Nr Juni 19. Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang"

Transkript

1 Nr Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp er godt naboskab... 8 Stemmer fra lokalområdet Grundejerforening inder principiel retsag Spørg Juristen Brev til offentlig myndighed Forbrugeraftale Hjemmesiden Sekretariatsinfo... 16

2 Hovedbestyrelse Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: youseepost.dk Bladredaktion: Jan Howardy (ansvarshavende) Morten Dam Susanne Ploug Sarp Produktion: Fladså Grafisk Forside: Sommerbillede af Kammersluse fra Kaj Holdensen, kasserer, FL Annoncer: Jan Howardy Indsendte indlæg udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter og holdninger. Brug af artikler er tilladt med angivelse af kilde. FL påtager sig ikke ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for eventuelle trykfejl. Formand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Næstformand Morten Dam Svogerslev Kirkevej Roskilde Tlf.: Kasserer Kaj Holdensen Solbakken Næstved Tlf.: Fungerende sekretær Torben Mørel Sandvadvej Klovborg Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer Gert Leif Gyldvig Tværvænget Ballerup Tlf.: Erik Jørgensen Sandagervej Odense NØ Tlf.: Sabine Schulze-Lorenzen Kalvetoft Sønderborg Tlf.: Jens Christian Krarup Ejlersvej Kolding Tlf.: Poul Harder Husoddebakken Horsens Tlf.: Tilknyttet advokater: Jylland: Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Fyn Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Sjælland Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Mit Sommerhus

3 Så er det sommer! Af Jan Howardy Formand, FL Kære medlemmer, Både vinter og forår var milde og sommeren er så småt begyndt prognoserne er en varm og fortrinsvis tør sommer. Det udendørs liv er begyndt i vores sommerhusområder, mange ejere har allerede åbnet deres sommerhuse, og de af vores medlemmer som bor hele året i sommerhuset (lovligt) har sikkert også bemærket den milde vinter og foråret med kun lidt nattefrost. Hovedbestyrelsen håber og ønsker for alle vores medlemmer, at vi får en lang og varm sommer. Med hensyn til tilmelding til landsmøde og ordinær generalforsamling i Slagelse den 24. og 25. oktober 2015, har vi modtaget mange tilmeldelser så vent ikke for længe med at tilmelde dig og din forening. Vi skulle nødig stå i den situation, at vi ikke har værelser nok og landsforeningen har også en deadline vi skal overholde til hotellet med det faktuelle antal deltagere. Har I besluttet at deltage så vent ikke ret længe men tilmeld jer blanket findes på vores hjemmeside og ellers kontakt Bente i sekretariatet som vil hjælpe med at fremsende en tilmeldelsesblanket det er vigtigt. Det endelige program vil være i august bladet. På sidste ordinær generalforsamling i 2014 bad de fremmødte medlemsforeninger om et kvalificeret oplæg om forbrug/økonomi som inkluderer vision for fremtiden i FL. Det har hovedbestyrelsen taget til efterretning og en arbejdsgruppe har arbejdet seriøst med et oplæg til denne generalforsamling som vil blive behandlet og debatteret om lørdagen mellem kl og inden selve generalforsamlingen. Her vil der blive lejlighed for medlemsforeningerne at komme med deres input et input vi allerede har bedt om i sidste blad, men der er desværre ikke kommet noget! Nu har I muligheden igen, så send jeres eventuelle bemærkninger til sekretariatet hurtigst muligt. For et par år siden fik vi også håndværkerfradraget inkluderet for sommerhuse/ fritidshuse desværre blev fradraget ikke forlænget ved årsskiftet. Nu er der folketingsvalg og nogle partier har bebudet, at hvis de kommer til magten, vil de genindføre fradraget. Landsforeningen følger spændt udviklingen og har allerede tilskrevet de partier med ønsket om at fradraget også igen skal gælde vores huse. Vi har stadig rigtig mange sager som medlemsforeningerne beder os om at være behjælpelig til. Det er positivt og vi hjælper meget gerne, men igen skal vi minde jer alle om, at hovedbestyrelsen udfører frivilligt arbejde sagerne bliver mere og mere juridiske komplekse og det tager tid. Vi hænger desværre også lidt med sager fra sidste år som var året med længere tids sygdom af formand og næstformand ærgerligt. Det er frustrerende, også for hovedbestyrelsen, men vi er meget tæt på at være med igen, selvom der er foreninger som måske ikke har den store forståelser herfor! Det skal vi ændre og jf. afsnit fire i denne artikel. For tre år siden startede en ny forening, Dan- Mit Sommerhus 3

4 ske Vandløb, med det formål at sikre f.eks. grundejers ødelæggende oversvømmelser. Landsforeningen har flere gange været i kontakt med foreningen og ser nu på muligheden for at starte et tættere samarbejde læs mere om dette projekt inde i bladet. Vindmøller er tilsyneladende den store problematik, idet den indtil nu, siddende regering har givet kommuner i hele landet lidt frit lejde hvad angår placering, størrelse m.v. uden om en officiel statslig planlægning og at der ikke rigtig er nogen planlovgivning på havet. Der er ingen tvivl om at vindmøller er kommet for at blive, men landsforeningen følger tæt udviklingen således, at gøre vores indflydelse gældende så de møller der skal opsættes nær kysten, kun bliver kystnære vindmøller som er mindre end havvindmøller. Desuden, at de ikke bliver opsat med tilhørende transformatorer lige uden for et sommerhusområde. Det kommer også til at dreje sig om holdninger i den siddende regering efter valget. Til slut vil hovedbestyrelsen og jeg ønske alle medlemmer og deres familier, en rigtig god sommer. Eventuel samarbejde med Danske Vandløb! Af Jan Howardy Formand, FL lidt mindre ved forhandling), i stedet for de 16,00 kr. det ellers koster når det ikke er en forening som melder sig ind. I 2012 blev vi kontaktet af Danske Vandløb som var interesseret i et samarbejde med landsforeningen. Foreningen blev stiftet 2012 men desværre var der ikke rigtig tilslutning til et samarbejde på daværende tidspunkt. Det foreslår landsforeningen nu igen og samarbejdet kunne også være det praktiske, at indmeldelse kunne ske gennem landsforeningen når det involverer hele foreningen. På den måde kan vi i alle tilfælde opnå et kontingent på 4,00 kr. pr. lodsejer (måske Vi vil også behandle emnet på vores kommende landsmøde og ordinær generalforsamling i oktober 2015 i Slagelse, men hvis I har kommentarer m.v. allerede nu, bedes I kontakte sekretariatet. Som I også kan læse i deres artikel lige efter denne, kan man søge oplysninger på deres hjemmeside ja man kan sågar blive besøgt uforbindende! Hovedbestyrelsen kan kun anbefale et samarbejde som vil gavne os alle. 4 Mit Sommerhus

5 Landsmøde 2015 i Slagelse er du og din forening tilmeldt? Af Jan Howardy Formand, FL Det er vigtigt at jeres tilmelding bliver sendt til sekretariatet så hurtigt som muligt for at være sikre på hotelværelser det er den 24. og 25. oktober 2015 i Slagelse. Ægtefæller er igen i år mere end velkommen vi prøver dog at begrænse med max 2 repræsentanter med eventuelle ægtefæller fra hver forening. Ønsker en forening at tilmelde flere repræsentanter, kontakt venligst Bente i sekretariatet, og vi vil finde en løsning. Det koster kun 600 kr. pr. deltager for hele weekendens arrangement med overnatning, morgenmad, frokost og middag om lørdagen søndag med morgenmad, frokost og et særligt arrangement med besøg i et sommerhusområde i nærheden. Detaljer vil blive oplyst senere. En arbejdsgruppe har arbejdet meget seriøst med at udforme landsforeningens økonomi og visioner m.v. i fremtiden et oplæg vi blev bedt om på sidste generalforsamling i 2014 og som vil blive debatteret før og på selve generalforsamlingen vil det blive et beslutningsforslag. Tilmelding findes på vores nye hjemmeside og tilmeldingsblanketten er meget udskriftsvenlig den kan selvfølgelig også rekvireres fra sekretariatet. Hovedbestyrelsen og jeg glæder os til at se jer vel mødt til denne meget vigtige faglige debat om landsforeningens økonomi og visioner for fremtiden. TILMELDELSESBLANKET Findes på hjemmesiden og kan udskrives herfra den kan også rekvireres i sekretariatet. HUSK AT TILMELDE DIG OG DIN FORENING Mit Sommerhus 5

6 Landsforeningen Danske Vandløb Knud Erik Bang Næstformand Endnu en ny forening? Hvad skal vi med den? Fra 2010 har der hvert år været store og ødelæggende oversvømmelser i Danmark. Det ved de fleste grundejere. Enten af forfærdelig erfaring eller fra fjernsynet. Der er to slags oversvømmelser: De hurtige og de langsomme. De hurtige oversvømmelser skyldes stormflod eller skybrud. Tænk bare på Jyllinge i december 2013, og tænk på København i august 2014, og på Skjern og Nordjylland sidste efterår. Alle steder har problemet været det samme: Der kommer alt for meget vand og regn på alt for kort tid. Så bliver redningsmandskab og pumpe-materiel tilkaldt. MEN der er ingen steder at pumpe vandet hen. Hvorfor ikke det? Fordi kommunerne ikke har vedligeholdt vandløbene ordentligt med grødeskæring og oprensning. De langsomme oversvømmelser skyldes længere tids forhøjede vandstand i vandløb og søer. Årsagen er den samme som før: Vandløbene er ikke vedligeholdt, afvandingen sker alt for langsomt, og de omliggende haver, sommerhusgrunde og landbrugsjorder bliver til sort sump. 6 Mit Sommerhus

7 Landsforeningen Danske Vandløb blev oprettet i 2012 netop på grund af de ødelæggende oversvømmelser. Vores formål er kort og klart: Vi arbejder for at sikre grundejernes og landmændenes økonomiske, anvendelsesmæssige og rekreative værdier i forbindelse med vandløb. På 3 år har vi fået medlemmer over hele landet. Det er et klart tegn på, at mange er blevet ramt af oversvømmelser, og mange har set eller har hørt om oversvømmelser og deres hærgen. Hvad har Danske Vandløb så fået udrettet i de tre første leveår? I erkendelse af, at problemerne er mange, store og dyre, har vi gjort en energisk indsats for at få så mange medlemmer, at politikerne og alle andre kan se os og høre os.. Vores medlemmer er: Vandløbslav Grundejerforeninger Landboforeninger Andre med afvandingsinteresser Vi har også erkendt, at det er nødvendigt at samarbejde med andre organisationer og med myndigheder. Vi har god, eller rigtig god, kontakt med: Miljøministeriet og Naturstyrelsen Kommuner Landbrug & Fødevarer Landsforeningen af Parcelhusejere Brancheforeningen Forsikring & Pension Andre organisationer med interesse for vand Vi vil også meget gerne samarbejde med Fritidshusejernes Landsforening På det rent praktiske og handlingsorienterede plan har vi deltaget i debatter og udvalg i en række sammenhænge: Vi er meget aktive i Naturstyrelsens store projekt Vandløbsforum , hvor vi har 2 medlemmer i hver af de 5 arbejdsgrupper. Vi er medlem i alle de 23 nyoprettede Vandråd i vand oplandene i Danmark. Vi gør flittigt brug af vores høringsret i forbindelse med blandt andet de nye vandplaner. Vi driver lobbyarbejde i forhold til folketings-, regionsråds- og kommunalpolitikere. Vi har en god hjemmeside med nyttige informationer om aktuelle emner i forbindelse med vand, for eksempel hvordan en grundejerforening kan samarbejde med kommunen om nye vandløbsregulativer. Vi udsender nyhedsbreve 6 gange om året. Vi afholder kurser hvert år om aktuelle vandløbsforhold. Vi har udviklet en app, der kan tage og sende billeder af et problem på en grund eller i et vandløb, med angivelse af position og tidspunkt. Hvad vil Danske Vandløb i de kommende år? Det kan siges kort: Vi vil meget gerne blive til en folkebevægelse for alle med interesse for vand og oversvømmelser. Og det ser ud til, at klimaforandringer og ekstrem-vejr vil sørge for, at der bliver opgaver nok at tage fat på. Til sidst Hvis træer og buske i din have og omkring dit sommerhus sopper i vand, - og går ud, hvis du til stadighed har vand i kælderen, hvis du slås med din kommune om grødeskæring og oprensning, hvis du genkender billederne i dette indlæg, SÅ skulle du tage og melde din grundejerforening ind i Landsforeningen Danske Vandløb meget gerne gennem FL! Gå ind på vores hjemmeside eller ring eller mail til mig. Mit Sommerhus 7

8 Nabohjælp er godt naboskab Mange har en aftale med en nabo eller andre, der holder øje med sommerhuset, når det står tomt. En del har også nogen, der ser efter helårsboligen, mens de er i sommerhus. Det er en god og vigtig begyndelse, siger Lone Harlev fra projekt Nabohjælp. Hvis man vil være en rigtig god nabo, og sikre effektiv beskyttelse af nabolaget, så skal man tilslutte sig Nabohjælp. Jo flere I er, jo bedre. Og vælger man de nye digitale muligheder til, får Nabohjælpen endnu større effekt. Nabohjælp på flere plan Tilmeld dig på nabohjælp.dk Få Nabohjælpsklistermærker til postkasse og hoveddør. Aftal nabohjælp med præcis dem du vil i nabolaget. Brug det digitale system til bl.a. at sende advarsler til hinanden. Gå flere sammen og få et stort Nabohjælpsskilt ved indgangen til jeres område. Vær opmærksom på hinanden og gør risikoen for indbrud meget mindre. Følg rådene om hvordan man snyder indbrudstyven. Læs mere på nabohjælp.dk Mystisk varevogn i området Advarsler om noget mistænkeligt kan let deles via sms til alle, der bor helt op til 2 km fra en aktiv nabohjælper. Vi fik en smsadvarsel en sen aften om, at der havde stået en og kigget ind over vores egen hæk. Det fik mig til at sende min mand ud for at dobbelttjekke at bilen var låst og flytte cyklerne om i baghaven, fortæller Julie Bidstrup, som har været tilmeldt Nabohjælp i et par år. Et skilt på huset og vejen og et øje hos hver en nabo Når en indbrudstyv ser Nabohjælpsskiltet, så ved han, at risikoen for at blive opdaget er større her end andre steder. Hvis han ydermere oplever, at folk hilser på vejen, så ved han, at han risikerer at blive genkendt og at politiet kan få et meget præcist signalement af ham. Hver fjerde indbrud kan undgås Danmark er et af de lande i Europa, hvor der er størst risiko for at komme hjem til et hus, hvor alt er gennemrodet af indbrudstyve. Det er en meget ubehagelig oplevelse, som ingen ønsker. Lone Harlev fra Nabohjælp forklarer: Selv om antallet af indbrud endelig er faldet, er tallet stadig alt for højt. Det skal vi gøre noget ved. Løsningen er enkel: Nabohjælp. Der er ikke ført statistik over effekten af Nabohjælp i Danmark, men internationale undersøgelser peger på, at op til hver fjerde indbrud undgås i områder med aktiv nabohjælp. Nabohjælp er gratis for alle Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden står bag Nabohjælp, som lidt over husstande nu er tilmeldt. Det er vigtigt, at 8 Mit Sommerhus

9 hver husstand tager stilling til og tilmelder sig Nabohjælp, siger Jan Howardy fra Fritidshusejernes Landsforening, men opfordrer i øvrigt til, at man sætter Nabohjælp på agendaen til næste grundejerforeningsmøde, for at øge trygheden i sit nabolag. Nabohjælp deler gode erfaringer Når man er tilmeldt Nabohjælp får man adgang til al den viden, der er om hvordan man kan sikre sommerhus og helårsbolig mod indbrud. Ud over bedre låse og mere sikre døre og vinduer, handler indsatsen mod indbrud om mennesker. Vi skal tale med folk i vores nabolag, også dem vi ikke kender, understreger Lone Harlev. Måske har de intet at gøre der. Måske er de nytilflyttere, der skal bydes velkommen til jeres nabolag. Med digital nabohjælp er I flere om at passe på hinanden. Til sommer skyder Nabohjælp en fotokonkurrence i gang for tilmeldte brugere. Følg med på Facebook hvor konkurrencen annonceres. Sidste års vinder kom fra Randers. Fotograf: Per Christian Nielsen. Mit Sommerhus 9

10 Stemmer fra lokalområdet Grundejerforening vinder principiel retsag Af Palle Therkildsen for bestyrelsen i Gf. Bukkemose Nord Skal to medlemmer af en grundejerforening have lov til at blokere for køb og drift af en hjertestarter? I Mit Sommerhus nr. 2, 2013 (se bladarkiv/mitsommerhus_ pdf) informerede vi i detaljer om, hvordan en lille tvist den såkaldte hjertestarter-fejde - kunne udvikle sig til en retssag. Sagen var endvidere omtalt i Mit Sommerhus nr. 1, Grundejerforeningen fik medhold i byretten, men vores modpart fik tilladelse til at anke til landsretten. Grundejerforeningen fik 90 % medhold i landsretten. Når grundejerforeningen ikke fik 100 % medhold, så skyldes det, at grundejerforeningen ikke kunne dokumentere, at de seneste vedtægter fra 1982 var behørigt vedtaget på en generalforsamling (der foreligger ikke et referat, som bekræfter en afstemning/vedtagelse). Derfor har landsretten udtalt, at det er vedtægterne af 1975, som pt. er gældende. Grundejerforeningen har fået ret i hovedproblematikken om, at foreningens vedtægt er vedtægterne fra 1982 subsidiært vedtægterne fra Den tinglyste deklaration (= udstykningsvedtægten fra 1964) er således ikke en foreningsvedtægt. Grundejerforeningen har ligeledes fået medhold i, at foreningen også kan arbejde for grundejernes almene interesser. Landsretten finder som byretten, at afholdelse af udgifter til bespis- 10 Mit Sommerhus

11 ning ved generalforsamling, hjertestarter m.v. er sædvanlige udgifter, som ligger inden for foreningens formål. Såvel byretten som landsretten pålagde vores modpart at betale et beløb til dækning af sagsomkostninger. Vi fik i alt kr , men grundejerforeningen står desværre tilbage med en udgift på ca. kr Grundejerforeningen kan naturligvis glæde sig over, at vi vandt sagen, men grundlæggende har alle parter tabt. Vores modpart har tabt penge og anseelse. Grundejerforeningen har mistet en stor del af sin kassebeholdning. Man kan stille spørgsmålet: kunne sagen være undgået? Set fra bestyrelsens side er svaret nej. Flere forligsmuligheder blev prøvet undervejs bl.a. ved inddragelse af foreningens advokat. Men da vores modpart nægtede at betale fuldt kontingent, så foreningen ikke anden mulighed end at indlede en retssag. Vi kunne principielt ikke acceptere, at et medlem ikke ville betale det kontingent, som en lovlig indkaldt generalforsamling havde vedtaget ikke mindst når der er tale om en grundejerforening med tvungent medlemskab. Læring: sørg for at have en fornuftig økonomi, der kan bære juridisk bistand herunder en eventuel retssag. Den tabende part bliver sjældent dømt til at betale alle udgifter til sagen tag en advokat, der har speciale i det konkrete fagområde sørg for at overholde formalia omkring vedtægtsændringer og brug gerne landsforeningens standardvedtægter som forlæg sørg for at have styr på foreningens arkiv dvs. dagsordener til og referater fra generalforsamlinger, regnskaber, referater fra bestyrelsesmøder etc. tvungent medlemskab af en grundejerforening (via en tinglyst servitut) betyder IKKE, at et enkelt eller få medlemmer kan blokere for aktivitetsudvidelser. Generalforsamlingen er fortsat foreningens højeste myndighed, og her kan man inden for rimelighedens grænser og med skyldig respekt for minoritetsbeskyttelsen vedtage nye opgaver. Undervejs har vi naturligvis haft tæt kontakt til landsforeningen. Vi har været meget glade for såvel økonomisk som moralsk bistand. Mit Sommerhus 11

12 ?Spørg Juristen Brev til offentlig myndighed? Når man som formand for en forening skal skrive et brev til en offentlig myndighed, er der flere forhold man skal være opmærksom på. En af de første ting man som afsender skal gøre sig selv klart er hvilket budskab vil man gerne sende til kommunen eller den offentlige myndighed. I denne artikel skal ordet afgørelser forstås bredt, da det både omfatter, afgørelser, dispensationer, forbud, klager med mere og ordet offentlig myndighed skal forstås som kommuner, nævn, styrelser med mere. Dernæst skal man som afsender gøre sig selv bevist om, hvad det er man ønsker at opnå med brevet til den offentlige myndighed. Er det en dispensationsansøgning, en klage eller et høringssvar. Herefter skal man som afsender gennemgå hvad der er fakta i sagen og hvad der henhører under subjektive forhold i sagen. Dette er en meget vigtig sondring, da myndighederne altid forholde sig til, hvad der er faktum i sagen, hvilke retsregler der er på området og er der mulighed for et konkret skøn i sagen. Endelig skal man også huske, at modtageren af brevet også er en person af kød og bold, der måske modtager mange ansøgninger, og som alene er ansat til at forvalte et givet område, hvor der er nogle andre der har bestemt hvad der skal være gældende ret. Til sidst skal man som formand huske at man skriver på hele foreningens vegne og dermed bør man som formand sikre sig, at bestyrelsen er enig i formandens formuleringer. Endvidere skal man også huske at ens henvendelse også skal kunne tåle, at blive fremlagt for medlemmerne eventuelt på en generalforsamling. Derfor må man aldrig i en henvendelse til en offentlig myndighed, komme med personlige angreb på en sagsbehandler eller rejse tvivl om sagsbehandlernes eller myndighedes hæderlighed eller objektivitet. Hvis man som borger mener, at en sagsbehandler eller myndighed har truffet en usaglig afgørelse, skal man læse afgørelsen engang til og lade udkastet til brevet ligge til næste dag før end man sender denne. Baggrunden for dette er, at det yderst sjældent forekommer at være tilfældet i praksis og dernæst vil sådanne afgørelse som regel blive opdaget hos rekurs myndigheden eller hvis sagen havner ved domstolene. En gylden regel er altid, at man i brevet til myndigheden skal skrive på samme måde, som man selv vil have, at myndigheden skal henvende sig til en på. Derfor skal man aldrig i en henvendelse til en offentlig myndighed bruge ord eller formuleringer som magtmisbrug, usaglighed, manglende intelligens, ikke forstået sagens sammenhæng, vi vil gå til en advokat etc. Truslen om at gå til en advokat skal kun anvendes, hvis man virkelig mener dette og allerede har afsat pengene til at betale advokatens salær. En offentligmyndighed, der modtager et brev med ovenstående ord eller formulerin- 12 Mit Sommerhus

13 ger vil efter Landsforeningens erfaring med det samme lukke af for videre samarbejde eller dialog. Dette er dobbelt uheldigt, da man som borger dermed lukker af for videre dialog med den offentlige myndighed og samtidig glemmer den omstændighed, at den offentlige myndighed i fx en sag om kloakering kan vælger at fastholde afgørelsen og gennemføre denne, uden at man som borger kan gøre yderligere. Samtidig glemmer man som borger, at den offentlige myndighed, som udgangspunkt ikke er interesseret i en konflikt men tværtom helst vil have, at sagen løses igennem en dialog med de berørte borgere. Landsforeningen har i flere sager oplevet, at sager der er gået i en art baglås som regel ender med et fornuftigt resultat, når Landsforeningen begynder at starte en dialog med den offentlige myndighed. Desværre har Landsforeningen også haft sager, hvor dialogen forud har været af en sådan karakter, at Landsforeningen ikke kan gøre yderligere, da den offentlige myndighed ikke er interesseret i videre dialog med fastholder deres afgørelse til punkt og prikke. Dette kan desværre have den yderligere konsekvens at den offentlige myndighed afviser yderligere dialog med Landsforeningen i andre sager, men det skal dog samtidig siges, at Landsforeningen heldigvis kun har oplevet dette engang. Derfor er det meget vigtigt, at man som forening i sin henvendelse til den offentlige myndighed holder sig til faktum i sagen og på en velformuleret og saglig måde redegør for sine synspunkter. Det kan ikke afvises, at den offentlige myndighed måske ikke har været opmærksom på nogle konkrete forhold i en konkret afgørelse, og hvis man som forening får belyst dette, vil det i langt de fleste tilfælde medfører, at den offentlige myndighed kommer med en ny korrekt afgørelse.? Forbrugeraftale Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde En forbrugeraftale er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Erhvers- og Byggestyrelsen, Forbrugerrådet, Håndværksrådet og Tekniq Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender Forbrugerstyrelsen har tilsluttet sig aftalen. Formålet med aftalen er, at forbrugere og virksomheder får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift. En gennemgang af arbejdsopgaver sammenholdt med en skriftlig aftale giver en bedre forudsætning for, at arbejdsprocessen og det endelige resultat bliver tilfredsstillende for begge parter. Benyt derfor aftalen allerede fra det tidspunkt, hvor opgaven skal beskrives. Sørg for at få gennemgået og aftalt forhold som forventninger til de ydelser, der skal leveres, det endelige udseende, materialers kvalitet samt hvornår og hvordan opgaven skal udføres. Ligeledes bør forbrugeren ved denne type opgaver overveje, om aftalen skal udfærdiges med udgangspunkt i AB 92. Hele forbrugeraftalen og andre oplysninger om samme kan indhentes i sekretariatet. Mit Sommerhus 13

14 Hjemmesiden Kaj Holdensen, Webmaster, FL Har du været inde på com eller og har set de forandringer der er sket med siden? Citat fra Mit Sommerhus nr Vi er slet ikke færdige med redigeringen, men vil løbende ændre indhold m.m. Vi kunne tænke os, at der bl.a. kommer et lukket forum for medlemsforeningerne, hvor der skal logges ind for at se det indhold, der kommer til at ligge her. Indholdet her kunne f.eks. være: Interne meddelelser afgørelser i sager vi har været indblandet i osv. De sager der vil komme til at ligge her vil selvfølgelig kun være til intern brug i jeres forenings regi Denne del vil blive udbygget løbende efter behov. I vil alle få tildelt en adgangskode til denne del af hjemmesiden, når behovet opstår. For at få adgang vil det kræve, at vi har fået opgivet en adresse fra jer, der kan bruges til registrering. Vi er nu kommet så langt, at vi over sommeren vil, går i gang med at oprette medlemsforeningernes adgang til den del af FL s hjemmeside, der kræver login. Normalt vil det være til medlemsforeningernes formand adgangen gives. I de få tilfælde, hvor FL ikke har adresse til formanden, vil vi anvende kassererens , hvis FL har den. Ønsker medlemsforeningerne en anden mulighed kontakt da FL s webmaster Kaj Holdensen på Jeg vil dog understrege, at der kun gives en adgang til medlemsforeningerne. 14 Mit Sommerhus

15 for et renere miljø! Rens dit spildevand med et beplantet filter - en god investering til gavn for miljøet! Du sparer både kloaktilslutning og spildevandsafgift og du kan tjene din investering tilbage på 3 år! tlf Untitled /23/ :46:49 AM - fordi kvalitet altid betaler sig

16 Sekretariats info adresser! Den gode nyhed er, at rigtig mange medlemsforeninger har indsendt adresser på bestyrelsen, eller i det mindste på formand og kasserer tak for det. Den dårlige nyhed er, at flere medlemsforeninger stadig mangler at oplyse samme hvis vi skal sende Nyhedsbreve m.m. til foreningerne, er det mere økonomisk at sende dem elektronisk, og de kommer også hurtigere frem, ikke? Til de foreninger hvor man ikke har elektroniske midler, vil alle forsendelser stadig blive fremsendt med post, men hvor I har elektroniske midler, bedes I venligst fremsende adresser til sekretariatet. Se også artikel fra Webmaster Kaj Holdensen. Vi sommerhusejere er også interesseret i, at vores dejlige kyster er beskyttet og ikke bebygges så vi får f.eks. spanske tilstande? En gallupundersøgelse i 2014 viser også at 88 % af danskere deler dette. DN står bag ved en underskriftsindsamling for at beskytte de frie kyster og du kan skrive under på underskrifterne vil blive afleveret på Christiansborg. Ny medlemsforeninger forår Gf. Nordenbro af 15/ Langeland Kommune Gf. Johannes Sørensens Klit Jammerbugt Kommune Gf. Lundbykrat Sommerhusforening Aalborg Kommune ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Forår på vej eller er allerede ankommet!... 3 Opkrævninger 2015... 5 Hotel Pejsegården... 5 Forsikringstilbud og pas stadig på!... 6 Alle husker BODIL, ikke?... 7 Hjemmesiden

Læs mere

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst...

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst... Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang Så kom sommeren!... 3 Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5 Tilmeldelsesblanketten... 6 Siden Sidst... 8 Boligjobordningen (håndværkerfradrag)... 9 Stemmer fra lokalområdet...

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

Nr. 3 2014 September 18. Årgang

Nr. 3 2014 September 18. Årgang Nr. 3 2014 September 18. Årgang Landsmøde og ordinær generalforsamling 2014... 3 Beretning 2014... 4 Ny annoncør... 5 Ingen adgang for rotter!... 7 Undgå frost og vandskader... 8 Spørg Juristen... 9 Siden

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang

Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang Sommeren er over os!... 3 Landsmøde 2014 er I tilmeldt?... 4 Strandnumrene ved vore kyster... 5 Efterlysning... 8 Stormflod og oversvømmelser... 9 Hvor mange medlemmer har I?..

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening

Vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening Vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening 1. Navn, område og hjemsted. Foreningens navn er Baaring Ege Grundejerforening. Dens område er parceller (sommerhusgrunde) udstykket fra landejendommene Ørredbækgård,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Formand Per Sørensen bød velkommen til ca. 120 fremmødte, hvoraf der var 67 stemmeberettigede. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere