Hedensted Kommune. Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer"

Transkript

1 Hedensted Kommune Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer København den 3. februar 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Resume Generelt om administration af reglerne Arne Ehmsen Lars Poulsen Ole Flemming Lyse Metode Undersøgelse af skriftligt materiale Fakta tilvejebragt ved interview Proces for KL s juridiske undersøgelse Kommunens revision mv Arne Ehmsen Generelt om Arne Ehmsen Interview med Arne Ehmsen Hedensted Kommunes vejledning af Arne Ehmsen Gennemgang af bilag vedrørende Arne Ehmsen Udvalgte aktiviteter med udvalgsformænds bemærkninger Lars Poulsen Generelt om Lars Poulsen Interview med Lars Poulsen Hedensted Kommunes vejledning af Lars Poulsen Gennemgang af bilag vedrørende Lars Poulsen Udvalgte aktiviteter med udvalgsformænds bemærkninger Ole Flemming Lyse Generelt om Ole Flemming Lyse Ole Flemming Lyse skriftlige svar af 5. december Spørgsmål til Ole Flemming Lyse, jf. interviewguide af 25. oktober 2013, samt Ole Flemming Lyses svar Interviewpersoners bidrag Borgmester Kirsten Terkilsen Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller Udviklingskonsulent Kim Rosenkilde Udvalgsformænd Udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget Peter Sigtenbjerggaard Udvalgsformand for Børne-, Undervisnings og Kulturudvalget Ole Vind Udvalgsformand for Seniorudvalget Erik Kvist Udvalgsformand for Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Alleslev Retsgrundlag Reglerne om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Den almindelige vejledningspligt Vejledningspligt i forhold til byrådsmedlemmer Tilbagebetaling

3 10.5 Forældelse Vurdering af lovligheden af Hedensted Kommunes udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Arne Ehmsen Dokumentation for tab Aktiviteter Lars Poulsen Dokumentation for tab Aktiviteter Ole Flemming Lyse Dokumentation for tab Aktiviteter

4 1 Indledning Hedensted Kommune rettede henvendelse til KL den 21. januar 2013 med anmodning om konsulentbistand. Baggrunden for anmodningen om bistand var, at der var blevet rejst spørgsmål om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer i Hedensted Kommune. På mødet i økonomiudvalget den 28. januar 2013 besluttede udvalget at anmode KL s kons u- lenter om at gennemføre en juridisk undersøgelse, som vurderer dokumentationsgrundlaget for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer i perioden , herunder den timepris, som er anvendt som grundlag for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste hvorvidt Hedensted Kommunes udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer er foregået korrekt, og om der er grundlag for at rejse krav om tilbagebetaling over for et eller flere byrådsmedlemmer på grund af for meget modtaget erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Undersøgelsen er gennemført af souschef Steen Ballegaard, sektionsleder/chefkonsulent D a- rio Silic og juridisk konsulent Natalia Louise Lehnsdal, alle fra KL, Jura og EU. 2 Resume 2.1 Generelt om administration af reglerne Hedensted Byråd har ikke vedtaget retningslinier for kommunens administration af ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det har således været overladt til administrationen i at kontrollere og godkende de indleverede timesedler fra Arne Ehmsen, Lars Poulsen og Ole Flemming Lyse. Administrationen har ikke fået nogen vejledning om vederlagsreglerne eller anden form for kompetenceudvikling i forhold til disse regler. Administrationen har alene kontrolleret de indleverede timesedler for, at der ikke er påført møder, som giver diæter, samt kontrolleret, at der pr. dag ikke er udbetalt mere end fem gange diætsatsen. 4

5 De indberetningsskemaer, som byrådsmedlemmerne har anvendt, indeholder ingen form for tidsangivelse, og Hedensted Kommune har således ikke gjort det muligt at kontrollere, på hvilke tidspunkter aktiviteterne har været afholdt. Alle tre byrådsmedlemmer har opfattet Hedensted Kommunes vejledning af byrådsmedlemmer om ordningen for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste som utilstrækkelig, og dette kan have givet anledning til misforståelser omkring vederlagsreglernes fortolkning. Borgmester Kirsten Terkilsen har oplyst, at vejledningen af byrådsmedlemmerne om reglerne for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er sket i form af individuel vejledning, og at der ikke har været nogen formaliseret skriftlig vejledning. Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller har oplyst, at byrådsmedlemmerne ikke har fået en generel vejledning om reglerne for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Kommunaldirektøren har videre oplyst, at byrådsmedlemmerne har modtaget en kopi af vederlagsbekendtgørelsen, og at der herudover er sket en individuel mundtlig vejledning af byrådsmedlemmerne. 2.2 Arne Ehmsen Det er konsulenternes opfattelse, at Hedensted Kommunes udbetaling af erstatning for d o- kumenteret tabt arbejdsfortjeneste til Arne Ehmsen ikke har været i overensstemmelse med reglerne herom i forhold til to grupper af aktiviteter: Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmondning fra byrådets eller dets udvalg Netværksmesse i Hedensted Centeret den 29. april 2011 (5 timer), DI Horsens den 10. maj 2011 (1 time), Dansk Produktionsunivers den 3. september 2012 (7,42 timer). I forhold til disse aktiviteter har kommunen som en forudsætning for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjente, jf. 16, stk. 5, ikke sikret, at Arne Ehmsen er blevet konkret anmodet om at deltage i aktiviteterne af enten byrådet eller dets udvalg. Aktiviteterne er således ikke omfattet af 16, stk. 1, litra f. En studietur eller en besigtigelse for et udvalg som helhed - Rundtur med SOS den 12. januar 2011 (7,67 timer), Socialpsykiatrien Hedensted rundtur hele dagen den 30. marts 2011 (7,67 timer), Beskæftigelseskonference i Herning den 4. april 2011 (8 timer), Beskæftigelseskonference i Herning den 16. april 2012 (7,42 timer), Reformen af borg (tekst utydelig, men senere oplyst af udvalgsformand Henrik Alleslev, at der var tale om en konference om førtidspension) den 29. november 2012 (7,42 timer), Møde ang. akutpakken i Århus den 7. december 2012 (7 timer). I forhold til disse aktiviteter, hvori Arne Ehmsen har deltaget sammen med resten af udvalget, har kommunen ikke overholdt styrelseslovens 16, stk. 1, litra f, idet kommunen ikke har sikret, at byrådet havde truffet beslutning om hele udvalgets deltagelse i aktiviteterne. 5

6 Konsulenterne har dog lagt til grund, at Hedensted Kommune har afholdt alle andre udgifter i forbindelse med de omhandlede aktiviteter, fx betaling af deltagergebyr, befordringsgodtg ø- relse mv. Dette medfører efter konsulenternes opfattelse, at Hedensted Byråd hvis byrådet havde været opmærksom på ovennævnte krav i styrelsesloven ville have overholdt dem, således at Arne Ehmsen ville kunne få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forhold til de to ovennævnte grupper af aktiviteter. Konsulenterne har således lagt til grund, at Arne Ehmsen har haft en forventning om, at han kunne få dækket sit løntab, at han har dokumenteret sit løntab ved fremvisning af dokumentation fra sin arbejdsgiver, og at Arne Ehmsen har været i godt tro om sin ret til at få dækket sit løntab i forbindelse med varetagelse af sit kommunalpolitiske arbejde. På den baggrund er det konsulenternes opfattelse, at Hedensted Kommunes manglende overholdelse af styrelseslovens krav til procedure for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter, ikke skal føre til, at Hedensted Kommune kræver beløb, der er udbetalt til Arne Ehmsen som erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjen e- ste, tilbagebetalt. 2.3 Lars Poulsen Det er konsulenternes opfattelse, at Hedensted Kommunes udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til Lars Poulsen ikke har været i overensstemmelse med reglerne i forhold til tre grupper af aktiviteter: Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg - Vindmøllemøde Stouby den 27. januar 2011, Bygholm Landbrugsskole den 4. februar 2011, Fernisering Tørring Uldum Kunstforening den 16. oktober 2011, Kulturby 2017 den 16. januar I forhold til disse aktiviteter har kommunen som en forudsætning for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjente, jf. 16, stk. 5, ikke sikret, at Lars Poulsen er blevet konkret anmodet om at deltage i aktiviteterne af enten byrådet eller dets udvalg. Aktiviteterne er således ikke omfattet af 16, stk. 1, litra f. En studietur eller en besigtigelse for et udvalg som helhed - Børnetopmøde i Ålborg den 4. og 5. februar 2010 (12 timer), TMU Vestas den 2. marts 2010 (6 timer), Indvielse Bjerre Engsø den 21. juni 2010 (3 timer), Indvielse rundkørsel Ølsted den 5. august 2010 (2 timer), Vindmølletur og møde den 23. og 24. september 2010 (6 timer), Ålborg BU den 13. og 14. januar 2011 (11 timer), Biogaskonference - Munkebjerg den 2. marts 2011 (5,5 timer), Ungdomsskolen Willow den 9. april 2011 (3 timer), DGI Verdenshold Horsens den 27. april 2011 (4,5 timer). I forhold til disse aktiviteter, hvori Lars Poulsen har deltaget sammen med resten af udvalget, har kommunen ikke overholdt styrelseslovens 16, stk. 1, litra f, idet kom- 6

7 munen ikke har sikret, at byrådet havde truffet beslutning om hele udvalgets deltage l- se i aktiviteterne. Deltagelse i kurser mv. - Odense kongres (Ildsjæle) den 1. juni 2010, Byplansmøde Århus den 7. og 8. oktober 2011, Vand og Naturplaner LRØ den 10. januar 2011, Vandplaner Horsens den 26. januar 2011, Vandplaner LRØ den 4. marts 2011, TMU Kystkonference den 21. og 22. september 2011, TMU Byplandage Ålborg den 6. og 7. oktober 2011, TMU skybrudskonference Kolding den 14. og 15. november 2011, Åbent land konference Korsør den 29. maj Hverken byrådet eller økonomiudvalget efter bemyndigelse fra byrådet har taget stilling til rel e- vansen af ovennævnte aktiviteter, og aktiviteterne er som følge heraf ikke omfattet af 16, stk. 1, litra c. Hedensted Kommune har afholdt alle andre udgifter i forbindelse med de omhandlede aktiv i- teter, fx betaling af deltagergebyr, befordringsgodtgørelse mv. Dette medfører efter konsule n- ternes opfattelse, at Hedensted Byråd hvis byrådet havde været opmærksom på ovennævnte krav i styrelsesloven ville have overholdt dem, således at Lars Poulsen ville kunne få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forhold til de tre ovennævnte grupper af aktiviteter. I forhold til Lars Poulsens dokumentation for sit tab skal det bemærkes, at konsulenterne anser den fremviste dokumentation fra Lars Poulsen, som tilstrækkelig. Endvidere vurderer konsulenterne som udgangspunkt, at Lars Poulsen ikke har haft et tab af erhvervsindtægter i forbindelse med aftenmøder. Konsulenterne vurderer imidlertid, at H e- densted Kommunes vejledning af Lars Poulsen alene har bestået af udlevering af uddrag af vederlagsvejledningen, og at Hedensted Kommune ikke har været opmærksom på sondringen mellem de forskellige aktiviteter., hvilket må antages at have givet udslag i fejlagtig vejledning af Lars Poulsen. På den baggrund er det konsulenternes opfattelse, at Hedensted Kommunes manglende overholdelse af styrelseslovens krav til procedure for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter, ikke skal føre til, at Hedensted Kommune kræver beløb, der er udbetalt til Lars Poulsen som erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjen e- ste, tilbagebetalt. Konsulenterne anbefaler dog, at Hedensted Kommune i sin vejledning af byrådsmedlemmer fremover præciserer, at der skal være tale om et konkret tab, som kan dokumenteres. Konsulenterne anbefaler videre, at Hedensted Kommune præciserer overfor byrådsmedlemmer, at tab i forbindelse med aftenmøder som udgangspunkt ikke er omfattet, medmindre byrådsmedlemmet arbejder i en branche, der er præget af aften- og natarbejde. 7

8 Endelig anbefaler konsulenterne, at indberetningsskemaet bliver ændret, så Hedensted Kommune kan udøve kontrol i overensstemmelse med reglerne. 2.4 Ole Flemming Lyse Ole Flemming Lyse har dokumenteret sit tab ved en revisorerklæring fra 2002, hvor Ole Flemming Lyse var byrådsmedlem i den tidligere Juelsminde Kommune. Siden 2002 har Ole Flemming Lyse ikke afleveret en ny revisorerklæring, men alene bekræftet timesatsen ved at anmode Hedensted Kommune om at genbruge revisorerklæringen fra Endvidere er timesatsen i Ole Flemming Lyses revisorerklæring fra 2002 blevet reguleret af Vejle Amtskommune i 2005, hvor Ole Flemming Lyse var medlem af amtsrådet i årene Denne regulering af timesatsen er ulovlig og er sket uden hjemmel i vederlagsreglerne. Hedensted Kommune skulle have krævet, at Ole Flemming Lyse havde dokumenteret sit tab ved en ny revisorerklæring hvert år og ikke henvist til en gammel revisorerklæring fra Endvidere måtte Hedensted Kommune ikke have brugt den tidligere Vejle Amtskommunes ulovlige regulering af Ole Flemming Lyses timesats. Det forhold, at Ole Flemming Lyses overdrog 4/5 af ejendommene til sine sønner, må føre til, at Ole Flemming Lyses konkrete indtægtstab og timesats har ændret sig væsentligt. Ole Flemming Lyse har ikke orienteret Hedensted Kommune om overdragelsen af ejendommene i 2006 og 2008 til sine sønner, men alene har oplyst det på forespørgsel fra konsulenterne. Timesatsen for Ole Flemming Lyse er således forblevet uændret på trods af den markante ændring af ejerforholdene for ejendommene. Da Ole Flemming Lyse ikke længere ejer begge de to landbrugsejendomme, men alene 1/5 af hver af ejendommene, må dette medføre, at Ole Flemming Lyse alene kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende i forhold til 1/5 af ejendommene. Konsulenterne antager, at de arbejdsopgaver Ole Flemming Lyse varetager for sønnerne på de to landbrugsejendomme sker mod betaling og således som almindelig lønmodtager, og at dette burde have været dokumenteret ved fremlæggelse af interessentskabskontrakten eller andet relevant materiale. I forhold til Ole Flemming Lyses beskæftigelse som landmand vil det som udgangspunkt kunne lægges til grund, at Ole Flemming Lyse ikke har haft tab af erhvervsindtægter i forbindelse med aftenmøder. Konsulenterne anbefaler derfor, at Hedensted Kommune kræver beløb udbetalt til Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 i forbindelse med erstatning for dokumenteret tabt arbejd s- fortjeneste, som ikke er forældet, tilbagebetalt, medmindre Ole Flemming Lyse dokumenterer 8

9 overfor Hedensted Kommune, at han har haft et reelt tab i forhold til aktiviteter, hvor Ole Flemming Lyse har modtaget erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. 3 Metode Undersøgelsen er tilrettelagt metodemæssigt som en undersøgelse baseret på skriftligt mater i- ale samt fakta tilvejebragt gennem interview. 3.1 Undersøgelse af skriftligt materiale Konsulenterne har gennemgået a) Dokumentationsmateriale, herunder byrådsmedlemmernes indberetningskemaer, som har ligget til grund for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne Arne Ehmsen, Lars Poulsen og Ole Flemming Lyse b) Kørselsregnskaber for byrådsmedlemmerne Arne Ehmsen, Lars Poulsen og Ole Flemming Lyse c) Revisionsrapport fra Kommunens Revision BDO (delberetning nr. 9 for regnskabsåret 2012) d) Notat fra Kommunens Revision BDO af 30. august 2012 e) Årsopgørelser for byrådsmedlem Ole Flemming Lyse for årene Fakta tilvejebragt ved interview Efter aftale med Hedensted Kommune er der gennemført interview med følgende: Ansatte Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller Udviklingskonsulent Kim Rosenkilde Politikere Borgmester Kirsten Terkilsen Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Udvalgsformand Erik Kvist Udvalgsformand Ole Vind Udvalgsformand Henrik Alleslev Byrådsmedlem Arne Ehmsen Byrådsmedlem Lars Poulsen Byrådsmedlem Ole Flemming Lyse har ikke ønsket at medvirke ved et interview, men har forholdt sig skriftligt til de stillede spørgsmål. Interviewene med de øvrige er gennemført med baggrund i interviewguides, der indeholder generelle temaer samt spørgsmål til konkrete dokumenter. Interviewguiden er sammen med 9

10 eventuelle relevante dokumenter fremsendt til interviewpersonerne, inden interviewene fandt sted. Konsulenterne har udarbejdet referater af samtlige interview, og alle interviewpersoner har haft lejlighed til at kommentere og rette i udkast til referater, inden de har godkendt dem. De udsagn fra interviewpersoner, som er gengivet i denne rapport, er således afgivet af de pågæ l- dende og dokumenteret skriftligt. 4 Proces for KL s juridiske undersøgelse Processen for KL s juridiske undersøgelse af Hedensted Kommunes udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste har forløbet således: Den 28. januar 2013: Økonomiudvalget i Hedensted Kommune anmoder KL om at undersøge en række forhold i forbindelse med kommunens udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Den 14. februar 2013: Hedensted Kommune fremsender bilagsmateriale vedr. byrådsmedlemmerne Arne Ehmsen, Lars Poulsen og Ole Flemming Lyse Den 27. februar Hedensted Kommune anmoder KL om at undersøge og rapportere om, hvorvidt Ole Flemming Lyse har oppebåret en egentlig indtægt fra sit landbrug i en del af perioden fra Den 5. marts 2013: KL fremsender brev til Ole Flemming Lyse, hvori han bliver anmodet om at fremsende dokumentation for ejerforholdet til sit fritidslandbrug i per i- oden Den 20. marts 2013: KL modtager brev fra Ole Flemming Lyse, hvori han meddeler KL, at han vil svare på KL s anmodning, når hans rådgivere har set på sagen Den 11. april 2013: KL fremsender brev til Ole Flemming Lyse, hvori KL rykker for et svar. KL angiver svarfrist til den 25. april 2013 Den 23. april 2013: Ole Flemming Lyses advokat retter henvendelse til KL med anmodning om fristforlængelse til den 2. maj 2013 og dette bekræfter KL Den 2. maj 2013: Ole Flemming Lyses advokat fremsender brev samt bilag, hvoraf det fremgår, at Ole Flemming Lyse ejer to landbrugsejendomme sammen med sine to sønner. Det fremgår af de fremsendte bilag, at Ole Flemming Lyse ejer 1/5 af hver af ejendommene og hans to sønner hver 2/5. Ole Flemming Lyses advokat fremhæver i brevet, at adkomstforholdet ikke er udtryk for, hvorledes driftsforholdet for ejendommene er, idet Ole Flemming Lyse i kraft af en interessentskabskontrakt har det fulde driftsmæssige ansvar for ejendommene Den 14. maj 2013: KL anmoder Ole Flemming Lyses advokat om at fremsende den omtalte interessentskabskontrakt Den 23. maj 2013: Ole Flemming Lyses advokat meddeler KL, at Ole Flemming Lyse ikke ønsker at udlevere interessentskabskontrakten til KL. Dette begrundes med, at personlige oplysninger, som fremgår af kontrakten, ikke ønskes fremlagt/videresendt til pressen 10

11 Den 7. juni 2013: KL anmoder Ole Flemming Lyses advokat om at fremsende årsopgørelser for Ole Flemming Lyse for perioden Den 14. juni 2013: Ole Flemming Lyses advokat meddeler KL, at Ole Flemming Lyse ikke ønsker at udlevere årsopgørelser for den omhandlede periode Den 19. juni 2013: Hedensted Kommune anmoder til brug for sagen SKAT om at udlevere Ole Flemming Lyses årsopgørelser for perioden Den 25. juni 2013: Økonomiudvalget anmoder KL om at opdele undersøgelsen i to, således, at forsinkelsen foranlediget af at fremskaffe dokumentation fra Ole Flemming Lyse ikke forsinker undersøgelsen i forhold til de to andre byrådsmedlemmer Den 27. juni 2013: SKAT fremsender Ole Flemming Lyses årsopgørelser for perioden , idet årsopgørelsen for 2012 endnu ikke er endeligt dannet August 2013: KL gennemgår samtlige bilag for Arne Ehmsen og Lars Poulsen. Den 4. september 2013: KL gennemgår på møde med administrationen i Hedensted Kommune samtlige bilag for Arne Ehmsen og Lars Poulsen Den 12. september 2013: KL gennemfører interview med borgmester Kirsten Terkilsen, Arne Ehmsen, Lars Poulsen og kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller. På baggrund af disse interviews vurderede konsulenterne, at det var nødvendigt at afholde interviews med udvalgsformændene Peter Sigtenbjerggaard, Ole Vind, Erik Kvist og Henrik Alleslev Den 16. september 2013: KL retter henvendelse til Hedensted Kommune med forslag til tidsplan for interviews med udvalgsformændene, men på grund af kalende r- problemer hos interviewpersonerne kunne det først lade sig gøre den 10. oktober 2013 Den 18. september 2013: KL meddeler Hedensted Kommune, at konsulenterne på baggrund af de afholdte interviews vurderer, at den juridiske undersøgelse skal gennemføres som én samlet undersøgelse, da konsulenterne ikke fandt objektivt grundlag for at opdele undersøgelsen, da problemstillingen er den samme Den 18. september 2013: Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller godkender referat af interview den 12. september 2013 Den 25. september 2013: Borgmester Kirsten Terkilsen godkender referat af interview den 12. september 2013 Den 29. september 2013: Arne Ehmsen godkender referat af interview den 12. september 2013 Den 4. oktober 2013: KL rykker Lars Poulsen for svar i forhold til godkendelse af referat af interview den 12. september 2013 Den 10. oktober 2013: KL gennemfører interviews med udvalgsformændene Peter Sigtenbjerggaard, Ole Vind, Erik Kvist og Henrik Alleslev Den 17. oktober 2013: KL rykker Lars Poulsen for svar i forhold til godkendelse af referat af interview den 12. september 2013 og meddeler samtidig Lars Poulsen, at såfremt KL ikke har modtaget svar inden torsdag den 24. oktober, anses referatet for godkendt i den form, hvori det er udsendt til Lars Poulsen Den 21. oktober 2013: Lars Poulsen meddeler KL, at han har sendt sagen videre til sin juridiske rådgiver, som på grund af ferie først kan gennemgå materialet efter den 28. oktober

12 Den 24. oktober 2013: KL udsender referater fra interview med udvalgsformændene Peter Sigtenbjerggaard, Ole Vind, Erik Kvist og Henrik Alleslev Den 25. oktober 2013: KL udsender invitation til interview til Ole Flemming Lyse med datoforslag samt interviewguide med spørgsmål. KL anmoder om, at Ole Flemming Lyse senest den 29. oktober 2013 svarer, om han vil medvirke til et interview Den 25. oktober 2013: Ole Vind godkender referat af interview den 10. oktober 2013 Den 28. oktober 2013: Erik Kvist godkender referat af interview den 10. oktober Den 29. oktober 2013: Peter Sigtenbjerggaard godkender referat af interview den 10. oktober 2013 Den 5. november 2013: KL modtager svar fra Ole Flemming Lyses advokat, som meddeler, at Ole Flemming Lyse ikke ønsker at medvirke ved et interview, men ønsker at forholde sig skriftligt til de stillede spørgsmål, og svar vil blive fremsendt i starten af uge 46 ( november 2013) Den 6. november 2013: KL rykker endnu engang Lars Poulsen for svar i forhold til godkendelse af referat af interview den 12. september 2013 og meddeler samtidig Lars Poulsen, at såfremt KL ikke har modtaget svar inden onsdag den 13. november 2013, anses referatet for godkendt i den form, hvori det er udsendt til Lars Poulsen Den 7. november 2013: KL rykker Henrik Alleslev for svar i forhold til godkendelse af referat af interview den 10. oktober 2013 Den 12. november 2013: Lars Poulsen fremsender bemærkninger til referatet af interview den 12. september 2013 Den 14. november 2013: KL fremsender referatet af interview den 12. september 2013 med indarbejdede bemærkninger fra Lars Poulsen og angiver samtidig en frist for godkendelse af det endelige referat til den 20. november 2013 Den 15. november 2013: KL rykker Ole Flemming Lyses advokat for svar Den 15. november 2013: KL modtager svar fra Ole Flemming Lyses advokat, som meddeler, at svarskrivelse er under udarbejdelse, og at KL vil høre nærmere allersnarest Den 15. november 2013: KL rykker Henrik Alleslev for svar i forhold til godkendelse af interview den 10. oktober 2013 Den 15. november 2013: Henrik Alleslev godkender referat af interview den 10. oktober 2013 Den 22. november 2013: KL meddeler Lars Poulsen, at da KL ikke har modtaget bemærkninger til det endelige referat inden for den angivne svarfrist, anser KL referatet for godkendt af Lars Poulsen Den 22. november 2013: KL rykker endnu engang Ole Flemming Lyses advokat for svar Den 2. december 2013: KL rykker endnu engang Ole Flemming Lyses advokat for svar Den 5. december 2013: Ole Flemming Lyses advokat fremsender svar til KL 12

13 5 Kommunens revision mv. I forbindelse med Hedensted Kommunes budgetopfølgning i sommeren 2012 konstaterede Hedensted Kommune et stigende forbrug af kommunens kursus- og uddannelsesmidler til byrådsmedlemmer i Borgmesteren bad på denne baggrund kommunens revisionsselskab, BDO Kommunernes Revision om at foretage en gennemgang af udbetalt vederlag til Hedensted Byråd fordelt på fast vederlag, udvalgsvederlag og tillægsvederlag. Endvidere gennemgik BDO Kommunernes Revision byrådets brug af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelser og kursusudgifter. Revisionens analyse fremgår af notat af 30. august Det fremgår af revisionens notat af 30. august 2012, at byrådet ikke har vedtaget retningslinier til brug for administrationens vurdering af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ifølge revisionens notat har administrationen i Hedensted Kommune kontrolleret timesedle r- ne for, at der ikke er påført møder, som giver diæter samt, at der pr. dag ikke er påført tabt arbejdsfortjeneste for mere end fem gange diætsatsen. Efter revisionens gennemgang af grundlaget for beregning af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, konkluderer revisionen, at den anser materialet for at være i overensstemmelse med gældende ret, men revisionen anbefaler Hedensted Kommune, at byrådet udarbejder retningslinier for brugen af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Oversigt over timer indberettet til Hedensted Kommune af Arne Ehmsen, Lars Poulsen og Ole Flemming Lyse i 2010, 2011 og 2012: Arne Ehmsen 166,03 timer 163,29 timer Lars Poulsen 277,44 timer 394,22 timer 309,89 timer Ole Flemming Lyse 563,77 timer 720,62 timer 667,03 timer KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) offentliggjorde i oktober 2013 en undersøgelse om lokalpolitikeres rolle og råderum. I undersøgelsen er der bl.a. gennemført en analyse af kommunalpolitikeres tidsforbrug i forbindelse med hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Analysen viser, at et menigt kommunalbestyrelsesmedlem i gennemsnit bruger 16,6 timer om ugen på alle aktiviteter i forbindelse med arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem. 13

14 Aktiviteter dækket af de 16,6 timer er samtlige kommunalpolitiske aktiviteter, herunder deltagelse i kommunalbestyrelsesmøder, udvalgs-, råds-, kommissions-, og nævnsmøder, høringer, konferencer, kurser, gruppe-, parti-, og vælgerforeningsmøder samt forberedelse til disse aktiviteter. 1 6 Arne Ehmsen 6.1 Generelt om Arne Ehmsen Arne Ehmsen blev valgt ind i Hedensted Byråd i forrige valgperiode og har tidligere været medlem af byrådet i den gamle Juelsminde Kommune i perioden 1. januar 1998 til 31. december Arne Ehmsen er fra 1. januar 2014 ikke længere medlem af byrådet. Arne Ehmsen har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i årene 2011, 2012 og Arne Ehmsen er ansat i en privat virksomhed som elektromekaniker og dokumenterer sit tab ved, at hans arbejdsgiver fremsender skriftlig dokumentation for Arne Ehmsens løntab. I forbindelse med Arne Ehmsens tilmelding til ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste har Arne Ehmsens arbejdsgiver opgjort timelønnen for Arne Ehmsen til 250,80 kr., og denne beregning er herefter afleveret til Hedensted Kommune. Ud over byrådet var Arne Ehmsen medlem af følgende udvalg, bestyrelser m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget Seniorudvalget Bestyrelsen for Hjarnø Færgefart Legatbestyrelsen for Rårup Sogns Spare og lånekasselegat Valgbestyrelsen for folketingsvalg (suppleant) 6.2 Interview med Arne Ehmsen Konsulenterne gennemførte den 12. september 2013 interview med Arne Ehmsen. Forinden havde konsulenterne fremsendt interviewguide til Arne Ehmsen med spørgsmål samt spilleregler for afvikling af interviews i juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer i Hedensted Kommune. Ved interviewet stillede konsulenterne Arne Ehmsen en række spørgsmål samt gennemgik samtlige bilag om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i årene 2011 og 2012, som Arne Ehmsen har indleveret til Hedensted Kommune. 1 Lokalpolitikeres rolle og råderum, KORA, oktober

15 6.2.1 Hedensted Kommunes vejledning af Arne Ehmsen Arne Ehmsen oplyste, at han modtog en generel vejledning om ordningen om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra administrationen i Hedensted Kommune i forbindelse med hans tilmelding til ordningen. Arne Ehmsen var usikker på, om han fra Hedensted Kommune havde modtaget uddrag af ministeriets vederlagsvejledning. Arne Ehmsen oplyste imidlertid, at han altid har kontaktet administrationen om de løbende spørgsmål, som han har haft om ordningen og har flere gange spurgt om, hvorvidt en særlig aktivitet hørte ind under erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Efter vedtagelse af de nye retningslinjer om vederlag og godtgørelse for byrådsmedlemmer i Hedensted Byråd, som trådte i kraft 1. januar 2013, har Arne Ehmsen spurgt administrationen, såfremt han var i tvivl om fortolkningen af disse nye retningslinier Gennemgang af bilag vedrørende Arne Ehmsen Ved interviewet med Arne Ehmsen den 12. september 2013 gennemgik konsulenterne sammen med Arne Ehmsen samtlige bilag vedrørende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i årene 2011 og 2012, som Arne Ehmsen har indleveret til Hedensted Kommune. Hovedparten af de aktiviteter, der fremgik af Arne Ehmsens bilag, er byrådsmøder, temam ø- der i byrådet, udvalgsmøder og møder i bestyrelser, hvortil Arne Ehmsen er udpeget af byrådet. En mindre gruppe af aktiviteter omfatter konferencer, seminarer, borgermøder, dialogmøder, repræsentation, studieture og besigtigelser. I forhold til disse aktiviteter oplyste Arne Ehmsen under interviewet, at enten byrådet eller et af de udvalg, hvor Arne Ehmsen er medlem, har modtaget invitationen. Arne Ehmsen oplyste, at byrådet eller udvalget herefter har drøftet arrangementet, og om hvorvidt det var relevant at deltage, og hvert medlem har derefter haft mulighed for at tilmelde sig. Tilmeldingen til arrangementet og betaling for dette er altid blevet administreret af forvaltningen. Endelig oplyste Arne Ehmsen, at i forhold til lokale borgeres 100 års fødselsdage og diamantbryllupper var proceduren, at der på byrådsmøder blev rundsendt en liste, hvor man kunne skrive sig på og repræsentere kommunen, idet byrådet altid besøger en 100 års fødselar og et diamantbrudepar. Ved gennemgangen af bilag noterede konsulenterne direkte på bilagene, hvad Arne Ehmsen udtalte i forbindelse med enkelte aktiviteter. Efterfølgende gennemlæste Arne Ehmsen bilagene med bemærkninger og bekræftede indholdet ved sin underskrift på bilaget. 15

16 Udvalgte aktiviteter med udvalgsformænds bemærkninger På baggrund af oplysninger fremkommet ved interview med Arne Ehmsen vurderede kons u- lenterne, at det var nødvendigt at afholde interviews med udvalgsformanden for Seniorudvalget Erik Kvist og udvalgsformanden for Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Alleslev, da Arne Ehmsen i sit interview forklarede, at enkelte af de aktiviteter, som han havde begæret erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for, var aftalt i henholdsvis Seniorudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Ved interview med Erik Kvist og Henrik Alleslev gennemgik konsulenterne Arne Ehmsens bilag, og bemærkninger fra Erik Kvist og Henrik Alleslev blev noteret til referatet. I forhold til nedenstående aktiviteter noterede konsulenterne Arne Ehmsens bemærkninger og har ved efterfølgende interview med udvalgsformændene noteret deres bemærkninger til aktiviteterne. Den 12. januar 2011: Rundtur med SOS, (7,67 timer). Udvalgsformand Erik Kvist udtaler, at aktiviteten er aftalt i udvalget. Den 4. marts 2011: Temamøde, Arbejdsmarkedsudvalg, Bygholm Parkhotel (7 timer). Arne Ehmsen bemærkede, at det var et seminar, hvor udvalgsmedlemmerne i arbejdsmarkedsudvalget havde modtaget en invitation, men at der var valgfrihed for det enkelte medlem i forhold til deltagelse. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at aktiviteten er aftalt i udvalget. Den 30. marts 2011: Socialpsykiatrien Hedensted rundtur hele dagen (7,67 timer). Arne Ehmsen bemærkede, at det var en rundtur sammen med forhenværende minister Karen Jespersen, og at invitationen var sendt ud til hele udvalget, men at der var valgfrihed for det enkelte medlem i forhold til deltagelse. Udvalgsformand Erik Kvist udtaler, at han ikke kan erindre, at det blev aftalt i udvalget, men at det evt. fremgår af referatet fra udvalgsmødet. Det skal bemærkes, at konsulenterne ikke har kunnet få dette bekræftet ved en gennemgang af referater fra udvalgsmøderne op til den 30. marts Den 4. april 2011: Beskæftigelseskonference i Herning (8 timer). Arne Ehmsen bemærkede, at det var en invitation, der var sendt ud til hele udvalget og aftalt i udvalget. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at aktiviteten er aftalt i udvalget. Den 29. april 2011: Netværksmesse i Hedensted Centeret (5 timer). Arne Ehmsen bemærkede, at det var en invitation til hele udvalget, men at der var valgfrihed for det enkelte medlem i forhold til deltagelse. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at det ikke er aftalt i arbejdsmarkedsudva l- get, men kan evt. være udsendt af Hedensted Erhverv. Den 10. maj 2011: DI Horsens (1 time). 16

17 Arne Ehmsen bemærkede, at det var en invitation til hele udvalget, men at der var valgfrihed for det enkelte medlem i forhold til deltagelse. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at det ikke er aftalt i arbejdsmarkedsudva l- get, og at invitationen kommer direkte fra DI. Den 10. februar 2012: Politik-Praktik Beskæftigelsesindsatsen (7 timer). Arne Ehmsen bemærkede, at det var en invitation til hele udvalget, men at der var valgfrihed for det enkelte medlem i forhold til deltagelse. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at det var et seminar, som var aftalt i udvalget. Den 16. april 2012: Beskæftigelseskonference i Herning (7,42 timer). Arne Ehmsen bemærkede, at det var en invitation til hele udvalget, men at der var valgfrihed for det enkelte medlem i forhold til deltagelse. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at det var en beskæftigelseskonference, som var aftalt i udvalget. Den 22. maj 2012: DI Rohden (1/2 time). Arne Ehmsen bemærkede, at det var en invitation til hele udvalget, men at der var valgfrihed for det enkelte medlem i forhold til deltagelse. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at det var aftalt i udvalget. Den 3. september 2012: Dansk Produktionsunivers (7,42 timer ). Arne Ehmsen bemærkede, at det var en invitation til hele udvalget, men at der var valgfrihed for det enkelte medlem i forhold til deltagelse. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at det ikke var aftalt i udvalget og formentlig var invitationen kommet fra Hedensted Erhverv. Den 9. oktober 2012: Frivillighedsdag i Daugård (7,42 timer). Arne Ehmsen bemærkede, at det var en invitation til hele udvalget. Udvalgsformand Erik Kvist udtaler, at det var aftalt i udvalget. Den 29. november 2012: Reformen af borg(utydelig tekst) (7,42 timer). Arne Ehmsen bemærkede, at det var aftalt i udvalget. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at det var en konference om førtidspension, og at det blev aftalt i udvalget. Den 7. december 2012: Møde ang. akutpakken i Århus (7 timer). Arne Ehmsen bemærkede, at det var en invitation til hele udvalget, men at der var valgfrihed for det enkelte medlem i forhold til deltagelse. Udvalgsformand Henrik Alleslev udtaler, at mødet om akutpakken var aftalt i udva l- get. 17

18 7 Lars Poulsen 7.1 Generelt om Lars Poulsen Lars Poulsen blev valgt ind i Hedensted Byråd i forrige valgperiode og har tidligere været medlem af byrådet i den gamle Juelsminde Kommune i perioden 1. januar 2002 til 31. december Lars Poulsen har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i årene 2010, 2011, 2012 og Lars Poulsen driver et landbrug og har dokumenteret sit tab ved at fremsende revisorerklæring. Ifølge revisorerklæringen har Lars Poulsen opgjort sin timesats til 350 kr. Denne timesats skulle ifølge Lars Poulsen dække tab af tid til udvikling af hans virksomhed og tab af tid til diverse opgaver i hans virksomhed, hvor han måtte trække mere på forskellige konsulentydelser. På disse ydelser lå timelønnen ifølge Lars Poulsen mellem 490 kr. og kr. Ved den seneste revisorerklæring fra januar 2013 har Lars Poulsen opgjort sin timesats til 400 kr., som ifølge Lars Poulsen skulle dække tab af tid til udvikling af hans virksomhed og tab af tid til diverse opgaver i hans virksomhed, hvor han måtte trække mere på forskellige konsulentydelser. På disse ydelser lå timelønnen ifølge Lars Poulsen mellem 490 kr. og kr. Lars Poulsen har efterfølgende påført en bemærkning på revisorerklæringen, hvoraf det fremgik, at Lars Poulsen ønskede, at timesatsen fortsat skulle være 350 kr. Ud over byrådet er Lars Poulsen medlem af følgende udvalg, bestyrelser mv.: Børne-, Undervisnings og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Bestyrelsen for Snaptun Havn L90 (fælleskommunalt affaldsselskab) (suppleant) Valgbestyrelsen for folketingsvalg (suppleant) 7.2 Interview med Lars Poulsen Konsulenterne gennemførte den 12. september 2013 interview med Lars Poulsen. Forinden havde konsulenterne fremsendt interviewguide til Lars Poulsen med spørgsmål samt spill e- regler for afvikling af interviews i juridisk undersøgelse af udbetaling af erstat ning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer i Hedensted Kommune. Ved interviewet stillede konsulenterne Lars Poulsen en række spørgsmål samt gennemgik samtlige bilag om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i årene 2010, 2011 og 2012, som Lars Poulsen har indleveret til Hedensted Kommune. 18

19 7.2.1 Hedensted Kommunes vejledning af Lars Poulsen Lars Poulsen oplyste, at han ikke havde modtaget nogen decideret vejledning fra forvaltni n- gen. Ved starten af forrige valgperiode (januar 2010) havde Lars Poulsen meddelt forvaltningen, at han ønskede at blive tilmeldt ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og modtog i den forbindelse uddrag af ministeriets vederlagsvejledning samt et brev fra Hedensted Kommune om, at han skulle aflevere en revisorerklæring vedrørende udregning af timeløn. Lars Poulsen forstod reglerne således, at det, der vedrørte byrådet eller udvalgsarbejdet, ku n- ne man få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for, og denne fortolkning havde han fået bekræftet af administrationen. Lars Poulsen forstod ligeledes reglerne således, at man kunne modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, såfremt man led et tab i forbindelse med sit kommunalpolitiske arbejde. Lars Poulsen udtalte, at han altid ville lide et tab, når han var væk hjemmefra, dvs. uanset hvornår et møde blev afholdt, ville det altid medføre et tab i hans virksomhed Gennemgang af bilag vedrørende Lars Poulsen Ved interviewet med Lars Poulsen den 12. september 2013 gennemgik konsulenterne sammen med Lars Poulsen samtlige bilag vedrørende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i årene 2010, 2011 og 2012, som Lars Poulsen har indleveret til Hedensted Kommune. En stor gruppe af aktiviteter er byrådsmøder, temamøder i byrådet, udvalgsmøder og møder i bestyrelser, hvortil Lars Poulsen er udpeget af byrådet. En anden gruppe af aktiviteter består af konferencer, årsmøder og orienteringsmøder. Lars Poulsen oplyste i forhold til disse aktiviteter, at enten hele byrådet eller et af de udvalg, hvor Lars Poulsen er medlem, har modtaget invitationen. Byrådet eller udvalget har herefter drø f- tet arrangementet, og hvert enkelt medlem har derefter haft mulighed for at melde sig til. Tilmeldingen til arrangementet og betaling for dette er administreret af forvaltningen. Den sidste gruppe af aktiviteter består af borgermøde, dialogmøder, repræsentation, studieture og besigtigelser. Lars Poulsen oplyste i forhold til disse aktiviteter, at enten hele byrådet eller et af de udvalg, hvor Lars Poulsen er medlem, har modtaget invitationen. Byrådet eller udvalget har herefter drøftet arrangementet, og hvert medlem har derefter haft mulighed for 19

20 at melde sig til. Tilmeldingen til arrangementet og betaling for dette er administreret af forvaltningen. I forhold til 100 års fødselsdage og diamantbryllupper oplyste Lars Poulsen, at der på byrådsmøder blev rundsendt en liste, hvor man kunne skrive sig på og repræsentere kommunen, idet byrådet altid besøger en 100 års fødselar og diamantbrudepar. Lars Poulsen oplyste overfor konsulenterne, at han har deltaget i besigtigelser, hvor han ikke har anmodet om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, men at han i øvrigt har anmodet om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de aktiviteter, som efter hans opfattelse er omfattet af muligheden for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Lars Poulsen oplyste endvidere, at han har forstået reglerne således, at når han er væk fra virksomheden, har han krav på erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, fordi han lider et tab, og denne fortolkning af reglerne har han fået bekræftet af administrationen i Hedensted Kommune. Ved gennemgangen af bilag noterede konsulenterne direkte på bilagene, hvad Lars Poulsen udtalte i forbindelse med en række af aktiviteterne. Efterfølgende gennemlæste Lars Poulsen bilagene med bemærkninger og bekræftede indholdet ved sin underskrift på bilaget Udvalgte aktiviteter med udvalgsformænds bemærkninger På baggrund af oplysninger fremkommet ved interview med Lars Poulsen vurderede konsulenterne, at det var nødvendigt at afholde interviews med udvalgsformændene Peter Sigtenbjerggaard og Ole Vind, da Lars Poulsen i sit interview forklarede, at flere af de aktiviteter, som han havde begæret erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for, var aftalt i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Børne-, Undervisnings og Kulturudvalget. Ved interview med Peter Sigtenbjerggaard og Ole Vind gennemgik konsulenterne Lars Poulsens bilag, og bemærkninger fra Peter Sigtenbjerggaard og Ole Vind blev noteret til referatet. I forhold til nedenstående aktiviteter noterede konsulenterne Lars Poulsens bemærkninger og har ved efterfølgende interview med udvalgsformændene noteret deres bemærkninger til aktiviteterne. Den 4. og 5. februar 2010: Børnetopmøde Ålborg (12 timer). Lars Poulsen bemærkede, at det var besluttet i udvalget, at hele udvalget skulle deltage. Udvalgsformand Ole Vind udtaler, at det var aftalt i udvalget. Den 2. marts 2010: TMU Vestas (6 timer). Lars Poulsen bemærkede, at det var en tur med hele udvalget. Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard udtaler, at det var aftalt i udvalget. 20

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste for perioden 2009-2014

Tabt arbejdsfortjeneste for perioden 2009-2014 Tabt arbejdsfortjeneste for perioden 2009-2014 Der har været medieomtale af uretmæssig udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige erhvervsdrivende i 2010-13 kommunalpolitikere. I Struer Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Information om. Valg til Seniorrådet

Information om. Valg til Seniorrådet Information om Valg til Seniorrådet November 2009 Hæftets indhold: Oversigt over orienterende møder Kort gennemgang af lovgivning Oversigt over arbejdet i Seniorrådet Regler og tidsplan for valgets afvikling

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

TABT ARBEJDSFORTJENESTE

TABT ARBEJDSFORTJENESTE TABT ARBEJDSFORTJENESTE ET KOMMUNALPOLITISK TAG SELV BORD AF UFFE THORNDAHL FHV. BORGMESTER FHV. FOLKETINGSMEDLEM MMXIV 2 3 Forord Ledelsen står under folkets kontrol og er betinget af, at den fortsat

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere