AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4"

Transkript

1 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97 Renrumsluft på højteknologisk hospital...2 Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 Størst i Storbritannien...5 Termikfil i ilden...6 Absolute til støvsugere...8

2 Idagens hastige udvikling på verdensmarkedet kæmper vi mod uret. Der ligger en konkurrencefordel i at sætte ind på rette tidspunkt, og virksomheder anvender nu tidsfaktoren i konkurrencen og som strategisk våben i jagten på markedsandele, succes og overlevelse. Vi ved, at vores kunder vil have et bredt produktsortiment, kvalitet, den rette pris og hurtig levering og helst det hele på en gang. Det er Camfils mål at give kunderne præcis, hvad de vil have, når de vil have det. Tidsfaktoren kan reduceres på mange måder, f.eks. gennem øget adgang til markeder, som netop er et TIDSFAKTOREN ER AFGØRENDE I KONKURRENCEN FOR VORE KUNDER OG FOR CAMFIL grundprincip for Camfils aktiviteter. Derfor overtog vi for nylig en britisk luftfilterproduktionsvirksomhed og opfører nu et produktionsanlæg i Storbritannien, så vi kan betjene de britiske kunder mere effektivt. Levering af luftfiltre til fjerne asiatiske markeder forudsætter effektiv logistik eller lokal produktion. Vi er gået sammen med et kinesisk selskab, der nu har licens til at fremstille Camfils produkter til det store og voksende kinesiske marked. Gennem det seneste år har vi også haft fornøjelsen at samarbejde med en stor farmaceutisk virksomhed om udviklingen af et specialluftfilter til høje temperaturer til virksomhedens produktionslinie. Filtrets varmemodstandsevne var afgørende, for at kunden kunne undgå dyre produktionsafbrydelser. Kunderne bliver stadig mere miljøbevidste. Camfil går i samme retning og har udviklet sin egen miljøhandlingsplan. God læselyst! Jan Eric Larson ADM. DIREKTØR OG KONCERNCHEF 2 Når det nye parisiske hospital Hôpital Européen Georges Pompidou åbner i 1998, vil det være et af de mest teknisk avancerede hospitaler i verden og betjene et opland på mennesker i det sydvestlige Paris. Takket være Camfils luftfiltre vil luften på de 24 operationsstuer være af renrumskvalitet. Hospitalets arkitekt, Aymeric Zublena, er et stort navn inden for fransk arkitektur. Zublena er kendt for sine strenge kvalitetskrav, og han viste os personligt rundt på det nye hospital på m 2. Byggeriet blev påbegyndt i 1993 og skal stå færdigt i maj næste år med officiel indvielse i september. Zublena og hans stab har brugt over timer på projektet, som de har overvåget i mindste detalje. Indretningen af et hospital kræver konstant revurdering, udtaler han. Den første projekteringsplan gennemføres sjældent, ikke mindst på grund af den stadige medicotekniske udvikling. På rundvisningen kom vi igennem en 210 meter lang gang, en gågade, der har forbindelse til alle hospitalets områder, f.eks. sengestuer, operationsstuer, auditorium, laboratorium, kontor-

3 Hospital designet til det 21. årh., luftkvalitet i renrumsklasse Europas nye hospitalspalads. Det imponerende Georges Pompidou-hospital har 681 sengestuer og 24 operationsstuer. områder, cafeterier, skadestue, opholdsstuer, parkerings- og ambulancemodtagelsesområder. Hospitalet vil også huse et medicinsk fakultet og forskningsinstitut. Det er ingen overdrivelse at sige, at Georges Pompidouhospitalet er designet til det 21. århundrede, fortsætter Zublena. Afdelingerne er indrettet efter specialer, og det biologiske laboratorium er udstyret med automatisk udstyr, f.eks. elektriske selvstyrende vogne. Der anvendes for første gang i en hospitalssammenhæng multimedier til både patient- og personaleformål. En læge kan på en computer få adgang til alle røntgenbilleder, patientjournaler og prøver uden at forlade en sengeliggende patient. LUFTKVALITETEN PRIORITERES HØJT Hospitalets luftkvalitet har fået højeste prioritet. Det er meget få hospitalsmyndigheder i verden, der har tænkt på at invitere hospitalspersonale og arkitekter til sammen at finde nye metoder til forebyggelse af hospitalsrelaterede infektioner allerede på det første planlægningsstadium, fortsætter Zublena. Infektioner efter indgreb er et kronisk problem, der synes umuligt at løse 100%, men vort mål er at nedbringe infektions- FOTO: TIOFOTO risikoen drastisk ved hjælp af et særligt luftfiltreringssystem, der løbende renser luften. SPECIALFILTRE FRA CAMFIL Der er indgået aftale med to VVSfirmaer om udformningen af luftbehandlingssystemer, der skal sikre sterile luftforhold. Begge har rådført sig med Camfil om et specialfiltreringssystem. Som på resten af hospitalet vil de 24 operationsstuer få tilført luft fra store ventilationssystemer, udtaler Camfils hospitalsprojektleder Jacques Paneboeuf. Aymeric Zublena, en af Frankrigs førende arkitekter, er perfektionist. Hans mål med Georges Pompidou-projektet har været at skabe Europas mest funktionelle og menneskevenlige hospital med størst mulig sikring mod infektionsrisici. Avancerede luftfiltreringssystemer med Camfil-filtre er her en afgørende faktor. Vi vil følge installationen af vores Absolute-filtre på operationsstuerne. Filtrene er udformet efter arkitektens specifikationer. Mig bekendt er det første gang et fransk hospital kræver fuldstændig sterile forhold på en hel afdeling på grundlag af samme luftfiltreringsstandarder som for renrum. FILTERINSTALLATION Operationsstuer og sterilrum: AHU - Hi-Flo 95 Filterkabinet: FCBL-A + Sofilair Absolute Loftsramme: Sofiltral SM 10 + Sofilam GS Almen ventilation: Hi-Flo 85 3

4 Kunsten at sikre kunst 4 Botticellis Venus fødsel (1485). På Uffizierne er Camcarb-luftfiltre med til at bevare dette maleri og mesterværker af Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael og andre. Et renere miljø skal sikre Uffiziernes kunstarv. Museer og kunstgallerier lider under et stadigt voksende problem luftforurening. Luftforureningen med skadelige organiske luftarter og opløsningsmidler tager til i byerne og beskadiger værdifulde kunstskatte. Italiens mest berømte museum Uffizierne i Firenze har en fantastisk renaissancekunstsamling og værker af senere europæiske kunstnere. Da man opdagede skader på Uffiziernes kunstværker, besluttede museets konservatorer at installere et luftfiltreringssystem for at skabe en ren, stabil og kontrolleret atmosfære, der ville begrænse risikoen for permanent beskadigelse af kostbare mesterværker. Camfil S.p.A., der har hjemsted i Milano, og som har erfaring på området, vandt i stærk international konkurrence ordren på dette system. LUFTFILTRERING MED AKTIVT KUL Grundig forureningskontrol forudsætter streng overvågning og det rette valg af luftfiltreringssystem. Den mest almindelige teknik er at anvende et system med imprægneret aktivt kul til at beskytte kunstgenstande og -skatte ved hjælp af katalytisk omdannelse og adsorption af skadelige luftbårne forureningsstoffer. I Uffiziernes tilfælde var især valget af kultype vanskeligt. Camfil, Italien, besluttede ud fra prøver foretaget af professor Enzo

5 FOTO: VENUS FØDSEL/GREATSHOTS Giusti, en berømt ekspert på området fra universitetet i Firenze, at anvende en dobbelt Camcarb 2600-sektion med specialimprægneret aktivt kul. KRÆVENDE INSTALLATIONSOPGAVE Uffizierne er underlagt og beskyttet af strenge love og Camfil er efter overtagelsen af Automet Filtration Ltd sidste forår den største luftfilterproducent i Storbritannien. Før overtagelsen drev Camfil sin virksomhed på det britiske marked gennem salgsselskabet Camfil UK Ltd, hvis hovedaftager er renrumsindustrien. Automet er en produktionsvirksomhed med speciale i luftfiltre til opvarmnings-, ventilations- og luftkonditioneringsformål. Med købet af Automet har vi styrket vores position i Storbritannien, udtaler Alan O Connell, der er administrerende forsikringsbetingelser, som stillede særlige krav til installationen af luftbehandlingsanlægget og det tilhørende kanalsystem. Det var vigtigt at vælge det rette for- og efterfiltreringssystem. I systemets hovedfiltre, Camcarb 2600, anvendes aktivt kul, der adsorberer svovldioxid fra forbrænding af svovlholdigt brændstof (olie og kul) og nitrogenoxid og ozon fra trafikken. Vi er glade for, at Camfils luftfiltre kan bidrage til at bevare så værdifulde mesterværker for eftertiden, udtaler Tomaso Quartino, Camfil S.p.A.s administrerende direktør. STØRST I STORBRITANNIEN Alan O Connell. FOTO: TIOFOTO direktør for Camfils britiske aktiviteter. Vi er nu førende i Storbritannien, hvilket giver os mulighed for at konsolidere og udvide vores aktiviteter. I juni flyttede Camfil Ltd fra Milton Keynes til Automets adresse i Haslingden, Lancashire, hvor der nu opføres et produktionsanlæg på m 2. FAKTA OM CAMFILS AKTIVITETER I STORBRITANNIEN Camfil UK Ltd (salg) og Automet Filtration Ltd (produktion) har nu samme forretningsadresse: Charles Lane, Haslingden, Lancashire BB4 5EQ, GB Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) BRITISK LEDELSE Alan O Connell Administrerende direktør William H. Wilkinson Salgsdirektør Chris Ecob Teknisk salgsdirektør Brian Taylor Salgs- & marketingdirektør FOTO: GREATSHOTS En grønnere miljøprofil Camfil-koncernen arbejder på ud fra en miljøpolitik- og handlingsplan at have ISO miljøledelsesprogrammer på plads i koncernens produktionsselskaber fra midten af Camfil fokuserer i dag på nye teknikker og koncepter, der kan begrænse affaldsmængden og minimere produkternes miljøpåvirkning, med henblik på at bidrage til et bæredygtigt samfund. Et eksempel er Airopac Green-filtret, der blev introduceret for nylig. Camfils produktion og produkter er i dag ikke direkte forbundet med miljøfarlige aktiviteter, men som producent anvender vi energi og råmaterialer. Det er vort ansvar effektivt at anvende og genanvende disse ressourcer samt at være miljøbevidste i vores materialevalg, udtaler Lars Filter til tiden i København Westlund, der har ansvaret for Camfils miljøledelse. Camfils organisation og ledelse prioriterer miljøet højt. Fremover vil alt teknologiog udformningsrelateret arbejde i Camfil-koncernen ske under hensyntagen til sundheds- og sikkerhedsmæssige, kulturelle og økonomiske aspekter. MILJØDATABLADE Produktudviklingsafdelingen udarbejder også miljødatablade, der angiver, hvorvidt produkter kan genanvendes eller brændes, samt oplysninger om energiforbrug, livscyklus m.m. Medarbejderne skal også uddannes og motiveres til at udvise miljøbevidsthed i deres arbejde, slutter Lars Westlund. Leverandører skal ligeledes opfylde vores miljøstandarder. Det var Jens Olsens livsdrøm: et astronomisk ur, der kunne vise alt fra lokal tid og soltid, klokken overalt på jorden, lokal middeltid, en evighedskalender til vores planets geometriske bane, solsystemet, år og dato. Jens Olsen døde i 1945, ti år før hans idé blev realiseret i 1955 et projekt, der tog 12 år at udføre, og som omfattede samling af dele i 11 forskellige værker og bevægelige dele. Uret, der er 3 x 2 meter, står på Københavns Rådhus, og de avancerede værker blev for nylig renset og restaureret for over DKK 6 millioner. Tiden er nu bogstavelig talt inde, for værkerne er blevet indkapslet i et glaskabinet, der ventileres med luft renset af et Absolute-filter fra Camfil A/S. Denne støvfri løsning viser, at kommer tid, kommer råd i dette tilfælde højeffektive luftfiltre! 5

6 Camfil SA (Frankrig) lancerer et nyt højtemperaturluftfilter (350 C) til den farmaceutiske industri. Det er en krævende opgave at udvikle luftfiltre til den farmaceutiske industri. Det kræver tæt samarbejde med producenterne og stor teknologisk knowhow. Et godt eksempel er Camfils nye højtemperaturfilter Termikfil. Det tog tre år at udvikle produktet, som gennemgik langtidsprøvning på SmithKline Beechams produktionsanlæg i Belgien. Termikfil har banebrydende nye egenskaber og modstår temperaturer på op til 350 C, hvilket gør det ideelt til Termikfil i ilden luftfiltrering i bl.a. sterilisationstunneller. Termikfil blev lanceret først på sommeren af Camfil SA, Camfils franske datterselskab, på selskabets moderne produktionsanlæg i St. Martin Longueau, 80 km nord for Paris. Ifølge Lucien Ollo, Camfil SA s administrerende direktør, samarbejdede selskabet med mange nøglepersoner i den tre år lange proces, hvor man udviklede et nyt produkt, der radikalt kunne forbedre brugen af sterilisationstunneller og -ovne til fremstilling af lægemidler ved ekstremt høje temperaturer. RAPPORT FRA SMITHKLINE BEECHAM Ved produktlanceringen redegjorde Emmanuel Mortgat fra SmithKline Beecham, Belgien, en af verdens førende farmaceutiske industrivirksomheder, i detaljer for resultaterne af prøvningen af Termikfil gennem seks måneder. Han bemærkede, at luftfiltre tidligere havde været årsag til produktionsafbrydelser i sterilisationsprocesserne, da de simpelthen ikke kunne klare de meget høje temperaturer. Termikfil opfylder nu vore krav og behov, og vi har allerede afgivet vores første bestilling, udtaler Emmanuel Mortgat. SORTIMENTSUDVIDELSE Camfil har fremstillet højtemperaturluftfiltre i mange år, f.eks. Sofilair og Absolute 1F, disse produkter er dog kun beregnet til temperaturer på op til 230 C og anvendes typisk til luftkonditionerings- og processystemer i optik-, elektronik-, levnedsmiddel- og luftfartsindustrien samt inden for sundhedsplejen. Termikfil er det første produkt i en helt ny generation af højtemperaturluftfiltre. ENESTÅENDE KONSTRUKTION Termikfils glasfiber- og keramiske komponenter er en af hemmelighederne bag filtrets varmemodstandsevne. Alain Bérard, Camfil SA s salgsdirektør, bemærkede, at Termikfil muligvis er dyrere end andre højtemperaturluftfiltre, men påpegede, at det ikke er afgørende, navnlig ikke når prisen vejes op mod omkostningerne ved produktionsafbrydelser. Når en farmaceutisk producent ønsker at forbedre produktiviteten i sterilisationstunneller og undgå produktionsforstyrrelser, der kan koste millioner, er et driftssikkert luftfilter som Termikfil, hvor prisen står i forhold til ydelsen, altid en god investering, udtaler han. FOTO: TONY STONE 6

7 nyt fra filterfronten AIROPAC GREEN DET KOMPAKTE MILJØRIGTIGE FILTER Camfils Airopac Green er et miljøvenligt koncept for udformning, emballering og håndtering af luftfiltre til ventilationssystemer. Airopac Green leveres fra fabrikken i fugttæt papemballage af genbrugsfibre. Emballagen og mediet udgør selve filtret, så der er ikke behov for ekstra emballagematerialer. Resultatet er et kompakt, pladsbesparende filter, der kræver mindre opbevaringsplads, og som begrænser affaldsmængden, hvilket gør Airopac Green ideelt til husholdningsbrug, erhvervs- og industribygninger. Filtret er let at installere: Installatøren river blot den perforerede papforside af og trykker filtret ind i en galvaniseret stålramme. Der er anvendt et glasfibermedie i Camfils patenterede, koniske mediepleatingkonstruktion for laveste trykfald. GIGASORB HØJTYDENDE KEMIKALIE- FILTER TIL RENRUM Camfil lancerer nu under licens fra Nitta i Japan Gigasorb, et ekstra højtydende kemikaliefilter i en tredimensionel filamentkonstruktion med massivt perleformet aktivt kul (BAC Beadshaped Activated Carbon). Gigasorb er beregnet til renrum, hvor der anvendes ekstra fintfølende procesteknikker til store integrerede kredsløb. BAC har en diameter på ca. 0,5 mm på en porøs polyurethanskumkonstruktion og fjerner effektivt molekylære forureningsstoffer i luften. Gigasorb har et lavt trykfald sammenlignet med traditionelle adsorptionsmidler. Afgivelsen af støv fra filtermediet er også begrænset. Gigasorb installeres typisk opstrøms i forhold til luftfiltre med ultralav penetration (ULPA) i loftsystemer. Vinderpris til Hi-Flo for effektivitet Det svenske Närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek) har udpeget Camfils Hi-Flo som det mest energieffektive filter på markedet. Når det gælder luftfiltre til luftbehandlingssystemer, er det vanskeligt at afgøre, hvilket filter der leverer den bedste ydelse med det laveste energiforbrug, da ydelsen er påvirket af filtreringseffektiviteten, trykfaldet, energiforbruget og andre faktorer. I Sverige arrangerede Nutek en videnskabelig afprøvning for at finde det mest økonomiske filter til luftbehandlingssystemer. Der blev udvalgt filtre til prøver i marken. I et produkt anvendtes et syntetisk filtermedie og i de øvre glasfibermedier Pa Camfils luftfilter havde et gennemsnitligt trykfald på 102 Pa efter at have renset m 2 byluft! Den internationale konkurrence, hvor producenter i EU kunne deltage, var inddelt i to kategorier: en på en driftstid på timer (to års drift 24 timer i døgnet) og Første certificerede filter Camfil er den første luftfilterproducent, der er blevet certificeret til at anvende Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (SP) P-mærke. Certificeringen indebærer, at luftfiltre underkastes langtidsprøvning og skal opfylde vedtagne ydelsesstandarder under faktiske driftsforhold i mindst timer. SP udfører også audit af Camfils kvalitetssikringssystem en gang om året. STF Hi-Flo-filtre er blevet typegodkendt af det finske miljøministerium. Camfil OY har indgået en kvalitetskontrolaftale med VTT Building Technology Gennemsnitligt trykfald for andre luftfiltermærker: 200 Pa Gennemsnitligt trykfald for Camfils vinderfilter ved Nuteks konkurrence: 102 Pa en på timer (et års drift 12 timer i døgnet). Det mest økonomiske luftfilter blev udvalgt med en godkendt partikeleffektivitet. Camfil vandt begge konkurrencekategorier. Et almindeligt filter forbruger op til kwt om året, mens Camfil Hi-Flos forbrug kun var 750 kwt ved Nuteks prøve, hvilket med danske elpriser svarer til en besparelse på op til DKK 750 pr. filter pr. år. h

8 Eureka! En af de største støvsugerproducenter opdager Camfils Absolute - filtre Eureka, en virksomhed i Electrolux-koncernen, er en af verdens største støvsugerproducenter. Hvert år producerer virksomheden ca. 7 millioner opretstående støvsugere og andre støvsugermodeller på sit produktionsanlæg i El Paso, Texas, i USA. Eureka indgik for nylig en aftale med Camfil Component (Sverige) om levering af Camfils Absolute-filter et højeffektivt absolutfilter (HEPA) til Eurekas Enviro Vac-model. Ifølge de aktuelle skøn vil der det første år blive leveret ca. 1 million Camfil-støvsugerfiltre, men leveringerne kan dog stige til 2 2,5 millioner enheder i nær fremtid. Der er også et stort potentielt marked for reservefiltre. Ifølge vore skøn vil ca. 35% FOTO: HUSHOLDNINGSSTØV/SJÖBERGS PRESS af støvsugermarkedet anvende Absolute-luftfiltre. I betragtning af afsætningsmulighedernes omfang vil USA blive vores største enkeltmarked for produkter af denne type, udtaler Inge Gustavsson, Camfil Components salgschef. SUNDERE INDEKLIMA Ved støvsugning med filter begrænses støvmængden indendørs, og Absolute-filtre opsamler mikro og submikron-partikler, mider og pollen, der kan indåndes og være sunhedsskadelige. Herved skabes et sundere indeklima for allergikere, og man forebygger, at andre udvikler astma og allergier. Camfil producerer også luftfiltre til Nilfisk-, Siemens- og Bosch-støvsugere. Begivenhedskalender Besøg Camfil/Filtra Corp. på følgende udstillinger i 1997/98: NOVEMBER 1997 Interclima, Paris, november JANUAR AHR Expo (International Air Conditioning, Heating and Refrigerating Exposition) San Francisco, Californien, USA januar FEBRUAR 1998 VSK 98 Utrecht, Holland, februar MARTS 1998 Cleanrooms East 98 Baltimore, Maryland, USA marts Nordbygg VVS 98, Stockholm, Sverige, marts Mostra Convegno Expocomfort Milano, Italien, marts For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-selskab eller -agent. Ny PC-software beregner luftfiltres energiomkostninger Camfil GmbH, Tyskland, har udviklet et program til beregning af Camfil-luftfiltre og andre mærkers energiomkostninger. Der kan foretages beregninger hos kunden med en notebook-computer, hvilket gør softwaren til et nyttigt værktøj i valget af det rette filter til et givet formål. Kontakt det lokale Camfil-selskab for en demonstration. Vil De vide mere? For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-datterselskab eller agent, eller ring, skriv eller fax til Camfils hovedkontor, og vi vil ekspedere Deres henvendelse hurtigst muligt. KINA Yantair opnår licens fra Camfil Yantair, den næststørste luftfilterproducent i Kina, har fået licens til at producere Camfils Sofilair-, Sofilam- Absolute- og Opakfil-luftfiltre. Camfil har leveret produktionsudstyret, og produkterne afsættes på det kinesiske marked, undtagen i Hong Kong. De tre filterprodukter produceres med Camfils specialudviklede close-pleatingteknik med glasfibertråde som separatorer. Sofilair og Sofilam Absolute er ved brug i luftbehandlingssystemer kendte for deres store volumenstrømme, lave tryktab, høje effektivitet og kompakte størrelse. Opakfil er et luftfilter til luftbehandlingssystemer. Sofilam Absolute anvendes i renrum. Hovedkontor CAMFIL AB, INDUSTRIGATAN 3, S TROSA, SVERIGE. TLF FAX Lokalt datterselskab CAMFIL A/S, KOKKEDAL INDUSTRIPARK 104, 2980 KOKKEDAL. TLF FAX Camfil AirMail er en publikation for Camfils kunder verden over, som udgives på 9 sprog. Udgives af: Camfil AB Industrigatan 3 S Trosa, Sverige Tlf Fax Ved: Niels Erik Kongste, marketingdirektør, Camfilgruppen Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Fax Oplag: eksemplarer Trykt i Sverige BJÖRN OHLSON ANNONSBYRÅ

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL 1/98 Ren luft er kodeordet i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation og produktion Vi indtager luftindtagsmarkedet...3 Manden, der kom ind fra kulden...4 Bedre

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL 2/99 Ren landing på Mars 3 4 5 6 Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika Aktivt kuls nye, lyse fremtid Nyt selskab

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

airmail Velbekomme Løsninger til levnedsmiddelindustrien Camfil gør rent bord med det 20. århundrede

airmail Velbekomme Løsninger til levnedsmiddelindustrien Camfil gør rent bord med det 20. århundrede airmail NYHEDSBREV FRA CAMFIL NR. 1/2000 Velbekomme 3 4 5 6 Løsninger til levnedsmiddelindustrien Camfil gør rent bord med det 20. århundrede Camfils engagement i bilindustrien skifter til et højere gear

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2008 Støvbekæmpelse på arbejdspladsen 3 7 8 11 Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library Det er nu lige så nemt at vælge

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

Clean Air Solutions. Capabilities brochure

Clean Air Solutions. Capabilities brochure Clean Air Solutions Capabilities brochure 1963 CAMFIL BLIVER GRUNDLAGT OVER 50 ÅR MED RENLUFTS- LØSNINGER I 1960 er Sverige ved at starte sit atomprogram. Luftfiltreringsspecialist Gösta Larson indser,

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer Den Danske Banekonference 5. maj 2015 FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer v. Michael Hansen, senior projektleder, Atkins Planlægning & Arkitektur Konventionel Bane

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

klar til at rykke el vvs ventilation

klar til at rykke el vvs ventilation klar til at rykke el vvs ventilation fra stikkontakter til højspænding YIT var med til at bygge biblioteket for over ti år siden. Vi har altid brugt YIT til el-arbejde, for eksempel når vi har skullet

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

steni facade Visualiser dine bygninger 2008/9557

steni facade Visualiser dine bygninger 2008/9557 steni facade Visualiser dine bygninger 2008/9557 1 Fang øjeblikket Vi lever i en tid præget af individualisme og personlige udtryk og lægger derfor stor vægt på det æstetiske, det fleksible og det funktionelle.

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

Lysstyringssystemer Applikationer. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Lysstyringssystemer Applikationer. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s fleksibilitet brugervenlighed energibesparelse Lysstyringssystemer Applikationer P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Lysstyringsløsninger Helvar er en international virksomhed med speciale

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Urban Freight: Fremtiden innen bydistribusjon Transport & Logistikk 2014 Oslo Et projekt støttet af: Præsentation Citylogistik baggrund og ide Analyse- og

Læs mere

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT Takket være vores enestående produktionsapparat, er CLIPSO gruppen førende i verden indenfor ekstra brede tekstiler op til 5,1m. CLIPSO er de eneste, der selv producerer stræklofter

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

stanse-, plast- og støbeværktøjer

stanse-, plast- og støbeværktøjer Din pålidelige partner indenfor stanse-, plast- og støbeværktøjer Vi leverer stålforme Vores virksomhed er førende på verdensplan inden for standard normdele. Mere end 10.000 faste kunder over hele verden

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

www.kyocerabusinesspartner.dk

www.kyocerabusinesspartner.dk www.kyocerabusinesspartner.dk Hvem er vi Office Solutions Danmark er en 100% dansk ejet virksomhed med over 30 års erfaring fra branchen og er i dag Danmarks største og hurtigst voksende forhandler af

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING Til brugere i Europa»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. CE mærkede kameraer

Læs mere

Det er et spørgsmål om holdning

Det er et spørgsmål om holdning Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR-047-1103-250 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder

Læs mere

Luftsolfangere til industri og større haller

Luftsolfangere til industri og større haller Luftsolfangere til industri og større haller N S Ø Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Denne pjece indeholder oplysninger om SolarVentis Industrielle luftsolfangersystem. Systemet

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

04 November 2010 Rasmus Niebuhr

04 November 2010 Rasmus Niebuhr FMV Hærdeseminar 04 November 2010 Rasmus Niebuhr Niebuhr Gears A/S er nordens største og førende producent af tandhjul og transmissionselementer til de fleste brancher i maskinindustrien. Indhold Hvem

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Filter og Siloanlæg EN KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER

Filter og Siloanlæg EN KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER Filter og Siloanlæg EN KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER Spånsugningsanlæg Modulopbyggede filteranlæg type AKF-WDHK og AMX er beregnet for store luft- og spånmængder. Filtrene er meget driftsikre og fleksible

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere