Greve Boligselskab var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken"

Transkript

1 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI deltog på Greve Boligselskabs årlige repræsentantskabsmøde var igen et godt år Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Hjertestarter Nye badeværelser i Gersagerparken Nabohjælp

2 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI 2015 Udgiver Greve Boligselskab Greveager Greve Telefon: Fax: Kontortid alle dage kl , torsdag tillige kl Redaktion Ansvarshavende redaktør Uffe Petersen Medredaktør Bente Puggaard Foto Greve Boligselskab Grafisk tilrettelæggelse og redigering Infocomm Oplag 2600 eksemplarer Tryk CJGrafik ApS Ferielukket Greve Boligselskab holder lukket i forbindelse med sommerferien i uge 30 (20. juli 24. juli). Betalingsfrister - for husleje i andet halvår 2015 Tillykke til: Nils Dam, ejendomsfunktionær i Hegnsgården, havde 10 års jubilæum den 1. januar. Preben Rasmussen, ejendomsinspektør i Søjlegården, havde 30 års jubilæum den 1. februar. Kjell Henrichsen, ejendomsfunktionær i Elkærparken, havde 50 års fødselsdag den 4. februar. Jens Rasmussen, direktør i Greve Boligselskab, havde 60 års fødselsdag den 29. marts. Bent Nielsen, ejendomsinspektør, havde 40 års jubilæum den 1. april. Thomas Jensen, ejendomsfunktionær på Møllehøj, havde 40 års fødselsdag den 7. maj. Jimmy Hjarsø, ejendomsfunktionær i Bøgehegnet, havde 10 års jubilæum den 23. maj. Nils Preben Kjell Jens Bent Thomas Jimmy 1. juli 3. august 1. september 1. oktober 2. november 1. december Hovedbestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Formand Uffe Petersen, Tjørnelyparken Næstformand Kim Kjelmann, Elkærparken Bestyrelsesmedlem Bente Puggaard, Bøgehegnet Bestyrelsesmedlem Svend Aage Larsen, Tjur- og Tejstgården Bestyrelsesmedlem Torben Schou Olsen, Søjlegården 2 GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2015 Suppleanter 1. suppleant Torben Sandgreen, Eghøj 2. suppleant René Kloe, Gersagerparken

3 BL-delegerede/ Set fra venstre: Torben Sandgreen (suppleant til bestyrelsen), Mark Andersen (BL-delegeret), Kim Kjelmann, (næstformand i bestyrelsen), Svend Aage Larsen (bestyrelsesmedlem), Uffe Petersen (formand for bestyrelsen), René Kloe (suppleant til bestyrelsen), Torben Schou Olsen (bestyrelsesmedlem), Jens Rasmussen (direktør), Bente Puggaard (bestyrelsesmedlem) og Michael Wandrup (BL-delegeret) var igen et godt år Af Jens Rasmussen Repræsentantskabet, der er boligselskabets øverste myndighed, holdt møde den 20. maj 2015, hvor boligselskabets formand Uffe Petersen bød velkommen til 87 deltagere. Bestyrelsens beretning for 2014, som var udsendt inden mødet, blev suppleret mundtligt på mødet af Uffe Petersen. Beretningen var igen meget positiv med konstatering af fortsat omsætningsfremgang til nu mere end 212 mio. kr. på driftssiden, hertil kommer omsætning på større renoverings- og ombygnings arbejder, som finansieres af henlagte midler eller lån. Boligselskabets økonomi er blevet yderligere styrket med en del af ydelserne på færdigbetalte lån således, at egenkapitalen nu er på 52,4 mio. kr. Administrationens drift har i 2014 givet et overskud på godt kr. efter, at der er ydet tilskud til afdelinger på kr. Antallet af medarbejdere er 39, heri 9 i administrationen. Antallet af egne afdelinger er 18 boligafdelinger, 4 institutioner, 1 plejecenter og 1 varmecentral. Bruttoadministrationsbidraget i 2014 var kr. pr. lejemålsenhed pr. år, nettoadministrationsbidraget var kr. hvilket er meget lavt i forhold til andre almene boligorganisationer. I 2015 er bruttoadministrationsbidraget kr. og på repræsentantskabsmødet blev det vedtaget, at administrationsbidraget i 2016 bliver kr. Af genudlejningerne i egne afdelinger er der i 2014 foretaget 224, heri 83 anvist af Greve Kommune. Der er foretaget 1 udsættelse på grund af restance. I forbindelse med renoverings- og vedligeholdelsesarbejder vil der altid være fokus på mulige energibesparelser. I de seneste større renoveringsprojekter har der været væsentlige energibesparelser til opvarmning. I Enghusene har besparelserne været %, i Tjørnelyparken % og i Elkærparken omkring 30 %. I afdeling 11, Tjur- og Tejstgården er udarbejdet en detaljeret tilstandstandsrapport, som skal danne grundlag for en større renovering af afdelingen, og også her vil der være fokus på mulige energibesparelser. I afdeling 9, Eghøj vil der i år blive udarbejdet tilstandsrapport, som ligeledes forventes at danne grundlag for en større renovering afhængig af rapportens konklusioner. Ventelisten vokser fortsat. I øjeblikket er der i alt på ventelisten, heraf er 584 på den interne oprykningsliste. Der har været 224 genudlejninger i Da genudlejningerne har været faldende de senere år, og Greve Kommune tager langt flere boliger end tidligere, har vi mange på ventelisten, som har været opskrevet i mere end 20 år, hvor vi ikke kan tilbyde en bolig inden for en overskuelig fremtid. Uffe Petersen oplyste, at boligselskabet undersøger mulighederne for opførelse af flere almene boliger, da der er et stort behov specielt i Karlslunde og Tune området. Uffe Petersen roste generelt det gode samarbejde med Greve Kommune, som bl.a. sker gennem styringsdialogen. Et tiltag, som kommunen skal have ros for, er møderne/arrangementerne om psykisk syge og andre udsatte, som ejendomsfunktionærerne og de ansatte i administrationen jævnligt møder i dagligdagen. Uffe Petersen oplyste desuden, at ejendomskontorerne har et direkte telefonnummer til en medarbejder i Greve Kommune, hvis vi konstaterer problemer med psykisk syge blandt vores beboere eller, hvis det konstateres, at beboere generelt mistrives på en eller anden måde. Uffe Petersen sluttede af med en stor tak for repræsentantskabets store opbakning til boligselskabets aktiviteter, samt en stor tak til alle medarbejdere for indsatsen i 2014 både til administrationen og til ejendomsfunktionærerne samt en tak for et rigtigt godt samarbejde i organisationsbestyrelsen. Desuden takkede Uffe Petersen alle afdelingsbestyrelsesmedlemmerne og andre aktive ude i afdelingerne for deres indsat i det forløbne år. GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI

4 Birgit Andersen er glad for sine nye vinduer i Tinggårdsvænget Nye altandøre i Hegnsgården og nye vinduer i Tinggårdsvænget Af Jonathan Schiønning I Hegnsgården er der kommet nye altandøre. Dørene er af samme type og samme producent som de gamle altandøre, således at de passer fint til de vinduer, der sidder i Hegnsgården. Tinggårdsvænget har løbende skiftet hoveddøre, de sidste blev skiftet sidste år. Nu er turen kommet til alle vinduerne. Det bliver nogle fine nye træ/alu vinduer, hvor selve vinduet er udført i træ, mens den yderste del, hvor vinduet er i berøring med vind og vejr, er udført i aluminium. Aluminiumen er malet grøn i samme farve som dørene. Vinduerne har, ud over standard, også nogle ekstra sikkerhedsbeslag, således at når vinduet står på klem for udluftning, er det ekstra besværligt at bryde ind. Vinduerne er derudover i den højeste energiklasse, som også vil reducere varmeforbruget. Ista-foredrag Af Jonathan Schiønning Der er kommet nye Ista varmemålere på alle radiatorerne i Enghusene, Hegnsgården, Tjur- og Tejstgården, Elkærparken, Søjlegården og Tjørnelyparken. Som beskrevet i det forrige blad er der tilknyttet en app, så man kan følge med i sit varmeforbrug. App en kan man installere på sin smart phone eller tablet. Man kan selvfølgelig også gå på internettet og se sit forbrug der. Ista vil udsende information om brugernavn og adgangskode til online-systemet. Når systemet er oppe og køre i alle afdelinger, og beboerne har haft mulighed for at gå ind og kigge på deres profiler, har Ista Danmark tilbudt at holde nogle møder vedrørende adgang til Ista-online for beboere. Samtidigt kan de svare på de spørgsmål, som de enkelte beboere måtte have. Ista Danmark vil også gennemgå ista-online i hovedtræk på de forskellige platforme. Datoer for disse møder vil blive meldt ud senere. Vinder af konkurrencen i bladet december 2014: Gitte Thygesen fra Vestervang Ny konkurrence se side 6 4 GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2015

5 Fødselsdagsreception for direktør Jens Rasmussen. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Efter 6 år ved roret i Greve Boligselskab har Jens Rasmussen nu rundet et skarpt hjørne, da han i foråret 2015 fyldte 60 år. Selve dagen blev fejret i privat regi og Jens har inviteret hele familien til Færøerne i løbet af sommeren. Hvilket, foruden Jens' kone Hanne, inkluderer to voksne sønner, en svigerdatter og et knapt 1 årigt barnebarn. Fødselsdagsreception Greve Boligselskab afholdte en reception i Søjlegårdens selskabslokaler den 27. marts, hvor der var både gode taler og lidt til ganen. Formand Uffe Petersen sagde blandt andet: "Der har desværre ikke været ret meget nybyggeri i Greve Boligselskab under din ledelse, hvilket der er et stort behov for. Men der har til gengæld været tre store renoveringssager i henholdsvis: Enghusene, Tjørnelyparken og Elkærparken, som du har stået i spidsen for." i Greve Boligselskab. Uffe takkede for det gode samarbejde han har med Jens, og håbede, at det ville fortsætte de næste mange år. I gode hænder Greve Boligselskab har stadig en sund økonomi efter, at Jens er kommet til roret. Jens arbejder fortsat på at udvikle beboerdemokratiet og ser det som en af grund pillerne i Greve Boligselskab, at beboerne informeres og serviceres bedst muligt. Det går faktisk så godt for Greve Boligselskab, at det kan være svært at forklare både lejere, der allerede bor i Greve Boligselskab, og boligsøgende til boligerne hvorfor det er så svært at få en bolig. Det er jo sørgeligt, at vi ikke kan hjælpe de lejere, der ønsker at flytte internt og de boligsøgende, der ønsker en bolig hos os, men vores lejere vælger at blive boende hos os - så det må jo betyde, at vi gør noget rigtigt., siger Jens Rasmussen og smiler. Uffe fremhævede, at en af de gode ting som Jens har videreført er, at der er kort vej fra beboerne til toppen Olsbækken 25 års jubilæum Den 3. juni fejrede afd. 27, Olsbækken 25 års jubilæum. Olsbækken blev opført som den sidste af tre ældrevenlige boligafdelinger. Afd. 25, Lundegårdshegnet i Tune blev først opført, derefter kom afd. 26, Hedevangen i Greve og sidst Olsbækken i Hundige. Jubilæet blev fejret med maner, hvor næsten alle beboere var mødt op til en dejlig eftermiddag med god mad og festlig stemning. GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI

6 Kreativt værksted for børn i Gersagerparken. Greve Nord Projektet - Hvor er vi i dag? Af Sarah Z. Ehrenreich Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, der har til formål at skabe en mere attraktiv bydel i Hundige/Greve Nord til fordel for både områdets eksisterende beboere og potentielle nye tilflyttere. Projektet arbejder særligt på at skabe positiv udvikling og områdeløft i de tre almene boligområder Gersagerparken (Greve Boligselskab og Boligselskabet af 1961), Askerød (Vridsløselille Andelsboligforening/BO-VEST) og Gudekvartererne og Klyngen (Sydkystens Boligselskab/KAB). Projektet arbejder helhedsorienteret ud fra fem indsatsområder, der berører flere aspekter af beboernes liv og dagligdag. De fem indsatsområder er: Børn og familier, uddannelse og beskæftigelse, beboernetværk og tryghed, sundhed, image og kommunikation Den attraktive bydel Greve Nord har som bydel udviklet sig positivt fremad de seneste år, og der er skabt mange gode resultater: Eksempelvis er kriminaliteten i området faldet bemærkelsesværdigt, og antallet af straffelovsanmeldelser i Greve Nord er faldet med 46,9 pct. i perioden , viser Karlslunde Politis opgørelser. Ligeledes er antallet af brande i samme periode faldet med 61,7 pct. En anden positiv udvikling er, at fraflytningsprocenten for alle tre boligområder er stadig faldende. Beboerne er altså blevet mere glade for at bo i Greve Nord, hvilket er godt af flere årsager. En sjældnere udskiftning i beboere betyder et mere roligt og harmonisk bolig område, og samtidig er det med til at styrke naboskabet mellem beboerne, når man har de samme naboer i mange år. At beboerne er blevet mere glade for at bo her, viser sig også i deres øgede engagement i området. Flere og flere beboere deltager, når der fx to gange om året er bydelsforum, hvor beboerne er med til at debattere, hvad der rører sig i området. Beboerne tager medejerskab over deres område, og de vil gerne være med til at præge udviklingen. Også de mange klubber og foreninger i bl.a. Gersagerparken oplever fremgang i medlemstal, og antallet af deltagere til de fælles sociale beboerarrangementer er stigende. Arbejdet for en ny projektperiode De flotte resultater er effekten af det styrkede samarbejde, der er blandt de mange aktører i området herunder beboerne selv, boligorganisationerne, Greve Kommune, politiet, det lokale erhvervsliv, Greve Nord Projektet m.m. Men det betyder dog ikke, at vi er helt i mål. Der er stadig udfordringer og opgaver, der skal løses i området. Fx at højne beskæftigelsesniveauet blandt beboerne yderligere og styrke beboernes egne ressourcer til at fortsætte nogle af de indsatser og sociale arrangementer, som projektet har igangsat. Det nuværende projekt er anden runde af den boligsociale indsats i området, og det nuværende projekt udløber den Der arbejdes dog på at få bevilliget en fire års forlængelse, da der stadig er en del udfordringer og opgaver, der skal forankres i området. Interessen for at indgå i en ny projektperiode er stor fra alle de involverede parter, men det er endnu for tidligt at spå om, hvorvidt projektet bliver forlænget. Man forventer dog en afklaring inden udgangen af KONKURRENCE Du kan vinde en købmandskurv, hvis du kan svare rigtigt på: Hvilken dag er den længste i året? For at deltage i lodtrækningen om en kurv skal løsningen afleveres hos administrationen eller i inspektør kon torets postkasse inden den Er du i tvivl om, hvor din inspektør holder til, så kontakt Greve Boligsel skabs administration på telefon: Vinderen bliver udtrukket den på administrationen og får personligt besked. Navn: Adresse: Telefonnr.: Bemærk: Ansatte og redaktion kan ikke deltage i konkurrencen.

7 Hjertestarterforedrag i Tjur- og Tejstgården. Hjertestarter Af Jonathan Schiønning Greve Boligselskab har indgået en aftale med Falck og har fået opsat 20 hjertestartere af den nyeste model. Derudover har vi fået 20 rustfrie stålskabe med varmeelement, så batteriet i hjertestarteren ikke går i stykker, når det bliver frostvejr. Der er også en kraftig alarm i skabet, som skal alarmere omkringværende, om at der er brug for hjælp. Selve hjertestarterne er ligeledes sikret på den måde, at de ikke kan give stød, hvis de kan mærke en puls. Man kan altså ikke komme til at bruge dem på en person, hvor hjertet fungerer. Greve Boligselskab har i forvejen nogle hjertestartere, som sidder i vaskerier og lignende steder, som man kun kan komme til, hvis man har en nøgle. Alle de nye hjertestartere sidder udvendigt tilgængeligt for alle, og er tilmeldt Trygfondens Hjertestarter app. Den kan hentes gratis på alle smartphones. App en er lavet med et kort, som viser, hvor de nærmeste hjertestartere er placeret i forhold til, hvor man befinder sig. Samtidigt kan man se alle hjertestartere i hele Danmark. På nuværende tidspunkt er der stk. totalt i Danmark, og der kommer hele tiden flere til. Samtidigt med at Greve Boligselskab har indgået aftalen med Falck om hjertestarterne, er der også indgået en aftale om, at Falck kommer ud og holder en række foredrag i de afdelinger, som har fået en af de 20 nye hjertestartere. Foredraget bliver afholdt af Indsatsleder og uddannelsesleder Henrik Mörke-Malmkvist, som fortæller om Thomas med hjertestarteren i Hegnsgården. brugen af hjer testarteren, og om hvordan man skal forholde sig, hvis personer i ens nærhed pludselig bliver dårlige. Den Hjertestarter Thomas står ved på billedet, er senere blevet brugt til at genoplive en mand med hjertestop, der var faldet om ved busstoppestedet ude foran Hegnsgården Bent Nielsen, 40 års jubilæum Af Jens Rasmussen I anledning af Bent Nielsens 40 års jubilæum blev der afholdt en reception den 29. maj, hvor mange var mødt op for at fejre det flotte jubilæum. Bent blev ansat den 1. april 1975 i Elkærparken i Tune. Bent var dengang en ung murersvend på 22 år. Under opførelsen af afd. 9, Eghøj blev Bent tilknyttet byggeriet. Da byggeriet var afsluttet i 1979 blev han inspektør, hvilket han har været lige siden. I forbindelse med fusionen med Møllehøj blev der oprettet et driftsfællesskab mellem Eghøj og Møllehøj, hvor Bent blev inspektør for begge afdelinger. Gennem alle årene har Bent sørget for at afdelingerne er blevet holdt flot, det gælder både boligerne og de grønne områder. Bent har altid været en vellidt medarbejder både blandt kolleger, afdelingsbestyrelsen og ikke mindst blandt beboerne. Jens Rasmussen holder tale til Bent Nielsens reception. Ved receptionen takkede boligselskabet for Bent s arbejdsindsats og det gode samarbejde gennem årene og med håb om, at boligselskabet og beboerne fortsat får glæde af hans arbejdsindsats i mange år endnu. GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI

8 Alle ønskes en rigtig dejlig sommer Nye badeværelser i Gersagerparken Af Jonathan Schiønning Det har tidligere været svært at finde en løsning på at renovere badeværelser i Gersagerparken. Men i samarbejde med nogle dygtige håndværkere er det lykkedes at finde en god løsning. Selve badekarret fjernes, gulvet støbes op og der sættes fliser på gulv og vægge. Samtidigt opsættes der en glasvæg halvt ud fra væggen i samme side som vandhanen. Prisen for dette er kr. hvis man vælger standardløsningen. Prisen kan selvfølgelig variere, hvis man vælger en anden type fliser, der er dyrere. Derudover er der mulighed for at skifte håndvask, toilet eller begge dele. Dette vil der selvfølgelig også være en merpris for. Nabohjælp giver tryghed på ferien Tryghed på ferien Du kan undgå op til hvert 4. indbrud ved nabohjælp. Klistermærker viser, at du og dine naboer holder øje med hinandens boliger. I kan også snyde tyven til at tro, at der er nogen hjemme. Er I flere nabohjælpere, skal du måske kun se til din nabos bolig en enkelt gang i løbet af ferien. Det er gratis at tilmelde dig nabohjælp. Læs mere om hvordan det fungerer og tilmeld dig på hjemmesiden: TILMELD DIG NABOHJÆLP DET ER GRATIS! I samarbejde med Falck Vagtordning Falck kan kontaktes på telefon uden for inspektørkontorets åbningstid. Men kun hvis der er tale om udbedring af uopsættelige svigt ved rørende forsyningen af vand, varme eller elektricitet. Eller hvis der sker brud på rør eller tilstopning af afløb.

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 23 - JULI 2014 Nye altaner på Fjællestien Fokus på energibesparelser Nye altaner i Fjællestien Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskabs hjemmeside

Læs mere

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til?

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til? Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 21 - JUNI 2013 40 års jubilæumsfest. SMS - service Nye åbningstider i Greve Boligselskab Greve Boligselskabs administration fylder 40 år Hvad går min husleje til?

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer.

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer. Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Olsbækken Nyt boligforlig - bedre end ventet Byagerlunden - 32 nye boliger Elkærparken renoveres Røgalarmer Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere