Penselskriftsanalyse af J.L. Jensens malerier Autenticitet og forfalskninger. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penselskriftsanalyse af J.L. Jensens malerier Autenticitet og forfalskninger. Bilag"

Transkript

1 Penselskriftsanalyse af J.L. Jensens malerier Autenticitet og forfalskninger Susan Ritterband Konservatorskolen Det Kgl. Danske Kunstakademi 2006

2 Forsidefotografi: J.L. Jensen, Røde liljer og fuchsia, udsnit. Bruun Rasmussens auktion nr. 743, katalognr. 1030

3 Indholdsfortegnelse over bilag 1. Indledning Copydan, jurist Kirsten Kierkegaard, mail Kunsten som narrespeil, hjemmeside Todays Art Forgery, hjemmeside J.L. Jensen Theobald Steins erindringer, Erik Steins afskrift, mail Replikker og kopier af malerier af J.L. Jensen og af hans elever Litteratur om penselskriftsanalyse og tangerende analysemetoder A digital technique for art authentication, artikel The Authentic Project, hjemmeside Bevaringschef, konservator Jørgen Wadum, mail Van Dantzigs liste over Van Goghs karakteristika J.L. Jensens penselskrift udledt af referencemalerier Referencemateriale, J.L. Jensen, Statens Museum for Kunst KMS 220, Tilgang ved det Kgl. Billedgallerie KMS 220, kartotekskort KMS 285, Tilgang ved det Kgl. Billedgallerie KMS 285, kartotekskort KMS 449, Inventarium over Malerierne i Den Kgl. Malerisamling KMS 449, kartotekskort KMS 546, Inventarium over Malerierne i Den Kgl. Malerisamling KMS 546, kartotekskort KMS 1062, Inventarium over Malerierne i Den Kgl. Malerisamling KMS 1062, kartotekskort KMS 1062, sagførers håndskrevne kopi af brev fra van Osten, uddrag Referencemateriale, J.L. Jensen, Thorvaldsens Museum B 230, kartotekskort B 231, kartotekskort B 232, kartotekskort B 230, B 231 og B 232, brev til Thorvaldsen, 1834, B 230, B 231 og B 232, kvittering til Thorvaldsen for køb Transskription af J.L. Jensens brev og kvittering til Thorvaldsen B 230, B 231 og B 232, Thorvaldsens Museum, Haandkatalog for besøgende, B 234, kartotekskort B 234, Thorvaldsens Museum, Haandkatalog for besøgende, Referencemateriale, Kunstakademiets Samling, KS 92, Kunsthistoriker, mag.art. Emma Sallings registrering Mail fra seniorforsker, mag.art. Claus M. Smidt J.L. Jensens penselskrift appliceret på negative kontrolmalerier Hanne Hellesen, Statens Museum for Kunst KMS 305, Inventarium over Malerierne i Den Kgl. Malerisamling KMS 305, kartotekskort KMS 430, Inventarium over Malerierne i Den Kgl. Malerisamling

4 35. KMS 430, kartotekskort Hermania Neergaard, Thorvaldsens Museum B 279, kartotekskort B 279, Thorvaldsens museum. Anden afdeling. Katalog, B 279, Thorvaldsens Museum, Haandkatalog for besøgende, J.L. Jensens penselskrift appliceret på positive kontrolmalerier Statens Museum for Kunst KMS 531, Inventarium over Malerierne i Den Kgl. Malerisamling KMS 531, kartotekskort KMS 1063, Inventarium over Malerierne i Den Kgl. Malerisamling KMS 1063, kartotekskort KMS 1063, sagførers håndskrevne kopi af brev fra van Osten, uddrag J.L. Jensens penselskrift appliceret på andre malerier af J.L.Jensen Thorvaldsens Museum, Hvide liljer og grene af et rosentræ, B B 236, kartotekskort B 236, Charlottenborgs udstillingsliste B 236, Thorvaldsens Museum, Haandkatalog for besøgende, B236, Fortegnelse over malerierne og tegningerne i Thorvaldsens Museum A Museumsinspektør, kunsthistoriker, mag.art. William Gelius, mail B 236, Thorvaldsens Museum, katalog, B 236, Restaureringsrapport af konservator Steen Bjarnhof B 236, Tilstandsrapport af bevaringschef, konservator Henrik Bjerre Udtalelse fra Fælleskonserveringen, Center for Bevaring og Restaurering af Kunst Seniorforsker, mag.art. Marie-Louise Berner, mail Diskussion Statistiker, ph.d. Judith L. Jacobsen, mail

5 1. Indledning 1. Copydan, jurist Kirsten Kierkegaard, mail Fra: Kirsten Kierkegaard Sendt: 21. august :59 Til: 'Susan Ritterband' Emne: SV: dokumentation Kære Susan Ritterhand, Hermed min vurdering af retsstillingen i forbindelse med kopiering og signering af kunstværker: Kunstnerens eneret til eksemplarfremstilling (herunder håndværksmæssig kopiering)af hans værker Udgangspunktet er ophavsretslovens 2: Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne ændringer, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i en anden kunstart eller i en anden teknik. Eneretten omfatter således ikke kun fremstilling af en identisk kopi af værket, men også fremstilling af en kopi af værket i ændret skikkelse f.eks. fremstilling af et postkort med fotografi af en skulptur eller fremstilling af en statuette af en skulptur i andet materiale og andet format end originalen. Eneretten omfatter også håndsværksmæssig kopiering af et eksisterende værk og dækker både det forhold, at der tilstræbes en stor grad af lighed med originalen og det forhold, at der tilføjes nogle mindre ændringer, jf. udtrykket i ændret skikkelse. Ophavsrettens beskyttelsestid I henhold til ophavsretslovens 63 stk. 1 varer ophavsretten til et værk indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår. Eksemplarfremstilling til privat brug Ophavsretslovens 12 indeholder følgende vigtige undtagelse fra den ophavsretlige eneret: Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde. Særligt for så vidt angår kunstværker, hvorved forstås værker af billedkunst, bygningskunst og brugskunst samt fotografiske værker bestemmer 12 stk.2 nr. 2, at bestemmelsen i stk. 1 ikke giver ret til at fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original. Formuleringen, på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original omfatter alle former for eksemplarfremstilling, herunder reprografisk kopiering (f.eks. farvefotokopier i høj kvalitet) og håndværksmæssig fremstilling af eksemplarer. Håndværksmæssige kopieringer, hvor der ikke foreligger fuldstændig identitet med originalen er tilladt i studieøjemed, hvis det tydeligt angives, at der er tale om en eftergørelse. Hvis en kopi udformes på en sådan måde, at den fremtræder som en original, kan der efter omstændighederne straffes for mærkefalsk efter straffelovens 176, stk. 2. Eksemplarer af kunstværker, fremstillet til privat brug må ikke udnyttes på anden måde. Heri ligger, at en privatkopi ikke efterfølgende må spredes uden for den private familie- eller omgangskreds. En kopi, fremstillet til privat brug må f.eks. ikke sælges, bortgives eller udlejes. Den må heller ikke gøre til 5

6 genstand for offentlig fremførelse, f.eks. ved visning i en TV udsendelse eller en offentlig filmforevisning. Signering af kunstværker Ophavsretslovens 74 vedrører signering af kunstværker, dvs. angivelse af kunstnerens navn eller mærke (signatur mv.) på eksemplarer af kunstværker. Et pseudonym må antagelig sidestilles med et navn eller mærke. Bestemmelsen fastslår følgende: Stk. 1: På et kunstværk må kunstnerens navn eller mærke ikke anbringes af andre end kunstneren selv, medmindre denne har givet sit samtykke hertil. Stk.2: Kunstnerens navn eller mærke må ikke i noget tilfælde påføres et eftergjort eksemplar, således at det kan forveksles med originalen. Det er især stk. 2, der har interesse for den problemstilling, du rejser. Bestemmelsen beskytter kunstneren og almenheden imod, at kopier af originale kunstværker, herunder efterligninger, påføres kunstnerens navn på en sådan måde, at kopien kan forveksles med originalen. 74 gælder, uanset om værkets beskyttelsestid er udløbet. Foreligger der en ulovlig efterligning af et beskyttet værk (f.eks. en kopi, fremstillet med henblik på salg) hvor navnet på ophavsmanden til det efterlignede værk påføres værkseksemplarerne, er der sket en overtrædelse af ophavsretslovens 2 og evt. straffelovens 279 om bedrageri. (Husk, at der heller ikke til privat brug må fremstilles kopier, der kan opfattes som originaler). Er det efterlignede værk ikke beskyttet (beskyttelsestiden er udløbet), foreligger der ikke en overtrædelse af ophavsretslovens 2, men efter omstændighederne en overtrædelse af ophavsretslovens o Jeg håber, ovenstående har givet dig svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at vende tilbage. Det er en vigtig problemstilling, du rejser, idet den har betydning for alle, der beskæftiger sig med håndværksmæssig kopiering af andres værker f.eks. til studiebrug. Med venlig hilsen Kirsten Kierkegaard 6

7 2. Kunsten som narrespeil, hjemmeside /july/kunsten_som_narrespeil Nettutgaven, onsdag 24. maj, 2006 Kunsten som narrespeil Galleri F15 i Moss viser i sommer malerier av Edvard Munch, Christian Krohg, Kai Fjell og Jakob Weidemann. Det skulle man i alle fall tro. Marte Stubberød Eielsen, Moss - FREDAG 02. JULI, 2004.Strategi Men når sannheten bak forfalskningen har kommet for en dag, er det på tide å avsløre strategiene. Vi går inn i rommet med bilder til forveksling lik verk fra den norske gullalderen; Fritz Thaulow, Christian Krohg, Hans Heyerdahl og den svenske maleren Anders Zorn. Zorns bilder er egentlig malt av S. Jürgensen i S. Jürgensen malte aldri bildene som forfalskninger, men som kopi, forteller Hofsvang. Vi går nærmere et av bildene, hun peker på området rundt signaturen. - Ser du at malingen her har en litt annen valør og kvalitet enn resten av maleriet? Det er fordi kunstneren opprinnelig signerte med egen underskrift. Krohg-bildet er opprinnelig signert «Nach C. Krohg», altså «Etter C. Krohg». Dette er svært vanlig, at kunstnere i en læreprosess maler etter andre kunstnere. Hvor mange har ikke stått i Nasjonalgalleriet og malt etter «Brudeferden i Hardanger» for eksempel? Signaturen avgjør. - Forbrytelsen oppstår idet man kopierer kunstnerens signatur. Det er å regne som dokumentforfalskning, forteller konservatoren Johannes Rød, som har skrevet boka «Falsk», om kunstforfalskning. Forfalskning blir særlig attraktivt når en kunstners verk stiger i verdi, som Christian Krohgs bilder. - Krohg laget mange versjoner av sine egne bilder. Han hadde elevkretsen sin rundt seg, og nølte ikke med å signere elevenes verker, la elevene male litt på egne bilder, eller justere på elevenes verker, forteller Hofsvang. Denne praksisen har gjort det lettere å forfalske Krohg i ettertid. - Det er samme opphavsmann bak forfalskningen av både Krohg og Zorn fra vår utstilling, selv om det er ulike kunstnere som har malt bildene. Opphavsmannen var kunsthandler, han ble gjennomskuet på 1980-tallet og fikk fengselsstraff, forteller Hofsvang..Maleriet «Sommer» ble gjennomskuet på signaturen, som er langt enklere å avdekke enn de estetiske detaljene. - På avstand er «Sommer» svært lik en Munch.KunstVi kommer ikke utenom det evige spørsmål:- Men er det kunst?vi lar rådgiveren i politiet dømme i den saken:- En kopi uten forfalsket signatur: ja, det kunst. Men med forfalsket signatur: nei, det er falsk kunst, sier Jørgensen. Nettutgaven gir deg et lite utvalg fra dagens avis. For å lese hele avisen kan du abonnere. Klassekampen AS Ansv. red: Bjørgulv Braanen Daglig leder: Marga van der Wal Sentralbord: Besøk: Grønlandsleiret 31, Oslo Post: Boks 9257 Grønland, 0134 OSLO E-post: Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet Klassekampen Generelle vilkår for rettigheter til stoff som leveres til Klassekampen for publisering finner du her. 7

8 3. Todays Art Forgery, hjemmeside NOT painted by Henri Matisse Tuesday, 23 May, 2006, 22:33 Watch this item The seller, picasso-and-friends, Woodbury, New York, United States: I am offering this beautifully colored pastel and crayon on aged paper, signed H. Matisse in the lower right. Piece is titled "Yellow Flowers With Glass Decanter". The piece measures 11.3 inches by inches, unframed. Paper has uniformly tanned with age. Overall excellent condition- sold unframed. In addition to the Provenance (as listed below), the artwork comes with a Photo-Certificate of Authenticity on the signature by Herman Darvick. Piece may have been done while Matisse lived in Nice on the Cote dã 'Azur in the early 1920's. Provenance: (1)Private collection British government official., Lancashire, England. (2)Gifted to the son of the above, 1961, Lancashire, England (3)Sold by the above to present owner, Paperwork included with the piece: (1)Provenance as described above. Image of the piece within the Provenance document.. (2)Transfer of ownership document from present owner to the new buyer. (3)Signed Photo-Certificate of Authenticity on Matisse signature by Mr. Herman Darvick.(see additional info below) Addendum: (1)The British government official was an extensive collector of the arts until his death in This piece, along with other pieces in the collection, were acquired over a period of years during which he traveled extensively throughout Europe. It was known that several of the artists were personal friends. His son has certified that he received the collection as a gift when he started college in The collection has been in storage since that time, and as such the pieces are unframed and show normal aging and oxidation. (2)Mr. Herman Darvick is considered an expert in the field of signatures and autographs. He is author of "Collecting Autographs", Messner Books/Simon and Schuster,1981. He is author, "Autograph" entry, World Book Encyclopedia, He is former President of the Universal Autograph Collectors Club

9 Herman M. Darvick, Autographs, , Herman Darvick Autograph Auction, , Chief Cataloguer and Authenticator, Gallery of History, artfakes.dk: What a wonderful pack of lies. NOT a drawing by Picasso Monday, 22 May, 2006, 17:48 Watch this item The seller, gouyrand, West Coast, Canada: PICASSO DRAWING "LES BAIGNEUSES". WITH COA. Re listed due to non-payment by a "0" feedback winning bid A 33 x 25 cm drawing signed Picasso and dated September 15, The COA has wax seal with monogram applied, pristine condition, glazed. The same monogram wax seal is applied at the back of the frame. Low starting bid, considering the possible value of this piece. Overall size: 39.5 x 50 cm. Provenance U.K. artfakes.dk: The COA is a fake too. NOT painted by Picasso Sunday, 21 May, 2006, 14:53 Watch this item The seller, cahillart, California, United States: Offered for auction is this crayon/colored graphite drawing signed Picasso.the drawing is dated it is 9

10 in overall excellent condtion for its age. Guaranteed not a print of any kind. It has been stored unframed. The measurements are 12.6 inches wide and 9.2 inches high. It was acquired in france approximately thirty years ago at an estate art sale that contained a large collection of european and american fine art. The estate sale was held aboard a luxury yacht near cannes on the French riviera. An appraisal only, will acompany the drawing. Sold as is, (as described). Do your own research prior to bidding. No reserve price and auction results are final. artfakes.dk: Thousands of paintings, pastels and drawings signed Picasso have been offered for sale at ebay during the past ten years, but not a single of them was executed by him. NOT painted by the Danish interior painter Carl Holsöe Saturday, 20 May, 2006, 00:16 The seller, catherine_long, SHANGHAI, China: This is an oil paiting sunlit interior.the painting is in a very good condition.this is an oil painting on canvas signed"c.holsoe",a nice painting from the early 20th century.please visit all my other good oil paintings. artfakes.dk: This painting is for sure NOT Made in Denmark it's Made in China. A good copy, yes! But not good enough to be a genuine painting by Holsöe. 10

11 2. J.L. Jensen 4 Theobald Steins erindringer, Erik Steins afskrift, mail From: Erik Stein To: Susan Ritterband Sent: Tuesday, May 18, :39 PM Subject: I.L. Jensen Min far Torben Malling Stein skrev efter håndskrevet originalmateriale min oldefars erindringer på en gammel skrivemaskine omkring Vi har siden min fars død i 1972 haft en fotokopi i en ikke særlig læseværdig kvalitet liggende, men med computerens indtog var det nærliggende at skrive det hele nok en gang. En sådan afskrift kan på mange måder ikke blive bedre end kildematerialet, ikke mindst har datidens retskrivning voldt kvaler, men de værste afskriftfejl er blevet rettet således, at der ikke er ændret på det sprog, som blev anvendt dengang, min oldefar skrev disse erindringer i år I forhold til kildematerialet er der indføjet nogle få fodnoter, og mere end 200 slutnoter, omhandlende langt de fleste af de personer min oldefar har haft berøring med igennem sit liv som kunster, og som er nævnt i hans erindringer. Det være sig kongelige, adelige, kunstnere i mange afskygninger og andet godtfolk. For at sikre at disse noter er påhæftet de rigtige personer, er de krydschecket med oplysningerne i Gyldendals leksikon og Dansk biografisk leksikon (nævnt som Kilde 1 i slutnoterne) samt Weilbachs Kunstnerleksikon fra Sidstnævnte er i slutnoterne benævnt Kilde 2. Jeg er ikke bekendt med andre der har skrevet om Blomstermaleren Jensen, som han lidt respektløst betegnes i familien. Hvis du er interesseret må du gerne få en kopi af Theobald Steins Erindringer som min bror Torben har slutredigeret. De bedste hilsner Erik Stein Kære Susan Ritterband Som lovet sender jeg det uddrag fra min oldefar Theobald Steins erindringer der vedrører Blomstermaler Jensen ordret citeret: I 1855 var den første Verdensudstilling i Paris, og Fader vilde opmuntre mig ved en Rejse dertil i en Maanedstid. Jeg havde bestemt mig paa at rejse uden Selskab, men paa Skibet traf jeg Blomstermaler Jensen i[i] og portraitkunstner Gertner, og jeg blev ved Faders Præsentation knyttet til dem som Rejsefæller. I Paris kom vi til at bo i samme Hotel Garni, og jeg kom destoværre til at dele Værelse og Alkove med sidstnævnte. Naaer jeg udtaler mig saaledes, er det, fordi jeg led under hans udannede og cyniske Væsen, og han holdt mig længe vaagen, idet han holdt timelange Gardinprædikener om sine Meritter i Akademiet, hvoraf de fleste forekom mig meget malpropre. At komme ind herpaa vilde blive for vidtløftigt og ikke Umagen værd. L. Jensen var gammel og blev ubehageligt berørt ved at see sine Billeder paa Udstillingen mellem andre Blomsterbilleder, særlig Grønlands. ii[ii] 11

12 Jensen rejste hjem efter kort Tid, og snart efter bortkaldte Døden ham. Han havde været en af de virksomste Forsvarere i Akademiet for de conservative Anskuelser og med sine altid parate Talegaver, havde han kjæmpet imod Høyen og hans Parti, der mere og mere gjorde sig gældende imod Akademiet. Man mærkede ved flere Lejligheder - ogsaa i hans Kunst - Alderens Indflydelse. Den 31 Marts 1854 blev Akademiets 100 Aars Stiftelsesdag fejret ved en Fest paa Skydebanen. Selvom de reneste Høyensianere bleve hjemme, var dog Tilslutningen stor. Jensen skulde holde Talen for Akademiet. Han havde hjemme lært den Ord til Andet udenad og gik lige i Begyndelsen ganske fra Concepterne. Efter flere Gange at have taget fat igjen og stoppet strax igjen, sank han ned paa en Stol under Forsamlingens ubarmhjertige Latter og Fnisen, og Kammerassessor Collin iii[iii] sprang op paa sin Stol og meddelte Selskabet, at det var en Skaal for det Kgl. Akademi for de skjønne Kunstner, der nylig var bleven udbragt, og den blev saa drukket under megen Munterhed. 1[i] Johan Laurentz Jensen, , maler. Fik vejledning af Eckersberg, og lærte blomstermaleri af C. D. Fritzsch og valgte denne genre som speciale. Kilde 2. 1[ii] Theude Grønland, , maler. Udenlandsk medlem af Akademiet i Kbh Kilde 2. 1[iii] Formodentlig Jonas Collin, eller sønnen Edward Collin, Kilde 2. 12

13 5. Replikker og kopier af malerier af J.L. Jensen og af hans elever J.L. Jensen Privateje Skole 48 x 37 cm Bruun Rasmussen, 690 løbenr J.L. Jensen, usign. 26 x 38 cm. Privateje J.L. Jensen 12 x 16 cm. Bruun Rasmussen, 690 løbenr J.L. Jensen, x 36 cm. Bruun Rasmussen, 739 løbenr.1442 J.L. Jensen 26 x 36 cm. Bruun Rasmussen 734 løbenr

14 Sign. L.J. (J.L. Jensen) 17 x 27 cm. Bruun Rasmussen, 743, løbenr C. Moe, 1851, 23 x 31 cm. Bruun Rasmussen, 743, løbenr Skole 25 x 32 cm. Bruun Rasmussen, 750, løbenr J.L. Jensen, x 58,9 cm. Privateje Skole? cm. Antik Damgaard-Lauritsen. Mimi Seinsen? 20 x 15 cm. Bruun Rasmussen, 642 løbenr.343 Skole 58,4 x 42,8 cm. Thorvaldsens Museum B 236 J.L. Jensen 18 x 13 cm. Bruun Rasmussen, 729 løbenr

15 3. Litteratur om penselskriftsanalyse og tangerende analysemetoder 6. A digital technique for art authentication, artikel Published online before print November 24, 2004, /pnas PNAS December 7, 2004 vol. 101 no COMPUTER SCIENCES A digital technique for art authentication Siwei Lyu *, Daniel Rockmore *,, and Hany Farid *, Departments of * Computer Science and Mathematics, Dartmouth College, Hanover, NH Communicated by David L. Donoho, Stanford University, Stanford, CA, September 1, 2004 (received for review May 13, 2004) Abstract We describe a computational technique for authenticating works of art, specifically paintings and drawings, from high-resolution digital scans of the original works. This approach builds a statistical model of an artist from the scans of a set of authenticated works against which new works then are compared. The statistical model consists of first- and higher-order wavelet statistics. We show preliminary results from our analysis of 13 drawings that at various times have been attributed to Pieter Bruegel the Elder; these results confirm expert authentications. We also apply these techniques to the problem of determining the number of artists that may have contributed to a painting attributed to Pietro Perugino and again achieve an analysis agreeing with expert opinion. It probably was not long after people began paying money for art that a lucrative business in forging art was born, and it probably was not too much later that techniques for detecting art forgeries emerged. Even today, the early techniques for authentication remain preeminent. By and large, these techniques are based on "connoisseurship" and so rely on the discerning eyes of a few experts who are steeped in the work and life of the artist in question. Their opinion may be informed by the "catalogue raison," which is the current acknowledged authoritative work on the artist's oeuvre. Other desiderata may include provenance that might be traced back to the artist's circle or his collectors and makes possible the comparison of the work's implicit biography with the histories of related works or even a detailed analysis of any signature that may be present. (See ref. 1 for a survey of current techniques.) In addition to the reliance on the human actor, quantitative methods can be brought to bear. X- ray analysis can reveal a painting beneath a painting that can shed light on its origins. Surface analysis of the painting materials is another approach, most famously applied in the investigation of the famous "van Meerghen forgeries." In this case, the forgery of paintings 15

16 attributed to Johannes Vermeer was confirmed by dating the paintings according to the proportion of a certain lead isotope in the lead-based paint. An elementary application of differential equations allowed for the actual isotope content to be compared with the expected content had the work been painted in Vermeer's day (2). This technique marked a first use of mathematics in the service of art authentication. With the advent of powerful digital technology, computational tools may be able to provide new insights into and techniques for the art and science of art authentication. For example, a fractal analysis of Jackson Pollock's drip paintings has revealed interesting relations between the evolution of Pollock's aesthetic and the fractal dimension of his work (3, 4). The analysis also raises the possibility of using fractal dimension to help authenticate work attributed to Pollock. Various techniques from machine learning have been applied to the analysis and classification of "craquelure," the crack lines that appear over time in a painting (5). In this paper we present a computational tool for analyzing prints, drawings, and paintings for use in authentication. Specifically, we performed a multiscale, multiorientation image decomposition (e.g., wavelets) of a collection of high-resolution digital scans of a drawing or painting. This decomposition changes the basis from functions maximally localized in space (pixels) to one in which the basis functions are localized not only in space but also in orientation and scale. A familiar analogy comes from sound, where the original sound might be transformed into a vector of local frequency information that reflects how much of each frequency comprises the original sound over a short time window. We constructed a compact model of the statistics from such a multiscale, multiorientation image decomposition, and we looked for consistencies or inconsistencies across different drawings or paintings or within a single work. The latter is the so-called "problem of many hands" in which we try to determine the regions of a collaborative work that have been accomplished by a single artist. The analysis produced locally oriented spatial frequency data and so suggests that the accompanying model captures the subtle pen and brush strokes characteristic of an artist. Although an imitation may be perceptually similar to an original (i.e., very much in the "style of the master"), the subtle differences in stroke can reveal the presence of an imitation. In a sense, this work is a natural successor to the mathematical techniques used for graphology, or handwriting analysis (6), distilling not just the characteristic lines and curves of a painter's literal signature (which is often part of the process of authentication) but, even more, moving toward a characterization of the artist's aesthetic signature, resident within the line and curve of his or her work. Analogous techniques already have made their way into the literary world, where they fall within the discipline of "stylometry" (7). The problem of classification has been applied to divvying up the attribution of The Federalist Papers between James Madison and Alexander Hamilton (8) and the determination of the authorship of the 15th book in the Oz series (9). Statistical approaches to the question of authentication have surfaced in the analysis of William Shakespeare's sonnets (10). The problem of many hands finds its mirror in a study of the conjectured multiple authorship of the Old Testament (11). We began by applying our analysis to the problem of authentication of a collection of 13 drawings that have at one time been attributed to the famous draftsman Pieter Bruegel the Elder. We followed with a "many-hands" analysis of a portrait by the great Renaissance painter Perugino. We closed with a synopsis of the tools used in the analysis and described the underlying statistical model. We collected some of the more technical points in an appendix. 16

17 Materials Bruegel. The Flemish painter and draftsman Pieter Bruegel the Elder (1525/ ) was among the greatest artists of the 16th century. Of particular beauty and fame are Bruegel's landscape drawings. Over time he acquired many imitators; undoubtedly some simply were eager to work in the style of the great master, whereas others surely were hoping to pass off their work as Bruegel's for monetary gain. Some of these followers and imitators were expert enough that after being unmasked (or discovered) they became famous in their own right, e.g., Jacob Savery. Bruegel's work recently has been the subject of renewed study and interest (12 14). As a result, many drawings formerly attributed to Bruegel now are attributed to others (Table 1). View this table: [in this window] [in a new window] Table 1. Authentic and imitation works of art The delicate line and shading characterizing these works suggests that their classification according to a wavelet-like analysis may be both appropriate and fruitful. For our analysis we digitally scanned (at 2,400 dots per inch) eight authenticated drawings by Bruegel and five acknowledged Bruegel imitations from 35-mm color slides (Table 1), which were provided courtesy of the Metropolitan Museum of Art, New York (13). These color [red, green, blue (RGB)] images, originally 3,894 x 2,592 pixels, were cropped to a central 2,048 x 2,048-pixel region, converted to grayscale (gray = R G B), and autoscaled to fill the full intensity range [0,255]. Fig. 1 shows examples of an authentic drawing and an imitation. Fig. 1. Authentic works by Bruegel and imitations. An authentic work (Top) and an imitation (Middle) (nos. 6 and 7, respectively, in Table 1). (Bottom) The results of analyzing eight authentic Bruegel drawings ( ) and five imitations ( ). Note how the imitations lie significantly outside the bounding sphere of authentic drawings. View larger version (56K): [in this window] [in a new window] Each digital image then was subdivided into 64 nonoverlapping 256 x 256-pixel regions. Each of these subimages then was transformed by using a five-level, three-orientation wavelet-like decomposition (see Methods for details). From this decomposition, a 72 feature vector of coefficient and error statistics was extracted for each subimage (see Methods). Each drawing then corresponded to a set of points in this 72-dimensional space. Authentication was 17

18 indicated by the distance between these point clouds, with the belief that works by the same artist would be close together, irrespective of content, and that an imitation would be relatively far from the authenticated Bruegels. Thus, we first computed the Hausdorff distance (15) between all pairs of images (see Appendix A). The resulting 13 x 13 distance matrix then was subjected to a multidimensional scaling [(MDS) ref. 16] (see Appendix B). Fig. 1 shows the result of visualizing the original 13 images in a lower-dimensional space as determined by a MDS analysis. The circles in Fig. 1 correspond to the authentic drawings, and the squares correspond to the imitations. For purposes of visualization, the wire-frame sphere was rendered at the center of mass of the eight authenticated drawings and with a radius set to fully encompass all eight data points (in so doing, we assume knowledge of the authenticated Bruegels). Note that all five imitations fall well outside the sphere. The distances from the authenticated Bruegels to the center of the sphere are 0.34, 0.35, 0.55, 0.90, 0.56, 0.17, 0.54, and The distances from the imitations are considerably larger, at 1.58, 2.20, 1.90, 1.48, and 1.33 (the difference in the means of these two distance populations is statistically significant: P < 1 5, one-way ANOVA). Even in this space of reduced dimension, there is a clear difference between the authentic drawings and the imitations. Perugino. Pietro di Cristoforo Vannucci (Perugino) ( ) is well known as a portrait and a fresco painter, but perhaps he is best known for his altarpieces. By the 1490s, Perugino maintained workshops in Florence and Perugia, Italy, and he was quite prolific. Shown in Fig. 2 is the painting "Madonna with Child" by Perugino. As with many of the great Renaissance paintings, however, it is likely that Perugino only painted a portion of this work, and apprentices did the rest. To this end, we wondered whether we could uncover statistical differences among the faces of the individual characters. Fig. 2. How many hands contributed to this painting? (Upper) "Madonna with Child" by Perugino. (Lower) The results of analyzing the Perugino painting. The numbered data points correspond to the six faces (from left to right). Note how the three leftmost faces (1 3) cluster, whereas the remaining faces (4 6) are distinct. This clustering pattern suggests the presence of at least four distinct hands. View larger version (48K): [in this window] [in a new window] The painting (at the Hood Museum of Art, Dartmouth College) was photographed by using a large-format camera (8 x 10-inch negative) and drum-scanned to yield a color 16,852 x 18,204-pixel image. As in the previous section, this image was converted to grayscale. The facial region of each of the six characters was manually localized. Each face then was partitioned into nonoverlapping 256 x 256-pixel regions and autoscaled into the full-intensity range (0, 255). This partitioning yielded (from left to right) 189, 171, 189, 54, 81, and

19 regions. The same set of statistics described in the previous section was collected from each of these regions. Also as in the previous section, we computed the Hausdorff distance (see Appendix A) between all pairs of six faces. The resulting 6 x 6 distance matrix then was subjected to MDS (see Appendix B). Fig. 2 shows the result of visualizing the original six faces in a lower-dimensional space as determined by a MDS analysis. The numbered data points correspond to the six faces (from left to right) in Fig. 2. Note how the three leftmost faces cluster, whereas the remaining faces are distinct. The average distance between faces 1 3 is 0.61, whereas the average distance between the other faces is This clustering pattern suggests the presence of at least four distinct hands and is consistent with the views of some art historians (T. Barton Thurber, Hood Museum, Dartmouth College, personal communication). Methods Our methodology makes use of a decomposition of images by using basis functions that are localized in spatial position, orientation, and scale (e.g., wavelets). These sorts of expansions have proven extremely useful in a range of applications (e.g., image compression, image coding, noise removal, and texture synthesis). One reason for this utility is that such decompositions exhibit statistical regularities that can be exploited (17 19). Described below is one such decomposition and a set of statistics collected from this decomposition. The decomposition is based on separable quadrature mirror filters (20 22). As illustrated in Fig. 3, this decomposition splits the frequency space into multiple scales and orientations. This decomposition is accomplished by applying separable low-pass and high-pass filters along the image axes, generating a vertical, horizontal, diagonal, and low-pass subband. For example, the horizontal subband is generated by convolving with the high-pass filter in the horizontal direction and the low-pass filter in the vertical direction, the diagonal band is generated by convolving with the high-pass filter in both directions, etc. Subsequent scales are created by subsampling the low-pass subband by a factor of two and recursively filtering. The vertical, horizontal, and diagonal subbands at scale i = 1,..., n are denoted as V i (x, y), H i (x, y), and D i (x, y), respectively. Fig. 4 Right and Left shows a three-level decomposition of the scanned Perugino work, respectively. Fig. 3. An idealized multiscale and orientation decomposition of frequency space. From top to bottom, levels are 0, 1, and 2. From left to right are low-pass, vertical, horizontal, and diagonal subbands. View larger version (12K): [in this window] [in a new window] 19

20 Fig. 4. The absolute values of the subband coefficients at three scales and three orientations (the residual lowpass subband is shown in the upper left corner) (Right) for the Perugino painting (Left). View larger version (82K): [in this window] [in a new window] Given this image decomposition, the statistical model is composed of the mean, variance, skewness, and kurtosis of the subband coefficients at each orientation and at scales i = 1,..., n 2. These statistics characterize the basic coefficient distributions. To capture the higherorder correlations that exist within this image decomposition, these coefficient statistics are augmented with a set of statistics based on the errors in an optimal linear predictor of coefficient magnitude. As described in ref. 19, the subband coefficients are correlated to their spatial, orientation, and scale neighbors. For purposes of illustration, consider first a vertical band, V i (x, y), at scale i. A linear predictor for the magnitude of these coefficients in a subset of all possible neighbors may be given by where w k denotes scalar weighting values, and denotes magnitude. This particular choice of spatial, orientation, and scale neighbors was used in our earlier work on detecting traces of digital tampering in images. ** Here, we employed an iterative brute-force search (on a persubband and per-image basis) for the set of neighbors that minimizes the prediction error within each subband. Consider again the vertical band, V i (x, y), at scale i. We constrained the search of neighbors to a 3 x 3 spatial region at each orientation subband and at three scales, namely, the neighbors [1] 20

21 with c x = { 1,0,1} and c y = { 1,0,1}, and, of course, excluding V i (x, y). From these 80 possible neighbors, the iterative search begins by finding the single most predictive neighbor [e.g., V i+1 (x/2 1, y/2)]. This neighbor is held fixed, and the next most predictive neighbor is found. This process is repeated five more times to find the optimally predictive neighborhood. On the kth iteration, the predictor coefficients (w 1,..., w k ) are determined as follows. Let the vector contain the coefficient magnitudes of V i (x, y) strung out into a column vector, and the columns of the matrix Q contain the chosen neighboring coefficient magnitudes also strung out into column vectors. The linear predictor then takes the form [2] where the column vector minimizing the quadratic error function:. The predictor coefficients are determined by [3] This error function is minimized by differentiating with respect to [4] setting the result equal to zero and solving for to yield [5] The log error in the linear predictor then is given by Once the full set of neighbors is determined, additional statistics are collected from the errors of the final predictor, namely, the mean, variance, skewness, and kurtosis. This entire process is repeated for each oriented subband, and at each scale i = 1,..., n 2, where at each subband a new set of neighbors is chosen and a new linear predictor is estimated. For an n-level pyramid decomposition, the coefficient statistics consist of 12(n 2) values, and the error statistics consist of another 12(n 2) values, for a total of 24(n 2) statistics. These values represent the measured statistics of an artist's style and are used to classify or cluster drawings or paintings. [6] 21

22 As stated above, after the computation of the feature vectors, MDS was used to project the original 72-dimensional feature vectors into a three-dimensional subspace. Features with no discriminating power (e.g., the means) therefore will play no role in the lower-dimensional embedding. Discussion We have presented a computational tool for digitally authenticating or classifying works of art. This technique looks for consistencies or inconsistencies in the first- and higher-order wavelet statistics collected from drawings or paintings (or portions thereof). We showed preliminary results from our analysis of 13 drawings either by or in the style of Pieter Bruegel the Elder as well as a painting by Perugino. We expect these techniques, in collaboration with existing physical authentication, to play an important role in the field of art forensics. Appendix A: Hausdorff Distance The Hausdorff distance is a distance metric defined on two sets of vectors, X and Y. The metric, H(, ) is defined as where h(, ) is defined as Here d(, ) can be any distance metric defined on the vector space subsuming X and Y. In our case, we use Euclidean distance d. Appendix B: MDS MDS is a popular method to visualize high-dimensional data. Given n vectors, where, the goal of MDS is to find a lower-dimensional embedding for these data that minimally distorts their pairwise distances. Denote the n x n distance matrix as, where d(, ) is a distance metric in. The most common such metric is Euclidean distance defined as. Given the pairwise symmetric distance matrix, the classic (metric) MDS algorithm is given by the following steps: 1. Let. 2. Let B = HAH, where, I n is a n x n identity matrix, and each component of the n-dimensional vector is Compute the eigenvectors,, and corresponding eigenvalues, 1,..., n, of matrix B, where n. 4. The new, lower-dimensional representation of the original data,, are then given by where denotes the ith component of the vector, and in our examples m' = 3. Acknowledgements 22

23 We thank George Goldner and Nadine Orenstein of the Metropolitan Museum of Art and Kathy Hart of the Hood Museum of Art for their assistance and cooperation. D.R. was supported by Air Force Office of Scientific Research Grant F H.F. was supported by an Alfred P. Sloan Fellowship, National Science Foundation CAREER Grant IIS , Department of Justice Grant 2000-DT-CS-K001, and departmental National Science Foundation Infrastructure Grant EIA Footnotes Author contributions: S.L., D.R., and H.F. designed research; S.L. and H.F. performed research; S.L., D.R., and H.F. analyzed data; and D.R. and H.F. wrote the paper. Abbreviation: MDS, multidimensional scaling. Henceforth we will give the benefit of the doubt to the imitator and use the term "imitation" rather than the more charged "forgery." Although converting from color to grayscale results in a significant loss of information, we did so to make it more likely that the measured statistical features and subsequent classification were more likely to be based on the artist's strokes and not on simple color differences. We also have experimented with both Laplacian and steerable pyramid decompositions. Results from a steerable pyramid (with eight orientation subbands) were similar to the results included above (which use only three orientation subbands). Furthermore, the Laplacian pyramid generally gave poor results. So, although it seems that oriented subbands are necessary, it also seems that a finer tuning of orientation is not necessary for this particular task. ** Farid, H. & Lyu, S. IEEE Workshop on Statistical Analysis in Computer Vision (in conjunction with Computer Vision and Pattern Recognition), June 17 23, 2003, Madison, WI. Integer rounding is used when computing the spatial positions of a parent, e.g., x/2 or x/4. To whom correspondence should be addressed at: 6211 Sudikoff Laboratory, Department of Computer Science, Dartmouth College, Hanover, NH by The National Academy of Sciences of the USA References 1. Spencer, R. D. (2004) The Expert Versus the Object (Oxford Univ. Press). 2. Keisch, B. (1968) Science 160, [ISI] 23

24 3. Taylor, R., Micolich, A. P. & Jones, D. (1999) Nature 399, 422.[Medline] 4. Taylor, R. (2004) Chaos Complexity Lett., in press. 5. Abas, F. S. & Martinez, K. (2003) Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. 5011, McKeague, I. W. (2004) J. Am. Stat. Assoc., in press. 7. Holmes, D. I. & Kardos, J. (2003) Chance 16, Mosteller, F. & Wallace, D. L. (1984) Applied Bayesian and Classical Inference: The Case of the Federalist Papers (Springer, New York). 9. Binong, J. N. G. (2003) Chance 16, Thisted, R. & Efron, B. (1987) Biometrika 74, [ISI] 11. Friedman, R. (1997) Who Wrote the Bible? (Harper, San Francisco). 12. Mielke, U., ed. (1996) Pieter Bruegel, Die Zeichnungen (Brepols, Turnhout, Belgium). 13. Orenstein, N. M. (2001) Pieter Bruegel the Elder (Yale Univ. Press, New Haven, CT). 14. Orenstein, N. M. (2003) Int. Found. Art Res. J. 6, Huttenlocher, D. P., Klanderman, G. A. & Rucklidege, W. J. (1993) IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell. 15, [CrossRef][ISI] 16. Cox, T. & Cox, M. (1994) Multidimensional Scaling (Chapman & Hall, London). 17. Shapiro, J. (1993) IEEE Trans. Signal Processing 41, [CrossRef][ISI] 18. Rinaldo, R. & Calvagno, G. (1995) IEEE Trans. Image Processing 4, [CrossRef][ISI] 19. Buccigrossi, R. W. & Simoncelli, E. P. (1999) IEEE Trans. Image Processing 8 (12), [CrossRef][ISI] 20. Vaidyanathan, P. P. (1987) IEEE ASSP Magazine 4, Vetterli, M. (1987) IEEE Trans. ASSP 35, Simoncelli, E. P. & Adelson, E. H. (1990) Subband Image Coding (Kluwer Norwell, Boston). 24

25 7. The Authentic Project, hjemmeside Delft University of Technology (TU-Delft) Faculty of Electrical Engineering, Mathematics, and Computer Science (EEMCS) Information and Communication Theory Group The main research question of the project reads: "How can existing and new techniques from digital image processing and knowledge discovery (data mining) be developed and applied in order to determine the authenticity and dating of visual art?" The AUTHENTIC project replaces the subjectivity of the human expert by the objectivity of intelligent image-analysis algorithms that mimic the human visual-perception and interpretation process. It aims at incorporating knowledge about the way visual art data is processed by human expert in their art analysis into the computerised art analysis. The AUTHENTIC project is a computational realization of "Pictology", a checklist of aspects relevant in their assessment of the authenticity and dating of works of art proposed by Van Dantzig (Pictology: an analytical method for attribution and evaluation of pictures, Leiden, Brill, 1973.) However, it is not a literal translation of the original approach, but emphasizes more the underlying methodology. Analysis is performed at various levels. Varying from local features like lines, colour, texture, brush stroke et cetera, to high-level features like style, composition et cetera. Data mining techniques are used in order to become more insight into the relevance of features and other characteristics METHOD OF RESEARCH The major steps in the project are the following: making the pictorial features measurable [image analysis toolbox]; forming a large database with paintings; apply data mining techniques to induce concepts, models, associations; evaluate intermediate results and adjust measurements, models and accordingly the prediction rules; complete the project with an authenticity and dating toolbox and provide a performance analysis; Clearly, even if the net result is an useful toolbox for the art expert, there are two fundamental issues and research subjects at hand: PICTOLOGY: transforming the visual pictorial characteristic elements into measurable identities in the digitised image domain in such a way that the human art expert is still capable to perform his/her authenticity analysis; DATA MINING: induce low-level, intermediate-level and high-level concepts, models and associations that are understandable and explainable by human experts. Created at Wednesday, 30 June 2004 Last Updated Saturday, 09 October

26 8. Bevaringschef, konservator Jørgen Wadum, mail From: Jørgen Wadum Sent: 19. januar :55 To: Susan Ritterband Subject: SV: Vedr. mit speciale om J.L. Jensen Kære Susan, Tak for din mail. Så vidt jeg ved, er der ikke skrevet noget decideret om Rembrandts penselskrift. Det er vel snarere et spørgsmål om connoisseurship - ligesom det du har udviklet for Jensens malerier. Morelli metodik lever derfor på stadig i bedste velgående. Jeg vil derimod altid hævde, at ingen kunstkender kender dagen før naturvidenskaberne også har ladet deres lys skinne over genstanden. eg er meget begejstret for brugen af IR-imaging, ikke kun for at lede efter undertegninger, men snarere for at dokumentere undermaling og skitseagtige kompositionsstrøg. I denne proces kunne man nemlig formode, at kunstneren arbejde ud fra en vis automatik, hvorimod det færdige farvelag er meget mere maniera. Jeg er bange for, at mit svar ikke gav dig megen hjælp.... bedste hilsener, Jørgen 26

27 Penselskriftsanalyse af J.L. Jensens malerier. Autenticitet og forfalskninger 9. Van Dantzigs liste over Van Goghs karakteristika M.M. van Dantzig, Vincent? A new method of identifying the artist and his work and of unmasking the forger and his products, Keesing, Amsterdam, u.år. Løst indstik i bogen. 27

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Første Studieår AALBORG UNIVERSITET Arkitektur Og Design MATEMATIK OG FORM

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Første Studieår AALBORG UNIVERSITET Arkitektur Og Design MATEMATIK OG FORM Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Første Studieår AALBORG UNIVERSITET Arkitektur Og Design MATEMATIK OG FORM 27 April 2012 - Lecture 4 (in English) Vector operations in Grasshopper Group 1 8:15-9:15

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Differential Evolution (DE) "Biologically-inspired computing", T. Krink, EVALife Group, Univ. of Aarhus, Denmark

Differential Evolution (DE) Biologically-inspired computing, T. Krink, EVALife Group, Univ. of Aarhus, Denmark Differential Evolution (DE) Differential Evolution (DE) (Storn and Price, 199) Step 1 - Initialize and evaluate Generate a random start population and evaluate the individuals x 2 search space x 1 Differential

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010

KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010 KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010 Besvar alle spørgsmål. Brug ikke mere end én side af tekst på de åbne spørgsmål som er markeret * Answer all questions. Do not write more than one page

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Mock-ups in Design Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011 Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Outline Different kinds of prototyping low fidelity (aka mock-ups / paper prototypes) high fidelity

Læs mere

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 14496-4/Corr. 3 + CD-rom 1. udgave 2007-11-22 Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Information technology Coding of audio-visual

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere