AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4"

Transkript

1 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97 Renrumsluft på højteknologisk hospital...2 Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 Størst i Storbritannien...5 Termikfil i ilden...6 Absolute til støvsugere...8

2 Idagens hastige udvikling på verdensmarkedet kæmper vi mod uret. Der ligger en konkurrencefordel i at sætte ind på rette tidspunkt, og virksomheder anvender nu tidsfaktoren i konkurrencen og som strategisk våben i jagten på markedsandele, succes og overlevelse. Vi ved, at vores kunder vil have et bredt produktsortiment, kvalitet, den rette pris og hurtig levering og helst det hele på en gang. Det er Camfils mål at give kunderne præcis, hvad de vil have, når de vil have det. Tidsfaktoren kan reduceres på mange måder, f.eks. gennem øget adgang til markeder, som netop er et TIDSFAKTOREN ER AFGØRENDE I KONKURRENCEN FOR VORE KUNDER OG FOR CAMFIL grundprincip for Camfils aktiviteter. Derfor overtog vi for nylig en britisk luftfilterproduktionsvirksomhed og opfører nu et produktionsanlæg i Storbritannien, så vi kan betjene de britiske kunder mere effektivt. Levering af luftfiltre til fjerne asiatiske markeder forudsætter effektiv logistik eller lokal produktion. Vi er gået sammen med et kinesisk selskab, der nu har licens til at fremstille Camfils produkter til det store og voksende kinesiske marked. Gennem det seneste år har vi også haft fornøjelsen at samarbejde med en stor farmaceutisk virksomhed om udviklingen af et specialluftfilter til høje temperaturer til virksomhedens produktionslinie. Filtrets varmemodstandsevne var afgørende, for at kunden kunne undgå dyre produktionsafbrydelser. Kunderne bliver stadig mere miljøbevidste. Camfil går i samme retning og har udviklet sin egen miljøhandlingsplan. God læselyst! Jan Eric Larson ADM. DIREKTØR OG KONCERNCHEF 2 Når det nye parisiske hospital Hôpital Européen Georges Pompidou åbner i 1998, vil det være et af de mest teknisk avancerede hospitaler i verden og betjene et opland på mennesker i det sydvestlige Paris. Takket være Camfils luftfiltre vil luften på de 24 operationsstuer være af renrumskvalitet. Hospitalets arkitekt, Aymeric Zublena, er et stort navn inden for fransk arkitektur. Zublena er kendt for sine strenge kvalitetskrav, og han viste os personligt rundt på det nye hospital på m 2. Byggeriet blev påbegyndt i 1993 og skal stå færdigt i maj næste år med officiel indvielse i september. Zublena og hans stab har brugt over timer på projektet, som de har overvåget i mindste detalje. Indretningen af et hospital kræver konstant revurdering, udtaler han. Den første projekteringsplan gennemføres sjældent, ikke mindst på grund af den stadige medicotekniske udvikling. På rundvisningen kom vi igennem en 210 meter lang gang, en gågade, der har forbindelse til alle hospitalets områder, f.eks. sengestuer, operationsstuer, auditorium, laboratorium, kontor-

3 Hospital designet til det 21. årh., luftkvalitet i renrumsklasse Europas nye hospitalspalads. Det imponerende Georges Pompidou-hospital har 681 sengestuer og 24 operationsstuer. områder, cafeterier, skadestue, opholdsstuer, parkerings- og ambulancemodtagelsesområder. Hospitalet vil også huse et medicinsk fakultet og forskningsinstitut. Det er ingen overdrivelse at sige, at Georges Pompidouhospitalet er designet til det 21. århundrede, fortsætter Zublena. Afdelingerne er indrettet efter specialer, og det biologiske laboratorium er udstyret med automatisk udstyr, f.eks. elektriske selvstyrende vogne. Der anvendes for første gang i en hospitalssammenhæng multimedier til både patient- og personaleformål. En læge kan på en computer få adgang til alle røntgenbilleder, patientjournaler og prøver uden at forlade en sengeliggende patient. LUFTKVALITETEN PRIORITERES HØJT Hospitalets luftkvalitet har fået højeste prioritet. Det er meget få hospitalsmyndigheder i verden, der har tænkt på at invitere hospitalspersonale og arkitekter til sammen at finde nye metoder til forebyggelse af hospitalsrelaterede infektioner allerede på det første planlægningsstadium, fortsætter Zublena. Infektioner efter indgreb er et kronisk problem, der synes umuligt at løse 100%, men vort mål er at nedbringe infektions- FOTO: TIOFOTO risikoen drastisk ved hjælp af et særligt luftfiltreringssystem, der løbende renser luften. SPECIALFILTRE FRA CAMFIL Der er indgået aftale med to VVSfirmaer om udformningen af luftbehandlingssystemer, der skal sikre sterile luftforhold. Begge har rådført sig med Camfil om et specialfiltreringssystem. Som på resten af hospitalet vil de 24 operationsstuer få tilført luft fra store ventilationssystemer, udtaler Camfils hospitalsprojektleder Jacques Paneboeuf. Aymeric Zublena, en af Frankrigs førende arkitekter, er perfektionist. Hans mål med Georges Pompidou-projektet har været at skabe Europas mest funktionelle og menneskevenlige hospital med størst mulig sikring mod infektionsrisici. Avancerede luftfiltreringssystemer med Camfil-filtre er her en afgørende faktor. Vi vil følge installationen af vores Absolute-filtre på operationsstuerne. Filtrene er udformet efter arkitektens specifikationer. Mig bekendt er det første gang et fransk hospital kræver fuldstændig sterile forhold på en hel afdeling på grundlag af samme luftfiltreringsstandarder som for renrum. FILTERINSTALLATION Operationsstuer og sterilrum: AHU - Hi-Flo 95 Filterkabinet: FCBL-A + Sofilair Absolute Loftsramme: Sofiltral SM 10 + Sofilam GS Almen ventilation: Hi-Flo 85 3

4 Kunsten at sikre kunst 4 Botticellis Venus fødsel (1485). På Uffizierne er Camcarb-luftfiltre med til at bevare dette maleri og mesterværker af Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael og andre. Et renere miljø skal sikre Uffiziernes kunstarv. Museer og kunstgallerier lider under et stadigt voksende problem luftforurening. Luftforureningen med skadelige organiske luftarter og opløsningsmidler tager til i byerne og beskadiger værdifulde kunstskatte. Italiens mest berømte museum Uffizierne i Firenze har en fantastisk renaissancekunstsamling og værker af senere europæiske kunstnere. Da man opdagede skader på Uffiziernes kunstværker, besluttede museets konservatorer at installere et luftfiltreringssystem for at skabe en ren, stabil og kontrolleret atmosfære, der ville begrænse risikoen for permanent beskadigelse af kostbare mesterværker. Camfil S.p.A., der har hjemsted i Milano, og som har erfaring på området, vandt i stærk international konkurrence ordren på dette system. LUFTFILTRERING MED AKTIVT KUL Grundig forureningskontrol forudsætter streng overvågning og det rette valg af luftfiltreringssystem. Den mest almindelige teknik er at anvende et system med imprægneret aktivt kul til at beskytte kunstgenstande og -skatte ved hjælp af katalytisk omdannelse og adsorption af skadelige luftbårne forureningsstoffer. I Uffiziernes tilfælde var især valget af kultype vanskeligt. Camfil, Italien, besluttede ud fra prøver foretaget af professor Enzo

5 FOTO: VENUS FØDSEL/GREATSHOTS Giusti, en berømt ekspert på området fra universitetet i Firenze, at anvende en dobbelt Camcarb 2600-sektion med specialimprægneret aktivt kul. KRÆVENDE INSTALLATIONSOPGAVE Uffizierne er underlagt og beskyttet af strenge love og Camfil er efter overtagelsen af Automet Filtration Ltd sidste forår den største luftfilterproducent i Storbritannien. Før overtagelsen drev Camfil sin virksomhed på det britiske marked gennem salgsselskabet Camfil UK Ltd, hvis hovedaftager er renrumsindustrien. Automet er en produktionsvirksomhed med speciale i luftfiltre til opvarmnings-, ventilations- og luftkonditioneringsformål. Med købet af Automet har vi styrket vores position i Storbritannien, udtaler Alan O Connell, der er administrerende forsikringsbetingelser, som stillede særlige krav til installationen af luftbehandlingsanlægget og det tilhørende kanalsystem. Det var vigtigt at vælge det rette for- og efterfiltreringssystem. I systemets hovedfiltre, Camcarb 2600, anvendes aktivt kul, der adsorberer svovldioxid fra forbrænding af svovlholdigt brændstof (olie og kul) og nitrogenoxid og ozon fra trafikken. Vi er glade for, at Camfils luftfiltre kan bidrage til at bevare så værdifulde mesterværker for eftertiden, udtaler Tomaso Quartino, Camfil S.p.A.s administrerende direktør. STØRST I STORBRITANNIEN Alan O Connell. FOTO: TIOFOTO direktør for Camfils britiske aktiviteter. Vi er nu førende i Storbritannien, hvilket giver os mulighed for at konsolidere og udvide vores aktiviteter. I juni flyttede Camfil Ltd fra Milton Keynes til Automets adresse i Haslingden, Lancashire, hvor der nu opføres et produktionsanlæg på m 2. FAKTA OM CAMFILS AKTIVITETER I STORBRITANNIEN Camfil UK Ltd (salg) og Automet Filtration Ltd (produktion) har nu samme forretningsadresse: Charles Lane, Haslingden, Lancashire BB4 5EQ, GB Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) BRITISK LEDELSE Alan O Connell Administrerende direktør William H. Wilkinson Salgsdirektør Chris Ecob Teknisk salgsdirektør Brian Taylor Salgs- & marketingdirektør FOTO: GREATSHOTS En grønnere miljøprofil Camfil-koncernen arbejder på ud fra en miljøpolitik- og handlingsplan at have ISO miljøledelsesprogrammer på plads i koncernens produktionsselskaber fra midten af Camfil fokuserer i dag på nye teknikker og koncepter, der kan begrænse affaldsmængden og minimere produkternes miljøpåvirkning, med henblik på at bidrage til et bæredygtigt samfund. Et eksempel er Airopac Green-filtret, der blev introduceret for nylig. Camfils produktion og produkter er i dag ikke direkte forbundet med miljøfarlige aktiviteter, men som producent anvender vi energi og råmaterialer. Det er vort ansvar effektivt at anvende og genanvende disse ressourcer samt at være miljøbevidste i vores materialevalg, udtaler Lars Filter til tiden i København Westlund, der har ansvaret for Camfils miljøledelse. Camfils organisation og ledelse prioriterer miljøet højt. Fremover vil alt teknologiog udformningsrelateret arbejde i Camfil-koncernen ske under hensyntagen til sundheds- og sikkerhedsmæssige, kulturelle og økonomiske aspekter. MILJØDATABLADE Produktudviklingsafdelingen udarbejder også miljødatablade, der angiver, hvorvidt produkter kan genanvendes eller brændes, samt oplysninger om energiforbrug, livscyklus m.m. Medarbejderne skal også uddannes og motiveres til at udvise miljøbevidsthed i deres arbejde, slutter Lars Westlund. Leverandører skal ligeledes opfylde vores miljøstandarder. Det var Jens Olsens livsdrøm: et astronomisk ur, der kunne vise alt fra lokal tid og soltid, klokken overalt på jorden, lokal middeltid, en evighedskalender til vores planets geometriske bane, solsystemet, år og dato. Jens Olsen døde i 1945, ti år før hans idé blev realiseret i 1955 et projekt, der tog 12 år at udføre, og som omfattede samling af dele i 11 forskellige værker og bevægelige dele. Uret, der er 3 x 2 meter, står på Københavns Rådhus, og de avancerede værker blev for nylig renset og restaureret for over DKK 6 millioner. Tiden er nu bogstavelig talt inde, for værkerne er blevet indkapslet i et glaskabinet, der ventileres med luft renset af et Absolute-filter fra Camfil A/S. Denne støvfri løsning viser, at kommer tid, kommer råd i dette tilfælde højeffektive luftfiltre! 5

6 Camfil SA (Frankrig) lancerer et nyt højtemperaturluftfilter (350 C) til den farmaceutiske industri. Det er en krævende opgave at udvikle luftfiltre til den farmaceutiske industri. Det kræver tæt samarbejde med producenterne og stor teknologisk knowhow. Et godt eksempel er Camfils nye højtemperaturfilter Termikfil. Det tog tre år at udvikle produktet, som gennemgik langtidsprøvning på SmithKline Beechams produktionsanlæg i Belgien. Termikfil har banebrydende nye egenskaber og modstår temperaturer på op til 350 C, hvilket gør det ideelt til Termikfil i ilden luftfiltrering i bl.a. sterilisationstunneller. Termikfil blev lanceret først på sommeren af Camfil SA, Camfils franske datterselskab, på selskabets moderne produktionsanlæg i St. Martin Longueau, 80 km nord for Paris. Ifølge Lucien Ollo, Camfil SA s administrerende direktør, samarbejdede selskabet med mange nøglepersoner i den tre år lange proces, hvor man udviklede et nyt produkt, der radikalt kunne forbedre brugen af sterilisationstunneller og -ovne til fremstilling af lægemidler ved ekstremt høje temperaturer. RAPPORT FRA SMITHKLINE BEECHAM Ved produktlanceringen redegjorde Emmanuel Mortgat fra SmithKline Beecham, Belgien, en af verdens førende farmaceutiske industrivirksomheder, i detaljer for resultaterne af prøvningen af Termikfil gennem seks måneder. Han bemærkede, at luftfiltre tidligere havde været årsag til produktionsafbrydelser i sterilisationsprocesserne, da de simpelthen ikke kunne klare de meget høje temperaturer. Termikfil opfylder nu vore krav og behov, og vi har allerede afgivet vores første bestilling, udtaler Emmanuel Mortgat. SORTIMENTSUDVIDELSE Camfil har fremstillet højtemperaturluftfiltre i mange år, f.eks. Sofilair og Absolute 1F, disse produkter er dog kun beregnet til temperaturer på op til 230 C og anvendes typisk til luftkonditionerings- og processystemer i optik-, elektronik-, levnedsmiddel- og luftfartsindustrien samt inden for sundhedsplejen. Termikfil er det første produkt i en helt ny generation af højtemperaturluftfiltre. ENESTÅENDE KONSTRUKTION Termikfils glasfiber- og keramiske komponenter er en af hemmelighederne bag filtrets varmemodstandsevne. Alain Bérard, Camfil SA s salgsdirektør, bemærkede, at Termikfil muligvis er dyrere end andre højtemperaturluftfiltre, men påpegede, at det ikke er afgørende, navnlig ikke når prisen vejes op mod omkostningerne ved produktionsafbrydelser. Når en farmaceutisk producent ønsker at forbedre produktiviteten i sterilisationstunneller og undgå produktionsforstyrrelser, der kan koste millioner, er et driftssikkert luftfilter som Termikfil, hvor prisen står i forhold til ydelsen, altid en god investering, udtaler han. FOTO: TONY STONE 6

7 nyt fra filterfronten AIROPAC GREEN DET KOMPAKTE MILJØRIGTIGE FILTER Camfils Airopac Green er et miljøvenligt koncept for udformning, emballering og håndtering af luftfiltre til ventilationssystemer. Airopac Green leveres fra fabrikken i fugttæt papemballage af genbrugsfibre. Emballagen og mediet udgør selve filtret, så der er ikke behov for ekstra emballagematerialer. Resultatet er et kompakt, pladsbesparende filter, der kræver mindre opbevaringsplads, og som begrænser affaldsmængden, hvilket gør Airopac Green ideelt til husholdningsbrug, erhvervs- og industribygninger. Filtret er let at installere: Installatøren river blot den perforerede papforside af og trykker filtret ind i en galvaniseret stålramme. Der er anvendt et glasfibermedie i Camfils patenterede, koniske mediepleatingkonstruktion for laveste trykfald. GIGASORB HØJTYDENDE KEMIKALIE- FILTER TIL RENRUM Camfil lancerer nu under licens fra Nitta i Japan Gigasorb, et ekstra højtydende kemikaliefilter i en tredimensionel filamentkonstruktion med massivt perleformet aktivt kul (BAC Beadshaped Activated Carbon). Gigasorb er beregnet til renrum, hvor der anvendes ekstra fintfølende procesteknikker til store integrerede kredsløb. BAC har en diameter på ca. 0,5 mm på en porøs polyurethanskumkonstruktion og fjerner effektivt molekylære forureningsstoffer i luften. Gigasorb har et lavt trykfald sammenlignet med traditionelle adsorptionsmidler. Afgivelsen af støv fra filtermediet er også begrænset. Gigasorb installeres typisk opstrøms i forhold til luftfiltre med ultralav penetration (ULPA) i loftsystemer. Vinderpris til Hi-Flo for effektivitet Det svenske Närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek) har udpeget Camfils Hi-Flo som det mest energieffektive filter på markedet. Når det gælder luftfiltre til luftbehandlingssystemer, er det vanskeligt at afgøre, hvilket filter der leverer den bedste ydelse med det laveste energiforbrug, da ydelsen er påvirket af filtreringseffektiviteten, trykfaldet, energiforbruget og andre faktorer. I Sverige arrangerede Nutek en videnskabelig afprøvning for at finde det mest økonomiske filter til luftbehandlingssystemer. Der blev udvalgt filtre til prøver i marken. I et produkt anvendtes et syntetisk filtermedie og i de øvre glasfibermedier Pa Camfils luftfilter havde et gennemsnitligt trykfald på 102 Pa efter at have renset m 2 byluft! Den internationale konkurrence, hvor producenter i EU kunne deltage, var inddelt i to kategorier: en på en driftstid på timer (to års drift 24 timer i døgnet) og Første certificerede filter Camfil er den første luftfilterproducent, der er blevet certificeret til at anvende Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (SP) P-mærke. Certificeringen indebærer, at luftfiltre underkastes langtidsprøvning og skal opfylde vedtagne ydelsesstandarder under faktiske driftsforhold i mindst timer. SP udfører også audit af Camfils kvalitetssikringssystem en gang om året. STF Hi-Flo-filtre er blevet typegodkendt af det finske miljøministerium. Camfil OY har indgået en kvalitetskontrolaftale med VTT Building Technology Gennemsnitligt trykfald for andre luftfiltermærker: 200 Pa Gennemsnitligt trykfald for Camfils vinderfilter ved Nuteks konkurrence: 102 Pa en på timer (et års drift 12 timer i døgnet). Det mest økonomiske luftfilter blev udvalgt med en godkendt partikeleffektivitet. Camfil vandt begge konkurrencekategorier. Et almindeligt filter forbruger op til kwt om året, mens Camfil Hi-Flos forbrug kun var 750 kwt ved Nuteks prøve, hvilket med danske elpriser svarer til en besparelse på op til DKK 750 pr. filter pr. år. h

8 Eureka! En af de største støvsugerproducenter opdager Camfils Absolute - filtre Eureka, en virksomhed i Electrolux-koncernen, er en af verdens største støvsugerproducenter. Hvert år producerer virksomheden ca. 7 millioner opretstående støvsugere og andre støvsugermodeller på sit produktionsanlæg i El Paso, Texas, i USA. Eureka indgik for nylig en aftale med Camfil Component (Sverige) om levering af Camfils Absolute-filter et højeffektivt absolutfilter (HEPA) til Eurekas Enviro Vac-model. Ifølge de aktuelle skøn vil der det første år blive leveret ca. 1 million Camfil-støvsugerfiltre, men leveringerne kan dog stige til 2 2,5 millioner enheder i nær fremtid. Der er også et stort potentielt marked for reservefiltre. Ifølge vore skøn vil ca. 35% FOTO: HUSHOLDNINGSSTØV/SJÖBERGS PRESS af støvsugermarkedet anvende Absolute-luftfiltre. I betragtning af afsætningsmulighedernes omfang vil USA blive vores største enkeltmarked for produkter af denne type, udtaler Inge Gustavsson, Camfil Components salgschef. SUNDERE INDEKLIMA Ved støvsugning med filter begrænses støvmængden indendørs, og Absolute-filtre opsamler mikro og submikron-partikler, mider og pollen, der kan indåndes og være sunhedsskadelige. Herved skabes et sundere indeklima for allergikere, og man forebygger, at andre udvikler astma og allergier. Camfil producerer også luftfiltre til Nilfisk-, Siemens- og Bosch-støvsugere. Begivenhedskalender Besøg Camfil/Filtra Corp. på følgende udstillinger i 1997/98: NOVEMBER 1997 Interclima, Paris, november JANUAR AHR Expo (International Air Conditioning, Heating and Refrigerating Exposition) San Francisco, Californien, USA januar FEBRUAR 1998 VSK 98 Utrecht, Holland, februar MARTS 1998 Cleanrooms East 98 Baltimore, Maryland, USA marts Nordbygg VVS 98, Stockholm, Sverige, marts Mostra Convegno Expocomfort Milano, Italien, marts For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-selskab eller -agent. Ny PC-software beregner luftfiltres energiomkostninger Camfil GmbH, Tyskland, har udviklet et program til beregning af Camfil-luftfiltre og andre mærkers energiomkostninger. Der kan foretages beregninger hos kunden med en notebook-computer, hvilket gør softwaren til et nyttigt værktøj i valget af det rette filter til et givet formål. Kontakt det lokale Camfil-selskab for en demonstration. Vil De vide mere? For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-datterselskab eller agent, eller ring, skriv eller fax til Camfils hovedkontor, og vi vil ekspedere Deres henvendelse hurtigst muligt. KINA Yantair opnår licens fra Camfil Yantair, den næststørste luftfilterproducent i Kina, har fået licens til at producere Camfils Sofilair-, Sofilam- Absolute- og Opakfil-luftfiltre. Camfil har leveret produktionsudstyret, og produkterne afsættes på det kinesiske marked, undtagen i Hong Kong. De tre filterprodukter produceres med Camfils specialudviklede close-pleatingteknik med glasfibertråde som separatorer. Sofilair og Sofilam Absolute er ved brug i luftbehandlingssystemer kendte for deres store volumenstrømme, lave tryktab, høje effektivitet og kompakte størrelse. Opakfil er et luftfilter til luftbehandlingssystemer. Sofilam Absolute anvendes i renrum. Hovedkontor CAMFIL AB, INDUSTRIGATAN 3, S TROSA, SVERIGE. TLF FAX Lokalt datterselskab CAMFIL A/S, KOKKEDAL INDUSTRIPARK 104, 2980 KOKKEDAL. TLF FAX Camfil AirMail er en publikation for Camfils kunder verden over, som udgives på 9 sprog. Udgives af: Camfil AB Industrigatan 3 S Trosa, Sverige Tlf Fax Ved: Niels Erik Kongste, marketingdirektør, Camfilgruppen Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Fax Oplag: eksemplarer Trykt i Sverige BJÖRN OHLSON ANNONSBYRÅ

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

ren luft gør en forskel

ren luft gør en forskel FRA CAMFIL FARR airmailnyhedsbrev NR.2/2005 ren luft gør en forskel 3 6 7 9 10 Fødevareindustrien: hvordan det mikroskopiske kan være katastrofalt På rette spor med filtrering til GE-lokomotiver Camfil

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Rockwool koncernen udvider i USA. Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget.

ROCKWOOL NEWSLETTER. Rockwool koncernen udvider i USA. Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget. NEWSLETTER JULI 2012 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Rockwool koncernen udvider i USA Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget. Editorial

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland NEWSLETTER OKTOBER 2011 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Royalt besøg hos Rockwool Rusland Dronning Margrethe II fik en varm velkomst fra Rockwool koncernchef Eelco van Heel i Rusland. Læs

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

Rockwool innovationer får varm velkomst

Rockwool innovationer får varm velkomst Rockwool innovationer får varm velkomst Rockwool koncernen benyttede den internationale byggemesse BAU 2011 i München til at præsentere de to nye koncepter Aerorock og RockShell for kunderne. Hør mere

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. ROCKWOOL isolering i Europas højeste bygning. Udvidelse i Kina. Klar til vækst i Europa. Kapacitetsinvestering i Danmark

ROCKWOOL NEWSLETTER. ROCKWOOL isolering i Europas højeste bygning. Udvidelse i Kina. Klar til vækst i Europa. Kapacitetsinvestering i Danmark NEWSLETTER DECEMBER 2012 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL isolering i Europas højeste bygning Udvidelse i Kina ROCKWOOL NEWSLETTER Klar til vækst i Europa Kapacitetsinvestering i Danmark Håb for socialt

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser

PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser &proces www.automatik.nu 38. årgang maj/juni 2013 nr. 5 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser Logistik- og produktionschef Bent

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 3 april 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 1397-1492 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK ARKITEKT FRIIS & MOLTKE

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET

EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET Februar 2009 stop local warming Stop Local Warming er sloganet i en ny kampagne, der skal promovere Rockwool isolering som klimaløsning. Kampagnen blev lanceret i Danmark i februar 2009. Et væsentligt

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner er blandt naboerne. 01 / 2008 LÆS MERE SIDE 8 4 12 Boligbyggeri

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere