericia Jorder, Vejlevej nr Kort med overkørsel Martine Christof.S V 67, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov Kirkevej, , Ny sø Kongsted, Gl. Ribevej NBL 3, Gl. Ribevej 49, matr.nr. 14a Kongsted by, Bredstrup Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Ny dam, oprensning Trelde-Østerby NBL 3, Østerbyvej 35, matr.nr. 6bb trelde, Fredericia jorder Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov Kirkevej, ,

15 Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerup bæk skolen afd Nr. Alle, , Foto Skade 49, Ullerup bæk skolen afd Nr. Alle, , Faktura Skade 49, Ullerup bæk skolen afd Nr. Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , stk foto Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , VS: Gasoplag ved Egeskovvej? Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej VS: Ny henvendelse vedr. oplag Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej VS: Forespørgsel vedr. gasoplag Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej SV: Bemærkninger fra Miljø Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej SV: Tilbagemelding til Jan S Borgerhenvendelse, Fredericia Gasdepot, Treldevej Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Forespørgsel om Fredericias specielle fodgængersignal Fodgængersignal med Fredericia Landsoldat Message from "BrandstationenStueEtage" Ullerupdalvej 235, 7000 Fredericia

16 35214 Message from "BrandstationenStueEtage" Ullerupdalvej 235, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Ullerupdalvej 235, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, , Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Region Syddanmark Satspuljeaftalen for til national Handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjergskolen afd Indre Ringvej, , Message from "BrandstationenStueEtage" Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Højmosevej 7, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Højmosevej 7, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Højmosevej 7, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Højmosevej 7, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia pdf Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Gl. Landevej 45, 7000 Fredericia Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale Servicebesøg Anticemex A/S Snaremosevej 65 aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse - Anticimex Hyrdebrev Undervisningsministeriet Præcisering af fortolkning af regelgrundvalget for inskrivning i folkeskolen Parkering på villaveje Jens Berg Lind Forespørgsel om håndhævning af parkeringsregler på private fællesveje Korrektion til BBR bygning nr. 2 samt forespørgsel til oplysning Advokatfirmaet Viuff & Bilde Bøgeskov Strand 36, 7000 Fredericia om byggesag Jørgensen Landsbyerne i Danmarks årsberetning Landsbyerne i Danmarks årsberetning SV: Vedr. gågader i Fredericia Prinsessegade jnr aflysning matr.nr. 696t m.fl. Fredericia Bygrunde LIFA A/S Aflysning af servitut om forsynings- afløbsledninger matr.nr. 696t m.fl. Fredericia Bygrunde SV: Lyreco: Godkendt masterfil pr Lyreco KomUdbud kontorartikler Mail vedr. klage og svar herpå Klage vedr. Boligkontoret Fredericia, afd. 403, Rahbeksvej

17 35338 Ansøgning om byggetilladelse til etabl. af ny legeplads Christian E. B. Zoffmann Jeppe Aakjærs Vej 2, 7000 Fredericia v/børnehaven Æblehaven,, Jeppe Aakærsvej VS: Ansøgning om skiltning på bygning Vesterballevej 27 Hartmanns A/S Vesterballevej 27, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse,til ombygning af stuehus + opf. ARKIMENTOR ApS Gl. Tårupvej 55, 7000 Fredericia af nyt maskinhus på Gl. Tårupvej Klage over ulidelig stank fra Shell Raffinaderiet Carsten Pedersen Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Kloakdæksel Lunddalvej/Slugten - Kloakdæksel løftet op ifbm skybrud SV: Vedr. Slugten ved Lunddalvej/ Dæksel der er løftet op fra Lunddalvej/Slugten - Kloakdæksel løftet op ifbm skybrud brønd Registreringsmeddelelse U Referencenr. NST-321- Geodatastyrelsen Notering om fredskov matr.nr. 9e Børup by, Taulov Afprøvning af nye opgaver til de nationale test i september 2014 Undervisningsministeriet - Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Afprøvning af nye opgaver til de nationale test i september AT: Indkøbschef/udbudsansvarlig, vedr. arbejdsklausuler - svarfrist Kommunernes Landsforening Status 2014 på udbredelsen af arbejdsklausulerne i kommunerne (social dumping) Manglende vejskilt til Tårupvej, Taulov Grethe Fink Nielsen Henvendelse om manglende skiltning til Tårupvej i forbindelse med vejomlægningen Orientering om tilsynsbesøg Arbejdstilsynet Arbejdstilsynsbesøg den xx.xx.xxxx, Plejens Administration & Vikarkorps, Danmarksgade 4, Projektbeskrivelse Senhjerneskadeprojektet Vand i kælder Lasse Hasle Nørgaard Norgesgade 40 - afvanding - vand i kælder Tænk på Tværs konkurrence Kræftrehabilitering Sundhedssamtale - samtaleguide Kræftrehabilitering retningslinjer til database på medarbejderportalen Kræftrehabilitering Gl. Ribevej Gl. Ribevej 50 - Hegnsklipning Book af møder i DAK i DAK - Det Administrative Kontaktforum SV: Indsigelse til lokalplan nr 315 Ullerup Ansøgning om igangsættelse SAMT udarbejdelse af lokalplan nr Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup SV: Indsigelse til lokalplan nr 315 Ullerup Ansøgning om igangsættelse SAMT udarbejdelse af lokalplan nr Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Renhold - Sundegade - Orange Haller Færdigmelding Jacob Daniel Degn Larsen Vendersgade 49, 7000 Fredericia DHL - Byggeansøgning tilføjelser Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - materiale til byggeansøgning Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - Belægningsplan Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - materiale til byggeansøgning Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - terræn Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - Byggeansøgning materiale Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - Brandforhold Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - byggetilladelse Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - byggetilladelse Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - byggetilladelse Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia DHL - skilteprojekt Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia

18 35184 VS: DHL - Beplantningsplan Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL - Beplantningsplan Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: DHL i Taulov - byggetilladelse Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia SV: skilteprojet på Droningens Kvartér Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia Rev. brandplaner, afsætningsplan mm Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia Re: Cykelskur mm. Danmarksstræde. anita Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde Re: Cykelskur mm. Danmarksstræde. anita Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde VS: 7000bg Christian Eugen Bertelsen Zoffmann Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde SV: 7000bg - Kirsten Hassing Nielsen Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde SV: 7000bg - tidligere cykelskur ved Danmarksstræde René Olesen Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde Endeligt kortlægningsrids Heimdalvej Heimdalsvej 16. Kortlægning af forurening Afgørelse; en del af det kortlagte areal udgår Heimdalvej Heimdalsvej 16. Kortlægning af forurening Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 45 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 41 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 39 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 35 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Damvej 27 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Viaduktvej 44 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Viaduktvej 36 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Viaduktvej 24 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Bekræftelse på opsigelse af lejemål Viaduktvej 20 Taurus Ejendomsadministration Erhvervslejekontrat på beboelse, Damvej 27, 29, 35, 39, 41 og 45, Viaduktvej 24, 36, 44 og Damvej 31, 1. tv Vedr. Vejlevej 50B Vejlevej 50B, 7000 Fredericia VS: Vedr. Vejlevej 50B Vejlevej 50B, 7000 Fredericia SV: Vedr. Vejlevej 50B Vejlevej 50B, 7000 Fredericia Opstart af linnedaftale KomUdbud - Linned og måtter (vask og leje) Plantebælte matr. 27n og 27b Klage over fjernelse af læplantning mellem Skanseparken og Kløvervej Mail til/fra Enalyzer ang. lanceringstidspunkt Borgerpanel Kommunikation med Enalyzer om QR Borgerpanel Tilbud Borgerpanel 2013

19 34463 Kontrakt med Enalyzer Borgerpanel SV: Kære Foreninger - ang virk dk Oprettelse af foreninger på virk.dk Færdigmelding, Erklæring vedr. teknisk dokumentation, PREBEN JØRGENSEN HUSE A/S Martine Christoffersens Vej 4, 7000 Fredericia byggeskadeforsikring energimærkning m.m Anmeldesle om påbegyndelse af VVS arvejde PREBEN JØRGENSEN HUSE A/S Martine Christoffersens Vej 4, 7000 Fredericia VS: Bemærkninger til Klimatilpasningsplan fra Team N&L Tillæg til kommuneplan vedr. klimatilpasning Meddelelse om stemmesedler nedlagt i forkerte stemmekasser Økonomi- og Valg til Europa Parlamentet m.v. Indenrigsministeriet Meddelelse til alle kommunalbestyrelser om Økonomi- og Valg til Europa Parlamentet brevstemmemodtagere ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Indenrigsministeriet Brev til alle KB om henvendelser fra pressen om udlevering af Økonomi- og Valg til Europa Parlamentet resultater før kl 23 for Europa-Parlamentsvalget 2014 Indenrigsministeriet Garaga Højgårdsvej 15 - Kommentar til partshøring Højgårdsvej 15, 7000 Fredericia Fjernelse af 3 dyre spærringer i Vejle Å Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd Referat fra 2. møde i teknikergruppen, samt diverse bilag og vandrådsreferat Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd Dagsorden Uniformsmøde Kontrakt på beklædning til personalet i Plejen (Berendsen) Re: Tøj til plejen - mail fra Berendsen vedr. status Kontrakt på beklædning til personalet i Plejen (Berendsen) VS: gasværksgrunden Miljøuheld, udslip af glycol fra køleanlæg på Gasværksgrunden Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrev, resultat af tilsyn Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den , Kirstinebjerg Distriktet, Afd. Bøgeskov, Bøgeskovvej 37C Post Danmark status Udbud på kørsel med kølemad TED-publication ( ) Udbud på kørsel med kølemad Udstedelse af Kommuneplantillæg for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Ressourceplan for affaldshåndtering er offentliggjort Miljøstyrelsen Høringsseminar vedr. "Ressourceplan for Affaldshåndtering " Rapport AR-14-CA udtaget , Tørskind- EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Vork Vandværk DGU Rapport AR-14-CA udtaget , Pjedsted EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Vandværk Vandværket Analyserapport udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat analyserapport udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser uge 20, Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

20 sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, Deres ref. Po nr.: " af Udledningsmængder fra 3 mdr periode.xlsx Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Udledningsmængder fra 3 mdr periode DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøver ( maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (22. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (21. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (20. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (23. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Kommentering af rapport, spildevandsanalyser Q1, A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Angående forventet mail omkring indskærpelse ifm vores Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia spildevandsudledning Rapport AR-14-CA udtaget vedr. Aller EUROFINS MILJØ A/S Fabriksvej 1, 7000 Fredericia Petfood Udløb Spildevansanalyse udtaget EUROFINS MILJØ A/S Værftsvej 13, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA udtaget , Tuborg - EUROFINS MILJØ A/S Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Fredericia Bryggeri Udløb Fredericia Idrætscenter, /14, udtaget ALS DENMARK A/S Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia VS: Åbning af Badeland på Trelde Næs Camping Trelde Næsvej 297, 7000 Fredericia SV: Åbning af Badeland på Trelde Næs Camping Trelde Næsvej 297, 7000 Fredericia Kommunespecifikt bilag BILER.pdf KomUdbud Biler Acceptversion på BC på BILER.docx KomUdbud Biler Ansøgning om fritagelse for gebyr på erhvervsaffald, DALLeadership Generelt administrationsgebyr 2014 for erhvervsaffald DALLeadership Ændring af forfaldsdato pr for husleje Danmarksgade Plejen - Lejeforhøjelse/regulering Danmarksgade 4,1. th/kirkestræde 2, Returpost maj arrangement 2012, 2013 og Fredericia lystbådehaven - Jesperbangsvej Jesper Banks Vej 18, 7000 Fredericia materilae vedr. ibrugtagning Små kommentarer til jeres kommuneplan Kommuneplanrevision 2013

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Indgående den 27. Juli 2015

Indgående den 27. Juli 2015 ndgående den 27 Juli Journa l Løbenr titel ndhold Afs/modt 135658 CaseNo15-12746_høring hos landbrug, landzone, natur og vand_#135435-15_v1pdf 135657 Forespørgsel på udstykning af ejendommen 135653 Ny

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 2 2012 4-2013 Fra ledig til leder Brian Conradsen fra Sønderparken har fået job via Boligkontoret Fredericia og boli.nu s partnerskabs aftaler med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere