Bilag A: Teknologidata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A: Teknologidata"

Transkript

1 Projekt Elproduktionsomkostninger for nye anlæg Dato 29. september 2006 Dokument status Reference Bilag til slutrapport CMM/JW/HHL/AKW/TH Bilag A: Teknologidata Langsigtede elproduktionsomkostninger 160 Elpriser ( /MWh) CO2-lagringsomkostninger CO2 Brændsels omkostning Variabel D&V Fast D&V Kapital omkostning Kulfyret høje dampdata -60 Gasfyret CC Kulfyret høje dampdata + CO2-lagring Gasfyret CC + CO2-lagring Biomasse tilsats Centralt biomasse-anlæg Biomasse Stand Alone Affald Havvindmøllepark A-kraft Udarbejdet for Dansk Energi af Ea 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Kulfyret dampanlæg Gasfyret Combined Cycle anlæg Kulfyret dampanlæg med CO 2 -lagring Gasfyret Combined Cycle anlæg med CO 2 -lagring Kulfyret dampanlæg med halmtilsatsfyring Centralt biomassefyret dampanlæg Decentralt biomassefyret dampanlæg Affaldsfyret dampanlæg Havvindmøllepark A-kraftværker Emissionsfaktorer Sammenfatning Referencer Bilag 1 - CO2-lagring

3 1 Introduktion Dette bilag redegør for tekniske og økonomiske data for de 10 elproduktionsteknologier, der undersøges i dette projekt: - Kulfyret dampanlæg - Gasfyret Combined Cycle anlæg - Kulfyret dampanlæg med CO2-lagring - Gasfyret Combined Cycle anlæg med CO2-lagring - Kulfyret dampanlæg med halmtilsatsfyring - Centralt biomassefyret dampanlæg - Decentralt biomassefyret dampanlæg - Affaldsfyret dampanlæg - Havvindmøllepark - A-kraftværker For at sikre indbyrdes konsistens, især vedrørende økonomidata, er det valgt i videst muligt omfang at anvende data fra én sammenhængende kilde. Som hovedkilde vælges teknologikataloget Technology data for Electricity and Heat Generating Plants udgivet i marts 2005 af Energistyrelsen, Elkraft og Eltra. Teknologikataloget er blevet til i en større samarbejdsproces, hvor mange interessenter, herunder kraftværksselskaberne, har bidraget. For teknologier, der ikke er medtaget i Teknologikataloget og teknologier hvor Teknologikatalogets data er anses for at være tilstrækkeligt, er der anvendt data fra supplerende kilder. Dette vil fremgå i de enkelte teknologiafsnit. 3

4 2 Kulfyret dampanlæg 2.1 Kort teknologibeskrivelse En stor del af Danmarks el- og varmeproduktion finder sted på kulfyrede kraftværker. Da dette teknologikatalog skal repræsenterer teknologierne for BAT i, bruges data for anlæg med høje dampdata. Høje dampdata betyder at dampen i værket kommer op på parametre som 350 bar tryk og temperatur på 700 C. Kraftværksprocessen i kulstøvfyrede værker, kan inddeles i følgende procestrin: - pulverisering af brændsel - indfødning af brændsel - forbrænding i højtryks dampkedel, forbrænding sker mens brændselet svæver - dampen fra kedlen sendes til en dampturbine - generation af elektricitet - varmegenvinding fra udstødningsgassen Kulfyrede værker afbrænder fortrinsvis kul, men højtrykskedlerne kan også brænde gas, træ halm eller kul med halm som tilsats. Det sidste diskuteres i afsnit 6: Kulfyret dampanlæg med halmtilsatsfyring. De fast brændsler pulveriseres alle inden forbrændingen. Værkerne benyttes fortrinsvis som grundlast, men kan reguleres uden for store effektivitetstab. 2.2 Tekniske og økonomiske data Tabellerne nedenfor sammenfatter tekniske og økonomiske tal for et kulfyret kraftværksanlæg. Anlægstype Udtag Installeret effekt (MW) 400 Totalvirkningsgrad, 93 modtryk, net (%) Elektrisk effektivitet, kondensationsdrift, net (%) Fuldlast 52,5 C m -værdi (50 C /100 C) 0,95 C v -værdi (50 C /100 C) 0,15 Levetid (år) 30 Installationstid (år) 4,5 Tabel 1: Tekniske data for et kulfyret anlæg (Energistyrelsen 2005: s. 20). Investering (M /MW) 1,2 Fast drift og vedligehold ( /MW/år) Variabel drift og vedligehold ( /MWh) 1,8 Tabel 2: Økonomiske data for et kulfyret anlæg (Energistyrelsen 2005: s. 20). 4

5 3 Gasfyret Combined Cycle anlæg 3.1 Kort teknologibeskrivelse Et Combined Cycle gasfyret anlæg, består af et gasturbine- og et dampturbineanlæg. Udstødningsgassen fra gasturbinen ledes over i dampkedel, hvor der produceres damp, som benyttes til elproduktion i en dampturbine. De gasfyrede anlæg kan udover naturgas også forbrænde olie eller biogas. 3.2 Tekniske og økonomiske data Tabellerne nedenfor sammenfatter tekniske og økonomiske tal for teknologien. Anlægstype Udtag Installeret effekt (MW) Total effektivitet, net (%) 90 Elektrisk effektivitet, kondensationsdrift, net (%) Fuldlast C m -værdi (50 C /100 C) 1,45-1,8 C v -værdi (50 C /100 C) 0,13 Levetid (år) 30 Installationstid (år) 2,5 3 Tabel 3: Tekniske data for et gasfyret CC anlæg (Energistyrelsen 2005: s. 44). Investering (M /MW) 0,4-0,7 Fast drift og vedligehold ( /MW/år) Variabel drift og vedligehold ( /MWh) 1,5 Tabel 4: Økonomiske data for et gasfyret CC anlæg (Energistyrelsen 2005: s. 44). 5

6 4 Kulfyret dampanlæg med CO 2 -lagring Kulfyrede kraftværker er beskrevet i dette bilags kapitel 2. Ved at opsamle og lagre CO 2 kan CO 2 -udslip undgås. Teknologien til opsamlingen og lagringen er omfattende, så der er størst potentiale for CO 2 lagring i forbindelse med stor industri eller kraftværker. I Danmark vil CO 2 -lagring derfor være mest interessant i forbindelse med de store kraft- og kraftvarmeværker, da vi kun har lidt CO 2 -tung industri. Lagring af CO 2 kræver at CO 2 adskilles i forbindelse med forbrænding, transport af CO 2 til lagringsstedet og endelig lagring eller udnyttelse af CO 2. Disse procestrin gennemgås et for et herunder. I bilag 1 til denne delrapport fremgår en mere detaljeret beskrivelse af perspektiverne i CO2-lagring. Der er tre mulige metoder til udskillelse af CO 2 : - post-combustion - pre-combustion - oxy-fuel I post-combustion fjernes CO 2 efter forbrændingen og efter anden røggasrensning. Dette gøres oftest ved at absorbere CO 2 i en vandigopløsning af en amine. Herefter skal opløsningen opvarmes, tørres og derefter komprimeres inden CO 2 en kan lagres. Ved pre-combustion fjernes CO 2 før forbrændingen. Dette gøres for eksempel i forbindelse med forgasning af kul. Med oxy-fuel metoden sker forbrændingen ikke med atmosfærisk luft som forbrændingsluft, men med luft med et højere iltindhold og recirkuleret CO 2. Herved kommer udstødningsgassen til udelukkende at bestå af CO 2 og vanddamp. Disse to komponenter kan let adskilles, og CO 2 kan opsamles. Transport af CO 2 kan ske enten i rørledninger eller tankbiler og skibe. CO 2 kan udnyttes i forskellige industrier, men der er størst potentiale i lagring, Lagring kan bl.a. finde sted enten akvifære lag på land, i porøse lag i havbunden eller CO 2 en kan udnyttes til Enhanced Oil Recovery ved boreplatforme. Der tales desuden om at lagre CO2 en på bunden af oceanerne. I Danmark er de mest oplagte lagringsmuligheder enten i akvifære lag tæt på kraftværkerne eller til brug for Enhanced Oil Recovery i Nordsøen. I forbindelse med kulfyrede anlæg sker udskillelsen af CO 2 oftest efter forbrændingen og røggasrensning for SO x og NO x. (http://www.co 2.no/default.asp?UID=61&CID=56) Ifølge teknologikataloget vil der være en reduktion i elproduktionen i kulfyret værk på mellem 8 og 13 %-point i forbindelse med CO 2 -lagring i Ifølge IEA publikationen Energy Technology Perspectives (2006) regnes med et tab på 12 %-point i 2010 og 8 %-point i På den baggrund er det valgt at regne med et tab på 10 %-point i. Det antages, at reduktionen i elproduktionen går fra den samlede energiudnyttelse, så også totalvirkningsgraden reduceres tilsvarende. Resultaterne, der fremkommer for et kulfyret anlæg (som beskrevet i dette bilags kapitel 2), med CO 2 udskillelse ses i tabellerne nedenfor. 6

7 4.1 Tekniske og økonomiske data Tabellerne nedenfor sammenfatter tekniske og økonomiske tal for teknologien. Det er antaget at levetiden for CO 2 fjernelsesanlægget er 30 år som for det kulfyrede anlæg. Anlægstype Udtag Installeret effekt (MW) 400 Totalvirkningsgrad, 85 modtryk, net (%) Elektrisk effektivitet, kondensationsdrift, net (%) Fuldlast 42,5 C m -værdi (50 C /100 C) 0,95 C v -værdi (50 C /100 C) 0,15 Levetid (år) 30 Installationstid (år) 4,5 Tabel 5: Tekniske data for et kulfyret anlæg med CO 2 lagring (Energistyrelsen 2005: s. 20 og 25). For er kulfyret anlæg er den ekstra investering for at tilføje CO 2 fjernelse 60 % af den oprindelige investering (Energistyrelsen 2005: 25). Da der ikke findes data for drift- og vedligeholdsomkostninger for et CO 2 -fjernelsesanlæg antages det at, D&V omkostninger ikke stiger i forhold til et kulfyret værk uden CO 2 -lagring. Investering (M /MW) 1,9 Fast drift og vedligehold ( /MW/år) Variabel drift og vedligehold ( /MWh) 1,8 Transport af CO2, 100 km i rør ( /t CO2) 2 Geologisk lagring i akvifære lag 7,6 Tabel 6: Økonomiske data for et kulfyret anlæg med CO 2 lagring (Energistyrelsen 2005: s. 20 og 25). Prisen for CO 2 -lagring afhænger af hvor CO 2 en lagres. Omkostningerne ved CO 2 lagring i akvifære lag på land er mindre, end hvis den sendes til boreplatforme i Nordsøen. Omvendt vil CO 2 -en have en værdi på boreplatformene som middel til at øge olieudvindingen. Hvis CO 2 skal sendes til Nordsøen, og lagres i de hulrum, hvorfra olien er fjernet, skal det gøres inden boreplatformene tages ned, for det vil være for dyrt at sætte dem op igen. På baggrund af IEA 2006 (Energy Technology Perspectives) antages, en CO2- rensningsgrad på 85 %. Den øvrige CO 2 udledes til luften. 7

8 5 Gasfyret Combined Cycle anlæg med CO 2 -lagring 5.1 Kort teknologibeskrivelse Gasfyrede Combined Cycle anlæg beskrives i afsnit 3: Gasfyret Combined Cycle anlæg. En overordnet gennemgang af CO 2 -lagring findes i afsnit 4: Kulfyret dampanlæg med CO2- lagring. I forbindelse med naturgasfyrede Combined Cycle anlæg er den mest brugte metode til fjernelse af CO 2 på nuværende tidspunkt post-combustion (Vallentin 2006: s. 35). CO 2 - lagringen vil koste ca. 8,5 %-point af værkets netto effektivitet (IEA, 2006). 5.2 Tekniske og økonomiske data I Tabel 7 og Tabel 8 ses tekniske og økonomiske data for et anlæg med CO 2 -lagring i forbindelse med et gasfyret anlæg, som det der er beskrevet i afsnit 3: Gasfyret Combined Cycle anlæg. Anlægstype Udtag Installeret effekt (MW) Total effektivitet, net (%) 82 Elektrisk effektivitet, kondensationsdrift, net (%) 51,5 Fuldlast C m -værdi (50 C /100 C) 1,45-1,8 C v -værdi (50 C /100 C) 0,13 Levetid (år) 30 Installationstid (år) 2,5 3 Tabel 7: Tekniske data for et naturgasfyret CC anlæg med CO 2 lagring. Investering (M /MW) 0,7-1,2 Fast drift og vedligehold ( /MW/år) Variabel drift og vedligehold ( /MWh) 1,5 Transport af CO2, 100 km i rør ( /t CO2) 2 Geologisk lagring i akvifære 7,6 Tabel 8: Økonomiske data for et naturgasfyret CC anlæg med CO 2 lagring. For et naturgasfyret anlæg er den ekstra investering for at tilføje CO 2 -fjernelse ca. 75 % af den oprindelige investering (Energistyrelsen 2005: s. 25). 8

9 6 Kulfyret dampanlæg med halmtilsatsfyring 6.1 Kort teknologibeskrivelse Halm regnes for at være CO 2 -neutralt da det i tiden på marken har optaget den CO 2 det vil udsende ved afbrænding. Når halm bruges som tilsatsfyring, vil det erstatte afbrænding af det fossile kul, og dermed reduceres CO 2 -udslippet. Det er en fordel ved biomasse tilsatsfyring, at det kan finde sted i eksisterende traditionelt set kulfyrede værker. 6.2 Tekniske og økonomiske data Tabellerne nedenfor sammenfatter tekniske og økonomiske tal for teknologien. Anlægstype Udtag Installeret effekt (MW) 400 Total effektivitet, net (%) 93 Elektrisk effektivitet, kondensationsdrift, net (%) 52,5 Fuldlast C m -værdi (50 C /100 C) 0,95 C v -værdi (50 C /100 C) 0,15 Levetid (år) 30 Installationstid (år) 4,5 Tabel 9: Tekniske data for et kulfyret anlæg med 20 % biomasse tilsatsfyring (Energistyrelsen 2005: s. 29). Investering (M /MW) 1,2 Fast drift og vedligehold ( /MW/år) Variabel drift og vedligehold ( /MWh) 3 Tabel 10: Økonomiske data for et kulfyret anlæg med 20 % biomasse tilsatsfyring (Energistyrelsen 2005: s. 29). 9

10 7 Centralt biomassefyret dampanlæg 7.1 Kort teknologibeskrivelse Storskala biomasse anlæg minder om anlæg til kulfyring, derfor kan kraftværkprocessen i 100 % biomassefyrede værker inddeles i følgende procestrin: - pulverisering af brændsel - indfødning af brændsel - forbrænding i højtryks dampkedel, forbrænding sker mens brændselet svæver - dampen fra kedlen sendes til en dampturbine - generation af elektricitet - varmegenvinding fra udstødningsgassen Storskala biomasse anlæg fyrer fortrinsvis med træpiller, da de har et lavt indhold af aske og nitrogen. Værkerne kan også brænde andre forme for biomasse eksempelvis halm. Fra halm vil der dog være nogle problemer med forbrændingsaffaldet der kan indeholde tungmetaller og korrosive stoffer. Det træ, der benyttes som brændsel, er oftest affaldstræ fra enten træindustri eller skovindustri. Anlæggene kan reguleres uden store effektivitetstab. 7.2 Tekniske og økonomiske data Tabellerne nedenfor sammenfatter tekniske og økonomiske tal for teknologien. Anlægstype Udtag Installeret effekt (MW) 400 Total effektivitet, net (%) 90 Elektrisk effektivitet, kondensationsdrift, net (%) 46,5 Fuldlast C m -værdi (50 C /100 C) 0,76 C v -værdi (50 C /100 C) 0,15 Levetid (år) 30 Installationstid (år) 4,5 Tabel 11: Tekniske data for et anlæg med 100 % biomasse fyring (Energistyrelsen 2005: s. 28). Investering (M /MW) 1,3 Fast drift og vedligehold ( /MW/år) Variabel drift og vedligehold ( /MWh) 2,7 Tabel 12: Økonomiske data for et anlæg med 100 % biomasse fyring (Energistyrelsen 2005: s. 28) 10

11 8 Decentralt biomassefyret dampanlæg 8.1 Kort teknologibeskrivelse Et ristefyret halmanlæg baseres på en ristefyret kedel med tilhørende dampturbine. Der i Danmark opført flere anlæg baseret på denne teknologi eksempelvis er anlæggene i Masnedø og Maribo Sakskøbing ristefyret halmanlæg, der producerer el og kraftvarme. 8.2 Tekniske og økonomiske data Tabellerne nedenfor sammenfatter tekniske og økonomiske tal for teknologien. Anlægstype Modtryk Installeret effekt (MW) 8-10 Total effektivitet, net (%) 90 Elektrisk effektivitet, net (%) Fuldlast C m -værdi (50 C /100 C) 0,5 C v -værdi (50 C /100 C) - Levetid 20 Installationstid 2-3 Tabel 13: Tekniske data for et halmfyret kraftvarmeanlæg (Energistyrelsen 2005: s. 55). Investering (M /MW) 3,5-4,6 Total drift og vedligehold (% af investering 4 pr. år) Tabel 14: Økonomiske data for et halmfyret stand alone anlæg (Energistyrelsen 2005: s. 55). De høje drifts- og vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med halmfyrede værker skyldes bl.a., at der findes en del korrosive elementer i halm. Endvidere er brændselshåndteringen mere omkostningskrævende end ved håndtering af f.eks. kul og naturgas. 11

12 9 Affaldsfyret dampanlæg 9.1 Kort teknologibeskrivelse I Danmark forbrændes en stor del af husholdningsaffaldet i værker der producerer el og varme. Processen kan overordnet inddeles i følgende trin: - opmagasinering af affald - indfødning af affald - forbrænding af affald ved risteforbrænding forbundet med en dampkedel - udnyttelse af damp i modtryksturbine - el produktion i generator forbundet med turbinen - røggasrensning - efterbehandling af forbrændingsrester og rester fra røggasrensningen Det meste affald kan forbrændes uden særlig forbehandling, men affald i meget store stykker knuses inden forbrændingen. Den blandede sammensætning af affald fra husholdninger og byer giver nogle problemer, da røggassen kan være giftig eller korrosiv. Denne gas kræver en del efterbehandling. Samtidig er gassen korrosive egenskaber grunden til at man kun kan have dampdata på op til 40 bar og 400 C, hvilket lægger en begrænsning på elvirkningsgraden på %. Forbrændingen er ikke en fordel, hvis der forbrændes affald, der kunne have været genbrugt (glas og lignende). 9.2 Tekniske og økonomiske data Tabellerne nedenfor sammenfatter tekniske og økonomiske tal for teknologien. Anlægstype Modtryk Installeret effekt (MW) 12 Total effektivitet, net (%) 95 Elektrisk effektivitet, net (%) Fuldlast 24 C m -værdi (50 C /100 C) 0,34 C v -værdi (50 C /100 C) - Levetid (år) 20 Installationstid (år) 3 Tabel 15: Tekniske data for et affaldsfyret anlæg (Energistyrelsen 2005: s. 34). Investering (M /MW-e) 5,5 Fast drift og vedligehold ( /MW/år) Variabel drift og vedligehold ( /MWh) 21 Tabel 16: Økonomiske data for et affaldsfyret anlæg (Energistyrelsen 2005: s. 34). 12

13 10 Havvindmøllepark 10.1 Kort teknologibeskrivelse Vindmølleteknologien vurderes i dette projekt alene ved at se på havbaserede møller. Der antages i Teknologikataloget en betydelig teknologiudvikling for havmøller. Således forventes de enkelte møller at nå en størrelse på 10 MW i fremtidige havmølleparker Tekniske og økonomiske data Tabellerne nedenfor sammenfatter tekniske og økonomiske tal for teknologien. Anlægstype Vind Installeret effekt (MW) 10 Total effektivitet, net (%) 100 Elektrisk effektivitet, net (%) Fuldlast 100 C m -værdi (50 C /100 C) - C v -værdi (50 C /100 C) - Levetid (år) 20 Installationstid (år) < 1 Tabel 17 Tekniske data for en havvindmølle (Energistyrelsen 2005: s. 78). Investering (M /MW) 1,0-1,3 Fast drift og vedligehold ( /MWh) 4-6 Variabel drift og vedligehold ( /MW) Tabel 18 Økonomiske data for en havvindmølle (Energistyrelsen 2005: s. 78). Der regnes med 4200 fuldlasttimer for havvindmøller. Teknologikataloget opgiver de faste drift- og vedligeholdelsesomkostninger til 4-6 /MWh. Dette er omregnet til /MW i ovenstående tabel. Der er ikke i denne, første analyse regnet med omkostninger til udbygning af elnettet. 13

14 11 A-kraftværker 11.1 Kort teknologibeskrivelse PWR (Pressureized Water Reactor) er den mest udbredte reaktortype. I reaktoren fremstilles varmt vand, som føres igennem en varmeveksler, der genererer vanddamp til brug i en dampturbine. I 2009 indvies der i Finland en ny atom-reaktor baseret EPR-teknologien (European Pressurerized Reactor), der er en videreudvikling af PWR-teknologien. Reaktoren vil have en kapacitet på 1600 MW, og vil blive verdens største. BWR (Boiling Water Reactor) er den næstmest udbredte reaktortype, og fungerer på stort set samme måde som PWR, med den forskel at dampen produceres direkte i reaktoren. BWR har den ulempe i forhold til PWR, at en større del af anlægget bliver radioaktivt, hvilket vanskeliggør vedligeholdelse og bortskaffelse af anlægget. Desuden er anlægget mindre effektivt end PWR. (akraft.dk) Data for atomkraftteknologien baseres på oplysninger om det nye finske a-kraftværk, der er baseret på EPR/PWR teknologi. Dette begrundes i at reaktortypen er den mest udbredte samt at det vurderes, at teknologien er state of the art og at det dermed er en lignende teknologi, der vil blive implementeret i atomkraftværker fremover. Så vidt som muligt er de finske forventninger sammenholdt med erfaringer fra andre a-kraft-projekter Tekniske og økonomiske data Tabellerne nedenfor sammenfatter tekniske og økonomiske tal for teknologien. Anlægstype Kondens Installeret effekt (MW) 1600 Total effektivitet, net (%) 37 Elektrisk effektivitet, net 37 (%) Fuldlast C m -værdi (50 C /100 C) - C v -værdi (50 C /100 C) - Levetid (år) 60 Installationstid (år) 5 Tabel 19: Tekniske data for et a-kraftværk (http://www.tvo.fi/692.htm). Det er planen at værket skal have en teknisk levetid på 60 år (Nikula & Kätkä, 2004: s. 2). De økonomiske data er fra en artikel i tidsskriftet Energy & Environment (2004). Værket blev her vurderet at ville koste 3 milliarder (Nikula & Kätkä, 2004: s. 7). Sammenholdt med værkets størrelse kan der herudfra regnes investeringen per installeret MW. Investering (M /MW) 1,9 Fast drift og vedligehold ( /MWh) 7,2 Variabel drift og vedligehold ( /MWh) - Tabel 20: Økonomiske data for et a-kraftværk. 14

15 For et a-kraftværk vil der desuden være en række omkostninger i forbindelse med affaldshåndtering og dekommissionering (nedlukning og oprydning), når værket ikke producerer mere. Omkostning Kilde Investering i affaldshåndtering 0,536 M /MW Posiva 2006 Omkostninger til dekommissionering* 0,006 M /MW OECD 2001 * Da omkostningen til dekomissionering af kernekraftanlægget først falder om ca. 60 år, er den nedskrevet med en diskonteringsfaktor på 1 pct. per anno, hvilket svarer til en samlet neddiskontering med 45 pct. over værkets 60- årige levetid Verificering af teknologidata Data om kernekraftværket er modsat de øvrige teknologier i dette katalog ikke baseret på input fra Energistyrelsen og systemansvarets teknologikatalog. Der er derfor foretaget en grundigere verificering af de økonomiske a-kraft data i dette afsnit på baggrund af forskellige internationale litteraturkilder. Investering i kernekraftværk Ifølge IAEA, har forskellige undersøgelser vist, at det koster mellem 0,83 og 1,92 mio. euro pr. installeret MW effekt at opføre en atomreaktor (IAEA 2005: 10). Reaktoren i Finland koster 3 mia. euro (Energy & Environment 2004: 221), og med en installeret kapacitet på 1600 MW, svarer det til 1,9 mio. euro pr. installeret MW effekt. Det finske anlæg ligger dermed, om end i den høje ende, inden for rammerne af tilsvarende atomreaktorer. Ifølge IEA er der store forskelle i opførselsomkostninger fra land til land. Det er usikkert hvad det bunder i, men det kan skyldes forskelle i krav til sikkerhed, prisen på den anvendte teknologi og forskelle i lønniveauer. I Figur 1 er afbilledet konstruktionsomkostningerne ved opførsel af nye atomkraftværker i en række forskellige lande 1. Figur 1: Konstruktionsomkostninger ekskl. finansieringsomkostninger i opførselsfasen (IEA 2005). I Tabel 21 er forskellige forskningsinstitutioners vurdering af konstruktionsomkostningerne pr. kw installeret effekt på skildret. Disse ligger tilnærmelsesvist inden for intervallet i IAEA s undersøgelse, og underbygger de forventede konstruktionsomkostninger fra Finland. 1 Konstruktionsomkostningerne er angivet i dollar. Det er påfaldende, at prisen for det finske værk er ens i dollar og euro. 15

16 Mio. euro pr. MW effekt MIT 1,55 University of Chicago 0,93 1,4 Royal Academy of Engineering 1,64 DGEMP 1,41 METI 2,03 CERI 1,53-1,93 NEA/IEA 0,83-1,95 Tabel 21: Forskellige forskningsinstitutioners vurdering af opførselsomkostninger pr. kw installeret effekt (IAEA 2005: 10) Bortskaffelse af affald I forbindelse med driften af kernekraftværker, produceres der radioaktivt affald. Størstedelen er lav- eller mellemradioaktivt materiale i form af f.eks. medarbejdernes uniformer, værktøj og filtre, mens en mindre del består af højradioaktivt affald, primært fra forbrugt brændsel. Det finske Handels- og Industriministerium administrerer en fond til afholdelse af udgifter til bortskaffelse af affald fra de finske atomanlæg. Midlerne til denne fond tilgår som en del af prisen på el produceret på a-kraft, men det er uklart om det forbrugerne eller producenten, der pålægges byrden. I Sverige er der ligeledes etableret en fond, der skal dække udgifterne til affaldshåndtering. For hver kwh produceret på de svenske atomkraftværker, indbetales der 0,9 øre til den såkaldte Kärneavfallsfond (Ingeniøren 2005b). Ifølge IEA genererer en atomreaktor på 1000 MW typisk 1000 tons affald i løbet af en gennemsnitlig funktionstid på 40 år, hvilket er 25 kg. pr. MW installeret effekt (IEA 2006). Den finske EPR reaktor, der får en effekt på 1600 MW, forventes årligt at generere 32 tons højradioaktivt affald IEA (TVO 2006), svarende til 20 kg. pr installeret MW effekt, hvilket er 5 kg lavere end gennemsnittet beregnet af IEA. Forskellen kan muligvis forklares med en højere effektivitet i reaktoren i forhold til ældre reaktortyper. Det forventes, at der på de fem finske atomreaktorer de næste ca. 60 år vil blive genereret ca tons affald. Finland har som det første land i verden konstrueret et såkaldt slutlager til affaldet. Placeringen på slutlageret vil koste 2,5 mia., hvilket beløber sig til 446 pr. kg. affald (Posiva 2006). Med en årlig driftstid på 8000 timer og en radioaktiv affaldsmængde på 32 tons, vil der blive genereret 4 kg radioaktivt affald pr. driftstime/1600 MWh i den nye reaktor, svarende til 0,0025 kg. pr. MWh. Udgifterne til affaldshåndtering i forbindelse med den nye finske reaktor er dermed 1,115 euro pr MWh, hvilket er på niveau med udgifterne til den svenske fond. 2 Den nye finske atomreaktor er dimensioneret til at genere 32 tons affald årligt i 60 år, og vil således samlet generere 1920 tons affald. Det finske atomlager er dimensioneret til at kunne rumme 5600 tons. Den nye reaktors andel af de samlede udgifter til lagring af atomaffald i Finland vil dermed være ca. 34 % eller 857 mio. euro, hvilket pr. installeret MW effekt giver 0,536 M. Dekommissionering I forbindelse med nedlukning af kraftværker, skal de radioaktive dele af anlægget dekommissioneres. OECD har i 2001 foretaget en omfattende kortlægning af dekommissioneringsomkostninger for forskellige a-kraft anlæg, der er lukket ned i 1990 erne. 2 Det forudsættes at anlægget kører ved fuld last (1600 MW) i 8000 timer årligt svarende til 12,8 TWh 16

17 Det har ikke været muligt at tilvejebringe data, om de forventede omkostninger ved dekommissionering af den nye finske reaktor. Som det fremgår af Figur 2, er der stor forskel på omkostningerne forbundet med dekommissioneringen dollar pr. installeret MW effekt synes at være et gennemsnit, hvis der ses bort fra de tre dekommissioneringer, der har været markant dyrest. Figur 2: Dekommissioneringsomkostninger ved lukningen af forskellige atomkraftanlæg. OECD 2001: 139 Det vurderes som sandsynligt, at omkostningerne forbundet med dekommissioneringen af et moderne anlæg vil være på niveau med de anlæg med lavest omkostninger i figur 3, dvs. ca euro 3 pr. installeret MW effekt. Dette er begrundet i at moderne anlæg må forventes at være designet med et højere fokus på en simpel dekommissionering i forhold til ældre anlæg. Da omkostningerne til dekomissionering af anlægget først falder om ca. 60 år, når anlægget skrotningsmodent, bør omkostningerne neddiskonteres for at tage hensyn til at omkostninger i fremtidens vægtes lavere end omkostninger i dag. Anvendes en diskonteringsfaktor på 6 pct. per anno, svarer det til en samlet neddiskontering med 98 pct. over 60 års perioden. Hermed bliver nutidsværdien til dekommissionering: /MW * 2 pct. = /MW. Fordi omkostningen til dekommissionering først falder om 60 år, bliver nutidsværdien således meget lav. Havde man i stedet anvendt en diskonteringsfaktor på eksempelvis 1 pct. ville omkostningen blive nedskrevet med 45 pct. 3 Udregnet efter gældende valutakurs pr. 2. juli 2001 (Valutakurser.dk) 17

18 12 Emissionsfaktorer Dette kapitel redegør for de anvendte emissionsfaktorer for de forskellige elproduktionsteknologier. Følgende emissioner behandles: SO2, NOx og partikler. For partikler er vist emissionsfaktorer for både den samlede udledning af partikler (TSP: Total Suspended Particles) og for partikler mindre end 2,5 mikrometer (PM2,5). I projektet anvendes som udgangspunkt data om teknologierne fra Energistyrelsens og de systemansvarliges teknologikatalog (Energistyrelsen et al., 2005). Teknologikataloget indeholder imidlertid ikke data om fine partikler (PM 2,5), og der suppleres derfor med data fra DMU og fra konkrete værkers grønne regnskaber. Potentialerne for reduktion af SO2 og partikler (TSP) synes endvidere undervurderet for en række anlægs- og brændselstyper i teknologikataloget, og disse værdier er derfor justeret på baggrund af miljødata fra konkrete eksisterende anlæg best available technology i dag. Endvidere er der taget højde for, at værkernes emissioner skal være i overensstemmelse med direktivet om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (EU 2001/80/EF), populært kaldet store fyr. Emissionsgrænseværdierne i store fyr gælder for anlæg idriftsat efter d. 27. november 2003 og sætter en øvre grænser for tilladte de emissioner. Endvidere sammenholdes med DMU s emissionsfaktorer for 2004 for danske elproduktionsanlæg som bl.a. benyttes til officielle rapporter til det internationale klimapanel, EU og UNECE. DMUs faktorer er udledt for en række generelle anlægstyper, som fx kulkraft kedelanlæg større og mindre end 50 MW, halmfyrede kedelanlæg større og mindre end 50 MW, gasturbineanlæg, gasmotoranlæg mv. Teknologier (g/gj) Kul Gas CC Biomasse tilsats Biomasse ristefyret halm Biomasse suspension træ Affald SO2 8,0 0,0 8,0 47 8,0 14 Nox 40,0 15,0 40, ,0 82 Partikler - TSP 3,0 0,1 3,0 10 3,0 2,7 Partikler - PM2,5 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 Tabel 22: Anvendte emissionsfaktorer. 1,1 Der er ikke regnet med emissioner fra vindkraft og a-kraft. De kul- og gasfyrede anlæg med CO2-udskillelses og -deponeringsteknologi er antaget at have samme emissionsfaktorer som de tilsvarende værker uden CO2-behandling. Nedenfor er der givet en uddybet argumentation for valget af emissionsfaktorer Valg af emissionsfaktorer Kulfyret dampanlæg Nedenstående tabel viser emissionsfaktorerne for et stort kulfyret kraftværk (ca. 400 MWel), som angivet i teknologikataloget ( teknologi) og DMU emissionsfaktorer for Desuden fremgår beregnede faktiske emissionsfaktorer for hhv. Nordjyllandsværket og Avedøreværket blok 1 i 2005, samt grænseværdierne ifølge store fyr 4. 4 Det skal noteres, at grænseværdierne i store fyr er opgivet i mg per Nm3 røggas, som til brug for sammenligningen er omregnet til g/gj brændsels på baggrund af følgende konverteringsfaktor: 3,2 mg/nm3 per g/gj. Konverteringsfaktoren er udledt på baggrund af info fra Nordjyllandsværket. Konverteringsfaktorerne er imidlertid værksspecifikke og for Avedøreværkets blok 1, som ligeledes er kulfyret er den 18

19 Det fremgår, at teknologikataloget ikke har indfanget potentialet for reduktion af SO2- emissioner, samt at partikelemissionen (TSP) ligger i den laveste ende af det opgivne interval, når der sammenlignes med de eksisterende anlæg. NOx-emissionerne antages derimod at blive reduceret noget ifølge kataloget, når der sammenlignes med dagens værker. Kul Teknologier (g/gj) DMU (emission factors 2004) Nordjyllands værket Avedøre, blok1 Store fyr Forslag SO2 30,0 42,0 8,2 9,7 62,7 8 Nox 40,0 131,0 53,3 59,0 62,7 40 Partikler/støv 3,6-18 3,0 5,4 2,8 9,4 3 PM2,5 na 2,1 1,0 Tabel 23: Emissionsfaktorer for kulfyrede værker fra forskellige kilder, samt forslag til brug for dette projekt 1 Teknologikatalog: Energistyrelsen et al DMU: Nordjyllandsværket: Elsam Kraft A/S Nordjyllandsværket 2006: Grønt Regnskab 2005 Avedøre blok 1: Energi E2, juni 2006: Avedøreværket, Grønt regnskab 2005 Store fyr: EU direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, EU 2001/80/EF. På baggrund af sammenligningen foreslås det at anvende en emissionsfaktor for SO2 på 8 g/gj svarende omtrent til de nuværende faktorer for Nordjyllandsværket og Avedøreværket blok 1, partikelfaktorer på 3 g/gj (TSP) og 1 g/gj (PM2,5), svarende til de bedste kulfyrede værker i dag og en NOx-faktor på 40 g/gj. NOx-faktoren, som baseres på teknologikatalogets forventninger, forudsætter en vis reduktion sammenlignet dagens værker. Ifølge teknologikataloget antages det konkrete værk, at være udstyret med et afsvovlningsanlæg og et DeNOx anlæg af typen Selective Catalyc NOx Removal (SCR) high dust. Naturgas, combined cycle Det naturgasfyrede anlæg, der belyses, er et combined cycle anlæg på ca. 400 MWel. Til brug for sammenligningen med teknologikatalogets data er der set på miljødata for Skærbækværket (392 MWel) og Hillerødværket (75 MWel), som begge er combined cycle anlæg 5. De væsentligste emissioner fra de gasfyrede værker er NOx, mens SO2 og partikelemissioner er meget små. Gas, CC Teknologier (g/gj) DMU (emission factors 2004) Teknologikatalog Teknologikatalog Skærbækværket Hillerød Store fyr (gasturbine) Forslag SO2 0,0 0,3 0,4 0,0 10,5 0 Nox < 20 97,0 51,2 85,0 15,0 15 Partikler/støv 0,0 0,1 0,2 0,0 1,5 0,1 PM2,5 na 0,1 Tabel 24: Emissionsfaktorer for gasfyrede værker fra forskellige kilder, samt forslag til brug for dette projekt 0,1 Teknologikatalog: Energistyrelsen et al DMU: Skærbækværket: Elsam Kraft A/S Skærbækværket 2005, Grønt Regnskab tilsvarende faktor 4,0. For de gasfyrede værker er anvendt en værdi på 3,3 på baggrund af data fra Skærbækværket og for de biomassefyrede værker en værdi på 4,0 baseret på data fra Masnedø kraftvarmeværk. 5 Data for Skærbækværket er fra Grønt Regnskab 2005, som alene vedrører værkets blok 3, der anvender combined cycle teknologi. 19

20 Hillerød Kraftvarme: Energi E2 2006: Hillerød Kraftvarme, Grønt Regnskab 2005 Store fyr: EU direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, EU 2001/80/EF. Sammenlignet med dagens værker forudsætter teknologikataloget en betydelig reduktion i NOx-emissionerne, fra over 50 g/gj til under 20 g/gj. For at opfylde store fyr er det imidlertid nødvendigt med yderligere reduktioner - 50 mg/nm3 for gasturbiner svarende til ca. 15 g/gj. På baggrund heraf foreslås det at anvende emissionsfaktorer for SO2 og partikler på 0,1 g/gj og 15 g/gj for NOx svarende til overholdelse af store fyr. Kulfyret dampanlæg med halmtilsatsfyring (20 %) Det tilsatsfyrede værk, der vurderes, er et central anlæg på 400 MWel. Ifølge teknologikataloget har det tilsatsfyrede værk samme emissionsfaktorer som det kulfyrede værk, bortset fra lidt lavere SO2-udledning på pga. biomassens lavere svovlindhold. Ud fra en betragtning om, at det tilsatsfyrede værk vil blive udstyret med samme miljøudstyr, som det kulfyrede anlæg foreslås, at anvende samme emissionsfaktorer, som beskrevet for det rent kulfyrede værk ovenfor. Dvs. med lavere SO2- og partikelemissioner end angivet i teknologikataloget. Centralt biomassefyret dampanlæg Det belyste anlæg er et mindre biomasse ristefyret decentralt halmanlæg, med en eleffekt på 8-10 MWel. Til brug for sammenligningen er der set på Masnedøkraftvarmeværk på 10 MWel, der er et biomasse ristefyret anlæg, som primært anvender halm (80 %, resten træ). Sammenlignet med teknologikataloget har det konkrete værk lidt lavere SO2 emission, betydeligt lavere NOx emission og lidt lavere partikelemission. Endvidere er angivet grænseværdierne for store fyr, både for et stort (> 300 MWth) og et lille biomassefyret anlæg (< 100 MWth). Som det fremgår, er grænseværdierne i store fyr betydeligt skrappere for store anlæg end for små anlæg. Ristefyret halmanlæg Teknologier (g/gj) Teknologikatalog DMU (emission factors 2004)(halm) Masnedø Store fyr (lille anlæg, < 100 MWtermisk) Store fyr (stort anlæg, > 300 MWtermisk) Forslag SO2 47,0 47,1 43,8 50,1 50,1 47 Nox 131,0 131,0 97,4 100,2 50,1 100 Partikler/støv 10,0 4,0 7,3 13,0 7,5 10 PM2,5 na 0,1 Tabel 25: Emissionsfaktorer for halmfyrede værker fra forskellige kilder, samt forslag til brug for dette projekt 0,1 Teknologikatalog: Energistyrelsen et al DMU: Masnedø: Energi E2 2006: Masnedø Kraftvarmeværk, Grønt Regnskab 2005 Store fyr: EU direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, EU 2001/80/EF. Det foreslås, at tage udgangspunkt i teknologikatalogets data for SO2 og partikler, idet disse data har relativt god overensstemmelse med det konkrete værk. For små partikler, PM2,5 anvendes dog data fra DMU, da data ikke er tilgængelige fra hverken teknologikataloget eller det konkrete værk. Data for de små partikler er dog behæftet med betydelig usikkerhed, ifølge DMU udgør PM10 emissionsfaktoren kun 3% af TSP emissionsfaktoren hvilket er lavere end forventet. PM10 emissionsfaktoren stammer dog fra måling på et enkelt værk der har posefilter og som derfor ikke er repræsentativt for alle typer af halmfyrede anlæg. PM10, PM2,5 og PM1 emissionsfaktorerne er derfor særligt usikre for halmfyrede værker (DMU 2003: 24). 20

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Den 15. Juni 2010 Flemming Skovgaard Nielsen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

BREF-DAGEN. November 2013

BREF-DAGEN. November 2013 BREF-DAGEN November 2013 Burmeister & Wain Energy A/S Flemming Skovgaard Nielsen VP engineering Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegårdsvej 93A DK2820 Kgs. Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Teknologiske udfordringer for større operatører Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Anvendelse af biomasse til energi er tæt integreret med de danske energiselskaber DONG Energy

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Den danske biomassesatsning til dato

Den danske biomassesatsning til dato Den danske biomassesatsning til dato Forsk2006 Energinet.dk konference 15. juni 2006 Bo Sander, Disposition Baggrund Hvorfor er halm et vanskeligt brændsel til elproduktion? Status for anvendelse af biomasse

Læs mere

IDAs Klimaplan Konsekvensanalyse af tilføjelse af CCS-anlæg til IDAs klimaplan 2050

IDAs Klimaplan Konsekvensanalyse af tilføjelse af CCS-anlæg til IDAs klimaplan 2050 fagligt notat Konsekvensanalyse af tilføjelse af CCS-anlæg til IDAs klimaplan 2050 Aalborg Universitet, juni 2009 Henrik Lund og Brian Vad Mathiesen Konsekvensanalyse af tilføjelse af CCS-anlæg til IDAs

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

BWE - En Global Aktør

BWE - En Global Aktør BWE - En Global Aktør 28. februar 2011 Nicholas Kristensen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45 39 45 20 05 info@bwe.dk Det vil jeg

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv Affaldsdage 2016 Hotel Vejlefjord, 11. november 2016 Jesper Werling Ea Energianalyse 1 Formål Vurdere

Læs mere

NOTAT. Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker

NOTAT. Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker NOTAT Projekt Energistyrelsen - Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker Kunde Energistyrelsen Notat nr. 01 Dato 2014-01-10 Til Fra Kopi til Anders Højgaard Kristensen Jens Nansen Paulsen

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Aalborg Energie Technik a/s

Aalborg Energie Technik a/s Aalborg Energie Technik a/s Ingeniørvirksomhed med ca. 100 ansatte Leverer, servicerer og driver biomassefyrede kedelanlæg og kraft(varme)værker i størrelsesorden 25-170 MW t Størstedelen af projekterne

Læs mere

Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager

Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager Jesper Koch, Analysechef i Grøn Energi/Dansk Fjernvarme www.gronenergi.org ENERGIKLUNSERNE I FJERNVARMEN HAR ENERGILAGER

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer

Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer Regionalt forum, VPH3, 5. september 2013 Jesper Werling, Ea Energianalyse Indhold Analysens formål Udvikling i de overordnede rammer og modelværktøj

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Fynsværket Fynsværket blev bygget i 1953. I 2015 blev det overtaget af Fjernvarme Fyn, og hovedopgaven er i dag varmeproduktion med el som biprodukt. Fynsværket

Læs mere

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33. www.dongenergy.com Besøg DONG Energy A/S Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.01 DONG ENERGY SVANEMØLLEVÆRKET s produktionsanlæg, der ligger i Københavns Nordhavn, er et af DONG Energy

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Energforsyning koncepter & definitioner

Energforsyning koncepter & definitioner Energforsyning koncepter & definitioner Energi og kraft Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. Energienhed: Kalorie (Cal), Joule (J), megajoule (MJ), kilowatttime (kwh), ton olieækvivalenter

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Fukushima Daiichi Nuclear Accident. Bent Lauritzen Programmet for Strålingsfysik

Fukushima Daiichi Nuclear Accident. Bent Lauritzen Programmet for Strålingsfysik Fukushima Daiichi Nuclear Accident Bent Lauritzen Programmet for Strålingsfysik Source:DOE/ EIA IEO 2011 Source:DOE/ EIA IEO 2011 Hvorfor kernekraft? Vi mangler energi Hensyn til klima og miljø Forsyningssikkerhed

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Fjernvarme Fyns produktionsanlæg Fjernvarme Fyn overtog produktionsanlæggene på Havnegade i 2015, og hovedopgaven på anlæggene er i dag varmeproduktion med

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding Notat Projekt Medforbrænding af affald Kunde RenoSam Notat nr. 1 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Fra Til Rambøll Allan Kjersgaard, RenoSam Telefon +45 4598 6000 Direkte 45 98

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening.

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Notat Miljøteknologi J.nr. Ref. RASBO/MTH 7. februar 2011 Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Sted: Eigtveds Pakhus; København; fredag den

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort.

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort. Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2008-09

Læs mere

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved. Bilagsrapport

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved. Bilagsrapport Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved Bilagsrapport Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2005 Indhold INTRODUKTION 5 BILAG 1 BESKRIVELSE AF TILTAG, ENERGI

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER Af chefkonsulent John Tang FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: 5 værker

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Regionalmøde 2015, Odense den 3. marts 2015 Strategisk energiplanlægning Hvad har det betydet for Fjernvarme Fyn? Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Disposition: 1. El- og varmeproduktion på Fynsværket 2. Udvidelser

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet Store eldrevne varmepumper ny teknologi, nye afgifter, nye tider Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet 17. APRIL 2013 50% 45% Decentral kraftvarme giver efter for vind Samlet decentral produktion 46%

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere