EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER"

Transkript

1 APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt via Min pension og . Side 7: tjek PENSIONEN På NEttEt Side 8: årsrapport 2012 Side 10 GENERALFORSAm- LING 2013 Side 11 HvORdAN med PENSION UNdER PH.d.-StUdIEt? Side 4 FORÆLdREKøb ER IGEN INtERESSANt Boligpriserne er faldet, mens billige lejelejligheder er svære at opdrive. det har genvakt interessen for forældrekøb, og det mærkes i Lægernes Pensionsbank, der har specialiseret sig i forældrekøb. Side 2 EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER Kravet til pensionskasserne er steget, og det samme er konkurrencen. Lægernes Pensionskasse matcher kravene på alle vigtige områder.

2 Har du den rigtige pensionsordning? EN PENSIONSKASSE Sker der ændringer i dit liv bliver du gift, får børn eller bliver enlig bør du overveje, om din pensionsdækning passer til din nye situation, eller om du med fordel kan vælge en anden ordning. Du kan se oplysninger om din ordning i Min pension, som du finder på vores hjemmeside. På hjemmesiden kan du også læse mere om skift af pensionsordning. Rådgivning om pension Har du brug for at få rådgivning om dit pensionsbehov og om, hvordan du bedst sparer op til pension, kan du aftale et møde med en medlemskonsulent. Her kan du også få rådgivning om, hvordan du får mest ud af din private pensionsopsparing og dine frie midler, fx i Porteføljepleje, hvor banken sørger for risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer. Mødet varer ca. 1½ time og kan holdes i København, Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense eller Sorø. Vi tilbyder også kurser om pension, fx for læger, der nærmer sig pensionsalderen. Læs mere på Pensionssektoren er i stigende grad i fokus. Der sammenlignes omkostninger og afkast. Der debatteres muligheder for at lade pensionskasserne finansiere offentlige anlægsarbejder. Og diskussionen om skat, grønne investeringer og de mest fordelagtige pensionsformer stiger støt i takt med, at formuerne vokser, og en stigende del af befolkningen nærmer sig pensionsalderen. Alt i alt skærper det kravene til pensionskasserne om at levere de bedst mulige pensioner, det højeste afkast og de laveste omkostninger. De krav matcher Lægernes Pensionskasse. Høj kontorente uden risiko for tab Når det gælder afkastet af investeringer, klarer pensionskassen sig betydeligt bedre end gennemsnittet af pensionsbranchen. Og det er vigtigt: Et godt afkast på langt sigt er forudsætningen for at skabe stabile, høje pensioner den dag, pengene skal bruges. Det kræver en veltilrettelagt investeringsstrategi og en solid reserve, der giver luft til at investere i de værdipapirer, som over tid giver det højeste afkast. mere stabil. Din ordning har samtidig indbygget en garanti, der sikrer, at din pension ikke kan blive nedsat, hvis afkastet er negativt. Lave omkostninger giver dig højere pension Ved siden af afkastet er omkostninger den faktor, der har størst betydning for din pension. Omkostningerne i Lægernes Pensionskasse er blandt de laveste i pensionsbranchen overhovedet. Det skyldes bl.a., at din pensionsordning er billig at administrere, fordi den er obligatorisk og kun gælder læger. Administration, rådgivning og it-systemer kan målrettes mod lægerne, vi bruger ikke penge på annoncer og assurandører, og så høster pensionskassen betydelige stordriftsfordele ved også at drive en bank og gennem samarbejde med investeringsforeninger og andre parter. Din pensionsopsparing er et såkaldt gennemsnitsrenteprodukt, men investeres på markedsrentelignende vilkår. Det betyder, at du uanset alder og risikoprofil kan få et højt formueafkast på længere sigt. Og da vi fordeler et højt formueafkast over flere år, bliver din kontorente Igennem de seneste mange år har vi haft de laveste omkostninger blandt pensionskasser og kommercielle pensionsselskaber set i forhold til de samlede pensionsindbetalinger. Og det har meget stor betydning. Fx øger de lave omkostninger din slutpension med 10 pct. sam- Side 2 LÆGERNES PENSIONsnyt APRIL 2013

3 KUN FOR LÆGER tegne ekstra livrente (livsvarig pension) samt en erhvervsudygtighedsforsikring hos vores samarbejdspartner AP Pension. Desuden kan vi tilbyde gruppelivsforsikring via samarbejde med Lægeforeningen. Danmarks billigste bank Lægernes Pensionsbank er et tilbud til medlemmer af Lægernes Pensionskasse og deres husstand. Banken tilbyder de samme produkter som en almindelig bank og er specialister i at betjene læger både som privatkunder og som læger med egen praksis. Pengepriser. dk har flere gang udpeget Lægernes Pen-sionsbank som Danmarks billigste bank. menlignet med en individuel ordning i et kommercielt selskab. Hvad indeholder pensionspakken? I Lægernes Pensionskasse får du en bredt dækkende pensionspakke med livsvarig pension til dig, pensionsdækninger til dine pårørende og en række forsikringer, hvis uheldet er ude. Både alderspensionen og invalidepensionen er livsvarige og sikrer dig pensionsdækning igennem hele livet. Du risikerer derfor ikke, at pengene slipper op, så du må nøjes med at leve af folkepensionen. Har du brug for mere, kan du indbetale ekstra på din alderspension her i pensionskassen eller i banken. Du kan også Fordele ved at være sammen med andre læger Du er både medlem og ejer af pensionskassen, og det betyder, at alle penge går til lægerne. Der er ingen aktionærer, som trækker afkast ud, og når du bliver pensionist, får du udbetalt din andel af pensionskassens egenkapital som tillæg til pensionen. Alt, hvad pensionskassen tjener, bliver brugt på pension. Fordi vi udelukkende beskæftiger os med læger, har vi et indgående kendskab til lægers karriereforløb og økonomiske behov. Det kommer bl.a. til udtryk i den måde, vi vurderer dit helbred på, hvis du bliver syg. Mister du din erhvervsevne som læge, har du ret til invalidepension også selvom du kan arbejde på andre felter. Fordele Medlemsejet pengene tilhører dig total pensionsdækning fra start til slut Lave omkostninger giver højere pension Høj kontorente uden risiko for tab Attraktiv dækning af tab af erhvervsevne Vi plejer netop lægers interesser Adgang til Danmarks billigste bank. Ulemper Begrænset valgfrihed i grundpensionen Ingen mulighed for individuel pensionsinvestering Det solidariske princip kan være en ulempe for nogen. Investeringsstrategien har givet medlemmerne et konkurrencedygtigt formueafkast (efter omkostninger) både på kort sigt og over en længere årrække. Samlet formueafkast pr. år i pct. 5 år 10 år 15 år 20 år (efter omkostninger) ( ) ( ) ( ) ( ) Lægernes Pensionskasse 4,9 6,4 7,7 8,3 Akademikerpensionskasser (gns.) 3,7 5,8 6,6 7,4 Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.) 3,9 5,9 6,5 7,1 Kommercielle selskaber (gns.) 4,6 5,9 6,5 7,2 Branchen (gns.) 4,0 5,8 6,4 7,1 Kilde: Kirstein Finansrådgivning. (Oplysninger for 2012 var ikke tilgængelige ved redaktionens afslutning). LÆGERNES PENSIONsnyt APRIL 2013 Side 3

4 FORÆLdREKøb ER IGEN INtERESSANt boligpriserne er faldet, renten er lav, og samtidig er lejelejligheder, der er til at betale for studerende, svære at opdrive. den kombination har genvakt interessen for forældrekøb, og det mærkes i Lægernes Pensionsbank, der har specialiseret sig i forældrekøb. det korte overblik Hvis et forældrekøb skal hænge sammen for alle parter, er det vigtigt at skrue købet rigtigt sammen. Når du udlejer en ejerlejlighed til dit barn eller andre, betragtes udlejningen som selvstændig virksomhed. du bliver beskattet af lejeindtægterne, men kan samtidig trække en del af udgifterne fra. den skattemæssige fordel afhænger af din indkomst og af, om du vælger personbeskatning eller som de fleste gør virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Som lejer kan barnet søge om boligsikring, men du kan ikke give rabat på lejen. Hvis ikke huslejen afspejler markedslejen, skal du betale skat af både den betalte lave leje og rabatten i forhold til markedslejen. Barnet kan dog sænke sin egenbetaling ved at fremleje op til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum. Skal lejligheden senere sælges, bliver du beskattet af fortjeneste, hvis du ikke selv har boet i lejligheden. Nogle vælger derfor at købe en lejlighed, som de senere i livet selv ønsker at bo i, og kan på den måde undgå at betale skat af fortjenesten ved senere salg af lejligheden. Beskatning kan også undgås ved at sælge lejligheden til barnet til en pris svarende til den offentlige vurdering minus 15 pct. tænk det godt igennem Før du kaster dig ud i et forældrekøb, skal du overveje alternativerne. Forældrekøb som investeringsobjekt kræver en lang horisont. Måske er det bedre, at barnet selv køber lejlighed for midler, du giver i gave og/eller udlåner gennem sikkerhed i din egen bolig. Virksomhedsordningen er kompliceret, og med mindre du er meget fortrolig med muligheder og faldgruber, så få en revisor på. Bankens erfaringer som rådgiver på en lang række sager om forældrekøb viser klart, at pengene til revisor er givet godt ud. Side 4 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt APRiL 2013

5 NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Som medlem af Lægernes Pensionskasse er du både kunde i og ejer af pensionskassen, og derfor får du ikke alene forrentet din opsparing med en årlig kontorente. du får som ejer også tilbagebetalt hovedparten af de penge, pensionskassen har opkrævet som såkaldt risikoforrentning. Penge, som kommercielle selskaber sender ud til aktionærerne som betaling for at stille kapital til rådighed. FyLdER ALKOHOL FOR meget? den sammenhæng er vigtig at være opmærksom på, når du sammenligner pensionskassens omkostninger med resten af branchen. det meget centrale nøgletal ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) tegner et billede af Lægernes Pensionskasse som relativt dyr, selvom pensionskassen reelt har lave omkostninger. det skyldes, at ÅOP regner risikoforrentningen med som en omkostning på trods af, at pengene sendes tilbage til medlemmerne. Risikoforrentningen kommer retur til dig som medlem og ejer i form af et ugaranteret pensionisttillæg, når du går på pension i modsætning til i et kommercielt selskab, hvor pengene går til aktionærerne. Beløbet, du får retur, svarer pt. til omkring 70 pct. af dine samlede omkostninger. Hvorfor risikoforrentning? Men hvis pengene alligevel sendes tilbage, hvorfor så opkræve dem? Svaret er, at risikoforrentning forbedrer muligheden for højere afkast. den bruges nemlig til at opbygge en stødpude af kapital til at opfange udsving på finansmarkederne, som vi har set det i de senere år. det er med til at begrænse risikoen for medlemmet og gør det samtidig muligt at investere i fx aktier og virksomhedsobligationer, der sidste år gav meget høje afkast. Risikoforrentningen har dermed indirekte forbedret afkastet. Lægernes Pensionskasse tilbyder tilskud til afvænning for alkoholmisbrug. er du under 67 år og endnu ikke gået på alderspension, kan du søge om tilskud, der højst kan svare til udgiften til en Minnesota-kur. din anmodning bliver behandlet hurtigt og fortroligt i pensionskassens eget regi. Vi skal bruge en lægeerklæring, og det er en forudsætning for at få tilskud, at pensionskassens lægekonsulent vurderer, at behandling kan forhindre dig i at blive invalid eller hjælpe dig ud af invaliditet. FORSKEL På Ny OG GAmmEL ORdNING det er kun den nye ordning med betinget garanti, der får udbetalt pensionisttillæg. den gamle ordning får ikke længere pensionisttillæg, da den typisk ikke længere er i stand til at betale risikoforrentning og allerede har brugt sin del af stødpudekapitalen til at opfylde garantien på grund af finanskrisen og det lave renteniveau. med OG UdEN RISIKOFORRENt- NING en 50-årig med 1 mio. kroner i opsparing og kroner i årlig indbetaling har en ÅOP på 1,8 pct. med risikoforrentning og 0,8 pct. uden at risikoforrentningen er regnet med. i Min pension, som du finder på www. lpk.dk, kan du se din ÅOP beregnet med og uden risikoforrentning, hvor sidstnævnte altså er det, du reelt betaler for at få forvaltet din pensionsopsparing. LÆGeRNeS PeNSiONSNyt APRiL 2013 Side 5

6 SLUT MED PAPIR OG PORTO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt via Min pension og . Generalforsamlingen vedtog sidste år, at pensionskassen kan kommunikere digitalt med medlemmerne. Det betyder i første omgang, at du ikke længere modtager pensionsoversigten på papir hvert forår. Fremover kan du få oversigt over din pension i Min pension, når det passer dig. Få besked pr. Når du logger ind i Min pension første gang, skal du oplyse os din adresse. Så kan vi sende dig en besked, når der er nyt om din pension. Er du ikke på nettet? Har du ikke adgang til internettet, kan du fortsat få tilsendt information fra pensionskassen på papir. Kontakt os, så sørger vi for, at du også fremover får posten på papir. NY HJEMMESIDE PÅ VEJ Om kort tid er vi klar med en ny hjemmeside, der skal gøre det nemt for dig at få overblik over dine muligheder i pensionskassen og i banken. Vi har lagt vægt på at give dig lettere adgang til det, du bruger mest. Du får også glæde af en bedre søgefunktion og en aktiv ordbog. Det nye design tilpasser sig automatisk skærmstørrelsen, så den kan benyttes, uanset om du bruger mobil, tablet eller pc. Vi forventer, at den nye hjemmeside er klar i maj. Side 6 LÆGERNES PENSIONsnyt APRIL 2013

7 TJEK PENSIONen PÅ NETTET Den tid er forbi, hvor du skulle vente på, at det årlige overblik over din pension dumpede ind ad brevsprækken. I Min pension har du nemlig altid overblik over din pension i Lægernes Pensionskasse. Du kan fx se, hvor meget du har sparet op, og hvad du vil få udbetalt, når du går på pension. Du får også overblik over, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude. Desuden kan du foretage dine egne beregninger og få at vide, hvad det fx vil betyde at indbetale mere til pension, eller hvad konsekvensen bliver af at gå senere på pension. Du kan også se, hvilken rente du får, og hvad du betaler i omkostninger. Din pension er blevet til MIN PENSION Det kan MIN PENSION give dig svar på: I Min pension er det nu blevet lettere for dig at få overblik over din pension. Min pension der tidligere hed Din pension har ikke kun fået nyt navn, men også nyt udseende, og er samtidig blevet mere brugervenlig. Fx får du nu adgang med NemID, som du også benytter, når du går i netbanken og en lang række andre steder på nettet. Du finder Min pension under vores hjemmeside Klik på Min pension øverst til højre, og log ind. Vær opmærksom på, at første gang du logger ind med NemID, vil du blive bedt om at oplyse dit cpr-nr. Pres på Min pension Vi regner med, at der bliver ekstra pres på systemet henover påsken, hvorfor du kan opleve længere svartider end normalt. Hvor meget får jeg udbetalt i pension? I Min pension kan du se en prognose for, hvor meget du vil få udbetalt fra Lægernes Pensionskasse, når du går på pension. Hvis du ønsker et samlet overblik over alle dine pensionskilder, kan du via Min pension få adgang til pensionsinfo.dk, som har samlet oplysninger om alle dine pensionsordninger. Her er din forventede folkepension og ATP også regnet med. Hvordan er min familie og jeg dækket, hvis der sker mig noget? Din pensionsordning består af både alderspension og forsikringsdækning ved invaliditet eller død. I Min pension kan du se, hvor mange penge, der bliver udbetalt til dig eller din familie, hvis du mister evnen til at arbejde, bliver ramt af kritisk sygdom eller dør. Hvad sker der, hvis jeg ændrer noget? Du kan beregne, hvad det vil betyde, hvis du ændrer indbetalingen til pensionsordningen, og hvad konsekvensen bliver ved at gå tidligere eller senere på pension. Hvad betaler jeg for min ordning? Du kan også se, hvor meget du hvert år indbetaler til pension og forsikringsdækninger, og hvad det koster, at vi administrerer og investerer din ordning. Hvad får jeg i rente? Min pension giver desuden overblik over, hvad du får i rente, og hvordan det hænger sammen med markedsafkastet af pensionskassens investeringer. Snart endnu mere I den kommende tid vil der komme endnu flere muligheder i Min pension, fx vil du også kunne: vælge pensionsordning og tillæg søge om pension se arkiv over post til dig. LÆGERNES PENSIONsnyt APRIL 2013 Side 7

8 årsrapport var præget af forårets store omtegning, som gav medlemmerne en bonustilskrivning på 6 mia. kr. Pensionskassens formue kan nu placeres med væsentligt større frihedsgrader end før omtegningen med bedre mulighed for at sikre pensionernes købekraft. årsrapport 2012 KAN I SIN FULdE ORdLyd REKvIRERES I PENSIONS- KASSEN ELLER På Lægernes Pensionskasse havde ved udgangen af 2012 en formue på 67 mia. kr. mod 63 mia. kr. i Pensionskassen havde ved udgangen af 2012 i alt medlemmer og pensionister fordelt på ikke-pensionerede og pensionister. de samlede pensionsindbetalinger udgjorde 1,9 mia. kr., hvilket er knap 5 pct. mere end året før. Pensionskassen opnåede igennem 2012 et afkast (tidsvægtet, før skat) af de børsnoterede investeringsaktiver på 14 pct. Afkastet af samtlige investeringsaktiver blev på 12,5 pct., og afkastet af samtlige aktiver, inklusive aktie- og renteafdækning, blev på 8,4 pct. før skat (N1). Omkostninger til administration var 598 kr. pr. medlem. Pensionskassens samlede afkast af den investerede kapital i Lægernes Pensionsbank udgjorde 6,6 pct. Godt halvdelen af medlemmerne i Lægernes Pensionskasse er kunder i Lægernes Pensionsbank. Omtegning af pensionsordninger i foråret 2012 fik medlemmerne tilbud om at omtegne deres pensioner fra ordninger med ydelsesgaranti (gammel ordning) til ordninger med betinget garanti (ny ordning). ydelsesgarantien i den gamle ordning betød, at det var vanskeligt at bevare pensionernes købekraft. derudover havde pensionskassen op til foråret 2012 fået meget store afkast af de renteforsikringer, som opsparingen i den gamle ordning i høj grad var investeret i. Ca medlemmer fik tilbuddet, og 80 pct. valgte at omtegne. efter omtegningen kunne renteforsikringerne sælges, og gevinsten blev overført til medlemmernes pensionsopsparing. i gennemsnit fik medlemmerne en omtegningsbonus på ca. 19 pct. før PAL-skat. der blev tilskrevet knap 6 mia. kr. i bonus før PAL-skat. Formueafkast Pensionskassens afkast af investeringsaktiverne blev i 2012 på 12,5 pct. før skat. Ultimo april blev der afviklet en meget stor del af afdækningsaktiverne (renteforsikringer) på grund af omtegningen, og afkastet på afdækningsaktiverne var derfor beskedent i det har præget afkastet af samtlige aktiver, inklusive afdækningsaktiverne, der med 8,4 pct. er væsentligt lavere end afkastet på investeringsaktiverne. det omvendte var tilfældet i 2011, hvor det ekstraordinært høje afkast på afdækningsaktiverne netop var en væsentlig årsag til, at medlemmerne fik tilbudt omtegning i det samlede afkast havde været noget højere i 2012, hvis størstedelen af renteforsikringerne ikke var blevet afviklet ultimo april i forbindelse med omtegningen, fordi renterne faldt efterfølgende. Fordelen på langt sigt er, at pensionskassen ikke længere risikerer at tabe mange penge på renteforsikringer, når renten stiger igen. Samtidig kan formuen nu placeres med væsentligt større frihedsgrader end før omtegningen, hvilket giver bedre muligheder for at sikre pensionernes købekraft. Afkast af investeringsaktiverne Pensionskassen har igennem 2012 opnået et afkast af de børsnoterede investeringsaktiver på 14 pct. Afkastet, som er et tidsvægtet afkast, der kan vurderes i forhold til et benchmark, ligger i ,4 pct.point højere end afkastet på det strategiske benchmark, som pensionskassen sammenligner sig med for at vurdere, hvordan resultatet er i forhold til udviklingen på de finansielle markeder. Pensionskassen har gennem mere end et årti haft et årligt merafkast på knap 2 pct.- point i forhold til strategisk benchmark for de børsnoterede investeringsaktiver på grund af en aktiv investeringsforvaltning. de børsnoterede obligationer gav et afkast på 9,7 pct., hvilket er 1,9 pct.point højere end benchmarkafkastet. det skyldes primært en meget markant overvægt af kreditobligationer på bekostning af real- og statsobligationer. de børsnoterede aktier gav et afkast på 18,7 pct. det er 3,5 pct.point højere end bench mark. de aktivt forvaltede aktieporteføljer bidrog væsentligt til dette merafkast. tabel 1. FORmUEAFKASt FøR PENSIONSAFKAStSKAt, Pct GENNEmSNIt PR. år Pct. Pct. Pct. Pct. Pct investeringsaktiver -21,2 19,5 12,4-0,6 12,5 3,4 Samtlige aktiver -8,0 9,7 11,4 11,6 8,4 6,3 (inkl. aktie- og renteafkastningsaktiver) Side 8 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt APRiL 2013

9 De illikvide investeringsaktiver omfatter ejendomme, private equity og investeringer i kreditfonde. Det samlede afkast var 6,7 pct. og lå derfor noget under afkastet for de børsnoterede investeringsaktiver. Det skyldes primært relativt lave afkast på de direkte ejede ejendomme. Egenkapital og kapitalberedskab Egenkapital målt som procentandel af de pensionsmæssige hensættelser er steget fra 2011 til 2012 og udgør ultimo ,3 pct. Egenkapitalen er en del af pensionskassens kapitalberedskab, som skal kunne dække en lang række risici, hvor de væsentligste er livsforsikringsrisici, investeringsmæssige risici og operationelle risici. Finanstilsynet er på vej med et nyt regelsæt med henblik på at lave et ensartet og risikobaseret kapitalkrav for alle danske forsikringsselskaber og pensionskasser. Det forventes at træde i kraft 1. januar Pensionskassen er godt forberedt til at kunne opfylde de forventede krav. Administrationsomkostninger Omkostningerne i forbindelse med pensionsvirksomhed kan belyses gennem en række forskellige nøgletal. Tallene viser, at pensionskassen fortsat har lave administrationsomkostninger svarende til 1,2 pct. af medlemsbidragene, 0,04 pct. af pensionshensættelserne eller 598 kr. pr. medlem. forvalterne har i en række tilfælde benyttet sig af stemmerettigheder til at fremme langsigtet økonomisk vækst og ordentlige ledelsesforhold Omkostningerne ved omtegningen af pensionsordninger i selskaberne. i foråret 2012 er enten henført til de medlemmer, der havde de garanterede pensionsordninger (udgifter til eksterne samarbejdspartnere) eller afholdt ved større arbejdsbyrde og ved omprioritering af øvrige arbejdsopgaver i administrationen (interne omkostninger). Medlemsservice I 2012 har pensionskassen igangsat en proces, der har til formål at omlægge mest muligt af den fysiske post til digital kommunikation. Det indebærer blandt andet, at medlemmerne fremover kan finde oplysninger om deres pensionsordning og herunder også den Samfundsansvar I løbet af 2012 er virksomhedsobligationer årlige pensionsoversigt via pensionskassens hjemmeside. blevet omfattet af pensionskassens politik for socialt ansvarlige investeringer, og der er indføjet en stemmeretspolitik. Pensionskassen har i 2012 været i dialog med flere virksomheder, som er eller formodes at være i konflikt med pensionskassens politik for socialt ansvarlige investeringer, og portefølje- Samarbejdet med Falck Healthcare om bistand til nuværende og kommende invalidepensionister og samarbejdet med stresscentret Kalmia om støtte til medlemmer, der rammes af behandlingskrævende stress, er fortsat i Der er tale om forsøgsordnin- Tabel 3. Egenkapital, pct. af pensionsmæssige hensættelser Kapitalkrav 4,4 4,4 4,2 4,2 3,9 Reservefond mv. 10,3 11,3 9,6 8,5 9,3 Egenkapital 14,7 15,7 13,8 12,7 13,3 Tabel 4. Administrationsomkostninger Pct. af medlemsbidrag 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 Pct. af pensionshensættelser 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 Pr. medlem, kr Tabel 2. Sammensætning af børsnoterede investeringsaktiver og afkast før skat i forhold til benchmark i 2012, pct. Andel, pct. ANdel, pct. Afkast, pct. p.a. Primo ultimo benchmark benchmark faktisk Nominelle obligationer 40,2 17,7 1) Referenceportefølje 25,0 4,9 6,1 Indeksobligationer 0,1 3,0 Barcap World Inflation Linked 12,5 6,0 5,1 High yield- og emerging markets-obligationer 13,3 16,4 2) Referenceportefølje 12,5 15,9 15,2 Investment grade-obligationer 2,6 6,9 Barclays Global aggregate credit 0,0 10,1 11,2 Børsnoterede obligationer i alt 56,2 44,0 50,0 7,8 9,7 Globale aktier 14,1 16,5 MSCI World 40,0 14,8 19,1 Europæiske aktier 5,7 8,2 MSCI Europa 0,0 17,7 18,0 Amerikanske aktier 9,3 14,1 MSCI USA 0,0 14,0 17,3 Asiatiske aktier 2,7 2,2 MSCI Pacific 0,0 13,1 12,7 Asien ex. Japan aktier 2,8 1,9 MSCI Asia ex. Japan 0,0 20,9 22,9 Emerging market-aktier 6,7 10,4 MSCI Emerging Markets 7,5 16,9 17,8 Small cap 1,1 1,6 MSCI World Small Cap 2,5 16,2 16,2 Ejendomsaktier 1,4 1,0 epra/nareit Dev TR 0,0 26,3 27,1 Børsnoterede aktier i alt 43,8 56,0 50,0 15,2 18,7 Børsnoterede investeringsaktiver i alt ,6 14,0 Anm.: Afkastene (faktisk og benchmark) er tidsvægtede afkast. 1) 60 % Nordea DK Mortgage combined og 40 % DK Govt CM 5 yr 2) 50 % J.P. GBI-EM global diversified og 50 % Chase Global High Yield LÆGERNES PENSIONsnyt APRIL 2013 Side 9

10 ger, som løber videre i endnu et år, inden der foretages en samlet evaluering af samarbejdet. Mange medlemmer har i løbet af 2012 benyttet sig af muligheden for at mødes med en af pensionskassens to medlemskonsulenter og få rådgivning om egne pensionsforhold i pensionskassen. På mødet har medlemmet også mulighed for at få rådgivning om Porteføljepleje i Lægernes Pensionsbank. Pensionskassen er i 2012 flyttet sammen med Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) i lokaler ved Flintholm Station på Frederiksberg. Sammenflytningen skal bidrage til større erfaringsudveksling, faglig sparring, større besparelser ved saminvestering og generelle administrative besparelser. Lægernes Pensionsbank Banken fik i 2012 et overskud på knap 15 mio. kr. Det er lavere end det ved halvåret forventede resultat på mellem 20 til 25 mio. kr. Afvigelsen skyldes større renteudgifter end budgetteret. Forsikringspræmie samt ekstraindbetalinger til Garantifonden for Indskydere og Investorer som følge af andre bankers konkurser udgjorde 8,8 mio. kr. Bankens tab på egne kunder var ubetydeligt. Banken har i 2012 tilbagebetalt 865 mio. kr. af sit kapitalgrundlag til pensionskassen, som ejer banken. Det blev muligt, da en lovændring i 2011 nedbragte kapitalkravet til banken væsentligt. Pensionskassens afkast af årets vægtede investerede kapital i banken udgjorde 6,6 pct. Hertil kommer positive synergieffekter i størrelsesordenen 16 mio. kr. af samdriften af pensionskasse og bank, hvilket i praksis vil fordoble årets resultat. Ved udgangen af 2012 udgjorde udlån mio. kr., beholdningen af værdipapirer var på i alt mio. kr., puljeaktiver var på mio. kr., og de samlede indlån udgjorde mio. kr. I bankens porteføljeplejekoncept, Porteføljepleje, var formuen under forvaltning mio. kr. Banken formidler realkreditlån via Totalkredit, og de samlede realkreditlån, hvor banken har påtaget sig rådgivningen, udgjorde mio. kr. GENERALFORSAMLING Der er generalforsamling i pensionskassen fredag den 12. april 2013 kl. 13 på Hotel Hvide Hus i Aalborg. Generalforsamlingen består i år af 117 delegerede, som er valgt blandt pensionskassens medlemmer. Som medlem af pensionskassen har du ret til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret. Hvis du ikke er delegeret, men ønsker at møde på generalforsamlingen, skal du give os besked senest den 8. april Dagsorden og forslag til generalforsamlingen a. Valg af dirigent b. Godkendelse af forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen c. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år d. Fremlæggelse af det af revision, bestyrelse og direktion underskrevne årsregnskab til godkendelse e. Fastsættelse af medlemsbidrag f. Forslag fra bestyrelsen, delegerede eller medlemmer g. Godkendelse af lønpolitik h. Bestyrelsens vederlag i. Valg af bestyrelse j. Valg af revisorer k. Eventuelt Under punkt f vil følgende forslag fra bestyrelsen og delegerede blive behandlet: Forslag 1: Forslag fra bestyrelsen om om, at pensionerede medlemmer ved en ændring af vedtægtens bestemmelser om udvidelse af bestyrelsen repræsenteres pensionskassens hjemsted og afholdelse i pensionskassens bestyrelse ved en af generalforsamling. pensionist. Forslag 2: Forslag fra bestyrelsen om Forslag 6: Forslag fra Omtegningslisten dispensation fra reglerne om bestyrelsesmedlemmers af 2012 (de delegerede Olaf valgperiode. Berg, Gorm Pallesen og Niels Jacob Bang Nielsen) om, at generalforsamlingen Forslag 3: Forslag fra bestyrelsen om opfordrer bestyrelsen til at skabe ændring i betingelserne for at opnå børnepension. grundlag i vedtægt/pensionsregulativ for et fremtidigt tilbud om omtegning fra pensionsordning med garanti til ordning Forslag 4: Forslag fra bestyrelsen om med betinget garanti på en sådan måde, ændring af pensionsregulativets bestemmelser at det i tilknytning til omtegningen bliver om indbetaling til kønsopdelte be- muligt at opnå ægtefællepension i en regningsgrundlag og fælleskønsgrundlag. pensionsordning med betinget garanti også for de medlemmer, der i 1993 Forslag 5: Forslag fra Annette Frölich, valgte at lade fremtidige indbetalinger Sven Gade, Torsten Sørensen, Ole Hein- indgå på en pensionsordning uden ægtefællepension, Sørensen og Jørgen Lindskov (delegerede) mens de bibeholdt den Side 10 LÆGERNES PENSIONsnyt APRIL 2013

11 2013 HVORDAN MED PENSIONEN UNDER PH.D.-STUDIET? Fuld indbetaling til pension er ikke en selvfølge for ph.d.- studerende. Få klar besked om de vilkår, der gælder i din ansættelse. allerede opsparede ægtefællepension. Det fornødne grundlag bør senest forelægges til vedtagelse på ordinære generalforsamling Forslag 7: Forslag fra Erik Holst (delegeret) om, at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til snarest at indføre adgang for medlemmerne til at begære al individuel kommunikation med pensionskassen fremsendt som eller bilag til inklusive leveattestanmodninger. Samtidig opfordres bestyrelsen til at lade producere en elektronisk udgave af Pensionsnyt, som også kan begæres udsendt via enten som bilag eller som henvisning til en onlineudgave. Forslag 8: Forslag fra Erik Holst (delegeret) om, at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at sikre, at alle medlemmer af pensionskassen bosat i EU-medlemslande samt Island, Lichtenstein eller Norge får samme adgang til at benytte pensionsbanken og på samme vilkår som medlemmer - og nu også alle andre læger bosat i Danmark, på Færøerne eller i Grønland. Forslag 9: Forslag fra Erik Holst (delegeret) om, at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at tage skridt til at ophæve de i T8 indeholdte begrænsninger i adgangen til børnepension og de i T9 indeholdte begrænsninger i adgangen til enke-/enkemandspension. Forslag 10: Forslag fra bestyrelsen til generel bemyndigelse. De fuldstændige forslag samt "Årsrapport 2012" i sit fulde omfang kan læses på pensionskassens hjemmeside www. lpk.dk. Dit ansættelsessted som ph.d.-studerende har betydning for, om der indbetales til din pension under studiet. Det kommer nemlig an på, hvilken overenskomst der gælder. Forskellige overenskomster forskellige pensionsforhold Bliver du ansat som ph.d.-stipendiat ved et universitet eller en anden statslig institution, er du omfattet af AC-overenskomsten, men en del af lønnen kan være tillæg, som ikke giver ret til pension. Du kan så vælge selv at supplere din pensionsindbetaling. På et sygehus eller en almen forskningsenhed ansættes du som klinisk assistent og har som udgangspunkt samme vilkår som en reservelæge på et sygehus, dvs. med fuld pensionsindbetaling. Der kan dog gælde særlige forhold i din kontrakt, så tjek dine specifikke ansættelsesvilkår. Er dit ph.d.-studium finansieret af fondsmidler, er indbetaling til pension som hovedregel ikke inkluderet, og du skal derfor selv sørge for pensionsindbetaling. Behov for supplerende forsikring? Din ordning i pensionskassen har også en forsikringsdækning ved invaliditet og oftest også ved udvalgte kritiske sygdomme. Men specielt i begyndelsen af din karriere kan det være relevant for dig at tegne ekstra forsikring, især hvis du har børn. Vi kan hjælpe dig med at tegne en erhvervsudygtighedsforsikring hos AP Pension, som kan give dig og din familie et økonomisk sikkerhedsnet, hvis du skulle miste din erhvervsevne som læge i en kortere eller længere periode. Du kan også tegne en gruppelivsforsikring gennem Lægeforeningen for at sikre dine nærmeste, hvis du skulle dø i utide. Ekstra luft i studiebudgettet Har du brug for lidt ekstra luft i budgettet, mens du studerer, har du mulighed for at få lavtforrentede lån eller kreditter i Lægernes Pensionsbank, hvis vi får pant i din gruppelivsforsikring. Læs mere på LÆGERNES PENSIONsnyt APRIL 2013 Side 11

12 Langt størstedelen af pensionsformuen er nu investeret på markedsrentelignende vilkår med det ene formål at opnå højt afkast. Medlemmernes ordninger har fortsat indbygget en garanti, der sikrer, at pensiosiden sidst Her bringer vi et udpluk af nyhederne fra vores hjemmeside. På kan du løbende læse om de nyeste initiativer og se aktuelle meddelelser fra pensionskassen og banken. 12. marts Afkast for 2012 Lægernes Pensionskasse har igennem 2012 opnået et afkast på 14 pct. på de børsnoterede investeringsaktiver. Det er et merafkast på 2,4 pct. i forhold til et tilsvarende markedsindeks også kaldet det strategiske benchmark. Fra 2000 til 2012 har pensionskassen haft et merafkast af de børsnoterede investeringsaktiver på 1,7 pct.point årligt i forhold til det strategiske benchmark vel at mærke efter at samtlige omkostninger er trukket fra. Afkastet af de samlede investeringsaktiver, der indeholder både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktiver blev på 12,5 pct. (opgjort som N1). For de samlede aktiver var 2012 et atypisk år. Afkastet er nemlig præget af den pensionsomtegning, som pensionskassen gennemførte midt på året, hvor omkring halvdelen af formuen, 32 mia. kr., blev omlagt fra renteafdækning til almindelige investeringsaktiver. Da renten er fortsat med at falde i årets løb, har vi derfor ikke kunnet notere samme gevinst som de pensionskasser, der fortsat har mange garanterede ordninger med renteafdækning. Hertil kommer, at den positive udvikling, der prægede børsnoterede investeringsaktiver i 2012, var mest markant i begyndelsen af året, mens pensionskassens formue stadig var bundet til garantierne og ikke kunne investeres frit. Afkastet af de samlede aktiver (N1), som også omfatter renteafdækningsaktiver til sikring af garantierne, blev derfor på 8,4 pct. i Resultatet er som nævnt påvirket af, at pensionskassen i begyndelsen af året havde relativt få børsnoterede investeringsaktiver. I 2012 har vi derfor ikke fået fuld effekt af, at formuen nu fortrinsvis kan placeres i investeringsaktiver, hvor vi i 2012 og historisk har opnået høje afkast. Kontorenten fastholdt på 4 pct. Ved at gå bort fra de traditionelle garanterede pensionsordninger, risikerer Lægernes Pensionskasse ikke længere at få store tab på renteforsikringer, når renten stiger. Siden årsskiftet 2013 er renteudviklingen vendt, og renten er steget med 0,2 pct.point. nen ikke kan blive nedsat, hvis afkastet er negativt. I de nye ordninger bliver kontorenten i 2013 på 4 pct., hvilket er den samme som året før. 24. januar Skatterabat ved kapitalpension og alderssum Skattereformen giver mulighed for, at du i 2013 kan nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift, hvis du hæver eller omlægger din kapitalpension eller alderssum. Efter 2013 er afgiften igen 40 pct. Har du kapitalpension i Lægernes Pensionsbank, eller hører du blandt dem, som har mulighed for at vælge alderssum i Lægernes Pensionskasse, så kontakter vi dig i løbet af 2013 med mere information om dine muligheder for at få rabat. Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Fax Redaktion: Lægernes Pensionskasse Oplag: Design: Kontrapunkt A/S Layout og produktion: Rumfang / Kragh Kommunikation

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

generalforsamling 2012 i kolding

generalforsamling 2012 i kolding APriL 2012 Side 2 AfkAst og omkostninger hænger sammen Side 7 hjælp til At kvitte ALkohoL Side 3 omtegn og få en højere PensionsoPsPAring Godt 13.000 medlemmer af pensionskassen skal i disse dage træffe

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN Du får det bedste udbytte af pensionsmødet, hvis du er godt forberedt. Her er en række spørgsmål, som du bør stille dig selv inden mødet. HVAD ER FORMÅLET MED MØDET?

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere