Regeringsgrundlaget og realismen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringsgrundlaget og realismen"

Transkript

1 Politiken Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK har fået en ny regering - til lykke til S, R og SF. I regeringsgrundlaget gør partierne en dyd ud af, at de vil være en regering for alle danskere, og - i en svær økonomisk tid - pointerer de, at det er»centralt, at vi prioriterer rigtigt«. Det er oplagt, at regeringens væsentligste politiske kortsigtede udfordring er at tackle den økonomiske krise og sikre arbejdspladser og vækst. I regeringsgrundlaget er det tydeligt, at meget af svaret skal komme igennem en plan for en omstilling til grøn økonomi. På den måde regner regeringen med at øge den økonomiske vækst, beskæftigelse og sikre miljøet og klimaet. Det er nok ikke voldsomt overraskende for Politikens læsere, at jeg forholder mig skeptisk til en del af de påstande, der fremføres i den forbindelse. Slutresultatet kan hverken jeg eller særligmange andre være uenige i: Det vil være godt, at vi reducerer forureningen, tackler CO2-udfordringen, og at vi beskytter naturen og dermed gavner vores fælles velfærd. Til gengæld er de midler, regeringen foreslår, stærkt problematiske. De gode forbedringer opnår vi kun, hvis vi vælger løsninger, der faktisk tackler problemerne, og ikke blot flotte politikker, som lyder godt og får os til at føle os godt tilpas. Og eftersom vi over de kommende år har meget begrænsede ressourcer til rådighed til de mange tiltag, vi ønsker at gennemføre på alle mulige områder - fra miljø til skole, sundhed, uddannelse osv. - så betyder dårlige politikker på nogle områder, at vi har færre penge at gøre godt med på de øvrige. EN DEL AF regeringsgrundlagets foreslåede politikker er desværre ikke særlig effektive. En vigtig grund til, at ineffektive politikker kan overleve i regeringens hårde prioritering, er, at de ofte baserer sig på temmelig problematiske påstande om, hvordan miljøet får det stadig ringere. På mange måder opsummerer regeringen Danmarks udfordring således:»verden står over for to alvorlige kriser. Den økonomiske krise og klima/miljøkrisen«. Regeringens svar ligger i en»omfattende grøn omstilling af Danmark«. Vil et sådant tiltag give os vækst og arbejdspladser? Vil det sikre miljø? Desværre er det korte er svar nej. Men heldigvis er der også måder, hvorpå en gennemtænkt tilgang kan ændre svaret til et betinget ja. Det er de effektive løsninger, vi bør fokusere på. FOR DET FØRSTE vil danske tiltag ofte gøre overordentlig lidt eller slet intet i en internationaliseret verden. Regeringen satser massivt på udbygning af vindenergi fra vindmøller, men eftersom Danmark er med i EU's kvotehandel, betyder flere vindmøller i Danmark indtil 2020 faktisk lige præcis intet for verdens samlede udledning af CO2. Faktisk er det sandsynligt, at større krav i Danmark vil føre til en delvis udflytning af CO2-udledningen til f. eks. Kina ( hvor der produceres mindre klimaeffektivt), og derfor kan en stramning i Danmark paradoksalt nok medføre en total forøgelse af verdens CO2- udledning. Siden 1990 har EU godt nok reduceret CO2-udledningen, men samtidig er så meget C O P E N H A G E N C O N S E N S U S C E N T ER

2 produktion flyttet til udlandet, at bare CO2-indholdet i vores forøgede import fra Kina udligner besparelserne. Regeringen vil understrege, at det er derfor, vi skal gennemføre en global Kyotoaftale om udledninger. Men som vi så i København i 2009, er en sådan aftale et fatamorgana. Med et USA, der selv under en demokratisk præsident og Kongres ikke kunne gennemføre en klimaaftale, og med et Kina og et Indien, der har over 2 milliarder mennesker, der venter på at komme ind i middelklassen, er der tydeligvis ikke politisk opbakning til en ny Kyotoaftale. Alt tyder på, at Danmark og EU kommer til at stå alene med deres aggressive stramninger. FOR DET ANDET hævdes det ofte, at grønne ambitioner leder til mere vækst. Desværre er dette ikke rigtigt - der er globalt set en klar sammenhæng mellem højere vækstrater og højere CO2-vækstrater. Vi brænder jo ikke fossile brændstoffer af for at genere nogen. Vi gør det derimod, fordi fossile brændstoffer muliggør stort set alle de fordele ved civilisation, som vi har opnået de sidste par hundrede år - de giver os adgang til mad, transport, medicin, lys, varme og kulde. Så længe grøn energi er langt dyrere, vil en overgang til disse naturligvis gøre os mindre rige, alt andet lige. ( Naturligvis skal man også indregne omkostningerne ved fossil forurening og CO2, men selv da er næsten alle grønne energier langt dyrere). Når danskerne på grund af høje afgifter betaler verdens højeste elpriser, betyder det ikke, at vores velfærd vokser. Det er rigtigt, som det ofte bliver gentaget af f. eks. Connie Hedegaard, at Danmark siden 1981 er blevet 70 procent rigere, uden at vi har forøget vores CO2-udledning. Men ser vi på f. eks. USA, er deres udledninger vokset med 29 procent, og deres BNP vokset med 39 procentpoint mere end Danmarks. Vi blev ikke fattige af at mindske vores CO2-udslip, men vi fik mindre vækst, end vi kunne have haft - og det koster velfærd og job. FOR DET TREDJE argumenterer regeringen, at grøn omstilling vil kunne bevare og udvikle tusindvis af nye ' grønne arbejdspladser'. Men økonomiske analyser viser, at tilskud til grøn energi nok øger beskæftigelse inden for grøn energi, men desværre fører til et tilsvarende fald i beskæftigelsen andre steder. Det er ikke overraskende, fordi tilskuddet skal finansieres, og det er enten kunderne eller staten, der skal gøre det. Prisen på el går op, produktionsomkostningerne stiger, vi mister konkurrenceevne, og almindelige gode job forsvinder. I forbindelse med vindmølleparken ved Anholt var politikerne begejstrede for at beskrive den som en grøn vækstpakke, der kunne»give op til job«. Men som Energistyrelsens egen analyse viste, ville de arbejdspladser være kortsigtede og forsvinde efter blot fire år. Omvendt med den højere elpris, som vil betyde et fald i konkurrenceevne og efterspørgsel og koste tilsvarende job andre steder i økonomien. Så er der selvfølgelig den idé, at vores industri kunne nyde godt af andre landes tilskud, ved at de køber f. eks. danske vindmøller. Det kunne i princippet hjælpe Danmark. Det har bl. a. været argumentet bag støtten til Vestas, selvom Det Økonomiske Råd i 2004 fandt, at selv når man indregnede den fordel, havde Danmark brugt så mange støttekroner, at støtten totalt set var en dårlig forretning.

3 Men det langt mere reelle problem er, at f. eks. sol-og vindindustrien som så mange industrier flytter produktionen til Kina eller Indien. Det betød, at Vestas sidste år fyrede i Danmark og Sverige. Der er en stor risiko for, at regeringens sats på en omfattende grøn omstilling hverken vil gavne miljøet, økonomien eller beskæftigelsen. Den vil formentlig snarere øge udledningerne i Kina, reducere væksten i Danmark og sende en del af beskæftigelsen til Indien. I bedste fald vil enkelte heldige danske og udenlandske investorer nyde godt af tilskuddene. DETTE BUDSKAB er der ikke mange, der ønsker at høre. Sådan var det også i slutningen af 1990' erne, hvor jeg og flere andre påpegede, at Kyotoaftalen ville være en overordentlig dyr skåltale, der næsten intet godt ville gøre for klimaet. Dengang blev det betragtet som at bande i kirken. Skældsord og mistænkeliggørelse væltede ned over de formastelige. I dag er den samme konklusion næsten selvfølgelig for de fleste. Beklageligvis spildte vi over et årti med at forfølge en politisk og økonomisk urealistisk politik, hvor vi følte os gode. Når vi egentlig ønskede at gøre godt, havde vi stået os bedre ved allerede dengang at have fokuseret på bedre politikker. Vi har nu muligheden for med det nye regeringsgrundlag at droppe myterne og finde bedre strategier, så vi ikke igen om et årti står og ønsker, vi havde gjort det anderledes. Regeringen maler et dystert billede af en verden, der på mange måder går økologisk galt: Vi står over for»stigende forureningsproblemer, ressourcemangel og klimaforandringer«. Det er helt rigtigt, at der er et klimaproblem, vi skal tackle, men retorikken omkring stigende forurening og ressourcemangel er en genganger fra 1970' erne. I den vestlige verden har luftforureningen ( ikke CO2) været faldende længe og for stort set alle områder siden 1970' erne, hvor OECD har lavet statistik. Det gælder også for Danmark, hvor luftforureningen mednox, skadelig ozon, CO, bly, benzen, toluen og partikler har været faldende. Det samme gælder havforureningen, både kvælstof og colibakterier har været faldende. Regeringsdokumentet bekymrer sig også om»knappe energiressourcer«og om, at»reserverne af særligt olie og gas blive( r) koncentreret på stadig færre lande«, hvilket bruges som argument for at ville gøre sig»uafhængige af fossile brændsler«. Men på trods af, at vi globalt bruger stadig mere olie, har vi på grund af stadig flere fund og stadig bedre teknologi flere og flere års olieforbrug tilbage. I 2009 havde vi olie til over 52 år ved 2009-forbruget, et tal, der har været stigende og aldrig været så højt siden Med ikke-konventionelle oliekilder har vi nok olie - ikke bare til verdens nuværende olieforbrug, men til det totale energiforbrug til over år. Og særligt på gasområdet har vi over de sidste år set en dramatisk 40-pct. forøgelse i ressourcerne på grund af adgang til skiffergas, der også har udvidet den geografiske spredning i ressourcerne til traditionelle gas-importører som Polen, Tyrkiet, Ukraine, Sydafrika og Chile. Og endelig er der ingen mangel på det mest udbredte fossile brændstof, kul, som vi har nok af til flere hundrede år. Det er vigtigt, fordi ideen om forurening og ressourceknaphed udgør to væsentlige årsager til, at regeringen vil lave en grøn omstilling af Danmark, men ingen af dem er altså særlig gode.

4 Dertil kommer, at regeringen ønsker at tackle klimaproblemet. Derfor lover de, at»halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug skal komme fra vind i 2020«. Men eftersom vi er med i EU's kvoteordning, betyder statsstøtte til flere vindmøller i Danmark absolut ingen reduktion i CO2- udledningen, men blot, at prisen på CO2-kvoter falder i resten af EU. Resultatet bliver blot højere energipriser i Danmark og billigere energi fra kulkraft i f. eks. Polen og Portugal. Tilsvarende ønsker regeringen at løse klimaproblemet ved at få EU til at reducere deres CO2-udledning med ikke blot 20 pct. i 2020, men med 30 pct. EU's POLITISKE enegang er allerede astronomisk dyr. Prisen for EU's 20-pct. reduktion ligger på omkring mia. kr. om året. Desværre er effekten kun en reduktion af den globale opvarmning i år 2100 med umålelige 0,05 C. Den totale fordel for verden ved en sådan reduktion ligger på omkring 50 mia. kr. årligt. Det svarer til, at hver gang vi investerer 1 krone, får vi 3 øre igen i form af færre klimaskader - ikke en imponerende investering. Beregningen viser, at omkostningen for Danmark alene ligger på omkring 23 mia. kr. om året - som altså vil gøre godt for mindre end 1mia. kr. i hele verden. Det skal ses i sammenhæng med, at f. eks. afskaffelsen af efterlønnen giver 12 mia. om året. Alternativt kunne man blot for den danske pris på EU's klimapolitik få næsten fem Rigshospitaler - hvert eneste år. Og den danske effekt på klimaet - hvis vi holder fast i politikken de næste 90 år - betyder en reduktion i temperaturen i år 2100 på blot 0,0007 C. Men regeringens mål er altså at reducere endnu mere og at få hele EU's reduktion op på 30 pct. Så vil omkostningen i stedet ligge på mia. kr. om året. Og den ekstra udgift på mia. kr. årligt vil totalt formindske opvarmningen om 90 år med blot 0,01 C. SOM NOGET NYT ønsker regeringen også at gennemføre en klimalov efter britisk forbillede - selvom briterne nu er ved at opgive deres lov, fordi den har vist sig at være håbløst dyr og ganske umulig at leve op til. Og briterne har ' kun' forpligtet sig til at reducere CO2-udledningerne med 80 pct., hvorimod regeringen lover 100 pct. FN's modeller viser, at selv 80 pct. reduktion af udledningerne i 2050 typisk vil koste ca. 5 pct. af BNP. For Danmark svarer det i 2050 til ca. 175 mia. kr. årligt, som vi vil efterlade vores børn og børnebørn fattigere. Og selv hvis Danmark skulle beslutte sig for at påføre sig den omkostning og ikke udlede ét eneste gram CO2 efter 2050, ville effekten på klimaet næsten ikke kunne måles - og for alle de mange milliarder vil vi samlet udsætte den globale opvarmning med to uger i år Men det betyder ikke, at der ikke er gode miljøideer i regeringsgrundlaget. Man sigter mod grønnere byer og mindre luftforurening. Blandt andet vil regeringen fokusere på en mere effektiv trafik, som vil reducere ventetid og forøge velfærden, mens vi sparer på både miljø og udledninger. Man vil sætte større fokus på cykler, der både kan reducere trafikpropper, forbedre folkesundheden og skabe mere nærhed i byerne, sådan som Københavns Kommune sigter på.

5 Og endelig kunne jeg ikke være mere enig i, at der skal bruges langt flere penge på forskning og udvikling af grøn energi. I sidste ende er det, der betyder noget for klimaet, ikke, hvad Danmark gør, men hvor hurtigt vi er med til at udvikle alternativ, markedsklar CO2-neutral energi. En energi, der - uden statsstøtte, tilskud, lovgivning, kvoter og tvang - er billigere end fossil energi. Når det sker, vil alle - også Kina, Indien og USA - skifte til vedvarende energi. Men det sker først, når teknologierne er blevet langt, langt billigere, og det sker ikke først og fremmest gennem afgifter og kvoter, men igennem ny teknologi. Analyser viser, at hvis vi satser på at markedsklargøre teknologi, kan vi tackle klima omkring 500 gange bedre - dvs. vi kan bruge færre ressourcer, håndtere klimaudfordringen og måske endda have flere ressourcer til alle de andre velfærdsprioriteter. Og det er den diskussion, vi skal have. Vi bliver nødt til at prioritere, og hvis vi vælger de dyre og ineffektive feel good-politikker, vil vi ikke være nået ret langt i Jeg håber, at den nye regering i stedet vil vælge at fokusere på de billige og effektive løsninger, der vil sætte Danmark på verdenskortet - ikke for skåltaler, men for reel indsats.

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Huller i Kyotoaftalen

Huller i Kyotoaftalen Nr. 146 november 2000 Huller i Kyotoaftalen Fleksibiliteten i Kyotoaftalen giver store muligheder for at undgå reelle besparelser Industrilande kan slippe uden om deres forpligtelser fra Kyoto-aftalen

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 1: NABO Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Din Kommune har besluttet

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere