Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for juli, som er en af de vigtigste offentliggørelser inden Federal Reserve-mødet i september. Vi venter en stigning i beskæftigelsen uden for landbruget på , hvilket efter vores vurdering er et niveau, som vil få de fleste medlemmer af den pengepolitiske komité til at stemme for en renteforhøjelse i september. I euroområdet ventes detailsalget for juni at falde på linje med den lavere forbrugertillid. De tyske fabriksordrer og industriproduktionen ventes fortsat at blive understøttet af udenlandske ordrer. Indhold Fokus i den kommende uge... 2 Makro og finans på tværs... 5 Ugen der gik i Skandinavien... 6 Læs mere... 8 Makroprognose Finansprognose Kalender I Storbritannien vil den pengepolitiske meddelelse, mødereferatet og den nye inflationsrapport blive udsendt samtidig. Vi venter, at komitémedlemmerne vil være splittede i spørgsmålet, om renten skal forhøjes eller ej. De nye prognoser vil også tiltrække opmærksomhed. I Danmark bliver det interessant at se, om Nationalbanken fortsatte med at intervenere i juli for at hindre svækkelse af kronen. Makro og finans på tværs Meddelelsen fra Federal Reserve tyder på, at centralbanken ikke er langt fra den første renteforhøjelse. De amerikanske nøgletal er afgørende for vores forventning om en amerikansk renteforhøjelse i september og meget vigtig for de finansielle markeder. Vi venter højere obligationsrenter i den korte ende og en lavere EUR/USD på kort sigt. Finansprognose Hovedindikatorer 31-jul 3M 12M 10yr EUR swap 1,00 1,20 1,60 EUR/USD ICE Brent oil jul 6M 12-24M S&P ,63 0-5% 5-8% I euroområdet er fokus igen rettet mod bedre nøgletal efter aftalen med Grækenland medio juli. I Kina ventes uroen på aktiemarkedet kun at påvirke væksten i beskedent omfang Læs mere på side 10 Kilde: Danske Bank Fokus på den amerikanske arbejdsmarkedsrapport Opmærksomheden rettes også mod lønningerne i USA Redaktører Allan von Mehren Kilde: BLS, Danske Bank Markets Kilde: BLS, Danske Bank Markets Steen Bocian Error! Bookmark not defined. of

2 Fokus i den kommende uge Globalt I USA er næstes uges mest betydningsfulde begivenhed arbejdsmarkedsrapporten for juli, som er en af de vigtigste offentliggørelser inden Federal Reserve-mødet i september, hvor vi venter den første renteforhøjelse. Hvis centralbanken skal levere den ventede renteforhøjelse, skal arbejdsmarkedet vise fortsat bedring, og der skal være tegn på, at inflationen stiger, og/eller at kerneinflationen er ved at nå bunden. Vi venter, at beskæftigelsen uden for landbruget stiger med , hvilket er en smule under jobvæksten i de tre foregående måneder på godt , men det er efter vores vurdering stadig et niveau, der vil få de fleste medlemmer af den pengepolitiske komité (FOMC) til at stemme for en renteforhøjelse i september. Vi regner med, at ledigheden er uændret på 5,3 %. Der vil også være fokus på den gennemsnitlige timeløn, som var uændret på månedsbasis i juni, hvilket medførte et fald i den årlige lønvækst til bare 2,0 % i forhold til 2,3 % i maj. Vi venter, at den gennemsnitlige timeløn stiger med 0,2 % m/m i juli, når arbejdsmarkedet fortsætter med at blive strammere, og det ventes samlet set at medføre en snarlig stigning i løninflationen. ISM for industrien ventes at falde til 53,1 i juli fra 53,5 i juni. De regionale PMI er tyder generelt på et fald i juli, og ordre-/lagerbalancen peger også mod, at ISMindekset kan forværres en smule. Længere ude i fremtiden venter vi stadig en moderat stigning i ISM for industrien i 2. halvår, idet fremstillingssektoren bør blive positivt påvirket af den generelle efterspørgselsstigning. Opmærksomheden vil også være rettet mod PCE-kerneinflationen, da det er Federal Reserves foretrukne mål for inflationen. Kerneinflationen i forbrugspriserne (CPI) for juni, som allerede er udsendt, steg 0,2 % på månedsbasis og gav dermed en lille årlig stigning til 1,8 % fra 1,7 %. PCE-kerneinflationen er dog på et lavere niveau, og den ventes at være uændret på 1,2 % med en månedlig stigning på 0,2 %. Beskæftigelsesstigningen ventes at ligge over Kilde: BLS og Danske Bank Markets Den gennemsnitlige timeløn stiger Kilde: BLS og Danske Bank Markets Detailsalget i euroområdet falder I euroområdet kommer der en række faktiske økonomiske nøgletal for slutningen af 2. kvartal. De vil formentlig tiltrække større opmærksomhed på de finansielle markeder, efter den græske aftale blev indgået i juli, og usikkerheden er aftaget. På linje med den lavere forbrugertillid i euroområdet venter vi et beskedent fald i detailsalget på 0,4 % m/m i juni efter stigninger i både april og maj. I 2. kvartal har der været nogen modvind for privatforbruget, da olieprisen langsomt er steget, og usikkerheden om Grækenland fortsat har domineret, men disse faktorer ventes at være mere understøttende for privatforbruget i de kommende måneder. Dertil kommer at fremgangen på arbejdsmarkedet fortsat vil være positiv for privatforbruget. De tyske fabriksordrer og industriproduktionen for juni udsendes i den kommende uge. Vi venter en lille stigning i begge tal på baggrund af den fortsatte stigningstendens i ordrerne og produktionen af investeringsgoder. Hvad angår fabriksordrerne har styrkelsen i 2. kvartal været drevet af udenlandske ordrer, som understøttes af den svagere effektive euro og øget vækst i USA. Den tyske handelsbalance for juni udsendes også i næste uge. Desuden udsendes de endelige PMI er for euroområdet, og i den forbindelse vil opmærksomheden være rettet mod den første udsendelse af de italienske og spanske tal. I begge lande ventes PMI erne for industrien og servicesektoren fortsat at ligge omkring det aktuelle relativt høje niveau, hvilket tyder på, at udviklingen i PMI erne i de perifere eurolande er bedre for juli end de gennemsnitlige tal for euroområdet, som viste svækkelse i juli på grund af de skuffende franske tal. Kilde: EU-Kommissionen, Eurostat, Danske Bank Markets Stigningstendens i tyske investeringsgoder Kilde: Tysklands nationale statistikkontor, Danske Bank Markets juli 2015

3 I Storbritannien er den vigtigste begivenhed i den kommende uge augustmødet i Bank of England. Det er første gang med den såkaldte supertorsdag, hvor den pengepolitiske meddelelse, mødereferatet og den nye inflationsrapport udsendes samtidig. Vi venter, at den pengepolitiske komité vil stemme for at holde renten og beholdningen af opkøbte aktiver uændret på hhv. 0,50 % og 375 mia. pund. Dog venter vi, at komitémedlemmerne vil være splittede i spørgsmålet om at forhøje renten eller ej, da vi forventer, at to af medlemmerne vil foretrække at sætte renten op med det samme, således at afstemningsresultatet bliver 7-2. Det bliver interessant at se, hvordan aftalen mellem Grækenland og kreditorerne har påvirket holdningen i Bank of England, da situationen i Grækenland var en væsentlig faktor for en række komitémedlemmer på mødet i juli. De nye prognoser i inflationsrapporten, herunder effekten af regeringens planlagte finanspolitik, vil også tiltrække opmærksomhed. Desuden vil PMI erne for juli vække interesse. Vi venter, at PMI for servicesektoren falder fra 58,5 til 57,0. Selv hvis vi får ret, vil PMI for servicesektoren fortsat være på et meget højt niveau, hvilket tyder på yderligere output-vækst i serviceydelserne. PMI for industrien ventes at stige en anelse til 52,0 fra 51,4 og er dermed ved at indhente niveauet i euroområdet. Vi venter ikke, at produktionstallene for juni vil medføre justering af det første estimat for BNP-væksten. I Japan er fokus rettet mod centralbankmødet. På det seneste møde signalerede den japanske centralbank ikke en nært forestående lempelse, og vores forventning er stadig, at centralbanken ikke vil udvide de kvantitative lempelser yderligere. I Kina vil handelsbalancetallene for juli bringe nyt om den økonomiske situation. PMI service virker højt vi venter et fald Kilde: ONS, Markit Economics Skandinavien Det er stadig sommerferie i Danmark, og der er derfor kun få vigtige nøgletal i næste uge. Det vigtigste er tallet for valutareserven i juli. Efter det opadgående pres på kronen i begyndelsen af året, hvor Nationalbanken supplerede aggressive rentenedsættelser med store interventionsopkøb af udenlandsk valuta, så intervenerede Nationalbanken for samlet set 102,4 mia. kr. i 2. kvartal for at undgå, at kronen blev for svag. Det bliver interessant at se, om denne tendens er fortsat ind i juli. Det er selvfølgelig værd at huske på, at valutareservetallet er bagudskuende og kun siger noget om, hvad Nationalbanken allerede har gjort, og ikke hvad den kommer til at gøre. I næste uge får vi også tal for udviklingen i hus- og ejerlejlighedspriserne på landsplan i maj. Der har været stor fokus på udviklingen på boligmarkedet i år på grund af de ekstremt lave renter og pæne prisstigninger. Tallene for maj vil sige noget om, hvorvidt fremgangen er fortsat ind i 2. kvartal. Tal fra home og Boligsiden indikerer, at fremgangen kan have taget en lille pause, hvilket kan hænge sammen med de rentestigninger, vi så i løbet af foråret. Når det er sagt, er renterne fortsat på et ekstremt lavt niveau i et historisk perspektiv, og vi tror, at det vil få boligpriserne til at stige yderligere. Er Danmarks Nationalbank fortsat med intervention i juli? Kilde: Danmarks Statistik, Danske Bank juli 2015

4 I næste uge får vi også tal for antallet af konkurser og tvangsauktioner i juli. Vi venter, at PMI for industrien i Sverige stiger igen efter to måneder med fald. Når det er sagt, vil en sådan stigning være en korrektion af noget, der ligner en nedadgående tendens, medmindre indekset ligger et godt stykke over 55. Selvom tallet først kommer i næste uge, vil inflationen for juli sandsynligvis være i fokus igen. Det skyldes, at vores estimater allerede nu viser, at den underliggende inflation formentlig vil være langt lavere (0,3 %-point) end Riksbankens prognose. Det er nok til at få sveden til a pible frem hos Riksbankens direktion igen. Men her slutter historien ikke. Mange års lave elpriser og det globale olieprisfald ser ud til at betyde, at afvigelsen vil blive endnu større i de kommende måneder med et deraf følgende øget pres på Riksbanken for at gøre noget. I de seneste måneder har vi set tydelige tegn på, at nedturen i industrien i Norge er accelereret. PMI-indekset faldt i juni til sit laveste niveau siden 2009, og industriproduktionen faldt 2,1 % i maj efter et kraftigt fald i april også. Årsagen er sandsynligvis, at nedgangen i olieinvesteringerne betyder, at ordreindgangen til de olierelaterede industrier er stoppet helt, hvilket gradvis tærer på ordrereserven, så aktiviteten aftager simultant. Samtidig har vi set, at den globale industriaktivitet er aftaget noget i 2. kvartal, og det har sammen med en stærkere norsk krone lagt en dæmper på væksten i den eksportrettede industri. Vi tror, at udviklingen i de seneste par måneder overdriver aktivitetsfaldet lidt, selv om retningen er indiskutabel. Vi venter derfor en lille fornyet stigning i tallene fremover til 47,0 i juli for PMI og i industriproduktionen med 1,3 % m/m i juni. Ugen bringer desuden tal for kreditvæksten (K2) i juni. Efter tegn på afmatning i april steg udlånsvæksten igen i maj, både for husholdningerne og generelt. Stigende boligpriser, lavere renter og en lempeligere udlånspolitik kan bidrage til en fortsat høj kreditvækst. Man skal huske på, at den høje kreditvækst i løbet af vinteren var hovedårsagen til, at Norges Bank valgte at holde renten uændret på rentemøderne i marts og maj. Vi venter, at kreditvæksten samlet set steg til 6,0 % å/å, og at husholdningernes kreditvækst steg til 6,5 % Riksbankens prognose for den underliggende inflation for optimistisk Kilde: Macrobond, Danske Bank Kraftigt fald i industrien Kilde: Macrobond Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige I løbet af ugen Lør 01 CNY PMI fremstilling Indeks jul Man 03-aug 14:30 USD PCE kerne m/m å/å jun 0.1%.. 0.1% 1.2% 0.1% 1.2% 14:30 USD Privatforbrug m/m jun 0.2% 0.2% 0.9% 16:00 USD ISM fremstilling Indeks jul :50 USD Fed's Powell (stemmebr., neutral) taler Tir 04-aug 6:30 AUD Reserve Bank of Australia rentebeslutning % 2.0% 2.0% Ons 05-aug 10:30 GBP PMI service Indeks jul :00 EUR Detailsalg m/m å/å jun -0.4% % % 2.4% 14:15 USD ADP beskæftigelse 1000 jul 210K 237K Tors 06-aug 8:00 DEM Fabrikordre m/m å/å jun 0.2%.. 0.1% 4.9% -0.2% 4.7% 13:00 GBP BoE annoncerer rentesats % 0.5% 0.5% 0.5% 13:00 GBP BoE Inflationsrapport Fre 07-aug - JPY Bank of Japan offentliggør rentebeslutning 8:00 DEM Industriproduktion m/m å/å jun 0.1%.. 0.3% 2.1% 0.0% 2.1% 14:30 USD Beskæftigelse 1000 jul 210K 225K 223K 14:30 USD Gennemsnitlig timeløn m/m å/å jul 0.2% 2.3% 0.2% 2.3% 0.0% 2.0% 14:30 USD Arbejdsløshed % jul 5.3% 5.3% 5.3% Scandi fokus Tir 04-aug 9:00 NOK PMI Indeks jul :00 DKK Valutareserve mia. DKK jul Fre 07-aug 10:00 NOK Kreditindikator (K2) å/å jun 6.0% 5.9% Kilde: Makrobond og Danske Bank juli 2015

5 Makro og finans på tværs Fed ikke langt fra første renteforhøjelse Ugens FOMC-meddelelse indeholdt en lille, men vigtig ændring i forventningen til en første renteforhøjelse, da den amerikanske centralbank (Fed) nu kun vil have some further improvement in the labour market, før der kan være tale om at hæve Fed fundsrenten, jf. FOMC: Only some further progress needed for September rate hike. For os tyder dette på, at Fed ikke er langt fra at hæve renten, og vi forventer fortsat en renteforhøjelse på 25bp ved næste rentemøde medio september. Den lille drejning i FOMC-meddelelsen skabte ikke den store reaktion, og markedet undervurderer efter vores mening fortsat Feds kommende stramningsforløb. Markedet indpriser mindre end en 50% sandsynlighed for, at den første renteforhøjelse kommer til september, og i lyset af den lave prisfastsættelse venter vi, at de finansielle markeder vil holde et stærkt øje med de kommende amerikanske nøgletal. Disse nøgletal er også afgørende for vores forventninger om en renteforhøjelse til september. Vi skulle gerne se en fortsat bedring på arbejdsmarkedet og tegn på, at løninflationen er på vej op og/eller at kerneinflationen bunder ud. Følgende nøgletal er efter vores mening de vigtigste. Jobomkostningsindekset (ECI) for 2. kvartal blev offentliggjort i dag. Tallet var meget svagt, men detaljerne var bedre under overfladen, idet det var to af service sektorerne der stod bag faldet. De andre sektorer voksede i takt med forventning. Tallet understøtter ikke vores forventning om en renteforhøjelse til september, men vi holder fast i vores syn, idet der fortsat kommer meget information om situationen på arbejdsmarkedet inden det næste rentemøde i september. Hovedpunkter FOMC-meddelelsen indikerer, at Fed ikke er langt fra en første renteforhøjelse De amerikanske nøgletal spiller en stor rolle i vores og i markedets forventninger om en renteforhøjelse til september Vi venter stigende korte obligationsrenter og en styrkelse af dollar mod euro på kort sigt I euroområdet er fokus igen vendt mod de grundlæggende forhold efter der blev indgået en aftale med Grækenland medio juli. I Kina venter vi, at uroen på aktiemarkedet kun i begrænset omfang vil påvirke væksten. Arbejdsmarkedsrapporten for juli, som offentliggøres den 7. august. Fed betegner nu den seneste jobvækst som 'solid', og vi tror, at en jobvækst på omkring vil gøre et flertal blandt rentekomiteens medlemmer klar til at forhøje renten til september. Tal for detailsalget i juli, som offentliggøres den 13. august. Detailsalget har været skuffende i lyset af det indkomstløft, forbrugerne har oplevet fra de lave oliepriser tidligere på året, men væksten i BNP ventes understøttet af et stærkt privatforbrug. Senioranalytiker Pernille Bomholdt Henneberg Analytiker Mikael Olai Milhøj Jobomkostningsindekset peger mod stigende løninflation Jobvækst på over vil understøtte vores forventning om en renteforhøjelse Kilde: BLS, Danske Bank Markets Kilde: BLS, Danske Bank Markets juli 2015

6 Ugen der gik i Skandinavien Danmark Beskæftigelsen er steget 25 måneder i træk I løbet af ugen har vi fået tal for beskæftigelsesudviklingen frem til og med maj. Tallene viste, at beskæftigelsen steg med fra april til maj, når man korrigerer for sæsonudsving. Beskæftigelsen er altså fortsat med at stige støt, siden den ramte bunden i april 2013 beskæftigelsen er dermed steget 25 måneder i træk. Fra april 2013 til maj 2015 er beskæftigelsen steget med personer, således at antallet af lønmodtagere nu er på personer. Stigningen fra april til maj i år skyldes især, at der er blevet ansat flere i den private sektor, da beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service kun steg begrænset. Ledigheden lå uændret på 4,7 % (revideret ned fra 4,8 %) i juni. At ledigheden ikke falder i samme takt som beskæftigelsen vokser, er et godt tegn, idet det signalerer, at arbejdsstyrken vokser. Selvom andre økonomiske nøgletal i løbet af 2. kvartal har været til den svage side, så er beskæftigelsen fortsat med at stige pænt. Det er et tegn på, at den underliggende vækst og optimisme i den grad er til stede i dansk økonomi, og at vi kan forvente, at det lille opsving i dansk økonomi vil fortsætte. Fortsat stigende beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik Sverige Stærk BNP-vækst i 2. kvartal dækker over svagere underkomponenter Sveriges foreløbige BNP-vækst for 2. kvartal steg mere end ventet med 1,0 % (sæsonjusteret) på kvartalsbasis og 3,0 % på årsbasis. Umiddelbart en god vækst 0,5 %- point over Riksbankens prognose. Det vil dog næppe betyde noget for Riksbankens overvejelser om repo-renten eller kvantitative lempelser. I stedet venter vi, at det næste tal for den underliggende inflation (for juli) bliver et slag for Riksbankens prognose, som formentlig er 0,3 %-point for høj. Hvis vi ser på den økonomiske vækst, kan mere end halvdelen af den kvartalsvise ændring (1,0 %) henføres til nettoeksporten (0,6 %-point). Væksttallet dækker således i nogen grad over, at anlægsinvesteringerne faktisk faldt, og at væksten i privatforbruget aftog. Desuden skal det bemærkes, at en del af stigningen i nettoeksporten i sig selv skyldtes faldende import. Således tyder udviklingen i underkomponenterne på, at væksten måske ikke er så god, som den ser ud til på overfladen. Ændring i vækstmønsteret Kilde: Macrobond Det er værd at lægge mærke til forbrugernes adfærd, som tegner et temmelig blandet billede. Forbrugertilliden (og tilliden i detailhandlen) faldt igen i juli og ligger nu under det langsigtede gennemsnit. Den tendens blev til dels bekræftet af et svagere detailsalg i juni end ventet. Samtidig er realkreditudlånet dog øget med 7,4 % på årsbasis i juni. Så der er til gengæld ingen tegn på afmatning i boligmarkedet. Norge Meget blandede tal Det er fortsat vanskelig at få et klart billede af konjunkturudviklingen i Norge. Konjunkturbarometeret for industrien bekræftede i denne uge signalerne fra PMI om, at udviklingen i industrien er blevet drastisk forværret i 2. kvartal, hvilket sandsynligvis hænger sammen med effekterne fra faldet i olieinvesteringerne i den olierelaterede industri. Samtidig bekræftede detailhandelstallene for juni, at faldet i maj var en korrektion efter gode tal i marts og april og ikke et varsel om et trendskifte i privatforbruget. Forbrugsvæksten ser nu ud til at komme til at ligge i underkanten af 1 % k/k i 2. kvartal, og det reducerer muligheden for, at vores BNP-prognose er for høj. Tallene indikerer desuden, at vi fortsat ikke ser nogen tredjerunde-effekter fra faldet i olieprisen det vil sige en betydelig ændring i husholdningernes adfærd. Vil forbrugerne holde stand? Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets juli 2015

7 Ledighedstallene viser i øvrigt, at selv om ledigheden stiger, er udviklingen fortsat nogenlunde som ventet. Det er også lidt bemærkelsesværdigt, at den samlede beskæftigelse ser ud til at stige igen på trods af nedturen i den olierelaterede industri. Vores vurdering, at recessionen i Norge bliver relativt kortvarig og ikke så dyb hænger imidlertid sammen med en antagelse om, at industrikonjunkturen nu er på vej mod bunden, og at aktiviteten vil stabilisere sig eller blive bedre mod slutningen af året juli 2015

8 Læs mere Udpluk af ugens analyser fra Danske Bank Markets 31/7 Flash Comment - Euro area: Core inflation surprises on the upside again HICP-inflation i euroområdet var uændret på 0,2 % å/å i juli, på linje med konsensus. 29/ 7/15 US - FOMC: Only 'some' further progress needed for September rate hike Meddelelsen fra FOMC efter juli-mødet var stort set uændret i forhold til mødet i midten af juni, men indeholdt et vigtigt 'some' i ordlyden om en første renteforhøjelse. 28/7 Research Danmark: Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus efter den seneste tids kombination af svage økonomiske nøgletal og store fald på det kinesiske aktiemarked. Vi har derfor set nærmere på Kinas betydning for dansk økonomi. 28/ 7/15 UK: Growth rebounded in Q2 - focus now on next MPC meeting Office of National Statistics udsendte tirsdag første estimat af britisk BNP-vækst for 2. kvartal (baseret på mindre end 50 % af den krævede information for det endelige estimat). 27/ 7/15 Euro area bank lending signals stronger recovery Pengemængden samt udlånet fra bankerne i euroområdet stiger fortsat, idet ECB s pengepolitiske lempelser har medført billigere banklån samt nemmere adgang til lån. 24/ 7/15 Weak China PMI throws cold water on signs of recovery De kinesiske PMI-data for juli viste svaghed. Det foreløbige Caixin PMI-indeks for fremstillingssektoren (tidligere HSBC PMI) faldt til 48,2 (konsensus: 49,7) fra 49,4 i juni. Det var det laveste niveau siden marts / 7/15 UK: More MPC members tilt towards a hike Kommentar til referat af Bank of Englands juli-møde. 16/ 7/15 ECB Meeting: 18 questions about Greece Det mest interessante ved ECB-mødet var centralbankens beslutning om at forhøje ELAfundingen til græske banker med 900 mia. euro over en uge. 16/ 7/15 homes kvartalsfokus : Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til juni. 16/ 7/15 homes kvartalsfokus: Status quo for lejlighedspriserne i 2. kvartal juli 2015

9 homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at priserne på landsplan var uændrede fra maj til juni. 15/ 7/15 Fed semi-annual testimony - more upbeat than usual Fed-chef Janet Yellen gentog i den halvårlige pengepolitiske rapport til Kongressen budskabet om, at en første renteforhøjelse i år vil være passende. 14/ 7/15 UK: Timing of summer sales pushed inflation back to zero Som generelt ventet faldt inflationsraten i Storbritannien tilbage til 0,0 % i juni fra 0,1 % i maj. Kerneinflationen faldt til 0,8 % i juni fra 0,9 % i maj. 14/ 7/15 Global: Nuclear deal paves the way for return of Iran oil Iran og de såkaldte P5+1 lande er nået frem til en atomaftale, der, når den er implementeret, vil føre til at sanktionerne på Irans olieeksport fjernes. 8/ 7/15 Dansk Jobindex: Fremgangen på jobmarkedet sat på pause Antallet af nye jobannoncer steg fra maj til juni. I juni blev der lagt nye jobannoncer på nettet - fremgangen i forhold til maj skyldes dog teknik, reelt har niveauet været stort set uændret siden februar i år juli 2015

10 Makroprognose Makroprognose, Skandinavien år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Danmark ,1 0,6 1,4 3,7 0,3 2,6 3,8 0,6 5,1 1,8 45,2 6, ,7 1,9 1,0 0,2-0,4 3,4 1,9 0,7 4,7-1,0 38,6 7, ,1 1,9 0,3 3,2 0,1 4,9 4,6 1,7 4,4-2,1 37,9 6,8 Sverige ,3 2,4 1,9 7,4 0,2 3,3 6,6-0,2 7,9-2,1 43,9 5, ,3 2,0 1,6 5,3 0,1 3,8 4,9 0,2 7,8-1,8 44,5 5, ,3 2,0 1,1 3,6 0,0 5,3 5,2 1,5 7,6-0,9 44,8 5,4 Norge ,2 2,0 2,7 0,6 0,2 2,7 1,9 2,0 3, ,5 1,9 2,3-1,8 0,7 1,6 3,4 2,1 4, ,3 2,0 2,2 1,9 0,1 1,5 3,0 2,0 3, Makroprognose, Euroland år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Euroland ,9 1,0 0,6 1,1-0,1 3,7 4,0 0,4 11,6-2,4 92,0 2, ,5 1,7 1,1 2,5 0,0 3,8 4,6 0,2 11,0-2,1 91,8 2, ,0 1,1 0,7 5,5 0,0 4,2 4,1 1,4 10,2-1,7 90,6 2,5 Tyskland ,6 1,2 1,1 3,4-0,1 3,8 3,3 0,8 5,0 0,2 74,5 7, ,3 2,4 1,1 3,0 0,0 5,7 5,3 0,4 5,0 0,0 72,4 7, ,6 1,6 0,8 6,8 0,0 4,9 5,3 2,1 4,7 0,2 69,6 6,7 Frankrig ,4 0,6 1,9-1,6-0,1 2,7 3,8 0,6 10,2-4,4 95,5-1, ,7 1,1 1,0-0,7 0,0 4,6 4,2 0,0 10,4-4,5 98,1-1, ,0 0,8 0,4 3,1 0,0 3,4 4,0 1,3 10,2-4,7 99,8-2,2 Italien ,4 0,3-0,9-3,2 0,3 2,4 1,6 0,2 12,7-3,0 132,2 1, ,5 0,8 0,5-0,7 0,0 4,3 2,6 0,0 12,6-2,7 133,8 1, ,4 0,7 0,4 3,4 0,0 4,3 3,8 1,4 12,4-2,2 132,7 1,8 Spanien ,4 2,4 0,1 3,4-0,1 4,2 7,6-0,2 24,5-5,6 98,1 0, ,4 2,7-0,7 5,3 0,0 5,1 5,8-0,7 23,2-4,5 101,2 0, ,6 1,9 0,4 6,8 0,0 4,5 4,9 1,3 21,7-3,7 100,6 0,9 Finland ,1-0,2 0,2-5,1 - -0,4-1,4 1,0 8,7-3,2 59,3-1, ,5 0,6 0,0-2,0-2,0 1,0 0,2 9,2-3,1 62,0-1, ,4 0,5-0,5 3,0-4,0 2,5 1,0 9,0-2,7 63,5-0,7 Makroprognose, Global år BNP 1 Privatforb. 1 forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 USA ,4 2,5-0,2 5,3 0,0 3,2 4,0 1,6 6,2-4,1 101,0-2, ,3 3,1 0,6 3,7 0,1 2,5 5,7 0,5 5,4-2,9 104,0-2, ,7 2,9 0,9 5,1-0,1 4,6 4,7 2,2 5,0-2,6 103,0-2,6 Japan ,1-1,4 0,3 2,6 0,1 8,4 7,4 2,4 3,6-7,0 245,0 0, ,0 0,0 0,9 0,8 0,2 7,6 5,0 1,0 3,3-6,5 245,0 2, ,4 1,4 1,2 1,2-0,1 6,0 7,4 1,6 3,1-6,2 246,0 2,0 Kina , ,0 4,3-1,1 40,7 1, , ,7 4,2-0,8 41,8 2, , ,3 4,2-0,8 42,8 2,3 UK ,8 2,5 2,1 7,8-0,2 0,6 2,2 1,5 6,2-5,4 88,7-4, ,8 2,5 0,7 6,1 0,0 2,4 3,9 0,3 5,5-4,6 90,1-4, ,8 2,3-1,0 7,5 0,0 4,7 4,7 1,6 5,3-3,6 91,0-3,6 Kilde: OECD og Danske Bank. 1) % å/å. 2)%-bidrag til BNP-vækst. 3) % af arbejdsstyrken. 4) % af BNP juli 2015

11 Finansprognose Penge-, obligations- og valutamarkedet Ledende rente 3 måneders rente 2-års swap rente 10-års swap rente Valuta over for EUR Valuta over for USD Valuta over for DKK USD 31-jul 0,25 0,30 0,96 2,35 109,4-682,2 +3m 0,50 0,62 1,45 2,70 104,0-716,8 +6m 0,75 0,87 1,65 2,85 106,0-703,3 +12m 1,25 1,45 2,00 3,05 110,0-677,7 EUR 31-jul 0,05-0,02 0,10 1,00-109,4 746,1 +3m 0,05-0,01 0,10 1,20-104,0 745,5 +6m 0,05-0,01 0,10 1,30-106,0 745,5 +12m 0,05-0,01 0,20 1,60-110,0 745,5 JPY 31-jul 0,10 0,10 0,14 0,58 135,7 124,1 5,50 +3m 0,10 0, ,0 125,0 5,73 +6m 0,10 0, ,6 126,0 5,58 +12m 0,10 0, ,7 127,0 5,34 GBP 31-jul 0,50 0,58 1,16 2,11 70,1 156,1 1064,6 +3m 0,50 0,65 1,30 2,20 70,0 149,0 1065,0 +6m 0,75 0,83 1,55 2,30 70,0 151,0 1065,0 +12m 1,00 1,26 1,95 2,60 72,0 153,0 1035,4 CHF 31-jul -0,75-0,74-0,67 0,30 105,7 96,7 705,7 +3m -0, ,0 100,0 716,8 +6m -0, ,0 100,0 703,3 +12m -0, ,0 100,0 677,7 DKK 31-jul 0,05-0,11 0,27 1,32 746,11 682,2 - +3m 0,05-0,10 0,15 1,45 745,5 716,8 - +6m 0,05-0,05 0,15 1,55 745,5 703, m 0,05-0,05 0,25 1,85 745,5 677,7 - SEK 31-jul -0,35-0,24-0,15 1,36 943,6 862,7 79,1 +3m -0,40-0,30 0,05 1,60 930,0 894,2 80,2 +6m -0,45-0,30 0,00 1,70 920,0 867,9 81,0 +12m -0,45-0,35 0,00 1,95 900,0 818,2 82,8 NOK 31-jul 1,00 1,28 1,17 2,13 893,6 817,0 83,5 +3m 1,00 1,25 1,30 2,30 870,0 836,5 85,7 +6m 1,00 1,25 1,30 2,40 850,0 801,9 87,7 +12m 1,00 1,25 1,40 2,70 840,0 763,6 88,8 Aktiemarkedet Regioner Kilde: Danske Bank Pris trend 12 mdr. Anbefaling USA (USD) Stærk USD, afdæmpet indtjeningsvækst, høj pris Medium 0-5% 5-8% Undervægt Emerging markets (lokal valuta) Råvare-univers er under pres Høj 0-3% 0-5% Undervægt Japan Reflation, 'corporate governance', indtjeningsvækst, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Europa (ekskl. Nordiske) Reflation, indtjeningsvækst, billig EUR, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Nordiske Indtjeningsvækst, dyr værdiansættelse Medium 0-% 5-10% Overvægt Råvarer Risiko profil 3 mdr Pris trend 3 mdr. Gennemsnit 31-jul K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K NYMEX WTI ICE Brent Kobber Zink Nikkel Aluminium Guld Matif Mill Hvede Raps CBOT Hvede CBOT Majs CBOT Sojabønner juli 2015

12 Kalender I løbet af ugen Kilde: Danske Bank Periode Danske Bank Konsensus Seneste Tir GBP Nationwide huspriser m/m å/å jul 0.5% 3.3% -0.2% 3.3% Lør 01 CNY PMI fremstilling Indeks jul Lør 01 CNY Service PMI Indeks jul 53.8 Mandag den 3. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - USD Bilsalg mio jul 17.15M 17.11M - OTH Regnskab - HSBC Holdings, Commerzbank - JPY Officielle reserveaktiver mia. USD jul :35 JPY Nikkei PMI fremstilling, endelig Indeks jul :45 CNY Caixin PMI fremstilling, endelig Indeks jul :30 SEK PMI Indeks jul :15 ESP PMI fremstilling Indeks jul :30 CHF PMI fremstilling Indeks jul :45 ITL PMI fremstilling Indeks jul :50 FRF PMI fremstilling, endelig Indeks jul :55 DEM PMI fremstilling, endelig Indeks jul :00 EUR PMI fremstilling, endelig Indeks jul :30 GBP PMI fremstilling Indeks jul :30 USD PCE kerne m/m å/å jun 0.1%.. 0.1% 1.2% 0.1% 1.2% 14:30 USD PCE deflator m/m å/å jun 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 14:30 USD Personlig indkomst m/m jun 0.3% 0.3% 0.5% 14:30 USD Privatforbrug m/m jun 0.2% 0.2% 0.9% 15:45 USD Markit fremstillings PMI, endelig indeks jul :45 EUR ECBs offentliggør tal for opkøb 16:00 USD Byggeomkostninger m/m jun 0.7% 0.8% 16:00 USD ISM fremstilling Indeks jul :00 USD ISM prisindeks Indeks jul :50 USD Fed's Powell (stemmebr., neutral) taler Tirsdag den 4. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OTH Regnskab - Bayerische Motoren Werke, Credit Agricole, Walt Disney 1:50 JPY Pengebase å/å jul 34.2% 3:30 JPY Lønninger å/å jun 0.9% 0.7% 3:30 AUD Detailsalg m/m jun 0.4% 0.3% 3:30 AUD Handelsbalance mio. AUD jun -3000M -2751M 6:30 AUD Reserve Bank of Australia rentebeslutning % 2.0% 2.0% 8:00 GBP Nationwide huspriser m/m å/å jul 0.4% 3.5% -0.2% 3.3% 9:00 NOK PMI Indeks jul :30 GBP PMI bygge og anlæg Indeks jul :00 EUR PPI m/m å/å jun -2.3% -0.1% -2.0% 0.0% 16:00 DKK Valutareserve mia. DKK jul :00 USD Fabriksordrer m/m jun 1.7% -1.0% juli 2015

13 Kalender - fortsat Onsdag den 5. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OTH Regnskab - Time Warner, Standard Chartered, Societe Generale, UniCredit - GBP Halifax huspriser m/m 3Ms/ÅoÅ jul :35 JPY Markit PMI service Indeks jul :45 CNY Service PMI Indeks jul :30 SEK PMI service Indeks jul :00 DKK Husprisindeks m/m å/å maj 9:15 CHF CPI m/m å/å jul -0.4% -1.1% 0.1% -1.0% 9:15 ESP PMI service Indeks jul :45 ITL PMI service Indeks jul :50 FRF PMI service, endelig 52.0 jul :55 DEM PMI service, endelig Indeks jul :00 ITL Industriproduktion m/m å/å jun -0.3% % 3.0% 10:00 EUR PMI samlet, endelig Indeks jul :00 EUR PMI service, endelig Indeks jul :30 GBP PMI service Indeks jul :00 EUR Detailsalg m/m å/å jun -0.4% % % 2.4% 13:00 USD MBA ansøgninger om boliglån % 0.8% 14:15 USD ADP beskæftigelse 1000 jul 210K 237K 14:30 USD Handelsbalance mia. USD jun :45 USD Markit service PMI, endelig Indeks jul :45 USD Markit samlet PMI, endelig Indeks jul :00 USD ISM ikke-fremstillingsvirksomhed Indeks jul :30 USD DOE U.S. råolie lager K -4203K Torsdag den 6. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OTH Regnskab - Deutsche Post, Deutsche Telecom, Novo Nordisk, Rio Tinto 3:30 AUD Ændring i beskæftigelse 1000 jul 10.0K 7.3K 7:00 JPY Ledende økonomisk indeks, foreløbig Indeks jun :00 DEM Fabrikordre m/m å/å jun 0.2%.. 0.1% 4.9% -0.2% 4.7% 9:00 DKK Tvangsauktioner (s.k.) Antal jul 9:00 DKK Konkurser (s.k.) Antal jul 9:30 SEK Gennemsnitlig boligpris mio. SEK jul 10:30 GBP Industriproduktion m/m å/å jun 0.1% 2.2% 0.1% 2.2% 0.4% 2.1% 10:30 GBP Produktion i fremstilling m/m å/å jun 0.1% 0.4% 0.1% 0.4% -0.6% 1.0% 13:00 GBP BoE annoncerer rentesats % 0.5% 0.5% 0.5% 13:00 GBP BoE Inflationsrapport 13:00 GBP BoE annoncerer mål for opkøbsprogram mia. GBP aug :30 USD Ansøgere til arb.løs.understøttelse K Fredag den 7. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - EUR Fitch publiserer muligvis Irlands gælds rating - EUR Fitch publiserer muligvis Østrigs gælds rating - OTH Regnskab - TDC, Allianz SE - JPY Bank of Japan offentliggør rentebeslutning 7:45 CHF Ledighed % jul 3.3% 3.3% 8:00 DEM Industriproduktion m/m å/å jun 0.1%.. 0.3% 2.1% 0.0% 2.1% 8:00 DEM Handelsbalance mia. EUR jun :45 FRF Industriproduktion m/m å/å jun 0.2% % 2.8% 9:30 SEK Offentlig saldo mia. SEK jul :00 NOK Kreditindikator (K2) å/å jun 6.0% 5.9% 10:00 NOK Industriproduktion, fremstilling m/m å/å jun 1.3% % -2.6% 10:00 NOK Industriproduktion m/m å/å jun 0.7% 4.2% 10:30 GBP Handelsbalance mio. GBP jun :30 USD Beskæftigelse 1000 jul 210K 225K 223K 14:30 USD Gennemsnitlig timeløn m/m å/å jul 0.2% 2.3% 0.2% 2.3% 0.0% 2.0% 14:30 USD Arbejdsløshed % jul 5.3% 5.3% 5.3% 14:30 USD Privatbeskæftigelse 1000 jul 218K 223K 14:30 USD Fremstillingsbeskæftigelse 1000 jul 5K 4K 14:30 USD Ugentlig arbejdstid, gns. Timer jul :30 CAD Nettoændring i fuldtidsbeskæftigelse 1000 jul :00 USD Forbrugerkredit mia. USD jun Kilde: Danske Bank juli 2015

14 Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredit-transaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og den danske Børsmæglerforeningens anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Markedsnyt er en daglig publikation, der beskriver dagens vigtigste nøgletal og begivenheder på de finansielle markeder. Modeller og metoder er beskrevet i analysen, i det omfang de anvendes i publikationen. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Alle kursrelaterede data er beregnet på baggrund af lukkekursen fra dagen før offentliggørelse. Planlagte opdateringer af analysen Denne analyse opdateres ugentligt. Offentliggørelse af analysen Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juli 2015

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. april 2016 Markedsnyt Market movers i dag Der offentliggøres ingen vigtige nøgletal i Europa i dag, og der kommer heller ingen rating-nyheder om europæiske

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. april 2015 Markedsnyt Market movers i dag Det bliver en stille begyndelse på ugen uden vigtige nøgletal på kalenderen. Vi må vente til i morgen, hvor det

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få, mindre vigtige nøgletal på makrokalenderen i dag. Frankrigs industriproduktion ventes at været

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 26. april 2016 Markedsnyt Market movers i dag I dag offentliggøres ordrer på varige goder i USA for marts. Tallene vil give os en indikation af investeringsvæksten

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Ugefokus Frist for græsk aftale forlænget til midten af juni

Ugefokus Frist for græsk aftale forlænget til midten af juni Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. maj 2015 Ugefokus Frist for græsk aftale forlænget til midten af juni Fokus i den kommende uge Det går trægt med forhandlingerne mellem Grækenland og kreditorerne,

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. april 2015 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien offentliggøres referatet af Bank of Englands april-møde. Vi forventer, at den pengepolitiske

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2015 Markedsnyt Market movers i dag Grækenlands premierminister Tsipras og EU-Kommissionens præsident Juncker mødes i dag og kan nå frem til en politisk

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Bank of England annoncerer i dag bankrenten og oplyser sit mål for aktivopkøbet. Renten forventes fastholdt på

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på ECB og Fed forud for de vigtige møder i december. Der er flere taler på kalenderen i dag,

Læs mere

Ugefokus Kinas omstilling fortsætter

Ugefokus Kinas omstilling fortsætter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. oktober 2015 Ugefokus Kinas omstilling fortsætter Fokus i den kommende uge Vi forventer, at der blev skabt 170.000 nye jobs i USA i oktober. Tegn på øget

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien er det blevet tid til januar-mødet i Bank of England (BoE). Som forventet holdt BoE en blød

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Ugefokus Rentenedsættelser igen på dagsordenen

Ugefokus Rentenedsættelser igen på dagsordenen Investment Research 29. januar 2016 Ugefokus Rentenedsættelser igen på dagsordenen Fokus i den kommende uge Centralbankerne i Japan og Europa har stjålet billedet med signaler om rentenedsættelser udsigterne

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. oktober 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. oktober 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag FOMC-mødet i aften vil næppe give os megen ny information. Vi forventer en meddelelse, men ingen opdaterede

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi forventer, at Bank of England holder renten uændret på 0 %, antagelig igen med en stemmefordeling på 8-1 for

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 2015 Markedsnyt Market movers i dag Pengemængden i euroområdet og bankernes långivning offentliggøres i dag. Stigningen i tallene kunne indikere,

Læs mere

Ugefokus Euroområdet i medvind

Ugefokus Euroområdet i medvind Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. januar 2015 Ugefokus Euroområdet i medvind Fokus i den kommende uge Ugen byder på en række taler af repræsentanter for den amerikanske centralbank. Det

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er flere vigtige nøgletal på kalenderen i USA i dag inden Thanksgiving i morgen, torsdag og Black Friday.

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag I euroområdet begynder ugen med offentliggørelsen af de foreløbige PMI-tal. Vi forventer at se en moderat stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. november 2014

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. november 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. november 2014 Markedsnyt Market movers i dag Det amerikanske marked holder lukket pga. Thanksgiving-ferien. OPEC mødes i Wien i dag. Det er usikkert, om

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Eurogruppens finansministre mødes kl. 15:00 for at drøfte den tredje hjælpepakke til Grækenland. Selvom aftalen

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi venter ingen væsentlige ændringer i de norske inflationstal for oktober, se side 2. Markedsoversigt 07:30

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. september 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. september 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. september 2015 Markedsnyt Market movers i dag Inflationen i euroområdet for september offentliggøres kl. 11:00. Vi forventer, at inflationsraten igen er

Læs mere

Investment Research General Market Conditions 29 februar 2016

Investment Research General Market Conditions 29 februar 2016 Investment Research General Market Conditions 29 februar 26 Markedsnyt Market Movers i dag De foreløbige inflationstal for euroområdet vil være i fokus i dag, og vi venter, at inflationen igen går i minus

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. maj 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få økonomiske data på kalenderen i dag. Et tredages møde i Tyskland for G7-landenes finansministre og

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Det amerikanske marked holder lukket i dag pga. Martin Luther King Jr. Day. Der offentliggøres ingen vigtige

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Fed-medlemmerne Lockhart og Kaplan (ingen af dem stemmeberettigede) taler i dag, og desuden offentliggøres det

Læs mere

Ugefokus Livet efter den første renteforhøjelse

Ugefokus Livet efter den første renteforhøjelse Investment Research 18. december 2015 Ugefokus Livet efter den første renteforhøjelse Fokus i de kommende uger Vi vil spejde efter signaler om de kommende renteforhøjelser i USA, når referatet af det seneste

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Vigtige begivenheder i uge 52 og 1:

Vigtige begivenheder i uge 52 og 1: A Vigtige begivenheder i uge 52 og 1: USA: Forbrugertillid, referat fra Fed møde, Jobrapport og ISM er Kina: PMI er Euroland: M3 og udlån, forbrugerpriser og PMI er Research, Jyske Markets Vestergade 8-16

Læs mere

Ugefokus Fed bliver på sidelinjen

Ugefokus Fed bliver på sidelinjen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 Ugefokus Fed bliver på sidelinjen Ugefokus i den kommende uge Den amerikanske centralbank holder formentlig renten uændret pga. en stramning

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. oktober 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. oktober 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Den amerikanske industriproduktion i september ventes at være faldet 0,2 % m/m, efter et fald på 0,4 % i august.

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi regner med, at BNP-tallene i USA for 3. kvartal er blevet oprevideret fra % k/k AR til omkring 2,0 % k/k

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Flere medlemmer af ECB og Fed har talt i denne uge, og der er flere taler på kalenderen igen i dag. Vi lytter

Læs mere

Vigtige begivenheder i uge 44:

Vigtige begivenheder i uge 44: A Vigtige begivenheder i uge 44: USA: Rentemøde i Fed, Jobrapport, ISM Industri og Forbrugertillid Kina: PMI industri (Caixin) Euroland: BNP og Forbrugerpriser Storbritannien: Rentemøde i BoE Research,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på Emerging Markets og den afsmittende effekt på de globale aktiemarkeder, men der er tegn på en

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere