E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING"

Transkript

1 BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt at dokumentere, at drifts- og monteringsvejledningen er leveret sammen med maskinen og overdraget til kunden. E-CLICK AXEO SA Original brugsanvisning a-da-1112

2 Forord Kære kunde Med købet af betjeningsenheden E-CLICK til sand- og saltsprederne AXEO og SA har du vist tillid til vores produkt. Det vil vi gerne sige tak for! Denne tillid vil vi gerne leve op til. Du har købt en effektiv og driftssikker betjeningsenhed. Skulle der mod forventning opstå problemer, står vores kundeservice altid til din rådighed. Vi beder dig læse denne driftsvejledning og driftsvejledningen til sprederen grundigt igennem, inden du tager betjeningsenheden i brug, og opfordrer dig til at overholde alle de heri anførte anvisninger. I denne vejledning kan der også være beskrevet udstyr, som ikke hører med til maskinens udrustning. Garantien dækker ikke for skader, der er opstået som følge af forkert betjening eller ukorrekt anvendelse. Tekniske forbedringer Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter. Derfor forbeholder vi os retten til uden forhåndsmeddelelse at udføre alle de forbedringer og ændringer på vores maskiner, vi anser for nødvendige, uden dog samtidig at forpligte os til at overføre disse forbedringer eller ændringer på maskiner, der allerede er solgt. Vi svarer gerne på uddybende spørgsmål. Med venlig hilsen RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

3 Inholdsfortegnelse Forord 1 Brugeranvisninger Om denne driftsvejledning Den grafiske fremstilling Advarselsanvisningernes betydning Anvisninger og henvisninger Opregninger Henvisninger Opbygning og funktion Oversigt over understøttede salt- og sandspredere Betjeningsenhedens opbygning - oversigt Betjeningselementer Visning Typeskilt Påmontering og installation Krav til traktoren Strømforsyning Tilslutning af betjeningsenheden Betjening E-CLICK Klargøring af betjeningsenheden Kipafbrydernes kontaktstillinger Indstilling af spredemængde Indstilling af spredebredden Referencekørsel (kun doseringsskyder) Spredning med E-CLICK Fejlvisning Kortslutning Ikke tilsluttet Lukning af doseringsskyderen Garanti I

4 Inholdsfortegnelse II

5 Brugeranvisninger 1 1 Brugeranvisninger 1.1 Om denne driftsvejledning Denne driftsvejledning er en del af betjeningsenheden E-CLICK. Driftsvejledningen indeholder vigtige anvisninger vedrørende sikker, korrekt og økonomisk brug og vedligeholdelse af betjeningsenheden. At overholde driftsvejledningen bidrager til at undgå farer, mindske reparationsomkostninger og nedetid samt øge maskinens driftssikkerhed og levetid. Driftsvejledningen er en del af maskinen. Hele dokumentationen skal opbevares, så den er lige ved hånden det sted, hvor betjeningsenheden anvendes (f.eks. i traktoren). Driftsvejledningen erstatter ikke dit personlige ansvar som ejer og bruger af betjeningsenheden E-CLICK. 1.2 Den grafiske fremstilling Advarselsanvisningernes betydning I denne driftsvejledning er advarselsanvisningerne systematiseret efter hvor alvorlig og sandsynlig faren er. Faretegnene gør opmærksom på tilbageværende risici, der på grund af konstruktionen ikke kan undgås, og som eksisterer i forbindelse med håndteringen af kast-mineralgødningsspreder. De anvendte sikkerhedsforskrifter er opbygget på følgende måde: Signalord Symbol Forklaring Eksempel n FARE Livsfare hvis advarselsanvisninger ikke overholdes Beskrivelse af fare og mulige følger. Manglende overholdelse af denne advarselsanvisning resulterer i alvorlige kvæstelser, der kan medføre døden. Forholdsregler for undgåelse af fare. 1

6 1 Brugeranvisninger Advarselsanvisningerne er inddelt i følgende faretrin Faretrinet kendetegnes med signalordet. Faretrinene er klassificeret på følgende måde: n FARE Faretype og farekilde Denne anvisning advarer mod en umiddelbart truende fare for personers sundhed og liv. Manglende overholdelse af denne advarselsanvisning resulterer i alvorlige kvæstelser, der kan medføre døden. De beskrevne foranstaltninger til at undgå denne fare skal ubetinget følges n ADVARSEL Faretype og farekilde Denne anvisning advarer mod en evt. farlig situation for personers sundhed. Tilsidesættelse af disse advarselsanvisninger fører til alvorlige kvæstelser. De beskrevne foranstaltninger til at undgå denne fare skal ubetinget følges n FORSIGTIG Faretype og farekilde Denne anvisning advarer mod en evt. farlig situation for personers sundhed eller ting- og miljøskader. Manglende overholdelse af disse advarselsanvisninger kan medføre skader på produktet eller omgivelserne. De beskrevne foranstaltninger til at undgå denne fare skal ubetinget følges Generelle bemærkninger indeholder anvendelsestips og særligt nytte oplysninger, men ingen advarsler om farlige situationer. 2

7 Brugeranvisninger Anvisninger og henvisninger Opregninger Henvisninger Handlingstrin, der skal udføres af betjeningspersonalet, er anført som nummereret liste. 1. Handlingsanvisning, trin 1 2. Handlingsanvisning, trin 2 Anvisninger, der kun består af ét trin, nummereres ikke. Det samme gælder for handlingstrin, hvor rækkefølgen ikke er tvingende nødvendig. Disse anvisninger for foranstillede punkter: Handlingsanvisning Opregninger uden given rækkefølge er angivet som lister med opregningspunkter (niveau 1) og streger (niveau 2): Egenskab A -Punkt A -Punkt B Egenskab B Henvisninger til andre tekstafsnit i dokumentet er vist med afsnitsnummer, overskrift og sideangivelse: Se også kapitel 3: Sikkerhed, Seite 5. Henvisninger til andre dokumenter er vist som bemærkning eller anvisning uden nøjagtig kapitel- eller sideangivelse: Vær også opmærksom på anvisningerne i kardanakselproducentens driftsvejledning. 3

8 1 Brugeranvisninger 4

9 Opbygning og funktion 2 2 Opbygning og funktion 2.1 Oversigt over understøttede salt- og sandspredere AXEO AXEO 2.1 C AXEO 6.1 C AXEO 18.1 C SA SA 121 SA 250 SA 360 5

10 2 Opbygning og funktion 2.2 Betjeningsenhedens opbygning - oversigt Billede 2.1: Betjeningsenhed E-CLICK Nr. Betegnelse Funktion 1 Betjeningspanel Består af kipafbrydere til betjening af enheden og af flerfarvede lysdioder til visning af driftsbilleder. 2 Stikforbindelse maskinkabel 4-polet stikforbindelse til tilslutning af maskinkablet til aktuatorerne. 3 Strømforsyning 3-polet stikforbindelse iht. DIN 9680 / ISO til tilslutning af strømforsyningen. 4 Holder Fastgørelse af betjeningsenheden på traktoren. 6

11 Opbygning og funktion Betjeningselementer Åbning og lukning af doseringsskyderne og regulering af spredebreddebegrænsningen under arbejdet styres ved hjælp af 2 kipafbrydere på betjeningsenheden E-CLICK. 2 1 Billede 2.2: Kipafbrydernes placering [1] Venstre kipafbryder: Styring af doseringsskyderen [2] Højre kipafbryder: Styring af spredebreddebegrænsningen 7

12 2 Opbygning og funktion 2.4 Visning Flerfarvede lysdioder angiver doseringsskydernes tilstand i displayet på E-CLICK. Farveændringen viser, om doseringsskyderen er åben, lukket eller i bevægelse, og om spredebreddebegrænsningen bevæger sig op eller ned. 1 2 Billede 2.3: Flerfarvede lysdioder E-CLICK [1] LED tilstand aktuator for doseringsskyderen [2] LED tilstand aktuator for spredebreddebegrænsningen LED LED grøn LED orange LED rød LED blinker rødt LED slukket Doseringsskyderen er kørt mod Anslag åben. Doseringsskyderen er kørt mod Anslag lukket. Fejlmeddelelse, doseringsskyderen bevæger sig ikke Doseringsskyderens tilstand er for øjeblikket ukendt for E-CLICK. Doseringsskyderens tilstand Spredebreddebegrænsingens (SBB) tilstand Doseringsskyderen er i bevægelse. Spredebreddebegrænsningen er i bevægelse. Spredebreddebegrænsningen er kørt mod Anslag op eller ned. Fejlmeddelse, spredebreddebegrænsningen bevæger sig ikke Spredebreddebegrænsningen står stille. 8

13 Opbygning og funktion Typeskilt På bagsiden af betjeningsenheden E-CLICK er der placeret et typeskilt, hvor du kan finde vigtige oplysninger vedrørende enheden. Disse oplysninger bør du altid have ved hånden, når du tager kontakt til din RAUCH-kontaktperson! Tekniske data E-CLICK Mærkespænding 12 V/DC Spændingsområde 11,0 V til 16,5 V / DC Mærkestrøm 8,0 A Anvendelsestemperaturområde -20 C til +60 C Kapslingsklasse iht. ISO IP54 9

14 2 Opbygning og funktion 10

15 Påmontering og installation 3 3 Påmontering og installation 3.1 Krav til traktoren 3.2 Strømforsyning Kontrollér, inden betjeningsenheden påmonteres, at din traktor opfylder følgende krav: En mindstespænding på 11 V skal altid være sikret, også når der er tilsluttet flere forbrugere samtidig (f. eks. klimaanlæg, lys). Via den 3-polede strømforsyningsstikdåse (DIN 9680/ISO 12369) forsynes betjeningsenheden med strøm fra traktoren. Billede 3.1: PIN-belægning strømstikdåse [1] PIN 1: Ikke i brug [2] PIN 2: (15/30): +12 V [3] PIN 3: (31): Stel 11

16 3 Påmontering og installation 3.3 Tilslutning af betjeningsenheden Udfør arbejdstrinnene i følgende rækkefølge. 1. Fastgør holderen på betjeningsenheden E-CLICK. 2. Find et egnet sted i traktorkabinen (i førerens synsfelt), hvor du vil fastgøre betjeningsenheden E-CLICK. Se også billede Fastgør betjeningsenheden E-CLICK i traktorkabinen. 4. Forbind det 4-polede maskinkabel med betjeningsenheden E-CLICK. 5. Forbind strømforsyningen for betjeningsenheden E-CLICK med strømudtaget i traktoren. Betjeningsenheden E-CLICK er klar til brug. Skematisk tilslutningsoversigt: R L Billede 3.2: Skematisk tilslutningsoversigt E-CLICK [1] Traktor [2] Strømudtag [3] 3-polet stikforbindelse iht. DIN 9680/ISO [4] Aktuator spredebreddebegrænsning [5] Aktuator doseringsskyder [6] Stikforbindelse maskinkabel til aktuator doseringsskyder [7] Stikforbindelse maskinkabel til aktuator spredebreddebegrænsning [8] Maskinkabel [9] 4-polet maskinstik [10] Betjeningsenhed E-CLICK 6 12

17 Betjening E-CLICK 4 4 Betjening E-CLICK 4.1 Klargøring af betjeningsenheden Forudsætninger: Betjeningsenheden er sluttet korrekt til sprederen og til traktoren (se kapitel 3.3: Tilslutning af betjeningsenheden, side 12). Der foreligger en minimumspænding på 11 V. Betjeningsenheden E-CLICK er klar til brug, så snart den er forbundet med traktorens strømnet. Betjeningsenheden skal ikke tændes særskilt! n FORSIGTIG Risiko for tilskadekomst som følge af udstrømmende gødning Ved driftsforstyrrelser kan doseringsskyderen åbne sig utilsigtet under transportkørsel til arbejdsstedet. Der er risiko for, at personer kan glide og komme til skade som følge af udstrømmende gødning. Sørg altid for at afbryde betjeningsenheden E-CLICK fra traktorens strømnet, inden der køres til arbejdsstedet! 13

18 4 Betjening E-CLICK 4.2 Kipafbrydernes kontaktstillinger Reguleringen af doseringsskyderne og spredebreddebegrænsningen uder arbejdet styres ved hjælp af de 2 kipafbrydere på betjeningsenheden E-CLICK. For ikke at overbelaste aktuatorernes motorer, frakobles aktuatorerne automatisk, når der køres mod en blokering. Forudsætning for arbejdet med betjeningsenheden E-CLICK: Skyderåbningen og spredebreddebegrænsningen på sprederen er indstillet korrekt! Følg sprederens driftsvejledning. Kipafbryderne har 3 forskellige kontaktstillinger. Den ønskede tilstand indstilles ved at aktivere kipafbryderen. Billede 4.1: [1] ÅBN/OPPE (I) [2] Neutral [3] LUK/NEDE (0) Kipafbryderens stilling aktiveringstilstand Kipafbryder for doseringsskyderen Doseringsskyderens kipafbryder har faste kontaktstillinger. Den ønskede stilling forbliver i samme position, indtil kontakten aktiveres igen. Når kipafbryderen indstilles på Neutral, stopper åbningen og lukningen af doseringsskyderen! Kontaktstilling ÅBN, doseringsskyderen åbner. Kontaktstilling Neutral, aktiveringen af aktuatoren er afbrudt. Kontaktstilling LUK, doseringsskyderen lukker. 14

19 Betjening E-CLICK 4 Kipafbryder til spredebreddebegrænsningen Spredebreddebegrænsningens kipafbryder har ingen faste kontaktstillinger. Det betyder, at spredebredden kan indstilles helt præcist. Når du slipper kipafbryderen, indstilles kipafbryderen til Neutral, og spredebreddebegrænsningen standser. Kontakttilstand OPPE, spredebreddebegrænsningen kører opad. Kontakttilstand Neutral, spredebreddebegrænsningen låses i den ønskede position. Kontakttilstand NEDE, spredebreddebegrænsningen kører nedad. 15

20 4 Betjening E-CLICK 4.3 Indstilling af spredemængde For at indstille den ønskede udbringningsmængde skal du fiksere den mekaniske skyderaktivering på din spreder. Indstillingen af skyderåbningen fremgår af driftsvejledningen til din spreder! n FORSIGTIG Risiko for tilskadekomst som følge af bevægelige maskindele Ved driftsforstyrrelser kan doseringsskyderen åbne sig uventet. Risiko for personskader som følge af bevægelige maskindele Sørg altid for at afbryde betjeningsenheden E-CLICK fra traktorens strømnet, inden der udføres arbejder på doseringsskyderen! 1. Indstil det ønskede skalapunkt på sprederens skyderaktivering. Åbn-anslagspunktet til doseringsskyderen er nu defineret. 16

21 Betjening E-CLICK Indstilling af spredebredden For at indstille den ønskede spredebredde, skal du fiksere den mekaniske spredebreddebegrænsning på din spreder. n FORSIGTIG Risiko for tilskadekomst som følge af bevægelige maskindele Ved driftsforstyrrelser kan spredebreddebegrænsningen bevæge sig uventet. Risiko for personskader som følge af bevægelige maskindele Sørg altid for at afbryde betjeningsenheden E-CLICK fra traktorens strømnet, inden der udføres arbejder på spredebreddebegrænsningen! Inden du indstiller spredebreddebegrænsningen med betjeningsenheden, E-CLICKskal du først kontrollere, at aktuatoren kan køre hen over hele området. Overhold driftsvejledningen til din spreder! Kun til brug med sand- og saltsprederen AXEO Ved modeller med elektrisk fjernbetjening af spredebreddebegrænsningen er låseskruen fra fabrikken indstillet i føringsposition. Kontrollér, at låseskruen ikke forhindrer aktuatorens kørsel. Kontrollér, at aktuatoren kan køre helt ind og ud. 1. Indstil kipafbryderen for spredebreddebegrænsningen i stilling NEDE, mens sprederen står stille. 2. Start spredeskiven. 3. Åbn doseringsskyderen. 4. Kør spredebreddebegrænsningen langsomt op, indtil den ønskede spredebredde er nået. 5. Slip kipafbryderen. Kipafbryderen skifter til stilling Neutral. Spredebredden er indstillet. Under arbejdet skal der kun foretages mindre justeringer af spredebreddebegrænsningen. 17

22 4 Betjening E-CLICK 4.5 Referencekørsel (kun doseringsskyder) Efter genstart af betjeningsenheden E-CLICK og uafhængigt at kipafbryderens kontaktstilling: lysdioden for doseringsskyderen er slukket, aktuatorens tilstand er ukendt. En referencekørsel er derfor nødvendig. Udførelse af en referencekørsel Du skal bestemme, hvilken tilstand doseringsskyderen skal befinde sig i. 1. Flyt kipafbryderen for doseringsskyderen til stilling Neutral. 2. Flyt kipafbryderen fra Neutral til den ønskede position for aktuatoren. Aktuatoren kører i den ønskede retning. Frakoblingen sker, når anslaget er nået. Lysdioden lyser i den dertilhørende farve. Aktuatorens tilstand er nu gemt, også selvom brugeren flytter kipafbryderen til Neutral. Lysdioden slukker, hvis du under kørslen skifter til stilling Neutral og dermed afbryder aktuatorens kørsel. Betjeningsenheden E-CLICK kan ikke genkende aktuatorens tilstand. Udfør en ny referencekørsel. 18

23 Betjening E-CLICK Spredning med E-CLICK Spredningens forløb Forudsætning: Spredebredden er indstillet. Se 4.4: Indstilling af spredebredden, side Kør afsted med traktoren. Se driftsvejledningen til din spreder! 2. Start spredeskiven. Under kørselsbevægelsen lyser doseringsskyderens lysdiode orange, uagtet kørselsretningen! 3. Åbn doseringsskyderen ved at sætte kipafbryderen i kontaktstillingen ÅBN. Doseringsskyderen åbner. Udbringningen af gødning starter. 4. Luk doseringsskyderen ved at flytte kipafbryderen i kontaktstilling LUK. Doseringsskyderen lukker. Der strømmer ikke mere gødning igennem. 5. Ved behov skal spredebredden tilspasses ved hjælp af spredebreddebegrænsningen. 6. Stands spredeskiven. 7. Stands traktoren Spredningen er afsluttet. 19

24 4 Betjening E-CLICK 4.7 Fejlvisning Når der forekommer en fejl, blinker den pågældede aktuators lysdiode rødt! n FORSIGTIG Materielle skader som følge af kortslutning Hvis betjeningsenheden E-CLICK er udsat for en kortslutning eller en afbrydelse, er der risiko for, at det ikke er muligt at lukke doseringsskyderen. Udstrømmende gødning kan falde ned på gaden og resultere i ulykker og miljøforurening. Luk straks doseringsskyderen manuelt Kortslutning Ikke tilsluttet Når en aktuator aktiveres, overvåger betjeningsenheden E-CLICK konstant udgangen med henblik på tilstanden kortslutning. Hvis der forekommer en kortslutning, efter at en afbryder er skiftet om, begynder lysdioden for den pågældende aktuator at blinke rødt. Der sker ingen aktuatorbevægelse. Afhjælp fejlen ved at fjerne kortslutningen. Mulige årsager: - et defekt kabel - en defekt aktuator Når aktiveringen af en aktuator starter, overvåger betjeningsenheden E-CLICK udgangen til aktuatorerne med henblik på tilstanden ikke tilsluttet. Hvis der ikke er tilsluttet en aktuator, vil en omskiftning af afbryderen resultere i, at den pågældende aktuators lysdiode begynder at blinke rødt. Overvågningen foregår dog kun, når aktuatoren starter op. Hvis den er i bevægelse, og man derefter trækker stikket ud, kan ikke tilsluttet ikke længere registreres. For at kunne afhjælpe fejlen skal forbindelsen fra aktuatoren til E-CLICK etableres igen. Mulige årsager: - et defekt kabel (kabelbrud) - en defekt eller ikke forbundet aktuator - et ikke isat maskinkabel 20

25 Betjening E-CLICK Lukning af doseringsskyderen. Hvis der opstår en fejl, blinker aktuatorens lysdiode rødt! Når doseringsskyderen lukkes, kører aktuatoren mod en integreret endestopkontakt, hvorved der sker en automatisk frakobling af aktuatoren, og lysdioden skifter fra orange til rødt. Hvis kipafbryderen igen flyttes til LUK, begynder lysdioden at blinke rødt. Denne reaktion er normal, når der lukkes igen. Der er ikke tale om en fejl. 21

26 4 Betjening E-CLICK 22

27 Garanti Garanti RAUCH-maskiner fremstilles med stor omhu ud fra moderne produktionsmetoder og er underlagt en lang række kontrolforanstaltninger. Derfor yder RAUCH 12 måneders garanti, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Garantien starter fra købsdatoen. Garantien omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. For eksterne produkter (hydraulik, elektronik) hæfter vi kun inden for rammerne af de enkelte producenters garantibetingelser. I løbet af garantiperioden afhjælpes fabrikationsog materialefejl gratis enten ved udskiftning eller reparation af de pågældende komponenter. Andre rettigheder, som f.eks. krav på ophævelse af købsaftalen, prisreduktion eller krav på erstatning for skader, der ikke er opstået på den leverede genstand, er udtrykkeligt udelukket. Ydelser iht. garantien foretages på autoriserede værksteder, af RAUCH-fabriksrepræsentater eller på selve fabrikken. Følger af naturlig slitage, tilsmudsning, korrosion og alle fejl, der er opstået som resultat af ukorrekt håndtering samt udvendige påvirkninger er ikke dækket af garantien. Ved egenmægtigt udførte reparationer eller ændringer af den originale tilstand bortfalder garantien. Der kan ikke stilles krav til garantien, såfremt der ikke er brugt originale reservedele fra RAUCH. Følg derfor driftsvejledningen. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst vores fabriksrepræsentation eller fabrikken direkte. Krav til garantien skal gøres gældende til fabrikken senest 30 dage efter skadens opståen. Angiv købsdato og serienummer. Reparationer, der hører ind under garantien, må først udføres af det autoriserede værksted efter nærmere aftale med RAUCH eller dennes officielle repræsentation. Garantiperioden forlænges ikke af garantiarbejder. Transportfejl er ikke fabriksfejl og hører derfor ikke ind under producentens garantipligt. Krav på erstatning for skader, der ikke er opstået på selve læssevognen eller kast-mineralgødningssprederen, er udelukket. Det betyder også, at der ikke hæftes for følgeskader på grund af spredefejl. Egenmægtigt udførte ændringer på læssevognen eller kast-mineralgødningssprederen kan resultere i følgeskader, og leverandøren hæfter ikke for sådanne skader. Leverandøren hæfter ikke ved forsætlig eller grov uagtsomhed fra ejerens eller en ledende ansats side og i tilfælde, hvor der iht. produktansvarsloven kan gøres krav gældende ved fejl på den leverede genstand for personskader og materielle skader på privat anvendte genstande. Leverandøren hæfter heller ikke ved manglende egenskaber, der udtrykkeligt er blevet lovet, såfremt løftet netop har haft til hensigt at sikre bestilleren mod skader, der ikke er opstået på selve leveringsgenstanden.

28

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DataManager BRUGSANVISNING. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

DataManager BRUGSANVISNING. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! BRUGSANVISNING Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

AXIS H BRUGSANVISNING 30.2 EMC + W 50.2 EMC + W 30.2 EMC

AXIS H BRUGSANVISNING 30.2 EMC + W 50.2 EMC + W 30.2 EMC BRUGSANVISNING 30.2 EMC 30.2 EMC + W 50.2 EMC + W Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201402 DOC: 841617 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

AXEO 2.1/6.1/18.1 DRIFTSVEJLEDNING. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

AXEO 2.1/6.1/18.1 DRIFTSVEJLEDNING. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt at dokumentere,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Drejeskive-Decoder TT-DEC

Drejeskive-Decoder TT-DEC Betjeningsvejledning Drejeskive-Decoder TT-DEC Fra Digital Profi Serien! TT-DEC-G Art-Nr : 010503 Egnet til Fleischmann Drejeskiverne 6052, 6152, 6154, 6651, 9152, 6680 (Både med og uden C) og 6652 (med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

ECO - Proportionalventil

ECO - Proportionalventil ECO - Proportionalventil Montagevejledning (med betjeningsvejledning) + A1872_DK12RE01.PDF Stoll I-No: 3446890 f Stand: 06.06.2012 Montagevejledning ECO - Proportionalventil Før De påbegynder installationen

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØS LYSTESTER WIRELESS CONTROLCASE

BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØS LYSTESTER WIRELESS CONTROLCASE September 2009 JS komponenter BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØS LYSTESTER WIRELESS CONTROLCASE Elektronik til bilen www.secoruet.net Lunikvej 38 A DK-2670 Greve Tlf.: +45 43 69 67 77 Fax: +45 43 69 67 76 info@js-komponenter.dk

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841608 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 TILTROTATORSTYRING MED JOYSTICK-EMULERING INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 5 1.1. Generelt 5 1.2. Tjekliste for sikkerhed 5 2. Kontrol

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere