Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for juli, som er en af de vigtigste offentliggørelser inden Federal Reserve-mødet i september. Vi venter en stigning i beskæftigelsen uden for landbruget på , hvilket efter vores vurdering er et niveau, som vil få de fleste medlemmer af den pengepolitiske komité til at stemme for en renteforhøjelse i september. I euroområdet ventes detailsalget for juni at falde på linje med den lavere forbrugertillid. De tyske fabriksordrer og industriproduktionen ventes fortsat at blive understøttet af udenlandske ordrer. Indhold Fokus i den kommende uge... 2 Makro og finans på tværs... 5 Ugen der gik i Skandinavien... 6 Læs mere... 8 Makroprognose Finansprognose Kalender I Storbritannien vil den pengepolitiske meddelelse, mødereferatet og den nye inflationsrapport blive udsendt samtidig. Vi venter, at komitémedlemmerne vil være splittede i spørgsmålet, om renten skal forhøjes eller ej. De nye prognoser vil også tiltrække opmærksomhed. I Danmark bliver det interessant at se, om Nationalbanken fortsatte med at intervenere i juli for at hindre svækkelse af kronen. Makro og finans på tværs Meddelelsen fra Federal Reserve tyder på, at centralbanken ikke er langt fra den første renteforhøjelse. De amerikanske nøgletal er afgørende for vores forventning om en amerikansk renteforhøjelse i september og meget vigtig for de finansielle markeder. Vi venter højere obligationsrenter i den korte ende og en lavere EUR/USD på kort sigt. Finansprognose Hovedindikatorer 31-jul 3M 12M 10yr EUR swap 1,00 1,20 1,60 EUR/USD ICE Brent oil jul 6M 12-24M S&P ,63 0-5% 5-8% I euroområdet er fokus igen rettet mod bedre nøgletal efter aftalen med Grækenland medio juli. I Kina ventes uroen på aktiemarkedet kun at påvirke væksten i beskedent omfang Læs mere på side 10 Kilde: Danske Bank Fokus på den amerikanske arbejdsmarkedsrapport Opmærksomheden rettes også mod lønningerne i USA Redaktører Allan von Mehren Kilde: BLS, Danske Bank Markets Kilde: BLS, Danske Bank Markets Steen Bocian Error! Bookmark not defined. of

2 Fokus i den kommende uge Globalt I USA er næstes uges mest betydningsfulde begivenhed arbejdsmarkedsrapporten for juli, som er en af de vigtigste offentliggørelser inden Federal Reserve-mødet i september, hvor vi venter den første renteforhøjelse. Hvis centralbanken skal levere den ventede renteforhøjelse, skal arbejdsmarkedet vise fortsat bedring, og der skal være tegn på, at inflationen stiger, og/eller at kerneinflationen er ved at nå bunden. Vi venter, at beskæftigelsen uden for landbruget stiger med , hvilket er en smule under jobvæksten i de tre foregående måneder på godt , men det er efter vores vurdering stadig et niveau, der vil få de fleste medlemmer af den pengepolitiske komité (FOMC) til at stemme for en renteforhøjelse i september. Vi regner med, at ledigheden er uændret på 5,3 %. Der vil også være fokus på den gennemsnitlige timeløn, som var uændret på månedsbasis i juni, hvilket medførte et fald i den årlige lønvækst til bare 2,0 % i forhold til 2,3 % i maj. Vi venter, at den gennemsnitlige timeløn stiger med 0,2 % m/m i juli, når arbejdsmarkedet fortsætter med at blive strammere, og det ventes samlet set at medføre en snarlig stigning i løninflationen. ISM for industrien ventes at falde til 53,1 i juli fra 53,5 i juni. De regionale PMI er tyder generelt på et fald i juli, og ordre-/lagerbalancen peger også mod, at ISMindekset kan forværres en smule. Længere ude i fremtiden venter vi stadig en moderat stigning i ISM for industrien i 2. halvår, idet fremstillingssektoren bør blive positivt påvirket af den generelle efterspørgselsstigning. Opmærksomheden vil også være rettet mod PCE-kerneinflationen, da det er Federal Reserves foretrukne mål for inflationen. Kerneinflationen i forbrugspriserne (CPI) for juni, som allerede er udsendt, steg 0,2 % på månedsbasis og gav dermed en lille årlig stigning til 1,8 % fra 1,7 %. PCE-kerneinflationen er dog på et lavere niveau, og den ventes at være uændret på 1,2 % med en månedlig stigning på 0,2 %. Beskæftigelsesstigningen ventes at ligge over Kilde: BLS og Danske Bank Markets Den gennemsnitlige timeløn stiger Kilde: BLS og Danske Bank Markets Detailsalget i euroområdet falder I euroområdet kommer der en række faktiske økonomiske nøgletal for slutningen af 2. kvartal. De vil formentlig tiltrække større opmærksomhed på de finansielle markeder, efter den græske aftale blev indgået i juli, og usikkerheden er aftaget. På linje med den lavere forbrugertillid i euroområdet venter vi et beskedent fald i detailsalget på 0,4 % m/m i juni efter stigninger i både april og maj. I 2. kvartal har der været nogen modvind for privatforbruget, da olieprisen langsomt er steget, og usikkerheden om Grækenland fortsat har domineret, men disse faktorer ventes at være mere understøttende for privatforbruget i de kommende måneder. Dertil kommer at fremgangen på arbejdsmarkedet fortsat vil være positiv for privatforbruget. De tyske fabriksordrer og industriproduktionen for juni udsendes i den kommende uge. Vi venter en lille stigning i begge tal på baggrund af den fortsatte stigningstendens i ordrerne og produktionen af investeringsgoder. Hvad angår fabriksordrerne har styrkelsen i 2. kvartal været drevet af udenlandske ordrer, som understøttes af den svagere effektive euro og øget vækst i USA. Den tyske handelsbalance for juni udsendes også i næste uge. Desuden udsendes de endelige PMI er for euroområdet, og i den forbindelse vil opmærksomheden være rettet mod den første udsendelse af de italienske og spanske tal. I begge lande ventes PMI erne for industrien og servicesektoren fortsat at ligge omkring det aktuelle relativt høje niveau, hvilket tyder på, at udviklingen i PMI erne i de perifere eurolande er bedre for juli end de gennemsnitlige tal for euroområdet, som viste svækkelse i juli på grund af de skuffende franske tal. Kilde: EU-Kommissionen, Eurostat, Danske Bank Markets Stigningstendens i tyske investeringsgoder Kilde: Tysklands nationale statistikkontor, Danske Bank Markets juli 2015

3 I Storbritannien er den vigtigste begivenhed i den kommende uge augustmødet i Bank of England. Det er første gang med den såkaldte supertorsdag, hvor den pengepolitiske meddelelse, mødereferatet og den nye inflationsrapport udsendes samtidig. Vi venter, at den pengepolitiske komité vil stemme for at holde renten og beholdningen af opkøbte aktiver uændret på hhv. 0,50 % og 375 mia. pund. Dog venter vi, at komitémedlemmerne vil være splittede i spørgsmålet om at forhøje renten eller ej, da vi forventer, at to af medlemmerne vil foretrække at sætte renten op med det samme, således at afstemningsresultatet bliver 7-2. Det bliver interessant at se, hvordan aftalen mellem Grækenland og kreditorerne har påvirket holdningen i Bank of England, da situationen i Grækenland var en væsentlig faktor for en række komitémedlemmer på mødet i juli. De nye prognoser i inflationsrapporten, herunder effekten af regeringens planlagte finanspolitik, vil også tiltrække opmærksomhed. Desuden vil PMI erne for juli vække interesse. Vi venter, at PMI for servicesektoren falder fra 58,5 til 57,0. Selv hvis vi får ret, vil PMI for servicesektoren fortsat være på et meget højt niveau, hvilket tyder på yderligere output-vækst i serviceydelserne. PMI for industrien ventes at stige en anelse til 52,0 fra 51,4 og er dermed ved at indhente niveauet i euroområdet. Vi venter ikke, at produktionstallene for juni vil medføre justering af det første estimat for BNP-væksten. I Japan er fokus rettet mod centralbankmødet. På det seneste møde signalerede den japanske centralbank ikke en nært forestående lempelse, og vores forventning er stadig, at centralbanken ikke vil udvide de kvantitative lempelser yderligere. I Kina vil handelsbalancetallene for juli bringe nyt om den økonomiske situation. PMI service virker højt vi venter et fald Kilde: ONS, Markit Economics Skandinavien Det er stadig sommerferie i Danmark, og der er derfor kun få vigtige nøgletal i næste uge. Det vigtigste er tallet for valutareserven i juli. Efter det opadgående pres på kronen i begyndelsen af året, hvor Nationalbanken supplerede aggressive rentenedsættelser med store interventionsopkøb af udenlandsk valuta, så intervenerede Nationalbanken for samlet set 102,4 mia. kr. i 2. kvartal for at undgå, at kronen blev for svag. Det bliver interessant at se, om denne tendens er fortsat ind i juli. Det er selvfølgelig værd at huske på, at valutareservetallet er bagudskuende og kun siger noget om, hvad Nationalbanken allerede har gjort, og ikke hvad den kommer til at gøre. I næste uge får vi også tal for udviklingen i hus- og ejerlejlighedspriserne på landsplan i maj. Der har været stor fokus på udviklingen på boligmarkedet i år på grund af de ekstremt lave renter og pæne prisstigninger. Tallene for maj vil sige noget om, hvorvidt fremgangen er fortsat ind i 2. kvartal. Tal fra home og Boligsiden indikerer, at fremgangen kan have taget en lille pause, hvilket kan hænge sammen med de rentestigninger, vi så i løbet af foråret. Når det er sagt, er renterne fortsat på et ekstremt lavt niveau i et historisk perspektiv, og vi tror, at det vil få boligpriserne til at stige yderligere. Er Danmarks Nationalbank fortsat med intervention i juli? Kilde: Danmarks Statistik, Danske Bank juli 2015

4 I næste uge får vi også tal for antallet af konkurser og tvangsauktioner i juli. Vi venter, at PMI for industrien i Sverige stiger igen efter to måneder med fald. Når det er sagt, vil en sådan stigning være en korrektion af noget, der ligner en nedadgående tendens, medmindre indekset ligger et godt stykke over 55. Selvom tallet først kommer i næste uge, vil inflationen for juli sandsynligvis være i fokus igen. Det skyldes, at vores estimater allerede nu viser, at den underliggende inflation formentlig vil være langt lavere (0,3 %-point) end Riksbankens prognose. Det er nok til at få sveden til a pible frem hos Riksbankens direktion igen. Men her slutter historien ikke. Mange års lave elpriser og det globale olieprisfald ser ud til at betyde, at afvigelsen vil blive endnu større i de kommende måneder med et deraf følgende øget pres på Riksbanken for at gøre noget. I de seneste måneder har vi set tydelige tegn på, at nedturen i industrien i Norge er accelereret. PMI-indekset faldt i juni til sit laveste niveau siden 2009, og industriproduktionen faldt 2,1 % i maj efter et kraftigt fald i april også. Årsagen er sandsynligvis, at nedgangen i olieinvesteringerne betyder, at ordreindgangen til de olierelaterede industrier er stoppet helt, hvilket gradvis tærer på ordrereserven, så aktiviteten aftager simultant. Samtidig har vi set, at den globale industriaktivitet er aftaget noget i 2. kvartal, og det har sammen med en stærkere norsk krone lagt en dæmper på væksten i den eksportrettede industri. Vi tror, at udviklingen i de seneste par måneder overdriver aktivitetsfaldet lidt, selv om retningen er indiskutabel. Vi venter derfor en lille fornyet stigning i tallene fremover til 47,0 i juli for PMI og i industriproduktionen med 1,3 % m/m i juni. Ugen bringer desuden tal for kreditvæksten (K2) i juni. Efter tegn på afmatning i april steg udlånsvæksten igen i maj, både for husholdningerne og generelt. Stigende boligpriser, lavere renter og en lempeligere udlånspolitik kan bidrage til en fortsat høj kreditvækst. Man skal huske på, at den høje kreditvækst i løbet af vinteren var hovedårsagen til, at Norges Bank valgte at holde renten uændret på rentemøderne i marts og maj. Vi venter, at kreditvæksten samlet set steg til 6,0 % å/å, og at husholdningernes kreditvækst steg til 6,5 % Riksbankens prognose for den underliggende inflation for optimistisk Kilde: Macrobond, Danske Bank Kraftigt fald i industrien Kilde: Macrobond Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige I løbet af ugen Lør 01 CNY PMI fremstilling Indeks jul Man 03-aug 14:30 USD PCE kerne m/m å/å jun 0.1%.. 0.1% 1.2% 0.1% 1.2% 14:30 USD Privatforbrug m/m jun 0.2% 0.2% 0.9% 16:00 USD ISM fremstilling Indeks jul :50 USD Fed's Powell (stemmebr., neutral) taler Tir 04-aug 6:30 AUD Reserve Bank of Australia rentebeslutning % 2.0% 2.0% Ons 05-aug 10:30 GBP PMI service Indeks jul :00 EUR Detailsalg m/m å/å jun -0.4% % % 2.4% 14:15 USD ADP beskæftigelse 1000 jul 210K 237K Tors 06-aug 8:00 DEM Fabrikordre m/m å/å jun 0.2%.. 0.1% 4.9% -0.2% 4.7% 13:00 GBP BoE annoncerer rentesats % 0.5% 0.5% 0.5% 13:00 GBP BoE Inflationsrapport Fre 07-aug - JPY Bank of Japan offentliggør rentebeslutning 8:00 DEM Industriproduktion m/m å/å jun 0.1%.. 0.3% 2.1% 0.0% 2.1% 14:30 USD Beskæftigelse 1000 jul 210K 225K 223K 14:30 USD Gennemsnitlig timeløn m/m å/å jul 0.2% 2.3% 0.2% 2.3% 0.0% 2.0% 14:30 USD Arbejdsløshed % jul 5.3% 5.3% 5.3% Scandi fokus Tir 04-aug 9:00 NOK PMI Indeks jul :00 DKK Valutareserve mia. DKK jul Fre 07-aug 10:00 NOK Kreditindikator (K2) å/å jun 6.0% 5.9% Kilde: Makrobond og Danske Bank juli 2015

5 Makro og finans på tværs Fed ikke langt fra første renteforhøjelse Ugens FOMC-meddelelse indeholdt en lille, men vigtig ændring i forventningen til en første renteforhøjelse, da den amerikanske centralbank (Fed) nu kun vil have some further improvement in the labour market, før der kan være tale om at hæve Fed fundsrenten, jf. FOMC: Only some further progress needed for September rate hike. For os tyder dette på, at Fed ikke er langt fra at hæve renten, og vi forventer fortsat en renteforhøjelse på 25bp ved næste rentemøde medio september. Den lille drejning i FOMC-meddelelsen skabte ikke den store reaktion, og markedet undervurderer efter vores mening fortsat Feds kommende stramningsforløb. Markedet indpriser mindre end en 50% sandsynlighed for, at den første renteforhøjelse kommer til september, og i lyset af den lave prisfastsættelse venter vi, at de finansielle markeder vil holde et stærkt øje med de kommende amerikanske nøgletal. Disse nøgletal er også afgørende for vores forventninger om en renteforhøjelse til september. Vi skulle gerne se en fortsat bedring på arbejdsmarkedet og tegn på, at løninflationen er på vej op og/eller at kerneinflationen bunder ud. Følgende nøgletal er efter vores mening de vigtigste. Jobomkostningsindekset (ECI) for 2. kvartal blev offentliggjort i dag. Tallet var meget svagt, men detaljerne var bedre under overfladen, idet det var to af service sektorerne der stod bag faldet. De andre sektorer voksede i takt med forventning. Tallet understøtter ikke vores forventning om en renteforhøjelse til september, men vi holder fast i vores syn, idet der fortsat kommer meget information om situationen på arbejdsmarkedet inden det næste rentemøde i september. Hovedpunkter FOMC-meddelelsen indikerer, at Fed ikke er langt fra en første renteforhøjelse De amerikanske nøgletal spiller en stor rolle i vores og i markedets forventninger om en renteforhøjelse til september Vi venter stigende korte obligationsrenter og en styrkelse af dollar mod euro på kort sigt I euroområdet er fokus igen vendt mod de grundlæggende forhold efter der blev indgået en aftale med Grækenland medio juli. I Kina venter vi, at uroen på aktiemarkedet kun i begrænset omfang vil påvirke væksten. Arbejdsmarkedsrapporten for juli, som offentliggøres den 7. august. Fed betegner nu den seneste jobvækst som 'solid', og vi tror, at en jobvækst på omkring vil gøre et flertal blandt rentekomiteens medlemmer klar til at forhøje renten til september. Tal for detailsalget i juli, som offentliggøres den 13. august. Detailsalget har været skuffende i lyset af det indkomstløft, forbrugerne har oplevet fra de lave oliepriser tidligere på året, men væksten i BNP ventes understøttet af et stærkt privatforbrug. Senioranalytiker Pernille Bomholdt Henneberg Analytiker Mikael Olai Milhøj Jobomkostningsindekset peger mod stigende løninflation Jobvækst på over vil understøtte vores forventning om en renteforhøjelse Kilde: BLS, Danske Bank Markets Kilde: BLS, Danske Bank Markets juli 2015

6 Ugen der gik i Skandinavien Danmark Beskæftigelsen er steget 25 måneder i træk I løbet af ugen har vi fået tal for beskæftigelsesudviklingen frem til og med maj. Tallene viste, at beskæftigelsen steg med fra april til maj, når man korrigerer for sæsonudsving. Beskæftigelsen er altså fortsat med at stige støt, siden den ramte bunden i april 2013 beskæftigelsen er dermed steget 25 måneder i træk. Fra april 2013 til maj 2015 er beskæftigelsen steget med personer, således at antallet af lønmodtagere nu er på personer. Stigningen fra april til maj i år skyldes især, at der er blevet ansat flere i den private sektor, da beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service kun steg begrænset. Ledigheden lå uændret på 4,7 % (revideret ned fra 4,8 %) i juni. At ledigheden ikke falder i samme takt som beskæftigelsen vokser, er et godt tegn, idet det signalerer, at arbejdsstyrken vokser. Selvom andre økonomiske nøgletal i løbet af 2. kvartal har været til den svage side, så er beskæftigelsen fortsat med at stige pænt. Det er et tegn på, at den underliggende vækst og optimisme i den grad er til stede i dansk økonomi, og at vi kan forvente, at det lille opsving i dansk økonomi vil fortsætte. Fortsat stigende beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik Sverige Stærk BNP-vækst i 2. kvartal dækker over svagere underkomponenter Sveriges foreløbige BNP-vækst for 2. kvartal steg mere end ventet med 1,0 % (sæsonjusteret) på kvartalsbasis og 3,0 % på årsbasis. Umiddelbart en god vækst 0,5 %- point over Riksbankens prognose. Det vil dog næppe betyde noget for Riksbankens overvejelser om repo-renten eller kvantitative lempelser. I stedet venter vi, at det næste tal for den underliggende inflation (for juli) bliver et slag for Riksbankens prognose, som formentlig er 0,3 %-point for høj. Hvis vi ser på den økonomiske vækst, kan mere end halvdelen af den kvartalsvise ændring (1,0 %) henføres til nettoeksporten (0,6 %-point). Væksttallet dækker således i nogen grad over, at anlægsinvesteringerne faktisk faldt, og at væksten i privatforbruget aftog. Desuden skal det bemærkes, at en del af stigningen i nettoeksporten i sig selv skyldtes faldende import. Således tyder udviklingen i underkomponenterne på, at væksten måske ikke er så god, som den ser ud til på overfladen. Ændring i vækstmønsteret Kilde: Macrobond Det er værd at lægge mærke til forbrugernes adfærd, som tegner et temmelig blandet billede. Forbrugertilliden (og tilliden i detailhandlen) faldt igen i juli og ligger nu under det langsigtede gennemsnit. Den tendens blev til dels bekræftet af et svagere detailsalg i juni end ventet. Samtidig er realkreditudlånet dog øget med 7,4 % på årsbasis i juni. Så der er til gengæld ingen tegn på afmatning i boligmarkedet. Norge Meget blandede tal Det er fortsat vanskelig at få et klart billede af konjunkturudviklingen i Norge. Konjunkturbarometeret for industrien bekræftede i denne uge signalerne fra PMI om, at udviklingen i industrien er blevet drastisk forværret i 2. kvartal, hvilket sandsynligvis hænger sammen med effekterne fra faldet i olieinvesteringerne i den olierelaterede industri. Samtidig bekræftede detailhandelstallene for juni, at faldet i maj var en korrektion efter gode tal i marts og april og ikke et varsel om et trendskifte i privatforbruget. Forbrugsvæksten ser nu ud til at komme til at ligge i underkanten af 1 % k/k i 2. kvartal, og det reducerer muligheden for, at vores BNP-prognose er for høj. Tallene indikerer desuden, at vi fortsat ikke ser nogen tredjerunde-effekter fra faldet i olieprisen det vil sige en betydelig ændring i husholdningernes adfærd. Vil forbrugerne holde stand? Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets juli 2015

7 Ledighedstallene viser i øvrigt, at selv om ledigheden stiger, er udviklingen fortsat nogenlunde som ventet. Det er også lidt bemærkelsesværdigt, at den samlede beskæftigelse ser ud til at stige igen på trods af nedturen i den olierelaterede industri. Vores vurdering, at recessionen i Norge bliver relativt kortvarig og ikke så dyb hænger imidlertid sammen med en antagelse om, at industrikonjunkturen nu er på vej mod bunden, og at aktiviteten vil stabilisere sig eller blive bedre mod slutningen af året juli 2015

8 Læs mere Udpluk af ugens analyser fra Danske Bank Markets 31/7 Flash Comment - Euro area: Core inflation surprises on the upside again HICP-inflation i euroområdet var uændret på 0,2 % å/å i juli, på linje med konsensus. 29/ 7/15 US - FOMC: Only 'some' further progress needed for September rate hike Meddelelsen fra FOMC efter juli-mødet var stort set uændret i forhold til mødet i midten af juni, men indeholdt et vigtigt 'some' i ordlyden om en første renteforhøjelse. 28/7 Research Danmark: Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus efter den seneste tids kombination af svage økonomiske nøgletal og store fald på det kinesiske aktiemarked. Vi har derfor set nærmere på Kinas betydning for dansk økonomi. 28/ 7/15 UK: Growth rebounded in Q2 - focus now on next MPC meeting Office of National Statistics udsendte tirsdag første estimat af britisk BNP-vækst for 2. kvartal (baseret på mindre end 50 % af den krævede information for det endelige estimat). 27/ 7/15 Euro area bank lending signals stronger recovery Pengemængden samt udlånet fra bankerne i euroområdet stiger fortsat, idet ECB s pengepolitiske lempelser har medført billigere banklån samt nemmere adgang til lån. 24/ 7/15 Weak China PMI throws cold water on signs of recovery De kinesiske PMI-data for juli viste svaghed. Det foreløbige Caixin PMI-indeks for fremstillingssektoren (tidligere HSBC PMI) faldt til 48,2 (konsensus: 49,7) fra 49,4 i juni. Det var det laveste niveau siden marts / 7/15 UK: More MPC members tilt towards a hike Kommentar til referat af Bank of Englands juli-møde. 16/ 7/15 ECB Meeting: 18 questions about Greece Det mest interessante ved ECB-mødet var centralbankens beslutning om at forhøje ELAfundingen til græske banker med 900 mia. euro over en uge. 16/ 7/15 homes kvartalsfokus : Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til juni. 16/ 7/15 homes kvartalsfokus: Status quo for lejlighedspriserne i 2. kvartal juli 2015

9 homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at priserne på landsplan var uændrede fra maj til juni. 15/ 7/15 Fed semi-annual testimony - more upbeat than usual Fed-chef Janet Yellen gentog i den halvårlige pengepolitiske rapport til Kongressen budskabet om, at en første renteforhøjelse i år vil være passende. 14/ 7/15 UK: Timing of summer sales pushed inflation back to zero Som generelt ventet faldt inflationsraten i Storbritannien tilbage til 0,0 % i juni fra 0,1 % i maj. Kerneinflationen faldt til 0,8 % i juni fra 0,9 % i maj. 14/ 7/15 Global: Nuclear deal paves the way for return of Iran oil Iran og de såkaldte P5+1 lande er nået frem til en atomaftale, der, når den er implementeret, vil føre til at sanktionerne på Irans olieeksport fjernes. 8/ 7/15 Dansk Jobindex: Fremgangen på jobmarkedet sat på pause Antallet af nye jobannoncer steg fra maj til juni. I juni blev der lagt nye jobannoncer på nettet - fremgangen i forhold til maj skyldes dog teknik, reelt har niveauet været stort set uændret siden februar i år juli 2015

10 Makroprognose Makroprognose, Skandinavien år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Danmark ,1 0,6 1,4 3,7 0,3 2,6 3,8 0,6 5,1 1,8 45,2 6, ,7 1,9 1,0 0,2-0,4 3,4 1,9 0,7 4,7-1,0 38,6 7, ,1 1,9 0,3 3,2 0,1 4,9 4,6 1,7 4,4-2,1 37,9 6,8 Sverige ,3 2,4 1,9 7,4 0,2 3,3 6,6-0,2 7,9-2,1 43,9 5, ,3 2,0 1,6 5,3 0,1 3,8 4,9 0,2 7,8-1,8 44,5 5, ,3 2,0 1,1 3,6 0,0 5,3 5,2 1,5 7,6-0,9 44,8 5,4 Norge ,2 2,0 2,7 0,6 0,2 2,7 1,9 2,0 3, ,5 1,9 2,3-1,8 0,7 1,6 3,4 2,1 4, ,3 2,0 2,2 1,9 0,1 1,5 3,0 2,0 3, Makroprognose, Euroland år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Euroland ,9 1,0 0,6 1,1-0,1 3,7 4,0 0,4 11,6-2,4 92,0 2, ,5 1,7 1,1 2,5 0,0 3,8 4,6 0,2 11,0-2,1 91,8 2, ,0 1,1 0,7 5,5 0,0 4,2 4,1 1,4 10,2-1,7 90,6 2,5 Tyskland ,6 1,2 1,1 3,4-0,1 3,8 3,3 0,8 5,0 0,2 74,5 7, ,3 2,4 1,1 3,0 0,0 5,7 5,3 0,4 5,0 0,0 72,4 7, ,6 1,6 0,8 6,8 0,0 4,9 5,3 2,1 4,7 0,2 69,6 6,7 Frankrig ,4 0,6 1,9-1,6-0,1 2,7 3,8 0,6 10,2-4,4 95,5-1, ,7 1,1 1,0-0,7 0,0 4,6 4,2 0,0 10,4-4,5 98,1-1, ,0 0,8 0,4 3,1 0,0 3,4 4,0 1,3 10,2-4,7 99,8-2,2 Italien ,4 0,3-0,9-3,2 0,3 2,4 1,6 0,2 12,7-3,0 132,2 1, ,5 0,8 0,5-0,7 0,0 4,3 2,6 0,0 12,6-2,7 133,8 1, ,4 0,7 0,4 3,4 0,0 4,3 3,8 1,4 12,4-2,2 132,7 1,8 Spanien ,4 2,4 0,1 3,4-0,1 4,2 7,6-0,2 24,5-5,6 98,1 0, ,4 2,7-0,7 5,3 0,0 5,1 5,8-0,7 23,2-4,5 101,2 0, ,6 1,9 0,4 6,8 0,0 4,5 4,9 1,3 21,7-3,7 100,6 0,9 Finland ,1-0,2 0,2-5,1 - -0,4-1,4 1,0 8,7-3,2 59,3-1, ,5 0,6 0,0-2,0-2,0 1,0 0,2 9,2-3,1 62,0-1, ,4 0,5-0,5 3,0-4,0 2,5 1,0 9,0-2,7 63,5-0,7 Makroprognose, Global år BNP 1 Privatforb. 1 forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 USA ,4 2,5-0,2 5,3 0,0 3,2 4,0 1,6 6,2-4,1 101,0-2, ,3 3,1 0,6 3,7 0,1 2,5 5,7 0,5 5,4-2,9 104,0-2, ,7 2,9 0,9 5,1-0,1 4,6 4,7 2,2 5,0-2,6 103,0-2,6 Japan ,1-1,4 0,3 2,6 0,1 8,4 7,4 2,4 3,6-7,0 245,0 0, ,0 0,0 0,9 0,8 0,2 7,6 5,0 1,0 3,3-6,5 245,0 2, ,4 1,4 1,2 1,2-0,1 6,0 7,4 1,6 3,1-6,2 246,0 2,0 Kina , ,0 4,3-1,1 40,7 1, , ,7 4,2-0,8 41,8 2, , ,3 4,2-0,8 42,8 2,3 UK ,8 2,5 2,1 7,8-0,2 0,6 2,2 1,5 6,2-5,4 88,7-4, ,8 2,5 0,7 6,1 0,0 2,4 3,9 0,3 5,5-4,6 90,1-4, ,8 2,3-1,0 7,5 0,0 4,7 4,7 1,6 5,3-3,6 91,0-3,6 Kilde: OECD og Danske Bank. 1) % å/å. 2)%-bidrag til BNP-vækst. 3) % af arbejdsstyrken. 4) % af BNP juli 2015

11 Finansprognose Penge-, obligations- og valutamarkedet Ledende rente 3 måneders rente 2-års swap rente 10-års swap rente Valuta over for EUR Valuta over for USD Valuta over for DKK USD 31-jul 0,25 0,30 0,96 2,35 109,4-682,2 +3m 0,50 0,62 1,45 2,70 104,0-716,8 +6m 0,75 0,87 1,65 2,85 106,0-703,3 +12m 1,25 1,45 2,00 3,05 110,0-677,7 EUR 31-jul 0,05-0,02 0,10 1,00-109,4 746,1 +3m 0,05-0,01 0,10 1,20-104,0 745,5 +6m 0,05-0,01 0,10 1,30-106,0 745,5 +12m 0,05-0,01 0,20 1,60-110,0 745,5 JPY 31-jul 0,10 0,10 0,14 0,58 135,7 124,1 5,50 +3m 0,10 0, ,0 125,0 5,73 +6m 0,10 0, ,6 126,0 5,58 +12m 0,10 0, ,7 127,0 5,34 GBP 31-jul 0,50 0,58 1,16 2,11 70,1 156,1 1064,6 +3m 0,50 0,65 1,30 2,20 70,0 149,0 1065,0 +6m 0,75 0,83 1,55 2,30 70,0 151,0 1065,0 +12m 1,00 1,26 1,95 2,60 72,0 153,0 1035,4 CHF 31-jul -0,75-0,74-0,67 0,30 105,7 96,7 705,7 +3m -0, ,0 100,0 716,8 +6m -0, ,0 100,0 703,3 +12m -0, ,0 100,0 677,7 DKK 31-jul 0,05-0,11 0,27 1,32 746,11 682,2 - +3m 0,05-0,10 0,15 1,45 745,5 716,8 - +6m 0,05-0,05 0,15 1,55 745,5 703, m 0,05-0,05 0,25 1,85 745,5 677,7 - SEK 31-jul -0,35-0,24-0,15 1,36 943,6 862,7 79,1 +3m -0,40-0,30 0,05 1,60 930,0 894,2 80,2 +6m -0,45-0,30 0,00 1,70 920,0 867,9 81,0 +12m -0,45-0,35 0,00 1,95 900,0 818,2 82,8 NOK 31-jul 1,00 1,28 1,17 2,13 893,6 817,0 83,5 +3m 1,00 1,25 1,30 2,30 870,0 836,5 85,7 +6m 1,00 1,25 1,30 2,40 850,0 801,9 87,7 +12m 1,00 1,25 1,40 2,70 840,0 763,6 88,8 Aktiemarkedet Regioner Kilde: Danske Bank Pris trend 12 mdr. Anbefaling USA (USD) Stærk USD, afdæmpet indtjeningsvækst, høj pris Medium 0-5% 5-8% Undervægt Emerging markets (lokal valuta) Råvare-univers er under pres Høj 0-3% 0-5% Undervægt Japan Reflation, 'corporate governance', indtjeningsvækst, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Europa (ekskl. Nordiske) Reflation, indtjeningsvækst, billig EUR, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Nordiske Indtjeningsvækst, dyr værdiansættelse Medium 0-% 5-10% Overvægt Råvarer Risiko profil 3 mdr Pris trend 3 mdr. Gennemsnit 31-jul K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K NYMEX WTI ICE Brent Kobber Zink Nikkel Aluminium Guld Matif Mill Hvede Raps CBOT Hvede CBOT Majs CBOT Sojabønner juli 2015

12 Kalender I løbet af ugen Kilde: Danske Bank Periode Danske Bank Konsensus Seneste Tir GBP Nationwide huspriser m/m å/å jul 0.5% 3.3% -0.2% 3.3% Lør 01 CNY PMI fremstilling Indeks jul Lør 01 CNY Service PMI Indeks jul 53.8 Mandag den 3. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - USD Bilsalg mio jul 17.15M 17.11M - OTH Regnskab - HSBC Holdings, Commerzbank - JPY Officielle reserveaktiver mia. USD jul :35 JPY Nikkei PMI fremstilling, endelig Indeks jul :45 CNY Caixin PMI fremstilling, endelig Indeks jul :30 SEK PMI Indeks jul :15 ESP PMI fremstilling Indeks jul :30 CHF PMI fremstilling Indeks jul :45 ITL PMI fremstilling Indeks jul :50 FRF PMI fremstilling, endelig Indeks jul :55 DEM PMI fremstilling, endelig Indeks jul :00 EUR PMI fremstilling, endelig Indeks jul :30 GBP PMI fremstilling Indeks jul :30 USD PCE kerne m/m å/å jun 0.1%.. 0.1% 1.2% 0.1% 1.2% 14:30 USD PCE deflator m/m å/å jun 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 14:30 USD Personlig indkomst m/m jun 0.3% 0.3% 0.5% 14:30 USD Privatforbrug m/m jun 0.2% 0.2% 0.9% 15:45 USD Markit fremstillings PMI, endelig indeks jul :45 EUR ECBs offentliggør tal for opkøb 16:00 USD Byggeomkostninger m/m jun 0.7% 0.8% 16:00 USD ISM fremstilling Indeks jul :00 USD ISM prisindeks Indeks jul :50 USD Fed's Powell (stemmebr., neutral) taler Tirsdag den 4. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OTH Regnskab - Bayerische Motoren Werke, Credit Agricole, Walt Disney 1:50 JPY Pengebase å/å jul 34.2% 3:30 JPY Lønninger å/å jun 0.9% 0.7% 3:30 AUD Detailsalg m/m jun 0.4% 0.3% 3:30 AUD Handelsbalance mio. AUD jun -3000M -2751M 6:30 AUD Reserve Bank of Australia rentebeslutning % 2.0% 2.0% 8:00 GBP Nationwide huspriser m/m å/å jul 0.4% 3.5% -0.2% 3.3% 9:00 NOK PMI Indeks jul :30 GBP PMI bygge og anlæg Indeks jul :00 EUR PPI m/m å/å jun -2.3% -0.1% -2.0% 0.0% 16:00 DKK Valutareserve mia. DKK jul :00 USD Fabriksordrer m/m jun 1.7% -1.0% juli 2015

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

BOLICO - FINANSNYT. Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S

BOLICO - FINANSNYT. Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S BOLICO - FINANSNYT Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S Nr. 13, den 25. juni 2014, 4. årgang Indhold Resumé............ 1 Markedsopdatering.. 1 Et blik fremad.....

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere