KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening"

Transkript

1 To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr årgang

2 Indholdsfortegnelse Side Formanden har ordet...3 Redaktionen...4 KirkeNyt Bjergby Borger- og grundejerforening...9 Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske forening...11 Dobbelt festaften af Brugsen...13 Bjergby vinene...15 Nyt fra Børnehuset...17 Kunstruten...19 Generalforsamling på Odden...20 Det sker på Odden...21 Fibernet på vej...22 Tennisbanen...23 Generalforsamling afholdt i BMI...24 Aktivitetskalender Sommerfest...28 Dagligbrugsen Cup...29 Dana Cup...31 Gadefodbold...32 Hærværk...33 Aktivitetsudvalget...35 Badminton...36 Fodbold...40 Gymnastik...43 Skolen...45 Kontaktsider BMI Udeblivelse af bladet Vi har siden sommer haft lidt problemer med leveringen af bladet. Hvis vi skal have en chance for at gøre noget ved dette, skal I enten kontakte undertegnede eller distributionen senest ugen efter bladet skulle være udkommet. På side 4 i bladet står hvornår bladet bør udkomme, der kan undtagelsesvis ske ændringer. Distributionen kan kontaktes på tlf.: Da jeg arbejder på søen er det lettest at kontakte mig via mail: - Hvis I skriver til mig, så skriv adressen hvor bladet er udeblevet. Hjælp også jeres naboer, hvis I hører at de ikke har fået bladet. Med venlig hilsen Visti Baldur Hansen Redaktør 2

3 BMI-aktuelt Formanden har ordet Fodbold fodbold fodbold og Zumba. Grunden til denne indledning skal findes i det faktum, at fodbold er den aktivitet der er mest fokus på i øjeblikket, og så har vi et hold ihærdige damer under ledelse af Bente Bundgaard der vedligeholder formen henover sommeren med Zumba. Træningen foregår dog i Højene hallen, idet vi er ved at få lagt nyt gulv i vores egen hal. Efter planen skulle Bjergby hallen være brugbar igen i løbet af uge 28. Efter generalforsamlingen, hvor vi var de sædvanlige ca. 30 fremmødte skal den nye bestyrelse nu til i samarbejde med alle udvalgene at planlægge, prioritere og udmønte nye ideer og investeringer for Tak til jer der mødte op på generalforsamlingen. Der blev udvist et stort engagement fra de fremmødte. Vi fik den fornødne opbakning til at fortsætte vores arbejde, hvilket vi er glade for. Tak. Der vil andetsteds i bladet kunne læses et kort resume fra formandens beretning incl. økonomi i hovedtal. Vi fik taget en rigtig flot og overvældende afsked med alle vores gymnaster ved den store gymnastikopvisning her i foråret tak til alle jer aktive for det flotte show og tak til alle trænere og ledere for jeres store indsats i sæsonen. Badminton er også slut for indeværende sæson tak til alle og især Ole (ungdomstræner) for din store indsats for alle vores ungdomsspillere. Håndbold sæsonen er også slut og desværre har tilslutningen til denne aktivitet været på et niveau, hvor vi har besluttet, at der ikke fra næste sæson oprettes hold i vores forenings regi. Vi vil fremadrettet naturligvis forsøge at nytænke, så vi forhåbentligt igen kan samle så mange med interesse for håndbold, at vi igen kan tilbyde håndbold som aktivitet. Tak til alle jer der har været med i håndbold regi og forsøgt at holde liv i afdelingen. Det vi pt. mangler er nogle frivillige med interesse og tid til, at gøre en indsats på området. Vi har endnu ikke rigtigt mærket følgerne af lukningen af vores overbygning på skolen eller det faldende børnetal men vi ser alligevel nogle tendenser, som bærer i retning af at vi de kommende år vil miste medlemmer. Dette er naturligvis en udfordring for bestyrelse, trænere og ledere i BMI. Den nye skolereform åbner op for en anderledes måde, at afvikle aktiviteter i foreningsregi hvordan vi vil eller kan imødekomme udfordringen arbejdes der med i øjeblikket. Vi er mange foreninger i Bjergby-Mygdal området. Tiden er efter min mening kommet til, at vi rykker endnu tættere sammen og i fælles forening bliver bedre til, at bruge og udnytte hinandens kompetencer arbejde sammen om arrangementer til glæde og gavn for vores områder og ikke mindst os borgere i de to landsbyer. Landsbyrådet står stærk i vores område, hvilket er et kæmpe aktiv, som skal være bærende i den fremtidige udvikling af aktiviteter og arrangementer. Som det vil fremgå af andre indlæg i bladet er vi efterhånden ved, at være for få frivillige i de forskellige udvalg til, at varetage de opgaver der skal løses. Jeg vil gerne hermed opfordre til, at tage imod denne opfordring til, at melde sig på banen, hvis man vil være med til, at sikre det aktuelle aktivitetsniveau i vores Idrætsforening kan opretholdes og udvikles. Med dette vil jeg ønske alle en god sommer, med håb om, at alle der har mulighed vil bakke op omkring sommerens arrangementer i Bjergby - Mygdal. Med venlig hilsen Søren H Kristensen Formand 3

4 ...FRA REDAKTIONEN Stof til bladet Man kan aflevere stof til To Sogne via eller på USB-pens, formatet skal være WP , Word , MS Works eller Windows Write, WordPad, andre kan også bruges, men ring inden så jeg kan sige om det kan bruges. USB-pens vil blive returneret virusfri! Visti Baldur Hansen Annoncering Pr. 1. jan Da det er blevet dyrere at trykke bladet i det nye format har vi tilrettet annoncepriserne. Der er kommet lidt flere annoncestørrelser, der varierer fra den gamle 1/8 side størrelse til en helsides. Priserne varierer fra 550,- til 4.750,- pr. år Annoncer kan tegnes ved at kontakte: Visti Baldur Hansen Udebliver bladet I tilfælde af at man ikke skulle have modtaget To Sogne, kan et eksemplar hentes hos: Bjergby Dagli Brugs. Redaktion Bjergby-Mygdal Idrætsforening: Visti Baldur Hansen Bjergby-Mygdal skole: Inger V. Møller Husk at sidste frist for indlevering af stof til næste nr. af»to Sogne«er den 20. juli 2014 til: Visti B. Hansen Skagen Landevej 130 Bjergby tlf eller Bjergby Borger- og Grundejerforening: Bettina Rokkjær Sproegel Mygdal Borgerforening: Mayse Swensson Lokalhistorisk forening: Olaf Nedergaard Deadline og udgivelser Blad Deadline Udgivelse Nr december onsdag i januar Nr februar onsdag i marts Nr maj onsdag i juni Nr juli onsdag i august Nr oktober onsdag i november 4

5 Kirke NYT Juni, juli og august 2014 Skt. Hans Vi elsker vort land, når den signede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren hver fugl, over mark, under strand lader stemmen til hilsende triller sig bøje: Vi synger din lov over vej, over gade, vi kranser dit navn, når vor høst er i lade, men den skønneste krans, bli r dog din Sankte Hans! Den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade. Vi elsker vort land, men ved midsommer mest, når hver sky over marken velsignelse sender, når af blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gave til flittige hænder; når ikke vi pløjer og harver og tromler, når koen sin middag i kløveren gumler, da går ungdom til dans på dit bud, Sankte Hans! ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd skal hver udenvælts fjende beredte os kende, men mod ufredens ånd over mark, under strand, vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde. Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde; vi vil fred her til lands Sankte Hans, Sankte Hans! Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli r tvivlende kolde. Tekst: Holger Drachmann Melodi: P. E. Lange-Müller I Danmark nærmer det sig socialt bedrageri, hvis man ikke holder sin ferie på den rette måde. Det er ugleset af i hvert fald min ansættende myndighed, hvis man ikke holder sin ferie, for så skal den kapitaliseres, og det har man ikke råd til. - Og ferien skal samordnes med mine gode kollegaer i de to nabosogne, for vi skal afløse hinanden, og de skal også holde deres ferie. Det bliver ikke nemmere af, at præster jo ikke har faste arbejdstider, så da de skulle have del i den almindelige arbejdstidsnedsættelse, blev det konverteret til ekstra fridage, så det er nu stor set umuligt for en præst at passe både sit arbejde og den lovbefalede ferie. Løsningen er at bedrage systemet ved at arbejde på sine fridage, og det gør man så, med de begrænsninger, en sådan ordning medfører. - Sådan er det, det ved de indviede. For alle udenforstående er det noget kringlet noget, og man spørger sig, om den nyansatte præst (det er vi i øvrigt alle 3) da ikke først skal i gang med at bestille noget, før hun/han skal have ferie? Det tænker de, fordi de ikke har forstået noget af det hele, men derfor kan de jo godt have ret. Indtil for nogle årtier siden lå Skt. Hans lige ved skoleferiens begyndelse, siden er skoleferien blevet rykket nogle uger, men det var festligt. Det var altid småkoldt, synes jeg, og min første erindring om Skt. Hans er fra en gård ved min barndomsby, da jeg var 7 år. Det var første gang jeg fik is, og værtinden undskyldte meget, for den var nærmest helt smeltet, da vi nåede til den, - hentet, som den var, i Fodby Frysehus sidst på eftermiddagen. Det var nougatis, og det spiste jeg så ikke de følgende år. Båltale var vi sparet for, men heks var der, og bål og altså: småkoldt. Jeg tror, vi holder så stærkt fast ved Skt. Hans, fordi den stærke stemning af at være sammen om noget ganske irrationelt midt i sund natur og bål, stiller os lidt uden for vort lidt mekaniske og selvkørende selv. Sådan vil jeg beskrive min følelse fra dengang. Det selv, som kan det hele, sådan til en vis grad, og jo ellers klarer dagen og vejen, og som vi måske finder lidt trættende, har godt af at fryse lidt ved bålet, se på hekse og høre båltaler, og blive enige om, at hekse og trolde vil vi ikke have her i vores by. For hekse og trolde er jo kun underholdende, når vi har styr på dem. Får de magt, som de har agt, er det generationers arbejde at sende dem til Bloksbjerg. Derfor tænder vi bål for at huske, at vores dagligdag er en velsignelse, som ikke er selvfølgelig, men bygger på generationer, som har frosset ved bålet, bl.a., og fastholdt bålet over for kulden. Så velsignet er vores lidt trættende selv: vi kan få lov at passe dagen og vejen, uden at smørret bliver forhekset under kærningen. Men her må jeg afbryde den båltale, som jeg ikke må holde, fordi jeg skal holde ferie. De 6 ord i Lukasevangeliets 1. kapitel vers 26, som er årsag til at vi holder Skt. Hans, må jeg fortælle om et andet år, hvor jeg også må sige noget om, hvad det siger om traditioner og deres brydning, at vi fejrer Johannes Døberen på en hedensk midsommerfest, med både hekse og trolde, som Johannes i hvert fald ikke troede på, og hvor frugtbart det er, at blot seks ord i et årtusind år gammelt skrift får os til at afbryde hverdagen for at tænde bål og minde hinanden om, at sådanne seks tilfældige og lidet filosofiske ord kan gøre meget godt ved at gøre vores taknemmelighed større over nok så mange ting. Lars Brinth 5

6 Sognekalender KFUM-spejderne Bævere: lørdage i ulige uger, kl (0.-1. klasse) Ulve: torsdage kl (2.- 4.klasse) Spejdere: tirsdage kl (5.-7. klasse) Seniorer: onsdage kl (8.klasse-17 år) Rovere: onsdage kl (over 17 år) Kontaktperson: Peter Dalsgaard, tlf Seniorkoret Tirsdag i ulige uger kl i Sognehuset. Henvendelse Edel Jensen, tlf Sommerferie fra 17. juni til midt i august. Kirkens børnekor Øvetider og ugedag meddeles senere Henvendelse Jonatan Kagan, tlf Kirkens voksenkor Hver onsdag i Sognehuset kl. 19. Henvendelse Jonatan Kagan, tlf Mandagscafe i Sognehuset Mandag den 4. august kl Mandag den 1. september kl Menighedsrådsmøder i Sognehuset Mandag den 25. august kl Tirsdag den 16. september kl Siden sidst BJERGBY KIRKE Dåb: 13. april Agnes Holmen 20. april Rasmus Hillers Haycham Reiter 4. maj Eva Arianna Nielsen Bisættelse: 16.april Hans Peter Sørensen Storgaard To koncerter i Bjergby kirke i forbindelse med Vendsyssel Festival Mandag d. 28. juli med mezzosopranen Dorte Vestergaard- Poulsen, akkompagneret af Jonatan Kagan på orgel. Dorte er født i Ikast, uddannet i Esbjerg og mestrer både kirkemusik, lieder, opera og danske sange. Ved koncerten kan man høre musik af bl.a. Mozart, Händel, Carl Nielsen og Lange-Müller. Fredag d. 8. august med violinisten Jochen Brusch og guitaristen Finn Svit. Programmet byder på værker fra barokken til i dag med komponister som bl.a. Bach, Vivaldi og Paganini. Begge koncerter starter kl , og indgangsbilletten er 100 kr. MYGDAL KIRKE Dåb: 11.maj Astrid Bergen Nielsen Begravelse: 28.februar Elisabeth Kristensen Dorte Vestergaard-Poulsen Jochen Brusch og Finn Svit Gudstjeneste- og grillaften i Mygdal 27. august kl.17 Alle børn og deres forældre inviteres til gudstjeneste med efterfølgende grill uden for kirken. Bedsteforældre er også velkomne. Medbring evt. stole og/eller tæpper. I tilfælde af dårligt vejr stilles der telt op. Pris 20 kr. for voksne, gratis for børn. Torsdag den 11. september kl. 19 i Bjergby kirke Støttekoncert med lokale medvirkende til fordel for Danmission Torsdag d. 25. september kl. 19 i Sognehuset Orienteringsmøde om fælles studietur til Israel i foråret Tilmelding til Jonatan Kagan på eller tlf Der serveres kaffe. Vel mødt. 6

7 Nyt fra menighedsrådet Præstegården Siden sidst har vi fået provstiudvalgets godkendelse til nedrivning af den gamle præstegård, så vi kan bygge en ny præstebolig på stedet. Menighedsrådet vil sammen med provst Ole Dybro arbejde på at få arbejdet sat i gang så hurtigt som muligt. Konfirmandundervisningen Efter forhandlinger med kommunen og med de øvrige præster, der har konfirmander i Højene Skolecenter, er det nu blevet besluttet, hvordan konfirmandundervisningen i 2014/15 skal forløbe. Det har ikke været muligt at få undervisningen tilbage til Bjergby-Mygdal Sognehus, men dette vil blive forsøgt igen til næste år, når skolerne har fået lidt mere ro på efter dette års megen usikkerhed i forbindelse med skolereformen. I efteråret kommer undervisningen til at foregå i de to første morgentimer på ugedagene tirsdag-fredag, mens det i foråret vil blive tre hele dage (sandsynligvis fredage) i tidsrummet kl Disse sammenhængende timer vil give mulighed for andre aktiviteter som fx en udflugt. Vi ønsker de kommende konfirmander en god tid under konfirmationsforberedelsen og håber på et godt samarbejde med forældrene. Konfirmander 2014 Bagest fra venstre: Jeppe Bak Pedersen, Nikolai Skovsmose Nielsen, Jonas Mogensen, Mads Bundgaard Jensen, Theis Calundan Derosche, Sebastian Hjermitslev-Jensen, Kasper Emil Christensen, Viktor Mogensbæk Dahl Christiansen, Magnus Ibsen Olsen, Tobias Kragelund. Forrest fra venstre: Nicklas Vinther, Camilla Vestergaard Nielsen, Nanna Knudsen, Alberte Hjortdrup Seidelin, Merle Louise Bakke Nielsen, William Peter Jensen. 7

8 Gudstjenesteliste Bjergby Mygdal Juni 8. Pinsedag kl. 9 kl Pinsedag kl Ingen 15. Trinitatis kl. 9 kl s.e. Trinitatis kl kl s.e. Trinitatis Ingen kl. 19 Michael Schwensen Juli 6. 3.s.e. Trinitatis kl. 9 Ingen s.e. Trinitatis Ingen kl s.e. Trinitatis kl. 9 Ingen s.e. Trinitatis kl kl. 9 August 3. 7.s.e. Trinitatis kl. 9 kl s.e. Trinitatis kl kl s.e. Trinitatis kl. 9 Katrine Kjeller Petersen Ingen s.e. Trinitatis Ingen kl Michael Schwensen s.e. Trinitatis kl. 9 kl. 19 Kirkekalender-app Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Folkekirken App henter sine data fra Sogneportalen sogn.dk. Se den på Kirkelig vejviser: Sognepræst: Lars Rasmussen Brinth, Munkekæret 15, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf / Bjergby-Mygdal menighedsråd Formand: Jette Nedergård, Kobbersholtvej 4, Mygdal, 9800 Hjørring, tlf Kasserer: Birte Larsen, Højvænget 12, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Sognehuset Henvendelse om brug af Sognehuset: Grete Borrisholt, Degnevænget 121, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Mobil Bjergby kirke Graver: Niels K. Nielsen, Skagen Landevej 122, Bjergby, tlf Tlf. Servicebygningen: Træffetid: Hverdage kl Kirkesanger: Preben Larsen, Højvænget 12, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Organist v. begge kirker: Jonatan Kagan, Asdalvej 101, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Kirkeværge i Bjergby: Preben Larsen, Højvænget 12. Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Mygdal kirke Graver: Tommy Iversen, Borrisholtvej 13, Tversted, 9881 Bindslev, tlf Kirkegårdskontoret tlf Kirkesanger: Elena Korostina, Ringparken 16, 9800 Hjørring, tlf Kirkeværge i Mygdal: Martin Pedersen, Hebbelstrupvej 229, Mygdal, 9800 Hjørring, tlf KirkeNYT s redaktion: Ilselil Lie, Inger Jensen, Birte Larsen, Jette Nedergård, Lars Brinth (ansvarshavende) Kirkebilen (tlf ) kan benyttes til alle gudstjenester. Bestil venligt dagen før inden kl

9 BORGER & GRUNDEJERFORENING Nyt fra BBG. I marts afholdte vi generalforsamling i BBG. Der var ca. 25 som mødte op, men vi så da gerne, at mange flere mødte op og kom med enten ris eller ros. På valg var Mette Pedersen, Knud Madsen og Kjeld Kristensen og alle blev genvalgt. Jan Steenberg ønskede pga. sit arbejde, at træde ud af BBG og ind kom i stedet for Børge Kristensen, Højvænget. Vi vil gerne sige tak til Jan for det arbejde, som han har lagt i BBG og ønsker ligeledes Børge velkommen. På generalforsamling blev det foreslået at vi i BBG undersøger muligheden for at etablere nabohjælp i byen. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har i flere år haft Nabohjælp som et fokus område til at øge trygheden blandt alle borgere i Danmark og at forebygge kriminalitet. Og selvfølgelig at nedbringe antallet af indbrud. Nabohjælp tilbyder konkrete redskaber, der sætter nabohjælp mere i system og understøtter hverdagens nabohjælp. Erfaringer fra udlandet viser, at organiseret nabohjælp kan reducere antallet af indbrud og hærværk med mellem 16 og 26 %. Vi tager det op på et møde i BBG, hvor vi drøfter vores eventuelle rolle og vil senere melde ud, hvad vi tænker. På generalforsamlingen fik vi også overrakt nogle gamle dokumenter, som beskriver Borgerforeningens arbejde for flere år siden. Disse papirer kommer nu over i lokalarkivet og vi vil gerne henstille til, at hvis man ligger inde med ting, som vedrører BBG at man så får disse afleveret til lokalarkivet. Så har der været afholdt et møde for alle, som kunne være interesseret i at lære mere om IT. Det blev afholdt på skolen og efter sommerferien vil der blive arrangeret nogle aftener, hvor man vil få IT-vejledening Vi har også haft vores årlige forårsrengøring. Det var en lille flok som mødte op, men det passede fint med den lille mængde affald, som vi fandt. Aldrig før har der været så lidt affald langs byens veje og det er dejligt. Vi oplever desværre, at der er folk som smider husaffald i vores affaldsstativer. Det er især nede ved søen, det gør sig gældende. Det er ikke meningen og vi opfordre til, at man bruger containerpladsen, hvis man er i bekneb. Sidst men ikke mindst Så er der endnu en gang ællinger i søen. Det ser ud til, at vi i år har 6 ællinger, som svømmer rundt sammen med andemor. 9

10 Mandag den 23. juni kl. 20,00 går vi i fakkeltog fra Brugsen til spejderhytten. Båltaler er Søren Smalbro. BBG serverer grillpølser og øl/vand og man kan købe kage og kaffe hos spejderne. Vi håber rigtig mange finder vej til spejderhytten. Med venlig hilsen Bjergby Borger- og Grundejerforening 10

11 Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening Formand: Olaf Nedergaard, Kobbersholtvej 4, My. Tlf.: Mandagsfortællinger Vi har holdt 3 arrangementer med Mandagsfortællinger her i foråret. Alle arrangementer har været velbesøgt med deltagere. Vi lagde ud i slutningen af februar med Jørn Nielsen, der fortalte om husmandsbevægelsen, som han gennem en lang årrække var engageret i bl.a. som formand for Nordvestkredsen. Så fulgte i marts måned en beretning om livet og hverdagen under Anden Verdenskrig fortalt af Poul Jespersen, og i april måned kunne vi høre fhv. graver ved Bjergby kirkegård, Henry Pedersen, fortælle om arbejdet der. Det har været spændende at lytte til disse forskellige beretninger fra mennesker, der har været tæt på og som husker begivenheder. De fremmødte har deltaget med spørgsmål og egne indlæg i samtalen, hvorved man har fornemmet engagement og interesse for den lokale historie. Det er vores tanke at fortsætte disse mandagsfortællinger til efteråret, og 29. september har Arne Nielsen lovet at fortælle om Kristian Grøntveds dagbøger, der nu næsten er færdigskrevet og lagt på vores hjemmeside. Der er ikke fastsat fortæller i oktober og november endnu (måske var det noget for dig?) Har du lyst til at deltage i et eller flere af disse arrangementer, skal du blot møde i Arkivet sidste mandag i måneden kl Der serveres kaffe og brød, og det er ganske gratis. Olaf Nedergaard Sommerudflugt Vi skal besøge Vendsyssel Historiske Museum, hvor man fejrer 125-års jubilæum med en flot udstilling af de bedste og vigtigste fund i Vendsyssel. Torsdag den 19. juni med afgang fra Mygdalhus kl og fra Bjergby brugs kl Kaffe mm. Pris 50 kr. Tilmelding senest 16. juni til Jørn Nielsen ( ) eller Grethe Andersen ( ) Et udsnit af tilhørerne med Poul Jespersen for bordenden FOR DIG DER VIL HAVE KVALITET OG SPARE PENGE LÆKKERT GARANTIMØRT DA NSK OKSEKØD FRA UNGKVÆG SÆLGE S VÆLG F.EKS. 1/8 CA. 25 KG FORSKELLIGE STYKKER FRA TYREN 60 KR PR KG F.EKS. MØRBRAD, HØJREB, TYNDSTEG, COLUTTE, TYKSTEG, ENGE LSK BØF, BOVSTEAKS, SHORT RIBS, BANKEKØD, BRYST, SUPPEBEN & HAKKET OKSEKØD PAK SELV KØDET, SOM DU ØNSKER DET, SAMTIDIG KAN DU FÅ VEJLEDNING FRA SLAGTEREN OM ANVENDELSE AF KØDET OSV. RING FOR A T HØRE OM FLERE MULIGHEDER BLANDT A NDET FRISK- HAKKET OKSEKØD, STEGE OSV DER SLAGTES LØBENDE Nyeng Holstein Mygdal 11

12 Byens revisor KVALITETSPRODUKTION MED KUNDEN I FOKUS SAGA MØBLER HJØRRING A / S Bygnings komponenter Møbler til privat bolig, hoteller, kontor butikker mm. Vi leverer også til Grønland! Mail: Telefon:

13 Dobbelt festaften arrangeret af Dagli Brugsen i Bjergby Den 25. april kl.: indbød Brugsen til to aktiviteter i Bjergby-Mygdal skole. For en gangs skyld, blev der skelnet mellem kvinder og mænd. I skolens kantine havde omkring 80 kvinder meldt sig til at blive fristet af produkter fra blandt andre: * Gitte Brix forhandler af Energetix magnet smykker. * Lillian Wiis forhandler af smykker fra Gade og Juul Design. * Frisør Miere Larsen fra Bjergby. * Sten Sproegel fra Profil Optik, Hjørring. * Mimoto, Hjørring sundere og mere aktiv livsstil ved partner Per Møller. * Sportmaster, Hjørring * Matas, Hjørring * Massør Søren Hansen. * og flere andre. I skolekøkkenet havde 22 mænd meldt sig til at lave forskellige sushi lækkerier til alle pigerne. Klokken bød vores uddeler Tommy Hansen alle pigerne velkommen i skolens kantine og fortalte blandt andet, at der var en flok mænd oppe i skolekøkkenet i fuld gang med at lave forskellige sushi retter, som ville blive serveret omkring kl.: I mellemtiden kunne man forlyste sig med diverse rigtig gode hvid-, rosé- og rødvine, øl og Cola, og sågar også dansk vand. Hertil kunne man nyde forskellige gode spiser i den lidt dyre ende. Der var blandt andet spændende tapas (spanske hors d oeuvres), lækre syltetøjer, dadler og figner, lækre små brødder og meget mere. Pigerne tog godt for sig af retterne og så blev der snakket og leet rigtig meget ved alle bordene; lydniveauet var ret højt. Men mon ikke det skyldtest, at de alle sammen var ude på deres egen boldgade uden generende mænd? Havde kantinen været en almindelig arbejdsplads, er der ingen tvivl om, at så var den straks blevet lukket af Arbejdstilsynet med påbud om, at støjniveauet skulle reduceres meget kraftigt. Men midt i al støjen så det ud som alle 13

14 uden undtagelse nød aftenen. Mange tog sig også tid til at handle og blive behandlet hos de forskellige udstillende firmaer. Sådan en aften er pigerne lette at friste. Det hjalp også, at der var gode rabatter på mange af varerne; så er man jo nødt til at handle! Udstillerne var også meget tilfredse. Næsten samtidig åbnede Tommy også aktiviteterne i skolekøkkenet. I løbet af nul komma fem, var alle klar over, hvad de hver især skulle lave for at trylle de forskellige sushier frem. Alt var vel tilrettelagt, der var så galt også sat tid af til at drikke lidt vin eller øl, så man trods travlheden ikke risikerede at dehydrere. Flere af de deltagende mænd gav udtryk for, at de var blevet forbavsede over, hvor hurtigt de lærte at rulle sushierne, så de så ud, som om de var fremstillet af professionelle sushimagere. Senere på aftenen skulle ÅRETS DAMEØL vælges. Det blev en spændende aktivitet, som alle pigerne deltog meget aktivt i. Efter at have smagt flere forskellige rigtig gode øller, endte afgørelsen med, at det blev ALE 16 der blev årets dameøl Vi måtte endnu en gang konstatere, at vores brugsuddeler foruden at drive alle tiders Dagli Brugs, også har talent for at arrangere rigtig gode sammenkomster for indbyggerne i Bjergby- Mygdal. Tekst og billeder: G. Allan-Jensen 14

15 Bjergby-Mygdal vinene 2014 Så kan vi igen købe Bjergby og Mygdal vine i Dagli Brugsen i Bjergby. Det er omkring tre år siden, at der sidst var en Bjergby vin på hylderne i Brugsen. Da mange kunder har spurgt efter vores lokale vin; besluttede brugsuddeler Tommy Hansen, at nu skulle det være, og sortimentet skulle udvides med en Bjergby hvidvin. Han ville også lave en Mygdal rødvin. Så han fandt nogle rigtig velsmagende australske vine. Mygdalhus sendte en etiket med et billede af selve udstillingsbygningen. De to Bjergby vine har fået nogle usædvanlige etiketter, der begge fortæller en gammel historie. Motivet på rødvinen er én af Bjergbys første dagligvarebutikker, der lå på Dagli Brugsens nuværende adresse. Hvidvins etiketten er en akvarel udført af kunstmaleren Christian Grøn fra Frederikshavn; han rejste til USA i Motivet er Bjergby Kirke, Præstegården, Skolen og ejendommen Westergaard. Foruden at vinene smager godt, kan de, på grund af etiketterne, helt sikkert få snakken i gang ved måltiderne, hvor de serveres, eller på terrassen, hvor de nydes som eftermiddags- eller aften hyggedrink. Alle tre vine sælges i Dagli Brugsen. Derudover sælges Mygdalvinen også hos kunstnerne i Mygdalhus. Byerne Bjergby og Mygdal er jo fyldt med meget positive mennesker, så det er vel helt naturligt, at vi også har vores egne, rigtig gode vine. Man kan aldrig få for megen personlighed! Et godt aktiv for salget i Brugsen er, at der er skrevet og ophængt plakater, der fortæller lidt om vinenes oprindelsesland og drueart samt deres etiketter, der hvor vinene tilbydes kunderne. Selv om vinene fylder godt i Brugsen, er det helt sikkert, at mange af dem snart vil ende rundt om i Bjergby- Mygdal hjemmene. De vil hjælpe foråret og sommeren godt på vej. Hvis man undtagelsesvis ikke er sulten, vil vinene være fine at nyde på terrassen, sammen med én man rigtig godt kan lide. Livet er jo ikke kun gulvvask og pudsning af vinduer. Som en klog person engang sagde Livet er det, vi planlægger, det til at være! så det er bare om at komme i gang med planlægningen. Det, vores brugsuddeler Tommy nu har startet, forpligter. Så mon ikke han inden ret længe begynder at tænke på næste årgangs etiketter. Vi skal nok være klar til at købe de næste årgange af Bjergby-Mygdal vinene. I den retning er vi meget hjælpsomme, vi kommer jo alle sammen fra gode hjem, hvor vi blandt andet har lært, at man også skal samarbejde systematisk for helheden! Man skal altid være klar til at gi den en ekstra skalle. 15

16 Fiberbredbånd på vej til Bjergby Mød os til fiberdage i Bjergby. Vi sender invitationer ud til beboerne i det aktuelle område god tid i forvejen, så hold øje med posten. Du kan også se opdateringer på vores hjemmeside og på Facebook. Bestil nu og få gratis installation og internet til kampagnepris: 50/50 Mbit Fiberbredbånd Telefoni Fri Fastnet (valgfri) Tilbuddet gælder til ,- kr./md. i 6 mdr. Prisen gælder de første 6 måneder og er inkluderet telefoni. Min.pris kr (abonnement x Kr./md. i gebyr for betalingsservice). Herefter 279 kr./md. ekskl. telefoni og 378 kr./md. inkl. telefoni. Forudsætter adgang til fibernettet. Tilbuddet gælder kun nye kunder og indenfor kampagneområde. VI GRAVER OP TIL 30 METER PÅ DIN GRUND GRATIS INSTALLATION L 30 E Hele verden i ét kabel 16 Håndværkervej Brønderslev Tlf

17 Nyt fra Børnehuset. Vi har det godt i Børnehuset, vi laver rigtig mange spændende aktiviteter med både store og små ude og inde, Men det er også dejligt at komme udenfor børnehavens hegn der er jo rigtig mange skønne steder i Bjergby! Og så kan man lære rigtig mange ting i og om naturen. Her er en gruppe piger på tur. Når vi går ned på stien, behøver vi ikke holde i hånd to og to, men vi skal passe på hinanden og altid kunne se en voksen. Vi elsker at løbe på cykelcross-banen, det kan være rigtig svært, for der er stejle skråninger men de voksne siger det er godt for vores motorik så vi øver os! Når vi bliver ældre tar vi den på cykel! Vi kommer også forbi et lille vandhul, vi skal passe på ikke at falde ned til alle salamanderne, hold da op så mange der er, de ser sjove ud når de svømmer. Længere fremme er der vildt mange brændenælder, dem kan man spise, siger de voksne. Man kan også plukke dem uden at brænde sig, vi prøver..jo det kan man! På vejen hjem kommer vi forbi en busk med hvide syrener, uhm de dufter godt! Næste gang vi kommer ud kan det være vi skal lave bål og brændenældesuppe, klatre i træer eller finde insekter, der er mange muligheder. Der er læring i at børnene selv skal vurdere om de f.eks. kan klatre højt op og ned igen, eller hvor tæt de kan gå på vandkanten uden at falde i (selvfølgelig under skarp voksenopsyn). Det er vigtigt at børnene bliver selvstændige ved at prøve sig frem! Lidt facts om Børnehuset. Vi er pt 82 børn 71 børnehavebørn og 11 vuggestuebørn. Fra august skal 20 friske børn begynde i Børnehaveklassen. Hver 4. fredag er der Legestue, dvs at dagplejen er hele dagen i vuggestuen. Så har børnene fra dagplejen mulighed for at blive trygge ved 17

18 børnehaven, det er en god ting da børnene i tilfælde af sygdom i dagplejen, bliver passet her i vuggestuen. I sommerugerne , skal vi i år være hjemme i børnehaven modsat tidligere hvor børnene har været i institutioner i Hjørring. Den ordning er vi rigtig glade for, også fordi børnene fra SFOén og gæstebørnene fra dagplejen, skal være her i børnehuset dvs at 0-10 år bliver samlet her i Bjergby. Mon ikke også forældrene bifalder denne ordning! 18

19 Kunstruten Brochure Der er nu udarbejdet brochurer for Bjergby-Mygdal Kunstruten. Her i vort område kan man hente en sådan i Bjergby Brugs, Odden og Mygdalhus. Enhver kan benytte kunstrutens tilbud. Man kan for eksempel benytte Skoleskoven til familieudflugt, børnefødselsdag. I Skoleskovens skolestue er der borde/bænke til 48 personer. Landsbyrådet DYRK IDRÆT I BMI 19

20 Generalforsamling på Odden Lørdag den 26. april oprandt dagen for den årlige generalforsamling i Fæstebondeforeningen på Odden, og vejret viste sig fra den smukkeste side, så flaget med Pegasus kunne vaje op mod den blå himmel. Dagen i forvejen havde mange fæstebønder været i gang med forberedelser med borddækning og pyntning, indkøb og fremstilling af skipperlabskovs til de 60 tilmeldte deltagere. Desuden skulle lagkagerne til eftermiddagens kaffebord gøres klar. Kl. 13 var alle gæsterne bænket i Flygelstuen og Gyldenlæderstuen dvs. de sad på de nyindkøbte stole, som Fæstebondeforeningen lige har købt til Odden. Her bød formand Agnes Pilgaard velkommen, og efter at Fritz Tandrups Borgsang var sunget, var der underholdning af to dygtige piger fra Hjørring Musiske Skole, nemlig Mikaella på 13 år, der spillede flygel, og Rikke på 15 år, der spillede fløjte. Sammen spillede de Carl Nielsens Tågen letter og Ave Maria af Gounod, og Mikaella spillede på flyglet med imponerende musikalitet og fingerfærdighed Etude Tableau af Rachmaninov. Derefter gik alle op til de dækkede borde i Sommerstuen ovenpå, og her blev den gode skipperlabskovs nydt, alt imens snakken gik på kryds og tværs. Der var ikke helt pladser nok til alle, så nogle måtte sidde i køkkenet og spise, men ved selve generalforsamlingen under ledelse af Agnes Pilgaard blev der plads til at alle kunne deltage. Poul Jelsager var dirigent, og i formandens beretning indgik der mange gode minder om den fantastiske fødselsdagsfest for Willumsen i september Der var genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, nemlig Gerda Rump Christensen, Peter Smidstrup og Agnes Pilgaard. Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Renita Brinth. Efter generalforsamlingen var der kaffe og lagkage, og både nye og gamle fæstebønder kan se frem til den næste generalforsamling lørdag den 25. april Bjergby VVS VVS ApS v/ René S. Thomsen Aut. VVS-installatør og kloakmester Fax: Mobil: Totalløsninger i VVS-, kloak- og blikkenslagerarbejde Skagen Landevej 90 Bjergby 9800 Hjørring 20

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 4-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Velkommen til. Skt. Hans Aften på Marienborg. 23. juni 2013 Kl. 19.00-22.30

Velkommen til. Skt. Hans Aften på Marienborg. 23. juni 2013 Kl. 19.00-22.30 Velkommen til Skt. Hans Aften på Marienborg 23. juni 2013 Kl. 19.00-22.30 Velkommen til Marienborg Marienborg er den til enhver tid siddende statsministers officielle embedsbolig, som også anvendes til

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 4-35. årgang 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 2-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2015

Tale til sommerafslutning 2015 Tale til sommerafslutning 2015 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. Vi starter

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere