Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Christian Vestergaard Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 5: Odinsgade 11 Kurt Grynnerup tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade tlf.: Telefontræffetid: mandag - fredag kl (Klaus Bonde) torsdag tillige kl (Klaus Bonde) Kontortid mandag og torsdag

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til årets første udgave af Kontakten. Det er blevet forår efter en tiltrængt mild vinter. Dagen er allerede begyndt at blive længere end natten, og allerede nu i midten af marts er der ved at være 2-cifrede varmegrader, så vi må håbe på en god og lang sommer. Som mange nok er informeret om, blev der på alle beboermøder forespurgt om den fortsatte eksistens af bladudgaven af vores beboerblad Kontakten. Der var massiv opbakning til at fortsætte bladet, og da det samtidig viste sig, at under 1/3 af de fremmødte havde mulighed for at kunne se bladet på internettet, besluttede Organisationsbestyrelsen, at bladet skulle fortsætte i papirudgave i hvert fald indtil videre. Tina Reeves blev bedt om at overtage redaktørposten, da jeg stoppede, og da jeg ved, hvor mange timer der ligger i et blad, tager jeg hatten af for hende, da hun har lavet det meste af bladet ved siden af havende tjeneste. Godt gået Tina! Vi kører videre med konkurrencen, som de fleste af vore trofaste herboende sponsorer igen støtter. Mange tak skal lyde herfra. Endvidere har nogle firmaer udenfor Østparken også sponsoreret nogle gevinster, som vil blive udtrukket sammen med de øvrige. Se listen over sponsorgaver bag i bladet. Vi genoptager ligeledes sponsoreringen fra boligselskabet Østparkens forretningsforbindelser, som også for de flestes vedkommende har været velvillige til at støtte vores blad. Nogle få har stoppet deres sponsorat, men andre har taget over. En stor tak skal også lyde til dem. Se deres annoncer inde i bladet. Der vil dog ske en smule ændringer i bladets opsætning, bl.a. indsætter vi i år et Aalborgbillede på forsiden, og flere små ting skifter også karakter. Af den grund er den gamle redaktør tilbage på pinden, da det ikke skal være nogen hemmelighed, at jeg stoppede pga. at bladet fremover kun skulle komme som internetudgave. Men som hovedformanden sagde på det møde, jeg var inviteret med på: Vi fik kam til vores hår, så selvfølgelig følger vi folkets røst. Derfor fortsætter bladet. Skulpturen Solen er lavet af den polske kunstner Bronislaw Kierzkowski. Den er én af fire skulpturer, som polske kunstnere lavede til Aalborg i slutningen af tresserne. 3

4 God fornøjelse med bladet og et rigtig godt forår/sommer! Redaktøren Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 19. august Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 3 uger efter deadline. Indlevering af stof kan ske til: Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22 Mail: Tlf.: Leverandør af vaskerimaskiner og betalingssystemer til fællesvaskerier. Service samme dag på alle typer og fabrikater af vaskerimaskiner Kontakt os på tlf eller via nortec.dk 4

5 Administrationen i Vivabolig Lotte Bang Direktør Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Søren Brobak Røge Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lone Vammen Økonomi Tina Simonsen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Susan Krogh Jensen Økonomi Pia Andersen Økonomi Susanne Kjærgaard Genhusning 5

6 HTH Køkkenforum Aalborg Brevindkastlukker & navneskilt Brevindkastlukker komplet: 6

7 Nyt fra organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) Formand Christian Vestergaard På med arbejdstøjet! Det nye år er godt i gang, og Organisationsbestyrelsen har smøget ærmerne op! Vi har i år valgt at fokusere på, hvordan vi i Østparken kan forbedre og udvikle beboerdemokratiet, der jo er selve grundstenen i et alment boligforetagende. Der har netop været afholdt et temamøde for Repræsentantskabet (selskabets øverste myndighed), hvor vi først hørte et spændende og provokerende oplæg fra Johnny Jensen, der er administrationschef i Bolig Hjørring. Johnny fortalte om de love og regler, der regulerer kompetenceforholdene i en almen boligorganisation og om nogle af beboerdemokratiets faldgruber. Herefter var der gruppearbejde om beboerdemokrati ud fra modellen IDE/ØNSKE- STRATEGI-HANDLING, og mødet endte med, at der blev nedsat to arbejdsgrupper, der skal arbejde med henholdsvis udvikling af beboermøderne og bedre information til beboerne. Håbet er, at dette arbejde skal munde ud i større interesse for deltagelse i afdelingsmøder og i bestyrelsesarbejdet samt en bredere og mere konstruktiv debat mellem beboere, bestyrelser og administration. À propos beboerinformation Jeg burde måske have indledt dette indlæg med at ønske vores redaktør af Kontakten velkommen tilbage i redaktørstolen! Som omtalt sidste gang har Organisationsbestyrelsen jo besluttet sig om vedr. Kontaktens fremtid efter markante protester på efterårets afdelingsmøder. Samtidigt er den mangeårige redaktør, Bjarne Andersen, gået på efterløn fra sin stilling som ejendomsfunktionær i afd. 4, og han fik dermed igen mulighed for at være redaktør på bladet. Så Bjarne: Tillykke med efterlønnen og velkommen tilbage som redaktør!! Vi håber på et fortsat godt samarbejde! Der er i anledning af genoplivningen af Kontakten nedsat et bladudvalg bestående af Palle Christensen (afd. 1), Tina Holm (afd. 6) samt Tina Reeves (administrationen). Udvalget skal sammen med Bjarne prøve at finjustere bladets indhold og layout, hvilket kan ses allerede fra dette nummer. Organisationsbestyrelsen har også valgt at nedlægge Østparkens gamle hjemmeside, der ikke har været ajourført længe. Al information vil fremover være at finde på Viva-boligs hjemmeside, der løbende bliver opdateret bl.a. er der p.t. ved at blive lagt nye fotos af personale og bestyrelsesmedlemmer ind. Det er dog stadig muligt at søge på Østparken i f.eks. Google, da der er lavet en funktion, der automatisk sender dig ind 7

8 på Østparkens afsnit på Viva-boligs hjemmeside. Helhedsplanerne Det sku vær så godt, og så det faktisk skidt! lyder det i den gamle Sangen om Larsen. Sangen kan passende bruges som akkompagnement til beretningen om helhedsplanerne i afd. 5 og 6. For afd. 5 s vedkommende så det jo ellers lyst ud: Planen var godkendt af beboerne med en finansieringsplan udarbejdet af Landsbyggefonden, projekteringen var gennemført, genhusningen af de berørte beboere gennemført uden de store problemer, og alt var klart til byggestart! Men så trak Landsbyggefonden pludselig i land! De oprindelige forudsætninger for finansieringen (og dermed beboernes fremtidige husleje!) holdt ikke. Det har medført intense forhandlinger mellem administrationen, vore rådgivere og Landsbyggefonden, men nu ser det heldigvis ud til, at der er fundet en tilfredsstillende løsning, så arbejdet kan komme i gang! Hvad angår afd. 6, er Landsbyggefonden aldrig kommet ud af starthullerne, og sagen er blevet syltet i halvandet år! Det har medført stor frustration hos såvel afdelingsbestyrelsen og administrationen og selvfølgelig ikke mindst afdelingens beboere, der ganske uforskyldt er blevet placeret i en venteposition. Men nu har Landsbyggefonden lovet en snarlig afklaring, og denne gang håber vi, at der kommer handling bag ordene! Fusionen I forlængelse af det, jeg skrev i sidste nummer, om den såkaldte due dilligence -undersøgelse af praktiske, juridiske og økonomiske forhold vedr. en Vesterbro 23, Postboks 213, 9100 Aalborg Tel Ekspedition: mandag-fredag og torsdag tillige Telefontider: mandag-fredag og torsdag tillige

9 fusion mellem Limfjorden og Østparken, kan jeg sige, at sagen igen har været debatteret i organisationsbestyrelserne i de tre selskaber. Enkelte i Østparkens organisationsbestyrelse mener, at vi farer for hurtigt frem dette er set i lyset af den turbulens, der har været såvel på det politiske som på det administrative plan i Østparken, hvilket har været udførligt beskrevet her i Kontakten. Således siger en afdelingsformand: Vi ved jo ikke, om der rasler flere skeletter ud af skabene, så jeg synes ikke, at vi er klar til det.. Et stort flertal i Organisationsbestyrelsen mener dog fortsat, at disse skeletter (bl.a. sagen om badeværelsesrenoveringerne i afd. 1 og 4) er interne Østparken-problemer, som vil være der under alle omstændigheder fusion eller ej. Så vi fortsætter arbejdet henimod en afstemning i Repræsentantskabet sidst på året. Der vil selvfølgelig foregå en grundig information på alle niveauer bl.a. orienteringsmøder for de afdelingsbestyrelser, der måtte ønske det. Beboerrådgiver Vores beboerrådgiver, Carsten, har aflagt sin årsrapport, der viser en nogenlunde stabil mængde af sager, men sagernes karakter varierer jo fra år til år og fra afdeling til afdeling. Organisationsbestyrelsen gav stor ros til Carsten for det formidable arbejde, der er til stor gavn for de berørte beboere og dermed også for selskabet. Carsten har jo hidtil holdt til i Det gule Palæ, der trods det prangende navn blot var et gammelt, halvråddent træskur! Da arealet skulle anvendes af afd. 1 til andre formål, er Carsten flyttet over på hjørnet af Morsøgade og Færøgade i dejlige lyse lokaler, og Carsten har allerede kunnet mærke, at flere beboere lige dumper ind, og det er jo dejligt! De bedste forårshilsner til ansatte og beboere fra Christian Vestergaard p.v.a. Organisationsbestyrelsen Malermester Bjarne Larsen - Alt i maler- og tapetarbejde Heilskovsgade Aalborg Værksted: Riishøjsvej 116 Telefon Mobil Hadsundvej 40 - tlf lige overfor Vejgaard Bibliotek 9

10 Vi vil helst ikke bemærkes! Professionel rådgivning hele vejen igennem Præcis måleraflæsning og opgørelse Mulighed for trådløs forbindelse og fjernaflæsning Mulighed for at følge forbruget med Varmekontrol Online Altid godkendte produkter med den nyeste teknologi Regnskaber, der tilpasses dit behov Udgifterne til varme og vand udgør en forholdsvis stor del af familiens budget. Derfor er det vigtigt, at man har garanti for et korrekt regn- skab og tillid til, at målerne er af bedste kvalitet. Varmekontrol giver mulighed for trådløs aflæsning af dit vand- og varmeforbrug. Det betyder, at du ikke bemærker, at dit forbrug registreres. Målingerne er præcise, hvilket giver dig garanti for en korrekt opgørelse af dit vand- og varmeforbrug. Med Varmekontrol Online har du mulighed for løbende at følge lejlighedens forbrug via internettet. Varmekontrol A/S Hobrovej 317 A DK-9200 Aalborg SV Tlf Fax

11 Organisationsbestyrelsen Christian Vestergaard Formand, afdeling 6 Iver Ørksted Eriksen Næstformand, afdeling 4 Palle Christensen Afdeling 1 Henrik Yde Afdeling 3 Kirsten Sørensen Afdeling 4 Winni Jensen Afdeling 5 Tina Holm Afdeling 6 Verner Frederiksen Afdeling 2-9 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 11

12 Nyt fra administrationen Rettelser og input til hjemmesiden modtages gerne og kan sendes til Tina Reeves på Lotte Bang Direktør Generelt På kontoret på Vesterbro 23 er vi nu i alt 17 ansatte incl. mig selv. Driftsafdelingen består af to driftsledere og en driftsmedarbejder, som står for drift og vedligeholdelse af alle vore ejendomme samt ledelse af vore ejendomsfunktionærer i afdelingerne og håndværkerne. Der er fire piger i udlejning/genhusning, som står for at lave opsigelser, venteliste, nye lejekontrakter m.v., fire piger i administrationen, der laver fraflytterafregninger, husleje, rykkere og inkasso m.v., samt fem piger incl. en elev i økonomiafdelingen, hvor de laver regnskaber, budgetter, betaler regninger, laver lønninger m.v. Vi har i alt 46 ejendomsfunktionærer ansat i alle vore afdelinger i Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden samt vores håndværkerafdeling med fire mand og rengøringsafdelingen med 13 ansatte til at rengøre trapper, fælleslokaler samt vinduespolering m.v. Hjemmeside, intranet og beboernet Østparkens hjemmeside er blevet nedlagt, men adressen peger på Østparkens sider på Vivaboligs hjemmeside, hvor de samme oplysninger kan findes. Udlejning Limfjorden havde, i starten af marts måned, ni lejligheder ude i tilbud samt 18 ældreboliger inkl. den nye afdeling i Ryesgade 50. Af ældreboligerne er der 15 boliger der endnu ikke er udlejet Aalborg Kommune indestår for huslejen. Østparken havde 12 lejligheder ude i tilbud samt seks ældreboliger. Af ældreboligerne er de to i tomgang Aalborg Kommune indestår for huslejen. Vi har haft en del arbejde med at få alle nye kontrakter i hus til den nye afdeling 30, Ryesgade 50. Vi skulle rykke mange af de nye lejere samt forskellige personer ved Aalborg Kommune, for at få alting på plads før indflytningen. Udlejningen har i februar været på et ajourføringskursus omkring lovgivningen omkring udlejning for hele tiden at være skarp på de seneste mange nye ændringer, der er i lovgivningen. Genhusning Boligselskabet Østparkens Afd. 5 Havrevangen m.fl. Vi er godt i gang med genhusningen, og tingene forløber planmæssigt. Etape 1, Bygholmen og Odinsgade 12A- C er meget snart på plads, og vi er klar til, at håndværkerne kan komme i gang med selve ombygningen. Tidsplanen har her i opstartsfasen ændret sig lidt, og ligger endnu ikke helt 12

13 fast, men vi har genhuset lejerne i etape 1 i forhold til at byggeriet kunne starte når som helst. Vi håber på en opstart i starten af maj Boligselskabet Limfjordens Afd. 6, Lille Tingbakke i Vodskov Vi har afholdt åbent hus arrangementer over to dage, nemlig den 23. og 25. januar 2012, hvor lejerne kunne komme og få svar på alle spørgsmål omkring genhusning og ombygning. Herefter er der afholdt beboermøde den 30. januar 2012, og denne aften blev helhedsplanen vedtaget med et klart flertal, så der er rigtigt kommet gang i hjulene i genhusningsafdelingen. Administration I samarbejde med AlabuBolig og BL har vi arrangeret kursus i konflikthåndtering, i første omgang for medlemmerne af Virksomhedsnævn og Arbejdsmiljøudvalg samt det administrative personale. Der bliver afholdt i alt tre kurser på tværs af de to organisationer. Det første her på Vesterbro i april og to kurser i maj, som holdes hos AlabuBolig. En medarbejder har været på kursus hos BL i Kulturforståelse, hvor formålet var at få en større indsigt i og forståelse for andre kulturer og for de etniske minoriteter i boligområderne, således at man bliver bedre til at forebygge problemer i det daglige arbejde. Tanken var at få nogle værktøjer til bedre at kunne kommunikere på tværs af kulturer og dermed forebygge kulturrelaterede konflikter. Huslejerestancer og rykkerprocedure Vi har lavet lidt statistik omkring vore rykkerprocedurer for at give et indblik i, hvad vi laver i administrationen. I januar måned er der udsendt 45 stk. rykker et og 14 stk. rykker to. Rykker et er den første rykker, vi udsender, og rykker to er den anden og sidste rykker, vi sender ud. Sammen med rykker et pålægger vi et lovbestemt pristalsreguleret gebyr p.t. på 266,- kr. Der er ingen gebyr på rykker to. Såfremt der ingen reaktion kommer på rykker to, sendes sagen til fogedretten med henblik på udsættelse. Lovgivningen giver ikke mulighed for at lave afdragsordning på husleje, vi henviser altid lejerne til at tale med kommunen eller deres bank, hvis der er problemer med økonomien. Vi har stadig en del lejere, som kommer på kontoret og betaler husleje eller overfører et beløb til vores bank. Vi anbefaler naturligvis tilmelding til PBS og er gerne behjælpelig hermed. Hvis en lejer gentagne gange ikke betaler, kommer Carsten Borup Kristensen ind i billedet. Vi håber på denne måde, at kunne hjælpe nogle lejere, som ikke helt har styr på økonomien. Fraflytning I kalenderåret 2011 har der været 371 fraflytninger i Boligselskabet Østparken, hvilket svarer til en fraflytningsprocent på ca. 16 %. Tilsvarende har antallet af fraflytninger i Boligselskabet Limfjorden været 250, hvilket svarer til en fraflytningsprocent på ca. 17 %. Se grafen på næste side. Økonomi Alle regnskaber og budgetter for Boligselskabet Limfjorden er nu færdige og 13

14 Fraflytningsstatistik Limfjorden og Østparken Limfjorden Østparken fremlagt på afdelingsmøderne. Boligorganisationens regnskab blev godkendt den 28. februar 2012 med et overskud på kr Vi er godt i gang med at udarbejde årsregnskab for Vivabolig, som skal aflægges i maj 2012, hvorefter vi straks går i gang med Boligselskabet Østparken og afdelingernes årsregnskaber. Forbrugsregnskaber Vi har afholdt udbud på udarbejdelse af forbrugsregnskaber for Østparkens afdelinger. Varmekontrol og Brunata har budt på opgaven, og Varmekontrol var en del billigere på opgaven. Derfor har de fået opgaven fra 1/ Det er Brunata, der aflæser målerne pr. 31/ og udarbejder forbrugsregnskaberne pr. 31/ og afdeling 32 (Ryesgade 33-35) søges sammenlagt med afdeling 18 (Absalonsgade), afdeling 28 (Absalonsgade), afdeling 21 (Vendelbogade), afdeling 29 (Skydebanevej), så det bliver en afdeling med i alt 173 boliger. Det er godkendt på afdelingsmøderne i afdeling 21, 28 og 29, så vi mangler bare tilsagn fra afdeling 18. Desuden er alle sammenlægningerne godkendt af Boligselskabet Limfjordens repræsentantskab den 28. februar Boligselskabet Limfjorden har efter sammenlægningerne i alt 16 boligafdelinger med 1466 boliger og Boligselskabet Østparken har 10 boligafdelinger med 2321 boliger. Vivabolig Lotte Bang Sammenlægning af afdelinger i Boligselskabet Limfjorden Nybyggeriet i Kjellerupsgade 14/Søndergade 62 er sammenlagt med afdeling 5 Centrum, og Annebergvej 73 er sammenlagt med afdeling 1 Frejaparken. Nybyggeri afdeling 30 (Ryesgade 50) 14

15 Nyt fra driftsafdelingen Renoveringsaktiviteter der sker i Østparkens afdelingerne i 2012 Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Søren Brobak Røge Drift og vedligeholdelse Søren Røge Søren Brobak Røge, der er ansat pr 1. januar 2012, vil fremover stå for håndværkerafdelingen, og her i opstarten vil han implementere 10-års vedligeholdelsesplanerne til mere fremtidssikrede 20- års planer, tilrette Landsbyggefondens nye krav til kontoplaner for vedligeholdelsesplanerne og tilstandsrapporter. Derudover følger han energimærkningsordningen, som er lovkrav. Afd 1 - Sejrøgade/Bornholmsgade Badeværelser renoveres i Sejrøgade indtil august/september. Tagudskiftning udføres i Bornholmsgade. Der udføres 22 altanlukninger indtil august. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning. Badeværelsesrenovering i Sejrøgade. Tagudskiftning i Bornholmsgade. 15

16 Afd 2 - Tagudskiftning Afd 2 - Gundorfslund Tagudskiftning af den sidste blok. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning. Facaderenovering m.v. i Sjællandsgade Afd 5 - Odinsgade/Bygholmen/ Havrevangen Helhedsplan. Det forventes, at håndværkerne starter op i maj måned. Helhedsplan Havrevangen. Afd 3 - Sjællandsgade/Samsøgade Facaderenovering m.v. i Sjællandsgade & Samsøgade. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning, hvis indflytter ønsker det. Helhedsplan Odinsgade. Vindeltrappe udkiftes med elevator Afd 4 Konvalvej Etablering af elevator til vaskeri og selskabslokalet. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning. 16

17 Ny velfærdsbygning opføres i stedet for den nuværende garage. Afd 6 - Hørhaven/Rughaven Gl. kedelcentral ændres til velfærdsrum, ejendomskontor og garager. Afd. 9 Gundorfslund Tagudskiftning Tagudskiftning, renovering af opgange. Ejendomskontor / velfærdsrum og garage. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning. Aktiviteter i Limfjorden Ryesgade 50 er blevet afleveret, og beboerne er flyttet ind. Der er 20 boliger for sindslidende og 12 ungdomsboliger på 2. sal. Ny velfærdsbygning opføres 17

18 tidspunkt 100%, og der er forventet aflevering d. 1/ Byggeriet består af 50 ældreboliger. Ombygning af 3F i Søndergade/Kjellerupsgade til ungdomsboliger går efter planen. Der har været mange problemer med grundvand og asbest i hele bygningen. Der skal bygges 90 ungdomsboliger, og byggeriet forventes klar til aflevering til marts Ryesgade 33 går godt, pt. er de ca. 1 uge efter tidsplanen, men det burde ikke ændre på den forventede aflevering, som er 1/ Byggeriet består af 45 ungdomsboliger og 1 familiebolig. Afd. 6 Lille Tingbakke i Vodskov har stemt ja til helhedsplanen. Rådgiverne er begyndt på projekteringen, og det forventes, at der kan være byggestart omkring marts Ejendomsfunktionærerne Teamleder Kurt Grynnerup afd. 5 & 6 har valgt at gå på efterløn til juli, ny teamleder bliver Stefan Rask Knudsen, som er kørt i stilling til at overtage fra den 1. maj Annebergvej (Vestergården) går rigtig godt, tidsplanen følges på nuværende Ejendomsfunktionær Bent Melchiorsen afd. 3 er gået på efterløn pr Torben Holm (mureren fra Håndværkerafdelingen) er ansat pr. 1. marts 2012 som ejendomsfunktionær i afdeling 3. Søndergade/Kjellerupsgade 18

19 Ejendomsfunktionær Bjarne Andersen afd. 4 er gået på efterløn pr Kim Knudsen er ansat pr. 1. februar 2012, som ejendomsfunktionær i afdeling 4. Ejendomsfunktionær Ib Guldhammer afd. 12 er gået på efterløn pr. 31. marts Jakob Martens er flyttet fra afd. & Lille Tingbakken og starter i Visse/Dannerhøj efter påske. Henrik Nielsen er sendt på uddannelse til ejendomsservicetekniker. Håndværkerafdelingen Håndværkerne har travlt med at servicere alle Østparkens og Limfjordens afdelinger. Da murer Torben Holm har valgt at skifte job til ejendomsfunktionær, har Organisationsbestyrelsen besluttet, at vi ikke vil ansætte en ny murer som erstatning for ham. Nye radioaflæste målere i Østparken Østparken har besluttet at skifte varmeregnskabsfirma. Det nye firma er Varmekontrol A/S (se hjemmeside www. varmekontrol.dk), som i forvejen laver regnskaberne for Limfjorden. I samme forbindelse er det besluttet at arbejde for, at alle afdelinger skal overgå til radioaflæste varme- og vandmålere. Allerede i år udskiftes målerne i afdeling 1 og 5 i forbindelse med renoveringen af de to afdelinger, og i 2013 er det ønsket, at de øvrige afdelinger får de nye radioaflæste målere monteret. Hvad er fordelen ved at have radioaflæste målere? De nye målere er enkle at montere, uanset om det er radiator-, vand- eller energimålere, da de alle er batteridrevet og derfor ikke kræver kabeltræk og 230 volts strømforsyning. Af de vigtigste fordele kan nævnes: Det er ikke længere nødvendigt at få adgang til lejligheden, da aflæsningen foretages automatisk via radioforbindelse. Der skal ikke længere en fremmed person ind i lejligheden. Alle lejligheder bliver aflæst, det er ikke nødvendigt at skønne et forbrug. Alle målere bliver aflæst på samme tidspunkt, første dag efter regnskabsperiodens afslutning. Det er ikke længere nødvendigt at foretage flytteaflæsninger, da målere sender sine dagsværdier direkte til Varmekontrol. Det bliver muligt at følge sit forbrug via internettet og smartphone, og sammenligne det med tidligere års forbrug, samt afdelingens gennemsnitsforbrug. Driftsafdelingen 19

20 ÅBENHED DIALOG SAMARBEJDE EN ANSVARLIG SAMARBEJDSPARTNER JORTON har bred erfaring med kvarterløft, boligrenovering og vedligeholdelse. Vi udfører blandt andet opgaver inden for facaderenovering, nye installationer, tilbygninger, renovering af køkkener og badeværelser, etablering af handicapvenlige lejemål, etablering af elevatortårne samt tag- og vinduesudskiftninger. JORTON udfører en stor del af det praktiske arbejde i egenproduktion. Og så har vi et stort netværk af lokale underentreprenører og håndværkere, som vi arbejder tæt sammen med. Vores kompetente medarbejdere følger således projektet fra start til slut, hvilket sikrer et optimalt overblik og en sikker gennemførelse af det samlede arbejde. 20

21 Præsentation af Søren Brobak Røge, Drift og vedligeholdelse Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv her i bladet, hvilket jeg hermed vil gøre: Hej! Jeg hedder Søren Brobak Røge og er nyansat i Vivabolig. Jeg er 31 år, gift med Anne Line og har to små piger på henholdsvis et og tre år. Jeg er uddannet tømrer/snedker og valgte efter aftjening af værnepligten som sergent i Den Kongelige Livgarde, at læse til bygningskonstruktør her i Aalborg. Jeg er født og opvokset som den ældste af tre på et fritidslandbrug lidt udenfor Fjerritslev og bor pt. lidt udenfor Dybvad med min familie. Inden jeg blev ansat her i Vivabolig har jeg arbejdet som entrepriseleder hos entreprenørselskabet JORTON og har blandt andet været med til at ombygge Nordkraft, som de fleste af jer nok kender. Mit sidste projekt hos JORTON var ombygning af 3F (Kjellerupsgade/Søndergade) til 90 ungdomsboliger (Limfjorden afd. 5 centrum). Så jeg kendte både Vivabolig, Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden godt inden jeg blev ansat. og så skal jeg ellers aflaste Jan, Torben og Lotte de steder, hvor der er brug for det. Jeg kommer også til at arbejde en del med de forskellige bygge- og renoveringsprojekter i begge selskaber. Min fritid bruger jeg gerne på min familie, fodbold, projekter i hjemmet og i det omfang jeg har tid til det, vil jeg meget gerne på jagt. Jeg glæder mig til at lære de forskellige afdelinger og beboere at kende og min dør står altid åben, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Venlig hilsen Søren Brobak Røge Jeg startede hos Vivabolig den 1. januar og er blevet rigtig godt modtaget af både kollegaerne på kontoret og ejendomsfunktionærerne i de enkelte afdelinger. Jeg skal arbejde sammen med Jan og Torben i Driftsafdelingen og har derfor min daglige gang på Vesterbro 23. Jeg skal blandt andet arbejde med 20 års planer for drift og vedligehold, Håndværkerafdelingen, samhandelsaftaler med de forskellige leverandører 21

22 Nyt fra beboerrådgiveren Rent sagsmæssigt er der ikke så meget nyt. Jeg har lavet statistik på mine første 3 år som beboerrådgiver, og kan se, at der er sket et lille fald i antallet af skriftlige klager, hvor administrationen sender advarsel/påmindelse ud, men samtidig har der været en stigning i direkte henvendelser til mig, hvor det oftest er lykkedes at undgå advarsler/påmindelser. Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen Siden sidst har jeg fået nyt kontor i Morsøgade 2, st. th., da afd. 1 skulle bruge Det Gule Hus til deres ejendomsfunktionærer. Det er blevet et dejligt lyst og flot kontor, hvilket jeg er meget glad for. Samtidigt har der været en stigning i antallet af det, jeg kalder sociale sager. Det vil sige de henvendelser, hvor der er en bekymring omkring en beboer, der har det svært. Det kan være helbredet, som bliver svagt, det kan være demens eller psykisk sygdom. De fleste af disse henvendelser er/bliver løst ved at få beboeren i tale, (hvilket godt kan være 22

23 Billeder fra receptionen 23

24 svært), og få beboeren til at modtage den hjælp, som samfundet kan give, (det kan være endnu sværere). Det er nu engang sådan, at hvis en borger nægter at modtage hjælp, kan det offentlige ikke gå ind og tvinge hjælp ned over hovedet på nogen. Det skal være frivilligt. Det er min opgave at være forbindelsesled mellem eksempelvis hjemmehjælp/hjemmepleje og borgeren eller psykiatrien og borgeren. Når først beboeren modtager hjælp af den ene eller anden slags, er min funktion færdig. Jeg kan godt blive noget frustreret nogle gange, fordi der er så mange regler og love, som skal overholdes, inden hjælp kan gives. Specielt når alle kan se, at eksempelvis en beboer er blevet dement og nægter at modtage hjælp. Her kan det offentlige ikke gøre noget, medmindre beboeren bliver så dårlig, at der sker noget fysisk, som kræver pleje, eller beboeren bliver til fare for sig selv eller andre og kan indlægges. Umyndiggørelse kræver også en lang sagsbehandling, specielt hvis der ikke er pårørende, som kan begære umyndiggørelse. Min frustration (og beboernes/ejendomsfunktionærernes) går på det langsomme i sagsbehandlingen ved kommunen, fordi alle disse regler og love skal overholdes, mens den demente bare bliver dårligere og dårligere. Det er uværdigt for beboeren. Og dette er ikke for at skyde på socialforvaltning eller psykiatri de skal overholde love og regler. Men det kunne ønskes, at der var en smidigere lovgivning/regelsæt på området. Ellers glæder jeg mig til de lange dage og forår/sommer. Husk alle at være gode naboer og vise hensyn overfor hinanden. Skulle I komme forbi mit nye kontor, og jeg er der, er I velkomne til at kigge indenfor. Godt forår Venlig hilsen Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Morsøgade 2, st. th. Tlf Mail: Glarmesterfirmaet Nielsen og Madsen Eftf. v. Frank Hasselblad - Østerbro Aalborg Tlf

25 Electrolux Professional - verdens førende leverandør af professionelle vaskeriløsninger til fællesvaskerier. Landsdækkende salg og service. Electrolux Professional A/S Telefon Se mere på 25

26 PsykiatriFonden I boligforeningerne rundt om i landet, bor der mange steder folk, som har en psykisk lidelse af den ene eller den anden art. Som ejendomsfunktionær eller anden medarbejder i et boligområde kan du møde beboere, der har en psykisk sygdom. Mennesker med skizofreni kan have en anderledes adfærd, som kan være svære at forstå og håndtere. Som professionel er det vigtigt, at du ved, hvordan du skal handle, og at du kan råde andre beboere, hvis de er i tvivl. Derfor har PsykiatriFonden fået spalteplads i vores beboerblad med en artikel omkring en hverdagssituation for en vicevært: Med skizofreni som nabo Af kommunikationschef Claes Amundsen, PsykiatriFonden En landsdækkende indsats fra PsykiatriFonden skal hjælpe ansatte i landets almene boligforeninger med at forstå og omgås beboere, der har skizofreni. Boligforeningerne spiller en vigtig rolle. Det var et usædvanligt syn, der mødte beboerne i Folehaven den dag. På græsplænen i Københavns sydvestlige hjørne sad en mand i orange tøj. Hvis nogle syntes, han lignede en Guantánamofange, var det ikke helt forkert. Han var midt i en aktion til fordel for fangerne, som han sympatiserede med og han blev siddende i timevis. Kort tid efter blev ejendomsinspektør Peter Kare kontaktet af den orangeklædte mands nabo: Han havde i længere tid hørt kradselyde fra mandens lejlighed. Det var generende, for de kunne forekomme på alle tider af døgnet. Som ansvarlig for ejendommen var jeg nødt til at finde ud af, hvad der foregik. Det kunne jo være mus eller rotter... men vi havde nok en mistanke om, at der var noget helt andet galt, fortæller Peter Kare. Derfor kontaktede han kommunen, og sammen med en repræsentant fra socialcentret aflagde han beboeren et besøg. Det skulle vise sig at være en god idé; i væggen var der skrabet et hul på cirka en kvadratmeter. Det gik helt ind til trådnettet, som holder sammen på betonen. Manden havde tilsyneladende forsøgt at grave sig ud af sin lejlighed, som var den en fængselscelle. Flere tilfælde om året Som ejendomsinspektør i boligforeningen 3B har Peter Kare tilsynet med fire afdelinger i Valby. Den største ligger i Folehaven med ca beboere, og det sker flere gange om året, at Peter Kare kommer i berøring med mennesker, som har en psykisk sygdom. For mig handler det jo i første række om at få tingene til at fungere. Et typisk problem kan være, at beboere holder op 26

27 med at gøre rent og gå ud med skraldespanden. Måske vil de ikke længere lukke hjemmehjælperen ind. Der begynder at lugte fra deres lejlighed, og nogle gange hober affaldet sig også op på trappen i en sværm af fluer. Så er jeg nødt til at sørge for, at der kommer orden i tingene. I første omgang ringer jeg som regel på, og jeg kan hurtigt fornemme, om jeg kan blive enig med beboeren, eller om der er brug for hjælp udefra. Mange mennesker med skizofreni bor i almene lejeboliger. Derfor er Peter Kare glad for, at PsykiatriFonden vil hjælpe ansatte og beboere i boligforeningerne til at blive bedre til at forstå og omgås mennesker, der har sygdommen. Ofte har jeg en klar fornemmelse af, at beboeren har en psykisk sygdom. Tit er det kombineret med et misbrug af alkohol eller stoffer. Men jeg begiver mig slet ikke af med at stille diagnoser. Alligevel er jeg glad for at få mere viden. Det vigtigste er, at jeg ikke er bange for at tage kontakt til de mennesker, jeg møder, og at jeg ved, hvor jeg kan henvende mig med spørgsmål, siger han. Som en del af indsatsen har Psykiatri- Fonden udarbejdet pjecen: Når en beboer har skizofreni. Pjecen beskriver, hvad man konkret kan gøre i forskellige situationer både når beboeren fungerer godt, og når der er problemer og den er tænkt som et redskab for de ansatte. Man kan for eksempel læse, hvorfor det er så vigtigt at overholde de aftaler, man indgår med mennesker, der har skizofreni. Hvorfor man ikke skal dukke uventet op, og hvorfor det er en god idé at være tilbageholdene med fysisk kontakt. At man hellere skal være venlig og ærlig end foregive, at man deler en måske forstyrret opfattelse af virkeligheden. Og endelig opfordrer folderen til, at man søger hjælp, hvis beboeren i længere tid ikke besvarer henvendelser, og der i øvrigt er tegn på alvorlige problemer. I løbet af 2012 vil der blive afholdt temadage for ansatte i boligforeninger i alle regioner. Også her er formålet at hjælpe de ansatte i boligforeningerne til at omgås beboere med skizofreni, og de positive tilbagemeldinger på pjecen viser, at der er god brug for indsatsen. Også Peter Kare hilser kampagnen velkommen: Der er en meget stor uvidenhed og derfor også en stor berøringsangst, når det gælder psykisk sygdom. Mange beboere og ansatte kan have svært ved at tage kontakt med mennesker, som opfører sig på en måde, der virker mærkelig eller bare anderledes. Derfor synes jeg, det er rigtig fint, at PsykiatriFonden arbejder for at udbrede viden. Mange klarer sig godt Peter Kare har en klar fornemmelse af, at der er et stigende antal beboere med psykisk sygdom. Mange klarer sig i lange perioder fint. Men nogle gange holder de så op med at tage deres medicin, og så sker det, at de får det vanskeligt, siger han. Det stemmer i øvrigt med PsykiatriFondens tal: Omkring 65% af alle mennesker med skizofreni klarer sig i samfundet og har kun lettere symptomer, så længe de er i behandling. Op mod hver femte kommer sig helt, mens 10-15% har varige svære sympto- 27

28 3B Kloakrensning slamsugning og Tv-inspektion DET ER INGEN KUNST AT FÅ FLYTTET! KUNSTEN ER AT VÆLGE DET RIGTIGE FLYTTEFIRMA Et familiefirma med over 55 års erfaring ØBRO FLYTTE FORRETNING Svendborgvej Aalborg Øst telefon Fax Aut. kloakmester 3B Ring for yderligere informationer Privat og erhverv. Døgn & weekendvagt. Musvågevej 27, 9230 Svenstrup J Tlf

29 mer og tilbringer en stor del af livet på psykiatriske afdelinger, på institutioner og i særlige bocentre. Beboeren, der prøvede at grave sig ud af sin lejlighed i Folehaven, var i forvejen kendt i det psykiatriske system. Efter episoden kom han i en ny behandling, og han bor ikke længere i bebyggelsen. Torsdag den 22. marts afholdt PsykiatriFonden Temadag for viceværter og andre ansatte i boligforeninger i region Nord. Boligselskabet Østparken (Viva-bolig) sendte flere ejendomsfunktionærer på kursus, da det skønnes at kunne give dem noget mere ballast til at kunne tackle dagligdagens udfordringer. Redaktøren Landsindsatsen og boligforeningerne Landsindsatsen om Skizofreni, som blev igangsat i 2011, løber over en treårig periode og har som hovedformål at øge kendskabet til og forståelsen for skizofreni. Indsatsen er både rettet mod den brede befolkning og mod specifikke målgrupper, som møder mennesker med skizofreni gennem deres arbejde. Til dem hører de ansatte i landets almene boligforeninger (viceværter, varmemestre, ejendomsinspektører mfl.). De ansatte i boligforeninger er dagligt i kontakt med beboerne og kan derfor arbejde aktivt for, at beboere med skizofreni bliver mødt med forståelse, omsorg og respekt. Filosofien er, at øget viden giver større rummelighed og dermed bedre vilkår for mennesker med skizofreni. Da PsykiatriFonden sidste år undersøgte danskernes viden om og holdning til skizofreni, var det en meget stor andel af befolkningen (84%), der ikke ville have noget imod at have en nabo med skizofreni. Pjecen Når en beboer har skizofreni er sendt ud til almene boligforeninger og kan bestilles i PsykiatriFonden. Indsatsen rettet mod viceværter består også af workshops og temamøder. Landsindsatsen om Skizofreni gennemføres takket være en bevilling fra Det Obelske Familiefond. Læs mere på: 29

30 El-Salg Center Aalborg A/S Otto Mønsteds Vej Aalborg SV Tlf: Vi flytter stadig møblerne med et smil Din garanti for en god handel Vejgaard Tæppemontering HADSUNDVEJ TELEFON Dit affald er en værdifuld ressource. Find din nye affaldsløsning på eller kontakt os på telefon

31 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Kai Hjorth, Bornholmsgade 70, st. th. Niels Ove Jensen, Sejrøgade 4, 1. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Erik Gregersen, Morsøgade 4, st. tv. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st. th. Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Bjarne Andersen, Morsøgade 22, 1. tv. Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til forårsudgaven af beboerbladet Kontakten, og velkommen igen til den gamle redaktør Bjarne. Som det fremgik i de sidste blade, så det på daværende tidspunkt ud til at Kontakten skulle stoppe med at udkomme i papirformat. På efterårets beboermøder i alle Østparkens afdelinger, viste et klart flertal af de fremmødte, at de var utilfredse med denne beslutning som Organisationsbestyrelsen havde truffet. Som i livets andre faser, må man nogle gange erkende, at der bliver truffet forkerte beslutninger, så derfor måtte den samme Organisationsbestyrelse omstøde denne beslutning og vedtage, at vi fortsætter med Kontrakten. Samtidigt kom den gamle redaktør på banen igen, da Bjarne nu er gået på 31

32 Afdelingsbestyrelsen Palle Christensen Kai Hjorth Niels Ove Jensen Britta Andersen Erik Gregersen efterløn og derved gerne vil tage redaktørtjansen igen. Bladet vil få en lille polering her og der, så det fremstår lidt mere moderne i layout, men ellers er alt ved det gamle. Jeg vil fortsat prøve efter bedste evne at give jer læsere her fra afdeling 1 en gennemgang fra gang til gang om, hvad der rører sig i vores afdeling af stort og småt, så I har en chance for at vide, hvad nogle af huslejepengene bliver brugt til. Nyt Gult Hus: Afdelingsbestyrelsen er i længere tid blevet spurgt fra vores driftsafdeling, 32

33 om det vil være muligt at lave et kontor med faciliteter til afdeling 1 s ansatte. Problemet har været, at vi ingen steder har haft. Det har vi nu løst ved at vores beboerrådgiver Carsten Borup er flyttet over i Morsøgade 2, st. th. Derved er det gamle Gule hus blevet tomt. Først troede vi, at huset umiddelbart kunne indrettes lidt anderledes og så være klar til indflytning for Klaus, Rasmus, Hans Jørgen, Brian og Georg, men da huset blev gået nærmere efter i sømmene viste det sig, at der var stor slidtage på alle dele, som huset består af. Træet er flere steder råddent. Taget har det heller ikke for godt, og generelt er der ingen isolering med deraf følgende varmetab. Huset blev, inden vi overtog det i forbindelse med overtagelsen af de grønne områder fra Aalborg Kommune, brugt til kontor og velfærdsbygning for Kommunens gartnere, der var i området. Her i det nye hus bliver der så fremtidig varmemesterkontor med deraf åbningstider på de kendte tidspunkter, vi har nu. Her vil afdeling 1 s beboere så kun kunne træffe Klaus eller Rasmus i åbningstiden. Dette med egne varmemestre til egne beboere var også en af grundene til, at driftsafdelingen ved Jan Kristensen gerne ville have særskilte kontorer til at servicere beboerne i. Der er blevet flere og flere regler, love og vedtagelser i afdeling 1 & 3, og derved er det blevet sværere for en fremmed varmemester at kunne svare og servicere beboere fra en afdeling, man ikke arbejder med i hverdagen. Økonomisk har det været sådan, at afdeling 1 har betalt afdeling 3 for brug af kontorfaciliteterne i Sjællandsgade, altså en form for husleje hver måned. På årsbasis har dette andraget ca kr. Dengang var det ikke meningen, at det skulle stå i mange år, og huset blev derfor bygget til kun at skulle virke en kortere årrække. Alle disse erfaringer lagt sammen gjorde, at det simpelthen ikke er tidssvarende og økonomisk forsvarligt at begynde at poste penge i genopretning af huset, da det vil blive for dyrt at renovere i forhold til at bygge et nyt. Derfor starter vi med at rive det gamle Gule hus ned, måske allerede inden dette blad er på gaden, for derefter at Parkering lige ved døren... opbygge et nyt Gult hus. Det nye hus skal bygges i træ, og skal passe sammen med garageanlægget i form og højde. Det skal som navnet siger også være gult. Der har aldrig været betalt husleje for det Gule hus, hvor Carsten Borup har virket fra de andre afdelinger i Østpar- Dameklip - herrekli Dameklip - børneklip - herreklip - farver - børneklip - farver - reflekser reflekser og krøller. og krøller Parkering lige ved døren... Dameklip - herreklip Parkering lige ved døren... v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31, 9000 Aalborg - børneklip - farver - Tlf: reflekser og krøller. v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31, 9000 Aalborg Tlf: Åbningstider: Alle hverdage fra v/ Solvej Niel 9000 Tlf:

34 ken til afdeling 1. Det sker nu i forbindelse med lejemålet i Morsøgade, hvor alle afdelinger betaler et beløb i forhold til afdelingernes størrelse. Herved får afdeling 1 en husleje indtægt på ca kr. om året. Vi har samtidig fundet nogle besparelser på den udvendige drift i forhold til konto 115. Alle disse beløb lagt sammen og med et lån på 30 år gør, at vi kan opføre et nyt Gult hus uden det påvirker beboerne med huslejestigning i forhold til opførelsen af bygningen. Det nye Gule hus vil i opførelse komme til at koste ca. 1,75 million kr. For disse penge vil der komme et kontor, hvor beboerne serviceres fra, der kommer bad og omklædning samt spisefaciliteter for vores ansatte. der er delt ud på den enkelte afdeling, så derfor er tingene ikke så enkle mere som før i tiden. Beboerrådgiver Carsten Borup i nyt kontor Carsten er som nævnt flyttet ind i Morsøgade 2 st.th. (op ad ståltrappen). Her har han fået et fint lokale, der er indrettet som kontor, og hvor der er bedre mulighed for, at de besøgende, der kommer, kan sidde ordentligt og fremføre, hvad de har på hjerte. Carsten har efterhånden etableret et netværk med andre beboerrådgivere, samt har også gæster fra Kommune og andre offentlige kontorer. Huset bliver samtidig bygget sammen med garageanlægget, hvor der er lager og værksted, hvilket gør, at det bliver lettere at udføre de opgaver, der kommer ind her og nu uden at skulle finde sagerne på forskellige adresser i afdelingen. Indtil nu har der været flere kælderrum, hvor der har været materialer i de forskellige gader. Dette skal også ses som en mere langsigtet løsning. Nu er muligheden der for at kunne lave et godt sted til at administrere og virke ud fra, og vi kan ikke være sikre på at afdeling 3, i al fremtid kan have os som lejere, da de også har deres ting og sager spredt over hele deres afdeling. I dagligdagen er vi region 1, hvor vores varmemester Klaus også er varmemester for afdeling 7, Fyensgade. Her virker Georg som gårdmand. For år tilbage afløste alle hinanden i afd ved sygdom og ferier, men nu er der meget mere økonomi og regler at administrere, Carsten Borup på sit nye kontor Tidligere kunne det knibe lidt med pladsen, når han havde møde med flere ad gangen, men det er der nu rådet bod på. 34

35 Det er ingen hemmelighed, at da Carsten lige fik nyheden serveret, var han ikke ovenud glad for denne flytning, men jeg ved, at Carsten nu er glad for det nye lokale med de muligheder, det giver ham i forhold til beboerrådgivningen i Østparken. Kik i øvrigt ind til ham og sig Hej en dag I kommer forbi. Man behøver ikke have noget at klage over eller behøver hjælp til for at besøge ham. Så kan I samtidig selv tage lokalerne i øjesyn. Tagrenovering: Når dette læses er de første tiltag startet med at udskifte taget i Bornholmsgade. Vi udfører renoveringen af taget i Bornholmsgade på den måde, at vi går fra nr. 84 mod 62, så sidst på året er hele gadens tag udskiftet efter samme norm som på de andre tage i Morsø- og Bogøgade. Badeværelsesrenoveringen: Vi er også startet med badeværelsesrenoveringen igen, når bladet er på gaden. Her fortsætter vi i Sejrøgade 10 og går op ad gaden mod Sjællandsgade. Efterfølgende går vi ned af Bogøgade fra nummer 20 til og med nr. 12 i denne sæson. Her følger vi også samme skabelon, som den vi endelig har fået lavet med hensyn til lamper, blæsere, el, fliser og sanitet. Hanne Lauridsen fra arkitektfirmaet Nord er vores byggeleder med alt hvad det indebærer af kontrol, samarbejde og løsning af problemstillinger. Jorton og alle de andre underleverandører, Blikas, Fals og Jan Als er også fortsat på opgaven. Mobil antenne: Afdelingsbestyrelsen har sagt ja til, at der opsættes endnu en mobilantenne på taget af Sejrøgade. Det er mobilselskabet 3, der har anmodet om at måtte placere en antenne. Der var ikke totalt enighed i bestyrelsen, og argumenterne imod var bekymring for mobilstråler og effekten på folks helbred af dette. Da det første mobilselskab henvendte sig til afdelingsbestyrelsen i midten af 00 erne for at få en mobilmast opsat, sagde den daværende afdelingsbestyrelse nej til dette, netop ud fra den debat der var dengang om stråler med mere. Der skete så det, at mobilmasten blev opsat på Sønderbro skole s tag i steder for. De havde åbenbart ingen bekymringer på skolebørnenes vegne. Om der er stråler, der er skadelige eller ej, kan vi ikke vurdere før måske om mange år, men i forhold til lovgivning og praksis er der intet til hindrer for at opsætte en sådan mast. De, der bruger mobiltelefon i dagligdagen, vil jo også gerne have så god dækning som mulig, når de ringer, Sms er og modtager data. Vi har i samme forbindelse også vurderet på huslejen for en antennemast. Anlægsudgiften og eventuel nedtagelse påligner til enhver tid det firma, der står for mobilmastens drift. De huslejeindtægter de to mobilmaster vil indbringe, 35

36 vil vi i afdelingsbestyrelsen afsætte til en konto for vedligehold og ny-indkøb af legeredskaber til afdelingen. Afd. 3: Efter Ann Andersen i slutningen af 2011 meddelte, at hun stoppede som formand for afdeling 3, valgte afdelingen i starten af februar ny formand. Det blev Pia Hornbæk, der blev valgt som ny formand. Jeg vil her benytte lejligheden til at byde Pia velkommen i bestyrelsesarbejdet, og håber vi kan fortsætte vores gode samarbejde med afdeling 3. Samtidig vil jeg her sige tak til Ann for samarbejdet gennem mange år, helt tilbage fra da Ann var næstformand her i afdeling 1. Derfor har vi sagt ja til de vogne, hvor der ikke er larm eller støj fra. Vi håber på forståelse fra jer, der bor i endegavlene i de to gader. Adgangskontrol anlæg med Siedle system: Afdelingsbestyrelsen har valgt produktet Siedle til vores nye adgangs kontrolsystem. Firmaet er fra Tyskland og har siden år 1750 produceret og lavet systemer til låsning af døre. En væsentlig grund til valg af firmaet er også, at man kan udbygge deres produkter fordi de nye ting, de sender på markedet, passer ind eller sammen med de gamle produkter, hvorved man ikke skal til at udskifte alt materiel for at få nye ting implementeret. Det er blevet til mange gode beslutninger på beboernes vegne, der er truffet i årenes løb. Skurvogne til afd. 3 i Sjællandsgade: I forbindelse med afdeling 3 s renovering af murværk og fuger på gadesiden i Sjællandsgade, har vi, som de gode naboer vi er, sagt ja til, at der kan blive opstillet nogle mandskabsvogne på græsarealet mellem Bogøgade og Sejrøgade. Vi er i afdelingsbestyrelsen godt klar over, at det er træls at have sådan nogle vogne lige uden for ens vinduer, men afdeling 3 har ikke så mange muligheder for at placere disse vogne, hvis også forretningslivet skal kunne eksistere samtidig med renoveringen. Siedle s ny adgangskontrol med tilhørende nøglebrik. Her i løbet af foråret laver vi et forsøg i en opgang med det nye adgangskontrol anlæg, så vi ser, hvordan det virker 36

37 samt evaluerer på, hvad der skal lukkes af døre og på hvilke tidspunkter. Som udgangspunkt vil vi lukke alle døre hele døgnet, men vi er opmærksomme på, at der er beboere, der har hjemmehjælp, avisbude/post og så videre, der skal ind af gadedøren, så disse ting skal vi have fundet en løsning på. Hvis vi IKKE låser gadedørene vil vores loftsdøre komme til at stå ulåste, da det gamle nøglesystem i sagens natur bliver sat ud af kraft. I sluserne, hvor stål-lågerne er, skal disse låger selvfølgelig låses hele døgnet rundt. En dør med adgangskontrol koster i øvrigt ca kr. pr. dør, så vi skal have helt styr på, hvor mange døre vi vil have aflåst. Jeanett W. Pind med julegodter Jan Kristensen vores driftschef har i forbindelse med adgangskontrol systemet Siedle undersøgt, hvilke elektrikerfirmaer der kan opsætte et sådant system. For nuværende, hvor dette skrives, ser det ud til at el-firmaet Fals er det rette til at må installere og idriftsætte sådan et anlæg. Vinderne af julealtan konkurrencen 2011: Vinderen af juleudsmykningskonkurrencen for gaderne Sejrø- og Bogøgade blev: Jeanett W. Pind fra Bogøgade. Vinderen af juleudsmykningskonkurrencen for gaderne Morsø-, Bornholms- og Saltholmsgade blev Willy Royberg fra Bornholmsgade. Konkurrencen vender tilbage i december Villy Royberg med julegodter Nye legeredskaber i afdelingen: I sommernummeret af Kontakten sidste år, efterlyste jeg nogle forslag fra jer forældre til legeudstyr i gaderne. 37

38 Der er ikke blevet modtaget nogen forslag endnu, og da foråret snart er over os, synes jeg, I skal tænke nogle gode tanker over, hvad der kunne være rart at få af nyt legepladsudstyr i den gade, hvor I bor, og efterfølgende kontakte Erik Gregersen fra afdelingsbestyrelsen eller mig for dialog. Vi kan ikke etablere nyt legepladsudstyr i alle gaderne på en gang, så det bliver efter først til mølle princippet og ud fra den økonomi, vi har til rådighed i dette budgetår. Styning/fældning af træer Aalborg Kommune har haft en repræsentant fra Park & Naturforvaltningen ude i afdelingen for at vurdere de forslag fra beboermødet vedrørende styning/fældning af træer. Umiddelbart lød det ikke til, at der var megen forståelse fra Park & Natur til forslagene om fældning af træer, selv om de skygger for flere beboere. Vi har derfor bedt om en skriftlig redegørelse med endelig svar på, hvad vi kan eller må / IKKE kan eller må med disse træer. Hvornår dette svar foreligger tør jeg ikke for nuværende gisne om. Senest til efterårets beboermøde skal der dog helst foreligge et svar fra Kommunen. Brunata Varmekontrol Afdelingsbestyrelsen har valgt at følge resten af Østparken med over til Varmekontrol som leverandør af afregning og aflæsning af målere til opvarmning og varmt vand. Dette indebærer at de målere, der er blevet opsat fra Brunata med trådløs aflæsning, efterfølgende badeværelses renoveringen hen over året skal udskiftes med trådløse målere fra Varmekontrol. Hele projektet har været i offentligt udbud og her vandt Varmekontrol. Vi var så desværre så langt fremme, at vi var begyndt at udskifte målere på radiatorerne og på varmtvandet, men vi har fået et godt tilbud fra Varmekontrol om udskiftning af disse ting, så vi alle kommer til at have de samme målere til aflæsning. Faktisk har Varmekontrol efter forhandling givet tilsagn om at udskifte disse målere uden beregning. Huskeregel: HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. 38

39 Altan glaslukninger: Dette forår glaslukker vi 21 stk. altaner i gaderne Morsø-, Bornholms- og Saltholmsgade. Vi fortsætter med firmaet Bruno Jacobsen til at udføre dette arbejde. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig frivillig glaslukning, men arbejdet vil først blive udført i foråret Nye køkkener: Som badeværelsesrenoveringen skrider frem vil der efterfølgende stadig være mulighed for at tilmelde sig et nyt køkken på frivillig basis. Dog skal det gamle køkken være over 10 år, så det er betalt ud. I, der er interesseret, kan henvende jer til vores varmemester Klaus for at få yderligere information. Vi påtænker at lave endnu en fremvisning af nyt køkken engang efter sommerferien, dog bliver det så i en lejlighed i stueetagen. Skrivelse på vej: Her i løbet af foråret vil I alle modtage en skrivelse med, hvordan man skal forholde sig i vaskeriet, når man vasker sit tøj. Igen har det vist sig, at der ikke bliver tømt lommer for indhold, og igen er der BH bøjler, der under vask frigør sig fra beklædningsdelen og efterfølgende ødelægger andres tøj. Det er simpelthen op ad bakke med at få dette budskab gjort klart for alle brugere af vaskerierne. Derfor prøver vi med en skrivelse til jer alle. Er der nogle, der efter at have læst skrivelsen har spørgsmål til indholdet eller ikke forstår meningen, er I meget velkomne til at kontakte mig eller varmemester Klaus for yderligere information. Alle der laver skade på vaskemaskiner eller andres tøj, og bliver opdaget bliver gjort personlig økonomisk ansvarlig for udbedring eller erstatning af de pågældende ting. Mågeskrig: Hvis vi mod forventning efter Kommunens regulering af mågebestanden alligevel kommer til at skulle høre skrig og skrål fra måger om natten og tidligt om morgenen, vil jeg opfordre jer til at henvende jer enten til Teknisk Forvaltning hos Aalborg Kommune eller til varmemester Klaus eller undertegnede. Så skal vi sørge for den videre formidling, angående problemstillingen. Rengøringsmidler til de renoverede badeværelser: Hver gang vi afleverer et nyt badeværelse modtager beboerne en folder, hvor der blandt andet fortælles om nogle rengøringsmidler, der kan bruges til rengøring af badeværelserne. Da det kan være svært for nogle af jer at komme i byggemarkederne, hvor disse produkter sælges, er afdelingsbestyrelsen og varmemester Klaus blevet enige om, at vi indfører disse produkter til salg ovre i varmemesterkontoret. 39

40 Der er ingen tvang for, at man skal bruge og købe disse produkter, det er kun ment som en hjælp og service til dem, der har lyst. Varmemester Klaus vil gerne informere yderligere om produkterne, hvis I henvender jer til ham, for at høre om produkterne. Kontakt til afd. bestyrelsen: Husk I altid kan mail e til afdelingsbestyrelsen via denne adresse: oestparken.dk Her kan I spørge om alt, både generelle og mere personlige ting vedrørende det at bo til leje her i afdeling 1 i Østparken. I kan også stadig vælge at ringe til mig på tlf Endelig kan der også stadig afleveres almindelig post, via brevkassen i Bornholmsgade 62 st. th. Produkterne er følgende, set fra venstre mod højre: FILACLEANER - er til daglig rengøring. Pris 105,-kr. FILA PS/87 - Grundrens og voksfjerner. Pris 190,-kr. DETERDEK - Rensevæske til fjernelse af kalk og cementslør. Pris 100,-kr. FILA FUGAPROOF - Beskyttelsesmiddel til fuger. Pris 170,-kr. HUSK på at i bund og grund er vi i afdelingsbestyrelsen valgt for din skyld, og for at varetage dine og dine naboers interesser. Det var alt for denne gang, jeg håber, det må blive et dejligt forår og en rigtig god sommer med masser af sol og varme. Vi ses igen med Kontakten engang sidst på sommeren. På afdelingsbestyrelsens vegne Palle Christensen Afdelingsformand Afdeling 1 i Østparken Vaskemidler med omtanke for miljøet Svanemærkede tøjvaskemidler til fællesvaskeriet Svanemærkede rengøringsmidler til fælleshuset Støvsugere og rekvisitter til rengøringen 40

41 Ejendomsfunktionærer i Team 1 - afdeling 1 og 7: Teamleder Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Rasmus Sørensen Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Georg Madsen Jensen Ejendomsfunktionær Brian Pedersen DØGNVAGT DØGNVAGT 41

42 1LNRODM 6 UHQVHQ MURERMESTER ENTREPRENØRFORRETNING Halkjærvej 19, 9200 Aalborg SV - Telefon Fax

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere