Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. NR.75 December Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark for 75. gang 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. NR.75 December 2012. Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark for 75. gang 1"

Transkript

1 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK NR.75 December 2012 Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark for 75. gang 1

2 75 numre Sant va dä MfSBiD åbnede i marts 1994 med en erklæring: redaktionen har meget på hjerte, medlemmer har meget på hjerte. Det har 75 numre vist at, jo vist: sant va dä, i senvinteren, forsommeren, september og december er der kommet et blad med tekster om hvad vi skulle komme sammen om, havde været sammen om eller kunne være sammen om, nemlig sider af Carl Michael Bellmans liv og værk, og sant va dä, det handlede tit om Bellman i Danmark, i dansk litteratur, i dansk musik, i dansk billedkunst, for det er noget af det vi i Bellmans andra hemland kunne bidrage med. Sant va dä: det har været morsomt at få lov til at være med og gøre Bellmans herlige digtning og fornemme musiksmag gældende i en dansk sammenhæng. En varm tak for godt følgeskab. Sandt er det. Note: Sant va dä er de første tre ord i Fredmandigtningen, med de tre små ord hilser Fredman Cajsa Stina, vår syster, hvis flasker skinner så smukt og falder tørstende sjæle i øjnene. Det er Epistel nr. 1 hvori læseren efter god gammel skik i den litterære verden får præsenteret temaet for bogen: Drick, käre bröder! Skåder glasenom på bordenom i krogenom! Med de samme ord ser vi miljøet i bogen optegnet: stockholmske kroer og forlystelsesinstitutioner. Vi præsenteres for dens personer: Jergen Puckel, Benjamin Schwalbe, Erik Bergström, Anders Wingmark og flere. Det er en lyrisk fortale, men NB: delvis i prosa, og allerede her får vi dens morale: Vår sorgedag är lång. FE nr. 1 knytter an til den logiske slutning i FE 81 ved Cajsa Stinas grav da hun gick till vila, från slagsmål och bal, værkets tema i koncentration, og FE nr 82 da äntlig i detta gröna stod Ulla sista gången brud. Det svarer helt til Dantes indledning på hans tur gennem livets skov, dets helvede, skærsild og himmel, til Petrarcas sonet nr. 1 om et ekko af de suk som næred hjertet /Den første ungdomstid, og fra Bellmans samtid Goethes indledningsord til Faust der har læst sig træt i de fire videnskaber. Etc. og så videre alle litteraturens hovedværker igennem. Ill. Hans Lundsteen 2

3 75 numre (I): FORSIDER Bellman omgikkes mange kunstnere. Altså billedkunstnere: Sergel, far og datter Hilleström, brødrene Martin. Han var også meget omhyggelig med at de fine kunstnere de var, illustrerede de udgivelser han selv stod for: Bacchi Tempel og Gellerts Fabler. Bellman har inspireret en fornem række af kunstnere gennem de følgende århundreder. Men det tog sin tid inden denne side af Bellmanhistorien fik plads i Meddelelser fra SBiD. Til gengæld har vort selskab ydet ikke uanseelige bidrag til både det kunsthistoriske og det kunstneriske. Det mangeårige styrelsesmedlem Jens Lund havde Bellmanrelateret billedkunst som sin store interesse, og hele to gange, i 1998 og i 2006, arrangerede han fornemme udstillinger af sådan kunst. Det første nr. havde Sergels profil af vor digter på forsiden, og således fortsatte det de følgende 33 numre. Nr.ne 1-6 var redigeret af Søren Sørensen og layoutet af Leif Bohn, som fra og med nr. 7 også indgik i redaktionen. De kørte parløb i fem år og tyve numre, men allerede i nr. 4 blev Fritz Haack inddraget som tegner; han illustrerede Leif Bohns store udgave af oversættelserne fra 1997, og på den baggrund skrev Haack i nr. 8 om det at illustrere Bellmandigtning. I 1999 blev redaktionen omdannet, Fritz Haack og Hans Lundsteen indtrådte og dannede et triumvirat med chefredaktøren, og således har det fungeret fra nr. 27. Alle tre var og er det endnu, aktive billedkunstnere, illustrerer bøger og tidsskrifter, maler og laver skulpturer, men Sergels profil blev ikke desto mindre fastholdt på forsiden helt frem til december 2002 og blad nr. 35 da Fritz Haack viste Bellman med lut og i skjorteærmer divertere sine sønner med juleviser. De 40 numre over de næste ti år har vist forsidetegninger af Hanne Bonde, Anne-Marie Steen Petersen, Fritz Haack, Hans Lundsteen, Søren Sørensen, Karen Nordentoft, omvekslende med fotografier af Mikkel Vale og især tegninger af klassiske kunstnere som Johan Tobias Sergel, Antoine Esprit Gibelin, Louis Mazreliez, Wilhelm Marstrand, C.S. Hallbeck, Elias Martin, Pehr Hilleström, Charlotta Ulrica Hilleström, Nikolaj Abildgaard, Albert Edelfeldt og to anonyme. Fem af disse numre har fotografier eller fotomontager på omslaget. Inde i bladet kan man i de forskellige numre finde udvalgte illustrationer af de samme kunstnere, men også af nutidige som Liisa Ryömä, Nikoline Werdelin, Hasse Eriksson, Erik Werner, Ole Winther, Åke Sjövall, Peter Kjær-Andersen samt af klassikere som Hogarth, Joakim Skovgaard, Alfred Larsen, Per Nordquist, C.S. Hallbeck og Johan Gottlob Bruselle. På samme måde som SBiD har inspireret til digte, sange og sceniske værker i de forløbne 19 år, har selskabet fremkaldt illustrationer og billedværker. 3

4 75 numre (II) Illustratorer Jens Lunds enestående redegørelse for 220 års kunsthistorie med specialet illustrationer gennem 220 år til Bellmans viser og sange udgør sammen med artikler af andre kunstkyndige mennesker den ene del af skriftseriens femte bind Bellman i Billed og Digt De fleste af de illustratorer der har medvirket i bladet, vil også være omtalt i dette værk, men altså netop alene for deres indsats som illustratorer til Fredmans Epistlar, Fredmans Sånger og andre udgivelser. Det gælder i særlig grad for de klassiske kunstnere som Sergel, Brd. Martin og far og datter Hilleström. Red. ynder at veksle mellem klassiske og nutidige Bellmanillustratorer på forsiden, ikke helt mekanisk, men helst. Derfor optræder tegninger og tryk af disse fem stockholmske omgangsvenner til Carl Michael den Store også ofte inde i bladet; Johan Tobias Sergel ( ) således i ni numre, de to Hilleströmer i syv. Også arkitekturmaleren Louis Masreliez har været der. Sergels venlige vært på Charlottenborg i København, maleren Nikolaj Abildgaard ( ), præsenterede Bellmans forbillede, den græske lyriker Anakreon på forsiden af nr. 64, og Bellmandyrkeren Wilhelm Marstrands berømte billede af Fredmans Epistel 51, Koncerten på Tre Byttor prydede forsiden nr. 49, og hans Bellmans Apoteose kom i udsnit inde i bladets nr. 64. En tredje dansk klassiker er Joakim Skovgaard der er repræsenteret med en bibelillustration i nr.65. To klassiske danske 4 illustratører var med i 2 numre, Carl Thomsen i nr. 12 og Alfred Larsen i nr. 60. Den førende finlandske impressionist, maleren Albert Edelfelt ( ), er bedst kendt for sine tegninger til Runebergs Fänrik Ståls sägner, men har altså også tegnet Bellman til forsiden nr. 71. En samtidig kunstner Bellman selv var optaget af og skrev digte om, ja, ofte blev sammenlignet med, var den engelske samfundskritiker William Hogarth ( ) som omtaltes i en artikel i nr. 72 og derfor måtte levere et af sine klassiske grafiske arbejder hertil. De øvrige er nutidige, kunstnere der for aviser eller bogforlag har tegnet bellmanske motiver som Nikoline Werdelin, Erik Werner og Anne-Marie Steen Petersen, eller det er kunstnere som har tilknytning til Det Gode Selskab: Hanne Bonde, Karen Nordentoft, Ole Winther, Hanne Bonde

5 Fritz Haack, Hans Lundsteen og Søren Sørensen. Hanne Bondes hovedværk er silkemalerier til Fredmans Epistlar, tegningerne til Meddelelser fra SBiD er variationer over temaer i epistlerne. Fritz Haack kom ind i arbejdet i sin egenskab af tegner/illustrator, og er derfor ikke overraskende den tegner der har medvirket i de fleste af de 74 hidtidige numre, i 37,3% af dem. Bladet har dels arbejdet med tegninger osv. som allerede forelå, dels direkte fremkaldt Bellmanrelateret billedkunst. Det eneste tidsskrift MfSBiD kan sammenlignes med, er det svenske Hwad Behagas som sjældent eller aldrig bringer illustrationer. Tidsskrifter fra andre danske litterære selskaber optager fortrinsvis fotografier fra møder osv., hvad der svarer til hvad dette blad også gør takket være flittige kameramænd som Erik Harbo, Alex Pedersen og Mikkel Vale. Indholdet af 75 MfSBiD er (III): Tekster og temaer Allerede af forsiden til No fremgik den redaktionelle linje: Redaktionen har meget på hjerte; det har medlemmerne også. Den har holdt. Der er blevet informeret og drøftet gennem 74 numre, der er trykt klassiske og nyskrevne digte og sange om og af Bellman; den danske receptionshistorie er blevet belyst, og af og til har skrivende folk også givet udkig til fremmede lande og nærliggende emner. Tema 1: Bellman i Danmark Daværende universitetslektor Jens Kr. Andersen gav i no.1 en oversigt Bellman i Danmark et forskningsområde, en oversigt der også var en programerklæring for Selskabet, og lektor Carl Collin Eriksen fremlagde i samme no. sine planer om den dobbelt-cd der blev til virkelighed i 1999, fem år senere. Festen i anledning af den længe ventede udgivelse blev rapporteret i no. 23/1999. En særlig tyngde har Selskabets egne skrifter: 1. bind i 11/1996, altså Jens Kr. Andersens Bellman og de danske guldalderdigtere, Søren Sørensens Danske Bellmaniana som bind 2 i 21/1999. Bind 3 Bellman og Danmark v/ Jens Kr. Andersen omtaltes i no.37/2003. Bind 4 som bl.a. var en hyldest til Leif Bohn, omtaltes af Jens Kr. Andersen i nr. 51/2006 Op til Holger Drachmanns 150-år 1996 redegjorde Søren Sørensen for Drachmanns forhold til Bellman (no.6/1995); året efter behandlede han samme emne med Chr. Winther som dansk Bellmanreceptor. Drachmann dukkede op hos samme skribent 12 år senere i nr.56. H.C. Andersens og Emil Aarestrups fejl i deres oversættelser af Bellman brændemærkede Jens Kr. Andersen i no. 8/1996, mens Søren Kierkegaards anvendelse af Bellman blev undersøgt i no. 10/1996 af mag. art. Jens Staubrand. Bellmansommeren i Hørsholm 1832 belyste Jens Kr. Andersen i 12/1997. Samme skrev om Brandes Bellman Tegnér i no.24/2000. Den danske sang og dens forhold til Bellman belyste Søren Sørensen i nr. 26/2000. Samme skribent påviste i no.27 5

6 s.å. at Emil Aarestrups Rimbrev ikke som hidtil antaget var et originalt digt på en Bellmanmelodi, men en ren oversættelse af et Bellmandigt. Forholdet kommenteredes fire år senere af Jens Kr. Andersen i nr. 43. Af andre forfattere med kendskab til CMB nævnte Hans Lundsteen i no.35/2002 Jakob Knudsen. Holberg var årets klassiker i 2004, Jens Kr. Andersen er ekspert på Holberg og dennes virkning på Bellman, hvad han beskrev i nr var 200-året for H.C. Andersens fødsel; MfSBiD deltog i fejringen i nr.44. Den danske sang blev valgt til årets klassiker i 2008, og som oplæg hertil skrev Sørensen en redegørelse for Bellmanmelodier i danske sange fra 1783 til 2003 i nr.55/2007. Johanne Luise Heiberg og Johan Ludvig Heiberg blev fyldigt omtalt i 2012-numrene. Modtagelsen og anvendelsen af Fjäriln vingad kommenteredes i no. 30/ Af og til blev temaet belyst gennem de digte danske digtere har skrevet om Bellman, se Tema 3. Tema 2: Bellman i det hele taget Den litteraturhistoriske/litteraturfaglige linje har af indlysende årsager været bærende i samtlige numre. Docent Gunnar Syréhn søgte i flere artikler at sætte Bellmans digtning i forhold til moderne litteraturfaglige begreber, som præpostmodernist (no.2), og som præeksistentialist (no.8/1996). Ti år senere belyste lektor Per Olsen carpe diemtemaet i CMB s forfatterskab i nr.51. En særlig vinkel anlagde Jens Lund i no.11/1996 på udtrykket Bacchi skrud i Fredmans Epistel 82, idet han tolkede det som en fallos, og tanken har vakt efterklang overalt. Samme behandlede FE 25 Blåsen nu alla i nr.60 og 61/2009. Oversætterproblemer med netop FE 82 beskrev Red. i no.29/2001 ud fra de seks der forelå d.å. I no. 25/2000 fremlagde Søren Sørensen sit forslag om at læse Fredmans Epistlar som en roman. Hvila vid denna källa satte samme skribent i litteraturhistorisk perspektiv i nr. 48/2006. Fra nr. 57/2008 indledtes en serie af indlæg om medlemmernes yndlingsepistler. Fredmans sång nr. 37 om Abraham blev behandlet i nr.37/2003 af samme forfatter, og med Hans Lundsteens artikel om Bellmans Susanne i nr.45/2005 kom endnu én af de bibelhistoriske Fredmansange under lup. Lundsteen tog i nr. 48/2006 forholdet mellem FE 23 Ack, du min moder og Jobs Bog til drøftelse, og Fritz Haack fortalte i nr. 46/2005 om baggrunden for Fjäriln vingad, og i nr. 59/2008 behandlede Karon i FS 5B i forskellige oversættelser. Stilistiske problemer i Fredmandigtningen behandledes i nr. 72/2012. Bellmans Bacchi Orden tog Ingmar Simonsson frem i nr. 57/2008, i forbindelse med at det var tema for Bellmandagen og Fredmandagen. Bellmans digte til kunstnervennen Sergell blev gjort til genstand for behandling af Sørensen i nr.65/2010, og samme forfatter beskrev Bellmans dramatik i nr. 68/ I no. 14/1997 tog Leif Bohn Bellmans tid som sekretær i 1760 erne op til diskussion. Leif Bohn var optaget af de historiske forhold på Bellmans tid og skrev i no.16/1998 om lys og lamper i 1770 erne. og i no.19/1998 var det 6

7 brændevinsforbudet han beskrev, men Sabbatsberg Helsebrønd fik en artikel i no.21/1999. I no.23 var emnet Fattigvæsenet på Bellmans tid. Bellmans gode ven, lægen Anders Blad, fik en portrætartikel i no.27/2000 af den kendte forfatter NN, mens Leif Bohns gode ven Fritz Haack i no.29/2001 optog samtiden med en artikel om mandsklædedragten på Bellmans tid. Teaterslægten Price blev hyldet af CMB, hvad Erik Harbo belyste i no. 36/2003. I 2011 blev det fulgt op af to artikler om Sveriges historie og om svensk litteratur på Bellmans tid af hhv. Gynnar Syréhn og Søren Sørensen, i nr. 2011, og af Olof Holm i no.71/2011 om Stockholm dengang.. Nogle af de klassiske tekster om vor digter var det redaktionen magtpåliggende at genoptrykke. Det gjaldt Jens Kragh Høsts nekrolog over Bellman i tidsskriftet Nordica 2/1795 i no.4/1995, og fra no. 26/2000 optrykte bladet en række kommenterede citater af Georg Brandes, Johan Ludvig Heiberg, Chr. Molbech, Lise Sørensen, Martin Hammerich, Carsten Hauch, Erik Bøgh, Emil Bønnelycke, Gunnar Ekelöf og O. Schoning. I samme ånd har vi bragt anmeldelser af nye Bellmanværker, både bøger og cd er; den slags er der hvert år udkommet flere af, og redaktionen har beflittet sig på at følge med og sikre informationen om udgivelserne, no. efter no., begyndende i no.5/1995. Hans Lundsteen tog i no.25/2000 Bellmans salmedigtning op til drøftelse; det emne skulle han vende tilbage til senere igen, allerede året efter med Juletanker i no.31/2001. I 2003 udkom Ulrik Colds cd med Bellmans salmer, hvad Lundsteen også tog sig af i no. 36. Fra og med nr. 64/2010 har Lundsteens arbejde med det der i 2012 blev til en komplet gengivelse af den religiøse digtning, haft fremtrædende plads i bladet, og udgaven blev anmeldt af en gæsteskribent Aage Jørgensen i 74/2012. Værker af Bellmanforskere som Gunnar Hillbom, Leif Landen, Stefan Ekman, Hans Göran Ekman og Johan Stenström er blevet anmeldt grundigt gennem de aktuelle numre. Leif Bohns samlede oversættelser Fredmans epistler & Fredmans sange udkom ikke i SBiD-regi, men omtalen i 13/1997 hører nøje sammen med skriftserien. Bohns forgænger som oversætter hed Charles Kjerulf, komponist og teatermand, og i 1918 skrev han en artikel om fejringen af Bellmans fødselsdag som blev bragt over to numre, 15 og 16. Søren Sørensens oversættelser til thybomål Skoel, bette pieger blev anmeldt af en gæst i no. 32/2002, og i nr. 59/2008 anmeldte Hans Lundsteen Sørensens Bellmanroman Sisyphos i Slotsvagten. Søren Vinterbergs klumme om romanen fra Politiken 2010 aftryktes i nr.67 s.å. Musikken til Bellmansangene behandlede Leif Bohn i no.2/1994 og konkluderede: Slår man op i en svensk eller dansk visebog på en af Bellmans viser, så vil der uvægerligt ovenover stå: text og musik Carl Michael Bellman og det syntes Leif Bohn var helt rigtigt. Nr. 52/2007 er samlet om Bellman og musikken i artikler af Red., Erik Harbo og Søren Sørensen, som i nr.53 s.å. beskrev melodityperne i epistlerne. En særlig vinkel på Fredmandigtningen anlagde Katrine West i nr.67/2010: maden. 7

8 Tema 3: Originale digte Original digtning viste sig i no.3/1994 med Søren Sørensens Receptionssang for Selskabet Bellman i Danmark på melodien En Potifars osv.: Carl Michael Bellman kom aldrig så vidt At han passerede sundet. Det er i kødet, i ånden han tit Fløj frit, fløj frit. Herefter deler det sig efter historiske digte fra klassikerreolen og moderne digteres bud på genren. Imidlertid skrev Sørensen som oplæg til konferencen i 2006 Digtere om Bellman i no.49. De ældre er, i kronologisk orden : den svenske romantiker Lorenzo Hammarskölds ( ) sonet til Bellman fra 1806 i no. 11/1996, og Esaias Tegnérs to strofer fra festdigtet til Svenska Akademiens 50-års dag i 1836 kom i no.16/1998; det er den med en sorg i rosenrödt. Samme år besøgte Steen Steensen Blicher Sverige, og indtrykkene af Bellmanbusten i Djurgården står i digtsamlingen Svithiod 1937 og i MfSBiD no.18/1998. Bellmans enorme indflydelse på litteraturen i 1830 erne fik en besk kommentar af Ingemann i en versroman fra 1840, det gengav bladet i no.19/1998. I no. 14/1997 skandinavisten Carl Plougs hyldestdigt skrevet til det skelsættende møde i december 1843 i Skandinavisk Selskab hvor Ploug og Heiberg holdt foredrag om CMB. Litteraturhistorikeren Lorenz Dietrichsons Svenska sången i vårt århundrede, skrevet i anledning af afsløringen af Bellmans statue på Hasselbacken i Stockholm 1872, aftryktes i no.24/2000. Ti år senere digtede Holger Drachmann til ære for Blicher og genbrugte FE 77; Erik Harbo fortalte om det i nr.40/2004. Sophus Claussens digt Ill. Søren Sørensen Grave fra Djævlerier 1904 blev optrykt og kommenteret, dog kun Bellmandelen; det var i no.7/1995. Bo Bergmans digt om Ulla Winblad kunne læses i nr. 37/2003, og Hans Hartvig Seedorff digtede i 1919 om Bacchustoget igennem den nordiske digtning, det citeredes i no.17/1998 med fyldige kommentarer. Polemisk svarede Harald Bergstedt, afholdsagitatoren, i 1929 med sit Bakkustoget. I jan hyldede Kjeld Abell Bellman i prologen til en svensk uge i København, det trykte vi et uddrag af i no.30/2001 det år Kjeld Abell var den danske klassiker. Så sent som i 1954 digtede nobelpristageren Harry Martinson videre på Fjäriln vingad, hvad Red. kommenterede i nr. 43/2004. Nutidige bidragydere angives i alfabetisk orden: Arish Sharifzadeh Abdi i nr.64/2010, Per Aage Brandt i 20/1999, pseudonymet Havskær Havskærsild har optrådt da udgivelsen af Leif Bohns samlede oversættelser fejredes i no. 13/1997 med en èloge som besvaredes af den hyldede med en eucharisti på samme bellmanske versemål; Havskær kom igen i no. 23/1999. No.5/1995 havde et af Lars Huldéns dikter om Bellman (1992), og han hilste fra søsterselskabet i Finland ved SBiD s 10 års dag med et 8

9 nyt digt. Til 10 års festen kom Huldén endda med en vise på Fjäriln vingad som vi gengav i nr. 39/2003. I no. 7/1995 var det Sten Kaaløs Samtale med Bellman om natten i Skagen som optog en side af no.8/1996. Jens Lund digtede på FE 9 en sang til formandens 70-års dag i nr. 54/2007. Hans Lundsteen hyldede også Leif Bohn, det skete i nr. 32/2002. Åke Sjövalls prolog til Bellmansfesten ved Bagsvaerd Sø kom efter den første Bellmandag på Sophienholm i no. 34/2002. Tre numre senere tryktes to digte af Sjöwall. Søren Sørensen var fremme i no. 31/2001 med en sang til Nis Bank Mikkelsen på melodien af FE 51, og nr. 38 bragtes hans sonet om Fjäriln vingad i Cairo. Indstiftelsen af Fredmandagen til foredrag og oplysning i 2004 fremkaldte et heksameterdigt Ordmageren om Fredmanfiguren i Bellmans digtning, og emnet for konferencen i 2006 fremkaldte endnu et heksameterdigt om de digtere der har skrevet om Bellman gennem historien, se nr. 51. Bodil Weydes poetiske rapport fra bagerbutikken i Holte: Brød og Bellman fandt plads i no.10/1996. Tyske bidrag i dansk oversættelse var Heidelore Kluges in memoriam C.M. Bellman fra engang i 1990 erme dukkede op i no.25/2000, og fem år senere kom også Johannes Bobrowskis Bellmandigte til syne i bladets spalter, i nr. 46. Tema 4: Seminarer og konferencer En særlig tyngde har reportager fra Bellmanseminarier m.v. her til lands og i udlandet af klare grunde haft; det indledtes af Erik Harbos rapport fra en poesifestival på Gotland i pinsen 1995 om Från Bellman till Bellman, og det fortsatte med Hans Nilssons fra et Bellmansymposium i Rendsburg året efter. Begge steder deltog folk fra SBiD. I oktober 1996 var Selskabet selv vært for en nordisk konference om oversættelser af Bellman; dansk, finsk og islandsk blev drøftet indgående (no.11/1996). To år senere lagde högskolan i Växjö hus og rammer om en konference om Bellmanforskningen i dag, og en af de danske oplægsholdere refererede i 17/1998 derfra. Alle foredragene kom senere i bogform. Igen i år 2000 var Bellmanforskere samlet, denne gang i Helsingfors/Esbo om Sångens poetik med särskilt hänsyn til Carl Michael Bellmans diktning. Herfra rapporterede Randi Larsen og Erik Harbo i no. 27/2000. I 2004 fejrede Bellmanssällskapet i Finland sine 30 år med en festival i Helsingfors/Esbo, og herfra refererede Peter Skeel Hjorth i nr. 43. Et besøg hos vort russiske søsterselskab beskrev Red. i no.31/2001, og i 2003 fejrede den nordtyske by Wismar Bellman-Festtage med deltagelse af Carl Collin og Jens Lund, som rapporterede i nr. 39/2003. Også Norge kom inden for synshold da Bengt Ole Lindberg i nr.47/2005 refererede fra et Bellmanseminar på Voksenåsen ved Oslo. Konferencen som SBiD stod for i 2006 blev grundigt refereret i nr.51, og da Bellmanssällskapet holdt symposium om Bellman og Musiken i Stockholm, førte Per Aa. Saugbjerg pennen med referatet i nr.55/2007. Note: Som tilrettelægger foretrak Leif Bohn den latinske forkortelse No., mens senere tilrettelæggere, Fritz Haack og Erik Harbo, har anvendt Nr. Derfor har Red. valgt at følge disse skrivemåder. 9

10 Arbejdsgruppen: Det er en vigtig opgave at få foldet samlet og heftet selskabets blad Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark. Her følger nogle fotos fra processen, der foregår i formandens hjem Vedbæk Formanden folder Fritz Haack samler og Hans Lundsteen hefter 10

11 FREDMANDAGEN 2012 i MØSTINGS HUS Den årlige Fredmandag har traditionsmæssigt som sit formål at følge op på den oplysende del af Selskabets virksomhed, nemlig at udbrede kendskabet til og indsigten i Bellmans digtning og betydning. Med dette formål for øje, at lade sig oplyse, mødte en smuk skare medlemmer frem i Møstings hus denne eftermiddagsmørke søndag den 18. november, og man fik da at høre et foredrag af styrelsesmedlem Per Olsen, som på den mest fortrinlige måde opfyldte Selskabets videnskabelige formål, indsigtsfuldt, bredt orienterende om gammel og ny forskning i emnet - og dejlig vittigt. Eftermiddagen bød på et gensyn med Bellmandagens forestilling, nemlig Tine Topsøeensemblets fremførelse af Heibergs Ulla skal på bal, hvilken Erik Harbo havde optaget på video. Billedsiden var glimrende og yndefuld, men, muligvis på grund af en fortrædiget mediemuse, sker der gerne noget utilsigtet på lydsiden ved vore sammenkomster; her var det husets højtalere som tilføjede sære toner til ensemblets smukke sange, som det trods alt lad sig gøre at høre og glæde sig ved. Et resumé af Per Olsens foredrag følger her: BELLMANS MASKEBAL Per Olson Den selvbevidste svenske forfatter Carl Michael Bellman ( ) løfter en væsentlig flig af sin digteriske praksis, når han i epistel 9 ( Til konen på Thermopolium Boreale og hendes jomfruer, 1770) lader fortælleren Fredman afslutte visen med linjerne: Kæreste brødre, her er behag, her er musik og piger hver dag, her er Bacchi fester, her er Freja s gæster, her er alting, her er jeg. Der har gennem tiderne været mange myter om den svenske rokokodigter Carl Michael Bellman, bl.a. har mange blandet privatpersonen og forfatteren Bellman sammen. Fordi viserne og sangene altså handler om øl, fis (se) og hornmusik, må deres ophavsmand også være et fordrukkent, sexfikseret svin (jf. debatten om Jørgen Leth og hans kokkepiges datter). Men de er sandfærdige røverhistorier, som ikke ville holde i byretten. Det er forfatteren, der har udtænkt og nedskrevet teksten, men derefter så at sige overladt ordet til et fiktivt jeg, der glider ind i en rolle, der kun eksisterer i og gennem teksten selv. 11

12 Den episke fortæller hører med til det opdigtede, til fiktionen, og er læserens rejsefører, den der bestemmer hvad vi skal se og høre, og på hvilken måde vi skal se og høre. Det svarer omtrent til forholdet mellem en films producent og instruktør, eller mellem et musikstykkes komponist og dirigent. At forfatteren ikke kan være = fortælleren, kan eksemplificeres ved bl.a. Gustave Flauberts Madame Bovary (1857) ( Madame Bovary, c est moi, skal Flaubert have sagt) og Anna (jeg) Anna (1969) begge produceret og afsendt af en mandlig forfatter, men i Rifbjergs roman fortalt af en kvindelig jeg-fortæller. Bellman har skildret verden som et karneval, hvor Bacchus- og Venusdyrkere optræder i festlige maskeradekostymer, samtidig med at de skjuler andre sider af sig selv bag masken. Den franske kunstteoretiker Charles Batteux hævdede i sin æstetik fra 1746, Indledning til de skjønne Konster og Videnskaber (da. 1773), at digteren bør have den samme evne som skuespilleren nemlig at leve sig ind i forskellige karakterer. På karnevallet eller maskeraden kunne man afprøve nye personlige, erotiske og sociale identiteter og spille forskellige roller, lidt ligesom de sociale medier i dag Facebook, Twitter, You Tube osv. På maskeraden herskede en tilsyneladende frihed og lighed. Måske kan man se maskeraden som selve sindbilledet på Gustav III s og Bellmans tid, skriver Lars Lönnroth i sin fine afhandling Ljuva karneval! fra 2005 en af de afhandlinger i Bellman-forskningen, som det lykkes at formidle et sammenhængende helhedsbillede af forfatterskabet, bl.a. ved at give sig i kast med teksternes litterære egenart og æstetiske virkemidler. En kulturelt lysende epoke sluttede da Gustav III blev myrdet i Det skete som bekendt på et maskebal. Epistlerne skildrer et socialt univers, man finder i bl.a. John Gays Tiggerens opera (1728), William Hogarths humoristiske og satiriske kobberstik-serier og Brechts Laser og pjalter/skillingsoperaen (1928). Selv skjulte Bellman sig bag sin conférencier, reporteren Fredman en berømt urmager uden ur, værksted og varelager, dvs. driftskapital hvilket har gjort det svært at få øje på hans kamæleonagtige særpræg. Den fiktive Fredman er i epistlerne den vittige arrangør, som fra scenen personligt og underholdende præsenterer de optrædende personer (fader Berg, jomfru Lone, Jergen Puckel, Ulrikke, Lotte Mollberg, Mowitz m.fl.), og forbinder de enkelte situationer eller numre. Han er som en ra- 12

13 dio- eller tv-reporter, der bevarer overblikket og kontrollen, men samtidig giver han et impressionistisk øjebliksbillede et snapshot og iscenesætter, kommenterer og tolker i ep. 9, hvad der sker i værtshuset hos konen, hvor man skænker varme drikke, mod nord. Han viser hvad der sker mens det sker. I andre epistler fremstilles drikkebrødrene som Bacchushelte, Ulla Winblad og Cajsa Lisa som kærlighedsgudinder. Maskeraden kan også bruges som metafor for de forskellige digteriske roller, som Bellman påtog sig. Han etablerer en tredobbelt scene med forbindelser mellem den borgerlige salon, værtshuset og et mytisk-religiøst plan. Han optrådte ikke bare som karnevalistisk trubadur, sjofelist og mundtlig entertainer i værtshusmiljøet, men også i rollen som epistlernes forfatter, som religiøs digter, ordensbror, dramatiker, panegyriker og krigspropagandist ved Gustav III s hof. Men hvordan hænger alle disse roller og rollespil sammen, er Bellman med et 1960 er- begreb attituderelativist? Altså at han ved, at det hele bare er spil og accepterer denne kendsgerning som sin virkelighed, at tilværelsen bare er en række konventionelle og relative spil, og at jeg ikke har nogen fast identitet. Jeg er dét, jeg gør mig til i relation til andre. Der er to hovedområder i Bellmans digtning, hvor det karnevalsk-parodiske og latterkulturen kommer klart til udtryk: det erotiske og det religiøse. I 1700-tallets ordenskapitler, og senere, i 1800-tallets foreninger og klubber, kunne man(d) ofte under pseudonym eller bag en maske give frit løb for hvad der ellers ikke kunne praktiseres i hverdagen: et frirum for hemmelige drømme om fri erotik og evig rus. Når epistel 71 blev sunget ( Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda/rödaste smultron i mjölk och vin? [Ulla, min Ulla! åh, lad mig dig byde/jordbær med hvidvin og mælk fra spand ], så kendte de fleste les doubles entendres, de frække tvetydigheder, og vidste hvad Ulla skulle rime på: Ulla, min Ulla, säj får jag dig (et lille ord på sex bogstaver). Det er vist næsten umuligt at finde et dansk rimord ( lad mig byde dig op til Mazurka / madraspolka )? Allerede samtiden opfattede en del af Bellmans forfatterskab som parodisk, i den betydning at han ikke blot passivt imiterede, men aktivt transformerede og dermed parodierede sine forlæg. Hans karnevalistisk-parodiske tilgang kan ses i Fredmans epistler (1790), som fra begyndelsen er planlagt som en parodi på apostlen Paulus breve (NT). Det gælder også parodierne på operaarier og bibeltekster, som transformeres til bakka- 13

14 nalske tekster og melodier, og derved bliver en dialog eller et vekselspil mellem fx salmen og drikkevisen. Salmens høje stil trækkes ned på drikkevisens lave stilniveau. Fredmans epistel nr. 23 ( Ak, Du min moder, sig hvem dig sendte/just til min faders seng. ) er formelt set en dramatisk monolog ( den svenske litteraturs Hamlet-monolog ), og stilistisk set en burlesk, latterliggørende og lav fremstilling af Jobs klage ( Jobs Bog, GT). Hør den i Fred Åkerströms kongeniale fortolkning; jf. Samuel Becketts Glade dage (1961) med Winnie, hvis liv består af ukuelige, glade dage, fordi hun nægter at lade den absurde verden tage modet og livsviljen fra sig. Men selv her lykkes det Bellman at lade den stinkende fyldebøtte Fredman, liggende i rendestenen, både forbande (str. 1) og velsigne (str. 8) sine forældre. Denne flertydighed og kontrast i mange af epistlerne og sangene er med til at holde Bellmans tekster vedkommende, levende og aktuelle. I beskrivelsen af det erotiske var Bellman ofte direkte sanselig. Sammenlign fx ep. 72 ( Glimmande nymf, blixtrande öga / Strålende mø! Funklende øje! Efterladt ved Cajsa Lisas seng, en aften sent ) i den originale udgave fra 1771 med udgaven, hvor sidste del af anden strofe ( Öppna din barm, min ljuvliga trängtan/och lägg på denna stol/särk, byxor, koft och kjol. af moralske hensyn er udskiftet med en uskyldig beskrivelse af interiøret i værelset. Skildringen fra 1771 kulminerer med den lille død, orgasmen ( Cajsa du dör, himmel! Hon andas/döden ger liv och kärlek bortblandas ), men samlejet ender voldsomt, humoristisk og grotesk ( Men Ack, sängbottnen sprack/mitt lårben himmel och ack ). Et godt sted at starte, når det gælder Bellman-forskningen, er Carl Fehrmans store og grundige oversigt fra den svenske, romantiske digter og litteraturhistoriker Per Daniel Atterboms Svenska siare og skalder ( ) indtil 1973, hvor hans artikel udkom (Svensk litteraturtidsskrift, 1). For den nyeste Bellman-forskning, se mine anmeldelser i Meddelelser fra SBiD (nr. 73, 74 og 76). Mark Twain giver denne korte definition på en klassiker: Classic. A book 14

15 which people praise and don t read. Og Ezra Pound skriver, at en klassiker er klassisk, fordi Litteratur er nyheder som FORBLIVER nye, og Stor litteratur er simpelt hen sprog ladet med betydning til den yderste mulige grad. For Italo Calvino er en klassiker ( ) noget, der tenderer til at reducere øjeblikkets bekymringer til en fjern baggrundsstøj, samtidig med at denne baggrundsstøj er noget, vi ikke kan klare os foruden Bellman er en rigtig klassiker, som overlever alle nyfortolkninger han kalder til stadighed på nye læsninger; han er mangetydig, flerstemmig, sprogligt spændstig og rytmisk, sanselig og en del af verdenslitteraturen. Læs en klassiker hver gang du læser en nyudkommet bog. Læs Bellman, og husk at slukke computeren først. Jeg startede med Bellmans masker, karneval og latteren, der stadig runger. Og jeg slutter med Karen Blixen: Ikke på dit Ansigt, men paa din Maske skal jeg kende dig!. Bellman er, med rette, mest berømt for sine Fredmans epistler (1790) & Fredmans sange (1791), i en flot dansk oversættelse ved Leif Bohn (1997). Dette fiktive, fredmanske univers handler om den erotiske og alkoholiske rus, ekstasen og inspirationen fremkaldt af musikken, sangen og dansen sanseligheden og ikke mindst kærligheden! Ps.: artiklen er en stærkt koncentreret bouillonterning af min forelæsning på Fredmandagen i Møstings Hus

16 C. M. BELLMANS SALMER Anm. Niels Refskou I Danmark kender vi i almindelighed kun Bellman for hans epistler og viser, og skal vi nævne nogle med bibelsk indhold er det Joachim uti Babylon og Gubben Noah. Vi forbinder som oftest Bellman med lystighed, druk og kvinder. Bellman har imidlertid også andre sider, som er værd at stifte bekendtskab med, og derfor er det godt, at Selskabet Bellman i Danmark nu har udgivet Bellmans salmer, gengivet på dansk ved Hans Lundsteen. Vi har på det sidste set enkelte af Bellmans salmer på dansk, gendigtet af Ulrik Cold, København 2011, men her har vi nu en samlet gengivelse af Bellmans religiøse digtning, som vi finder den i Bellmanssälsskapets udgivelse af Bellmans Skrifter, bind XV, Stockholm Når man sammenligner Hans Lundsteens gengivelse med Ulrik Colds gendigtning, er det klart, at gendigtningen af salmerne sprogligt set er lettere forståelig end gengivelsen. Det har imidlertid ikke været Hans Lundsteens mening at modernisere Bellmans sprog og begreber, men tværtimod at forsøge at fastholde disse så loyalt som overhovedet muligt, og det er al ære og respekt værd, for dermed får vi et helt andet og mere autentisk billede af Bellmans digtning. Opgaven med at gengive Bellman til et forståeligt dansk har ikke været let vi kan blot tænker på, hvor svært det kan være for en nutidsdansker at forstå Kingo og Brorson i originaludgaverne men den er løst rigtig godt, når man sammenligner Hans Lundsteens gengivelse med Bellmans originale tekster. Naturligvis vil der altid opstå problemer fordi dansk og svensk trods alle ligheder er så forskellige, og fordi det svensk, som Bellman skriver også er forskelligt fra moderne svensk, hvad man kan se blot ved slå op i kommentarerne i Bellmanssälsskapets udgivelse, men det er lykkedes Hans Lundsteen at løse disse problemer på bedste vis. I indledningen giver Hans Lundsteen et glimrende, kortfattet overblik over Bellmans religiøse digtnings tilblivelseshistorie, deres placering i den svenske kirkehistorie, deres teologiske tilhørsforhold til den lutherske ortodoksi og dens måde at tolke de bibelske tekster på. Jeg ville nu nok sige, at man måske også skulle inddrage pietismen, da man ikke blot kan se et slægtskab med Kingo, men også i høj grad med Brorson. Værket er smukt sat op. Der er givet 16

17 gode kommentarer til de svært forståelige teologiske steder. Der er et par ærgerlige trykfejl i indledningen, men de skæmmer ikke i nævneværdig grad. Alt i alt en god udgivelse, som tjener Selskabet Bellman i Danmark til ære. Jeg kan kun sige, at det har været en stor fornøjelse aflæse denne gengivelse på dansk af Bellmans religiøse digtning og vil opfordre enhver elsker af Bellmans digtning til at gøre det samme. Det giver en dybere forståelse af Bellmans religiøse univers og åbner yderligere for forståelsen af livssynet i hans epistler og sange. God fornøjelse. Har du fået Bellmans Salmer? Ellers kan du henvende dig til Hans Lundsteen eller adressen Emil Slomans Vej 2, 2, 2000 Frederiksberg eller til Ole Simonsen på eller adressen Bringetoften 33, 3500 Værløse. EKELÖF OG BELLMAN I 1958 blev 50 førende svensksprogede forfattere spurgt hvilke tolv bøger der havde givet de største og rigeste oplevelser? Gunnar Ekelöf kommenterede sine favoritter med ordene: Detta är en kvälls urvall i ett främmande land, i Grekland. Om jag varit annorstädes, kunde det mycket väl ha hänt att jag velat ha med Montaigne eller Diderot. Men ett namn på listan som jag inte avstår från under några förhållanden är Bellman. Læsere af dette blad kan så blot endnu engang konstatere at være i godt selskab. (I hvilket selskab var Bellman så? Bl.a. biblen, Homer, Horats, Joyce og Edith Södergran). SØREN SØRENSEN er fyldt 75 den 10. november. I anledning af formandens fødselsdag skriver Hans Lundsteen ILDHU Som dreng skrev han digte, som endnu ufærdige skibe, men fragtende drømmen frem, bevæget af ordets magi, om at blive en duelig digter, Jacobsens bysbo. De thistedske rytmer hang ved, til glæde for thyboske piger sidenhen også på lollisk og svensk, italiensk, på russisk og finsk. Forfatternes vældige verdner af bøger som findes, foruden i Norden og Danmark, i klassiske lande; tag selv og læs dem. Tag Kalevala og læs, hvor meget man først skal igennem før verden finder sin form og man selv bliver himmelsmed, digter og elsker af mer end papir, men af hvad der står. Digte er elskovsbørn, døtre af Don Juan. Man spørger, hvem gider dog være digter, når man betænker, hvor utaknemligt det er: udkommer i ganske små oplag, som købes af færre endnu; hvor mange retfærdige er der at tælle i byen, halvtreds eller er det blot ti? En Sisyphos på bogbjerget. Men ordmennesker tænker ikke i tal, men har den drift, at alting skal sættes i ord hvordan skal man ellers få luft for det som rører ens hjerte; det må komme andre ved og til gode. En digter skal ikke forlokke sin læser i 17

18 postmodernisternes irgang, men tale alene om det, som åbner en fælles indsigt: det eventyrlig bevægede, smerteligst livsbefordrende; kærligheden og vinen, drammene, glæden ved humor og venskab og ordenes lyd, altsammen midt i vor dødelighed og viden om egen forg(f) ængelighed. Se vores skygge, se Movitz, Mon Frere! - men lad os dog gribe af rytmen! Troldspejl og øjesplint, lysglimt og hjerteflimmer; hvad ser du i spejlet, min kære? Hvem må da ikke digte en salme som Bellman eller sonetter i helt petrarkiske mængder? Og alting med farver og rids fra ordmandens dobbelttalent. Trekvart århundredes ildhu, Bellmanselskabets formand, uden hvem selskabet næppe var til, i hvert fald ikke som nu. Søren gør så meget for andre mennesker, og her kan hele Bellmanfolket eller Brødrene og Søstrene, som man gerne kalder dem, tale med og blot sige tak endnu engang for Sørens fremragende ledelse af Bellmanselskabet i Danmark og de litterære selskaber, for det uselviske arbejde Søren har udført og fået gennemført på ganske få år. Nu venter han blot på sammen med os andre, at Kulturministeriet og medierne skal få øje på os og lade retfærdigheden ske fyldest. Det ske mens vi kan opleve det! Formanden tegner: Erik Harbo skriver: Fortsat ildhu: Hvis man skræmmes af Søren Sørensens ildhu ordet som Hans Lundsteen så rigtigt bruger er det slet ikke underligt. Der ligger nogle forunderlige kræfter i Thy/Thisted drengen manden - forfatteren - maleren - musikeren - sangeren - emnerne og titlerne er legio og resultatet er ikke kedeligt! Søren er manden, der kan fylde ens mailboks på en enkelt dag. Søren er slet ikke nogen skræmmende person han er en mand med stor vitalitet og kræfter som en bjørn, når det gælder de kulturelle sager, han slås for. Han må som så mange andre kulturfyrtårne i disse år nok se sig takket, men næppe i pekuniær henseende. CMB 18

19 Højskoletilbud til medlemmerne Med dette nummer følger en folder, et programblad med et rigtig godt tilbud til Selskabets medlemmer: Verdens ældste pensionisthøjskole, Tisvilde Højskole, arrangerer i dagene april 2013 et kursus i Carl Michael Bellman, og tilbyder en rabat på 300 kr. på kursus og ophold, ordinær pris 2095, dvs. hele 14,3 %. Man skal blot ved tilmelding oplyse at man er medlem af SBiD. Musik på Fuglsang 19 Citrinchen

20 INDHOLD Leder Sant va dä Søren Sørensen: 75 numre I Forsider II Illustratorer III Tekster og temaer Arbejdsgruppen: Fredmannsdagen 2012 i Møstings Hus Per Olson: Bellmans maskebal C. M. Bellmans salmer: Anm. Niels Refskou Ekelöf og Bellman Søren Sørensen er fyldt 75 den 10. november: Hans Lundsteen og Erik Harbo skriver Formanden tegner: Højskoletilbud til medlemmerne SALG AF BØGER: Skrifter udgivet af SBiD: Alle gratis for medlemmer så længe oplag haves: 1. Bind: Jens Kr. Andersen: Bellman og de danske guldalderdigtere 2. Bind: Søren Sørensen: Danske Bellmaniana Torben Krogh m.fl: Bellman og Danmark M.Brøndsted: Nyere Bellman-studier og komm. Bellman i Billed og Digt kr. Lars Huldén & Jennie Nell: Carl Michael Bellmans liv og værk Hans Lundsteen: C. M. Bellmans salmer Salg af CD og DVD Erik Harbo m.fl.: Bellman i Kbh. Bymuseums Havesal (udg. 2012) dvd specialpris 80 kr. Nis Bank-Mikkelsen & Bellmaniakvartetten (17 numre) 100 kr. Styrelsen for Selskabet Bellman i Danmark Formand: forfatteren Søren Sørensen Næstformand: bioanalytiker Dorte Jepsen Sekretær: provst Hans Lundsteen Kassemester: Alex Pedersen Øvrige medlemmer: Viceskoleinspektør Fritz Haack Operasanger Erik Harbo Cand. pæd. psyk. Eva Holbek Natpræst Mikkel Vale Gymnasielærer, mag.art. Randi Larsen Billedhuggeren Karen Nordentoft Lektor mag. Art. Per Olsen Tilknyttet styrelsen som særlig sagkyndig: Advokat Claus Arup Skuespiller Nis Bank Mikkelsen Udgiver: Selskabet Bellman i Danmark Adresse: Ellekrogen 28, 2950 Vedbæk Tlf Redaktion: Søren Sørensen, ansv. Fritz Haack, Hans Lundsteen Layout og tryk: Erik Harbo Redaktionsudvalg: Foreningens styrelse Eftertryk af artikler er velkomne mod kildeangivelse og honorar 20 Erik Harbo: Bellman om kroer, kvinder og Karons båd (17 numre) 80 kr. Bengt Ole Lindberg: Balladen om Ulla 80 kr. Andre bøger: Beiträge zu Bellman, Heft 1: kr. I. Simonsson: Bellmans värld roman 100 kr. Søren Sørensen: Skoel bette pieger 50 kr. Søren Sørensen: Sophienholmsonetter 30 kr. Medlemspriser. Forsendelsesomkostninger betales af medlemmet. Henvendelse til Ole Simonsen, Bringetoften Værløse. t Følgende bøger bestilles hos Eva Holbek på Leif Bohn, Carl Michael Bellman: Fredmans Ep. og Sange (på dansk). Pris kr. 175.

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 78 September 2013

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 78 September 2013 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK Nr. 78 September 2013 Sant va dä Ernst Josephson: Glunt nr. 14 at ingen drikker af visdommens kilder uden at blive klogere. Men nogen er der som ikke drikker.

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk Skriv til os på: kierkegaardkultur@gmail.com Ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 KIERKEGAARD LIVE Musik-ledsagede

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Program for St. Bogdag 2004

Program for St. Bogdag 2004 Program for St. Bogdag 2004 Lørdag den 14. august 10.00-17.00 Tidspunkt Begivenhed 09:50- Officiel åbning af St. Bogdag 2004 10:00 St. Bogdag åbnes ved at der plantes (endnu) et træ i Askelunden midt i

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij 2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE spilleren Af F. M. Dostojevskij Spilleren af F. M. Dostojevskij Oversætter: Ole Husted Jensen Dramatiseret af: Kjersti Hustvedt Instruktør: Viktor Tjerneld

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. NR.74 september 2012

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. NR.74 september 2012 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK NR.74 september 2012 1 P.S. Forord er altid det sidste man skriver til en bog. I samme ånd kan et Post Scriptum da også stå forrest. P.S. kunne også staves pssst

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 81 Maj 2014

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 81 Maj 2014 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK Nr. 81 Maj 2014 Illustration til Fredmans Epistel Nr. 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och ordensofficiant i templet. Illustration i Fredmans Epistlar och Sånger

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 79 December 2013

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 79 December 2013 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK Nr. 79 December 2013 Ja, men det er da osse sanden den ene hånd vasker den anden, og på den måde bliver de begge rene. Og rene hænder, det er en fordel i omgangen

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 83 december 2014

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 83 december 2014 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK Nr. 83 december 2014 Hässelby Slott Under studietiden ved Uppsala Universitet stiftede Bellman bekendtskab med grev Carl Bonde fra Hässelby Slott, og i de unge

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lærermateriale - Forslag til undervisningen.

Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Kære lærer Vi glæder os til at se jer og jeres klasse til koncert i DR Koncerthuset. Vi har sammensat et elevmateriale, så eleverne kan forberede sig lidt før

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN. I DANMARK Nr. 85 maj 2015. BELLMAN 275 år

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN. I DANMARK Nr. 85 maj 2015. BELLMAN 275 år Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK Nr. 85 maj 2015 BELLMAN 275 år Charlotta Ulrica Hilleström (1770-1835): Bellman underholder bryggeren Abraham Westman og frue ved kaffebordet. Var det så også

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Jubilæumsarrangement på Tapeten Lørdag den 28. februar 2015 Genoptryk af nogle udvalgte artikler om COMAL m.v. fra de første numre af Datalæreforeningens

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere