Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Påbud Center for Teknik og Miljø Borger SV: Parkering på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på"

Transkript

1 Påbud Center for Teknik og Miljø Borger SV: Parkering på cykel/gangsti og rabat på Borgbjergvej, Boeslunde Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning er nu sendt i høring Center for Teknik og Miljø KPR CONSULT A/S Påbud Center for Teknik og Miljø Borger Meddelelse til ansøgning om overflytning af sag til Økonomicenteret Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Storebælt vinterbader Påbud Center for Teknik og Miljø Borger Toftevænget Center for Teknik og Miljø Borger DVFI i Center for Teknik og Miljø Borger Påbud Center for Teknik og Miljø Borger Forslag til plejeplan fremsendt til Fredningsnævnet Center for Kommunale Ejendomme Fredningsnævnet mailkorrespondance specielt vedr. volieren Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Påbud Center for Teknik og Miljø Borger Ibrugtagningstilladelse Center for Teknik og Miljø DEAS A/S Partshøring til Kirkevænget Center for Teknik og Miljø Borger Orientering om raksmelding Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Anmodning om oplysninger Center for Teknik og Miljø CBJ BYGGERÅDGIVNING ApS Anmodning om supplerende oplysninger Center for Teknik og Miljø Borger Genfremsendelse: Anmodning om møde vedrørende jeres adresser Center for Teknik og Miljø Campus Slagelse - Pædagog, Syge Ibrugtagningstilladelse - Ndr. ringgade Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN Center for Teknik og Miljø A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN Orientering om raskmelding Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Påbud Center for Teknik og Miljø Borger Orientering til Allan Ørving Center for Vækst og Plan Borger Påbud Center for Teknik og Miljø Borger Påbud Center for Teknik og Miljø Borger Varsel om påbud Center for Teknik og Miljø D.T.D.T. EJENDOMME ApS SV: Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Home - Slagelse Kommune v/steen Orientering til NAVN & NAVN Center for Vækst og Plan Borger Opsamling på sag om lokalplan for Skovsø genbrugsplads -> NAVN Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender Orientering til nabo Center for Teknik og Miljø Borger Annonce Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Bekræftelse pavillon fjernes senest den 1. sept Center for Teknik og Miljø Borger Hunsballe Frø - mail med tilladelse til ansøger Beredskab Oplyses af afsender Svar om bedre busbetjening i Gimlinge og omegn Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering for modtagelse Center for Teknik og Miljø Borger Vidersendelse til behandling hos NST Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen BBR-meddelelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Kvittering til NAVN, ADRESSE for modtaget orientering om Svar fra politiet vedrørende Panzermuseum East manglende tilladelse til personbefordring Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Kvittering Center for Teknik og Miljø Borger Forespørgsel til Årstiderne Arkitekter om opgave Center for Vækst og Plan Årstiderne Arkitekter Tankattest Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Rykker for færdigmelding Center for Teknik og Miljø MOE A/S Rykker for færdigmelding Center for Teknik og Miljø GREENGO ENERGY A/S Svar om bedre busbetjening i Gimlinge og omegn Center for Teknik og Miljø Borger Byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger Naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger

2 Kvittering - skal have ny rapport/udtalelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Miljøtilsyn Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Orientering om manglende færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger mangler herunder byggeskadeforsikring Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender kopi af byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Partshøring til Kirkevænget Center for Teknik og Miljø Borger Rykker for manglende materiale Center for Teknik og Miljø EJENDOMSSELSKAB SOLBO ApS Svar på mail vedr. sags numre m.m Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Kommunen foretager ikke beskæring af de fredede træer Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af afsender Spaniensvej Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender kopi af byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Kvittering på ansøgning - Søkongevej Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Kvittering på færdigmelding - Frodesvej Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS følgeskrivelse til naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Indkaldelse til visitationssamtale på Slagelse Sprogcenter Center for Handicap og Psykiatri Borger svar på henvendelse vedr. WildCard-ordningen Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender mail og uderretning om forlænget tidsfrist i nr Center for Teknik og Miljø Borger Orientering om lokalplan m.m Center for Teknik og Miljø Borger Afslutning af sag vedr. kloakforhold Center for Teknik og Miljø Borger Tro og love erklæring vedr aflevering af limousinetilladelser Center for Teknik og Miljø Star Limo-Limo2you-Nordens stør Kvittering på færdigmelding - Smøgen Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Indkaldelse til visitationssamtale på Slagelse Sprogcenter Center for Handicap og Psykiatri Borger Kvittering på ansøgning - Smøgen Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Kvittering på ansøgning - Smøgen Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Naboorientering Rypevej 13 - sendt på mail til nr Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering på ansøgning - Smøgen Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Følgeberv Center for Teknik og Miljø Borger Mail med tilladelse inkl bilag Center for Teknik og Miljø Borger Mangler efter færdigsyn af st. th Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Mail sendt til virksomhedsservice - hjælp til kontakt til virksomheder om LT Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Mail - CV til AD Control Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Mail - feedback på CV til AD Control og to eks til inspiration Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Mail - samtale på Næstved Sygehus Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Orientering af indstilling til Økonomiudvalget 22/ kontakter jer umiddelbart derefter Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af afsender Mail - SV: ang. ferie Center for Arbejdsmarked og Integration Borger SV: Klarskovgaards vandværk info om tiltag Center for Teknik og Miljø Klarskovgaard Kvittering på færdigmelding - Rolighedsvej Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Svar på revideret materiale Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Korsør Landevej 159, Center for Teknik og Miljø Borger Byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger Meddelelse om sagens videre forløb Center for Teknik og Miljø Design-Plan V/Johnny Andersen Meddelelse sendt via mail Center for Teknik og Miljø Design-Plan V/Johnny Andersen Landzonetilladelse sendt til orientering Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Tilladelse sendt til annoncering på kommunens hjemmeside Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Landzonetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger

3 Afgørelse om personkredsskifte Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Fremsendt anmodning om samtykke til lægeligt.pdf Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Kvittering Center for Teknik og Miljø Borger Byggetilladelse - Hunsballevej Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Stueplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Tilføjelse til bevilling af midler til løbehjulsladen Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender Vedr. Ansøgning om tilskud til uddannelse af voksenlærling Center for Arbejdsmarked og Integration TØMRERMESTER TOMMY MORTENSEN ApS Kvittering Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Kvittering Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Bestilling af sukker til uge 8 - Dalmose Skole Center for Børn og Familie Oplyses af afsender Revisorerklæring2014.pdf Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Sikkerhedsstillelse2014.pdf Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Afbud til møde om Sundhedsprofil 2017 den 11. marts - men fortsætter i gruppen Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af afsender SV: Adkomstændring for Skælskør Boligselskab Byrådssekretariatet SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB sendt på mail - rev. Naboorienterings bilag Center for Teknik og Miljø Borger ansøgningsblanket.pdf Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Kvittering med mangler Center for Teknik og Miljø EW EJENDOMME A/S Byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger Brev til Kirkevænget Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering til NAVN og NAVN, Fladholtevej X for modtaget høringssvar til lokalplanforslag Panzermuseum East Center for Vækst og Plan Borger Spørgsmål til indretnnig etape Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Ansøgningsskema til limousinetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering på ansøgning - Smøgen Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Høring plan Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Krav til værn Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Rykker for færdigmelding Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Svar - privatretligt spørgsmål Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Spørgsmål omkring status for container Center for Teknik og Miljø Borger Rykker på : Brev til ministeren vedr. anmodning om dispensation Byrådssekretariatet BoligKorsør Adressetildeling til personalerum Center for Teknik og Miljø Borger Lovliggørelse af udestue + registrering af udhus Center for Teknik og Miljø Borger Omsorgssamtale Center for Kommunale Ejendomme Borger Manglende materiale - Bisserup Byvej 42 og Skafterupvej Center for Teknik og Miljø Borger Varsel om påbud - Revvej Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Supplerende tegninger Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender SV: SV: Oprensning af grøfter på engene Center for Teknik og Miljø Borger Orientering til høringsberettigede Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender SV: Registrering olietank - Flakkebjerg Stationsvej 16, Flakkebjerg, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Borger Forespørgsel til ejer om påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Borger Svar sendt via mail Center for Teknik og Miljø EDC MARTIN MORTENSEN ApS Sender materiale til NAVN Center for Teknik og Miljø Borger Svar på udstykning sendt via mail Center for Teknik og Miljø EDC Poul Erik Bech, Næstved A/S Svar på udstykning Center for Teknik og Miljø EDC Poul Erik Bech, Næstved A/S Svar vedr. adresse og matrikelnummer Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Sagen henlægges Center for Teknik og Miljø Borger Vedr. udstykning af ejendommen Møllebakkevej 184, Venslev, 4243 Rude Center for Teknik og Miljø Nybolig Skælskør A/S Mail bedt om oplysninger vedr. medlemstal Center for Kultur, Fritid og Borgerservice FDF Dalmose

4 Svar på udstykning Center for Teknik og Miljø EDC MARTIN MORTENSEN ApS Vedr. ventilation Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om anmodning om samtykke til salg uden offentligt udbud Center for Kommunale Ejendomme Statsforvaltningen Orientering om at ansøgning til Statsforvaltningen er afsendt i dag - status Center for Kommunale Ejendomme Statsforvaltningen Varsel om påbud Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Fremsendes i kopi til formand Center for Teknik og Miljø SLOTSBJERGBYBANEN ApS Fremsendes til kopister Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Midlertidig inddragelse af limousinetilladelser Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Partshøring - ansøger Center for Teknik og Miljø Borger Mail - AB201 til udfyldelse hos Alucan - med vedhæftning Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Mail - AB201 til udfyldelse hos Aluscan Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Orientering om indstilling til Økonomiudvalget er færdig - kontakter jer efter 22/ Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af afsender Spørgsmål til status omkring mangler Center for Teknik og Miljø Borger SV: Banner ved indfaldsvejene til Slagelse Festuge Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Orientering om rettigheder og pligter på kontanthjælp Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Partshøring af ejer Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Rykker for status på byggeriet Center for Teknik og Miljø Borger Svar samt orientering omkring status på mangler Center for Teknik og Miljø Borger Partshøring - Dalsvinget Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Orientering om afgørelse til Grundejerforeningen Frølunde Fed Center for Teknik og Miljø Grundejerforeningen Frølunde Fed Svar sendt via mail Center for Teknik og Miljø NYBOLIG SLAGELSE A/S Høring vejafdelingen Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Svar på udstykning Center for Teknik og Miljø EDC MARTIN MORTENSEN ApS Orientering om afgørelse - Tude Ådal Center for Teknik og Miljø Borger Rykket for status på byggeriet Center for Teknik og Miljø Borger Påmindelse om afmelding af olietank Center for Teknik og Miljø Borger SV: Messeplan Beredskab Oplyses af afsender Lovliggørende byggetilladelse - Plastoverdækninger Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender SV: OLIETANKKOM S Kirkerupvej 38 Kirkerup Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning til ejer om oplysninger vi skal bruge til solcelleanlæg Center for Teknik og Miljø Borger Svar på udstykning Center for Teknik og Miljø NYBOLIG SLAGELSE A/S Oplysning til ejer om hvem der er skorstensfejer Center for Teknik og Miljø Borger Midlertidig inddragelse af limousinetilladelser Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Partshøring Center for Teknik og Miljø Borger Svar på udstykning Center for Teknik og Miljø Nybolig Skælskør A/S Mangler tilbud på byggeskadeforsikring Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Vedr. tegninger Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Rykker for status på byggeriet Center for Teknik og Miljø Borger Svar sendt via mail Center for Teknik og Miljø EJENDOMSMÆGLERFIRMAET DENNIS FR Kvitterings- og mangelbrev Center for Teknik og Miljø Borger Vedligeholdelse af naboareal ved Kolonihaven Fasanvænget i Korsør Center for Teknik og Miljø Haveforeningen Fasanvænget Lovliggørelse af kræmmermarked mv. - Sorøvej 11, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Borger Anmodning om yderligere oplysninger Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Bushistorisk Selskab Svar på udstykning Center for Teknik og Miljø EJENDOMSMÆGLERFIRMAET DENNIS FR Svar sendt via mail Center for Teknik og Miljø EDC MARTIN MORTENSEN ApS Offentliggørelse - adresseændring/tildeling Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger

5 Offentliggørelse - adresseændring/tildeling Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Orientering om ansøgning til Fredningsnævnet for Vestsjælland Center for Teknik og Miljø Borger Orientering om ansøgning til Fredningsnævnet for Vestsjælland Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering Center for Teknik og Miljø Borger BT sendt på mail Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Adresseændring - afgørelse Center for Teknik og Miljø Borger Adresseændring - afgørelse Center for Teknik og Miljø Borger Orientering om påbegyndelse af sagen Center for Teknik og Miljø Skov- og Naturstyrelsen Adresseændring - afgørelse Center for Teknik og Miljø FLISEXPERTEN ApS Orientering om ansøgning til Fredningsnævnet for Vestsjælland Center for Teknik og Miljø Borger Rykket for ansøgning i BOM Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering med mangler Center for Teknik og Miljø Borger Kortbilag ansøgning frednævn.pdf Center for Teknik og Miljø Borger Orientering om ansøgning til Fredningsnævnet for Vestsjælland Center for Teknik og Miljø Borger Fristforlængelse Center for Teknik og Miljø Borger Offentliggørelse - adresseændring/tildeling Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Offentliggørelse - adresseændring Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Aarhus Universitet Center for Teknik og Miljø Aarhus Universitet SV: købmandsgårde i Skælskør Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger SK Varme A/S Center for Teknik og Miljø SK VARME A/S Adresseændring/tildeling - afgørelse Center for Teknik og Miljø PULCINELLA ApS Kvittering og mangelbrev Center for Teknik og Miljø Borger Høringsbrev Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Doc2Mail - JobLog boligforeninger.xlsx Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Doc2Mail - JobLog ejere.xlsx Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Doc2Mail - JobLog beboere.xlsx Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Høringsbrev Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Leje af Havnegade 11, Skælskør Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af afsender Mail - AB201 sendt til udfyldelse Center for Arbejdsmarked og Integration Borger SK Spildevand A/S Center for Teknik og Miljø SK SPILDEVAND A/S Adresseændring/tildeling - afgørelse Center for Teknik og Miljø SLAGELSETRYK A/S Adresseændring - afgørelse Center for Teknik og Miljø Borger Partshøring om manglende færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger Adresseændring/tildeling - afgørelse Center for Teknik og Miljø Borger Adresseændring/tildeling - afgørelse Center for Teknik og Miljø Borger Adresseændring/tildeling - afgørelse Center for Teknik og Miljø Borger Adresseændring/tildeling - afgørelse Center for Teknik og Miljø Negle- & Skønhedsklinikken v/an Adresseændring/tildeling - afgørelse Center for Teknik og Miljø kolon v/ Martin W. Hansen Godkendelse af ændringer til adressetildeling, Ingemansvej m.fl., 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø FÆLLESORG BOLIGFORENING Kvittering Center for Teknik og Miljø Borger Naboklage Birkevej 12 mod Birkevej Center for Teknik og Miljø Borger Følgeskrivelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Svar sendt via mail Center for Teknik og Miljø EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD RINGS Naboorientering samt bilag Center for Teknik og Miljø Borger SV: Manglende snerydning Center for Teknik og Miljø Borger Information til beboer i Slots Bjergby Center for Teknik og Miljø Borger

6 Mail til ansøger - manglende oplysninger - Engsnarreskellet 5, 4220 Korsør - ansøgning om opførelse af sommerhus Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Mail til Aluscan v/anders om Phons LT Center for Arbejdsmarked og Integration Borger SV: Har I tankattester på Birkevænget 6, 4200 Slagelse?? Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender SV: Reg. af olietank - Flakkebjerg Stationsvej 16, Flakkebjerg, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering Center for Teknik og Miljø Borger Vedr. Ansøgning om tilskud til uddannelse af Voksenlærling Center for Arbejdsmarked og Integration Comwell Grand Park Nedrivningstilladelse (Delvis nedrivning af anneks) m.m Center for Teknik og Miljø Borger Kontrahøring + supplerende oplysninger til sagen Center for Teknik og Miljø Borger Afslutning af sag Center for Teknik og Miljø Borger Svar på udstykning Center for Teknik og Miljø EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD RINGS Kvittering og mangler ift. lydisolering Center for Teknik og Miljø Borger VS: Biltema Slagelse - tilladelse til ændring af overkørsler Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Orientering af revisionen Center for Økonomi Oplyses af afsender Ibrugtagningstilladelse Center for Teknik og Miljø BAGENKOP EJENDOMME A/S Adresseændring/tildeling Center for Teknik og Miljø SPECIALLÆGEHOLDINGSELSKABET DAN Vurderingsskema.docx Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender SV: Landzonetilladelsen til opførelse af smedeværksted på ejendommen Tjæreby Stationsvej 10, Skælskør er påklaget Center for Teknik og Miljø ADVOKATFIRMAET SVENDSEN Kvitterin om andet mødetidspunkt Center for Teknik og Miljø Borger SV: Adkomstændring for Skælskør Boligselskab Byrådssekretariatet SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Ansøgning til Fredningsnævnet Center for Teknik og Miljø Fredningsnævnet Til lodsejerne Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Mail - starter i arbejde den Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Doc2Mail - JobLog.xlsx Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Partshøring ift. udeblivelse fra samtale Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Adressetildeling Center for Teknik og Miljø Borger ejendomsberigtigelse mod Omø Havnevej Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Adressetildeling Center for Teknik og Miljø Borger Mail - start i LT hos Teknik og Miljø den Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Ændringskort fra udstykningssag Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Partshøring Center for Teknik og Miljø Borger Behandling af ansøgning om støtte til projekt Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender Brev til ejer Center for Teknik og Miljø Borger Mail til NAVN vedr. aktindsigt i sag vedr. overenskomst mellem ejer af Hestemøllestræde 4 og Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan Borger Ibrugtagningstilladelse Center for Teknik og Miljø LILLE BJØRN ApS

7

8

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-557562 Endelig dagsorden og mødeudvidelse - SB 21-10-2015 Byrådssekretariatet Slagelse Boligselskab 330-2015-557420 SV: Byggesager Kortbilag til NaturErhverv: Kortbilag mv til Kontrolbesøg 330-2015-554279

Læs mere

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen 330-2015-431170 Indkaldelse til samtale 19-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-431174 Tilbagekaldelse af påbud 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-431155

Læs mere

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger svar på anmodning om aktindsigt vedr. Krabbevej 5, 330-2016-5374 4200 05-01-2016 Center for Teknik og Miljø 25 79 79 81 SK FORSYNING A/S 330-2016-5390 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked

Læs mere

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416563 IMG_0040.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416562 IMG_0045.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416564 IMG_0041.JPG

Læs mere

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-194059 Kvittering 18-04-2015 Center for HR og Udvikling Borger 330-2015-199581 spørgsmål om afstandskrav 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-196233 Forurening på Industrivej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til 330-2015-422434 Ankestyrelsen 14-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Ankestyrelsen Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-382897 Meddelselse om Byggearbejde 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382865 SV: Vedr. Ombygning af garage til beboelse 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Læs mere

330-2015-558544 Rumlepotten 26-10-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af afsender

330-2015-558544 Rumlepotten 26-10-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af afsender 330-2015-558713 Information til ansøger 26-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-558723 Indkaldelse til samtale om uddannelsesløft 26-10-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Bilka Slagelse. Tilladelse til salg og opbevaring af 330-2016-595685 fyrværkeri 10-10-2016 Beredskab Oplyses af afsender 330-2016-595639 Tillæg til byggetilladelse 10-10-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-527980 Svar fra NAVN 08-10-2015 Byrådssekretariatet Advokatanpartsselskabet Adduco 330-2015-527900 Ansøgningen annulleres 08-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-553331 Tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri 2015/16 22-10-2015 Beredskab Oplyses af afsender 330-2015-553355 Byggetilladelse 22-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-553220

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-488511 Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende ridebane 21-09-2015 Center for Teknik og Miljø Borger Fremsendes nyt kortbilag nr. 4 som erstatter det 330-2015-488358 tidligere fremsendte 21-09-2015

Læs mere

Kopimodtagere uden - sendt med digitalt post Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Kopimodtagere uden  - sendt med digitalt post Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-711193 helhedsvurderingsskema 17-12-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Klage over afgørelse vedr. tilsynskompetence 330-2015-711331 Ungekonsulent ApS 17-12-2015 Center for Handicap

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-191297 Brev med kommentarer til vedtægterne 05-04-2016 Center for Kultur, Fritid og

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-191297 Brev med kommentarer til vedtægterne 05-04-2016 Center for Kultur, Fritid og 330-2016-191297 Brev med kommentarer til vedtægterne 05-04-2016 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af afsender 330-2016-191299 Varsel om påbud 05-04-2016 Center for Teknik og Miljø Borger

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-17060 Svar til NST: Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Matrikel 105b Slagelse Markjorder, Slagelse Kommune 09-01-2015 Center for Teknik

Læs mere

330-2015-250678 Kommune.pdf 18-05-2015 Center for Økonomi Oplyses af afsender. Årsrapport 2014 for Slagelse Kommune Til egne

330-2015-250678 Kommune.pdf 18-05-2015 Center for Økonomi Oplyses af afsender. Årsrapport 2014 for Slagelse Kommune Til egne Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-251212 Orientering 14-05-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-249392 Hvidovre.pdf 15-05-2015 Center for Børn, Unge og FamilieOplyses

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

330-2016-57747 Rykkerskrivelse om afmelding af olietank 28-01-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-57732 Varsel om påbud 28-01-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-57791 Rykkerskrivelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Spørgsmål til naturafdeligen Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Spørgsmål til naturafdeligen Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-639711 Spørgsmål til naturafdeligen 01-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-639903 Orientering om registrering af sø på din ejendom. 01-11-2016 Center for Teknik og

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på ny klage fra NAVN NAVN NAVN vedr. 330-2016-577279 Afhentning af dagrenovation Parkvej Skælskør 04-10-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-577295 Partshøring - Storkevej 10 04-10-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-412873 Færdigmelding + Erklæring om teknisk dokumentation 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-412880 Partshøring - mail fra nabo 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ovrevej 3, 4190 Munke Bjergby - Brev fra borger vedr. 330-2016-674735 ny affaldsordning omtalt i Sjællandske 9. nov. 2016 17-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-674770 Fastsættelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-152993 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

330-2016-150036 Rykkerskrivelse vedrørende afmelding af olietank 14-03-2016 Center for Teknik og Miljø Borger

330-2016-150036 Rykkerskrivelse vedrørende afmelding af olietank 14-03-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-148174 Ansøgning makkerlæsning.pdf 13-03-2016 Center for Børn og Familie Oplyses af afsender Landzonetilladelse meddelt til at indrette en ny bolig i tidligere kontorbygning på ejendommen Teglværksvej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 330-2015-98633 Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 service 330-2015-98394 Bekræftelse på modtagelse af klage 24-02-2015 service 330-2015-97684 Bekræftelse på modtagelse

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC 330-2015-78250 Partshøring 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-78200 Byggetilladelse 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-77220 Telefonnotat; projektet reduceres yderligere 13-02-2015 Center

Læs mere

330-2015-491839 Slagelse 22-09-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-491839 Slagelse 22-09-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-491696 blanket AB131 til NAVN NAVNs praktik 22-09-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Kvittering spegerborgvej 15-19 - Nedrivning af 330-2015-491494 bebyggelse 22-09-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden 330-2015-301526 250615 11-06-2015 Center for Teknik og Miljø 25798376 Miljøstyrelsen Bestilling: Import

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-383464 Afmelding af 3000 l olietank 19-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-383464 Afmelding af 3000 l olietank 19-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-383464 Afmelding af 3000 l olietank 19-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382587 Mail vedr. ændring i bolistøtte 19-07-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger 330-2015-381796

Læs mere

330-2015-535995 By.pdf 13-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-535995 By.pdf 13-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-538654 SV: FlexTrafik - spg fra NAVN 13-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-538465 Endelig dagsorden - FOB 13-10-2015 Byrådssekretariatet FOB 330-2015-538458 Kvittering

Læs mere

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte Bekræftelse fra ejendomsmægler om udbud af 330-2015-539777 udlejningsejendomme 14-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 330-2015-539719 Indretning af restaurant 14-10-2015 Beredskab Oplyses af modtager

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-76506 Afvikling indskudslån - flere tilmeldt- skema sendes.docx 12-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-76490 Kvittering- og manglebrev, pr. mail 12-02-2015 Center for Plan og Byg DESIGN-PLAN

Læs mere

Slagelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Slagelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-81541 Aktindsigt i sagen om Rema 1000 Skovvej Korsør. 09-02-2016 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2016-81544 Aktindsigt i sagen om Rema 1000 Skovvej Korsør. 09-02-2016 Center for

Læs mere

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-427784 Svar fra NAVN NAVN 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-426660 Udtalelse fra SK Forsyning 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø 26863902 SK SERVICE A/S Forespørgsel

Læs mere

330-2015-588005 vandværk.pdf 06-11-2015 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2015-588005 vandværk.pdf 06-11-2015 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2015-588003 Anmodning om beplantningsplan 06-11-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Analyserapport 19-10-20151543-616, Skælskør Vestre 330-2015-587997 vandværk.pdf 06-11-2015 Center

Læs mere

Indkaldelse til samtale Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Indkaldelse til samtale Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-693831 Påmindelse om afmelding af olietank 09-12-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-693856 Revision af vandløbsregulativ er forsinket 09-12-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses

Læs mere

møde Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

møde Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-497216 Afslutning af sagen 29-08-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-497129 Byggetilladelse 29-08-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-496538 Svar fra Entreprenørservice

Læs mere

330-2015-501982 48 28-09-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-501982 48 28-09-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-502185 Orientering til klager 28-09-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-502193 Invitation til morgenmøde d. 19. oktober 28-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-668532 Afgørelse efter NBL 15: Afslag til vintercampering 27-11-2015 Center for Teknik og Miljø 33157274 Naturstyrelsen 330-2015-668545 FOF 27-11-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Læs mere

Borgerservice 330-2015-62146

Borgerservice 330-2015-62146 330-2015-65427 Mail til Home vedr. betaling af ejd.skat 2014 til Skat... 04-02-2015 Center for Økonomi Borger Korrespondance ved. sagsbehandlingstid til politisk 330-2015-65064 behandling 04-02-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-57419 Slagelse Kommune - indberetning til Ankestyrelsens statistik 02-02-2015 Center for Børn, Unge og Familie Ankestyrelsen 330-2015-57386 Mail

Læs mere

31789680 Vemmelev Fodboldklub

31789680 Vemmelev Fodboldklub Mail til NAVN: SV: Mulighed for sø på matrikel 12 Hulby By, 330-2015-139042 Tårnborg 18-03-2015 Center for Teknik og Miljø Rana-consult 330-2015-136917 Tilladelse til brug af Soldatens Lod 18-03-2015 Center

Læs mere

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af Center for Arbejdsmarked og 330-2015-111366 Opsigelse Hosting af www.fleksjobslagelse.dk 04-03-2015 Integration Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af 330-2015-110774 udestue 04-03-2015

Læs mere

330-2015-298791 330-2015-298777

330-2015-298791 330-2015-298777 330-2015-298664 Kopi af tilbagekaldelse af påbud 10-06-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-298605 Tilladelse til brug af Byparken 10-06-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Vedr. Ansøgning om tilskud Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Vedr. Ansøgning om tilskud Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 330-2016-601680 Vedr. Ansøgning om tilskud 2017 12-10-2016 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 30849116 AMMF 330-2016-601804 Afmelding af olietank 12-10-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-601873

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-657305 SV: I1610-0407 Fleetmap: Slagelse Brandvæsen 09-11-2016 Beredskab Oplyses af afsender 330-2016-657253 Brev til lejer 09-11-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-657245 Brev til

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-438308 Aktiviteter i partnerskabsnetværket 24-08-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af modtager Underskrevet allonge fra marts 2015 vedr. Skælskør 330-2015-438385 Nor Camping 24-08-2015 Center

Læs mere

Sagsfremstilling - Blokvarmecentralen i Rude / salg af børnehaven Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af afsender

Sagsfremstilling - Blokvarmecentralen i Rude / salg af børnehaven Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af afsender 330-2015-529887 Partshøring - udsætningsforeningen 11-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-530732 Svar vedr. status 10-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-159362 Svar til landinspektør 30-03-2015 Center for Teknik og Miljø 27930395 TVILUM LANDINSPEKTØRFIRMA A/S Kvittering og anmodning om yderligere oplysning herunder historisk redegørelsening -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-513349 varsling af miljøtilsyn 06-09-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-513351 Anmodning om journaloplysninger.pdf 06-09-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-164702 Ansøgning om tilladelse til opførelse af udestue 07-04-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-165837 Svar på partshøring 07-04-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-163711

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-126832 Observation af rotter i kommunen 02-03-2016 Center for Teknik og Miljø 30186915 NOMUS A/S 330-2016-126793 Observation af rotter i kommunen 02-03-2016 Center for Teknik og Miljø 30186915

Læs mere

330-2015-175069 Indkaldelse til samtale 10-04-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

330-2015-175069 Indkaldelse til samtale 10-04-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-175547 Anmodning om kopi af følgeseddel 10-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-175511 Tilsagnsbrev 10-04-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af

Læs mere

330-2016-709851 SV: Orientering om Algade i Korsør 01-12-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-709130 Lukketilsyn 15. november 2016 01-12-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-599452 Ønske om miljøscreening 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599448 Fra ejer - mangler e-mail? 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599301

Læs mere

330-2015-247311 bygninger 12-05-2015 Center for Teknik og Miljø 34088721 JENS H. HANSEN ApS. Kloak-færdigmelding efter endt nedbrydning af

330-2015-247311 bygninger 12-05-2015 Center for Teknik og Miljø 34088721 JENS H. HANSEN ApS. Kloak-færdigmelding efter endt nedbrydning af 330-2015-244140 Situationsplan 12-05-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-244127 Grundplan 12-05-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-244147 Forsikringsforhold

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Kommune Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Kommune Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-686449 Bildsøvej 193, 23-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-686448 Bildsøvej 193, Slagelse 23-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-686445

Læs mere

Indkaldelse til samtale Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Indkaldelse til samtale Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-214935 opsamling på 2. møde i Grøn Fornuft den 13/4 23-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Anmodning om tilbud på udarbejdelse af supplerende 330-2015-214508 notat om Agersø

Læs mere

330-2015-372127 tagetage 13-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-372127 tagetage 13-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-371702 Færdigmeldt til SK Forsyning 13-07-2015 Center for Teknik og Miljø 25797981 SK FORSYNING A/S 330-2015-371790 Svar på henvendelse 13-07-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 30164873

Læs mere

Korsør, ledningsnet.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S

Korsør, ledningsnet.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-52300 Beskrivelse og tegninger 24-01-2016 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 36299223 Storebælt vinterbader 330-2016-52301 Byggetilladelse 24-01-2016 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Information om procedure mv. vedr. salg af

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Information om procedure mv. vedr. salg af Information om procedure mv. vedr. salg af 330-2015-249061 campingplads og vandrehjem 13-05-2015 Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af afsender Information om procedure mv. vedr. salg af 330-2015-249060

Læs mere

Afmelding af skorsted /ildsted Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt

Afmelding af skorsted /ildsted Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Ansøgning og afgørelse - fritagelse for 330-2015-565254 administrationsgebyr for erhverv 28-10-2015 Center for Teknik og Miljø 35954007 Petterson Consult v/ Flemming P... 330-2015-565096 Bilag fra Kultur-

Læs mere

330-2016-72421 AOF Tilsagn om tilskud 2016 04-02-2016 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af afsender orientering om Tilladelse til etablering af molokker på 330-2016-72435 Asgårdsvej -

Læs mere

affaldsordninger Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender. GF Skælskør Småland - Resume fra interview om

affaldsordninger Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender. GF Skælskør Småland - Resume fra interview om 330-2016-396667 Høring miljø vedr. udledningstilladelse 13-07-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-396287 Udsnit af situationsplan fra BBR med? 13-07-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS

Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-533140 Kloak-færdigmelding 15-09-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-533142 referat 30 aug 2016.doc 15-09-2016 Beredskab Oplyses af modtager 330-2016-533065

Læs mere

dec.15.xlsx Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

dec.15.xlsx Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-717192 Varsel om skærpet kontrol med drikkevandet 21-12-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-717195 Byggetilladelse 21-12-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-717085 Byggetilladelse

Læs mere

330-2015-29066 Tillæg til forpagtningskontrakt 2015-2019 - til underskrift. Center for Kommunale

330-2015-29066 Tillæg til forpagtningskontrakt 2015-2019 - til underskrift. Center for Kommunale 330-2015-27752 Orientering til KM at tilslutningsmulighed ikke er klar 16-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-26478 Byggetilladelse 16-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-26728 Erklæring retur

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-409912 Byggetilladelse Nitrogentank 10-08-2015 Center for teknik og Miljø Oplyses af modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-409912 Byggetilladelse Nitrogentank 10-08-2015 Center for teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-409912 Byggetilladelse Nitrogentank 10-08-2015 Center for teknik og Miljø Oplyses af modtager Partshøring - Svenstrup Strandvej 1694220 Korsør - 330-2015-409921 opførelse af ny tagkonstruktion

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-668501 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668512 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668472 Udtage

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-163294 Mangler forsikring m.m. 17-03-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-163310 Rykket for dokumentation / regnskab 17-03-2016 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-448823 Samtykkeerklæring 28-08-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-448824 Samtykkeerklæring 28-08-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-448821 Samtykkeerklæring 28-08-2015

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

330-2016-136278 SV: Ternevej 5, 4220 Korsør 07-03-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Lejekontrakt med underskrift af begge parter + der 330-2016-136257 bliver sendt en faktura 07-03-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Forespørgsel om udstykning for matr.nr 53af Slagelse 330-2015-433786 Markjorder 20-08-2015 Center for Teknik og Miljø 1003164188 Landinspektørerne Skelstedet I/S 330-2015-433742 Liste over ildsteder -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN,

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, 330-2015-566115 Nørrevoldgade x. 29-10-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-565759 Indberetning vedr. leverance til SE. Nr. 16371874, for

Læs mere

330-2015-99147 Samtykkeerklæring 26-02-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger

330-2015-99147 Samtykkeerklæring 26-02-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-102111 Mail fra bobestyrer adv. NAVN vedr. ejd.skat 2015 26-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-99782 Erklæring om teknisk dokumentation 26-02-2015 Center for Plan og Byg Oplyses af modtager

Læs mere

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager 330-2016-678159 Mail fra advokat NAVN 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager 330-2016-677800 Invitation til borgmestermøde 13. januar 2017 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager

Læs mere

P7 Kommunikations- og implementeringsplan for Sundhedsaftalen pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager

P7 Kommunikations- og implementeringsplan for Sundhedsaftalen pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager P 10 Udkast til Praksisplan for Kiropraktik i Region 330-2015-35311 Sjælland(2433191,2514768).PDF 21-01-2015 Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager 330-2015-35234 Ændring af varmekilde 21-01-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-28466 Offentlig indsats på Norgesvej 3, 4200 Slagelse 14-01-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-28467 Norgesvej 3, 4200 Slagelse - sagens akter fra e-arkivet 14-01-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-178055 Situationsplan 13-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-177036 Tegning - gavl nr. 2 13-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-177037 Grundplan

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Orientering til NAVN om at sagen er fremsendt til 330-2015-533829 byggeri for besvarelse 12-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysninger om at henvendelse er sendt videre til 330-2015-533677

Læs mere

Tank C Center for Teknik og Miljø Region Sjælland. Tilsynskampagne vedr. gyllebeholdere under 100m fra

Tank C Center for Teknik og Miljø Region Sjælland. Tilsynskampagne vedr. gyllebeholdere under 100m fra 330-2016-214333 Kvittering/mangler 14-04-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-214475 Kvittering for henvendelse 14-04-2016 Center for Skole Oplyses af afsender Telefonnotat vedr. oliespildet

Læs mere

330-2016-720010 Genoptagelse af sag om nedlæggelse af vej 05-12-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-719992 Redegørelse sendt til NAVN pr. mail 05-12-2016 Center for Kultur, Fritid

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til ændring af overdækket terrasse til udestue Center for Teknik og Miljø Borger

Ansøgning om tilladelse til ændring af overdækket terrasse til udestue Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-625878 VS: Klage over sagsbehandlingen, NAVN 25-10-2016 Center for Børn og Familie Borger 330-2016-625874 Påbegyndelse 25-10-2016 Center for Teknik og Miljø 14 41 29 99 KOMPAN DANMARK A/S Tilbagemelding

Læs mere

330-2016-15719 330-2016-15454

330-2016-15719 330-2016-15454 330-2016-15673 VS: Fremsendte bilag fra Hashøj biogas. 08-01-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-15650 Orientering om at svar foreligger indenfor 10 dage 08-01-2016 Center for

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Mail til PFA om indbetaling af beløb Borger Notat

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Mail til PFA om indbetaling af beløb Borger Notat 330-2015-263073 Mail til PFA om indbetaling af beløb 21-05-2015 Borger 330-2015-263097 Notat 21-05-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Følgemail til kvittering på modtaget henvendelse om

Læs mere

330-2015-338768 et nyt niveau.doc 01-07-2015 Kommunikation og Marketing Oplyses af afsender

330-2015-338768 et nyt niveau.doc 01-07-2015 Kommunikation og Marketing Oplyses af afsender 330-2015-339286 Opfølgning på telefonsamtale 01-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-339290 Mail med medd om tilskud til fiskekonkurrence 01-07-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Læs mere

Indkaldelse til Fokus på Job Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Indkaldelse til Fokus på Job Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-322931 Forespørgelasesadgang NAVN xxxx xxxxxxx 23-06-2015 Center for Økonomi Jyske Bank 330-2015-323038 Fravalg af byggeskadeforsikring 23-06-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-323085

Læs mere

trafik Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

trafik Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel om dispensation for afstand til skel ved 330-2016-263264 genopførelse af bygning 11-05-2016 Center for Teknik og Miljø 66052028 ARKITEKTFIRMAET JOHN VEJE A/S 330-2016-263231 Aftale om ikrafttrædelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bilag 10a, Garantiberegning støttet lån, Nykredit,

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bilag 10a, Garantiberegning støttet lån, Nykredit, Bilag 10a, Garantiberegning støttet lån, Nykredit, 330-2016-458873 08.06.2016.PDF 12-08-2016 Byrådssekretariatet 43959018 SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Bilag 9, Miljøscreening, kortlægning Jernbanevej 11-15 -

Læs mere