SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden"

Transkript

1 J.nr /0055, 791-S099, -S102 SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden Bygningsejer: Boligselskabet Viborg HC Andersensvej Viborg Afdeling: Afdeling: 33 Odshøjvej 9A, 5A & 5D 8800 Viborg Dato: Eftersynsfirma: Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S, Udbyhøjvej 69, 8930 Randers NØ Eftersyn: Leo Hammer Kontaktperson: Leo Hammer

2 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING SAMMENFATTENDE KONKLUSION BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN REGISTRERING AF TILSTANDEN Beskrivelse af bygningsdelene Ophæng af murværk og tegloverliggere jf. projektmateriale Søjler ved svalegang Dilatationsfuger i murværk års og 5 års eftersyn Tidligere reparationer af fuger Tidligere undersøgelser af murværket Eftersynets omfang: Beskrivelse af svigt Tegloverliggere Dilatationsfuger Dræn fra TB-render i hulmur Mørtelfuger ved betonkonstruktioner Beskrivelse af byggeskader Revner ved tegloverliggere Revner ved hushjørner Revner i øverste skifte under murkrone Skader omkring dilatationsfuger Revner i murværk ved betondæk Murflader med dårlige mørtelfuger Lodret forskydning af tegloverliggere Vandindtrængning i bolig Afskalning på mursten MULIGE FØLGEVIRKNINGER AF DEN REGISTREREDE TILSTAND DEN VALGTE KVALITET OG VEDLIGEHOLDELSE BILAG Bilag nr. 1: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over stueetagen i gavle, ophæng på betondrager Bilag nr. 2: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over stueetagen i gavle, ophængt på vægelement

3 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 2 Bilag nr. 3: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over stueetagen i facade mod øst Bilag nr. 4: Projektmateriale: Arkitektdetalje ved ophængt skalmur over stueetagen i facade mod øst Bilag nr. 5: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over stueetagen i facade mod vest Bilag nr. 6: Projektmateriale: Arkitektdetalje ved ophængt skalmur over stueetagen i facade mod vest Bilag nr. 7: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over svalegang i facade mod øst. Detalje ved stålsøjle Bilag nr. 8: Projektmateriale: Arkitektdetalje ved ophængt skalmur over svalegang i facade mod øst Bilag nr. 9: Projektmateriale: Udsnit af ingeniør facadeopstalter af princip for placering af beslag for ophæng af skalmur Bilag nr. 10: Projektmateriale: Ingeniørdetaljer af ommuret stålsøjle ved svalegang Bilag nr. 11: Tegloverligger, elementtegning (Fra rapport udarbejdet af teknologisk Institut i 2004): Bilag nr. 12: Stålbeslag L-jern for ophæng af tegloverliggere (Fra rapport udarbejdet af teknologisk Institut i 2004): Bilag nr. 13: Registrering - Registrerede revner i mørtelfuger og murværk m.m Bilag nr. 14: Registrering - Registrerede elastiske fuger/dilatationsfuger i murværk Bilag nr. 15: Projektmateriale Projekterede dilatationsfuger i murværk Bilag nr. 16: Registrering Omfang og placering af dårlige mørtelfuger... 45

4 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 3 1. Indledning Undersøgelsen omfatter et boligbyggeri i Houlkær øst for Viborg. Undersøgelserne vedrørende murværket omfatter bygningen Odshøjvej 5A og 5D. Bygningen er i 3 plan: Stueplan, 1.sal og 2. sal. Nederste etage er indrettet med forhal, bibliotek, kontorfaciliteter for Boligselskabet Viborg samt ungdomsboliger. 1. sal og 2. sal indeholder lejeboliger. 2. Sammenfattende konklusion Bebyggelsens skalmur indeholder betydelige svigt og skader. Der er manglende og mangelfuldt udførte dilatationsfuger, hvilket formentlig har været en medvirkende årsag til skader i murværket. Der er indbygget tegloverliggere med et forholdsvist højt betonindhold, hvilket formodes at have medført de mange revner specielt i liggefugerne omkring tegloverliggerne. Bæreevnen af bjælkerne vurderes at være svækket og bjælkerne belaster sandsynligvis flere steder de underliggende vinduer. Mørtelfugerne i skalmuren er flere steder porøse og med afskalninger. Desuden er fuger beskadiget formentlig efter angreb af murbier. Der er og har tidligere været konstateret vandindtrængning i bebyggelsen udefra formentlig fra tegloverliggere over vinduer. Det anbefales, at de registrerede svigt og skader udbedres for at forhindre, at skaderne forværres samt for at der ikke skal opstå flere følgeskader i form af opfugtet murværk, vandindtrængning samt yderligere svækkelse at teglbjælkernes bæreevne.

5 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 4 3. Beskrivelse af undersøgelsen Undersøgelsen er udført på baggrund af, at der er konstateret; Fugeproblemer i skalmure, herunder specielt sydgavlen Reparationer af mørtelfuger i skalmure Fugeproblemer ved murede søjler, ved svalegang Murproblemer ved murede søjler, ved svalegang Et murstik over svalgang hænger og er forskudt Undersøgelsen skal belyse grunden til fugereparationerne samt omfang og placering af reparationerne. Undersøgelsen skal afklare hvorledes ovennævnte problemer kan løses og om opbygningen medfører et øget vedligehold af konstruktionerne fremadrettet. Ved efterfølgende besigtigelse på stedet blev yderligere konstateret; En del vandrette revner i mørtelfuger omkring tegloverliggere Lodrette revner i mørtelfuger omkring lange tegloverliggere Lodretter revner i fuger og mursten ved hushjørner Vandrette revner og udpressede mursten ved øverste skifte under murkrone Mørtelfuger beskadiget efter angreb af formentlig murbier Mangelfuldt udførte dilatationsfuger Fugeproblemer ved altaner til boliger Vandindtrængning i en bolig Omfang og placering af ovennævnte svigt og skader samt årsagen hertil er søgt belyst i rapporten og er indeholdt i den samlede vurdering af murværkets tilstand. Undersøgelsen omfatter skalmurene samt murværket omkring altansøjlerne.

6 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 5 4. Registrering af tilstanden 4.1 Beskrivelse af bygningsdelene Råhuset er opført som et betonelementbyggeri med bærende søjle/bjælkesystem. Huses facader og gavle er en 408 mm ydervæg bestående af 150 mm bagmurselement, 150 mm isolering og 108 mm skalmur af tegl. Skalmuren er udført som ophængt murværk pga. at nederste etage enten har etagehøje lette facadepartier eller gennemgående vinduesbånd over skalmuren på stueplanen Ophæng af murværk og tegloverliggere jf. projektmateriale Gavle: Over stueetagen: Skalmur er ophængt med murværkskonsoller pr. 480 mm. Konsoller er ophængt på hhv. bagvedliggende betondrager og bagmurselement hvor lysbånd er udført med blændstykker. (se bilag 1 og 2 for projektdetaljer) Over vinduespartier på 1. og 2. sal: Der er ikke fundet oplysninger om udførelsen. Det kan være en ophængt skalmur eller en Tegloverligger, som spænder over hele åbningen. Ophængt murværk i gavl Der er ikke fundet en projektdetail af hvorledes fugtspærre over vinduer er udført. På arkitektens hovedsnit i gavlen er i noten for ydervæg anført papindlæg over vinduer. På samme snit er fugtspærren tegnet som en TB-rende i 3. liggefuge. Detalje Ophængt murværk

7 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 6 Facader: Over stueetagen: Facade mod øst: Skalmur er ophængt nederst med ophængningsbeslag af stål. Beslag er fastgjort på ender af tværgående betonbjælker, som bærer dæk over stueplan. Dvs. et beslag pr. 4,80 m. Beslaget er vist at være placeret i nederste liggefuge. (Se bilag nr. 3) Der er angivet udførelse TB-rende i skalmuren formentlig i 3. liggefuge. (Se bilag 4) Højden på murværket i midterste fag er afgrænset af åbningen foran svalegangen. Yderste fag er skalmuret hele vejen op. Der er i yderste fag i projektet kun angivet murværkskonsoller i 1. liggefuge. Det formodes dog, at der er konsoller 12 skifter oppe, som udført på vestfacaden (se evt. afsnit 4.4.1). Facade mod øst Facade mod vest Facade mod vest: Skalmur er ophængt nederst med stålbeslag pr, 4,8 m, som angivet for facade mod øst. Skalmur er desuden ophængt længere oppe med murværkskonsoller af stål. Konsoller er fastgjort i bunden af ovenstående bagmurselementer mellem åbninger i facaden. Beslag er udført pr. 0,48 m. Beslaget er vist at være placeret i 12. liggefuge over nederste skifte. (Se bilag nr. 5) Der er angivet udførelse af fugtspærre af murpap i 3. liggefuge samt som TB-rende i 15. liggefuge. (Se bilag 6) Detalje Vestfacade, ophæng i 1. og 12. liggefuge

8 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 7 Over åbninger på 1. sal: Der er ikke fundet oplysninger om udførelsen. Det formodes at være teglbjælker, der spænder over åbningerne. Over åbninger på 2. sal: Der er ikke fundet oplysninger om udførelse af ophæng/murværkskonsoller over altaner og vinduer i øst- og vestfacaden. Det formodes at være teglbjælker, der spænder over åbningerne. Over svalegang i østfacaden er udført ophængt murværk. Skalmur er ophængt på stålbeslag pr. 4,8 m. Der er således udført beslag både midt på betondragerens spænd samt over vederlag ved søjler. Stålbeslag er fastgjort til bagvedliggende betonelementdrager (KBE-drager). Beslaget er vist at være placeret i 1. liggefuge over nederste skifte. (Se bilag nr. 7) Facade mod vest Åbninger på 1. og 2. sal Facade mod øst Ophængt murværk over svalegang Der er ikke angivet udførelse af fugtspærre i skalmuren over svalegangen. (Se bilag 8) For principiel oversigt over murværksophæng se bilag nr. 9. Detalje Ophængt murværk over svalegang. Detail midt på KBE-drager.

9 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Søjler ved svalegang Ved svalegang på østsiden ses søjler af murværk udfor 1. sal og 2. sal. Jf. projektmateriale er der skalmuret omkring en HE180B stålsøjle. Stålsøjlen er fastgjort; - i bunden til underliggende betonbjælke. - ved etagedæk/altangang) til altanplade, som er ført ind over etagedæk og fastgjort hertil. - i top til underside af betondrager. (Se bilag 10) Detalje Ophængt murværk. Stålsøjle fastgjort til altangangsplade Dilatationsfuger i murværk Der er registreret lodrette dilatationsfuger/elastiske fuger i ht. bilag nr. 14. Fugerne er ikke udført som projekteret. Projekterede fuger ses på bilag nr. 15. Specielt fuger på vestfacaden afviger fra projektet. Gavle: Der er ikke udført dilatationsfuger. Facade mod øst: Der er udført lodrette dilatationsfuger i nederste og øverste gennemgående muret bånd. Fuger er udført som zig-zag fuger i mørtelfugerne. Fugerne er placeret midt over og under murede piller ved svalegang. Facade mod vest: Der er udført lodrette dilatationsfuger i nederste og øverste gennemgående muret bånd. Fuger er udført som zig-zag fuger i mørtelfugerne. Der er ikke symmetri i de udførte fuger. Det vurderes, at der oprindeligt har været udført et antal symmetrisk placerede fuger i øverste og nederste muret bånd. Der er formentlig efterfølgende opstået revner i nederste bånd, som herefter er repareret med elastiske fuger. Der er udført vandrette elastiske fuger. Disse fuger vurderes at være reparationer af revner i mørtelfuger. Østfacade Lodret dilatationsfuge over murpille Vestfacade Lodret dilatationsfuge i nederste muret bånd

10 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk års og 5 års eftersyn Eftersynene indeholder ikke yderligere oplysninger om de nævnte bygningsdeles udførelse. Ved 5 års eftersynet blev der registreret porøse og revnede mørtelfuger over murede søjler foran svalegangen i østfacaden. Der blev desuden registreret porøse og udfaldne mørtelfuger lokalt flere lokale steder på vestfacaden Tidligere reparationer af fuger Der ses at være udført en del reparationer af mørtelfuger mange steder på facaderne. Reparationerne ses som mørtelfuger, hvor farven afviger fra de øvrige fuger. Farverne på mørtlerne benyttet ved omfugning er forskellige, hvilket indikerer, at der er omfuget af flere omgange. Der ses at være udført elastisk fugemasse i liggefuger, hvilket vurderes at være defekte mørtelfuger, som er erstattet af elastiske fuger. Det vurderes, at flere af de udførte lodrette zig-zag elastiske fuger i ligge og studsfuger er udført som reparationer af defekte mørtelfuger. Disse fuger er eventuelt også tiltænkt, at skal fungere som dilatationsfuger for skalmuren. Reparationer ses partielt placeret rundt på facader og gavle. Reparationer er overvejende udført ved ophængt murværk og tegloverliggere, og ses ofte i hhv. 2. liggefuge samt i 10 liggefuge over nederste lange tegloverliggere. Det skal bemærkes, at omfanget alene er vurderet på baggrund af besigtigelsen, hvor det kan være vanskeligt på afstand at afgøre, om fugerne er blevet repareret. Bygherren har oplyst følgende; Årsagen til reparationerne var, at mørtelfugerne var revnede og nogle steder med afskalninger. Desuden har der været vandindtrængning ved overliggeren over glaspartiet til Boligselskabet Viborgs kontor samt til biblioteket, hvilket blev vurderet, bl.a. at skyldes de utætte mørtelfuger. Mørtelfuger er repareret af flere omgange siden opførelsen. Bygherren har ikke et samlet overblik over hvilke fuger, der er blevet repareret og ej heller hvornår er er blevet repareret. Vestfacade Omfugning med mørk fugemateriale Østfacade Omfugning af 2. liggefuge med lyst fugemateriale Vestfacade Omfugning/reparation med elastisk fugemateriale

11 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Tidligere undersøgelser af murværket 2004: Teknologisk Institut har i 2004 besigtiget facaderne og registrerede på daværende tidspunkt revner i liggefuger mellem tegloverligger (2 nederste skifter) og ovenliggende murværk. Revnerne blev registreret ved nederste murbånd bestående af i alt 12 skifter. Der var enkelte revner på vestfacaden og en del revner på østfacaden. Ved de mellemunderstøtninger for tegloverliggere, hvor der ikke var dilatationsfuger, var der typisk lodrette revner, oftest gennem mørtelfuger. Der blev registreret lodrette og åbne (elastiske fuger var endnu ikke udført) dilatationsfuger pr. ca. 9,6 m i det nederste bånd. Årsag til revner blev vurderet til at kunne skyldes en eller flere af følgende forhold; Tegloverligger var ophængt i Halfen-Eisen skinner, som efter montage evt. kunne fiksere teglbjælken, således at den ikke bevægede sig frit mht. temperaturbevægelser. (se bilag nr. 11) Dilatationsfugerne var ikke alle steder fuldt udkradsede og enkelte steder med mørtelrester, som kunne hindre bevægelse af murværket. Endvidere var fugerne ikke gennemgående op i det øverste skifte af det gennemgående murbånd på 12 skifter. Tegloverligger er udført med ca. 50 procent tegl og 50 % beton. Varmeudvidelseskoefficienten for beton er dobbelt så stor som for tegl, hvilket kan bevirke at tegloverliggeren ikke bevæger sig ens med omkringliggende murværk. (se bilag nr. 12). Såfremt lagringstiden for tegloverliggerne havde været kort, kunne svind i overliggerne have medført revner. Der blev forslået udbedring ved udkradsning af revnede liggefuger over teglbjælker i fuld dybde samt efterfølgende omfugning. Dilatationsfuger skulle udkradses i fuld dybde og højde og afsluttes med en elastisk fuge. 2007: Teknologisk Institut har i 2007 besigtiget facaderne igen og registrerede, at revner, udbedret efter sidste besigtigelse, flere steder var kommet igen. Det blev konstateret, at der i nederste murbånd på 12 skifter var en dobbeltskiftstegloverligger i bunden samt igen en 10 skifter højere oppe. Begge overliggere var ophængt i oversiden, dvs. i 2. og 12. liggefuge. Der blev registreret vandrette revner mellem tegloverliggerliggere og det omkringliggende murværk samt vandrette og lodrette revner i det mellem liggende murværk. Enkelte revner forekom nu i 2. liggefuge over nederste tegloverligger i stedet for i 1. liggefuge over tegloverliggeren, hvilket blev vurderet at skyldes en stærk mørtelfuge over overliggeren. Teglbjælkerne bøjede synligt ned og ud af planen. Endvidere nævnes, at der blev registreret svage mørtelfuger i det oprindelige murværk, eventuelt efter frostpåvirkninger som følge af vandindtrængning i revner.

12 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 11 De udførte reparationer af liggefuger blev konstateret udført ved omfugning af yderste 15 mm fuge og dermed ikke i hele dybden som foreslået. Der blev registreret dilatationsfuger afsluttet ved underside af altaner og sålbænke, hvor ovenliggende konstruktion forbandt de 2 vægfelter. Årsag til revner blev vurderet til at skyldes flere uheldige elementer som tilsammen havde medført større spændinger i murværket end normalt kunne observeres, herunder; Tegloverligger var udført med ca. 50 procent tegl og 50 % beton, som nævnt i Dilatationsfugernes afslutninger under sålbænke og altaner medførte at der kunne blive overført kræfter mellem vægfelterne. Manglende dilatationsfuger i brystninger midt oppe på murværket (vestfacaden) mellem de store altanåbninger i murværket medførte sekundære spændinger i murværket. Vandret revne i liggefuge midt på teglbjælker blev vurderet, at skyldes at murbjælken var sluppet i både top og bund, og at der herefter i den mellemliggende murbjælke opstod for store forskydningskræfter. Der blev forslået udbedring ved udkradsning af revnede liggefuger i fuld dybde samt efterfølgende omfugning. Vandrette revner i flere niveauer samt trappeformede revner skulle evt. ommures. Dilatationsfuger skulle udføres under sålbænke, altaner og brystninger midt oppe på murværket.

13 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Eftersynets omfang: Registrering på stedet: I forbindelse med undersøgelsen er der udført visuelle registrering på stedet. Murværk er besigtiget på stedet fra terræn, altangange og tag over stueplan mod øst. Begge facader og gavle er registreret. Der er stikprøvevis udført besigtigelse fra lift opstillet et sted foran begge facader og gavle. Der er endvidere udført besigtigelse af murværk fra altan i bolignummer 5A 2.3 5A 2.4 & 5A 2.7. Gennemgang af projektmateriale m.m.: Tilgængeligt tegningsmateriale på sagen i byggesagsarkivet hos Viborg Kommune er gennemgået i forhold til murværksproblematikkerne. Materialet indeholder arkitekttegninger og ingeniørtegninger. KS-materiale på murerarbejdet fra opførelsen er efterlyst hos Boligselskabet Viborg, som har oplyst, at de ikke har KS-materiale liggende, som de vurderer kan være relevant for undersøgelsen. Byggeskadefondens 1 års og 5 års eftersynsrapport er gennemset. Teknologisk Institut i Aarhus har besigtiget murværket i 2004 og igen i Årsagen til besigtigelsen var, at der var konstateret revner over tegloverliggere. Rapporter er indhentet ved hhv. Boligselskabet Viborg samt ved Teknologisk Institut. Begge rapporter er gennemgået.

14 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Beskrivelse af svigt Tegloverliggere Indbyggede tegloverliggere har en materialesammensætning, som medfører, at de ikke har samme længdeudvidelseskoefficient som omkringliggende murværk. Forholdet er yderligere beskrevet under punkt På baggrund af det foreliggende materiale, kan det ikke afgøres, om det er en projekterings- eller en udførelsesfejl Dilatationsfuger De indbyggede dilatationsfuger i skalmuren i facaderne er ikke tilstrækkelige til at optage de fugt- og temperaturbetingede bevægelser skalmuren får. De udførte dilatationsfugers afslutninger til tilstødende bygningsdele sikrer desuden flere steder ikke en fuldstændig adskillelse af de tilstødende murfelter. Der er fuger, som er ført op til underside at sålbænk. Sålbænk er udført af en afrettet stærk cementmørtelpude, hvilket kan medføre, at murfelterne bliver forbundne igen hen over den elastiske fuge. Der er set lodrette fuger, som ikke er placeret over hinanden, hvilket kan have medføre revner i de vandrette liggefuger. Vestfacade Lodret elastisk fuge er ført op til underkant af mørtelafretning under sålbænk. (Muligvis reparation af revne i mørtelfuge) Vestfacade Lodret elastisk fuge i højre side er ført op til vandret elastisk fuge. Fugen fortsætter i venstre side op til underkant af altan. (Muligvis reparation af revne i mørtelfuge) Flere af de lodrette dilatationsfuger på østfacaden er muligvis udført efter opførelsen som en reparation af revner i mørtelfuger.

15 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 14 Der er dermed muligvis mørtelfuger bag flere af de elastiske fuger, hvilket i så fald medfører, at disse fugerne formentlig ikke er i stand til at optage murværkets længdeudvidelser. Manglende dilatationsfuger er normalt en projekteringsfejl. Antal og placering af dilatationsfugerne er dog ændret i forbindelse med udførelsen. Om det er en projekteringsfejl eller en udførelsesfejl afhænger herefter af, om det er den projekterende eller entreprenøren, der har vedtaget ændringen. Det fremgår ikke at det tilgængelige materiale, hvem der har besluttet at ændre fugerne. Den mangelfulde udførelse ved enderne af fugerne kan formentlig henføres til en udførelsesfejl Dræn fra TB-render i hulmur Der er konstateret tilstoppede afløb fra TB-render indmuret i skalmure. Drænene skal sikre, at vand, der fanges af TBrenden over åbninger i murværket, kan ledes ud til forsiden af murværket. Udførelse af TB-render i hulmren vurderes at være en normal løsning på projekteringstidspunktet. Svigtet kan betegnes som en funktionsfejl af drænene, som har vist sig, ikke at fungere efter hensigten. Tilstoppede dræn Mørtelfuger ved betonkonstruktioner Der er registreret mørtelfuger i sammenbygningen mellem murværk og betonkonstruktioner. Forholdet ses hvor murværk er muret op på betonaltanplader ved vestfacaden samt i bund af murede søjler ved svalegangen i østfacaden. Mørtelfuger kan ikke optage de temperaturafhængige differensbevægelserne mellem beton og murværk. Der ses desuden at være benyttet en tynd plastfolie under murværket, hvilken ikke har kunnet sikre, at beton og murværk kunne bevæge sig frit i forhold til hinanden. Svalegang Mørtelfuge mellem murværk og beton. Tynd plastfolie under murværk. Der kunne i det forelagte materiale ikke findes en angivelse af, hvordan ovennævnte sammenbygning skulle udføres, og forholdet vurderes dermed at være en projekteringsfejl.

16 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Beskrivelse af byggeskader Der er registreret en del skader i skalmuren. Der er specielt en del vandrette revner omkring tegloverliggere samt en del dårlige mørtelfuger. Skader er nærmere beskrevet i nedenstående. For omfang henvises til bilag nr. 13 og 16, hvor skaderne er indtegnet med placering og omfang. På stedet kunne det konstateres, at der i murfelter registreret på tæt hold fra lift kunne registreres revner, som ikke kunne registreres med en kikkert fra terræn. Det må derfor forventes, at der reelt er flere revner og skader i murværket end angivet på bilag nr. 13 og Revner ved tegloverliggere. Registrering: Der er registreret en del vandrette revner mellem tegloverliggere og ovenliggende murværk. På østfacaden ses revner typisk i anden liggefuge, dvs. over dobbeltskiftstegloverliggeren. Desuden ses enkelte lodrette revner over vederlag af tegloverliggere. På østfacaden i fri væg omkring gård mod syd. ses desuden lodrette revner ved ender af tegloverliggere Østfacade Overligger over svalegang Østfacade Overligger over svalegang. Udfaldne fuger i 2. liggefuge. Revne i murværk under vederlag. Østfacade Lodret revne ved enden af tegloverligger over åbning i mur mod gård

17 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 16 På vestfacaden ses i nederste bånd af murværk (12 skifter) ligeledes revner oftest i 2. liggefuge. I nederste bånd er der udført vandrette elastiske fuger i stort omfang i både 2. og i 10. liggefuge. Herudover ses typiske lodrette elastiske fuger udfor ophæng af tegloverliggere pr. ca. 4,8 m. Alle de elastiske fuger samt i et vist omfang også de lodrette elastiske fuger vurderes at være reparationer udført pga. at den bagvedliggende mørtelfuge er revnet. I nederste bånd ses enkelte vandrette revner i liggefuge over 6. skifte, hvilket er midt mellem nederste og øverste vandrette revne/elastisk fuge. Vestfacade Overligger over vindue. Revne i 1. liggefuge Vestfacade Vandrette og lodrette elastiske fuger (se også bilag nr. 14) Vestfacade Overligger over vinduesbånd i stueplan. Vandret revne i 2. & 6. liggefuge samt elastisk fuge i 10. liggefuge På vestfacaden ses revner i liggefuger over vinduer på 1. og 2. sal. Placering af revner varierer mellem 1. og 2. liggefuge.

18 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 17 På sydgavlen ses revner i 2. liggefuge både over nederste tegloverligger samt over tegloverligger over vindue. Vandret elastisk fuge i 10. liggefuge på vestfacade er ført med om på sydgavl. Der ses revner og afskalninger i liggefuger i midterste del af nederste murbånd, som ved vestfacaden. Der er tydelige deformationer af teglbjælkerne i det nederste bånd, hvilket har medført, at den elastiske fuge mellem overside glasparti og underside teglbjælke flere steder er blevet presset ud. Flere teglbjælker har desuden vandrette deformationer ud af planet. Sydgavl Overligger over vindue Der er registreret revner i studsfuger samt udfaldne studsfuger i nogle af de nederste overliggere i østfacaden. Revnerne er placeret under ophæng. Årsag: Revner i liggefuger i nederste murbånd vurderes primært at skyldes at 50% af tegloverliggernes tværsnitsareal udgøres af beton, som har en temperaturafhængig længdeudvidelse, som er det dobbelte af længdeudvidelsen for tegl. Østfacade Overliggere hænger Vestfacade Elastisk fuge under tegloverligger er klemt ud I rapporten fra Teknologisk Institut fra 2004 er angivet, at vestfacaden er opmuret i december 2003, samt at østfacaden er opmuret i januar I april 2004 blev der lavet en gennemgang, hvor der ikke blev konstateret revner. I juni 2004 blev der ved en gennemgang observeret en del større revner ved en del teglbjælker. Østfacade Vandret deformation af tegloverligger (2 nederste skifter)

19 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 18 Teglbjælker er indbygget i en kold periode. I løbet af forår og sommeren bliver murværket opvarmet af solen, hvilket antageligt har medført, at dobbeltskiftstegloverliggerne har udvidet sig mere en det tilstødende murværk. Dette forhold vurderes at have medført revner i liggefugerne mellem tegloverliggere og tilstødende murværk. Vedr. nederste murbånd: (12 skifter) Murbåndet er gennemgående omkring bygningen. Når først den nederste tegloverligger er revnet fra ovenstående murværk er teglbjælken svækket og der opstår deformation af bjælken. Der ses tydelige deformationer af bjælkerne. Østfacade øverst Revner i studsfuger i 2 nederste skifter under ophæng af tegloverligger. (2. liggesfuge ses at være omfuget) Dobbeltskiftsteglbjælken, placeret øverst i det nederste bånd, er hængt på murværkskonsoller pr. 0,48 m og vil derfor ikke kunne deformere sig som nederste tegloverligger, som er ophængt pr. 4,80 m. Dette kan forårsage, at der kommer revne i liggefugen under øverste teglbjælke. (i 10. liggefuge). Det resterende tværsnit af murværk vurderes herefter at være så svækket, at de vandrette forskydningsspændinger i tværsnittet ikke kan optages, hvorefter der opstår en vandret revne midt i det resterende tværsnit. (princip som 2 brædder, der ligger oven på hinanden) De lodrette revner over vederlagene pr. 4,80 m vurderes at skyldes, at den lodrette deformering af murbåndet medfører træk i oversiden af murbåndet over vederlagene, hvilket giver anledning til revner. Revner ved overligger over svalegang vurderes ligeledes at være forårsaget af længdeudvidelser i ht. ovenstående. Her kan den kolde KBE-drager bag teglbjælken dog være en medvirkende årsag til revnerne i liggefugerne. Temperaturbetingede bevægelser af betonbjælken kan eventuelt føre kræfter til tegloverliggeren via ophængningsbeslag af stål. Endvidere vil en langtidsnedbøjning af betonbjælken tvinge tegloverliggeren nedad via ophængningsbeslag af stål. Såfremt ovenliggende murværk kan hænge alene via trykbuevirkning, kan dobbeltskiftstegloverliggeren derved tvinges fra det ovenliggende murværk. Projektdetail Østfacade, KBE-drager bag tegloverligger over svalegang.

20 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 19 De lodrette revner i de 2 nederste studsfuger mellem tegloverliggerne vurderes ligeledes at skyldes, at overliggerne har en længdeudvidelse/sammentrækning som er større end fugerne kan optage. Revnerne opstår under ophængene, hvor overliggerne er stødt og muret sammen. Idet revnemønstret ved sydgavlen er sammenligneligt med ovenstående beskrevne for facaderne, er vurderes det sandsynligt at ophængene ikke er udført som projekteret, men derimod som ved facader med enkelte ophæng nederst og flere tætsiddende ophæng i bunden af vægelementet på 1. sal Revner ved hushjørner. Registrering: Der er registreret lodrette revner i murværk ved hushjørner. Revner går gennem fuger og sten. Revner ses på østfacade og på begge gavle. (Se bilag nr. 13) Der er ikke fundet oplysninger om, hvorvidt murbindere mellem bagmur og formur er undladt ved hushjørner. Årsag: Revner vurderes at skyldes temperaturudvidelser af murværket, som er fastholdt ved hushjørne til tilstødende murværk. Sydgavl Lodret revne i sten og mørtelfuger ved hushjørne

21 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Revner i øverste skifte under murkrone. Registrering: Der er revner i øverste liggefuge oppe ved tagkanten. Revner er ofte placeret nær hushjørner. På projektdetaljen er der ikke angivet hvorledes underlag for krydsfinerplade under murkrone skal fastgøres. Det er uvist om der eventuelt er fastgjort ned i formuren. Årsag: Revner ved hushjørner kan skyldes længdeudvidelser af murværket ved temperaturændringer. Der skal en mindre kraft til at skubbe det øverste skifte løs end skifterne længere nede. Ved et hjørne kunne tydeligt registreres, at øverste skifte ved hjørnet også var skubbet nogle milimeter ud af planet i forhold til underliggende skifte. Projektdetail Murkrone Revner der ikke er placeret ved hushjørner kan skyldes, at træopbygningen for murkroneafdækningen er fastgjort ned i murværkets øverste skifte med skruer e.lign. Længdeudvidelser i trædelene pga. fugt og temperaturforhold kan være forskellige fra murværkets bevægelser med revner til følge. Sydgavl Revner i øverste liggefuge Vestfacade Revner i øverste liggefuge

22 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Skader omkring dilatationsfuger. Der ses skader omkring mangelfuldt udførte dilatationsfuger i murværket. Der er ses lodrette fuger, som ikke er ført ud til en fri vægkant, hvilket har givet anledning til revne i ovenliggende murværk. Årsagen til revnen er, at murfeltet får de største vandrette bevægelser ude ved den elastiske fuge. Vedhæftningen mellem øverste skifte udfor den elastiske fuge samt nederste skifte over den elastiske fuge er så god, at revnen opstår i stenen i stedet for i liggefugen under den revnede sten.. På østfacade ses det generelt, at lodrette elastiske fuger over murpiller ved svalegang ikke er ført ud til en fri vægkant, hvilket har givet anledning til revner i murværk og mørtelfuger. Årsagen til revnerne er, at murbjælkerne får de største vandrette bevægelser ude ved den elastiske fuge, som er placeret over pillerne. Idet murbjælkerne er oplagt i en mørtelpude, er der ikke mulighed for at bjælkerne (der som nævnt i kapitel delvist består af beton) frit kan bevæge sig over vederlagene. Dette har medført revner i mørtelfugerne under bjælkernes vederlag samt nogle steder også revner af det underliggende murværk i murpillen. Når murværket revner skyldes det, at vedhæftningen mellem mørtelpude under vederlag og underliggende murværk er så god, at tvangskræfterne føres ned i murpillen, som herefter revner. Østfacade Lodret elastisk fuge stopper under mursten. Mursten ses revnet over den elastiske fuge. Østfacade Revner i mørtelfuge under teglbjælke. Østfacade Revner i murpille under teglbjælke Jf. projektdetail (se bilag nr. 7) er teglbjælker ophængt på stålbeslag på bagvedliggende betonbjælker. Hvor der er revner i underliggende murværk vurderes teglbjælkerne i praksis dog også delvist at må have vederlag på murpillen. Østfacade Revner i murpille under teglbjælke

23 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 22 Der er set udpressede mursten enkelte steder ved tagkanten. Der ses at være udført en lodret elastisk fuge under skaden. Årsagen vurderes at være, at den elastiske fuge ikke er ført op i det øverste skifte (svært at registrere fra afstand) eller at studsfugen bag en eventuel elastisk fuge ikke er udkradset. De vandrette bevægelser i murfelterne ved dilatationsfugen kan derved ikke optages, og stenene skubbes ud. Tagkant Udpressede mursten. Lodret dilatationsfuge evt. ikke ført op i øverste skifte eller studsfuge ikke udkradset inden udførelse af eventuel elastisk fuge.

24 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Revner i murværk ved betondæk. Der er registreret revner i mørtelfuger samt i mursten hvor murværket er sammenbygget med dæk af beton. Revnede mørtelfuger ses generelt ved bund af murpiller og indenliggende gavle ved svalegang ved østfacaden. Murværk ses at være opmuret på en tynd plastic oplagt på betonpladen. Betonplader er oplagt med en dilatationsfuge placeret udfor murpillerne. Murpille svalegang Defekte mørtelfuger Årsagen til skaderne er at betonpladernes fugt- og temperaturbetingede længdeudvidelser ikke kan optages af de udførte mørtelfuger, som herefter revner. Bevægelserne i betonpladerne er netop størst ved murpillerne, idet dilatationsfugerne mellem betonpladerne er udført ved murpillerne. Enkelte steder ses murværket i bunden af murpillen af være revnet. Årsagen til revnerne er, at murværket er ført ned foran betonpladen i tæt kontakt til betonpladens forkant. Betonpladens længdeudvidelse vinkelret på bygningsfacaden skubber murværket ud, hvilket forårsager revnerne i murværket. Altanplade i svalegang Elastisk fuge udfor murpille Murpille svalegang Revner i murværk Murpille svalegang Revner i murværk, murværk presset ud af betonplade Enkelte altaner på vestfacaden er besigtiget. Ved indenliggende altaner er registreret revner i nederste mørtelfuger over betonpladerne. Årsagen er som nævnt ovenfor, at mørtelfugen ikke kan optage betonpladens bevægelser. Altanplade vestfacade - Revner i mørtelfuger

25 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Murflader med dårlige mørtelfuger. Der er registreret dårlige mørtelfuger flere steder på facader og gavle. Der ses porøse fuger med revner og afskalninger. For omfang af dårlige mørtelfuger henvises til bilag nr. 16. Specielt gavlen mod syd fremstår med dårlige fuger. Herudover optræder der dårlige fuger ved hushjørner og partielt i øverste muret bånd på østfacaden. På vestfacaden ses mange huller i mørtelfugerne specielt på den øverste halvdel af facaden. I tidligere undersøgelser i 2007 udført af teknologisk Institut blev der konstateret, at oprindelige fuger er udført med udkradsning og efterfugning. Fugemørtlen virkede stærk og opmuringsmørtlen svagere og enkelte steder særdeles svag eller manglende. Årsag: Der kan være flere årsager til at mørtelfugerne har vist sig ikke at være holdbare. En sandsynlig årsag kan være en kombination af at udkradsningen mod stenene har været mangelfuld og eventuelt i for lille dybde, samt at der er fuget med en noget stærkere mørtel end opmuringsmørtlen. Dette kan medføre afskalninger i fugerne. Endvidere kan trykningen af fugen have været mangelfuld, hvilket kan give anledning til revner mellem fuger og sten samt til huller i fuger. Ovennævnte forhold kan over tid via vandindtrængning og frostsprængninger have forværret fugernes forfatning. Såfremt årsag ønsket belyst nærmere kan der udtages prøver og udføres analyser af fugerne af specialfirmaer. Huller i mørtelfuger på vestfacaden og i et mindre omfang også på sydgavlen, vurderes at skyldes angreb af murbiller. Der ses serier af huller på ca. 5 mm i diameter og overvejende placeret i liggefuger. Murbier fortrækker de lune og solvendte murfacader mod syd og vest. Sydgavl Udfaldne og porøse mørtelfuger Sydgavl Porøse mørtelfuger med afskalninger Østfacade Porøse mørtelfuger med afskalninger Vestfacade Huller i mørtelfuger

26 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Lodret forskydning af tegloverliggere. Der ses 2 steder i østfacaden en lodret forskydning af tegloverliggere. (For placering se bilag nr. 13) Ved den ene ses desuden en vandret forskydning vinkelret ud fra facaden. Forskydningen vurderes at være placeret ved enden af 2 tegloverliggere, som er stødt mod hinanden. Studsfuger i 2 nederste skifter er revnede og manglende ved den ene overligger. Der kan ikke registreres revner i det ovenliggende murværk og ej heller reparationer i det ovenliggende murværk. Årsag: Idet der ikke ses skader i ovenstående murværk vurderes forskydningen at have været indbygget helt fra udførelsen af murværket. Det formodes at være 2 ender af hver sin tegloverligger, som er ophængt i L-jern placeret med flangen i 2 liggefuge. Teglbjælkerne er ophængt via bolte i indstøbte halfen-eisen skinner. Det kan have været en forskel på indstøbningshøjden for de indstøbte skinner, som har medført at tegloverliggerne er ophængt i 2 forskellige niveauer. Den vandrette forskydning kan ligeledes skyldes, at skinnerne sideværs i overliggerne heller ikke er placeret ens. Stålvinklen er projekteret med aflange huller vinkelret på facaden, som har medført mulighed for en sideværs justering. Udførelsesunøjagtighederne kan have været større end de indbyggede tolerancer. Østfacade Lodret forskydning ved tegloverliggere. Østfacade Lodret og vandret forskydning i tegloverligger. KS-materiale L-jern til ophæng af tegloverliggere

27 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Vandindtrængning i bolig. Ved bolig nr. 5A 2.7 (Øverste bolig længst mod nord) kommer der vand ind i boligen ved vinduet ud mod altanen mod vest. Der ses tydelige spor efter vandindtrængningen på ruden. Beboeren oplyser at der blev repareret fuger i murværket i september 2013, samt at der stadig trænger vand ind. Der ses runde plastrør i studsfuger på hver side af tegloverligger over vinduesåbning, som indikerer at fugtspærre over åbningen er udført med en TB-rende ved formurens bagside. Årsag: Der ses revner i øverste mørtelfuge ved tagkanten samt stedvise porøse mørtelfuger. Desuden ses spejlet på zinkafdækningen over murkronen at være lav i forhold til nuværende forskrifter. Ovennævnte forhold kan alle medføre vandindtrængning til bagsiden af skalmuren enten via mørtelfuger eller ved at vand bliver presset op under zinkspejlet ved tagkanten og videre ned langs bagsiden af formuren. Desuden må fugtspærren over vinduet være defekt eller uvirksom. Det kan være tilstoppede dræn ud gennem formuren (som registreret andre steder) eller et hul i selve renden eller en opfyldning af renden med eksempelvis mørtel, som medfører, at vand der løber ned på bagsiden af skalmuren løber over renden og videre ned på overside af vindueskarmen, hvorefter at det trænger ind i boligen. Vindue mod vest Spor på rude efter vandindtrængning Plastrør i studsfuge, øverst til venstre Projektmateriale Snit over vindue Murværk over vindue Revner i øverste liggefuge samt lavt zinkspejl

28 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Afskalning på mursten. På nordgavlen ses afskalning på en enkelt mursten. Det vurderes, at en fejl i stenen har medført vandindtrængning bag overfladen med en frostsprængning til følge. Nordgavl Afskalning på mursten 5. Mulige følgevirkninger af den registrerede tilstand Der er registreret mange skader i skalmuren i form af mangelfulde dilatationsfuger, revner i fuger og murværk samt afskalninger af mørtelfuger. Skaderne vurderes at vil forværres med tiden, såfremt de forekommende svigt og skader ikke udbedres. Svigtene i dilatationsfugerne kan føre til flere revner i murværket. Revnerne omkring tegloverliggerne har medført en svækkelse at tegloverliggerne, som kan medføre yderligere revner i murværket omkring overliggerne. Materialesammensætningen i de udførte tegloverligger med ca. 50 % beton vurderes til stadighed, at vil give anledning til revner omkring tegloverliggerne De dårlige mørtelfuger medfører mulighed for yderligere opfugtning af mørtelfugerne med risiko for efterfølgende frostsprængninger af fugerne. Der kan opstå problemer med vandindtrængning i boliger og øvrige rum pga. det utætte murværk samt den defekte elastiske fuge mod underliggende vinduesbånd i stueetagen. Der kan opstå følgeskader i form af defekte og punkterede ruder i vinduer under tegloverliggere, pga. uhensigtsmæssig belastning på vinduerne fra tegloverliggere, som er revnede fra og som hænger. Det ses at tidligere skaderne allerede har medført følgeskader i form af vandindtrængning i en bolig på 2. sal samt i flere at rummene i stueetagen. Pt. er der alene problemer med vandindtrængning ved boligen på 2. sal. Der kan her opstå yderligere følgeskader i form af nedbrudte trædele og skimmelvækst. Der ses desuden følgeskader i form af defekte elastiske fuger med en tvivlsom tæthed mellem overside af vinduesbånd i stueetagen og underside af tegloverliggere. Såfremt fugerne er utætte kan forholdet medføre vandindtrængning i rummene i stueetagen igen. Tilstoppede afløb fra TB-render i hulmur over åbninger kan medføre, at vand i hulmuren ikke ledes ud ved siderne af åbningerne. Hvis TB-renderne fyldes med vand, løber vandet over og eventuelt ned på oversiden af underliggende vindueskarm, hvilket kan medføre opfugtning af murværk og trædele, vandindtrængning i bolig samt risiko for skimmelvækst.

29 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk Den valgte kvalitet og vedligeholdelse Den valgte opbygning af skalmuren med meget ophængt murværk og tegloverliggere med lange spænd vurderes at fordre et øget fokus i projekterings- og udførelsesfasen på om materialesammensætningen og konstruktionsopbygningen er udført således, at fugt- og temperaturbetingede bevægelser både vandret og lodret samt bevægelser pga. forventelige deformationer fra lodret last kan optages bl.a. via korrekte indlagt og udførte dilatationsfuger samt tilpassede materialevalg. Placeringen af dilatationsfugerne er ændret i forbindelse med udførelsen. Både den valgte udførelse af dilatationsfugerne samt de valgte tegloverliggere vurderes ikke at opfylde kravene til, at ovennævnte bevægelser kan optages. Den valgte tagudformning, uden udhæng til at beskytte klimaskærmen i facaderne mod nedbør, medfører en højere belastning på murværket, herunder fugerne, end der kan forventes, når der udføres udhæng. Udførelse af TB-render i murværket som eneste fugtspærre over åbninger er ikke uden risiko, idet afløbene ud gennem skalmuren let stopper til. Herudover er der risiko for, at render fyldes op med mørtel i forbindelse med opmuringen. I dag anbefales TB-render kun udført som supplement til murpapindlæg. Vedligeholdelsen af murværket er ikke god. Der mange revner og dårlige fuger. Skalmuren er tilsyneladende overvejende blevet repareret i det omfang, det har været højst nødvendigt. Flere af reparationerne er tilmed ikke udført, som de burde have været udført. Den valgte udførelse af tegloverliggere og elastiske fuger i kombination med bygningsudformningen forventes, at medføre et øget vedligeholdelsesniveau af mørtelfugerne end normalt. Stempel: Underskrift: Leo Hammer Dato:

30 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 29 Bilag I ht. indholdsfortegnelsen, se efterfølgende sider. Tegninger i bilag er ikke målfaste.

31 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 30 Bilag nr. 1: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over stueetagen i gavle, ophæng på betondrager.

32 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 31 Bilag nr. 2: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over stueetagen i gavle, ophængt på vægelement.

33 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 32 Bilag nr. 3: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over stueetagen i facade mod øst.

34 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 33 Bilag nr. 4: Projektmateriale: Arkitektdetalje ved ophængt skalmur over stueetagen i facade mod øst.

35 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 34 Bilag nr. 5: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over stueetagen i facade mod vest.

36 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 35 Bilag nr. 6: Projektmateriale: Arkitektdetalje ved ophængt skalmur over stueetagen i facade mod vest.

37 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 36 Bilag nr. 7: Projektmateriale: Ingeniørdetalje af ophængt skalmur over svalegang i facade mod øst. Detalje ved stålsøjle.

38 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 37 Bilag nr. 8: Projektmateriale: Arkitektdetalje ved ophængt skalmur over svalegang i facade mod øst.

39 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 38 Bilag nr. 9: Projektmateriale: Udsnit af ingeniør facadeopstalter af princip for placering af beslag for ophæng af skalmur. Bemærk at L-jern pr. 4,8 m for ophæng af murværk, vist på detail, formentlig er udført med en længde på 650 mm. Se bilag nr. 12.

40 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 39 Bilag nr. 10: Projektmateriale: Ingeniørdetaljer af ommuret stålsøjle ved svalegang.

41 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 40 Bilag nr. 11: Tegloverligger, elementtegning (Fra rapport udarbejdet af teknologisk Institut i 2004):

42 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 41 Bilag nr. 12: Stålbeslag L-jern for ophæng af tegloverliggere (Fra rapport udarbejdet af teknologisk Institut i 2004):

43 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 42 Bilag nr. 13: Registrering - Registrerede revner i mørtelfuger og murværk m.m.

44 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 43 Bilag nr. 14: Registrering - Registrerede elastiske fuger/dilatationsfuger i murværk

45 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 44 Bilag nr. 15: Projektmateriale Projekterede dilatationsfuger i murværk

46 Særlig undersøgelse Rapport vedr. murværk 45 Bilag nr. 16: Registrering Omfang og placering af dårlige mørtelfuger

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

PLATANHUSENE INFORMATION OMKRING UDFORDRINGER MED BEBYGGELSENS GAVLE MARTS 2016

PLATANHUSENE INFORMATION OMKRING UDFORDRINGER MED BEBYGGELSENS GAVLE MARTS 2016 Introduktion Vi har en udfordring i vores ejendommen som er alvorlig, men heldigvis ikke er unik for bygninger i Danmark der er opført før 1984. Vores ejendom er opført i 1969. Vores udfordring er at selve

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009 Emne Gennemgang af facader Dato Søndag d. 22.2.2009 kl. 10.00 12.00 Deltagere (HI) EF Fasanhaven Pos Emne 01 Baggrund I forbindelse med den forestående 1. års gennemgang af ejendommen, har EF Fasanhavens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8136 Oversigt over klagepunkter: A. I tilstandsrapporten er fugernes tilstand, punkt 3.1 på gavlene kun beskrevet med karakteren K1. De er i midlertidig i så dårlig tilstand, at

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

FOGH & FØLNER ARKITEKTFIRMA A/S KULSVIERVEJ 150 DK 2800 KGS. LYNGBY WWW.FOGH-FOLNER.DK TELEFON 45934020

FOGH & FØLNER ARKITEKTFIRMA A/S KULSVIERVEJ 150 DK 2800 KGS. LYNGBY WWW.FOGH-FOLNER.DK TELEFON 45934020 FOGH & FØLNER ARKITEKTFIRMA A/S KULSVIERVEJ 50 DK 800 KGS. LYNGBY WWW.FOGH-FOLNER.DK TELEFON 459400 bygningsanlæg: Ibstrupparken III klassifikation: bevaringsværdig adresse: Smakkegårdsvej 55-9 & 0-09

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 16 Mødedato 27.03.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Palle Gamst PAG VVS-installatør, Petersen og Olsen Kjeld Jørgensen KJO

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Tilsynsrapport Sag: Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet Kunde: Ejerlejlighedsforeningen Belek Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Udgivet Dato: 02.11.2011 Underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 142

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 142 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 142 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11lc, Frederiksberg Aksel Møllers Have 2-4/Godthåbsvej 35-41 Opført 1943 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7297 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Klage vedrørende 4.2 Vinduer er frafaldet. KK oplyser at skaden er anerkendt

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi 1 Landsbyggefonden 18/10 2011 Studiestræde 50 mek/ 1554 København K Materialet omfatter: Tekniske forundersøgelser. Trin 1. Tilstandsundersøgelse. Rev. 1. december 2010. Udarbejdet af Cowi Tekniske forundersøgelser.

Læs mere

Beregning af linjetab ved CRC altanplader

Beregning af linjetab ved CRC altanplader CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 18 maj 2006 Udarbejdet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 Besigtigelsesdato: Onsdag d.14. august 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

30. Bemærk Afstand mellem indv. liggende vandret karm og ramme

30. Bemærk Afstand mellem indv. liggende vandret karm og ramme 30. Bemærk Afstand mellem indv. liggende vandret karm og ramme 31. Se billede 31 Ved let træk i bagvedliggende afstivende vandret liggende karm, øges afstande til udvendig ramme til 6-7 mm Eksempel på

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons Byggelovsdage 2012 Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger v/ teknisk chef Jens Dons Er byggerierne disponeret for ændrede klimaforhold? Krystalkuglen

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Birkemosevej 10, 4293 Dianalund 26. maj 2015 H-15-02034-0172 370-002240 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for dresse: Gavlbakken 21 Post nr.: 2730 Herlev Reference: HM Skønnede udbedringspriser for reparationer nævnt i tilstandsrapporten: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.3 Skotrender/ inddækninger Der

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016 Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Afdeling: 1030 Sundholm Syd Brydes All\351 28 Sundholmsvej 6 Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere