Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Christian Vestergaard Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 5: Odinsgade 11 Kurt Grynnerup tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade tlf.: Telefontræffetid: mandag - fredag kl (Klaus Bonde) torsdag tillige kl (Klaus Bonde) Kontortid mandag og torsdag

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til årets første udgave af Kontakten. Det er blevet forår efter en tiltrængt mild vinter. Dagen er allerede begyndt at blive længere end natten, og allerede nu i midten af marts er der ved at være 2-cifrede varmegrader, så vi må håbe på en god og lang sommer. Som mange nok er informeret om, blev der på alle beboermøder forespurgt om den fortsatte eksistens af bladudgaven af vores beboerblad Kontakten. Der var massiv opbakning til at fortsætte bladet, og da det samtidig viste sig, at under 1/3 af de fremmødte havde mulighed for at kunne se bladet på internettet, besluttede Organisationsbestyrelsen, at bladet skulle fortsætte i papirudgave i hvert fald indtil videre. Tina Reeves blev bedt om at overtage redaktørposten, da jeg stoppede, og da jeg ved, hvor mange timer der ligger i et blad, tager jeg hatten af for hende, da hun har lavet det meste af bladet ved siden af havende tjeneste. Godt gået Tina! Vi kører videre med konkurrencen, som de fleste af vore trofaste herboende sponsorer igen støtter. Mange tak skal lyde herfra. Endvidere har nogle firmaer udenfor Østparken også sponsoreret nogle gevinster, som vil blive udtrukket sammen med de øvrige. Se listen over sponsorgaver bag i bladet. Vi genoptager ligeledes sponsoreringen fra boligselskabet Østparkens forretningsforbindelser, som også for de flestes vedkommende har været velvillige til at støtte vores blad. Nogle få har stoppet deres sponsorat, men andre har taget over. En stor tak skal også lyde til dem. Se deres annoncer inde i bladet. Der vil dog ske en smule ændringer i bladets opsætning, bl.a. indsætter vi i år et Aalborgbillede på forsiden, og flere små ting skifter også karakter. Af den grund er den gamle redaktør tilbage på pinden, da det ikke skal være nogen hemmelighed, at jeg stoppede pga. at bladet fremover kun skulle komme som internetudgave. Men som hovedformanden sagde på det møde, jeg var inviteret med på: Vi fik kam til vores hår, så selvfølgelig følger vi folkets røst. Derfor fortsætter bladet. Skulpturen Solen er lavet af den polske kunstner Bronislaw Kierzkowski. Den er én af fire skulpturer, som polske kunstnere lavede til Aalborg i slutningen af tresserne. 3

4 God fornøjelse med bladet og et rigtig godt forår/sommer! Redaktøren Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 19. august Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 3 uger efter deadline. Indlevering af stof kan ske til: Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22 Mail: Tlf.: Leverandør af vaskerimaskiner og betalingssystemer til fællesvaskerier. Service samme dag på alle typer og fabrikater af vaskerimaskiner Kontakt os på tlf eller via nortec.dk 4

5 Administrationen i Vivabolig Lotte Bang Direktør Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Søren Brobak Røge Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lone Vammen Økonomi Tina Simonsen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Susan Krogh Jensen Økonomi Pia Andersen Økonomi Susanne Kjærgaard Genhusning 5

6 HTH Køkkenforum Aalborg Brevindkastlukker & navneskilt Brevindkastlukker komplet: 6

7 Nyt fra organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) Formand Christian Vestergaard På med arbejdstøjet! Det nye år er godt i gang, og Organisationsbestyrelsen har smøget ærmerne op! Vi har i år valgt at fokusere på, hvordan vi i Østparken kan forbedre og udvikle beboerdemokratiet, der jo er selve grundstenen i et alment boligforetagende. Der har netop været afholdt et temamøde for Repræsentantskabet (selskabets øverste myndighed), hvor vi først hørte et spændende og provokerende oplæg fra Johnny Jensen, der er administrationschef i Bolig Hjørring. Johnny fortalte om de love og regler, der regulerer kompetenceforholdene i en almen boligorganisation og om nogle af beboerdemokratiets faldgruber. Herefter var der gruppearbejde om beboerdemokrati ud fra modellen IDE/ØNSKE- STRATEGI-HANDLING, og mødet endte med, at der blev nedsat to arbejdsgrupper, der skal arbejde med henholdsvis udvikling af beboermøderne og bedre information til beboerne. Håbet er, at dette arbejde skal munde ud i større interesse for deltagelse i afdelingsmøder og i bestyrelsesarbejdet samt en bredere og mere konstruktiv debat mellem beboere, bestyrelser og administration. À propos beboerinformation Jeg burde måske have indledt dette indlæg med at ønske vores redaktør af Kontakten velkommen tilbage i redaktørstolen! Som omtalt sidste gang har Organisationsbestyrelsen jo besluttet sig om vedr. Kontaktens fremtid efter markante protester på efterårets afdelingsmøder. Samtidigt er den mangeårige redaktør, Bjarne Andersen, gået på efterløn fra sin stilling som ejendomsfunktionær i afd. 4, og han fik dermed igen mulighed for at være redaktør på bladet. Så Bjarne: Tillykke med efterlønnen og velkommen tilbage som redaktør!! Vi håber på et fortsat godt samarbejde! Der er i anledning af genoplivningen af Kontakten nedsat et bladudvalg bestående af Palle Christensen (afd. 1), Tina Holm (afd. 6) samt Tina Reeves (administrationen). Udvalget skal sammen med Bjarne prøve at finjustere bladets indhold og layout, hvilket kan ses allerede fra dette nummer. Organisationsbestyrelsen har også valgt at nedlægge Østparkens gamle hjemmeside, der ikke har været ajourført længe. Al information vil fremover være at finde på Viva-boligs hjemmeside, der løbende bliver opdateret bl.a. er der p.t. ved at blive lagt nye fotos af personale og bestyrelsesmedlemmer ind. Det er dog stadig muligt at søge på Østparken i f.eks. Google, da der er lavet en funktion, der automatisk sender dig ind 7

8 på Østparkens afsnit på Viva-boligs hjemmeside. Helhedsplanerne Det sku vær så godt, og så det faktisk skidt! lyder det i den gamle Sangen om Larsen. Sangen kan passende bruges som akkompagnement til beretningen om helhedsplanerne i afd. 5 og 6. For afd. 5 s vedkommende så det jo ellers lyst ud: Planen var godkendt af beboerne med en finansieringsplan udarbejdet af Landsbyggefonden, projekteringen var gennemført, genhusningen af de berørte beboere gennemført uden de store problemer, og alt var klart til byggestart! Men så trak Landsbyggefonden pludselig i land! De oprindelige forudsætninger for finansieringen (og dermed beboernes fremtidige husleje!) holdt ikke. Det har medført intense forhandlinger mellem administrationen, vore rådgivere og Landsbyggefonden, men nu ser det heldigvis ud til, at der er fundet en tilfredsstillende løsning, så arbejdet kan komme i gang! Hvad angår afd. 6, er Landsbyggefonden aldrig kommet ud af starthullerne, og sagen er blevet syltet i halvandet år! Det har medført stor frustration hos såvel afdelingsbestyrelsen og administrationen og selvfølgelig ikke mindst afdelingens beboere, der ganske uforskyldt er blevet placeret i en venteposition. Men nu har Landsbyggefonden lovet en snarlig afklaring, og denne gang håber vi, at der kommer handling bag ordene! Fusionen I forlængelse af det, jeg skrev i sidste nummer, om den såkaldte due dilligence -undersøgelse af praktiske, juridiske og økonomiske forhold vedr. en Vesterbro 23, Postboks 213, 9100 Aalborg Tel Ekspedition: mandag-fredag og torsdag tillige Telefontider: mandag-fredag og torsdag tillige

9 fusion mellem Limfjorden og Østparken, kan jeg sige, at sagen igen har været debatteret i organisationsbestyrelserne i de tre selskaber. Enkelte i Østparkens organisationsbestyrelse mener, at vi farer for hurtigt frem dette er set i lyset af den turbulens, der har været såvel på det politiske som på det administrative plan i Østparken, hvilket har været udførligt beskrevet her i Kontakten. Således siger en afdelingsformand: Vi ved jo ikke, om der rasler flere skeletter ud af skabene, så jeg synes ikke, at vi er klar til det.. Et stort flertal i Organisationsbestyrelsen mener dog fortsat, at disse skeletter (bl.a. sagen om badeværelsesrenoveringerne i afd. 1 og 4) er interne Østparken-problemer, som vil være der under alle omstændigheder fusion eller ej. Så vi fortsætter arbejdet henimod en afstemning i Repræsentantskabet sidst på året. Der vil selvfølgelig foregå en grundig information på alle niveauer bl.a. orienteringsmøder for de afdelingsbestyrelser, der måtte ønske det. Beboerrådgiver Vores beboerrådgiver, Carsten, har aflagt sin årsrapport, der viser en nogenlunde stabil mængde af sager, men sagernes karakter varierer jo fra år til år og fra afdeling til afdeling. Organisationsbestyrelsen gav stor ros til Carsten for det formidable arbejde, der er til stor gavn for de berørte beboere og dermed også for selskabet. Carsten har jo hidtil holdt til i Det gule Palæ, der trods det prangende navn blot var et gammelt, halvråddent træskur! Da arealet skulle anvendes af afd. 1 til andre formål, er Carsten flyttet over på hjørnet af Morsøgade og Færøgade i dejlige lyse lokaler, og Carsten har allerede kunnet mærke, at flere beboere lige dumper ind, og det er jo dejligt! De bedste forårshilsner til ansatte og beboere fra Christian Vestergaard p.v.a. Organisationsbestyrelsen Malermester Bjarne Larsen - Alt i maler- og tapetarbejde Heilskovsgade Aalborg Værksted: Riishøjsvej 116 Telefon Mobil Hadsundvej 40 - tlf lige overfor Vejgaard Bibliotek 9

10 Vi vil helst ikke bemærkes! Professionel rådgivning hele vejen igennem Præcis måleraflæsning og opgørelse Mulighed for trådløs forbindelse og fjernaflæsning Mulighed for at følge forbruget med Varmekontrol Online Altid godkendte produkter med den nyeste teknologi Regnskaber, der tilpasses dit behov Udgifterne til varme og vand udgør en forholdsvis stor del af familiens budget. Derfor er det vigtigt, at man har garanti for et korrekt regn- skab og tillid til, at målerne er af bedste kvalitet. Varmekontrol giver mulighed for trådløs aflæsning af dit vand- og varmeforbrug. Det betyder, at du ikke bemærker, at dit forbrug registreres. Målingerne er præcise, hvilket giver dig garanti for en korrekt opgørelse af dit vand- og varmeforbrug. Med Varmekontrol Online har du mulighed for løbende at følge lejlighedens forbrug via internettet. Varmekontrol A/S Hobrovej 317 A DK-9200 Aalborg SV Tlf Fax

11 Organisationsbestyrelsen Christian Vestergaard Formand, afdeling 6 Iver Ørksted Eriksen Næstformand, afdeling 4 Palle Christensen Afdeling 1 Henrik Yde Afdeling 3 Kirsten Sørensen Afdeling 4 Winni Jensen Afdeling 5 Tina Holm Afdeling 6 Verner Frederiksen Afdeling 2-9 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 11

12 Nyt fra administrationen Rettelser og input til hjemmesiden modtages gerne og kan sendes til Tina Reeves på Lotte Bang Direktør Generelt På kontoret på Vesterbro 23 er vi nu i alt 17 ansatte incl. mig selv. Driftsafdelingen består af to driftsledere og en driftsmedarbejder, som står for drift og vedligeholdelse af alle vore ejendomme samt ledelse af vore ejendomsfunktionærer i afdelingerne og håndværkerne. Der er fire piger i udlejning/genhusning, som står for at lave opsigelser, venteliste, nye lejekontrakter m.v., fire piger i administrationen, der laver fraflytterafregninger, husleje, rykkere og inkasso m.v., samt fem piger incl. en elev i økonomiafdelingen, hvor de laver regnskaber, budgetter, betaler regninger, laver lønninger m.v. Vi har i alt 46 ejendomsfunktionærer ansat i alle vore afdelinger i Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden samt vores håndværkerafdeling med fire mand og rengøringsafdelingen med 13 ansatte til at rengøre trapper, fælleslokaler samt vinduespolering m.v. Hjemmeside, intranet og beboernet Østparkens hjemmeside er blevet nedlagt, men adressen peger på Østparkens sider på Vivaboligs hjemmeside, hvor de samme oplysninger kan findes. Udlejning Limfjorden havde, i starten af marts måned, ni lejligheder ude i tilbud samt 18 ældreboliger inkl. den nye afdeling i Ryesgade 50. Af ældreboligerne er der 15 boliger der endnu ikke er udlejet Aalborg Kommune indestår for huslejen. Østparken havde 12 lejligheder ude i tilbud samt seks ældreboliger. Af ældreboligerne er de to i tomgang Aalborg Kommune indestår for huslejen. Vi har haft en del arbejde med at få alle nye kontrakter i hus til den nye afdeling 30, Ryesgade 50. Vi skulle rykke mange af de nye lejere samt forskellige personer ved Aalborg Kommune, for at få alting på plads før indflytningen. Udlejningen har i februar været på et ajourføringskursus omkring lovgivningen omkring udlejning for hele tiden at være skarp på de seneste mange nye ændringer, der er i lovgivningen. Genhusning Boligselskabet Østparkens Afd. 5 Havrevangen m.fl. Vi er godt i gang med genhusningen, og tingene forløber planmæssigt. Etape 1, Bygholmen og Odinsgade 12A- C er meget snart på plads, og vi er klar til, at håndværkerne kan komme i gang med selve ombygningen. Tidsplanen har her i opstartsfasen ændret sig lidt, og ligger endnu ikke helt 12

13 fast, men vi har genhuset lejerne i etape 1 i forhold til at byggeriet kunne starte når som helst. Vi håber på en opstart i starten af maj Boligselskabet Limfjordens Afd. 6, Lille Tingbakke i Vodskov Vi har afholdt åbent hus arrangementer over to dage, nemlig den 23. og 25. januar 2012, hvor lejerne kunne komme og få svar på alle spørgsmål omkring genhusning og ombygning. Herefter er der afholdt beboermøde den 30. januar 2012, og denne aften blev helhedsplanen vedtaget med et klart flertal, så der er rigtigt kommet gang i hjulene i genhusningsafdelingen. Administration I samarbejde med AlabuBolig og BL har vi arrangeret kursus i konflikthåndtering, i første omgang for medlemmerne af Virksomhedsnævn og Arbejdsmiljøudvalg samt det administrative personale. Der bliver afholdt i alt tre kurser på tværs af de to organisationer. Det første her på Vesterbro i april og to kurser i maj, som holdes hos AlabuBolig. En medarbejder har været på kursus hos BL i Kulturforståelse, hvor formålet var at få en større indsigt i og forståelse for andre kulturer og for de etniske minoriteter i boligområderne, således at man bliver bedre til at forebygge problemer i det daglige arbejde. Tanken var at få nogle værktøjer til bedre at kunne kommunikere på tværs af kulturer og dermed forebygge kulturrelaterede konflikter. Huslejerestancer og rykkerprocedure Vi har lavet lidt statistik omkring vore rykkerprocedurer for at give et indblik i, hvad vi laver i administrationen. I januar måned er der udsendt 45 stk. rykker et og 14 stk. rykker to. Rykker et er den første rykker, vi udsender, og rykker to er den anden og sidste rykker, vi sender ud. Sammen med rykker et pålægger vi et lovbestemt pristalsreguleret gebyr p.t. på 266,- kr. Der er ingen gebyr på rykker to. Såfremt der ingen reaktion kommer på rykker to, sendes sagen til fogedretten med henblik på udsættelse. Lovgivningen giver ikke mulighed for at lave afdragsordning på husleje, vi henviser altid lejerne til at tale med kommunen eller deres bank, hvis der er problemer med økonomien. Vi har stadig en del lejere, som kommer på kontoret og betaler husleje eller overfører et beløb til vores bank. Vi anbefaler naturligvis tilmelding til PBS og er gerne behjælpelig hermed. Hvis en lejer gentagne gange ikke betaler, kommer Carsten Borup Kristensen ind i billedet. Vi håber på denne måde, at kunne hjælpe nogle lejere, som ikke helt har styr på økonomien. Fraflytning I kalenderåret 2011 har der været 371 fraflytninger i Boligselskabet Østparken, hvilket svarer til en fraflytningsprocent på ca. 16 %. Tilsvarende har antallet af fraflytninger i Boligselskabet Limfjorden været 250, hvilket svarer til en fraflytningsprocent på ca. 17 %. Se grafen på næste side. Økonomi Alle regnskaber og budgetter for Boligselskabet Limfjorden er nu færdige og 13

14 Fraflytningsstatistik Limfjorden og Østparken Limfjorden Østparken fremlagt på afdelingsmøderne. Boligorganisationens regnskab blev godkendt den 28. februar 2012 med et overskud på kr Vi er godt i gang med at udarbejde årsregnskab for Vivabolig, som skal aflægges i maj 2012, hvorefter vi straks går i gang med Boligselskabet Østparken og afdelingernes årsregnskaber. Forbrugsregnskaber Vi har afholdt udbud på udarbejdelse af forbrugsregnskaber for Østparkens afdelinger. Varmekontrol og Brunata har budt på opgaven, og Varmekontrol var en del billigere på opgaven. Derfor har de fået opgaven fra 1/ Det er Brunata, der aflæser målerne pr. 31/ og udarbejder forbrugsregnskaberne pr. 31/ og afdeling 32 (Ryesgade 33-35) søges sammenlagt med afdeling 18 (Absalonsgade), afdeling 28 (Absalonsgade), afdeling 21 (Vendelbogade), afdeling 29 (Skydebanevej), så det bliver en afdeling med i alt 173 boliger. Det er godkendt på afdelingsmøderne i afdeling 21, 28 og 29, så vi mangler bare tilsagn fra afdeling 18. Desuden er alle sammenlægningerne godkendt af Boligselskabet Limfjordens repræsentantskab den 28. februar Boligselskabet Limfjorden har efter sammenlægningerne i alt 16 boligafdelinger med 1466 boliger og Boligselskabet Østparken har 10 boligafdelinger med 2321 boliger. Vivabolig Lotte Bang Sammenlægning af afdelinger i Boligselskabet Limfjorden Nybyggeriet i Kjellerupsgade 14/Søndergade 62 er sammenlagt med afdeling 5 Centrum, og Annebergvej 73 er sammenlagt med afdeling 1 Frejaparken. Nybyggeri afdeling 30 (Ryesgade 50) 14

15 Nyt fra driftsafdelingen Renoveringsaktiviteter der sker i Østparkens afdelingerne i 2012 Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Søren Brobak Røge Drift og vedligeholdelse Søren Røge Søren Brobak Røge, der er ansat pr 1. januar 2012, vil fremover stå for håndværkerafdelingen, og her i opstarten vil han implementere 10-års vedligeholdelsesplanerne til mere fremtidssikrede 20- års planer, tilrette Landsbyggefondens nye krav til kontoplaner for vedligeholdelsesplanerne og tilstandsrapporter. Derudover følger han energimærkningsordningen, som er lovkrav. Afd 1 - Sejrøgade/Bornholmsgade Badeværelser renoveres i Sejrøgade indtil august/september. Tagudskiftning udføres i Bornholmsgade. Der udføres 22 altanlukninger indtil august. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning. Badeværelsesrenovering i Sejrøgade. Tagudskiftning i Bornholmsgade. 15

16 Afd 2 - Tagudskiftning Afd 2 - Gundorfslund Tagudskiftning af den sidste blok. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning. Facaderenovering m.v. i Sjællandsgade Afd 5 - Odinsgade/Bygholmen/ Havrevangen Helhedsplan. Det forventes, at håndværkerne starter op i maj måned. Helhedsplan Havrevangen. Afd 3 - Sjællandsgade/Samsøgade Facaderenovering m.v. i Sjællandsgade & Samsøgade. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning, hvis indflytter ønsker det. Helhedsplan Odinsgade. Vindeltrappe udkiftes med elevator Afd 4 Konvalvej Etablering af elevator til vaskeri og selskabslokalet. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning. 16

17 Ny velfærdsbygning opføres i stedet for den nuværende garage. Afd 6 - Hørhaven/Rughaven Gl. kedelcentral ændres til velfærdsrum, ejendomskontor og garager. Afd. 9 Gundorfslund Tagudskiftning Tagudskiftning, renovering af opgange. Ejendomskontor / velfærdsrum og garage. Køkkener udskiftes efter aftale og ved fraflytning. Aktiviteter i Limfjorden Ryesgade 50 er blevet afleveret, og beboerne er flyttet ind. Der er 20 boliger for sindslidende og 12 ungdomsboliger på 2. sal. Ny velfærdsbygning opføres 17

18 tidspunkt 100%, og der er forventet aflevering d. 1/ Byggeriet består af 50 ældreboliger. Ombygning af 3F i Søndergade/Kjellerupsgade til ungdomsboliger går efter planen. Der har været mange problemer med grundvand og asbest i hele bygningen. Der skal bygges 90 ungdomsboliger, og byggeriet forventes klar til aflevering til marts Ryesgade 33 går godt, pt. er de ca. 1 uge efter tidsplanen, men det burde ikke ændre på den forventede aflevering, som er 1/ Byggeriet består af 45 ungdomsboliger og 1 familiebolig. Afd. 6 Lille Tingbakke i Vodskov har stemt ja til helhedsplanen. Rådgiverne er begyndt på projekteringen, og det forventes, at der kan være byggestart omkring marts Ejendomsfunktionærerne Teamleder Kurt Grynnerup afd. 5 & 6 har valgt at gå på efterløn til juli, ny teamleder bliver Stefan Rask Knudsen, som er kørt i stilling til at overtage fra den 1. maj Annebergvej (Vestergården) går rigtig godt, tidsplanen følges på nuværende Ejendomsfunktionær Bent Melchiorsen afd. 3 er gået på efterløn pr Torben Holm (mureren fra Håndværkerafdelingen) er ansat pr. 1. marts 2012 som ejendomsfunktionær i afdeling 3. Søndergade/Kjellerupsgade 18

19 Ejendomsfunktionær Bjarne Andersen afd. 4 er gået på efterløn pr Kim Knudsen er ansat pr. 1. februar 2012, som ejendomsfunktionær i afdeling 4. Ejendomsfunktionær Ib Guldhammer afd. 12 er gået på efterløn pr. 31. marts Jakob Martens er flyttet fra afd. & Lille Tingbakken og starter i Visse/Dannerhøj efter påske. Henrik Nielsen er sendt på uddannelse til ejendomsservicetekniker. Håndværkerafdelingen Håndværkerne har travlt med at servicere alle Østparkens og Limfjordens afdelinger. Da murer Torben Holm har valgt at skifte job til ejendomsfunktionær, har Organisationsbestyrelsen besluttet, at vi ikke vil ansætte en ny murer som erstatning for ham. Nye radioaflæste målere i Østparken Østparken har besluttet at skifte varmeregnskabsfirma. Det nye firma er Varmekontrol A/S (se hjemmeside www. varmekontrol.dk), som i forvejen laver regnskaberne for Limfjorden. I samme forbindelse er det besluttet at arbejde for, at alle afdelinger skal overgå til radioaflæste varme- og vandmålere. Allerede i år udskiftes målerne i afdeling 1 og 5 i forbindelse med renoveringen af de to afdelinger, og i 2013 er det ønsket, at de øvrige afdelinger får de nye radioaflæste målere monteret. Hvad er fordelen ved at have radioaflæste målere? De nye målere er enkle at montere, uanset om det er radiator-, vand- eller energimålere, da de alle er batteridrevet og derfor ikke kræver kabeltræk og 230 volts strømforsyning. Af de vigtigste fordele kan nævnes: Det er ikke længere nødvendigt at få adgang til lejligheden, da aflæsningen foretages automatisk via radioforbindelse. Der skal ikke længere en fremmed person ind i lejligheden. Alle lejligheder bliver aflæst, det er ikke nødvendigt at skønne et forbrug. Alle målere bliver aflæst på samme tidspunkt, første dag efter regnskabsperiodens afslutning. Det er ikke længere nødvendigt at foretage flytteaflæsninger, da målere sender sine dagsværdier direkte til Varmekontrol. Det bliver muligt at følge sit forbrug via internettet og smartphone, og sammenligne det med tidligere års forbrug, samt afdelingens gennemsnitsforbrug. Driftsafdelingen 19

20 ÅBENHED DIALOG SAMARBEJDE EN ANSVARLIG SAMARBEJDSPARTNER JORTON har bred erfaring med kvarterløft, boligrenovering og vedligeholdelse. Vi udfører blandt andet opgaver inden for facaderenovering, nye installationer, tilbygninger, renovering af køkkener og badeværelser, etablering af handicapvenlige lejemål, etablering af elevatortårne samt tag- og vinduesudskiftninger. JORTON udfører en stor del af det praktiske arbejde i egenproduktion. Og så har vi et stort netværk af lokale underentreprenører og håndværkere, som vi arbejder tæt sammen med. Vores kompetente medarbejdere følger således projektet fra start til slut, hvilket sikrer et optimalt overblik og en sikker gennemførelse af det samlede arbejde. 20

21 Præsentation af Søren Brobak Røge, Drift og vedligeholdelse Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv her i bladet, hvilket jeg hermed vil gøre: Hej! Jeg hedder Søren Brobak Røge og er nyansat i Vivabolig. Jeg er 31 år, gift med Anne Line og har to små piger på henholdsvis et og tre år. Jeg er uddannet tømrer/snedker og valgte efter aftjening af værnepligten som sergent i Den Kongelige Livgarde, at læse til bygningskonstruktør her i Aalborg. Jeg er født og opvokset som den ældste af tre på et fritidslandbrug lidt udenfor Fjerritslev og bor pt. lidt udenfor Dybvad med min familie. Inden jeg blev ansat her i Vivabolig har jeg arbejdet som entrepriseleder hos entreprenørselskabet JORTON og har blandt andet været med til at ombygge Nordkraft, som de fleste af jer nok kender. Mit sidste projekt hos JORTON var ombygning af 3F (Kjellerupsgade/Søndergade) til 90 ungdomsboliger (Limfjorden afd. 5 centrum). Så jeg kendte både Vivabolig, Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden godt inden jeg blev ansat. og så skal jeg ellers aflaste Jan, Torben og Lotte de steder, hvor der er brug for det. Jeg kommer også til at arbejde en del med de forskellige bygge- og renoveringsprojekter i begge selskaber. Min fritid bruger jeg gerne på min familie, fodbold, projekter i hjemmet og i det omfang jeg har tid til det, vil jeg meget gerne på jagt. Jeg glæder mig til at lære de forskellige afdelinger og beboere at kende og min dør står altid åben, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Venlig hilsen Søren Brobak Røge Jeg startede hos Vivabolig den 1. januar og er blevet rigtig godt modtaget af både kollegaerne på kontoret og ejendomsfunktionærerne i de enkelte afdelinger. Jeg skal arbejde sammen med Jan og Torben i Driftsafdelingen og har derfor min daglige gang på Vesterbro 23. Jeg skal blandt andet arbejde med 20 års planer for drift og vedligehold, Håndværkerafdelingen, samhandelsaftaler med de forskellige leverandører 21

22 Nyt fra beboerrådgiveren Rent sagsmæssigt er der ikke så meget nyt. Jeg har lavet statistik på mine første 3 år som beboerrådgiver, og kan se, at der er sket et lille fald i antallet af skriftlige klager, hvor administrationen sender advarsel/påmindelse ud, men samtidig har der været en stigning i direkte henvendelser til mig, hvor det oftest er lykkedes at undgå advarsler/påmindelser. Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen Siden sidst har jeg fået nyt kontor i Morsøgade 2, st. th., da afd. 1 skulle bruge Det Gule Hus til deres ejendomsfunktionærer. Det er blevet et dejligt lyst og flot kontor, hvilket jeg er meget glad for. Samtidigt har der været en stigning i antallet af det, jeg kalder sociale sager. Det vil sige de henvendelser, hvor der er en bekymring omkring en beboer, der har det svært. Det kan være helbredet, som bliver svagt, det kan være demens eller psykisk sygdom. De fleste af disse henvendelser er/bliver løst ved at få beboeren i tale, (hvilket godt kan være 22

23 Billeder fra receptionen 23

24 svært), og få beboeren til at modtage den hjælp, som samfundet kan give, (det kan være endnu sværere). Det er nu engang sådan, at hvis en borger nægter at modtage hjælp, kan det offentlige ikke gå ind og tvinge hjælp ned over hovedet på nogen. Det skal være frivilligt. Det er min opgave at være forbindelsesled mellem eksempelvis hjemmehjælp/hjemmepleje og borgeren eller psykiatrien og borgeren. Når først beboeren modtager hjælp af den ene eller anden slags, er min funktion færdig. Jeg kan godt blive noget frustreret nogle gange, fordi der er så mange regler og love, som skal overholdes, inden hjælp kan gives. Specielt når alle kan se, at eksempelvis en beboer er blevet dement og nægter at modtage hjælp. Her kan det offentlige ikke gøre noget, medmindre beboeren bliver så dårlig, at der sker noget fysisk, som kræver pleje, eller beboeren bliver til fare for sig selv eller andre og kan indlægges. Umyndiggørelse kræver også en lang sagsbehandling, specielt hvis der ikke er pårørende, som kan begære umyndiggørelse. Min frustration (og beboernes/ejendomsfunktionærernes) går på det langsomme i sagsbehandlingen ved kommunen, fordi alle disse regler og love skal overholdes, mens den demente bare bliver dårligere og dårligere. Det er uværdigt for beboeren. Og dette er ikke for at skyde på socialforvaltning eller psykiatri de skal overholde love og regler. Men det kunne ønskes, at der var en smidigere lovgivning/regelsæt på området. Ellers glæder jeg mig til de lange dage og forår/sommer. Husk alle at være gode naboer og vise hensyn overfor hinanden. Skulle I komme forbi mit nye kontor, og jeg er der, er I velkomne til at kigge indenfor. Godt forår Venlig hilsen Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Morsøgade 2, st. th. Tlf Mail: Glarmesterfirmaet Nielsen og Madsen Eftf. v. Frank Hasselblad - Østerbro Aalborg Tlf

25 Electrolux Professional - verdens førende leverandør af professionelle vaskeriløsninger til fællesvaskerier. Landsdækkende salg og service. Electrolux Professional A/S Telefon Se mere på 25

26 PsykiatriFonden I boligforeningerne rundt om i landet, bor der mange steder folk, som har en psykisk lidelse af den ene eller den anden art. Som ejendomsfunktionær eller anden medarbejder i et boligområde kan du møde beboere, der har en psykisk sygdom. Mennesker med skizofreni kan have en anderledes adfærd, som kan være svære at forstå og håndtere. Som professionel er det vigtigt, at du ved, hvordan du skal handle, og at du kan råde andre beboere, hvis de er i tvivl. Derfor har PsykiatriFonden fået spalteplads i vores beboerblad med en artikel omkring en hverdagssituation for en vicevært: Med skizofreni som nabo Af kommunikationschef Claes Amundsen, PsykiatriFonden En landsdækkende indsats fra PsykiatriFonden skal hjælpe ansatte i landets almene boligforeninger med at forstå og omgås beboere, der har skizofreni. Boligforeningerne spiller en vigtig rolle. Det var et usædvanligt syn, der mødte beboerne i Folehaven den dag. På græsplænen i Københavns sydvestlige hjørne sad en mand i orange tøj. Hvis nogle syntes, han lignede en Guantánamofange, var det ikke helt forkert. Han var midt i en aktion til fordel for fangerne, som han sympatiserede med og han blev siddende i timevis. Kort tid efter blev ejendomsinspektør Peter Kare kontaktet af den orangeklædte mands nabo: Han havde i længere tid hørt kradselyde fra mandens lejlighed. Det var generende, for de kunne forekomme på alle tider af døgnet. Som ansvarlig for ejendommen var jeg nødt til at finde ud af, hvad der foregik. Det kunne jo være mus eller rotter... men vi havde nok en mistanke om, at der var noget helt andet galt, fortæller Peter Kare. Derfor kontaktede han kommunen, og sammen med en repræsentant fra socialcentret aflagde han beboeren et besøg. Det skulle vise sig at være en god idé; i væggen var der skrabet et hul på cirka en kvadratmeter. Det gik helt ind til trådnettet, som holder sammen på betonen. Manden havde tilsyneladende forsøgt at grave sig ud af sin lejlighed, som var den en fængselscelle. Flere tilfælde om året Som ejendomsinspektør i boligforeningen 3B har Peter Kare tilsynet med fire afdelinger i Valby. Den største ligger i Folehaven med ca beboere, og det sker flere gange om året, at Peter Kare kommer i berøring med mennesker, som har en psykisk sygdom. For mig handler det jo i første række om at få tingene til at fungere. Et typisk problem kan være, at beboere holder op 26

27 med at gøre rent og gå ud med skraldespanden. Måske vil de ikke længere lukke hjemmehjælperen ind. Der begynder at lugte fra deres lejlighed, og nogle gange hober affaldet sig også op på trappen i en sværm af fluer. Så er jeg nødt til at sørge for, at der kommer orden i tingene. I første omgang ringer jeg som regel på, og jeg kan hurtigt fornemme, om jeg kan blive enig med beboeren, eller om der er brug for hjælp udefra. Mange mennesker med skizofreni bor i almene lejeboliger. Derfor er Peter Kare glad for, at PsykiatriFonden vil hjælpe ansatte og beboere i boligforeningerne til at blive bedre til at forstå og omgås mennesker, der har sygdommen. Ofte har jeg en klar fornemmelse af, at beboeren har en psykisk sygdom. Tit er det kombineret med et misbrug af alkohol eller stoffer. Men jeg begiver mig slet ikke af med at stille diagnoser. Alligevel er jeg glad for at få mere viden. Det vigtigste er, at jeg ikke er bange for at tage kontakt til de mennesker, jeg møder, og at jeg ved, hvor jeg kan henvende mig med spørgsmål, siger han. Som en del af indsatsen har Psykiatri- Fonden udarbejdet pjecen: Når en beboer har skizofreni. Pjecen beskriver, hvad man konkret kan gøre i forskellige situationer både når beboeren fungerer godt, og når der er problemer og den er tænkt som et redskab for de ansatte. Man kan for eksempel læse, hvorfor det er så vigtigt at overholde de aftaler, man indgår med mennesker, der har skizofreni. Hvorfor man ikke skal dukke uventet op, og hvorfor det er en god idé at være tilbageholdene med fysisk kontakt. At man hellere skal være venlig og ærlig end foregive, at man deler en måske forstyrret opfattelse af virkeligheden. Og endelig opfordrer folderen til, at man søger hjælp, hvis beboeren i længere tid ikke besvarer henvendelser, og der i øvrigt er tegn på alvorlige problemer. I løbet af 2012 vil der blive afholdt temadage for ansatte i boligforeninger i alle regioner. Også her er formålet at hjælpe de ansatte i boligforeningerne til at omgås beboere med skizofreni, og de positive tilbagemeldinger på pjecen viser, at der er god brug for indsatsen. Også Peter Kare hilser kampagnen velkommen: Der er en meget stor uvidenhed og derfor også en stor berøringsangst, når det gælder psykisk sygdom. Mange beboere og ansatte kan have svært ved at tage kontakt med mennesker, som opfører sig på en måde, der virker mærkelig eller bare anderledes. Derfor synes jeg, det er rigtig fint, at PsykiatriFonden arbejder for at udbrede viden. Mange klarer sig godt Peter Kare har en klar fornemmelse af, at der er et stigende antal beboere med psykisk sygdom. Mange klarer sig i lange perioder fint. Men nogle gange holder de så op med at tage deres medicin, og så sker det, at de får det vanskeligt, siger han. Det stemmer i øvrigt med PsykiatriFondens tal: Omkring 65% af alle mennesker med skizofreni klarer sig i samfundet og har kun lettere symptomer, så længe de er i behandling. Op mod hver femte kommer sig helt, mens 10-15% har varige svære sympto- 27

28 3B Kloakrensning slamsugning og Tv-inspektion DET ER INGEN KUNST AT FÅ FLYTTET! KUNSTEN ER AT VÆLGE DET RIGTIGE FLYTTEFIRMA Et familiefirma med over 55 års erfaring ØBRO FLYTTE FORRETNING Svendborgvej Aalborg Øst telefon Fax Aut. kloakmester 3B Ring for yderligere informationer Privat og erhverv. Døgn & weekendvagt. Musvågevej 27, 9230 Svenstrup J Tlf

29 mer og tilbringer en stor del af livet på psykiatriske afdelinger, på institutioner og i særlige bocentre. Beboeren, der prøvede at grave sig ud af sin lejlighed i Folehaven, var i forvejen kendt i det psykiatriske system. Efter episoden kom han i en ny behandling, og han bor ikke længere i bebyggelsen. Torsdag den 22. marts afholdt PsykiatriFonden Temadag for viceværter og andre ansatte i boligforeninger i region Nord. Boligselskabet Østparken (Viva-bolig) sendte flere ejendomsfunktionærer på kursus, da det skønnes at kunne give dem noget mere ballast til at kunne tackle dagligdagens udfordringer. Redaktøren Landsindsatsen og boligforeningerne Landsindsatsen om Skizofreni, som blev igangsat i 2011, løber over en treårig periode og har som hovedformål at øge kendskabet til og forståelsen for skizofreni. Indsatsen er både rettet mod den brede befolkning og mod specifikke målgrupper, som møder mennesker med skizofreni gennem deres arbejde. Til dem hører de ansatte i landets almene boligforeninger (viceværter, varmemestre, ejendomsinspektører mfl.). De ansatte i boligforeninger er dagligt i kontakt med beboerne og kan derfor arbejde aktivt for, at beboere med skizofreni bliver mødt med forståelse, omsorg og respekt. Filosofien er, at øget viden giver større rummelighed og dermed bedre vilkår for mennesker med skizofreni. Da PsykiatriFonden sidste år undersøgte danskernes viden om og holdning til skizofreni, var det en meget stor andel af befolkningen (84%), der ikke ville have noget imod at have en nabo med skizofreni. Pjecen Når en beboer har skizofreni er sendt ud til almene boligforeninger og kan bestilles i PsykiatriFonden. Indsatsen rettet mod viceværter består også af workshops og temamøder. Landsindsatsen om Skizofreni gennemføres takket være en bevilling fra Det Obelske Familiefond. Læs mere på: 29

30 El-Salg Center Aalborg A/S Otto Mønsteds Vej Aalborg SV Tlf: Vi flytter stadig møblerne med et smil Din garanti for en god handel Vejgaard Tæppemontering HADSUNDVEJ TELEFON Dit affald er en værdifuld ressource. Find din nye affaldsløsning på eller kontakt os på telefon

31 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Kai Hjorth, Bornholmsgade 70, st. th. Niels Ove Jensen, Sejrøgade 4, 1. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Erik Gregersen, Morsøgade 4, st. tv. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st. th. Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Bjarne Andersen, Morsøgade 22, 1. tv. Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til forårsudgaven af beboerbladet Kontakten, og velkommen igen til den gamle redaktør Bjarne. Som det fremgik i de sidste blade, så det på daværende tidspunkt ud til at Kontakten skulle stoppe med at udkomme i papirformat. På efterårets beboermøder i alle Østparkens afdelinger, viste et klart flertal af de fremmødte, at de var utilfredse med denne beslutning som Organisationsbestyrelsen havde truffet. Som i livets andre faser, må man nogle gange erkende, at der bliver truffet forkerte beslutninger, så derfor måtte den samme Organisationsbestyrelse omstøde denne beslutning og vedtage, at vi fortsætter med Kontrakten. Samtidigt kom den gamle redaktør på banen igen, da Bjarne nu er gået på 31

32 Afdelingsbestyrelsen Palle Christensen Kai Hjorth Niels Ove Jensen Britta Andersen Erik Gregersen efterløn og derved gerne vil tage redaktørtjansen igen. Bladet vil få en lille polering her og der, så det fremstår lidt mere moderne i layout, men ellers er alt ved det gamle. Jeg vil fortsat prøve efter bedste evne at give jer læsere her fra afdeling 1 en gennemgang fra gang til gang om, hvad der rører sig i vores afdeling af stort og småt, så I har en chance for at vide, hvad nogle af huslejepengene bliver brugt til. Nyt Gult Hus: Afdelingsbestyrelsen er i længere tid blevet spurgt fra vores driftsafdeling, 32

33 om det vil være muligt at lave et kontor med faciliteter til afdeling 1 s ansatte. Problemet har været, at vi ingen steder har haft. Det har vi nu løst ved at vores beboerrådgiver Carsten Borup er flyttet over i Morsøgade 2, st. th. Derved er det gamle Gule hus blevet tomt. Først troede vi, at huset umiddelbart kunne indrettes lidt anderledes og så være klar til indflytning for Klaus, Rasmus, Hans Jørgen, Brian og Georg, men da huset blev gået nærmere efter i sømmene viste det sig, at der var stor slidtage på alle dele, som huset består af. Træet er flere steder råddent. Taget har det heller ikke for godt, og generelt er der ingen isolering med deraf følgende varmetab. Huset blev, inden vi overtog det i forbindelse med overtagelsen af de grønne områder fra Aalborg Kommune, brugt til kontor og velfærdsbygning for Kommunens gartnere, der var i området. Her i det nye hus bliver der så fremtidig varmemesterkontor med deraf åbningstider på de kendte tidspunkter, vi har nu. Her vil afdeling 1 s beboere så kun kunne træffe Klaus eller Rasmus i åbningstiden. Dette med egne varmemestre til egne beboere var også en af grundene til, at driftsafdelingen ved Jan Kristensen gerne ville have særskilte kontorer til at servicere beboerne i. Der er blevet flere og flere regler, love og vedtagelser i afdeling 1 & 3, og derved er det blevet sværere for en fremmed varmemester at kunne svare og servicere beboere fra en afdeling, man ikke arbejder med i hverdagen. Økonomisk har det været sådan, at afdeling 1 har betalt afdeling 3 for brug af kontorfaciliteterne i Sjællandsgade, altså en form for husleje hver måned. På årsbasis har dette andraget ca kr. Dengang var det ikke meningen, at det skulle stå i mange år, og huset blev derfor bygget til kun at skulle virke en kortere årrække. Alle disse erfaringer lagt sammen gjorde, at det simpelthen ikke er tidssvarende og økonomisk forsvarligt at begynde at poste penge i genopretning af huset, da det vil blive for dyrt at renovere i forhold til at bygge et nyt. Derfor starter vi med at rive det gamle Gule hus ned, måske allerede inden dette blad er på gaden, for derefter at Parkering lige ved døren... opbygge et nyt Gult hus. Det nye hus skal bygges i træ, og skal passe sammen med garageanlægget i form og højde. Det skal som navnet siger også være gult. Der har aldrig været betalt husleje for det Gule hus, hvor Carsten Borup har virket fra de andre afdelinger i Østpar- Dameklip - herrekli Dameklip - børneklip - herreklip - farver - børneklip - farver - reflekser reflekser og krøller. og krøller Parkering lige ved døren... Dameklip - herreklip Parkering lige ved døren... v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31, 9000 Aalborg - børneklip - farver - Tlf: reflekser og krøller. v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31, 9000 Aalborg Tlf: Åbningstider: Alle hverdage fra v/ Solvej Niel 9000 Tlf:

34 ken til afdeling 1. Det sker nu i forbindelse med lejemålet i Morsøgade, hvor alle afdelinger betaler et beløb i forhold til afdelingernes størrelse. Herved får afdeling 1 en husleje indtægt på ca kr. om året. Vi har samtidig fundet nogle besparelser på den udvendige drift i forhold til konto 115. Alle disse beløb lagt sammen og med et lån på 30 år gør, at vi kan opføre et nyt Gult hus uden det påvirker beboerne med huslejestigning i forhold til opførelsen af bygningen. Det nye Gule hus vil i opførelse komme til at koste ca. 1,75 million kr. For disse penge vil der komme et kontor, hvor beboerne serviceres fra, der kommer bad og omklædning samt spisefaciliteter for vores ansatte. der er delt ud på den enkelte afdeling, så derfor er tingene ikke så enkle mere som før i tiden. Beboerrådgiver Carsten Borup i nyt kontor Carsten er som nævnt flyttet ind i Morsøgade 2 st.th. (op ad ståltrappen). Her har han fået et fint lokale, der er indrettet som kontor, og hvor der er bedre mulighed for, at de besøgende, der kommer, kan sidde ordentligt og fremføre, hvad de har på hjerte. Carsten har efterhånden etableret et netværk med andre beboerrådgivere, samt har også gæster fra Kommune og andre offentlige kontorer. Huset bliver samtidig bygget sammen med garageanlægget, hvor der er lager og værksted, hvilket gør, at det bliver lettere at udføre de opgaver, der kommer ind her og nu uden at skulle finde sagerne på forskellige adresser i afdelingen. Indtil nu har der været flere kælderrum, hvor der har været materialer i de forskellige gader. Dette skal også ses som en mere langsigtet løsning. Nu er muligheden der for at kunne lave et godt sted til at administrere og virke ud fra, og vi kan ikke være sikre på at afdeling 3, i al fremtid kan have os som lejere, da de også har deres ting og sager spredt over hele deres afdeling. I dagligdagen er vi region 1, hvor vores varmemester Klaus også er varmemester for afdeling 7, Fyensgade. Her virker Georg som gårdmand. For år tilbage afløste alle hinanden i afd ved sygdom og ferier, men nu er der meget mere økonomi og regler at administrere, Carsten Borup på sit nye kontor Tidligere kunne det knibe lidt med pladsen, når han havde møde med flere ad gangen, men det er der nu rådet bod på. 34

35 Det er ingen hemmelighed, at da Carsten lige fik nyheden serveret, var han ikke ovenud glad for denne flytning, men jeg ved, at Carsten nu er glad for det nye lokale med de muligheder, det giver ham i forhold til beboerrådgivningen i Østparken. Kik i øvrigt ind til ham og sig Hej en dag I kommer forbi. Man behøver ikke have noget at klage over eller behøver hjælp til for at besøge ham. Så kan I samtidig selv tage lokalerne i øjesyn. Tagrenovering: Når dette læses er de første tiltag startet med at udskifte taget i Bornholmsgade. Vi udfører renoveringen af taget i Bornholmsgade på den måde, at vi går fra nr. 84 mod 62, så sidst på året er hele gadens tag udskiftet efter samme norm som på de andre tage i Morsø- og Bogøgade. Badeværelsesrenoveringen: Vi er også startet med badeværelsesrenoveringen igen, når bladet er på gaden. Her fortsætter vi i Sejrøgade 10 og går op ad gaden mod Sjællandsgade. Efterfølgende går vi ned af Bogøgade fra nummer 20 til og med nr. 12 i denne sæson. Her følger vi også samme skabelon, som den vi endelig har fået lavet med hensyn til lamper, blæsere, el, fliser og sanitet. Hanne Lauridsen fra arkitektfirmaet Nord er vores byggeleder med alt hvad det indebærer af kontrol, samarbejde og løsning af problemstillinger. Jorton og alle de andre underleverandører, Blikas, Fals og Jan Als er også fortsat på opgaven. Mobil antenne: Afdelingsbestyrelsen har sagt ja til, at der opsættes endnu en mobilantenne på taget af Sejrøgade. Det er mobilselskabet 3, der har anmodet om at måtte placere en antenne. Der var ikke totalt enighed i bestyrelsen, og argumenterne imod var bekymring for mobilstråler og effekten på folks helbred af dette. Da det første mobilselskab henvendte sig til afdelingsbestyrelsen i midten af 00 erne for at få en mobilmast opsat, sagde den daværende afdelingsbestyrelse nej til dette, netop ud fra den debat der var dengang om stråler med mere. Der skete så det, at mobilmasten blev opsat på Sønderbro skole s tag i steder for. De havde åbenbart ingen bekymringer på skolebørnenes vegne. Om der er stråler, der er skadelige eller ej, kan vi ikke vurdere før måske om mange år, men i forhold til lovgivning og praksis er der intet til hindrer for at opsætte en sådan mast. De, der bruger mobiltelefon i dagligdagen, vil jo også gerne have så god dækning som mulig, når de ringer, Sms er og modtager data. Vi har i samme forbindelse også vurderet på huslejen for en antennemast. Anlægsudgiften og eventuel nedtagelse påligner til enhver tid det firma, der står for mobilmastens drift. De huslejeindtægter de to mobilmaster vil indbringe, 35

36 vil vi i afdelingsbestyrelsen afsætte til en konto for vedligehold og ny-indkøb af legeredskaber til afdelingen. Afd. 3: Efter Ann Andersen i slutningen af 2011 meddelte, at hun stoppede som formand for afdeling 3, valgte afdelingen i starten af februar ny formand. Det blev Pia Hornbæk, der blev valgt som ny formand. Jeg vil her benytte lejligheden til at byde Pia velkommen i bestyrelsesarbejdet, og håber vi kan fortsætte vores gode samarbejde med afdeling 3. Samtidig vil jeg her sige tak til Ann for samarbejdet gennem mange år, helt tilbage fra da Ann var næstformand her i afdeling 1. Derfor har vi sagt ja til de vogne, hvor der ikke er larm eller støj fra. Vi håber på forståelse fra jer, der bor i endegavlene i de to gader. Adgangskontrol anlæg med Siedle system: Afdelingsbestyrelsen har valgt produktet Siedle til vores nye adgangs kontrolsystem. Firmaet er fra Tyskland og har siden år 1750 produceret og lavet systemer til låsning af døre. En væsentlig grund til valg af firmaet er også, at man kan udbygge deres produkter fordi de nye ting, de sender på markedet, passer ind eller sammen med de gamle produkter, hvorved man ikke skal til at udskifte alt materiel for at få nye ting implementeret. Det er blevet til mange gode beslutninger på beboernes vegne, der er truffet i årenes løb. Skurvogne til afd. 3 i Sjællandsgade: I forbindelse med afdeling 3 s renovering af murværk og fuger på gadesiden i Sjællandsgade, har vi, som de gode naboer vi er, sagt ja til, at der kan blive opstillet nogle mandskabsvogne på græsarealet mellem Bogøgade og Sejrøgade. Vi er i afdelingsbestyrelsen godt klar over, at det er træls at have sådan nogle vogne lige uden for ens vinduer, men afdeling 3 har ikke så mange muligheder for at placere disse vogne, hvis også forretningslivet skal kunne eksistere samtidig med renoveringen. Siedle s ny adgangskontrol med tilhørende nøglebrik. Her i løbet af foråret laver vi et forsøg i en opgang med det nye adgangskontrol anlæg, så vi ser, hvordan det virker 36

37 samt evaluerer på, hvad der skal lukkes af døre og på hvilke tidspunkter. Som udgangspunkt vil vi lukke alle døre hele døgnet, men vi er opmærksomme på, at der er beboere, der har hjemmehjælp, avisbude/post og så videre, der skal ind af gadedøren, så disse ting skal vi have fundet en løsning på. Hvis vi IKKE låser gadedørene vil vores loftsdøre komme til at stå ulåste, da det gamle nøglesystem i sagens natur bliver sat ud af kraft. I sluserne, hvor stål-lågerne er, skal disse låger selvfølgelig låses hele døgnet rundt. En dør med adgangskontrol koster i øvrigt ca kr. pr. dør, så vi skal have helt styr på, hvor mange døre vi vil have aflåst. Jeanett W. Pind med julegodter Jan Kristensen vores driftschef har i forbindelse med adgangskontrol systemet Siedle undersøgt, hvilke elektrikerfirmaer der kan opsætte et sådant system. For nuværende, hvor dette skrives, ser det ud til at el-firmaet Fals er det rette til at må installere og idriftsætte sådan et anlæg. Vinderne af julealtan konkurrencen 2011: Vinderen af juleudsmykningskonkurrencen for gaderne Sejrø- og Bogøgade blev: Jeanett W. Pind fra Bogøgade. Vinderen af juleudsmykningskonkurrencen for gaderne Morsø-, Bornholms- og Saltholmsgade blev Willy Royberg fra Bornholmsgade. Konkurrencen vender tilbage i december Villy Royberg med julegodter Nye legeredskaber i afdelingen: I sommernummeret af Kontakten sidste år, efterlyste jeg nogle forslag fra jer forældre til legeudstyr i gaderne. 37

38 Der er ikke blevet modtaget nogen forslag endnu, og da foråret snart er over os, synes jeg, I skal tænke nogle gode tanker over, hvad der kunne være rart at få af nyt legepladsudstyr i den gade, hvor I bor, og efterfølgende kontakte Erik Gregersen fra afdelingsbestyrelsen eller mig for dialog. Vi kan ikke etablere nyt legepladsudstyr i alle gaderne på en gang, så det bliver efter først til mølle princippet og ud fra den økonomi, vi har til rådighed i dette budgetår. Styning/fældning af træer Aalborg Kommune har haft en repræsentant fra Park & Naturforvaltningen ude i afdelingen for at vurdere de forslag fra beboermødet vedrørende styning/fældning af træer. Umiddelbart lød det ikke til, at der var megen forståelse fra Park & Natur til forslagene om fældning af træer, selv om de skygger for flere beboere. Vi har derfor bedt om en skriftlig redegørelse med endelig svar på, hvad vi kan eller må / IKKE kan eller må med disse træer. Hvornår dette svar foreligger tør jeg ikke for nuværende gisne om. Senest til efterårets beboermøde skal der dog helst foreligge et svar fra Kommunen. Brunata Varmekontrol Afdelingsbestyrelsen har valgt at følge resten af Østparken med over til Varmekontrol som leverandør af afregning og aflæsning af målere til opvarmning og varmt vand. Dette indebærer at de målere, der er blevet opsat fra Brunata med trådløs aflæsning, efterfølgende badeværelses renoveringen hen over året skal udskiftes med trådløse målere fra Varmekontrol. Hele projektet har været i offentligt udbud og her vandt Varmekontrol. Vi var så desværre så langt fremme, at vi var begyndt at udskifte målere på radiatorerne og på varmtvandet, men vi har fået et godt tilbud fra Varmekontrol om udskiftning af disse ting, så vi alle kommer til at have de samme målere til aflæsning. Faktisk har Varmekontrol efter forhandling givet tilsagn om at udskifte disse målere uden beregning. Huskeregel: HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. 38

39 Altan glaslukninger: Dette forår glaslukker vi 21 stk. altaner i gaderne Morsø-, Bornholms- og Saltholmsgade. Vi fortsætter med firmaet Bruno Jacobsen til at udføre dette arbejde. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig frivillig glaslukning, men arbejdet vil først blive udført i foråret Nye køkkener: Som badeværelsesrenoveringen skrider frem vil der efterfølgende stadig være mulighed for at tilmelde sig et nyt køkken på frivillig basis. Dog skal det gamle køkken være over 10 år, så det er betalt ud. I, der er interesseret, kan henvende jer til vores varmemester Klaus for at få yderligere information. Vi påtænker at lave endnu en fremvisning af nyt køkken engang efter sommerferien, dog bliver det så i en lejlighed i stueetagen. Skrivelse på vej: Her i løbet af foråret vil I alle modtage en skrivelse med, hvordan man skal forholde sig i vaskeriet, når man vasker sit tøj. Igen har det vist sig, at der ikke bliver tømt lommer for indhold, og igen er der BH bøjler, der under vask frigør sig fra beklædningsdelen og efterfølgende ødelægger andres tøj. Det er simpelthen op ad bakke med at få dette budskab gjort klart for alle brugere af vaskerierne. Derfor prøver vi med en skrivelse til jer alle. Er der nogle, der efter at have læst skrivelsen har spørgsmål til indholdet eller ikke forstår meningen, er I meget velkomne til at kontakte mig eller varmemester Klaus for yderligere information. Alle der laver skade på vaskemaskiner eller andres tøj, og bliver opdaget bliver gjort personlig økonomisk ansvarlig for udbedring eller erstatning af de pågældende ting. Mågeskrig: Hvis vi mod forventning efter Kommunens regulering af mågebestanden alligevel kommer til at skulle høre skrig og skrål fra måger om natten og tidligt om morgenen, vil jeg opfordre jer til at henvende jer enten til Teknisk Forvaltning hos Aalborg Kommune eller til varmemester Klaus eller undertegnede. Så skal vi sørge for den videre formidling, angående problemstillingen. Rengøringsmidler til de renoverede badeværelser: Hver gang vi afleverer et nyt badeværelse modtager beboerne en folder, hvor der blandt andet fortælles om nogle rengøringsmidler, der kan bruges til rengøring af badeværelserne. Da det kan være svært for nogle af jer at komme i byggemarkederne, hvor disse produkter sælges, er afdelingsbestyrelsen og varmemester Klaus blevet enige om, at vi indfører disse produkter til salg ovre i varmemesterkontoret. 39

40 Der er ingen tvang for, at man skal bruge og købe disse produkter, det er kun ment som en hjælp og service til dem, der har lyst. Varmemester Klaus vil gerne informere yderligere om produkterne, hvis I henvender jer til ham, for at høre om produkterne. Kontakt til afd. bestyrelsen: Husk I altid kan mail e til afdelingsbestyrelsen via denne adresse: oestparken.dk Her kan I spørge om alt, både generelle og mere personlige ting vedrørende det at bo til leje her i afdeling 1 i Østparken. I kan også stadig vælge at ringe til mig på tlf Endelig kan der også stadig afleveres almindelig post, via brevkassen i Bornholmsgade 62 st. th. Produkterne er følgende, set fra venstre mod højre: FILACLEANER - er til daglig rengøring. Pris 105,-kr. FILA PS/87 - Grundrens og voksfjerner. Pris 190,-kr. DETERDEK - Rensevæske til fjernelse af kalk og cementslør. Pris 100,-kr. FILA FUGAPROOF - Beskyttelsesmiddel til fuger. Pris 170,-kr. HUSK på at i bund og grund er vi i afdelingsbestyrelsen valgt for din skyld, og for at varetage dine og dine naboers interesser. Det var alt for denne gang, jeg håber, det må blive et dejligt forår og en rigtig god sommer med masser af sol og varme. Vi ses igen med Kontakten engang sidst på sommeren. På afdelingsbestyrelsens vegne Palle Christensen Afdelingsformand Afdeling 1 i Østparken Vaskemidler med omtanke for miljøet Svanemærkede tøjvaskemidler til fællesvaskeriet Svanemærkede rengøringsmidler til fælleshuset Støvsugere og rekvisitter til rengøringen 40

41 Ejendomsfunktionærer i Team 1 - afdeling 1 og 7: Teamleder Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Rasmus Sørensen Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Georg Madsen Jensen Ejendomsfunktionær Brian Pedersen DØGNVAGT DØGNVAGT 41

42 1LNRODM 6 UHQVHQ MURERMESTER ENTREPRENØRFORRETNING Halkjærvej 19, 9200 Aalborg SV - Telefon Fax

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009 www.viva-bolig.dk + = Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden er gået sammen om en fællesadministration. På grund af fysisk sammenflytning

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Frede byder velkommen til Johnny og Carsten.

1. Velkomst og præsentation Frede byder velkommen til Johnny og Carsten. 145 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. januar 2012 Start kl. 17.00, slut kl. 20.45 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Tina Holm, Søren Andersen, Iver Eriksen, Palle Christensen, og Lotte Bang.

Læs mere

Referat af beboermøde i Østparkens afdeling 6. Tirsdag den 23. oktober 2012

Referat af beboermøde i Østparkens afdeling 6. Tirsdag den 23. oktober 2012 Referat af beboermøde i Østparkens afdeling 6. Tirsdag den 23. oktober 2012 Inden det ordinære beboermøde var der en kort præsentation af adgangskontrol ved Per Jensen fra elektrikerfirmaet Erik Fals A/S.

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Beretning til repræsentantskabsmødet 19. juni 2013.

Beretning til repræsentantskabsmødet 19. juni 2013. Beretning til repræsentantskabsmødet 19. juni 2013. Velkommen til dette repræsentantskabsmøde, som er det sidste bestående af repræsentanter fra tidligere Østparken og tidligere Limfjorden. Næste år vil

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til dagsordnens punkt 9 a afdeling 1 Bornholmsgade m.fl. og b afdeling 4 Konvalvej

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til dagsordnens punkt 9 a afdeling 1 Bornholmsgade m.fl. og b afdeling 4 Konvalvej 29. november 2011 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november 2011 kl. 17.15 20.00 Deltagere: Christian Vestergaard, Brian Skræm, Iver Eriksen, Verner Frederiksen, Palle Christensen, Henrik Yde,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Eigil Stausholm og Iver Eriksen havde meldt afbud.

Eigil Stausholm og Iver Eriksen havde meldt afbud. 30 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. juni 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 21.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Winni Jensen, Tina Holm, Kirsten Sørensen,

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde.

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 14. januar 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden er godkendt

Dagsorden er godkendt 134 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 5. oktober 2011 Start kl. 17.00, slut kl. 19.00 Tilstede var Brian Skræm, Eigil Stausholm, Christian Vestergaard, Tina Holm, Søren Andersen, Frede Skrubbeltrang,

Læs mere

2. Strategiplan for driftsafdelingen, håndværkerafdelingen og input til due diligence vedrørende bygningernes tilstand

2. Strategiplan for driftsafdelingen, håndværkerafdelingen og input til due diligence vedrørende bygningernes tilstand 151 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. februar 2012 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Tina Holm, Søren Andersen, Iver Eriksen, Palle Christensen, Christian Vestergaard,

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Mødested: Vesterbro 23 Mødetidspunkt: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 17.00 20.00 Tilstede: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk, Christian Vestergaard,,

Læs mere

Udarbejdet af LB den 04.10.2012

Udarbejdet af LB den 04.10.2012 194 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. oktober 2012 Start kl. 17.00, slut kl.19.50 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Eigil Stausholm, Palle Christensen,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Driftsleder Jan Kristensen byder først velkommen og giver herefter ordet til afdelingens formand Pia Hornbæk:

Driftsleder Jan Kristensen byder først velkommen og giver herefter ordet til afdelingens formand Pia Hornbæk: Byggegilde for garager, badeværelser m.m. Onsdag den 3. december 2014 blev der afholdt byggegilde for afslutning af garagerne, velfærdbygning for rengøringspersonalet i Ø-gaderne P-pladser samt ikke mindst

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

December Velkommen til afdeling 76 Tiendeladen

December Velkommen til afdeling 76 Tiendeladen December 2017 Velkommen til afdeling 76 Tiendeladen Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 17:00-20:00 Mødet hævet : Onsdag d. 11. juni

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Offentligt referat af møde den 16. august 2011 kl

Offentligt referat af møde den 16. august 2011 kl Offentligt referat af møde den 16. august 2011 kl. 17.15 20.45 Fraværende med afbud Henrik Yde og uden afbud Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Datoen på referatet punkt 2 var ikke

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere