REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130."

Transkript

1 REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn Christensen, Højvænget 226, blev enstemmigt valgt g kunne knstatere, at generalfrsamlingen var lvligt indvarslet denne gang både n- g ffline. Pkt. 2: Der er i det frløbende år blevet afhldt 4. bestyrelsesmøder, hvr vi på første bestyrelsesmøde efter generalfrsamlingen d knstituerede s sm frrige år. Frmand: Leif Kjeldbjerg Næstfrmand: Peter Djernæs Kasserer: Hans J. Valenta Sekretær/Webmaster: Per Grth Krøyer Dirigent g tvhlder: Carsten Andersen Snerydning: Bestyrelsen er af den pfattelse, at snerydning sidste vinter er frløbet tilfredsstillende brtset fra lidt begynder misfrståelser. Vi har derfr lavet frnyet aftale med det samme snerydningsfirma Hølken Maskinstatin m snerydning g eventuelt saltning af vejlmmerne til samme pris sm sidste år. Kntingent: Opkrævning af kntingent, verførsel via netbank, er frløbet tilfredsstillende med flere indbetalinger. Der er næsten det samme antal medlemmer sm sidste år. 94 medlemmer heraf 86 fuldt medlemskab med snerydning, (4 uden sne) g 22 kun sne. Det er så gdt sm alle, der betaler fr snerydning på de veje, der bliver ryddet sne kun 3 betaler ikke. Materiel: Der er fretaget ny indkøb af trailer, gdt tilbud hs Stark. Frnyelse af presenning g mntering af stikhlder, samt indkøb af ny hækkeklipper. Vi har nu 3 trailere, sm bliver benyttet flittigt. Trailerplacering: Vi har fået ny trailerplacering ved kmmunens parkeringsplads ved klnihaverne. Trailerne er nu blevet frsynet med kuglelåse, sm der er blevet infrmeret m. Det fungerer tilsyneladende gdt. 1

2 Enkelte emner til behandling i bestyrelsen: Opkrævning af kntingent umiddelbart efter generalfrsamlingen (december). Derfr frslag m mindre ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen vil pfrdre til, at der betales nline til freningens knt inden den 1. december Opkrævning af de resterende medlemmer sker mellem 1. g 15. december. Frsøget med indsamling af s fra freningens medlemmer er gået fint. De tilmeldte vil mdtage indkaldelser, referater g anden infrmatin fra freningen via deres e- mailknt. Besvarelse af s via freningens hjemmeside sker sm udgangspunkt hurtigst muligt. Er der tale m et spørgsmål af principiel karakter, besvares det efter først afhldte bestyrelsesmøde. Freningens hjemmeside: Flittigt benyttet, ca. 234 besøgende med 1182 sidevisninger g 65% nye besøgende. Pkt. 3: Regnskabet blev fremlagt af kasserer Hans J. Valenta, sm kunne rapprtere m øgede indtægter grundet str tilslutning til snerydningsrdningen. På udgiftssiden råder freningen nu ver 3 trailere, sm bliver flittigt benyttet. Freningen hlder øje med driftsudgifterne. Der har været ekstrardinære udgifter frbundet med ny trailer, låse til medlemmerne, samt indkøb af ny hækklipper. Alle investeringer frventes at kunne hlde et gdt stykke tid. Ser man brt fra de ekstrardinære udgifter, går freningens regnskab ca. i nul inkl. 7 x snerydning g saltning. Regnskabet blev enstemmigt gdkendt. Pkt. 4: Bestyrelsen freslg, at kntingentet frtsætter uændret (250 kr. med snerydning). Frslaget blev enstemmigt gdkendt. Kntingent-beløbet kan med frdel verføres via netbank til freningens knt inden 1. december, ellers kmmer bestyrelsen rundt til husstandene i første halvdel af december måned. Hav venligst kntanter parat i denne peride til frnyelse af kntingentet. Beberfreningens knt i Nrdea: Anfør venligst vejnavn g husnummer, så indbetalingen kan registreres krrekt. Pkt. 5: Ændringen til freningens vedtægter vedr. indsamling af kntingent blev enstemmigt vedtaget. De reviderede vedtægter kan ses g dwnlades fra freningens hjemmeside. 2

3 Pkt. 6: Pkt. 7: Der var ikke indkmmet ngen frslag. Valg til bestyrelsen: Frmand: Leif Kjeldbjerg Næstfrmand: Peter Djernæs Dirigent g Tvhlder: Carsten Andersen Alle bestyrelsesmedlemmer mdtg genvalg. Valg af 1 suppleant: Rita Krgstrup, Højvænget 224 mdtg genvalg. Bestyrelsen knstituerede sig således: Frmand: Leif Kjeldbjerg, Højvænget 300. Næstfrmand: Peter Djernæs, Højvænget 157. Kasserer: Hans J. Valenta, Højvænget 215. Sekretær/Webmaster: Per Grth Krøyer, Højvænget 151. Dirigent: Carsten Andersen, Højvænget 310. Pkt. 8: Valg af revisrer: Alex Gai, Højvænget 149 mdtg genvalg. Jønni Falbrg, Højvænget 219 mdtg genvalg. Valg af 1 revisrsuppleant: Jette Jacksn, Højvænget 239 mdtg genvalg. Pkt. 9: Bestyrelsen havde på frhånd lagt p til, at de mange indbrud i lkalmrådet skulle diskuteres, g at medlemmerne skulle kmme med frslag til, hvrdan vi bedst kan sikre s. Det skabte en rigtig fin debat / diskussin af emnet, sm krt gengives herunder. Dg skal det indledningsvis gentages, at bestyrelsen g dermed freningen hverken har berettigelse eller bemyndigelse til at pålægge medemmerne at fretage sig knkrete tiltag til sikring af deres bliger. Dette påhviler udelukkende det enkelte medlem. Freningen kan kmme med pfrdringer g anbefalinger til medlemmerne, sm efter eget skøn kan vælge at efterleve dem. Plitiet siger: Nabhjælp. I den frbindelse vil bestyrelsen undersøge mulighederne fr at få plysninger g hjælp fra Trygfnden, sm står fr tiltaget dels i frm af skiltning g dels i frm af frskelligt plysningsmateriale. 3

4 Hld øje! Tyvene bruger mange tricks til at tjekke, m flk er hjemme. Hvis du passer nabens hus, så kig efter, m ngen ting ikke er, sm de plejer f.eks.: Står der nget fremme, sm ikke plejer at stå fremme; er der smidt nget i skraldespanden (f.eks.: en tm cigaretpakke), sv. Andre gde råd fra medlemmerne i tilfældig rækkefølge: Udendørs kamer. Anskaf en hund g skilt med det. Skilt uden hund virker ikke. Tænd / Sluk lamper både indendørs g udendørs. Alarmsystem (fås fra kr ). Dette kan være med eller uden vagtselskab tilknyttet. Nabhjælp klistermærker i døre g vinduer (bestyrelsen undersøger). Nabhjælp via Trygfnden hver vejlmme melder sig til g mdtager sms er, når naben er ude. Klip hækken ned i en højde, så naben kan se, m der fregår nget. Alt i alt pfrdres medlemmerne til at bruge deres sunde frnuft g hinanden. Aftal evt. et indbyrdes system, sm gælder fr netp jeres vejlmme. Dirigenten, Vagn Christensen, afsluttede generalfrsamlingen med tak fr gd r g rden, g beberfreningen var derefter vært ved smørrebrød med øl/vand samt kaffe/kage. Per Grth Krøyer Referent Husk beberfreningens hjemmeside km gerne med frslag eller ris/rs. Dette referat kan ses på vres hjemmeside. 4

5 HER FINDER DU FORENINGENS REDSKABER Beberfreningen råder ver frskellige haveredskaber, der frit kan lånes af alle, sm har betalt kntingent. Hs Vagn Christensen Højvænget 226 er: Hækklipper Havefræser Rensebånd Brøndrenser Hs Vigg Krgstrup Højvænget 224 er: Stige 6-7 m Højtryksrenser Msfjerner Kmpstkværn På kmmunens parkeringsplads ved klnihaverne er: Tre trailere På vennævnte adresser er der en kalender, sm man skriver sig på med husnummer fr den peride, man ønsker at benytte et af redskaberne. Husk at tjekke, at det ikke allerede er reserveret inden du tager det med. Redskaberne kan nrmalt kun lånes fr en dag af gangen (især trailerne). Er redskaberne/trailerne ikke afhentet ½ time efter reservatinstiden, må andre skrive sig på g benytte dem i dette tidsrum. Da trailerne benyttes rigtig meget, skal vi pfrdre jer til at passe gdt på dem, da de er dyre i reparatiner g vedligehldelse. 5

6 6

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere