Årets gang Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling Parcelhusejernes Landsforening (pl) Naboor Vores veje...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje..."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens Beretning for året 2012 ved generalforsamlingen marts Emner: Årets gang... 2 Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2 Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3 Naboor... 3 Vores veje... 3 Skuret på Råvænget... 3 Vejfesten... 3 Glatføre... 4 Arbejdet i bestyrelsen... 4 Sammenslutningen Mål for Tak... 5 Bestyrelsens beretning for 2012 ved generalforsamlingen Marts 2013 Side 1

2 Fremlægges ved generalforsamlingen 20. marts 2013, v/ Formand Anne Line Mørck Vi har siden sidste generalforsamling fået kendskab til 7 ejendomshandler i vores grundejerforening. Dette er færre end normalt, men skyldes nok mest, at vi kun hører direkte fra Home, når der er handler, og de har behov for oplysninger. Vi får ikke længere tingbogsoplysninger, da systemet blev ændret for et par år siden og et nyt stadig ikke er etableret. Vi håber, at der er nogle af de nye ejere til stede i aften og vil hermed byde dem velkommen i foreningen og ønske dem held og lykke med deres nye bolig. ÅRETS GANG Året 2012 har ikke været et så travlt år i foreningen, som de foregående. Dette har været et bevidst valg fra bestyrelsens side. En nødvendighed, da flere af os på skift har været sat ud af spil pga sygdom, død eller ulykke i nærmeste familie. SPØRGSMÅL OG SAGER FRA SIDSTE ÅRS GENERALFORSAMLING Spørgsmålene til kommunen: Sidste år stillede vi dette ene spørgsmål til kommunen ved årsmødet: Isætning af affaldssække - Espegårdens Grundejerforening Affaldssækkene isættes konsekvent meget højt oppe og uden at være slået ud. Vi skal hver uge dreje posen en kvart omgang før første pose smides ud eller have posen helt af stativet for så at isætte den korrekt. Så kan der faktisk være dobbelt så meget i posen! Man skulle næsten tro, det er bevidst, når det er så konsekvent. Og det er jo ikke fordi affaldet er blevet billigere at komme af med. Hvis den enkelte grundejer klager, risikerer man problemer, og det er ingen interesseret i. Kunne dette ikke påtales? Svar: Affaldssække skal altid sættes korrekt i affaldsstativerne. Det har vi præciseret i vores kontrakt med vognmanden. Hvis vi i forvaltningen får at vide, at der er uregelmæssigheder, som for eksempel sække, der er sat forkert i - så kontakter vi renovatøren, så forholdene straks kan blive bragt i orden. Efter vi har modtaget jeres spørgsmål, så har vi indskærpet overfor renovatøren, at sækkene skal vende korrekt og være helt udfoldet. Så nu håber vi, at problemet i jeres bebyggelse er løst. Hvis det - mod forventning - ikke er tilfældet, eller hvis der opstår problemer igen, så kan I bare kontakte Forsyningsafdelingen i Gladsaxe Kommune: Så tager de straks affære. I år afholdes mødet med kommunen mandag d. 6. maj. Send gerne spørgsmål, I ønsker, vi tager op til bestyrelsen snarest muligt, så vi sikrer at få det med. Et tema på mødet bliver den nye affaldsordning. Bestyrelsens beretning for 2012 ved generalforsamlingen Marts 2013 Side 2

3 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING (PL) Vi har nu været medlemmer af PL i 2 år, og vi håber at I som vi nyder godt af de gode og informative blade vi får, og er trygge ved de muligheder vi har for yderligere vejledning samt støtte i forbindelse med generelle/principielle sager NABOOR Forrige år havde vi Naboor på besøg ved generalforsamlingen og fik gennemgået, deres gratis elektroniske opsætning for nabo hjælp sat i system. Der har ikke været den store succes at spore i vores eget område, idet kun meget få har tilmeldt sig. Naboor er nu overtaget af Trygfonden, da systemet i andre områder har været en stor succes. Det hedder nu Nabohjælp, og vi kan kraftigt opfordre til, at I tilmelder jer. VORES VEJE Bestyrelsen har igen undladt at være på heldags inspektion i året der gik, men har været på spot-ture i området. Kommunens folk derimod har igen været meget aktive, og ind til flere har fået brev fra kommunen med påbud om at skulle klippe hæk/rengøre fortov. Der er også blevet rettet et par fortovskanter op på vores forespørgsel. Har I problemer i forhold til huller i fortov/vej eller lignende fungerer postkassen fortrinligt, og der kommer hurtigt svar. SKURET PÅ RÅVÆNGET Vejdirektoratet havde givet os tilladelse til at have redskabsskuret stående ved siden af regnvandsbassinet ved Råvænget på nogle vilkår, nemlig at vejens beboere samt Gladsaxe Kommune kunne godkende placeringen. Dette kunne genboerne ikke, så nu gav vi op. 25. november 2012 nedlagde vi skur og skilte os af med telte, grille mv. Nu har vi arbejdet på sagen i to år, og det blev mere og mere surt. Til sidst truede kommunen med at fjerne skuret på vores regning, så nu gjorde vi det så. VEJFESTEN I 2011 holdt vi den 4. og i denne omgang sidste vejfest for alle foreningens medlemmer. Cirka 1/3 af foreningens husstande var repræsenteret ved vores 70 års jubilæumsår (vi blev 70 år 17. august 2011). Nu er skuret hvor vores telte var, blevet nedlagt, og teltene destrueret, så der kommer til at gå nogle år, før der atter bliver tale om en fest. Måske, vi skal stile mod 75 års jubilæet i 2016, så er der sparet op på kontoen, og måske der endda til den tid kan etableres et udvalg til at arrangere festen. Vi henlægger fortsat 5000,- kroner om året til fest, da dette var en generalforsamlingsbeslutning i 2005, men uden telte og udvalg er der ingen fest. Bestyrelsens beretning for 2012 ved generalforsamlingen Marts 2013 Side 3

4 GLATFØRE Vinteren i år har været af den mildere grad, så vi vil ikke bruge mere spalteplads på den Men skulle vinteren blive hård med megen sne til næste år, så husk: Der er op til flere selvstændige sne-ryddere i vores område. Enkelte har endda sendt tilbud ud og ER kommet i gang med at køre i området til en rimelig pris. ARBEJDET I BESTYRELSEN I år skal vi vælge tre til bestyrelsen så lad os derfor sige lidt om hvad det betyder at sige ja til dette hverv. Bestyrelsen mødes til bestyrelsesmøder ca. 4-6 gange om året alt efter aktuelle emner og behov for drøftelser. Dette er et par hyggelige møder, hvor vi gennemgår hvad der er aktuelt i foreningen. Der kan f.eks. være henvendelser fra medlemmer som vi behandler f.eks. problemer overfor vejdirektoratet, manglende belysning eller mangelfuld skiltning. Det kan også være aktiviteter vi selv har sat i gang, som skur-renovering eller nabohjælp samarbejde med PL og sammenslutningen. På hvert møde er der en dagsorden, og der bliver skrevet referat og vedligeholdt en aktivitetsliste. Faste punkter er nyt fra formanden, nyt fra kassereren og nye fra sammenslutningen. Derudover indeholder årets gang i bestyrelsen, deltagelse i det årlige møde med byrådet og delegeretmødet i sammenslutningen, og så selvfølgeligt Generalforsamlingen. Så er der hvert andet år nogle fra bestyrelsen der sammen med festudvalget planlægger vejfesten (såfremt vi kan fortsætte konceptet om et par år, bliver tidligst aktuelt fra 2015). Der er mange fordele ved at sidde i bestyrelsen, f.eks. får man en rigtig god viden om det der sker i vores lokalområde, og man møder mange mennesker, både fra foreningen, men også fra kommunen. SAMMENSLUTNINGEN. Vi er som forening medlem af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe. I år har vi atter været repræsenteret af formanden, som også i år sidder i forretningsudvalget, hvilket giver stor indsigt og indflydelse. I år har sammenslutningen brugt en del tid på: 2 pladser i det grønne råd (som før hed Miljø og energi rådet) Vanlig opfølgning på lokale planer Ny affaldsplan, mere sortering, færre afhentninger, flere beholdere Regnvand, er fortsat interessant Fjernvarme plan for kommunen bliver heldigvis udbygget, men mange synes nok, at det går for langsomt. Bestyrelsens beretning for 2012 ved generalforsamlingen Marts 2013 Side 4

5 MÅL FOR 2013 Nu har vi talt meget om hvad der er sket i 2012, og det er jo også hvad formålet med beretningen er. Men vi vil alligevel bruge lidt tid til at tale om planerne for Der bliver ingen vejfest i år, og vi har ingen sager i gang lige nu. Er der nogen, der har ønsker for året, som kommer? Vi vil fortsat arbejde på at få udbygget og vedligeholdt vores kartotek af medlemmernes -adresser, da det på denne måde er hurtigere at nå ud til alle. Derfor er der også med udsendelsen af denne beretning en opfordring til at konfirmere eller ny-tilmelding -adresse, som nu vil blive linket op til den enkeltes fysiske postadresse. Hidtil har vi haft et mindre sikkert system, med en liste af adresser, hvor vi ikke altid kendte den tilhørende fysiske adresse på medlemmet. Fremover vil vi nemmere kunne forny og aflyse i forbindelse med køb/salg i området. Desværre har vi under 100 mail adresser i dette nye system, og det er alt for lidt! Giv os din , så kan du også høre nyt fra foreningen, når der er nyt at berette (Maks 5-6 gange om året). Vi trækker lod blandt alle tilmeldte (tilmeldt inden 1. maj 2013) om 2 flasker god vin. Og ja, vi ved godt, at vi ikke har fået sendt nyhedsmails ud i år Det bliver snart bedre igen, når sorgen har lagt sig. TAK Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde og arbejde i det forløbne år. Tak til Jan Martinussen, der som kasserer og web-master udfører et stort og meget vigtigt arbejde Tak til næstformand Jan Fiskbæk Tak til Birthe, der havde ansvaret for vores telte og styrede dette med fast hånd og som i tillæg trofast skriver vores referater og holder styr på vores aktivitets plan og aktioner. Tak til Torben, der er vores kontakt til PL. Og tak til Kristian Nissen, der skaber en vigtig bro til ejerlauget. Tak til revisorer og suppleanter. Uden frivillige kræfter, ville det være umuligt at drive foreningen. Og sidst men ikke mindst tak til alle jer medlemmer for jeres fremmøde og engagement. Bestyrelsens beretning for 2012 ved generalforsamlingen Marts 2013 Side 5

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere