Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier"

Transkript

1 Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen (inkl. Indkøringsfasen) Overordnede krav og principper... 3 Garanti i Driftsfasen Overordnede krav og principper Særlige bestemmelser vedr. revolverende garantier Særlige bestemmelser vedr. garantisummen Særlige bestemmelser vedr. Garanten Særlige bestemmelser vedr. udbetaling af garantien... 5 Særlig sikkerhed vedr. Vedligeholdelsesbetalingen Ved anvendelse af særskilt konto, hvor beløbet henstår til sikkerhed for Bestiller Ved anvendelse af finansiel garanti

3 Introduktion Formål Dette dokument indeholder vilkårene for de garantier, som OPP-selskabet skal stille overfor Bestiller igennem Bygge- og anlægsfasen (inkl. Indkøringsfasen) og Driftsfasen. Anvendelsen af definitioner modsvarer definitionerne indeholdt i Aftalen. Bilag 6 og tilhørende appendiks indeholder alene minimumskrav. Garantierne stilles over for Bestiller og skal tjene til sikkerhed for ethvert krav, som Bestiller måtte have eller få imod OPP-selskabet i henhold til Aftalen. Manglende opfyldelse af forpligtelsen til at stille garanti udgør væsentlig misligholdelse, som berettiger Bestiller til at hæve Aftalen. Bestiller har i appendiks 6.01 og 6.02 udarbejdet en modelgaranti for hhv. Bygge- og Anlægsfasen og Driftsfasen. Den i modelgarantien anførte regulering skal fremgå af den endelige garanti. OPPselskabet og Garanten kan aftale yderligere regulering i garantien. Eventuel yderligere regulering må dog ikke være i strid med modelgarantiens bestemmelser. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem bilag 6 og appendiks 6.01 og 6.02 har de to appendiks forrang. 2

4 Garanti i Bygge- og anlægsfasen (inkl. Indkøringsfasen) Overordnede krav og principper OPP-selskabet skal senest 8 arbejdsdage efter Aftalens indgåelse og frem til Aflevering stille en finansiel garanti over for Bestiller for et beløb svarende til 10 % af Anlægssummen. OPPselskabets garantistillelse skal stilles i overensstemmelse med nedenstående krav og appendiks Krav til den finansielle garanti i Bygge- og anlægsfasen (inkl. Indkøringsfasen): Størrelse: Garantisummen skal som minimum udgøre 10 % af anlægssummen. Garantistiller: Den finansielle garanti skal stilles af et godkendt finansierings-, kredit- eller forsikringsinstitut. 3

5 Garanti i Driftsfasen Overordnede krav og principper OPP-selskabet skal fra Afleveringstidspunktet og indtil 1 (et) år efter Aftalens ophør stille og til enhver tid opretholde en finansiel garanti. OPP-selskabets garantistillelse skal stilles i overensstemmelse med nedenstående krav og appendiks Krav til den finansielle garanti i Driftsfasen: Størrelse: Garantisummen skal som minimum udgøre 10 % af anlægssummen. Når anlæggene har været i tilfredsstillende drift i 5 år, kan sikkerheden nedskrives til at udgøre 5 % af Anlægssummen, medmindre Bestiller forinden skriftligt har fremsat krav over for OPP-selskabet om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden først, når manglerne er afhjulpet. Garantistiller: Den finansielle garanti skal stilles af et godkendt finansierings-, kredit- eller forsikringsinstitut Særlige bestemmelser vedr. revolverende garantier Såfremt den finansielle garanti udformes som en revolverende garanti, vil der, senest 3 måneder før garantien udløber, skulle stilles en ny garanti til erstatning af den udløbende garanti, jf. også appendiks Den udløbende garanti frigives straks efter, at den nye garanti er stillet. Stilles der ikke rettidigt en ny garanti til erstatning af en udløbende garanti, udgør dette en hævebegrundende misligholdelse fra OPP-selskabets side. I tillæg til eventuelle øvrige misligholdelsesbeføjelser er Bestiller i en sådan situation berettiget til at forlange det fulde beløb udbetalt under garantien med henblik på, at det udbetalte beløb herefter håndteres som forrentet tilbagehold (se punkt 3.1.4) Særlige bestemmelser vedr. garantisummen De anførte beløbsmæssige krav til garantistillelse i Driftsfasen vil løbende blive indekseret efter de principper for indeksering af nedslagene, der fremgår af Aftalens Bilag 3 (Betalingsmekanisme). Indekseringen foretages første gang i forbindelse med, at der stilles garanti på Afleveringstidspunktet, hvor de beløbsmæssige krav til garantistillelsen reguleres med udviklingen i det sammenvægtede indeks opgjort pr. 1. kvartal 2015 og til det seneste tidspunkt forud for Afleveringstidspunktet for, hvilket der foreligger offentliggjorte indekstal. Hvert 5. år foretages en indeksering af de beløbsmæssige krav til garantistillelsen. Såfremt det ved en sådan opgørelse af det indekserede beløbsmæssige krav til garantistillelsen viser sig, at OPPselskabet ikke samlet har stillet garanti for et beløb svarende til de indekserede beløbsmæssige krav til garantistillelsen, er OPP-selskabet forpligtet til snarest og senest 30 kalenderdage efter, at opgørelsen foreligger, at stille supplerende garanti, således at de indekserede beløbsmæssige krav til garantistillelsen opfyldes. Bestiller kan desuden løbende forlange, at der foretages en foreløbig tilstandsvurdering. Såfremt 4

6 denne foreløbige tilstandsvurdering sandsynliggør, at Bestiller ved Aftalens ophør (enten i eller efter Driftsfasen) vil have krav på en kompensation, der overstiger garantistillelsen, skal OPPselskabet senest 30 kalenderdage efter, at Bestiller har fremsat krav herom, stille garanti for det beløb, hvormed den foreløbige tilstandsvurdering overstiger garantistillelsen Særlige bestemmelser vedr. Garanten OPP-selskabet er forpligtet til straks at informere Bestiller om ændringer i Garantens rating. OPPselskabet er forpligtet til ved udskiftning og/eller fornyelse af løbende garantier, at sikre, at Garanten overholder kravet om rating. Særlige bestemmelser vedr. udbetaling af garantien Såfremt der udbetales et større beløb end misligholdelsesomkostninger (fx ved manglende fornyelse af en revolverende garanti) betragtes den resterende del som et forrentet tilbagehold, jf. de i appendiks 6.01 og 6.02 anførte principper: 5

7 4. Særlig sikkerhed vedr. Vedligeholdelsesbetalingen Bestiller har krav på en særlig sikkerhed i forhold til den løbende udbetaling af Vedligeholdelsesbetalingen. Dette forhold begrundes med, at der foretages en egentlig vedligeholdelsesopsparing hos OPP-selskabet. Bestiller har behov for en sikkerhed for, at de opsparede midler udelukkende anvendes til at vedligeholde Aktivet eller først udtrækkes af OPPselskabet ved Aftalens ophør. Denne særlige sikkerhed kan etableres på to måder: 1. Den løbende udbetaling af Vedligeholdelsesbetalingen foretages til en særskilt konto, hvor beløbet henstår til sikkerhed for Bestiller. 2. Den løbende udbetaling af Vedligeholdelsesbetalingen foretages til OPP-selskabet, således at denne råder over likviditeten, mod at OPP-selskabet stiller en tilsvarende finansiel garanti. OPP-selskabet kan således vælge om den særlige sikkerhed af Vedligeholdelsesbetalingen stilles i form af en særskilt konto eller i form af en finansiel garanti. 4.1 Ved anvendelse af særskilt konto, hvor beløbet henstår til sikkerhed for Bestiller Såfremt OPP-selskabet anvender en særskilt konto, skal denne etableres i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser samt nedenstående krav. Krav til den særskilte konto: Pantsætning og tinglysning: Kontoen pantsættes til Bestiller og pantsætningen tinglyses. Ved OPP-selskabets eventulle konkurs er Bestiller berettiget til forlods at udtage midler til dækning af såvel et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb som opsparede midler til planlagt fremtidig vedligehold. Særskilt registrering: Kontoen er oprettet således, at OPP-selskabet eller et eventuelt konkursbo ikke kan udtage midler med mindre, at der foreligger en godkendelse af beløbet fra Bestiller. Løbende udbetaling: Bestiller og OPP-selskabet aftaler løbende det kommende års beløb til vedligeholdelse i forbindelse med drøftelse af vedligeholdelsesplanen. Pågældende beløb udbetales forud for udførelsen af arbejdet. Restsaldo: Eventuelt overskydende saldo ved Aftalens ophør udbetales til OPPselskabet. Renter: Tilskrevne renter på kontoen tilfalder OPP-selskabet eftersom, at kontoen er registeret i dennes navn. 6

8 4.2 Ved anvendelse af finansiel garanti Såfremt OPP-selskabet stiller sikkerhed for Vedligeholdelsesbetalingen i form af en finansiel garanti, skal garantien stilles i overensstemmelse med driftsgarantiens bestemmelser i punkt 3.1 i nærværende bilag og appendiks 6.02, dog med følgende garantisum: Størrelse: Garantisummen skal være den maksimale teoretiske saldo i garantiens løbetid, fratrukket det tilbudte planlagte forbrug. Eksempelvis skal en femårig garanti have en garantisum på saldo på fornyelsestidspunkt + fem års vedligeholdelsesbetalinger. Det bemærkes, at OPP-selskabet er ansvarlig for at levere vedligeholdelse i overensstemmelse med Aftalen uafhængigt af, om saldoen på vedligeholdelseskontoen er tilstrækkelig. 7

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 1 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 1... 3 1.1 Rettelse til Aftalens punkt 6.6 Forsikring...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 2.01 Afleveringskrav til tilbudsmodel Indholdsfortegnelse 1. Krav og forudsætninger til tilbudsmodel...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere