Skattetræk. Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattetræk. Grønland"

Transkript

1 Supplement til Skattetræk i Grønland Udgivet januar 2012 af: Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Postboks Nuuk Telefon: Telefax: WEB: 4

2 Indledning Fortegnelsen er udarbejdet som en oversigt over de indkomster, der er placeret som A-indkomster = A B-indkomster = B Skattefrie = 0 Indkomsterne er anført i alfabetisk orden. Dog er indkomsterne vedrørende f.eks. læger opført som grupper under indkomstmodtagere. Om lovreglerne henvises til omstående side. Tvivlsspørgsmål herunder evt. om manglende indkomstarter bedes rettet til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen Januar

3 Indkomstart A, B eller 0 A Adoption, dagpenge... A Aflastningsvederlag... B Agentur for forsikringsselskaber, provision fra... A Alderspension... A Personligt tilskud... 0 Alimentationsbidrag... B Anvisningsprovision i ansættelsesforhold... A Anvisningsprovision i øvrigt... B Arbejdsmarkedsydelse (tidl. takstmæssig hjælp) A Arbejdsskade, se ERSTATNING Arrestforsvarere, se POLITIET Artister, vederlag... A Arv eller arveforskud... 0 B Barselsdagpenge... A Bestyrelseshonorar, fra selskaber og foreninger... A Besætningsmedlemmer, se TRAWLERE Bibliotekshonorarer... A Bingopræmier, der er omfattet af lov om lotteriafgift... 0 Bisiddere... A Blodprøveudtagning... B Børnebidrag... B Børnetilskud efter lov om børnetilskud i Grønland... 0 Bådudleje, indtægt ved... B Boligsikringsydelse fra det offentlig... 0 Brætsalg... B C Censorhonorar... A D Dagpenge graviditet, barsel, adoption... A Dagpenge og diæter i ansættelsesforhold og som medlem af bestyrelser... A Dagpenge og diæter uden for ansættelsesforhold og bestyrelser... B Dagpenge og rejsegodtgørelse, efter tjenestemandsregler... 0 Dagpenge og rejsegodtgørelse, udover tjenestemandssatser... A Dagpenge (sygeløn), udbetalt af S.I.K... A Dagpenge (sygeløn), supplement i h.t. hjælp fra det offentlige... A Dagpenge, fra lovpligtig arbejdsskadeforsikring... A Dagplejevederlag fra det offentlige... A Dagplejevederlag fra privatordning... B Depotbestyrere, Provision... A Dividende fra brugsforening... 0 Diæter, se DAGPENGE OG DIÆTER. 6

4 Dommere ved sportsarrangementer, vederlag til... A Domsmænd... A Domstole Bisiddere, mødevederlag... A Blodprøveudtagning, honorar for... B Domsmænd, honorar og mødevederlag... A Kredsdommere, honorar (mdl.) og mødevederlag... A Registreringshonorar i skiftesager, uden for ansættelsesforhold... B Sagkyndige, vederlag til tilkaldte... B Tilsynsværgehonorar... A Tolke, mødevederlag... A Vidnegodtgørelse... B Drikkepenge... B Drikkepenge, i ansættelsesforhold... A Dusør i ansættelsesforhold... A Dusør uden for ansættelsesforhold... B Døgnplejevederlag... B E Efterløn til dødsboer... B Efterløn til personer... A Efterlønsbidrag, tilbagebetaling af... 0 Efterlønsbidrag, udbetaling af værditilværkst i f.m. tilbagebetaling af... B Efterlønsydelse fra Danmark... B Ensembler, vederlag til... A Erstatning for Driftstab... B Invaliditet (tab af erhvervsevne), kapitaludbetaling... 0 Invaliditet (tab af erhvervsevne), løbende udbetaling... A Svie og smerte, engangsbeløb... 0 Tab af afskrivningsberettigede ejendele... B Tab af private ejendele... 0 Tabt arbejdsfortjeneste... A Uberettiget afskedigelse... A Varigt mén, kapitaludbetaling... 0 Varigt mén, løbende udbetaling... A Erstatning til efterladte fra lovpligtig arbejdsskadeforsikring, kapitaludbetaling... 0 Erstatning til efterladte fra lovpligtig arbejdsskadeforsikring, løbende udbetaling... A F Familiepleje, midlertidig... B Fangstlister, honorar for føring af... A Feriefrirejser, i h.t. tjenestemandsregler... 0 Feriefrirejser, udover tjenestemandsregler... B Feriegodtgørelse og feriepenge... A Feriegodtgørelse, særlig... A Ferierejsetillæg (kontante udbetalinger)... A Flyttegodtgørelse, i h.t. tjenestemandsregler

5 Flyttegodtgørelse, udover tjenestemandsregler... A Foredragsholdere, honorar i ansættelsesforhold... A Foredragsholdere, honorar uden for ansættelsesforhold... B Forfatterhonorar... A Forkyndelse, honorar for... A Forsikringsbidrag, betalt af arbejdsgiver, såfremt bidraget er omfattet i 39 i landstingslov om indkomstskat... B Fratrædelsesgodtgørelse... A Førtidspension (grundbeløb, offentlige pensioner)... A Førtidspension tillæg (børn + personligt), jf. indkomstskattelovens 34, stk. 1, nr. 10 a)... 0 G Gaver fra ægtefælle, forældre, m.v., indkomstskattelovens 34, nr Gaver, i øvrigt... B Godtgørelse efter regning i ansættelsesforhold, såfremt lønmodtageren af egen indkomstmæssig interesse afholder udgifter til f.eks. repræsentation... A Godtgørelse af udlæg for arbejdsgiveren, hvori lønmodtageren bliver pålagt på arbejdsgiverens vegne at afholde udgifter, uden at lønmodtageren har nogen særskilt indkomstmæssig interesse heri... 0 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og muligheder... A Godtgørelse for overskydende skat (4%-reglen)... 0 Godtgørelse for overskydende skat for meget betalt skat (1/2%-reglen), (rente)... B Graviditet, dagpenge... A H Hjælp fra det offentlige, se SOCIALE YDELSER Honorar i tjenesteforhold... A Huslejetilskud fra det offentlige, jf. indkomstskattelovens 34, stk. 1, nr. 10)... 0 Huslejetilskud i ansættelsesforhold... A Hustrubidrag... B Hundeaflivning, honorar for i ansættelsesforhold... A Hundeførertillæg... A Husflid... B Hushjælp (kiffak), privat... B I Idrætsfolk Bestyrelsesmedlemmer, honorarer og mødediæter... A Dommere, honorar (fodbold, håndbold o.s.v.)... A Idrætsmand, vederlag til udøvende... A Inatsisartut Diæter... A Frit logi... 0 Fri rejse... 0 Kontorhold... 0 Kostgodtgørelse/-tilskud... 0 Indhandling 8

6 I h.t. Hjemmestyrets bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift... A Andet, f.eks. figurer, kunst m.v.... B Instruktører og trænere, honorarer... A Kontrollører (i hallerne), honorar... A Stævnelæger, honorar... B Invaliditetserstatning, kapitaludbetaling... 0 Invaliditetserstatning, løbende udbetaling... A J Journalistisk virksomhed Journalister m.v. med egentlig løn... A Journalister og faglige eksperter m.v., der har en løbende aftale med det pågældende blad om at levere stof inden for et bestemt fagligt eller geografisk område... A Journalistisk virksomhed Kronikører og andre skribenter der i enkeltstående tilfælde skriver kronikker eller artikler om aktuelle emner... A Meddelere, der har en fast aftale med et blad om at levere lokalt nyhedsstof... A Jubilæumsgratialer, i h.t. tjenestemandsregler... 0 Jubilæumsgratialer, udover tjenestemandsregler... A Julegratialer... A K Kalaallit Nunaata Radioa Medvirken, honorar for... A Korrespondenter, honorar... A Journalistisk virksomhed i øvrigt se JOURNALISTISK VIRKSOMHED Kirken Gudstjeneste og orgelspil, honorar til medhjælp... A Kontorholdsgodtgørelse, præster... A Kiffaqløn, helt eller delvis erhvervsmæssigt... A Kiffaqløn, privat... B KODA/GRAMEX-afgifter... B Kommunalbestyrelsen (Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbe styrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer mv.) Dagpenge og rejsegodtgørelse, efter tjenestemandsregler... 0 Dagpenge og rejsegodtgørelse, udover tjenestemandssatser... A Dækning af rejseudgifter med undtagelse af selvbefordring... 0 Dækning af rejseudgifter hvor eget befordringsmiddel benyttes,... B Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste... A Valgledere og tilforordnede... A Vederlag, pension og efterløn til borgmestre... A Vederlag til udvalgsformænd og medlemmer af kommunalbestyrelser... A Vederlag til bygdebestyrelsesmedlemmer... A Kost og logi, værdi af fri... B 9

7 Kostgodtgørelse... A Kosttilskud, trawlere... A Kunstnere, vederlag... A Kredsdommere, se DOMSTOLE. Kursusgodtgørelse, (tabt arbejdsfortjeneste)... A Kursusgodtgørelse, længerevarende (stipendier)... B L Legater... B Lottogevinst fra Danmark... 0 Læger Attester, honorar for udstedelse af: Arbejdsudygtighedsattester... B Blodprøveudtagning... B Dødsattester... A Helbredsattester... B Indstillings- og optagelsesattester til alderdomshjem m.v... A Invalideforsikringsattester... B Lægebreve og journaludskrifter... A Lægeerklæring... B Medicinkiste, opfyldning (f.eks. ombord på skibe)... B Medicolegale attester (retsmedicinske)... A Motorførerattester... B Politiattester... A Syge- og raskmeldinger... A Synsprøver... B Transport lig, attest vedr.... A Uddannelsesattester... B Ulykkesforsikringsattester... B Beredskabstillæg... A Funktionsvederlag... A Kompensation for mistet arbejdsfrihed... A Profylaktisk arbejde, tillæg for... A Vaccination af husdyr... B Vederlag for merarbejde... A Løn m.v. (med alle tillæg)... A M Medhjælp for bestyrelser (herunder valgledere og tilforordnede), vederlag... A Midlertidig familiepleje... B Musikere, vederlag... A N Naturalydelser, værdi af... B O Offentlig hjælp, jf. 34, stk.1, nr. 10) og 12) i landstingslov om indkomstskat... 0 Ophavsret... A Orkester, udbetaling til... A 10

8 Overskud ved salg af private ejendele... 0 Overskud ved salg afskrivningsberettigede ejendele... B Oversættelser, skriftlige i tjenesteforhold... A P Patientledsagerhonorar... A Pension i forbindelse med tidligere ansættelsesforhold... A Pension som nævnt i 39 i indkomstskatteloven... A Pension, sociale grundbeløb... A Pension (personligt tillæg + børnetillæg)... 0 Plejevederlag Dagpleje, fra det offentlige... A Dagpleje, fra privatordning... B Døgnpleje... B Midlertidig familiepleje... B Særlige udgifter 34, stk. 1, nr Politiet Arrest, godtgørelse for opvarmning og lys af... 0 Arrest, tilskud til rengøring af... A Arrestgodtgørelse... A Arrestanter, forplejning af... A Beklædningsgodtgørelse, civil tøj... A Foderpengetillæg til hundeførere (se også hundeførertillæg)... A Fri uniform... 0 Natpenge og kompensation for mistet arbejdsfrihed... A Rådighedstillæg for vagt i hjemmet... A Skoletillæg... A Stationsledertillæg... A Privatundervisere, vederlag... B Provision, i ansættelsesforhold... A Provision fra forsikringsselskaber... A Præmier og gevinster, præmieobl., lotteri, tipning m.v. af hvilke der svares afgift til DK... 0 Præmier og gevinster, i øvrigt der ikke er omfattet af lov om lotteriafgift... B Præmier og gevinster, i øvrigt, der er omfattet af lov om lotteriafgift... 0 R Ravnefødder... B Registreringshonorar, se DOMSTOLE. Regnskabsbistand i ansættelsesforhold... A Regnskabsbistand, i øvrigt... B Renteindtægt... B Renter af for meget betalt skat (1/2% - reglen)... B Royalty... B Rævehaler... B S Sagkyndige, se DOMSTOLE. Sangere, vederlag... A 11

9 SIK-feriefond, tilskud til rejse... B Skribenter, se JOURNALISTISK VIRKSOMHED. Slædepenge, selverhververe... B Sociale ydelser Børnetilskud og underholdsbidrag Adoptionstilskud... 0 Børnetilskud... 0 Børn- og unge-området Honorar for bisidderbistand... A Honorar for løbende vejledning... A Honorar for personlig rådgivning... A Plejevederlag... B Plejevederlag, forhøjet... B Plejevederlag, midlertidig... B Plejevederlag, særlig udgifter... 0 Økonomisk hjælp (bl.a. betaling af huslig bistand og af afhjælpning af forbigående vanskeligheder)... 0 Hjælp fra det offentlige Begravelseshjælp... 0 Engangshjælp... 0 Erhvervstilpasning... 0 Flyttehjælp... 0 Hjemrejse... 0 Omskoling... 0 Revalidering... 0 Sygdom, længerevarende... 0 Arbejdsmarkedsydelse (tidl. takstmæssig hjælp)... A Offentlig hjælp (tidl. trangsvurderet hjælp)... A Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge... A Sociale pensioner og ældreinstitution Arbejdsdusør... 0 Børnetillæg (beskattes hos barnet)... B Engangshjælp... 0 Personligt tillæg... 0 Sociale pensioner, grundbeløb... A Tillægsydelse... 0 Solister, vederlag... A Stenprøver, præmie fra Ujarassiorit for... B Stipendier... B Strejkeunderstøttelse... A Strejkeunderstøttelse fra dansk eller udenlandsk fagforening... B Sygeløn, (dagpenge) udbetalt af S.I.K... A 12

10 T Tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for... A Takstmæssig hjælp, fra det offentlige (se arbejdsmarkedsydelse)... A Tantieme... A Telefon godtgørelse i h.t. tjenestemandsreglerne... 0 Telefon godtgørelse ud over tjenestemandsreglerne... A Telefontilskud... A Tilforordnede, vederlag... A Tilskud, kontante i ansættelsesforhold (f. eks. bil, husleje)... A Tilsynsværgehonorar... A Tipsforhandlere, provision... B Tipsgevinst fra Danmark... 0 Tolkehonorar, freelance mv.... A Trangsvurderet hjælp (se offentlig hjælp)... A Trawlerbesætning Dagpenge og rejsegodtgørelse efter regler for tjenestemænd... 0 Kosttilskud... A Tysk lotto, gevinst, præmie... B U Uddannelsesstøtte Lån... 0 Stipendium... B Særydelser... 0 Uddannelsestilskud til børn af grønlandske tjenestemænd... 0 Udstyrsgodtgørelse, rejsegodtgørelse efter reglerne for tjenestemænd... 0 Ujarassiorit, præmie for stenprøver fra... B Underholdsbidrag... B Understøttelser fra det offentlige... 0 Uniformsgodtgørelse... A Uniform, fri... 0 V Valgledere og medhjælp, vederlag... A Ventepenge... A Vidnegodtgørelse, se DOMSTOLE. 13

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012 SKATTETRÆK I GRØNLAND Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen Januar 2012 Forord Denne vejledning informerer arbejdsgivere og andre, der skal indeholde A-skat, om reglerne for udbetaling af A-indkomst og

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side 2 4.1 Administration Side 3 4.2 Teknisk område Side 8 4.3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side 13 4.4 Socialområdet Side 21 4.5 Undervisning

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen er identisk med 1 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, dog er nummereringen ændret til fortløbende arabertal. De

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2)

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2) Udskriftsdato: 26. november 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0007369 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1386 af 23/12/2012 LOV nr 494 af 21/05/2013 LOV nr 641

Læs mere

Høring vedrørende forslag til nye bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob

Høring vedrørende forslag til nye bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S T +45 33 95 50 00 E penst@penst.dk www.penst.dk www.borger.dk 27. november 2012

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere