Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for juli, som er en af de vigtigste offentliggørelser inden Federal Reserve-mødet i september. Vi venter en stigning i beskæftigelsen uden for landbruget på , hvilket efter vores vurdering er et niveau, som vil få de fleste medlemmer af den pengepolitiske komité til at stemme for en renteforhøjelse i september. I euroområdet ventes detailsalget for juni at falde på linje med den lavere forbrugertillid. De tyske fabriksordrer og industriproduktionen ventes fortsat at blive understøttet af udenlandske ordrer. Indhold Fokus i den kommende uge... 2 Makro og finans på tværs... 5 Ugen der gik i Skandinavien... 6 Læs mere... 8 Makroprognose Finansprognose Kalender I Storbritannien vil den pengepolitiske meddelelse, mødereferatet og den nye inflationsrapport blive udsendt samtidig. Vi venter, at komitémedlemmerne vil være splittede i spørgsmålet, om renten skal forhøjes eller ej. De nye prognoser vil også tiltrække opmærksomhed. I Danmark bliver det interessant at se, om Nationalbanken fortsatte med at intervenere i juli for at hindre svækkelse af kronen. Makro og finans på tværs Meddelelsen fra Federal Reserve tyder på, at centralbanken ikke er langt fra den første renteforhøjelse. De amerikanske nøgletal er afgørende for vores forventning om en amerikansk renteforhøjelse i september og meget vigtig for de finansielle markeder. Vi venter højere obligationsrenter i den korte ende og en lavere EUR/USD på kort sigt. Finansprognose Hovedindikatorer 31-jul 3M 12M 10yr EUR swap 1,00 1,20 1,60 EUR/USD ICE Brent oil jul 6M 12-24M S&P ,63 0-5% 5-8% I euroområdet er fokus igen rettet mod bedre nøgletal efter aftalen med Grækenland medio juli. I Kina ventes uroen på aktiemarkedet kun at påvirke væksten i beskedent omfang Læs mere på side 10 Kilde: Danske Bank Fokus på den amerikanske arbejdsmarkedsrapport Opmærksomheden rettes også mod lønningerne i USA Redaktører Allan von Mehren Kilde: BLS, Danske Bank Markets Kilde: BLS, Danske Bank Markets Steen Bocian Error! Bookmark not defined. of

2 Fokus i den kommende uge Globalt I USA er næstes uges mest betydningsfulde begivenhed arbejdsmarkedsrapporten for juli, som er en af de vigtigste offentliggørelser inden Federal Reserve-mødet i september, hvor vi venter den første renteforhøjelse. Hvis centralbanken skal levere den ventede renteforhøjelse, skal arbejdsmarkedet vise fortsat bedring, og der skal være tegn på, at inflationen stiger, og/eller at kerneinflationen er ved at nå bunden. Vi venter, at beskæftigelsen uden for landbruget stiger med , hvilket er en smule under jobvæksten i de tre foregående måneder på godt , men det er efter vores vurdering stadig et niveau, der vil få de fleste medlemmer af den pengepolitiske komité (FOMC) til at stemme for en renteforhøjelse i september. Vi regner med, at ledigheden er uændret på 5,3 %. Der vil også være fokus på den gennemsnitlige timeløn, som var uændret på månedsbasis i juni, hvilket medførte et fald i den årlige lønvækst til bare 2,0 % i forhold til 2,3 % i maj. Vi venter, at den gennemsnitlige timeløn stiger med 0,2 % m/m i juli, når arbejdsmarkedet fortsætter med at blive strammere, og det ventes samlet set at medføre en snarlig stigning i løninflationen. ISM for industrien ventes at falde til 53,1 i juli fra 53,5 i juni. De regionale PMI er tyder generelt på et fald i juli, og ordre-/lagerbalancen peger også mod, at ISMindekset kan forværres en smule. Længere ude i fremtiden venter vi stadig en moderat stigning i ISM for industrien i 2. halvår, idet fremstillingssektoren bør blive positivt påvirket af den generelle efterspørgselsstigning. Opmærksomheden vil også være rettet mod PCE-kerneinflationen, da det er Federal Reserves foretrukne mål for inflationen. Kerneinflationen i forbrugspriserne (CPI) for juni, som allerede er udsendt, steg 0,2 % på månedsbasis og gav dermed en lille årlig stigning til 1,8 % fra 1,7 %. PCE-kerneinflationen er dog på et lavere niveau, og den ventes at være uændret på 1,2 % med en månedlig stigning på 0,2 %. Beskæftigelsesstigningen ventes at ligge over Kilde: BLS og Danske Bank Markets Den gennemsnitlige timeløn stiger Kilde: BLS og Danske Bank Markets Detailsalget i euroområdet falder I euroområdet kommer der en række faktiske økonomiske nøgletal for slutningen af 2. kvartal. De vil formentlig tiltrække større opmærksomhed på de finansielle markeder, efter den græske aftale blev indgået i juli, og usikkerheden er aftaget. På linje med den lavere forbrugertillid i euroområdet venter vi et beskedent fald i detailsalget på 0,4 % m/m i juni efter stigninger i både april og maj. I 2. kvartal har der været nogen modvind for privatforbruget, da olieprisen langsomt er steget, og usikkerheden om Grækenland fortsat har domineret, men disse faktorer ventes at være mere understøttende for privatforbruget i de kommende måneder. Dertil kommer at fremgangen på arbejdsmarkedet fortsat vil være positiv for privatforbruget. De tyske fabriksordrer og industriproduktionen for juni udsendes i den kommende uge. Vi venter en lille stigning i begge tal på baggrund af den fortsatte stigningstendens i ordrerne og produktionen af investeringsgoder. Hvad angår fabriksordrerne har styrkelsen i 2. kvartal været drevet af udenlandske ordrer, som understøttes af den svagere effektive euro og øget vækst i USA. Den tyske handelsbalance for juni udsendes også i næste uge. Desuden udsendes de endelige PMI er for euroområdet, og i den forbindelse vil opmærksomheden være rettet mod den første udsendelse af de italienske og spanske tal. I begge lande ventes PMI erne for industrien og servicesektoren fortsat at ligge omkring det aktuelle relativt høje niveau, hvilket tyder på, at udviklingen i PMI erne i de perifere eurolande er bedre for juli end de gennemsnitlige tal for euroområdet, som viste svækkelse i juli på grund af de skuffende franske tal. Kilde: EU-Kommissionen, Eurostat, Danske Bank Markets Stigningstendens i tyske investeringsgoder Kilde: Tysklands nationale statistikkontor, Danske Bank Markets juli 2015

3 I Storbritannien er den vigtigste begivenhed i den kommende uge augustmødet i Bank of England. Det er første gang med den såkaldte supertorsdag, hvor den pengepolitiske meddelelse, mødereferatet og den nye inflationsrapport udsendes samtidig. Vi venter, at den pengepolitiske komité vil stemme for at holde renten og beholdningen af opkøbte aktiver uændret på hhv. 0,50 % og 375 mia. pund. Dog venter vi, at komitémedlemmerne vil være splittede i spørgsmålet om at forhøje renten eller ej, da vi forventer, at to af medlemmerne vil foretrække at sætte renten op med det samme, således at afstemningsresultatet bliver 7-2. Det bliver interessant at se, hvordan aftalen mellem Grækenland og kreditorerne har påvirket holdningen i Bank of England, da situationen i Grækenland var en væsentlig faktor for en række komitémedlemmer på mødet i juli. De nye prognoser i inflationsrapporten, herunder effekten af regeringens planlagte finanspolitik, vil også tiltrække opmærksomhed. Desuden vil PMI erne for juli vække interesse. Vi venter, at PMI for servicesektoren falder fra 58,5 til 57,0. Selv hvis vi får ret, vil PMI for servicesektoren fortsat være på et meget højt niveau, hvilket tyder på yderligere output-vækst i serviceydelserne. PMI for industrien ventes at stige en anelse til 52,0 fra 51,4 og er dermed ved at indhente niveauet i euroområdet. Vi venter ikke, at produktionstallene for juni vil medføre justering af det første estimat for BNP-væksten. I Japan er fokus rettet mod centralbankmødet. På det seneste møde signalerede den japanske centralbank ikke en nært forestående lempelse, og vores forventning er stadig, at centralbanken ikke vil udvide de kvantitative lempelser yderligere. I Kina vil handelsbalancetallene for juli bringe nyt om den økonomiske situation. PMI service virker højt vi venter et fald Kilde: ONS, Markit Economics Skandinavien Det er stadig sommerferie i Danmark, og der er derfor kun få vigtige nøgletal i næste uge. Det vigtigste er tallet for valutareserven i juli. Efter det opadgående pres på kronen i begyndelsen af året, hvor Nationalbanken supplerede aggressive rentenedsættelser med store interventionsopkøb af udenlandsk valuta, så intervenerede Nationalbanken for samlet set 102,4 mia. kr. i 2. kvartal for at undgå, at kronen blev for svag. Det bliver interessant at se, om denne tendens er fortsat ind i juli. Det er selvfølgelig værd at huske på, at valutareservetallet er bagudskuende og kun siger noget om, hvad Nationalbanken allerede har gjort, og ikke hvad den kommer til at gøre. I næste uge får vi også tal for udviklingen i hus- og ejerlejlighedspriserne på landsplan i maj. Der har været stor fokus på udviklingen på boligmarkedet i år på grund af de ekstremt lave renter og pæne prisstigninger. Tallene for maj vil sige noget om, hvorvidt fremgangen er fortsat ind i 2. kvartal. Tal fra home og Boligsiden indikerer, at fremgangen kan have taget en lille pause, hvilket kan hænge sammen med de rentestigninger, vi så i løbet af foråret. Når det er sagt, er renterne fortsat på et ekstremt lavt niveau i et historisk perspektiv, og vi tror, at det vil få boligpriserne til at stige yderligere. Er Danmarks Nationalbank fortsat med intervention i juli? Kilde: Danmarks Statistik, Danske Bank juli 2015

4 I næste uge får vi også tal for antallet af konkurser og tvangsauktioner i juli. Vi venter, at PMI for industrien i Sverige stiger igen efter to måneder med fald. Når det er sagt, vil en sådan stigning være en korrektion af noget, der ligner en nedadgående tendens, medmindre indekset ligger et godt stykke over 55. Selvom tallet først kommer i næste uge, vil inflationen for juli sandsynligvis være i fokus igen. Det skyldes, at vores estimater allerede nu viser, at den underliggende inflation formentlig vil være langt lavere (0,3 %-point) end Riksbankens prognose. Det er nok til at få sveden til a pible frem hos Riksbankens direktion igen. Men her slutter historien ikke. Mange års lave elpriser og det globale olieprisfald ser ud til at betyde, at afvigelsen vil blive endnu større i de kommende måneder med et deraf følgende øget pres på Riksbanken for at gøre noget. I de seneste måneder har vi set tydelige tegn på, at nedturen i industrien i Norge er accelereret. PMI-indekset faldt i juni til sit laveste niveau siden 2009, og industriproduktionen faldt 2,1 % i maj efter et kraftigt fald i april også. Årsagen er sandsynligvis, at nedgangen i olieinvesteringerne betyder, at ordreindgangen til de olierelaterede industrier er stoppet helt, hvilket gradvis tærer på ordrereserven, så aktiviteten aftager simultant. Samtidig har vi set, at den globale industriaktivitet er aftaget noget i 2. kvartal, og det har sammen med en stærkere norsk krone lagt en dæmper på væksten i den eksportrettede industri. Vi tror, at udviklingen i de seneste par måneder overdriver aktivitetsfaldet lidt, selv om retningen er indiskutabel. Vi venter derfor en lille fornyet stigning i tallene fremover til 47,0 i juli for PMI og i industriproduktionen med 1,3 % m/m i juni. Ugen bringer desuden tal for kreditvæksten (K2) i juni. Efter tegn på afmatning i april steg udlånsvæksten igen i maj, både for husholdningerne og generelt. Stigende boligpriser, lavere renter og en lempeligere udlånspolitik kan bidrage til en fortsat høj kreditvækst. Man skal huske på, at den høje kreditvækst i løbet af vinteren var hovedårsagen til, at Norges Bank valgte at holde renten uændret på rentemøderne i marts og maj. Vi venter, at kreditvæksten samlet set steg til 6,0 % å/å, og at husholdningernes kreditvækst steg til 6,5 % Riksbankens prognose for den underliggende inflation for optimistisk Kilde: Macrobond, Danske Bank Kraftigt fald i industrien Kilde: Macrobond Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige I løbet af ugen Lør 01 CNY PMI fremstilling Indeks jul Man 03-aug 14:30 USD PCE kerne m/m å/å jun 0.1%.. 0.1% 1.2% 0.1% 1.2% 14:30 USD Privatforbrug m/m jun 0.2% 0.2% 0.9% 16:00 USD ISM fremstilling Indeks jul :50 USD Fed's Powell (stemmebr., neutral) taler Tir 04-aug 6:30 AUD Reserve Bank of Australia rentebeslutning % 2.0% 2.0% Ons 05-aug 10:30 GBP PMI service Indeks jul :00 EUR Detailsalg m/m å/å jun -0.4% % % 2.4% 14:15 USD ADP beskæftigelse 1000 jul 210K 237K Tors 06-aug 8:00 DEM Fabrikordre m/m å/å jun 0.2%.. 0.1% 4.9% -0.2% 4.7% 13:00 GBP BoE annoncerer rentesats % 0.5% 0.5% 0.5% 13:00 GBP BoE Inflationsrapport Fre 07-aug - JPY Bank of Japan offentliggør rentebeslutning 8:00 DEM Industriproduktion m/m å/å jun 0.1%.. 0.3% 2.1% 0.0% 2.1% 14:30 USD Beskæftigelse 1000 jul 210K 225K 223K 14:30 USD Gennemsnitlig timeløn m/m å/å jul 0.2% 2.3% 0.2% 2.3% 0.0% 2.0% 14:30 USD Arbejdsløshed % jul 5.3% 5.3% 5.3% Scandi fokus Tir 04-aug 9:00 NOK PMI Indeks jul :00 DKK Valutareserve mia. DKK jul Fre 07-aug 10:00 NOK Kreditindikator (K2) å/å jun 6.0% 5.9% Kilde: Makrobond og Danske Bank juli 2015

5 Makro og finans på tværs Fed ikke langt fra første renteforhøjelse Ugens FOMC-meddelelse indeholdt en lille, men vigtig ændring i forventningen til en første renteforhøjelse, da den amerikanske centralbank (Fed) nu kun vil have some further improvement in the labour market, før der kan være tale om at hæve Fed fundsrenten, jf. FOMC: Only some further progress needed for September rate hike. For os tyder dette på, at Fed ikke er langt fra at hæve renten, og vi forventer fortsat en renteforhøjelse på 25bp ved næste rentemøde medio september. Den lille drejning i FOMC-meddelelsen skabte ikke den store reaktion, og markedet undervurderer efter vores mening fortsat Feds kommende stramningsforløb. Markedet indpriser mindre end en 50% sandsynlighed for, at den første renteforhøjelse kommer til september, og i lyset af den lave prisfastsættelse venter vi, at de finansielle markeder vil holde et stærkt øje med de kommende amerikanske nøgletal. Disse nøgletal er også afgørende for vores forventninger om en renteforhøjelse til september. Vi skulle gerne se en fortsat bedring på arbejdsmarkedet og tegn på, at løninflationen er på vej op og/eller at kerneinflationen bunder ud. Følgende nøgletal er efter vores mening de vigtigste. Jobomkostningsindekset (ECI) for 2. kvartal blev offentliggjort i dag. Tallet var meget svagt, men detaljerne var bedre under overfladen, idet det var to af service sektorerne der stod bag faldet. De andre sektorer voksede i takt med forventning. Tallet understøtter ikke vores forventning om en renteforhøjelse til september, men vi holder fast i vores syn, idet der fortsat kommer meget information om situationen på arbejdsmarkedet inden det næste rentemøde i september. Hovedpunkter FOMC-meddelelsen indikerer, at Fed ikke er langt fra en første renteforhøjelse De amerikanske nøgletal spiller en stor rolle i vores og i markedets forventninger om en renteforhøjelse til september Vi venter stigende korte obligationsrenter og en styrkelse af dollar mod euro på kort sigt I euroområdet er fokus igen vendt mod de grundlæggende forhold efter der blev indgået en aftale med Grækenland medio juli. I Kina venter vi, at uroen på aktiemarkedet kun i begrænset omfang vil påvirke væksten. Arbejdsmarkedsrapporten for juli, som offentliggøres den 7. august. Fed betegner nu den seneste jobvækst som 'solid', og vi tror, at en jobvækst på omkring vil gøre et flertal blandt rentekomiteens medlemmer klar til at forhøje renten til september. Tal for detailsalget i juli, som offentliggøres den 13. august. Detailsalget har været skuffende i lyset af det indkomstløft, forbrugerne har oplevet fra de lave oliepriser tidligere på året, men væksten i BNP ventes understøttet af et stærkt privatforbrug. Senioranalytiker Pernille Bomholdt Henneberg Analytiker Mikael Olai Milhøj Jobomkostningsindekset peger mod stigende løninflation Jobvækst på over vil understøtte vores forventning om en renteforhøjelse Kilde: BLS, Danske Bank Markets Kilde: BLS, Danske Bank Markets juli 2015

6 Ugen der gik i Skandinavien Danmark Beskæftigelsen er steget 25 måneder i træk I løbet af ugen har vi fået tal for beskæftigelsesudviklingen frem til og med maj. Tallene viste, at beskæftigelsen steg med fra april til maj, når man korrigerer for sæsonudsving. Beskæftigelsen er altså fortsat med at stige støt, siden den ramte bunden i april 2013 beskæftigelsen er dermed steget 25 måneder i træk. Fra april 2013 til maj 2015 er beskæftigelsen steget med personer, således at antallet af lønmodtagere nu er på personer. Stigningen fra april til maj i år skyldes især, at der er blevet ansat flere i den private sektor, da beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service kun steg begrænset. Ledigheden lå uændret på 4,7 % (revideret ned fra 4,8 %) i juni. At ledigheden ikke falder i samme takt som beskæftigelsen vokser, er et godt tegn, idet det signalerer, at arbejdsstyrken vokser. Selvom andre økonomiske nøgletal i løbet af 2. kvartal har været til den svage side, så er beskæftigelsen fortsat med at stige pænt. Det er et tegn på, at den underliggende vækst og optimisme i den grad er til stede i dansk økonomi, og at vi kan forvente, at det lille opsving i dansk økonomi vil fortsætte. Fortsat stigende beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik Sverige Stærk BNP-vækst i 2. kvartal dækker over svagere underkomponenter Sveriges foreløbige BNP-vækst for 2. kvartal steg mere end ventet med 1,0 % (sæsonjusteret) på kvartalsbasis og 3,0 % på årsbasis. Umiddelbart en god vækst 0,5 %- point over Riksbankens prognose. Det vil dog næppe betyde noget for Riksbankens overvejelser om repo-renten eller kvantitative lempelser. I stedet venter vi, at det næste tal for den underliggende inflation (for juli) bliver et slag for Riksbankens prognose, som formentlig er 0,3 %-point for høj. Hvis vi ser på den økonomiske vækst, kan mere end halvdelen af den kvartalsvise ændring (1,0 %) henføres til nettoeksporten (0,6 %-point). Væksttallet dækker således i nogen grad over, at anlægsinvesteringerne faktisk faldt, og at væksten i privatforbruget aftog. Desuden skal det bemærkes, at en del af stigningen i nettoeksporten i sig selv skyldtes faldende import. Således tyder udviklingen i underkomponenterne på, at væksten måske ikke er så god, som den ser ud til på overfladen. Ændring i vækstmønsteret Kilde: Macrobond Det er værd at lægge mærke til forbrugernes adfærd, som tegner et temmelig blandet billede. Forbrugertilliden (og tilliden i detailhandlen) faldt igen i juli og ligger nu under det langsigtede gennemsnit. Den tendens blev til dels bekræftet af et svagere detailsalg i juni end ventet. Samtidig er realkreditudlånet dog øget med 7,4 % på årsbasis i juni. Så der er til gengæld ingen tegn på afmatning i boligmarkedet. Norge Meget blandede tal Det er fortsat vanskelig at få et klart billede af konjunkturudviklingen i Norge. Konjunkturbarometeret for industrien bekræftede i denne uge signalerne fra PMI om, at udviklingen i industrien er blevet drastisk forværret i 2. kvartal, hvilket sandsynligvis hænger sammen med effekterne fra faldet i olieinvesteringerne i den olierelaterede industri. Samtidig bekræftede detailhandelstallene for juni, at faldet i maj var en korrektion efter gode tal i marts og april og ikke et varsel om et trendskifte i privatforbruget. Forbrugsvæksten ser nu ud til at komme til at ligge i underkanten af 1 % k/k i 2. kvartal, og det reducerer muligheden for, at vores BNP-prognose er for høj. Tallene indikerer desuden, at vi fortsat ikke ser nogen tredjerunde-effekter fra faldet i olieprisen det vil sige en betydelig ændring i husholdningernes adfærd. Vil forbrugerne holde stand? Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets juli 2015

7 Ledighedstallene viser i øvrigt, at selv om ledigheden stiger, er udviklingen fortsat nogenlunde som ventet. Det er også lidt bemærkelsesværdigt, at den samlede beskæftigelse ser ud til at stige igen på trods af nedturen i den olierelaterede industri. Vores vurdering, at recessionen i Norge bliver relativt kortvarig og ikke så dyb hænger imidlertid sammen med en antagelse om, at industrikonjunkturen nu er på vej mod bunden, og at aktiviteten vil stabilisere sig eller blive bedre mod slutningen af året juli 2015

8 Læs mere Udpluk af ugens analyser fra Danske Bank Markets 31/7 Flash Comment - Euro area: Core inflation surprises on the upside again HICP-inflation i euroområdet var uændret på 0,2 % å/å i juli, på linje med konsensus. 29/ 7/15 US - FOMC: Only 'some' further progress needed for September rate hike Meddelelsen fra FOMC efter juli-mødet var stort set uændret i forhold til mødet i midten af juni, men indeholdt et vigtigt 'some' i ordlyden om en første renteforhøjelse. 28/7 Research Danmark: Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus efter den seneste tids kombination af svage økonomiske nøgletal og store fald på det kinesiske aktiemarked. Vi har derfor set nærmere på Kinas betydning for dansk økonomi. 28/ 7/15 UK: Growth rebounded in Q2 - focus now on next MPC meeting Office of National Statistics udsendte tirsdag første estimat af britisk BNP-vækst for 2. kvartal (baseret på mindre end 50 % af den krævede information for det endelige estimat). 27/ 7/15 Euro area bank lending signals stronger recovery Pengemængden samt udlånet fra bankerne i euroområdet stiger fortsat, idet ECB s pengepolitiske lempelser har medført billigere banklån samt nemmere adgang til lån. 24/ 7/15 Weak China PMI throws cold water on signs of recovery De kinesiske PMI-data for juli viste svaghed. Det foreløbige Caixin PMI-indeks for fremstillingssektoren (tidligere HSBC PMI) faldt til 48,2 (konsensus: 49,7) fra 49,4 i juni. Det var det laveste niveau siden marts / 7/15 UK: More MPC members tilt towards a hike Kommentar til referat af Bank of Englands juli-møde. 16/ 7/15 ECB Meeting: 18 questions about Greece Det mest interessante ved ECB-mødet var centralbankens beslutning om at forhøje ELAfundingen til græske banker med 900 mia. euro over en uge. 16/ 7/15 homes kvartalsfokus : Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til juni. 16/ 7/15 homes kvartalsfokus: Status quo for lejlighedspriserne i 2. kvartal juli 2015

9 homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at priserne på landsplan var uændrede fra maj til juni. 15/ 7/15 Fed semi-annual testimony - more upbeat than usual Fed-chef Janet Yellen gentog i den halvårlige pengepolitiske rapport til Kongressen budskabet om, at en første renteforhøjelse i år vil være passende. 14/ 7/15 UK: Timing of summer sales pushed inflation back to zero Som generelt ventet faldt inflationsraten i Storbritannien tilbage til 0,0 % i juni fra 0,1 % i maj. Kerneinflationen faldt til 0,8 % i juni fra 0,9 % i maj. 14/ 7/15 Global: Nuclear deal paves the way for return of Iran oil Iran og de såkaldte P5+1 lande er nået frem til en atomaftale, der, når den er implementeret, vil føre til at sanktionerne på Irans olieeksport fjernes. 8/ 7/15 Dansk Jobindex: Fremgangen på jobmarkedet sat på pause Antallet af nye jobannoncer steg fra maj til juni. I juni blev der lagt nye jobannoncer på nettet - fremgangen i forhold til maj skyldes dog teknik, reelt har niveauet været stort set uændret siden februar i år juli 2015

10 Makroprognose Makroprognose, Skandinavien år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Danmark ,1 0,6 1,4 3,7 0,3 2,6 3,8 0,6 5,1 1,8 45,2 6, ,7 1,9 1,0 0,2-0,4 3,4 1,9 0,7 4,7-1,0 38,6 7, ,1 1,9 0,3 3,2 0,1 4,9 4,6 1,7 4,4-2,1 37,9 6,8 Sverige ,3 2,4 1,9 7,4 0,2 3,3 6,6-0,2 7,9-2,1 43,9 5, ,3 2,0 1,6 5,3 0,1 3,8 4,9 0,2 7,8-1,8 44,5 5, ,3 2,0 1,1 3,6 0,0 5,3 5,2 1,5 7,6-0,9 44,8 5,4 Norge ,2 2,0 2,7 0,6 0,2 2,7 1,9 2,0 3, ,5 1,9 2,3-1,8 0,7 1,6 3,4 2,1 4, ,3 2,0 2,2 1,9 0,1 1,5 3,0 2,0 3, Makroprognose, Euroland år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Euroland ,9 1,0 0,6 1,1-0,1 3,7 4,0 0,4 11,6-2,4 92,0 2, ,5 1,7 1,1 2,5 0,0 3,8 4,6 0,2 11,0-2,1 91,8 2, ,0 1,1 0,7 5,5 0,0 4,2 4,1 1,4 10,2-1,7 90,6 2,5 Tyskland ,6 1,2 1,1 3,4-0,1 3,8 3,3 0,8 5,0 0,2 74,5 7, ,3 2,4 1,1 3,0 0,0 5,7 5,3 0,4 5,0 0,0 72,4 7, ,6 1,6 0,8 6,8 0,0 4,9 5,3 2,1 4,7 0,2 69,6 6,7 Frankrig ,4 0,6 1,9-1,6-0,1 2,7 3,8 0,6 10,2-4,4 95,5-1, ,7 1,1 1,0-0,7 0,0 4,6 4,2 0,0 10,4-4,5 98,1-1, ,0 0,8 0,4 3,1 0,0 3,4 4,0 1,3 10,2-4,7 99,8-2,2 Italien ,4 0,3-0,9-3,2 0,3 2,4 1,6 0,2 12,7-3,0 132,2 1, ,5 0,8 0,5-0,7 0,0 4,3 2,6 0,0 12,6-2,7 133,8 1, ,4 0,7 0,4 3,4 0,0 4,3 3,8 1,4 12,4-2,2 132,7 1,8 Spanien ,4 2,4 0,1 3,4-0,1 4,2 7,6-0,2 24,5-5,6 98,1 0, ,4 2,7-0,7 5,3 0,0 5,1 5,8-0,7 23,2-4,5 101,2 0, ,6 1,9 0,4 6,8 0,0 4,5 4,9 1,3 21,7-3,7 100,6 0,9 Finland ,1-0,2 0,2-5,1 - -0,4-1,4 1,0 8,7-3,2 59,3-1, ,5 0,6 0,0-2,0-2,0 1,0 0,2 9,2-3,1 62,0-1, ,4 0,5-0,5 3,0-4,0 2,5 1,0 9,0-2,7 63,5-0,7 Makroprognose, Global år BNP 1 Privatforb. 1 forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 USA ,4 2,5-0,2 5,3 0,0 3,2 4,0 1,6 6,2-4,1 101,0-2, ,3 3,1 0,6 3,7 0,1 2,5 5,7 0,5 5,4-2,9 104,0-2, ,7 2,9 0,9 5,1-0,1 4,6 4,7 2,2 5,0-2,6 103,0-2,6 Japan ,1-1,4 0,3 2,6 0,1 8,4 7,4 2,4 3,6-7,0 245,0 0, ,0 0,0 0,9 0,8 0,2 7,6 5,0 1,0 3,3-6,5 245,0 2, ,4 1,4 1,2 1,2-0,1 6,0 7,4 1,6 3,1-6,2 246,0 2,0 Kina , ,0 4,3-1,1 40,7 1, , ,7 4,2-0,8 41,8 2, , ,3 4,2-0,8 42,8 2,3 UK ,8 2,5 2,1 7,8-0,2 0,6 2,2 1,5 6,2-5,4 88,7-4, ,8 2,5 0,7 6,1 0,0 2,4 3,9 0,3 5,5-4,6 90,1-4, ,8 2,3-1,0 7,5 0,0 4,7 4,7 1,6 5,3-3,6 91,0-3,6 Kilde: OECD og Danske Bank. 1) % å/å. 2)%-bidrag til BNP-vækst. 3) % af arbejdsstyrken. 4) % af BNP juli 2015

11 Finansprognose Penge-, obligations- og valutamarkedet Ledende rente 3 måneders rente 2-års swap rente 10-års swap rente Valuta over for EUR Valuta over for USD Valuta over for DKK USD 31-jul 0,25 0,30 0,96 2,35 109,4-682,2 +3m 0,50 0,62 1,45 2,70 104,0-716,8 +6m 0,75 0,87 1,65 2,85 106,0-703,3 +12m 1,25 1,45 2,00 3,05 110,0-677,7 EUR 31-jul 0,05-0,02 0,10 1,00-109,4 746,1 +3m 0,05-0,01 0,10 1,20-104,0 745,5 +6m 0,05-0,01 0,10 1,30-106,0 745,5 +12m 0,05-0,01 0,20 1,60-110,0 745,5 JPY 31-jul 0,10 0,10 0,14 0,58 135,7 124,1 5,50 +3m 0,10 0, ,0 125,0 5,73 +6m 0,10 0, ,6 126,0 5,58 +12m 0,10 0, ,7 127,0 5,34 GBP 31-jul 0,50 0,58 1,16 2,11 70,1 156,1 1064,6 +3m 0,50 0,65 1,30 2,20 70,0 149,0 1065,0 +6m 0,75 0,83 1,55 2,30 70,0 151,0 1065,0 +12m 1,00 1,26 1,95 2,60 72,0 153,0 1035,4 CHF 31-jul -0,75-0,74-0,67 0,30 105,7 96,7 705,7 +3m -0, ,0 100,0 716,8 +6m -0, ,0 100,0 703,3 +12m -0, ,0 100,0 677,7 DKK 31-jul 0,05-0,11 0,27 1,32 746,11 682,2 - +3m 0,05-0,10 0,15 1,45 745,5 716,8 - +6m 0,05-0,05 0,15 1,55 745,5 703, m 0,05-0,05 0,25 1,85 745,5 677,7 - SEK 31-jul -0,35-0,24-0,15 1,36 943,6 862,7 79,1 +3m -0,40-0,30 0,05 1,60 930,0 894,2 80,2 +6m -0,45-0,30 0,00 1,70 920,0 867,9 81,0 +12m -0,45-0,35 0,00 1,95 900,0 818,2 82,8 NOK 31-jul 1,00 1,28 1,17 2,13 893,6 817,0 83,5 +3m 1,00 1,25 1,30 2,30 870,0 836,5 85,7 +6m 1,00 1,25 1,30 2,40 850,0 801,9 87,7 +12m 1,00 1,25 1,40 2,70 840,0 763,6 88,8 Aktiemarkedet Regioner Kilde: Danske Bank Pris trend 12 mdr. Anbefaling USA (USD) Stærk USD, afdæmpet indtjeningsvækst, høj pris Medium 0-5% 5-8% Undervægt Emerging markets (lokal valuta) Råvare-univers er under pres Høj 0-3% 0-5% Undervægt Japan Reflation, 'corporate governance', indtjeningsvækst, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Europa (ekskl. Nordiske) Reflation, indtjeningsvækst, billig EUR, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Nordiske Indtjeningsvækst, dyr værdiansættelse Medium 0-% 5-10% Overvægt Råvarer Risiko profil 3 mdr Pris trend 3 mdr. Gennemsnit 31-jul K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K NYMEX WTI ICE Brent Kobber Zink Nikkel Aluminium Guld Matif Mill Hvede Raps CBOT Hvede CBOT Majs CBOT Sojabønner juli 2015

12 Kalender I løbet af ugen Kilde: Danske Bank Periode Danske Bank Konsensus Seneste Tir GBP Nationwide huspriser m/m å/å jul 0.5% 3.3% -0.2% 3.3% Lør 01 CNY PMI fremstilling Indeks jul Lør 01 CNY Service PMI Indeks jul 53.8 Mandag den 3. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - USD Bilsalg mio jul 17.15M 17.11M - OTH Regnskab - HSBC Holdings, Commerzbank - JPY Officielle reserveaktiver mia. USD jul :35 JPY Nikkei PMI fremstilling, endelig Indeks jul :45 CNY Caixin PMI fremstilling, endelig Indeks jul :30 SEK PMI Indeks jul :15 ESP PMI fremstilling Indeks jul :30 CHF PMI fremstilling Indeks jul :45 ITL PMI fremstilling Indeks jul :50 FRF PMI fremstilling, endelig Indeks jul :55 DEM PMI fremstilling, endelig Indeks jul :00 EUR PMI fremstilling, endelig Indeks jul :30 GBP PMI fremstilling Indeks jul :30 USD PCE kerne m/m å/å jun 0.1%.. 0.1% 1.2% 0.1% 1.2% 14:30 USD PCE deflator m/m å/å jun 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 14:30 USD Personlig indkomst m/m jun 0.3% 0.3% 0.5% 14:30 USD Privatforbrug m/m jun 0.2% 0.2% 0.9% 15:45 USD Markit fremstillings PMI, endelig indeks jul :45 EUR ECBs offentliggør tal for opkøb 16:00 USD Byggeomkostninger m/m jun 0.7% 0.8% 16:00 USD ISM fremstilling Indeks jul :00 USD ISM prisindeks Indeks jul :50 USD Fed's Powell (stemmebr., neutral) taler Tirsdag den 4. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OTH Regnskab - Bayerische Motoren Werke, Credit Agricole, Walt Disney 1:50 JPY Pengebase å/å jul 34.2% 3:30 JPY Lønninger å/å jun 0.9% 0.7% 3:30 AUD Detailsalg m/m jun 0.4% 0.3% 3:30 AUD Handelsbalance mio. AUD jun -3000M -2751M 6:30 AUD Reserve Bank of Australia rentebeslutning % 2.0% 2.0% 8:00 GBP Nationwide huspriser m/m å/å jul 0.4% 3.5% -0.2% 3.3% 9:00 NOK PMI Indeks jul :30 GBP PMI bygge og anlæg Indeks jul :00 EUR PPI m/m å/å jun -2.3% -0.1% -2.0% 0.0% 16:00 DKK Valutareserve mia. DKK jul :00 USD Fabriksordrer m/m jun 1.7% -1.0% juli 2015

13 Kalender - fortsat Onsdag den 5. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OTH Regnskab - Time Warner, Standard Chartered, Societe Generale, UniCredit - GBP Halifax huspriser m/m 3Ms/ÅoÅ jul :35 JPY Markit PMI service Indeks jul :45 CNY Service PMI Indeks jul :30 SEK PMI service Indeks jul :00 DKK Husprisindeks m/m å/å maj 9:15 CHF CPI m/m å/å jul -0.4% -1.1% 0.1% -1.0% 9:15 ESP PMI service Indeks jul :45 ITL PMI service Indeks jul :50 FRF PMI service, endelig 52.0 jul :55 DEM PMI service, endelig Indeks jul :00 ITL Industriproduktion m/m å/å jun -0.3% % 3.0% 10:00 EUR PMI samlet, endelig Indeks jul :00 EUR PMI service, endelig Indeks jul :30 GBP PMI service Indeks jul :00 EUR Detailsalg m/m å/å jun -0.4% % % 2.4% 13:00 USD MBA ansøgninger om boliglån % 0.8% 14:15 USD ADP beskæftigelse 1000 jul 210K 237K 14:30 USD Handelsbalance mia. USD jun :45 USD Markit service PMI, endelig Indeks jul :45 USD Markit samlet PMI, endelig Indeks jul :00 USD ISM ikke-fremstillingsvirksomhed Indeks jul :30 USD DOE U.S. råolie lager K -4203K Torsdag den 6. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OTH Regnskab - Deutsche Post, Deutsche Telecom, Novo Nordisk, Rio Tinto 3:30 AUD Ændring i beskæftigelse 1000 jul 10.0K 7.3K 7:00 JPY Ledende økonomisk indeks, foreløbig Indeks jun :00 DEM Fabrikordre m/m å/å jun 0.2%.. 0.1% 4.9% -0.2% 4.7% 9:00 DKK Tvangsauktioner (s.k.) Antal jul 9:00 DKK Konkurser (s.k.) Antal jul 9:30 SEK Gennemsnitlig boligpris mio. SEK jul 10:30 GBP Industriproduktion m/m å/å jun 0.1% 2.2% 0.1% 2.2% 0.4% 2.1% 10:30 GBP Produktion i fremstilling m/m å/å jun 0.1% 0.4% 0.1% 0.4% -0.6% 1.0% 13:00 GBP BoE annoncerer rentesats % 0.5% 0.5% 0.5% 13:00 GBP BoE Inflationsrapport 13:00 GBP BoE annoncerer mål for opkøbsprogram mia. GBP aug :30 USD Ansøgere til arb.løs.understøttelse K Fredag den 7. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - EUR Fitch publiserer muligvis Irlands gælds rating - EUR Fitch publiserer muligvis Østrigs gælds rating - OTH Regnskab - TDC, Allianz SE - JPY Bank of Japan offentliggør rentebeslutning 7:45 CHF Ledighed % jul 3.3% 3.3% 8:00 DEM Industriproduktion m/m å/å jun 0.1%.. 0.3% 2.1% 0.0% 2.1% 8:00 DEM Handelsbalance mia. EUR jun :45 FRF Industriproduktion m/m å/å jun 0.2% % 2.8% 9:30 SEK Offentlig saldo mia. SEK jul :00 NOK Kreditindikator (K2) å/å jun 6.0% 5.9% 10:00 NOK Industriproduktion, fremstilling m/m å/å jun 1.3% % -2.6% 10:00 NOK Industriproduktion m/m å/å jun 0.7% 4.2% 10:30 GBP Handelsbalance mio. GBP jun :30 USD Beskæftigelse 1000 jul 210K 225K 223K 14:30 USD Gennemsnitlig timeløn m/m å/å jul 0.2% 2.3% 0.2% 2.3% 0.0% 2.0% 14:30 USD Arbejdsløshed % jul 5.3% 5.3% 5.3% 14:30 USD Privatbeskæftigelse 1000 jul 218K 223K 14:30 USD Fremstillingsbeskæftigelse 1000 jul 5K 4K 14:30 USD Ugentlig arbejdstid, gns. Timer jul :30 CAD Nettoændring i fuldtidsbeskæftigelse 1000 jul :00 USD Forbrugerkredit mia. USD jun Kilde: Danske Bank juli 2015

14 Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredit-transaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og den danske Børsmæglerforeningens anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Markedsnyt er en daglig publikation, der beskriver dagens vigtigste nøgletal og begivenheder på de finansielle markeder. Modeller og metoder er beskrevet i analysen, i det omfang de anvendes i publikationen. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Alle kursrelaterede data er beregnet på baggrund af lukkekursen fra dagen før offentliggørelse. Planlagte opdateringer af analysen Denne analyse opdateres ugentligt. Offentliggørelse af analysen Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juli 2015

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi forventer, at Bank of England holder renten uændret på 0 %, antagelig igen med en stemmefordeling på 8-1 for

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på Emerging Markets og den afsmittende effekt på de globale aktiemarkeder, men der er tegn på en

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Ugefokus Alles øjne er på Grækenland

Ugefokus Alles øjne er på Grækenland Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. juni 2015 Ugefokus Alles øjne er på Grækenland Fokus i den kommende uge EU-lederne mødes ekstraordinært mandag med Grækenland som eneste punkt på dagsordenen.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 205 Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Fokus i den kommende uge Ugens vigtigste nøgletal er jobrapporten i USA.

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Ugefokus Forhandlingerne fortsætter helt hen til kanten af den finanspolitiske afgrund

Ugefokus Forhandlingerne fortsætter helt hen til kanten af den finanspolitiske afgrund Investeringsanalyse generelle markedsforhold 21. december 212 Ugefokus Forhandlingerne fortsætter helt hen til kanten af den finanspolitiske afgrund Fokus i den kommende uge Markedets opmærksomhed ventes

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere