AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4"

Transkript

1 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97 Renrumsluft på højteknologisk hospital...2 Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 Størst i Storbritannien...5 Termikfil i ilden...6 Absolute til støvsugere...8

2 Idagens hastige udvikling på verdensmarkedet kæmper vi mod uret. Der ligger en konkurrencefordel i at sætte ind på rette tidspunkt, og virksomheder anvender nu tidsfaktoren i konkurrencen og som strategisk våben i jagten på markedsandele, succes og overlevelse. Vi ved, at vores kunder vil have et bredt produktsortiment, kvalitet, den rette pris og hurtig levering og helst det hele på en gang. Det er Camfils mål at give kunderne præcis, hvad de vil have, når de vil have det. Tidsfaktoren kan reduceres på mange måder, f.eks. gennem øget adgang til markeder, som netop er et TIDSFAKTOREN ER AFGØRENDE I KONKURRENCEN FOR VORE KUNDER OG FOR CAMFIL grundprincip for Camfils aktiviteter. Derfor overtog vi for nylig en britisk luftfilterproduktionsvirksomhed og opfører nu et produktionsanlæg i Storbritannien, så vi kan betjene de britiske kunder mere effektivt. Levering af luftfiltre til fjerne asiatiske markeder forudsætter effektiv logistik eller lokal produktion. Vi er gået sammen med et kinesisk selskab, der nu har licens til at fremstille Camfils produkter til det store og voksende kinesiske marked. Gennem det seneste år har vi også haft fornøjelsen at samarbejde med en stor farmaceutisk virksomhed om udviklingen af et specialluftfilter til høje temperaturer til virksomhedens produktionslinie. Filtrets varmemodstandsevne var afgørende, for at kunden kunne undgå dyre produktionsafbrydelser. Kunderne bliver stadig mere miljøbevidste. Camfil går i samme retning og har udviklet sin egen miljøhandlingsplan. God læselyst! Jan Eric Larson ADM. DIREKTØR OG KONCERNCHEF 2 Når det nye parisiske hospital Hôpital Européen Georges Pompidou åbner i 1998, vil det være et af de mest teknisk avancerede hospitaler i verden og betjene et opland på mennesker i det sydvestlige Paris. Takket være Camfils luftfiltre vil luften på de 24 operationsstuer være af renrumskvalitet. Hospitalets arkitekt, Aymeric Zublena, er et stort navn inden for fransk arkitektur. Zublena er kendt for sine strenge kvalitetskrav, og han viste os personligt rundt på det nye hospital på m 2. Byggeriet blev påbegyndt i 1993 og skal stå færdigt i maj næste år med officiel indvielse i september. Zublena og hans stab har brugt over timer på projektet, som de har overvåget i mindste detalje. Indretningen af et hospital kræver konstant revurdering, udtaler han. Den første projekteringsplan gennemføres sjældent, ikke mindst på grund af den stadige medicotekniske udvikling. På rundvisningen kom vi igennem en 210 meter lang gang, en gågade, der har forbindelse til alle hospitalets områder, f.eks. sengestuer, operationsstuer, auditorium, laboratorium, kontor-

3 Hospital designet til det 21. årh., luftkvalitet i renrumsklasse Europas nye hospitalspalads. Det imponerende Georges Pompidou-hospital har 681 sengestuer og 24 operationsstuer. områder, cafeterier, skadestue, opholdsstuer, parkerings- og ambulancemodtagelsesområder. Hospitalet vil også huse et medicinsk fakultet og forskningsinstitut. Det er ingen overdrivelse at sige, at Georges Pompidouhospitalet er designet til det 21. århundrede, fortsætter Zublena. Afdelingerne er indrettet efter specialer, og det biologiske laboratorium er udstyret med automatisk udstyr, f.eks. elektriske selvstyrende vogne. Der anvendes for første gang i en hospitalssammenhæng multimedier til både patient- og personaleformål. En læge kan på en computer få adgang til alle røntgenbilleder, patientjournaler og prøver uden at forlade en sengeliggende patient. LUFTKVALITETEN PRIORITERES HØJT Hospitalets luftkvalitet har fået højeste prioritet. Det er meget få hospitalsmyndigheder i verden, der har tænkt på at invitere hospitalspersonale og arkitekter til sammen at finde nye metoder til forebyggelse af hospitalsrelaterede infektioner allerede på det første planlægningsstadium, fortsætter Zublena. Infektioner efter indgreb er et kronisk problem, der synes umuligt at løse 100%, men vort mål er at nedbringe infektions- FOTO: TIOFOTO risikoen drastisk ved hjælp af et særligt luftfiltreringssystem, der løbende renser luften. SPECIALFILTRE FRA CAMFIL Der er indgået aftale med to VVSfirmaer om udformningen af luftbehandlingssystemer, der skal sikre sterile luftforhold. Begge har rådført sig med Camfil om et specialfiltreringssystem. Som på resten af hospitalet vil de 24 operationsstuer få tilført luft fra store ventilationssystemer, udtaler Camfils hospitalsprojektleder Jacques Paneboeuf. Aymeric Zublena, en af Frankrigs førende arkitekter, er perfektionist. Hans mål med Georges Pompidou-projektet har været at skabe Europas mest funktionelle og menneskevenlige hospital med størst mulig sikring mod infektionsrisici. Avancerede luftfiltreringssystemer med Camfil-filtre er her en afgørende faktor. Vi vil følge installationen af vores Absolute-filtre på operationsstuerne. Filtrene er udformet efter arkitektens specifikationer. Mig bekendt er det første gang et fransk hospital kræver fuldstændig sterile forhold på en hel afdeling på grundlag af samme luftfiltreringsstandarder som for renrum. FILTERINSTALLATION Operationsstuer og sterilrum: AHU - Hi-Flo 95 Filterkabinet: FCBL-A + Sofilair Absolute Loftsramme: Sofiltral SM 10 + Sofilam GS Almen ventilation: Hi-Flo 85 3

4 Kunsten at sikre kunst 4 Botticellis Venus fødsel (1485). På Uffizierne er Camcarb-luftfiltre med til at bevare dette maleri og mesterværker af Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael og andre. Et renere miljø skal sikre Uffiziernes kunstarv. Museer og kunstgallerier lider under et stadigt voksende problem luftforurening. Luftforureningen med skadelige organiske luftarter og opløsningsmidler tager til i byerne og beskadiger værdifulde kunstskatte. Italiens mest berømte museum Uffizierne i Firenze har en fantastisk renaissancekunstsamling og værker af senere europæiske kunstnere. Da man opdagede skader på Uffiziernes kunstværker, besluttede museets konservatorer at installere et luftfiltreringssystem for at skabe en ren, stabil og kontrolleret atmosfære, der ville begrænse risikoen for permanent beskadigelse af kostbare mesterværker. Camfil S.p.A., der har hjemsted i Milano, og som har erfaring på området, vandt i stærk international konkurrence ordren på dette system. LUFTFILTRERING MED AKTIVT KUL Grundig forureningskontrol forudsætter streng overvågning og det rette valg af luftfiltreringssystem. Den mest almindelige teknik er at anvende et system med imprægneret aktivt kul til at beskytte kunstgenstande og -skatte ved hjælp af katalytisk omdannelse og adsorption af skadelige luftbårne forureningsstoffer. I Uffiziernes tilfælde var især valget af kultype vanskeligt. Camfil, Italien, besluttede ud fra prøver foretaget af professor Enzo

5 FOTO: VENUS FØDSEL/GREATSHOTS Giusti, en berømt ekspert på området fra universitetet i Firenze, at anvende en dobbelt Camcarb 2600-sektion med specialimprægneret aktivt kul. KRÆVENDE INSTALLATIONSOPGAVE Uffizierne er underlagt og beskyttet af strenge love og Camfil er efter overtagelsen af Automet Filtration Ltd sidste forår den største luftfilterproducent i Storbritannien. Før overtagelsen drev Camfil sin virksomhed på det britiske marked gennem salgsselskabet Camfil UK Ltd, hvis hovedaftager er renrumsindustrien. Automet er en produktionsvirksomhed med speciale i luftfiltre til opvarmnings-, ventilations- og luftkonditioneringsformål. Med købet af Automet har vi styrket vores position i Storbritannien, udtaler Alan O Connell, der er administrerende forsikringsbetingelser, som stillede særlige krav til installationen af luftbehandlingsanlægget og det tilhørende kanalsystem. Det var vigtigt at vælge det rette for- og efterfiltreringssystem. I systemets hovedfiltre, Camcarb 2600, anvendes aktivt kul, der adsorberer svovldioxid fra forbrænding af svovlholdigt brændstof (olie og kul) og nitrogenoxid og ozon fra trafikken. Vi er glade for, at Camfils luftfiltre kan bidrage til at bevare så værdifulde mesterværker for eftertiden, udtaler Tomaso Quartino, Camfil S.p.A.s administrerende direktør. STØRST I STORBRITANNIEN Alan O Connell. FOTO: TIOFOTO direktør for Camfils britiske aktiviteter. Vi er nu førende i Storbritannien, hvilket giver os mulighed for at konsolidere og udvide vores aktiviteter. I juni flyttede Camfil Ltd fra Milton Keynes til Automets adresse i Haslingden, Lancashire, hvor der nu opføres et produktionsanlæg på m 2. FAKTA OM CAMFILS AKTIVITETER I STORBRITANNIEN Camfil UK Ltd (salg) og Automet Filtration Ltd (produktion) har nu samme forretningsadresse: Charles Lane, Haslingden, Lancashire BB4 5EQ, GB Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) BRITISK LEDELSE Alan O Connell Administrerende direktør William H. Wilkinson Salgsdirektør Chris Ecob Teknisk salgsdirektør Brian Taylor Salgs- & marketingdirektør FOTO: GREATSHOTS En grønnere miljøprofil Camfil-koncernen arbejder på ud fra en miljøpolitik- og handlingsplan at have ISO miljøledelsesprogrammer på plads i koncernens produktionsselskaber fra midten af Camfil fokuserer i dag på nye teknikker og koncepter, der kan begrænse affaldsmængden og minimere produkternes miljøpåvirkning, med henblik på at bidrage til et bæredygtigt samfund. Et eksempel er Airopac Green-filtret, der blev introduceret for nylig. Camfils produktion og produkter er i dag ikke direkte forbundet med miljøfarlige aktiviteter, men som producent anvender vi energi og råmaterialer. Det er vort ansvar effektivt at anvende og genanvende disse ressourcer samt at være miljøbevidste i vores materialevalg, udtaler Lars Filter til tiden i København Westlund, der har ansvaret for Camfils miljøledelse. Camfils organisation og ledelse prioriterer miljøet højt. Fremover vil alt teknologiog udformningsrelateret arbejde i Camfil-koncernen ske under hensyntagen til sundheds- og sikkerhedsmæssige, kulturelle og økonomiske aspekter. MILJØDATABLADE Produktudviklingsafdelingen udarbejder også miljødatablade, der angiver, hvorvidt produkter kan genanvendes eller brændes, samt oplysninger om energiforbrug, livscyklus m.m. Medarbejderne skal også uddannes og motiveres til at udvise miljøbevidsthed i deres arbejde, slutter Lars Westlund. Leverandører skal ligeledes opfylde vores miljøstandarder. Det var Jens Olsens livsdrøm: et astronomisk ur, der kunne vise alt fra lokal tid og soltid, klokken overalt på jorden, lokal middeltid, en evighedskalender til vores planets geometriske bane, solsystemet, år og dato. Jens Olsen døde i 1945, ti år før hans idé blev realiseret i 1955 et projekt, der tog 12 år at udføre, og som omfattede samling af dele i 11 forskellige værker og bevægelige dele. Uret, der er 3 x 2 meter, står på Københavns Rådhus, og de avancerede værker blev for nylig renset og restaureret for over DKK 6 millioner. Tiden er nu bogstavelig talt inde, for værkerne er blevet indkapslet i et glaskabinet, der ventileres med luft renset af et Absolute-filter fra Camfil A/S. Denne støvfri løsning viser, at kommer tid, kommer råd i dette tilfælde højeffektive luftfiltre! 5

6 Camfil SA (Frankrig) lancerer et nyt højtemperaturluftfilter (350 C) til den farmaceutiske industri. Det er en krævende opgave at udvikle luftfiltre til den farmaceutiske industri. Det kræver tæt samarbejde med producenterne og stor teknologisk knowhow. Et godt eksempel er Camfils nye højtemperaturfilter Termikfil. Det tog tre år at udvikle produktet, som gennemgik langtidsprøvning på SmithKline Beechams produktionsanlæg i Belgien. Termikfil har banebrydende nye egenskaber og modstår temperaturer på op til 350 C, hvilket gør det ideelt til Termikfil i ilden luftfiltrering i bl.a. sterilisationstunneller. Termikfil blev lanceret først på sommeren af Camfil SA, Camfils franske datterselskab, på selskabets moderne produktionsanlæg i St. Martin Longueau, 80 km nord for Paris. Ifølge Lucien Ollo, Camfil SA s administrerende direktør, samarbejdede selskabet med mange nøglepersoner i den tre år lange proces, hvor man udviklede et nyt produkt, der radikalt kunne forbedre brugen af sterilisationstunneller og -ovne til fremstilling af lægemidler ved ekstremt høje temperaturer. RAPPORT FRA SMITHKLINE BEECHAM Ved produktlanceringen redegjorde Emmanuel Mortgat fra SmithKline Beecham, Belgien, en af verdens førende farmaceutiske industrivirksomheder, i detaljer for resultaterne af prøvningen af Termikfil gennem seks måneder. Han bemærkede, at luftfiltre tidligere havde været årsag til produktionsafbrydelser i sterilisationsprocesserne, da de simpelthen ikke kunne klare de meget høje temperaturer. Termikfil opfylder nu vore krav og behov, og vi har allerede afgivet vores første bestilling, udtaler Emmanuel Mortgat. SORTIMENTSUDVIDELSE Camfil har fremstillet højtemperaturluftfiltre i mange år, f.eks. Sofilair og Absolute 1F, disse produkter er dog kun beregnet til temperaturer på op til 230 C og anvendes typisk til luftkonditionerings- og processystemer i optik-, elektronik-, levnedsmiddel- og luftfartsindustrien samt inden for sundhedsplejen. Termikfil er det første produkt i en helt ny generation af højtemperaturluftfiltre. ENESTÅENDE KONSTRUKTION Termikfils glasfiber- og keramiske komponenter er en af hemmelighederne bag filtrets varmemodstandsevne. Alain Bérard, Camfil SA s salgsdirektør, bemærkede, at Termikfil muligvis er dyrere end andre højtemperaturluftfiltre, men påpegede, at det ikke er afgørende, navnlig ikke når prisen vejes op mod omkostningerne ved produktionsafbrydelser. Når en farmaceutisk producent ønsker at forbedre produktiviteten i sterilisationstunneller og undgå produktionsforstyrrelser, der kan koste millioner, er et driftssikkert luftfilter som Termikfil, hvor prisen står i forhold til ydelsen, altid en god investering, udtaler han. FOTO: TONY STONE 6

7 nyt fra filterfronten AIROPAC GREEN DET KOMPAKTE MILJØRIGTIGE FILTER Camfils Airopac Green er et miljøvenligt koncept for udformning, emballering og håndtering af luftfiltre til ventilationssystemer. Airopac Green leveres fra fabrikken i fugttæt papemballage af genbrugsfibre. Emballagen og mediet udgør selve filtret, så der er ikke behov for ekstra emballagematerialer. Resultatet er et kompakt, pladsbesparende filter, der kræver mindre opbevaringsplads, og som begrænser affaldsmængden, hvilket gør Airopac Green ideelt til husholdningsbrug, erhvervs- og industribygninger. Filtret er let at installere: Installatøren river blot den perforerede papforside af og trykker filtret ind i en galvaniseret stålramme. Der er anvendt et glasfibermedie i Camfils patenterede, koniske mediepleatingkonstruktion for laveste trykfald. GIGASORB HØJTYDENDE KEMIKALIE- FILTER TIL RENRUM Camfil lancerer nu under licens fra Nitta i Japan Gigasorb, et ekstra højtydende kemikaliefilter i en tredimensionel filamentkonstruktion med massivt perleformet aktivt kul (BAC Beadshaped Activated Carbon). Gigasorb er beregnet til renrum, hvor der anvendes ekstra fintfølende procesteknikker til store integrerede kredsløb. BAC har en diameter på ca. 0,5 mm på en porøs polyurethanskumkonstruktion og fjerner effektivt molekylære forureningsstoffer i luften. Gigasorb har et lavt trykfald sammenlignet med traditionelle adsorptionsmidler. Afgivelsen af støv fra filtermediet er også begrænset. Gigasorb installeres typisk opstrøms i forhold til luftfiltre med ultralav penetration (ULPA) i loftsystemer. Vinderpris til Hi-Flo for effektivitet Det svenske Närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek) har udpeget Camfils Hi-Flo som det mest energieffektive filter på markedet. Når det gælder luftfiltre til luftbehandlingssystemer, er det vanskeligt at afgøre, hvilket filter der leverer den bedste ydelse med det laveste energiforbrug, da ydelsen er påvirket af filtreringseffektiviteten, trykfaldet, energiforbruget og andre faktorer. I Sverige arrangerede Nutek en videnskabelig afprøvning for at finde det mest økonomiske filter til luftbehandlingssystemer. Der blev udvalgt filtre til prøver i marken. I et produkt anvendtes et syntetisk filtermedie og i de øvre glasfibermedier Pa Camfils luftfilter havde et gennemsnitligt trykfald på 102 Pa efter at have renset m 2 byluft! Den internationale konkurrence, hvor producenter i EU kunne deltage, var inddelt i to kategorier: en på en driftstid på timer (to års drift 24 timer i døgnet) og Første certificerede filter Camfil er den første luftfilterproducent, der er blevet certificeret til at anvende Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (SP) P-mærke. Certificeringen indebærer, at luftfiltre underkastes langtidsprøvning og skal opfylde vedtagne ydelsesstandarder under faktiske driftsforhold i mindst timer. SP udfører også audit af Camfils kvalitetssikringssystem en gang om året. STF Hi-Flo-filtre er blevet typegodkendt af det finske miljøministerium. Camfil OY har indgået en kvalitetskontrolaftale med VTT Building Technology Gennemsnitligt trykfald for andre luftfiltermærker: 200 Pa Gennemsnitligt trykfald for Camfils vinderfilter ved Nuteks konkurrence: 102 Pa en på timer (et års drift 12 timer i døgnet). Det mest økonomiske luftfilter blev udvalgt med en godkendt partikeleffektivitet. Camfil vandt begge konkurrencekategorier. Et almindeligt filter forbruger op til kwt om året, mens Camfil Hi-Flos forbrug kun var 750 kwt ved Nuteks prøve, hvilket med danske elpriser svarer til en besparelse på op til DKK 750 pr. filter pr. år. h

8 Eureka! En af de største støvsugerproducenter opdager Camfils Absolute - filtre Eureka, en virksomhed i Electrolux-koncernen, er en af verdens største støvsugerproducenter. Hvert år producerer virksomheden ca. 7 millioner opretstående støvsugere og andre støvsugermodeller på sit produktionsanlæg i El Paso, Texas, i USA. Eureka indgik for nylig en aftale med Camfil Component (Sverige) om levering af Camfils Absolute-filter et højeffektivt absolutfilter (HEPA) til Eurekas Enviro Vac-model. Ifølge de aktuelle skøn vil der det første år blive leveret ca. 1 million Camfil-støvsugerfiltre, men leveringerne kan dog stige til 2 2,5 millioner enheder i nær fremtid. Der er også et stort potentielt marked for reservefiltre. Ifølge vore skøn vil ca. 35% FOTO: HUSHOLDNINGSSTØV/SJÖBERGS PRESS af støvsugermarkedet anvende Absolute-luftfiltre. I betragtning af afsætningsmulighedernes omfang vil USA blive vores største enkeltmarked for produkter af denne type, udtaler Inge Gustavsson, Camfil Components salgschef. SUNDERE INDEKLIMA Ved støvsugning med filter begrænses støvmængden indendørs, og Absolute-filtre opsamler mikro og submikron-partikler, mider og pollen, der kan indåndes og være sunhedsskadelige. Herved skabes et sundere indeklima for allergikere, og man forebygger, at andre udvikler astma og allergier. Camfil producerer også luftfiltre til Nilfisk-, Siemens- og Bosch-støvsugere. Begivenhedskalender Besøg Camfil/Filtra Corp. på følgende udstillinger i 1997/98: NOVEMBER 1997 Interclima, Paris, november JANUAR AHR Expo (International Air Conditioning, Heating and Refrigerating Exposition) San Francisco, Californien, USA januar FEBRUAR 1998 VSK 98 Utrecht, Holland, februar MARTS 1998 Cleanrooms East 98 Baltimore, Maryland, USA marts Nordbygg VVS 98, Stockholm, Sverige, marts Mostra Convegno Expocomfort Milano, Italien, marts For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-selskab eller -agent. Ny PC-software beregner luftfiltres energiomkostninger Camfil GmbH, Tyskland, har udviklet et program til beregning af Camfil-luftfiltre og andre mærkers energiomkostninger. Der kan foretages beregninger hos kunden med en notebook-computer, hvilket gør softwaren til et nyttigt værktøj i valget af det rette filter til et givet formål. Kontakt det lokale Camfil-selskab for en demonstration. Vil De vide mere? For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-datterselskab eller agent, eller ring, skriv eller fax til Camfils hovedkontor, og vi vil ekspedere Deres henvendelse hurtigst muligt. KINA Yantair opnår licens fra Camfil Yantair, den næststørste luftfilterproducent i Kina, har fået licens til at producere Camfils Sofilair-, Sofilam- Absolute- og Opakfil-luftfiltre. Camfil har leveret produktionsudstyret, og produkterne afsættes på det kinesiske marked, undtagen i Hong Kong. De tre filterprodukter produceres med Camfils specialudviklede close-pleatingteknik med glasfibertråde som separatorer. Sofilair og Sofilam Absolute er ved brug i luftbehandlingssystemer kendte for deres store volumenstrømme, lave tryktab, høje effektivitet og kompakte størrelse. Opakfil er et luftfilter til luftbehandlingssystemer. Sofilam Absolute anvendes i renrum. Hovedkontor CAMFIL AB, INDUSTRIGATAN 3, S TROSA, SVERIGE. TLF FAX Lokalt datterselskab CAMFIL A/S, KOKKEDAL INDUSTRIPARK 104, 2980 KOKKEDAL. TLF FAX Camfil AirMail er en publikation for Camfils kunder verden over, som udgives på 9 sprog. Udgives af: Camfil AB Industrigatan 3 S Trosa, Sverige Tlf Fax Ved: Niels Erik Kongste, marketingdirektør, Camfilgruppen Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Fax Oplag: eksemplarer Trykt i Sverige BJÖRN OHLSON ANNONSBYRÅ

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER Clean air solutions HI-FLO II XLT 7 Det nye Hi-Flo II XLT 7 er Camfils bedste A+ klassificerede NU LANCERES VORES BEDSTE POSEFILTER

Læs mere

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t Camfil Farr Segment brochure LC C L iv s cy k l u s o m ko s t n i n ge r Camfil Farr clean air solutions H va d ko s t e r re n l u f t I et ventilationsanlæg

Læs mere

AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL

AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL AirMail 1/97 NYHEDSBREV FRA CAMFIL Her finder man verdens reneste luft SIDE 3 Præsentation af Camfil AirMail 2 Støvspøgelse i Oslo 4 Får De renset luften? 5 En ren fornøjelse 6 Volvo og Philips vælger

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler.

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler. I A Q r o a d s h o w ren luft Hvorfor har vi brug for ren luft? Vores industrialiserede verden har ændret mange ting for os mennesker. Øget forurening er en af de ændringer, der har påvirket vores miljø.

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Intelligent Air - over hele verden

Intelligent Air - over hele verden DK QF-RØRSYSTEM Intelligent Air - over hele verden Dantherm Filtration er blandt de førende leverandører af luftrensningsanlæg til mange forskellige brancher over hele verden. Dantherm Filtration fokuserer

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Renrumsarmatur LCR. udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri

Renrumsarmatur LCR. udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri lindab ventilation Renrumsarmatur LCR udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri Et renrums kvalitet afhænger af de valgte komponenter og deres detaljer Når det gælder renrum, er det ikke nok,

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil

Læs mere

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL 1/98 Ren luft er kodeordet i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation og produktion Vi indtager luftindtagsmarkedet...3 Manden, der kom ind fra kulden...4 Bedre

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

airmail Forbedring af indendørs luftkvalitet med færre omkostninger 2 Hold omkostningerne til ren luft nede

airmail Forbedring af indendørs luftkvalitet med færre omkostninger 2 Hold omkostningerne til ren luft nede airmail NYHEDSMAGASIN FRA CAMFIL FARR NR. 2/2003 Forbedring af indendørs luftkvalitet med færre omkostninger 2 Hold omkostningerne til ren luft nede 5 7 9 Resultatet ved at vælge den rigtige filterløsning

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

Genanvendelse af tagpap

Genanvendelse af tagpap «From Roof to Road» Innovative recycling of bitumen felt roofing material Genanvendelse af tagpap Karsten Rasmussen 11. maj 2012 1 Workshop genanvendelse af tagpap Indhold Historien Konceptet Udfordringerne

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODEL 12 FR-N LUFT/LUFT Den nyeste generation af luft/luft varmepumper. Topresultat i forbrugertest 2006. Effektiv og nyt slankt design. P-mærket. Vælg kvalitet der er gennemtestet

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del 1 144 ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf 4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Tæt på HC-CARGO. Your Expert in Parts

Tæt på HC-CARGO. Your Expert in Parts Your Expert in Parts Your Expert in Parts Tæt på HC-CARGO Mennesker og eksperter Vores dygtige ansatte sætter en ære i, at give dig den bedste service. Hos HC-CARGO får du svar på alle dine spørgsmål,

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima Clean air solutions Instruktionsmanual - PM1 Tracker INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Start/Stop af enheden...4 3. PM

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

VELKOMMEN TIL TUBUS SYSTEM

VELKOMMEN TIL TUBUS SYSTEM VELKOMMEN TIL TUBUS SYSTEM Og en ny generation af kvalitet indenfor relining af faldstammer. Med TUBUS s banebrydende kvalitetssikringssystem får du sikkerhed for at dine faldstammer er relinet i høj kvalitet.

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment D S/ E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 e u ro p æ i s k s t a n d a rd Camfil Farr renluftsløsninger DS/EN 13779 miljø, luftkvalitet

Læs mere

NSF. - innovation og koncepter

NSF. - innovation og koncepter NSF - innovation og koncepter NSF s baggrund Hvad kan NSF tilbyde sine kunder NSF (Nordisk Skoletavle Fabrik A/S) har gennem mere end 60 år produceret og markedsført en stor palette af produkter og koncepter

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL 2/99 Ren landing på Mars 3 4 5 6 Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika Aktivt kuls nye, lyse fremtid Nyt selskab

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Spar energi, plads og penge... hvem vil ikke gerne det? der er masser af fordele ved

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen.

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. M Fundament JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. Virksomheden hed oprindeligt Jysk Knæ & Pladerørsfabrik et navn der

Læs mere

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s MT Højgaard GUDP Konference København, oktober 2011 IntelliFarm 1 MT Højgaard a/s Lokal og landsdækkende Med 22 lokalkontorer og et hovedkontor dækker MT Højgaard hele landet. Landbrugsbyggeri Danmarks

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

Oras Green Building og LEED armaturer

Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Højteknologi og omtanke for miljøet, har altid været hovedfaktorerne i succesen ved Oras produkter. Som verdens ledende producent

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

airmail Er ren luft en menneskeret? Farerne ved luftforurening På vejen for renere luft og bedre filtrering

airmail Er ren luft en menneskeret? Farerne ved luftforurening På vejen for renere luft og bedre filtrering NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2011 Er ren luft en menneskeret? 3 5 8 10 11 Farerne ved luftforurening På vejen for renere luft og bedre filtrering EN 779:2011 et skridt i den rigtige retning Hold byforureningen

Læs mere

FOREG REOLSYSTEMER ALT I SKØNNESTE ORDEN!

FOREG REOLSYSTEMER ALT I SKØNNESTE ORDEN! FOREG REOLSYSTEMER ALT I SKØNNESTE ORDEN! Så meget ORDEN skal der være. 2 Arkivalier skal kunne fi ndes hurtigt og sikkert. Derfor er overblik og klar struktur ikke kun et ønske, men en dagligdags nødvendighed.

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Der findes seks modeller i vores kollektion af kogendevandhaner.

Læs mere

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg Det naturlige lys vores norm Mennesket har eksisteret i næste to millioner år, og vi har udviklet os i det naturlige lys. Vi har haft elektrisk lys

Læs mere

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Program Velkomst og præsentation af Soudal Substitution og problemstillinger herved Konservatisme, finanskriser og andre

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

ErgoPack Deutschland GmbH, Telefon: +49 (0)9072-702 83-0, Fax: +49 (0)9072-702 83-29 info@ergopack.de, www.ergopack.de

ErgoPack Deutschland GmbH, Telefon: +49 (0)9072-702 83-0, Fax: +49 (0)9072-702 83-29 info@ergopack.de, www.ergopack.de Kør ErgoPack en hen foran pallen, Kædelansen fører omsnøringsbåndet under pallen ErgoPack-systemet Med ErgoPack træffer du altid det rigtige valg: Om pallen er stor, lille, bred eller høj omsnører ErgoPack

Læs mere

airmail Indeklimaet i fokus! Træk vejret ubesværet med Camfil Farrs støvkontrol Luftfiltres medvirken til en god indendørs luftkvalitet

airmail Indeklimaet i fokus! Træk vejret ubesværet med Camfil Farrs støvkontrol Luftfiltres medvirken til en god indendørs luftkvalitet airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2000 Indeklimaet i fokus! 2 4 5 6 Træk vejret ubesværet med Camfil Farrs støvkontrol Luftfiltres medvirken til en god indendørs luftkvalitet Luftfiltrering til

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Simon Mortensen Temamøde Vand i byer den 26. maj 2010, Bygholm Horsens www.byggeevaluering.dk Byggeriets Evaluerings Center Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 af den danske

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000 Temadag om mini- og husstandsmøller Evance Winds Historie Grundlagt i 1999 stor vind fra Carter, alle arbejder stadig hos Evance. Forskning og udvikling

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009 UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK Markedsoversigt for USA sommer2009 DI Juni 2009 BYGGERI, ANLÆG OG ARKITEKTUR I USA Blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14

Læs mere

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde Den perfekte løsning til håndværkere på farten ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien

Læs mere

Flügger fordi... Indholdsfortegnelse

Flügger fordi... Indholdsfortegnelse Flügger fordi... Indholdsfortegnelse Kort og godt om Flügger Historiske milepæle Flüggers omsætning Kvalitet og miljø Service og support Her finder du os Kvalitet er mere end dét, øjet ser. Det er også

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

PORTWEST ARGUMENTER. portwest.com

PORTWEST ARGUMENTER. portwest.com PORTWEST ARGUMENTER portwest.com PortWest Gør en forskel PortWest har 110 års erfaring i at designe, producere og leverer det bedste arbejdsbeklædning og personlige værnemidler til prisen. Innovativ produktion

Læs mere

3D print i plast. fra idé til produktionsklart design. www.vink.dk

3D print i plast. fra idé til produktionsklart design. www.vink.dk 3D print i plast fra idé til produktionsklart design www.vink.dk Enhver virksomhed med CADdesignere burde have en Blueprinter Designet, udviklet og produceret i Danmark Blueprinter er en kontor-, bruger-

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Made in Denmark Made in Denmark

Made in Denmark Made in Denmark DK www.hwam.dk HWEM ER Made in Denmark Made in Denmark HVEM Made ER in HWAM? Denmark Eller Hwem er HWAM?, som vi siger på godt jysk. HWAM er én af Danmarks største producenter af arkitekttegnede og miljøvenlige

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Madglæde i gode rammer

Madglæde i gode rammer Hjemkundskab Madglæde i gode rammer Hjemkundskab er et unikt fag i folkeskolen, hvor eleverne skal lære at klare sig selv som fremtidens forbrugere. De centrale områder i faget er måltider, livskvalitet,

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

p u r m o c o m p a c t PURMO Compact radiatorer

p u r m o c o m p a c t PURMO Compact radiatorer p u r m o c o m p a c t PURMO Compact radiatorer Juni 2004 2 PURMO COMPACT Fra Skandinaviske rødder til opvarmning af hele verden Firmaet Purmo Produkter blev grundlagt i 1953 i den lille by Purmo i vest

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

nye forudsætninger nye muligheder ...fremtidens røgning nu!

nye forudsætninger nye muligheder ...fremtidens røgning nu! Ny Teknik nye forudsætninger nye muligheder...fremtidens røgning nu! Ægte røg For at give produktet samme gode smag og farve som ved de traditionelle røgeprocesser, er det vigtigt, at vi genskaber en ægte

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere