IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI"

Transkript

1 Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af

2 FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine and Health (SMH), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I 2013 dimitterede den anden årgang fra henholdsvis Idræt og Idrætsteknologi. Af de 26 kandidater, der dimitterede i perioden juni - september i 2013, deltog 18 i Kandidatundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 69. De 18, som har deltaget i undersøgelsen fordeler sig med 11 kandidater i Idræt, 3 kandidater i Idrætsteknologi og 4 Kandidater med centralt fag i Idræt. Grundlaget for udarbejdelsen af Kandidatundersøgelsen bygger på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de ovenfor nævnte dimittender. Indsamlingen af besvarelserne har fundet sted fra den 28/ / Formålet med rapporten er at give School of Medicine and Health særlig nyttig viden om dimittendernes vej fra dimission til job, herunder deres overvejelser om karrieremuligheder undervejs i uddannelsen, deres nuværende beskæftigelse, hvilke jobfunktioner de varetager, samt hvordan de vurderer uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar i forhold til det samlede antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet/spørgsmålene. Det samlede antal gyldige svar (dvs. ekskl. Ved ikke -svar og ubesvarede) benævnes som N. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor tallenes sum i diagrammerne ikke giver 100 %. Kontakt os Ønsker I yderligere undersøgelser eller yderligere resultater fra Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014, tilbyder vi gerne dette. Kontakt venligst nedenstående: Vivi Wogensen Fuldmægtig Tlf viw@adm.aau.dk 1

3 INDHOLD 1 UDDANNELSESSPOR KANDIDAT: IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER DELTAGELSE I AKTIVITETER VEDR. JOB, KARRIERE OG ARBEJDSMARKED JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING STUDIEJOB PRAKTIK PROJEKTSAMARBEJDE MED EKSTERN VIRKSOMHED? UDLANDSOPHOLD SAMMENLIGNING MELLEM STUDIE- OG ERHVERVSRELATEREDE AKTIVITETER NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB BESKÆFTIGELSESFREMMENDE AKTIVITETER SELVSTÆNDIGE/IVÆRKSÆTTERE PH.D.-FORLØB LEDIGHED AFSLUTTENDE KOMMENTARER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2

4 1 UDDANNELSESSPOR 1.1 KANDIDAT: IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Fra hvilket spor dimitterede du? Fra hvilket spor dimitterede du? (N=18) Idræt og Idrætsteknologi Centraltfag i idræt + sidefag 22% Idrætsteknologi 17% Idræt 61% 0% 10% 20% 30% 40% 60% 70% 3

5 2 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 2.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? (N=18) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 80% 78% 70% 60% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 44% 39% 17% Før uddannelsens start 28% 22% 0% Undervejs i uddannelsen 56% 39% 6% 0% Umiddelbart før jeg dimitterede 11% 6% 6% Umiddelbart efter jeg dimitterede 4

6 2.1.2 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? (N=18) God Middel Dårlig Havde ikke kendskab til dette Karrierecentret 28% 22% Studiernes egne studievejledninger 22% 17% 61% Karrieredage på studierne 28% 44% 33% Information via undervisere 11% 22% 61% 6% Universitetets fælles informationsmateriale 6% 39% 28% 28% Universitetets centrale studievejledning 6% 39% 17% 39% Studiernes eget informationsmateriale 6% 28% 39% 28% Information via Netværkscenteret/AAUinnovation/SEA 11% 17% 72% % 20% 40% 60% 80% 100% 5

7 2.2 DELTAGELSE I AKTIVITETER VEDR. JOB, KARRIERE OG ARBEJDSMARKED Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og arbejdsmarked? Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og arbejdsmarked? (N=18) Karrieremesse 44% 56% Ja Karrieredage på studierne Jobsøgningskurser 6% 28% 72% 61% 22% 11% Nej - men jeg havde hørt om arrangementet Snart-kandidatmøder 17% 44% 39% Nej - jeg havde ikke kendskab til arrangementet Kompetenceafklaringskurser 6% 44% % 20% 40% 60% 80% 100% 2.3 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (N=18) 6% 22% Inden påbegyndelsen af specialet Inden afleveringen af specialet 22% Efter bestået afsluttende eksamen/speciale Har ikke været aktivt jobsøgende 6

8 2.3.2 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (N=14) Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 43% 0-3 måneder efter endt uddannelse 21% 4-6 måneder efter endt uddannelse 14% 7-9 måneder efter endt uddannelse 21% 0% 20% 40% 60% 7

9 2.3.3 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (fordelt efter tid fra dimission til første job) Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? - fordelt efter tid fra dimission til første job? Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen (n=6) 33% 17% Inden påbegyndelsen af specialet 0-3 mdr. efter endt uddannelse (n=3) 33% 67% Inden afleveringen af specialet/hovedop gave 4-6 måneder efter endt uddannelse (n=2) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale 7-9 måneder efter endt uddannelse (n=3) 33% 67% 0% 100% 8

10 2.3.4 Hvor mange jobansøgninger har du skrevet under hele din jobsøgningsperiode? Hvor mange jobansøgninger har du skrevet? (N=14) 11 eller flere ansøgninger 57% 6-10 ansøgninger 7% 2-5 ansøgninger 1 ansøgning 7% 29% Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 0% 0% 20% 40% 60% 9

11 2.3.5 Hvordan fandt du dit nuværende job? KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Hvordan fandt du dit nuværende job? Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere (N=13) Kontakt gennem ansættelse i forbindelse med studiejob 31% Internettet generelt 23% Gennem kontakter/netværk uden for studiet (f.eks. Kontakt til virksomheder, venner, familie, m.m.) Gennem kontakter fra studiet A-kasse/Jobcentret/Jobnet Uopfordrede henvendelser til virksomheder Elektronisk CV-bank 15% 15% 15% 15% 15% Anden kilde Universiteternes jobbanker og/eller karrierecentre 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% Udover de svarkategorier, som er skildret i ovenstående diagram, har respondenterne ligeledes haft mulighed for at markere: Fagblad/avis, TV/Radio, Sociale medier (f.eks. LinkedIn, Facebook, mv.), Kontakt gennem praktiksted, Kontakt gennem projekt-/specialesamarbejde med en virksomhed, Rekrutterings- og vikarbureau, Uopfordrede henvendelser fra virksomheder, Karriere-/jobmesse el. lign. og Erhvervsfremmeordning (fx videnpilotordning, tilskudsordning). Da ingen respondenter har markeret disse kategorier illustreres de ikke i diagrammet Hvor fandt du dit nuværende job? Andet: gymnasiejob.dk 10

12 2.3.7 Hvor har du søgt job? KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Hvor har du søgt job? Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere (N=14) Region Nordjylland 93% Region Midtjylland 71% Region Hovedstaden Region Syddanmark 29% Region Sjælland 21% Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) Øvrige udland 7% 7% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvor mange ansøgninger har du sendt Geografisk fordeling Ingen ansøgninger Region Hovedstaden (N=7) 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 14% 57% Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 1 ansøgning 29% 0% 10% 20% 30% 40% 60% 11

13 Region Nordjylland (N=13) Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 15% 23% Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 2-5 ansøgninger 54% 1 ansøgning 8% 0% 10% 20% 30% 40% 60% Region Midtjylland (N=10) Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 20% 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 30% Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 1 ansøgning 0% 10% 20% 30% 40% Region Syddanmark (N=4) Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 100% Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 1 ansøgning 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

14 Region Sjælland (N=3) Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 2-5 ansøgninger 67% 1 ansøgning 33% 0% 10% 20% 30% 40% 60% 70% Ingen ansøgninger Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) (N=1) 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 1 ansøgning 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Europa (ikke Norden) (N=1) Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 2-5 ansøgninger 100% 1 ansøgning 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

15 Øvrige udland (N=1) Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 2-5 ansøgninger 100% 1 ansøgning 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvor søgte du job og hvor fik du job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Søgte job (N=14) Fik job (N=13) Region Nordjylland 77% 93% Region Midtjylland 15% 71% Region Hovedstaden Region Syddanmark 29% Region Sjælland 8% 21% Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 7% Europa (ikke Norden) 7% Øvrige udland 7% Ingen af ovenstående 14

16 3 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BE- TYDNING 3.1 STUDIEJOB Andel af dimittender, der har haft studiejob undervejs i uddannelsen. Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (N=18) 11% 17% 72% Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium Nej, jeg har ikke haft studiejob 3.2 PRAKTIK Andel af dimittender, der har været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af deres uddannelse. Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=18) 11% Ja Nej 89% 15

17 3.3 PROJEKTSAMARBEJDE MED EKSTERN VIRKSOMHED? Andel af dimittender, der har haft projektsamarbejde med ekstern virksomhed. Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=18) 17% Ja Nej 83% 3.4 UDLANDSOPHOLD Andel af dimittender, der har været på et udlandsophold i løbet af uddannelsen. Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? (N=18) 17% Ja Nej 83% 3.5 SAMMENLIGNING MELLEM STUDIE- OG ERHVERVSRELATEREDE AKTIVITETER Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, som du arbejdede med? fordelt på studieaktiviteter. Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde et praktikforløb, studiejob og/eller projektsamarbejde Ja Nej Antal i alt Et studierelevant studiejob 31% 69% 13 Et studiejob uden relevans for uddannelsen 0% 100% 2 Et praktikforløb 0% 100% 2 Et projektsamarbejde 20% 80% 15 16

18 4 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? (N=18) Idræt og Idrætsteknologi Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 72% Jeg er ph.d.-studerende (herunder erhvervsph.d.) 6% Jeg er ledig 22% Jeg er iværksætter/selvstændig 0% 20% 40% 60% 80% 17

19 5 NUVÆRENDE JOB 5.1 JOBBETS RAMMER Hvor er din arbejdsplads beliggende? Hvor er din arbejdsplads beliggende? (N=14) Idræt og Idrætsteknologi - Dimittender i beskæftigelse Region Nordjylland 77% Region Midtjylland 15% Region Sjælland 8% 0% 20% 40% 60% 80% Udover ovenstående geografiske placeringer har respondenterne i øvrigt haft mulighed for at markere Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Norden (Ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) samt Øvrige udland Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Hvis du ikke ønsker at angive din nuværende stillingsbetegnelse, går du blot videre til næste spørgsmål Adjunkt Forskningsassistent Gymnasielærer Gymnasielærer Gymnasielærer Gymnasielærer Idræts- og Sundhedskonsulent Idrætsunderviser Projektmedarbejder/underviser i Idræt og sundhed Sportsinstruktør Tilkalde vikar Underviser på gymnasier og håndboldtræner Årsvikar 18

20 5.1.3 Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? (N=13) 70% 60% 40% 30% 62% Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i beskæftigelse 20% 10% 15% 15% 8% 0% 37 timer eller mere timer timer timer 10 timer eller mindre Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (N=13) Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i beskæftigelse 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 38% 8% 38% 15% 0% 19

21 5.1.5 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? (N=13) Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i beskæftigelse 69% 70% 60% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 15% Stat Privat Kommune Ingen dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi er i beskæftigelse i regioner eller i Interesseorganisationer, klubber o. lign Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? (Ansatte i den private sektor). Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? (N=2) Idræt og Idrætsteknologi - Privatansatte Idrætsklub, -center o.lign. 100% Undervisning Salgs- og servicevirksomhed Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed 0% 100% 20

22 5.1.7 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i staten). Hvilket område arbejder du primært inden for? (N=9) Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi - Ansat i staten Undervisning på gymnasiale uddannelser Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution Forskning på universitet/handelshøjskole Anden undervisning 11% 11% 11% 78% Andet 11% 0% 20% 40% 60% 80% En dimittend angiver at vedkommende arbejder med Andet, og uddyber med Erhvervsskolerne. Ingen dimittender arbejder med undervisning på universitet/handelshøjskole og ingen arbejder med anden forskning/udvikling Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i kommunen) Hvilket område arbejder du primært inden for (N=2) Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi - Ansat i kommunen Skoleområdet Sundhed/-ældre/handicapområdet 0% 20% 40% 60% 21

23 5.2 JOBBETS INDHOLD Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (N=13) Dimittender fra Idræt og Idrætteknologi i beskæftigelse Undervisning Træning Rådgivning/vejledning Ledelse og organisation Konsulentopgaver Borgerkontakt Administration Projektledelse Produktudvikling/innovation Salg Forskning, analyse og/eller evaluering 38% 31% 23% 15% 15% 15% 15% 15% 8% 8% 85% 0% 100% Ingen dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi har jobfunktioner indenfor: Kvalitetsudvikling Markedsføring/reklame 22

24 5.2.2 Jobfunktioner fordelt efter sektor KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? - Fordelt efter sektor Privat (N=2) Stat (N=9) Kommune (N=2) Træning 22% 100% Ledelse og organisation 11% 100% Undervisning 89% 100% Rådgivning/vejledning 22% Konsulentopgaver 20% Salg Produktudvikling/innovation 22% Administration 22% Forskning, analyse og/eller evaluering 11% Projektledelse 11% Borgerkontakt 11% 23

25 5.3 SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (N=13) 8% Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 92% Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job Jobbet ligger også i forlængelse af? Jobbet ligger i forlængelse af? (N=13) Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i beskæftigelse mit studiejob ingen af delene 42% 42% min specialisering 25% mit speciale 17% mit udlandsophold 8% 0% 20% 40% 60% Ingen dimittender svarer at deres job ligger i forlængelse af deres praktikplads. 24

26 5.3.3 I hvor høj grad matcher dine uddannelsesmæssige kompetencer de kompetencer, der kræves i din jobfunktion? I hvor høj grad matcher dine uddannelsesmæssige kompetencer de kompetencer, der kræves i din jobfunktion? (N=13) Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i beskæftigelse 70% 67% 60% 40% 33% 30% 20% 10% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 25

27 5.4 BESKÆFTIGELSESFREMMENDE AKTIVITETER I hvor høj grad har nedenstående aktiviteter været medvirkende til, at du efterfølgende fik job? I hvor høj grad har nedenstående aktiviteter været medvirkende til, at du efterfølgende fik job? (N=14) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg har ikke deltaget Job med løntilskud i den offentlige sektor 14% 86% Kurser/andre aktiviteter udbudt af privat udbyder eller anden aktør 7% 7% 7% 7% 71% Kurser/andre aktiviteter udbudt af Jobcenter 7% 7% 29% 57% Virksomhedspraktik (maks. 4 ugers aktivering som ledig) 7% 93% Kurser/andre aktiviteter udbudt af min A-Kasse 21% 21% 57% Kurser/andre aktiviteter udbudt af min fagforening 21% 79% Videnpilotordningen eller andre lignende tilskudsordninger 100% Job med løntilskud i den private sektor 100% 0% 10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 26

28 5.4.2 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job? (N=14) Dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi i job inkl. Ph.d. Jeg havde de rette fagspecifikke kompetencer 93% Jeg havde de rette personlige kompetencer Jeg havde evnen til at arbejde tværfagligt Jeg havde de rette akademiske kompetencer (metode, overblik, analytisk sans, etc.) Jeg havde evnen til at arbejde i gruppe 57% 57% Jeg havde de rette erfaringer fra studiejob Jeg havde de rette kontakter Jeg havde evnen til at arbejde problemløsende Jeg havde gode karakterer 36% 36% 36% 29% Jeg havde de rette erfaringer fra frivilligt/organisatorisk arbejde Jeg havde de rette erfaringer fra projektsamarbejde med ekstern partner Jeg havde skrevet speciale/afgangsprojekt om arbejdsområdet 14% 21% 21% Jeg havde de rette erfaringer fra praktikophold Jeg havde de rette erfaringer fra udlandsophold Andet 7% 7% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27

29 6 SELVSTÆNDIGE/IVÆRKSÆTTERE Andel af dimittender, der har opstartet, etableret eller købt en virksomhed Ingen dimittender fra Idræt og Idrætsteknologi har en beskæftigelse som selvstændig/iværksætter. 7 PH.D.-FORLØB Ph.d. En dimittend fra Idrætsteknologi læser Ph.d. forskeruddannelse på Stuttgart Universitet. 8 LEDIGHED Hvilket spor dimitterede du fra ledige? Fra hvilket spor dimitterede du? - kun ledige Jeg er ledig Idræt 2 Idrætsteknologi 2 Centralfag i idræt + sidefag 0 I alt Er du aktivt jobsøgende? Er du aktivt jobsøgende? (N=4) 25% Ja, jeg er aktivt jobsøgende 75% Nej, jeg har endnu ikke været aktivt jobsøgende pga. barselsorlov, sygemelding el.lign. 28

30 8.1.3 Hvor har du søgt job? KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Hvor har du søgt job? (N=3) Idræt og Idrætsteknologi - Ledige og aktivt jobsøgende Region Midtjylland Region Nordjylland 100% 100% Region Sjælland Region Hovedstaden 67% 67% Europa (ikke Norden) Region Syddanmark Øvrige udland 33% 33% 33% Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Ingen af ovenstående 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (N=3) Idræt og Idrætsteknologi - Ledige og aktivt jobsøgende Jeg mangler erhvervserfaring Jeg har skrevet ansøgninger, men er ikke kommet til jobsamtale Der bliver ikke opslået job inden for mit uddannelsesområde Der har ikke været et job, som passer til min faglige profil Der er stor konkurrence om de job, jeg søger 67% 67% 67% 100% 100% Jeg har ikke mulighed for at flytte efter jobbene Jeg har været til jobsamtale, men har ikke fået job 33% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29

31 8.1.5 Har du tidligere været i job? KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Har du tidligere været i job? (N=3) Idræt og Idrætsteknologi - Ledige og aktivt jobsøgende Nej 100% Ja 0% 0% 100% 30

32 31

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 Rapport for DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Det Humanistiske Fakultet 2011 blev foretaget af karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I HISTORIE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Uddannelse & Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dimittendundersøgelsen er gennemfør i december-januar og omhandler i alt 129 respondenter, der alle

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSEN

DIMITTENDUNDERSØGELSEN DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2012 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF) Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2012 blev foretaget af Karrierecentret

Læs mere

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331)

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 47% Færdig ph.d./licentiat 160 48% Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17 5% Svar i alt 331 Side 1 af

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede Virksomhedskonsulent Louise Heidemann KarriereCentret Formål i forhold til studerende Motivere studerende til at overveje job og karriere gerne

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET 1 TAL OG NØRDERI FRA MIN SIDE KORT PRTÆSENTATION FRA PANELET ALT DET DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF SPØRG PANELET OPSAMLING UD OG STARTE

Læs mere

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011 Årsmøde 2011 24.-25. november Karrierevejledning i praksis - eksempler fra Aalborg Universitet Christian Volmer Nielsen Cand. Phil i samfundsfag fra 1984. Min baggrund Underviser i gymnasieskolen, EUC

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2008

Dimittendundersøgelse 2008 Dimittendundersøgelse 2008 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse 2008... 4 Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter...6 1.1

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere