Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3"

Transkript

1 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser

2 Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer Definition af kurser og kursuslignende arrangementer Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v Administration af regulativet Regulativets ikrafttræden 4 Regulativ for udlandsrejser Byrådsmedlemmers udlandsrejser Vederlag Venskabsbyrejser Studierejser/udvalgsrejser Kurser og lignende Enkelte byrådsmedlemmers deltagelse Borgmesterens deltagelse Byrådsmedlemmers ægtefælles/ledsagers deltagelse Medarbejders udlandsrejser Administrativt personale Personale på decentrale institutioner 7 side 2

3 Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer Assens Byråd fastlægger herved rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer byrådet finder omfattet af 16, stk. 1, litra c 1, i lov om kommunernes styrelse. 1.1 Definition af kurser og kursuslignende arrangementer. Ved kurser forstås arrangementer af orienterede karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder mv. anses tillige som kurser. Kurset skal normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i Assens Kommune. Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer, og som i væsentligt omfang vedrører: kommunens styrelse lovgivning og aftaler på det kommunale område kommunens budgetlægning og økonomistyring, og kommunens planlægning, prioritering og omstilling inden for de områder, byrådet og dets udvalg varetager, jf. styrelsesvedtægten for Assens Kommune anses for relevante, og at have betydning for varetagelsen af hvervet som medlem af Assens byråd. Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer og er udbudt af: Assens Kommune Kommunernes Landsforening Ministerier Den kommunale højskole (COK) anses tillige for relevante, og for at have betydning for varetagelsen af hvervet som medlem af Assens byråd. 1.2 Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v. Deltagelse i kurser er omfattet af byrådsmedlemmernes faste vederlag, jf. lov om kommunernes styrelse 16, stk. 1. For medlemmer af byrådet, som har valgt tabt arbejdsfortjeneste, jf. lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 5, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser, som er omfattet af 1 og 2 i regulativet. Der udbetales endvidere godtgørelser, jf. lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 10, i forbindelse med kurser, som er omfattet af 1 og 2 i regulativet. 1 Den kommunale styrelseslovs 16, stk. 1, litra c fastlægger, at byrådsmedlemmers vederlag omfatter deltagelse i kurser m.v., der af byrådet eller økonomiudvalget anses for at have betydning for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem. side 3

4 1.3 Administration af regulativet Regulativet administreres i byrådssekretariatet, der inden for regulativets rammer tager stilling til modtagne kursusansøgninger og sørger for tilmelding. Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v., jf. 3, forudsætter, at tilmelding er sket via byrådssekretariatet. Oversigt over kursusdeltagelse og økonomi forbundet hermed forelægges Økonomiudvalget én gang årligt. 1.4 Ikrafttræden m.v. Regulativet gælder for en kommunal valgperiode. Regulativet skal genbehandles på byrådets første ordinære møde i hver ny valgperiode Regulativet gælder alene kurser, som afholdes i Danmark. Kurser uden for Danmark forelægges borgmesteren til vurdering. Regulativet træder i kraft ved Assens byråds vedtagelse heraf. Godkendt af Assens Byråd, den 29. april 2008 Finn Brunse borgmester Henning Qvick kommunaldirektør side 4

5 Assens Kommunes regulativ for udlandsrejser 2.1 Byrådsmedlemmers udlandsrejser Byrådsmedlemmer kan foretage udlandsrejser, når udlandsrejsen kan henføres til den kommunale styrelseslovs 16, stk. 1, litra f, og har betydning for byrådsmedlemmets udførelse af sit hverv som kommunalpolitiker. Den kommunale styrelseslovs 16, stk. 1, litra f fastlægger, at byrådsmedlemmers vederlag omfatter blandt andet varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Bestemmelsen omfatter f.eks. byrådsmedlemmers deltagelse i studieture eller repræsentativt arbejde, besigtigelser og besøg i venskabsbyer. 2.2 Vederlag Byrådsmedlemmers faste vederlag omfatter deltagelse i udlandsrejser, jf. styrelseslovens 16, stk. 1. Byrådsmedlemmer, der har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. styrelseslovens 16, stk. 5, kan kun oppebære tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i udlandsrejser, der er godkendt af byrådet eller et stående udvalg. 2.3 Venskabsbyrejser Assens Kommune har venskabsbyer i udlandet. Byrådsmedlemmer kan besøge venskabsbyer i repræsentativt øjemed eller på studierejser. Byrådsmedlemmers venskabsbybesøg forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, der tager stilling til, om besøget skal gennemføres. Udgifter til venskabsbybesøg afholdes inden for det politikområde, hvortil besøget naturligt kan henføres. 2.4 Studierejser/udvalgsrejser Studierejser skal tage sigte på udvalgenes drifts- eller udviklingsopgaver eller imødekomme et mere generelt behov for øget viden indenfor en bestemt problemkreds i den løbende kommunale administration. Økonomiudvalget og de stående udvalg kan foretage udlandsrejser, der emnemæssigt ligger inden for udvalgets politikområde, når rejsen har betydning for varetagelsen af udvalgets opgaver. Udvalgene kan gennemføre én udvalgsrejse i hver valgperiode. Udgifter til udlandsrejserne afholdes inden for de i budgettet afsatte midler. Der udarbejdes forud for hver studierejse en beskrivelse af det konkrete formål med rejsen, og udvalgene træffer beslutning om rejsemål og formål. Beslutningen føres til protokol. side 5

6 Efter rejsen udfærdiges en rejserapport, som godkendes af udvalget i et møde. 2.5 Kurser og lignende Deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer sker efter Assens Kommunes kursusregulativ. 2.6 Enkelte byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser. Et byrådsmedlem kan deltage i en udlandsrejse, såfremt det sker efter anmodning fra Økonomiudvalget. Beslutning træffes af Økonomiudvalget i et møde. Et byrådsmedlem, der af byrådet er udpeget til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem i forskellige organer, herunder kommunale fællesskaber eller kommunale aktieselskaber, kan for kommunens regning deltage i rejser, arrangeret af det pågældende organ, når byrådsmedlemmet har modtaget en anmodning herom, jf. ovenstående. 2.7 Borgmesterens deltagelse i udlandsrejser. Borgmesteren kan deltage i repræsentative udlandsrejser som Assens Kommunes øverste leder. Derudover kan borgmesteren, som øverste daglige leder af administrationen, deltage i udlandsrejser, vedrørende administrative forhold. Borgmesteren orienterer mundtligt Økonomiudvalget om sådanne udlandsrejser. 2.8 Byrådsmedlemmers ægtefællers/ledsageres deltagelse i udlandsrejser. Et byrådsmedlems ægtefælle/ledsager kan deltage i udlandsrejser for egen regning. 3.1 Medarbejders udlandsrejser Administrativt personale kan deltage i byrådets og fagudvalgs udlandsrejser i nødvendigt omfang. 3.2 Administrativt personales udlandsrejser Administrativt personales deltagelse i studierejser til udlandet skal tage sigte på at øge viden inden for en bestemt problemkreds i den løbende kommunale administration. Administrative medarbejderes deltagelse i udlandsrejser skal godkendes af direktionen. Udgiften til deltagelse i udlandsrejser afholdes af den afdeling medarbejderen er ansat i. side 6

7 3.3 Personale på decentrale institutioners deltagelse i udlandsrejser Lederen af den decentrale institution træffer beslutning om personalets deltagelse i udlandsrejser idet formålet med udlandsrejsen skal tage sigte på at øge viden inden for institutionens faglige arbejdsområde. Udgiften til deltagelse i udlandsrejser afholdes af institutionen. Godkendt af Assens Byråd, den 29. april 2008 Finn Brunse borgmester Henning Qvick kommunaldirektør side 7

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere