Maskiner og planteavl nr FarmTest. Høtørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring"

Transkript

1 Maskiner og planteavl nr FarmTest Høtørring

2 Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen Pedersen, AgroTech, har ydet assistance med målinger og billeder Review: AgroTech Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning Udgave: 1. udgave, januar 2009 Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN

3 Høtørring Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for Fødevare- Erhverv har deltaget i finansieringen af denne FarmTest.

4 INDHOLD 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSION BAGGRUND OG FORMÅL FARMTESTENS GENNEMFØRSEL... 7 Anlægsbeskrivelser Høtørringsanlægget til rundballer Høtørringsanlægget til løst hø RESULTATER Anlægget til rundballer Høtørringsanlægget til løst hø DISKUSSION OG ANBEFALINGER Høtørring

5 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSION Der er en del landmænd, som har etableret høtørringsanlæg. Det gælder især økologiske mælkeproducenter, som ønsker at undgå eller minimere mængden af ensilage i foderet og for at minimere risikoen for, at høberedningen mislykkes under ustadige vejrforhold. En undersøgelse af et anlæg til løst hø og et anlæg til tørring af hø i rundballer har vist, at kvaliteten af høet er god, når der i hele processen udvises den fornødne omhu. Især presning af græs i rundballer kræver stor omhu ved vendingerne, så der ikke bliver våde totter i ballerne. Brug af solfanger og affugter kan reducere energiomkostningerne fra 33 ører til 22 ører pr. FE. De samlede omkostninger til dyrkning og tørring pr. FE er 2,16 kr. ved tørring i rundballer og 2,45 kr. ved tørring i løs tilstand. Forskellen skyldes de væsentligt større investeringsomkostninger til bygning, løbekran og affugter i anlægget til løst hø. Det har dog i praksis vist sig vanskeligt at få en ensartet tørring, idet en stor del af høet er tørret mere end nødvendigt for at sikre, at der ikke findes våde områder i høet. Derfor vil energiomkostningerne ofte være større end de nævnte. Høtørring

6 2. BAGGRUND OG FORMÅL Tørring af græs til hø har altid været et velkendt princip til konservering af græs, men det danske klima kan ofte gøre det vanskeligt at sikre en tilstrækkelig nedtørring af græsset, så det kan bevare sin kvalitet. Økologiske landmænd har tillige en mulighed for at få en merpris for mælk til osteproduktion, hvis det kan garanteres, at foderet ikke indeholder svampesporer, som kan vanskeliggøre osteproduktionen. Da økologisk græs som regel indeholder en stor del kløver, hvor der er risiko for at miste en del blade, hvis græsset færdigtørres på marken, vil man gerne bjærge græsset, før det er helt tørt og så færdigtørre det på et høtørringsanlæg. Tidligere svenske undersøgelser har nemlig vist, at bladspildet ved presning med 80 % tørstof var ca. 900 kg pr. ha. Ved presning med % tørstof var spildet kun ca. 450 kg pr. ha. Formålet med denne FarmTest er at klarlægge fordele og ulemper ved forskellige typer af høtørringsanlæg. Høtørring

7 3. FARMTESTENS GENNEMFØRELSE I sommeren 2008 er der gennemført test af to forskellige anlæg. Det ene er et anlæg til tørring af græs, som er presset i rundballer. Det andet er et anlæg, hvor græsset bjærges og tørres i løs tilstand. Græsset blev vejet ved indlægning og dets vandindhold blev bestemt i tørreskab. Der blev foretaget måling af energiforbrug og tid til tørringen. Rundballerne blev vejet både før og efter tørring. Ved udtagningen blev vandindholdet bestemt flere steder for at kontrollere, hvor ensartet høet var tørret. Anlægsbeskrivelser 3.1 Høtørringsanlægget til rundballer Anlægget er et Lasco anlæg til tørring af hø, som er presset i rundballer. Der er 34 huller oven på en hovedkanal, som er 1,5 m bred og 0,4 m høj. Hullerne er fordelt med 17 på hver side af et hus med to centrifugalblæsere og en fælles oliebrænder med indirekte forbrænding. Figur 1. De markerede baller er placeret på tørrekanalen. Hullerne har en diameter på 110 cm med en indbyrdes afstand på 77 cm. Der er en 10 cm høj stålkant rundt om alle huller, som ballerne lægges på. Ringen skal sikre, at luften tvinges op gennem ballerne i stedet for at slippe ud under ballerne. Der lægges to baller over hvert hul. Hvis der kun lægges én balle over hver hul, lægges en rund stålplade over ballen, så luften tvinges ud gennem periferien af ballen. Ved løst presset hø kan det også være en fordel at bruge pladerne, selv om der ligger to baller oven på hinanden. Høtørring

8 Figur 2. Der anvendes en frontlæssergrab, som kan drejes, så ballerne kan lægges på den flade side. Blæserne er 11 kw centrifugalblæsere, type Lasco Jumbo 200, og oliebrænderen er med indirekte forbrænding. Den påmonterede blæser på oliebrænderen er en 2,8 kw centrifugalblæser. Fyret er monteret med en dyse, der forbrænder 15 liter olie i timen. 3.2 Høtørringsanlægget til løst hø Anlægget er også et Lasco anlæg, som er bygget ind i et nyt hus. Det består at to tørresiloer - hver med et grundareal på 7,9 m x 21,5 m. Hver silo har en højde på 5 m og et tremmegulv, som består af trælister med ca. 3 cm spalteåbninger, og som er hævet 0,5 m over det faste betongulv. Der bliver så et luftkammer under tremmegulvet, hvorfra luften blæses op gennem høet. Figur 3. Den 5 meter høje silovæg. Høtørring

9 Figur 4. Det samlede anlæg er bygget ind i en ny hal. De to blæsere er hver med en 15 kw motor, og de drives med strøm fra el-nettet. Figur 5. Den ene af de to 15 kw blæsere. Dieselgeneratoren står i rummet bag blæseren. Der er monteret en affugter, som drives af en dieselgenerator med en effekt på 150 kw. Affugteren virker som en varmepumpe. Spildvarmen fra dieselmotoren anvendes også som varmekilde i anlægget. Den kondenserede vand fra affugteren blev ledt til kloak uden for bygningen. Høtørring

10 Figur 6. Dieselgenerator til drift af varmepumpe. Figur 7. Affugteren, der også er varmepumpe. Solfanger Hele bygningen er med dobbelt tag, hvor mellemrummet er udformet som en stor luftkanal, hvorfra den luft, som opvarmes under taget, bliver suget hen til blæserne. Høtørring

11 Figur 8. Græsset bringes hjem med selvlæssende vogn. Figur 9. Høet lægges ind på tørregulvet med løbekran. Høtørring

12 4. RESULTATER 4.1 Anlægget til rundballer Anlægget blev prøvet i perioden 26. juni til 2. juli Vejret i perioden var varmt og tørt med temperaturer mellem 15 og 23 C. Græsset lå på skår i tre dage, hvor det blev vendt to gange dagligt. Ballerne blev presset med en Welger rundballepresser med fast kammer, så centrum af ballerne var løsere end periferien. Ballerne blev bundet med net. Når ballerne skal sættes på anlægget fra en vogn, tager det ca. 1 minut for hver balle. Hertil kommer tid for læsning i marken og transporttiden fra mark til gård. Der blev i alt indlagt 68 baller svarende til anlæggets kapacitet. Heraf blev der vejet 12 baller til hver side af tørringsanlægget. Disse baller blev forsynet med numre, så de kunne følges. Der blev udtaget prøver til vandbestemmelse af nogle af ballerne. Der blev monteret oliemålere på fyret, og der blev målt effektbehov til de to blæsere. Der blev ført kontrol med, hvornår blæsere og fyr blev anvendt. Tørstofindholdet ved indlægning var ca. 76 %. Efter tørring var den ca. 89 %. Den samlede vægt af de 24 vejede baller ved indlægningen var kg eller 355 kg pr. balle. Ved udtagningen blev de 24 ballers samlede vægt målt til kg eller 302 kg pr. balle. Der er altså fjernet 53 kg vand pr. balle. Fra hele anlægget med 68 baller er der således fjernet kg vand. Energiomkostninger Energiforbruget blev målt eller omregnet til følgende: Blæsere 495 kwh - 321,75 kr. Oliebrænder, 497 ltr kwh ,90 kr. Oliefyrsblæser 64 kwh - 41,60 kr. I alt kwh ,25 kr. (Elpris: 65 ører pr. kwh. Olie: 5,70 kr. pr. liter á 9,65 kwh eller 0,59 kr. pr. kwh) Dette svarer til et specifikt energiforbrug på kj pr. kg fordampet vand, hvilket må anses for at være et normalt energiforbrug, når der henses til det gode vejr i perioden. Ved udtagningen blev der taget en del prøver fra henholdsvis midten af ballerne, halvvejs ude mod periferien og 5 cm inden for periferien for at undersøge, hvor ensartet tørringen var sket. De gennemsnitlige tal ses i tabel 1. Høtørring

13 Tabel 1. Tørstofprocenter ved udtagning forskellige steder i ballerne. Ballens placering Tørstofprocent i centrum Tørstofprocent 35 cm fra centrum Tørstofprocent 5 cm fra periferi Nederst, vest 90,4 88,8 86,2 Nederst, vest 90,7 90,4 87,5 Øverst, vest 89,4 89,4 87,4 Nederst, vest 90,2 90,3 82,1 Øverst, vest 90,1 88,5 85,2 Øverst, Øst 90,3 89,4 90,1 Nederst, øst 91,3 91,0 88,4 Nederst, øst 90,8 90,2 89,7 Det ses, at der var tørret mest i midten af ballerne. Det skyldes, at luften her har lettest ved at passere op gennem høet. I en enkelt af ballerne var der en fugtig klump ved ydersiden, hvor tørstofprocenten blev målt til 82,1. Her var der en svagt muggen lugt. En analyse for anaerobe sporer viste et indhold på 436 pr. gram. Ellers var høet generelt af meget fin kvalitet med mindre end 200 anaerobe sporer pr. gram. For at undgå våde klumper, er det vigtigt, at der udvises stor omhu ved vendingen af høet i marken. Det ses også, at en stor del af høet er tørret ned til ca.10 % vand, hvilket er et unødvendigt spild af energi. Omkostninger ved tørring i rundballer Anlægget kostede ca kr. incl. en drejebar siloklo. Driftsomkostningerne til el og olie til tørring af 68 baller fra % tørstof udgjorde ca kr. Det svarer til 0,88 kr. pr. kg fordampet vand. Hvis det omregnes til tørring af græs med 70 % tørstof til hø med 85 % tørstof, koster det 188 kr. pr. ton færdigtørret hø. Med 1,5 kg tørstof pr. FE er det 1,8 kg hø pr. FE eller 0,33 kr. pr. FE til energi. Prisen pr. FE med en årlig udnyttelse på ca. 400 baller er 0,40 kr. pr. FE I denne pris er der også indregnet en pris på lagringen af høet efter tørring. Da analyser af høet i det aktuelle tilfælde viste, at der kun skulle 1,4 kg tørstof til en foderenhed er energiomkostningerne i det aktuelle tilfælde kun 0,31 kr. pr. foderenhed. 4.2 Høtørringsanlægget til løst hø Græsset blev høstet og indlagt sidst i august Vejret var tørt og varmt. Første dag blev græsset spredt. Næste dag blev det vendt to gange og tredje dag blev det vendt én gang og revet sammen. Det blev samlet op med en selvlæssende vogn, kørt hjem og med kran lagt ind på tørringsanlægget i en højde på ca.1 meter i silo 1 (øst) og ca. 1,20 meter i silo 2 (vest). Høtørring

14 Der blev den 31. august indlagt syv læs á 6,55 tons eller ca. 45 tons græs hjemkørt til silo. Der er udtaget tre prøver pr. læs af det ikke-tørrede græs. Det første læs, som blev vejet til 7 tons havde et tørstofindhold på 51,7 %. Gennemsnit af de øvrige læs, der er indsamlet prøver fra, havde et tørstofindhold på 70,5 %. Gennemsnitligt blev tørstofindholdet ved indlægning beregnet til 67,5 %. Figur 10. Læssene vejes på vejeceller, før græsset lægges ind på anlægget. Vægten af tørstoffet i det indlagte græs blev beregnet til 30,375 ton. Efter tørring blev der den 11. september 2008 udtaget tre prøver tre steder i silo 1 dvs. i alt 9 prøver. Der er udtaget prøver i toppen, midt i og ved bunden. Med kranen er høet løftet ud, og der er taget prøver af de fjernede portioner. Alle prøver er analyseret i tørreskab. Gennemsnit af tørstofmålingerne i det silotørrede græs blev målt og beregnet til 86,9 %. Herudover blev der med et målespyd målt fugtighed i det tørrede hø. De fleste målinger viste % vand. Enkelte prøver i kompakte klumper viste op til 25 % vand. Vægten af det færdigtørrede hø blev beregnet til 34,97 ton. I alt er der fjernet 45 34,97 = 10,03 ton vand. Blæserens effektbehov blev målt til 10,3 kw. Timertæller på blæsere: Start Stop Driftstid Silo Silo Høtørring

15 Olieforbrug fra 31/8 til 11/9 var 780 liter dieselolie. Silo 1 var færdigtørret, hvorimod siloen 2 ikke var tørret helt færdig den 11. september. Energiforbrug dieselolie 780 liter dieselolie blev brugt til generatoren til drift af affugteren. Da 1 liter dieselolie indeholder 35,6 MJ/liter er det specifikke dieselolie-energiforbrug beregnet til kj/kg fordampet vand. Energiforbrug strøm De to blæsere har kørt 228 timer tilsammen. Da blæserne hver optager 10,3 kw, er der i strøm forbrugt kwh. Da 1 kwh svarer til kj er det specifikke strøm-energiforbrug 843 J/g fordampet vand. Det samlede specifikke energiforbrug er i alt kj pr. kg fordampet vand, hvilket er meget lavt, hvilket også skyldes, at der er tilført en ukendt mængde varme fra det dobbelte tag. Energiomkostninger Energiforbruget blev målt eller beregnet til følgende: Blæsere kwh ,30 kr. Oliebrænder, 780 ltr kwh ,00 kr. I alt kwh ,30 kr. (Elpris: 65 ører pr. kwh. Olie: 5,70 kr. pr. liter á 9,65 kwh eller 0,59 kr. pr. kwh) Det svarer til 0,58 kr. pr. kg fordampet vand. Hvis det omregnes til tørring af græs med 70 % tørstof til hø med 85 % tørstof, koster det 124,60 kr. pr. ton færdigtørret hø. Med 1,5 kg tørstof pr. FE er det 1,8 kg hø pr. FE eller 0,22 kr. pr. FE til energi. Da analyser af høet i det aktuelle tilfælde viste, at der kun skulle 1,2 kg tørstof til en foderenhed er energiomkostningerne i det aktuelle tilfælde kun 0,18 kr. pr. foderenhed. Samlede omkostninger I nedenstående tabel er der en oversigt over de samlede omkostninger til dyrkning og behandling af græs til hø under økologiske forhold. Der er regnet med standardpriser for maskinomkostningerne og nedtørring fra 70 % tørstof til 85 % tørstof samt 1,5 kg tørstof pr. FE. Høtørring

16 Mark Løst hø Rundballer Foder per år, FE Areal á 8100 FE, ha 37 8 Omk. til udsæd og gylle, kr./fe 0,24 0,24 Maskinomkostninger inkl. vanding, kr./fe 0,92 0,83 I alt omkostninger ab mark., kr. per FE 1,16 1,07 Høtørringsanlæg: Løst hø Rundballer Bygninger, kr ( lager ) Tørringsudstyr mv. kr Forrentning og afskrivning kr. per FE 1,02 0,69 Energi til tørring, kr. per FE 0,22 0,33 Håndteringsomkostninger, kr. per FE 0,09 0,07 I alt omk. til drift og vedligehold, kr. per FE 0,40 0,31 Samlede omk. tørret og indlagret, kr. per FE 2,45 2,16 Høtørring

17 5. DISKUSSION OG ANBEFALINGER Anlægget dimensioneres, så det kan tørre græsset fra det planlagte areal på højst to uger. Græsset skårlægges, når der er udsigt til 2-3 dages tørvejr. Skårlægningen påbegyndes, så snart morgenduggen er blæst væk. Derved udnyttes hele dagen til fortørring. Græsset afhøstes i 6-7 cm højde, når foderværdien i kg tørstof pr. FE og udbytte er i overensstemmelse med målet. Afhøstning bør ske med et rent snit, og helst så der er lidt grønne blade tilbage. Græsset bør stængelbrydes. Er der meget kløver i marken, bør det behandles skånsomt. Skåret spredes på hele arealet i samme arbejdsgang som det høstes eller straks efter. Den næste dag vendes græsset omhyggeligt to gange. Den tredje dag rives græsset forsigtigt sammen, når duggen er væk. Græsset lægges ind på tørringsanlægget, hvor der tilstræbes en relativ fugtighed i tørreluften på 65 %. Der tørres indtil græsset er tørret ned til at have en tørstofindhold på over 85 %. Hvis det er muligt kan det være en fordel at lade høet "slå sig" et par dage, hvorefter det blæses igennem med kold luft. Høet kan nu fjernes fra tørringsanlægget og give plads til en ny portion. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 102 2009. FarmTest. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

Maskiner og planteavl nr. 102 2009. FarmTest. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Maskiner og planteavl nr. 102 2009 FarmTest Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Titel: Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 112 2010. FarmTest. Snittevogne til græs

Maskiner og planteavl nr. 112 2010. FarmTest. Snittevogne til græs Maskiner og planteavl nr. 112 2010 FarmTest Snittevogne til græs Snittevogne til græs Af Jens J. Høy, AgroTech Rudolf Thøgersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Michael Højholdt, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 110 2010. FarmTest. Udbytteregistrering

Maskiner og planteavl nr. 110 2010. FarmTest. Udbytteregistrering Maskiner og planteavl nr. 110 2010 FarmTest Udbytteregistrering Titel: Udbytteregistrering Forfatter: Grzegorz Nowak og Jørgen Pedersen, AgroTech, og Michael Højholdt, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere FarmTest - Kvæg nr. 16-2003 Strømaskiner og halmspredere 2 Strømaskiner og halmspredere Strømaskiner og halmspredere Af konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kraftfoderautomater til kvæg Undersøgelse og beskrivelse af 14 typer kraftfoderautomater fra

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG FarmTest Kvæg nr. 78 2010 Billigt byggeri KVÆG Billigt byggeri FarmTest Kvæg nr. 78 juni 2010 Forfattere Claus Bertelsen, Peter S. Kristiansen og Rasmus Nielsen LRØ ByggeRådgivning, Horsens Review Mads

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Plantørring. Kongskilde. Plantørring

Plantørring. Kongskilde. Plantørring Plantørring Kongskilde Plantørring 2 Komplette plananlæg Plananlæg er mange steder den optimale metode til tørring, lagring og beluftning af afgrøder, fordi investeringen ved etablering af et plananlæg

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skejby, maj 2010 Betydningen af læggekartoflernes forbehandling

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, www.natmus.dk Layout

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere