KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening"

Transkript

1 To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr årgang

2 Indholdsfortegnelse Side Formanden har ordet...3 Redaktionen...4 KirkeNyt Bjergby Borger- og grundejerforening...9 Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske forening...11 Dobbelt festaften af Brugsen...13 Bjergby vinene...15 Nyt fra Børnehuset...17 Kunstruten...19 Generalforsamling på Odden...20 Det sker på Odden...21 Fibernet på vej...22 Tennisbanen...23 Generalforsamling afholdt i BMI...24 Aktivitetskalender Sommerfest...28 Dagligbrugsen Cup...29 Dana Cup...31 Gadefodbold...32 Hærværk...33 Aktivitetsudvalget...35 Badminton...36 Fodbold...40 Gymnastik...43 Skolen...45 Kontaktsider BMI Udeblivelse af bladet Vi har siden sommer haft lidt problemer med leveringen af bladet. Hvis vi skal have en chance for at gøre noget ved dette, skal I enten kontakte undertegnede eller distributionen senest ugen efter bladet skulle være udkommet. På side 4 i bladet står hvornår bladet bør udkomme, der kan undtagelsesvis ske ændringer. Distributionen kan kontaktes på tlf.: Da jeg arbejder på søen er det lettest at kontakte mig via mail: - Hvis I skriver til mig, så skriv adressen hvor bladet er udeblevet. Hjælp også jeres naboer, hvis I hører at de ikke har fået bladet. Med venlig hilsen Visti Baldur Hansen Redaktør 2

3 BMI-aktuelt Formanden har ordet Fodbold fodbold fodbold og Zumba. Grunden til denne indledning skal findes i det faktum, at fodbold er den aktivitet der er mest fokus på i øjeblikket, og så har vi et hold ihærdige damer under ledelse af Bente Bundgaard der vedligeholder formen henover sommeren med Zumba. Træningen foregår dog i Højene hallen, idet vi er ved at få lagt nyt gulv i vores egen hal. Efter planen skulle Bjergby hallen være brugbar igen i løbet af uge 28. Efter generalforsamlingen, hvor vi var de sædvanlige ca. 30 fremmødte skal den nye bestyrelse nu til i samarbejde med alle udvalgene at planlægge, prioritere og udmønte nye ideer og investeringer for Tak til jer der mødte op på generalforsamlingen. Der blev udvist et stort engagement fra de fremmødte. Vi fik den fornødne opbakning til at fortsætte vores arbejde, hvilket vi er glade for. Tak. Der vil andetsteds i bladet kunne læses et kort resume fra formandens beretning incl. økonomi i hovedtal. Vi fik taget en rigtig flot og overvældende afsked med alle vores gymnaster ved den store gymnastikopvisning her i foråret tak til alle jer aktive for det flotte show og tak til alle trænere og ledere for jeres store indsats i sæsonen. Badminton er også slut for indeværende sæson tak til alle og især Ole (ungdomstræner) for din store indsats for alle vores ungdomsspillere. Håndbold sæsonen er også slut og desværre har tilslutningen til denne aktivitet været på et niveau, hvor vi har besluttet, at der ikke fra næste sæson oprettes hold i vores forenings regi. Vi vil fremadrettet naturligvis forsøge at nytænke, så vi forhåbentligt igen kan samle så mange med interesse for håndbold, at vi igen kan tilbyde håndbold som aktivitet. Tak til alle jer der har været med i håndbold regi og forsøgt at holde liv i afdelingen. Det vi pt. mangler er nogle frivillige med interesse og tid til, at gøre en indsats på området. Vi har endnu ikke rigtigt mærket følgerne af lukningen af vores overbygning på skolen eller det faldende børnetal men vi ser alligevel nogle tendenser, som bærer i retning af at vi de kommende år vil miste medlemmer. Dette er naturligvis en udfordring for bestyrelse, trænere og ledere i BMI. Den nye skolereform åbner op for en anderledes måde, at afvikle aktiviteter i foreningsregi hvordan vi vil eller kan imødekomme udfordringen arbejdes der med i øjeblikket. Vi er mange foreninger i Bjergby-Mygdal området. Tiden er efter min mening kommet til, at vi rykker endnu tættere sammen og i fælles forening bliver bedre til, at bruge og udnytte hinandens kompetencer arbejde sammen om arrangementer til glæde og gavn for vores områder og ikke mindst os borgere i de to landsbyer. Landsbyrådet står stærk i vores område, hvilket er et kæmpe aktiv, som skal være bærende i den fremtidige udvikling af aktiviteter og arrangementer. Som det vil fremgå af andre indlæg i bladet er vi efterhånden ved, at være for få frivillige i de forskellige udvalg til, at varetage de opgaver der skal løses. Jeg vil gerne hermed opfordre til, at tage imod denne opfordring til, at melde sig på banen, hvis man vil være med til, at sikre det aktuelle aktivitetsniveau i vores Idrætsforening kan opretholdes og udvikles. Med dette vil jeg ønske alle en god sommer, med håb om, at alle der har mulighed vil bakke op omkring sommerens arrangementer i Bjergby - Mygdal. Med venlig hilsen Søren H Kristensen Formand 3

4 ...FRA REDAKTIONEN Stof til bladet Man kan aflevere stof til To Sogne via eller på USB-pens, formatet skal være WP , Word , MS Works eller Windows Write, WordPad, andre kan også bruges, men ring inden så jeg kan sige om det kan bruges. USB-pens vil blive returneret virusfri! Visti Baldur Hansen Annoncering Pr. 1. jan Da det er blevet dyrere at trykke bladet i det nye format har vi tilrettet annoncepriserne. Der er kommet lidt flere annoncestørrelser, der varierer fra den gamle 1/8 side størrelse til en helsides. Priserne varierer fra 550,- til 4.750,- pr. år Annoncer kan tegnes ved at kontakte: Visti Baldur Hansen Udebliver bladet I tilfælde af at man ikke skulle have modtaget To Sogne, kan et eksemplar hentes hos: Bjergby Dagli Brugs. Redaktion Bjergby-Mygdal Idrætsforening: Visti Baldur Hansen Bjergby-Mygdal skole: Inger V. Møller Husk at sidste frist for indlevering af stof til næste nr. af»to Sogne«er den 20. juli 2014 til: Visti B. Hansen Skagen Landevej 130 Bjergby tlf eller Bjergby Borger- og Grundejerforening: Bettina Rokkjær Sproegel Mygdal Borgerforening: Mayse Swensson Lokalhistorisk forening: Olaf Nedergaard Deadline og udgivelser Blad Deadline Udgivelse Nr december onsdag i januar Nr februar onsdag i marts Nr maj onsdag i juni Nr juli onsdag i august Nr oktober onsdag i november 4

5 Kirke NYT Juni, juli og august 2014 Skt. Hans Vi elsker vort land, når den signede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren hver fugl, over mark, under strand lader stemmen til hilsende triller sig bøje: Vi synger din lov over vej, over gade, vi kranser dit navn, når vor høst er i lade, men den skønneste krans, bli r dog din Sankte Hans! Den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade. Vi elsker vort land, men ved midsommer mest, når hver sky over marken velsignelse sender, når af blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gave til flittige hænder; når ikke vi pløjer og harver og tromler, når koen sin middag i kløveren gumler, da går ungdom til dans på dit bud, Sankte Hans! ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd skal hver udenvælts fjende beredte os kende, men mod ufredens ånd over mark, under strand, vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde. Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde; vi vil fred her til lands Sankte Hans, Sankte Hans! Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli r tvivlende kolde. Tekst: Holger Drachmann Melodi: P. E. Lange-Müller I Danmark nærmer det sig socialt bedrageri, hvis man ikke holder sin ferie på den rette måde. Det er ugleset af i hvert fald min ansættende myndighed, hvis man ikke holder sin ferie, for så skal den kapitaliseres, og det har man ikke råd til. - Og ferien skal samordnes med mine gode kollegaer i de to nabosogne, for vi skal afløse hinanden, og de skal også holde deres ferie. Det bliver ikke nemmere af, at præster jo ikke har faste arbejdstider, så da de skulle have del i den almindelige arbejdstidsnedsættelse, blev det konverteret til ekstra fridage, så det er nu stor set umuligt for en præst at passe både sit arbejde og den lovbefalede ferie. Løsningen er at bedrage systemet ved at arbejde på sine fridage, og det gør man så, med de begrænsninger, en sådan ordning medfører. - Sådan er det, det ved de indviede. For alle udenforstående er det noget kringlet noget, og man spørger sig, om den nyansatte præst (det er vi i øvrigt alle 3) da ikke først skal i gang med at bestille noget, før hun/han skal have ferie? Det tænker de, fordi de ikke har forstået noget af det hele, men derfor kan de jo godt have ret. Indtil for nogle årtier siden lå Skt. Hans lige ved skoleferiens begyndelse, siden er skoleferien blevet rykket nogle uger, men det var festligt. Det var altid småkoldt, synes jeg, og min første erindring om Skt. Hans er fra en gård ved min barndomsby, da jeg var 7 år. Det var første gang jeg fik is, og værtinden undskyldte meget, for den var nærmest helt smeltet, da vi nåede til den, - hentet, som den var, i Fodby Frysehus sidst på eftermiddagen. Det var nougatis, og det spiste jeg så ikke de følgende år. Båltale var vi sparet for, men heks var der, og bål og altså: småkoldt. Jeg tror, vi holder så stærkt fast ved Skt. Hans, fordi den stærke stemning af at være sammen om noget ganske irrationelt midt i sund natur og bål, stiller os lidt uden for vort lidt mekaniske og selvkørende selv. Sådan vil jeg beskrive min følelse fra dengang. Det selv, som kan det hele, sådan til en vis grad, og jo ellers klarer dagen og vejen, og som vi måske finder lidt trættende, har godt af at fryse lidt ved bålet, se på hekse og høre båltaler, og blive enige om, at hekse og trolde vil vi ikke have her i vores by. For hekse og trolde er jo kun underholdende, når vi har styr på dem. Får de magt, som de har agt, er det generationers arbejde at sende dem til Bloksbjerg. Derfor tænder vi bål for at huske, at vores dagligdag er en velsignelse, som ikke er selvfølgelig, men bygger på generationer, som har frosset ved bålet, bl.a., og fastholdt bålet over for kulden. Så velsignet er vores lidt trættende selv: vi kan få lov at passe dagen og vejen, uden at smørret bliver forhekset under kærningen. Men her må jeg afbryde den båltale, som jeg ikke må holde, fordi jeg skal holde ferie. De 6 ord i Lukasevangeliets 1. kapitel vers 26, som er årsag til at vi holder Skt. Hans, må jeg fortælle om et andet år, hvor jeg også må sige noget om, hvad det siger om traditioner og deres brydning, at vi fejrer Johannes Døberen på en hedensk midsommerfest, med både hekse og trolde, som Johannes i hvert fald ikke troede på, og hvor frugtbart det er, at blot seks ord i et årtusind år gammelt skrift får os til at afbryde hverdagen for at tænde bål og minde hinanden om, at sådanne seks tilfældige og lidet filosofiske ord kan gøre meget godt ved at gøre vores taknemmelighed større over nok så mange ting. Lars Brinth 5

6 Sognekalender KFUM-spejderne Bævere: lørdage i ulige uger, kl (0.-1. klasse) Ulve: torsdage kl (2.- 4.klasse) Spejdere: tirsdage kl (5.-7. klasse) Seniorer: onsdage kl (8.klasse-17 år) Rovere: onsdage kl (over 17 år) Kontaktperson: Peter Dalsgaard, tlf Seniorkoret Tirsdag i ulige uger kl i Sognehuset. Henvendelse Edel Jensen, tlf Sommerferie fra 17. juni til midt i august. Kirkens børnekor Øvetider og ugedag meddeles senere Henvendelse Jonatan Kagan, tlf Kirkens voksenkor Hver onsdag i Sognehuset kl. 19. Henvendelse Jonatan Kagan, tlf Mandagscafe i Sognehuset Mandag den 4. august kl Mandag den 1. september kl Menighedsrådsmøder i Sognehuset Mandag den 25. august kl Tirsdag den 16. september kl Siden sidst BJERGBY KIRKE Dåb: 13. april Agnes Holmen 20. april Rasmus Hillers Haycham Reiter 4. maj Eva Arianna Nielsen Bisættelse: 16.april Hans Peter Sørensen Storgaard To koncerter i Bjergby kirke i forbindelse med Vendsyssel Festival Mandag d. 28. juli med mezzosopranen Dorte Vestergaard- Poulsen, akkompagneret af Jonatan Kagan på orgel. Dorte er født i Ikast, uddannet i Esbjerg og mestrer både kirkemusik, lieder, opera og danske sange. Ved koncerten kan man høre musik af bl.a. Mozart, Händel, Carl Nielsen og Lange-Müller. Fredag d. 8. august med violinisten Jochen Brusch og guitaristen Finn Svit. Programmet byder på værker fra barokken til i dag med komponister som bl.a. Bach, Vivaldi og Paganini. Begge koncerter starter kl , og indgangsbilletten er 100 kr. MYGDAL KIRKE Dåb: 11.maj Astrid Bergen Nielsen Begravelse: 28.februar Elisabeth Kristensen Dorte Vestergaard-Poulsen Jochen Brusch og Finn Svit Gudstjeneste- og grillaften i Mygdal 27. august kl.17 Alle børn og deres forældre inviteres til gudstjeneste med efterfølgende grill uden for kirken. Bedsteforældre er også velkomne. Medbring evt. stole og/eller tæpper. I tilfælde af dårligt vejr stilles der telt op. Pris 20 kr. for voksne, gratis for børn. Torsdag den 11. september kl. 19 i Bjergby kirke Støttekoncert med lokale medvirkende til fordel for Danmission Torsdag d. 25. september kl. 19 i Sognehuset Orienteringsmøde om fælles studietur til Israel i foråret Tilmelding til Jonatan Kagan på eller tlf Der serveres kaffe. Vel mødt. 6

7 Nyt fra menighedsrådet Præstegården Siden sidst har vi fået provstiudvalgets godkendelse til nedrivning af den gamle præstegård, så vi kan bygge en ny præstebolig på stedet. Menighedsrådet vil sammen med provst Ole Dybro arbejde på at få arbejdet sat i gang så hurtigt som muligt. Konfirmandundervisningen Efter forhandlinger med kommunen og med de øvrige præster, der har konfirmander i Højene Skolecenter, er det nu blevet besluttet, hvordan konfirmandundervisningen i 2014/15 skal forløbe. Det har ikke været muligt at få undervisningen tilbage til Bjergby-Mygdal Sognehus, men dette vil blive forsøgt igen til næste år, når skolerne har fået lidt mere ro på efter dette års megen usikkerhed i forbindelse med skolereformen. I efteråret kommer undervisningen til at foregå i de to første morgentimer på ugedagene tirsdag-fredag, mens det i foråret vil blive tre hele dage (sandsynligvis fredage) i tidsrummet kl Disse sammenhængende timer vil give mulighed for andre aktiviteter som fx en udflugt. Vi ønsker de kommende konfirmander en god tid under konfirmationsforberedelsen og håber på et godt samarbejde med forældrene. Konfirmander 2014 Bagest fra venstre: Jeppe Bak Pedersen, Nikolai Skovsmose Nielsen, Jonas Mogensen, Mads Bundgaard Jensen, Theis Calundan Derosche, Sebastian Hjermitslev-Jensen, Kasper Emil Christensen, Viktor Mogensbæk Dahl Christiansen, Magnus Ibsen Olsen, Tobias Kragelund. Forrest fra venstre: Nicklas Vinther, Camilla Vestergaard Nielsen, Nanna Knudsen, Alberte Hjortdrup Seidelin, Merle Louise Bakke Nielsen, William Peter Jensen. 7

8 Gudstjenesteliste Bjergby Mygdal Juni 8. Pinsedag kl. 9 kl Pinsedag kl Ingen 15. Trinitatis kl. 9 kl s.e. Trinitatis kl kl s.e. Trinitatis Ingen kl. 19 Michael Schwensen Juli 6. 3.s.e. Trinitatis kl. 9 Ingen s.e. Trinitatis Ingen kl s.e. Trinitatis kl. 9 Ingen s.e. Trinitatis kl kl. 9 August 3. 7.s.e. Trinitatis kl. 9 kl s.e. Trinitatis kl kl s.e. Trinitatis kl. 9 Katrine Kjeller Petersen Ingen s.e. Trinitatis Ingen kl Michael Schwensen s.e. Trinitatis kl. 9 kl. 19 Kirkekalender-app Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Folkekirken App henter sine data fra Sogneportalen sogn.dk. Se den på Kirkelig vejviser: Sognepræst: Lars Rasmussen Brinth, Munkekæret 15, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf / Bjergby-Mygdal menighedsråd Formand: Jette Nedergård, Kobbersholtvej 4, Mygdal, 9800 Hjørring, tlf Kasserer: Birte Larsen, Højvænget 12, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Sognehuset Henvendelse om brug af Sognehuset: Grete Borrisholt, Degnevænget 121, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Mobil Bjergby kirke Graver: Niels K. Nielsen, Skagen Landevej 122, Bjergby, tlf Tlf. Servicebygningen: Træffetid: Hverdage kl Kirkesanger: Preben Larsen, Højvænget 12, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Organist v. begge kirker: Jonatan Kagan, Asdalvej 101, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Kirkeværge i Bjergby: Preben Larsen, Højvænget 12. Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Mygdal kirke Graver: Tommy Iversen, Borrisholtvej 13, Tversted, 9881 Bindslev, tlf Kirkegårdskontoret tlf Kirkesanger: Elena Korostina, Ringparken 16, 9800 Hjørring, tlf Kirkeværge i Mygdal: Martin Pedersen, Hebbelstrupvej 229, Mygdal, 9800 Hjørring, tlf KirkeNYT s redaktion: Ilselil Lie, Inger Jensen, Birte Larsen, Jette Nedergård, Lars Brinth (ansvarshavende) Kirkebilen (tlf ) kan benyttes til alle gudstjenester. Bestil venligt dagen før inden kl

9 BORGER & GRUNDEJERFORENING Nyt fra BBG. I marts afholdte vi generalforsamling i BBG. Der var ca. 25 som mødte op, men vi så da gerne, at mange flere mødte op og kom med enten ris eller ros. På valg var Mette Pedersen, Knud Madsen og Kjeld Kristensen og alle blev genvalgt. Jan Steenberg ønskede pga. sit arbejde, at træde ud af BBG og ind kom i stedet for Børge Kristensen, Højvænget. Vi vil gerne sige tak til Jan for det arbejde, som han har lagt i BBG og ønsker ligeledes Børge velkommen. På generalforsamling blev det foreslået at vi i BBG undersøger muligheden for at etablere nabohjælp i byen. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har i flere år haft Nabohjælp som et fokus område til at øge trygheden blandt alle borgere i Danmark og at forebygge kriminalitet. Og selvfølgelig at nedbringe antallet af indbrud. Nabohjælp tilbyder konkrete redskaber, der sætter nabohjælp mere i system og understøtter hverdagens nabohjælp. Erfaringer fra udlandet viser, at organiseret nabohjælp kan reducere antallet af indbrud og hærværk med mellem 16 og 26 %. Vi tager det op på et møde i BBG, hvor vi drøfter vores eventuelle rolle og vil senere melde ud, hvad vi tænker. På generalforsamlingen fik vi også overrakt nogle gamle dokumenter, som beskriver Borgerforeningens arbejde for flere år siden. Disse papirer kommer nu over i lokalarkivet og vi vil gerne henstille til, at hvis man ligger inde med ting, som vedrører BBG at man så får disse afleveret til lokalarkivet. Så har der været afholdt et møde for alle, som kunne være interesseret i at lære mere om IT. Det blev afholdt på skolen og efter sommerferien vil der blive arrangeret nogle aftener, hvor man vil få IT-vejledening Vi har også haft vores årlige forårsrengøring. Det var en lille flok som mødte op, men det passede fint med den lille mængde affald, som vi fandt. Aldrig før har der været så lidt affald langs byens veje og det er dejligt. Vi oplever desværre, at der er folk som smider husaffald i vores affaldsstativer. Det er især nede ved søen, det gør sig gældende. Det er ikke meningen og vi opfordre til, at man bruger containerpladsen, hvis man er i bekneb. Sidst men ikke mindst Så er der endnu en gang ællinger i søen. Det ser ud til, at vi i år har 6 ællinger, som svømmer rundt sammen med andemor. 9

10 Mandag den 23. juni kl. 20,00 går vi i fakkeltog fra Brugsen til spejderhytten. Båltaler er Søren Smalbro. BBG serverer grillpølser og øl/vand og man kan købe kage og kaffe hos spejderne. Vi håber rigtig mange finder vej til spejderhytten. Med venlig hilsen Bjergby Borger- og Grundejerforening 10

11 Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening Formand: Olaf Nedergaard, Kobbersholtvej 4, My. Tlf.: Mandagsfortællinger Vi har holdt 3 arrangementer med Mandagsfortællinger her i foråret. Alle arrangementer har været velbesøgt med deltagere. Vi lagde ud i slutningen af februar med Jørn Nielsen, der fortalte om husmandsbevægelsen, som han gennem en lang årrække var engageret i bl.a. som formand for Nordvestkredsen. Så fulgte i marts måned en beretning om livet og hverdagen under Anden Verdenskrig fortalt af Poul Jespersen, og i april måned kunne vi høre fhv. graver ved Bjergby kirkegård, Henry Pedersen, fortælle om arbejdet der. Det har været spændende at lytte til disse forskellige beretninger fra mennesker, der har været tæt på og som husker begivenheder. De fremmødte har deltaget med spørgsmål og egne indlæg i samtalen, hvorved man har fornemmet engagement og interesse for den lokale historie. Det er vores tanke at fortsætte disse mandagsfortællinger til efteråret, og 29. september har Arne Nielsen lovet at fortælle om Kristian Grøntveds dagbøger, der nu næsten er færdigskrevet og lagt på vores hjemmeside. Der er ikke fastsat fortæller i oktober og november endnu (måske var det noget for dig?) Har du lyst til at deltage i et eller flere af disse arrangementer, skal du blot møde i Arkivet sidste mandag i måneden kl Der serveres kaffe og brød, og det er ganske gratis. Olaf Nedergaard Sommerudflugt Vi skal besøge Vendsyssel Historiske Museum, hvor man fejrer 125-års jubilæum med en flot udstilling af de bedste og vigtigste fund i Vendsyssel. Torsdag den 19. juni med afgang fra Mygdalhus kl og fra Bjergby brugs kl Kaffe mm. Pris 50 kr. Tilmelding senest 16. juni til Jørn Nielsen ( ) eller Grethe Andersen ( ) Et udsnit af tilhørerne med Poul Jespersen for bordenden FOR DIG DER VIL HAVE KVALITET OG SPARE PENGE LÆKKERT GARANTIMØRT DA NSK OKSEKØD FRA UNGKVÆG SÆLGE S VÆLG F.EKS. 1/8 CA. 25 KG FORSKELLIGE STYKKER FRA TYREN 60 KR PR KG F.EKS. MØRBRAD, HØJREB, TYNDSTEG, COLUTTE, TYKSTEG, ENGE LSK BØF, BOVSTEAKS, SHORT RIBS, BANKEKØD, BRYST, SUPPEBEN & HAKKET OKSEKØD PAK SELV KØDET, SOM DU ØNSKER DET, SAMTIDIG KAN DU FÅ VEJLEDNING FRA SLAGTEREN OM ANVENDELSE AF KØDET OSV. RING FOR A T HØRE OM FLERE MULIGHEDER BLANDT A NDET FRISK- HAKKET OKSEKØD, STEGE OSV DER SLAGTES LØBENDE Nyeng Holstein Mygdal 11

12 Byens revisor KVALITETSPRODUKTION MED KUNDEN I FOKUS SAGA MØBLER HJØRRING A / S Bygnings komponenter Møbler til privat bolig, hoteller, kontor butikker mm. Vi leverer også til Grønland! Mail: Telefon:

13 Dobbelt festaften arrangeret af Dagli Brugsen i Bjergby Den 25. april kl.: indbød Brugsen til to aktiviteter i Bjergby-Mygdal skole. For en gangs skyld, blev der skelnet mellem kvinder og mænd. I skolens kantine havde omkring 80 kvinder meldt sig til at blive fristet af produkter fra blandt andre: * Gitte Brix forhandler af Energetix magnet smykker. * Lillian Wiis forhandler af smykker fra Gade og Juul Design. * Frisør Miere Larsen fra Bjergby. * Sten Sproegel fra Profil Optik, Hjørring. * Mimoto, Hjørring sundere og mere aktiv livsstil ved partner Per Møller. * Sportmaster, Hjørring * Matas, Hjørring * Massør Søren Hansen. * og flere andre. I skolekøkkenet havde 22 mænd meldt sig til at lave forskellige sushi lækkerier til alle pigerne. Klokken bød vores uddeler Tommy Hansen alle pigerne velkommen i skolens kantine og fortalte blandt andet, at der var en flok mænd oppe i skolekøkkenet i fuld gang med at lave forskellige sushi retter, som ville blive serveret omkring kl.: I mellemtiden kunne man forlyste sig med diverse rigtig gode hvid-, rosé- og rødvine, øl og Cola, og sågar også dansk vand. Hertil kunne man nyde forskellige gode spiser i den lidt dyre ende. Der var blandt andet spændende tapas (spanske hors d oeuvres), lækre syltetøjer, dadler og figner, lækre små brødder og meget mere. Pigerne tog godt for sig af retterne og så blev der snakket og leet rigtig meget ved alle bordene; lydniveauet var ret højt. Men mon ikke det skyldtest, at de alle sammen var ude på deres egen boldgade uden generende mænd? Havde kantinen været en almindelig arbejdsplads, er der ingen tvivl om, at så var den straks blevet lukket af Arbejdstilsynet med påbud om, at støjniveauet skulle reduceres meget kraftigt. Men midt i al støjen så det ud som alle 13

14 uden undtagelse nød aftenen. Mange tog sig også tid til at handle og blive behandlet hos de forskellige udstillende firmaer. Sådan en aften er pigerne lette at friste. Det hjalp også, at der var gode rabatter på mange af varerne; så er man jo nødt til at handle! Udstillerne var også meget tilfredse. Næsten samtidig åbnede Tommy også aktiviteterne i skolekøkkenet. I løbet af nul komma fem, var alle klar over, hvad de hver især skulle lave for at trylle de forskellige sushier frem. Alt var vel tilrettelagt, der var så galt også sat tid af til at drikke lidt vin eller øl, så man trods travlheden ikke risikerede at dehydrere. Flere af de deltagende mænd gav udtryk for, at de var blevet forbavsede over, hvor hurtigt de lærte at rulle sushierne, så de så ud, som om de var fremstillet af professionelle sushimagere. Senere på aftenen skulle ÅRETS DAMEØL vælges. Det blev en spændende aktivitet, som alle pigerne deltog meget aktivt i. Efter at have smagt flere forskellige rigtig gode øller, endte afgørelsen med, at det blev ALE 16 der blev årets dameøl Vi måtte endnu en gang konstatere, at vores brugsuddeler foruden at drive alle tiders Dagli Brugs, også har talent for at arrangere rigtig gode sammenkomster for indbyggerne i Bjergby- Mygdal. Tekst og billeder: G. Allan-Jensen 14

15 Bjergby-Mygdal vinene 2014 Så kan vi igen købe Bjergby og Mygdal vine i Dagli Brugsen i Bjergby. Det er omkring tre år siden, at der sidst var en Bjergby vin på hylderne i Brugsen. Da mange kunder har spurgt efter vores lokale vin; besluttede brugsuddeler Tommy Hansen, at nu skulle det være, og sortimentet skulle udvides med en Bjergby hvidvin. Han ville også lave en Mygdal rødvin. Så han fandt nogle rigtig velsmagende australske vine. Mygdalhus sendte en etiket med et billede af selve udstillingsbygningen. De to Bjergby vine har fået nogle usædvanlige etiketter, der begge fortæller en gammel historie. Motivet på rødvinen er én af Bjergbys første dagligvarebutikker, der lå på Dagli Brugsens nuværende adresse. Hvidvins etiketten er en akvarel udført af kunstmaleren Christian Grøn fra Frederikshavn; han rejste til USA i Motivet er Bjergby Kirke, Præstegården, Skolen og ejendommen Westergaard. Foruden at vinene smager godt, kan de, på grund af etiketterne, helt sikkert få snakken i gang ved måltiderne, hvor de serveres, eller på terrassen, hvor de nydes som eftermiddags- eller aften hyggedrink. Alle tre vine sælges i Dagli Brugsen. Derudover sælges Mygdalvinen også hos kunstnerne i Mygdalhus. Byerne Bjergby og Mygdal er jo fyldt med meget positive mennesker, så det er vel helt naturligt, at vi også har vores egne, rigtig gode vine. Man kan aldrig få for megen personlighed! Et godt aktiv for salget i Brugsen er, at der er skrevet og ophængt plakater, der fortæller lidt om vinenes oprindelsesland og drueart samt deres etiketter, der hvor vinene tilbydes kunderne. Selv om vinene fylder godt i Brugsen, er det helt sikkert, at mange af dem snart vil ende rundt om i Bjergby- Mygdal hjemmene. De vil hjælpe foråret og sommeren godt på vej. Hvis man undtagelsesvis ikke er sulten, vil vinene være fine at nyde på terrassen, sammen med én man rigtig godt kan lide. Livet er jo ikke kun gulvvask og pudsning af vinduer. Som en klog person engang sagde Livet er det, vi planlægger, det til at være! så det er bare om at komme i gang med planlægningen. Det, vores brugsuddeler Tommy nu har startet, forpligter. Så mon ikke han inden ret længe begynder at tænke på næste årgangs etiketter. Vi skal nok være klar til at købe de næste årgange af Bjergby-Mygdal vinene. I den retning er vi meget hjælpsomme, vi kommer jo alle sammen fra gode hjem, hvor vi blandt andet har lært, at man også skal samarbejde systematisk for helheden! Man skal altid være klar til at gi den en ekstra skalle. 15

16 Fiberbredbånd på vej til Bjergby Mød os til fiberdage i Bjergby. Vi sender invitationer ud til beboerne i det aktuelle område god tid i forvejen, så hold øje med posten. Du kan også se opdateringer på vores hjemmeside og på Facebook. Bestil nu og få gratis installation og internet til kampagnepris: 50/50 Mbit Fiberbredbånd Telefoni Fri Fastnet (valgfri) Tilbuddet gælder til ,- kr./md. i 6 mdr. Prisen gælder de første 6 måneder og er inkluderet telefoni. Min.pris kr (abonnement x Kr./md. i gebyr for betalingsservice). Herefter 279 kr./md. ekskl. telefoni og 378 kr./md. inkl. telefoni. Forudsætter adgang til fibernettet. Tilbuddet gælder kun nye kunder og indenfor kampagneområde. VI GRAVER OP TIL 30 METER PÅ DIN GRUND GRATIS INSTALLATION L 30 E Hele verden i ét kabel 16 Håndværkervej Brønderslev Tlf

17 Nyt fra Børnehuset. Vi har det godt i Børnehuset, vi laver rigtig mange spændende aktiviteter med både store og små ude og inde, Men det er også dejligt at komme udenfor børnehavens hegn der er jo rigtig mange skønne steder i Bjergby! Og så kan man lære rigtig mange ting i og om naturen. Her er en gruppe piger på tur. Når vi går ned på stien, behøver vi ikke holde i hånd to og to, men vi skal passe på hinanden og altid kunne se en voksen. Vi elsker at løbe på cykelcross-banen, det kan være rigtig svært, for der er stejle skråninger men de voksne siger det er godt for vores motorik så vi øver os! Når vi bliver ældre tar vi den på cykel! Vi kommer også forbi et lille vandhul, vi skal passe på ikke at falde ned til alle salamanderne, hold da op så mange der er, de ser sjove ud når de svømmer. Længere fremme er der vildt mange brændenælder, dem kan man spise, siger de voksne. Man kan også plukke dem uden at brænde sig, vi prøver..jo det kan man! På vejen hjem kommer vi forbi en busk med hvide syrener, uhm de dufter godt! Næste gang vi kommer ud kan det være vi skal lave bål og brændenældesuppe, klatre i træer eller finde insekter, der er mange muligheder. Der er læring i at børnene selv skal vurdere om de f.eks. kan klatre højt op og ned igen, eller hvor tæt de kan gå på vandkanten uden at falde i (selvfølgelig under skarp voksenopsyn). Det er vigtigt at børnene bliver selvstændige ved at prøve sig frem! Lidt facts om Børnehuset. Vi er pt 82 børn 71 børnehavebørn og 11 vuggestuebørn. Fra august skal 20 friske børn begynde i Børnehaveklassen. Hver 4. fredag er der Legestue, dvs at dagplejen er hele dagen i vuggestuen. Så har børnene fra dagplejen mulighed for at blive trygge ved 17

18 børnehaven, det er en god ting da børnene i tilfælde af sygdom i dagplejen, bliver passet her i vuggestuen. I sommerugerne , skal vi i år være hjemme i børnehaven modsat tidligere hvor børnene har været i institutioner i Hjørring. Den ordning er vi rigtig glade for, også fordi børnene fra SFOén og gæstebørnene fra dagplejen, skal være her i børnehuset dvs at 0-10 år bliver samlet her i Bjergby. Mon ikke også forældrene bifalder denne ordning! 18

19 Kunstruten Brochure Der er nu udarbejdet brochurer for Bjergby-Mygdal Kunstruten. Her i vort område kan man hente en sådan i Bjergby Brugs, Odden og Mygdalhus. Enhver kan benytte kunstrutens tilbud. Man kan for eksempel benytte Skoleskoven til familieudflugt, børnefødselsdag. I Skoleskovens skolestue er der borde/bænke til 48 personer. Landsbyrådet DYRK IDRÆT I BMI 19

20 Generalforsamling på Odden Lørdag den 26. april oprandt dagen for den årlige generalforsamling i Fæstebondeforeningen på Odden, og vejret viste sig fra den smukkeste side, så flaget med Pegasus kunne vaje op mod den blå himmel. Dagen i forvejen havde mange fæstebønder været i gang med forberedelser med borddækning og pyntning, indkøb og fremstilling af skipperlabskovs til de 60 tilmeldte deltagere. Desuden skulle lagkagerne til eftermiddagens kaffebord gøres klar. Kl. 13 var alle gæsterne bænket i Flygelstuen og Gyldenlæderstuen dvs. de sad på de nyindkøbte stole, som Fæstebondeforeningen lige har købt til Odden. Her bød formand Agnes Pilgaard velkommen, og efter at Fritz Tandrups Borgsang var sunget, var der underholdning af to dygtige piger fra Hjørring Musiske Skole, nemlig Mikaella på 13 år, der spillede flygel, og Rikke på 15 år, der spillede fløjte. Sammen spillede de Carl Nielsens Tågen letter og Ave Maria af Gounod, og Mikaella spillede på flyglet med imponerende musikalitet og fingerfærdighed Etude Tableau af Rachmaninov. Derefter gik alle op til de dækkede borde i Sommerstuen ovenpå, og her blev den gode skipperlabskovs nydt, alt imens snakken gik på kryds og tværs. Der var ikke helt pladser nok til alle, så nogle måtte sidde i køkkenet og spise, men ved selve generalforsamlingen under ledelse af Agnes Pilgaard blev der plads til at alle kunne deltage. Poul Jelsager var dirigent, og i formandens beretning indgik der mange gode minder om den fantastiske fødselsdagsfest for Willumsen i september Der var genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, nemlig Gerda Rump Christensen, Peter Smidstrup og Agnes Pilgaard. Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Renita Brinth. Efter generalforsamlingen var der kaffe og lagkage, og både nye og gamle fæstebønder kan se frem til den næste generalforsamling lørdag den 25. april Bjergby VVS VVS ApS v/ René S. Thomsen Aut. VVS-installatør og kloakmester Fax: Mobil: Totalløsninger i VVS-, kloak- og blikkenslagerarbejde Skagen Landevej 90 Bjergby 9800 Hjørring 20

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2012

Tale til sommerafslutning 2012 Tale til sommerafslutning 2012 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Skt. Hans Fest Rask Mølle

Skt. Hans Fest Rask Mølle Skt. Hans Fest Rask Mølle Den 21.-25. juni 2017 HUSK det store sponsorbankospil onsdag d. 21. juni kl. 19.00 Onsdag D. 21. juni 19.00 Bankospil i hallen Torsdag D. 22. juni PROGRAM 19.00 Rafle-, whist-

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirke & Sogn. Falslev-Vindblæs sogn - Nr. 2 - Årgang 54 Juli 2015 - November 2015. Kirkekatten

Kirke & Sogn. Falslev-Vindblæs sogn - Nr. 2 - Årgang 54 Juli 2015 - November 2015. Kirkekatten Kirke & Sogn Falslev-Vindblæs sogn - Nr. 2 - Årgang 54 Juli 2015 - November 2015 Kirkekatten Tak for nu Da jeg d. 1. september 2013 blev ansat som konstitueret sognepræst i Falslev- Vindblæs sogn, så var

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt.

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Nyt Fra Huset Nr. 02 årgang 07 Velkommen Til Jerslev gruppe Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Konkurrence Nyt fra huset har brug for et nyt navn og det skal vi bruge

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

NYHEDSBREVET GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

NYHEDSBREVET GAMMELBY GRUNDEJERFORENING NYHEDSBREVET GAMMELBY GRUNDEJERFORENING UDGAVE 66 JUNI 2015 Sankt Hans Aften Tirsdag den 23. Juni GAMMELBY GRUNDEJERFORENING indbyder vore medlemmer til at deltage i en hyggelig aften, hvor vi, som sidste

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere