Nr årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.."

Transkript

1 Nr årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen

2 Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen. Pladsen som næstformand i hovedbestyrelsen er fortsat ledig og det er just ikke mange nye ansigter, der dukker op sådan en aften. Årets AGF'er blev formanden for Støtteafdelingen Anders Ramskover - én af de forholdsvis unge, som gennem de sidste år virkelig har vist engagement og gå-på-mod og dermed også fortjent fik overrakt den traditionsrige pokal. Beretningen kan læses på side? til?. Som det fremgår af beretningen fra hovedgeneralforsamlingen bruges der for øjeblikket mange kræfter og ressourcer på at få renoveret Allesøhallen. De to udvalg, som er nedsat til at arbejde med projektet, skal det næste års tid rigtig há arbejdstøjet på. Byggeudvalget skal sørge for alt det praktiske med indhentning af tilbud på de forskellige opgaver og samle erfaringer fra andre haller således at vi byggeteknisk er godt klædt på når halgulvet skal etableres sommeren Økonomiudvalget skal sørge for at vi får skaffet de sidste midler således at udgiftsbudgettet stemmer overens med kassebeholdningen. Formanden har ordet På nuværende tidspunkt mangler vi en lille halv million og disse penge håber vi kan skaffes ved forskellige ansøgninger til fonde m.v. Jo - økonomiudvalget har her en bunden opgave, som gerne om et år skal vise et godt resultat! Apropos økonomi så har hovedafdelingen igen her inden 1. maj søgt Odense Kommune om tilskud via 2:1 ordningen. Denne gang drejer det sig om renovering af hallens dame- og herretoiletter incl. etablering af et nyt handicaptoilet. Den samlede investering er på godt kr , hvoraf vi har søgt kommunen om godt kr Det bliver spændende når afgørelsen om de forskellige bevillinger træffes den 25. juni! Sommerens to store arrangementer her i lokalområdet er ved at blive planlagt. Skt. Hans festen, som Støtteafdelingen er primus motor for, er en god tradition, som samler mange mennesker i området ved tennisbanerne. Ja - og så er der hangarfesten i weekenden den 31. august - 1. September, hvor udvalget er i fuld gang med forberedelserne både til cykelløbet og til et par festlige dage ved og i Allesøhallen. Fortsat god sommer! Poul Erik Allesøhallens Cafeteria..altid et besøg værd! 2 Per H. Knudsen tlf:

3 Dilettant 2013 d Marts Stykket der blev opført hed Et svips med et knips Det blev 3 fantastiske dage for Dilettanterne og Støtte afdelingen Torsdag var der desværre kun 45 gæster, de fik masser af gode grin og sørgede for der var stemning. Kaffebordet gjorde godt og der var masser af hjemmebag, TUSIND TAK til dem der havde bagt det, det smagte. Fredag var der 65 gæster og dilettanter, som først spiste Glaseret Hamburgerryg med flødestuvede kartofler. Derefter gik forestillingen i gang, der blev spillet godt, grinet meget og med et lille uheld (pendulet gik i stykker) var aftenen utrolig morsom. Lørdag var der 73 gæster og dilettanter med påhæng, som spiste det velsmurte Smørrebrød, som Støtte afdelingen havde fået nogle hjælpere til at smøre. TUSIND TAK til Jer. Dilettant 2013 Forestillingen gav en rigtig god stemning, hvor blev grinet og klappet. Duo en TWO DANES spillede til dans bagefter, så det blev en fantastisk aften. Der var 2 nye med i år, Ole Pedersen fra Kirkendrup og Camilla Christensen, som kender til dilettant, da mor og far, moster, mormor og morfar alle har været på scenen. Lars Larsen fik comback, men var desværre ikke til stede, da vi blev fotograferet. Så derfor mangler han på plakaten/programmet. De spillede også godt, sammen med de rutinerede, Keld Petersen, Conny Lundfald, Jack Petersen, Judy Nørgaard, Helle Hofstedt og Inge Christensen i kassen. Stykket har fået meget ros fra gæsterne, mange TAK for det. Vi glæder os til at se Jer og gerne flere i 2014, når der er Dilettant i Allesø Forsamlingshus d Marts Sven Åge Frederiksen 3

4 4

5 Hovedafdelingen - Formandens beretning Beretning Generalforsamling 2013 Ja så er vi atter klar til generalforsamling i hovedafdelingen i Allesø G. F. - det som vi også tidligere kaldte delegeretmøde. Vi har faktisk et lille jubilæum i år. Foreningen er stiftet i 1923 så vi har 90 års fødselsdag. Det må betyde et ekstra stykke lagkage! Som jeg nævnte sidste år, er vi inde i en periode med en masse udfordringer men heldigvis også i en periode med medgang og synlige resultater. Her tænker jeg først og fremmest på vores hal - ja som jo stod til forfald! Lige en lille opsummering: I foråret 2010 var vi i den situation, at hallens fremtid skulle klarlægges. Vi fik lavet en tilstandsrapport som trods alt viste af hallen havde en fremtid, men der var behov for en masse vedligeholdelse og forbedringer som virkelig krævede resourser. Vi søgte forstadspuljen ved Odense Kommune og fik så i januar 2012 virkelig kommunens opbakning til det fremtidige arbejde, idet de bevilligede kr som primært skulle dække udgiften til udbedring af hallens klimaskærm. Det arbejde har stået på henover 2012 og effekten er rigtig synlig, især når vi kigger på murværket. Vinteren har gjort, at det sidste arbejde i form af kalkning og maling først kan færdiggøres her i foråret, hvorefter vi i henhold til aftale med kommunen fremsender den økonomiske afrapportering. Så vidt så godt, men vi skulle jo videre især med halgulvet, som jo i den tidligere nævnte rapport virkelig stod for udskiftning. Vi søgte så i november 2012 igen forstadspuljen. Denne gang primært baseret på et nyt halgulv - ja vi søgte faktisk 2,6 mio. kr. vel vidende at kommunen kun havde totalt 6 mio. til uddeling. Benarbejde var nødvendig og endnu en gang var kommunen en positiv medspiller. En samtale med fritidsafdelingen i december 2012 i forbindelse med deres overvejelser ved fordeling af de 6 mio.kr. fik vi uofficielt og vide, at de ville indstille til politikerne at vi fik kr Da vi minimum skulle bruge 2 mio. til gulvet blev jeg nød til at meddele, at det var da rigtig glædeligt - men vi kunne ikke så godt bruge pengene for hvordan skulle vi skaffe de sidste 1,3 mio.??? Så skete miraklet. Julemanden kom på besøg. Fritidsafdelingen ringede og fortalte at de havde fundet kr i deres budget, som de ville tildele os. Ja en rigtig julegave i december, som betød at kabalen nu havde en realistisk mulighed for at gå op i en højere enhed. Den endelige bevilling fra forstadspuljen blev her i januar på kr så sammen med den halve mio. står vi nu med 1 1/4 mio. kr. til det videre arbejde med et nyt halgulv. Realistisk set, og inkluderet frivillig arbejdskraft, står vi og mangler kr inkl. udgifter til nye bander. En udfordring som skal løses og alle kræfter bliver her i 2013 sat ind for at eventuelt gennem faundraiser at finde penge via forskellige fonde. Vi vil nedsætte et ad hoc udvalg som får til opgave at skaffe så mange midler som muligt. Er der nogen der vil deltage i sådan et arbejde så sig endelig til. Alternativt må vi se hvad de enkelte afdelinger og hovedbestyrelse økonomisk set kan bidrage med - og måske kan vi også i 2014 få midler fra forstadspuljen. 5

6 6 Hovedafdelingen - Formandens beretning Samtidig fortsætter byggeudvalget deres arbejde med at kigge på halgulv andre steder og indhente erfaringer og tilbud på arbejdet, således at vi både teknisk og økonomisk er godt klædt på, når den store dag kommer, når det bliver sommer i så får vi et nyt halgulv!! Apropos vores gode samarbejde med Odense Kommune har det også givet udslag i en bevilling på kr fra den såkaldte 2 : 1 pulje. De penge er,som i kan se og høre brugt til nyt varmeanlæg og nye højtalere. Som 2 : 1 antyder skal vi selv bidrage med 1/3 af udgiften. Her har hovedafdelingen ydet et tilskud på ,00 kr. og de penge har vi som i senere vil se under regnskabet taget ud af driften 2012 for trods alt stadigvæk at slutte med et flot resultat på bundlinjen. Når jeg nævner regnskab skal jeg lige følge op på sidste års beretning omkring kontrakten med Albani. Som bekendt udløb den gældende kontrakt den 1. september 2012 og med de vilkår som Albani tilbød i forbindelse med en forlængelse, vedtog vi ikke at fortsætte med kontrakten. Det medførte at alle nu var frit stillet dog således at Per i cafeteriaet selv lavede en aftale med Albani primært på grund af fadølsanlægget. Kim i klubhuset fik frit spil og kan købe øl og vand hvor han vil!! Det samme gælder hovedafdelingen som nu primært til banko kan købe øl hos den der tilbyder den billigste pris. Jeg håber dog snart de ansøgninger vi sender til Albanifonden vil medføre et positivt svar. Jeg synes helt klart Albani skylder os noget. Apropos banko så er det rigtig glædeligt, at overskuddet i 2012 beløber sig til ca ,00 kr. Indkøb af billigere øl efter 1. september har selvfølgelig været med til at reducere udgifterne. Herfra skal lyde en stor tak til alle hjælpere som hver søndag sørger for at alt er på plads når bankofolkene tropper op. Af andre gode indtægtskilder må vi ikke glemme grønsagsvognen som hvert år bidrager med et flot tilskud - tak for det. Vi har et sponsorat med OK benzin og Danske Bank og så selvfølgelig et virkelig flot resultat fra Hangarfesten både hvad angår selve festen og cykelløbet også her en stor tak til udvalg og alle hjælpere som sørgede for et par festlige dage i og uden for hallen. Jo - det er virkelig glædeligt at hangarfesten i 2012 er genopstået. Som en lokal byfest med hovedafdelingen som arrangør. Når vi kigger på økonomien har vores klubblad Kontaktlinsen de senere år været en tung post i regnskabet. Det skulle der gøres noget ved i 2012, idet målet var at bladet skulle kunne hvile i sig selv. Det er lykkedes med god opbakning fra vores sponsorer og herfra skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til redaktør Erik Festersen som på en kreativ og professionel måde klarer opsætningen. Hjemmesiden vil jeg ikke råbe hurra for. Kun endnu engang konstatere at vi mangler en web redaktør som brænder for it og som vil være med til at løfte fremtidens mange opgaver. On line tilmelding er bl.a. begyndt i flere afdelinger. Pladsen i hovedbestyrelsen er ledig. Dartudvalget har i 2012 valgt og nedlægge sig selv - men hvem ved det kan jo være at der igen på et eller andet tidspunkt er folk som ønsker og bruge skiverne i hallens mødelokale.

7 Hovedafdelingen - Formandens beretning Dilettant har i 2012 (og her i 2013) igen været en succes. Et godt aktiv for foreningen og lokalområdet og tak til aktører og hjælpere som bruger mange timer for at være klar til at fremføre stykket en forlænget weekend. Økonomisk ligger overskuddet i Støtteafdelingen i det lokaletilskud fra kommunen næsten dækker hovedafdelingens udgifter. Afslutningsvis skal der også herfra lyde en tak til Inga i klubhuset som efter mange år valgte og stoppe her i august og et velkommen til Kim som har overtaget jobbet. Og så et lille hjertesuk! Efter at have deltaget i alle 8 afdelingernes generalforsamlinger må jeg konstatere at det absolut IKKE er nye ansigter der dukker op - de få der kommer er tordenskjolds soldater. Ih hvor jeg i de kommende år glæder mig til at se en masse nye forældre fra de nye boligområder sammen med en masse nye børn erobrer Allesø G.F. Ja - til slut tak til alle som er med til at arbejde for og fremme udviklingen i foreningen. Vi er og skal være en vigtig part og medspiller i lokalsamfundet. Længe leve den positive udvikling i området. Poul Erik 7

8 8

9 Allesø Petanque Ja nu kommer sommeren over os, vinteren er forbi, Iden tid har vi fået ny formand, det er mig Mogens Dam og nyt bestyrelses medlem Hanne Haggman. Bestyrelsen siger tak til de afgående medlemmer Gudmund Thingholm som var formand og Henning Nielsen, de har begge ydet en fantastisk indsats i de år i bestyrelsen og vi er glade for de stadig hjælper til i Petanque med forskellige gøremål. Vi har i efteråret og vinteren fået vores nye hal op og stå, og har nu 5 indendørsbaner, de er brugt her i vinter og er rigtig gode, det kan vi takke specielt Jens Rasmussen og Niels Kold Hansen for, uden de to tovtrækkere og ihærdighed er det ikke sikkert det så så godt ud som det gør, også tak til alle dem som kommer når der bliver kaldt, det er dejligt med den opbakning, tak for det. Så har vi 7 udendørs baner nu det bliver godt vejr, som også bliver plejet og tromlet, på nuværende er vi ca. 47 medlemmer, der er plads til flere så kom bare ned på banerne ved den gamle sports plads vi har 4 hold der spiller turnering her i sommer, og vi er ca. 28 Petanque hver gang vi træner, som er Mandag KL og Onsdag KL samt Søndag KL Vi har lige holdt Loppemarked sammen med Håndbold afd. i Allesøhallen det var en stor succes med rigtig mange gode ting og rigtig mange besøgende og god omsætning denne søndag det er primært Kurt Rasmussen der har været tovholder på dette arrangement tak for det, også tak til hjælperne hertil. Senere på sæsonen nærmere lørdag d og søndag d. 1 sept. Afholdes Hangar fest i hallen, håber vi kan samle et godt bord til lørdag aften med spisning og dans søndagen står i Tour de Allesø hvor vi kører penge ind til afdelingerne, det skal der også støttes op om så skriv det allerede nu i kalenderen. Vi holder også en lille fest her i forsommeren i vores egen hal her en gang i juni det får i mere at vide om til den tid. Dette var ordene for denne gang Hilsen Mogens Nye bestyrelsesmedlemmer: Mogens Dam og Hanne Häggman 9

10 10 Næsbyvej Odense N

11 Fodbold Kære Læser Det er i dag en solskinsdag hvor jeg sidder og skal tænke tilbage på de forgangne 6 mdr. og frem mod de næste, det er blevet en udfordring at skrive om så stort et tidsrum. Allesø Fodbold trives i allerbedste velgående, er vel meget generelt de ord der dækker det bedst, uanset om jeg ser tilbage til Allesø Cuppen 2012, eller ser på indendørssæsonen, eller på alle dem der har valgt at træne hele vinteren, for første gang i den tid jeg er med har stort set alle seniorer trænet vinteren igennem, U19 samt vores allesammens Fodbold Finesser har også været der enten inde i gymnastiksalen eller på multibanen. De gamle samt OB70 kom til når de havde lyst og tid.. Jeg tror på at al den træning vil bære frugt her i foråret, aldrig har jeg set så mange engagerede og glade fodboldspillere i vores klub, det varmer og se så dedikerede unge mennesker som har en lyst og en fart som jeg ikke kan mindes at have set før hos Allesø Fodbold. Når det er sagt må jeg også sige at dette forår uden for banen har været et helvede, DBU og dommerne kunne ikke blive enige om sølle kr. pr kamp og det sendte alle klubber ned til tælling, flere uger før påsken samt hele påsken gik med at tale i telefon med dommere og dem der kunne dømme, det var et kæmpe arbejde hvor man arbejdede sig frem dag for dag, oveni dette lagde kong vinter så sin klamme hånd i form af en snetæppe der forhindrede græsset i at komme i vækst og den sene sne gav os kæmpe problemer med sneskimmel som ødelægger græsset.men når vi nu har fået alle disse forhindringer lidt på afstand er græsset ved at blive grønt igen og jeg håber snart at vores opvisningsbane igen bliver brugbar, hr. muldvarp aflagde os et stort besøg med over 100 jordbunker og mindst lige så mange gange, stor tak til Villy Olesen som trofast har bekæmpet dem med sakse, 4 nåede vi at snuppe. Hele situationen omkring banerne er jo desværre også blevet forværret af den situation vi befinder os i med byggeplads som desværre kommer til at stå på i hele 2013!, samtidig med dette må vi revurdere vores sammenarbejde med Spurvelundsskolens leder som i bund og grund ikke er interesseret i at have os liggende der hvor vi har gjort siden 1988, jeg har brugt hele 2012 og nu 2013 på at redde vores opvisningsbane, og i næste uge skal vi så til det igen, møde efter møde med kommunale embedsmænd, baneansvarlige, landskabsarkitekter osv osv osv.. det er ikke ok at en formand skal bruge så meget tid på at beholde en simpel ting som den eneste bane vi råder over der har de rigtige mål, det klæder hverken skolen eller Odense Kommune at en forening som gør så meget som Allesø gør for ungdommen igennem frivilligt arbejde, skal ind og bokse på det kommunalpolitiske plan.resultatet af denne lange seje kamp er p.t. at vi får lov til at beholde opvisningsbanen, men med et 6M højt hegn kun 3M fra mållinjen. Det er absolut ikke ok. Et lille surt opstød, men jeg glæder mig til at se noget rigtig god fodbold på vores baner her i foråret, god vind til alle holdene husk det gælder om at spille.:)her til slut vil jeg gerne sige 1000 tak til alle de frivillige der hjælper til både som trænere, dommere, opkridtere, ja alle der har givet en hånd med i klubben, uden JER ville det ikke være muligt, at få det hele til at nå sammen, også stor tak til alle dem der valgte at bruge flere weekender i december og januar, resultatet blev et smukt klubhus indvendigt TAK. 11

12 Fodbold Børne fodbold: U5 Efteråret for U5 blev en sjov og spændende tid, ikke mindst for de små fodboldspillere, men også for mig, der måtte træde til, da Jette desværre blev syg. Der var stor tilslutning til holdet og der var derfor ingen problemer ned at stille hold til stævnerne. Til stævnerne blev der spillet flot fodbold og de unge mennesker knoklede derudaf og det gav nogle sejre og også nogle nederlag. Så startede indendørs træning og det var noget helt andet for spillerne, men de fandt hurtigt ud af spillet. Vi var til flere stævnet hvor det både blev til vundet og tabt. Så kom foråret endelig og endnu engang er der dukket nye op, så det er rigtig dejligt. Jette er igen klar til at træne så nu er vi 2 trænere til at styre de mange børn. Men alle som har lyst til at prøve og spille fodbold er selvfølgelig velkomme både drenge og piger. Mvh Kenneth Vi træner mandag og onsdag kl U6 U7 En hyggelig træning i hallen i vinter er overstået og vi er kommet på græs igen. Ungerne var ude til DBUFyn stævner, men der var ikke helt styr på det alle steder og det er træls når man er kørt helt til Sydfyn. u7 spillerne var derfor også af sted til nogle private stævner dejligt at forældrene gider at bidrage både med tid og penge! Forårssæsonen er startet op og jeg har fået hjælp af et par forældre til at tage træningen en gang om ugen. Kasper og Tobias træner (desværre for os) på samme tidspunkt som vi så de vil nok kun i første omgang komme med til kampene. Vi mangler u6 spillere dvs. børn der skal starte i skole til sommer så kom frit frem det er jo også en måde at møde klassekammeraterne inden skolestart! Laila Foldager Scharff Træningstider er Mandag og Onsdag vel mødt U8 Her i vinter har vi været til DBU s indendørsstævner med stor succes, vi har måske ikke vundet så meget, men de har hygget sig, og en hel del har de da vundet,foråret Vejret var jo ikke ligefrem med os da vi ville starte ude igen efter vinterferien, vi prøvede men måtte udsætte det, det var alt for koldt, men nu er vi i gang og har været til de første stævner, som også er gået rigtig godt, vi mangler dog lige de sidste spillere der dyrker andre sportsgrene, men vi glæder os til at de kommer stærkt tilbage, så vi kan blive fuldtallige igen VI kunne godt bruge lidt flere spillere, da det ikke altid er nemt at stille hold, så er der nogle friske unger derude på ca. 8 år så kom og prøv Der er et stort problem, jeg kan ikke finde tiden mere, til at træne disse dejlige unger, så sidder der en far eller en mor, bedste eller lign derude så kontakt mig det er nogle dejlige unger. M.v.h Træner Miriam Hansen tlf efter Træningstider er Mandag og Onsdag kom og prøv 12

13 Fodbold U9 ( U10C) Jeg mangler en der vil hjælpe mig med Drengene er det noget for dig??? Efter vores eget stævne i Allesø Hallen i slutningen af november 2012 hvor vi klarede os fornuftigt er vinteren blevet brugt på DBU stævner og træning i hallen om fredagen, der har været et fornuftigt fremmøde, dog er der enkelte jeg gerne ville have set lidt oftere, for at få en mere ensartet træning drengene er her til foråret blevet rykket op i U10C rækken, fordi der var ikke nok udfordring i U9B, og det har givet noget mere mod og kampgejst iblandt spillerne. de har udviklet sig meget her på det seneste, både individuelt og som et hold.jeg glæder mig til at se hvordan de klarer sig her et trin oppe Træner Jacob Kaare Hansen vi træner Mandag og Onsdag U10 Trænere : Henrik og Kasper En indendørssæson er slut. Vi klarede os ok, men må sande at vores styrker nok ligger i spillet udendørs!vi er nu i fuld gang med udendørs - drengene har glædet sig til at komme på græs igen. Her i starten har vi valgt at lade drengene løbe mere kedeligt løb uden bold end de plejer. Dette fordi mange af dem simpelt hen er i alt for dårlig form. Hvis i som forældre kunne motivere dem til at løbe 3-5 km i ny og næ i stedet for at spille playstation eller hvad de ellers kan finde på, ville det være en stor hjælp! Vi vil i forlængelse af sidste år prøve med flere træningsøvelser for at skabe større variation i træningen, men der vil også være perioder hvor vi vil gentage og gentage for at blive bedre til den enkelte øvelse. Flere af drengene har flyttet sig meget i deres kunnen, dette i takt med at de er begyndt at tro mere på sig selv. Der er dog stadig stor forskel på drengene i deres kunnen, men alle er de gode til at bakke hinanden op og er generelt rigtig gode ved hinanden! Vi har været til vores første stævne som vi vandt efter 3 sejre med periodevis rigtig god fodbold. Allerede nu en stor tak til de forældre og bedsteforældre der var mødt frem. Det giver en god stemning når i kommer og drengene synes det er fedt at I kommer, så bliv gerne ved med det i sæsonens løb. Vi har valgt at udvide Træningstider så vi nu træner fra kl hver mandag og onsdag. (er der få til træning kan vi finde på at stoppe kl ). Til sidst en opfordring til at I forældre sørger for at drengene kommer af sted hver gang da vi får meget mere ud af træningen når vi alle er der. Vi ser frem til en super sæson. De største fodboldhilsner Trænerne Henrik og Kasper 13

14 Fodbold Ungdomsfodbold U13 Vi kom på en anden plads i efteråret, så her i foråret regner vi stærkt med at vinde det i vores række. Vi har forberedt os godt her i foråret, da vi startede ud i slutningen af januar. Ulrick og jeg (Kenneth) holdte et spillermøde, for at forhøre om spillernes forventninger og hvad vi havde af forventninger. Vi alle blev enige om at rækken skulle vindes af Allesø her i foråret, så det står på seriøs træning i 2 timer to gange om ugen. Og selvom det seriøs fodbold bliver der selvfølgelig blandet sjov med i det, alle spillerne vil gerne spille fodbold og vise os trænere at de er gode og seriøse. De er det bedste drenge og helt klart nogle talentfulde spillere. Der håbes for en god sæson herfra U13. M.v.h. Kenneth og Ulle Træningstider er mandag og onsdag U15 En svær start for drengene, gjorde opstarten meget uforudsigelig. Vi startede sæsonen med et trænerskifte, hvor den tidligere træner skiftede til Nyborg. Dermed overtog jeg holdet, hvilket er blevet en succes. U15 holdet startede ud med at prøve at finde spillere til et 11 mands hold, men da det ikke kunne lade sig gøre er vi bevæget os ud på 7 mands banen. Der er forholdsvis god stemning i omklædningsrummet og vi har startede sæsonen ud med at vinde 3 træningskampe. Efterfølgende har vi haft 2 turneringskampe hvor vi har vundet begge dog uden modstander så vi ser frem til nogle rigtige turneringskampe selvom tabellen aldrig lyver, ville det være rart med modstand. 14 M.v.h. Træner Jakob Kjærsgaard Træningstider er mandag og onsdag Teknikmærketræning fodbold år Hver fredag eftermiddag i udendørssæsonen er der teknikmærketræning for alle interesserede fodboldspillere i alderen ca. 9 år til og med 16 år. Alle er velkomne. Sidste efterår (2012) gik det helt forrygende med deltagelse og opnåelse af mærker. For kun 6. gang i de 11½ år Teknisk Træning har kørt, blev der opnået et Guldmærke; Kristian H. Petersen (årgang 1999) stod for denne super flotte præstation! Derudover blev der uddelt diplomer, pin og Teknikmærke T-shirts til følgende spillere. Emil Albæk Christiansen (årgang 2003) tog Allesømærket, Ruben Foldager Scharff (årgang 2001) opnåede DBUs Bronzemærke, mens Kasper Rasmussen (årgang 1996) og Søren H. Petersen (årgang 2001) tog sig af Sølvmærket. Et stort tillykke til jer alle! Man kan på DBUs hjemmeside:http://www.dbufyn.dk/uddan nelse_og_traening/spilleruddannelse/edu cation/technicalskillsearch.aspx finde de ca. 20 spillere fra Allesø GF, der i de forløbne år har taget DBUs officielle mærker. En oversigt over kravene findes i klubhuset, hvis man ved selvsyn vil se, hvad der kræves for at opnå mærker på de forskellige niveauer. Teknikmærketræningen er startet op igen; hver fredag kl Med venlig hilsen de tekniske trænere, hvoraf de tre har opnået Guldmærket! Jakob Kristensen, Stefan Petersen, Kristian Petersen og Per Petersen.

15 Fodbold U19Mesterrække Efter en godkendt første halvsæson, hvor en 4 plads blev slut resultatet i efterårets sæsonen, er truppens målsætning nu at vinde rækken i foråret, og det bakker træner teamet selvfølgelig op om. Opstarten til den igangværende sæson, har været præget af dårlig vejr og få til træning, samt at vi har mistet lidt spillere af den ene eller anden grund, men truppen tæller stadig 19 mand så det er fantastisk. Antallet af spillere som kommer til træning nu, er mere end tilfredsstillende, så vi kan arbejde med de ting som vi gerne vil være bedre til, og generelt få en bedre træning. På nuværende tidspunkt har vi spillet en kamp, og den vandt vi i overbevisende stil 5-1 Jeg vil gerne bruge denne mulighed til at takke alle spillere i truppen, for deres indstilling, og gåpåmod og deres villighed samt den modenhed som efterhånden er kommet over dem, selvom træningen nogle gange er kedelig. Det er en fantastisk flok unge mennesker som vi har i klubben. Jesper krus er blevet en del af truppen i form af assistent træner, det er en klar forstærkning i det daglige arbejde omkring truppen, så vi byder ham velkommen. Til sidst skal der også lyde en stor tak til min Holdleder Henrik Rasmussen som igen er en uundværlig støtte omkring holdet. M.V.H Daniel Piwodda U19 Træner Træningstider er tirsdag og torsdag nye er velkomne Senior Fodbold: Hr. Serie 1 1. holdet senior (serie 1) Vi har haft en fornuftig opstart trods vejrforholdene. Der er blevet gået rigtig godt til den til træning, og der er mange der byder ind med masser af gejst og godt spil. I modsætning til den hektiske aktivitet der prægede opstarten på efterårssæsonen, hvor vi kun havde tre ugers træning inden sæsonstart, har vi haft god tid i vinterpausen til at udvikle den måde, vi gerne vil spille på. Med de dygtige spillere der er til rådighed, satser vi på at være spilstyrende. Det kræver en del øvelse at afstemme løbemønstre i vores opbygnings- og afslutningsspil, men der er blevet arbejdet ihærdigt, hvilket forhåbentligt bliver tydeligere og tydeligere igennem forårssæsonen. Indtil videre har det set ganske fornuftigt ud både i træningskampene, samt den ene pokalkamp (2-1 over Skårups serie 1- hold ude), samt de to første turneringskampe, der har givet fuldt pointudbytte med 2-1 over BBB og 5-1 over Ubberud. Efter to kampe i forårssæsonen ligger vi lige nu på en delt 2. plads, og det skal blive ganske interessant at se, hvor langt det unge mandskab kan nå i denne sæson. Det er klart, at en sådan placering skyldes mange dygtige spilleres indsats. Det er umuligt ikke at nævne André Jensen, der topper topscorerlisten i rækken med foreløbig 19 mål efter 15 kampe. Det er ganske enkelt fremragende. Derudover har tilgangen fra Næsby af den gamle Allesø-dreng Kenneth Knudsen givet et boost til vores spil. Vores oprindelige målsætning var som nyoprykker at forblive i serie 1, men denne målsætning er revurderet, så vi nu satser på en top-4 placering. 15

16 Fodbold I lighed med efteråret er der udtaget en trup, der udgør kernen til førsteholdets kampe. De 21 mand består dels af spillere fra efterårets trup, dels følgende spillere: Jakob Højgaard (efter skade/2. holdet), Anders Lange (fra 2. holdet), Daniel Piwodda (efter skade), Jonas Jones Rasmussen (studie i Holland), Jimmi Andersen (rejse) samt Nicolai Jensen (fra Chang). Eneste afgang fra klubben er Jens Christian Carlsson der er blevet træner for Sanderums Albaniseriehold. Mange tak til Jens Christian for den store indsats i Allesø GF, og vi ønsker dig held og lykke med udfordringen i Sanderum. Vi vil gerne takke for den fine opbakning, holdet har fået fra vores trofaste tilskuere både hjemme og ude. Holdet vil fortsat yde deres bedste for at give jer fuld valuta for pengene! Ib Andersen og Per Petersen Serie 3 Opstart serie 3 og 4 Efter en fortjent god og lang vinterpause er vi nu i fuld gang igen. Trods en noget kold og besværlig opstart fik vi dog afviklet de fleste af vores træningskampe på acceptable baner og nogenlunde spil og fight men vigtigst af alt har vi fået en masse kilometer i benene og luft i lungerne. Fremmødet har fra dag 1 været rigtigt godt stort set over 30 mand hver gang dog fordelt på 3 hold hvilket også har gjort at der er stor konkurrence om pladserne på alle hold men det er jo kun sundt og til stor gavn for klubben. Serie 4 havde første kamp lørdag den 13.4 som blev til en 3-0 sejr uden kamp da Brenderup ikke formåede at stille op efterfølgende er det blevet til to uafgjorte kampe mod henholdsvis Gelsted ude 3-3 og Kauslunde hjemme 1-1 to kampe som med en smule mere parathed og held godt kunne have tippet til vores fordel men alt i alt en foreløbig 4 plads hvilket må siges at være godkendt som nyoprykker i serie 4 Serie 3 havde første kamp ude mod Fj/Harndrup som blev en typisk første kamp en noget rodet affære på en meget knoldet træningsbane som passede bedst til hjemmeholdets spillestil. på trods af bane, vind og vejr vandt vi kampen 1-2 og var tættere på 1-3 end de var på 2-2. Anden kamp taber vi hjemme med 0-1 til Nr. Aaby en kamp som bød på mange gode ting som vi kan bruge fremad rettet hvilket vi allerede fik brug for 2 dage senere igen på hjemmebane denne gang mod et meget rutineret Middelfart mandskab som vi mild sagt kørte lige henover og sendte hjem til Middelfart med et 5-1 nederlag i bagagen. Næste kamp er torsdag den 2.5 ude mod Chang en kamp der kan bringe os op på den 2. plads som giver oprykning til serie 2 hvilket er vores klare mål for foråret. Dennis og Knud Vi træner Tirsdag og Torsdag Nye er velkommen 16

17 Fodbold OB 70 Vi er nu atter i gang med en ny sæson med vores 7 mands hold i OB70 regi, og er heldigvis kommet godt i gang med den nye sæson. Vi er efter de første 4 kampe stadig ubesejrede og har en målscore på 25 1 ( Alle mål scoret af os selv) Så det tegner lovende I vinters spillede vil endnu en gang vinterbold i Albani Cup turneringen og også her vil jeg rose spillerne for en god indstilling og en flot 5 plads.. Tak for Jeres altid gode indstilling og humør, som er med til, at det er en fornøjelse at være sammen med. Morten & Thomas Træning Mandag Super Masters. Her er der brug for flere spillere er du + 50 er du meget velkommen. Supermasters sluttede 2012 på en 7. plads, og er startet op i 2013 med 1 uafgjort og 2 nederlag, træningsindsatsen har været for lille og vi håber på at der kommer nye og friske kræfter til. Træning Mandag HER ER NYE SPILLERE PÅ +50ÅR MEGET VELKOMMEN!!!! FodboldFitness En vinter med sne, sne og sne, men det skal nu ikke være en hindring for Fodboldfitness er Vi havde adgang til gymnastiksalen hver mandag, meeen nej, vi var kun i salen 4 gange, så var det udenfor ikke en gang har vi måttet aflyse godt gået! Efter vinterferien spiller vi nu to gange ugentligt og der kommer da stadig nye til dejligt! Jeg har været på et FF-kursus med bl.a. Ebbe Sand, så nu er vi klar til forårets komme! 1. juni arrangerer vi i samarbejde med DBUFyn et FodboldFitness-stævne i Allesø både herre- og dame-hold, det håber vi, bliver en succes. Så kom og vær med det er fodbold for sjov for alle over 18 år! Laila Foldager Scharff Alle Indlæg er skrevet af vores Frivillige trænere. Ha en god sommer husk der er Fodbold på plænen Formand Kim Kaare Hansen Kims Cafeteria stedet med den gode mad og den gode betjening vi holder gerne din julefrokost eller afslutning i klubhuset Ring

18 Fodbold Kære Hundeejer Vi i fodboldklubben vil gerne henlede dig opmærksomhed på at det ikke er særlig rart at gå og træde i DIN hunds efterladenskaber, vores boldbaner er i stigende grad blev brugt som lufteareal for DIN hund og det er ikke i orden, derfor har vi i sammenarbejde med Odense Kommune fået fastslået reglerne for at gå med hunde på offentlige arealer. 1.DIN hund må aldrig gå løs! 2.Hvis DIN hund alligevel skulle besørge, skal DU fjerne det hele! Overtrædelse at forannævnte vil medføre politianmeldelse som efter gældende lov udløser en bøde på op til 2000 kr. Så gør DIG SELV en tjeneste : BRUG HUNDESKOVEN på Søhusvej eller den ved vejgården hvis DIN hund absolut skal besørge udenfor din egen grund På forhånd Tak De 200 Fodboldspillere i Allesø Fodbold 18

19 BANKO En vigtig del af det lokale sociale liv. Ca. 40 personer laver et stort frivilligt arbejde hver søndag i perioden august til ultimo maj og det er med til at give et stor del af den lokale befolkning en god fri aften med et stort socialt samvær. Dette er medvirkende til at mange får talt med andre samt med hyggeligt samvær samt har mulighed for at gå hjem med en gevinst. De fleste af de mennesker der giver en hånd med er ikke direkte involveret i de enkelte afdelinger, men de yder et utroligt stort stykke arbejde hvor de møder op hver 5. søndag og gør at mange mennesker har en god aften, og samtidigt gør at foreningen tjener en del penge til gavn for alle vores unge mennesker i lokalsamfundet. Overskuddet i 2012 blev på Kr ,- og det er vi meget taknemlige for og det skulle meget gerne fortsætte i 2013, og som det ser ud nu er der en god mulighed for at vi når. Banko En stor del af de gode hjælpere vi har, er ved at få en dåbsattest der er lidt gul i kanten og derfor er der flere der ønsker at stoppe. Undskyld der er også andre årsager, og derfor skal vi gerne se om det ikke er muligt at finde nogle nye. Jeg vil herved på foreningens vegne gerne sige et meget stort tak til dem der har hjulpet til gennem mange år og jeg håber at der er mange der vil fortsætte, eller genoverveje deres stop. Er der nogen som gerne vil melde til at give en hånd med så kontakt venligst en fra hovedbestyrelsen. Jeg finder det er af stor vigtighed at også fremadrettet k an tilbyde en god aften for de mennesker som ikke kan eller har mulighed for at deltage i aktiviteterne der udbydes af de enkelte afdelinger. Endnu en gang tusind tak til alle dem der giver en hånd med til Banko og uden jer ville det ikke være muligt og jeg håber at alle som jeg sætter en stor pris på jeres store arbejde. Med venlig hilsen Claus Gommesen Efter en travl weekend så. TAK for den store opmærksomhed ved min 50 års fødselsdag den 27. april i Allesøhallen. TAK for det flotte fremmøde og TAK for de mange fine gaver. Jette og jeg ser frem til at møde jer alle igen til en ny sæson i hallen, men nu først - en velfortjent sommerferie. Mange hilsner Per Halvært 19

20 20

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Kontaktlinsen. Fornem Formue Fra Fionia Fond! Endnu et skridt på vejen til et nyt halgulv.. se side 5. Kæmpe Påskebal I Allesøhallen Se bagsiden

Kontaktlinsen. Fornem Formue Fra Fionia Fond! Endnu et skridt på vejen til et nyt halgulv.. se side 5. Kæmpe Påskebal I Allesøhallen Se bagsiden Nr. 2 2013 45. årgang Fornem Formue Fra Fionia Fond! Endnu et skridt på vejen til et nyt halgulv.. se side 5 Kæmpe Påskebal I Allesøhallen Se bagsiden Kontaktlinsen 2 Et nyt nummer af KONTAKTLINSEN er

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2014/2015 Sæson 2014-2015 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Banko hver søndag kl. 19.30 i allesøhallen starter den 29. august

Banko hver søndag kl. 19.30 i allesøhallen starter den 29. august AGF ALLESØ ALLESØ GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / A u g u s t 2 0 1 0 4 2. Å r g a n g Banko hver søndag kl. 19.30 i allesøhallen starter den 29. august FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Gladsaxe-Søborg Badmintonklub. GSB FirmaCup. Lørdag d. 24. januar 2015. Program. 1. udgave 2015-01-16

Gladsaxe-Søborg Badmintonklub. GSB FirmaCup. Lørdag d. 24. januar 2015. Program. 1. udgave 2015-01-16 GSB FirmaCup Lørdag d. 24. januar 2015 Program udgave 2015-01-16 Spillested: Gladsaxe Stadion - Gladsaxevej 200-2860 Søborg Spilletidspunkter: Vi byder velkommen og giver lidt introduktion kl. 8.45, lørdag

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

BIF FORMANDSBERETNING 2013

BIF FORMANDSBERETNING 2013 BIF FORMANDSBERETNING 2013 JEG VIL STARTE DENNE BERETNING MED AT SIGE TAK TIL ALLE JER DER I ÅRETS LØB HAR YDET EN INDSATS I BIF. DET ER FANTASTISK AT SE DEN OPBAKNING DER ER I BIF UANSET HVILKEN OPGAVE

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere