Nr årg marts april Støttepris 20 kr. March for liv, vand og værdighed. TEMA: Kapitalismens bankerot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 7 16. årg. 2012 30. marts - 13. april Støttepris 20 kr. March for liv, vand og værdighed. TEMA: Kapitalismens bankerot"

Transkript

1 Ecuadors folkelige organisationer stod bag en sejrrig march for folkenes rettigheder fra den marts March for liv, vand og værdighed Nr årg marts april Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalismens bankerot Byg et folkeligt alternativ s. 2 Energipolitisk Danmarkshistorie s. 3 Magtkamp om dansk energi s. 4 Finanspagt og grundlovsbrud s år efter mordet på Henrik s. 7 Dansk vækstindustri: Våben s. 8 OK2012: Aktiv nej-kampagne s. 10 Villy og Johanne s. 11 Occupy Wall Street igen s. 12 Sagaen om Bradley Manning s. 14 Kapitalismens bankerot s. 17 Landsmøde hos KPML, Norge s. 20 David Rovics: Stop ACTA! s. 21 Debat s. 22 Nej til skifergas s. 23 Cuba på vej mod tilgivelse s. 24

2 Side 2 Arbejdere i alle lande, forén jer! Hverken rød blok eller blå blok - Byg et folkeligt alternativ Den økonomiske og politiske krise sætter sine spor. I en krisetid tvinges de forskellige politiske kræfter i højere grad til at bekende kulør: Deres virkelige standpunkter kan ses af deres faktiske handlinger og kan ikke så nemt tilsløres af demagogi eller symbolske små indrømmelser til folkelige krav om forbedringer og fremskridt. Det lykkedes Anders Fogh og VKO i et lille årti til en vis grad at skjule den økonomiske og politiske katastrofe, de var ansvarlige for, bag et kunstigt boom, der ikke mindst var finansieret af lån og friværdier. Det har kun taget Helle Thorning-Schmidt og SRSF-regeringen et lille halvt år at vise, at deres egentlige projekt ikke er at redde velfærden, men tværtimod endeligt at lægge den danske og den nordiske velfærdsmodel i graven. I praksis er man godt i gang, og nu gennemfører socialdemokraterne også en diskussion om, hvordan velfærden skal se ud om 20 år dvs. hvad der skal skæres væk. Selvom en sådan langtidsplanlægning er en umulighed under kapitalismen, fordi selve det økonomiske system og dets indbyggede modsigelser forhindrer den nødvendige stabilitet for planlagt fremgang. Den 1. maj - arbejderklassens internationale kampdag ligger kun en måned væk. Den sætter traditionelt fokus på de vigtigste spørgsmål, som klassen og dens allierede må tage op til løsning og peger på de vigtigste klassekampe for at mobilisere maksimal styrke. For Arbejderpartiet Kommunisterne er der ingen tvivl om, at hovedspørgsmålet er nu at drage konsekvenserne af, at blå og rød blok gennemfører den samme nyliberale og imperialistisk EU-dikterede og EU-tilpassede kurs, der i al fremtid skal binde Danmark til euro en og underlægger dansk økonomisk politik under unionens overhøjhed. Og konsekvensen kan ikke være andet end at hverken rød eller blå blok duer! At der må opbygges et folkeligt alternativ til deres politik for velfærdsslagtning og for at vælte krisens byrder over på arbejderne, de arbejdsløse og de mest udsatte. At der må opbygges den nødvendige kraft til at bryde med EU og EU-politikken og den imperialistiske krigspolitik, der i Danmark går under navnet aktivistisk udenrigspolitik. KOMMUNISTISK POLITIK Det kan ikke længere gå at sætte sin lid til, at rød blok og dens regering vil gennemføre en helt anden politik. Det er direkte naivt og farligt at tro, at et pres fra de parlamentariske venstrekræfter kan sikre en ny politik. Enhedslisten er ikke en garant for det, men risikerer at være alibi for en nyliberal regering, der simpelthen aftaler velfærdsslagtninger med blå flok. Der må mobiliseres til massekamp uden for folketinget. En sådan stærk folkelig bevægelse vil også som det eneste være i stand til at lægge pres på en siddende regering, uanset farve. APK opfordrer Enhedslisten og alle venstrekræfter til at samles om opbygningen af et sådant folkeligt alternativ. De umiddelbare kampopgaver ved den kommende 1. maj vil være at sikre at finanspagten - EU s håndfæstning sendes til folkeafstemning. Det vil være at sætte en stopper for de planlagte besparelser på fleksjob, førtidspension og kontanthjælp, der skal følge efter slagtning af efterløn, forhøjelse af pensionsalderen og halvering af dagpengene. Og det vil være at trække danske tropper ud af Afghanistan og sætte en stopper for mere krigspolitik. Op til dagen må der arbejdes aktivt for et Nej til minusoverenskomsterne, og for at bygge op til at vælte den planlagte finanslov for 2013 med nedskæringer for 16 milliarder kr. Blandt parolerne, som må lyde denne første mej, er: Stop velfærdsmassakrerne social genopretning! Nej tak til social dumpning og reallønsfald - Nej til OK2012! Folkeafstemning om finanspagten! Stop monopolernes eurostat! Nej til imperialismens krige og besættelser! Ud af Afghanistan nu! Fælles kamp mod kapitalen - Lad de rige betale krisen! Socialisme er fremtiden! Redaktionen 27. marts 2012 KOMMUNISTISK POLITIK - Hver 14. dag - Centralorgan for Kommunistisk Politik c/o Oktober Forlag Vesterfælledvej 1B 1750 København V. mail: Arbejderpartiet Kommunisterne Skibhusvej Odense C Tlf: Ansvarshavende redaktør: Klaus Riis KP s hjemmeside/ Netavisen: APK s hjemmeside: ISSN: Abonnementspriser Halvår (12-13 nr.) 400 kr. År (25 nr.) 700 kr. Institutioner 1 år 980 kr. Betales til Foreningen Oktober Forlag Giro Deadline næste nr

3 Side 3 Der blev taget de helt store fraser i brug, da klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) præsenterede, hvad han kaldte et stykke energipolitisk Danmarkshistorie dvs. det brede energiforlig, som regeringen har indgået med alle folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance. Der hersker bred enighed om, at Danmark skal omstilles til at være selvforsynende med grøn energi i Det er jo så tilpas langt væk, at det er nærmest gratis at være hest for den grønne vogn. Den ny energiaftale gør det dog mere konkret, hvad det hele drejer sig om, hvem der skal betale. Den omfatter nemlig første del af denne meget lange periode nemlig tiden frem til Klima- og energiministeriet har opstillet en lang række punkter i aftalen. Det er en detaljeret affære, men indledes med et overblik over nogle målsætninger og konsekvenser: I 2020 kommer 35 procent af energien fra vedvarende kilder. Halvdelen af elforbruget hentes fra vindmøller. I 2020 vil Danmarks CO2-udledning være 34 procent mindre end niveauet i I 2020 er bruttoenergiforbruget faldet med 12 procent i forhold til Aftalen er et vigtigt skridt i Danmarks målsætning om at omstille energiforsyningen (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i En gennemsnitlig husholdning skal i 2020 betale 1300 kroner mere om året for energien end i dag. Samtidig bliver borgerne i mindre grad udsat for de ventede prisstigninger på olie, kul og gas. Virksomheder skal betale 200 kroner mere pr. ansat. Den samlede regning for aftalen bliver 3,5 milliarder kroner i Osv. Energipolitisk Danmarkshistorie At der rent faktisk tages konkrete skridt i retning af omstilling til vedvarende energi er selvfølgelig en positiv bestræbelse. Ifølge forliget skal udledningen af CO2 i de næste otte år reduceresmed en tredjedel som et led i på sigt at gøre Danmark fri de fossile og begrænsede energikilder som kul, olie og naturgas. Vigtige dele af omstillingen er satsning på vindmøller i stor stil, på biogas, energibesparelser af forskellig art og støtte til udviklingen af vedvarende energi. Og energiforliget skal i løbet af de kommende måneder videreføres med en ny klimalov, som ifølge skal supplere energiaftalen med CO2-reduktioner inden for landbrugs- og transportområdet, som samlet set sikre 40 Kommentar % CO2 reduktion i Om det er grøn ønsketænkning, eller Enhedslisten også på dette område vil blive parlamentarisk udmanøvreret af regerings forlig med VKO står tilbage at se. Givet er det, at Enhedslisten, der betegner energiforliget som en sejr med enkelte torne, anser den for stor nok til at ville fortsætte i rollen som støtteparti for en regering, der med finanspagten binder Danmark permanent til EU s nyliberale nedskæringspolitik og imperialistiske supermagtsdrømme i alliance med USA. Blandt tornene er, at det det er de fattige, der betaler for gildet. Danmark har i forvejen Europas højeste elpriser. Det lovede prisfald, da elpriserne efter EU s forskrift blev lagt ud i fri konkurrence, udeblev. I stedet har priserne i Danmark taget rekordstore hop opad, som i Sverige og andre EU-belagte lande. Energimonopolerne har snuppet gevaldige fortjenester, og belønnet deres direktører og bestyrelser rigtig godt for det. Og staten har i kraft af de rekordhøje elafgifter også hentet store ekstraindtægter. Som alle andre prisstigninger og generelle afgiftsstigninger rammer disse socialt skævt det er dem, som har dårligst råd, som kommer til at betale relativt mest. Energiforliget kaster yderligere en gradvis stigning indtil 2020 på 1300 kroner om året (i faste priser) over på en gennemsnitlig husholdning. Dermed er forliget en del af den almindelige politik hos både VKO og SRSF for at gøre de rige rigere og de fattige fattigere på trods af alle besværgelser, erklæringer og løfter om det modsatte. Og Enhedslisten er altså også mere grøn end rød. Nu snakkes der om, at afgifterne skal reduceres socialt. Det må ses for at blive troet. Danmark er med megen vind og meget vand og masser af jord under fødderne, og samtidig stærkt begrænsede fossile ressourcer og med den stærke folkelige modstand mod atomkraft et land, det er oplagt for at satse på vedvarende energi. Men det skal også bemærkes at vedvarende eller fornyelsesmulig energi heller ikke er uproblematisk. Biogas, som der af hensyn til landbrugets indtjeningsmuligheder satses stort på, kan forkert håndteret være lige så forurenende som kul. Men der findes også stærke kapitalkræfter i landet, som hellere satser på sort guld og fossiler end vind, jordvarme og sol. Som hellere end gerne ser vindeventyret bremset. Mærsk har fået overdraget den danske Nordsøolie til spotpris gennem hele historien, og vil gøre meget for at bevare kontrollen med dansk energipolitik. Det er næppe et tilfælde, at striden i DONG om virksomhedens fremtidige strategi og dermed om fremtidens danske energipolitik brød ud i lys lue netop som energiforliget blev vedtaget. Det helt store problem er, at om strategien er sort eller grøn, så er det almindelige folk, som kommer til at betale. -os

4 Side 4 Kampen om monopolerne En privatisering af de danske kraftværker og energiinfrastruktur er dagsordenen bagved fyringen af direktøren for DONG, der finder sted samtidig med at der er afsluttet et bredt energiforlig mellem rød og blå blok Magtkamp om dansk energi Af Franz Krejbjerg Netop som SRSF regeringen stod i de afsluttende energiforhandlinger om nye vindmølleparker, brød en magtkamp ud i statens eget energiselskab. I kulissen spøger Venstres fundraiser Fritz Schur, der for alt i verden vil genvælges som bestyrelsesformand i DONG Energy med en dagsorden om at privatisere virksomheden. Den EU-dikterede liberalisering af elmarkedet nåede for alvor til Danmark i 2006, hvor staten gennem DONG opkøbte en stribe mindre danske energiselskaber, der tidligere var forbrugerejede. Det var påstanden, at kun giganter ville overleve i den nye politiske virkelighed med konkurrence på elpriserne, fordi priserne ville falde. Det modsatte er faktisk sket. El til almindelige forbrugere er blevet væsentlig dyrere i samme takt som el-markedet er blevet liberaliseret og de mindre lokale energiselskaber er blevet opslugt. Den økonomiske krise udsatte i første omgang, at staten solgte sine aktier i DONG Energy, men planen er aldrig blevet trukket tilbage. Heller ikke i SRSF regeringen kan Kommunistisk Politik på nettet - hver dag Følg også med i KPnetTV man finde tilhængere af statsejede virksomheder. Heller ikke hvis de henter store indtægter hjem til statskassen. Det er nemlig et liberalistisk princip, at statslige selskaber der giver overskud - skal sælges eller splittes op ved første og bedste lejlighed, når den værste krise er ovre. Stol begyndte at brænde DONG Energys havvindmøllepark Horns Rev Flere ting tyder på, at DONGs bestyrelsesformand Fritz Schur har følt, at stolen begyndte at brænde under ham, da Venstre ikke generobrede regeringsmagten ved folketingsvalget. For selvom politikken (stort set) er den samme, kan det næppe have været et plus set med den nye regerings øjne, at Fritz Schur er storsponsor og inkarneret medlem af Venstre og bedsteven med Anders Fogh. En anden og mere realpolitisk komplikation var, at DONG Energy begyndte at give pensionsselskaber mulighed for at investere direkte i havvindmølleparker, helt uden om kapitalfonde, banker og aktiespekulation. Det forlyder at den nu fyrede direktør Anders Eldrup havde store planer i den retning, og planlagde helt at udskille havvindmølledelen som en selvstændig virksomhed med hans særdeles godt betalte og nu ligeledes fyrede - højre hånd Jakob Baruel Poulsen som boss. Det kunne være en rigtig god forretning for alle involverede, men for dem, der lurede på hvornår aktierne kom til salg, så man kunne få fingre i Danmarks energiproduktion, kunne det være uheldigt, hvis virksomheden udviklede sig i den retning, Eldrup og hans højrehånd forestillede sig. Hvis en virksomhed bliver for meget værd er det vanskeligt at rejse penge nok til at opnå fuld kontrol. Her skal man måske nok tænke sig, at den eneste logiske danske køber er Mærsk, en af DONGs største samarbejdspartnere i Nordsøen. Whistleblowere og energiforlig Da regeringen satte sig til bords med Venstre og de øvrige folketingspartier om et energiforlig, der rækker næsten 20 år frem, blev det klart, at forliget ville indebære, at der skal opføres flere kæmpe havvindmølleparker, og den mest oplagte vinder af de udbud ville blive DONG, hvis ingenting ændrede sig. Derfor virker det også usædvanlig belejligt, at Fritz Schur samtidig fik et tip fra en hemmelig kilde, omtalt som en intern whistleblower, om frås i direktionen, og statsrevisorerne meldte deres ankomst ved DONGs hovedkontor. Det blev hurtigt klart, at informatio-

5 Kampen om monopolerne Side Fritz Schur, bestyrelsesformand for DONG Energy, SAS og PostNord nerne fra den hemm e l i g e k i l d e omtalte en aftale om en million+ gage til en chef i koncernen, og at det var en aftale, der tilsy neladende var indgået bagom ryggen på bestyrelsen. Og ganske få dage efter blev Anders Eldrup, direktøren gennem 11 år, og hans chef makker Jakob Baruël Poulsen begge med en fortid i finansministeriet med daværende Mogens Lykketoft som boss - sparket ud uden at få lejlighed til at se anklagerne eller tage til genmæle over for bestyrelsen. Der var heller ikke mulighed for genmæle, da Fritz Schur ved et hasteindkaldt pressemøde kunne berette, at han aldrig, aldrig nogensinde havde set sådanne ansættelsesaftaler som dem, der var indgået i DONG. De var den direkte årsag til, at tilliden til direktøren var brudt, og han blev smidt ud. Sagen var til gengæld klappet af med både stats- og finansministeren. De fastholder overfor pressen, at der er tale om en intern personalesag. Et lidt mere sandt indblik i magtkampens alvor fik man, da en vredladen Mogens Lykketoft i egenskab af folketingets formand anbefalede regeringen at fyre Fritz Schur for nærmest landsskadelig opførsel. Det de riges paradis Magtkampen om kontrollen med dansk energiproduktion og infrastruktur, åbnede også en lille flig ind til direktionslønninger og magtforholdene i en statsejet virksomhed, som ikke bare er en af Danmarks største, men også regnes for en af de mest succesrige. Det såkaldte armslængde princip om forholdet mellem statsejede (eller kontrollerede) virksomheder og de politiske myndigheder betyder ikke, at virksomhederne skal være så tæt på, at man trods alt stadig holder virksomheden i hånden. Det er nærmere noget med, at statens virksomheder skal holdes så langt væk fra politikere og demokratisk indflydelse som overhovedet muligt. Derfor har det heller ikke været offentligt tilgængeligt, og er heller ikke oplyst for medlemmer af folketinget, hvad lønniveauet har været i DONG. For dem, der betaler elregningen, er det også kommet som en overraskelse, at hvad der for blot få år siden var en virksomhed drevet efter en nonprofit model, med åbne regnskaber, nu opfører sig fuldstændigt som alle andre kapitalistiske virksomheder. Det bruger også de samme undskyldninger for at dele overskuddet ud til en lillebitte gruppe mænd i direktionen. Er de det værd? Kapitalistiske virksomheder er fulde af historier om direktører, der uden at blinke synes de skal have 5-6 gange så meget som statsministeren i årsløn. Det er noget med at deres ansvar jo er så stort Altså meget støre end demokratiets højeste embede, forstås. Eller at de skal have 10 gange så meget som landets universitetsprofessorer. Det er noget med at de er så dygtige Altså meget dygtigere end landets højest uddannede mennesker. Eller at de skal have 20 gange så meget som faglærte håndværkere. Det er noget med, at de er så arbejdsomme, at de kan præsterer 20 menneskers arbejde. For slet ikke at tale om forskellen til Sosu-assistenter eller ufaglærte. En advokatundersøgelse, bestilt af Friz Schur og DONGs bestyrelse, konkluderede 28. marts, at det var helt i orden at fyre direktøren, fordi Anders Eldrup har misligholdt sin direktørforpligtelse ved at tildele en lille håndfuld medarbejdere særdeles givtige lønaftaler uden bestyrelsens godkendelse. Advokatrådet har kritiseret undersøgelsen for (groft sagt) at være et Der argumenteres også med, at lønninger på over 7 millioner kroner årligt er prisen for direktør på det globale marked osv.. Det er reelt rent og skært vås og fupargumenter. Ingen er de høje direkt ø r l ø n n i n g e r værd. De findes s i m p e l t h e n, fordi en lille kreds af personer kan give lønningerne til sig selv. Så længe der er fri adgang til pengekassen, vil direktørlønninger bare vokse og vokse måske indtil kassen er tom og virksomheden belånt. Bankdirektører og chefer for andre kriseramte finansvirksomheder har fået kraftige lønstigninger både i Danmark og udlandet under krisen - gerne lige efter at have modtaget de gavmilde bankpakker. DONG- sagens mest omtalte lønordning blev kaldt en Stay On-bonus. Det er som regel de almindelige lønmodtagere, der må gå ned i løn for at få lovning på at beholde jobbet, når direktøren truer med udflytning af arbejdspladser. Det er hvad der argumenteres med, når Harald Børsting og LO-toppen nu går ud og sælger reallønsfaldet ved OK2012-aftalerne. Men i DONGs tilfælde handler det tilsyneladende om, at en direktør fik lovning på 2 års løn i bonus, hvis han blev og passede sit arbejde. Det burde give nogle argumenter til stemme de ansvarlige overenskomster ned. En enkelt direktør-bonus på 14 millioner vil kunne løfte timelønnen for 1000 ansatte med 7 kr. i timen. Lige det der mangler for at holde reallønnen. Usagligt bestillingsarbejde Tidligere direktør Anders Eldrup usagligt bestillingsarbejde Om det lykkes for den magtfulde Fritz Schur at holde sin toppost som formand for bestyrelse i DONG er stadig et åbent spørgsmål. Hvis det lykkes, vil vejen være banet for en ny virksomhedsstrategi uden så mange vindmøller, og med udsigt til privatisering af guldægget. Mærsk står klar til at overtage kontrollen.

6 Side 6 Finanspagt uden demokrati Rød og blå blok samlet Grundlovsbrud og knægtelse af demokratiet Er der noget rød og blå blok står samlet om p.t. er det at forhindre danskerne i at stemme om EUtraktaterne. De begår ikke mindre end to grundlovsbrud på nogle få år Den seneste EU-traktat - den såkaldte finanspagt - er hurtigt på vej gennem folketinget, og den nuværende og forrige regering arbejder tæt sammen om at forhindre en folkeafstemning. Finanspagten er en nyliberal håndfæstning på den økonomiske politik og stærkt beskærer dansk selvstændighed, og dermed et klart grundlovsbrud. Samtidig er et tidligere grundlovsbrud kommet i fokus igen. Ved Østre Landsret er retssagen om tiltrædelsen af Lissabon-traktaten nu gået i gang. Euro-traktaten skal blåstemples af folketinget den 31. maj Den 11. april præsenterer regeringen et beslutningsforslag om ratificering af euro-traktaten - EUs såkaldte finanspagt. Den 26. april skal folketinget førstebehandle forslaget, hvorpå det så sendes til udvalgsbehandling. Og 31. maj sker den anden og endelige behandling så i Folketinget. - Regeringen har - som vi forventede det - travlt med at få hastet ratificeringen på plads. Derfor har vi også travlt med at skabe størst mulige pres på politikerne i regeringen og Folketinget for at de skal lytte til det befolkningsflertal, der ønsker traktaten sendt til folkeafstemning, udtaler Rina Ronja Kari, som er taslperson for Folkebevægelsen mod EU. - Vi har indtil videre med støtte fra en lang række organisationer og personer samlet over underskrifter på kravet om traktat-afstemning. Og vi fortsætter frem til og med den 21. maj. Lissabon-sag fortsætter i landsretten Østre Landsret tog den 26. marts hul på retsmøderne i sagen om regeringens ratificering af Lissabon-traktaten, som 33 sagsøgere mener skulle have været til folkeafstemning ifølge den danske grundlov. - Det bliver desværre ikke den 1. april, at kammeradvokaten skal på banen, men først den 2. april, udtalte Ole Krarup med et smil efter det første retsmøde, som foregik for fuldt hus uden tomme stole. Højesteretsadvokat Karen Dyekjær, som fører sagen for de 33 sagsøgere, sagde bl.a. at det var en af regeringens provokationer, at den ikke vil offentliggøre den tyske forbundskansler Angela Merkels brev til EUs regeringsledere om ændringerne af EU-grundloven, der gjorde den til Lissabon-traktaten. Den samme opfattelse har Helge Rørtoft-Madsen, som er en af de 33 sagsøgere: - I retssagen om Lissabon-traktaten er det nu dokumenteret, at Fogh Rasmussen-regeringen arbejdede bevidst for at afskære den danske befolkning fra en folkeafstemning om traktaten. Regeringen har nægtet at udlevere visse dokumenter og begrunder det med, at det er tophemmeligheder om forhold til fremmede magter. Er EU-landene da fremmede magter? Alligevel er det lykkedes at dokumentere regeringens bevidste anslag mod demokratiet. En anden af sagsøgerne, entertaineren Niels Hausgaard, udtalte sig optimistisk til pressen efter dagens retsmøde: - Jeg forventer, vi får medhold. For mig er det et spørgsmål, om vi har en fri domstol, eller vi ikke har. Og det er jo et godt spørgsmål KP/Folkebevægelsen mod EU EUs demokratiske nødbremse - en narresut Ugebrevet A4 har kortlagt resultatet af 117 forsøg på bruge den såkaldte nødbremse, som Lissabontraktaten har giver de nationale parlamenter. Ingen af dem gav resultat Ugebrevet A4, der udgives af LO, har kortlagt resultatet af de 117 forsøg på at protestere mod EU-Kommissionens tiltag - den såkaldte nødbremse, som Lissabon-traktaten giver de nationale parlamenter for at sikre det såkaldte nærhedsprincip. Men ikke en eneste af de 117 forsøg har fået nødbremsen til at virke. Vores udtalelser, om at nærhedsprincippet ikke bliver overholdt, har ikke haft nogen effekt. Jeg synes, vi skal være opmærksomme på, at vi ikke bruger en masse tid på at udarbejde udtalelser, når de i virkeligheden er en narresut, der ikke fører til noget, siger formanden for Folketingets Europaudvalg, Eva Kjer Hansen (V) i A4. Der er et element af skueproces over det her, siger lektor i EU s forfatnings- og lovgivningsproces ved CBS (Handelshøjskolen i København) Sine Nørholm Justog til A4 og uddyber: Det kan give bagslag, når man lancerer det her som borgernes mulighed for at få indflydelse via Folketinget, og det viser sig, at Danmark har indgivet flere protester, der ikke blev til noget som helst. Så sidder man tilbage med en følelse af, det her handler om demokrati på et symbolsk plan snarere end om reel politisk indflydelse. Folkebevægelsen mod EU Verden er større end EU 40 år for fuld musik Folkebevægelsen markerer sit 40 års jubilæum med festarrangement den 21. april kl i Amager Bio, Øresundsvej 6 på Amager.

7 Fascistisk mord i Danmark Side 7 20 år efter mordet på Henrik Christensen Uddrag af tale ved mindemanifestationen fra Blågårds Plads til Søllerødgade den 16. marts 2012 Kl. 11:38 for tyve år siden stod tiden pludselig stille, en kammerat blev frarøvet livet af fascisternes terror. Jeg Dokumentarfilmen Bombemordet i Søllerødgade Den 16. marts 1992 sprængte en bombe i Søllerødgade 33 på Nørrebro. Den 29-årige socialist, antiracist og familiefar Henrik Christensen omkom. Bomben var en brevbombe sendt til Internationale Socialisters kontor, hvor Henrik var aktiv. Dokumentarfilmen Bombemordet i Søllerødgade fortæller historien om bomben, den politiske samtid og politiets efterforskning, der aldrig ledte til en opklaring af mordet. Det er stadig den dag i dag det eneste politiske mord i Danmark siden Anden Verdenskrig. Den er lavet af Produktionskollektivet Opbrud (Andreas Rasmussen, Charlie Krautwald og Rasmus Preston) og kan ses på nettet her: vimeo.com/opbrud/bombemordet Af Peter Hegner Bonfils selv var blot 11 år gammel dengang, men ikke desto mindre føles tabet af en mand, en far, en ven, en kammerat, foruroligende nærværende i dag. Da Breivik begik sine terrorhandlinger i Norge, var jeg ikke overrasket, men jeg var dybt chokeret og rørt. Den fascistiske terror, som jeg frygter, var blevet en realitet. Selv på afstand stikker smerten, sorgen og vreden dybt ind i hjertet. På 20 års afstand kan jeg kun forestille mig en flig af de følelser, der må have skyllet ind over Henriks nærmeste og kammerater, men jeg vil gerne sige, at det gør mig ondt. Intet kan give os Henrik Christensen tilbage, men den politiske reaktion dengang er en værdig mindesten både for Henrik og for venstrefløjen. For dengang som nu må sorgen og vreden følges af et politisk svar, hvis ikke fascisternes terror skal lykkes. Det politiske angreb på demokratiet stopper ikke af sig selv. Fascisme og racisme kan ikke ties ihjel. Dukker vi nakken, får vi blot endnu et stryg over den. Altså kræver det en aktiv indsats fra alle demokratiske kræfter for at stoppe racisternes vold og terror. Denne kamp er ikke noget, der skal tages let på. Historien har vist, hvad det kan udarte sig til, når almindelige mennesker tier og samtykker. Så er det, at dem med drømme om tusindårsriger og et rent samfund får frit spil. Også dengang var der folk, der ville gøre det til en konfrontation mellem yderfløje dette havde fatale følger. Den racistiske vold og terror kommer ikke ud af det blå det gjorde den hverken i starten af det 20. århundrede, i slutningen af det 20. århundrede eller i dag.. Den hænger sammen med det politiske klima i bredere forstand. Det er næppe noget tilfælde, at fascismens svageste periode i de demokratiske lande var i de første årtier efter 2. verdenskrig, hvor der trods alt fandt store økonomiske og sociale fremskridt sted. Samtidig var nazismens og krigens gru så frisk i erindring, at det ikke var Demonstration den 16. marts. Foto:projektantifa.dk muligt for fascisterne at agere. Men tiden gik. De sociale fremskridt blev afløst af arbejdsløshed og fattigfirsere. Og ud af mørket og den sociale elendighed trådte en gammel kending: fascismen. Og fascismen frarøvede os Henriks liv men den tog ikke modet eller viljen fra os. De 20 år, der er gået, siden sidst vi var nødt til at stede en kammerat til hvile efter fascistisk terror i Danmark, er på mange måder en mindesten over det store arbejde, der er lagt i kampen mod racisme og fascisme herhjemme. Det tjener på mange måder som et lys, vi kan varme os ved i en tid, hvor mørke skyer truer i horisonten. Efter Modkrafts linkboks Bombedrabet i Søllerødgade Århus for Mangfoldighed er et initiativ der vil markerer at den højre ekstreme gruppe English Defence League ikke er velkomne. Der indkaldes til demonstration lørdag den 31. marts i Århus.

8 Side 8 Våbenhandel og global militarisering Dansk vækstindustri: Våbeneksport Danmark har længe været kendt som våbentransportland. Foretagsomme redere har forsynet alverdens diktatorer med våben. Nu vil Danmark gå Sverige i bedene som våbeneksportør I Sverige ruller en omfattende skandale, efter Sveriges Radios nyhedsprogram Ekot har afsløret, at den svenske regering i 2007 indgik en hemmelig aftale om at bygge en avanceret våbenfabrik med Mellemøstens mest reaktionære stat ved siden af Israel: Saudiarabien. Det fundamentalistiske Saudiarabien og dynastiet Saud er ikke bare Vestens trofaste allierede, men har også i den egenskab fået lov til at udvikle sig som en regional militær stormagt. Det er ikke bare som støttepunkt for amerikanske krige i Mellemøsten, eller som slagter af den demokratiske opstand i nabolandet Bahrain, at Nick Hækkerup Saudiarabien spiller en rolle. Det planlægger krige og er involveret i regimeskifter i en stribe nabolande, her iblandt Syrien og Iran. Saudiarabien spillede en meget aktiv rolle i forbindelse med invasionen i Libyen. Al magt i landet tilhører og udgår fra kongehuset, med en enevældig konge, som samtidig er premierminister og statsoverhoved i spidsen for en privilegeret klan på godt prinser. Med en olieindtægt på 15 milliarder dollars om dagen, som denne klan råder over, er der rigeligt til udviklingen af et avanceret militær, til våben- og anden støtte til fundamentalistiske islamiske oprøre i andre lande og til bestikkelse og køb af politisk indflydelse overalt. Protester mod regimet er blevet slået ned med hård hånd. For ikke så længe siden blev en kvindelige studerende dræbt og 53 andre studenter såret af sikkerhedsstyrker i universitetsbyen Abha i den sydlige del af landet. Missilfabrik: Open for business Aftalen mellem Sverige og Saudiarabien indebar, at det svenske militære forskningsinstitut FOI skulle projektere Saudiarabiens mod at saudierne købte radarsystemet Erieye fra Saab og Ericsson. For at skjule den svenske stats andel i første missilfabrik projektet, som påbegyndtes i 2008, blev der lavet et privat firma med en ledende medarbejder fra FOI i spidsen, som skulle stå for projekteringen. radarsystemet Erieye fra Saab og Ericsson. Aftalen EU bevæbner Saudi-Arabien Af Julie Lévesque EU s våbensalg til Saudi- Arabien ansporer international aggression og terrorisme i Mellemøsten Ifølge det tyske tidsskrift Der Spiegel er Den Europæiske Union den vigtigste våbeneksportør til Saudi-Arabien. Af alle EU s medlemsstater indtager Frankrig førstepladsen med en eksport i 2010 på 2168,6 millioner euro. Italien er nr. 2 med 435,3 millioner foran UK med 28,8 millioner euro. Ved at bevæbne det saudiske kongedømme bryder EU s medlemsstater med de gældende EU-regler for regulering af våbeneksport, konstaterer Der Spiegel. Det citerer den pågældende paragraf i lovgivningen om ikke-spredning og nedrustning med titlen Sikkerhedsrelateret våbeneksportkontrol II militærudstyr, som lyder: ( ) Medlemsstaterne har igen vist deres faste vilje til at forhindre eksporten af militærteknologi og udstyr, som kan anvendes til uønskede formål som indre repression eller international aggression eller medvirke til regional ustabilitet. Det er i den henseende værd at bemærke, at en stor del af de våben, der er solgt til Saudi-Arabien af EU-medlemslande, er endt i hænderne på libyske og syriske oprørere, indbefattet terrorister, og bidrager således i høj grad til at anspore international aggression og regional ustabilitet. Ifølge Finian Cunningham (Global Researchskribent, KP) spillede i særdeleshed Saudi-Arabien og Qatar en betydelig rolle i at styre begivenhederne i Syrien og Libyen, ved at give økonomisk støtte, våben, forklædte soldater og insisterende d i p l o m a t i s k opbakning til de s e l v b e s t a l t e d e overgangsråd. Der Spiegel bekræfter, at Saudi-Arabien deltog i den voldelige undertrykkelse af den folkelige revolte i Bahrain, et forhold, som stort set er ignoreret af de vestlige mainstream-medier. Mens EU-medlemsstaterne, ikke mindst Frankrig, har udtrykt bekymring for menneskerettighederne i Syrien og Libyen, har de vendt det blinde øje til Saudi-Arabiens foragt for de selv samme menneskerettigheder. EU s medlemsstater er de største våbenleverandører til monarkiet Al Saud, et af verdens mest repressive regimer, som

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Monti II er vingeskudt men problemet består

Monti II er vingeskudt men problemet består Finn Sørensen: Oplæg 18. juni 2012 på konference hos Alternativer til dagens EØS-aftale : Monti II er vingeskudt men problemet består En stor tak til arrangørerne for invitationen til at komme med et oplæg

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Faglige faner i front

Faglige faner i front 14.09.09 Faglige faner i front Side 1 af 8 Notat fra Cevea, 11/9-2009 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Mere end et forsikringsselskab. Folket ønsker

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere